Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten gällande den privata sektorn!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten gällande den privata sektorn!"

Transkript

1 Löneförfrågan för den privata sektorn 2009 Yrkeskoder efter näringsgren Månadsavlönade Yrkeskoder för servicebranscher (B0 B5) Yrkeskoder för finansieringsbranschen (B7) Yrkeskoder för informationstekniska branschen (B8) Yrkesnomenklatur för teknikbranschen (C) Notera vid anmälan av yrken för löneenkäten gällande den privata sektorn!! För månadsavlönade används i första hand yrkesnomenklatur efter näringsgren (B och C ) inom näringsgrenarna 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 62, 63, 641, 649, 66, 70, 71, 73, 74, 77 och 82.! Inom övriga näringsgrenar används bara Statistickcentralens allmänna yrkesklassificering (S).! För månadsavlönade har yrkeskoder definierats efter näringsgren. Vid behov kan Statistickcentralens allmänna yrkesklassificering (S) användas för månadsavlönade.! Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (S) används för alla timavlönade.! Yrkena i Statistikcentralens allmänna yrkesklassificering (S) anges på en så detaljerad nivå som möjligt.

2 Anställda inom servicebranscher (B0 B5)...4 Näringsgrenarna: 45, 46, 73, Allmänna anvisningar om användningen av yrkeskoder för kontorspersonal 4 Yrkeskoder för kontorspersonal... 4 Inköp, försäljning och marknadsföring... 4 Redovisning... 5 Datateknik... 5 Personaladministration... 6 Allmän administration... 6 Materialförvaltning... 6 Städare på kontor, i butik och lager... 7 Konsultverksamhet... 7 Anställda inom detaljhandeln... 7 Butiks- och avdelningsföreståndare inom detaljhandeln... 7 Försäljare inom detaljhandeln... 7 Övrig butikspersonal... 8 Lager- och transportpersonal... 8 Lager- och transportförmän... 8 Lagerarbetare... 8 Person- och paketbilsförare... 8 Lastbilschaufförer... 8 Chaufför i bil med hel släp... 8 Chaufför i bil med halv släp... 8 Bilhjälpkarl... 8 inom skeppnings- och speditionsbranschen... 8 Förtullare och anställda inom speditionsbranschen... 9 Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar... 9 (Näringsgren 45)... 9 Högre tjänstemän inom handel av motorfordon... 9 Försäljnings-, lager- och tjänstepersonal inom handel av motorfordon... 9 Reklam och marknadsundersökning... 9 Näringsgren Kontaktarbete... 9 Textarbete och visuellt arbete Undersöknings- och mediaarbete Övrigt reklamarbete Bildframställningsarbetare Anställda inom finansieringsbranschen (B7)...10 Näringsgrenarna 641, 649 och Anvisningar som gäller användningen av yrkeskoder Yrkeskoder för finansieringsbranschen A. Företags- och privatbankverksamhet B. Övrig bank- och affärsverksamhet (placering, livförsäkring m.m.) C. Stabs-, stöd- och betjäningsuppgifter (allmän förvaltning) Anställda inom den informationstekniska branschen(b8)...13 Näringsgrenarna 62, Allmänna anvisningar för användning av yrkesnomenklaturen för den informationstekniska branschen Yrkeskoder för den informationstekniska branschen Försäljning Marknadsföring och kommunikation Kundtjänst och stöd Planering /utveckling Projekt- och systemansvar Nät- och datakommunikationstjänster

3 Drifts- och utrustningstjänster Underhåll av hård- och programvara Allmän administration Personaladministration Ekonomiförvaltning Informationsförvaltning och datasäkerhet Anställda inom den tekniska branschen (C)...16 Näringsgrenarna: 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 70, Yrkeskodens struktur och definition Yrkesnomenklaturen efter huvudgrupp och yrkesställning Ledning och utveckling av affärsverksamhet Forskning och produktutveckling Kvalitetskontroll och granskning Tillverkning och drift Byggverksamhet Transport och magasinering Databehandling Underhåll och service Anskaffningar Försäljning och marknadsföring Kommunikation Lag-, försäkrings- och beskattningsfrågor Miljöfrågor Ekonomiförvaltning Kontors- och sekreterartjänster Personaladministration Företagshälsovård och arbetssäkerhet Företagssäkerhet

4 Anställda inom servicebranscher (B0 B5) Näringsgrenarna: 45, 46, 73, 74 Allmänna anvisningar om användningen av yrkeskoder för kontorspersonal Nomenklaturen gäller alla kontorstjänstemän, också personer i ledande ställning. Nomenklaturen omfattar åtta huvudgrupper: Inköp, försäljning och marknadsföring Redovisning ADB Personaladministration Kontorsuppgifter i småföretag Allmän förvaltning Materialförvaltning Praktisering på kontor Alla ovannämnda grupper har indelats i tre olika nivåer enligt de krav som uppgiften ställer. Nivåindelningen är följande: Ledande uppgifter Förmansuppgifter Prestationsuppgifter Inom dessa nivåer finns det därtill en eller flera olika benämningar med definitioner. Befattningens kravnivå avgör i vilken huvudgrupp en person placeras. Varje ovannämnda huvudgrupp är en självständig helhet, de olika nivåerna är inte jämförbara med nivåerna i andra huvudgrupper. Placering av "experter" Trots att nivåerna (ledande uppgifter, förmans- och prestationsuppgifter) följer linjeorganisationen bör personer som inte har något direkt förmansansvar (s.k. experter) placeras på en nivå som motsvarar befattningens krav. Då antalet benämningar minskar och då benämningarna ofta är "omfattande" är man tvungen att sammanslå flera arbetsuppgifter inom samma företag till en yrkesbenämning. Då nomenklaturen är uppställd enligt arbetsuppgifternas kravnivå och innehåll är de "titlar" som används vid de enskilda företagen inte de som avgör yrkesbenämningen. Utbildning, lön eller tjänstgöringstid i branschen är inte heller avgörande. Definitionen är närmast avsedd som riktgivande. Yrkeskoder för kontorspersonal B2300 Verkställande direktör. Totalansvar, hela företaget och dess ekonomi. Obs! Företagsägare omfattas inte av statistiken. Inköp, försäljning och marknadsföring Ledande uppgifter B2301 B2302 Inköp och försäljning. Totalansvar för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten eller funktionerna. Marknadsföring och reklam. Totalansvar för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten eller funktionerna. Förmansuppgifter B2305 B2306 Inköp. Personen svarar för ett visst delområde inom inköpsverksamheten. Försäljning. Personen svarar för ett visst delområde inom försäljningsverksamheten. 4

5 B2307 Marknadsföring och reklam. Ansvar för ett visst delområde inom marknadsföring, marknadsundersökning eller reklam. Prestationsuppgifter B2310 B2311 B2312 B2313 B2314 B2315 B2316 Redovisning Inköp. Inköp av varor för försäljning, inköpsförfrågningar och mottagande av anbud. Personen kan också verka som inköpsbiträde. Partiförsäljning. Partiförsäljning till återförsäljare och storkonsumenter samt eventuella instruktions- och säljfrämjande uppgifter. Försäljning på fältet. Försäljning genom kundbesök. Till uppgifterna kan höra instruktions- och säljfrämjande arbete. Mottagning av beställningar. Rutinmässig mottagning av beställningar från kunder. Marknadsföring. Rutinmässiga marknadsföringsuppgifter. Reklam. Uppgifter i anslutning till företagets reklamverksamhet. Personen kan delta i planering av reklamkampanjer, välja reklammaterial och -medel, upprätthålla kontakter med reklambyråer, fungera som reklamtecknare eller -textare osv. Dekoration. Framsättning av varor t.ex. i skyltfönster och på utställningar, ofta i samarbete med reklammän och personer som demonstrerar produkterna. Ledande uppgifter B2335 Totalansvar för planering, verkställande och uppföljning av verksamheten eller funktionerna. Förmansuppgifter B2337 Ansvariga förmansuppgifter inom företagets bokföring, kassaskötsel och/eller intern redovisning. Till denna grupp hör även personer på förmansnivå som ansvarar för utvecklande och planering av redovisningssystemen. Prestationsuppgifter B2340 B2341 B2342 B2343 B2344 B2345 B2346 B2350 Datateknik Bokföring. Hithörande uppgifter förekommer bl.a. på företagsbokföringens olika områden. Reskontra. Skötsel av företagets kund- eller leverantörsreskontra eller härtill anslutna uppgifter. Kassaskötsel. Kassaskötsel och kassabokföring. Till denna benämning räknas även huvudkassör. Intern redovisning. T.ex. resultatgranskning genom uppgörande av jämförelser mellan budgeterade och förverkligade belopp samt sammandrag, specifikationer och förhandskalkyler. Fakturering. Personen uppgör och utskriver räkningar t.ex. med användning av faktureringsmaskin och utför i samband härmed erforderliga uträkningar; för eventuellt även faktureringsjournal. Prissättning. Prissättning av de produkter som skall säljas. Kundkredit och indrivningsuppgifter. Biträdande redovisningsuppgifter. Till denna benämning räknas t.ex. bokförare som enbart rutinmässigt inför bokföringsposter på maskin eller för hand och utför till dessa eventuellt anslutna avstämningar. Andra uppgifter som kan räknas som biträdande redovisningsuppgifter är bl.a. sortering av verifikat, rutinmässiga räkneoperationer och avstämningar samt biträdande kassaskötsel. Ledande uppgifter B2365 Uppgifterna förutsätter totalansvar för planering, genomförande och uppföljning av databehandlingen. Förmansuppgifter B2367 B2368 B2369 Planering. Utvecklande av arbetsmetoder för datasystem och planering. Användning. Användning av dator och program. Arbetsmetoder. Service. Service av datorer o.d. Prestationsuppgifter B2370 B2371 B2372 B2373 B2374 B2375 Systemplanering. Till uppgifterna hör bl.a. utvecklande av datasystem och system samt planeringsmetoder. Dataplanering. Till uppgifterna hör planering och/eller testning av datasystem samt utvecklande av de arbetsmetoder som används. Planering av användningen. Planering av användningen av och belastningen på datorutrustning och samt utvecklande av arbetsmetoderna vid användningen. Programmering. Uppgörade av program. Till uppgiften kan även höra dataplanering samt testning och införande av systemet. Operering. Till uppgiften hör förberedelse, utförande och övervakning av datakörningar. Biträdande uppgifter. Till dessa uppgifter hör bl.a. dataskrivning, för- och efterbehandling samt andra bi- 5

6 B2376 B2377 trädande uppgifter i samband med planering och användning. Service. Service av datorutrustning o.d. Datakontakt/stödperson. Till dessa uppgifter hör bl.a. rådgivning i användningen av färdiga program. Personaladministration Ledande uppgifter B2385 Totalansvar för planering, genomförande och uppföljning av personaladministrationen. Förmansuppgifter B2387 Personaluppgifter. Bl.a. arbetskrafts- och löneärenden samt uppgifter i anslutning till personalservice. B2388 Utbildning. Uppgiftsområdet omfattar förutom utbildningsuppgifter även planerings- och koordineringsarbete. B2395 Läkaruppgifter. Personen fungerar antingen som personalläkare eller som expert i medicinska frågor. Prestationsuppgifter B2396 Personaluppgifter. Löneadministration och löneräkning eller olika uppgifter i samband med personalservice. B2397 Hälsovård. Personen tar hand om patienter på mottagningen och ger råd och anvisningar samt gör eventuella hembesök och en första undersökning av patienten. B2398 Utbildning. Till dessa uppgifter hör bl.a. undervisning (utbildare). Kontorsuppgifter i småföretag B2401 I denna grupp placeras bara sådana funktioner som förekommer i småföretag. Som småföretag räknas företag med vanligen 1 2 personer anställda för kontorsarbete. Dessa har till följd av att företaget är litet ett så mångsidigt kontorsarbete att de inte kan hänföras till någon annan benämning. Allmän administration Ledande uppgifter B2410 Totalansvar för planering, genomförande och uppföljning av allmän administration. Förmansuppgifter B2415 B2416 B2417 B2418 Allmän administration. Denna omfattar olika förmansuppgifter som inte klassificerats till andra grupper. Kontorsbetjäning. Denna grupp omfattar bl.a. övervaktmästare samt postnings-, maskinskrivnings- och övriga motsvarande förmansarbeten. Juridiska frågor. Personen sköter företagets samtliga juridiska frågor eller de juridiska frågorna inom ett visst delområde. Forskning och planering. Prestationsuppgifter B2423 B2424 B2425 B2426 B2428 B2429 B2430 B2431 B2432 B2433 B2434 Informatiker/informationstjänstuppgifter Forsknings- och planeringsuppgifter Information och redaktionellt arbete. Informatiker, informationsredaktör, redaktionssekreterare. Översättningsarbete, tolkning och korrespondens Sekreterare. Sekreteraruppgifter för företagets ledning eller olika avdelningar. Textbehandling Skötsel av telefonväxel. Skötsel av telefonväxel samt eventuellt kundbetjäning, intern information m.m. Postning, duplicering och kopiering. Sköter en eller flera av de uppgifter som nämnts i benämningen. Vaktmästare. Vägleder bl.a. gäster, delar ut post och förmedlar information. Bud. Uppgifter som bud inom och/eller utanför företaget. Kortregister, arkiv och bibliotek. Skötsel av ett eller flera register eller arkivering. Uppgör eventuellt också bokförteckningar och sköter utlåning av böcker samt cirkulering av tidskrifter. Materialförvaltning Ledande uppgifter B2501 Uppgiften förutsätter totalansvar för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten eller funktionerna. 6

7 Förmansuppgifter B2502 Personen ansvarar för ett visst delområde inom materialförvaltningen. Till denna benämning räknas dock inte lager- och transportförmän eller personer som ordnar körningar. För dessa finns en skild nomenklatur. Prestationsuppgifter B2503 Lager- och transportkontorist. Uppgifterna omfattar bl.a. lagerbokföring, skötsel av kortregister samt uppgörande av rapporter Praktisering på kontor B2601 Kontorspraktik. När en person inleder sin verksamhet inom kontorsbranschen arbetar han ett år som praktikant. En person som börjar inom kontorsbranschen förutsätts fullgöra sin praktikanttid bara en gång. Städare på kontor, i butik och lager B0290 B0926 Städare Städarbetsledare Konsultverksamhet B5420 B5421 B5422 Konsult (Ekonomisk, administrativ) Konsult (Juridisk) Konsult (Tekniska branschen) Anställda inom detaljhandeln Butiks- och avdelningsföreståndare inom detaljhandeln B0221 B0225 B0231 Butiks-/avdelningsföreståndare, butikschef Service- och distributionsstationsföreståndare Butiksbilsföreståndare Försäljare inom detaljhandeln Försäljargrupp I B0265 Bilartikelförsäljare B0262 Konfektionsförsäljare B0275 Butikskassör B0270 Kött- och charkuteriförsäljare B0274 Elapparat-, TV- och radioförsäljare B0255 Livsmedelsförsäljare B2316 Dekoratör B0272 Maskinförsäljare B0267 Fotoartikelförsäljare B0273 Möbel- och mattförsäljare B0278 Försäljare av hushållsartiklar B0257 Pappersvaruförsäljare B0277 Försäljare av järn- och byggmaterial B0263 Skoförsäljare B0276 Försäljare av sportartiklar B0261 Tygförsäljare B0280 Försäljare i bokhandel B0258 Utfyllare av varor i butik (ifyllare B0259 Försäljare i guldsmedsaffär av hyllor), paketerare B0268 Försäljare inom den optiska branschen B0282 Ändringssömmerska B0260 Kemikalieförsäljare B0281 Kioskförsäljare B0284 Övriga försäljare i grupp I Försäljargrupp II Om försäljarens arbete är särskilt krävande och förutsätter utbildning eller genom lång arbetserfarenhet uppnådd stor yrkeskunnighet, hör arbetstagaren till andra försäljargruppen. B0291 Livsmedelsförsäljare B0292 Försäljare av järn- och byggnadsmaterial B0293 Övriga försäljare i grupp II Obs! Åt försäljningspersonalen utbetalda kvälls- och lördagsersättningar, åt kioskförsäljarna utbetalda skiftestillägg samt den för ordinarie söndagsarbete utbetalda förhöjningen antecknas i kolumn 8. B0251 Praktikant i butik 7

8 Övrig butikspersonal B0994 Linsslipare B0997 Reparationsskomakare B0958 Låssmed B0991 Urmakare eller guldsmed B0993 Optiker Lager- och transportpersonal Lager- och transportförmän B0315 Lagerarbetare Leder arbetet samt sina underlydande arbetare utan hjälp av underlydande arbetsledare B0310 1:a året i branschen B0311 3:e " " B0313 5:e " " B0318 8:e " " Person- och paketbilsförare B0416 Tjänstgjort kortare tid än 4 år i branschen B :e året i branschen B " " B0419 Över 10 år " " Lastbilschaufförer B0426 Tjänstgjort kortare tid än 4 år i branschen B :e året i branschen B " " B0429 Över 10 år" " Chaufför i bil med hel släp B0432 Tjänstgjort kortare tid än 4 år i branschen B :e året i branschen B " " B0435 Över 10 " " Chaufför i bil med halv släp B0436 Tjänstgjort kortare tid än 4 år i branschen B :e året i branschen B " " B0440 Över 10 år " " Bilhjälpkarl B0422 B0423 Tjänstgjort kortare tid än 4 år i branschen Över 4:e året i branschen inom skeppnings- och speditionsbranschen B2240 B2241 B2242 B2243 B2244 B2245 Speditionsförman. Till denna grupp hör förmän till nedannämnda kontorstjänstemän. Speditör. Utför enligt kundens tilläggsanvisningar uppgifter som hör till spedition, t.ex. samlar och uppgör dokument för förtullning samt övervakar transporter och lagring. Speditörsbiträde. Skriver enligt speditörens anvisningar dokument som hänför sig till spedition; kan även insamla kompletterande uppgifter. Tulltarifferare. Tulltarifferaren sköter vid import självständigt den s.k. tarifferingen, som omfattar bl.a. anteckning av rätt tullposition med undernummer, beskattningsgrunder samt eventuella andra fakta i dokumenten. Skeppsmäklare. Skeppsmäklarens uppgifter omfattar linjeagentur, skeppsklarering, samt köp- och försäljningsförmedling av lastutrymme i skepp. Skeppsklarerare. Utfört enligt anvisningar skeppets in- och utklarering och därtill hörande åtgärder, såsom anskaffar lots och hamnplats, erlägger erforderliga avgifter osv. samt fungerar som kontaktman mellan skeppets kapten, rederi och befraktare/bortfraktare. 8

9 Obs! I samband med andra uppgiftsgrupper används yrkeskoder för kontorspersonal (s. 4 7). Förtullare och anställda inom speditionsbranschen Förtullare och speditionsarbetsledare B0801 1:a 3:e året i branschen B0802 4:e 6:e året i branschen B0803 7:e 9:e året i branschen B :e 12:e året i branschen B :e 15:e året i branschen B :e 19:e året i branschen B :e året i branschen Lagerterminalarbetare B0821 Kortare tid än 3 år i branschen B år i branschen B år i branschen B år i branschen B är i banschen B0826 Över 15 år i branschen Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar (Näringsgren 45) Högre tjänstemän inom handel av motorfordon B1206 Chef för andrahandsmarknadsföringen B1201 Kontorschef /servicechef B1204 Verkstadschef B1205 Chef för reservdelsavdelningen B1207 Övriga chefer/direktörer B1203 Försäljningschef B1210 Övriga högre tjänstemän Försäljnings-, lager- och tjänstepersonal inom handel av motorfordon B2817 Biltvättare B2808 Lagerarbetare B2801 Butiksföreståndare B2807 Lagerföreståndare B2820 Café/matsalsarbetstagare B2809 Paketerare och varumottagare B2819 Café/matsalsföreståndare B2802 Personbilsförsäljare B2811 Chaufför (lastbil, paketbil) B2810 Personer med övriga uppgifter inom B2821 Fastighetsskötare/reparatör försäljning och reservdelsverksamhet B2815 Försäljare av lantbruksmaskiner B2805 Reservdels- och tillbehörsförsäljare B2816 Försäljare av schaktmaskiner B2840 Reservdelspraktikant B2804 Försäljare av småmaskiner B2814 Reservdelsdistributör B2803 Försäljare av tunga fordon B2850 Studerande med läroavtal B2830 Hallvärdinna (biträdande kundservicearbete inom bilförsäljning B2818 Städare B2813 Hopsamlare, hyllskötare B2806 Telefonförsäljare och ordermottagare B2812 Iståndsättare (bil) B2825 Övrig kundbetjäning Reklam och marknadsundersökning Näringsgren 73 Kontaktarbete B2701 B2704 B2702 Kontaktarbetschef, projektchef, planeringschef Kontaktassistent/-sekreterare Kontaktchef, kontaktperson, planeringschef, projektchef 9

10 Textarbete och visuellt arbete B2716 AD-assistent, visualist B2712 Art director B2715 Copy writer B2714 Yngre tecknare Undersöknings- och mediaarbete B2723 Avdelnings-, media- och trafficsekreterare B2722 Mediaplanerare och forskare B2721 Undersöknings- och mediachef Övrigt reklamarbete B2732 Faktor Bildframställningsarbetare B0759 Bildframställningsarbetare B0760 Fotograf Anställda inom finansieringsbranschen (B7) Näringsgrenarna 641, 649 och 66 Anvisningar som gäller användningen av yrkeskoder Yrkesnomenklaturen gäller banktjänstemän ända upp till personer med ledningsuppgifter. Lönestatistiken gäller dock inte verkställande direktörer eller andra personer i företagets högsta ledning. Struktur Yrkeskoderna för bankbranschen har indelats i fyra huvudgrupper: A. Företags- och privatbankverksamhet B. Övrig bank- och affärsverksamhet (placering, livförsäkring m.m.) C. Stabs-, stöd- och betjäningsuppgifter (allmän förvaltning) D. Interna tjänster (köks- och servicepersonal) Var och en av grupperna A, B och C har indelats i tre nivåer enligt uppgifternas svårighet. 1. Ledningsuppgifter Uppgiften förutsätter totalansvar för planeringen, verkställandet och uppföljningen av verksamheten eller funktionerna. Till denna grupp hör också expertdirektörer. På denna nivå placeras bl.a. centralenheternas ledning på mellannivå, direktörerna för affärsbankernas filialkontor samt direktörerna för de lokala bankerna. 2. Avser chefsuppgifter och med dem jämförbara expertuppgifter. 3. Avser andra presterande eller biträdande uppgifter, även kontorsföreståndare i de lokala bankerna. Placering När man fastslår benämningen för en viss tjänst avgör man först till vilken huvudgrupp (A, B eller C) arbetsuppgiftern hör och därefter väljer man nivå (1, 2 eller 3) enligt uppgifterns svårighetsgrad. Experter placeras enligt behörighetskraven på olika nivåer endera i ledningsuppgifter (1) eller i chefs- eller expertuppgifter (2). 10

11 Då en tjänsteman utför olikartade uppgifter, placeras han på den nivå och enligt den benämning till vilken huvuddelen av uppgifterna hänför sig. Yrkeskoder för finansieringsbranschen A. Företags- och privatbankverksamhet Kundbetjäning Betjäning och försäljning Marknadsföring, försäljning, rådgivning samt kassatjänster i direkt kundbetjäning. Även betjäning och försäljning per telefon. B7110 B7210 B7310 Finansiering Företagsanalys, riskhantering och indrivning. Omfattar också kreditgivning i finansbolag. B7112 B7212 B7312 Kapital-, valuta- och räntemarknader B7114 B7214 B7314 Placering Bl.a. placeringsrådgivning, förmögenhetsförvaltning och försäkringsförsäljning. B7116 B7216 B7316 Betalningstjänst (inrikes och utrikes) Bl.a. betalningsrörelserådgivare B7118 B7218 B7318 Back-officeuppgifter, kundbetjäning Betjäning och försäljning B7120 B7220 B7320 Finansiering B7122 B7222 B7322 Kapital-, valuta- och räntemarknad B7124 B7224 B

12 Placering B7126 B7226 B7326 Betalningstjänst (inrikes och utrikes) B7128 B7228 B7328 B. Övrig bank- och affärsverksamhet (placering, livförsäkring m.m.) Fastighetsplacering B7140 B7240 B7340 C. Stabs-, stöd- och betjäningsuppgifter (allmän förvaltning) Redovisning och bokföring B7150 B7250 B7350 Personaladministration inkl. pensionskassor, företagshälsovård B7152 B7252 B7352 Sekreterar-, assistent- och textbehandlingsuppgifter B7154 B7254 B7354 Intern kontroll och säkerhet B7156 B7256 B7356 Kommunikation B7160 B7260 B7360 Företagsplanering och utveckling av affärsverksamhet även controlleruppgifter B7162 B7262 B7362 Juridiska frågor Bl.a. uppgifter i anslutning till affärsjuridik och beskattning B7164 B7264 B

13 Data/planering även dataskydd B7170 B7270 B7370 Data/användning B7174 B7274 B7374 Data/stöd B7176 B7276 B7376 Vaktmästare, postning, telefonväxel och arkivering, bud B7180 B7280 B7380 Övriga uppgifter B7185 B7285 B7385 Anställda inom den informationstekniska branschen(b8) Näringsgrenarna 62, 63 Allmänna anvisningar för användning av yrkesnomenklaturen för den informationstekniska branschen Nomenklaturen gäller alla tjänstemän i databranschen från ledningsuppgifter till operativa uppgifter. Eftersom befattningsbenämningarna (t.ex. programkonsult, instruktör, systemprogrammerare, programexpert) i olika företag beskriver olika arbeten, ansvarsområden och lönenivåer har exakt yrkesbenämning fått stå i bakgrunden i nomenklaturen. Löntagarna grupperas i olika grupper beroende på kompetens- / specialiseringsområde och uppgiftens kravnivå. Uppgiftsbenämningarna inom databranschen har grupperats enligt kompetensområde enligt följande: Och administration: B891 Allmän administration B893 Personaladministration B895 Ekonomiförvaltning B897 Informationsförvaltning och data- B810 Försäljning B820 Marknadsföring och kommunikation B830 Kundbetjäning och stöd B840 Planering/utveckling B850 Projekt- och systemansvar säkerhet B860 Nät- och datakommunikationstjänster B870 Drifts- och utrustningstjänster Dessutom har kompetensområdena indelats i fyra olika nivåer utgående från krav- och ansvarsnivå samt arbetserfarenhet: Nivåindelningen är följande: Nivå 1 Uppgifterna är typiska yrkesuppgifter för denna grupp, operativa uppgifter. 13

14 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Mera krävande eller mångsidigare uppgifter än på föregående nivå. Förutsätter ingående kunskaper och färdig heter i olika kompetensområden, expertuppgifter. Uppgifter som förutsätter arbetsledningsansvar eller med arbetsledningsansvar jämförbara uppgifter, specia listuppgifter. Ledningsuppgifter, helhetsansvaret för planering, verkställande och uppföljning av verksamheten eller funktio nerna. På dessa nivåer finns det dessutom en eller flera separata benämningar inklusive definitioner. Syftet med nomenklaturen är att ge mera information om hur lönen fastställs inom de olika kompetensområdena och ansvarsnivåerna eftersom samma titel eller yrkesbenämning inte nödvändigtvis motsvarar samma ansvarsnivå eller arbetsbeskrivning i olika företag. T.ex. yngre försäljningsförhandlare = B8101, försäljningssekreterare = B8101 eller erfaren försäljningssekreterare = B8102, försäljningsdirektör = B8104 osv. Yrkeskoder för den informationstekniska branschen Försäljning Innehåller alla funktioner inom försäljning, t.ex. försäljningsförhandlare/sales representative, försäljningsassistent/sales assistant, försäljningschef/sales manager, kundrelationschef/account manager, nyckelkundschef/key account manager, försäljningsdirektör/sales director. B8101 Operativa uppgifter B8102 Expertuppgifter B8103 Specialuppgifter B8104 Ledningsuppgifter Marknadsföring och kommunikation Innehåller alla funktioner inom marknadsföring och kommunikation, t.ex. marknadsföringsassistent/marketing assistant, marknadsföringschef/marketing manager/, marknadsföringsdirektör/marketing director, produktmarknadsföringschef/product marketing manager, produktmarknadsföringsdirektör/product marketing director, kommunikationsassistent/communications assistant, kommunikationschef/communications manager, kommunikationsdirektör/communications director. B8201 B8202 B8203 B8204 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Kundtjänst och stöd Innehåller alla funktioner inom kundtjänst, t.ex. kundstöd/customer support, programexpert/it application specialist, kundtjänstchef/customer service manager, instruktör/trainer, utbildningschef/training manager, projektchef/project manager. B8301 B8302 B8303 B8304 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Planering /utveckling Innehåller alla funktioner inom planering, t.ex. systemplanerare/system designer, systemanalytiker/application designer, programplanerare/software designer, programvaruexpert/software specialist, programmerare/programmer, teknisk arkitekt/technical architect, dokumenterare/technical writer, testare/testing engineer, konceptdesigner/concept designer, webbdesigner/web-designer, webbmaster/web master, projektchef/project manager, produkt(linje)chef/product (line) manager, produkt(linje)direktör/product (line) director, kvalitetschef/quality manager. B8401 B8402 Operativa uppgifter Expertuppgifter 14

15 B8403 Specialuppgifter B8404 Ledningsuppgifter Projekt- och systemansvar T.ex. projektchef/project manager, teamledare/team leader, utvecklingschef/development manager, utvecklingsdirektör/development director, konsult/consultant, it-konsult/it consultant, strategikonsult/strategy consultant, ledande konsult/senior consultant. B8501 B8502 B8503 B8504 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Nät- och datakommunikationstjänster Innehåller alla funktioner inom nättjänster, t.ex. datakommunikationsexpert/telecommunications specialist, datakommunikationsplanerare/telecommunications desingner. B8601 B8602 B8603 B8604 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Drifts- och utrustningstjänster Innehåller alla funktioner inom driftstjänster, t.ex. operatör/operator, huvudoperatör/chief operator, driftsplanerare/user interface designer, systemexpert/systems specialist. B8701 B8702 B8703 B8704 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Underhåll av hård- och programvara Innehåller funktioner inom service och underhåll, t.ex. servicetekniker/service technician, programexpert/software specialist. B8801 B8802 B8803 B8804 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Allmän administration Innehåller funktioner inom allmän administration, t.ex. växeltelefonist/switchboard operator, receptionist/receptionist, sekreterare/assistent/assistant, informatör/communications specialist, jurist/legal counsel, ledande jurist/legal director, ledningens assistent/executive assistant, direktör/direktör för affärsenheten/director/business unit director. B8911 B8912 B8913 B8914 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Personaladministration Innehåller funktioner inom personaladministration, t.ex. personalassistent/hr assistant, personalchef/hr manager, personalkonsult/hr consultant, personaldirektör/hr director. B8931 B8932 B8933 B8934 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter 15

16 Ekonomiförvaltning Innehåller funktioner inom ekonomiförvaltning, t.ex. fakturerare/invoice clerk, löneräknare/payroll clerk, bokförare/accountant, huvudbokförare/chief accountant, ekonomiförvaltningens assistent/accounting assistant, finansieringschef/treasury manager, ekonomichef/financial manager, ekonomidirektör/financial director. B8951 B8952 B8953 B8954 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Informationsförvaltning och datasäkerhet T.ex. it-stöd/it support, databasexpert/database specialist, datasäkerhetschef/it security manager, dataadministrationschef/it manager. B8971 B8972 B8973 B8974 Operativa uppgifter Expertuppgifter Specialuppgifter Ledningsuppgifter Anställda inom den tekniska branschen (C) Näringsgrenarna: 16, 25, 31, 33, 38, 39, 41, 43, 70, Yrkeskodens struktur och definition Statistikcentralens kod för yrkesområde (1 tecken) Huvudgrupp (5 tecken) Ställning (1 tecken) C Det första tecknet i uppgiftsfältet är Statistikcentralens kod för yrkesområde C. Med de fem följande tecknen beskrivs den huvudgrupp där personen på basis av sin uppgift placeras. Det sista tecknet i fältet innehåller uppgifter om personens ställning. 1) Statistikcentralens yrkesområde har definierats; det är det första tecknet i varje kod och det är C för tjänstemän. T.ex.! Transportchef C062003, C eller C (yrkesområdet är C). 2) Definiera huvudgruppen på basis av den huvudgrupp där största delen av personens arbetsuppgifter placeras. Om det finns två alternativ, välj det alternativ som täcker mer än hälften av personens arbetsuppgifter. Den grupp som exempelpersonen placerats i, dvs. Transport och magasinering har fem huvudgrupper: C061 Logistisk planering, C062 Transport, C063 Distribution och hantering, C064 Lageruppgifter och C065 Spedition. Välj Transport som huvudgrupp, eftersom personens uppgifter placeras inom detta område. T.ex.! Transportchef C062003, C eller C ) Definiera yrkesställning enligt den yrkesställningsnivå där största delen av personens arbetsuppgifter placeras. - T.ex. en ung transportchef kan på basis av sina uppgifter och sin arbetserfarenhet definieras som expert (3) och en mera erfaren transportchef som specialist (2) eller direktör (1). - Det är naturligt att anta att högre tjänstemän sköter direktörs- och specialistuppgifter oftare än andra och att andra tjänstemän oftare sköter expert- och handläggaruppgifter. 16

Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2005 Månadsavlönade

Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2005 Månadsavlönade Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2005 Månadsavlönade Yrkeskoder Kontorspersonal Övriga anställda inom handeln Bilhandel, service, reparation och detaljförsäljning av bränsle Anställda inom

Läs mer

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen

Blankettanvisningar för undervisningsbranschen Löneförfrågan för den privata sektorn oktober 2004 Blankettanvisningar för undervisningsbranschen och yrkeskoder Innehåll Allmänna blankettanvisningar...2 Anvisningar för de olika uppgifterna...3 Uppgifter

Läs mer

ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV YRKESKLASSIFICERINGEN

ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV YRKESKLASSIFICERINGEN ARBETSMINISTERIET Förmedling och rekrytering av arbetskraft ANVISNING 11.2.2005 ANVISNING FÖR TILLÄMPNING AV YRKESKLASSIFICERINGEN Innehåll: 1. Inledning...1 2. Varför och för vad används Nordisk yrkesklassificering

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2006. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN I PROGRAMTJÄNSTER FÖR TURISTER 2006 FÖRESKRIFT 29/011/2006

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2012 1. SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2012 1 SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering 2012 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 Stadens kontrollsystem... 4 1.1.1 Extern kontroll... 4 1.1.2 Intern kontroll... 4 1.2

Läs mer

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde Ekonomistadga för Helsingfors universitet Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Ekonomistadgan för Helsingfors universitet definierar förutsättningarna

Läs mer

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Näringsgrensindelningen TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Näringsgrensindelningen TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Näringsgrensindelningen TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Näringsgrensindelningen TOL 2008 Helsingfors 2009 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka

Läs mer

YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING

YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING Föreskrift 45/011/1999 YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN YRKESEXAMEN I EKONOMIFÖRVALTNING EXAMENSGRUNDER UTBILDNINGSSTYRELSEN 2000 2 Pärm: Universitetstryckeriet Innehåll:

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

BESTA. Befattningsgruppering för statistik

BESTA. Befattningsgruppering för statistik 2009 BESTA Befattningsgruppering för statistik BESTA Befattningsgruppering för statistik Produktion: Arbetsgivarverket, 2009, tredje reviderade upplagan Tryck: 08Tryck Innehåll BESTA-systemet 7 Generella

Läs mer

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Blankettanvisning 1(21) Företagsstatistik Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster 6.3.2013 Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster Kvartalsenkäten om utrikeshandel med tjänster är lagstadgad och

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN

GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN www.vasek.fi FT20 GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN 2 GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN INNEHÅLL SIDA 1. FAKTORER SOM INVERKAR PÅ FÖRSÄLJNINGSPRISET 3 1.1 Konkurrenternas priser 3 1.2 Självkostnadsvärde 3 1.3 Priselasticitet

Läs mer

FT20 GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN

FT20 GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN FT20 GRUNDERNA FÖR PRISSÄTTNINGEN www.concordia.jakobstad.fi 2 (18) INNEHÅLL 1. FAKTORER SOM INVERKAR PÅ FÖRSÄLJNINGSPRISET 3 1.1 Konkurrenternas priser 3 1.2 Självkostnadsvärde 3 1.3 Priselasticitet dvs.

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET

SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET SÄRREDOVISNING AV KOMMUNAL AFFÄRSVERKSAMHET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2002 FÖRFATTARE Oiva Myllyntaus ARBETSGRUPP Sisko Myöhänen Mauri Marjamäki Jaakko Paloposki Auli Valli-Lintu Karl-Erik Blomgren

Läs mer

OUTSOURCING OCH INSOURCING AV EKONOMIFÖRVALTNINGEN

OUTSOURCING OCH INSOURCING AV EKONOMIFÖRVALTNINGEN Ann-Sofi Kortell OUTSOURCING OCH INSOURCING AV EKONOMIFÖRVALTNINGEN Vad står bakom företagens beslut? Företagsekonomi och turism 2013 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT

Läs mer

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen

FÖRESKRIFT 29/011/2005. Grunder för fristående examen FÖRESKRIFT 29/011/2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 Grunder för fristående examen YRKESEXAMEN INOM EKONOMIFÖRVALTNING 2005 FÖRESKRIFT 29/011/2005 UTBILDNINGSSTYRELSEN

Läs mer

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar

Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Undersökningen om arbetskraftskostnader år 2008 Blankettanvisningar Kommunala sektorn Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet www.tilastokeskus.fi/keruu/tvkkunnat/lomake

Läs mer

EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken)

EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken) 10.2.2015 EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken) 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna ekonomistadga har fastställts av styrelsen för Svenska handelshögskolan 10.2.2015. I stadgan avsedda enheter

Läs mer

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken

Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken Indelningar och anvisningar för kreditstatistiken 1.1.2009 1.1.2009 1(22) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNT...2 1.1. INLEDNING...2 1.2. KLASSIFICERINGSURVAL...2 2. INDELNINGAR...3 2.1. SEKTORINDELNING (S)...3

Läs mer

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke

För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke För första gången: Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke Rapport från Medlingsinstitutet juni 2006 av Christina Eurén och Maj Nordin Innehållsförteckning

Läs mer

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation

TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation TEKNIK OCH KOMMUNIKATION Arkitektur och byggande El- och automationsteknik Övrig utbildning inom teknik och kommunikation I Teknik och kommunikation I Arkitektur och byggande El- och automationsteknik

Läs mer

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering BENÄMNING AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Aktivitetshandledare Anställningschef Anställningsdirektör Anställningsjurist Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig farmaceut

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR

Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Linn Höglund OPERATIV REDOVISNING UTMANINGAR OCH UTVECKLINGAR Företagsekonomi och turism 2015 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Linn Höglund Lärdomsprovets

Läs mer