Logistik Lean Six sigma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logistik Lean Six sigma"

Transkript

1 Logistik Lean Six sigma kursprogram 2012 kompetens är nyckeln till flexibilitet och förutsägbarhet

2 Goda skäl att använda Plan Utbildning Direkt affärsnytta Våra utbildningar ger mer än inspiration och konkurrenskraft till individen. Vi fokuserar tillämpbar kunskap som ger konkret affärsnytta. I alla våra utbildningar utvärderas nyttan. Inom vissa genomförs projekt som gång på gång ger en lönsamhet på 5-10 gånger utbildningsavgiften. Prata med mig om effekter och vad tidigare deltagare säger om vår kvalitetsnivå. Flexibilitet för lönsamhet i alla tider De turbulenta tiderna är här för att stanna. Våra utbildningar ger alternativen och kunskapen för att skapa en avvägd, flexibel logistik och produktion. Nyckeln till konkurrenskraft och stabil lönsamhet stavas kompetens. Världsledande kunskap Vår strategi för kunskapsinflöde är att samarbeta med tongivande kunskapsorganisationer som ger forskningsbaserad spetskunskap och världsledande exempel. Det gör att du kommer att bidra till företagets konkurrenskraft på den globala arenan, samtidigt som du investerar i din framtid. Ditt professionella nätverk Vi är en del av Logistikföreningen Plan, nätverket för alla som arbetar med supply chain, lean och effektiva flöden. Bli en del av oss så bygger du ditt professionella nätverk lite enklare och får samtidigt kontinuerlig koll på utvecklingen inom området! Rikard Sjöström, vd Anpassad utbildning som skapar resultat Är ni flera som har behov av kompetensutveckling? Välkommen att diskutera lämpliga upplägg för en intern utbildningsinsats. Kostnadseffektivt Fördelarna med anpassade insatser är många. Era mest angelägna ämnesområden och frågeställningar kan prioriteras. Vi kan välja lärare med erfarenheter som passar era förutsättningar bäst. Ni kan öppet föra diskussioner utan att behöva tänka på externa deltagare. Tidpunkt och plats bestäms av era behov. Dessutom blir anpassade insatser nästan alltid mer kostnadseffektiva än öppen utbildning. Anpassningen kan vara mer eller mindre omfattande. Ofta kan vi snabbt och effektivt resonera oss fram till en lämplig insats, baserat på era mål och Plans ordinarie kursutbud. Vid behov genomförs en djupare analys tillsammans med er för att kartlägga behovet. Uppföljning Resultatet av insatsen kan följas upp på flera sätt. Det vanligaste är att använda enkla, beprövade verktyg som fokuserar på deltagarnas upplevelse av insatsens affärsmässiga värde, de nya kunskapernas tillämpbarhet och inverkan på den personliga utvecklingen. Vi genomför även mer specifik effektmätning i förhållande till i förhand överenskomna mål. Kontakt Kontakta Rikard Sjöström, , för att diskutera vilken insats som kan passar er.

3 Innehåll Logistik översikt LÖKen... 3 Produktionslogistik... 4 CPIM-programmet... 6 Certifiering i logistik och supply chain... 8 Distributionslogistik Lean produktion Certifiering i lean Lean ledarskap & change management Six sigma Yellow belt Six sigma Green belt Six sigma Black Belt

4 2

5 SUPPLY CHAIN ÖVERSIKT Logistik översiktskurs Logistik översikt är en bred logistikutbildning som vänder sig till alla som arbetar med, eller som vill veta mer om, logistik och supply chain och dess delområden. I kursen ingår teori, praktiska övningar och ett spel. Kursen kan läsas fristående eller tillsammans med kurserna Produktionslogistik Intro eller Distributionslogistik Intro vilket ger en utmärkt basutbildning inom respektive område. Vi startar med att sätta dagens klimat- och miljödebatt i sitt logistiska sammanhang. Därefter går vi igenom kundens syn på logistikservice och hur denna förväntan styr utbudet av logistiktjänster. Din egen roll i förhållande till logistiken och företagets organisation är en viktig utgångspunkt. Logistikens teorier, metoder och begrepp behandlas och levandegörs. Logistiska perspektiv på materialförsörjningsstrukturer, produktionsstrukturer, distributionsstrukturer och försörjningskedjor berörs liksom de processer som styr materialflöden och informationssystem som är en nödvändig förutsättning för denna styrning. Distributionssystem, transportsystem och transportplanering är andra viktiga delar. Vill du snabbt få en bild av vad logistik är och hur det påverkar dig i din yrkesroll gå Logistik översiktskurs.» Förkunskap Deltagaren bör ha arbetat nära logistiska flöden.» Innehåll 2 dagar Logistiken i samhället klimat och miljöaspekter Logistikens betydelse Logistiska samband Kundservice/kapital/kostnader Struktur och styrning Inbound/outbound Inköp/produktion/distribution Produktions- och distributionssystem» Priser Medlem kr Ej medlem kr» Kurstillfällen Se plan.se för aktuella kurser och datum. Ring oss på för företagsanpassad utbildning. Några röster från våra kurser Fantastiskt bra lärare med hög kvalitet och kunskap. Inspirerande! Bra överblick över hela logistiken. Inspirerar att komma tillbaka till jobbet och se saker ur andra synvinklar. Bra lärare! Mycket bra upplägg. Roliga och givande praktiska övningar. Nils G Storhagen är docent och VD för NewLog med praktisk bakgrund från industrin. Han är författare till bland annat Logistik grunder och möjligheter. John Landborn är teknologie doktor och bedriver egen konsultverksamhet. Han har varit chef för TFK Institutet för transportforskning och arbetade dessförinnan 13 år som chef för ASG Transport Development AB. 3

6 PRODUKTIONSLOGISTIK Produktionslogistik Intro Denna kurs ger under engagerande former en helhetssyn på produktionslogistik, planering och flödena för material, ekonomi och information. Den röda tråden är ett spel där deltagarna i smågrupper styr ett producerande företag med olika planeringsmetoder och efter olika modeller. Produktionslogistik Intro ger dig de viktigaste begreppen och sambanden inom produktionslogistik och planering. Du lär dig de viktigaste metoderna för styrning av produktion och material. Kursen illustrerar också vilka ekonomiska effekter olika åtgärder i produktionsflöden och lager skapar. Teori, verklighet och diskussioner varvas under kursdagarna och kursen bygger på praktisk inlärning genom ett verklighetstroget spel. Detta är en mycket uppskattad kurs bland planerare, inköpare, produktionstekniker, produktionsledare och samordnare i produktionen. Vi genomför ofta kursen företagsinternt och den är till stor nytta för hela arbetslag. Den används också med framgång för hela ledningsgrupper som behöver den strategiska diskussionen om leveransförmåga, kapitalbindning och ledtider.» Förkunskap Kursen kräver inga speciella förkunskaper men det är en fördel att ha gått kursen Logistik översiktskurs.» Innehåll 2 dagar Vanliga/viktiga principer för styrning av materialflödet Begrepp och samband inom produktionssystem och Supply Chain Beställningspunkt MRP ERP Kanban Kundservice Ekonomi Leverantörssamarbete» Priser Medlem kr» Kurstillfällen Stockholm: april 2012 Ej medlem kr Ring oss på för företagsanpassad utbildning. En bra helhetsbild Produktionslogistik Intro gav mig en bra helhetsbild av logistiken. Företagsspelet var mycket intressant och pedagogiskt. Det åskådliggjorde bland annat hur materialflödet påverkar ekonomi och lönsamhet och vikten av att ha rätt beställningspunkter. Det blev också tid och möjligheter att kommunicera med andra deltagare om olika logistikproblem, vilket var mycket givande. Janne Roos, arbetsledare Alcro-Beckers AB, Nykvarn En stor dos inspiration! Jag tar med mig det jag lärt mig till mitt dagliga jobb - det förbättrar mitt och andras arbete. En röst från vår senaste kurs i Stockholm i oktober Kursen, som vi genomfört över hundra gånger, fick dessutom betyget 4,8 av 5 möjliga. Oskar Jellbo är lärare i flera av våra kurser i produktionslogistik. Han är universitetslektor i industriell logistik vid Högskolan Väst i Trollhättan och har jobbat med inköp på Saab Automobile i sju år. Leena Kossila är egenföretagande konsult med inriktning på logistik och affärssystem. Hon har arbetat på Rolls-Royce med ansvar för MPS- och affärssystem. Leena är certifierad enligt APICS CPIM och APICS CSCP. 4

7 PRODUKTIONSLOGISTIK startkurs i CPIM-programmet Produktionslogistik Grunder Produktionslogistik Grunder är kursen som alla planerare behöver för att förstå planeringsprocessen från råvaruinköp till marknad. Den röda tråden är samspelet mellan de olika planeringsnivåerna. Grunder förmedlar en helhetsbild på produktionslogistiken och olika planeringsmiljöer. Det ger dig en större säkerhet i din roll och förutsättningar för att agera på ett sätt som optimerar helheten. Att du får helhetsbilden innebär att du även kommer ha kunskap om de delar som inte finns i er verksamhet, men som finns hos kunderna eller leverantörerna. Du får med andra ord förståelsen och språket för att föra diskussionen och utveckla samarbetet i supply chain. Samma poäng gäller användningen av affärssystemet och relationen till systemleverantörer och konsulter. Den terminologi och planeringshierarki som förmedlas i Grunder är densamma som tillämpas av de flesta systemleverantörerna. Kursen är därför till stor nytta för dig som är användare eller beställare av affärssystem och konsultstöd. Du får kunskapen för att ställa rätt krav på systemleverantörer och för att få ut effekten av affärssystems möjligheter. Av motsvarande anledning är kursen till stor nytta för konsulter inom dessa system. Bland deltagarna på Grunder finns produktionsplanerare, materialplanerare, produktionsledare, inköpare, produktionstekniker, verksamhetsutvecklare och affärssystemkonsulter. En betydande grupp är även chefer inom planering, produktion och logistik som vill ha en bättre förståelse för sambanden.» Förkunskap Kunskap motsvarande någon av kurserna Logistik översikt och Produktionslogistik Intro, eller praktisk erfarenhet av planering.» Innehåll 30 timmar + hemövningar Logistik och ekonomi, Prognoser, Huvudplanering, Kapacitets- och Materialplanering, Detaljplanering, Inköp, Kvalitet, JIT / Lean, Lager och distribution.» Priser Svensk test Internationell test Medlem kr kr Ej medlem kr kr» Kurstillfällen Stockholm: januari 2012 Umeå: januari 2012 Malmö: 7 8 maj 2012 Kursen rekommenderas även som företagsintern utbildning. Ring Hans Jeppsson på för företagsintern och anpassad utbildning. Svensk eller internationell version I kursavgiften ingår ett certifieringstest. Det är självklart frivilligt att testa. Vid kursanmälan väljer du mellan Logistikföreningen Plans svenska svenska certifiering Produktionslogistikens Grunder eller APICS internationella certifiering. APICS-testet genomförs på engelska och ger dig certifikatet Basics of Supply Chain Management vid godkänt resultat. APICS-testet är också det första av fem i certifieringsprogrammet CPIM. Läs mer om test på sida 9. GE Healthcare Bio-Sciences tillverkar laboratorieutrustning i Umeå. När GE genomförde två utbildningar var syftet att höja kunskapsnivån för alla inblandade i logistikflödet. Det är bra om alla är på en jämn nivå när man pratar om behovsberäkning, prognoser, säkerhetslager och ledtider. Och hur det påverkar hela flödet när man gör en ändring, från högsta nivå till minsta lilla skruv, säger Kent Forsberg, t f chef produktionsplanering. På GE Healthcare ledde kunskaperna från kursen till ett nytt arbetssätt. Vi har förändrat arbets sättet efter kursen, nu jobbar vi i resursteam för specifika produkter. Resursteamet träffas varje morgon för en kvarts avstämning i produktionen, vilka brister man har och vad man kan åtgärda, säger Kent Forsberg. 5

8 PRODUKTIONSLOGISTIK CPIM-programmet - Fördjupning i produktionslogistik ÄVEN SOM FRISTÅENDE KURSER CPIM-programmets kursmoduler går att läsa både inom programmet och som fristående kurs. Det vanligaste fristående och företagsinterna alternativet är kursen Huvudplanering / MPR. Under har alla CPIM-kurserna lanserats i helt nya, kraftigt uppdaterade versioner. Här presenteras alla kursmoduler utom Produktionslogistik Grunder som du hittar på sidan 5. CPIM har etablerats som den vassaste internationella standarden för produktionslogistiker och systemleverantörer. Över har certifierat sig världen över sedan Det är ett program med högt renommé och vars språkbruk, begrepp och synsätt har fått ett stort genomslag i näringslivet och i alla delar av försörjningskedjan. Kurserna ger djup och heltäckande kunskap, som gör att du kan ifrågasätta och utveckla era arbetssätt. CPIM ger deltagaren rätt terminologi, verktyg, metoder och koncept som behövs för att förverkliga framgångsrika strategier inom supply chain management. Samtliga CPIMs fem kurser avslutas med ett test som sker i enlighet med APICS internationella standard. Läs mer om dessa på sidan 10.» Förkunskap Kursen Produktionslogistik Grunder eller motsvarande.» Innehåll dagar Varje kurs är på 30 timmar. För certifieringstest bör man kunna avsätta ytterligare timmar för hemstudier.» Priser inklusive ett CPIM-test MPR, DSP och ECO: Medlem kr Ej medlem kr SMR: Medlem kr Ej medlem kr» Kurstillfällen MPR Master Planning of Resources Stockholm: 7 8 maj, maj 2012 DSP Detailed Scheduling and Planning Stockholm: januari, 7-8 februari 2012 ECO Execution and Control of Operations Stockholm: 9-10 maj, maj 2012 SMR Strategic Management of Resources Stockholm: se plan.se för aktuell kursstart Kurserna rekommenderas även som företagsintern utbildning. Ring oss på för företagsanpassad utbildning. Konkreta exempel och bra idéer - Jag bytte tjänst internt på min arbetsplats förra året och var då ny inom logistikvärlden, därför valde jag att påbörja CPIM-programmet. Parallellt som jag har lärt mig saker i praktiken har jag även genom Plans utbildningar fått lära mig hur det ska fungera i teorin! Det har varit viktigt för mig att få en översiktlig bild och en teoribas att stå på. Jag har fått konkreta exempel på hur saker hänger ihop och flera bra idéer på hur man applicerar det i den egna verkligheten. Även terminologi och definitioner har varit viktiga bitar som jag har fått med mig från kurserna. Tag steget. Anmäl dig till CPIM idag! CPIM och ingående kurser ges även som företagsintern och företagsanpassad utbildning. För mer information kontakta programansvarige Hans Jeppsson på telefon eller på Sofia Pettersson, Supply Chain Manager 3M Svenska AB Hans Jeppsson är ansvarig för CPIM och för Plans övriga utbildningar inom Produktionslogistik. Hans är civilingenjör från KTH och har lång praktisk erfarenhet som produktionschef, vd och lärare för Plan. 6

9 PRODUKTIONSLOGISTIK BSCM Basics of Supply Chain Management/Produktionslogistik Grunder Se sidan fem för separat information om Produktionslogistik Grunder. MPR Master Planning of Resources/Huvudplanering Kursen är en fördjupning i Huvudplanering som ger dig en helhetssyn på verksamheten. Centrala moment under kursen är uppbyggnad av sälj- och verksamhetsplanering (S&OP) samt hur affärsstrategi och huvudplan bör samspela så att prognoser, resursutnyttjande och lager samverkar på ett sätt som ger rätt servicenivå. Dessutom behandlas bland annat distributionssystem, prognosteknik, orderbokning/leveranslöften, kapacitetsavstämningar, lagerstyrning och uppföljning av kundservice. DSP Detailed Scheduling and Planning/Material- och kapacitetsplanering Kursen är en fördjupning i Material- och kapacitetsplanering. Centrala avsnitt under kursen är processerna för materialstyrning (MRP) och kapacitetsplanering (CRP), fördjupning i lagerstyrning samt leverantörsrelationer och inköp. Viktiga begrepp/områden som tas upp är bl a strukturhantering, grunddata, planeringsprocessparametrar, partiformning, leanaspekter på MRP/CRP, strategiska allianser och leverantörspartnerskap. ECO Execution and Control of Operations/Detaljplanering Kursen är en fördjupning i Detaljplanering och ger en struktur över principer och tekniker för utformning, planering och styrning av produktionsprocesser. MRP-, TOC och Lean-baserade system för tidplanering och beordring behandlas. Principer och avvägningar vid metodval är centralt i kursen. Arbetssätt, modeller och verktyg för daglig förbättringsstyrning tas också upp: sju kvalitetsverktyg, Six Sigma och DMAIC, PDCA-cykeln samt problemlösning med A3. SMR Strategic Management of Resources/Strategisk verksamhetsledning Kursen är en fördjupning av Strategisk verksamhetsledning, dvs. hur samspelet mellan företagets strategiska affärsplan och operativa verksamhet bör utformas. Utbildningen fokuserar särskilt på samspelet mellan affärsplanen och resursutnyttjandet, anpassning av produktionsprocessen och försörjningskedjan till affärsplanen, hållbarhet, produktionsstrategi och finansiella nyckeltal samt förändringsledning. Företagets planeringshierarki kopplad till CPIMs fem moduler AFFÄRSPLANERING Strategiskt perspektiv Förändringsperspektiv Operativt perspektiv MPR HUVUDPLANERING BSCM Produktionslogistik Grunder DSP MATERIAL- OCH KAPACITETSPLANERING SMR Strategisk verksamhetsledning DETALJPLANERING ECO KÖRPLANERING Jan Olhager är professor i Operations management vid Linköpings tekniska högskola. Han har publicerat ett flertal artiklar och böcker inom området och är certifierad enligt APICS CFPIM. Pär Bergstedt är en av alla våra uppskattad lärare inom Produktionslogistik Grunder. Pär har bakgrund som planeringschef och arbetar idag med rådgivning och utbildning inom logistik och produktionsutveckling på Minerva. 7

10 HELA FÖRSÖRJNINGSKEDJAN Certified Supply Chain Professional CSCP CSCP är ett utbildnings- och certifieringsprogram på hög nivå framtaget av APICS. Fem år efter att APICS lanserade programmet är över certifierade världen över. CSCP-programmet tar ett brett perspektiv på SCM-området. Du får framförallt en översikt som ger förståelse för helheten. Utbildningen behandlar processer, flöden och värdeskapande genom hela försörjningskedjan från råvaruleverantör, genom det egna företaget, till slutförbrukare och tillbaka. Den ger kunskap för att designa, integrera och styra dessa processer och flöden. Programmet omfattar sju fullmatade dagar med ett omfattande utbildningsmaterial på engelska. Ett viktigt moment är också IT- och affärssystemets roll för SCM och fysiska godsflöden. Programmet är därför en utmärkt förberedelse inför en systemupphandling eller när ni har ett system som ni vill förstå hur ni kan använda. Alla som klarar det frivilliga APICS-testet blir Certified Supply Chain Professional (CSCP). För godkänt test krävs självstudier. De som efter utbildningen blir certifierade inbjuds att kostnadsfritt delta på Plans årliga konferens Nordic Supply Chain Meeting. Programmet vänder sig till dig som är intresserad av att förstå hela SCM-området dig som är konsult eller utbildare inom logistikområdet dig som ansvarar för planering eller jobbar med planeringssystem.» Förkunskap För att bli CSCP-certifierad krävs att du uppfyller något av följande krav: Kandidatexamen och två års relevant arbetslivserfarenhet. Certifierad CPIM/CFPIM/CIRM och två års relevant arbetslivserfarenhet. Fem års relevant arbetslivserfarenhet. Det är APICS som gör bedömningen om du uppfyller kraven. Läs mer på eller kontakta gärna oss om du är osäker.» Innehåll 7 dagar Supply Chain Management Fundamentals Building Competetive Operations, Planning and Logistics Managing Customer and Supplier Relationships Using Information Technology to Enable Supply Chain Management» Priser Medlem kr Ej medlem kr Kursmaterial samt webbaserade övningar för USD och testkostnad för ett test 800 USD ingår i kursavgiften. Omtest kostar kr. Om du klarar certifieringstestet bjuder vi på deltagande på Plans årliga konferens samt tillhörande middag.» Kurstillfällen Se plan.se/cscp för aktuella kurser och datum. Patrik Jonsson är huvudlärare för CSCPprogrammet. Han är professor i Operations & supply chain management vid Chalmers tekniska högskola. Mikael Thulin har bred erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling från Siemens-Elema, Electrolux och Ericsson. Mikael arbetar idag på Tekniska högskolan i Jönköping. 8

11 CERTIFIERING I SUPPLY CHAIN NYCERTIFIERADE CPIM och CSCP INBJUDS KOSTNADSFRITT TILL Nordic supply chain meeting Certifiering kvalitetssäkra din kunskap i supply chain Med en certifiering kan du visa att du har rätt kompetens. Välj en certifiering med en välkänd huvudman. APICS-certifiering APICS, The Association for Operations Management har funnits i 40 år och är klart normgivande inom planering och styrning. De är medlemmar. Plan är en av APICS 27 internationella partners sedan 20 år. APICS BSCM, Certification in Basics of Supply Chain Management Certifieringstesten baserad på vår kurs Grunder, amerikanska kursmaterialet. 400 certifierade i Sverige. APICS CPIM, Certified in Production and Inventory Management Världens största logistikcertifiering med över certifierade världen över. Bygger på fem deltester, till varje område har Plan motsvarande kurs, se sida 6. APICS CSCP, Certified Supply Chain Professional Utbildnings- och certifieringsprogram som ger en översikt över hela SCMområdet. Över certifierade världen över efter bara fem år. Läs mer på sida 8. Plan-certifiering Produktionslogistikens grunder En svensk certifiering framtagen av Logistikföreningen Plan, som står för testrättning och certifiering. Kunskapskraven motsvarar kursen Produktionslogistik Grunder och praktisk erfarenhet under ett år. Över 400 certifierade. Tester anordnas vanligen i anslutning till genomförd kurs eller i samband med APICS-test.» APICS-TESTER Testdatum är de samma världen runt. Avgiften för ett test är inkluderat i kursavgiften. Testtid för CPIM är tre timmar, fyra för CSCP. Anmälan till test och val av testplats skall göras av den testande, använd testanmälan på Före första APICS-testen tilldelas du ett APICS Id nr. Detta ordnar vi på Plan. Om du behöver testa i annat land behöver du numret vid testanmälan. För att testa CSCP krävs godkännande från APICS. Det måste vara ordnat cirka tre veckor före sista anmälningsdatum till test.» TESTDATUM 2012 Datum Senaste anmälan 17 mars 7 februari 15 september* 6 augusti 15 december 2 november Test kommer att genomföras i Stockholm och planeras även i Göteborg, Köpenhamn/Malmö och Linköping. Se plan.se/test för aktuell information. * Inga CSCP-test 15 september. Avbokning av test som du anmält dig till kostar efter senaste anmälningsdatum 400 kr. Avbokning senare än 12 dagar före test medför ändå full testkostnad. Omtest BSCM, CPIM kostar kr för medlem, kr för övriga. Omtest för CSCP kostar kr. Certifiering i lean finns på sida 16. Joakim Gustafsson är lärare för modulen IToch affärssystem i CSCP-programmet. Han är verksamhetskonsult på Consafe Logistics med fokus på Supply chain management och dess IT-stöd. Joakim är civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola och Technische Universität Darmstadt. Joakim Wikner är professor i logistik med erfarenhet av verksamhetsutveckling och affärssystem på nuvarande Lawson och IFS. Han leder ett flertal Plan-kurser. 9

12 DISTRIBUTIONSLOGISTIK Distributionslogistik Nya kurser med hög praktiskt nytta i samarbete med Logent Nu vässar vi utbudet i distributionslogistik genom vårt nya samarbete med Logent. Plan och Logent erbjuder gemensamt öppen och kundanpassad utbildning inom området. Logent är en snabbväxande logistikkoncern som förutom utbildning erbjuder konsulttjänster inom tredjepartslogistik, logistik och tull, bemannings-, entreprenad- och sitelösningar samt hamn- och terminalutveckling. Beställ vår separata katalog om Distributionslogistik på plan.se/distributionslogistik. Här är ett urval av kurserna: Grundkurs i distributionslogistik 4 dagar Nu är förståelse för den egna distributionskedjans möjligheter ett måste för att möta kundernas krav. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom producerande eller distribuerande företag och som sysslar med, eller arbetar nära, distributionen. Ur innehållet: Grundläggande distributionslogistik Lagerstyrning Logistik och IT Distributionskedjor med olika krav Samordning av transportsätt, terminaler, intermodala transporter- Transportjuridik Kvalitet och miljö Tredjepartslogistik 3 dagar Riktar sig i första hand till personer som arbetar hos varuägarna och som behöver kunskap om tredjepartslogistiken och dess värdeskapande principer. Ur innehållet: 3PL-branschen aktörer 3PL-branschen affärslogik Upphandling av 3PL-tjänster 3PL och IT KPI:er Avtalet Lagerstyrning i tillverkande och distribuerande företag 2 dagar Sättet att styra materialflöden och lager är avgörande för företagets leveransförmåga och för flödenas kapitalbindning. Det påverkar kapacitetsutnyttjandet, kostnader för att åstadkomma de operativa flödena och värdeförädlingen. Lagerstyrning påverkar således alla de element som utgör basen för företagets räntabilitet. Ur innehållet: Effektivitetsmått Lagerstyrningssystem Prognoser och ledtider Partiformning, säkerhetslager och utleveransplanering Leverantörsstyrda lager Styrning av lager i distributionsnätverk Logistikbemanning lönsamhet genom resursdimensionering och flexibilitet 3 dagar Rätt resursdimensionering avseende personal i logistiska aktiviteter har en tydlig påverkan på ett företags logistikkostnader och lönsamhet. Vidare är snabbrörlighet och flexibilitet en förutsättning för att bemöta kunders krav på service. Hur fördelar vi resurserna optimalt? Ska vi arbeta i skift? Ska vi använda inhyrd personal, när och i vilken omfattning? Ur innehållet: Bemanningsplanering Normtalsberäkning Tidsstudie Arbetsrätt och -miljö Lager- och terminalledning Stig-Arne Mattsson är teknoligie licentiat i produktionsekonomi och gästforskare vid Chalmers. Han har mångårig erfarenhet som verksamhetskonsult med inriktning på material- och produktionsstyrning. Han har författat ett stort antal artiklar och böcker inom logistikområdet. John Wedel arbetar idag på WSP Sverige. Han har tidigare arbetat som seniorkonsult på Schenker Consulting. John är tenk. dr från Chalmers och har en bakgrund som logistikchef på Schulstad. 10

13 11

14 LEAN Lean en filosofi för verksamhetsutveckling Lean är ett tankesätt som bygger på vissa grundläggande principer och värderingar. Det handlar om att skapa en verksamhet som hänger ihop genom att ständigt lära, förbättra och synliggöra allt. VI HAR ÄVEN UTBILDNINGAR I LEAN SERVICE OCH TJÄNSTER Utgångspunkten är fokus på värdeskapande och tillväxt genom att lära sig att se vad som skapar värde för kunden kunden i varje processteg och slutkunden. För att skapa maximalt värde krävs fokus på maximalt flöde, eliminering av allt som inte skapar värde, dvs slöseri. Grundläggande värderingar är respekt för individen samt ständig förbättring. Våra utbildningar bygger på närvaro i verkligheten, praktisk träning och erfarenhetsutbyte, mellan både lärare och övriga deltagare. Vad som är speciellt för många av våra utbildningar är att de genomförs i en värdorganisation. Det innebär att utbildningen är förlagd på ett företag eller i en organisation, där du får träna i pågående verksamhet. Det ger inspiration, konkreta kunskaper som du kan använda i din egen verksamhet. I de utbildningar som inte sker på värdorganisation tar vi hjälp upplevelsebaserade spel allt för att komma verkligheten så nära som möjligt. Utbildningsmaterialet, vanligtvis PowerPoint, får du med dig efter utbildningen. Det är fritt att använda och utveckla materialet och är ett bra verktyg för att informera och arbeta vidare med lean i den egna organisationen. Alla utbildningar genomför vi även företagsinternt, skräddarsytt efter era utvecklingsmål. Våra utbildningar i lean genomförs i samarbete med Lean Forum. Vi rekommenderar dig som vill utvecklas inom området att bli medlem även där. På kan du också beställa litteratur, t ex Ny verktygslåda för Lean, Verktyg för Lean produktion och Lean handbok för service och tjänster. På kan du beställa boken Lean gör avvikelser till framgång. 12

15 LEAN Bli värdorganisation för en leanutbildning De flesta av våra öppna utbildningar inom lean genomförs på en värdorganisation. Deltagarna får träna i utvalda delar av värdorganisationens verksamhet. På så sätt får deltagarna göra observationer, analyser och tillämpningar av sina kunskaper i en verklighet. Värdorganisationen får del av deltagarnas analyser och förbättringsförslag. Dessutom får tre personer från värdorganisationen delta i utbildningen kostnadsfritt. Det kräver ett visst mått av mod att öppna sin verksamhet för andras observationer. Ett genomgående drag för organisationer som har kommit långt med leanarbetet är att de har upptäckt att de har allt att vinna på att dela erfarenheter med andra. Självklart avgör ni i samråd med läraren vilket flöde som ska kartläggas och var analyserna ska börja och sluta. Värdorganisationen står för kurslokal, lunch och kaffe. Kontakta Pia Anhede på om ni är intresserade av att bli värdföretag för en leanutbildning.» EXEMPEL PÅ TIDIGARE VÄRDORGANISATIONER AstraZeneca Ericsson Finnveden Gambro Go-Excellent Hästens Sängar Höganäs Kommun Lantmännen Cerealia Länssjukhuset i Kalmar Migrationsverket Sahlgrenska universitetssjukhuset Santa Maria Svensk Bilprovning Uddevalla Finmekanik AB Volvo Personvagnar Västra Götalandsregionen Dan Blücher från Part Development har 15 års erfarenhet från leanutveckling inom flera företag, även internationellt. Har haft olika befattningar på SKF, IVF, Volvo och Gambro, numera konsult med lean-principerna som förebild. Aktiv inom föreningen Lean Forum. Civil ingenjör från Chalmers. Ola Johansson är ingenjör från KTH med drygt 15 års erfarenhet av produktion och förbättringsarbete. Han är verksam i Lean Forum. Henric Alsterman har arbetat med produktion och produktionsutveckling sedan 1983 både som anställd och i egen regi. Han är teknologie doktor inom Flexibel produktion. Joakim Hillberg och Pia Anhede driver företaget Revere. De leder och utvecklar leanutbildningar för Plan och Lean Forum. Både Pia och Joakim har mer än 20 år års erfarenhet av implementation av lean och har jobbat i mer än 30 företag i över tio länder. Pia är civilingenjör från Chalmers. Joakim har en MBA från INSEAD och är civilingenjör från Chalmers. 13

CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER CPIM CERTIFIED IN PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT

CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER CPIM CERTIFIED IN PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT CERTIFIERAD PRODUKTIONSLOGISTIKER CPIM CERTIFIED IN PRODUCTION AND INVENTORY MANAGEMENT E R A INN TTA V R DE RSNY R R O AFFÄ Ä K I D IST ÖK A G LO TILL E R LN TT BÄ YCKE N CPIM DET LEDANDE INTERNATIONELLA

Läs mer

DISTRIBUTIONSLOGISTIK

DISTRIBUTIONSLOGISTIK DISTRIBUTIONSLOGISTIK KURSPROGRAM 2012 UTBILDNINGAR FÖR DIREKT AFFÄRSNYTTA INNEHÅLL Grundkurs distributionslogistik............................................................................... 3 Lagerstyrning...............................................................................................................

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa ANNONS November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM ANNONS Lean - effektivare processer för högre lönsamhet Lean Management Företagets mål och strategier

Läs mer

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet AUGUSTI 2010 Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Sparar halv miljard per år genom systematiska förbättringar

Läs mer

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet JANUARI 2007 Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Kurser och seminarier 2 Kvalitetschefens roll och kompetens 4 Förbättringsprojekt

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean.

LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING. Joseph Grenny: Bästsäljande experten om hur man 10-faldigar chanserna att lyckas med lean. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LEAN VERKSAMHETSUTVECKLING Nr. 8 3 TIPS FÖRBÄTTRA OCH SKAPA DELAKTIGHET

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER

PROJEKT & ORGANISATIONER EFFEKTIVARE RUTINER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER

Läs mer

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt

4TIPS FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING. Nordiskt forum 2011 Konferens i ledarskap för stora projekt ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING 4TIPS FRAMTIDENS TUNGVIKTARE Elisabeth

Läs mer

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder.

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Resan till framgång Utbildningprogram Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Innehåll Utbildningar Utbildningar idan XPM (PROP) för Projektmedarbetare 7 XPM (PROP) för

Läs mer

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson

report och styrning av vård Leading Health Care nr 2 2012 förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson report Leading Health Care nr 2 2012 &Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar och utmaningar Redaktörer: Jon Rognes & Anna Krohwinkel Karlsson Ledningssystem och styrning av vård förutsättningar

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

GURU-dagen 4 maj 2006. PLAN-dagen 3 maj 2006. www.plan.se. Ta med hela teamet: gå 4 betala för 3, ni sparar minst 7.460 kr!

GURU-dagen 4 maj 2006. PLAN-dagen 3 maj 2006. www.plan.se. Ta med hela teamet: gå 4 betala för 3, ni sparar minst 7.460 kr! Välkommen till Nordens största logistik- och planeringskonferens! Hej! Den årliga PLAN-konferensen är på gång igen! Förra året fanns ca 600 planerare och logistiker på plats tillsammans med fler än 30

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM. Lean. Administration. Implementering av Lean i det administrativa November 2007 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LEAN FORUM - effektivare processer för högre lönsamhet Management Företagets mål och strategier måste kopplas till det kontinuerliga

Läs mer

Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21 22 april, 2004

Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21 22 april, 2004 Nu är det dags igen! Årets PLAN-konferens går av stapeln den 21 22 april, 2004 Boka dig före 3 mars så deltar du i utlottningen av en weekendresa för två till London! Årets viktigaste logistikhändelse!

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING

FRAMGÅNGSRIK PROJEKTLEDNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer

Framgångsrika IT-strategier

Framgångsrika IT-strategier Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer