Dokumentation från en dag kring föreningsutveckling med föreningen Balans.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation från en dag kring föreningsutveckling med föreningen Balans."

Transkript

1 Dokumentation från en dag kring föreningsutveckling med föreningen Balans. Plats: SV s förbundskansli, Franzéngatan 6 i Stockholm Datum: Tillsammans hade vi samlats för att under en dag fundera, diskutera och forma handlingsplaner inför framtiden för vår förening Balans. Sammanlagt deltog fjorton personer enligt bifogad deltagarlista. Vi arbetade enligt en processmetod som heter Ett steg till med vilken man steg för steg tar sig från ett nuläge via en vision om framtiden (i vårt fall 2014) till konkreta handlingsplaner, där ansvaret fördelas och tidsplanen fastställs för att nå den visionen. Vi började med att individuellt fundera över följande: 1. Vår viktigaste uppgift just nu: Att balans gör något som lockar. Lära känna balansfolk och lyssna till vad som är på gång. Samarbete, dra åt samma håll för att nå målet=10 lokalföreningar. Dagens övning syftar till ökad närvaro i landet. Ger ökad möjlighet till påverkan för bättre hjälp.2:a sådden. Få en bra start i utvecklingsarbetet. Starta flera SH- grupper, anhörigcirklar, andra cirklar. Att skapa en bra gemensam plattform, Samarbetspartners/kontakter, Pengar/medel, Synas/höras. Att bli rikstäckande, spridas över landet. Viktigaste uppgiften, att öka medlemsantalet över hela landet. Få människor att växa, människor att våga, att skapa en tydlig struktur, tänka stort.

2 Att bli åtta stycken föreningar till, i balans. Få igång den nya organisationen, få den att fungera i praktiken, i S-holm och på många nya orter. Värna vården. Vår viktigaste uppgift just nu är att ta vara på lusten och luften? hos var och en av våra medlemmar och blivande medlemmar, att bidra till att utveckla balans. 2. Därför är jag aktiv i Balans: För att träffa folk. Förändra psykiatrin till någonting bättre. Ge tillbaka lite av allt det jag fått, sedan jag började i föreningen; gemenskap, samhörighet, erfarenhetsutbyte för medlemmarna. Jag vill hjälpa till i arbetet att öka Balans närvaro. Därför att föreningen behövs, för både som anhörig, och de som drabbas. Aktiv? Stöttar och har ett gott samarbete med föreningen Balans. Därför är jag med i Balans; För att stödja bärare av unipolär och bipolär sjukdom och förbättra deras situation i livet. Uppgift =att bli rikstäckande,(medlemsförbund och lokalföreningar ute i landet). Därför aktiv i Balans; 1.)Egen diagnos, bipolär.2.)hjälpa och stötta andra i deras återhämtning.3.)förbättra den psykiatriska vården4.)öka

3 förståelsen för och kunskapen om förstämnings-syndrom hos allmännheten.5.)minska fördomar och stigmatisering. 1995,bestämde jag mig för att lära mig allt jag kan om denna djävulska sjukdom, vilket har gett mig en ny syn på livet. Glädje, gemenskap, mening, tillfredställelse. Har jobbat hela mitt liv i handikapprörelsen, tycker att detta är en intressant utmaning. Det är viktigt att sprida kunskap om psykisk ohälsa, minska skam och skuld mm. Och låta medlemmar träffas och känna/få gemenskap. Göra skillnad för människor. Jag är aktiv i Balans för att bidra till det självklara i varje människas lika värde. 3. I nästa steg blev uppgiften att fundera kring hur vi uppfattar föreningen idag utifrån två rubriker. Vi arbetade i tre grupper om 4-5 i varje. I det arbetet utgick vi från följande punkter: Våra verksamheter Våra möten

4 Arbetsfördelning Planeringsarbetet/framförhållning Nytänkande Rekrytering Medlemsvården Styrelsearbetet Opinionsbildning Kommunikation intern/extern Organisationen Det här är vi redan bra på: Det här måste vi förbättra : Självhjälpsgrupper och studiecirklar. Föreläsningar Intressepolitik. Förbereda inför start. Sprida kunskap om vårdpolitiken. Feedback.

5 Hemsidorna. Tillgänglighet: Rikstidning, lokalt infoblad. Öka fokus på uni-polära gruppen. Telefon, mail. Stor kunskap om avgränsad Psykisk hälsa hos unga, minska genomströmning av medlemmar. diagnosgrupp. Samarbeta med andra organisationer. Det här är vi redan bra på: Hemsidan: tydlig. Det här måste vi förbättra: Medlemsrekrytering. Vårdpolitik(NSPH). Organisation. Opinionsbildning. Gästföreläsare- många bra (S-holm). Facebook- många intressanta uppdateringar. Styrelsemöten- effektiva. Balans-Café med inbjudna gästerdialogmöten, Gävle. Lokaler- saknas i Gävle, behöver förbättras. Aktiviteter för medlemmar, Få fler att engagera sig/delta. Självhjälpsgrupper kan bli kärnverksamhet. Arbetsfördelning Utveckla förberedelser och uppföljning. Få medlemmar att stanna kvar.

6 Bra läge för nytänkande. Det här är vi redan bra på: Opinionsbildning. Hemsida. Vårt stora nätverk. Stor kunskap om vårdorg. och Sjukdomsbild Rådgivning. Styrelsemöten. Struktur i mötesverksamheten. Sprida kunskap om sjukdomarna. Juridisk rådgivning, utveckla. Det här måste vi förbättra: Rekrytering. Medlemsvård. Unga vuxna. Nyinsjuknade. Samarbete med SV Fler deltagare i sj.hjälps och anhörig-grupper. Utveckla Balansnytt Sprida Balansnytt till nya grupper. Differentierad kommunikation och organisering Mötesplatser/träffar- möteslokal. Utveckla ledare till grupperna. Intern information(kontor, styrelse) Media utbildning. Samverkan med andra organisationer.

7 Samverkan med vården. 4. Så var det dags att måla upp bilder av hur vi vill att Balans skall vara 2014 för att vi skall kunna attrahera nya medlemmar, och vi själva skall vara intresserade av att fortsätta som medlemmar. Tre intressanta och kloka bilder målades upp om framtiden för Balans. BALANS 2014 Medlemstidning. Utökat verksamhet innehåll. (bok, stick, målning etc) medlemmar. Förbundkansli. Interessepolitiskt. Utökat samarbete med SV. Varje län ska ha PPI. Värdegrund och vision. SamarbetsmodellB/SV. Riksorganisation. Förbereda ungdomsektionen. Medlemsnyttigheter.

8 Coachning. Pågående och planerade projekt. Styrelser, lokalt(ansvar för verksamheten). Riksorganisation ge stöd tillsammans med SV. Kontaktpersoner där lokalorganisation saknas. Årliga riksmöten. BALANS 2014 Medlemsnära aktiviteter Rabatter Råd från vården Jurist info(god man)apotekare Fler självhjälpsgrupper Diskussionsforum FB

9 Mediakunskap -studiecirkel MARKNADSFÖRING Hemsida Facebook Nyhetsbrev -rikstidning Ångestparaden Samarbete biop.? Attitydambassadörer NY ORGANISATION: Vi tror på åtta föreningar Vi måste välja, bi polär-deprimerade(diagnoserna flyter samman).

10

11 5. Ofta är det bra att ta ett steg tillbaka för att se vad andra har genomfört, och som man kan lära av. Vi gjorde på samma sätt och här är resultatet: Detta behöver vi lära: Gör det själv. Små enheter. Prioritera. Internet(forum). Att göra tidning. Starta cirklar. Av dessa kan vi lära: Bankerna. Förskolan/försvaret. Swedish match. 15-årngar.? Andra som är bra. Studieförbund. Detta behöver vi lära: Bilda lokalförenigar. Söka penningmedel. Av dessa kan vi lära: Attention,Vi unga. RFHL.

12 Föreningskunskap. Attrahera nya medlemmar. SV/föreningsråd. Medlemsmodellen Behålla medlemmar. Attrahera volontärer. Ragga sponsorer. Donationer. Detta behöver vi lära: Återhämtning. Medlemsvärvning. Organisationsutveckling. Förverkliga projektidéer. Volontärbyrån. 1,6 miljonersklubben. Begravningsbyråer. Av dessa kan vi lära: RSMH. Attention, Shedo. SV. NSPH. Delegera. Hitta medarbetare. Annorlunda cirklar i samarbete. Volontärbyrån, Hjärnkoll. SV, vården, Handikappför.

13 Handlingsplaner: Så här långt har vi diskuterat oss fram till de områden vi tycker är viktigast för att Balans skall utvecklas i den riktning vi önskar. Nu är det viktigt att vi får konkreta handlingsplaner, så att vi tydligt kan se vad som skall göras. Lika viktigt blir det att efteråt kunna se om det har blivit genomfört. Här kommer de prioriterade områdena med respektive handlingsplan. Områden: Extern och Intern kommunikation, Marknadsföringsmaterial, Marknadsföra oss Åtgärder/Aktiviteter Tidsplan Ansvarig Resultat Eventuella resursbehov Rikstidning. Hösten 2013, Issue 1. Torsten. Fyra nummer/år. Pengar/personal. Hemsida, Riks.Föreningar +Nya. Påbörjas: HT Kajsa/Ola Hemsidor i takt med antal föreningar. Pengar/personal. Facebook, Stockholm, Uppsala. Torsten. FB-sida i takt med antal föreningar. Pengar/personal. Hjälp m. nya föreningar. Påbörjas: HT2012. Torsten. Pengar/personal.

14 Ångestparaden i år, Stockholm 11/9-12. Arvid. Femtio deltagare. Pengar/personal. SV-blad, BALANS. Våren:2013. Kajsa. 1-2 ggr. /År. Personal. Attitydambassadörer. HT Gunilla Delta i organisationsprojektet. Personal.

15 Områden: Identifiera embryon till lokalföreningar ute i landet, Bilda Riks, Rekrytera fler nyckelpersoner, Välja ut, bearbeta. Åtgärder/Aktiviteter Tidsplan Ansvarig Resultat Eventuella resursbehov Bilda riks föreningar. Aug Projektgrupp. Två föreningar. Styrelsemedlemmar. Bilda Stockholmsförening. Definiera vad riks resp. Stockholm ska göra. Stötta BALANS, Västerås Aug Projektgrupp. Balans, Uppsala. Dalarna & Norrland Balans, Gävle.

16 Områden: Medlemsrekrytering, Rekrytera fler, Värva fler medlemmar. Åtgärder/Aktiviteter Tidsplan Ansvarig Resultat Eventuella resursbehov Utskick till före detta medlem. 1/ Ulf. 75 medlemmar Personal. Värva två personer och få din egen medlemsavgift. 1/ Ulf. 25 medlemmar. Personal. Familjerabatt 1/ Ulf. 50 medlemmar. Personal. Personalvärvning. 1/12-13 Ulf. 20 medlemmar. Personal. PPI-var finns det? 1/ Flemming. 0 medlemmar. Personal. PPI-Balans deltagande. Pågående. Flemming. 60 medlemmar. Personal.

17 PPI-nya orter. 1/ Fleming. 200 medlemmar. Personal. Behålla gamla medlemmar/. 1/12-12,13. Ulf. 0 medlemmar. Personal. Ta med en vän. 1/12 Ulf. 15 medlemmar. Marknadsföra Balans på befintliga ITforum/Bloggar. Före sommaren-12 Kontoret. Fler (yngre?)medlemmar. En person. Enkäter om; Varför gick du med? Vad förväntar du dig? HT:-12. Marknads föringsgruppen /Birgitta. Kunskap om medlemsbehov.

18 Område: Definiera målgrupp Åtgärder/Aktiviteter Tidsplan Ansvarig Resultat Sätta fokus på depp.området. Jan Styrelserna. Större rekryteringsbas. Eventuella resursbehov Informationsresurser. Hålla cirkel: Att ta sig upp när man är nere. Fokus på stress & livsstilsfaktor. Dec Studieansvarig. Balans Fler (aktiva)medlemmar. Jan Styrelserna. Större rekryteringsbas. Rekrytering och utbildning av led. Informationsresurser.

19 Område: Finansiering Åtgärder/Aktiviteter Tidsplan Ansvarig Resultat Dammsuga bidragsmöjligheter. Eventuella resursbehov Nu och framåt. Ulf. Mer bidrag. Administrativa resurser. Sponsring/samarbete med företag. Bidrag vid dödsfall. (skriva till begravningsbyråer/org.) Ulf. Mer bidrag. Administrativa resurser Ulf. Mer bidrag. Donationer. Nu och framåt Ulf. Mer bidrag. Projekt:AA Styrelserna. Mer bidrag. Administrativa resurser.

20 Område: Medlemsnyttigheter, Plan för medlemsnära aktiviteter Aktivitetsinventering i de olika föreningarna. Vad gör föreningar vi redan samarbetar med. Aktivitetsplan för resp. lokalförening inför framtiden. Smörgåsbord till lokalföreningar. Före sommaren-12. Alice. Sammanställning av vad som redan görs/har gjorts/nya idéer. Före Sept. slut. Alice. Få tips på olika aktiviteter av andra. Före Okt.slut. Respektive styrelse. Konkret verksamhetsplan.?. Kajsa. En insatt för varje förening Mail och telefon. Styrelserna. Slutligen ett område som är kvar obearbetat än så länge, nämligen Egen profilering inom intressepolitik. Viktigt att dokumentera, så att det kan få en handlingsplan vid ett senare tillfälle. Så var dagen slut, och ett fantastiskt arbete genomfört. Jag önskar er all lycka i det fortsatta arbetet med att förverkliga handlingsplanerna. / Rolf Lindahl, SV Jämtlands län,

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag

Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Dokumentation av ett utvecklingsprogram för kvinnor som driver företag Innehåll: 3. Inledning 4. Introduktion till programmet 5. Intervju med Mona Jakobsson 6. Bakgrund till KompetensTrappan 7. Intervju

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län PRIO psykisk ohälsa i Kalmar län 2014-08-28 Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981

Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31 X4981 Datum 2013-12-06 Projektuppgifter Projektets titel Journalnummer hos finansiär Unga Landsbygdsföretagare 2012-4074 Projektets startdatum Projektets slutdatum Kundnummer hos finansiär 2012-04-01 2013-12-31

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer