Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare."

Transkript

1

2

3 OFFICIELLT MEDDELANDE Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren. Ingen del av det här dokumentets innehåll får kopieras, mångfaldigas eller spridas utan skriftligt tillstånd av TELTONIKA Ltd. Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare. OBS! Läs den här bruksanvisningen innan du börjar använda telefonen. Plocka inte isär telefonen. Rör inte telefonen om den är trasig eller om dess kopplingsledningar inte är isolerade. Alla trådlösa utrustningar som är avsedda för överföring av data kan vara känsliga för störningar som kan påverka funktionen av telefonen. Telefonen är ej fukttålig. Den ska hållas torr. Telefonen behöver en hög spänning på 230V AC. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Bruksanvisningen och anmärkningarna ska läsas noggrant före användningen av utrustningen.

4 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Innehåll 1 Information om säker användning INLEDNING TELEFONÖVERSIKT Telefonbeskrivning LCD ikoner DPH311 menystruktur RINGNINGSFUNKTIONER Att ringa Att ta emot samtal Att avsluta samtal SMS meddelanden Att läsa SMS meddelanden Att sända SMS Att ta bort SMS Meddelandeinställningar BUETOOTH Koppla till Bluetooth handsfree tillbehör Användning av listan över ihopparade enheter ANDRA FUNKTIONER Datum- och tidsinställningar Telefonbok Kortnumme Ljud Larm Språkinställningar Fördröjd uppringning Babycall Operatörval Säkerhet Att återställa fabriksinställningar TILLÄGGSTJÄNSTER (BEROENDE PÅ NÄTET) Att vidarekoppla samtal Att spärra samtal Samtal väntar Att överföra samtal Konferens Dolt nummer TEKNISKA SPECIFIKATIONER FELSÖKNING

5 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00

6 2 INLEDNING Förpackningens innehåll A. Telefonlur med sladd B. Telefonapparat C. Batteri D. Strömadapter E. Extern GSM antenn F. Bruksanvisning Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 OBS: Ifall det fattas någon av komponenterna, eller en av dem är trasig kontakta den affär där ni köpte produkten. Att sätta in SIM kort OBS: SIM-kortet är nödvändigt för att kunna ansluta telefonen till GSM-nätet. Har ni inte SIM-kort, kontakta teleoperatören. 1. Koppla ur strömadaptern 2. Öppna locket 3. Öppna SIM-kortshållaren och stoppa försiktigt in kortet i öppningen 4. Stäng SIM-kortshållaren 4

7 Att ansluta batteriet Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Batteriet läggs in under samma lock som SIM-kortet. För att koppla in batteriet stoppa in dess anslutning i batteriets uttag. Att koppla till telefonluren Koppla den ena ändan av telefonsladden till telefonluren och den andra till telefonens anslutning på vänstra sidan. För sladdansl. Telefonlur Att sätta upp antenn Skruva på antennen medurs. Telefonlurssladd Rikta upp antennen över dess anslutningsplats. Det garanterar optimal signalmottagning. 5

8 Att montera på en vägg Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Teltonika GSM mobil bordstelefon kan även fästas på en vägg. Telefonen har två hål för att kunna fästas på väggen. Se bilden nedan: För att fästa telefonen på en vägg: 1. Markera två punkter på väggen horisontalt på ett avstånd av 115 mm och borra två hål. 2. Skruva in två skruvar i väggen (följer inte med i förpackningen) och lämna ca 3mm mellan skruvhuvudet och väggen. 3. Fäst GSM telefonen på skruvarna. Att koppla in GSM bordstelefon Innan ni kopplar in telefonen försäkra er om att: - SIM-kortet är isatt - Batteriet är inkopplat (inte nödvändigt) - Antennen är monterad - Telefonluren är kopplad till telefonen - Strömadaptern är inkopplad När allt detta har utförts kan ni sätta på telefonen genom att trycka på strömbrytaren på baksidan av telefonen. Då börjar telefonen fungera. LCD skärmen informerar om att telefonen har aktiverats. För att stänga av telefonen tryck på samma strömbrytare. 6

9 3 TELEFONÖVERSIKT 3.1 Telefonbeskrivning Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v LCD ikoner Högtalare indikerar att ringvolymen är avstängd Signalstyrka indikerar styrka av GSM signal. Fler stavar indikerar starkare signal. Meddelande indikerar ett mottaget SMS. Siffran visar antalet mottagna SMS. Högtalare indikerar att handsfree funktionen är på Hörlurar indikerar att Bluetooth hörlurar är kopplade till telefonen. Bluetooth funktion påslagen. Datum och tid Larm indikerar att larmet (väckarklockan) är inställt. Batteri - indikerar batterinivå. Flera stavar visar mer styrka. Samtal- indikerar missade samtal. Siffran visar antalet missade samtal. 7

10 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v DPH311 menystruktur Med användarvänlig menynavigering är det lätt att nå alla GSM funktioner. Menynavigering för att öppna meny. Menytangentu Menyfunktioner väljs med hjälp av piltangenter som finns under LCD skärmen. Piltangenter För att aktivera vald menyfunktion tryck på den vänstra piltangenten? (LCD visar OK). För att stänga tryck den högra piltangenten? (LCD visar Avsluta). Telefonens menystruktur visas nederst Meddelanden: Nytt meddelande Inkorgen Töm inkorgen Meddel-inställningar Samtalsregister: Missade samtal Mottagna samtal Utgående samtal Töm listor Kontakter: Telefonbok Kortnumme Nytt namn Inställningar: Språk Ljud Samtalsinställningar Tid och datum Säkerhet Bluetooth Val av operatör Övrigt Fabriksinställningar 8

11 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v RINGNINGSFUNKTIONER 4.1 Att ringa Lyft telefonluren eller tryck på högtalartangenten Invänta kopplingston Ange telefonnummer och tryck DIAL eller vänta 5 sekunder. Alt tryck Telefonbok för att välja kontakt och tryck Ring. Anmärkning: för att ange symbol + tryck och håll in tangenten 0. Att korrigera det angivna numret För att ta bort ett tecken tryck på Ta bort tangenten en gång För att ta bort alla tecken tryck på Ta bort tills alla tecken tas bort. Att ringa sista angivna numret Tryck DIAL Använd piltangenterna Lyft telefonluren 4.2 Att ta emot samtal för att välja telefonnummer Att besvara samtal För att besvara samtal lyft luren eller tryck på högtalartangenten. Att avvisa samtal För att avvisa samtal tryck Slut. Anmärkning: Telefonnummer för inkommande samtal visas på LCD skärmen. Identitet och telefonnummer på den som ringer visas på LCD skärmen om det numret finns sparat i telefonboken. Anmärkning: Om det finns missade samtal visas ikonen Samtal på LCD skärmen. Siffran bredvid ikonen visar antalet missade samtal. 4.3 Att avsluta samtal För att avsluta samtal lägg på luren eller tryck på högtalartangenten om du använder handsfree funktion. 9

12 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v SMS meddelanden När man använder DPH311 är det möjligt att sända och ta emot SMS meddelanden. Varje SMS meddelande kan innehålla 160 tecken. Kontakta din tjänsteleverantör för att aktivera SMS funktion. 5.1 Att läsa SMS meddelanden Att läsa mottagna meddelanden När man får ett nytt meddelande visas ikonen Meddelande på LCD skärmen. Tryck Läs för att läsa meddelandet. Att läsa mottagna meddelanden tangenten Välj Meddelanden och tryck OK Välj Inkorgen och tryck OK Använd piltangenterna för att välja ett meddelande och tryck Läs Att svara på mottagna meddelanden Välj ett meddelande du vill läsa Tryck Funk. och tryck OK Välj Svara och tryck OK Skriv meddelandet med hjälp av tangenterna och tryck Sänd Tryck Sänd igen Att vidaresända ett meddelande Välj ett meddelande Tryck Funk. och tryck OK Välj Vidare och tryck OK Ange telefonnummer eller tryck Telefonbok för att välja kontakt. Tryck Sänd 5.2 Att sända SMS Tryck SMS Skriv texten med hjälp av tangenter och tryck Sänd Ange telefonnummer eller tryck Telefonbok för att välja kontakt. Tryck Sänd 5.3 Att ta bort SMS tangent Välj Meddelanden och tryck OK Välj Inkorgen och tryck OK Välj meddelande och tryck Läs Tryck Funk. och välj Ta bort och tryck OK 5.4 Meddelandeinställningar Servicecenter Välj Meddelanden och tryck OK Välj Meddel-inställningar och tryck OK Välj Servicecenter och tryck OK 10

13 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Ange numret som du har fått av tjänsteleverantören och tryck OK Anmärkning: Om numret redan är sparat tryck OK Meddelandets giltighetstid Välj Meddelanden och tryck OK Välj Meddel-inställningar och tryck OK Välj Giltighetstid och tryck OK Med hjälp av tangenterna välj en önskad giltighetstid för meddelandet och tryck OK Anmärkning: Meddelandets giltighetstid är den tid under vilken ett oläst meddelande finns kvar i nätverksservern innan det tas bort. 6 BUETOOTH DPH311 är kompatibel med Bluetooth Specification 2.0 Den stödjer handsfree. Trådlös Bluetooth möjliggör trådlös kommunikation mellan elektroniska enheter med avstånd upp till 10 m. DPH311 och handsfree tillbehöret måste inte vara i fri sikt men väggar, möbler eller övriga hinder kan minska ett kommunikationsavståndet med bra kommunikation. 6.1 Koppla till Bluetooth handsfree tillbehör Tryck på MENU knappen, välj Inställningar > Bluetooth. Välj mellan möjliga alternativ: Med Bluetooth På/ Bluetooth Av slår man på/av Bluetooth funktion. Vid påslagen funktion visas Bluetooth tecken på telefonens LCD-skärm. Välj Sök enhet Välj önskad enhet och tryck på Anslut Knappa in Bluetooth PIN kod. Tryck på Ok eller Avsluta för att tillägga/inte tillägga enheten på listan över ihopparade enheter. OBS! Frihandstillsatsen söker upp automatiskt den telefon som man kopplats till senast. 6.2 Användning av listan över ihopparade enheter OBS! Om handsfree har parats ihop med någon annan telefon än DPH311 ska handsfreen ställas i telefonsökningsläge. Tryck på MENU knappen, välj Inställningar > Bluetooth. Välj mellan möjliga alternativ: Kontrollera att Bluetooth funktionen är påslagen och välj Parad enhet Välj namn på frihandstillsats från listan och tryck på Anslut. 11

14 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v ANDRA FUNKTIONER 7.1 Datum- och tidsinställningar Tidsinställning Välj Tid och datum och tryck OK Välj Ställ in tid och tryck OK Använd tangenter eller piltangenterna för att ändra tid och tryck OK Att ändra tidsformat Välj Tid och datum och tryck OK Välj Tidsformat, välj önskad tidsformat och tryck OK Datuminställning Välj Tid och datum och tryck OK Välj Ställ in datum och tryck OK Använd tangenter eller piltangenterna för att ändra datum och tryck OK Att ändra datumformat Välj Tid och datum och tryck OK Välj Datuminställningar och tryck OK Välj Datumformat, välj datumformat med hjälp av piltangenterna och tryck OK Att aktivera/ inaktivera av datum på LCD skärmen Välj Tid och datum och tryck OK Välj Datuminställningar och tryck OK Välj Visa datum, välj PÅ eller AV och tryck OK 7.2 Telefonbok GSM bordstelefon lagrar alla nummer i SIM kortet. Beroende på SIM kortet (SIM kort kan ha olika minneskapacitet), kan telefonboken lagra upp till 240 telefonnummer och namn. Anmärkning: för att ringa upp ett nummer ur telefonboken, lyft luren och tryck Telefonbok. Att lägga till en ny kontakt Välj Kontakter och tryck OK Välj Nytt namn och tryck OK 12

15 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Använd tangenter för att skriva in namnet och tryck OK Använd tangenter för att skriva in numret och tryck OK Anmärkning: Tryck och håll in tangent 0 för att skriva + symbol. Att redigera kontakt i telefonboken Tryck NAMES Använd piltangenterna för att välja kontakt Tryck Funk., välj Redigera kontakt och tryck OK Redigera namnet och tryck OK, redigera numret och tryck OK Att ta bort kontakt Tryck NAMES Använd piltangenterna för att välja kontakt Tryck Funk., välj Ta bort och tryck OK 7.3 Kortnumme Kortnummefunktion ger möjlighet att snabbt välja ett förprogrammerat nummer med hjälp av siffertangenter (1-9). För att programmera siffertangenter: Välj Kontakter och tryck OK Välj Kortnumme och tryck OK Välj önskad siffertangent och tryck Funk. Välj Redigera nummer och tryck OK, tryck numret och tryck OK 7.4 Ljud Att höja/att sänka ringvolym Välj Ljud och tryck OK Välj Ringvolym och tryck OK Använd piltangenterna för att ändra ringvolym och tryck OK Att ändra rington Välj Ljud och tryck OK Välj Rington och tryck OK Använd piltangenterna för att välja rington och tryck OK Att höja/att sänka meddelandevolym Välj Ljud och tryck OK Välj Meddelandevolym och tryck OK Använd piltangenterna för att välja meddelandevolym och tryck OK Inställning av meddelandeton 13

16 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Välj Ljud och tryck OK Välj Meddelandeton och tryck OK Använd piltangenterna för att välja önskad ton och tryck OK Att höja/att sänka samtalsvolym Välj Ljud och tryck OK Välj Tal volym och tryck OK Använd piltangenterna för att ändra samtalsvolym och tryck OK Att aktivera/att stänga av knappton Välj Ljud och tryck OK 7.5 Larm Välj Knappton och tryck OK Använd piltangenterna för att välja PÅ eller AV och tryck OK Larmtiden och -tonen engångslarm. kan vara samma varje dag eller ställas in som olika Att ställa in larmtid Välj Tid och datum och tryck OK Välj Larm och tryck OK Välj Larmtid och tryck OK, välj På och tryck OK Använd tangenter eller piltangenterna för att sätta tid och tryck OK Välj att repetera larm eller ej (På eller Av) och tryck OK Har du valt att repetera, använd piltangenterna för att välja dagar när larmet skall repeteras och tryck Ändra. Tryck OK när du är färdig. Att att ställa in larmvolym Välj Tid och datum och tryck OK Välj Larm och tryck OK Välj Larminställningar och tryck OK Välj Larmvolym och tryck OK Använd piltangenterna för att ändra larmvolym och tryck OK Att att ställa in larmton Välj Tid och datum och tryck OK Välj Larm och tryck OK Välj Larminställningar och tryck OK Välj Larmton och tryck OK Använd piltangenterna för att välja önskad larmton och tryck OK 14

17 7.6 Språkinställningar För att välja språk: Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Välj Språk och tryck OK Använd piltangenterna för att välja önskat språk och tryck OK 7.7 Fördröjd uppringning Fördröjd uppringning är en tid då telefonen dröjer att automatiskt ringa upp efter det att numret blivit angivet. För att ställa in tiden: Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Fördröjd uppringning och tryck OK Använd piltangenterna för att ställa in fördröjningstid och tryck OK 7.8 Babycall Babycall funktionen ger möjlighet till en automatisk uppringning efter det man lyft luren. Tid och nummer programmeras. För att aktivera denna funktion: Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Baby call och tryck OK Välj Baby call fördröjning och tryck OK Välj fördröjningstid och tryck OK Välj Baby call nummer och tryck OK Ange telefonnumret eller använd Telefonbok för att välja kontakt. Anmärkning: För att stänga av Babycall funktion välj Stäng av Babycall i fördröjningsmeny. 7.9 Operatörval Telefonen har automatiskt eller manuellt val av operatör. Vid automatiskt val väljer telefonen ett av de möjliga befintliga näten. Manuellt val av nät Välj Val av operatör och tryck på Ok Välj Manual och tryck på Ok. Telefonen börjar söka anslutningsnät. Välj önskat nät och tryck på Ok OBS! Man kan välja manuellt de nät som har roaming med din leverantör av GSM tjänster. 15

18 7.9 Säkerhet Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Att ändra PIN Välj Säkerhet och tryck OK Välj Ändra PIN-kod och tryck OK Ange PIN och tryck OK Ange ny PIN och tryck OK Anmärkning: För att ändra PIN skall PIN-begäran vara aktiverad. PIN-begäran Välj Säkerhet och tryck OK Välj PIN-begäran och tryck OK Ange PIN och tryck OK Använd piltangenter för att välja Aktivera PIN-begäran eller Stäng av PIN-begäran och tryck OK Att visa IMEI nummer Välj Övrigt och tryck OK Välj Visa IMEI och tryck OK Att visa programversion Välj Övrigt och tryck OK Välj Visa programversion och tryck OK 7.10 Att återställa fabriksinställningar Välj Fabriksinställningar och tryck OK Tryck OK för att bekräfta fabriksinställningar 8 TILLÄGGSTJÄNSTER (BEROENDE PÅ NÄTET) 8.1 Att vidarekoppla samtal Denna funktion vidarekopplar inkommande samtal till ett annat telefonnummer även när telefonen är avslagen. Vidarekoppling av samtal ger följande val: Alla- alla samtal Vid upptaget - inkommande samtal när linjen är upptagen Vid inget svar - samtal som inte besvaras efter ett bestämt antal sekunder Vid ej nåbar inkommande samtal när DPH311 är onåbar (ingen signal eller avkopplad). 16

19 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Att aktivera/stänga av vidarekopplingsfunktion Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Vidarekoppling och tryck OK Välj önskad vidarekopplingstyp och tryck OK Använd piltangenterna för att välja Aktivera eller Stäng av och tryck OK Ange telefonnummer eller använd Telefonbok för att välja kontakt Att stänga av alla vidarekopplade samtal Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Vidarekoppling och tryck OK Välj Alla, välj Stäng av och tryck OK 8.2 Att spärra samtal Denna funktion spärrar inkommande och utgående samtal. Spärrande av samtal ger följande val: Alla utgående tillåter inga samtal. Utgående rikssamtal - tillåter inte internationella. Rikss. utom till hemland tillåter inte internationella utom till hemlandet. Alla inkommande - tillåter inga inkommande samtal. Inkommande vid roaming - tillåter inga inkommande samtal vid roaming. Stäng av alla tillåter varken att ringa eller ta emot samtal. Att aktivera/stänga av samtalsspärr Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Samtalsspärr och tryck OK Välj önskad spärrtyp Använd piltangenterna för att välja Aktivera eller Stäng av och tryck OK 8.3 Samtal väntar Samtal väntar funktion informerar om inkommande samtal när DPH311 linjen är upptagen. Tryck Svara för att besvara Samtal väntar eller Avvisa för att avvisa. Tryck Funk., sedan Håll för att skifta till ett annat inkommande samtal. Kontakta tjänsteleverantören för att aktivera Samtal väntar funktionen. Att aktivera/att stänga av Samtal väntar funktionen Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Samtal väntar och tryck OK Använd piltangenterna för att välja Aktivera eller Stäng av och tryck OK 17

20 8.4 Att överföra samtal Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Denna funktion överför nuvarande samtal till en annan telefon. Kontakta tjänsteleverantören för att aktivera Samtalöverförings funktion. Att överföra samtal Tryck Håll under samtalet Tryck Funk. Välj Nytt samtal och tryck OK Ange telefonnummer och tryck DIAL eller använd Telefonbok för att välja kontakt och tryck Ring. Tryck Funk., välj Överföring och tryck OK Anmärkning: Tryck tangenten och håll den i 2 sekunder för att använda Kortnumme. Anmärkning: Tryck Funk., sedan tryck Håll för att skifta till ett annat samtal. 8.5 Konferens För att påbörja konferenssamtal ring upp första deltagaren eller svara på. Parkera det pågående samtalet och koppla in nya deltagare. Koppla in ny deltagare Tryck Håll under samtalet Tryck Funk. Välj Nytt samtal och tryck OK Ange telefonnummer och tryck DIAL eller använd Telefonbok för att välja kontakt och tryck Ring. Tryck på Funk, välj Koppla samtal och tryck på Ok Avsluta uppkopplingen Tryck Håll under samtalet Välj Listan och tryck på Ok Välj den deltagare som du vill avsluta uppkopplingen med från konferensdeltagarlistan och tryck på Avsluta 8.6 Dolt nummer Funktionen innebär att du kan dölja ditt telefonnummer för den du ringer till. Påkoppling/avstängning av funktionen Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Dölj nummer och tryck på Ok Använd piltangenterna för att välja Aktivera eller Stäng av och tryck OK 18

21 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v TEKNISKA SPECIFIKATIONER GSM band Quadband GSM 900 / 1800 MHz. Transmissionsstyrka: Kattegori 4 (2 W) för EGSM 900 MHz Kattegori 1(1 W) för GSM 1800 MHz Minne Telefonboken sparar upp till 240 kontakter (beroende på SIM kortet) Upp till 30 SMS meddelanden (beroende på SIM SIM kortet) Samtalsminne: 10 sist slagna 10 senast mottagna 10 senast missade samtal Strömkälla Adapter: V AC / 5.2V 1A Integrerad blixtskydd Batteri: NiMH 3.6V 1200 mah Energiförbrukning under samtalet 2W (maximalt) Energiförbrukning under vilotiden (100mW) Batteriets laddningstid: 120 timmar Samtalstid: 90 minuter Temperatur och fuktighet Funktionstemperatur 0 0 till 55 0 C Förvaringstemperatur till 80 0 C Funktionsfuktighet 10% till 90% Förvaringsfuktighet 5% till 95% Dimensioner / vikt Cirka 220 x 170 x 65 mm Vikt: cirka 920 g Övrigt Utvändig omni direkt antenn (SMA) Antenn Gain 2dBi Port för FW uppdatering - RJ45 (UART) 19

22 10 FELSÖKNING Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Meddelanden Beskrivning Lösning Inget nätverk 1. Antennen ej ansluten 2. Ingen nätverkssignal eller signalstyrka är för låg 1. Anslut antennen och vänta tills nätverket hittas 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Fel Allmänt felmeddelande Finns meddelandet kvar, kontakta din GSM nätverksoperatör Nätverkets timeout Uppdraget har ej utförts Finns meddelandet kvar, kontakta din GSM nätverksoperatör Sändningsfel Fel vid försök att skicka SMS 1. Kontrollera Servicecentrets nummer 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Fel format Formatet av mottaget SMS är oacceptabelt SIM ej isatt SIM ej isatt i telefonen Slå av telefonen, sätt in SIM kortet och slå på den igen SIM fel SIM ej isatt eller skadat Slå av telefonen, sätt in ett giltigt SIM och slå på den igen SIM upptaget SIM kortet är upptaget 1. Vänta tills SIM är tillgängligt 2. Sätt in ett giltigt SIM 3. Kontakta din GSM nätverksoperatör Fel SIM Insatt fel SIM kort Slå av telefonen, sätt in ett giltigt SIM och slå på den igen Ange PIN PIN ska anges 1. Ange rätt PIN 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Ange PIN 2 PIN2 ska anges 1. Ange rätt PIN2 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Ange PUK PUK ska anges 1. Ange rätt PUK 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Ange PUK2 PUK2 ska anges 1. Ange rätt PUK2 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Tjänst ej tillgänglig Vald tjänst ej tillgänglig Kontakta din GSM nätverksoperatör för att få information om tillgängliga tjänster Ej abonnerad tjänst Vald tjänst ej abonnerad Kontakta din GSM nätverksoperatör för att få information om tillgängliga tjänster Fel kod för tjänst Fel vid vald tjänst Kontakta din GSM nätverksoperatör för att få information om tillgängliga tjänster Fel i telefonboken Fel vid öppning av Telefonboken Finns felet kvar bytt SIM Fel i inkorgen Fel vid öppning av SMS inkorgen Finns felet kvar bytt SIM Full inkorg SMS inkorgen är full Ta bort några/alla SMS för att kunna ta emot nya 20

23 Þirmûnø g. 27 LT-09105, Vilnius Lithuania Tel. / faks Declaration of Conformity We, manufacturer UAB Teltonika, hereby declare under sole responsibility, that the following equipment: Equipment: Model Numbers: GSM Desktop Phone DPH 311 series Are in conformity with the following EC Directives, including all amendments: R&TTE Directive 1999/5/EC Standards applied: 3GPP TS Rel5 Expert Opinion (for Teltonika GSM/GPRS module TM1), No: P /08, Slovenian Institute of Quality and Metrology (notified body s identification num ber 1304), Ljubljana, Slov enia RF EN Test report No: , TestHouse Enko Oy, Salo, Finland LVD Directive 2006/95/EC Standards applied: LST EN :2003, modified Test report No: E, Testing Centre UAB R atesta, Kaunas, Lithuania EMC Directive 89/336/EC Standards applied: LST EN V1.3.1:2005 LST EN 55022:2007+A LST EN :2006 LST EN LST EN LST EN :2006+A LST EN :2005 LST EN :2007 LST EN :2007 LST EN :2004 Test report No: (29.1) PB-77, Equipm ent and D evices EMC Control Section of C omm unications Regulatory Authority, Kaunas, Lithuania Full name and identification of the person responsible for product quality and accordance with standards on behalf of the manufacturer Date Place Vilnius, Lithuania Managing Director Arvydas Paukštys

24

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03 TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200 Bruksanvisning v1.03 OFFICIELLT MEDDELANDE Teltonika 2008, GSM Desktop Phone DPH200 Bruksanvisning v1.02 Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren.

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter.

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Välkommen till din nya telefoni- och surftjänst! I den här manualen hittar du information om installationen

Läs mer

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet.

Kom igång med. Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Kom igång med Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Snart har du Hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Innehållsförtecknig Paketets innehåll 4 Vad är vad på din dosa 5 Hemtelefoni

Läs mer

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2

Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353153 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Doro PhoneEasy. 312cs

Doro PhoneEasy. 312cs Doro PhoneEasy 312cs 1 9 2 10 11 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 Svenska 1. Uttag för telefonsladd 2. Hake för luren 3. Knappsats 4. Uttag för sladd till luren 5. Volymkontroll för luren 6. R-knapp 7. Samtalsminne/

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter.

Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Att installera Hemtelefoni och Bredband via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter. Innehållsförtecknig Vad är vad på din dosa? Paketets innehåll 2 Vad är vad på din dosa 3 Hemtelefoni via mobilnätet

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Icarus Skicka SMS via GSM-modem.

Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Icarus Skicka SMS via GSM-modem. Rev 1.20, Keylogic AB, 2014-07-03. GSM modemet Keylogic AB säljer modem av märket Indunium. Modemet levereras med en antenn med ca 1m kabel. Anslutningen är RS232. Strömadapter

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a

Mobil anknytning Snabbreferensguide. Version 1.0a Mobil anknytning Snabbreferensguide Version 1.0a Använda mobil anknytning På grund av systemets inbyggda flexibilitet kan dina uppringningskoder och funktionsmöjligheter skilja sig från vad som anges i

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Bruksanvisning jabra.com/revowireless 1. Välkommen...3 2. ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det...5 3.1 Höjdjustering 3.2 vikbara gångjärn 4. hur du laddar det...7 4.1 Batteristatus 5. hur

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning

Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning Nokia 810 biltelefon Användarhandbok Installationsanvisning 9356669 Version 3 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar, NOKIA CORPORATION, att denna TFE-4R står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Bruksanvisning. Mobiltelefon

Bruksanvisning. Mobiltelefon SE Bruksanvisning Mobiltelefon Hörapparatkompatibel (Hörapparat kompatibel M3/T4) Vegas har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion kan hörapparatsanvänderaren

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Telia Centrex Mobil. Handbok

Telia Centrex Mobil. Handbok Telia Centrex Mobil Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Mobil Översikt 5 Ringa med tjänstekoden 990 8 Välja svarstjänst 10 Felsöka mobiltelefonen 12 Använda Extrakort 15 Använda bastjänster Översikt

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer