Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. Maj 2016. www.sollentuna.se"

Transkript

1 Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola Maj

2 Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd varor som innehåller olika kemiska ämnen. Dessa ämnen kan i en del fall läcka ut från varan och hamna i omgivningen. Vissa ämnen kan tas då upp av människan och orsaka negativa effekter på hälsan och miljön. Många kemiska ämnen har kända egenskaper som är farliga för hälsa och miljö, medan vi om andra egentligen inte vet tillräckligt mycket. Kunskapen som finns om olika kemikaliers effekter baseras på en studie i taget. När olika kemiska ämnen blandas kan deras effekt förändras, genom den så kallade cocktaileffekten. Kemiska ämnen finns i det mesta som omger oss, som till exempel i leksaker, elektroniska produkter och textilier. Vissa mjuka plastleksaker kan innehålla skadliga mjukgörare, ftalater, som verkar hormonstörande. Möbler och elektronik kan innehålla flamskyddsmedel som har flera negativa hälsoeffekter. Barn är mer känsliga än vuxna, bland annat eftersom deras organ inte är färdigutvecklade, men också för att de rör sig nära golvet och stoppar saker i munnen. Förekomsten av särskilt farliga ämnen i barns förskolemiljö kan tillsammans med barns känslighet och exponering för kemikalier leda till livslånga konsekvenser om skadan uppstår under uppväxten. Barnen vistas en stor del av sin tid i förskolan och därför är det viktigt att miljön där är säker. I miljö- och byggnadsnämndens tillsynsansvar ingår tillsyn på förskolor, det vill säga att se till att barnen inte utsätts för risker som kan innebära olägenheter för deras hälsa när de vistas där. Denna skrift riktar sig till dig som arbetar på förskolan, men även till dig som är förälder. 2

3 Vad leker barnen med? Leksaker omfattas av strängare lagstiftning inom kemikalieområdet än andra varor (EU:s leksaksdirektiv). Det är därför viktigt att barnen inte leker med olämpliga icke-leksaker. Elektronik Gamla tangentbord, kablar och mobiltelefoner är olämpliga som leksaker. De kan innehålla skadliga ämnen som till exempel bromerade flamskyddsmedel och bly. Låt därför inte barnen leka med gammal elektronik! Om barnen ska använda till exempel surfplatta eller dator, så se till att rummet är välventilerat. Inga elektroniska produkter bör finnas i vilorum. Tänk på att lämna gammal elektronik som elavfall. Pyssla, dega och måla Välj vattenbaserad färg som är anpassad för barn och har CE-märkning. Rensa bort gammalt och/eller lösningsmedelsbaserat hobbymaterial. Lekleror kan innehålla skadlig PVC-plast och Play-Doh-lera kan innehålla mineralolja. Plastbaserad modellera kan innehålla hormonstörande mjukgörare och allergiframkallande doftämnen. Gör gärna egen trolldeg istället! Förkläden som används vid pyssel är ofta gjorda av PVC-plast som kan innehålla skadliga ämnen. Välj textil som är miljömärkt eller förkläden som är fria från ftalater och andra hälsoskadliga ämnen. Skapande- och pysselmaterial Det är bra att återanvända saker men det finns vissa material som bör undvikas på en förskola. PVC-rör, frigolit, kablar och bitar av gammalt plastgolv är exempel på byggmaterial som kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen och som är olämpliga att återanvända till pyssel på en förskola. Skapa gärna med till exempel naturmaterial, mjölkkartonger och papper istället. Klä ut sig Det är roligt att klä ut sig, men gamla handväskor kan innehålla konstskinn med PVC-plast som innehåller skadliga mjukgörare. Smycken och spännen på skärp kan innehålla farliga metaller. Rensa i utklädningslådan! 3

4 Leksaker Kontrollera att leksakerna som barnen leker med är CE-märkta och anpassade efter barnens ålder. CE-märkning för leksaker innebär att produkten uppfyller de europeiska säkerhetskraven. Köp därför leksaker som är CE-märkta och gärna tillverkade i EU. Plast Leksaker i mjukplast som är tillverkade av PVC kan innehålla hälsoskadliga ftalater (mjukgörare) och andra farliga ämnen som kan läcka till omgivningen. Vissa ftalater som kan skada fortplantningsförmågan har klassificerats i EU som reproduktionsstörande och är sedan 2007 förbjudna i alla leksaker och barnavårdsartiklar. Om leksaken är klibbig, oljig eller luktar plastigt kan det vara mjukgörare som läcker ut och risk finns att kroppen tar upp detta. Exempel på leksaker som kan innehålla hälsofarliga ftalater är mjuka plastleksaker av PVC-plast som exempelvis bollar, dockor och plastdjur (bondgårdsdjur, dinosaurier m.m.). Rensa bort leksaker som tillverkades före 2007 eller leksaker som inte är CE-märkta. Leksaker som är parfymerade Rensa ut och ta inte emot leksaker som luktar parfym. Många allergiframkallande doftämnen är förbjudna i leksaker sedan Vissa doftämnen kan orsaka kontaktallergi eller allergiskt eksem. Trä Rensa bort eller måla om gamla träleksaker med flagnad färg eftersom färgen kan innehålla bly. Bly var vanligt i vita färger före 1970-talet. Föräldrar som bidrar med leksaker och material Ta inte emot gamla plastleksaker, väskor av konstskinn och gamla smycken från föräldrar. Det går däremot bra att ta emot lego, pussel, böcker m.m. Leka utomhus Fallskyddsgummi ( gummiasfalt ), konstgräs och gummimattor innehåller ofta gummigranulat från uttjänta däck. Äldre däck kan innehålla särskilt farliga ämnen som kan vara långlivade, cancerframkallande, reproduktionsstörande och bioackumulerande (ansamlande av miljögifter). Boverket och Kemikalieinspektionen avråder från användning av konstgräs och gummimattor som innehåller särskilt farliga ämnen när nya planer och lekplatser ska anläggas. Välj hellre naturmate- 4

5 rial som sand, grus, stenar, trä, gräs och stockar. Gungor, hinderbanor och andra lekanordningar av gamla bildäck bör bytas ut, särskilt när de visar tecken på att brytas ner och finfördelas. Se över vilken impregnering träleksaker och utrustning har. Det är inte lämpligt att använda kasserade sliprar och telefonstolpar på förskolegården eftersom de ofta innehåller kreosot. Kreosot är klassificerat som cancerframkallande och innehåller flera ämnen som har hälsofarliga egenskaper. Välj miljövänligare alternativ såsom värmebehandlat eller linoljeimpregnerat trä. Det är bra för barnen att vara utomhus mycket, men tänk på utformning och val av material i förskolans utemiljö. Sova och vila Många gamla skumgummimadrasser från och 1980-talen innehåller höga halter av skadliga flamskyddsmedel som är förbjudna idag. Äldre madrassöverdrag av PVC-plast kan till exempel innehålla hormonstörande ftalater som numera är förbjudna. Välj madrasser och madrassöverdrag som är kvalitetssäkrade för kemikalier. Tänk på att tvätta alla nya textilier eftersom de kan innehålla rester av skadliga ämnen, bland annat färgämnen och antimögelmedel. Maten och det som maten serveras på Det bästa sättet att undvika att få i sig gifter från maten är att välja ekologisk mat. Märkningen med glas- och gaffel -symbolen eller orden till livsmedel används på alla plastmaterial som är säkra att använda till mat. Om maten ska värmas i mikrovågsugn, använd bara mikrovågssäkra kärl. Plasttallrikar och plastglas av PVC (polyvinylklorid), PS (polystyren) och PC (polykarbonat) kan innehålla farliga ämnen och bör därför undvikas i kombination med livsmedel. Risken att plastkemikalier förs över till maten är större vid höga temperaturer. Använd endast plast som tål hög värme och som är säker att använda till mat om maten ska värmas upp. Polypropylen-plast (PP-plast), ofta märkt med siffran 5, betraktas ofta som en snäll plastsort. Även PE-HD (polyetylen hög densitet) och PE-HD (polyetylen låg densitet) kan rekommenderas om maten inte ska hettas upp. Rensa bland redskapen i köket. Gamla svarta köksredskap av polyamidplast, även kallad nylon, kan innehålla det skadliga ämnet anilin som ökar risken för cancer. Byt därför ut gamla köksredskap av svart plast mot redskap med EU:s glas- och gaffelsymbol. Ersätt stekpannor och redskap med teflonliknande beläggning med 5

6 produkter fria från högfluorerade ämnen. Fråga gärna efter köksredskap som är fria från Teflon-kemikalier (till exempel PTFE-fri och PFOA-fri) och välj gärna produkter som producerats inom EU. Hygien Skötbord Kontrollera om skötbord innehåller gammalt skumgummi och/eller har överdrag av PVC. Det kan vara svårt att veta om det är PVC i befintliga överdrag, men se till att nya skötbord och överdrag är ftalatfria. Välj gärna skötbordsunderlag som är testade för ett urval av skadliga ämnen eller se till att produkterna är kvalitetssäkrade för kemikalier i enlighet med EU-lagstiftningen. Tvål Använd parfymfria, gärna miljömärkta hygienprodukter. Blöjor, tvättlappar Undvik våtservetter eftersom de kan innehålla allergiframkallande och/eller misstänkt hormonstörande ämnen. Använd gärna plasthandskar av nitril eller polyeten. Välj gärna miljömärkta och parfymfria hygienprodukter. Tvätta händerna! Var noga med barnens handtvätt av hygieniska skäl men även eftersom damm, som kan innehålla rester av skadliga ämnen, fastnar på barnens händer när de använt exempelvis surfplattor och leksaker. Inköp Handla enligt de avtal för upphandling och inköp som kommunen har om du 6

7 arbetar på en kommunal förskola. Ta annars hjälp av Upphandlingsmyndighetens kriterier för inköp till förskola, som finns inom olika områden. Upphandlingsmyndigheten har en utbildning på sin webbplats om giftfri förskola som är riktad till förskolepersonal. Lokalerna Golven Gamla PVC-golv kan innehålla farliga ämnen som är förbjudna inom EU idag. Det är främst mjukgörare (ftalater) och stabilisatorer (till exempel bly) som har varit problem med PVC-golv. Några ftalater som anses vara reproduktionstoxiska finns upptagna på REACH-förordningens kandidatförteckning. Vissa ftalater (DEHP, DBP, BBP och DIBP) finns dessutom i EU:s tillståndsförteckning och är sedan februari 2015 förbjudna att använda i tillverkning av plast inom EU. Ha därför en dialog med fastighetsägaren om vad golven innehåller och om det finns planer på att byta ut dem. När nya golv ska läggas, välj gärna PVC-fritt golv. Välj i andra hand ftalatfria PVC-golv och/eller PVC-golv som tillverkades inom EU efter februari 2015, då de värsta ftalaterna förbjöds. Möblerna Gamla möbler och byggkuddar kan innehålla skadliga flamskyddsmedel som är förbjudna idag. Särskilt soffor från och 1980-talen kan innehålla dessa ämnen. Äldre möbler med skumgummi kan också innehålla olämpliga ämnen. Fasa på sikt ut gamla madrasser och byggkuddar från 1980 och tidigare. Städning Damm kan innehålla miljögifter som läckt ut från inredning och prylar. Det är ur den aspekten extra viktigt att hålla rent och damma ofta. Tänk på att dammsuga innan fukttorkning eller våttorkning. Anpassa städmetoden efter golvmaterialet. Korsdragsvädra och städa när barnen har gått hem. Välj miljömärkta och parfymfria städ- och rengöringsprodukter. Ventilation Luftomsättningen är viktig för att minska barns exponering för damm och farliga ämnen. Det är därför viktigt att ventilationen är anpassad efter antalet personer som vistas i lokalerna. Ha en dialog med fastighetsägaren om ventilationen. Kontrollera om det finns ett godkänt OVK-protokoll (obligatorisk ventilationskontroll) och se till att protokollet är uppsatt på en väl synlig plats i lokalen. 7

8 Skadliga ämnen Ftalater Ftalater används som mjukgörare i bland annat PVC-plast. De kan finnas i plastförkläden, haklappar, skötbäddar och vaxdukar. Ftalaterna kan spridas till omgivningen under lång tid. De är bevisat hormon- och reproduktionsstörande och det finns risk att barn utvecklar astma, luftvägsproblem och eksem vid exponering för vissa ftalater. De mest skadliga är förbjudna i barnartiklar sedan Bromerade flamskyddsmedel Bromerade flamskyddsmedel kan finnas i elektronik, textilier och stoppade möbler. De bromerade flamskyddsmedlen bryts ner mycket långsamt i naturen och finns därför kvar länge. De är fettlösliga och ansamlas i våra kroppar. De kan vara hormonstörande, reproduktionsstörande, cancerframkallande och möjligen ge inlärningssvårigheter. De allra värsta brukar finnas i skumgummi från och 1980-talen. Perfluorerade ämnen Perfluorerade ämnen används för att ge produkter, till exempel stoppade möbler, vatten-, smuts- och fettavisande egenskaper. De förekommer också ofta i fönsterputs, golvpolish, skaljackor, muffinformar, bakplåtspapper, mattor, husgeråd och stekpannor. Perfluorerade ämnen bryts ner mycket långsamt i naturen och har även förmågan att ansamlas i kroppen. Det är främst två ämnen som använts, PFOS och PFOA, som i studier konstaterats vara cancerframkallande och ha reproduktionsstörande egenskaper. Det är förbjudet att använda PFOS inom EU sedan Bisfenol A Bisfenol A används vid tillverkning av polykarbonatplast (PC) som är vanlig i plastserviser men även till exempel i lacken på insidan av konservburkar och i kvitton. Ämnet är hormonstörande och reproduktionstoxiskt och det finns indikation på att det orsakar fetma och cancer. Bisfenol A är förbjudet i nappflaskor sedan 2011 och sedan 2013 i barnmatsförpackningar. Organofosfater Organofosfater är en stor grupp ämnen som används som flamskyddsmedel, som mjukgörare i plaster och i växtskyddsmedel. De förekommer också i golvpolish. 8

9 På förskolor är äldre vilmadrasser av skumgummi med plastöverdrag en sannolik exponeringskälla för organofosfater. En del organofosfater är klassade som cancerframkallande och andra tros kunna ge skador på hjärna och nervsystem. Skadliga metaller Bly Bly är en tungmetall som kan finnas bland annat i PVC-plast, elektronik, vattenkranar, smycken och nycklar. Bly är reproduktionsstörande och cancerframkallande. Metallen påverkar nervsystemet, hjärnans utveckling och intellektet negativt. Bly kan även orsaka koncentrationsstörningar och inlärningssvårigheter. Bly är hårt reglerat men kan finnas i gamla produkter, bland annat gamla smycken och nycklar. Från 2013 finns regler för hur mycket bly smycken får innehålla. Kadmium Kadmium kan finnas i äldre plastföremål, elektronik och smycken. Liksom bly lagras kadmium i skelettet men även i njurarna och kan på lång sikt ge benskörhet, njurskador och orsaka cancer. Från och med 2011 finns regler för hur mycket kadmium smycken får innehålla. Nickel Nickel kan vara allergiframkallande och kan finnas i smycken. Det finns regler för hur mycket nickel som får finnas i smycken. Ämnen i textilier Azofärgämnen som är cancerframkallande kan finnas i textilier. Nonylfenol misstänks vara hormonstörande. Även formaldehyd och antimögelmedel kan finnas i textilier. 9

10 Lagstiftning EU:s kemikalielagstiftning REACH reglerar många ämnen, men bland annat leksaksdirektivet, lagstiftning om elektroniska produkter och reglering av metaller i smycken är också viktiga regelsystem. Kandidatlistan är en lista över farliga ämnen som ännu inte är förbjudna men som måste redovisas och inte får finnas i en halt av mer än 0.1 % i en vara. Leksaksdirektivet (2009/48/EG) Kosmetikadirektivet (76/768/EG) RoHS-direktivet Förpackningsdirektivet (94/62/EG) CLP (EG/1272/2008) POPS-förordningen (EG 850/2004) Svensk lagstiftning Miljöbalken I miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna och däribland den så kallade försiktighetsprincipen. Den säger att redan risken för negativ påverkan på hälsa och miljö ska räcka för att vidta åtgärder. Lagen (2011:579) om leksakers säkerhet Förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet 10

11 Mer information KEMI, Kemikalieinspektionen Livsmedelsverket forpackningar/svarta-koksredskap/ Konsumentverket Upphandlingsmyndigheten giftfri-omgivning-viktigt-for-barn Folkhälsomyndigheten fohmfs / Miljömål Sollentuna kommun Naturskyddsföreningen Chemsec (miljöorganisation som jobbar för miljövänligare kemikalier) Konsumentföreningen Stockholm Vad betyder märkningen? Beskrivning av olika miljömärkningar: 11

12 12 tips för en giftfri förskola 1. Rensa bort leksaker som saknar CE-märkning. 2. Låt inte barnen leka med elektroniska produkter. Lämna gammal elektronik som används som leksaker som elavfall. 3. Låt inte barnen leka med sådant som inte är tänkt att vara leksaker, såsom byggmaterial, gamla bildäck m.m. 4. Rensa bort gamla plastleksaker som är tillverkade före Rensa bort mjuka, kladdiga och/eller doftande plastleksaker. 6. Rensa bort förkläden och haklappar av PVC-plast. 7. Sortera bort kläder och väskor av konstskinn samt kläder med metalldetaljer och metallsmycken. 8. Använd hobbymatieral, till exempel målarfärg och lim, som är anpassade för barn och är försedda med CE-märkning. 9. Tvätta alltid nyinköpta kläder och textilier innan de används och sedan regelbundet. 10. Fasa på sikt ut gamla madrasser och byggkuddar från 1980-talet och tidigare. 11. Rensa bort plasttallrikar i polykarbonatplast (PC-plast). 12. Välj miljömärkta och parfymfria städ- och rengöringsprodukter. Sollentuna kommun, miljö- och 12byggnadskontoret maj 2016

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se

Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola. www.sollentuna.se Råd för en giftfri och kemikaliesmart förskola 1 www.sollentuna.se Kemiska ämnen i vardagen I vår vardag omges vi av en stor mängd kemiska ämnen. Vissa är skadliga medan vi inte vet tillräckligt mycket

Läs mer

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun

Handlingsplan för. giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Handlingsplan för giftfria förskolor i Sölvesborgs kommun Allmänna råd 3 Behåll leksaker som är CE-märkta (tillverkade tidigast efter 2007, helst efter 20 juli 2013). Välj den bästa produkten i upphandlat

Läs mer

Giftfri förskola inköpstips

Giftfri förskola inköpstips Giftfri förskola inköpstips Välj produkter som är tillverkade inom EU, Norden eller Sverige EU:s kemikalielagstiftning reglerar vilka ämnen som får finnas inom unionen. Det medför att produkter tillverkade

Läs mer

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan

Giftfria inköp. En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan Innehåll En förskola fri från gifter 3 Att tänka på vid inköp 4 Råd för inköp till förskolan 7 Plast 9 Kemikalier och ämnen i vår vardag

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 151120 Innehåll Varför ska Höörs förskolor bli giftfria?... 4 Varför är barn extra känsliga... 4 Vem ska utföra åtgärderna?... 4 När ska åtgärderna utföras?... 5 Hur

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Vägen mot en giftfri förskola

Vägen mot en giftfri förskola Vägen mot en giftfri förskola Varför en giftfri förskola? Enligt den Lokala utvecklingsplanen, det kommunala miljöprogrammet och Verksamhetsplan för förskolan ska giftiga ämnen identifi eras på varje förskola

Läs mer

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203.

SBN 2014.0181 Bilaga 1. Kemikalieplan - för en giftfri förskola i. Karlskoga kommun. Antagen datum: 2015-12-15 KF 203. SBN 2014.0181 Bilaga 1 Kemikalieplan - för en giftfri förskola i Antagen datum: 2015-12-15 KF 203 Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 s arbete med giftfria förskolor 1.2 Kemikalieplanen 1.3 Kemikalier

Läs mer

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola

Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Handlingsplan för giftfri för- och grundskola Bakgrund Järfälla kommun antog 2010 en miljöplan med mål fram till år 2020. Ett av målområdena är: Det goda livet i Järfälla, där det står beskrivet att alla

Läs mer

Handlingsplan för giftfria Förskolor

Handlingsplan för giftfria Förskolor Handlingsplan för giftfria Förskolor Billinge/Stehag Förskolor Innehåll Varför ska Billinge/Stehags förskolor bli giftfria? Sid 3 Varför är barn extra känsliga? Sid 4 Vem ska utföra åtgärderna? Sid 5 När

Läs mer

Kemikalier i vardagen, Falu kommun

Kemikalier i vardagen, Falu kommun Kemikalier i vardagen, Falu kommun Gittan Matsson Utbildning av förskolechefer och personal Handlingsplan Falu kommun politiskt beslut stegvis Inköp & upphandling 6 kommuner Utbildning och information

Läs mer

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag

Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inventering av förskolan med direkta åtgärdsförslag Inledning Naturskyddsföreningen påbörjade projektet Operation Giftfri Förskola under år 2013. Som en del i projektet har 129 förskoleavdelningar i 41

Läs mer

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material

Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Kemikaliesmarta rum Lek- och pedagogiskt material Vägledning för att inventera och rensa ut lek- och pedagogiskt material som innehåller eller kan innehålla miljö- och hälsofarliga tillsatser Västra Götalandsregionens

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola så gör du

Vägen till en giftfri förskola så gör du INFORMATION TILL FÖRSKOLOR I NACKA Vägen till en giftfri förskola så gör du Förord I vår vardag omger vi oss av varor som textilier, elektronik och leksaker. Något man vanligtvis inte tänker på är att

Läs mer

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska

Kemikaliesmart förskola. Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Kemikaliesmart förskola Hur barns exponering av skadliga kemikalier i förskolemiljön kan minska Inledning Nu ska förskolor och andra kommunala miljöer för små barn bli kemikaliesmarta. Under åren 2015-2016

Läs mer

Vägledning för. Kemikaliesmart förskola

Vägledning för. Kemikaliesmart förskola Vägledning för Kemikaliesmart förskola 1 Vägledning för Kemikaliesmart förskola September 2015 Dnr: 2015-12746 Utgivare: Miljöförvaltningen Projektledare: Maria Arwidsson Övriga medverkande: Maria Azzopardi,

Läs mer

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i vår vardag samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i varor- vad är problemet? www.miljosamverkanskane.se Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Läs mer

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund!

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund! Tillsammans skapar vi Hållbara Lund Lund! Lathund fö r att minska miljö - öch ha lsöfarliga a mnen pa fö rskölör öch skölör 2016-03-16 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Varför är barn extra känsliga?...

Läs mer

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare

Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016. Anna Nylander Utredare Kemikalier i barns närmiljö Oskarshamn, 18 februari, 2016 Anna Nylander Utredare Innehåll Kort om KemI och vad vi gör Giftfri vardag olika utmaningar Barns extra känslighet Vilka regler som gäller för

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 203 000 medlemmar. Ca 60 samarbetsorganisationer

Läs mer

Kompletterande stöd till åtgärderna

Kompletterande stöd till åtgärderna Kompletterande stöd till åtgärderna Plastguide Använd dina sinnen! LUKTA: Känner du en stark doft av parfym eller plast? Undvik! KÄNN: Känns plasten hal, oljig eller klibbig? Undvik! TITTA: Plaster kan

Läs mer

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN

Giftfria förskolor PROJEKTPLAN Giftfria förskolor PROJEKTPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PROJEKTS UPPDRAG 2. BAKGRUND 3. PROJEKTETS SYFTE 4. MÅL OCH DELMÅL 5. AVGRÄNSNINGAR 6. INTRESSENTER 7. PROJEKTORGANISATION 8. AKTIVITETSPLAN 9. TIDSPLAN

Läs mer

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola

Plan för systematiskt arbete med giftfri förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen Karin Sandberg Täpp Ärendenr BUN 2014/987 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 24 augusti 2015 1 (6) Barn- och utbildningsnämnden Plan för systematiskt arbete med giftfri

Läs mer

Allt vi gör har betydelse.

Allt vi gör har betydelse. PROGRAM POLICY STRATEGI RIKTLINJER Allt vi gör har betydelse. Handlingsplan för giftfria förskolor, skolor och fritidshem i Örebro kommun Remissversion 2016-05-10 Örebro kommun DATUM Ks 819/2014 orebro.se

Läs mer

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ

Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Tips och råd för en GIFTFRI LEKMILJÖ Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Eftersom de rör sig nära golvet och stoppar saker i munnen så är de även mer utsatta för de kemikalier som finns i damm och

Läs mer

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik Kemikaliebanta för en giftfri förskola UPPDRAG Giftfria leksaker och elektronik Giftfria leksaker och elektronik Exponeringen av kemikalier ökar både på förskolan och i hemmiljön. Ett svenskt barn har

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Barn är både mer känsliga och mer utsatta för kemikalier än vi vuxna. Små barn utforskar världen genom att smaka och tugga på

Läs mer

Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016. Antagen av KS 2016-04-04

Dnr KK14/681 RIKTLINJER. Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016. Antagen av KS 2016-04-04 Dnr KK14/681 RIKTLINJER Riktlinjer för en hälsosam förskola 2016 Antagen av KS 2016-04-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och syftet med riktlinjen... 3 Mål och inriktning... 5 Åtgärder

Läs mer

Vägledning för en giftfriare förskola

Vägledning för en giftfriare förskola Vägledning för en giftfriare förskola 1 Inledning Många av de kemikalier som kan finnas i vardagsprodukter riskerar att vara allergena, hormonstörande, cancerogena eller på annat sätt öka riskerna för

Läs mer

Vägen till en giftfri förskola

Vägen till en giftfri förskola Vägen till en giftfri förskola - En kemikalieinventering på Vallskoga förskola, Tierp - Januari 2014 Författare: Linda Rostedt Andersson I nära samarbete med föräldrarådet och personal på Vallskoga förskola,

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 30 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU 394) KS 2014-182 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se

Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola. Linköpings kommun linkoping.se Vi rensar! Steg för steg handledning för en Giftfri förskola Linköpings kommun linkoping.se 1 2 Handledning för en Giftfri förskola Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Det beror

Läs mer

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier

Utsortering av leksaker. Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Utsortering av leksaker Rutiner och fakta kring farliga kemikalier Om Retoy Retoy erbjuder aktiviteter där barn får leka sig till en bättre värld genom att byta, låna, skapa och ge. Med leksaken som verktyg

Läs mer

Giftfri förskola Handlingsplan

Giftfri förskola Handlingsplan Giftfri förskola Handlingsplan Datum160408 U N D E R R U B R I K Giftfri förskola Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN

Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Plan för giftfria förskolor i Säters Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-01-26 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Giftfri förskola... 3 Bakgrund... 3 Åtgärder för att befria

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1

Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun. - etapp 1 Handlingsplan för giftfria förskolor i Ronneby kommun - etapp 1 1 2 Innehållsförteckning Giftfri förskolemiljö 4 Omfattning och begränsning 4 Kopplingar till styrdokument för Ronneby kommun 4 Vad säger

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl, chef Miljögifter Miljögifter på förskolan varför är det viktigt? Studier visar på att inomhusmiljöer är bland de mest exponerade På förskolor: - Hormonstörande ämnen

Läs mer

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter

Allt du (inte) vill veta om plast. Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Allt du (inte) vill veta om plast Mikael Karlsson, ordförande Ulrika Dahl, chef miljögifter Plast i vardagen viktigt i vardagen! Plast behövs för att dagens samhälle ska fungera. Tex: dator, kylskåp, bilar,

Läs mer

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter

Cecilia Hedfors. t.f. avdelningschef miljögifter Cecilia Hedfors t.f. avdelningschef miljögifter Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden Kemikalienätverket Med över 1200 ideellt

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Christina Larsson Kemikalieinspektionen Barn är särskilt känsliga Inte färdigutvecklade Utforskar sin omvärld, biter och suger på saker Nära golvet damm Små kroppar, hög ämnesomsättning

Läs mer

Skadliga ämnen i förskola och skola

Skadliga ämnen i förskola och skola 2014-11-24 Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola 0240-860 00 ludvika.se Innehåll Inledning... 2 1. Hur ser det ut på förskolor/skolor

Läs mer

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att

- arbetet i forsta hand inriktas på verksamheter som berör barn och ungdomar samt att Ärendet i korthet Margareta Lundberg (MP) och.{ke T Carlestam (MP) väckte 2otg-og-27 en motion om att giftexponeringen ska minskas, och då speciellt i kommunens barnmiljöer. I motionen föreslås därför

Läs mer

Giftfriare förskolor i Täby. En vägledning med åtgärdsförslag

Giftfriare förskolor i Täby. En vägledning med åtgärdsförslag Giftfriare förskolor i Täby En vägledning med åtgärdsförslag 2016-02-22 Anna Westerlund anna.westerlund1@srmh.se 08-578 663 18 2 Innehåll Introduktion... 4 Checklista för kortsiktig riskminskning... 5

Läs mer

Checklista - åtgärder

Checklista - åtgärder Handlingsplan för miljöarbetet inom social- och utbildningsförvaltningen: Skadliga ämnen i förskola och skola Checklista - åtgärder 2014-11-24 0240-860 00 ludvika.se Leksaker med delar av: Trä Kontrollera

Läs mer

Reach och varor Varutillsyn

Reach och varor Varutillsyn Reach och varor Varutillsyn Lena Embertsén Miljöförvaltningen Stockholm Stad Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar Regler för kemikalier i varor Hur

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2015-08-21 Tid: Torsdagen den 27 augusti 2015, kl. 15:00 Plats: Kyrkskolans matsal, Norrbyvägen 2, Västerljung Gruppmöte: Majoriteten har gruppmöte

Läs mer

Tips för en giftfri förskola

Tips för en giftfri förskola Tips för en giftfri förskola Barn är känsligare och mer utsatta för skadliga kemikalier än vuxna. Det kan vara svårt att veta vad vi kan göra i vardagen för att förbättra situationen för barnen. Denna

Läs mer

Giftfria förskolor i Danderyds kommun

Giftfria förskolor i Danderyds kommun Giftfria förskolor i Danderyds kommun En vägledning för att minska miljögifterna i förskolan. DANDERYDS KOMMUN www.danderyd.se 1 D anderyds kommun har påbörjat ett arbete för att minimera barns exponering

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Handlingsplan för en giftfri förskola Åtgärder och förebyggande arbete för att minska gifterna på Tryserums Förskola 2016-2017 Minska skadliga kemikalier i förskolan Många små barn vistas i förskolan större

Läs mer

Upphandling av lekplatsmaterial

Upphandling av lekplatsmaterial Upphandling av lekplatsmaterial För att uppnå miljömålet, Giftfri miljö krävs det ett omfattande kontrollarbete rörande innehåll av farliga ämnen i kemikalier och varor. Det nationella miljömålet har införlivats

Läs mer

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval

Kemikaliebanta för en giftfri förskola. UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Kemikaliebanta för en giftfri förskola UPPDRAG Sunda byggmaterial och möbelval Sunda byggmaterial och möbelval Uppdraget tar upp: möbel textil byggmaterial Möbler är en ganska stor investering som ska

Läs mer

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället?

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Miljömålskonferens Kemikalier och Giftfri miljö Skåne 2014-03-14 Per Nordmalm Kemikalieinspektionen Vad kostar miljögifterna

Läs mer

Miljörisker i förskolan

Miljörisker i förskolan Datum 2015-04-02 Rapport Miljörisker i förskolan Stadsrevisionen EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771 87 40 Telefax 031-771 87 41 Hemsida www.enviroplanning.se

Läs mer

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter

Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen i kommunens verksamheter Kommunledningsförvaltningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 2016-03-30 Ks/2013:98 Sida 1(2) Policy mot hormonstörande och andra hälso- och miljöfarliga ämnen

Läs mer

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla

Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Handlingsplan för giftfria för- och grundskolor i Järfälla kommun Det goda livet i Järfälla Foto: Michael Näsberg 1 Antagen av kommunstyrelsen den XX månad 2016 2 Innehåll Inledning och bakgrund 4 Tio

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Mariana Pilenvik & Frida Ramström Inspektörer Kemikalieinspektionen Innehåll Kort om Kemikalieinspektionen Kemikalier i varor och Giftfri vardag Hur

Läs mer

ARFYM BENSYLBUTYLFTALAT KADMIUM PENTADEKAFLUOROKTANSYRA PEG FÄRGÄMNEN PARABENER NONYLFENOL

ARFYM BENSYLBUTYLFTALAT KADMIUM PENTADEKAFLUOROKTANSYRA PEG FÄRGÄMNEN PARABENER NONYLFENOL INGSMEDEL SULFATER BROMERADE KOBOLTKARBONAT FLAMSKYDDSMEDEL KROM FLORKARBONER TUNGMETALLER RICLOSAN BLY PFOA BISFENOL A PARFYM BENSYLBUTYLFTALAT KADMIUM PENTADEKAFLUOROKTANSYRA PEG FÄRG MNEN PARABENER

Läs mer

Steg för steg handledning för ett Kemikaliesmart fritidshem

Steg för steg handledning för ett Kemikaliesmart fritidshem Steg för steg handledning för ett Kemikaliesmart fritidshem Linköpings kommun linkoping.se/lhu 1 Handledning för ett Kemikaliesmart fritidshem Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna.

Läs mer

Råd för en kemikaliesmart skola i Solna

Råd för en kemikaliesmart skola i Solna Råd för en kemikaliesmart skola i Solna solna.se I den här broschyren hittar du tips för att skapa en kemikaliesmart skola Vid inköp 1. Handla enligt avtal Upphandlingar som Solna stad genomfört innehåller

Läs mer

Rensa bort mjuka plastleksaker som är äldre än 2007, så som bollar, badankor, dockor och små plastfigurer. Det som gjort plasten mjuk är ofta

Rensa bort mjuka plastleksaker som är äldre än 2007, så som bollar, badankor, dockor och små plastfigurer. Det som gjort plasten mjuk är ofta Rensa bort mjuka plastleksaker som är äldre än 2007, så som bollar, badankor, dockor och små plastfigurer. Det som gjort plasten mjuk är ofta ftalater som misstänks kunna störa hormonsystemet. Gallra samtidigt

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter

Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter Operation Giftfri Förskola Cecilia Hedfors, PhD, chef miljögifter Naturskyddsföreningen Sveriges största miljöorganisation Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden. 221 000 medlemmar. Ca

Läs mer

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor

GIFTBANTA FÖRSKOLAN. Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor GIFTBANTA FÖRSKOLAN Om kemikaliearbetet i Karlstads kommuns förskolor MALIN HEDLUND Miljöhandläggare på Teknik- och fastighetsförvaltningen Projektanställd: projektledare Giftfri förskola 2014-2015 Klimat-

Läs mer

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor

Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Egenkontroll för förskolor och öppna förskolor Information till dig som driver eller planerar att starta en förskola eller öppen förskola www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vad är egenkontroll?...3

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 2015-2018 Sektor lärande KS 15.278 Innehåll Inledning 1 Varför ska vi arbeta för giftfria förskolor? 2 Vad menar vi med gifter? 4 Vem ska utföra åtgärderna? 5 När och

Läs mer

Aktuella frågor om kemikalier inom EU

Aktuella frågor om kemikalier inom EU Aktuella frågor om kemikalier inom EU Anne Marie Vass 2015 02 20 Fokus i Sverige och EU Giftfri miljö Giftfri vardag Nationell lagstiftning Cirkulär ekonomi REFIT Program för enklare och billigare EU lagstiftning

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag www.sundahus.se 013-21 40 90 info@sundahus.se Copyright SundaHus i Linköping AB (publ) 2014 Agenda Presentation Kemikalier var finns de? Vad ska vi tänka på och hur undviker vi

Läs mer

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen

Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Operation Giftfri Förskola och Miljögifter i Vardagen Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 221 000 medlemmar 24 länsförbund 270

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Tips för en giftfriare vardag! Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Men vi bor ju i Sverige En ny kemikalie föds var 3:e sekund. ftalater!!! bromerade

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn

Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn Strategi för avveckling av farliga ämnen inom byggsektorn Avgifta byggandet är ett samarbetsprojekt som syftar till att minska användandet av farliga ämnen inom byggbranschen. I projektet ingår: Fastighetsägarna,

Läs mer

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp.

KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Uppdrag #5 KÖPA NYTT? KÖPA RÄTT! Det här uppdraget handlar om att tänka kemikaliesmart vid inköp. Foto: BernardaSv / istockphoto.com Varför är det viktigt? Genom att tänka till vid inköp så kommer förskolan

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor - Åtgärder för att minska gifterna i Huddinges förskolor Handlingsplanen är framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen med stöd av representanter från dåvarande

Läs mer

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket En god start och mer vägledning Detta material är tänkt som ett stöd för dig när du kontrollerar om de leksaker du planerar

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 394 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Kemikalier på förskolor

Kemikalier på förskolor Kemikalier på förskolor En studie om hormonstörande ämnen och medvetenheten hos förskolepersonal Catrin Huuva Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15hp Avseende kandidatexamen Rapporten godkänd: 4 april

Läs mer

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Åtgärdsförslag till kommuner

Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2. Rapport Operation Giftfri Förskola. Åtgärdsförslag till kommuner Ge oss kraft att förändra Pg.90 1909-2 Rapport Operation Giftfri Förskola Åtgärdsförslag till kommuner Innehåll Sammanfattning Sammanfattning I Inledning 2 Kemikalier i förskolan 4 Upphandling och långsiktiga

Läs mer

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor

Handlingsplan för giftfria förskolor. 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Handlingsplan för giftfria förskolor 23 åtgärder för att minska miljögifterna på Sundbybergs förskolor Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2014 Innehåll Varför ska Sundbybergs förskolor bli giftfria?

Läs mer

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl

Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl Operation Giftfri Förskola Ulrika Dahl Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen Bildad 1909, ideell, demokratisk och politiskt obunden 200 000 medlemmar 24 länsförbund 270 kretsar på kommunal

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021

Lokala miljömål 2016-2021. Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Lokala miljömål 2016-2021 Dokumenttyp Riktlinje För revidering ansvarar Kommunchef Dokumentet gäller till och med 2021 Diarienummer Uppföljning och tidplan Kommunchef Fastställt Kommunfullmäktige Dokumentet

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen. Vägen till en giftfri förskola

Hållbar stad öppen för världen. Vägen till en giftfri förskola Hållbar stad öppen för världen Vägen till en giftfri förskola Innehåll Bakgrund... 3 Varför är barn extra känsliga?... 3 Hur ser det ut på förskolor i Göteborg?... 3 Vad gör Göteborgs stad?... 3 Vem ska

Läs mer

Knocka ut vardagskemikalierna

Knocka ut vardagskemikalierna Knocka ut vardagskemikalierna Linda Rosendahl Nordin förälder och initiativtagare Toxboxnu Källor SAJTER naturskyddsföreningen.se kemi.se livsmedelsverket.se BÖCKER Handla rätt för en giftfri barndom,

Läs mer

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda

samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda samordnar tillsynsmyndigheterna inom livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsområdet i Gotlands och Kalmar län. Samverkan sker i genomförandet av valda projekt och temadagar. Verksamheten finansieras genom

Läs mer

Råd om farliga kemikalier i varor

Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor Råd om farliga kemikalier i varor berör det ditt företag? Ja, alla företag är berörda, eftersom kemikalier finns i alla varor. Därför måste alla handelsföretag ha kontroll

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid. Plats. Kommunstyrelsen. 2015-11-25 kl. 08:15. KTS-salen. Information

Sammanträdande organ. Tid. Plats. Kommunstyrelsen. 2015-11-25 kl. 08:15. KTS-salen. Information KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-11-19 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid 2015-11-25 kl. 08:15 Plats KTS-salen Ärende Beteckning Information 1. Kommunstyrelsens ansvarsområde - Allmänt

Läs mer

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182

Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö. KS 2014-182 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 307 Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan för att uppnå en giftfri förskolemiljö.

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2

Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2 2014-06-27 1 Och nog ganska hyffsat fritt från de värsta kemikalierna, eller i alla fall tror vi gärna det 2014-06-27 2 Det borde vara alla kommuners mål: Att minska mängden skadliga kemikalier som kommuninvånarna

Läs mer

Handlingsplan för att skapa giftfria förskolor i Huddinge kommun

Handlingsplan för att skapa giftfria förskolor i Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-19 FSN-2014/728.641 1 (3) HANDLÄGGARE Berwing, Sandra 08-535 360 76 Sandra.Berwing@huddinge.se Förskolenämnden Handlingsplan

Läs mer

RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN

RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN RAPPORT GIFTFRIA FÖRSKOLOR I EKSJÖ KOMMUN Undersökning genomförd våren 2014 Undersökning om giftfria förskolor i Eksjö kommun Inledning I denna rapport presenteras svaren på ett urval av frågorna i Inventeringsmall

Läs mer

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen 30 september 2014 Kemikalieinspektionen Central myndighet för kemikaliefrågor (ca 250 personer)

Läs mer

Giftfri vardag för barn och ungdomar

Giftfri vardag för barn och ungdomar Giftfri vardag för barn och ungdomar Handlingsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. Halmstads kommun har startat ett omfattande arbete kring

Läs mer

Genomförda och kommande uppdateringar av kemikaliekraven i leksaksdirektivet. Utbildning i leksakers säkerhet, 14 maj 2014 Anna Nylander

Genomförda och kommande uppdateringar av kemikaliekraven i leksaksdirektivet. Utbildning i leksakers säkerhet, 14 maj 2014 Anna Nylander Genomförda och kommande uppdateringar av kemikaliekraven i leksaksdirektivet Utbildning i leksakers säkerhet, 14 maj 2014 Anna Nylander Leksaksdirektivet (2009/48/EG) Det nya leksaksdirektivet infördes

Läs mer

Våra hem har blivit en av de största utsläppskällorna av farliga kemikalier.

Våra hem har blivit en av de största utsläppskällorna av farliga kemikalier. Europa väljer väg Kampen hårdnar om EUs nya kemikalielagstiftning Kemiindustrins massiva lobbykampanj hotar nu att kraftigt försämra förslaget till ny kemikalielag i EU. Men det finns fortfarande möjlighet

Läs mer

Kemikaliekrav för leksaker

Kemikaliekrav för leksaker Kemikaliekrav för leksaker Lek- och babybranschen 21 maj, 2015 Mariana Pilenvik och Anna Nylander Kemikalieinspektionen www.kemi.se Leksaksdirektivet (2009/48/EG) Leksaker, inklusive de kemikalier som

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2020 Jan Hammar Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer