Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå"

Transkript

1 Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå

2

3 RBS: i kundernas tjänst The Royal Bank of Scotland Group har de senaste fem åren trätt fram och blivit en av världens största och snabbast växande bankgrupper, med retail och corporate banking, finansiella marknader, konsumentlån, försäkringar, förmögenhetsförvaltning och andra finansrelaterade verksamheter. Banken grundades 1727, på principerna hårt arbete, integritet och duglighet. RBS-koncernens framgångar sedan dess kommer ur förmågan att tänka i nya banor och drivkraften att alltid hitta möjligheter som motsvarar våra kunders behov. I mars 2008 var RBS Group Europas sjunde största finansgrupp och den sextonde största i världen, baserat på marknadskapitalisering (Datastream, 28 mars 2008). The Royal Bank of Scotland plc (ingår i RBS Group) har en Aaa kreditvärdering enligt Moody s (Moody s, RBS Banking Analyst, oktober 2007). Det gör oss till en av de mest kreditvärdiga finansiella institutionerna i världen (oktober 2007). Vi finns representerade bland världens alla finanscentra och är en betydande aktör inom alla våra områden. Vi är en av de snabbast växande globala bankerna och framgången omfattar även våra stukturerade produkter. RBS Global Banking & Markets marknadsställning förstärks och förbättras ständigt. Vår kunskap om valutor, krediter, räntor, aktier och råvaror gör att vi kan erbjuda uppfinningsrika och mångfacetterade strukturerade produkter. Vi samarbetar med fler än 90 centralbanker och fler än korrespondentbanker i mer än 150 länder. Vi har fler än företags- och institutionskunder, inklusive 97 procent av företagen listade i FTSE 100-indexet, 100 procent av företagen listade i Dow Jones Euro Stoxx 50 och 93 procent av företagen listade i Fortune 100 (RBS, mars 2008). RBS kan erbjuda många olika sorters investeringar i aktier, valutor, råvaror och fastigheter på både nya och etablerade marknader. Investeringarna kan innehålla allt ifrån fonder och hedgefonder till aktier och indexkorgar. Vi kan också skapa hybridkorgar som innehåller en kombination av olika tillgångsklasser. Som ett bevis på kvaliteten i våra strukturerade produkter, har RBS Global Banking & Markets nyligen vunnit den prestigefyllda titeln Best in the Nordic Region som är en del av den tredje årliga Structured Products Europe Awards. Utnämningen, som görs av en expertpanel efter en lång utvärderingsprocess, är skapad för att premiera framsteg och innovation på den derivatbaserade investeringsmarknaden. Structured Products magazine (länk:www. structuredproductsonline.com), publicerad av Incisive Media, är en global tidsskrift med fler än läsare per månad. Den är betraktad som en av de ledande instanserna på den derivatbaserade investeringsmarknaden.

4 Med möjligheterna i blickfånget Ständig förändring och utveckling på finansmarknaden skapar helt nya möjligheter för investerare. Våra strukturerade produkter erbjuder enskilda investerare att ta del av investeringar som förut varit förbehållna institutionella aktörer. Strukturerade produkter är en snabbt växande och spännande investeringsform. I Europa såldes strukturerade produkter för EUR 162,3 miljarder år I slutet av 2006 uppgick privatkundernas totala innehav av strukturerade produkter till cirka EUR 580,6 miljarder, en ökning med 15 procent från föregående år 1. Vi på The Royal Bank of Scotland (RBS) har ett mål: att erbjuda uppfinningsrika och anpassningsbara strukturerade produkter som ger dig möjlighet att dra fördel av de senaste investeringsmöjligheterna och samtidigt ta mer kontroll över vilken risk du vill ta. Strukturerade produkter kan ha flera fördelar: Trygghet i form av kapitalskydd. Åtkomst till svåråtkomliga marknader: Strukturerade produkter öppnar för investeringar i tillgångsslag, marknader, fonder och investeringsstrategier som förut varit svåra att komma åt. Diversifiera din portfölj med flera olika tillgångsklasser och marknader. Skräddarsydda egenskaper. Syntetiskt förvaltade strukturer går att skapa som utnyttjar samrörelsen mellan tillgångar, olika long/short strategier etc. Få större avkastningsmöjligheter till högre risk. Vissa strukturerade produkter erbjuder hävstång i underliggande tillgångar eller värdepapper. Möjligheten till vinst är inte begränsad till aktiernas uppgång. Finansiella derivat kan användas och ge möjlighet till vinst oavsett om priserna går upp, ner eller rör sig inom ett prisintervall. Du får tillgång till en likvid andrahandsmarknad för våra strukturerade produkter. ¹ The European Structured Retail Product Market, 2007 Review Volume 1, Arete Consulting Ltd 2007

5

6 Hur fungerar strukturerade produkter? En strukturerad produkt är ofta en kombination av två värdepapper en obligation och en option. Obligationen är en så kallad nollkupongare, en obligation som köps till rabatt istället för att en årlig ränta faller ut. Rabatten används till att köpa en option kopplad till den marknad/ strategi som investeringen görs i. Om optionen förfaller utan värde på slutdagen har placeraren i alla fall rätt att erhålla sitt investerade kapital (förrutom eventuell överkurs och köpcourtage). Med Trygghetsprodukter är den ränta som pengarna kunde ha gett det enda som kan gå förlorat. I gengäld finns en tillväxtmöjlighet som kan ge mer än bara räntan. För Tillväxtprodukter emitteras obligationen till överkurs och det extra kapitalet är inte kapitalskyddat. Eftersom deltagandegraden är högre blir också vinsten vid en eventuell tillväxt större. Investeringscertifikat är till för dig som vill investera med hög risk. Investeringscertifikat är inte kapitalskyddade, men den potentiella avkastningen är större. Du kan därför förlora hela värdet av din investering. Certifikatet ger en stor hävstångseffekt eftersom priset för ett certifikat är betydligt lägre än för en obligation, trots att man får tillgodogöra sig obligationens avkastning. Avkastningen kan därför överträffa marknaden kraftigt. Risk och avkastning Liksom med alla andra sorters investeringar finns det strukturerade produkter med olika risk och olika möjlighet till avkastning. Ju större risk du är villig att ta, desto större avkastning kan du få. Vi på RBS erbjuder ett stort utbud av produkter för att försäkra oss om att du hittar en som passar dig. Till att börja med är överkurs och/eller kapitalskydd två faktorer som avgör om produkten är förenad med låg, medel eller hög risk. Obligationen med/utan överkurs Investeringscertifikat Större möjlig tillväxt 15 Eventuell överkurs Kapital utan överkurs Fler optioner Option Obligation Möjlig tillväxt Obligation (100%) Option Kapital 15 Option Kapital 85 Obligation 85 Obligation Avkastning = 150% på investerat kapital Startdag Startdag Löptid Slutdag Startdag Startdag Löptid Slutdag Slutdag

7 Avkastning Risk underliggande tillgång Riskbedömningen som redovisas i bilden ovan utgår ifrån produktens underliggande index- eller aktiekorg och baseras på medelvärdet av den historiska 20-dagarsvolatiliteten. Investeringscertifikat MEDEL LÅG HÖG Tillväxt Risk Låg risk Om du är försiktig i dina investeringar erbjuder vi strukturerade produkter med fullt kapitalskydd. Det innebär att du alltid får tillbaka minst ditt investerade kapital vid löptidens slut (exklusive eventuell köpcourtage). Avkastningen kan bli något sämre än marknadsutvecklingen, på grund av kostnaden för kapitalskyddet om deltagandegraden skulle underskrida 100 procent. Ett exempel på en produkt med låg risk är Alpha Centurion Trygghet. Medelrisk Trygghet Tillväxtprodukter är till största delen kapitalskyddade men tecknas till överkurs för att du ska kunna ta större del av en eventuell vinst. Avkastningen kan bli lika god eller bättre än marknadens utveckling om deltagandegraden skulle överskrida 100 procent och du riskerar bara att förlora skillnaden mellan överkursen och det kapitalskyddade beloppet (exklusive eventuell köpcourtage). Ett exempel på en sådan produkt är Alpha Centurion Tillväxt. Hög risk Här investerar du bara i produktens tillväxtdel och saknar därmed kapitalskydd. Du får dra fördel av obligationens tillväxtgrundande belopp utan att erlägga hela den summan. Det skapar en kraftig hävstångseffekt och goda chanser till tillväxt, men samtidigt är risken hög. Ett exempel på en sådan produkt är Alpha Centurion Investeringscertifikat. Marknadsrisk I nästa steg utgår riskbedömningen från den underliggande marknadens voiatilitet. Vi har skapat en bild (se figuren till höger) som hjälper dig att se hur stor risken är i den underliggande tillgången samt två referensindex. Marknadsrisk Obligationsindex OMXS30 Bilden ovan syftar till att visa en övergripande bild av risken i den underliggande tillgången (marknadsrisk) samt två referenstillgångar, obligationsindex (OMRX- TBOND) och aktieindexet OMXS30, för att underlätta jämförelsen. Risken i den underliggande tillgången representeras av medelvärdet av den historiska 20-dagars volatiliteten. Nivån av marknadsrisken i denna figur visar bara ett exempel. OBS.Bilden ovan bygger på historisk simulerad data och ger ingen garanti eller indikation för framtida riskprofil.

8 rbs.com/sipsweden The Royal Bank of Scotland Structured Investor Products 135 Bishopsgate London EC2M 3UR United Kingdom Tel: +44 (0) Informationsmaterial om RBS strukturerade produkter tillhandahålls i Sverige av Finansförvaltning SFF AB. Finansförvaltning SFF AB Hitechbuilding Stockholm Tel: Fax: Viktig information Detta material har tagits fram av RBS. Ingenting i den här broschyren, inklusive information eller åsikter som återfinns i den, skall uppfattas som råd i juridisk, skattemässig, bokföringsmässig, finansiell eller investeringsmässig mening, eller som en rekommendation att köpa någon form av värdepapper eller andra finansiella instrument. Ingenting i den här broschyren skall uppfattas som ett kommersiellt erbjudande i någon juridisk mening, inte heller ett köperbjudande eller en uppmaning att utnyttja ett köperbjudande av värdepapper eller andra finansiella instrument, eller att erbjuda dig någon kredit eller liknande, eller att utföra någon form av aktivitet för din räkning. All information i den här broschyren är underställd och måste läsas tillsammans med all annan offentlig information, inklusive, där detta är relevant, dokument med mer ingående information publicerade av RBS eller RBS Group. Var och en som vid någon tidpunkt förskaffar sig värdepapper måste göra detta efter sitt eget omdöme om placeringens lämplighet för sina syften och bara baserat på information som finns tillgänglig för allmänheten, med ytterligare stöd av professionella eller andra rådgivare efter vad omständigheterna kräver och inte enbart baserat på den information som redovisas här. Denna information har inte anpassats för någon specifik investerare och kan inte anses utgöra ett personligt investeringsråd. RBS, RBS Group och filialer, samverkande företag, anställda eller kunder kan ha intressen i den typ av finansiella instrument som beskrivs i den här broschyren eller i liknande finansiella instrument. Det kan röra sig om försäljning, handel, innehav eller marknadsutveckling av sådana instrument, vilket kan inkludera banktjänster, krediter eller andra finansiella tjänster till företag eller utgivare av värdepapper eller finansiella instrument av det slag som nämns här. Juridisk information The Royal Bank of Scotland plc är auktoriserad och står under tillsyn av the United Kingdom Financial Services Authority. Banken är införd i FSA:s register och registernumret är FSA:s register kan nås via Bankens registrerade VAT-nummer är GB Personer som ingår överenskommelser med en medlem i RBS Group utanför Storbritannien skyddas inte av de regler och begränsningar som gäller för investerare inom Storbritannien. The Royal Bank of Scotland plc. Registrerat i Scotland med nr Huvudkontor: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB. Daisy, RBS, The Royal Bank of Scotland och Make it Happen är registrerade varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland Group plc. Tryckt på Claro silk som är PEFC-certifierad vilket innebär att produkten till minst 70% består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk. ( )

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam

BRIC N11 (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam BRIC N (2) BRIC N (2) En tillväxtinvestering mot: Brasilien, Ryssland, Indien, Kina, Mexiko, Turkiet, Indonesien, Pakistan, Filippinerna, Egypten och Vietnam Tecknas till och med den 4 november 2008 Löptid

Läs mer

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad

Brasilien Sprinter 5. Tecknas till och med den 24 juni 2011. En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Tecknas till och med den 24 juni 2011 Brasilien Sprinter 5 En riskreducerad placering med exponering mot Brasiliens aktiemarknad Erbjuds som: Sprintercertifikat

Läs mer

Global High Yield Bond 14

Global High Yield Bond 14 Equity Structured Business Retail area Global High Yield Bond 14 Hävstångscertifikat Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Erbjuds som: Hävstångscertifikat

Läs mer

MINI Futures. Hävstång i portföljen

MINI Futures. Hävstång i portföljen MINI Futures Hävstång i portföljen The Royal Bank of Scotland plc (RBS plc) är auktoriserat ombud för The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS N.V.) i vissa jurisdiktioner. MINI Futures 3 Innehåll Hävstång

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 5 april 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

rbsbank.se/mini Mini Futures: Börshandel med tempo

rbsbank.se/mini Mini Futures: Börshandel med tempo rbsbank.se/mini Mini Futures: Börshandel med tempo Innehåll Hävstång i portföljen 3 Mini Futures - framtiden i miniformat Stop Loss 8 Fastställande av restvärde Med Mini Futures når du enkelt en 9 mängd

Läs mer

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail

Bull & Bear- certifikat. rbsbank.se/markets. Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång. Equity Structured Retail Bull & Bear- Equity Structured Retail certifikat Upp eller ner Du väljer riktning Gå lång eller kort med daglig hävstång rbsbank.se/markets Upp eller ner? Daglig hävstång i portföljen Med Bull & Bear-certifikat

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter

Open End certifikat. Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat Enkel tillgång till oändliga investeringsmöjligheter Open End certifikat emitteras av ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland plc (RBS) är ombud för ABN AMRO i vissa jurisdiktioner.

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL

SVERIGE. Certifikat Sverige Kupong Defensiv 1303D. Morgan Stanley B.V. Nyhet ÖVRIGA AKTUELLA PLACERINGAR FRÅN OAK CAPITAL SVERIGE Förutsättningar för expansiv penningpolitik < Låg exponering mot skuldtyngda länder < En av Europas starkaste ekonomier < Starka exportpartners < Låg statsskuld < Nyhet Certifikatet är ej kapitalskyddat.

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade produkter TECKNA DIG SENAST 12 MAJ 2015 100% KAPITALSKYDD I USD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation USA Konsumtion USD Trygghet nr 2218

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

GAP Bank of China (BoC)

GAP Bank of China (BoC) ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Bank of China (BoC) Aktieobligation Sverige Trygghet nr 2362 Aktieobligation

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

printer Råvarudrivna valutor nr 29

printer Råvarudrivna valutor nr 29 Sprinter Råvarudrivna valutor nr 29 Teckna dig senast 17 december 2010 EJ KAPITALSKYDD printer Råvarudrivna valutor nr 29 Vår uppfattning: En stigande tillväxt i de snabbväxande länderna innebär att deras

Läs mer

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383

Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieobligation Europa Tillväxt 3 år nr 2383 EGENSKAPER EXPONERING

Läs mer

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM

SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM GRUNDPROSPEKT av den 14 juli 2011 Viktig information Detta SEK 30 000 000 000 Medium Term Note Program ( Programmet ) utgör en ram under vilken Danske Bank A/S

Läs mer

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA?

VAD UTMÄRKER PLACERINGARNA? ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! GAP Kapitalskyddade placeringar TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 100% KAPITALSKYDD GAP Aktieobligation Europa Trygghet nr 2360 Aktieobligation Europa Tillväxt

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information:

Beskrivning av finansiella instrument. Inledning & Sammanfattning. Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Beskrivning av finansiella instrument Inledning & Sammanfattning Denna beskrivning innehåller beskrivning av följande information: Exempel på finansiella instrument Handelsplatser Handels- och noteringslistor

Läs mer

Prima Kapitalförvaltning AB

Prima Kapitalförvaltning AB 2012:1 Prima Kapitalförvaltning AB INFORMATION VID INVESTERINGSRÅDGIVNING VIKTIG INFORMATION OM PRIMA KAPITALFÖRVALTNING SVERIGE AB OCH SIP NORDIC FONDKOMMISSION AB Prima Kapitalförvaltning Sverige AB

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 78 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2125 november april 2014 2014

Läs mer

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS:

KATEGORI: KAPITALSKYDD: LÖPTID: INDIKATIV DELTAGANDEGRAD: 140 % (Lägst 120 %) INRIKTNING: TECKNINGSKURS: TECKNAS SENAST 20 MARS 2015 OBLIGATION USA 1502A Informationsblad (Marknadsföringsmaterial) VILLKOR I SAMMANDRAG KATEGORI: Obligation KAPITALSKYDD: 100 % av nominellt belopp LÖPTID: 3 år INDIKATIV DELTAGANDEGRAD:

Läs mer