Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning."

Transkript

1 På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare.

2 Plats för egna anteckningar

3 Innehåll Föreningar för dig 4 Attention Skåne 5 Autism- och Aspergerföreningen Skåne 6 Balans Malmö 6 Bipolarna 6 Fontänhusen i Skåne 7 Föräldraföreningen mot Narkotika 7 LIBRA i Skåne 8 Länkens Kamratförbund Skånedistriktet 8 Mentala nätverket i Malmö 9 Metadonpatientföreningen MPF-Skåne 10 Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende 10 Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa (RUS) 11 Riksförbundet för Social och Mental Hälsa 11 Riksföreningen Anorexi/ Bulimi-kontakt Malmö (Frisk&Fri) 12 SHEDO 13 Schizofreniföreningarna i Skåne 13 SPES - Skånekretsen 14 Svenska Brukarföreningen 14 Svenska OCD-förbundet Ananke 15 Svenska Ångestsyndromsällskapet Skåne 15

4 Föreningar för dig I Skåne finns flera föreningar av och för patienter, närstående och andra som är intresserade av psykisk hälsa och ohälsa. De erbjuder dig en möjlighet att träffa andra i liknande situationer. Vissa har mötesplatser med öppen verksamhet, andra bedriver grupper, internetforum, aktiviteter och utbildningar för medlemmar och andra berörda. Föreningarna företräder också sina medlemmar för att exempelvis förbättra vården. De flesta organisationerna har lokalföreningar på flera håll i Skåne. Via kontaktuppgifter och hemsidor kan du söka dig fram. För dig som arbetar i vården är foldern en bra hjälp när du ska tipsa och stödja patienter till ökad kunskap och gemenskap med andra. 4

5 Attention Skåne Attention Skåne län är en sammanslutning av sex lokalföreningar i Skåne. Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom med flera. Länsföreningen arbetar på regional nivå med att sprida kunskap om diagnoserna och behovet av stöd. Hemsida: Kontakt: Lokalföreningar i Skåne: Attention Lund Attention Malmö Attention Nordvästra Skåne Attention Nordöstra Skåne Attention i Sydöstra Skåne Attention Trelleborg Aktuella kontaktuppgifter till lokalföreningarna hittar du på riksförbundets hemsida under fliken Lokalt i toppmenyn på förstasidan. 5

6 Autism- och Aspergerföreningen Skåne Föreningen i Skåne arbetar för bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Våra medlemmar har egen funktionsnedsättning, är närstående och/eller professionella. Styrelsen speglar sammansättningen. Lokalföreningar finns i Malmö, Lund och nordvästra Skåne. Hemsida: E-post: Telefon: vardagar Balans Malmö Föreningen bildades nyligen och är till för personer med bipolär sjukdom och liknande tillstånd. Hemsida: Bipolarna Bipolarna är en patientförening och en startsida till allt om bipolär sjukdom. Initiativtagarna och flera aktiva kommer från Helsingborg. Hemsida: 6

7 Fontänhusen i Skåne I Båstad, Helsingborg, Lund och Malmö finns fontänhus. Målet är att genom arbetsinriktad psykosocial rehabilitering skapa en meningsfull vardag och samhällsdelaktighet för människor som är/har varit i kontakt med psykiatrin. Vi erbjuder ett frivilligt och kostnadsfritt medlemskap där man som medlem ges möjlighet att påverka sin livssituation och sitt dagliga liv. Vi verkar för människors rätt att vara med i en gemenskap som ger hopp, respekt och möjlighet till arbete. Hemsida: Telefon: Båstad Helsingborg Malmö Lund Föräldraföreningen mot Narkotika FMN Malmö är en anhörigförening som stödjer och hjälper anhöriga till missbrukare genom bland annat enskilda samtal. Föreningen utför också drogtester. FMN arbetar dessutom förebyggande i skolor, i personalgrupper med mera. Hemsida: Kontakt: Telefon:

8 LIBRA i Skåne LIBRA är en stödförening för personer med depression eller bipolär sjukdom, deras anhöriga samt andra intresserade. Vi har vår bas i Lund och Malmö men verkar och har medlemmar i hela Skåne. Du som är eller har varit deprimerad, eller är närstående, kan behöva någonstans där du bara får lov att vara. Vi träffas ungefär en gång per månad och kan ge varandra stöd, gemenskap och tips om hur vi kan hantera och förbättra vår situation. Tillsammans har vi också större möjlighet att påverka vården. Hemsida: Kontakt: (säkrast tisdagar 19-21) E-post: Du når den via vår hemsida. Länkens Kamratförbund Skånedistriktet Länkens Kamratförbund är en ideell organisation som har länkföreningar runtom i Sverige. Vi erbjuder en kvalificerad vård på vårt eget vårdhem Hvidehus och därefter erbjuder vi missbrukare en livslång efterbehandling i en kunnig kamratkrets. Anhöriga deltar i vården och stärker kamraternas motivation. Förbundet är representerat i Skåne genom Skånedistriktet med fyra föreningar i länet. 8

9 Hemsida: Kontakt: Eslöv: Kontakt: Landskrona: Kontakt: Hörby: Kontakt: Höör: Kontakt: Mentala nätverket i Malmö Mentala nätverket finns till för personer som har eller har haft kontakt med psykiatrin samt för deras anhöriga. Vi ger stöd, tillvaratar medlemmarnas intressen och sprider information för att öka förståelsen och respekten för personer med psykisk ohälsa. Hemsida: Kontakt: Telefon:

10 Metadonpatientföreningen MPF-Skåne MPF-Skåne bevakar metadon- och buprenorfinpatienternas rättigheter. Föreningen är en väg till inflytande och delaktighet. Vi arbetar för kamratskap, gemenskap, förändring och omtanke. Kontakt: Telefon: Jourtelefon: Riksförbundet för hjälp åt narkotika- och läkemedelsberoende RFHL Oberoende Skåne samlar flera lokala föreningar som vänder sig till personer som har beroendeproblem med läkemedel eller narkotika eller till deras anhöriga. Basen är kamratstöd, men RFHL driver även kvinnogrupper, boenden och besöksgrupper inom kriminalvården med mera. Hemsida: Kontakt: Telefon: RFHL Oberoende Skåne Malmö Väst Lund Ängelholm Sjöbo

11 Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa (RUS) RUS är en organisation för ungdomar med erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi ordnar sociala aktiviteter för personer upp till 30 år samt erbjuder en plattform för medlemmar som vill engagera sig intressepolitiskt och vara med att påverka situationen för unga med psykisk ohälsa i Skåne. Hemsida: Kontakt: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH-Skåne är den äldsta organisationen i Skåne för människor som varit i kontakt med psykiatrin. Vi är inte inriktade på speciella diagnoser utan föreningarna är öppna för alla. Vi vill hjälpa människor att hitta vägen tillbaka till ett bra liv. Vi vill föra en kritisk debatt om psykiatrin, främja alternativa behandlingsformer och stärka patienternas rättigheter. Vi har 11 lokalföreningar utspridda över hela Skåne. Hemsida: Kontakt: Telefon: Båstad Helsingborg Hässleholm Höganäs Klippan

12 forts RSMH-Skåne Kristianstad Landskrona Lund Malmö Perstorp Österlen Riksföreningen Anorexi/Bulimikontakt Malmö Föreningen heter numera Frisk&Fri, Riksföreningen mot ätstörningar. Anorexi/Bulimi-kontakt är en ideell förening som finns i hela Sverige. Vårt syfte och verksamhet bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga (genom att bland annat erbjuda mentorer och självhjälps- och anhöriggrupper), arbeta förebyggande inom området (genom bland annat en workshop om självkänsla som riktar sig till ungdomar) samt påverka för bättre vård (genom bland annat deltagande i olika brukarråd). De allra flesta av våra volontärer har antingen själva varit sjuka i ätstörningar eller varit anhörig till någon som varit sjuk. Hemsida: Kontakt: 12

13 SHEDO Föreningen SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patienter. SHEDO:s stödverksamhet genomsyras av en övertygelse om att alla människor har unika resurser, styrkor och friskfaktorer som bör tas tillvara på. Mer information hittar du på hemsidan. Hemsida: Kontakt: Diskussionsforum: forum.shedo.org Facebook: HEDO Schizofreniföreningarna i Skåne Föreningarna i Skåne organiserar personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga och personer med engagemang för dessa grupper. Vi arbetar vårdpolitiskt och bedriver egen verksamhet med personliga ombud i tio kommuner och har även en deltidsarbetande jurist som stöd för de drabbades rättigheter. På hemsidan finns kontaktuppgifter till de lokala föreningarna. Hemsida: Kontakt: Telefon: el

14 SPES - Skånekretsen SPES, Suicidprevention och Efterlevandes stöd, är till för alla som mist en familjemedlem, släkting eller god vän genom självmord. När världen rasar samman behöver man träffa andra som förstår hur det kan kännas. Vi har samtalsgrupper, medlemsmöten och arbetar för ett öppnare samtal om suicid/ självmord och för att arbetet med suicidprevention ska prioriteras högre. Hemsida: Kontakt: Telefon: Svenska Brukarföreningen Föreningen drivs av människor med substitutionsbehandling. Det självupplevda brukarperspektivet är viktigt för oss. Vi vill ge hjälp och stöd åt narkotikaanvändare och de som önskar metadon, buprenorfin eller annat preparat. Vi är en intresseorganisation men bedriver också kamratstöd, sociala aktiviteter med mera. Hemsida: Kontakt: se Telefon:

15 Svenska OCD-förbundet Ananke Förbundet har lokalföreningar i Skåne. Vi stödjer personer med OCD/tvångssyndrom och deras anhöriga. OCD innebär att man har ofrivilliga tankar och handlingar som kan vara ett enormt lidande. Vi kan erbjuda stödgrupper som riktar sig både till de som har OCD och anhöriga; ett viktigt komplement till vården. Att sprida information om OCD prioriterar vi högt. Hemsida: Kontakt: Telefon: Skåne Nordvästra Skåne Malmö Sydvästra Skåne Svenska Ångestsyndromsällskapet Skåne Vi är en intresseförening för de som lider av social fobi, panikångest och generell ångestsyndrom (GAD). Hemsida: Kontakt: (Helsingborg/Ängelholm) 15

16 Mer information På Psykiatri Skånes hemsida, under fliken Bli delaktig, finns mer information om hur föreningslivet och Psykiatri Skåne samarbetar för att stärka delaktigheten för patienter och närstående. Se Ta gärna kontakt med David Ershammar som arbetar i divisionsledningen på Psykiatri Skåne med frågor som rör samverkan med föreningar för patienter och närstående. Beställ gärna fler broschyrer! Kontakt: Telefon: Psykiatri Skåne juli Foto omslag:

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa BJURHOLMS KOMMUN INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa I den här guiden kan du lätt hitta information om verksamheter och kontaktställen som kan hjälpa dig i din vardag. Guiden kan också

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt

Om du mår psykiskt dåligt Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Hjälp Exempel på områden som beskrivs är: Landstingets hälso- och sjukvård Kommunens sysselsättningsverksamhet fritid, rehabilitering, socialt stöd och

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt Behöver du någon att prata med? Letar du efter stöd och hjälp? Professionellt Anonymt Kostnadsfritt En svår livssituation kan vara svår att hantera på

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Information om Vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Senast ändrad april 2015 Människor som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service Stöd

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa september 2010 Vård och Omsorg Postadress: 241 80 Eslöv Besöksadress: Gröna Torg 2 Telefon: 0413-620 00 Telefax: 0413-624 54 epost: vard.och.omsorg@eslov.se

Läs mer

H A L M S T A D KartoteK 1

H A L M S T A D KartoteK 1 H A L M S T A D Kartotek 1 KARTOTEK - AV STÖD- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHETER INOM PARTERNA I SAMORDNINGSFÖRBUNDET I HALLAND Detta Kartotek är tänkt att användas som stöd i arbetet för de samverkande

Läs mer

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år!

Attention Uppsala önskar medlemmarna en god jul och ett gott nytt år! Uppsala December 2013 Innehåll Vårens cafékvällar, NPF-träffar och anhörigträffar... sid 2 Hjälpa till?... sid 3 Föreningen Verkstan... sid 3 Kallelse till årsmöte 2014... sid 4 Inbjudan till workshop

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

2007-02-28 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER

2007-02-28 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER 1 (5) 2007-02-28 RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA ORGANISATIONER Stockholms läns landsting kan genom hälso- och sjukvårdsnämnden bevilja bidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från

tiskt tillsammans kan förändra en hel det fram till 2020. Men då måste vi acceptera att våra kunskaper verkligen kommer fram. Vi måste också från Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Jimmie Trevett, andre vice ordförande RSMH. Det har varit många goda ord

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer