Logistik Lean Six sigma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logistik Lean Six sigma"

Transkript

1 Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet

2 Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och konkurrenskraft till individen. Vi fokuserar tillämpbar kunskap som ger konkret affärsnytta. I alla våra utbildningar utvärderas nyttan. Inom vissa genomförs projekt som gång på gång ger en lönsamhet på 5-10 gånger utbildningsavgiften. Prata med mig om effekter och vad tidigare deltagare säger om vår kvalitetsnivå. Flexibilitet för lönsamhet i alla tider De turbulenta tiderna är här för att stanna. Våra utbildningar ger alternativen och kunskapen för att skapa en avvägd, flexibel logistik och produktion. Nyckeln till konkurrenskraft och stabil lönsamhet stavas kompetens. Världsledande kunskap Vår strategi för kunskapsinflöde är att samarbeta med tongivande kunskapsorganisationer som ger forskningsbaserad spetskunskap och världsledande exempel. Det gör att du kommer att bidra till företagets konkurrenskraft på den globala arenan, samtidigt som du investerar i din framtid. Ditt professionella nätverk Vi är en del av Logistikföreningen Plan, nätverket för alla som arbetar med supply chain, lean och effektiva flöden. Bli en del av oss så bygger du ditt professionella nätverk lite enklare och får samtidigt kontinuerlig koll på utvecklingen inom området! Rikard Sjöström, vd Anpassad utbildning som skapar resultat Är ni flera som har behov av kompetensutveckling? Välkommen att diskutera lämpliga upplägg för en intern utbildningsinsats. Kostnadseffektivt Fördelarna med anpassade insatser är många. Era mest angelägna ämnesområden och frågeställningar kan prioriteras. Vi kan välja lärare med erfarenheter som passar era förutsättningar bäst. Ni kan öppet föra diskussioner utan att behöva tänka på externa deltagare. Tidpunkt och plats bestäms av era behov. Dessutom blir anpassade insatser nästan alltid mer kostnadseffektiva än öppen utbildning. Anpassningen kan vara mer eller mindre omfattande. Ofta kan vi snabbt och effektivt resonera oss fram till en lämplig insats, baserat på era mål och Plans ordinarie kursutbud. Vid behov genomförs en djupare analys tillsammans med er för att kartlägga behovet. Uppföljning Resultatet av insatsen kan följas upp på flera sätt. Det vanligaste är att använda enkla, beprövade verktyg som fokuserar på deltagarnas upplevelse av insatsens affärsmässiga värde, de nya kunskapernas tillämpbarhet och inverkan på den personliga utvecklingen. Vi genomför även mer specifik effektmätning i förhållande till i förhand överenskomna mål. Kontakt Kontakta Rikard Sjöström, , för att diskutera vilken insats som kan passar er.

3 Innehåll Logistik översikt LÖKen... 3 Produktionslogistik... 4 CPIM-programmet... 6 Certifiering i logistik och supply chain... 8 Distributionslogistik Lean produktion Certifiering i lean Lean ledarskap & change management Six sigma Yellow belt Six sigma Green belt Six sigma Black Belt

4 2

5 SUPPLY CHAIN ÖVERSIKT Logistik översiktskurs Logistik översikt är en bred logistikutbildning som vänder sig till alla som arbetar med, eller som vill veta mer om, logistik och supply chain och dess delområden. I kursen ingår teori, praktiska övningar och ett spel. Kursen kan läsas fristående eller tillsammans med kurserna Produktionslogistik Intro eller Distributionslogistik Intro vilket ger en utmärkt basutbildning inom respektive område. Vi startar med att sätta dagens klimat- och miljödebatt i sitt logistiska sammanhang. Därefter går vi igenom kundens syn på logistikservice och hur denna förväntan styr utbudet av logistiktjänster. Din egen roll i förhållande till logistiken och företagets organisation är en viktig utgångspunkt. Logistikens teorier, metoder och begrepp behandlas och levandegörs. Logistiska perspektiv på materialförsörjningsstrukturer, produktionsstrukturer, distributionsstrukturer och försörjningskedjor berörs liksom de processer som styr materialflöden och informationssystem som är en nödvändig förutsättning för denna styrning. Distributionssystem, transportsystem och transportplanering är andra viktiga delar. Vill du snabbt få en bild av vad logistik är och hur det påverkar dig i din yrkesroll gå Logistik översiktskurs.» Förkunskap Deltagaren bör ha arbetat nära logistiska flöden.» Innehåll 2 dagar Logistiken i samhället klimat och miljöaspekter Logistikens betydelse Logistiska samband Kundservice/kapital/kostnader Struktur och styrning Inbound/outbound Inköp/produktion/distribution Produktions- och distributionssystem» Priser Medlem kr Ej medlem kr» Kurstillfällen Se plan.se för aktuella kurser och datum. Ring oss på för företagsanpassad utbildning. Några röster från våra kurser Fantastiskt bra lärare med hög kvalitet och kunskap. Inspirerande! Bra överblick över hela logistiken. Inspirerar att komma tillbaka till jobbet och se saker ur andra synvinklar. Bra lärare! Mycket bra upplägg. Roliga och givande praktiska övningar. Nils G Storhagen är docent och VD för NewLog med praktisk bakgrund från industrin. Han är författare till bland annat Logistik grunder och möjligheter. John Landborn är teknologie doktor och bedriver egen konsultverksamhet. Han har varit chef för TFK Institutet för transportforskning och arbetade dessförinnan 13 år som chef för ASG Transport Development AB. 3

6 PRODUKTIONSLOGISTIK Produktionslogistik Intro Denna kurs ger under engagerande former en helhetssyn på produktionslogistik, planering och flödena för material, ekonomi och information. Den röda tråden är ett spel där deltagarna i smågrupper styr ett producerande företag med olika planeringsmetoder och efter olika modeller. Produktionslogistik Intro ger dig de viktigaste begreppen och sambanden inom produktionslogistik och planering. Du lär dig de viktigaste metoderna för styrning av produktion och material. Kursen illustrerar också vilka ekonomiska effekter olika åtgärder i produktionsflöden och lager skapar. Teori, verklighet och diskussioner varvas under kursdagarna och kursen bygger på praktisk inlärning genom ett verklighetstroget spel. Detta är en mycket uppskattad kurs bland planerare, inköpare, produktionstekniker, produktionsledare och samordnare i produktionen. Vi genomför ofta kursen företagsinternt och den är till stor nytta för hela arbetslag. Den används också med framgång för hela ledningsgrupper som behöver den strategiska diskussionen om leveransförmåga, kapitalbindning och ledtider.» Förkunskap Kursen kräver inga speciella förkunskaper men det är en fördel att ha gått kursen Logistik översiktskurs.» Innehåll 2 dagar Vanliga/viktiga principer för styrning av materialflödet Begrepp och samband inom produktionssystem och Supply Chain Beställningspunkt MRP ERP Kanban Kundservice Ekonomi Leverantörssamarbete» Priser Medlem kr» Kurstillfällen Stockholm: april 2012 Ej medlem kr Ring oss på för företagsanpassad utbildning. En bra helhetsbild Produktionslogistik Intro gav mig en bra helhetsbild av logistiken. Företagsspelet var mycket intressant och pedagogiskt. Det åskådliggjorde bland annat hur materialflödet påverkar ekonomi och lönsamhet och vikten av att ha rätt beställningspunkter. Det blev också tid och möjligheter att kommunicera med andra deltagare om olika logistikproblem, vilket var mycket givande. Janne Roos, arbetsledare Alcro-Beckers AB, Nykvarn En stor dos inspiration! Jag tar med mig det jag lärt mig till mitt dagliga jobb - det förbättrar mitt och andras arbete. En röst från vår senaste kurs i Stockholm i oktober Kursen, som vi genomfört över hundra gånger, fick dessutom betyget 4,8 av 5 möjliga. Oskar Jellbo är lärare i flera av våra kurser i produktionslogistik. Han är universitetslektor i industriell logistik vid Högskolan Väst i Trollhättan och har jobbat med inköp på Saab Automobile i sju år. Leena Kossila är egenföretagande konsult med inriktning på logistik och affärssystem. Hon har arbetat på Rolls-Royce med ansvar för MPS- och affärssystem. Leena är certifierad enligt APICS CPIM och APICS CSCP. 4

7 PRODUKTIONSLOGISTIK startkurs i CPIM-programmet Produktionslogistik Grunder Produktionslogistik Grunder är kursen som alla planerare behöver för att förstå planeringsprocessen från råvaruinköp till marknad. Den röda tråden är samspelet mellan de olika planeringsnivåerna. Grunder förmedlar en helhetsbild på produktionslogistiken och olika planeringsmiljöer. Det ger dig en större säkerhet i din roll och förutsättningar för att agera på ett sätt som optimerar helheten. Att du får helhetsbilden innebär att du även kommer ha kunskap om de delar som inte finns i er verksamhet, men som finns hos kunderna eller leverantörerna. Du får med andra ord förståelsen och språket för att föra diskussionen och utveckla samarbetet i supply chain. Samma poäng gäller användningen av affärssystemet och relationen till systemleverantörer och konsulter. Den terminologi och planeringshierarki som förmedlas i Grunder är densamma som tillämpas av de flesta systemleverantörerna. Kursen är därför till stor nytta för dig som är användare eller beställare av affärssystem och konsultstöd. Du får kunskapen för att ställa rätt krav på systemleverantörer och för att få ut effekten av affärssystems möjligheter. Av motsvarande anledning är kursen till stor nytta för konsulter inom dessa system. Bland deltagarna på Grunder finns produktionsplanerare, materialplanerare, produktionsledare, inköpare, produktionstekniker, verksamhetsutvecklare och affärssystemkonsulter. En betydande grupp är även chefer inom planering, produktion och logistik som vill ha en bättre förståelse för sambanden.» Förkunskap Kunskap motsvarande någon av kurserna Logistik översikt och Produktionslogistik Intro, eller praktisk erfarenhet av planering.» Innehåll 30 timmar + hemövningar Logistik och ekonomi, Prognoser, Huvudplanering, Kapacitets- och Materialplanering, Detaljplanering, Inköp, Kvalitet, JIT / Lean, Lager och distribution.» Priser Svensk test Internationell test Medlem kr kr Ej medlem kr kr» Kurstillfällen Stockholm: januari 2012 Umeå: januari 2012 Malmö: 7 8 maj 2012 Kursen rekommenderas även som företagsintern utbildning. Ring Hans Jeppsson på för företagsintern och anpassad utbildning. Svensk eller internationell version I kursavgiften ingår ett certifieringstest. Det är självklart frivilligt att testa. Vid kursanmälan väljer du mellan Logistikföreningen Plans svenska svenska certifiering Produktionslogistikens Grunder eller APICS internationella certifiering. APICS-testet genomförs på engelska och ger dig certifikatet Basics of Supply Chain Management vid godkänt resultat. APICS-testet är också det första av fem i certifieringsprogrammet CPIM. Läs mer om test på sida 9. GE Healthcare Bio-Sciences tillverkar laboratorieutrustning i Umeå. När GE genomförde två utbildningar var syftet att höja kunskapsnivån för alla inblandade i logistikflödet. Det är bra om alla är på en jämn nivå när man pratar om behovsberäkning, prognoser, säkerhetslager och ledtider. Och hur det påverkar hela flödet när man gör en ändring, från högsta nivå till minsta lilla skruv, säger Kent Forsberg, t f chef produktionsplanering. På GE Healthcare ledde kunskaperna från kursen till ett nytt arbetssätt. Vi har förändrat arbets sättet efter kursen, nu jobbar vi i resursteam för specifika produkter. Resursteamet träffas varje morgon för en kvarts avstämning i produktionen, vilka brister man har och vad man kan åtgärda, säger Kent Forsberg. 5

8 PRODUKTIONSLOGISTIK CPIM-programmet - Fördjupning i produktionslogistik ÄVEN SOM FRISTÅENDE KURSER CPIM-programmets kursmoduler går att läsa både inom programmet och som fristående kurs. Det vanligaste fristående och företagsinterna alternativet är kursen Huvudplanering / MPR. Under har alla CPIM-kurserna lanserats i helt nya, kraftigt uppdaterade versioner. Här presenteras alla kursmoduler utom Produktionslogistik Grunder som du hittar på sidan 5. CPIM har etablerats som den vassaste internationella standarden för produktionslogistiker och systemleverantörer. Över har certifierat sig världen över sedan Det är ett program med högt renommé och vars språkbruk, begrepp och synsätt har fått ett stort genomslag i näringslivet och i alla delar av försörjningskedjan. Kurserna ger djup och heltäckande kunskap, som gör att du kan ifrågasätta och utveckla era arbetssätt. CPIM ger deltagaren rätt terminologi, verktyg, metoder och koncept som behövs för att förverkliga framgångsrika strategier inom supply chain management. Samtliga CPIMs fem kurser avslutas med ett test som sker i enlighet med APICS internationella standard. Läs mer om dessa på sidan 10.» Förkunskap Kursen Produktionslogistik Grunder eller motsvarande.» Innehåll dagar Varje kurs är på 30 timmar. För certifieringstest bör man kunna avsätta ytterligare timmar för hemstudier.» Priser inklusive ett CPIM-test MPR, DSP och ECO: Medlem kr Ej medlem kr SMR: Medlem kr Ej medlem kr» Kurstillfällen MPR Master Planning of Resources Stockholm: 7 8 maj, maj 2012 DSP Detailed Scheduling and Planning Stockholm: januari, 7-8 februari 2012 ECO Execution and Control of Operations Stockholm: 9-10 maj, maj 2012 SMR Strategic Management of Resources Stockholm: se plan.se för aktuell kursstart Kurserna rekommenderas även som företagsintern utbildning. Ring oss på för företagsanpassad utbildning. Konkreta exempel och bra idéer - Jag bytte tjänst internt på min arbetsplats förra året och var då ny inom logistikvärlden, därför valde jag att påbörja CPIM-programmet. Parallellt som jag har lärt mig saker i praktiken har jag även genom Plans utbildningar fått lära mig hur det ska fungera i teorin! Det har varit viktigt för mig att få en översiktlig bild och en teoribas att stå på. Jag har fått konkreta exempel på hur saker hänger ihop och flera bra idéer på hur man applicerar det i den egna verkligheten. Även terminologi och definitioner har varit viktiga bitar som jag har fått med mig från kurserna. Tag steget. Anmäl dig till CPIM idag! CPIM och ingående kurser ges även som företagsintern och företagsanpassad utbildning. För mer information kontakta programansvarige Hans Jeppsson på telefon eller på Sofia Pettersson, Supply Chain Manager 3M Svenska AB Hans Jeppsson är ansvarig för CPIM och för Plans övriga utbildningar inom Produktionslogistik. Hans är civilingenjör från KTH och har lång praktisk erfarenhet som produktionschef, vd och lärare för Plan. 6

9 PRODUKTIONSLOGISTIK BSCM Basics of Supply Chain Management/Produktionslogistik Grunder Se sidan fem för separat information om Produktionslogistik Grunder. MPR Master Planning of Resources/Huvudplanering Kursen är en fördjupning i Huvudplanering som ger dig en helhetssyn på verksamheten. Centrala moment under kursen är uppbyggnad av sälj- och verksamhetsplanering (S&OP) samt hur affärsstrategi och huvudplan bör samspela så att prognoser, resursutnyttjande och lager samverkar på ett sätt som ger rätt servicenivå. Dessutom behandlas bland annat distributionssystem, prognosteknik, orderbokning/leveranslöften, kapacitetsavstämningar, lagerstyrning och uppföljning av kundservice. DSP Detailed Scheduling and Planning/Material- och kapacitetsplanering Kursen är en fördjupning i Material- och kapacitetsplanering. Centrala avsnitt under kursen är processerna för materialstyrning (MRP) och kapacitetsplanering (CRP), fördjupning i lagerstyrning samt leverantörsrelationer och inköp. Viktiga begrepp/områden som tas upp är bl a strukturhantering, grunddata, planeringsprocessparametrar, partiformning, leanaspekter på MRP/CRP, strategiska allianser och leverantörspartnerskap. ECO Execution and Control of Operations/Detaljplanering Kursen är en fördjupning i Detaljplanering och ger en struktur över principer och tekniker för utformning, planering och styrning av produktionsprocesser. MRP-, TOC och Lean-baserade system för tidplanering och beordring behandlas. Principer och avvägningar vid metodval är centralt i kursen. Arbetssätt, modeller och verktyg för daglig förbättringsstyrning tas också upp: sju kvalitetsverktyg, Six Sigma och DMAIC, PDCA-cykeln samt problemlösning med A3. SMR Strategic Management of Resources/Strategisk verksamhetsledning Kursen är en fördjupning av Strategisk verksamhetsledning, dvs. hur samspelet mellan företagets strategiska affärsplan och operativa verksamhet bör utformas. Utbildningen fokuserar särskilt på samspelet mellan affärsplanen och resursutnyttjandet, anpassning av produktionsprocessen och försörjningskedjan till affärsplanen, hållbarhet, produktionsstrategi och finansiella nyckeltal samt förändringsledning. Företagets planeringshierarki kopplad till CPIMs fem moduler AFFÄRSPLANERING Strategiskt perspektiv Förändringsperspektiv Operativt perspektiv MPR HUVUDPLANERING BSCM Produktionslogistik Grunder DSP MATERIAL- OCH KAPACITETSPLANERING SMR Strategisk verksamhetsledning DETALJPLANERING ECO KÖRPLANERING Jan Olhager är professor i Operations management vid Linköpings tekniska högskola. Han har publicerat ett flertal artiklar och böcker inom området och är certifierad enligt APICS CFPIM. Pär Bergstedt är en av alla våra uppskattad lärare inom Produktionslogistik Grunder. Pär har bakgrund som planeringschef och arbetar idag med rådgivning och utbildning inom logistik och produktionsutveckling på Minerva. 7

10 HELA FÖRSÖRJNINGSKEDJAN Certified Supply Chain Professional CSCP CSCP är ett utbildnings- och certifieringsprogram på hög nivå framtaget av APICS. Fem år efter att APICS lanserade programmet är över certifierade världen över. CSCP-programmet tar ett brett perspektiv på SCM-området. Du får framförallt en översikt som ger förståelse för helheten. Utbildningen behandlar processer, flöden och värdeskapande genom hela försörjningskedjan från råvaruleverantör, genom det egna företaget, till slutförbrukare och tillbaka. Den ger kunskap för att designa, integrera och styra dessa processer och flöden. Programmet omfattar sju fullmatade dagar med ett omfattande utbildningsmaterial på engelska. Ett viktigt moment är också IT- och affärssystemets roll för SCM och fysiska godsflöden. Programmet är därför en utmärkt förberedelse inför en systemupphandling eller när ni har ett system som ni vill förstå hur ni kan använda. Alla som klarar det frivilliga APICS-testet blir Certified Supply Chain Professional (CSCP). För godkänt test krävs självstudier. De som efter utbildningen blir certifierade inbjuds att kostnadsfritt delta på Plans årliga konferens Nordic Supply Chain Meeting. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av att förstå hela SCM-området dig som är konsult eller utbildare inom logistikområdet dig som ansvarar för planering eller jobbar med planeringssystem.» Förkunskap För att bli CSCP-certifierad krävs att du uppfyller något av följande krav: Kandidatexamen och två års relevant arbetslivserfarenhet. Certifierad CPIM/CFPIM/CIRM och två års relevant arbetslivserfarenhet. Fem års relevant arbetslivserfarenhet. Det är APICS som gör bedömningen om du uppfyller kraven. Läs mer på eller kontakta gärna oss om du är osäker.» Innehåll 7 dagar Supply Chain Management Fundamentals Building Competetive Operations, Planning and Logistics Managing Customer and Supplier Relationships Using Information Technology to Enable Supply Chain Management» Priser Medlem kr Ej medlem kr Kursmaterial samt webbaserade övningar för USD och testkostnad för ett test 800 USD ingår i kursavgiften. Omtest kostar kr. Om du klarar certifieringstestet bjuder vi på deltagande på Plans årliga konferens samt tillhörande middag.» Kurstillfällen Se plan.se/cscp för aktuella kurser och datum. Patrik Jonsson är huvudlärare för CSCPprogrammet. Han är professor i Operations & supply chain management vid Chalmers tekniska högskola. Mikael Thulin har bred erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling från Siemens-Elema, Electrolux och Ericsson. Mikael arbetar idag på Tekniska högskolan i Jönköping. 8

11 CERTIFIERING I SUPPLY CHAIN NYCERTIFIERADE CPIM och CSCP INBJUDS KOSTNADSFRITT TILL Nordic supply chain meeting Certifiering kvalitetssäkra din kunskap i supply chain Med en certifiering kan du visa att du har rätt kompetens. Välj en certifiering med en välkänd huvudman. APICS-certifiering APICS, The Association for Operations Management har funnits i 40 år och är klart normgivande inom planering och styrning. De är medlemmar. Plan är en av APICS 27 internationella partners sedan 20 år. APICS BSCM, Certification in Basics of Supply Chain Management Certifieringstesten baserad på vår kurs Grunder, amerikanska kursmaterialet. 400 certifierade i Sverige. APICS CPIM, Certified in Production and Inventory Management Världens största logistikcertifiering med över certifierade världen över. Bygger på fem deltester, till varje område har Plan motsvarande kurs, se sida 6. APICS CSCP, Certified Supply Chain Professional Utbildnings- och certifieringsprogram som ger en översikt över hela SCMområdet. Över certifierade världen över efter bara fem år. Läs mer på sida 8. Plan-certifiering Produktionslogistikens grunder En svensk certifiering framtagen av Logistikföreningen Plan, som står för testrättning och certifiering. Kunskapskraven motsvarar kursen Produktionslogistik Grunder och praktisk erfarenhet under ett år. Över 400 certifierade. Tester anordnas vanligen i anslutning till genomförd kurs eller i samband med APICS-test.» APICS-TESTER Testdatum är de samma världen runt. Avgiften för ett test är inkluderat i kursavgiften. Testtid för CPIM är tre timmar, fyra för CSCP. Anmälan till test och val av testplats skall göras av den testande, använd testanmälan på Före första APICS-testen tilldelas du ett APICS Id nr. Detta ordnar vi på Plan. Om du behöver testa i annat land behöver du numret vid testanmälan. För att testa CSCP krävs godkännande från APICS. Det måste vara ordnat cirka tre veckor före sista anmälningsdatum till test.» TESTDATUM 2012 Datum Senaste anmälan 17 mars 7 februari 15 september* 6 augusti 15 december 2 november Test kommer att genomföras i Stockholm och planeras även i Göteborg, Köpenhamn/Malmö och Linköping. Se plan.se/test för aktuell information. * Inga CSCP-test 15 september. Avbokning av test som du anmält dig till kostar efter senaste anmälningsdatum 400 kr. Avbokning senare än 12 dagar före test medför ändå full testkostnad. Omtest BSCM, CPIM kostar kr för medlem, kr för övriga. Omtest för CSCP kostar kr. Certifiering i lean finns på sida 16. Joakim Gustafsson är lärare för modulen IToch affärssystem i CSCP-programmet. Han är verksamhetskonsult på Consafe Logistics med fokus på Supply chain management och dess IT-stöd. Joakim är civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola och Technische Universität Darmstadt. Joakim Wikner är professor i logistik med erfarenhet av verksamhetsutveckling och affärssystem på nuvarande Lawson och IFS. Han leder ett flertal Plan-kurser. 9

12 DISTRIBUTIONSLOGISTIK Distributionslogistik Nya kurser med hög praktiskt nytta i samarbete med Logent Nu vässar vi utbudet i distributionslogistik genom vårt nya samarbete med Logent. Plan och Logent erbjuder gemensamt öppen och kundanpassad utbildning inom området. Logent är en snabbväxande logistikkoncern som förutom utbildning erbjuder konsulttjänster inom tredjepartslogistik, logistik och tull, bemannings-, entreprenad- och sitelösningar samt hamn- och terminalutveckling. Beställ vår separata katalog om Distributionslogistik på plan.se/distributionslogistik. Här är ett urval av kurserna: Grundkurs i distributionslogistik 4 dagar Nu är förståelse för den egna distributionskedjans möjligheter ett måste för att möta kundernas krav. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom producerande eller distribuerande företag och som sysslar med, eller arbetar nära, distributionen. Ur innehållet: Grundläggande distributionslogistik Lagerstyrning Logistik och IT Distributionskedjor med olika krav Samordning av transportsätt, terminaler, intermodala transporter- Transportjuridik Kvalitet och miljö Tredjepartslogistik 3 dagar Riktar sig i första hand till personer som arbetar hos varuägarna och som behöver kunskap om tredjepartslogistiken och dess värdeskapande principer. Ur innehållet: 3PL-branschen aktörer 3PL-branschen affärslogik Upphandling av 3PL-tjänster 3PL och IT KPI:er Avtalet Lagerstyrning i tillverkande och distribuerande företag 2 dagar Sättet att styra materialflöden och lager är avgörande för företagets leveransförmåga och för flödenas kapitalbindning. Det påverkar kapacitetsutnyttjandet, kostnader för att åstadkomma de operativa flödena och värdeförädlingen. Lagerstyrning påverkar således alla de element som utgör basen för företagets räntabilitet. Ur innehållet: Effektivitetsmått Lagerstyrningssystem Prognoser och ledtider Partiformning, säkerhetslager och utleveransplanering Leverantörsstyrda lager Styrning av lager i distributionsnätverk Logistikbemanning lönsamhet genom resursdimensionering och flexibilitet 3 dagar Rätt resursdimensionering avseende personal i logistiska aktiviteter har en tydlig påverkan på ett företags logistikkostnader och lönsamhet. Vidare är snabbrörlighet och flexibilitet en förutsättning för att bemöta kunders krav på service. Hur fördelar vi resurserna optimalt? Ska vi arbeta i skift? Ska vi använda inhyrd personal, när och i vilken omfattning? Ur innehållet: Bemanningsplanering Normtalsberäkning Tidsstudie Arbetsrätt och -miljö Lager- och terminalledning Stig-Arne Mattsson är teknoligie licentiat i produktionsekonomi och gästforskare vid Chalmers. Han har mångårig erfarenhet som verksamhetskonsult med inriktning på material- och produktionsstyrning. Han har författat ett stort antal artiklar och böcker inom logistikområdet. John Wedel arbetar idag på WSP Sverige. Han har tidigare arbetat som seniorkonsult på Schenker Consulting. John är tenk. dr från Chalmers och har en bakgrund som logistikchef på Schulstad. 10

13 11

14 LEAN Lean en filosofi för verksamhetsutveckling Lean är ett tankesätt som bygger på vissa grundläggande principer och värderingar. Det handlar om att skapa en verksamhet som hänger ihop genom att ständigt lära, förbättra och synliggöra allt. VI HAR ÄVEN UTBILDNINGAR I LEAN SERVICE OCH TJÄNSTER Utgångspunkten är fokus på värdeskapande och tillväxt genom att lära sig att se vad som skapar värde för kunden kunden i varje processteg och slutkunden. För att skapa maximalt värde krävs fokus på maximalt flöde, eliminering av allt som inte skapar värde, dvs slöseri. Grundläggande värderingar är respekt för individen samt ständig förbättring. Våra utbildningar bygger på närvaro i verkligheten, praktisk träning och erfarenhetsutbyte, mellan både lärare och övriga deltagare. Vad som är speciellt för många av våra utbildningar är att de genomförs i en värdorganisation. Det innebär att utbildningen är förlagd på ett företag eller i en organisation, där du får träna i pågående verksamhet. Det ger inspiration, konkreta kunskaper som du kan använda i din egen verksamhet. I de utbildningar som inte sker på värdorganisation tar vi hjälp upplevelsebaserade spel allt för att komma verkligheten så nära som möjligt. Utbildningsmaterialet, vanligtvis PowerPoint, får du med dig efter utbildningen. Det är fritt att använda och utveckla materialet och är ett bra verktyg för att informera och arbeta vidare med lean i den egna organisationen. Alla utbildningar genomför vi även företagsinternt, skräddarsytt efter era utvecklingsmål. Våra utbildningar i lean genomförs i samarbete med Lean Forum. Vi rekommenderar dig som vill utvecklas inom området att bli medlem även där. På kan du också beställa litteratur, t ex Ny verktygslåda för Lean, Verktyg för Lean produktion och Lean handbok för service och tjänster. På kan du beställa boken Lean gör avvikelser till framgång. 12

15 LEAN Bli värdorganisation för en leanutbildning De flesta av våra öppna utbildningar inom lean genomförs på en värdorganisation. Deltagarna får träna i utvalda delar av värdorganisationens verksamhet. På så sätt får deltagarna göra observationer, analyser och tillämpningar av sina kunskaper i en verklighet. Värdorganisationen får del av deltagarnas analyser och förbättringsförslag. Dessutom får tre personer från värdorganisationen delta i utbildningen kostnadsfritt. Det kräver ett visst mått av mod att öppna sin verksamhet för andras observationer. Ett genomgående drag för organisationer som har kommit långt med leanarbetet är att de har upptäckt att de har allt att vinna på att dela erfarenheter med andra. Självklart avgör ni i samråd med läraren vilket flöde som ska kartläggas och var analyserna ska börja och sluta. Värdorganisationen står för kurslokal, lunch och kaffe. Kontakta Pia Anhede på om ni är intresserade av att bli värdföretag för en leanutbildning.» EXEMPEL PÅ TIDIGARE VÄRDORGANISATIONER AstraZeneca Ericsson Finnveden Gambro Go-Excellent Hästens Sängar Höganäs Kommun Lantmännen Cerealia Länssjukhuset i Kalmar Migrationsverket Sahlgrenska universitetssjukhuset Santa Maria Svensk Bilprovning Uddevalla Finmekanik AB Volvo Personvagnar Västra Götalandsregionen Dan Blücher från Part Development har 15 års erfarenhet från leanutveckling inom flera företag, även internationellt. Har haft olika befattningar på SKF, IVF, Volvo och Gambro, numera konsult med lean-principerna som förebild. Aktiv inom föreningen Lean Forum. Civil ingenjör från Chalmers. Ola Johansson är ingenjör från KTH med drygt 15 års erfarenhet av produktion och förbättringsarbete. Han är verksam i Lean Forum. Henric Alsterman har arbetat med produktion och produktionsutveckling sedan 1983 både som anställd och i egen regi. Han är teknologie doktor inom Flexibel produktion. Joakim Hillberg och Pia Anhede driver företaget Revere. De leder och utvecklar leanutbildningar för Plan och Lean Forum. Både Pia och Joakim har mer än 20 år års erfarenhet av implementation av lean och har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia är civilingenjör från Chalmers. Joakim har en MBA från INSEAD och är civilingenjör från Chalmers. 13

CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER CPIM CERTIFIED IN PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT

CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER CPIM CERTIFIED IN PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER CPIM CERTIFIED IN PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT E R A INN TTA V R DE RSNY R R O AFFÄ Ä K I D IST ÖK A G LO TILL E R LN TT BÄ YCKE N CPIM DET LEDANDE INTERNATIONELLA

Läs mer

Lean Logistik Supply chain

Lean Logistik Supply chain Lean Logistik Supply chain kursprogram 2013 Utbildningar, konferenser, nätverk, inspiration... Tre goda skäl att använda Plan Utbildning 1. Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

DISTRIBUTIONSLOGISTIK

DISTRIBUTIONSLOGISTIK DISTRIBUTIONSLOGISTIK KURSPROGRAM 2012 UTBILDNINGAR FÖR DIREKT AFFÄRSNYTTA INNEHÅLL Grundkurs distributionslogistik............................................................................... 3 Lagerstyrning...............................................................................................................

Läs mer

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster UTBILDNING: Lean för administration, service och Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion : Verktyg för Lean Produktion Vattenfalls pris: 78 000 kr/tillfälle Marknadspris: 97 600 kr Max 20 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Packhusgatan 6 SE-411

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag

Utbildningsprogram 2010. Lean i tjänsteföretag Utbildningsprogram 2010 Lean i tjänsteföretag Lean Akademi Stockholm 21-22 april + 20-21 maj + 14-15 juni + 9-10 sept 2010 Göteborg 22-23 sept + 12-13 okt + 17-18 nov + 6-7 dec 2010 24 200 kr Kursnr: 2290

Läs mer

UTBILDNING: Lean Produktion

UTBILDNING: Lean Produktion UTBILDNING: Lean Produktion Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter för kunderna. Att

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Lean, logistik och inköp 6 Dagar

Lean, logistik och inköp 6 Dagar Lean, logistik och inköp 6 Dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem Introduktion Den här kursen går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem. Oavsett om orsaken

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1 TEK125 Logistik Chalmers University of Technology 1 Kursens syfte och innehåll Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel planering,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Vi ser många positiva resultat

Vi ser många positiva resultat Business Excellence - ett framgångsrikt arbetssätt på SKF Med Business Excellence kan SKF se till att leverera ytterligare värde till sina kunder. Arbetssättet har på ett framgångsrikt sätt införts vid

Läs mer

Utbildning: Arbetsmätning

Utbildning: Arbetsmätning Utbildning: Arbetsmätning Närvarotid Produktionstid Verktid Omkostnadstid 1 Omkostnadstid 2 Operationsverktid Ställtid Verktidsberoende fördelningstid Icke verktidsberoende fördelningstid Värdeskapande

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Ny verktygslåda för Lean

Ny verktygslåda för Lean Ny verktygslåda för Lean FÖR SNABBT OCH FLEXIBELT FLÖDE John Bicheno Utgiven av Revere AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEAN HISTORIK...1 Några milstolpar...1 1. FILOSOFI...5 Lean...5 Snabbt, flexibelt flöde...9

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mor uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO

Läs mer

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet

Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet Ledning i konkurrensutsatt vårdverksamhet 7,5 poäng översiktskurs anordnad av Linköpings universitet för chefer inom vård och omsorg Kurspresentation Att leda och planera en komplex verksamhet som vård

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden

Läs mer

Produktionsledning. Valinformation för I3 och Ii3 Vt Martin Rudberg

Produktionsledning. Valinformation för I3 och Ii3 Vt Martin Rudberg Valinformation för I3 och Ii3 Vt Martin Rudberg (martin.rudberg@liu.se) Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi www.iei.liu.se/prodek Produktionen i centrum

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Lean Pilot En utbildning för förändringsledare!

Lean Pilot En utbildning för förändringsledare! Lean Pilot En utbildning för förändringsledare! Copyright 2004 by SBTI International.. ALL RIGHTS RESERVED. 1 SYFTE Lean handlar om att eliminera slöseri! Genom ett systematiskt införande kan alla verksamheter

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg Introduktion Kraven inom bilindustrin ökar ständigt. Kunderna ställer högre krav på biltillverkarna, vilka i sin tur för ökade krav vidare i leverantörsleden.

Läs mer

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013

Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag. 7,5 poäng HT 2013 Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag Innehållsförteckning 1. Kursens syfte och mål...1 2. Omfattning...1 3. Kursens innehåll...1 4. Behörighet och antagning...1 5. Examination...2 6. Inlämning...2

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för kvalitetsledning har funnits länge; sedan 2008. Under dessa år har omvärlden förändrats, samtidigt som erfarenhetsbanken gällande

Läs mer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer

ABLC erbjuder utbildning till. Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach. Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer ABLC erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhetsoch Ledarskapscoach Ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer 2 COACHANDE LEDARE Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som ska arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

UTBILDNING: Leda och förbättra processer

UTBILDNING: Leda och förbättra processer UTBILDNING: Leda och förbättra processer Introduktion Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och kritiska gränssnitt, samt att belysa

Läs mer

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist

Välkommen! Copyright Sandholm Associates AB 2012. Lars Sörqvist. Varför behövs koncept som Lean och Sex Sigma? Lars Sörqvist Copyright Sandholm Associates AB 2012 Samtliga bilder i detta bildspel är skyddade av copyright och får därigenom ej mångfaldigas eller spridas utan tillstånd. Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent,

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Strategier för förändringsarbete

Strategier för förändringsarbete Strategier för förändringsarbete Mats Magnusson Professor, Skolan för Industriell teknik och management, KTH Föreståndare, Stiftelsen IMIT E-mail: mats.magnusson@imit.se Vad vet vi om förändring? Förändringar

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mot uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs krav på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

Företagspresentation. Schenker Consulting AB

Företagspresentation. Schenker Consulting AB Företagspresentation Schenker AB Worldwide Schenker är en av världens ledande leverantörer av integrerade logistiktjänster. Schenker AG erbjuder land-, flyg och sjötransporter samt globala logistik- och

Läs mer

UTBILDNING: Miljölagstiftning

UTBILDNING: Miljölagstiftning UTBILDNING: Miljölagstiftning Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS ställer krav på att organisationen följer och har kunskap om gällande miljölagstiftning. För att kunna göra

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Dag 1 Introduktion Håkan Aronsson Schema för modulen 2 Material flow (MF) Demand (material flow) Transport Market Supply (load unit flow) Transport

Läs mer

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI

KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI KOMPETENS FÖR FRAMTIDENS INDUSTRI GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE ANSVARAR FÖR TEORIVECKORNA I VOLVOSTEGET Med hjärtat i industrin Göteborgs Tekniska College är ett av Sveriges mest välrenommerade utbildningsföretag

Läs mer

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean

LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Swerea IVF-skrift 09802 LeanNavigatorn Ett dialogverktyg för utveckling av konkurrenskraftiga produktionssystem inspirerat av Lean Består av: En handledning En arbetsbok Swerea IVF, Volvo Technology AB,

Läs mer

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2016-04-25 Logistik- och kvalitetsutveckling Bengt Ekdahl/KD Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Välkommen

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

KVALITETSSTYRNING I PRODUKTION

KVALITETSSTYRNING I PRODUKTION inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 juni 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Scania Per Webb Luleå tekniska universitet Bengt Klefsjö SKF Mekan Gunnar Bergstedt Styrning och mätning för högre kvalitet i produktionsprocessen

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE LAGERSTYRNING

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE LAGERSTYRNING inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Nominerade till Postens Logistikpris 2004 och 2009! Ruter Dam 2010! Christina Bentzel Möller Director Parts Supply & Logistics,

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN inköp succén fortsätter för Åttonde Året i rad! KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 67april 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Sture Karlsson Toyota Material Handling

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap.

EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. EN BRA UTBILDNING HÅLLER VAD DEN LOVAR. Det finns alltid plats för mer kunskap. RÄTT KUNSKAP GER MER. VI VILL GE DIG DET BÄSTA. KVALITET OCH KUNDNÖJDHET GÅR ALLTID FÖRST. TEKNOLOGISK INSTITUT är ett av

Läs mer

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar!

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar! Anmäl dig till en eller två dagar! Lageroptimering 2009 Vinn fler kundorder med ett effektivt lager! Lär dig mer om RFID (Radio Frequency IDentifi cation) dagens och framtidens möjligheter Så lyckas Everfresh

Läs mer