Lärplattor i Katrineholms förskolor Nämnden 26 augusti Lisa Eriksson och Perra Jansson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärplattor i Katrineholms förskolor Nämnden 26 augusti 2014. Lisa Eriksson och Perra Jansson"

Transkript

1 Lärplattor i Katrineholms förskolor Nämnden 26 augusti 2014 Lisa Eriksson och Perra Jansson

2 Syfte och mål Syfte Syftet är att använda lärplattan som ett pedagogiskt verktyg för att stödja barnets lärande och utveckling i förskolan. Mål erbjuda ett komplement till andra pedagogiska verktyg. erbjuda ett digitalt portabelt arbetsverktyg. erbjuda stöd för pedagogerna i arbetet med den pedagogiska dokumentationen öka barnens digitala kompetens och få in digitala verktyg som en naturlig del i verksamheten. genom lek och utforskande möta och väcka nyfikenhet hos barnet för ny teknik. ge barnet möjlighet att utveckla sitt språk, kommunikation och samarbete.

3 Utbildningsplan Vårterminen 2013 Utdelning och grundutbildning, en person per avdelning (obligatoriskt) Höstterminen 2013 Pedagogisk dokumentation, en person per avdelning (obligatoriskt) Vårterminen utbildningstillfällen inom 5 teman - språkutveckling, matematikutveckling, pedagogisk dokumentation, QR-koder och film (frivilligt) 119 personer har deltagit Höstterminen 2014 Fyra teman - språk och matematik, digital dokumentation, QR-koder, film Två nya teman - YouTube och lagring

4 Utvärderingsplan Genomfört Vårterminen 2013 Föreläge innan utdelningen. Enkäten besvarades gemensamt på respektive avdelning. Kommande Vårterminen 2015 Efterläge III. Enkäten kommer att besvaras individuellt. Höstterminen 2013 Efterläge I. Enkäten besvarades gemensamt på respektive avdelning. Vårterminen 2014 Efterläge II. Enkäten besvarades individuellt.

5 Svarsfrekvens 189 personer har svarat på enkäten, 69 % Personalen på Regndroppens förskola har inte besvarat enkäten eftersom de precis startat och inte har haft möjlighet att delta på våra utbildningar.

6 Innan utdelningen av lärplattor var det 40 % som uppgav att de inte hade någon erfarenhet av lärplattor. Nu är det 8 %. Innan utdelningen av lärplattor var det 20 % som hade stor erfarenhet eller varken/stor eller liten erfarenhet. Nu är det 67 %. Erfarenheten bland personalen ökar för varje termin, men den skiljer sig fortfarande mycket åt. Hur skulle du bedöma din erfarenhet av lärplattor? Stor erfarenhet 19% Varken stor eller liten erfarenhet 45% Ingen erfarenhet 8% Liten erfarenhet 28%

7 Majoriteten (58 %) upplever att deras förväntningar på lärplattan har uppfyllts. Har de förvätningar som du hade på lärplattan uppfyllts? Endast nio personer (5 %) upplever att deras förväntningar på lärplattan inte har uppfyllts. 17% 1% 4% 37% 41% 1- Nej inte alls Ja, i stor utsträckning

8 Majoriteten (93 %) av personalen har sett att lärplattan på något sätt har bidragit till att stödja barnets utveckling i förskolan. Har lärplattan bidragit till att stödja barnets utveckling i förskolan? Det är lätt att dokumentera i bild och skrift om barnens lärprocesser och titta tillsammans på materialet. Kan synliggöra barnens utveckling och lärande lätt, både för barnet, föräldrar och oss personal. Ja 33% Nej 7% Genom att få barnen intresserade och nyfikna. Alla barnen får möjlighet att få testa på sin egna utvecklingsnivå. Det finns något för alla åldrar! Delvis 60%

9 Majoriteten (93 %) upplever att lärplattan på något sätt har bidragit till att stödja barnens lärande. 7 % upplever inte att lärplattan har bidragit till det. De anger att tiden inte räcker till, att barnen är för små, att de själva inte har erfarenhet och att de inte använder lärplattan så ofta. Har lärplattan bidragit till att stödja barnets lärande i förskolan? Ja 36% Nej 7% När vi använder plattan som ett naturligt verktyg sker lärandet hela tiden på många sätt! Och väldigt lustfyllt, dessutom! Genom att barnen har själva fått varit med tillsammans med pedagog, har det stärkt dem i deras lärande. ex, vid portfolioarbete. Delvis 57% Absolut! Tillsammans med en vägledande pedagog och rätt appar ger vi barnen stora möjligheter till lärande. För att använda ipaden behövs ju flera delar av kroppen, hjärna + händer + syn, engagerad vilket i sin tur leder till ett mycket utvecklat lärande.

10 Majoriteten (98 %) upplever att lärplattan på något sätt har blivit ett komplement till övriga verktyg. Endast fyra personer uppger att lärplattan inte har blivit ett komplement. Anledningar som anges är att de själva saknar erfarenhet och att barnen är för små. Har lärplattan bidragit till att bli ett komplement till andra pedagogiska verktyg? Nej 2% bra med variation på olika verktyg för att skapa ett lustfyllt lärande för alla. Ja 54% Delvis 44% Plattan är med oss som en "fjärde pedagog" då vi ofta använder den till dokumentation (text, fotografering och filmer) Vi tar mer kort med den och kan då lättare lägga ut bilder på lärknuten till föräldrars påseende. När vi tagit kort med denna på t ex en promenad så kan vi analysera med barnen vad var det vi såg på promenaden och då vidarutveckla detta.

11 Majoriteten (97 %) upplever att lärplattan på något sätt har bidragit till att bli ett portabelt arbetsverktyg. 6 personer uppger att lärplattan inte har bidragit till att bli ett portabelt arbetsverktyg. Har lärplattan bidragit till att bli ett portabelt arbetsverktyg Nej 3% Den lättillgänglig och enkel att arbeta med. Plattan är med oss överallt. Den är smidig att ta med på utflykter, ut på gården, in i olika rum, i samtal med föräldrar och vårdnadshavare etc Delvis 32% Jättebra med internetuppkoppling som fungerar även i skog och mark. [...] Perosnalen kan snabbt och smidigt göra en pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen och lägga ut på Lärknuten utan att behöva flytta bilder i mellan enheter Ja 65% [...] Med bärbara datorn är vi låsta med lärplattan är vi fria. [...] Vi använder den både inne, ute på gården och när vi gör olika slags utflykter. [...]

12 Majoriteten (97 %) upplever att lärplattan på något sätt har bidragit till att bli ett stöd i den pedagogiska dokumentationen. De som upplever att den inte har blivit det anger orsaker som tid och att man inte använder lärplattan med barnen. Har lärplattan bidragit till att bli ett stöd i den pedagogiska dokumentationen? Nej 3% Delvis 30% Då den är med i olika situationer kan den användas att ta bilder, snabbt anteckna barns kommentarer eller spela in ngt som man sedan tillsammans tittar på och samtalar om. När den gäller pedagogisk dokumentation sett till yrkesrollen har den för mig underlättat dokumentation till föräldrar med enkel koppling till läroplanen. För barnens dokumentation har jag på ett enkelt sätt dokumenterat vad som gjorts och utifrån det kan jag spinna vidare på den pedagogiska aspekten, dra lärdom som enkelt kan antecknas (kan göras i stunden om en tanke dyker upp). Den underlättar då bild och text enkelt och snabbt bidrar till att jag kan göra pedagogsik dokumentation. En bild säger mer en tusen ord... och kan visa på saker jag inte själv ser just då, men som bidrar till att jag fördjupar och vidgar pedagogiska synvinkeln. Enkel att komma tillbaka till och återkoppla tidigare erfarenheter Ja 67%

13 Majoriteten (90 %) upplever att lärplattan på något sätt har bidragit till att öka barnens digitala kompetens. 10 % upplever att den inte har gjort det. Orsaker man anger är: att de inte använder den med barnen, att barnen är för små eller att barnen redan har den digitala kompetensen. Har lärplattan bidragit till att öka barnens digitala kompetens? Ja 41% Nej 10% Eftersom att den är så tillgänglig på vår avdelning har alla fått arbeta med den och därmed ökar deras kunskap kring den digitala tekniken! barnet kan vara med på ett enkelt sätt när vi jobbar tillsammans Dom vågar testa och kan lätt och smidigt navigera sig fram och testa nya saker och tycker att det är roligt! Delvis 49% De får mer vana att använda sig av digital kompetens genom lärplattan då den är lätthanterlig och intressant. Barnen har ett stort intresse för lärplattan och lär på ett lustfyllt sätt.

14 Majoriteten (99 %) upplever att lärplattan på något sätt har bidragit till att väcka nyfikenheten hos barnen. Har lärplattan bidragit till att öka barnens digitala kompetens? Nej 10% Barnen tycker det är kul och söka info på plattan De vill gärna sitta och titta på varandra och hur och vad de gör på plattan Ja 41% vi har många ett åringar här 11 st vilket har gjort att de har fått spelat på kategoriseringsspel de vill gärna dra med fingret och få respons snabbt.alla vi spela så vi har kösystem. Delvis 49%

15 Majoriteten (87 %) upplever att lärplattan på något sätt har bidragit till att utveckla barnens språkliga förmåga. De som har svarat nej, anger att man inte har jobbat med lärplattan, att man inte har tid, att man inte använder den i det syftet eller att det inte är ett prioriterat område. Har lärplattan bidragit till att utveckla barnens språkliga förmåga? Ja 25% Nej 13% Genom att man t.ex. tittar på olika bilder och benämner dem. Med appar har vi lätt kunnat kolla upp olika barn som vi varit oroliga för deras språkutveckling, de som har behov har vi till viss del kunnat ta appar till hjälp för att utvecklas mer i språket. Genom att använda olika program som T.ex ökar ordförrådet. Rim och ramsor, upptäcka bokstäver, lär sig skriva, lyssnar på sagor m.m Delvis 62% de härmar ord, ljud m.m

16 Majoriteten (89 %) upplever att lärplattan på något sätt har bidragit till att utveckla barnens kommunikativa förmåga. De som upplever att lärplatta inte har gjort det, anger brist på tid och att man inte har jobbat med lärplattan i just det syftet. Har lärplattan bidragit till att utveckla barnens kommunikativa förmåga? Ja 23% Nej 11% Sitter de två eller tre barn tillsammans syns att de för en dialog tillsammans om vad de ser, vad de ska göra eller om bilder osv [...] Sitter jag som pedagog med kan jag se, fråga, samtala med barnet[...] [...]kommunikationen barn-pedagog stärks också genom att vi tillsammans pratar om fotografier, filmer, olika appar och annat. barnen lär sig många nya ord och får en ökad förståelse som i sin tur ger barnen större möjlighet att kommunicera med såväl barn som oss pedagoger. vi kan överssätta vissa ord (till andra modersmål) vilket ökar pedagogernas kommunikation till barnets modersmål. som leder till att barnet får ökad kommunikation från modersmål till svenskan. Delvis 66%

17 Majoriteten (90%) upplever att lärplattan på något sätt har bidragit till att utveckla barnens samarbetsförmåga. De som upplever att den inte har bidragit anger orsaker som att det inte är barnens verktyg, att man inte har jobbat med lärplattan utifrån det syftet, tiden och att barnen är för små. Har lärplattan bidragit till att utveckla barnens förmåga att samarbeta? Ja 33% Nej 10% Eftersom att de ofta arbetar med plattan tillsammans med någon/några, krävs det att de kan samarbeta och utveckla den förmågan. Vi har en ipad till 22 barn, så det har blivit naturlig att samarbeta och invänta sin tur.[...] Delvis 57% De hjälps åt med problemlösningar men de får också vänta på sin tur. [...] Turtagande och barnen har lärt sig att kompromissa

18 Majoriteten (98 %) upplever att lärplattan på något sätt har blivit ett hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten. De som upplever att den inte har blivit det anger bristen på tid som orsak. Har lärplattan blivit ett hjälpmedel i er pedagogiska verksamhet? Nej 2% Ju mer man använder den ju bättre blir man![...] Vi använder den i princip varje dag. Vi använder den som ett självklart verktyg som underlättar vårt pedagogiska arbete på många sätt; forskar, dokumenterar, googlar mm. Ja 54% Delvis 44%

19 Toppen: 1.Bli ett stöd i den pedagogiska dokumentationen 2.Bli ett portabelt arbetsverktyg 3.Väcka nyfikenhet hos barnen Vad har lärplattan bidragit till? Utveckla barnens förmåga att samarbeta 2,22 Utveckla barnens kommunikativa förmåga 2,13 Botten: 1.Utveckla barnens språkliga förmåga 2.Utveckla barnens kommunikativa förmåga 3.Utveckla barnens förmåga att samarbeta Utveckla barnens språkliga förmåga Väcka nyfikenhet hos barnen Öka barnens digitala kompetens Bli ett stöd i den pedagogiska dokumentationen Bli ett portabelt arbetsverktyg Bli ett komplement till andra pedagogiska verktyg Stödja barnets lärande i förskolan Stödja barnets utveckling i förskolan 2,11 2,56 2,32 2,63 2,62 2,52 2,3 2, = Nej och 3=Ja

20 Det här gör personalen med barnen: Hur ofta använder du lärplattan tillsammans med barnen? Söker information Spelar Tar bilder Filmar Tittar på bilder/film Portfolioarbete Dokumenterar Forskar Samtalar Reflekterar Processkapar Läser sagor Läser böcker Söker fakta Flera gånger i månaden 22% Aldrig 5% Flera gånger i veckan 41% Flera gånger per dag 8% Någon gång per dag 24%

21 Det här gör personalen i sitt eget arbete: Hur ofta använder du lärplattan för ditt eget arbete? Kollar e-post Tar kort Filmar Dokumenterar Använder Lärknuten Söker information Pedagogisk dokumentation Skriver Portfolioarbete Reflekterar/analyserar Använder för/vid utvecklingssamtal Skapar väggdokumentation Flera gånger i månaden 17% Aldrig 12% Flera gånger i veckan 39% Flera gånger per dag 14% Någon gång per dag 18%

22 I vilken utsträckning använder du lärplattan inne på förskolan? 5 - I stor utsträckning 23% 1 - Inte alls 4% 2 7% I vilken utsträckning använder du lärplattan ute på förskolan? 5 - I stor utsträckning 10% 1 - Inte alls 3% 2 14% 3 30% 4 31% 4 36% 3 42%

23 I vilken utsträckning använder du lärplattan utanför förskolan? Lärplattan används mycket både inne, ute och utanför förskolan. 5 - I stor utsträckning 17% 1 - Inte alls 9% 2 14% Vi tror att anledningen är en kombination av att lärplattan är portabel och att den innehåller mobilt internet. 4 27% 3 33%

24 Vad använder du lärplattan till för ditt eget arbete som du inte hade förväntat dig? QR-koder. Fick nytta av dem i ett projekt:) Känns som ett naturligt arbetsredskap till det mesta faktiskt, både tillsammans med barnen och för egen del. Ja att man kunde göra en digital portfolio i book creator. har lärt mig använda bookcreater vilket gett mig en helt ny syn på barnens görande och sägande. Lärknuten (synd att det inte är många föräldrar som läser den). Bra att den är liten o lätt att ta med. Man kan sitta o skriva där barnen befinner sig. pedagogisk dokumentation och tecken som stöd bl.a Mer dokumentation än jag förväntat mig spela in ljud jag älskar pic collage och ebooks.. vilka fina böcker man kan göra om barnen eller om hur man t ex tvättar händerna efter en fm ute på gården. Allt med internet. Tex lärknuten och mailen gör jag nu på ipaden. Använder nästan aldrig datorn. Filma mig själv under samlingarna. göra e-böcker Visste inte hur bra det skulle vara. Jag använder ipaden mer än datorn. De enskilda barnens dokumentation som vi lärt oss genom lärknuten. Kanonbra bara vi får tid att träna upp oss, så slipper vi barnens pärmar.

25 Vad använder du lärplattan till tillsammans med barnen som du inte hade förväntat dig? visar barnen vad dom har gjort under dagen Titta på som förstoringsglas i naturen. När barnen vill dansa är det bara att koppla in högtalare och starta ett disco där barnen befinner sig! ute som inne! Absolut! Det som jag använde mest innan I-pad utbildningarna var spel och liknande, fotografier och film. Det som jag testat mest är I- movie och QRkoder. ta kort på leksaker bilar o djur Jag använder den mycket till att söka på olika teman. Tex en dag så började ett barn prata om vulkaner och frågade en massa saker om vulkanens uppbyggnad och vad som händer vid vulkanutbrott. När jag inte kunde svara med så fick jag på förslag att vi kunde titta på paddan. Vi sökte på vulkaner och hamnade på en sida på UR där det fanns massor av bra korta filmer för barn om hur en vulkan fungerar. Så det hade jag nog inte tänkt mig, att man kan söka svar på barnens frågor via google eller youtube tillsammans med barnen. att skapa berättelser för att stimulera barnens språkutveckling Gemensam dokumentation med barnen. att snabbt och enkelt t ex googla på något som de frågar om, istället för att gå koppla upp sig på datorn. Teckenspråkatt snabbt och enkelt t ex googla på något som de frågar om, istället för att gå koppla upp sig på datorn. "Läsvila" Att göra små filmklipp och då är barnen med mer än jag hade trott att de skulle kunna. Att barnen får färglägga med fingrarna. Att vi gör mycket dokumentation tillsammans med barnen, det är så lätt och man får med deras åsikter och tankar om vad vi gjort. Vilket vi sen kan visa på ett enkelt sätt för föräldrarna, bra med Lotusdiagrammen, som gör vår läroplan enklare att förstå!

26 Personalens förklaringar till varför lärplattan inte har bidragit till att öka barnens olika förmågor mer är: Tid Tillgång Erfarenhet Kunskap Små barn

27 Slutsats Personal som upplever att de har stor erfarenhet av lärplattan använder den mest och ser även störst effekt vad gäller utvecklingen av barnens förmågor. Vi kommer fortsätta utveckla användningen av lärplattor i Katrineholms förskolor genom att: fortsätta erbjuda utbildningar i hur de kan använda lärplattan tillammans med barnen för att öka personalens kunskaper och erfarenheter. sprida exempel på hur lärplattan kan användas även tillsammans med små barn (1-2 åringar). Vi skulle också behöva ge förutsättningar för att: personalen i förskolan får tillgång till sitt eget pedagogiska arbetsverktyg, precis som personalen i grundskolan och gymnasiet. barnen i förskolan får ökad tillgång till lärplattor för att öka möjligheten att utveckla de förmågor som ingår i förskolans läroplan. Vi har inte haft möjlighet att använda den i arbetet fullt ut dels för att vi bara har en till både barn och pedagoger men också för att alla i arbetslaget inte kan hantera den lika bra

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola och Wasa förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola och Wasa förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan läsåret 2015/2016 Innehåll: Dokumentation sid. 1 Användning av Lärplatta/ Padda sid. 2 Prioriterade utvecklingsområden sid.

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola

Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor. Grindstugans Förskola Kvalitetsdokument 2012/2013, Förskolor Grindstugans Förskola 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande I den dagliga verksamheten används kameror och

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Avdelning Ekorren, Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2. Utveckling

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

Årsberättelse Ht -13 Vt -14. Sörby förskoleområde Förskolan Orion

Årsberättelse Ht -13 Vt -14. Sörby förskoleområde Förskolan Orion Årsberättelse Ht -13 Vt -14 Sörby förskoleområde Förskolan Orion Året som gått HT -13/VT -14 Under läsåret som gått har en till avdelning skapats på förskolan, avdelningen Stjärnan. Denna avdelning ligger

Läs mer

Lyckans mål 2016/2017

Lyckans mål 2016/2017 Lyckans mål 2016/2017 Innehållsförteckning Vårt tema- I böckernas värld 2 Matematik 3 Språk 4 Förskola-Hem 5 Värdegrundsarbete 6 Teknik-Naturvetenskap 7 Vårt tema Vårt tema för verksamhetsåret 2016/2017

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Igelkottens avdelning Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2.

Läs mer

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan

Västra Harg förskola. Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan Västra Harg förskola Prioriterade utvecklingsmål Handlingsplan 2014/2015 Dokumentation Mål: Vårt mål med dokumentationen är att utveckla verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar i sitt

Läs mer

Kvalitetsdokument Trappgränds Montessori förskola (läå 2014/2015)

Kvalitetsdokument Trappgränds Montessori förskola (läå 2014/2015) Kvalitetsdokument Trappgränds Montessori förskola (läå 2014/2015) HJÄLP MIG ATT KLARA MIG SJÄLV! Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan... 3 2 Mål: Information skall finnas om

Läs mer

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015

Ekorrens arbetsplan Ht Vt 2015 Ekorrens arbetsplan Ht 2014- Vt 2015 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 VERKSAMHETSPLAN AVD. Ekorren 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98)

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98) Handlingsplan för Vattenliljans förskola 2012-12-05 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 och Nyköpings kommuns tjänstegarantier. Normer och

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 311 Baduhild

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 311 Baduhild Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 311 Baduhild Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Surfplatta i förskolan

Surfplatta i förskolan Bakgrund I vår förskola så arbetar vi utifrån läroplanen som är vår lag. All personal som jobbar inom förskola i Sverige har skyldighet att följa dessa när man arbetar. Därför så utformar vi även vårt

Läs mer

Lidingö församlings förskolor Prästkragen förskola & Förskolan Kvarnen Kyrkans deltidsförskola

Lidingö församlings förskolor Prästkragen förskola & Förskolan Kvarnen Kyrkans deltidsförskola April 2015 Mars 2016 Lidingö församlings förskolor Prästkragen förskola & Förskolan Kvarnen Kyrkans deltidsförskola Lidingö församling POSTADRESS: Box 1029, 181 21 Lidingö BESÖKSADRESS: S:ta Annagården,

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Draken 2015-2016 Enhet Borgens förskola Draken 1-5 år Förutsättningar 23 barn

Läs mer

Käppala förskola. Arbetsplan Nyckelpigan Fjärilen Myran Ekorren Räven Lodjuret

Käppala förskola. Arbetsplan Nyckelpigan Fjärilen Myran Ekorren Räven Lodjuret Käppala förskola Arbetsplan 2016-2017 Nyckelpigan Fjärilen Myran Ekorren Räven Lodjuret Välkommen till Käppala förskola! Vi ger barnen möjlighet att upptäcka och utveckla sin fantasi och kreativitet genom

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012-2013

Arbetsplan läsåret 2012-2013 Arbetsplan läsåret 2012-2013 1 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BULLERBYN Förskolans mål Vi ger barnen förutsättningar att utveckla ett bra språk, både när det gäller det svenska språket men även andra modersmål.

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi)

Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi) Kvalitetsdokument 2014, Pärlans förskola (i kommunal regi) Det var en gång för länge sedan, mer än 40 år. Då tog herrarna på slottet ett stort beslut. På ängen bakom allén av björkar, där skulle ett hus

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Rudsdalens förskola avdelningen Tallen Läsåret 2012 2013 Arbetslaget har under läsåret bestått av tre pedagoger,

Läs mer

Arbetsplan Äppelbo förskola

Arbetsplan Äppelbo förskola Arbetsplan 2016-2017 Äppelbo förskola 1 Vår syn på uppdraget Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Verksamhetsplan Stretereds och Vommedalens förskolor.

Verksamhetsplan Stretereds och Vommedalens förskolor. Verksamhetsplan 2013-2015 Stretereds och Vommedalens förskolor. Tillsammans skapar vi utveckling" Bakgrund och syfte Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner

Läs mer

Kvalitetsdokument Kevinge förskola (läå 2014/2015)

Kvalitetsdokument Kevinge förskola (läå 2014/2015) Kvalitetsdokument Kevinge förskola (läå 2014/2015) Välkomna! Kevinge förskola är en kommunal förskola i västra Danderyd med fyra avdelningar för barn i åldern 1-5 år. Förskolan ligger centralt och naturskönt

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Kvalitetsanalys. Sörgårdens förskola

Kvalitetsanalys. Sörgårdens förskola Kvalitetsanalys Sörgårdens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 314 Pärlan

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 314 Pärlan Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 314 Pärlan Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Namn: Pedagogisk planering för enskilda barnet. I samverkan med vårdnadshavare. Höstterminen 2013

Namn: Pedagogisk planering för enskilda barnet. I samverkan med vårdnadshavare. Höstterminen 2013 Namn: Pedagogisk planering för enskilda barnet I samverkan med vårdnadshavare Höstterminen 2013 Trygghet, normer och värden: Vad kan vi pedagoger göra för att (namn) ska kunna känna sig mer trygg på Stegatorp

Läs mer

3 Beskrivning av arbetssätt och arbetsformer och det löpande arbetet med kvalitet och hur vi arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling

3 Beskrivning av arbetssätt och arbetsformer och det löpande arbetet med kvalitet och hur vi arbetar med uppföljning, utvärdering och utveckling Lokal arbetsplan verksamhetsåret 2015 2016 150831 Förskolan Norrskenet avdelning Lingon och Blåbär 1 Vår förskola Förskolan Norrskenet ligger i byn Malgovik, 1,5 mil utanför Vilhelmina, nära sjön Malgomaj.

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun Kvalitetsredovisning Lagga Förskola Knivsta Kommun 2010/2011 Grundfakta... 3 Ekonomi... 3 Lokaler... 3 Material... 3 Ledning... 3 Genomförande för att ta fram kvalitetsredovisningen... 3 Underlag och rutiner

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskoleområde Trångsund 2016

Förskoleområde Trångsund 2016 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 2016 Förskoleområde Trångsund 2016 Varje förskoleenhet arbetar enligt skollagen systematiskt och kontinuerligt med att följa upp verksamheten, analysera resultaten och med

Läs mer

Vår verksamhet under läsåret

Vår verksamhet under läsåret Avdelningsdeklaration 2015/2016 Skåre skolområde Förskola: Skåre Herrgårds Förskola Vision: Genom leken vill vi ge barnen aptit på livet Avdelning: ASPEN Personal: Lotta Linder 100 % förskollärare Cathrina

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2015 En vanlig vecka på Blomman: Vi går ut varje morgon efter frukost, kl.9.30 äter vi frukt tillsammans ute. Efter detta går vi in i våra grupper och arbetar till 10.45.

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Enebo förskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Enebo förskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Enebo förskola Enebo Förskola ligger nära idrottsplatsen i Enebyberg och har skog och natur inpå knuten. På förskolan går ca 26 barn som är uppdelade på 2 avdelningar och där

Läs mer

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet 130422 Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet Varje gång du gör något som barnet kan göra själv tar du bort möjligheten för barnet att lära sig lära Det är utvecklande för barnet att

Läs mer

Kvalitetsdokument Baduhilds förskola (läå 2014/2015) Lek- och lärandemiljön ska väcka varje barns nyfikenhet, lust och intresse att lära!

Kvalitetsdokument Baduhilds förskola (läå 2014/2015) Lek- och lärandemiljön ska väcka varje barns nyfikenhet, lust och intresse att lära! Kvalitetsdokument Baduhilds förskola (läå 2014/2015) Lek- och lärandemiljön ska väcka varje barns nyfikenhet, lust och intresse att lära! Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan...

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 En vanlig vecka på Blomman: Efter frukost delar vi upp barnen antingen inne på avdelningen för fri lek en stund eller så går halva gruppen ut och resten stannar inne.

Läs mer

2015-05-29. Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Ängens förskola 2015-2016. Ängens förskola!

2015-05-29. Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Ängens förskola 2015-2016. Ängens förskola! 2015-05-29 Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Ängens förskola 2015-2016 Ängens förskola! Förutsättningar Förskolan Ängen: Består av två avdelningar Smörblomman med barn i åldrarna ett till

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Lingonets pedagogiska planering 2013/2014.

Lingonets pedagogiska planering 2013/2014. Lingonets pedagogiska planering 2013/2014. Normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Vi vill i vårt tema införliva empati

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Arkens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation.. sidan

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2013-2014 Förskola/avdelning Gunghästens förskola Ort Skellefteå Ansvarig förskolechef Elisabeth Westerlund Kontaktinformation Kundtjänst 0910

Läs mer

Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan

Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan Månsagårdens förskola Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som

Läs mer

Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar: Förskolechef May Seffon-Hård Dokumentet gäller för: Förskolan

Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar: Förskolechef May Seffon-Hård Dokumentet gäller för: Förskolan Strategi för lärplattan i förskolan - en strategi för att utveckla pedagogernas förhållningssätt till och användande av lärplattan i förskolorna i Lindesbergs kommun. Datum: 2015-01-18 För revidering ansvarar:

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014)

IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) IKT Plan för Hällsbo, Karusellen och Ängsbo förskolor (februari 2014) Barn av idag föds in i ett mediesamhälle där IKT är en självklar del i vardagen. Förskolan ska hantera IKT som vilket annat uttrycksmedel

Läs mer

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN Mål och inriktning För oss på Nyckelpigan är leken viktig. Barn söker och erövrar kunskap genom lek. Utevistelsen och att röra sig skog och mark är en viktig del i vår verksamhet.

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Förskolebarns framtidstro - vår utmaning

Förskolebarns framtidstro - vår utmaning Sid 1 (5) Ving- Åker Förskolebarns framtidstro - vår utmaning Att börja på förskola innebär en stor omställning för familjen. Detta är vi medvetna om och har därför försökt skapa en trygg och stimulerande

Läs mer

Min förskoleresa. Norrbyområdet

Min förskoleresa. Norrbyområdet Min förskoleresa Norrbyområdet Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Lpfö-98/10 Fagersta 2014-04-14 Syftet med portfolio/dokumentation

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Holken Ansvarig: Gunilla Cederholm LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål/Åtgärder/Resultat/Analys för läsåret 2012-13 Målen för detta läsår har handlat om årskalender,

Läs mer

Arbetsplan för ÄNGABO ENHET AVD: SOLSTRÅLEN Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för ÄNGABO ENHET AVD: SOLSTRÅLEN Läsåret 2014/2015 140701 Arbetsplan för ÄNGABO ENHET AVD: SOLSTRÅLEN Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 (reviderad 2010) samt Nyköpings kommuns tjänstegarantier.

Läs mer

Sammanfattning av kvalitetsrapporter för de kommunala förskolorna

Sammanfattning av kvalitetsrapporter för de kommunala förskolorna 1 (5) BARN- OCH UTBILDNINGSSEKTORN Sammanfattning av kvalitetsrapporter för de kommunala förskolorna Bakgrund Huvudmannen har i sitt Kvalitet- och utvecklingsprogram prioriterat två målområden för förskolan.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

Dokumentera med ipad i förskolan

Dokumentera med ipad i förskolan Dokumentera med ipad i förskolan "Via pedagogisk dokumentation har vi möjlighet att se barnet på nytt - om och om igen - och vi gör oss synliga för oss själva." Monica Niemi Dokumentera med text och bild

Läs mer

LekMiT Utvärdering 2015

LekMiT Utvärdering 2015 LekMiT Låt därför detta vara en gyllene regel: att förevisa allt för alla sinnen, så långt detta är möjligt, det vill säga, saker som är synliga för synen, de som är hörbara för hörseln. Och kan något

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

Kvalitetsdokument 2012-2013

Kvalitetsdokument 2012-2013 Kvalitetsdokument 2012-2013 Förskola: Prästkragen Förskolechef: Susan Hellström Beskrivning av förskolan: Prästkragens förskola ligger nära Danderyds sjukhus och kommunikationerna. Förskolan består av

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Sjöhagens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013

Handlingsplan för. Tallåsgårdens förskola 2012/2013 2012-06-27 Sid 1 (10) Handlingsplan för Tallåsgårdens förskola 2012/2013 I detta dokument kan du som besökare eller vårdnadshavare läsa om hur hela Tallåsgården tillsammans arbetar för att säkerställa

Läs mer

Lärplattan som stöd för språkutveckling. (Digital berättarglädje)

Lärplattan som stöd för språkutveckling. (Digital berättarglädje) Lärplattan som stöd för språkutveckling. (Digital berättarglädje) Kan appar på olika språk vara en lösning? Kan lärplatta vara ett hjälpmedel för vårt arbete med språkutveckling och modersmålsstöd? Kanske

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avd Vargklämman - Timmerslätts förskola - Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala arbetsplanen

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Sörgården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Sörgården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Sörgården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3. 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Sagor och berättande stimulerar språkutvecklingen och kan även få barnen att intressera sig för skriftspråket.

Sagor och berättande stimulerar språkutvecklingen och kan även få barnen att intressera sig för skriftspråket. Sagoberättande på Björken Sagoberättandet är en del av vårt kulturarv och ett viktigt inslag i avdelningens pedagogiska arbete. "Det var en gång..." skapar en förväntan att något spännande ska hända! Förutom

Läs mer