Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare."

Transkript

1

2

3 OFFICIELLT MEDDELANDE Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren. Ingen del av det här dokumentets innehåll får kopieras, mångfaldigas eller spridas utan skriftligt tillstånd av TELTONIKA Ltd. Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare. OBS! Läs den här bruksanvisningen innan du börjar använda telefonen. Plocka inte isär telefonen. Rör inte telefonen om den är trasig eller om dess kopplingsledningar inte är isolerade. Alla trådlösa utrustningar som är avsedda för överföring av data kan vara känsliga för störningar som kan påverka funktionen av telefonen. Telefonen är ej fukttålig. Den ska hållas torr. Telefonen behöver en hög spänning på 230V AC. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Bruksanvisningen och anmärkningarna ska läsas noggrant före användningen av utrustningen.

4 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Innehåll 1 Information om säker användning INLEDNING TELEFONÖVERSIKT Telefonbeskrivning LCD ikoner DPH311 menystruktur RINGNINGSFUNKTIONER Att ringa Att ta emot samtal Att avsluta samtal SMS meddelanden Att läsa SMS meddelanden Att sända SMS Att ta bort SMS Meddelandeinställningar BUETOOTH Koppla till Bluetooth handsfree tillbehör Användning av listan över ihopparade enheter ANDRA FUNKTIONER Datum- och tidsinställningar Telefonbok Kortnumme Ljud Larm Språkinställningar Fördröjd uppringning Babycall Operatörval Säkerhet Att återställa fabriksinställningar TILLÄGGSTJÄNSTER (BEROENDE PÅ NÄTET) Att vidarekoppla samtal Att spärra samtal Samtal väntar Att överföra samtal Konferens Dolt nummer TEKNISKA SPECIFIKATIONER FELSÖKNING

5 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00

6 2 INLEDNING Förpackningens innehåll A. Telefonlur med sladd B. Telefonapparat C. Batteri D. Strömadapter E. Extern GSM antenn F. Bruksanvisning Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 OBS: Ifall det fattas någon av komponenterna, eller en av dem är trasig kontakta den affär där ni köpte produkten. Att sätta in SIM kort OBS: SIM-kortet är nödvändigt för att kunna ansluta telefonen till GSM-nätet. Har ni inte SIM-kort, kontakta teleoperatören. 1. Koppla ur strömadaptern 2. Öppna locket 3. Öppna SIM-kortshållaren och stoppa försiktigt in kortet i öppningen 4. Stäng SIM-kortshållaren 4

7 Att ansluta batteriet Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Batteriet läggs in under samma lock som SIM-kortet. För att koppla in batteriet stoppa in dess anslutning i batteriets uttag. Att koppla till telefonluren Koppla den ena ändan av telefonsladden till telefonluren och den andra till telefonens anslutning på vänstra sidan. För sladdansl. Telefonlur Att sätta upp antenn Skruva på antennen medurs. Telefonlurssladd Rikta upp antennen över dess anslutningsplats. Det garanterar optimal signalmottagning. 5

8 Att montera på en vägg Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Teltonika GSM mobil bordstelefon kan även fästas på en vägg. Telefonen har två hål för att kunna fästas på väggen. Se bilden nedan: För att fästa telefonen på en vägg: 1. Markera två punkter på väggen horisontalt på ett avstånd av 115 mm och borra två hål. 2. Skruva in två skruvar i väggen (följer inte med i förpackningen) och lämna ca 3mm mellan skruvhuvudet och väggen. 3. Fäst GSM telefonen på skruvarna. Att koppla in GSM bordstelefon Innan ni kopplar in telefonen försäkra er om att: - SIM-kortet är isatt - Batteriet är inkopplat (inte nödvändigt) - Antennen är monterad - Telefonluren är kopplad till telefonen - Strömadaptern är inkopplad När allt detta har utförts kan ni sätta på telefonen genom att trycka på strömbrytaren på baksidan av telefonen. Då börjar telefonen fungera. LCD skärmen informerar om att telefonen har aktiverats. För att stänga av telefonen tryck på samma strömbrytare. 6

9 3 TELEFONÖVERSIKT 3.1 Telefonbeskrivning Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v LCD ikoner Högtalare indikerar att ringvolymen är avstängd Signalstyrka indikerar styrka av GSM signal. Fler stavar indikerar starkare signal. Meddelande indikerar ett mottaget SMS. Siffran visar antalet mottagna SMS. Högtalare indikerar att handsfree funktionen är på Hörlurar indikerar att Bluetooth hörlurar är kopplade till telefonen. Bluetooth funktion påslagen. Datum och tid Larm indikerar att larmet (väckarklockan) är inställt. Batteri - indikerar batterinivå. Flera stavar visar mer styrka. Samtal- indikerar missade samtal. Siffran visar antalet missade samtal. 7

10 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v DPH311 menystruktur Med användarvänlig menynavigering är det lätt att nå alla GSM funktioner. Menynavigering för att öppna meny. Menytangentu Menyfunktioner väljs med hjälp av piltangenter som finns under LCD skärmen. Piltangenter För att aktivera vald menyfunktion tryck på den vänstra piltangenten? (LCD visar OK). För att stänga tryck den högra piltangenten? (LCD visar Avsluta). Telefonens menystruktur visas nederst Meddelanden: Nytt meddelande Inkorgen Töm inkorgen Meddel-inställningar Samtalsregister: Missade samtal Mottagna samtal Utgående samtal Töm listor Kontakter: Telefonbok Kortnumme Nytt namn Inställningar: Språk Ljud Samtalsinställningar Tid och datum Säkerhet Bluetooth Val av operatör Övrigt Fabriksinställningar 8

11 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v RINGNINGSFUNKTIONER 4.1 Att ringa Lyft telefonluren eller tryck på högtalartangenten Invänta kopplingston Ange telefonnummer och tryck DIAL eller vänta 5 sekunder. Alt tryck Telefonbok för att välja kontakt och tryck Ring. Anmärkning: för att ange symbol + tryck och håll in tangenten 0. Att korrigera det angivna numret För att ta bort ett tecken tryck på Ta bort tangenten en gång För att ta bort alla tecken tryck på Ta bort tills alla tecken tas bort. Att ringa sista angivna numret Tryck DIAL Använd piltangenterna Lyft telefonluren 4.2 Att ta emot samtal för att välja telefonnummer Att besvara samtal För att besvara samtal lyft luren eller tryck på högtalartangenten. Att avvisa samtal För att avvisa samtal tryck Slut. Anmärkning: Telefonnummer för inkommande samtal visas på LCD skärmen. Identitet och telefonnummer på den som ringer visas på LCD skärmen om det numret finns sparat i telefonboken. Anmärkning: Om det finns missade samtal visas ikonen Samtal på LCD skärmen. Siffran bredvid ikonen visar antalet missade samtal. 4.3 Att avsluta samtal För att avsluta samtal lägg på luren eller tryck på högtalartangenten om du använder handsfree funktion. 9

12 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v SMS meddelanden När man använder DPH311 är det möjligt att sända och ta emot SMS meddelanden. Varje SMS meddelande kan innehålla 160 tecken. Kontakta din tjänsteleverantör för att aktivera SMS funktion. 5.1 Att läsa SMS meddelanden Att läsa mottagna meddelanden När man får ett nytt meddelande visas ikonen Meddelande på LCD skärmen. Tryck Läs för att läsa meddelandet. Att läsa mottagna meddelanden tangenten Välj Meddelanden och tryck OK Välj Inkorgen och tryck OK Använd piltangenterna för att välja ett meddelande och tryck Läs Att svara på mottagna meddelanden Välj ett meddelande du vill läsa Tryck Funk. och tryck OK Välj Svara och tryck OK Skriv meddelandet med hjälp av tangenterna och tryck Sänd Tryck Sänd igen Att vidaresända ett meddelande Välj ett meddelande Tryck Funk. och tryck OK Välj Vidare och tryck OK Ange telefonnummer eller tryck Telefonbok för att välja kontakt. Tryck Sänd 5.2 Att sända SMS Tryck SMS Skriv texten med hjälp av tangenter och tryck Sänd Ange telefonnummer eller tryck Telefonbok för att välja kontakt. Tryck Sänd 5.3 Att ta bort SMS tangent Välj Meddelanden och tryck OK Välj Inkorgen och tryck OK Välj meddelande och tryck Läs Tryck Funk. och välj Ta bort och tryck OK 5.4 Meddelandeinställningar Servicecenter Välj Meddelanden och tryck OK Välj Meddel-inställningar och tryck OK Välj Servicecenter och tryck OK 10

13 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Ange numret som du har fått av tjänsteleverantören och tryck OK Anmärkning: Om numret redan är sparat tryck OK Meddelandets giltighetstid Välj Meddelanden och tryck OK Välj Meddel-inställningar och tryck OK Välj Giltighetstid och tryck OK Med hjälp av tangenterna välj en önskad giltighetstid för meddelandet och tryck OK Anmärkning: Meddelandets giltighetstid är den tid under vilken ett oläst meddelande finns kvar i nätverksservern innan det tas bort. 6 BUETOOTH DPH311 är kompatibel med Bluetooth Specification 2.0 Den stödjer handsfree. Trådlös Bluetooth möjliggör trådlös kommunikation mellan elektroniska enheter med avstånd upp till 10 m. DPH311 och handsfree tillbehöret måste inte vara i fri sikt men väggar, möbler eller övriga hinder kan minska ett kommunikationsavståndet med bra kommunikation. 6.1 Koppla till Bluetooth handsfree tillbehör Tryck på MENU knappen, välj Inställningar > Bluetooth. Välj mellan möjliga alternativ: Med Bluetooth På/ Bluetooth Av slår man på/av Bluetooth funktion. Vid påslagen funktion visas Bluetooth tecken på telefonens LCD-skärm. Välj Sök enhet Välj önskad enhet och tryck på Anslut Knappa in Bluetooth PIN kod. Tryck på Ok eller Avsluta för att tillägga/inte tillägga enheten på listan över ihopparade enheter. OBS! Frihandstillsatsen söker upp automatiskt den telefon som man kopplats till senast. 6.2 Användning av listan över ihopparade enheter OBS! Om handsfree har parats ihop med någon annan telefon än DPH311 ska handsfreen ställas i telefonsökningsläge. Tryck på MENU knappen, välj Inställningar > Bluetooth. Välj mellan möjliga alternativ: Kontrollera att Bluetooth funktionen är påslagen och välj Parad enhet Välj namn på frihandstillsats från listan och tryck på Anslut. 11

14 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v ANDRA FUNKTIONER 7.1 Datum- och tidsinställningar Tidsinställning Välj Tid och datum och tryck OK Välj Ställ in tid och tryck OK Använd tangenter eller piltangenterna för att ändra tid och tryck OK Att ändra tidsformat Välj Tid och datum och tryck OK Välj Tidsformat, välj önskad tidsformat och tryck OK Datuminställning Välj Tid och datum och tryck OK Välj Ställ in datum och tryck OK Använd tangenter eller piltangenterna för att ändra datum och tryck OK Att ändra datumformat Välj Tid och datum och tryck OK Välj Datuminställningar och tryck OK Välj Datumformat, välj datumformat med hjälp av piltangenterna och tryck OK Att aktivera/ inaktivera av datum på LCD skärmen Välj Tid och datum och tryck OK Välj Datuminställningar och tryck OK Välj Visa datum, välj PÅ eller AV och tryck OK 7.2 Telefonbok GSM bordstelefon lagrar alla nummer i SIM kortet. Beroende på SIM kortet (SIM kort kan ha olika minneskapacitet), kan telefonboken lagra upp till 240 telefonnummer och namn. Anmärkning: för att ringa upp ett nummer ur telefonboken, lyft luren och tryck Telefonbok. Att lägga till en ny kontakt Välj Kontakter och tryck OK Välj Nytt namn och tryck OK 12

15 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Använd tangenter för att skriva in namnet och tryck OK Använd tangenter för att skriva in numret och tryck OK Anmärkning: Tryck och håll in tangent 0 för att skriva + symbol. Att redigera kontakt i telefonboken Tryck NAMES Använd piltangenterna för att välja kontakt Tryck Funk., välj Redigera kontakt och tryck OK Redigera namnet och tryck OK, redigera numret och tryck OK Att ta bort kontakt Tryck NAMES Använd piltangenterna för att välja kontakt Tryck Funk., välj Ta bort och tryck OK 7.3 Kortnumme Kortnummefunktion ger möjlighet att snabbt välja ett förprogrammerat nummer med hjälp av siffertangenter (1-9). För att programmera siffertangenter: Välj Kontakter och tryck OK Välj Kortnumme och tryck OK Välj önskad siffertangent och tryck Funk. Välj Redigera nummer och tryck OK, tryck numret och tryck OK 7.4 Ljud Att höja/att sänka ringvolym Välj Ljud och tryck OK Välj Ringvolym och tryck OK Använd piltangenterna för att ändra ringvolym och tryck OK Att ändra rington Välj Ljud och tryck OK Välj Rington och tryck OK Använd piltangenterna för att välja rington och tryck OK Att höja/att sänka meddelandevolym Välj Ljud och tryck OK Välj Meddelandevolym och tryck OK Använd piltangenterna för att välja meddelandevolym och tryck OK Inställning av meddelandeton 13

16 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Välj Ljud och tryck OK Välj Meddelandeton och tryck OK Använd piltangenterna för att välja önskad ton och tryck OK Att höja/att sänka samtalsvolym Välj Ljud och tryck OK Välj Tal volym och tryck OK Använd piltangenterna för att ändra samtalsvolym och tryck OK Att aktivera/att stänga av knappton Välj Ljud och tryck OK 7.5 Larm Välj Knappton och tryck OK Använd piltangenterna för att välja PÅ eller AV och tryck OK Larmtiden och -tonen engångslarm. kan vara samma varje dag eller ställas in som olika Att ställa in larmtid Välj Tid och datum och tryck OK Välj Larm och tryck OK Välj Larmtid och tryck OK, välj På och tryck OK Använd tangenter eller piltangenterna för att sätta tid och tryck OK Välj att repetera larm eller ej (På eller Av) och tryck OK Har du valt att repetera, använd piltangenterna för att välja dagar när larmet skall repeteras och tryck Ändra. Tryck OK när du är färdig. Att att ställa in larmvolym Välj Tid och datum och tryck OK Välj Larm och tryck OK Välj Larminställningar och tryck OK Välj Larmvolym och tryck OK Använd piltangenterna för att ändra larmvolym och tryck OK Att att ställa in larmton Välj Tid och datum och tryck OK Välj Larm och tryck OK Välj Larminställningar och tryck OK Välj Larmton och tryck OK Använd piltangenterna för att välja önskad larmton och tryck OK 14

17 7.6 Språkinställningar För att välja språk: Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Välj Språk och tryck OK Använd piltangenterna för att välja önskat språk och tryck OK 7.7 Fördröjd uppringning Fördröjd uppringning är en tid då telefonen dröjer att automatiskt ringa upp efter det att numret blivit angivet. För att ställa in tiden: Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Fördröjd uppringning och tryck OK Använd piltangenterna för att ställa in fördröjningstid och tryck OK 7.8 Babycall Babycall funktionen ger möjlighet till en automatisk uppringning efter det man lyft luren. Tid och nummer programmeras. För att aktivera denna funktion: Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Baby call och tryck OK Välj Baby call fördröjning och tryck OK Välj fördröjningstid och tryck OK Välj Baby call nummer och tryck OK Ange telefonnumret eller använd Telefonbok för att välja kontakt. Anmärkning: För att stänga av Babycall funktion välj Stäng av Babycall i fördröjningsmeny. 7.9 Operatörval Telefonen har automatiskt eller manuellt val av operatör. Vid automatiskt val väljer telefonen ett av de möjliga befintliga näten. Manuellt val av nät Välj Val av operatör och tryck på Ok Välj Manual och tryck på Ok. Telefonen börjar söka anslutningsnät. Välj önskat nät och tryck på Ok OBS! Man kan välja manuellt de nät som har roaming med din leverantör av GSM tjänster. 15

18 7.9 Säkerhet Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Att ändra PIN Välj Säkerhet och tryck OK Välj Ändra PIN-kod och tryck OK Ange PIN och tryck OK Ange ny PIN och tryck OK Anmärkning: För att ändra PIN skall PIN-begäran vara aktiverad. PIN-begäran Välj Säkerhet och tryck OK Välj PIN-begäran och tryck OK Ange PIN och tryck OK Använd piltangenter för att välja Aktivera PIN-begäran eller Stäng av PIN-begäran och tryck OK Att visa IMEI nummer Välj Övrigt och tryck OK Välj Visa IMEI och tryck OK Att visa programversion Välj Övrigt och tryck OK Välj Visa programversion och tryck OK 7.10 Att återställa fabriksinställningar Välj Fabriksinställningar och tryck OK Tryck OK för att bekräfta fabriksinställningar 8 TILLÄGGSTJÄNSTER (BEROENDE PÅ NÄTET) 8.1 Att vidarekoppla samtal Denna funktion vidarekopplar inkommande samtal till ett annat telefonnummer även när telefonen är avslagen. Vidarekoppling av samtal ger följande val: Alla- alla samtal Vid upptaget - inkommande samtal när linjen är upptagen Vid inget svar - samtal som inte besvaras efter ett bestämt antal sekunder Vid ej nåbar inkommande samtal när DPH311 är onåbar (ingen signal eller avkopplad). 16

19 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Att aktivera/stänga av vidarekopplingsfunktion Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Vidarekoppling och tryck OK Välj önskad vidarekopplingstyp och tryck OK Använd piltangenterna för att välja Aktivera eller Stäng av och tryck OK Ange telefonnummer eller använd Telefonbok för att välja kontakt Att stänga av alla vidarekopplade samtal Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Vidarekoppling och tryck OK Välj Alla, välj Stäng av och tryck OK 8.2 Att spärra samtal Denna funktion spärrar inkommande och utgående samtal. Spärrande av samtal ger följande val: Alla utgående tillåter inga samtal. Utgående rikssamtal - tillåter inte internationella. Rikss. utom till hemland tillåter inte internationella utom till hemlandet. Alla inkommande - tillåter inga inkommande samtal. Inkommande vid roaming - tillåter inga inkommande samtal vid roaming. Stäng av alla tillåter varken att ringa eller ta emot samtal. Att aktivera/stänga av samtalsspärr Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Samtalsspärr och tryck OK Välj önskad spärrtyp Använd piltangenterna för att välja Aktivera eller Stäng av och tryck OK 8.3 Samtal väntar Samtal väntar funktion informerar om inkommande samtal när DPH311 linjen är upptagen. Tryck Svara för att besvara Samtal väntar eller Avvisa för att avvisa. Tryck Funk., sedan Håll för att skifta till ett annat inkommande samtal. Kontakta tjänsteleverantören för att aktivera Samtal väntar funktionen. Att aktivera/att stänga av Samtal väntar funktionen Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Samtal väntar och tryck OK Använd piltangenterna för att välja Aktivera eller Stäng av och tryck OK 17

20 8.4 Att överföra samtal Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Denna funktion överför nuvarande samtal till en annan telefon. Kontakta tjänsteleverantören för att aktivera Samtalöverförings funktion. Att överföra samtal Tryck Håll under samtalet Tryck Funk. Välj Nytt samtal och tryck OK Ange telefonnummer och tryck DIAL eller använd Telefonbok för att välja kontakt och tryck Ring. Tryck Funk., välj Överföring och tryck OK Anmärkning: Tryck tangenten och håll den i 2 sekunder för att använda Kortnumme. Anmärkning: Tryck Funk., sedan tryck Håll för att skifta till ett annat samtal. 8.5 Konferens För att påbörja konferenssamtal ring upp första deltagaren eller svara på. Parkera det pågående samtalet och koppla in nya deltagare. Koppla in ny deltagare Tryck Håll under samtalet Tryck Funk. Välj Nytt samtal och tryck OK Ange telefonnummer och tryck DIAL eller använd Telefonbok för att välja kontakt och tryck Ring. Tryck på Funk, välj Koppla samtal och tryck på Ok Avsluta uppkopplingen Tryck Håll under samtalet Välj Listan och tryck på Ok Välj den deltagare som du vill avsluta uppkopplingen med från konferensdeltagarlistan och tryck på Avsluta 8.6 Dolt nummer Funktionen innebär att du kan dölja ditt telefonnummer för den du ringer till. Påkoppling/avstängning av funktionen Välj Samtalsinställningar och tryck OK Välj Dölj nummer och tryck på Ok Använd piltangenterna för att välja Aktivera eller Stäng av och tryck OK 18

21 Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v TEKNISKA SPECIFIKATIONER GSM band Quadband GSM 900 / 1800 MHz. Transmissionsstyrka: Kattegori 4 (2 W) för EGSM 900 MHz Kattegori 1(1 W) för GSM 1800 MHz Minne Telefonboken sparar upp till 240 kontakter (beroende på SIM kortet) Upp till 30 SMS meddelanden (beroende på SIM SIM kortet) Samtalsminne: 10 sist slagna 10 senast mottagna 10 senast missade samtal Strömkälla Adapter: V AC / 5.2V 1A Integrerad blixtskydd Batteri: NiMH 3.6V 1200 mah Energiförbrukning under samtalet 2W (maximalt) Energiförbrukning under vilotiden (100mW) Batteriets laddningstid: 120 timmar Samtalstid: 90 minuter Temperatur och fuktighet Funktionstemperatur 0 0 till 55 0 C Förvaringstemperatur till 80 0 C Funktionsfuktighet 10% till 90% Förvaringsfuktighet 5% till 95% Dimensioner / vikt Cirka 220 x 170 x 65 mm Vikt: cirka 920 g Övrigt Utvändig omni direkt antenn (SMA) Antenn Gain 2dBi Port för FW uppdatering - RJ45 (UART) 19

22 10 FELSÖKNING Teltonika 2009, GSM Desktop Phone DPH311 Bruksanvisning v1.00 Meddelanden Beskrivning Lösning Inget nätverk 1. Antennen ej ansluten 2. Ingen nätverkssignal eller signalstyrka är för låg 1. Anslut antennen och vänta tills nätverket hittas 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Fel Allmänt felmeddelande Finns meddelandet kvar, kontakta din GSM nätverksoperatör Nätverkets timeout Uppdraget har ej utförts Finns meddelandet kvar, kontakta din GSM nätverksoperatör Sändningsfel Fel vid försök att skicka SMS 1. Kontrollera Servicecentrets nummer 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Fel format Formatet av mottaget SMS är oacceptabelt SIM ej isatt SIM ej isatt i telefonen Slå av telefonen, sätt in SIM kortet och slå på den igen SIM fel SIM ej isatt eller skadat Slå av telefonen, sätt in ett giltigt SIM och slå på den igen SIM upptaget SIM kortet är upptaget 1. Vänta tills SIM är tillgängligt 2. Sätt in ett giltigt SIM 3. Kontakta din GSM nätverksoperatör Fel SIM Insatt fel SIM kort Slå av telefonen, sätt in ett giltigt SIM och slå på den igen Ange PIN PIN ska anges 1. Ange rätt PIN 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Ange PIN 2 PIN2 ska anges 1. Ange rätt PIN2 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Ange PUK PUK ska anges 1. Ange rätt PUK 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Ange PUK2 PUK2 ska anges 1. Ange rätt PUK2 2. Kontakta din GSM nätverksoperatör Tjänst ej tillgänglig Vald tjänst ej tillgänglig Kontakta din GSM nätverksoperatör för att få information om tillgängliga tjänster Ej abonnerad tjänst Vald tjänst ej abonnerad Kontakta din GSM nätverksoperatör för att få information om tillgängliga tjänster Fel kod för tjänst Fel vid vald tjänst Kontakta din GSM nätverksoperatör för att få information om tillgängliga tjänster Fel i telefonboken Fel vid öppning av Telefonboken Finns felet kvar bytt SIM Fel i inkorgen Fel vid öppning av SMS inkorgen Finns felet kvar bytt SIM Full inkorg SMS inkorgen är full Ta bort några/alla SMS för att kunna ta emot nya 20

23 Þirmûnø g. 27 LT-09105, Vilnius Lithuania Tel. / faks Declaration of Conformity We, manufacturer UAB Teltonika, hereby declare under sole responsibility, that the following equipment: Equipment: Model Numbers: GSM Desktop Phone DPH 311 series Are in conformity with the following EC Directives, including all amendments: R&TTE Directive 1999/5/EC Standards applied: 3GPP TS Rel5 Expert Opinion (for Teltonika GSM/GPRS module TM1), No: P /08, Slovenian Institute of Quality and Metrology (notified body s identification num ber 1304), Ljubljana, Slov enia RF EN Test report No: , TestHouse Enko Oy, Salo, Finland LVD Directive 2006/95/EC Standards applied: LST EN :2003, modified Test report No: E, Testing Centre UAB R atesta, Kaunas, Lithuania EMC Directive 89/336/EC Standards applied: LST EN V1.3.1:2005 LST EN 55022:2007+A LST EN :2006 LST EN LST EN LST EN :2006+A LST EN :2005 LST EN :2007 LST EN :2007 LST EN :2004 Test report No: (29.1) PB-77, Equipm ent and D evices EMC Control Section of C omm unications Regulatory Authority, Kaunas, Lithuania Full name and identification of the person responsible for product quality and accordance with standards on behalf of the manufacturer Date Place Vilnius, Lithuania Managing Director Arvydas Paukštys

24

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5

Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352754 Utgåva 5 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

KONFORMITETSDEKLARATION

KONFORMITETSDEKLARATION Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352271 Utgåva 3 Copyright

Läs mer

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1

Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9353826 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3

Användarhandbok. 9355574 Utgåva 3 Användarhandbok 9355574 Utgåva 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns

Läs mer

Doro PhoneEasy 516. Svenska

Doro PhoneEasy 516. Svenska Doro PhoneEasy 516 Svenska 2 1 18 19 3 4 5 6 7 8 9 10 16 15 14 13 12 11 17 20 1. Uttag för laddare 2. Uttag för headset 3. Hörlur 4. Display 5. Vänster valknapp 6. Uppringningsknapp 7. Snabbvalsuppringning

Läs mer

Doro PhoneEasy 615. Svenska

Doro PhoneEasy 615. Svenska Doro PhoneEasy 615 Svenska 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Hörsnäcka 2. Funktionsknapp vänster 3. Samtalsknapp

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Sony Ericsson W800i Additional information

Sony Ericsson W800i Additional information Sony Ericsson W800i Additional information Komma igång... 5 Sätta ihop telefonen, SIM-kortet, batteriet, Memory Stick Duo, startmenyn och ringa ett samtal. Lär dig telefonen... 10 Översikt över telefonen,

Läs mer

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra

Läs mer

USER. XP1301 core. Svenska

USER. XP1301 core. Svenska USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Användarhandbok

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Användarhandbok Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Användarhandbok 1 4 Sätt in/ta ur batteri 4 Sätt in/ta ur SIM-kort 7 Batteriladdning 8 Sätt på/stäng av telefonen 9 10 Vänteläge 10 Knappfunktioner

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR. JM50803_SV.doc 2. Läs dessa anvisningar. Försummelse att följa dem kan vara farligt och/eller olagligt.

SÄKERHETSANVISNINGAR. JM50803_SV.doc 2. Läs dessa anvisningar. Försummelse att följa dem kan vara farligt och/eller olagligt. SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar. Försummelse att följa dem kan vara farligt och/eller olagligt. Du är själv ansvarig för hur du använder din telefon och konsekvenserna av dess användning. Sätt

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide för appen Smartphone Connect. Designtelefon med Smartphone Connect. Modellnr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide för appen Smartphone Connect. Designtelefon med Smartphone Connect. Modellnr. Guide för appen Smartphone Connect Designtelefon med Smartphone Connect Modellnr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tack för att du har köpt en Panasonic-produkt. Det här dokumentet förklarar hur du använder Smartphone

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsföreskrifter Syftet med säkerhetsproblems avsnittet är att garantera säkerheten för användarna och förhindra skada på egendom. Läs det här dokumentet noggrant för korrekt användning. Bruk Varning

Läs mer

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning

PowerTel M7000. Mobiltelefon. Bruksanvisning PowerTel M7000 Mobiltelefon Bruksanvisning M7000 Hörapparatskompatibel (HAC Hearing Aid Compatible to M4/T4 Rating) Mobiltelefonen M7000 har en integrerad induktionsspole och är hörapparatskompatibel.

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

Svenska - 3DS12707ALAA 01. C61/62_UM_SU-28-09-06 2/10/06 13:51 Page 1

Svenska - 3DS12707ALAA 01. C61/62_UM_SU-28-09-06 2/10/06 13:51 Page 1 Svenska - 3DS12707ALAA 01 C61/62_UM_SU-28-09-06 2/10/06 13:51 Page 1 C61/62_UM_SU-28-09-06 2/10/06 13:51 Page 2 C61/62_UM_SU-28-09-06 2/10/06 13:51 Page 1 Innehållsförteckning... Allmänna råd...4 Allmän

Läs mer

Nokia C5 00 Användarhandbok

Nokia C5 00 Användarhandbok Nokia C5 00 Användarhandbok Utgåva 2.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om enheten 5 Office-program 6 Nättjänster 6 Komma i gång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet och batteriet 7 Sätta i ett minneskort

Läs mer

Din manual NOKIA 6131 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822181

Din manual NOKIA 6131 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822181 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 6131. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 6131 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok

Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok Nokia 8800e Carbon Arte Användarhandbok 9211508 Utgåva 1 SV 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att produkten RM-233 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

Användarmanual C-2100

Användarmanual C-2100 Användarmanual C-2100 00 Innehållsförteckning eckning Användarmanual... 1 C-2100... 1 1 Grattis till din nya trådlösa handenhet från COBS.... 4 2 Installation... 4 2.1 Batteri... 4 2.2 Ladda batteriet...

Läs mer