Blå Tråden Simklubben Lödde. En översikt av vår verksamhet SK Lödde genom Styrelsen och Tränarna. Version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blå Tråden Simklubben Lödde. En översikt av vår verksamhet SK Lödde genom Styrelsen och Tränarna. Version 1.0"

Transkript

1 Version 1.0 Blå Tråden Simklubben Lödde En översikt av vår verksamhet SK Lödde genom Styrelsen och Tränarna

2 Bäste läsare och simvän! Med denna skrift vill vi presentera en överblick av vår simklubbs verksamhet på såväl rubrik- som mer detaljerad nivå. Vår ambition är dessutom att den Blå Tråden skall vara ett levande dokument som ger en god beskrivning av klubbens verksamhet. I takt med att vi just utvecklar klubben kommer därför revisioner att göras så att Blå Tråden i möjligast mån hela tiden reflekterar vad klubben är, står för och inte minst vill framöver. Till syvende och sist är det du som läsare - oavsett om du är förälder, simmare, sponsor, tränare eller bara nyfiken på vår klubb - som avgör värdet av Blå Tråden. Vi uppmanar därför alla att höra av sig med synpunkter och goda förslag till Det är den första versionen du just nu läser vi vet att vi inte tänkt på allt som bör vara med! Om det finns något som upplevs som otydligt eller föranleder vidare frågor, tveka inte att ta kontakt med någon av nedan personer så skall vi försöka förklara tankegångar och skrivelser så gott vi kan! Avslutningsvis hoppas vi att Blå Tråden lyckas skapa en stunds intressant läsning OCH inte minst tjänar som framtida stöd- och informationskälla när behov uppstår. Löddeköpinge 10:e februari

3 Innehåll Introduktion... 4 Övergripande målsättningar och syften med verksamheten... 5 Organisation av vår verksamhet... 7 Översikt våra olika grupper... 8 Utbildningsverksamheten Simlinjen!... 9 Tävlingsverksamheten våra simsportsorienterade grupper! Vuxensim vår snabbast växande gren! Tävlingspolicy vad gäller under och före tävling Allmän tränarpolicy Föräldrapolicy Formell information mm Drogpolicy och handlingsplan (ANTI- DANT) Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Stadgar

4 Introduktion Allt sedan klubben bildades 1976 har åtskilliga hundra barn, ungdomar och vuxna - i olika former och med olika ambitioner - utbildats, tränat, tävlat och trivts med simsportens varierande element. Simklubben Lödde är sedan länge en väletablerad förening i såväl det geografiska närområdet som inom simsporten i stort. Denna skrift syftar inte till att summera bedrifter men det förtjänar att nämnas att klubben sett flera svenska mästare genom åren och så sent som sommaren 2013 var det senaste gången ett senior SM- guld togs av en simmare i klubbens numera vita tävlingsmössa. Utöver framgångar på junior- och seniormästerskap har också klubben fostrat duktiga yngre simmare som tagit många medaljer av alla valörer inom simningens olika ungdoms- SM, det som vi i sporten kallar SUM- SIM. Mästerskapsprestationer i alla ära men även om klubben har idrottsliga målsättningar på såväl regional som nationell nivå vilar klubbens verksamhet i en bred förankring och syn på att alla simmare skall få vara med utifrån sina förutsättningar och ambitioner. Vi vill verkligen vara en klubb för ALLA! När detta skrivs i februari 2014 har vi drygt 500 medlemmar i föreningen varav närmare 70- talet är engagerade i tävlingssim. Merparten av den fortsatta framställningen är därför inriktad på att beskriva hur klubbens verksamhets är organiserad och planerad med fokus på våra olika simgrupper från de första simtagen i Baddaren till gradvis mer och mer idrottsligt orienterad simträning och tävling i takt med ålder och intresse. En hel del information om klubben finns samlad på vår webbplats och efter genomgången av våra olika grupper och en del annan information avslutas Blå Tråden med lite matnyttiga länkar till sådant material. 4

5 Övergripande målsättningar och syften med verksamheten Nedan redogör i punktform de målsättningar verksamheten strävar efter att uppnå nu eller senare. Vi är medvetna om att de sportsliga målen f n inte är uppnådda men det är medvetet ty vi vill dit under de kommande åren. Vidare kan det finnas uttalade eller icke uttalade målsättningar som inte fångats nedan men vi hoppas att läsaren får en god bild av föreningens mål och syften. Långsiktiga övegripande mål Fostra barn ungdomar och vuxna i simningens förlovade konst - med stor bredd som bas för tävlingsverksamheten. Bereda simmare möjlighet att träna och tävla i nivå med egna förutsättningar. Sträva efter en jämn fördelning mellan könen - med samma möjligheter till utveckling. Erbjuda en social miljö som inbjuder till engagemang från simmare, tränare, föräldrar och sponsorer. Utvecklas till en av Skånes 6 bästa (av 55 st) och Sveriges 30 bästa (av 330 st) simklubbar räknat på Nationella och Regionala Mästerskap. Utveckla en positiv organisation med kvalificerade och utbildade tränare och funktionärer. Föreningen ska verka för en sund ekonomi och i samspel med omvärlden. Bibehålla och vidareutveckla ett gott samarbete med Kävlinge kommun och Medley. Utbildningsmål Bereda plats för minst 500 barn, ungdomar och vuxna i vår utbildningsverksamhet, där alla ges utrymme att utvecklas i nivå med sina egna förutsättningar. Erbjuda kvalificerad simutbildning i de fyra simsätten. Ett av målen är att utbilda duktiga ungdoms-, junior- och seniorsimmare, inte skapa barnstjärnor! Det ska vara kul, stimulerande lekmoment i all träning. Utbilda och utveckla tränare från de egna leden. Kontinuerligt utbilda funktionärer bland föräldrar till aktiva tävlingssimmare. Att årligen erbjuda tränare och aktiva föräldrar i klubbens verksamhet utbildning i hjärt- lungräddning samt livräddning. 5

6 Mål för tävlingsverksamheten Bereda simmare oavsett ålder möjlighet att utvecklas och tävla i nivå med sina egna förutsättningar. Erbjuda en socialt stimulerande miljö som fostrar och utbildar självständiga junior- och seniorsimmare och skapar engagemang från tränare och föräldrar. Låta simmarna utvecklas i sin egen takt där bl.a. hänsyn tas till biologisk och social mognad. Att årligen vara representerade genom Skånesim med minst 5 personer och minst en person för Svenska Simförbundet, gällande tävling eller läger. Dessa personer kan vara simmare, tränare eller ledare. Att årligen ha simmare kvalificerade till SM, JSM, Sum Sim (Riks och Ute) samt Masters SM. Att årligen ha stora trupper kvalificerade till DM, JDM, Sum- Sim Regionfinal och Vårsimiadens finaler. Att årligen tillhöra div. 1 eller div. 2 i Skånes Seriesim. Att vi alltid arrangerar bra tävlingar! Bra tempo, trevlig stämning, duktiga funktionärer. Rekryteringsmål Genomföra gemensamma aktiviteter med simmare och föräldrar i all verksamhet, en till två gånger/år. Minst ett föräldramöte/informationsmöte per tävlingsår gällande samtliga tävlingsgrupper. Alla simmare i tävlingsgrupperna skall ha minst en förälder engagerad som funktionär eller med annan funktion i klubben. Sociala mål Simning ska vara roligt. God kamratskap och lagkänsla inom klubben i och mellan grupperna. Fostra simmare till att ta eget ansvar för sin idrott och att vara en god förebild för yngre simmare. Ha engagerade föräldrar i verksamheten. Vara öppen för samarbete med andra idrottsföreningar (inte bara simklubbar). Simmare och tränare som lämnar klubben skall göra det med en positiv erfarenhet av idrotten och klubben. Följa klubbens Anti- Dant policy. 6

7 Organisation av vår verksamhet Klubben delas grovt in i tre olika simverksamheter; den utbildande ( Simlinjen ), den idrottsinriktade ( Tävlingsgrupperna A- D ) samt våra livaktiga grupper för Vuxensim (inklusive tävlingssim i form av Masters). Flertalet av våra tävlingssimmare har ofta börjat i relativt ung ålder i någon utbildningsgrupp och har sedan i takt med kunnande och intresse successivt slussats uppåt i vår gruppstruktur. Många nöjer sig emellertid med att tillgodogöra sig simfärdighet av t ex säkerhetsskäl och vi är glada att också vara en klubb för alla dessa barn och deras föräldrar! 7

8 Översikt våra olika grupper 8

9 Utbildningsverksamheten Simlinjen! Alla instruktörer ska tillsammans skapa och bidra till en harmonisk, rolig och lärorik utbildningstid för våra medlemmar. Tillsammans ska vi utbilda barn och ungdomar i vår simlinje och bidra till ökad simkunnighet. Vi vill att barn och ungdomar ska tycka simning är roligt, utmanande och spännande. Simlinjen i simklubben Lödde utgår ifrån den simlinje som Svenska Simförbundets tagit fram för svensk simning. Tanken bakom simlinjen är att ge en röd tråd från första kontakten med vatten till full simkunnighet där de fyra simsätten ligger till grund. SK löddes simlinjen är indelade i sex olika nivåer, där varje nivå bygger på klara och tydliga mål. Vi vill erbjuda våra medlemmar en rolig simutbildning som främjar barns utveckling. Vi vill genom lekar och teknikövningar göra barn trygga i vattnet vilket ligger till grund för god simkunnighet. Enligt Svenska Simförbundet är definitionen simkunnighet Kunna falla i vattnet, få huvudet under ytan och att efter att åter ha tagit sig till ytan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter är på rygg. I Simklubben Lödde tycker vi att simutbildning är viktigt! Vi utbildar våra instruktörer regelbundet för att kunna erbjuda bästa möjliga simundervisning för våra medlemmar. Alla våra instruktörer är utbildade via svenska simförbundets utbildningsprogram. Simlinjen sträcker sig från Baddaren till Teknikskolan. Sista steget i simlinjen - Teknikskolan, ligger till grund för att vidare kunna erbjuda simning som en träningsform för de barn som önskar. När målen i teknikskolan är uppfyllda och vi anser att barnen är mogna erbjuds en plats i klubbens tävlingsverksamhet och till yngsta träningsgruppen, D- gruppen. Grupperna summariskt - Simlinjen Baddare Denna nivå riktar sig till de yngsta barnen. Här är målet att genom lek bli trygg i vattnet och skapa en god vattenvana som är grunden för att lära sig simma. Silverpingvin Detta är första steget i vår simskola, vi lär barnen grunderna i ryggsim, crawl och introducerar barnen till bröstsim. Största delen av all undervisning sker i grunda bassängen men vi använder oss även av 25- metersbassängen i vissa moment. Leken är ett stort inslag i många av våra övningar. 9

10 Guldpingvin Denna nivå är en fortsättning på silverpingvinen. Här utvecklar vi barnens kunskaper och utövar många av våra övningar på djupt vatten. Leken fortsätter att vara en viktig del för fortsatt vattenvana. Fisk/Haj På nivåerna Fisk och Haj sker den största delen av undervisningen på djupt vatten men vi använder oss fortfarande av den grunda bassängen för bland annat teknik och lek. I dessa grupper utvecklar barnen simsätten ryggsim, crawl och bröstsim men får även lära sig första grunderna i fjärilsim. Teknikskola På denna nivå vill vi genom lek och målrelaterade övningar vidareutveckla grunderna i de fyra simsätten: ryggsim, crawl, bröstsim, fjärilsim. Detta vill vi åstadkomma utifrån varje individs egna förutsättningar med slutmålet att skapa ett intresse för att tävla på Utmanaren och KM. 10

11 Gruppspecifika nivåbeskrivningar Simlinjen Baddare Detta är första nivån i SK Löddes simlinje. Denna nivå riktar sig till de allra yngsta barnen. Här är målet att genom lek bli trygg i vattnet och skapa en god vattenvana som är grunden för att lära sig simma. Förkunskaper Bottna i undervisningsbassängen och vara 3 år fyllda. Mål Klara proven för: Baddaren grön (doppa, blåsa). Baddaren blå (bubbla, doppa, flyta). Undervisningen Simlektionen sker i undervisningsbassängen. 5 minuter uppvärmning på land med simrelaterade och koordinativa övningar. Vattenövningar så som doppa, bubbla, hoppa, flyta, leka. Introducerar grunderna för ryggsim och crawl genom benspark på mage och rygg. Material i form av korvar, plattor, ringar, vattenkannor, bollar, platsdjur mm används. Utförlig lektionsplanering för gruppen finns - alla baddargrupper följer samma planering. Varje lektion är 30 minuter lång. 15 lektionstillfällen/termin. Ett metallmärke ingår i terminsavgiften, ev fler klarade märken kan köpas av instruktören. Gruppen och instruktör Varje grupp består av barn. Varje grupp har 2-3 instruktörer, var av en huvudansvarig simlärare. Alla instruktörer är utbildade genom Svenska Simförbundets utbildningsprogram, minimum SA gul/blå. Tränaren ansvarar för att lektionsplaneringen för gruppen följs. Tränaren ska skapa trygghet i gruppen. Tränaren ska engagera alla barn och det är viktigt att sprida glädje. Uppflyttning till nästa nivå Vid kursens start erhåller alla barn ett simbevis som gör det lätt att följa barnets egen utveckling. På simbeviset finns delmålen för kursen. När ett mål uppnåtts premieras detta med ett klistermärke, att 11

12 fästa på simbeviset. När samtliga mål är uppfyllda och ansvarig instruktör anser att barnet är redo, kommer en plats på nästa nivå att erbjudas. Silverpingvinen Nivå Silverpingvin är andra steget i SK Löddes simlinje. Här lär vi barnen de allra första grunderna i ryggsim (ryggcrawl), crawl. Leken är ett viktigt inslag för fortsatt vattenvana och ett steg i att lära sig känna vattnet. I silverpingvinen sker största delen av undervisningen på grunt vatten. När barnen känner sig trygga i den grunda bassängen tar vi steget ut till 25 meters bassängen. Här får barnen bekanta sig med djupt vatten i form av hopp från kanten, glida med platta samt bubbla i vattnet med hjälp av instruktör. Förkunskaper Baddaren blå Mål Klara proven för: Baddaren gul Sköldpaddan Silverpingvinen Undervisningen Simlektionen sker i undervisningsbassängen. 5 minuter uppvärmning på land med simrelaterade och koordinativa övningar. Vattenövningar så som doppa, flyta, hoppa, bubbla. Simövningar för att lära ryggsim och crawl. Material i form av korvar, plattor, ringar, hundben mm. Utförlig lektionsplanering för gruppen finns - alla silverpingvingrupper följer samma planering. Varje lektion är 35 minuter lång. 15 lektionstillfällen/termin. Ett metallmärke ingår i terminsavgiften, ev fler klarade märken kan köpas av instruktören. Gruppen och instruktör Varje grupp består av barn. Varje grupp har 2-3 instruktörer, var av en huvudansvarig simlärare. Alla instruktörer är utbildade genom Svenska Simförbundets utbildningsprogram, minimum SA gul/blå. Tränaren ansvarar för att lektionsplaneringen för gruppen följs. Tränaren ska skapa trygghet i gruppen. 12

13 Tränaren ska engagera alla barn och det är viktigt att sprida glädje. Uppflyttning till nästa nivå Vid kursens start erhåller alla barn ett simbevis som gör det lätt att följa barnets egen utveckling. På simbeviset finns delmålen för kursen. När ett mål uppnåtts premieras detta med ett klistermärke, att fästa på simbeviset. När samtliga mål är uppfyllda och ansvarig instruktör anser att barnet är redo, kommer en plats på nästa nivå att erbjudas. Guldpingvinen Nivå Guldpingvin är tredje steget i SK Löddes simlinje. På denna nivå vidareutvecklar vi barnens kunskaper från tidigare nivåer i simlinjen. Undervisningen utövas på så väl grunt som djupt vatten, där den största delen av undervisningen sker på grunt vatten. Leken är ett viktigt inslag för fortsatt vattenvana och ett steg i att lära sig känna vattnet. Barnen tränar vidare på att flyta, hämta ringar på botten och får prova på att dyka. Förkunskaper Silverpingvinen Mål Klara proven för: Guldpingvinen Undervisningen Simlektionen sker i undervisningsbassängen. 5 minuter uppvärmning på land med simrelaterade och koordinativa övningar. Vattenövningar så som hoppa, flyta, glida, dyka. Vidareutvecklar simkunskaperna i ryggsim och crawl. Introducerar bröstsim. Material i form av korvar, plattor, ringar, hundben mm. Utförlig lektionsplanering för gruppen finns - alla guldpingvingrupper följer samma planering. Varje lektion är 35 minuter lång. 15 lektionstillfällen/termin. Ett metallmärke ingår i terminsavgiften, ev fler klarade märken kan köpas av instruktören. Gruppen och instruktör Varje grupp består av barn. Varje grupp har 2-3 instruktörer, var av en huvudansvarig simlärare. 13

14 Alla instruktörer är utbildade genom Svenska Simförbundets utbildningsprogram, minimum SA gul/blå. Tränaren ansvarar för att lektionsplaneringen för gruppen följs. Tränaren ska kapa trygghet i gruppen. Tränaren ska engagera alla barn och det är viktigt att sprida glädje. Uppflyttning till nästa nivå Vid kursens start erhåller alla barn ett simbevis som gör det lätt att följa barnets egen utveckling. På simbeviset finns delmålen för kursen. När ett mål uppnåtts premieras detta med ett klistermärke, att fästa på simbeviset. När samtliga mål är uppfyllda och ansvarig instruktör anser att barnet är redo, kommer en plats på nästa nivå att erbjudas. Fisken Nivå Fisken är fjärde steget i SK Löddes simlinje. På denna nivå utvecklar vi barnens kunskaper från tidigare nivåer i simlinjen. Undervisningen sker så väl i grund som djup bassäng. All undervisning utgår från den grunda bassängen där teknik och lek praktiseras. På djupt vatten tränas uthållighet och stor fokus läggs vid att bibehålla tekniken på samtliga simsätt. Utöver att simma på djupt vatten får barnen träna på utskjut från kant, flyta samt dyka. Förkunskaper Guldpingvinen Mål Klara proven för: Silver- och guldfisken Järnmärket Undervisningen Simlektionen sker i undervisningsbassängen. 5 minuter uppvärmning på land med simrelaterade och koordinativa övningar. Vattenövningar så som flyta, hoppa, glida, utskjut, dyka. Vidareutvecklar simkunskaperna i ryggsim, crawl och bröstsim. Introducerar fjärilsim genom öva fjärilskick, delfinhopp och hoppfjäril. Material i form av korvar, plattor, ringar, hundben mm. Utförlig lektionsplanering för gruppen finns - alla fiskgrupper följer samma planering. Varje lektion är 35 minuter lång. 15 lektionstillfällen/termin. Ett metallmärke ingår i terminsavgiften, ev fler klarade märken kan köpas av instruktören. 14

15 Gruppen och instruktör Varje grupp består av barn. Varje grupp har 2-3 instruktörer, var av en huvudansvarig simlärare. Alla instruktörer är utbildade genom Svenska Simförbundets utbildningsprogram, minimum SA gul/blå. Tränaren ansvarar för att lektionsplaneringen för gruppen följs. Tränaren ska kapa trygghet i gruppen. Tränaren ska engagera alla barn och det är viktigt att sprida glädje. Hajen Nivå Hajen är femte steget i SK Löddes simlinje. På denna nivå utvecklar vi barnens kunskaper från tidigare nivåer i simlinjen. Undervisningen utgår ifrån 25 meters bassängen där barnen får träna på att bibehålla och utveckla tekniken på samtliga simsätt. Barnen tränar vidare på dyk från kanten/pallen, barnen tränar även på att flyta. Slutmålet för kursen är vattenprovet. En del av undervisningen sker även på grunt vatten där teknik och lek främst utövas. Förkunskaper Järnmärket Mål Klara proven för: Hajen brons, silver och guld Vattenprovet Undervisningen Simlektionen sker i undervisningsbassängen. 5 minuter uppvärmning på land med simrelaterade och koordinativa övningar. Vattenövningar så som flyta, hoppa, glida, utskjut, dyka. Vidareutvecklar simkunskaperna i ryggsim, crawl, bröstsim och fjärilsim. Material i form av korvar, plattor, ringar, hundben mm. Utförlig lektionsplanering för gruppen finns - alla fiskgrupper följer samma planering. Varje lektion är 35 minuter lång. 15 lektionstillfällen/termin. Ett metallmärke ingår i terminsavgiften, ev fler klarade märken kan köpas av instruktören. Gruppen och instruktör Varje grupp består av barn. Varje grupp har 2-3 instruktörer, var av en huvudansvarig simlärare. 15

16 Alla instruktörer är utbildade genom Svenska Simförbundets utbildningsprogram, minimum SA gul/blå. Tränaren ansvarar för att lektionsplaneringen för gruppen följs. Tränaren ska kapa trygghet i gruppen. Tränaren ska engagera alla barn och det är viktigt att sprida glädje. Teknikskolan När du är simkunnig d v s kan falla i vattnet med huvudet under ytan, simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter är på rygg, är du välkommen att simma i vår teknikskola. I Teknikskolan har vi roligt! Här utvecklas tekniken i de fyra simsätten så att simningen blir effektiv. Det innebär att praktisera alla delar av simsättet så som andning, balans, bentag, armtag och koordination. I Teknikskolan introduceras simmaren till starter och vändningar i samtliga simsätt. Vi vill visa på att simning är en rolig tävlings- och motionsform. Teknikskolan är uppdelad i fyra olika grupper. Teknikskola Järn och Brons är första nivån av vår teknikskola. Teknikskola Silver är andra nivån. Teknikskola Guld är tredje och sista nivån. Förkunskaper Vattenprovet Mål Klara proven för: Plakett brons och silver Regelrätta vändningar i de fyra simsäten Prova på att simma utmanaren Undervisningen Simlektionen sker i 25 meters bassängen. 10 minuter uppvärmning på land med simrelaterade, styrke- och koordinativa övningar. Teknikövningar för alla fyra simsätten Vidareutvecklar simkunskaperna i ryggsim, crawl, bröstsim och fjärilsim. Material i form av korvar, plattor, zoomers (fenor), dolme. Utförlig lektionsplanering för grupperna finns där teknik Brons och Järn följer samma planering. Silver och guld är fristående med egna planeringar efter nivån på gruppen och 16

17 individen. Målsättningarna är klara och tydliga även för dessa grupper. Varje lektion är 60 minuter lång. 15 lektionstillfällen/termin. Plakett brons och silver ingår i kursavgiften. Utöver det erbjuds barnen köpa övriga märken som barnen tar under terminens gång. Gruppen och instruktör. Varje grupp består av barn. Varje grupp har 2-3 instruktörer, var av en huvudansvarig simlärare. Alla instruktörer är utbildade genom Svenska Simförbundets utbildningsprogram, minimum SA gul/blå men huvudansvarig är teknikskoleutbildad. Tränaren ansvarar för att lektionsplaneringen för gruppen följs. Tränaren ska kapa trygghet i gruppen. Tränaren ska engagera alla barn och det är viktigt att sprida glädje. Utmanaren: Är klubbens interntävling, en tävling där alla är vinnare. En uppskattad och rolig tävlingsform för våra yngsta simmare. 17

18 Allmänna regler för barn och föräldrar i någon av Simlinjens grupper 1. Kom i god tid till undervisningen. 2. Ingen får hoppa i bassängerna förrän lektionen startar och simläraren/tränaren godkänt det. 3. Alltid duscha innan samling. 4. Förbjudet att springa i simhallen då det är stor risk för halka. 5. Förbjudet att knuffa i någon i vattnet. 6. Lyssna noga och följa simläraren/tränarens instruktioner. 7. Vid långvarig sjukdom eller skada som medför längre frånvaro rapporteras till kansliet. 8. Föräldrar som önskar titta på barnens undervisning hänvisas sitta inne på bänkarna vid undervisningsbassängen alternativ i kafeterian om barnet simmar i 25:an. Inga föräldrar får sitta längs med 25 meters bassängen om inte inträde löses, detta är regler från Medley som vi måste följa. 9. Föräldrar som har synpunkter, frågor eller beröm som rör undervisningen är välkommen att prata med ansvarig simlärare/tränare före eller efter lektionen. Respektera att inte störa under lektionstid. 18

19 Tävlingsverksamheten våra simsportsorienterade grupper! Simmare som är klara med Simlinjen och tycker att detta med simning också verkar roligt i ett tävlingssammanhang erbjuder vi plats i någon av våra tävlingsgrupper. Oftast börjar man då i den första och yngsta (sett till deltagarnas ålder), D- gruppen, för att sedan eventuellt vandra uppåt i grupperna i takt med ålder, kunnande samt ambitionsnivå! Nedan följer en tämligen detaljerad beskrivning per tävlingsgrupp vad som väntar en simmare i olika stadier av ens tävlingskarriär i SK Lödde. Vi har också tävlingssim för vuxna, så kallad Masters. Information om denna aktiva del av föreningen återfinns i ett separat avsnitt om just vuxensim senare i Blå Tråden. Gruppspecifika nivåbeskrivningar Tävlingsgrupperna D- gruppen Rekrytering När simmare från teknikskolan uppnått samtliga mål och är mogna att gå vidare erbjuds plats i D- gruppen. Barn som kommer utifrån och uppfyller de kriterier som krävs för att simma i D- gruppen kommer att erbjudas plats i den mån det finns. Rekrytering från teknikskolan sker två gånger per år, vid terminsslut. Detta sker i samråd mellan tekniskskolans instruktörer, ansvarig tränare för simlinjen samt D- gruppens huvudansvarige tränare. Exakt omfattning kan ändras från termin till termin men nedan ger en god indikation. Gruppen, simmare och träning Tre simpass/vecka à 1-1,5 timme. Två landpass i form av lättare styrketräning à 30 minuter. Specifikt styrketräningsprogram för barn i pre- pubertal ålder med fokus på styrka, koordination, balans och uthållighet. Inrikta träningen på medley. Fokus på teknikinlärning i samtliga fyra simsätt. Sprintbetonad träning. Lära regler i simning för vändning och starter. Märkestagning av Plakett Guld. All träning sker i 25 meters bassängen. Sommartid erbjuds även träning i 50 meters bassäng. Minst två ledare, varav en huvudansvarig med relevant utbildning för ålder och nivå. Rekommenderad ålder 8-11 år simmare per grupp. 19

20 Tävling Sociala event ca en gång per termin. Sommarläger. Internt önskas simmaren delta på de tävlingar SK Lödde anordnar som är passande i ålder. Externt är huvudmålet att delta på Simiaden samt Dronksim. Seriesim är en viktig tävling och om en simmare blir uttagen till denna tävling förväntas det att simmaren ställer upp och tävlar för klubben. Tränaren Vara engagerad och positiv. Instruera och se alla simmare, varje pass. Motivera simmarna att träna. Informera simmarna om gruppens mål inför varje termin. Inför varje säsong göra en planering samt följa upp och utvärdera den. Följa utformat styrketräningsprogram: Pre- pubertal. Väcka intresse hos simmarna att vilja tävla och tycka det är kul. Anmäla simmare till tävling. Annordna minst ett föräldramöte per år. Delta i tävlingar som ges för gruppen. Delta och anordna läger för gruppen en gång per år. Skapa en vi- känsla i gruppen och klubben. Delta på interna och externa utbildningar när tillfälle ges. Mål och riktlinjer för uppflyttning till C- gruppen Klara av att simma ett simpass på ca 2000 meter på en timme. Erfarenhet av att ha tävlat internt eller externt. Klarat alla prov för Plakett Guld. Visa på träningsvilja och mognad att träna i C- gruppen. Regelrätt simning av de fyra simsätten samt vändingar och starter (undantag kan ges). Klarat pokal 1 på Utmanaren och påbörjat pokal 2. C- gruppen Rekrytering När simmare från D- gruppen uppnått samtliga mål och är mogna att gå vidare erbjuds plats i C- gruppen. Barn som kommer utifrån och uppfyller de kriterier som krävs för att simma i C- gruppen kommer att erbjudas plats i den mån det finns. Rekrytering från D- gruppen sker två gånger per år, vid terminsslut. Detta sker i samråd mellan huvudansvarig tränare i D- gruppen och huvudansvarig 20

21 tränare i C- gruppen. Exakt omfattning kan ändras från termin till termin men nedan ger en god indikation. Gruppen, simmare och träning Tävling Fyra simpass/vecka á 1,5-2 timme. Tre landpass i form av styrketräning á minuter. Specifikt styrketräningsprogram för barn i prepubertal/pubertal ålder med fokus på styrka, koodination, balans och uthållighet. Inrikta träningen på medley. Fortsatt stort fokus på teknik i samtliga fyra simsätt. Främst sprintbetonad träning men med inslag av längre distanser där tekniken ska vara i fokus. Kunna regler i simning för vändning och starter. Simmarna ska varje säsong sätta upp mål för träning/tävling. All träning sker i 25 meters bassängen. Sommartid erbjuds även träning i 50 meters bassäng. Minst två ledare, varav en huvudansvarig med relevant utbildning för ålder och nivå. Rekommenderad ålder 9-13 år simmare per grupp. Sociala event ca två gånger per termin. Läger två gånger per år. Internt önskas simmaren delta på de tävlingar SK Lödde anordnar som är passande i ålder. Externt är huvudmålet att delta på Simiaden, Dronksim och ev Sum- Sim. Seriesim är en viktig tävling. Om en simmare blir uttagen till denna tävling förväntas det att simmaren ställer upp och tävlar för klubben. Målsättning att tävla på samtliga 100 meters distanser, 200 medley samt 400 frisim regelbundet. Tränaren Vara engagerad och positiv. Instruera och se alla simmare, varje pass. Motivera simmarna att träna och tävla. Informera simmarna om gruppens mål inför varje termin. Inför varje säsong göra en planering samt följa upp och utvärdera den. Följa utformat styrketräningsprogram: Prepubertal. Väcka intresse hos simmarna att vilja tävla och tycka det är kul. Anmäla simmare till tävling. Annordna minst ett föräldramöte per år. Delta i tävlingar som ges för gruppen. Delta och anordna läger för simmarna två gånger per år. Skapa en vi- känsla i gruppen och klubben. 21

22 Delta på interna och externa utbildningar när tillfälle ges. Mål och riktlinjer för uppflyttning till B- gruppen Klara av att simma ett simpass på ca 3000 meter på en timme. Erfarenhet av att ha tävlat internt eller externt. Klara testserie på 10*100 frisim starttid 1 min 40 sekunder. Närvaro på minst 75 % (undantag om annan idrott utförs). Visa på träningsvilja och mognad att träna i B- gruppen. Regelrätt simning av de fyra simsätten samt vändingar och starter. Klarat Pokal 3 på utmanaren. B- gruppen Rekrytering När simmare från C- gruppen uppnått samtliga krav och är mogna att gå vidare erbjuds plats i B- gruppen. Simmare som kommer utifrån och uppfyller de kriterier som krävs för att simma i B- gruppen kommer att erbjudas plats i den mån det finns. Rekrytering från C- gruppen sker två gånger per år, vid terminsslut. Detta sker i samråd mellan ansvarig tränare i C- gruppen och ansvarig tränare i B- gruppen. Exakt omfattning kan ändras från termin till termin men nedan ger en god indikation. Gruppen, simmaren och träning Fem simpass/vecka á 2 timmar. Fyra landpass i form av styrketräning á minuter. Specifikt styrketräningsprogram för barn i pubertal ålder med fokus på styrka, koodination, balans och uthållighet. Inrikta träningen på medley. Bibehålla god teknik under längre och tuffare serier. Aerobträning med ev inslag av anaerobträning ( mjölksyraträning ). Intervallträning. Simpass upp emot meter. Morgonträning med A- gruppen för simmare från 14 år med hög närvaro (80 procent eller mer). Kost- och näringslära. Mentalträning: tänka rätt. Simmaren ska sätta upp målsättningar för varje säsong tillsammans med tränaren Hög träningsnärvaro (80 procent). Klara av olika former av testserier. Simmaren ska föra träningsdagbok över träning, tävling och läger. 22

23 Tävling Simmaren ska vara god förebild för yngre simmare. All träning sker i 25 meters bassängen. Vår- och sommartid erbjuds även träning i 50 meters bassäng. Minst två ledare, varav en huvudansvarig med relevant utbildning för ålder och nivå. Rekommenderad ålder år simmare per grupp. Läger två gånger per år. Internt önskas simmaren delta på de tävlingar SK Lödde anordnar som är passande i ålder. Externt är huvudmålet att delta på Simiaden, Sum- Sim samt JDM. Seriesim är en viktig tävling. Om en simmare blir uttagen till denna tävling förväntas det att simmaren ställer upp och tävlar för klubben. Tränaren Vara engagerad och positiv. Instruera och se alla simmare, varje pass. Motivera simmarna att träna målinriktat. Informera simmarna om gruppens säsongsplanering och målen och kraven som ställs i gruppen. Inför varje säsong göra en planering samt följa upp och utvärdera den. Utforma ett välarbetat styrketräningsprogram för pubertal ålder Uppmuntra simmare att tävla ofta. Uppmuntra simmarna att föra dagbok. Anmäla simmare till tävling i samråd med simmaren. Annordna minst ett föräldramöte per år. Delta i tävlingar som ges för gruppen. Delta och anordna läger för gruppen två gånger per år. Skapa en vi- känsla i gruppen och klubben. Delta på interna och externa utbildningar när tillfälle ges. Mål och riktlinjer för uppflyttning till A- gruppen Klara testserie på 10*100 frisim starttid 1 min 30 sekunder. Klara testserie på 10*100 medley starttid 1 min 45 sekunder. Närvaro på minst 80 procent. Visa på träningsvilja och mognad att träna i A- gruppen. Höga ambitioner och målsättningar. Erbjudande om plats i A- gruppen sker när Chefstränare och B- gruppens tränare anser att simmaren har uppnått de kriterier som ställs. Simmaren ska också vara väl införstådd med vad som krävs av 23

24 denne för att simma i A- gruppen och ska vilja satsa i linje med det val inom A- gruppen som simmaren gör, d v s A1 eller A2 (beskrivs nedan). A- gruppen Rekrytering Till vår högsta grupp rekryteras simmare som antingen vill göra en gedigen elitsatsning på sin sport (A1 nedan) alternativt simmare som önskar fortsätta efter B- gruppen men som vill ta det lite lugnare i omfattning och ambitionsnivå (A2). Ledordet i rekryteringen är viljan, vad simmaren vill med sin simning. Av detta följer att det inte är avgörande vad en simmare har för specifika tider vid ingången till A- gruppen utan vad denne är beredd att stoppa in i träningsomfattning framöver! A1 och A2 tränar flertalet träningar tillsammans och ÄR tillsammans A- gruppen. Det är framförallt en del morgonträningar som är dedikerade A1 (då A2 inte deltar). Simmare som uppfyller nedan väljer SJÄLVA i samråd med tränare om A1 eller A2 skall genomföras. Kravspecifikation gällande simmare som byter från SK Löddes B- grupp (eller annan klubb) till SK Löddes A1 eller A2 (utöver grundkraven som beskrivits i slutet av B- gruppen ovan): Flickor; 14 och äldre, pojkar 15 dito (året de fyller). Simmaren ska ha en stark vilja att utvecklas som simmare/tävlingssimmare och person. Simmaren ska ha ambitionen att delta på de träningar och tävlingar som erbjuds. Simmaren från B- gruppen ska ha uppvisat en fin progression på träning och i sitt tävlande. Beslut om erbjudande om uppflyttning tas gemensamt av tränarna i A och B- gruppen, där också hänsyn tas till biologisk och social mognad. A1: (Exakt omfattning kan ändras från termin till termin men nedan ger en god indikation.) Erbjuds upp till 8 stycken simpass och 3 stycken styrkepass per vecka (tävlingsfri sådan). Fr o m VT 2014 är ett pass regelbundet i lång bana (50m bassäng). Under delar av året kan långbaneträningen utökas. Träningsläger erbjuds minst en gång per år inplanerat utifrån hur tävlingskalendern är utstakad. 24

25 Tillgång till massage är viktigt och klubben har som ambition att hålla sådan service gentemot A1 i möjligaste mån. Om simmaren vill utöka sin träningsvolym, utöver det som klubben erbjuder gällande simpass, är det rekommendabelt att söka NIU eller Specialidrott på Polhememsgymnasiet i Lund för att på så sätt få in 2-3 extra simpass/vecka. Klubben är också behjälplig om simmaren efter gymnasiet vill söka sig till ett simuniversitet i USA. En period i simmarlivet då man får chans att träna och tävla med ett lag bestående av ca 20 stycken simmare (av samma kön) i åldrarna år. Huvudmål gällande tävling: Nationella mästerskap (SM, JSM, Sum Sim Riks) samt att representera Svenska Simförbundet och Skånesim. Simmarna förväntas att ha ambitionen att träna samtliga pass som erbjuds, att ställa upp på de tävlingar som erbjuds och visa en stark vilja att utvecklas som tävlingssimmare och personer. Undantag rörande acceptabel träningsomfattning kan göras p g a arbete och högskolestudier men A2 kan för sådana simmare vara ett bra alternativ. Huvudmålet gällande träningen är att träna för att prestera. Möjlighet att byta till A2 terminsvis. A2: (Exakt omfattning kan ändras från termin till termin men nedan ger en god indikation.) Erbjuds 5 stycken simpass och 3 stycken styrkepass per vecka. Om simmaren vill utöka sin träningsvolym, kan denne äska om att få göra ett byte till A1, till nästkommande termin. Det är också rekommendabelt att söka Specialidrott simning på Polhemsgymnasiet i Lund för att få in 2 extra simpass/vecka. Klubben är också behjälplig om simmaren efter gymnasiet vill söka sig till ett simuniversitet i USA. Huvudmål gällande tävling: Regionala mästerskap (DM, JDM, Sum Sim Region) samt i övrigt Nationella tävlingar i Sverige i mån av kvalificering och intresse. Simmarna förväntas att ha ambitionen att träna samtliga pass som erbjuds, att ställa upp på de tävlingar som erbjuds och visa en stark vilja att utvecklas som simmare och personer. Undantag rörande acceptabel träningsomfattning kan göras p g a arbete och högskolestudier. Huvudmålet gällande träning är att träna för att träna. Möjlighet att byta till A1 terminsvis. 25

26 Något om träningens innehåll i A- gruppen: Säsongsplaneringen styrs av de Nationella och Regionala mästerskapen. Styrketräningen är blandad; fria vikter och Nautilusmaskiner eller liknande. Medleyträning fortsätter men simträningen inriktas mer mot specialsimsätt och specialdistanser. Simteknik ska alltid vara i fokus (oavsett farter). Stor vikt läggs på att träna rätt gällande puls och Borgskalan, via pulstester. Simmarna erbjuds biomekaniska analyser via uv- kamera och laptop. Simmarna erbjuds ett simmar/info möte 1ggr/vecka. Simmarnas inre motivation ska styras av den egna säsongsmålsättningen. Simmarna lär sig att ta ansvar för sitt eget idrottande. Individuella coachande samtal 2ggr/termin. Simmarna erbjuds funktionärsutbildning. Simmarna lär sig olika tävlingsstrategier. Simmarna ges information om / utbildas i kost, anatomi, fysiologi, dopning och mental träning. 26

27 Vuxensim vår snabbast växande gren! Vuxensim består av både nybörjarutbildning i olika steg samt tävlingssimning ( Masters ). I strikt mening är Masters en tävlingsgrupp men då Vuxensim vänder sig till just vuxna individer faller det sig naturligt att hålla ihop dem i ett eget avsnitt oavsett nivå. I klubben har vi vuxensimning i fyra olika nivåer. Bl a finns en mastersgrupp som består av i huvudsak före detta tävlingssimmare som motionstränar men det finns också i gruppen några som tävlar som Mastersimmare. Gruppen har deltagit i både kortbane SM och DM under Crawlskolor finns sedan i tre nivåer. Crawlskola Pro för de som kan crawl och voltvändning samt övriga simsätt hyfsat. De klarar av att simma ett träningspass på cirka 1500 meter på en timme. Gruppen har några tränarledda pass men de flesta passen simmas tillsammans med Mastersgruppen. Crawlskola fortsättning här kan simmarna grunderna i crawl men är inte tillräckligt säkra för att simma några längre sträckor än. Har prövat på fjärilsim och behärskar rygg och bröstsim. Gruppen har tränare på kanten alla pass Crawlskola nybörjare för de som inte alls kan simma crawl och behöver lära sig från grunden. Gruppen har tränare på kanten alla pass. Rekrytering För Mastersgruppen krävs det i princip tävlingsbakgrund för att hänga med. Men då Mastersgruppen tränar samtidigt som Crawlskola Pro gruppen så kan man tekniskt sett tillhöra Mastersgruppen men ändå simma med Pro gruppen förutom när de har tränarledda tillfällen. Beroende på färdigheter i crawl så går det att hoppa in i vilken grupp som helst. Man behöver inte ha gått det föregående steget för att komma med i gruppen. Krav för rekrytering I nybörjargruppen måste man kunna simma minst 200 meter bröstsim varav 50 meter på rygg. I fortsättningsgruppen ska du kunna simma minst 25 meter crawl. I pro gruppen ska du kunna simma crawl längre sträckor för att hänga med i ett simpass på cirka 1500 meter på en timme. Grupperna och dess träning/upplägg Mastersgruppen tränar 2 gånger à 1 h per vecka. Medlemmarna i gruppen har ansvar för en veckas träning var och skriver då simpass och coachar övriga simmare. 27

28 Mastersgruppen deltar i tävlingar då det är möjligt. Till exempel DM och SM. Det finns inget maxantal i mastersgruppen. Crawlskola Pro coachas vid de flesta tillfällen av Masterssimmare. Vid några tillfällen finns det dock tränare på kanten. Pro simmarna blir filmade en gång och får feedback från tränare genom att titta på filmerna. Pro gruppen kan innehålla olika simmare. Crawlskola fortsättning och nybörjare har tränarledd undervisning vid 10 olika tillfällen. Fortsättningsgruppen och nybörjargruppen kan ha stycken deltagare om det finns en tränare och ca 15 stycken om det finns två tillgängliga tränare Tränaren för vuxengrupper beaktar..: Ska vara engagerad och positiv. Ska vara lyhörd för simmarnas önskemål. Eftersom det är vuxna människor så vet de ofta själv vad de behöver hjälp med. Viktigt att till stor del utgå från det. Enkäter görs mot slutet i varje termin. Viktigt att läsa igenom dessa och utifrån kommentarer göra förändringar. Nybörjarkurs och Fortsättningskurs består av tio tillfällen. Det är viktigt att tränaren gör en planering så att det sker en tydlig progression inom kursen men också mellan de olika kurserna. Om gruppen har olika tränare vid olika tillfällen är det viktigt att de informerar varandra så att alla som undervisar gruppen har koll exakt på vad den har gjort vid de olika tillfällena. Hjälpa till att ordna någon form av festligare avslut. Mål för alla vuxengrupper Det ska finnas grupper så att alla kan hitta en nivå som passar dem. Från nybörjargrupp till tävlingsgrupp. Målet är att så många som möjligt skall fortsätta simma så länge som möjligt. Simning är en idrott man kan hålla på med hela livet, det ska inte ta slut bara för att man inte längre är ung. Att kunna erbjuda plats till alla som vill komma med. Alla ska känna sig lika välkomna! 28

29 Tävlingspolicy vad gäller under och före tävling Nedan sammanfattar en del viktiga saker vi vill att simmare, föräldrar, andra anhöriga och tränare beaktar och försöker leva efter i samband med tävling. OBS! Klart för start som nämns nedan är ett viktigt dokument simmarna får inför varje tävling (undantag Utmanaren/Poängsim) där allsköns detaljerad och praktisk information erhålls. Under tävling tänker vi bland annat på att: Visa respekt för tränare, ledare, funktionärer, medtävlare och publik. Vara observant och meddela tränare/ledare om någon simmare mår dåligt eller har något annat problem. Vara motiverad och på gott humör. Komma i tid enligt Klart för start och helst sitta nära tränaren, ej dina anhöriga. Meddela i tid om man ej kan deltaga till ansvarig tränare enligt Klart för start. Försöka göra sitt bästa på tävling och därför bland annat: Alltid genomför ordentlig uppvärmning (insim)! Ovan under aktiv översyn av tränare på plats oavsett om det är ens dagliga tränare eller ej. Inte störa simkamrater som är i färd med insim eller annan förberedelse. Säkerställa att energin i kroppen är rätt före, under och efter passet ät och drick rätt och vid rätt tidpunkt! Efter genomfört lopp söka kontakt med tränare på plats för återkoppling. Tävla i SK Löddes mössa. Bära SK Lödde T- shirt eller liknande under prisutdelning. Stötta och heja på dina klubbkamrater. 29

30 Allmän tränarpolicy Vi är stolta över våra tränare. Men då vi av naturliga skäl ömsar tränarbemanning över tid finns det skäl att nåla fast en del viktiga saker att tänka på, ny som gammal på kanten! Våra tränare oavsett grupp/nivå: Skall infinna sig till träning i god tid, ca 15 min innan träningen börjar. För att i lugn och ro kunna pricka av närvaro, planera/skriva passet på tavlan o s v. Skall alltid göra sitt bästa som tränare under träningen och bör sprida en glad och positiv anda. Har ett ansvar för att simträningen bedrivs ändamålsenligt och överensstämmande med de mål klubben har för verksamheten i stort och för gruppen specifikt. Uppträder som ett föredöme för klubbens simmare. Agerar aktivt och engagerat under träningen och ser alla simmare och ger konstruktiv återkoppling till dessa. Sporrar och uppmuntrar simmarna på träning OCH tävling. Ordnar ersättare när man är sjuk eller i övrigt är förhindrad att ta träningen. Meddelar om detta i god tid så att ersättare har möjlighet att ställa upp. Plockar undan och städar efter sig. Drar upp/lägger i linor i förekommande fall. Har skyldighet att föra närvarostatistik för gruppen. Deltar på tränarmöten så ofta det bara går. Har skyldighet att tillrättavisa simmare som inte uppträder sportsligt och kamratligt eller stör simundervisningen. Bär SK Löddes kläder på tävling. Agerar aktivt under tävling och situationsanpassar. D v s yngre simmare har andra behov än mer erfarna/äldre. 30

31 Föräldrapolicy SK Lödde har bland annat som mål att verka för god kamratanda och respekt för andra människors lika värde. Utan att komma med pekpinnar för hur vi vuxna bör agera vill vi ändå stryka under en del angelägna aspekter att som vuxen anhörig/förälder ta med sig in i simhall och samtal om simning. Vi som vuxna, simmarmammor och simmarpappor bland annat tänker på att: Vi vuxna måste vara ett föredöme för våra barn och ungdomar. Vi skall vara våra barns förebilder på ett så naturligt och bra sätt som möjligt. Vi skall vara positiva föräldrar som hejar på våra simmare. Vi skall stötta i såväl medgång som motgång. Stötta inte kritisera. Vi måste respektera rollfördelningen ledare vs. förälder. Det är tränaren som bestämmer under träning och tävling. Låt ditt barn styra om det vill prata om sitt lopp, sin träning etc. Driv inte sådan diskussion själv mot barnet. SK Lödde är vidare en ideell förening som förutsätter ett stort föräldraengagemang för att verksamheten skall fungera. Familjer med simmare i klubbens tävlingsgrupper skall därför hjälpa till i verksamheten. Att som förälder engagera sig i klubbens verksamhet är en berikande fritidssysselsättning- vad kan vara mer givande än att dela sitt barns intresse och samtidigt få en inspirerande och kul samvaro med andra simföräldrar! En förutsättning för att simtävlingar över huvud taget ska kunna genomföras i klubben är att det finns funktionärer. Funktionärer är till 99 procent föräldrar. Återkommande rekrytering av nya funktionärer ur föräldraleden är därför en nödvändighet. Egna arrangemang är vidare en viktig inkomstkälla för klubben utan dessa blir terminsavgifterna klart högre. 31

32 Formell information mm Drogpolicy och handlingsplan (ANTI- DANT) Klubben följer såväl sedan länge etablerad och årligen reviderad ANTI- DANT policy samt har även utökat sin egen hållning/policy till att även omsluta mobbing, krishantering mm. Simidrott/Klubben/AntiDANTPolicy/ Verksamhetsplan Vår senast antagna verksamhetsplan: Simidrott/Klubben/Verksamhetsplan/ Verksamhetsberättelse De senaste årens verksamhetsberättelser finns här: Simidrott/Klubben/Verksamhetsberattelse/ Stadgar Återfinns här: Simidrott/Klubben/Stadgar/ 32

Vilken grupp passar mig?

Vilken grupp passar mig? Vilken grupp passar mig? Vår verksamhet våren 2016 Malmö Kappsimningsklubb Jag vill börja simma! Men vilken grupp ska jag gå i? From våren 2016 går tre klubbar; Limhamns Simsällskap (LSS), Malmö Simsällskap

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet! Adress: Nybovägen 3 på Frösön. Entré på översidan av sporthallen och sedan går ni en trappa ner. Där finns damernas omklädningsrum på vänster sida

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Litsbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Litsbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Litsbadet! Adress: Nybyvägen 7, Vid Treälvsskolan. LEKTIONSTILLFÄLLEN På Litsbadet simmar vi nedanstående datum. Notera dessa noga. Tisdagar: 19/1, 26/1, 2/2, 9/2,

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Storsjöbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Storsjöbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Storsjöbadet! Adress: Krondikesvägen 95A LEKTIONSTILLFÄLLEN På Storsjöbadet simmar vi nedanstående datum under hösten. Notera dessa noga. Måndagar: 31/8, 7/9, 14/9,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP!

VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP! VÄLKOMMEN TILL OSBY SIMSÄLLSKAP! ELIT TÄVLINGSGRUPPER CRAWL/MEDLEY SIMSKOLA Lycka är att simma Dagens Idrott ställer stora krav på föreningarna. Många föreningar lockas att stressa talanger i träning och

Läs mer

NKK. 2014:2 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2

NKK. 2014:2 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2 NKK 2014:2 hälsar välkommen till en ny termin Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2 Medley-Teknikskola Medley-Teknikskola Forts. Teknikskolor

Läs mer

En tävling som alla vinner på

En tävling som alla vinner på 2011/2012 En tävling som alla vinner på Att kunna simma är både roligt och livsviktigt. Därför har Svenska Simförbundet och E.ON startat Skolsimmet som är en tävling för alla skolor med elever i årskurs

Läs mer

UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN

UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN UTVECKLINGSSTADIUM 3: TEKNIKSKOLAN Teknikinlärning ch fysisk aktivitet Tekniksklan riktar sig till verksamhet för barn i cirka 7-12 års ålder, sm genm målrelaterade lekar ch övningar vidareutvecklar grunderna

Läs mer

Lärarmanual för Simkampen

Lärarmanual för Simkampen Lärarmanual för Simkampen Lärarmanualen är tänkt att använda som ett hjälpmedel vid simundervisningen inför Sim- kampen. Materialet innehåller ett antal övningar med skiftande svårighetsgrad och förslag

Läs mer

Att lära barnen trygghet och säkerhet i och kring vatten. Ta simmärkena Baddaren grön, Baddaren blå och Sköldpaddan

Att lära barnen trygghet och säkerhet i och kring vatten. Ta simmärkena Baddaren grön, Baddaren blå och Sköldpaddan BADDAREN Vattenvana och tillhörande lekar i vattnet är mycket viktigt för att barnet skall känna sig trygg i och kring vattnet, vilket vi lägger stor fokus på i Baddaren. Leken är en naturlig del i barnets

Läs mer

Välkommen till oss. Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd.

Välkommen till oss. Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd. Lysekils simsällskap är klubben som bedriver en bred simverksamhet för alla åldrar i Lysekils kommun med omnejd. Vi har simundervisning från 4 års ålder i vår simskola som följer Svenska simförbundets

Läs mer

Sommarverksamhet 2014

Sommarverksamhet 2014 Sommar Sommarverksamhet 2014 Malmö Simsällskap - Limhamns Simsällskap Sommarsimskola för både barn och vuxna! Under sommaren bedriver Malmö Simsällskap och Limhamns Simsällskap sommarsimskola på Rosengårdsbadet

Läs mer

Mål med kursen Baddaren N1

Mål med kursen Baddaren N1 Mål med kursen Baddaren N1 Kunna doppa huvudet under vattenytan, inte vara rädd för att få vatten i ögonen samt att hoppa från kant på djupt vatten. Simmärke: Baddaren Blå Doppa Doppa huvudet 5 gånger,

Läs mer

2010-01-01 Kriterier för tävlingsnivåerna!

2010-01-01 Kriterier för tävlingsnivåerna! 2010-01-01 Kriterier för tävlingsnivåerna! Detta dokument är en guide och målsättning för att skapa en långsiktig och välfungerande struktur i Järfälla Simsällskap. Mer detaljerat innehåll finns i JS linjens

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande FÖRÄLDRAENGAGEMANG. och riktlinjer gällande att ha barn som deltager i tävlingsverksamheten

Simklubben Elfsborgs policy gällande FÖRÄLDRAENGAGEMANG. och riktlinjer gällande att ha barn som deltager i tävlingsverksamheten Simklubben Elfsborgs policy gällande FÖRÄLDRAENGAGEMANG och riktlinjer gällande att ha barn som deltager i tävlingsverksamheten 1 Denna policy gällande föräldraengagemang är ett av flera policydokument

Läs mer

2014/2015. En tävling som alla vinner på! TÄVLINGEN ARRANGERAS AV SVENSKA SIMFÖRBUNDET

2014/2015. En tävling som alla vinner på! TÄVLINGEN ARRANGERAS AV SVENSKA SIMFÖRBUNDET 2014/2015 En tävling som alla vinner på! TÄVLINGEN ARRANGERAS AV SVENSKA SIMFÖRBUNDET En tävling som alla vinner på! Att kunna simma är både roligt och livsviktigt. Därför har Svenska Simförbundet startat

Läs mer

Simklubben Elfsborg Guldtråden version 1.0. Simklubben Elfsborg GULDTRÅDEN. Hur vi med bredden når toppen

Simklubben Elfsborg Guldtråden version 1.0. Simklubben Elfsborg GULDTRÅDEN. Hur vi med bredden når toppen Simklubben Elfsborg GULDTRÅDEN Hur vi med bredden når toppen Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Stadgar... 5 2.1 Ändamål... 5 2.2 Simidrottens kärna... 5 2.3 Strategisk plan... 5 3 Träning... 7 3.1

Läs mer

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden

IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF LÖDDE MODELLEN Den gula tråden IF Lödde skall verka för att ledare och spelare skall utveckla en stark känsla för föreningen, det som man i dagligt tal kallar klubbkänsla. Detta innebär att man skall

Läs mer

Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen)

Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen) Arbetsbeskrivningar föräldraengagemang Järfälla Simsällskap (Simsektionen) Detta dokument beskriver de olika grupper man som förälder har möjlighet att engagera sig i. Du kan läsa vad rollen innebär, vilken

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs baby- och minisim på Sollidenbadet! Adress: Sollidenvägen 64A (Skulle entrén och/eller korridoren vara låsta är koden för att komma in 1719). När ni kommer in genom huvudentrén

Läs mer

RIKTLINER OCH KVALITETSKRITERIER FÖR SSF:S BARNVERKSAMHET ENLIGT SIMLINJEN

RIKTLINER OCH KVALITETSKRITERIER FÖR SSF:S BARNVERKSAMHET ENLIGT SIMLINJEN RIKTLINER OCH KVALITETSKRITERIER FÖR SSF:S BARNVERKSAMHET ENLIGT Babysim Verksamhet för barn från 3 mån upptill 2 år, som tillsammans med vuxen, vägleds genom lek och målrelaterade övningar till att upptäcka

Läs mer

IFK Simning Åland. Föreningshandbok. Kjell Hansen 2015-10-14

IFK Simning Åland. Föreningshandbok. Kjell Hansen 2015-10-14 Föreningshandbok Kjell Hansen 2015-10-14 Innehåll Värdegrunder...1 Idrottens verksamhetsidé...1 Idrott är...1 Idrott består av...1 Idrotten ger...1 Vi delar in vår idrott...1 Idrotten följer...1 Idrottens

Läs mer

Policydokument. Styrelsen Njurunda Simsällskap 2013-01- 01

Policydokument. Styrelsen Njurunda Simsällskap 2013-01- 01 2013 Policydokument Styrelsen Njurunda Simsällskap 2013-01- 01 1 Allmänt 1.1 Njurunda Simsällskap (NSS) skall verka för att främja simning i enlighet med Riksidrottsförbundets och Svenska Simförbundets

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Tävlings- och aktivitetsinformation HT 2016

Tävlings- och aktivitetsinformation HT 2016 Tävlings- och aktivitetsinformation HT 2016 Observera att ändringar kan komma att göras gällande medföljande tränare på respektive tävling. 28/8 Kick Off! Alla simmare från tävlingsgrupperna (TT,FT,BT,ST)

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim

Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim Verksamhetsplan 2013 2016 Varbergs Sim Varbergs Sim Föreningens syfte: Varbergs Sim ska vara en ideell förening med en bred verksamhet som främjar simidrotten från babysim till elitsimning Varbergs Sim

Läs mer

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare:

Ungdomspolicy Allmänt Generella Regler Ålderskullar: Uppflyttning av spelare: Ungdomspolicy Pixbo erbjuder ungdomar som är intresserade av innebandy, en åldersanpassad idrottsutbildning, inriktad på innebandy. Utbildningen skall omfatta såväl praktisk som teoretisk utbildning i

Läs mer

Innehållsförteckning. Version

Innehållsförteckning. Version Yoksas väg Innehållsförteckning Version... 2 Förord... 1 Definition av Yoksas väg... 1 Policy för ledare i Yoksa... 2 Policy för utövare i Yoksa... 3 Policy för förädlar & anhöriga i Yoksa... 4 Taekwondo

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs sommarsimskola på Storsjöbadet i Juni, 2016!

Varmt välkomna till SK Ägirs sommarsimskola på Storsjöbadet i Juni, 2016! Varmt välkomna till SK Ägirs sommarsimskola på Storsjöbadet i Juni, 2016! Adress: Krondikesvägen 95 A LEKTIONSTID Lektionstiden är 45 min. På utsatt starttid bör barnen varit på toaletten, vara ombytta

Läs mer

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Verksamhetsplan 2016 Här vill vi vara 2020, det påståendet svarade vi i styrelsen på under en strategidag 2015. Nedan kommer vi att lista

Läs mer

Simning i läroplanen I SKOLSIMMET TIPS OCH ÖVNINGAR I

Simning i läroplanen I SKOLSIMMET TIPS OCH ÖVNINGAR I TIPS OCH ÖVNINGAR Simning i läroplanen Simning är en av färdigheterna som finns angivna i kursplanen för Idrott och hälsa. I årskurs 1-3 ska simning finnas med i undervisningen. Det ska leda till att eleverna

Läs mer

SPELREGLER. För dig som tränar och tävlar för SK Triton

SPELREGLER. För dig som tränar och tävlar för SK Triton SPELREGLER För dig som tränar och tävlar för SK Triton Spelreglerna ska ses som en vägledning i vad som gäller för Tritons medlemmar såväl aktiva simmare som andra medlemmar när du representerar Triton.

Läs mer

Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer

Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer Avdelningen för utbildningsinspektion Ulrika Lindmark 1 (12) Tillsyn av simkunnighet och förmåga att hantera nödsituationer vid vatten 1 Inledning 1.1 Bakgrund Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken

Läs mer

Erik dyker Lärarmaterial

Erik dyker Lärarmaterial sidan 1 Böckerna om Erik Författare: Torsten Bengtsson Vem är Erik? Huvudpersonen i böckerna är Erik, en nyfiken och ganska så orädd liten kille. Läsaren får följa med Erik i hans vardag och de utmaningar

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

Fler övningar och lekar för ökad vattenvana

Fler övningar och lekar för ökad vattenvana Fler övningar och lekar för ökad vattenvana Övningar flyta och glida Stjärnan Stå i ring, varannan ligger på rygg eller mage. De andra drar ringen runt. På rygg Försök att ligga stilla på rygg i vattnet.

Läs mer

SÖDERHAM S TE ISSÄLLSKAPS ORGA ISATIO SPLA

SÖDERHAM S TE ISSÄLLSKAPS ORGA ISATIO SPLA SÖDERHAM S TE ISSÄLLSKAPS ORGA ISATIO SPLA Denna organisationsplan vänder sig till deltagare i tennisskolan samt till deras föräldrar. Övergripande ambitioner Söderhamns TS ungdomsverksamhet syftar till

Läs mer

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR

RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR 2015 3-manna RIKTLINJER FÖR POJKAR OCH FLICKOR 7 ÅR Målsättning föreningen Älvsborg FF erbjuder barn, ungdomar och vuxna i närområdet en mötesplats där alla är välkomna att ha trevligt med fotboll som

Läs mer

6 Foto: Anette Andersson

6 Foto: Anette Andersson 6 Foto: Anette Andersson Föräldrapress Nästan inga föräldrar anser att de själva sätter press på sina barn, men nästan hälften tycker att andra gör det. Din inställning och attityd avgör om ditt barn ska

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydlig inriktning

Läs mer

Blå tråden är framtagen för att.

Blå tråden är framtagen för att. BLÅ TRÅDEN Uppdatering 2014-15 Blå tråden är framtagen för att. Ha en gemensam plattform att arbeta efter. Man får kontinuitet i verksamheten. Man får ett större samarbete mellan lagen och föreningen En

Läs mer

Inledning. Organisation

Inledning. Organisation Föreningsfolder Inledning Rissne IF grundades 1984 och har sedan dess vuxit från endast ett seniorlag i fotboll till det vi är i dag, med verksamhet inom både fotboll och volleyboll. Fotbollen, som är

Läs mer

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club

Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club Verksamhetsplan för Borås Hockeytalangers Club VERKSAMHETSPLAN FÖR BORÅS HOCKEYTALANGER Borås Hockeytalangers verksamhet omfattar U11 till och med A1. Varje ledare ska vara införstådd med innehållet i

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff

Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Habo Friidrott 04 Introduktionsträff Innehåll Friidrottens utbildningar - åldersanpassad träning 2 Vision, Värdegrund, Verksamhetside, Ledarfilosofi 5 Friidrottens pedagogik - instruktionsmetodik 6 Att

Läs mer

Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3 Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3

Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3 Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3 Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3 Vuxencrawl fortsättning - Vårterminen 2015 - Vecka 2/3 4*50 glidbröstsim 4*50 glidbröstsim 3*50 (25 frisim - 25 bröstsim) 3*50 (25 frisim - 25 bröstsim)

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20

GREBBESTADS IF. Barn- och ungdomsfotboll. Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar. Fastställd 2013-03-20 GREBBESTADS IF Barn- och ungdomsfotboll Policy Föräldraguide GIF:s röda trådar Fastställd 2013-03-20 Grebbestads IF Policy Barn och ungdomsfotboll Grebbestads IF erbjuder fotbollsverksamhet för att alla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING

VERKSAMHETSPLAN 2011 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. SAMMANFATTNING VERKSAMHETSPLAN 2011 SAMMANFATTNING Gymnastik är en form av idrott, som alla har nytta av att hålla på med. Gymnastiken ger en god kroppskontroll, är utvecklande av motoriken samt dynamisk och mångfacetterad.

Läs mer

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF

RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF RÖDA TRÅDEN Gemensamma värderingar och riktlinjer för ungdomsverksamheten i Dösjöbro IF Version 2, 2013 Reviderad 2012-01-22, 2012-02-12, 2012-03-05, 2013-01-02, 2013-02-04 2 Innehåll 1. OM RÖDA TRÅDEN...

Läs mer

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola.

SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. SKK (Stockholms Kappsimningsklubb) inbjuder alla Ekerö kommuninvånare samt sommargäster att anmäla era barn i vår populära sommarsimskola. Våra badplatser: Karlskär, Lundhagen, Mörby, Stockby(Stenhamra)

Läs mer

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK

Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Visions och målprogram för Junior och Idrottskommittén Haverdals GK Upprättad datum: 2010 04 12 Reviderad datum: Innehåll Bakgrund... 3 Riktlinjer och utgångspunkter... 3 RF:s riktlinjer för barnidrott...

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2014 - Vecka 38

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2014 - Vecka 38 Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2014 - Vecka 38 4*50 glidbröstsim 4*50 glidbröstsim 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 ben (25 crawlben - 25 bröstben) 3*50 ben platta

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Norrtälje Simklubb

Verksamhetsberättelse. Norrtälje Simklubb Verksamhetsberättelse Sid 1( 6) Verksamhetsberättelse Norrtälje Simklubb Styrelsen för Norrtälje Simklubb lämnar härmed följande berättelse för Verksamhetsberättelse Sid 2( 6) Styrelsens sammansättning

Läs mer

Grön nivå (ofta ca 9-11 år)

Grön nivå (ofta ca 9-11 år) Grön nivå (ofta ca 9-11 år) Att tänka på vid träningen: Tekniskt Barn i den här åldern klarar inte av att koncentrera sig längre tider. Det är lämpligt att dela upp träningspasset i flera kortare moment,

Läs mer

Mål Kunskap om innehållet i Simlinjens utvecklingsstadier 3, 4 och 5 med betoning på de två första stadierna. Kunskap om hur de tio nyckelfaktorerna

Mål Kunskap om innehållet i Simlinjens utvecklingsstadier 3, 4 och 5 med betoning på de två första stadierna. Kunskap om hur de tio nyckelfaktorerna Simlinjen Mål Kunskap om innehållet i Simlinjens utvecklingsstadier 3, 4 och 5 med betoning på de två första stadierna. Kunskap om hur de tio nyckelfaktorerna för en långsiktig utveckling relaterar till

Läs mer

Simskola sommaren 2016

Simskola sommaren 2016 Simskola sommaren 2016 Vilken grupp passar mig? Malmö Kappsimningsklubb Perioder Sommaren 2016 Hur fungerar sommarsimskolan hos oss? Sommarsimskolan är en intensivsimskola som anordnas av oss under sommaren

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Sollidenbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Sollidenbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Sollidenbadet! Adress: Sollidenvägen 64A (Skulle entrén och/eller korridoren vara låsta är koden för att komma in 1719) När ni kommer in genom huvudentrén går ni

Läs mer

NKK. 2014:1 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna:

NKK. 2014:1 hälsar välkommen till en ny termin. Kursinformation för Simskolegrupperna: NKK 2014:1 hälsar välkommen till en ny termin Kursinformation för Simskolegrupperna: Baddaren 1 Baddaren 2 Pingvinen 1 Pingvinen 2 Hajen 1 Hajen 2:1 Hajen 2:2 Medley-Teknikskola Medley-Teknikskola Forts.

Läs mer

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF

Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Policy och Riktlinjer för Malmköpings IBF Vår policy beskriver vad vi vill med vår förening och vår verksamhet. Policyn utgör grunden för hur vi alla sedan ska agera i olika sammanhang. Malmköpings IBF

Läs mer

Simmärken i Varbergs Sim

Simmärken i Varbergs Sim Simmärken i Varbergs Sim Baddaren Grön Doppa Märkestagaren ska doppa hakan och ena örat under vattnet. Detta upprepas fem gånger för varje sida. Bubbla Märkestagaren ska andas in, hålla andan och blåsa

Läs mer

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR

NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR NÄSETS SK:s VÄRDERINGAR Värderingsdokumentet är ett komplement till vår Vinröda tråd som är klubbens strategiska inriktningsdokument. I Näsets SK är alla som vill, välkomna att spela fotboll. Vi bedriver

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET

VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET VERKSAMHETSDOKUMENT FOTBOLLSVERKSAMHET INLEDNING Boxholms IF har som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för spelare och ledare som är motiverade att vara verksamma i föreningen. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2014 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Jan Sigurdh Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Madeleine Segerbrand Kassör Claes Gordon Ledamot till november 2014 Monica Höglind

Läs mer

Viksbergs GKs idrottsprogram -07

Viksbergs GKs idrottsprogram -07 Viksbergs GKs idrottsprogram -07 Mål och Vision långsikt, kort sikt Träning Bredd, elit, ungdom inkl sociala aktiviteter Tävling Bredd, elit, ungdom Utbildning ungdom, vuxna, ledare, funktionärer Rekrytering

Läs mer

Riktlinjer och policys för IFK Borlänge Alpin

Riktlinjer och policys för IFK Borlänge Alpin Riktlinjer och policys för IFK Borlänge Alpin Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. IFK BORLÄNGE ALPIN STRÄVAR EFTER ATT:... 2 3. ATT VARA FÖRÄLDER I IFK BORLÄNGE ALPIN... 2 4. ATT VARA AKTIV ÅKARE

Läs mer

Ungdomspolicy Halmstad Hockey

Ungdomspolicy Halmstad Hockey Vi vill: Ge våra ishockeyungdomar en meningsfull fritidssysselsättning i en god miljö och hjälpa varje spelare till att bilda sig en positiv självuppfattning som individ och hockeyspelare. Låta våra hockeyungdomar

Läs mer

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom

Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Utdrag från BFK Röda Tråden På väg mot mål, avsnitt BFK Ungdom Sammanfattning: Målsättning BFK Ungdom Som fotbollsförening skall BFK verka för att våra ungdomar utvecklas till goda fotbollsspelare och

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPOLICY FÖR OK KÅRE Dat 100118, ver 1.0

BARN- OCH UNGDOMSPOLICY FÖR OK KÅRE Dat 100118, ver 1.0 I OK Kåre ska alla barn och ungdomar ges möjlighet att lära sig orientera samt utveckla sin orienteringsförmåga efter egen ambitionsnivå och vad som är bäst för respektive individ. Målet är att barn och

Läs mer

En tävling som alla vinner på

En tävling som alla vinner på 2012/2013 En tävling som alla vinner på Att kunna simma är både roligt och livsviktigt. Därför har Svenska Simförbundet och E.ON startat Skolsimmet som är en tävling för alla skolor med elever i årskurs

Läs mer

Nyhetsbrev. Fjärde bästa klubb! Simning med fart NKK såklart!!! 3 NKK simmare till landslaget! LITE FAKTA:

Nyhetsbrev. Fjärde bästa klubb! Simning med fart NKK såklart!!! 3 NKK simmare till landslaget! LITE FAKTA: Välkomna till ett nytt år och en ny termin inom NKK:s verksamhet med alla kurser och träningsgrupper. Nu kör vi igång med en massa nya simmare och nya utmaningar för alla att se fram emot. Vi hade ett

Läs mer

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy

Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy Samlingsdokument 2016 Verksamhetsidé Mål och strategi Policy 1 Verksamhetsidé Lilla Torg FF är en fotbollsförening med bredden i fokus. Det känns därför naturligt för oss att formulera vår verksamhetsidé

Läs mer

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy värdegrund vision mål riktlinjer för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy, värdegrund, vision, mål och riktlinjer för bordtennisklubben BTK Rekord Inledning Detta policydokument

Läs mer

Gymnastik och kul på loven. Föräldrar- Barn gymnastik. Barr och Bom. Sport och Spark. Födelsedagskalas. Karate. Lek och Lär

Gymnastik och kul på loven. Föräldrar- Barn gymnastik. Barr och Bom. Sport och Spark. Födelsedagskalas. Karate. Lek och Lär Föräldrar- Barn gymnastik Lek och Lär Barr och Bom Sport och Spark Karate Gymnastik och kul på loven Födelsedagskalas Ta tillvara varje steg i utvecklingen. En av livets största gåvor är självförtroende

Läs mer

Svenska Skidförbundets längdverksamhet

Svenska Skidförbundets längdverksamhet Svenska Skidförbundets längdverksamhet 1(6) Svenska Skidförbundets längdverksamhet Vi vill! Du aktive skidåkare tjej eller kille, junior eller senior. Du som vill satsa och satsar hårt, du som vill försöka

Läs mer

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning

LIRA BOLL I. Din lokala fotbollsförening. SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning LIRA BOLL I Din lokala fotbollsförening SOLBERGA BOLLKLUBB:s målsättning I SOLBERGA BOLLKLUBB värnar vi om att alla ska känna gemenskap och sammanhållning. Vi vill att alla upplever en god kamratanda och

Läs mer

Målkriterier Beskrivning Exempel

Målkriterier Beskrivning Exempel Bollspel - År 3: Eleven klarar enklare bollövningar enskilt, behärskar bollen. Eleven klarar bollövningar parvis, med olika typer av bollar. Eleven klarar olika bollekar och bollspel tillsammans med andra.

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för Bokebo förskola Ölycke ro. läsåret 2007 2008 O:\Kvalitetsredovisning\Kvalitet 2007-2008\Förskolan\Instruktion.doc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Presentation av rektorsområdet

Läs mer

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom

Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom Sandvikens IF SIF-Stilen barn och ungdom 2016-01-01 1 Sandvikens IF utveckling och elit Inom Sandvikens IF är vår övertygelse att bredd ger elit. Genom att få många barn att spela fotboll i Sandvikens

Läs mer

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll

FCD-MODELLEN. för 5-7 manna fotboll FCD-MODELLEN för 5-7 manna fotboll Sportslig organisation 2011, gäller fr o m 1 november Kontaktvägar FC Djursholm FC Djursholm kansli 08-753 15 22 Sportchef Pär Mille Millqvist 0705-88612 mille@fcdjursholm.se

Läs mer

Svenska Simförbundets simmärken

Svenska Simförbundets simmärken Svenska Simförbundets simmärken Baddaren Dopprov Märkestagaren skall doppa huvudet under vattnet fem gånger. Bubbelprov Märkestagaren skall andas in, hålla andan och blåsa ut under vattnet. Detta skall

Läs mer

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport

Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening. Standardrapport Utvärdering av svensk fotbolls arbete med förening Standardrapport Procent Antal Instämmer med påståendet 73,3% 85 Instämmer delvis med påståendet 26,7% 31 Instämmer inte med påståendet 0% 0 Medel 1,73

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Bankeryds Tennisklubb

Verksamhetsplan 2016. Bankeryds Tennisklubb Verksamhetsplan 2016 Bankeryds Tennisklubb Inledning Klubben bildades 1958 och har idag drygt 500 medlemmar. Vi äger vår tennisanläggning på Furuvik, som består av tre inomhusbanor med Bolltexunderlag

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

IDROTT FÖR DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET OCH ÄR LITE EXTRA INTRESSERAD AV IDROTT OCH HÄLSA LAROVERKEN.SE

IDROTT FÖR DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET OCH ÄR LITE EXTRA INTRESSERAD AV IDROTT OCH HÄLSA LAROVERKEN.SE IDROTT FÖR DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET OCH ÄR LITE EXTRA INTRESSERAD AV IDROTT OCH HÄLSA LAROVERKEN.SE EN UTBILDNING FÖR IDROTTS- INTRESSERADE ELEVER OCH ELITSATSANDE IDROTTARE Vill du kombinera ett

Läs mer

Arbetshäfte År 7 Namn Klass

Arbetshäfte År 7 Namn Klass Idrott och Hälsa Arbetshäfte År 7 Namn Klass Kunskapsblock 1 Spel och lekar Mål som eleven skall ha nått i år 9 Eleven skall kunna delta i lek, dans, idrott och andra aktiviteter och kunna utföra lämpliga

Läs mer

IDROTT DET HÄR ÄR FRIA LÄROVERKEN IDROTT FÖR DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET OCH ÄR LITE EXTRA INTRESSERAD AV IDROTT OCH HÄLSA LAROVERKEN.

IDROTT DET HÄR ÄR FRIA LÄROVERKEN IDROTT FÖR DIG SOM SKA SÖKA TILL GYMNASIET OCH ÄR LITE EXTRA INTRESSERAD AV IDROTT OCH HÄLSA LAROVERKEN. IDROTT DET HÄR ÄR FRIA LÄROVERKEN IDROTT > > Möjlighet att kombinera studier med idrott > > Lärare och instruktörer med specialkompetens > > Bra lokaler och samarbeten med ledande klubbar > > Idrottsläger

Läs mer

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25

Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Fastställd av Svenska Klätterförbundets styrelse 2006-03-25 Med klättring för barn avser vi i allmänhet idrott till tolv års ålder. I barnklättring låter vi barnen lära sig genom lek och därigenom utveckla

Läs mer

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12)

Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Idrotts- och hälsocertifiering av Gräppås golfklubb (v. 2015-12) Gräppås Golfklubb är en ideell förening och har som målsättning att låta alla medlemmar få spela golf på både motionsnivå och tävlingsnivå.

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Didaktiskt hjälpmedel i GIH:s simundervisning

Didaktiskt hjälpmedel i GIH:s simundervisning Författare: Eva Kraepelien-Strid Datum: 2010-03-16 Didaktiskt hjälpmedel i GIH:s simundervisning Lärarstudenter GIH 2008 delrapport 3: 2009 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86

Läs mer

Genom att vi befinner oss i samma lokal hela dagarna och är samma pedagoger under för och eftermiddagarna så skapar vi en trygg miljö för barnen.

Genom att vi befinner oss i samma lokal hela dagarna och är samma pedagoger under för och eftermiddagarna så skapar vi en trygg miljö för barnen. I förskoleklassens verksamhet tar vi tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära genom att låta leken vara ett av de viktigaste verktygen för barnens kunskapsutveckling. Den sociala träningen och

Läs mer

Bulltoftamodellen. parläsningen ger stora möjligheter till direkta stopp och omedelbara diskussioner, vilket utvecklar läsförståelsen

Bulltoftamodellen. parläsningen ger stora möjligheter till direkta stopp och omedelbara diskussioner, vilket utvecklar läsförståelsen Bulltoftamodellen Vårt syfte är att utöver den egna läsningen av bänkbok, väskbok eller liknande ge barnen lästräning på ett strukturerat sätt, där kamratstödet utgör en viktig faktor för läsutvecklingen.

Läs mer

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39

Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39 Vuxencrawl - fortsättning Höstterminen 2015 - Vecka 39 4*50 glidbröstsim 4*50 glidbröstsim 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 (25 crawl - 25 bröstsim) 3*50 ben (25 crawlben - 25 bröstben) Platta. 3*50

Läs mer

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden

Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Välkommen till Rimbo IF Hockey Röda tråden Barn (5 13 år) Ungdomsishockey (14 18 år) och Seniorhockey 2004-2005 Detta dokument innehåller riktlinjer om hur vi tillsammans skall utveckla hockeyn sportsligt

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Inbjudan till Simtävling

Inbjudan till Simtävling Inbjudan till Simtävling 23e augusti 2014 På Citadellbadet i Landskrona Landskrona Simsällskap och Simklubben Lödde har i sammarbete med Barncancerfonden nöjet att inbjuda Er till 2014 års Swim of Hope.

Läs mer