Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare."

Transkript

1

2 OFFICIELLT MEDDELANDE Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren. Ingen del av det här dokumentets innehåll får kopieras, mångfaldigas eller spridas utan skriftligt tillstånd av TELTONIKA Ltd. Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare. OBS! Läs den här bruksanvisningen innan du börjar använda telefonen. Plocka inte isär telefonen. Rör inte telefonen om den är trasig eller om dess kopplingsledningar inte är isolerade. Alla trådlösa utrustningar som är avsedda för överföring av data kan vara känsliga för störningar som kan påverka funktionen av telefonen. Telefonen är ej fukttålig. Den ska hållas torr. Telefonen behöver en hög spänning på 230V AC. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Bruksanvisningen och anmärkningarna ska läsas noggrant före användningen av utrustningen. 2

3 Innehåll 1 Information om säker användning INLEDNING TELEFONÖVERSIKT Telefonbeskrivning LCD ikoner... 9 DPH401 menystruktur RINGNINGSFUNKTIONER Att ringa Att ta emot samtal Att avsluta samtal SMS meddelanden Att läsa SMS meddelanden Att sända SMS Att ta bort SMS Meddelandeinställningar ANDRA FUNKTIONER Datum- och tidsinställningar Telefonbok Kortnumme Ljud Larm Språkinställningar Fördröjd uppringning Babycall Operatörval Säkerhet Att återställa fabriksinställningar TILLÄGGSTJÄNSTER (BEROENDE PÅ NÄTET) Att spärra samtal Samtal väntar Att överföra samtal Konferens Dolt nummer TEKNISKA SPECIFIKATIONER FELSÖKNING

4 1 Information om säker användning I denna instruktion beskrivs en säker användning av GSM bordstelefon. Vi uppmanar er att följa rekommendationerna för att undvika person- eller egendomsskador. Säkerhetskrav ska läsas igenom innan man börjar använda telefonen! Telefonen behöver en strömkälla som motsvarar säkerhetskrav i standard LST EN Strömkällan skall inte överskrida 15VA. RJ45 uttag används för att programmera om telefonen. Endast kvalificerad personal får utföra omprogrammering. Montera inte och använd inte utrustningen när det åskar. Vill ni koppla av telefonen ska ni följa vidare anvisningar: Dra ur AC/DC strömadaptern ur vägguttaget. Stäng av genom att trycka på strömbrytaren. Det rekommenderas att transportera telefonen i en säker förpackning för att undvika mekaniska skador. Telefonens strömkälla skall motsvara kraven i den tekniska dokumentationen. När telefonen används skall den placeras så att man lätt kan dra ur AC/DC strömadapter ur vägguttaget. Telefonens signalnivå beror på omgivningen. Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal. Felande telefon skall lämna in till försäljningsstället eller sändas åter till tillverkaren. Inre delar av utrustningen byts inte ut. 4

5 2 INLEDNING Förpackningens innehåll A. Telefonlur med sladd B. Telefonapparat C. Batteri D. Strömadapter E. Extern GSM antenn F. USB Kabel OBS: Ifall det fattas någon av komponenterna, eller en av dem är trasig kontakta den affär där ni köpte produkten. Att sätta in SIM kort OBS: SIM-kortet är nödvändigt för att kunna ansluta telefonen till GSM-nätet. Har ni inte SIM-kort, kontakta teleoperatören. 1. Koppla ur strömadaptern 2. Öppna locket 3. Öppna SIM-kortshållaren och stoppa försiktigt in kortet i öppningen 4. Stäng SIM-kortshållaren 5

6 Att ansluta batteriet Batteriet läggs in under samma lock som SIM-kortet. För att koppla in batteriet stoppa in dess anslutning i batteriets uttag. Att koppla till telefonluren Koppla den ena ändan av telefonsladden till telefonluren och den andra till telefonens anslutning på vänstra sidan. För sladdansl. Telefonlur Att sätta upp antenn Skruva på antennen medurs. Telefonlurssladd Rikta upp antennen över dess anslutningsplats. Det garanterar optimal signalmottagning. 6

7 Att montera på en vägg Teltonika GSM mobil bordstelefon kan även fästas på en vägg. Telefonen har två hål för att kunna fästas på väggen. Se bilden nedan: För att fästa telefonen på en vägg: 1. Markera två punkter på väggen horisontalt på ett avstånd av 115 mm och borra två hål. 2. Skruva in två skruvar i väggen (följer inte med i förpackningen) och lämna ca 3mm mellan skruvhuvudet och väggen. 3. Fäst GSM telefonen på skruvarna. Att koppla in GSM bordstelefon Innan ni kopplar in telefonen försäkra er om att: - SIM-kortet är isatt - Batteriet är inkopplat (inte nödvändigt) - Antennen är monterad - Telefonluren är kopplad till telefonen - Strömadaptern är inkopplad När allt detta har utförts kan ni sätta på telefonen genom att trycka på strömbrytaren på baksidan av telefonen. Då börjar telefonen fungera. LCD skärmen informerar om att telefonen har aktiverats. För att stänga av telefonen tryck på samma strömbrytare. 7

8 Anslutning av headset till Teltonika 3G Bordmobil DPH401 Anslutningen är en std 3,5 mm headset jack typ Nokia. Headset kan anslutas direkt till Bordmobilens headset uttag utan att behöva koppla bort den vanliga luren. Anslutning av PC till Teltonika 3G Bordmobil DPH401 En PC kan anslutas direkt ansluning via 3G. via USB. till Teltonika 3G Bordsmobil DPH401 för internet Anslut strömmen till Bordsmobilen och vänta till den startat upp. När operatörens namn visas på LCD displayen har den startat upp på rätt sätt.. Sätt in ena änen på USB kabeln (mini) i Teltonika 3G Bordsmobil DPH401 och den andra änden i USB konatkten på PC n. Installationen ska starta direkt inom några sekunder. Om installationen inte startar upp automatiskt, gå till My Computer / Min Dator och sök efter en enhet Teltonika Deskphone i enhets trädet och dubbelklicka på den för att starta upp installationen. Om inte Teltonika Deskphone dyker upp försök med att dra ut och sätta in USB kabeln på nytt. Om inte detta går, starta om datorn och telefonen. 8

9 3 TELEFONÖVERSIKT 3.1 Telefonbeskrivning LCD skärm GSM antenn Piltangenter Indikatorer Funktions-tangenter HandsfrBatteri Datum och tid. Siffertangenter 3.2 LCD ikoner Vit 2G/3G symbol indikerar 2G/3G nät tillgängligt. Signalstyrka indikerar styrka av GSM signal. Fler stavar indikerar starkare signal. Meddelande indikerar ett mottaget SMS. Siffran visar antalet mottagna SMS. Svart 2G/3G symbolindikerar anslutning till 2G/3G nät. erinivå. Flera stavar visar mer styrka. ee tangent Högtalare indikerar att ringvolymen är avstängd. Larm indikerar att larmet (väckarklockan) är inställt. Batteri - indikerar batterinivå. Flera stavar visar mer styrka. Högtalare indikerar att handsfree funktionen är på. Datum och tid. Samtal- indikerar missade samtal. Siffran visar antalet missade samtal. 9

10 DPH401 menystruktur Med användarvänlig menynavigering är det lätt att nå alla GSM funktioner. Menynavigering för att öppna meny. Menytangentu Menyfunktioner väljs med hjälp av piltangenter som finns under LCD skärmen. Piltangenter För att aktivera vald menyfunktion tryck på den vänstra piltangenten (LCD visar OK). För att stänga tryck den högra piltangenten (LCD visar Avsluta). Telefonens menystruktur visas nederst Meddelanden: Nytt meddelande Inkorgen Töm inkorgen Meddel-inställningar Samtalsregister: Missade samtal Mottagna samtal Utgående samtal Töm listor Kontakter: Telefonbok Kortnumme Nytt namn Inställningar: Språk Ljud Samtalsinställningar Tid och datum Säkerhet Val av operatör Övrigt Fabriksinställningar 10

11 4 RINGNINGSFUNKTIONER 4.1 Att ringa Lyft telefonluren eller tryck på högtalartangenten Invänta kopplingston Ange telefonnummer och tryck DIAL eller vänta 5 sekunder. Alt tryck Telefonbok för att välja kontakt och tryck Ring. Anmärkning: för att ange symbol + tryck och håll in tangenten 0. Att korrigera det angivna numret För att ta bort ett tecken tryck på Ta bort tangenten en gång För att ta bort alla tecken tryck på Ta bort tills alla tecken tas bort. Att ringa sista angivna numret Tryck DIAL Använd piltangenterna för att välja telefonnummer Lyft telefonluren 4.2 Att ta emot samtal Att besvara samtal För att besvara samtal lyft luren eller tryck på högtalartangenten. Att avvisa samtal För att avvisa samtal tryck Slut. Anmärkning: Telefonnummer för inkommande samtal visas på LCD skärmen. Identitet och telefonnummer på den som ringer visas på LCD skärmen om det numret finns sparat i telefonboken. Anmärkning: Om det finns missade samtal visas ikonen Samtal på LCD skärmen. Siffran bredvid ikonen visar antalet missade samtal. 4.3 Att avsluta samtal För att avsluta samtal lägg på luren eller tryck på högtalartangenten om du använder handsfree funktion. 11

12 5 SMS meddelanden När man använder DPH401 är det möjligt att sända och ta emot SMS meddelanden. Varje SMS meddelande kan innehålla 160 tecken. Kontakta din tjänsteleverantör för att aktivera SMS funktion. 5.1 Att läsa SMS meddelanden Att läsa mottagna meddelanden När man får ett nytt meddelande visas ikonen Meddelande på LCD skärmen. Tryck Läs för att läsa meddelandet. Att läsa mottagna meddelanden tangenten Välj Meddelanden och tryck OK Välj Inkorgen och tryck OK Använd piltangenterna för att välja ett meddelande och tryck Läs Att svara på mottagna meddelanden Välj ett meddelande du vill läsa Tryck Funk. och tryck OK Välj Svara och tryck OK Skriv meddelandet med hjälp av tangenterna och tryck Sänd Tryck Sänd igen Att vidaresända ett meddelande Välj ett meddelande Tryck Funk. och tryck OK Välj Vidare och tryck OK Ange telefonnummer eller tryck Telefonbok för att välja kontakt. Tryck Sänd 5.2 Att sända SMS Tryck SMS Skriv texten med hjälp av tangenter och tryck Sänd Ange telefonnummer eller tryck Telefonbok för att välja kontakt. Tryck Sänd 5.3 Att ta bort SMS tangent Välj Meddelanden och tryck OK Välj Inkorgen och tryck OK Välj meddelande och tryck Läs Tryck Funk. och välj Ta bort och tryck OK 12

13 5.4 Meddelandeinställningar Servicecenter Välj Meddelanden och tryck OK Välj Meddel-inställningar och tryck OK Välj Servicecenter och tryck OK Ange numret som du har fått av tjänsteleverantören och tryck OK Anmärkning: Om numret redan är sparat tryck OK Meddelandets giltighetstid Välj Meddelanden och tryck OK Välj Meddel-inställningar och tryck OK Välj Giltighetstid och tryck OK Med hjälp av tangenterna välj en önskad giltighetstid för meddelandet och tryck OK Anmärkning: Meddelandets giltighetstid är den tid under vilken ett oläst meddelande finns kvar i nätverksservern innan det tas bort. 6 ANDRA FUNKTIONER 6.1 Datum- och tidsinställningar Tidsinställning Välj Tid och datum och tryck OK Välj Ställ in tid och tryck OK Använd tangenter eller piltangenterna för att ändra tid och tryck OK Att ändra tidsformat Välj Tid och datum och tryck OK Välj Tidsformat, välj önskad tidsformat och tryck OK Datuminställning Välj Tid och datum och tryck OK Välj Ställ in datum och tryck OK Använd tangenter eller piltangenterna för att ändra datum och tryck OK Att ändra datumformat Välj Tid och datum och tryck OK Välj Datuminställningar och tryck OK 13

14 Välj Datumformat, välj datumformat med hjälp av piltangenterna och tryck OK Att aktivera/ inaktivera av datum på LCD skärmen Välj Tid och datum och tryck OK Välj Datuminställningar och tryck OK Välj Visa datum, välj PÅ eller AV och tryck OK 6.2 Telefonbok GSM bordstelefon lagrar alla nummer i SIM kortet. Beroende på SIM kortet (SIM kort kan ha olika minneskapacitet), kan telefonboken lagra upp till 240 telefonnummer och namn. Anmärkning: för att ringa upp ett nummer ur telefonboken, lyft luren och tryck Telefonbok. Att lägga till en ny kontakt Välj Kontakter och tryck OK Välj Nytt namn och tryck OK Använd tangenter för att skriva in namnet och tryck OK Använd tangenter för att skriva in numret och tryck OK Anmärkning: Tryck och håll in tangent 0 för att skriva + symbol. Att redigera kontakt i telefonboken Tryck NAMES Använd piltangenterna för att välja kontakt Tryck Funk., välj Redigera kontakt och tryck OK Redigera namnet och tryck OK, redigera numret och tryck OK Att ta bort kontakt Tryck NAMES Använd piltangenterna för att välja kontakt Tryck Funk., välj Ta bort och tryck OK 6.3 Kortnumme Kortnummefunktion ger möjlighet att snabbt välja ett förprogrammerat nummer med hjälp av siffertangenter (1-9). För att programmera siffertangenter: Välj Kontakter och tryck OK Välj Kortnumme och tryck OK Välj önskad siffertangent och tryck Funk. Välj Redigera nummer och tryck OK, tryck numret och tryck OK 14

15 6.4 Ljud Att höja/att sänka ringvolym Välj Ljud och tryck OK Välj Ringvolym och tryck OK Använd piltangenterna för att ändra ringvolym och tryck OK Att ändra rington Välj Ljud och tryck OK Välj Rington och tryck OK Använd piltangenterna för att välja rington och tryck OK Att höja/att sänka meddelandevolym Välj Ljud och tryck OK Välj Meddelandevolym och tryck OK Använd piltangenterna för att välja meddelandevolym och tryck OK Inställning av meddelandeton Välj Ljud och tryck OK Välj Meddelandeton och tryck OK Använd piltangenterna för att välja önskad ton och tryck OK Att höja/att sänka samtalsvolym Välj Ljud och tryck OK Välj Tal volym och tryck OK Använd piltangenterna för att ändra samtalsvolym och tryck OK Att aktivera/att stänga av knappton Välj Ljud och tryck OK Välj Knappton och tryck OK Använd piltangenterna för att välja PÅ eller AV och tryck OK 15

16 6.5 Larm Larmtiden och -tonen engångslarm. kan vara samma varje dag eller ställas in som olika Att ställa in larmtid Välj Tid och datum och tryck OK Välj Larm och tryck OK Välj Larmtid och tryck OK, välj På och tryck OK Använd tangenter eller piltangenterna för att sätta tid och tryck OK Välj att repetera larm eller ej (På eller Av) och tryck OK Har du valt att repetera, använd piltangenterna för att välja dagar när larmet skall repeteras och tryck Ändra. Tryck OK när du är färdig. Att att ställa in larmvolym Välj Tid och datum och tryck OK Välj Larm och tryck OK Välj Larminställningar och tryck OK Välj Larmvolym och tryck OK Använd piltangenterna för att ändra larmvolym och tryck OK Att att ställa in larmton Välj Tid och datum och tryck OK Välj Larm och tryck OK Välj Larminställningar och tryck OK Välj Larmton och tryck OK Använd piltangenterna för att välja önskad larmton och tryck OK 6.6 Språkinställningar För att välja språk: Välj Språk och tryck OK Använd piltangenterna för att välja önskat språk och tryck OK 6.7 Fördröjd uppringning Fördröjd uppringning är en tid då telefonen dröjer att automatiskt ringa upp efter det att numret blivit angivet. För att ställa in tiden: Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Fördröjd uppringning och tryck OK Använd piltangenterna för att ställa in fördröjningstid och tryck OK 16

17 6.8 Babycall Babycall funktionen ger möjlighet till en automatisk uppringning efter det man lyft luren. Tid och nummer programmeras. För att aktivera denna funktion: Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Baby call och tryck OK Välj Baby call fördröjning och tryck OK Välj fördröjningstid och tryck OK Välj Baby call nummer och tryck OK Ange telefonnumret eller använd Telefonbok för att välja kontakt. Anmärkning: För att stänga av Babycall funktion välj Stäng av Babycall i fördröjningsmeny. 7.9 Operatörval Telefonen har automatiskt eller manuellt val av operatör. Vid automatiskt val väljer telefonen ett av de möjliga befintliga näten. Manuellt val av nät Välj Val av operatör och tryck på Ok Välj Manual och tryck på Ok. Telefonen börjar söka anslutningsnät. Välj önskat nät och tryck på Ok OBS! Man kan välja manuellt de nät som har roaming med din leverantör av GSM tjänster. 6.9 Säkerhet Att ändra PIN Välj Säkerhet och tryck OK Välj Ändra PIN-kod och tryck OK Ange PIN och tryck OK Ange ny PIN och tryck OK Anmärkning: För att ändra PIN skall PIN-begäran vara aktiverad. PIN-begäran Välj Säkerhet och tryck OK Välj PIN-begäran och tryck OK Ange PIN och tryck OK Använd piltangenter för att välja Aktivera PIN-begäran eller Stäng av PIN-begäran och tryck OK 17

18 Att visa IMEI nummer Välj Övrigt och tryck OK Välj Visa IMEI och tryck OK Att visa programversion Välj Övrigt och tryck OK Välj Visa programversion och tryck OK 6.10 Att återställa fabriksinställningar Välj Fabriksinställningar och tryck OK Tryck OK för att bekräfta fabriksinställningar 7 TILLÄGGSTJÄNSTER (BEROENDE PÅ NÄTET) 7.1 Att spärra samtal Denna funktion spärrar inkommande och utgående samtal. Spärrande av samtal ger följande val: Alla utgående tillåter inga samtal. Utgående rikssamtal - tillåter inte internationella. Rikss. utom till hemland tillåter inte internationella utom till hemlandet. Alla inkommande - tillåter inga inkommande samtal. Inkommande vid roaming - tillåter inga inkommande samtal vid roaming. Stäng av alla tillåter varken att ringa eller ta emot samtal. Att aktivera/stänga av samtalsspärr Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Samtalsspärr och tryck OK Välj önskad spärrtyp Använd piltangenterna för att välja Aktivera eller Stäng av och tryck OK 7.2 Samtal väntar Samtal väntar funktion informerar om inkommande samtal när DPH401 linjen är upptagen. Tryck Svara för att besvara Samtal väntar eller Avvisa för att avvisa. Tryck Funk., sedan Håll för att skifta till ett annat inkommande samtal. Kontakta tjänsteleverantören för att aktivera Samtal väntar funktionen. Att aktivera/att stänga av Samtal väntar funktionen Välj Samtalsinställningar och tryck OK 18

19 Välj Samtal väntar och tryck OK Använd piltangenterna för att välja Aktivera eller Stäng av och tryck OK 7.3 Att överföra samtal Denna funktion överför nuvarande samtal till en annan telefon. Kontakta tjänsteleverantören för att aktivera Samtalöverförings funktion. Att överföra samtal Tryck Håll under samtalet Tryck Funk. Välj Nytt samtal och tryck OK Ange telefonnummer och tryck DIAL eller använd Telefonbok för att välja kontakt och tryck Ring. Tryck Funk., välj Överföring och tryck OK Anmärkning: Tryck tangenten och håll den i 2 sekunder för att använda Kortnumme. Anmärkning: Tryck Funk., sedan tryck Håll för att skifta till ett annat samtal. 7.4 Konferens För att påbörja konferenssamtal ring upp första deltagaren eller svara på. Parkera det pågående samtalet och koppla in nya deltagare. Koppla in ny deltagare Tryck Håll under samtalet Tryck Funk. Välj Nytt samtal och tryck OK Ange telefonnummer och tryck DIAL eller använd Telefonbok för att välja kontakt och tryck Ring. Tryck på Funk, välj Koppla samtal och tryck på Ok Avsluta uppkopplingen Tryck Håll under samtalet Välj Listan och tryck på Ok Välj den deltagare som du vill avsluta uppkopplingen med från konferensdeltagarlistan och tryck på Avsluta 7.5 Dolt nummer Funktionen innebär att du kan dölja ditt telefonnummer för den du ringer till. Påkoppling/avstängning av funktionen Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Dölj nummer och tryck på Ok Använd piltangenterna för att välja Aktivera eller Stäng av och tryck OK 19

20 8 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 3G data UMTS med en, två eller Triband (2100/1900/900/850) HSUPA Ned laddning /Download: 7,2 Mbps Uppladdning/Upload: 5,76 Mbps GSM GSM 850/900/1800/1900MHz Minne Adressbok max 240 namn (oberoende av SIM kort) SMS minee max 30 (beroende av SIM kort) Samtals lista: 10 senast ringda, 10 senast mottagna, 10 senast missade Tekniska data Nätadapter: V AC / 5.2V 1A Inbyggt överspänningsskydd Batteri: NiMH 3.6V 1200 mah Strömkonsumsion vid tal och max uteffekt 3W (peak) Batteriladdning 20 timmar Taltid: 60 minuter Temperatur & luftfuktighet Användning 0 0 to 55 0 C Lagringstemperatur to 80 0 C Max luftfuktighet vid användning10% to 90% Max luftfuktighet vid lagring 5% to 95% Dimensioner / viktt Mått 220 x 170 x 65 mm Viktt: 920 g Övrigt External omni direktions antenn (SMA) Antenngain 2dBi Port för SW update - RJ45 (UART) 3,5 mm jack för Headset Mini B USB port för 3G internet Zero CD (Enkel Installation) 20

21 9 FELSÖKNING Meddelanden Beskrivning Lösning Inget nätverk 1. Antennen ej ansluten 2. Ingen nätverkssignal eller signalstyrka är för låg 1. Anslut antennen och vänta tills nätverket hittas 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Fel Allmänt felmeddelande Finns meddelandet kvar, kontakta din GSM nätverksoperatör Nätverkets timeout Uppdraget har ej utförts Finns meddelandet kvar, kontakta din GSM nätverksoperatör Sändningsfel Fel vid försök att skicka SMS 1. Kontrollera Servicecentrets nummer 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Fel format Formatet av mottaget SMS är oacceptabelt SIM ej isatt SIM ej isatt i telefonen Slå av telefonen, sätt in SIM kortet och slå på den igen SIM fel SIM ej isatt eller skadat Slå av telefonen, sätt in ett giltigt SIM och slå på den igen SIM upptaget SIM kortet är upptaget 1. Vänta tills SIM är tillgängligt 2. Sätt in ett giltigt SIM 3. Kontakta din GSM nätverksoperatör Fel SIM Insatt fel SIM kort Slå av telefonen, sätt in ett giltigt SIM och slå på den igen Ange PIN PIN ska anges 1. Ange rätt PIN 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Ange PIN 2 PIN2 ska anges 1. Ange rätt PIN2 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Ange PUK PUK ska anges 1. Ange rätt PUK 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Ange PUK2 PUK2 ska anges 1. Ange rätt PUK2 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Tjänst ej tillgänglig Vald tjänst ej tillgänglig Kontakta din GSM nätverksoperatör för att få information om tillgängliga tjänster Ej abonnerad tjänst Vald tjänst ej abonnerad Kontakta din GSM nätverksoperatör för att få information om tillgängliga tjänster Fel kod för tjänst Fel vid vald tjänst Kontakta din GSM nätverksoperatör för att få information om tillgängliga tjänster Fel i telefonboken Fel vid öppning av Telefonboken Finns felet kvar bytt SIM Fel i inkorgen Fel vid öppning av SMS inkorgen Finns felet kvar bytt SIM Full inkorg SMS inkorgen är full Ta bort några/alla SMS för att kunna ta emot nya 21

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03 TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200 Bruksanvisning v1.03 OFFICIELLT MEDDELANDE Teltonika 2008, GSM Desktop Phone DPH200 Bruksanvisning v1.02 Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren.

Läs mer

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare.

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare. OFFICIELLT MEDDELANDE Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren. Ingen del av det här dokumentets innehåll får kopieras, mångfaldigas eller spridas utan skriftligt tillstånd av

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816)

Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) Snabbstartguide Home Prosafe 1131 DTMF larm (Art.nr. 36-3816) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) Pilla loss gummipluggen på baksidan kontrollpanelen och kontrollera så att batteriets strömbrytare

Läs mer

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör.

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör. 1. Hur tar du reda på om din mobil är opertörslåst eller ej? Din mobil får inte vara operatörslåst. För att kunna ringa med LandNCalls SIM kort måste du säkerställa att du inte har en operatörslåst telefon.

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning

Användarguide Flexconnect.se Mobil Anknytning Flexconnect.se Mobil Anknytning Sida 2 Innehållsförteckning Mobilinställningar Vidarekoppling... 3 Profil... 4 Telefonbok... 5 SMS... 5 Mobil Anknytning... 6 Sida 3 Med TDC MobilFlex Connect kan du använda

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Doro PhoneEasy. 338gsm

Doro PhoneEasy. 338gsm Doro PhoneEasy 338gsm 20. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. På/av Sidoknapp (volym) Menyknapp Display Snabbval Samtalsknapp/OK Numerisk knappsats * / Knapplås # / Byt profil Avsluta samtal/radera/bakåt Pilknappar

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Snabb guide Telia Centrex Uppringd

Snabb guide Telia Centrex Uppringd Snabbguide Tilläggstjänster för Telia Centrex Uppringd Index Instruktioner forts. Användning Tjänster och begrepp Koppla dina samtal vidare om ditt nummer är upptaget Koppla vidare ditt nummer till ett

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL... 3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER... 3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC... 3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER... 3 PIN- OCH PUK-KODER...

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

Aastra 7147a analog telefon

Aastra 7147a analog telefon Aastra 7147a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefoninställningar 6 Väggmontering 8 Telefonens

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SE1401B. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör.

2. Låsa upp mobilen? Om din mobil är operatörslåst så rekommenderar vi att du tar kontakt med din operatör. 1. Hur tar du reda på om din mobil är operatörslåst eller ej? Din mobil får inte vara operatörslåst. För att kunna ringa med LandNCalls SIM kort måste du säkerställa att du inte har en operatörslåst telefon.

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD52 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Standard telefonen INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 Standard telefonen Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 FUNKTIONSTABELL...2 ALLMÄN INFORMATION...2 FUNKTIONER...2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER...3 RINGA EXTERNT...3 RINGA INTERNT...3 BESVARA SAMTAL...3

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning

Tekniska fakta. Telia Andi PLUS, revisionsläge R2 Terminaladapter för ISDN. Bruksanvisning Tekniska fakta Terminaladapter för anslutning av analog teleutrustning (två linjer) till en nätterminal för EURO-ISDN-abonnemang. Möjlighet till nummerstyrning till de analoga linjerna. Stöder följande

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

A4-ark 1, framsida. A4-ark 1, baksida. A4-ark 2, framsida. A4-ark 2, baksida

A4-ark 1, framsida. A4-ark 1, baksida. A4-ark 2, framsida. A4-ark 2, baksida Om detta dokument Detta dokument består av bruksanvisningen till texttelefonen Kompis. Det är avsett för utskrift i A5-format. För framställning av en komplett bruksanvisning, bör sidorna monteras för

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet det är enkelt att ringa billigt med alltele Välkommen som kund till AllTeles telefoni. För oss är det viktigt att våra kunder har valfrihet man ska kunna välja den telefoni

Läs mer

2. Låsa upp iphone? Hur går iphone-upplåsning till? Upplåsning av iphone delas normalt in i 2 huvuddelar:

2. Låsa upp iphone? Hur går iphone-upplåsning till? Upplåsning av iphone delas normalt in i 2 huvuddelar: 1. Hur tar du reda på om din mobil är operatörslåst eller ej? Din mobil får inte vara operatörslåst. För att kunna ringa med LandNCalls SIM kort måste du säkerställa att du inte har en operatörslåst telefon.

Läs mer

SVEA II. GSM Connector. Installationsmanual

SVEA II. GSM Connector. Installationsmanual SVEA II GSM Connector Installationsmanual Innehållsförteckning Avsnitt 1: Innan du börjar med installationen...4 Avsnitt 2: Gör SVEA II startklar...4 Avsnitt : Placering och montering...5 Avsnitt 4: Ansluta

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör Art nr 273022 Bruksanvisning Introduktion 3 Översikt...4 Display...6 Ikoner som visas i displayen...7 Ansluta telefonen, batterier...8

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

SafeLine GL5 Installationsmanual

SafeLine GL5 Installationsmanual SafeLine GL5 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. 08.2012 SafeLine GL5 Installationsmanual Tekniska data Kommunikation: Antennkontakt:

Läs mer

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok HSU-4 CUW-3 9232831 Utgåva 2 2004-2006 Nokia Med ensamrätt Det är förbjudet att återskapa, överföra, distribuera eller lagra delar av eller hela

Läs mer

GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV. Användarhandbok

GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV. Användarhandbok GSM Gateway CRS-GSMGW-MSV sv Användarhandbok GSM Gateway Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 4 1.1 Säkerhetsanvisningar för miljö 4 1.2 Enhetsrelaterade säkerhetsinstruktioner

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502 BRUKSANVISNING Trådlös telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 002-200502 2 Binatone e800 System Digital trådlös telefon med nummerpresentatör. Denna utrustning är inte avsedd för att ringa

Läs mer

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz)

Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Bruksanvisning ComMaster CM3170 (31MHz) Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 Radio... 2 Display... 3 Komma igång...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter

Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet Installationen tar bara några minuter Paketets innehåll Grattis till ett bra val! Nu har du tillgång till riktigt smart och framtidssäker telefoni, där du ringer

Läs mer

Snabbguide PTCarPhone 5-serien

Snabbguide PTCarPhone 5-serien Snabbguide PTCarPhone 5-serien Den professionella biltelefonen med handsfree för stationär inbyggnad SVENSKA www.ptcarphone.de A member of the peiker group Innehåll Säkerhetshänvisningar....3 Användningsinformation...4

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Doro Comfort 3000. Svenska

Doro Comfort 3000. Svenska Doro Comfort 3000 Svenska 1. Extra förstärkning (boost) 2. Volymkontroll för luren 3. Volymkontroll för högtalare 4. Snabbknappar för telefonitjänster 5. Tvåknappsminne 6. Upphängning för lur 7. Lagraknapp

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX

INSTALLATIONSGUIDE FIBERKOAX INSTALLATIONSGUIDE FIBEKOAX 1 FÖPACKNINGEN INNEHÅLLE TiVo-box TiVo-fjärrkontroll med batterier Dokumentation Nätverkskabel HDMI-kabel Strömkabel med adapter TiVo-antennkabel med skruvkontakt Gå in på comhem.se/

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

SafeLine GL4. Bruksanvisning. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv.

SafeLine GL4. Bruksanvisning. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. SafeLine GL4 Bruksanvisning Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. safeline.eu SafeLine GL4 Bruksanvisning Kopplingsanvisning Kopplingsanvisning

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner.

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SafeLine GL1 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SVENSKA v3.02 11.2012 SafeLine GL1 Installationsmanual TEKNISKA DATA Effekt: Strömförbrukning: 12 VDC eller 20-30 VDC 12

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Plus

BRUKSANVISNING. PreView Plus BRUKSANVISNING PreView Plus Översikt 2 Översikt 1. Lurvolym Volymkontroll för luren. Påverkar ej mikrofonen (hur starkt andra parten hör dig). Endast styrkan på mottagningsljudet påverkas (hur starkt du

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2

Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok. 9355494 Utgåva 2 Nokias radioheadset HS-2R Användarhandbok 9355494 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-2R uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Installationsmanual. Klar att använda! Namn:

Installationsmanual. Klar att använda! Namn: Installationsmanual Vi gratulerar dig till valet av C-pod! Med en C-pod installerad får du ditt eget kontroll- och övervakningssystem som ger dig tillgång till din båt via mobiltelefon och webb. Denna

Läs mer

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1

Installations- och programmeringsanvisning. Caresse GSM-box Version A1 Installations- och programmeringsanvisning Caresse GSM-box Version A1 Innehåll Följande finns i förpackningen... 2 Så här installerar du Caresse GSM-box... 3 Installation av SIM kort och batteri i Caresse

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING AV STYRENHET FÖR EL-BASTUAGGREGAT UKU 2 INNEHÅLL 1. FÖRE INSTALLATIONEN... 2 2. INSTALLATION AV STYRENHET UKU... 3 SYRPANEL - UKU... 4 KONTAKTORLÅDA... 4 TEMPERATURGIVARE

Läs mer

BRUKSANVISNING Premium

BRUKSANVISNING Premium BRUKSANVISNING Premium Index Anslutning Direktval E-post avisering Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Lysdioden Namnprogrammering PreDial Prefix inställning Påminnelse för

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD93 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.

FLEX sinc. Trådlöst A2DP Bluetooth headset. Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2. FLEX sinc Trådlöst A2DP Bluetooth headset Stöd för strömmande media DSP ljudförbättring Bullerdämpande mikrofon Bluetooth V2.1+EDR ILD International AB 2010 V0.99 Innehåll i förpackningen FLEX sinc headset

Läs mer

PTCarPhone 3c. Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte Snabb Guide DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSK

PTCarPhone 3c. Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte Snabb Guide DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS SVENSK D PTCarPhone 3c DEUTCH ENGLIH FRANÇAI VENK Kurzanleitung Brief Instruction Notice succincte nabb Guide www.ptcarphone.de Innehållsförteckning Översikt ymboler 27 Knappar och display 27 Handsfree- och privatläge

Läs mer

CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE. kitsound.co.uk BRUKSANVISNING. JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE. kitsound.co.uk BRUKSANVISNING. JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015. Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK kitsound.co.uk CUBE BLUETOOTH-HÖGTALARE JB. 3079/Tillverkad i Kina. KitSound 2015 BRUKSANVISNING Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK 1 1 Vi är hantverkare. Vi är musiker. Vi är KitSound Vi engagerar oss

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner.... 3 I förpackningen skall följande finnas.... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio.... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer