KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER. NYTT PROJEKT för MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER. NYTT PROJEKT för MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT!"

Transkript

1 KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER NYTT PROJEKT för läsförståelse MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT!

2 Kurskatalog för vårterminen 2015 AV-MEDIA KRONOBERG/ REGION KRONOBERG REDAKTÖR & LAYOUT Åsa Karlsson TEXT Åsa Karlsson Åke Sjöberg Lennart Axelsson Camilla Jönsson FOTO Lennart Axelsson Jan-Åke Johansson Åsa Karlsson Johannes Rydström Rymdstyrelsen TRYCK Region Kronoberg ADRESS AV-Media Kronoberg/ Region Kronoberg Videum Science Park Växjö Innehåll NYTT PROJEKT 4 ÅRETS NÄTSPRIDARE 11 SAMARBETE MED REGIONTEATERN 12 TEACHMEET I FEBRUARI Lärare efterfrågar kunskap om IT i undervisningen Pisa-resultaten är uppe för diskussion igen. OECD:s expertgrupp fäster vår uppmärksamhet på att svenska lärare upplever en brist på IT-kunskaper för att undervisa i klassrummet. Samtidigt visar undersökningen Eleverna och Internet att vi pedagoger har en god användning av IT-verktyg för administration. Här kan vi på AV-Media Kronoberg göra en insats som gör skillnad. I vårt kursutbud tar vi fasta på behovet av utbildningar som ger pedagoger verktyg som kan utveckla undervisningen. Vår Digitala kompetensdag på höstlovet med nära 500 deltagare visar att intresset för IT som förändringsbärare i regionen är stort och att det även finns många som kommit en bra bit på vägen. Några av dessa pedagoger kan du träffa under vårens pedagogiska caféer och TeachMeet. Eller varför inte boka in dem för en träff på er skola? Vi förmedlar kontakten. I vår satsar vi på nya kurser om kodning, Podcast och IT-stöd: ett tillfälle för dig som vill befästa dina kunskaper i något och samtidigt ha stöd av en IT-pedagog. Varmt välkommen till våra utbildningar! Åke Sjöberg Chef för avdelningen Kunskap och lärande i Region Kronoberg

3 Nytt projekt 3 Nytt projekt för att stödja elevers läsförståelse Ljungby kommun har fått medel av Specialpedagogiska myndigheten, SPSM, för att utforska möjligheten till ökad likvärdighet i läs-, skriv- och språkutveckling under Markaryds kommun, Växjö kommun och Tingsryds kommun ska också delta i arbetet. Camilla Jönsson på AV-Media ska leda projektet. Vi vill utbilda och motivera de specialpedagoger och speciallärare som ännu inte erbjuder digitala lärverktyg till elever. Vi kommer specifikt att fokusera på att öka antalet elever som når målen när det gäller läsförståelse. Tanken med projektet är att det ska genomföras parallellt med det nationella Läslyftet som startar Stort behov Inriktningen i projektet är att stärka nätverket av specialpedagoger som finns i regionen. Dels genom ett antal utbildningstillfällen för specialpedagoger i medverkande kommuner, dels genom personlig handledning för de specialpedagoger som så önskar. Bakgrunden till beviljade medel är bland annat en undersökning som genomfördes av AV- Media under september Endast 17 % av 105 specialpedagoger i Kronobergs län anser att de har god eller mycket god kunskap om nya digitala verktyg. Det finns alltså fortfarande en stor grupp som behöver ökad kompetens för att kunna ge elever ett verksamt digitalt stöd, säger Camilla Jönsson. AV-Media har under många år arbetat med digitala lärverktyg tillsammans med speciallärare och specialpedagoger. Speciellt under de senaste 5 åren har möjligheterna med den digitala tekniken ökat både i form av minskade kostnader och ökad tillgänglighet. Detta har skett tack vare utvecklingen av appar i mobil och lärplattor. DVD upphör sommaren 2015 Nu närmar vi oss slutet för film på DVD. Vår användarstatistik för Mediekatalogen SLI visar att strömmande media står för 96 %. Samtidigt minskar möjligheten att använda DVD i skolan med teknikutvecklingen. Passa på att använda våra filmer som finns på DVD fram till 15 juni 2015! Nya spelfilmer köper vi nu enbart som strömmande media. Vi kommer att ha kvar ett filmarkiv med filmklassiker och julfilmer tills vi kan hitta en bra ersättning eller artiklarna finns som strömmande. Vi kompletterar vårt utbud på strömmande media löpande. Mejla dina önskemål till Eva som ansvarar för våra filminköp:

4 4 Mot nya höjder rymden förstås! I sin egen blogg redovisar klassen hur man jobbar och vad som händer. AV-Media erbjuder utbildning och stöd i arbetet med redovisning av klassens arbete. Mot NYA HÖJDER 10, 9, 8, 7 Nedräkningen har börjat. I september 2015 besöker ett 100-tal astronauter från världens alla hörn vårt län när ASE (Association of Space Explorers) har sin årliga konferens i Sverige och Kronoberg. 110 klasser, nästan elever, i Kronoberg är aktiva och laddar för besöket. Ett sätt för skolan att ta att ta tillvara på astronauternas besök i Kronoberg är att aktivt arbeta med rymden. Detta görs i skolprojektet i Mot nya höjder, ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kronoberg, Regionförbundet södra Småland och Linnéuniversitetet. Bloggportal AV-Media har byggt hemsidan och sköter bloggportalen. På hemsidan finns det ett antal uppdrag och experiment att genomföra i skolämnena med fokus på Besök av astronaut Några skolor som deltar i projektet har möjlighet att träffa en astronaut i september Då kan eleverna ställa alla de där kluriga frågorna som dyker upp under projektets gång direkt till en astronaut. Ökat intresse för teknik - Att Kronoberg får stå värd för en konferens som tidigare varit i världsstäder som Peking, Mexico City & Washington DC är ett spännande uppdrag. Det är också en unik möjlighet för Kronobergs län att öka intresset hos elever, studenter, näringsliv, offentliga aktörer och medborgare för rymden och dess koppling till teknik, naturvetenskap och matematik, säger Lennart Axelsson, utvecklingsledare på AV-Media. Har du inte anmält din klass än? Gör det på Läsning i fokus! Nu i januari avslutas AV-Medias arbete med tjänsten Läshörnan en tjänst i Mediekatalogen SLI med över strömmande e-böcker. Men AV-Medias samarbete med länets skolbibliotekarier fortsätter. Ca lärare och elever har testat Läshörnan under 2014 och året avslutas med att tjänsten låstes upp för alla från årskurs fyra. Läshörnan stängs igen den 18 januari. Efter det är det helt upp till skolbibliotekarier, lärare, rektorer och skolförvaltningar att själva fatta beslut om man vill köpa tjänsten. Nu är förarbetet gjort och det är väldigt enkelt att arbeta vidare för de som vill! Köper man tjänsten är den ju även fortsättningsvis enkelt tillgänglig i mediekatalogen, säger Åke Sjöberg. Bank med tips Erfarenheterna från de skolbibliotekarier och lärare som har testat tjänsten kommer att finnas kvar på bloggen lashornan.vibloggar.nu. Där finns massor av tips på hur du kan arbeta med läsning och olika böcker i skolan, säger Åsa Karlsson som arbetat med Läshörnan på AV-Media. Nätverk AV-Media arbetar vidare med sitt nätverk för länets skolbibliotekarier. Skolbibliotekariernas roll blir allt viktigare. Enligt Skollagen ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek. Därför är det extra roligt att Växjö kommun och Centrumskolan fått utmärkelser för sitt arbete med skolbibliotek. Det är viktigt att deras erfarenheter sprids. Skolbiblioteket har också en viktig roll som en brygga mellan folkbibliotekens och skolans verksamhet, säger Lennart Axelsson. De planerade nätverksträffarna i vår kommer att handla om sociala medier och marknadsföring.

5 Årets nätspridare 5 Regional utmärkelse till lärare som använder IT Nu kan ytterligare fyra av länets lärare titulera sig som Årets nätspridare. Över 1000 personer deltog i omröstning som för tredje året arrangerades av AV-Media Kronoberg. Lärarna har blivit framröstade av sin kollegor för sitt nytänkande sätt att använda teknik och IT i undervisningen. AV-Media Kronoberg har gett länets pedagoger möjlighet att rösta fram kollegor som har utvecklat lärande i skolan, förskolan eller på fritids. De som fick flest röster utsågs till Årets nätspridare och uppmärksammades under tisdagen 28 oktober på den Digitala kompetensdagen på Linnéuniversitetet. Nätspridarna vinner deltagande på en konferens om IT i skolan och en mini Ipad. Årets nätspridare är: Annie Hultqvist, klasslärare på Lenhovdaskolan i Uppvidinge Annie Hultqvist har genom att använda olika tekniska hjälpmedel gjort undervisningen lustfylld för eleverna. I svenskan får eleverna ex. göra en film med hjälp av Imotions på Ipads. Eleverna skriver manus, planerar bilder, tar kort och redigerar. Eleverna jobbar i grupp och tränar på att samarbeta, planera, genomföra och utvärdera. Användandet av QR-koder i matematikundervisningen gör att eleverna blir extra motiverade. Elisabeth Jönsson, lärare på Kungsmadskolan Växjö På ett självklart, naturligt och pedagogiskt sätt får Elisabeth eleverna att förstå att det finns andra användningsområden än Facebook och Instagram på nätet! Elisabeth jobbar aktivt med att synliggöra både sitt eget arbete och elevernas arbeten, via bloggar, sidor och andra digitala medier. Carola Fransson, lärare på Karl-Oskarskolan i Växjö Carola Fransson har med ipad, internet och Smartboard utvecklat en pedagogisk struktur för att väcka lusten till inlärning bland våra elever i årskurs 4 och 5. Hon är även involverad i projektet PLACES, initierat av forskare knutna till Linnéuniversitetet, där mobil teknik utnyttjas för att skapa applikationer som främjar barnens matematikinlärning. Kom i gång med The English Minnits! Sedan i augusti har du som arbetar som pedagog i Kronobergs län möjlighet att använda The English Minnits gratis. AV-Media har slutit ett avtal som gör det möjligt för alla grundskolor i Kronobergs län att arbeta med spelet i två år utan kostnad. The English Minnits är ett uppdragsbaserat äventyrsspel för träning av engelska för 9 12-åringar och gymnasiesärskolan. I spelet behöver eleverna lyssna och följa instruktioner på engelska och tränas då i att använda språket i vardagliga situationer. Instruktioner får eleverna via mer än inspelade repliker. The English Minnits finns i både webbversion och som app. Vill du veta hur du kommer i gång? Du hittar länkar till instruktionsfilmer och mer information på vår hemsida under Länslicenser. Årets nätspridare hyllas! Annie Hultqvist. Elisabeth Jönsson, Carola Fransson och Mikael Bruér. Mikael Bruér, SO-lärare på Fagrabäckskolan i Växjö Mikael Bruér har en tanke om att bygga undervisningen digitalt från början till slut. Han börjar med information på sin blogg så att eleverna kommer förberedda till lektionen och följer upp med enkät, instudering i digilär, filmer och gör redovisning med hjälp av delade Google-dokument. Mikael jobbar även med sociala medier som verktyg för kommunikation och lärande med eleverna och är inspiratör på sin arbetsplats. Har du en kollega som är bra på IT eller är du själv sugen på att bli Årets nätspridare? Håll ögonen öppna! Snart kan ni nominera till Årets nätspridare 2015! Region Kronoberg Den 1 januari 2015 slås Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland, som AV-Media ingår i, ihop till Region Kronoberg. Den nya regionen ska arbeta för hälso- och sjukvård, utveckling och tillväxt i Kronobergs län. Huvudsyftet med en regionbildning är att stärka och utveckla länet. För AV- Medias del innebär sammanslagningen bland annat en flytt till nya lokaler och nytt utseende på vårt material.

6 VÅRens kurser Välkommen till fortbildning och kurser för alla pedagoger i Kronobergs län hos AV-Media Kronoberg! Alternativa verktyg Möjligheter för elever med koncentrationssvårigheter (4-9) Hur kan elever använda sig av kalendern, kameran och andra appar i mobilen/ipaden så att det underlättar och är ett stöd i vardagen? Här får du ta del av erfarenheter och testa själv. Tid: 3/2 kl Plats: Lilla Datasalen Kursansvarig: Camilla Jönsson Communicate InPrint InPrint är ett flexibelt program för att skapa olika slags utskrifter med bild och symbolstöd. Du kan skapa böcker, arbetsblad, scheman, veckobrev, kommunikationskartor, sociala berättelser, nyhetsblad mm. InPrint innehåller Widgitsymboler och du använder enkelt dina egna bilder och bildbaser. Läs mer på se. Ta med ett USB-minne. Tid: 19/3 kl Plats: Lilla datorsalen Kursansvarig: Camilla Jönsson Communicate Symwriter SymWriter är ett redskap för enkel ordbehandling med symbolstöd för den som behöver extra stöd vid skrivandet. Varje bokstav ljudas och talsyntes läser. SymWriter innehåller även symbolstöd och stavningshjälp. Läs mer på www. hargdata.se. Du får lära dig skapa skrivmiljöer. Ta gärna med ett USB-minne. Tid: 7/4 kl Plats: Lilla datorsalen Kursansvarig: Camilla Jönsson Ipad/mobilen(iphone) som ett alternativt verktyg Vi tittar på hur vi kan använda mobilen/ipaden som alternativt verktyg. Vi testar talsynteser, orbehandling, scanning, ordprediktion, daisyläsare och skapande. Tid: 10/3 kl Kursansvarig: Camilla Jönsson Lexia grundkurs Programmet ger möjligheter att anpassa träningen utifrån läsutvecklingsnivå. Vi går igenom hur du skapar användare, skapar och ställer in övningar som passar användaren och skickar övningar med Minilexia. Ta med ett USB-minne. Tid: 21/4 kl Kursansvarig: Camilla Jönsson Blogg Blogg grundkurs Vi jobbar i verktyget Wordpress och vår egen bloggdomän vibloggar. nu. Under kursen bygger du upp en blogg och lär dig grunderna för inställningar, inlägg med mera. Tid: 26/1 kl Förkunskaper: Grundl. eposthantering Blogg fortsättning Den här kursen bygger på grundkursen i bloggande. Utifrån deltagarnas frågor löser vi olika problem. Vi diskuterar utseende på bloggen, bloggteknik och repeterar även grunderna Anmälan: Du anmäler dig till våra kurser senast två dagar innan kursstart på Kostnad: Kurserna är kostnadsfria för personal på Växjö kommuns för-, grund- och gymnasieskolor. Övriga kommuner och friskolor betalar 600 kr/deltagare för en heldag och 400 kr/deltagare för en halvdag. Vi skräddarsyr även kurser och utbildningar efter era önskemål. Kostnaden är: Hos oss: Kursledare: 600 kr/h Stora datasalen: kr (max 12 personer) Lilla datasalen: 500 kr (max 8 personer) Fika och kursmaterial ingår. Hos er: Kursledare: 600 kr/h Resekostnad: 30 kr/mil Kursmaterial ingår. i WordPress. Tid: 11/2 kl Plats: Lilla datorsalen Förkunskaper: Du måste ha en blogg i Wordpress Google Apps Google Drive Google Drive är en gratis molntjänst. I tjänsten kan du skapa dokument, presentationer och kalkylark. Dokumentet sparas på webben och kan enkelt delas med andra som kan få möjlighet att redigera dokumentet. Vi går igenom grunderna för att skapa, spara, dela dokument samt möjligheterna med Google Classroom. Vi tar också upp hur man kan använda formativ bedömning med hjälp av verktygen. Det är bra om du har ett eget Google-konto Tid: 8/4 kl Google formulär I Googles utbud finns Google formulär där kan man skapa enkäter och formulär. Formuläret sparas och delas till andra via webben. Tjänsten sammanställer dina svar i snygga diagram. Eftersom formuläret sparas på webben kan du snabbt redigera det bara du har tillgång till Internet. Du lär dig skapa formulär och använda verktyget i skolan. Tid: 21/4 kl Google sites Google sites är ett gratisverktyg för att skapa och dela en webbplats. Vi går igenom grunderna för verktyget och skapar början till en hemsida. Fundera gärna på innehållet innan kursen. Du kanske vill skapa en webbplats för klassen, ditt ämne eller ditt arbetsmaterial? Tid: 28/4 kl Ipad Ipad grundkurs Vi går igenom hur en Ipad fungerar och tittar på inställningar och funktioner.hur låser man den roterande skärmen? Vad innebär lösenkodslås? Kan multitask-gester ha någon betydelse? Guidad åtkomst, är det bra? Vi tittar även på appar som kan användas i verksamheten.

7 Tid: 29/1 kl Skapa och berätta med Ipad (fsk,f 6) Med lärplattan kan du enkelt skapa film, dokumentera, berätta och skapa. Att arbeta med digitalt berättande är språkutvecklande och engagerande. Gör berättelser som en redovisning, underlag för diskussioner eller i form av en musikvideo. Vi visar ex. apparna Bookcreator och Puppet pals. Tid: 10/2 kl Ipad i förskolan fortsättning Detta är en kurs för dig som är nyfiken på de pedagogiska möjligheterna som en Ipad kan ge förskolan. Tillsammans tittar vi på användbara appar. Ni får också leta appar som passar just ert tema/arbetsområde. Tid: 12/2 kl Ipad i skolan fortsättning Detta är en kurs för dig som gått grundkursen i ipad och inte riktigt har tid att utforska app store, repetera guidad åtkomst, airdrop eller hur en bra app kan vara utformad. Tid: 2/3 kl Ipad och dokumentation (fsk) Kraven på dokumentation i förskolan är tydligt i läroplanen och efterfrågas av föräldrarna. Använd Ipad:en till pedagogiska dokumentation! Vi tipsar om enkla gratisappar och mer avancerade appar för dokumentation. Tid: 4/3 kl Filma och berätta med Imovie på ipad Med imovie kan man skapa filmer och bildberättelser direkt i ipaden. Inga kameror, sladdar eller annan utrustning behövs. Alla klipp i filmen lägger sig på ett klippbord där du kan flytta runt dem med fingret. Man kan lägga till ljud, text och utforma filmen utifrån flera teman. Tid: 16/3 kl Kursansvarig:Tina Sundberg AV-Medias IT-pedagoger Camilla Jönsson, Anna Prissberg och Tina Sundberg. Använd Ipaden i rummet (fsk) Ipaden kan användas till annat än bara färdighetsträning. Vi visar hur du kan lyfta resurser ur Ipaden och skapa verksamhet och aktivitet i rummet. Vi testar tärningspromenad, skapar QR-koder och filmar. Tid: 19/3 kl IT ute lärande oberoende av tid och rum (fsk, F-3) Utomhusappar/uppslagverk, fotografera, dokumentera, QR-koder, klocka/tidtagarur. Listan kan göras lång över IT-verktyg som kan användas ute. Kom och testa några verktyg och lär dig hur de kan användas i undervisningen. Vissa moment i kursen kräver 3G-uppkoppling. OBS! Appar är färskvara och därför räknar vi inte upp vilka vi visar -men vi lovar att de blir användbara! Tid: 19/5 kl Att skriva sig till läsning (ASL) med Ipad Kursen passar för dig som ska arbeta med den första läs- och skrivinlärningen och inleds med teori och forskning kring Att skriva sig till läsning. Därefter arbetar vi praktiskt med appar som passar bra att använda när man arbetar med ASL. Tid: 5/5 kl Kursansvariga: Tina Sundberg Ipad/mobilen som ett alternativt verktyg. Se under Alternativa verktyg. Testa olika appar inom ditt område. Kom på IT-stöd. Se under Skolwebben. Ämnesinriktade kurser, Ipad Här får du tips, inspiration och idéer om hur du kan jobba med appar och ipads i din undervisning i de olika ämnena. Ni får också tid att leta efter resurser som passar just ert arbetsområde. Alla kurser är kl /2 Ipad- Svenska som andra språk/sfi Kursansvariga: Camilla Jönsson 9/3 Ipad NO och SO (4 6) Kursansvariga: Anna Prissberg 11/3 Ipad matematik (1 6) Kursansvariga: Anna Prissberg 24/3 Ipad Svenska och språk (3 6) Kursansvariga: Tina Sundberg Skolwebben Grundkurs i Episerver Du får lära dig grunderna i programmet och arbeta med din förskola/skolas hemsida. Ta med bilder/bildspel och information som ska läggas ut på hemsidan till kursdagen. Tid: 4/ Repetition EpiServer Du får en repetition av programmets grunder och får arbeta med din förskola/skolas hemsida. Ta med bilder och information som ska läggas ut på hemsidan. Kursen passar även dig som ska vara ny redaktör och har god datorvarna. Tid: 26/3 kl Förkunskaper: Grundk. EpiS el likn.

8 8 Kurser IT-stöd Tiden är till för er som vill befästa era kunskaper inom respektive område, bekanta dig med appar eller uppdatera skolans hemsidor på skolwebben. Det hålls inga genomgångar, ange tid och vad du vill arbeta med i anmälan. En IT-pedagog är på plats som handledare. Datum: 22/1, 24/2, 25/3, 27/4 Tid: Valfritt mellan kl Förkunskaper: Grundkunskaper inom respektive område Övrigt Flipped classroom - hur gör man? Lär dig vända på det traditionella lektionsupplägget genom att ge webbaserade genomgångar som hemläxa istället för en föreläsning. Det ger tid och utrymme i klassrummet för mer laborativt arbete. Modellen kallas också för det omvända klassrummet. Vi går igenom tex. EdTed, screencastomatic och YouTube. Tid: 3/2 kl och Tina Sundberg Kod i förskolan Kan man koda med 3-åringar? Hur kan man få en 5-åring att förstå hur man gör spel? Med hjälp av robotbin, sk bee-bots och appar går vi igenom praktiska exempel hur man kan jobba med kod med 3 6-åringar. Tid: 4/2 kl Göra Podcast Poddsändning eller poddradio är en ljud- eller filmfil som delas på internet. En podd kan vara något intalat/ inläst, ett samtal eller en intervju. Podden går sedan att lyssna på direkt från nätet eller att ladda ner. Att starta en egen poddradio är inte så svårt. Det viktigaste är snarare budskapet! Alla deltagare får testa att göra ett eget poddprogram. Vi jobbar med gratisprogram. Tid: 9/2 kl Plats: stora Datorsalen It på FrITids Hur kan fritids nyttja IT-verktyg i verksamheten? Vi visar exempel på lämpliga aktiviter i ex. skolplus och andra webresurser. Appar som imovie, Geocaching och kodning. Datum & tid: 22/4 kl Kod i skolan (åk3-9) Vad betyder det att börja använda kod i skolan? Motiv och utgångspunkter. Vilka kopplingar finns till styrdokument? Med utgångspunkt i våra erfarenheter från Coder Dojo, utvecklingsarbeten och projekt vill vi introducera Scratch och Arduino för lärare. Tid: 22/4 kl Kursansvarig: Lennart Axelsson Utvärderingsverktyg i skolan Utvärdera en lektion, en temadag, boka tider eller håll läxförhöret i något webverktyg för utvärdering. Vi tittar på några webresurser som du kan använda i din undervisning. (Sokrative, Google Formulär, Voto. se, Mentimeter mfl.) Kurs för både dator och ipadanvändare. Tid: 23/4 kl Geocaching & mobilt lärande Geocaching kan liknas vid en modern version av gömma nyckeln eller skattjakt. Vi letar cacher med hjälp av mobilen/ipaden och går igenom hur man kan arbeta med geocaching förskolan eller skolan. Vi visar hur man gömmer egna geocacher och gör egna banor i närmiljön - ett perfekt inslag i utomhuspedagogiken. Efter kursen kan du boka våra fem ipads för att prova geocaching med barn/elever. Td: 29/4 kl YouTube i skolan YouTube är en av de snabbast växande webbsajterna och ett av de sociala medierna. Vi visar hur du använder YouTube i undervisningen. Vi skapar konton för att lägga upp egna filmer, skapa spellistor och prenumerera på andras filmklipp. Du får även möjlighet att att skapa en YouTube-kanal för skolan. Tid: 4/5 kl Beställningskurser Kontakta för att boka en kurs. Alternativa verktyg Verktyg för elever med läs -och skrivsvårigheter (F-3) Du kommer att få lära dig grunderna i alternativa verktyg, i första hand de verktyg som används i PC-miljö. Vi lär oss om talsyntes, stavningskontroll, e-böcker och andra användbara verktyg. Provia/Lexia fortsättning Provia hjälper dig att diagnostisera elevens läs-och skrivsvårigheter för att därefter kunna göra anpassade uppgifter i Lexia. Provia är i första hand ämnat för speciallärarens arbete. På kursen får du först en genomgång av tanken med Lexia. Därefter får du arbeta med de tester som finns i Provia. Du får även göra en simulerad arbetsuppgift och skapa egna listor i Lexia. Ta med ett USB-minne. Open Mind Open Mind är ett tankekarte-program som fungerar utmärkt för att organisera och presentera tankar och idéer. När du gjort klart din tankekarta kan du exportera innehållet till ex. Microsoft Word eller PowerPoint. Alla pedagoger och elever i Kronobergslän har fri tillgång till programmet genom AV-Medias länslicens. Ha gärna med dig en tanke på vad du vill arbeta med under kursen och ett USB-minne.

9 Kurser 9 Bild, film och media Grundkurs i PowerPoint PowerPoint är världens mest använda presentationsverktyg för bildspel och snygga presentationer. Använd programmet till redovisningar, föräldramöten och lektioner. Kursen riktar sig till nybörjare. Grundkurs i Excel (4-gy) Grundläggande funktioner, enkla formler. Statistik och diagram för visualisering. Tabeller, objekt och utskrifter. Interaktiv tavla Lynx för förskola el. skola Lynx är ett skalprogram som används tillsammans med Cleverboard 3, Cleverboard LCD touch och Cleverboard Dual. Du kan infoga bilder, ljud, video och text i dina lektioner. I Lynx finns verktyg som hjälper dig i din lektion, som t.ex. Ficklampan och rullgardinen. Vi går igenom grunderna och visar hur du skapar din första Lynx-lektion. Ipad Ipad skriva och presentera Vi jobbar i apparna Keynote och Pages. (kostar 75 kr/st) Keynote är en snygg app där du kan skapa presentationer för elever, föräldrar och kollegor. Pages är en ordbehandlingsapp där du enkelt kan infoga bilder och text. Du har även tillgång till snygga mallar som gör ditt dokument proffsigt. Mobilt lärande Geocaching grundkurs Geocaching kan liknas vid en modern version av gömma nyckeln eller skattjakt. På kursen går vi ut och letar cacher med hjälp av mobilen och går igenom hur man kan arbeta med geocaching i förskolan eller skolan. Det är ett perfekt inslag i utomhuspedagogiken. Efter kursen får du boka våra mini-ipads för att prova geocaching med barn/elever. Mobilt lärande Lär dig hur du gömmer egna geocacher och vad du bör tänka på. Vi visar på hur man i närmiljön kan göra egna banor för skolans elever genom att navigera med hjälp av koordinater. Du får prova flera appar som man kan använda för att navigera och lösa uppgifter utomhus, tex QR-koder. Efter genomgången kurs kan du boka våra mobiler för att prova mobilt lärande med barn/elever. Simulering Algodoo Algodoo är ett gratisprogram som du kan använda i fysik och teknik. Det är en svensk innovation som uppmuntrar kreativitet och intresse för naturvetenskap och teknik. Du kan skapa simuleringar för att utforska och visualisera olika moment i undervisningen. Programmet kan användas på en interaktiv tavla, ipad eller en enskild dator. Gapminder (åk 5-gy) Bubblor istället för siffror. Tre axlar istället för två. Hur kan detta göra statistik mer intressant och förståelig? Vi visar hur man kan använda Gapminder, verktyget som prof. Hans Rosling har revolutionerat världen med. Använd Gapminder för att levandegöra statistisk, se samhälleliga förändringar över tid och utmana vår egen världsbild. Övrigt Att skriva sig till läsning Kursen innehåller teori och praktik när det gäller arbetssättet Att skriva sig till läsning, ASL. Du får praktiskt lära dig verktygen som du behöver bl.a. talsyntes och talande tangentbord. Vi delar också erfarenheter från studiebesök i skolor. Digitala verktyg i språk (åk 1-6) På kursen visar vi alternativa arbetssätt med digitala verktyg i språk, i första hand engelska. Dokumentera med hjälp av datorn (PC) (fsk) Med hjälp av PowerPoint och Word går vi igenom hur vi kan dokumentera den pedagogiska verksam-heten. Vi för över bilder från kameran på bästa sätt och infogar bilder i Word och PowerPoint. Vi diskuterar också möjligheterna med de olika programmen. Ta med egna bilder på ett USB-minne. Introduktion till Geogebra (7-gy) Miguel Perez, doktorand i matematik-didaktik på Linnéuniversitetet, inspirerar till nya arbetssätt med Geogebra. På kursen visar vi även andra metoder och verktyg för att öka intresset och förståelsen för matematik. Källor och upphovsrätt Alla läroplaner påtalar vikten av kunskap om att kritiskt bedöma källor och använda andras material på ett korrekt sätt. Vi arbetar med de källkritiska principerna och undersöker källors trovärdighet. Lär dig vilka skyldigheter du har mot de som har skapat material och hur du delar med dig av ditt eget material. Planera med hjälp av webben En ämnesövrgripande kurs där du får testa olika webbresurser i ett sammanhang. Delta i en lektion som är full-proppad med fria resurser. Vi testar bl. a. scoop.it, Google site, EdTed, TodaysMeet mfl.

10 10 Programmering Föreläsningar Vi kommer gärna till er skola och föreläser om IT i skolan. Föreläsningarna kan variera i längd och anpassas efter era behov de kompetenser vi besitter ser ni i vårt kursutbud. För bokning och pris på föreläsningarna kontakta Efterfrågade föreläsningar är: Barn, unga, föräldrar och Internet Setting your mindset en samhällskalibrering Bjud in världen i klassrummet! Inspirerande engelskundervisning med hjälp av Språklänkportalen Källkritik och upphovsrätt Sociala medier IPad och mobil som alternativt verktyg Alternativa verktyg i undervisningen en möjlighet för alla Omvärld, Gapminder och Big data Att skriva sig till läsning Interaktiv tavla i förskola Interaktiv tavla i skolan IPad i förskola, förskoleklass IPad i skolan Plug-in- ett projekt för att minska avhoppen från gymnasieskolan Läs mer om föreläsningarna på vår hemsida: PEDAGOGISKA forelasningar. CAFÉER I VÅR planeras ett pedagogiskt café om hur du får använda alternativa verktyg under nationella proven (19/1) och ett om nya webb-baserade Lexia. Caféerna ska inspirera och motivera. Föreläsarna visar nya verktyg och metoder som kan användas i undervisningen. Håll utkik i nyhetsbrevet, på www. avmkr.se och Facebook efter datum och mer information! Våra tidigare caféer har handlat om ex. läsning, bloggar och Wikipedia. Dokumentation från caféerna hittar ni på och på vår Youtubekanal Programmering en kreativ möjlighet AV-Media fortsätter att arbeta med kod på olika sätt. Vårt fokus är att få programmering att bli ett viktigt innehåll i skolans verksamhet för att förstå den digitala världen. Det ger eleverna möjlighet att blir mer kreativa och skolans möjligheter att arbeta med näringslivet ökar, säger Lennart Axelsson, utvecklingsledare. Arbetet genomförs med stöd av Växjö kommun och Sparbanken Kronan. CoderDojo, en aktivitet på fritiden för Kodning pågår på CoderDojo hos AV-Media. barn mellan 8-13 år, fortsätter. Målsättningen är att CoderDojo ska flyttas från AV-Media och bli föreningsdriven. Den första seminarieserien för lärare om programmering i skolan avslutas snart. Både CoderDojo och lärseminarierna har haft två olika teman: - Scratch lekfull programmering med bilder och animeringar eller - Arduino programmering och praktiskt byggande med ex. dioder och sensorer. Samarbetsprojekt Just nu undersöker AV-Media möjligheterna att få igång ett projekt med olika intressenter kring programmering. alla är överens om att det är viktigt att förstå hur den fysiska världen med atomer och molekyler fungerar. Men lika viktigt är det att förstå hur den digitala världens ettor och nollor fungerar. I dag är den digitala världens byggstenar gömd i hemliga lådor och bara ett fåtal förstår hur det egentligen fungerar. Dessutom är programmering ytterligare ett sätt för dagens elever att vara kreativa, exempelvis skapa musik, spel eller berättelser, säger Lennart Axelsson. Viktigt för regionen Frågan är också viktig för den regionala utvecklingen menar Åke Sjöberg. Kunskap om kodning är en demokratisk rättighet i vårt nutida och framtida samhälle. Det ger också möjlighet att välja en framtida yrkesbana. En rapport av Svenska Handelskammaren visar att det finns programmerare i Stockholm. En ökning med svindlande 47 procent de senaste sju åren. Det gör programmerare till Stockholms största yrkesgrupp. När ser vi samma sak i vårt län?

11 Regionteatern 11 Låna teknisk utrustning Förutom filmer så kan lärare och elever i Kronobergs län även låna teknisk utrustning av AV-Media. Idén är att ge skolan möjlighet att prova teknisk utrustning innan man beslutar om eget köp. Regionteatern utvecklar sin kontakt med lärare och elever I februari har Regionteatern Kronoberg-Blekinge premiär på sin föreställning Lilla h och stora vär(l)den för F-klass åk3. Då passar de också på att lansera sin nya hemsida för elever och lärare i länet. AV-Media har varit stöd i arbetet med att ta fram den nya hemsidan. Regionteatern vill bli bättre på att använda digitala möjligheter och förbättra dialogen med lärare och elever Bild från dansföreställningen Scarabé, Virpi Pahkinen. i länet, innan och efter föreställningarna. AV-Media har hjälpt regionteatern att utveckla nya tjänster som exempelvis frågelåda, spel och rörligt material och även genomfört utbildningar. Företaget Dreams Interactive har byggt den nya hemsidan i WordPress, säger Åsa Karlsson, AV-Media, som projektleder arbetet. Arbetet finansieras av regionala kulturmedel. Ni kan bland annat låna lärplattor/ Ipads, laptops - lån i klassuppsättning med trådlöst nätverk och internet och 3D-utrustning en 55-tums 3D-skärm, dator samt program ingår. Se all utrustning och läs mer praktiskt information om utlåningen på vår hemsida: www. avmkr.se/medieinfo/utlaning/. Goda exempel på vår youtube-kanal AV-Media har gjort tre korta filmer med lärare som visar hur de har utvecklat sin undervisning. Filmerna visar lärare som arbetar med pod-radio, ipaden som alternativt verktyg och programmering. Se alla filmerna på Bjud in oss på skolbesök! Våra medieinformatör Eva Mobeck besöker er gärna på ett arbetslagsmöte, en konferens eller på ett personalmöte för att inspirera och informera om Mediekatalogen SLI och AV-Medias resurser. Hör av er till för att boka tid! Stort intresse för dag om digitala möjligheter i klassrummet Linnéuniversitetet och AV-Media arrangerade tillsammans en Digital kompetensdag på höstlovet Syftet var att ge länets lärare inspiration, verktyg, kunskap och möjlighet till samtal om det förändrade lärandet. Intresset för frågorna är stort över 450 personer deltog. Presentationer, filmer, bilder och annat material från dagen hittar du på AV-Medias hemsida digital-kompetensdag/.

12 Ett unikt möte om IT-pedagogik skapat av pedagoger för pedagoger! TeachMeet är ett informellt och kostnadsfritt möte för lärare, av lärare. Det är till för dig som är intresserade av IT i klassrummet ett intensivt och inspirerande möte kollegor emellan. Fokus är att få mängder med konkreta exempel om pedagogisk IT-användning ute i klassrummen idag. Du kan anmäla dig som åhörare och du kan anmäla dig som talare. Tveka inte att anmäla dig som talare dela med dig av vad du gör i klassrummet och dina reflektioner kring IT i skolan. På våra TeachMeet serverar vi fin-fika! Anmäler du dig som talare kan du välja mellan en två-minuters eller sju-minuters lång presentation kort och kärnfullt, eller hur? Var: AV-Medias Stora Datasal, PG Vejdes Väg 15, Växjö När: 26 februari Tider Mingel och kaffe Teachmeet Anmälan och mer info Läs mer hur du anmäler dig som talare eller åhörare på Välkomna!

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

IT-utrustning på skolor och förskolor

IT-utrustning på skolor och förskolor Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 4-2012 Sammanställning alla enheter UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn - använder modern teknik i sitt lärande IT-utrustning på skolor och förskolor görs i kvartal

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Program Torsdag 19 maj 9.00-10.00 Registrering, utställningsbesök 10.00-11.00 Lust att lära Nät-

Läs mer

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre.

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. Malmö högskola Lärande och samhälle Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. ipad in math education

Läs mer

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras

Läs mer

www.diu.se/framtidenslarande

www.diu.se/framtidenslarande Konferens16-17 maj 2013, på Waterfront i Stockholm Upptakt med seminarier och TeachMeet 15 maj PROGRAM Välkommen till intensiva dagar med framtidens lärande i fokus! www.diu.se/framtidenslarande Framtidens

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg

Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Strategi för skolutveckling i Oskarshamns kommun med hjälp av digitala verktyg Skolor i tiden, lustfyllt lärande och hög måluppfyllelse 2013-2018 Antagen av bildningsnämnden 131211 2 (21) Förord Detta

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015 14-16 april 2015 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet Välkommen till #SETT2015 Samarbetspartners Arrangörer Välkommen till SETT2015 Det är med stor glädje vi nu

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IKT på fritidshemmet. ett socialt och kulturellt fenomen

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IKT på fritidshemmet. ett socialt och kulturellt fenomen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN IKT på fritidshemmet ett socialt och kulturellt fenomen Författare: Linnea Malmsten och Stina Hedlund ARTIKEL NUMMER 2/2013 Skolportens

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Nätverksmöte SplitVision 2015-03-18

Nätverksmöte SplitVision 2015-03-18 Nätverksmöte SplitVision 2015-03-18 Plats: Kommunhuset Balder, Nybro Närvarande: Peter Andersson Hanna Carlsson Sune Carlsson Laus Ellebäck Johan Engdahl Joachim Fasth Åke Gustafsson Niklas Persson Dagordning:

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet

Anpassningar för oss med ADHD. Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Anpassningar för oss med ADHD Intervjuer med elever, lärare och övrig skolpersonal på gymnasiet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2014 Författare: Anita Hildén och Riksförbundet Attention Fotografer: Jonas Arneson,

Läs mer

Välkommen till Forskarhjälpen 2015!

Välkommen till Forskarhjälpen 2015! App-jakten Uppstartskonferens 4 maj 2015 Välkommen till Forskarhjälpen 2015! Elever och lärare runt om i Sverige Forskare vid Stockholms Universitet Nobelmuseet Nobelmuseet 2015 Box 2245, 103 16 Stockholm

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning

Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Utveckla skolan för elever med funktionsnedsättning 2011 Specialpedagogiska skolmyndigheten Redaktion: Kenneth Drougge, Sara Håkansson och Madeleine

Läs mer

Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013

Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013 Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013 Utvärdering av Ipad-satsning i Stockholms stad Juni 2013 Publikationsnummer: Dnr: [Fyll i här] ISBN: [Fyll i här] Utgivningsdatum: [Fyll i här]

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer