DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 18"
  • Per Ek
  • för 2 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Nr DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 18 ENERGI Magnus Josefsson, jurist på Mannheimer Swartling EU-deklarera mera Sedan den 1 oktober i år gäller den nya lagen om energideklarationer för byggnader. Lagen innebär att de flesta kommersiella fastighetsägare men även många småhusägare kommer att bli skyldiga att upprätta en energideklaration för sin byggnad. Magnus Josefsson och Boverket reder ut begreppen angående det nya EU-direktivet som på sikt ska spara ström åt hela Europa. Sid 11 DIGITALTEKNIK Framtiden förhandlar om Den stora allmännyttiga bostadskoncernen i Göteborg har sagt upp leverantören av fastighetsnät, Com Hem och sitter nu i förhandlingar. Samtidigt påbörjades tidigare i år utbyggnad av ett nytt öppet bredbandsnät med fiber. INOMHUSMILJÖ Golven spelar roll Sid 35 Den här gången djupdyker vi i inomhusmiljön. Från det att du går upp på morgonen till dess att du går och lägger dig, har du troligen gått på många olika golv. Vi trampar på golv av sten, betong, trä, plast och textil. Fastighetsförvaltaren tar dessutom en titt på betong som inredning. BRANSCHREGISTRET Blå guide till bättre leverantörer Sid 23 Du har väl inte missat vårt digra register över leverantörer till branschen. Längst bak i alla nummer av Fastighetsförvaltaren finns det allt från Arkitekter till Värmepumpar. Dessutom en hel del företag på bokstäverna däremellan. Sid 47 Bildmontage som ger en idé om hur det går att bygga tillfälliga lokaler med dagens teknik. Bygg som du vill Tänk dig att ta med alla dina lokaler och flytta dem vart du vill. Och då pratar vi inte om att bara flytta insidan utan hela rubbet. Det är dag möjligt med ny teknik från företaget Cramo. Följ med och se hur spännande dagens tillfälliga lokaler faktiskt är. Nyheter Ljus i tunneln Vad den nya regeringen kommer att betyda för fastighetsbranschen är ännu inte helt klart. Men helt klart är att Fastighetsägarnas VD är positiv till den nya regeringen. Det är en fräsch blandning av både välkända och nya namn, som ger intryck av kompetens, säger Per-Åke Eriksson, VD för Fastighetsägarna Sverige. Kristdemokraterna lovade före valet hyressänkningar på kronor per år om de skulle komma till makten. Anledningen är enligt Göran Hägglund att fastighetsskatten även påverkar de som hyr sin bostad. Sid 7 Sid 37 Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen

2 Ledare Rekordår i sikte för fastighetsbranschen Döden i Venedig sid. 10 Fastighetskonsulten Jones Lang LaSalles genomgång av de nordiska fastighetsmarknaderna förmedlar en bild av ljusa tider. God tillgång till investeringsvilligt kapital, stark ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning ligger bakom den positiva utvecklingen. Den bästa tiden är dock nu. Framöver väntas en inbromsning och dämpad aktivitet. Foto: Gösta Wendelius Trävirke på uppgång sid. 36 Betong är möjligheternas material sid. 20 Att det fortfarande finns mycket kapital som söker sig till fastighetsmarknaden illustrerar inte minst av att det under årets första sex månader investerades 61 miljarder kronor i svenska fastigheter. Då är bostadsaffärer och bud på fastighetsbolag inte inräknade. För hela 2006 spås ett nytt rekord på över 90 miljarder kronor. Också i Norge, Danmark och Finland är det hög aktivitet på affärerna även om Sverige står i särklass. Huvudvärken för fastighetsägarna är fortfarande att det finns så många tomma kontorslokaler. Vid halvårsskiftet var vakansgraden i över 15 procent. Andelen tomma lokaler är dock på den lägsta nivån på tre år och vakanserna väntas, enligt fastighetskonsulten, fortsätta att sjunka i spåren av att det skapas fler jobb. Särskilt kontorsintensiva branscher som konsultbolag och finansföretag växer och ger draghjälp åt kontorshyresmarknaden även om fastighetsägarna har svårt att driva igenom höjda hyror. Eventuella hyreshöjningar väntas främst beröra de allra bästa lokalerna med de bästa lägena i s innerstad. Enligt fastighetskonsulten Newsec omsattes fastigheter till ett värde av 76 miljarder kronor under årets första hälft. Därför tror Newsec att förra årets rekord på 123 miljarder kronor kommer att överträffas med råge. Det utländska intresset för svenska fastigheter är mycket stort och det gäller inte minst shoppingcentrum. Wihlborgs gör affär värd 752 miljoner kronor i Malmö Fastighetsbolaget Wihlborgs har sålt 10 procent av sitt fastighetsbestånd till Carnegie Fastigheter. Det här är den största fastighetsförsäljning som gjorts i Malmö, enligt Wihlborgs vd Anders Jarl. När Wihlborgs köpte Tornets Öresundsinnehav för 2,2 miljarder kronor i maj ingick Malmöfastigheten Caroli City med hotell och kvadratmeter bostäder. Hotelldelen, SAS Radisson, styckades av och såldes till Pandox i augusti för 260 Mkr. Nu köper Carnegie Fastigheter resterande delen av Caroli City på totalt kvadratmeter bestående av köpcentrum, bostäder och ett större parkeringsutrymme i bottenvåningen för 752 Mkr. Det innebär att Wihlborgs på kort tid sålt vidare hälften av Tornetinnehavet. Syftet är att värna kärnverksamheten kommersiella fastigheter. Carnegie Fastigheter köper Caroli City för att öka andelen bostäder i sitt bestånd. Enligt VD Staffan Olsson är Malmö i dag en intressantare marknad än. Skatt på värmepump kan tas bort Den som installerar bergvärmepump har hittills fått höjt taxeringsvärde. Det systemet vill nu samtliga riksdagspartier ta bort, visar en ny kartläggning. Därmed sänks taxeringsvärdet för en normalvilla med kronor. Bakom kartläggningen står en av aktörerna på marknaden, industriföretaget Thermia, som bland annat installerar värmepumpar. Det finns ett växande intresse för att byta ut gamla olje- och vedpannor mot mer miljövänliga och billigare alternativ. Sedan början av året har villaägare kunnat utnyttja det konverteringsbidrag på upp till kronor som den förra regeringen införde för att byta ut oljepannor och direktverkande el. Men vad många inte uppmärksammat förrän efteråt är att den miljöförbättrande åtgärden straffbeskattas i fastighetsdeklarationen. Det staten uppmuntrat genom bidrag med ena handen tas tillbaka via en skattehöjning med den andra. Detta vill samtliga riksdagspartier ändra på, enligt Thermias kartläggning. Men socialdemokraterna nöjer sig med att hänvisa till en arbetsgrupp som undersöker hur fastighetsskatten inte ska motverka energieffektiva lösningar i bebyggelsen. Urban Nilsson Chefredaktör Fastighetsförvaltaren är fastighetsbranschens B2B-tidning. Tidningen informerar om läget på fastighetsmarknaden, nya produkter, aktuella byggprojekt med mera. Fastighetsförvaltaren utkommer sex gånger om året och har en TS-kontrollerad upplaga. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. Besök oss gärna på nätet: Fastighetsförvaltaren ges ut av: Hexanova Media Group AB Box 31014, GÖTEBORG Tel: Fax: VD, ansvarig utgivare Urban Nilsson skontoret: Grosshandlarvägen 5, ÅRSTA Tel: Fax: Göteborgsredaktionen Tel: Fax: Västeråsredaktionen Ulf Norström Tel: Redaktör Mathias Eriksson SINNES Skribenter Ingrid Saarva Peter Lindskog-Bodin Projektledare Peter Düfke Annonsering Tinna Knape Elin Naessén Louice Andersson Rose Marie Andersson Ekonomi Thelma Infante Traffic / Materialhantering Elin Kärnevik Grafisk form / Layout Fredrik Sandberg SINNES Tryck GD Media, Gävle Tidningsstatistik AB Tel ISSN

3 Nyheter Bioenergi ett allt viktigare alternativ Vi är beroende av energi för att vår välfärd ska fungera, men nu hotar klimatförändringar och sinande tillgång på olja, samtidigt som efterfrågan på energi ökar. Visste du att 25 procent av Sveriges totala energianvändning kommer från förnybara biobränslen? I uppvärmning och industri är bioenergin dominerande och den växer kraftigt inom elproduktion och transporter. Många länder satsar nu på förnybar bioenergi, och Sveriges regering har beslutat att Sverige ska bli oberoende av fossil olja till Detta ger vind i seglen för svenska bioenergiföretag! Vad är bioenergi? Bioenergi är energi utvunnet ur biobränslen, vilket definieras enligt Svensk Standard som bränsle där biomassa eller torv är utgångsmaterial. Bränslet kan ha genomgått kemisk process eller omvandling och ha passerat annan användning. Biomassa är enligt samma standard material med biologiskt ursprung som inte eller endast i ringa grad omvandlats kemiskt. Biobränslen kan indelas i olika undergrupper. Vanligast är indelning utifrån ursprung: Trädbränslen är trädråvara från skogen som inte genomgått någon kemisk process. Här ingår avverkningsrester grenar och toppar som blir över vid avverkning av timmer och massaved. Vid sågverk och i pappers- och massaindustrin blir spån och bark restprodukter som också kan användas som bränsle, oförädlat eller förädlat till pellets och briketter. Även returträ räknas till trädbränslen. Avlutar är en annan stor biprodukt inom massaindustrin. De bildas när träflis kokas till pappersmassa. Avlutar innehåller organiska föreningar som kan förbrännas med energiutvinning och kemikalier som återvinns. Med nya tekniker för förgasning av lutar kan även drivmedel framställas i denna process. Agrara bränslen, eller åkerbränslen, kommer från jordbruket. Energiskog (Salix), energigräs, energihampa, halm och spannmål för uppvärmning eller framställning av etanol är några exempel. Ytterligare exempel är raps och andra vegetabiliska oljor för framställning av biodiesel, eller för eldning, samt vall och andra växter för biogas. Biobränslen från avfall härrör från organiskt avfall. Eldning av TYSTAST & STARKAST PÅ MARKNADEN! Provat att handla i Servande Fackhandeln någon gång? Kom in till oss och upptäck skillnaden! avfall ger värme och el. Rötgas från reningsverk och deponigas kan också räknas hit. Torvbränsle framställs av torv, ett biologiskt material som ofullständigt nedbrutet finns lagrat i mossar och på dikade torvmarker. Torven räknas i Sverige som långsamt förnybart. Biobränslen kan också indelas utifrån tillstånd som: fasta flytande gasformiga eller utifrån användningsområde som biobränslen för: uppvärmning elproduktion transporter Västerdala Bioenergis nya pelletsfabrik i Vansbro Träpellets är som tidigare nämnts ett förädlat biobränsle från Sveriges största förnyelsebara resurs, skogen. Råvaran kommer från skogsavverkning, sågverk, trä- och massaindustrin och utgörs av sågspån, kutterspån, torrflis eller bark. Även lignin, torv eller energigräs kan användas i tillverkningen av pellets eller briketter, som är lite större och grövre bränslebitar. Förädlingen sker vid någon av de cirka 50 pelletsfabriker som KOMBIMOTOR KM 85 R ELLER KM 100 Att med en och samma maskin lösa så många uppgifter som möjligt, samtidigt som det skall vara lätt att både transportera och förvara maskinen, är grundtanken bakom STIHLs KombiSystem. KM 100 är dessutom utrustad med STIHLs unika 4-MIX motor, det bästa både för miljön och dig som användare. FÖR MER INFORMATION KONTAKTA DIN SERVANDE FACKHANDEL finns runt om i landet. Pellets och briketter är komprimerat biobränsle med högt energiinnehåll och goda egenskaper för transport och lagring. De ingår i naturens eget kretslopp och svarar mot de krav på hållbar ekologisk utveckling som det moderna samhället ställer. Västerdala Bioenergi utnyttjar den senaste tekniken för att effektivt utnyttja och återvinna all den energi som produceras. Svensk Rökgasenergis kondenserings- och torksystem åstadkommer avsevärda energibesparingar genom att utnyttja dels de energirika rökgaserna från en bioeldad panna, dels de lågtempererade gaserna från en konventionell tork. I dag ansvarar Västerdala Bioenergi för Vansbros fjärrvärmenät, som är under utbyggnad från 17 GWh/år till 21 GWh. Ett nästa steg till 25 GWh diskuteras. Dessutom kommer man inom kort att producera cirka 2 GWh biokraft (d v s el från biobränsle) vilket i princip gör fabriken självförsörjande på el. Kapaciteten i pelletsproduktionen är ton/år, men anläggningen är förberedd för en tredje pelletspress och kan ökas till ca ton så snart råvarubasen tillåter. Av de ton pellets som produceras i dag går merparten på export till Danmark, via båt från Kristinehamn. OANADE KOMBINATIONSMÖJLIGHETER FS-KM Trimmer BF-KM Kultivator FCB-KM Kantskärare FH-KM Slysax KW-KM Sopvals HL-KM Häcksax HT-KM Stamkvistare KB-KM Borstvals - 5 Är konjunkturtoppen på den svenska byggmarknaden nådd? Nyinvesteringarna i bostäder ökade märkbart några år in på detta decennium medan investeringarna i övrigt husbyggande inklusive industrin föll kraftigt. Nu har vi sett en svag återhämtning även inom övrigt husbyggande och vi räknar med att kulmen på denna byggkonjunkturcykel nås inom cirka ett år. Det vill säga om utvecklingen följer det historiska mönstret. Men spelplanen kan få en annan karaktär om några år då alliansens hantering av fastighetsskatten och stöden till bostadssektorn är fastlagd. Under perioden räknar vi med att nyinvesteringarna inom såväl bostäder som övrigt husbyggande når en konjunkturell topp. Det förklaras av att de flesta prognoserna för de makroekonomiska parametrarna indikerar en avmattning under åren 2007 och Vi har samtidigt, sedan en längre tid, kunnat se att den amerikanska centralbanken höjt styrräntan från 1 procent till nuvarande nivå. 5,25 %. Den europeiska centralbanken började successivt höja sin styrränta för något år sedan och den svenska riksbanken följer nu efter. Ränteläget ser alltså ut att gradvis höjas i världsekonomin. Högre upplåningskostnader leder naturligtvis till att avkastningskravet för finansiella placeringar stiger. Men långt ifrån alla i fastighetsmarknaden har finansiella placeringar som ett överordnat mål. En bostad behövs för ett boendebehov oavsett ränteläget. En liknande problematik finns för övriga hus som bland annat styrs av hur arbetsmarknad och handel utvecklas. Därtill sker i marknaden, när nu centralbankerna är ganska tydliga om vilka räntebeslut som kommer att tas under den närmaste framtiden, en diskontering av ränteläget sex till tolv månader framåt. Det innebär en något säkrare bedömning av kostnadsutvecklingen på kort sikt. På lång sikt kvarstår dock strukturfrågorna. Två strukturfrågor som nu är aktuella gäller fastighetsskatten samt räntebidrag och andra stöd till bostadssektorn. Hittills i debatten om fastighetsskatten har endast skatten på bostäder diskuterats. Det gör att det för tillfället är omöjligt att skapa sig en fullständig bild och räkna på vilka konsekvenser kommande förslag får för hela fastighetsmarknaden. Om man utgår från att kommande ändringar i systemen för fastighetsskatterna totalt sett ska leda till lägre fastighetsskatter (vilket är en rimlig utgångspunkt med tanke på diskussionerna i valrörelsen) så förefaller ändå utrymmet för sänkningar vara ganska snävt. Idag ger fastighetsskatten staten närmare 30 miljarder kronor i intäkter. Det har utlovats skattesänkningar på totalt 55 miljarder kronor och av detta utgör sänkningar på inkomstskatterna ungefär 80 %. Det finns alltså ett utrymme på cirka 10 miljarder för övriga sänkningar. Att fastighetsmarknaden skulle få hela det övriga utrymmet är inte troligt. Under valrörelsen flaggades det från alliansen att ett sätt att täcka upp för lägre fastighetsskatt kan vara att höja reavinstskatten vid försäljning av Krönika bostaden. Men här är allianspartierna inte eniga och bland nationalekonomer finns tveksamheter till höjda reavinstskatter. Det leder till ökade inlåsningseffekter på bostadsmarknaden, vilket inte är önskvärt om arbetsmarknaden ska fungera optimalt. Med andra ord är det i skrivande stund svårt att teckna ett troligt scenario på hur dessa frågor kan komma att lösas under denna mandatperiod. Det måste konstateras att utrymmet för en konstruktiv systemförändring av fastighetsskatten inte är särskilt stor, förutsatt budgetbalans i statens finanser, samtidigt som riskerna Ett stort problem är att hyresmarknaden inte fungerar optimalt. Kostnaderna i nyproduktionen är betydligt högre än vad bruksvärdesprincipen tillåter, vilket gör investerarna försiktiga. att gå fel är relativt stora sett ur ett makroekonomiskt perspektiv. I det senare alternativet kan vi få en förstärkt prisökning i bostads- och fastighetsmarknaden, vilket med stor säkerhet leder till kraftigare räntehöjningar än vad vi sannolikt annars har att förvänta oss. Om det just nu är svårt att bedöma kommande förändringar i fastighetsskatten känns det mindre problematiskt att bedöma troliga förändringar i stöden till bostadssektorn. Förutsättningarna i nuvarande regler gäller troligtvis till juni På sikt bedömer vi att bostadsmarknaden alltmer konkurrensutsätts och att räntebidraget försvinner. Kvar kan möjligen vara sådana stödformer som syftar till att minska miljöbelastningen. Ett stort problem är att hyresmarknaden inte fungerar optimalt. Kostnaderna i nyproduktionen är betydligt högre än vad bruksvärdesprincipen (som är indirekt kopplad till räntebidraget) tillåter, vilket gör investerarna försiktiga. Kommer det en politisk formel som löser den knuten, kan det innebära ett högre tryck i investeringsviljan av hyresbostäder. Om vi från vår utgångspunkt på Prognoscentret ser bortom den prognoshorisont vi nu har till och med 2008 finns både en del hot men också möjligheter. Det som kommer fram i de politiska diskussionerna under 2007 kommer att diskonteras av fastighetsmarknaden för åren 2008 och 2009 och vi kan därmed få anledning att omvärdera vår bedömnng. Patrik Lindkvist, VD på Prognoscentret. HAR ER SKOLA MÅNGA BARN OCH LITE UTRYMME? Då har vi den perfekta lösningen! Med Cramo Instants flyttbara lokaler får ni mer plats direkt. Oavsett om det är nytt klassrum, en ny matsal eller en hel skolbyggnad så har vi lokalerna ni behöver. Vill ni veta mer? Kom in och hälsa på i monter A 311! VÄLKOMNA!

4 6 Nyheter Nyheter Storslagen fjällmiljö störs av buller Miljön i fjällområdena störs av buller från terrängfordon vare sig vi använder dem i turism eller för renskötsel. Men rennäringen är nödvändig för att det storslagna fjällandskapet ska bestå. Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar. Den samlade bedömningen är att miljökvalitetsmålet kan nås inom en generation om berörda sektorer och samhället som helhet visar den hänsyn som följer av delmålen. För att ett betespräglat landskap ska upprätthållas krävs renskötsel som bedrivs och utvecklas på ett hållbart sätt för miljön. Rennäring och terrängfordon Renskötseln är en förutsättning för ett storslaget fjällandskap. Dock kommer rennäringens behov av stora ytor i konflikt med behovet av anläggningar för bl.a. friluftsliv och mineralbrytning. En annan konflikt gäller renskötseln och rovdjursstammarnas storlek. Användningen av terrängskotrar i fjällänen har ökat starkt under de senaste 25 åren. Detta orsakar både buller och utsläpp av luftföroreningar. Samtidigt bidrar skotrarna till att turismen kan utvecklas. Möjligheten till ostört friluftsliv riskerar att försämras av utbyggnaden av vindkraften. Den påverkar också natur- och kulturvärdena. Renvallar, renhägn och andra landskapselement sköts endast i begränsad utsträckning. Det beror på att ersättningen inte är tillräcklig. Kunskapen om fjällvärldens kulturmiljöer, fornlämningar och bebyggelse behöver kompletteras. Delmål enligt riksdagen Delmål 1, 2010: Skador på mark och vegetation Skador på mark och vegetation orsakade av mänsklig verksamhet skall vara försumbara senast år Delmål 2, 2010/2015: Buller Buller i fjällen från motordrivna fordon i terräng och luftfartyg skall minska och uppfylla följande specifikation: minst 60 procent av terrängskotrar i trafik senast år 2015 ska uppfylla högt ställda bullerkrav (lägre än 73 dba), buller från luftfartyg senast år 2010 ska vara försumbart både inom regleringsområde klass A enligt terrängkörningsförordningen (1978:594) och inom minst 90 procent av nationalparksarealen. Delmål 3, 2010: Skydd av natur- och kulturvärden Senast år 2010 ska merparten av områden med Anti Klotter System Omsorgsfull och rikstäckande klottersanering! KLOTTER- KONSULTEN Tel representativa höga natur- och kulturvärden i fjällområdet ha ett långsiktigt skydd som vid behov omfattar skötsel och restaurering. Delmål 4, 2005: Åtgärdsprogram för hotade arter Senast år 2005 ska åtgärdsprogram finnas och ha inletts för de hotade arter som har behov av riktade åtgärder. Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150 Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning innebära bland annat följande: Fjällens karaktär av betespräglat storslaget landskap med vidsträckta sammanhängande områden bibehålls. Fjällens biologiska mångfald bevaras och utvecklas. Främmande arter och stammar och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden introduceras inte. Kulturmiljövärden, särskilt det samiska kulturarvet, bevaras och utvecklas. Rennäring, turism, jakt, fiske och annat nyttjande av fjällen liksom bebyggelse och annan exploatering bedrivs med hänsyn till naturens långsiktiga produktionsförmåga, biologisk mångfald, natur- och kulturmiljövärden samt värden för friluftsliv. Låg bullernivå eftersträvas. Förslitningen av fjällvegetationen minskar och lavtäckets utbredning ökar i omfång och tjocklek. Hotade arter och arter som drabbats av stark tillbakagång har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer säkras. Lokala bestånd av fisk och andra vattenlevande arter i fjällens sjöar och vattendrag bibehålls. Arealen områden med stora upplevelsevärden eller höga natur- och kulturvärden som är fria från buller och andra störningar ökar. Tre tips till dig som vill bidra till att vi når miljömålet 1. Kör inte terrängskoter i onödan, och kör absolut inte på barmark. Varför? För att fjällen ska kunna skänka den rekreation de har förutsättningar för måste bullret från skotrar och flygplan med mera begränsas i möjligaste mån. Om du kör på barmark skadar du både marken och vegetationen. 2. Fiska inte i fjällsjöar där fiskeförbud råder. Varför? Fiskeförbud har ju införts för att sjöns fiskstammar hotar att försvinna. Du måste ge dig till tåls tills fisken i sjön har återhämtat sig. 3. Gå på de spångade lederna där sådana finns. Varför? En orsak till att leden har spångats kan vara att man vill undvika att växttäcket eller marken slits av trampande. Ett ljus i tunneln för fastighetsägarna eller Rocka Gil i grundfundamentet med nya regeringen Den nya regeringen har lovat att avveckla fastighetsskatten och kraftigt sänka arbetsgivaravgifter för delar av den privata tjänstesektorn. Man kommer inte att hinna uppfylla alla vallöften angående arbetsgivaravgiften före årsskiftet. Däremot kommer den utlovade skattesänkningen på hyresfastigheter och bostadsrätter att införas den 1 januari På miljödepartementet, som nu ska handha bostads- och fastighetspolitiken, vill man inte uttala sig i sak förrän finansieringen är fastställd i budget. Vi svarar inte på några frågor om implementeringstider, säger man på miljödepartementets pressekretariat. Göran Hägglund, partiledare för Kristdemokraterna och ny socialminister vill se sänkta hyror med den minskande fastighetsskatten. Men huvudinriktningen är att avskaffa den statliga fastighetsskatten på villor och flerbostadshus, alltså för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. I ett första steg ska taxeringsvärdena frysas, så att skattehöjningen för nästa år stoppas. Efter hand ska sedan fastighetsskatten ersättas med en låg kommunal avgift. Denna avgift ska vara frikopplad från fastigheternas marknadsvärde. Skattesatsen sänks med 0,1 procentenhet, från 0,5 % av taxeringsvärdet till 0,4. Regeringen ser en sådan avgift som en möjlig väg att forcera ett avskaffande av fastighetsskatten. Regeringen har valt att frysa taxeringsvärdena av tre skäl: 1. För att bryta den automatik som gör att fastighetsskatten årligen höjs utan politisk debatt och beslut. 2. För att markera avsikten att avveckla hela det statliga fastighetsskattesystemet. 3. För att elimineras de skatteeffekter som idag följer av miljö- och energisparande investeringar. Vidare kommer man utöver regeringens begränsningsregel att införa ett kraftfullare tak i beskattningen för att kapa topparna i de områdena där taxeringsvärdena ökat mest de senaste åren. Detta sker genom att skatten på markvärdet begränsas till maximalt 5000 kronor årligen. Hoppfullt om hyresmarknaden På intresse- och branschorganisationen Fastighetsägarna är man hoppfull om hyresmarknaden, och entusiastisk över den nya regeringen Det är en fräsch blandning av både välkända och nya namn, som ger intryck av kompetens, säger Per- Åke Eriksson, VD för Fastighetsägarna Sverige. Man ser goda möjligheter för bättre förutsättningar för hyresrätten. Både lägre skatter och enklare regler ökar möjligheterna att bygga och hyra ut bostäder och lokaler. Att kunna tillfredsställa människors och företags behov av bra bostäder och lokaler, är en grundförutsättning för tillväxt och välstånd i samhället. Fastighetsägarna kommer även fortsättningsvis att arbeta på bred front för att bidra till detta med vår kunskap om och erfarenhet av vad som krävs för en väl fungerande hyres- och fastighetsmarknad, säger Per-Åke Eriksson. Sänkta hyror? Kristdemokraterna lovade före valet hyressänkningar på kronor per år om de skulle komma till makten. Anledningen är enligt Göran Hägglund att fastighetsskatten även påverkar de som hyr sin bostad. Även hyresgäster betalar fastighetsskatt fast det då är inbakat i hyran. Med den politik som förs nu i jämförelse med den politik som mitt parti förordar så kommer nästa år hyran att vara kronor billigare, alltså någon hundralapp per månad lägre med kristdemokraternas politik än med socialdemokraternas. För även den som bor i hyresrätt eller bostadsrätt betalar fastighetsskatt, det är inte bara den som äger sitt eget hus, säger Göran Hägglund. Otydligheter om arbetsgivaravgifterna Huvudsyftet med en sänkt arbetsgivaravgift är att skapa jobb och samtidigt lätta på skattetrycket för företagen, vilket förhoppningsvis leder till lägre priser och fler köpta tjänster. På Skatteverket är man avvaktande, då det ännu så länge bara är vissa tjänster som skall omfattas. Det blir en diger uppgift att i lag avgränsa vilka tjänster regeringen avser. För Skatteverkets del är det centrala att lagstiftningen är så tydlig att vi kan sköta kontrollen, Sif säger att ingen vet hur man ska försäkra sig om att man uppnår de effekter som utlovas. Alliansen påpekar att slopade arbetsgivaravgifter i de företag man har beslutat ska ingå i reformen kan leda till mellan och nya jobb. För ett företag inom någon av tjänstesektorerna som anställer någon som varit långtidssjuk eller långtidsarbetslös blir effekten dubbel eftersom arbetsgivaravgiften helt slopas för den gruppen. Också för städföretag som städar i bostadsfastigheter och offentliga lokaler blir det dubbel effekt, eftersom ett avdrag för hushållsnära tjänster införs. Vad en sänkning av arbetsgivaravgiften i övrigt betyder för fastighetsägare är i dagsläget osäkert. Mycket beror på vilka tjänster som i praktiken kommer att omfattas och om fastighetsägaren har anställda eller köper t ex städ- och fastighetsskötartjänster. Peter Lindskog-Bodin Här är arbetsgivaravgiften tänkt att slopas: Bil- och motorcykelverkstäder, motorcykelaffärer. Verkstäder som reparerar hushållsartiklar. Restauranger, barer och pubar, personalmatsalar, cateringföretag och centralkök. Skomakerier. Skönhetssalonger och frisörer. Städföretag, till den del som inte utgör kostnad i näringsverksamhet. I dag betalar företag 32,28 procent av löntagarens lön i arbetsgivaravgift, med undantag för löneutbetalningar upp till sammanlagt kronor i månaden där avgiften är 5 procent lägre. Arbetsgivaravgiften omfattar följande procentandelar av de totala 32,28 procenten ålderspensionsavgift 10,21 efterlevandeavgift 1,70 sjukförsäkringsavgift 8,64 föräldraförsäkringsavgift 2,20 arbetsskadeavgift 0,68 arbetsmarknadsavgift 4,45 allmän löneavgift 4,40 Källa: Skatteverket A L V E S T A S T O C K H O L M G Ö T E B O R G M A L M Ö S U N D S V A L L P I T E Å Per-Åke Eriksson, VD för intresse- och branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige är hoppfull inför den nya regeringens vallöften.

5 8 Nyheter Nyheter Skandiabanken delägare i nya fastighetsmäklarbolaget Hemonline Onsdagen den 30 augusti höll Hemonline presskonferens för att presentera ett helt nytt sätt att erbjuda fastighetsmäklartjänster. En av delägarna i bolaget är Skandiabanken, med 25 procent av aktierna. Skandiabanken har sedan starten 1994 arbetat konsekvent med att utmana det gamla sättet att bedriva bank. Genom att skapa lösningar som är enkla och prisvärda för våra kunder, har vi bidragit till att öka konkurrensen inom bankmarknaden. Ökad konkurrens har inte bara varit fördelaktigt för våra kunder, utan för bankkunder generellt, säger bankens vd Mats Göransson. Tillför kundnytta Marknaden för fastighetsmäkleri har många likheter med bankmarknaden för privatpersoner. De dominerande aktörerna på marknaden har ett informationsövertag gentemot kunderna, vilket kan leda till högre priser än nödvändigt. Hemonlines erbjudande kombinerar tryggheten med att göra sin bostadsaffär genom en fastighetsmäklare med ett mycket lågt pris. Säljaren, med detaljerad kunskap om både bostaden och omgivningen, står för visningen av sin bostad. Mäklaren står för information och rådgivning om t ex säljaransvar och undersökningsplikt samt säkerställer avtalsskrivning och övriga juridiska aspekter, vilket skapar trygghet för både säljare och köpare. Hemonline kommer att verka för att minska obalansen mellan marknadens aktörer och öka konkurrensen utan att minska tryggheten för säljare och köpare. Med bättre information kan köpare och säljare göra mer lönsamma affärer. Det finns en naturlig koppling mellan bostadsköp och finansiering och därför är det inte förvånande att vi i dag kan se en ökande omfattning av ägande och/eller nära samarbete mellan banker och fastighetsmäklerier på den svenska marknaden. Vi tror att den som ställer sig på kundens sida blir framgångsrik på marknaden. Det är därför banken har valt att gå in som delägare i Hemonline, en aktör som vi är övertygade om kan ge en positiv påverkan på den svenska marknaden för fastighetsmäkleri, konstaterar Mats Göransson. Skandiabanken blir ny delägare i Hemonline, den nya nätmäklaren. Dags att el-deklarera. Alla berörs mer eller mindre: de som äger byggnader, de som bor och verkar i byggnader, de som bygger och reparerar, banker, försäkringsbolag, fastighetsmäklare och alla de yrkesbranscher som utför de åtgärder som kommer att föreslås i energideklarationerna. Nu gäller lagen om energideklaration! Lagen om energideklaration trädde i kraft den 1 oktober i år. Alla berörs mer eller mindre: de som äger byggnader, de som bor och verkar i byggnader, de som bygger och reparerar, banker, försäkringsbolag, fastighetsmäklare och alla de yrkesbranscher som utför de åtgärder som kommer att föreslås i energideklarationerna. Alla detaljer för tillämpningen är inte klara ännu och de byggnadsägare runt om i landet som vill göra en energideklaration enligt den nya lagen får vänta ytterligare en tid. Lagen om energideklaration är en del av den svenska tillämpningen av ett EG-direktiv som bland annat syftar till att byggnader ska bli mer energieffektiva. För att nå detta ska alla byggnader, med några undantag, energideklareras. I deklarationen ska också finnas förslag till energieffektivisering av byggnaden, dock med hänsyn till inomhusmiljö. Villaägare kan vänta med sin deklaration till efter den 31 december 2008 och behöver då bara deklarera om de ska sälja sitt hus. De gör ändå klokt i att börja fundera över hur deras hus fungerar. Ju mer information man har framme när det väl blir dags för energideklaration, desto smidigare och billigare kommer den att bli. Tre kategorier av byggnader Specialbyggnader över kvadratmeter ska energideklareras senast den 31 december Det framgår av taxeringsbeviset om byggnaden är en specialbyggnad. Några exempel på specialbyggnader är simhallar, skolor, vårdbyggnader och biografer. I fastighetstaxeringslagen finns en mera komplett lista över vilka byggnader som är specialbyggnader. Flerbostadshus med hyresoch/eller bostadsrätter ska energideklareras senast den 31 december Kravet på energideklaration gäller inte vid enstaka andelsförsäljning i bostadsrätt. Notera dock att en bostadsrättsförening måste ha en energideklaration för hela byggnaden senast den 31 december Övriga byggnader med nyttjanderätt ska energideklareras senast den 1 januari Exempel på sådana är en- eller tvåbostadshus som är hyreseller bostadsrätt samt lokaler som hyrs ut, exempelvis kontor, butiker, hotell och restauranger. De tre ovanstående kategorierna, specialbyggnader, flerbostadshus och övriga byggnader med nyttjanderätt, ska sedan alltid ha en giltig energideklaration. Nya byggnader ska energideklareras från och med den 1 januari 2009 om bygganmälan har skett från och med den 1 januari januari 2009 Vid försäljning från och med den 1 januari 2009 ska alla kategorier av byggnader ha en energideklaration. Ett exempel på detta är när man ska sälja sin villa. En energideklaration är giltig i tio år. Det kommer att finnas vissa undantag från skyldigheten att göra energideklaration. Undantagen kommer att regleras i en förordning från regeringen. Det går inte ännu men beredskapen är hög Det går alltså inte att göra en energideklaration enligt den nya lagen ännu. Den tillträdande regeringen har inte haft tillfälle att fatta beslut om den förordning som reglerar hur lagen ska tillämpas. Boverket har sedan en längre tid arbetat intensivt med att förbereda tillämpningen av den nya lagen. Det har skett efter samråd med en bred krets av berörda och andra myndigheter. Boverket har hög beredskap för att göra föreskrifter, det vill säga formulera hur det praktiska arbetet ska gå till. Följ arbetet med utformningen av energideklarationerna och skaffa mer information om vad som gäller på Boverkets websida, se, under länken Energideklaration. Trillingarna ger dig en bekymmersfri vardag. Nöjda hyresgäster får du på köpet. Vårt Trillingpaket med TV, bredband och telefoni är enkelt, prisvärt och flexibelt både för dig och dina hyresgäster. Pris från endast 128:-/mån. För mer information: ring eller besök

6 10 11 Nyheter Energi/Krönika Döden i Venedig Om 40 år tror man att den mytomspunna staden inte kommer att ha några invånare kvar. Om staden inte har sjunkit då så blir de något av en museistad. Enligt Venedigs kommunkontors prognoser kommer staden om ca 40 år inte ha någon egentlig befolkning kvar. Det kommer mest att vara turister och servicepersonal på hotell, restauranger och sevärdheter. Utvecklingen verkar inte gå att hejda, menar Mara Rumizvara, chef för det kommunala bostadsorganet, och varnar för att utan lokalbefolkning kommer Venedig att förlora sin äkthet och charm. För vem vill vistas i en stad enbart fylld med turister, som ett Disneyland eller Legoland? Halverad befolkning Befolkningsmängden visar att antalet fast bosatta venetianare har halverats på 40 år. Med samma avfolkningstakt kommer staden att ha förlorat sina invånare till år Redan i dag finns det lika många turister i staden som fast boende. Dessvärre för Venedig kan det gå betydligt snabbare än så. Avfolkningstakten verkar ha ökat. Under 2005 flyttade eller dog fler människor än de som flyttade till eller föddes i staden, och i framtiden beräknas den bofasta befolkningen i staden minska med personer varje år. Inte öde Venedig kommer visserligen inte att bli en öde stad. Under senare år har rika utlänningar och italienare från andra delar av Italien köpt bostäder för semestersyfte, vilket i sin tur är en pådrivande faktor i utvecklingen. Priserna skjuter i höjden som på alla vackra och utsatta ställen, vilket gör att lokalbefolkningen helt enkelt inte har råd att bo kvar. Den italienska dagstidningen La Repubblica konstaterade nyligen att Venedig kommer att bli en museistad, som turister borde få betala inträde för att besöka. Fakta Inv år Peter Lindskog-Bodin Sjunkande stad blir museum? Om 40 år har staden ingen egen befolkning kvar. Mer energi i lagstiftningen Sedan den 1 oktober i år gäller den nya lagen om energideklarationer för byggnader. Lagen innebär att de flesta kommersiella fastighetsägare men även många småhusägare kommer att bli skyldiga att upprätta en energideklaration för sin byggnad. Lagen är i många avseenden endast ett inledande regelverk som måste fyllas ut med detaljerade bestämmelser. Som exempel på detta innefattar lagen en kategorisk skyldighet för ägaren till en byggnad som helt eller delvis upplåts med nyttjanderätt, att tillse att det för byggnaden finns en energideklaration som inte är äldre än tio år. Det tämligen självklara behovet av undantag från denna regel har lagstiftaren lämnat åt regeringen att besluta om. Likaså ankommer det på regeringen att bestämma de närmare detaljerna kring vad som skall redovisas i en energideklaration samt vilka krav som skall ställas på den oberoende expert som enligt lagen skall upprätta deklarationen. Boverket förväntas utfärda dessa föreskrifter på regeringens uppdrag. För de fastighetsägare som initialt berörs av den nya lagen är det givetvis angeläget att snarast få klarhet i de för tillämpningen av den nya lagen väsentliga frågor som Boverket har att reglera. Inte minst mot denna bakgrund är det en lättnad att skyldigheten att energideklarera byggnader införs successivt, vilket dock motiveras av den befarade bristen på sakkunniga på området. Lagens övergångsbestämmelser medger en frist till den 31 december 2008 för skyldigheten att energideklarera de byggnadskategorier som är först ut, dvs. byggnader taxerade som specialbyggnader med en användbar golvarea överstigande kvadratmeter samt flerbostadshus som helt eller delvis upplåts med nyttjanderätt. För övriga byggnader som helt eller delvis upplåts med nyttjanderätt skall kravet på energideklaration oberoende av försäljning eller tid för uppförande av byggnaden enligt övergångsbestämmelserna tillämpas från och med den 1 januari Skyldigheten att tillse att en byggnad är energideklarerad uppkommer dock enligt lagens sjätte paragraf även vid försäljning av byggnaden. Vad gäller denna skyldighet är relevant övergångsbestämmelse inte fullt så tydlig som man skulle kunna önska. Således anges i denna övergångsbestämmelse att byggnader som avses i den sjätte paragrafen skall energideklareras första gången efter den 31 december Den sjätte paragrafen och däri angivna skyldighet att energideklarera byggnader som säljs är dock i sig, såvitt framgår av lagen, tillämplig från och med lagens ikraftträdande den 1 oktober Detta skulle innebära att en försäljning av en byggnad under tiden 1 oktober december 2008 i och för sig medför en förpliktelse för säljaren att upprätta en energideklaration, men att detta till följd av övergångsbestämmelsen skall ske först efter den 31 december Lagstiftarens till synes medvetna val att inte istället ange att bestämmelsen om deklaration av byggnader vid försäljning skall tillämpas från och med den 1 januari 2009, tyder på att avsikten faktiskt varit att åstadkomma en sådan närmast retroaktiv effekt. Lagens förarbeten ger inte heller något klart belägg för en annan tolkning. Följden av att lagen i detta avseende tolkas enligt dess ordalydelse blir dock orimlig. Bland annat saknas möjlighet för den som sålt en byggnad i oktober 2006 att i januari 2009 tilltvinga sig tillträde till byggnaden för den besiktning som krävs för upprättande av deklarationen. För många byggnader kommer dessutom den nya ägaren vara skyldig att upprätta energideklaration senast den 31 december 2006 och således redan ha utfört arbetet när säljarens skyldighet med anledning av försäljningen uppkommer. Det finns inte heller någon gräns i tiden för när en sådan deklaration i sådant fall senast måste upprättas. Lagen anger endast att det skall ske efter den 31 december Ett rimlighetsresonemang leder således till att lagens bestämmelse om deklaration av byggnad vid försäljning skall tillämpas från och med den 1 januari 2009 och att den som dessförinnan säljer en byggnad inte ådrar sig någon skyldighet att senare upprätta energideklaration. I detta avseende kan dock inte förväntas att Boverkets föreskrifter ger någon vägledning. Istället får den framtida rättstillämpningen klargöra vad som rimligen måste ha varit lagstiftarens avsikt och vad som enkelt skulle ha kunnat uttryckas redan i övergångsbestämmelserna genom ett annat ordval. Magnus Josefsson arbetar med fastighetsrätt på Mannheimer Swartlings kontor i. Varde ljus i Alingsås Lights in Alingsås håller på som bäst under oktober månad. Ljusdesigners från hela världen har ljussatt staden för sjunde gången. Det är i första hand platser med en historia som man vill lyfta fram, säger Gunnbritt Reteike, ansvarig för projektet. Parker, fasader och innergårdar har förvandlats till ljuskonstverk, bl a biografen Saga, Östlyckans bostadsområde och museet. Varje år besöker över personer Alingsås under ljusets månad. Peter Lindskog-Bodin Stad i ljus. Alingsås ljusar upp hösten. Här bor man dyrast Båstad och Helsingborg seglar upp som de dyraste städerna att bo i, följt av de tre storstadsregionerna. Det är Swedbanks boindex som visar utvecklingen över tiden. Indexet väger in medianinkomst och räntekostnad på boende. Siffrorna visar också att den genomsnittliga villaägaren fick lättare att klara av sina boendekostnader. Snittet i landet under andra kvartalet var boindex 137, vilket innebär att hushållen hade 37 % högre inkomster än vad som krävdes för att ha råd med husköp. Under årets första kvartal var genomsnittet 29,9 %. I Båstad, Helsingborg, Uppsala, Linköping och de tre storstadsregionerna ligger boindex en bra bit under 100. Enigheten är stor bland bankekonomer om att räntan är på väg uppåt. En oförändrad boendekostnad som andel av inkomsten skulle därmed ge ett prisfall på bostäder. Peter Lindskog-Bodin Fakta Dyrast boende Kommun index Båstad 76,2 Helsingborg 79,0 79,4 Malmö 84,3 Göteborg 86,7 Billigast boende Hudiksvall 324,0 Piteå 258,6 Skellefteå 247,7 Örnsköldsvik 235,8 Karlskoga 223,7 Fotnot: Ett boindex på 100 innebär att hushållen använder 15% av inkomsten före skatt till boendelån Vinges fastighets- och miljörättsgrupp Klimat & Energi optimering Fastighetsautomation med webbteknik Abelko Innovation har kostnadseffektiva lösningar för Klimat & Energieffektivisering inom alla typer av fastigheter. Vinges fastighets- och miljörättsgrupp biträder vid köp och försäljning av både enskilda fastigheter och bolagiserade fastighetsbestånd. Vi lämnar biträde inom traditionell fastighetsrätt såsom plan- och bygglagstiftning, servitut, fastighetsregleringar och hyreslagstiftning. På miljösidan lämnar vi råd och biträde till företag vid tillståndsansökningar, myndighetskontakter, tvister etc. En allt viktigare del av vår rådgivning på miljöområdet handlar om att leverera en miljömässig grundtrygghet och förebygga överraskningar i företags- och fastighetsaffärer. Vinge ser inte bara till vad som är bra här och nu, utan också vad det kan leda till på längre sikt. Kontakta oss så berättar vi mera. STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG LONDON PARIS BRYSSEL HONG KONG SHANGHAI En bra affärsjurist ser längre än juridiken Tel * Fax *

7 12 13 Energi Energi Testa din kunskap om elsäkerhet Elsäkerhetsverket har genomfört Projekt Fastighetsskötsel, NT för att se hur fastighetsbranschen känner till reglerna i de gällande föreskrifterna. Resultatet blev nedslående och visade att personal och hyresgäster utsätts för onödiga risker. Här får du del av frågorna och kan testa dina egna kunskaper. Kanske är det dags för att satsa på kompetenshöjande åtgärder? Tillsammans med Svenska Elektriska Kommissionen, SEK, har Elsäkerhetsverket kartlagt i vilken utsträckning kraven i föreskrifterna i dag täcks av gällande svensk, europeisk och internationell standard. Verket har även inventerat hur respektive standard kan tänkas täcka framtida behov av vilka krav, som eventuellt behöver finnas kvar i föreskriftsform. Genom att föreskrifterna blir mindre detaljerade lämnas större frihet för utförande enligt branschpraxis och för användning av ny installationsmateriel, säger Horst Blüchert, ansvarig projektledare för de nya föreskrifterna om elsäkerhet Vad innebär förändringen De tidigare samlade föreskrifterna, den så kallade Blå boken, delas upp i mindre delar. Redan 2004 utkom utförandeföreskrifterna med en textmängd som minskats till en femtedel. Föreskrifter för skötsel av elanläggning är också klara och gäller från den 1 juli Arbete pågår med de resterande delarna av blå boken. Det är planerat att föreskrifterna om innehavarens ansvar för starkströmsanläggningar, som berör alla fastighetsägare, föreskrifterna om varselmärkning och ban- och spårbussanläggningar ska vara klara till årsskiftet 2006/2007. Därefter tillkommer en del administrativa rutiner under några månader innan de kan gå till tryck. Dessa tre föreskrifter utkommer då som separata författningar i samma form som föreskrifterna för utförandet (ELSÄK- FS 2004:1) och Föreskrifter för elsäkerhet vid arbete (ELSÄK-FS 2006:1). Projekt Fastighetsskötsel, NT Det var Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet som genomförde undersökningen. Målet för projektet var att kontrollera rutinerna för tillsyn av fastigheter samt personalkompetens och rutiner för personal som utför skötsel av el-anläggningar. Det hade framkommit att det fanns elsäkerhetsbrister inom denna typ av verksamhet. Bristerna hade påtalats från externt håll, vilket lett till att Elsäkerhetsverket genomfört så kallade indikationsstyrda tillsynsbesök. Brister har då framkommit för hur elektriska installationsarbeten utförs och kontrolleras. Indikationer hade även framkommit vid telefonförfrågningar. I projektet ingick innehavare av el-anläggningar utan egen personal, innehavare av el-anläggningar med egen personal som utför skötsel och företag Nu kan du testa dina elkunskaper. Läs artikeln och se hur du själv svarar. Elsäkerhetsverket har undersökt hur fastighetsbranschen sköter sin elsäkerhet. Och resultatet? Inte särskilt bra. som utför skötsel av el-anläggningar. Inom norra tillsynsdistriktet finns enligt Företagsfakta, 455 verksamheter inom branscherna fastighetsbolag, fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning. Av dessa har totalt 41, vilket motsvarar 9 %, fått tillsynsbesök som omfattats av projektet Hur svarar du? Ledningsorganisation 1 Beskriv övergripande hur ledningsorganisationen ser ut för skötsel av fastigheter? 2 Har elolyckor inträffat under de senaste åren? 3 Hur rapporteras och behandlas eventuella elolyckor och tillbud på el-området? Ansvar för arbete 1 Beskriv hur arbetsuppgifter som ingår i arbetsgivarens personsäkerhetsansvar (ansvar att ingen kommer till skada i arbetet där risker genom el kan förekomma) är fördelade? 2 Är dessa arbetsuppgifter delegerade skriftligt? 3 Hur utses den el-arbetsansvarige? 4 Utses denne skriftligt? Utbildning Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 1999:5, Avd.C, Föreskrifter om skötsel av elektriska starkströmsanläggningar Definitioner: Skötsel All verksamhet som behövs för att ett arbete skall kunna genomföras på ett säkert sätt eller för att en anläggning eller anordning skall vara säker. Arbete Varje form av elektriskt eller icke-elektriskt arbete där det kan finnas en elektrisk fara. 1 När instruerades de som utför skötsel av elanläggningar senast i avd.c? (Erforderliga. delar!) 2 Vilken periodicitet gäller för denna instruktion? 3 Noteras dessa utbildningsinsatser överskådligt för de olika deltagarna? 4 Hur förvissar ni Er om efterlevnaden av dessa föreskrifter, instruktioner och eventuella egna särskilda anvisningar? (ex. att personsäkerhetsansvarig utses, riskbedömningar genomförs, skydd mot tillkoppling sker på rätt sätt, spänningslöshetskontroll, skydd mot närliggande spänningsförande delar.) Tillsyn av el-anläggning Tillsyn av el-anläggningen skall göras genom att - systematiskt övervaka och kontrollera anläggningens utförande och skick, samt - vid behov vidta åtgärder så att anläggningen ger nödvändig säkerhet. Tillsynen skall ske dels fortlöpande, dels för vissa anläggningar periodiskt. Fortlöpande tillsyn 1 Vilka regler gäller hos Er för den löpande rapporteringen av fel och brister? 2 Vilka regler gäller hos Er och vem har ansvaret för att fel och brister som upptäcks åtgärdas snarast? 3 Vilka regler gäller hos Er för tillträde till och materielförvaring i driftrum? Att själv kunna utföra egenkontroll är för många anläggningsinnehavare en fördel såväl säkerhetsmässigt som ekonomiskt. Periodisk tillsyn 1 Hur är den periodiska tillsynen organiserad? 2 Vilka tidsintervall är fastställda mellan den periodiska tillsynen? 3 I vilken utsträckning görs riskanalys av äldre anläggningar? Dokumentation Exempel på dokument som kan behövas vid tillsynen: ev. delegeringsdokument, utbildningsinsatser, tidsintervall för periodisk tillsyn, besiktningsprotokoll från senaste periodiska besiktningen. 1 Hur uppdateras anläggningsdokumentationen? 2 Hur förvaras dokumenten? Tillsyn av el-arbete ELSÄK-FS 1996:2, 4 Arbete som får utföras av annan än elinstallatör Arbeten som kan avses är t.ex. utbyte av vägguttag eller installationsströmställare. 1 Utförs el-arbeten enligt ovan med egen personal 2 Vilka instrument, verktyg o dyl. har den som utför dessa arbeten? 3 På vilket sätt är personal som utför denna typ av arbeten informerade om riskerna som finns vid arbetet? 4 På vilket sätt informeras personal om vilka elarbeten som får utföras enligt 4? 5 Hur är krav på det tekniska utförandet vid arbetet säkerställt? 6 Vilka är instruktionerna för kontroll av arbetet? (Ange hur kontrollen utförs!) Inrid Saarva Kolla dina svar Många arbetsgivare brast i tillämpningen av kraven i avdelning C, de så kallade Skötselföreskrifterna, ofta för att kunskap om reglerna saknas. Arbetsgivarens internkontroll räckte inte för arbetssituationer där risker förekommer genom hantering av el. Personal med arbetsuppgifter där el-behörighet inte krävs instruerades inte tillräckligt i relevanta delar av avdelning C i Skötselföreskrifterna. Innehavarens ansvar Innehavare av el-anläggningar bedömdes följa kraven i regelverket. Elinstallatörens ansvar Flera elinstallatörer gav inte tillräckliga instruktioner eller tydlig delegering för att de installationsarbeten de utfört skulle kunna kontrolleras. För att kontrollera dina svar och få facit om du uppfyller kraven kan du vända dig till EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter. EUU har ett flertal kurser för att förebygga och förhindra skador med inriktning på det elektriska. Företaget nås enklast via Elsäkerhetsverket säger i sina föreskrifter att det är anläggningsinnehavarens skyldighet att hålla sin anläggning i gott och säkert skick. Att själv kunna utföra egenkontroll är för många anläggningsinnehavare en fördel såväl säkerhetsmässigt som ekonomiskt. Personal med kompetens i egenkontroll har bra förutsättningar att förebygga och därmed förhindra elsäkerhetsrisker. Fortlöpande tillsyn i egen regi ökar dessutom riskmedvetandet, säger Bo Vestberg, EUU, Elbranschens Utvecklingsoch Utbildningscenter. Kursen Egenkontroll av egen el-anläggning fortlöpande tillsyn uppfyller två myndighets krav samtidigt. Dels anläggningsinnehavarens krav på fortlöpande tillsyn av egna el-anläggningen, dels kravet på arbetsgivaren att personal som arbetar på anläggningar som är i drift har kompetens för detta. Det är en endagskurs som oftast genomförs i den egna anläggningen. Utbildningen följer en checklista om hur man upptäcker fel och brister. Det handlar om att få in rutin på att bli observant samt notera vad som ska åtgärdas samtidigt som man utför andra arbetsuppgifter, förklarar Bo Vestberg. Electrolux Laundry Systems Sweden AB electrolux.se/laundrysystems Yrkestvätt i egen regi! ELS Fast_förv. nr5_

8 14 15 Energi Energi Energioptimering med modern teknik Den nya lagen om energideklaration och energieffektivisering av byggnader som trätt i kraft i mitten av juli visar vikten av ett enkelt och kostnadseffektivt sätt övervaka och styra sina fastigheters energiflöden. att på ett mycket enkelt sätt utnyttja detta nät även för fastighetsautomation. Det är bara att ansluta IMSE WebMaster till bredbandsnätet. Det enda som behövs är en dator med webbläsare. En grundförutsättning för att effektivisera energianvändningen och spara energi är att kunna mäta den faktiska situationen och att på ett enkelt sätt styra och reglera t.ex. värme och vattenförbrukning. Dessutom måste man på ett enkelt sätt få överblick över hela bostadsbeståndet och totalförbrukningar. Pionjärer i norr Vidingehem och Lulebo i Luleå såg tidigt vikten av att lägga resurser på att energioptimera fastigheter med modern teknik. De valde att prova produkter inom IMSE WebMaster sortimentet från Abelko Innovation. Produkterna kan jämföras med traditionella DUC:ar (datorundercentraler), men har flera viktiga fördelar, nämligen: Inbyggd databas för lagring av olika värden. Inbyggda websidor för presentation av värden och flödesbilder. Konfigurering i stället för programmering. Flera kommunikationssätt. Enkel att komma igång och användarvänligt Börja i liten skala och bygga ut vid behov. Larm Proven genomfördes på värmeundercentraler till att börja med och fortsatte sedan på ventilationsaggregat. Proven har gett positiva resultat i form av energibesparing och också gett underlag för beslut om andra åtgärder, exempelvis byte av ventiler som lett till ytterligare besparingar. Samlad bild Båda fastighetsbolagen har också installerat en IMSE WebDatabas för att lagra driftstatistiken under längre perioder. Denna samlar informationen från de IMSE WebMaster som ingår i systemet, så att man t.ex. kan få månads-, kvartals och års statistik. I webbdatabasen får man också en samlad bild av de hus/anläggningar som finns i beståndet. Genom olika behörighetsnivåer kan många personer ges möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av information om energiförbrukningar, driftsförhållanden, larm med mera. En annan viktig fördel med produkter som IMSE WebMaster är att de kommunicerar via TCP/IP samma teknik som till Internet och datornätverk. Eftersom de flesta bostadsföretag lägger in bredbandsnät i sina fastigheter finns möjligheten Thommy Lundström på Abelko, synar systemet med IMSE WebMaster. Internetteknik Michael von Ginhoven, Venteko tillsammans med Vidingehem och Mats Tolonen, Lulebo, har lett arbetet på de två fastighetsbolagen och de är nöjda med den nya tekniken och de möjligheter som den ger. Innan vi bestämde oss för vilket system vi skulle satsa på så gjorde vi en kravspecifikation. Systemet fick inte innebära licenser för program och liknande löpande kostnader och all kommunikation kunna ske med internetteknik. Vi har byggt upp systemet med den kompetens vi hade innan. Det är förmodligen en fördel att Abelko inte har någon egen serviceorganisation utan tvingas göra utrustningen så lätthanterlig som möjlig, till skillnad från många andra reglerföretag som många gånger gör det omöjligt att klara sig utan deras serviceorganisation, säger Michael van Ginhoven Tack vare den här tekniken får vi ned kostnaderna för energi och underhåll. Det leder i förlängningen till att värdet på fastigheterna och att det kan bli pengar över till annat som förbättrar för hyresgästerna, tillägger Mats Tolonen. Hållbar värme. Väljer du att anlita Lantmännen Agroenergis skickliga värmeexperter så sköter de anläggning, tillsyn och övervakning samt årlig service och reparationer. Flexibelt, kostnadseffektivt och miljöanpassat Elsäkerhetsrisker Elsäkerhetsverket säger, att det åligger innehavaren av en anläggning att hålla den i gott och säkert skick. Att själv kunna utföra egenkontroll är för många anläggningsinnehavare en fördel, såväl säkerhetsmässigt som ekonomiskt. Du både förebygger och förhindrar elsäkerhetsrisker och får en ökad medvetenhet hos den egna personalen. VÅR KURS: Egenkontroll av elanläggning - fortlöpande i fastigheten? Framtidens energi ska vara långsiktigt hållbar samtidigt som den är kostnadseffektiv. Lantmännen Agroenergi erbjuder miljövänligt bränsle och värme för alla typer av fastigheter. Sju egna produktionsanläggningar i Sverige och en i Lettland ger korta transportavstånd och trygga leveranser. Ett område som växer fort i dag är företagets nya koncept Färdig Värme. Färdig Värmekonceptet från Lantmännen Agroenergi är både standardiserat och kundanpassat. Det innebär leverans av värme till fastigheter inklusive drift och skötsel. Du köper värme på samma sätt som el. Lantmännen Agroenergi tar hand om anläggning, förråd, bränsleinköp, drift och service som helhet eller i önskad omfattning i en skräddarsydd värmelösning. Själva idén är kanske inte ny men ny är den kundanpassade flexibilitet som vi kan erbjuda när det gäller att bygga allt från småskaliga anläggningar för till exempel bostadsrättsföreningar till större installationer, leveranser av bränsle och skötsel av underhåll. Det är kundens önskemål och behov som styr när vi projekterar och bygger tillsammans med vår partner Ramböll AB, ett konsultföretag med stor erfarenhet av energi. Kunden kan välja en helhetslösning från oss eller bara de delar som är intressanta för honom och kanske samarbeta med en lokal entreprenör vid själva byggandet av anläggningen, förklarar Magnus Sandberg, marknadschef på Lantmännen Agroenergi AB som sedan i våras är det nya namnet på Svensk Brikettenergi, en pionjär inom bioenergiområdet. För vilka är Färdig Värme ett bra alternativ? För fastighetsägare som inte vill/kan/hinner engagera sig i uppvärmningen. Du kanske inte har en egen driftorganisation eller möjlighet till kontinuerlig övervakning. Vilka andra fördelar innebär Färdig Värme? Alltid optimal drift och intrimmad anläggning. Väljer du att anlita Lantmännen Agroenergis skickliga värmeexperter så sköter de anläggning, tillsyn och övervakning samt årlig service och reparationer. Trygghet i leveranser av värme, även under storhelger. Fast pris under avtalstiden som kan vara upp till tio år. Egen produktion Lantmännen Agroenergi är sedan 2003 ett företag inom Lantmännen en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk och ingår i affärsområdet Energi. I Lantmännen Agroenergi samlar Lantmännen all verksamhet inriktad på fasta biobränslen, berättar Magnus Sandberg vidare. Affärsverksamheten omfattar både oförädlade biobränslen, som flis från salix, och mer förädlade bränslen som pellets, briketter och pulver. Produkterna tillverkas i Sverige och Lettland och säljs till värmeverk, närvärmecentraler, kommersiella och industriella fastigheter samt villakunder. Bolaget är en av marknadsledarna i Sverige, som är en av världens mest utvecklade marknader för träpellets. Att vi har åtta egna produktionsenheter ger leveranstrygghet och effektiv logistik. Lägg till lång erfarenhet av kontinuerlig teknikutveckling så förstår du varför vi är en trygg samarbetspartner, säger Magnus Sandberg. Lantmännen Agroenergi är certifierade enligt kvalitetsledningssystem ISO 9001 och miljöledningssystem ISO De har cirka 140 medarbetare och en beräknad omsättning på 750 Mkr (2006). Företaget producerar cirka ton bränsle och 225 GWh el per år (2005) och verksamheten växer kraftigt. Huvudkontor och koncernledning finns i Huskvarna. Lämplig för t ex fastighetsskötare, bovärdar, drifttekniker Säkrar anläggningen Uppfyller myndighetskraven Ökar säkerheten för person och egendom Kan förläggas på ditt företag Inga särskilda förkunskaper behövs En dag Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Box 545, Nyköping Tel utb avd Fax Välkommen till

9 Annons fastighetsförvaltaren Sida Energi Energi Glädjekalkylen som höll När Ensto presenterade sin besparingskalkyl för den nya trapphusarmaturen trodde jag först att det var en ren glädjekalkyl, den visade på en energibesparing på över 70 procent, säger Stefan Wassbrink på Mitthem. Men det visade sig att kalkylen låg överraskande nära verkligheten. Det är faktiskt så att det i dag går lika mycket el för fem dagars drift av trapphusbelysningen som det tidigare gjorde för en enda dag, enligt Stefan Wassbrink. Glädjekalkylen som visade sig hålla måttet togs fram av Hans Johansson på Ensto för trapphusoch källarbelysningen i kvarteret Fiskalen i centrala Sundsvall. Med hjälp av belysning som styrs av rörelsesensorer har man kunnat minska energiförbrukningen avsevärt jämfört med tidigare, då trapphusen flödade av ljus dygnet runt. Och energibesparingen har inte kommit på bekostnad av sämre boendemiljö, med mörklagda trapphus och källare. Hett i fönsterlöst trapphus Men det var inledningsvis inte energisparambitioner som var grunden till bytet till närvarostyrda armaturer i Fiskalen. Det var helt enkelt olidligt hett i trapphus och lägenheter. Under våren 2004 diskuterade vi olika åtgärder för att sänka temperaturen som en del i en allmän upprustning av fastigheten, säger Stefan Wassbrink på Mitthems tekniska avdelning. Fiskalen hade så kallade mörka trapphus, alltså utan fönster, med armaturer som lyste dygnet runt och därmed producerade ett visst värmeöverskott. Vi behövde hitta en lösning där detta överskott kunde minskas. Kruxet var att ett mörkt trapphus gör att det blir kolsvart när ljuset släcks. För Mitthem gällde det alltså att hitta en armaturlösning där ljuset varken är konstant tänt eller någon gång helt släckt. Det är en trivselfråga för hyresgästerna att aldrig behöva komma till helt mörklagda trapphus eller källare, säger Stefan Wassbrink. Rörelsesensor tänder lyset Stefan Wassbrink och Hans Johansson diskuterade flera olika lösningar innan de slutligen valde lösningen med rörelsesensor. Ett alternativ hade varit timerstyrd belysning som aktiveras med ett tryck på lysknappen. Men ur trygghetssynpunkt var sensorstyrd ett bättre val. Med sensorstyrd belysning måste man inte treva efter lysknappen i mörker, säger Stefan Wassbrink. Den som bär på kassar eller kartonger behöver inte frigöra en hand för att tända. Man behöver heller inte riskera att bli stående i en mörk källare när timern har räknat ned. Vi tittade även på en akustisk sensor som reagerar på ljud, till exempel från när man går på golvet, säger Stefan Wassbrink. Men den visade sig först och främst vara väl känslig för ljud, till exempel från lägenheterna. Dessutom tändes ljuset i hela fastigheten, vilket går emot energispartanken. Obehag undviks med dimmerfunktion Till slut föll valet på det rörelsesensorstyrda systemet från Ensto, och en lösning som gör att det inte blir helt mörklagt i trapphuset. På strategiska ställen i trapphuset, till exempel i entrén och på varje trappavsats, är vissa lampor tända till cirka 10 procent dygnet runt, som en slags dimmerfunktion, säger Stefan Wassbrink. På så sätt slipper man ett obehagligt mörker. Det kan till exempel vara skönt när man kommer hem på kvällen med en tänd entré som står och väntar. Många hyresgäster upplever också obehag när de tittar ut genom titthålet till ett mörkt trapphus, det spelar ingen roll att det då omöjligt kan vara någon i trapphuset. När någon rör sig i trapphuset tänds belysningen i direkt anslutning till personen upp till 100 procent, både den som dittills varit helt släckt och den som varit tänd med dimmereffekt. Inga kompromisser med tryggheten Från hyresgästerna har det bara kommit positiva reaktioner enligt Stefan Wassbrink. De är särskild nöjda med att inte behöva leta efter lysknappen och att det aldrig är helt mörkt i trapphuset, säger han. Några som är extra nöjda är städpersonalen, som är vana att annars behöva leta efter lysknappen i mörker med jämna mellanrum när det är timerstyrd belysning. Vi har också lyckats med konststycket att sänka temperaturen i trapphuset, säger Stefan Wassbrink. Det är inte lika kvalmigt längre, vilket naturligtvis hyresgästerna är glada för. Mitthem planerar att införa rörelsesensorer även i andra fastigheter, främst i samband med ombyggnationer. Vi kommer dock inte att stirra oss alltför blinda på just energibesparingen, säger Stefan Wassbrink. Risken är till exempel att man väljer att installera för få armaturer. Det viktigaste är att det blir bra för hyresgästerna. Man får inte kompromissa med tryggheten. Den goa värmen. Pellets naturlig smarthet. Magnus Johansson vid depån i Kalmar. Vegetabiiiska oljor ligger i tiden Energilotsen säljer vegetabilisk bioolja som ett alternativ till mineralolja med stor framgång. I början fanns en försiktig syn i branschen på att elda med alternativa flytande bränslen men på senare år och i takt med oljeprishöjningarna har bioolja fått sitt genombrott. När handeln med utsläppsrätterna kom var etableringen av bioolja ett faktum. När Energilotsen startade sin verksamhet var det stora värmeverk som var nyfikna på bioolja. Med tiden har intresset spridit sig kraftigt och antalet medelstora och mindre förbrukare ökar hela tiden. Företagets sortiment består av tjocka eller tunna vegetabiliska biooljor. Andra biooljeprodukter specialdesignas för respektive kund beroende på råvarukällans ofta unika egenskaper. Energilotsen kvalitetssäkrar dessa flöden. Kräver förvärme Bioolja fungerar i presslufts-, rotations- och tryckluftsbrännare med vissa modifieringar. Tjockare bioolja kräver förvärme (som Eo5) och på sikt byte av pumpar och munstycken till rostfritt/syrafast, även rör på ännu längre sikt. Lättare biooljor kräver förvärme till 25 C och en lagringstemperatur på 15 C (innetank eller isolerad utetank). Även här rekommenderar Energilotsen byte av pumpar och munstycken till rostfritt/syrafast. Tanken som används kan behöva rengöras eftersom produkten är lösande på gamla oljerester. God lagringskapacitet och leveranssäkerhet I dag förfogar Energilotsen över en lagringskapacitet på cirka m3. Denna tankpark ger en god leveranssäkerhet under vintern och värderas högt av kunderna. Myndigheter betraktar i normalfallet bioolja som vilken eldningsolja som helst. Dessutom finns i dag vägledande beslut från flera länsstyrelser. I många fall krävs inte anmälan till myndigheterna. För emissionerna gäller samma villkor för bioolja som för eldningsolja. Oljekommissionen vill att mineraloljan ska vara avvecklad till Med biooljan kan man med omedelbar verkan och med begränsade investeringar byta från fossil till förnyelsebar energi. Ett munstycke kan göra mycket. Sparman är ett företag som inriktar sig på energibesparing, både när det gäller vatten och el. Komfort och energibesparing i samma paket Med sitt sortiment av energi- och vattenbesparande produkter vänder sig Sparman till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommuner som vill minska sina utgifter och även höja komforten för sina hyresgäster och anställda. Sparman har sålt och monterat energi- och vattenbesparingsprodukter sedan I dag kan vi erbjuda våra kunder helt egna produkter för kök och badrum. I till exempel Kopparstaden i Falun handlade det om energi- och vattenbesparande produkter i 900 lägenheter och en besparing på 30 procent, säger Mats Gullaksen. Många alternativ Eftersom det alltså kan handla om stora investeringar när man ska byta ut kranar, duschhandtag, -slangar och -munstycken med mera i ett stort antal lägenheter kan Flenföretaget erbjuda flera alternativ. Kunden kan köpa själva produkten alternativt produkten med montering. Vi kan även erbjuda ett avtal som innebär att vi gör monteringen kostnadsfritt och kunden betalar endast den faktiska summan som de sparar genom att använda våra produkter under det första året. Våra duschhandtag med massagefunktion bidrar till exempel till en stor komforthöjning för användarna samtidigt som man sparar både vatten och energi, berättar Mats Gullaksen. Olika kundtyper Sparman har många nöjda kunder runt om i Sverige. Det är till exempel kommuner, hotell, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. När vi monterar våra produkter ser vi efter överenskommelse med kunden också över om packningar behöver bytas eller andra åtgärder behöver göras, påpekar Mats Gullaksen och berättar om ett annat exempel på hur Sparmans produkter kunnat bidra till besparingar. I Ludvika kommun satte man in Sparmans produkter i ett daghem. Här hade kranar och annat bytts ut för att spara vatten och energi. Med hjälp av våra produkter ökade besparingen med ytterligare procent, säger han. Visst värmer det lite extra när du vet att du väljer ett ekonomiskt, miljövänligt och smidigt sätt att värma upp ditt hus? Agrol Värmepellets är det naturliga valet för dig som tänker lite längre. Och lite smartare. Vi på Lantmännen Agroenergi är marknadsledande inom pellets och delar gärna med oss av våra kunskaper via vår duktiga Kundtjänst. Vi levererar direkt till din dörr när du beställer via telefon eller via hemsidan. Du kan också köpa våra produkter hos någon av våra återförsäljare och i butik. Telefon: Våra pellets är tillverkade av 100% naturlig träråvara och är därmed en del i den naturliga och livsviktiga fotosyntesen. ETT VARUMÄRKE UNDER LANTMÄNNEN AGROENERGI

10 18 19 Energi Kopparindustrin välkomnar ny lag för energieffektivisering Energi GÅINTE PÅ PUMPEN ( BYT DRIVSIDA! ) Kopparindustrin tar emot de nya energideklarationerna med glädje. Det finns mycket att spara inom industrin men också den enskilda konsumenten kommer att kunna välja ekologiskt genom att se till att energianvändningen är effektiv. Det säger Mariann Sundberg. Den 1 oktober 2006 får Sverige, i likhet med övriga Europa, en ny lag om energideklarationer av fastigheter. Syftet är att effektivisera energianvändningen och sänka energiförbrukningen så att vi värnar om miljön och minskar utsläppen av växthusgaser. En effektiv användning av koppar betyder mycket i detta miljöarbete. Trångt på jobbet? Flytta inte till nya lokaler låt de nya lokalerna flytta till er. Tel: Lagen om energideklarationer innebär att alla ägare av byggnader blir skyldiga att upprätta en energideklaration. Det ska ske när en byggnad ska uppföras, innan en byggnad säljs, när en bostad eller lokal ska hyras ut eller när en bostadsrätt ska överlåtas. Deklarationen ska ange referensvärden, som gör det möjligt att bedöma och jämföra energiprestanda med andra alternativa lokaler eller boenden. Det finns mycket att spara inom industrin men också den enskilda konsumenten kommer att kunna välja ekologiskt genom att se till att energianvändningen är effektiv och då betyder det oftast en effektiv användning av koppar och elektricitet, säger Mariann Sundberg, SCDA, som sprider kunskap om användningen av koppar i ett modernt och hållbart samhälle. Koppar spar energi Under drygt 100 år har elektriciteten kommit att revolutionera våra liv och har i grunden förändrat den nivå av komfort och bekvämlighet som vi förväntar oss leva med. Tack vare metallen koppars unika egenskaper, som formbarhet och bästa ledningsförmåga efter silver, blev koppar det naturliga valet för att leda elektricitet. I dag används koppar i ledningar och kontakter, generatorer, motorer och naturligtvis alla elektriska apparater i hemmet. Mera koppar, det vill säga grövre koppartrådar i konstruktionerna, ger mindre energiförluster och därmed förbättrad energieffektivitet. Under de senaste fem åren har antalet elektriska installationer i hemmet ökat dramatiskt, speciellt genom fler hushållsapparater och multimediautrustningar. SCDA I Europa konsumeras en fjärdedel av all energi i hemmet och denna energiförbrukning fortsätter stiga med cirka en procent per år. Det finns mycket att göra i moderna hem för att på ett smart sätt se till att få ett effektivt och minskat energiutnyttjande, säger Mariann Sundberg. År 2010 ska el från förnybara källor utgöra 22 procent av den totala elproduktionen i Europa. Koppar är en nyckelingrediens inom vindenergin och används genom hela produktionskedjan av vindkraft. En vindturbin på 1 MW använder minst 4.4 ton koppartråd. Koppars elektriska ledningsförmåga utnyttjas även i solceller för elproduktion och värmeledningsförmågan i solpaneler för uppvärmning av interna vattensystem. Dessutom finns koppar i vattenledningssystem i anläggningar som utnyttjar geotermisk energi. Producentansvar Producenterna får ta sitt ansvar. Den 13 april 2005 lade EU-parlamentet fram ramverket för eko-design som innebär att det är nödvändigt att ta större miljöhänsyn vid design och produktion av elektriska produkter som hårtorkar, datorer, kylskåp och kontorsutrustning. Det alla kan göra är att optimera sitt energiutnyttjande genom att välja nya energisnåla produkter, och hållbara system för uppvärmning av sina bostäder. Nu blir det dessutom påtagligt lönsamt då de nya energideklarationerna träder i kraft och vi får en tydlig mätning och redovisning av vår energiförbrukning, säger Mariann Sundberg. Scandinavian Copper Development Association, i Västerås, är en länk mellan internationell forskning och användare av koppar och kopparlegeringar. SCDAs uppgift är att främja en korrekt och effektiv användning av koppar och dess legeringar samt inte minst att ge service i form av information och rådgivning rörande koppar i alla dess former, till medlemmar och allmänhet Dessutom ska de att bidra till en förståelse för den roll som koppar har i det moderna samhället. SCDA är medlem av ECI, European Copper Institute, Övervakning och styrning är helt datoriserad och sköts på distans av Siemens experter. Totalt är besparingen på värme- och elkostnaderna under 2005 cirka 70 procent över garantisumman, berättar fastighetsförvaltare Lauritz Haasted. Besparingen har överträffat förväntningarna Klimatet i våra hus har stor betydelse för välbefinnandet. Samtidigt är det nödvändigt att effektivisera energianvändningen. Med målet att sänka energi- och driftkostnaderna i sin kontorsfastighet från 1940-talet vände sig HSB till Siemens AB Building Technologies. Ett sjuårigt avtal värt 1,5 miljoner kronor slöts enligt Performance Contracting-konceptet och resultatet har hittills varit mycket lyckat. Energispartjänsten Performance Contracting erbjuder den ideala lösningen för att: Modernisera energisystem Reducera energikostnader Öka pålitligheten Reducera utsläpp Minimera affärsrisker vid investeringar Performance Contracting (PFC) är kostnadsneutral och innebär att de sparade energi- och driftkostnaderna betalar tillbaka de nödvändiga investeringarna under kontraktsperioden. Eventuella överskott utöver garantibesparingen delas mellan parterna. HSB:s huvudkontor på Fleminggatan i, det sju våningar höga och kvadratmeter stora kontorshuset i kvarteret Smultron:6 byggdes på 1940-talet, har betongstomme och är klätt med fasadsten. HSB äger och förvaltar fastigheten. Driftekonomi och komfort Projektet inleddes i juni 2004 och efter en grundlig analys av behoven och besparingspotentialen i huset vidtogs en rad åtgärder: Uppgradering av byggnadsautomationssystem Behovsstyrd ventilation Utbildning av driftpersonal Fläktbyten Injustering av värmesystem Ny undercentral för fjärrvärme Övervakning och styrning är helt datoriserad och sköts på distans av Siemens experter. Vid behov kan jag själv gå in och titta på funktioner och statistik via mjukvaran på min egen dator. Totalt är besparingen på värme- och elkostnaderna under 2005 cirka 70 procent över garantisumman, berättar fastighetsförvaltare Lauritz Haasted. Processen har visat var behoven av tätning och tilläggsisolering funnits. Att kunna åtgärda detta på ett effektivt sätt har också bidragit till det goda resultatet. Tidigare kunde inomhustemperaturen variera mellan våningarna men nu har vi fått en jämnare värme. Belysningen kan styras i vissa lokaler men hittills har vi dock inte gått in på en generell styrning av belysningen i huset, förklarar han. När pumpen inte fungerar, då är det oftast bråttom. Kanske behöver du inte byta pump. Ring idag byt imorgon! Har du tur så räcker det att byta drivsida. Det är snabbt och enkelt gjort. Du sparar både tid och pengar. Och beställer du från oss har du paketet hos dig dagen efter. Vi hjälper dig hitta rätt! Vi har drivsidor som passar både nyare och äldre trotjänare.vi hjälper dig att hitta enklaste, snabbaste lösningen bland alternativen. Har du tillgång till Internet? Se Perfectas Pumpguide på Där hittar du vad som passar var, inbyggnadsmått, reservdelar etc. Du kan förstås också ringa.våra pumpkunniga rådgivare står till ditt förfogande! Köp direkt från fabrik! När du ringer till oss kommer du direkt till fabriken.vi har inga mellanhänder och är proffs på pumpar sedan 50 år tillbaka. Kvalitet för oss betyder bra produkter, snabb service, kompetens och bra priser. Intressant, eller hur! Hermelinvägen 3, Växjö. Tel

11 20 21 Utomhusmiljö/Betong Inomhusmiljö/Betong Möjligheternas material Betongen med alla dess uttrycksformer har fått ett oförtjänt tråkigt rykte. Många har vuxit upp med miljonprojektens grå betongkolosser, men hos de yngre generationerna har betongen fått ett uppsving. Betong är inte alls grått och trist och hos yngre människor är det i dag trendigt med betong. Att visa på goda exempel för att skapa ett trivsamt boende är något som verkligen engagerar Gull- Britt Jonasson, VD på Finja Betong, som också ligger bakom Betongens Hus i Hässleholm, ett levande ställe där betongen får fritt spelrum och som ger besökaren chansen att upptäcka materialets både väntade och oväntade möjligheter. Visionen om ett Betongens Hus har länge funnits hos Gull-Britt Jonasson. Hon har sett att det finns ett stort behov av att förmedla betongens mjuka värden och hon vill därför skapa ett forum för detta. Gull-Britt Jonasson, Vd på Finja Betong. Många som ska köpa hus ser fördelarna med lättskötta, driftsnåla betonghus och stenens oändliga möjligheter till utformning. Kombinationen av ett material som står för lång livslängd, bra ljud- och brandmotstånd och att göra en byggnad estetiskt tilltalande med form och färg gör betongen helt oslagbar, förklarar Gull-Britt Jonasson. Prefabricerade betongelement ger många spännande lösningar Finja har ett brett sortiment av betongelement för grund-, inner- och ytterväggar samt bjälklag. Eftersom betongelementen i stort sett kan skräddarsys, får man stora variationsmöjligheter i byggandet. Elementens låga vikt gör att transporterna blir billigare och monteringen enklare. Att produkterna bidrar till att byggprocessen kan effektiviseras är en bonus. Med Finja Ergothermblock får man också ett jämnt inomhusklimat, det vill säga varmt på vintern och svalt och behagligt på sommaren, vilket bidrar till lägre uppvärmningskostnader, säger Gull-Britt Jonasson. Finja bygger med en unik arkitektur på Ekbacka Hässleholm Med byggstart under 2006 kommer Finja att bygga villor med en unik arkitektur på Ekbackaområdet i Hässleholm. Denna är framtagen av Uulas Arkitektkontor och utmärks bland annat av den icke-traditionella fönsterplaceringen. Finja Stilhus är en serie prisvärda betonghus som kombinerar stilrent yttre med funktion, stora möjligheter till flexibilitet och låg boendekostnad. Genom husets yttre betongdel med färdig ytstruktur skapas ett rejält skydd mot väder och vind och bidrar till minimala underhållskostnader och låg energiförbrukning. Till det senare bidrar också en tvåskiktsisolering med minimala köldbryggor. Trähusbyggandet bromsas av kunskapsbrist Hur står det egentligen till på träskyddsfronten i Sverige? På ett seminarium i Skellefteå, arrangerat av TräCentrum Norr ventilerades detta flitigt. Ett högaktuellt ämne eftersom det den 1 september blev totalstopp i Sverige för virke impregnerat med CCA koppar, krom och arsenik. Beständighetsfrågan är mycket viktig om vi ska kunna öka trähusbyggandet i Sverige, sa Mikael Eliasson, styrelseledamot i TräCentrum Norr. Den 20 september samlades ett 50-tal träforskare, representanter från träindustrin, byggföretag, byggherrar, byggentreprenörer och fastighetsägare i Skellefteå för att ta ett helhetsgrepp om det aktuella läget vad gäller beständiga träkonstruktioner. Fokus låg på miljöanpassat träskydd och konstruktionsteknisk utformning. Seminariet arrangerades av TräCentrum Norr TCN i samarbete med SP Trätek och Luleå tekniska universitet i Skellefteå, som bland annat driver projekt kring ökad beständighet hos utomhusprodukter ovan mark. Marie-Louise Edlund, forskare vid SP Trätek i, konstaterade att betongbranschen arbetar hårt med livslängdsdimensionering av betongkonstruktioner. Och vad gör då träindustrin? Vi vet väldigt mycket om beständighet och livscykelkostnader hos trä. Men kunskapen är fragmenterad och inte användbar för byggare och förvaltare. TCN har som mål att inom fem år ha en komplett handbok för utomhusprodukter i trä som vänder sig till arkitekter, projektörer och förvaltare av byggnader. I februari hoppas vi kunna släppa den första delen av handboken som handlar om fasader, berättade projektledare Karin Sandberg, SP Trätek. På seminariet konstaterades att de kopparbaserade impregneringsmedlen totalt tagit över marknaden i Sverige sedan 1994 när Kemikalieinspektionen införde kraftiga restriktioner för CCA. De kopparbaserade medlen har funnits på marknaden i 20 år och visat sig fungera mycket bra. Det har inte kommit in några som helst reklamationer på dem, sade Lars Nordén, styrelseledamot i FLIT föreningen leverantörer inom träskydd. Många som ska köpa hus ser fördelarna med lättskötta, driftsnåla betonghus och stenens oändliga möjligheter till utformning. Det säger Gull-Britt Jonasson VD på Finja Betong. Produktnyheter ger framgång Nya produkter, ökad förädling, modernisering av produktionsanläggningar och förvärv av företag inom kärnområden är hörnpelarna i Finjas expansion. Vi erbjuder ett av marknadens bredaste produktprogram för såväl gör-detsjälv -bygget som för professionella byggare, men även produkter för till exempel lantbruksoch inredningsändamål. I flera fall hittar du produkterna och lösningarna enbart hos Finja, Finja Betong säger Gull-Britt Jonasson. Ett nytillskott i företagets populära serie arbetsbeskrivningar Allt du behöver för att komma igång är en hållbar murad friggebod i modern funkisstil. Arbetsbeskrivningen tar stegvis upp alla moment från grund till nock med tillhörande komplett materialspecifikation. Vill man så kompletterar man med isolering i golv och tak och får på så sätt ett extra rum som matchar den murade eller putsade villan. Ett expansivt svenskt familjeföretag som grundades 1957 och i dag har 300 anställda och en omsättning på 600 miljoner kronor. Företaget är välkänt inom byggbranschen och utvecklar, tillverkar och levererar betong i dess mest förädlade form. Finja finns i dag på 8 olika tillverkningsställen (Hässleholm, Borensberg, Hultsfred, Östra Grevie, Upplands Väsby, Mariestad, Eskilstuna och Strängnäs.) Fukt är husets värsta fiende Fonda Universal, som monteras på ytterväggen, är försett med distansknoppar så att en luftspalt bildas mellan väggen och fuktskyddet. Därigenom kan även fukt som redan finns i källarväggen transporteras bort. Det är ett komplett system med bland annat membran, spikar, primer och kantlister. Fonda är kapillärbrytande och har mycket högt ånggenomgångsmotstånd. Det behåller sin smidighet även vid låga temperaturer och angrips inte av syror eller andra ämnen i marken. Arbetar som ett företag Med huvudkontor i Danmark, arbetar Icopalkoncernen globalt och har 30 tillverkningsställen och 81 kontor utspridda i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Japan. Koncernens företag arbetar nu nära tillsammans som ett företag under namnet Icopal och över geografiska gränser, marknader och produkter. I Sverige representeras koncernen av det helägda dotterbolaget Icopal AB. Huvudkontoret är beläget i Malmö, produktionsenheter i Malmö och Grythyttan samt försäljningskontor/marknadslager i. Icopal Vindskydd är ett sortiment av produkter för användning som vindskydd i byggnader. Betong är vackert inomhus Den tiden är förbi när betong fick oss att associera till något grått, ointressant och smutsigt. Betong är ett starkt, hållbart, hållfast och miljövänligt material som har en naturlig skönhet. I dag kan man göra saker i betong som man tidigare inte kunnat drömma om. Betong är ett urgammalt material som vanligtvis är förknippat med broar och fundament. Miljonprogrammets betongförorter har också gjort att betongen länge haft en dålig klang hos många människor. Materialet har upplevts som fult, billigt och med lite av en gör-det-själv -stämpel. Samtidigt är det många esteter, formgivare och arkitekter som är besatta av materialet och dess möjligheter. Jacuzzi i betong Som inredningsmaterial har betong blivit trendigt. Bord- och bänkskivor, diskbänkar, golvur, hyllor, lampor, handfat och badkar är bara några av alla de många inredningsdetaljer som kan tillverkas i betong. Lättviktsbetong reducerar vikten med 50 procent, vilket är viktigt för flyttbarheten och tillämpningar inomhus. När det gäller badrumsinredningar går trenden mot ett mellanting mellan badrum och hemmaspa med jacuzzi, bastu och duschplats. En duschplats är en stor duschkabin med ångbastu, massage och flera munstycken. Betong och så kallad glasbetong är några av de material som används vid utformningen. Hemtrevligt med betonggolv Slipade betonggolv passar lika bra i moderna affärslokaler som i kontorsinteriörer. På senare år har efterfrågan ökat också för betonggolv i villor och lägenheter. I hallen passar kanske ett marmorliknande högglanspolerat betonggolv som verkligen framhäver betongens naturlighet och skönhet. Diamantslipat och vattenglasimpregnerat betonggolv är ett alternativ. Handgjorda betongplattor används med fördel för kök och badrum. Utöver färgpigment som kan blandas i betongen innan gjutningen finns också ett flytande medel för infärgning i efterhand som man skulle kunna slipa bort när man tröttnar, men det är ändå permanent går inte att skura bort. Tidigare har man också blandat in färgat glas i betongen, som efter slipning givit ytan både lyster och färg. Det finns även behandlingar som får betonggolvet att se ut som trä, marmor etcetera. Diskbänk i betong för den trendiga gör-det-självaren Finja Betong har tagit fram ytterligare en beskrivning i serien Allt du behöver för att komma i gång. Här handlar det om hur du tillverkar din egen personliga bänkskiva i betong. Den nya beskrivningen visar hur man steg för steg gör en diskbänk i betong som ger både ett robust och modernt intryck. Vi vill underlätta för gör-det-självaren och visa att det är enkelt, som här i vårt exempel, att skapa en snygg diskbänk till köket, säger Gull- Britt Jonasson, VD på Finja Betong. Precis som massivt trä och sten är betong ett naturligt material som ska underhållas för att behålla sina unika egenskaper år efter år. En enkel behandling några gånger om året räcker för att du ska kunna njuta av en vacker skiva under lång tid framöver. Betong är ett urgammalt material som vanligtvis är förknippat med broar och fundament. Men idag finns det mycket inredning att få i betong. Varför inte dessa hyllor till exempel? Möjligheterna material. Diskbänk i betong kan bli så här levande. Men det finns fler saker som blir bra i det urgamla materialet. Varför inte en jacuzzi till exempel?

12 22 23 Inomhusmiljö Inomhusmiljö Analyslaboratorier starkare tillsammans När en byggnad ska rivas eller ett hus renoveras eller byggas om kan det av olika anledningar behövas analyser. Ibland finns det även behov av att undersöka inomhusmiljön i ett hus med avseende på fukt och mögel, lösningsmedel i luft, PCB och så vidare. Förvärvet av Uppsalabaserade Pegasus lab gör Lantmännen Analycen starkare på analyser av inomhusmiljö. Genom att anlita denna samlade kunskap finns stora möjligheter att spara pengar. Då får du hjälp att upptäcka problemen i tid och se till att rätt åtgärd blir utförd. Pegasus lab i Uppsala är specialiserade på analyser av mögel på byggnadsmaterial och kemiska emissioner i inomhusluft. Företaget startade 1984 och har fram till i dag utvecklats till att bli ett av Nordens bästa analyslaboratorier inom området mikrobiella och kemiska organiska analyser av material och luft från byggnader samt damm. Sedan den 1 mars 2006 ingår Pegasus lab i Lantmännen Analycen som genom förvärvet kunnat bredda sin produktportfölj. Tillsammans med Lantmännen Analycens miljöavdelning kan Pegasus lab med sina mångåriga kunskaper när det gäller inomhusmiljö nu erbjuda kunderna ett samlat utbud av analyser för både den inre och den yttre miljön. Samtidigt innebär ägarbytet att Pegasus labs tjänster når en större marknad. Unik nisch Pegasus labs specialisering på analyser av inomhusluft och byggmaterial är unik i Norden. Utöver analyser erbjuds utbildning, kundseminarier, provtagningsutrustning och långtgående support till kunderna. Mikrobiologisk basanalys och ScreenAir Indoor är två exempel på populära Pegasus labprodukter. Den första avslöjar förekomst och halter av mögel, bakterier och andra problemorganismer på byggnadsmaterial eller i inomhusluft. Genom att analysera inomhusmiljön med hjälp av luft-, material- och dammprover som kunden själv tar, får vi fram fakta som sedan ligger till grund för rätt beslut och åtgärder, berättar Anita Ling som arbetar med marknadsföring och försäljning på företaget. ScreenAir Indoor Under 2004 lanserades ett nytt analyspaket från Pegasus lab. Efter att ha undersökt kundernas behov och önskemål närmare utarbetades analyspaketet ScreenAir Indoor som genom att mäta sex parametrar på luftkvalitet kan användas för att indikera eventuella dolda fukt-, mikrobiella eller kemiska problem i byggnaden. Genom att använda analyspaketet får man ut så mycket information som möjligt i ett initialt utredningsskede för att enkelt kunna ringa in möjliga Repor? Slitage? Märken? Ingen match för Pergo! Golvet med TitanX Surface. Den mest tåliga ytan på marknaden. Dessutom är golven mycket lätta att lägga och i stort sett underhållsfria. Så oavsett om du gillar rustikt, modernt, matt eller blankt så kan du hitta det i Pergo s sortiment. Letar du efter ett skeppsgolv så har vi det också. orsaker till de upplevda problemen i inomhusmiljön. ScreenAir Indoor har med sin enkelhet och med ett kundvänligt pris blivit en säljsuccé. Konsultverksamhet och utbildning Konsultverksamheten består av allmän konsultation runt provtagning och utvärdering av analysrapporter. Vi fungerar också som specialister och projektledare i större objekt och kan vara oberoende sakkunniga inom området vid tvister, säger Anita Ling. På utbildningssidan har företaget sedan länge arbetat med såväl företagsanpassade utbildningar som med Pegasus standardutbildningar, grundkurser samt utbildning till auktoriserad provtagare. Det finns i dag ett hundratal auktoriserade provtagare i Sverige och ett 10-tal i Norge. Pegasus labs kännetecken är: Pålitlighet med garanterade svarstider, hög kvalitet och hög servicenivå. De erbjuder opartiska och vetenskapliga analyser av mycket hög kvalitet. Sedan 1997 är företaget kvalitetssäkrade enligt ISO och ackrediterade av SWEDAC. Våra kunder är till största delen professionella yrkesutövare inom sektorerna skadeutredare, skydds- och miljötekniker, byggkonsulter, fastighetsägare och förvaltare samt sanerare och finns framför allt i Sverige och Norge. Verksamheten utökas hela tiden och inom kort kommer vi att vara representerade i flera länder, säger Anita Ling. Försäljningschef Anita Ling. Nya verksamheter på Pegasus Inom Lantmännen Analycen kan man utföra många olika typer av analyser inom områdena för innemiljö, yttre miljö, livsmedel, vatten och lantbruk. För att klara av mottagning samt att utföra delar av dessa nya analystyper i Uppsala har Pegasus lab ökat laboratorieverksamheten och möjligheten att ta emot olika typer av prover. De nya verksamheterna består i huvudsak av laboratorieanalyser för vatten och livsmedel och mottagning av alla typer av prover. Inlämningskontor finns bland annat i Uppsala,, Göteborg och Umeå. Daniel Johansson på MHJ Golv hjälper Johan Zeijlon att packa in material till ännu ett jobb med Idé HomeCollection. Golv för alla fötter Golv är viktigt! Från det att du går upp på morgonen till dess att du går och lägger dig, har du troligen gått på många olika golv. Vi vistas ofta stor del av dagen inomhus i bostaden, på jobbet eller i offentliga miljöer. Vi trampar på golv av sten, betong, trä, plast och textil. Varma golv, släta, ojämna, blanka, stora golv eller golv som träffar klackarna med ett eko. Ett golv ska vara estetiskt tilltalande, men också praktiskt, slittåligt, lättstädat och anpassat för sin uppgift. Men golv i offentliga miljöer blir av nöden ofta tjocka och tunga. En kombination av lätta och samtidigt slitstarka golv har länge väntat på att se dagens ljus. Produkten Idé HomeCollection utvecklades då efterfrågan ökade på ett designgolv konstruerat för konsument och lättare offentliga miljöer, med en prisbild i nivå med dagens linoleummattor, utan att tumma på kvaliteten. Golvtypen i sig har några år på nacken, men användes nästintill enbart till butiker och andra ytor med stort slitage. Brett användningsområde GolvKoncept Norden AB som är ansvarig för Idé HomeCollection har som huvuduppgift att verka för en bättre prisbild på den nordiska golvmarknaden som gynnar såväl golventreprenören som slutkund. Idé HomeCollection har utvecklats från ett annat golv och är en lättare lillebror till IdéCollection, som är ett designgolv för större offentliga miljöer. Bland kunderna på IdéCollection finner man bland annat Stadium, Duka och några av s Landstings fastigheter. Idé HomeCollection används i bostadsfastigheter och inom en rad olika lätta offentliga miljöer, säger Johan Zeijlon på Zeijlon Golv AB i Norrköping, som tycker att golvet är lättarbetat och bra att ha att göra med. Mindre spill och lätt att byta med plattor Produkten har en tjocklek på 2,0 mm och ett slitskikt på 0,3 mm. Dessutom har det en aluminiumoxidbaserad polish för att ytterligare förlänga golvets livslängd och göra det än mer lättstädat. Om det mot förmodan skulle hända något, gör uppbyggnaden av plattor att det är lätt att byta delar. Dessutom blir det mindre spill än om man lägger in till exempel linoleum. Man kan blanda trä och sten vilket mångfaldigar valmöjligheterna. Kollektionen finns i fem olika trämönster, samt fyra olika stenmönster och finns dessutom i stripes för att lägga skeppsgolv om man så vill. Fastighetsbolag vill prova något nytt I jämförelse med klinker och laminatgolv så är Idé HomeCollection ett varmt och skönt golv att sätta fötterna på. Klövern Fastigheter i Norrköping har bland annat använt golvet i en fastighet med konferenslokaler. Vi ville prova något nytt, istället för gamla vanliga plastmattor. De ligger framför allt bra i pris och är lätta att sköta, säger Tomas Hede på Klövern Fastigheter, som har erfarenhet av golven sedan ett halvår tillbaka. Peter Lindskog-Bodin Schindler Hiss AB är det svenska dotterbolaget till Schindler AG i Schweiz, världens näst största koncern inom hissar och rulltrappor. Varje dag över hela världen transporterar Schindler mer än 700 miljoner människor. I Sverige fi nns vi på över 40 orter. En rikstäckande organisation, alltid nära våra kunder med kompetent och välutbildad personal Schindler har ett heltäckande hissoch rullstrappsprogram för så väl nyproduktion som för underhåll och modernisering av samtliga på marknaden förekommande fabrikat. Vi tar dig till ett högre plan! Kundservice: Huvudkontor Box 547 Rinkebyvägen Danderyd Tel: Fax:

13 24 Inomhusmiljö 25 Inomhusmiljö Musikhögskolan som förbrukar lite energi Den nya musikhögskolan i Örebro är en toppmodern och spektakulär byggnad på universitetsområdet. Kraven på inomhusklimat inklusive ljudisolering var höga. I dag är den vackra byggnaden fylld av musik, utställningar, konserter och inte minst studenter. En kombinerad bergvärmepumpoch bergkylanläggning gör att fastighetens energiförbrukning ligger under den beräknade. Musikhögskolan i Örebro stod klar sommaren Huset kallas Musik i skogsbacke och består av fyra husdelar i tre plan. En stor glasvägg ger utsikt mot skogen. Här ryms konsertsal, föreläsningssalar, övningsrum, inspelningsstudio, kontrollrum, bibliotek och kontor. Den arkitekttävling som utlystes i samband med att Musikhögskolan skulle byggas vanns av samme arkitekt som ritat den nya Göteborgsoperan, Jan Izikowitz på Lund & Valentin Arkitektfirma. Den som vann uppdraget att utföra all VVS inklusive rör, ventilation, sprinklers, styr och övervakning var ÅF i Örebro. Eftersom fasaden till största delen är glasklädd ställdes stora krav på reglering av värme och kyla. Något surr från fläktar eller dylikt kunde givetvis inte heller accepteras. Kyla och värme från berget I fönstrens fogmassa kan det gömma sig PCB. Det farliga miljögiftet gömmer sig i flera av våra gamla hus. Nya krafttag mot PCB i byggnader Trots att PCB är klassat som miljögift och helt förbjudet sedan länge, finns det kvar mjukgörare i fogmassa, i fönsterfogar och i halkskyddad golvmassa i tusentals fastigheter som byggdes mellan 1956 och Bland annat i många av de bostadshus som uppfördes i det så kallade miljonprogrammet. Regeringen har nu antagit en förordning som ska tvinga fastighetsägarna att PCB-sanera alla fastigheter till år Stora mängder PCB finns alltså inbyggt i våra fastigheter och risken är att PCB kan läcka direkt från exempelvis fogmassan, till mark, luft och in i byggnaderna. Vidare kan spridning ske när gamla fogmasserester läggs på deponi. Material innehållande PCB ska omhändertas som farligt avfall när halten PCB överstiger 50 ppm = 50 mg/kg. Risken för spridning av PCB minskar genom att man utför en säker sanering där spill och damm med mera fångas upp och där avfallet lämnas till destruktion. Tvingande åtgärder Redan för fyra år sedan påpekade Naturvårdsverket i en rapport att en lagstiftning som tvingar fastighetsägare att inventera och sanera bort PCB i sina byggnader var nödvändig för att påskynda processen. Byggbranschens egna försök att driva frågan på frivillig basis har inte nått tillräckligt långt. Framför allt med tanke på att Sverige har undertecknat internationella miljööverenskommelser där man åtagit sig att genomföra en total PCB-sanering till år Förslaget till förordning innebär att ägaren till en byggnad eller anläggning uppförd eller renoverad under åren ska inventera förekomsten av PCB i fogmassa och halkskyddad golvmassa. Ägaren ska sedan sanera denna om PCB-halten överstiger 0,05 viktprocent. Kravet på inventering och sanering gäller inte en- och tvåbostadshus. Uppskattningar visar att det finns cirka 300 ton PCB kvar i fogmassorna och att det läcker från fogarna. Detta är ett mycket viktigt beslut och en del i det intensiva kemikaliearbete som vi nu driver. PCB är ett tydligt exempel på vilka skador och kostnader som kan förorsakas av en enda ämnesgrupp av kemikalier, säger miljöminister Lena Sommestad. PCB är svårnedbrytbara, giftiga och bioackumulerande och innebär stora risker för människors hälsa och för miljön. Fertilitetsskador, påverkan på Kylsystemet som används är i byggnaden ett frikylningssystem huvudsakligen baserat på ett energilager med borrhål för utnyttjande av bergkyla men även uteluften kan användas som både frikylkälla och värmekälla. Kylbafflar med extra stora ytor används för att maximalt kunna utnyttja de förhållandevis varma kylkällorna, borrhålskyla och eventuell uteluft. Stora kylande ytor gör att förhållandevis hög temperatur på köldbäraren till kylbafflarna kan användas. Den höga köldbärartemperaturen gör att systemet blir självreglerande genom att temperaturskillnaden mot rumsluften är så liten att bara en liten ändring av rumsluftens temperatur påverkar kylavgivningen så mycket att styrventiler kunnat tas bort. Det som är speciellt i vår lösning är att vi tar värme och kyla direkt från 60 borrhål i berget samt att vi använder ett högtempererat köldbärarsystem till kylbafflarna vilket innebär att vi kör varmare vatten än normalt till dessa. Kylbafflarna saknar även styrutrustning vilket minskar underhållet i framtiden. Den lösningen kommer vi också att använda för Naturens Hus som ska byggas på tomten bredvid Musikhögskolan, berättar Conny Johansson som är sektionschef på ÅF i Örebro. Av de befintliga borrhålen kommer cirka hälften att användas till Naturens Hus och rörsystemet som är installerat i källaren på Musikhögskolan är redan förberett för att värma och kyla den blivande byggnaden. Borrhålen används alltså barns mentala utveckling samt påverkan i förloppet av cancersjukdomar har kopplats samman med förhöjda PCB-halter. PCB förbjöds i Sverige redan på 70-talet och halterna i miljön har sjunkit men inte till den grad att de inte längre utgör en risk. Idag har stora delar av den feta fisken i Östersjön fortfarande förhöjda halter av PCB. I dag får vi betala priset av miljöskador och saneringskostnader för att ämnet inte förbjöds så fort riskerna blev kända. Erfarenheten av PCB gör att vi måste lära oss av tidigare misstag och använda försiktighets- och substitutionsprincipen för att förebygga skador i framtiden, säger Lena Sommestad. Förslaget till en ny förordning lämnas till Kommerskollegium för anmälan till EU-kommissionen och Världshandelsorganisationen (WTO). Vinyl Flooring Den supermoderna byggnaden som huserar Örebro musikhögskola är förutom vacker också mycket energisnål. Foto: Johan Dalhäll / Örebro Högskola. både till kylsystemet och som värmekälla till en bergvärmepump. Genom att kylningen värmer berget kan borrhålslagret göras mindre och bergvärmepumpen kan arbeta med gynnsamma temperaturer, det vill säga ett varmare berg i början av värmesäsongen. Låga driftkostnader och låg energianvändning Värmepumpen används som kylmaskin vid högt kylbehov. Värmepumpen tillgodoser fastigheten med större delen av värmeenergibehovet, en elpanna används som spets. Den kombinerade bergvärmepump- med bergkylanläggningen har mycket god lönsamhet genom låga driftkostnader samt låg energianvändning. Den totala energiförbrukningen ligger strax under beräknad nivå vilket innebär ungefär 125 kwh/kvm och år vilket är riktigt bra.

14 27 Inomhusmiljö En hiss för alla trapphus! Många hyresfastigheter och bostadsrätter saknar fortfarande hiss. Att installera en hiss i ett befintligt trapphus kan framstå som ett hopplöst projekt, men med hjälp av modern teknik och gedigen erfarenhet skapas lösningar för alla typer av trapphus. På kort tid och med obetydliga störningar i den dagliga tillvaron får fastigheten betydligt högre attraktionsvärde, både bland barnfamiljer och äldre boende. Automatsmörj minskar underhållskostnaderna. Svenska SKF har utvecklat ett helt nytt system. Automatiska smörjsystem minskar underhållskostnader SKF har utvecklat ett automatiskt system för smörjning av hissgejdrar. Det nya systemet minskar vibrationer och oljud från hisskorgen som uppkommer på grund av otillräcklig smörjning. Samtidigt minskar det nya smörjsystemet underhållskostnaderna med upp till 15 procent. Smörjmedelsförbrukningen minskas genom en optimal oljetillförsel till hissgejdrarna. Detta minskar inte bara oljeförbrukningen utan också underhållsbehovet av smörjsystemet. SKFs automatiska smörjsystem ger upp till ett års underhållsfri och tillförlitlig drift vilket också ger betydande kostnadsbesparingar. Tyst och säker drift Smörjapparaten innehåller en högkvalitativ olja som utvecklats speciellt för applikationer till hissar. Även gejdersmörjenheten med tillhörande smörjinsats har utvecklats speciellt för hissar för att effektivt distribuera smörjmedlet utmed gejden. Hjärtat i SKFs smörjsystem är en liten gascell i smörjapparaten som genererar en inert gas. Gascellen styr mycket noggrant tillförseln av olja och systemet är därför okänslig mot temperatursvängningar till skillnad från de traditionella smörjsystemen. Trycket ställs enkelt in via den greppvänliga överdelen på smörjapparaten. Med optimerad oljetillförsel till hissgejdrarna elimineras risken för vibrationer och oljud i hisskorgen som annars kan uppstå vid bristande smörjning. Miljövänligare hissdrift Vem känner inte igen trasor och liknande absorbenter för att sanera oljespillet i hisschaktet eller på hisskorgens tak? Anledningen är ofta ett otillförlitligt smörjsystem och överfulla uppsamlingskärl. Oljespillet är inte bara ett miljöproblem utan avger också en besvärande lukt som påverkar hissmiljön negativt. Med minskad oljeförbrukning kan oljespillet undvikas helt vilket skapar en bättre hissmiljö och miljövänligare drift. Smörjsystemet levereras som en komplett sats färdig att monteras och passar de flesta hissar. Satsen består av fyra smörjapparater, speciella gejdersmörjenheter och smörjinstatser. Enheten monteras enkelt utan specialverktyg. Sture Andreasson Att installera hiss ger många fördelar: Möjlighet att bo kvar i den invanda miljön Högre boendekomfort. Säkrare omgivning för barn och äldre. Tillgänglighet för rullstol, rollator eller barnvagn. Höjt värde på fastigheten. En undersökning i Helsingfors har visat att värdet på lägenheterna stiger med mellan 2 och 10% - också de lägst belägna bostädernas värde stiger alltså med ca. 2%. Ökad status på bostaden - skall du sälja är hissen definitivt ett argument. NYHET! Finansiering: Vi gör det enklare för våra kunder när det gäller finansiering av hissinstallationen och erbjuder nu ett mycket fördelaktigt lånekoncept genom vårt moderbolag KONE. Ett lyft mot bättre boende... Motala Hissar AB Luxorgatan 1, Box MOTALA Tel Fax

15 28 29 Inomhusmiljö/Hissar Den falska säkerheten Inomhusmiljö Ekologi och miljöfrågor Vi är invaggade i falsk säkerhet. Gårdagens farligheter har blivit helt förbjudna och har då antingen fått kasseras eller byggas om. De är borta, de finns inte längre. Utom i ett fall; när det gäller hissar har inte nya säkerhetsbestämmelser varit retroaktiva, och med några få undantag är säkerhetsnivån hos en gammal hiss inte ett dugg bättre än när den byggdes, vare sig det nu gjordes under miljonprogrammets dagar eller ännu tidigare. På en mängd områden i samhället har säkerheten förbättrats radikalt. Samtidigt har männi skornas beteende anpassats till förändringarna i säkerhetsmiljön. Flertalet redskap och an ordningar som man använder dagligen har blivit praktiskt taget idiotsäkra. Man tänker inte alls på att de för en år sedan krävde ett helt annat och betydligt försiktigare handhav ande. Och det är ytterst sällan som vanliga människor kommer i kontakt med kvarlevor från 50-talets säkerhetstänkande, varken när det gäller att åka bil, att cykla, att äta, att använda elektriska apparater eller att gå ut på balkongen. Man utgår helt enkelt från att samhället/myndigheterna/tillverkarna har sett till att man i vardagslivet alltid är skyddad mot varjehanda faror. Man har vant sig av med att vara lika försiktig som de tidigare generationerna. Man litar på ABS-bromsar och krockkuddar, cykelhjälmar, bäst före-datum, jordfelsbrytare och byggbestämmelsernas dimen sion er ings regler. Stor olycksrisk Man är därför inte längre lika medveten om att en äldre hiss kan slita armar och ben av oförsiktiga barn, eller bli en dödsfälla för den som skall tömma returpappersbehållaren. Att köra möbler, barnvagnar eller cyklar i en hiss som saknar korgdörr, där man ser schakt väggen rusa förbi under färd är risken för olyckor stor. Många har klämt sig eller fått sina ägodelar skadade när deras saker hakat i någon ojämnhet i schaktväggen. Farligast är det med returpappersbehållarna. Där löper man faktiskt risk att mista livet. Man är heller inte särskilt medveten om att dörrlåsen kan vara laddade med 230 V, och att en kontakt kan vara förenad med livsfara. Från moderna hissar förutsätter man att hisskorgen alltid stannar på rätt nivå, eller åtminstone inom någon cm när. Man tänker inte längre på att det hos äldre hissar inte sällan kan skilja 4-5 cm. Då ökar risken för att man skall snubbla, särskilt om man har nedsatt syn eller mycket att bära på. En snubbling kan tyckas banal, men just snubbelolyckorna har blivit de allra vanligaste, och konsekvenserna har ofta visat sig bli mycket allvarliga. marknaden samtidigt som de är mycket energisnåla, säger Sten Alfredsson. Konceptet finns både för bostäder och för kontor. Genom en sådan här investering får man inte bara ett bättre och säkrare transportflöde i fastigheten utan man höjer också värdet på hela fastigheten. Eftersom vi aktivt och målinriktat kontinuerligt arbetar med säkerhet inom vår koncern är det också viktigt att påtala behovet av ett bra förebyggande underhåll, säger Sten Alfredsson. växer i byggbranschen Det konventionella byggandet medför ofta oacceptabla belastningar på miljön. För att åstadkomma ett kretsloppsanpassat byggande krävs stora förändringar. Byggbranschen har ett stort ansvar som kunskapsbärare när framtidens ekologiska byggande tar form. Fördelen att samordna verksamhetsområden under ett tak gör att ett brett urval av tjänster går att erbjuda. Creacon AB är ett personalägt konsultföretag med mångårig erfarenhet av idéutveckling, planering, projektering samt projekt- och byggledning under ett och samma tak. Man erbjuder tjänster inom: Arkitektur, Miljö, Projektadministration samt Storkök. 35 anställda upprätthåller resultatet av vår verksamhet har därmed stor påverkan på miljön Vi strävar mot en byggprocess som är funktionell, miljöriktig och ekonomiskt långsiktig. Vår egen arbetsmiljö skall präglas av minimalt användande av ändliga naturresurser och av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet. Vi arbetar med ständig förbättring för ett uthålligt kretsloppssamhälle. Fortlöpande ökar vi därför vår kunskap om byggsektorns miljöproblem och hur vi kommer tillrätta med dem, säger Stefan Persson. Täta Golv & Slitbeläggningar Balkong & Altanbeläggningar Syrafasta industrigolv Storkök & Våtutrymmen Tvätt & Soprum P-garage 5-års garanti Besöksadress: Solhemsgatan 1, KUMLA Tel: Filial tel: Åka hiss i säkrhet? Gårdagens farligheter har blivit helt förbjudna och har då antingen fått kasseras eller byggas om. De är borta, de finns inte längre. Utom i ett fall; när det gäller hissarna. Säkerhet i fokus Hissar ska besiktigas en gång om året, men nu får fastighetsägarna lära sig att det kommer hårdare säkerhetsregler i framtiden inte bara för nya hissar utan även för befintliga installa tioner. Enligt de europeiska riktlinjerna EN81-80 (SNEL, Safety Norm for Existing Lifts) kommer säkerhetskomponenterna på äldre hissar att tvingas till uppgradering, även om de fungerar. Enligt de nya säkerhetsbestämmelserna måste korgdörrar installeras i gamla hissar, ett arbete som ska vara klart till Det blir även större krav på kompetent personal och ökade krav på besiktningsmännen. En hiss som varit i trafik i mer än 20 år utan renovering kan bli dyrbar. Reparationer och servicekostnader kommer att öka. Slitage och trasiga delar kommer att tvinga dig till att agera. Vi har olika moderniseringslösningar för en rad olika behov som uppfyller de kommande kraven utan alltför stora ingrepp i den befintliga konstruktionen, berättar Sten Alfredsson, VD för Schindler Hiss AB i Sverige. Den mest sofistikerade lösningen är ett komplett utbytespaket där man ersätter den gamla hissen med en ny. Med automatik uppfyller man då alla de idag kända säkerhetskraven och får samtidigt en ny modern anläggning med snygg design, avsevärt bättre komfort och bättre ekonomi. Våra nya hissar har dessutom en unik konstruktion med drivremmar som gör att de är de tystaste på Genom våra nya servicekoncept ser vi till att alltid ha bästa funktion och säkerhet på hissarna. För egen säkerhets skull, uppmanar Sten Alfredsson var och en som åker hiss, också att kontrollera skylten gällande besiktning för att förvissa sig om att hissen genomgått den årliga kontroll som krävs. Schindlerkoncernen Schindler är världsledande inom rulltrappor och världens näst största företag inom hissar. Schindler finns i över 100 länder och har över 1000 lokala företag världen över. Över 500 miljoner människor använder varje dag en Schindlerprodukt. Schindler grundades 1874 i Luzern, Schweiz av ingenjören Robert Schindler. Schindler gruppen är också idag i familjens ägo med en årlig omsättning på 45 miljarder kronor. Schindlergruppens styrelseordförande är Alfred N Schindler och företagets huvudkontor är lokaliserat utanför Luzern. Schindler designar, producerar, installerar, moderniserar och lagerhåller interna transport system för alla typer av byggnader och behov världen över. Företaget är långt framme inom ingenjörsteknologin. Alla mekaniska och mikroprocessorprodukter är designade och testade efter höga krav på komfort, effektivitet och pålitlighet. Alla Schindlers fabriker världen över är certifierat efter kvalitetsstandarden ISO Ingrid Saarva En fuktskada i ett anonymt hus. verksamheten fördelade på tre kontor, belägna i Göteborg, Borås och Jönköping. Genom att arbeta i nätverk med externa konsulter kan vi även åta oss totalansvaret för uppdragen, säger Stefan Persson, magisteringenjör för innemiljö på Creacon. Creacon arbetar som konsulter med hus och anläggningar som normalt har lång livslängd och Med miljön i fokus Miljö är något Creacon lägger stor vikt på, genom att förbättra och utveckla byggnaders yttre och inre miljö. Man har sedan flera år etablerat samarbete med Tyréns Byggekologi, ett ledande kunskaps företag för miljöanpassat byggande och förvaltning och eget miljöbedömningssystem. Vi har utfört över 300 inventeringar som underlag för miljöklassificering enligt Tyréns Byggnadsekologis modell och för miljödiplomering enligt Miljö och Hälsas modell i Göteborg, säger Stefan Persson. De stora bovarna Creacon Miljö undersöker förekomst av fukt, radon och asbest, som alla är både farliga och vanliga. Fukt kan orsaka en rad hälsopåverkande problem genom bland annat mikrobiologisk aktivitet. Liksom radon som kommer från marken eller byggnadsmaterial Rivning av Daros fabriker i Partille. Miljöfrågorna spelar en allt större roll i fastighetsbranschen. Inte minst när det gäller inomhusmiljön. Men även vid rivning är det viktigt att ha miljön i minnet. baserade på sten. Asbest har goda tekniska egenskaper och används i många olika byggnadsdelar. Men i fri form är det mycket hälsovårdligt och är numera förbjudet. Det är därför viktigt att vid rivning ha bra dokumentation om var asbesten finns, så saneringen utförs på rätt sätt.. Vi utför mätningar av alla dessa faktorer. Vi utför också gammamätningar för att lokalisera förekomsten av blåbetong, som är den minst trevliga av dem. Vår personal är utbildad av SSI (Statens Strålskyddsinstitut). Miljöinventeringar gav resultat Vi inventerar byggnader och miljöer med avseende på förekomst av miljöstörande material som bland annat olja, kemikalier och metaller. Vid en rivning och sanering av Daros fabriker i Partille fann vi oljefickor två meter ner i marken. Normalt gör man sanering cirka en meter ner, men det här var exceptionellt, säger Stefan Persson. Peter Lindskog-Bodin

16 30 31 Säkerhet Säkerhet Skydd 2006 visade många framsteg Håller koll med Skydd är inte bara norra Europas viktigaste mässa för säkerhetsbranschen, utan även en viktig kunskapskälla för alla som jobbar med säkerhet i olika former. Årets skyddsutställning, som gick av stapeln den september, fokuserade på några olika aktivitetsområden där människa möter teknik. intelligent styrning Mässan inleddes med skyddskonferensen på tisdagen, med den tillspetsade frågeställningen Vem skyddar Sverige?. Deltagare var bland annat representanter från olika säkerhetsorganisationer och företag. Moderator för debatten var Carin Hjulström-Livh, som inledde debatten med ouppklarade värdetransportrån och efterlyste Det gamla trygga Sverige. SÄPO-chefen Clas Bergenstrand svarade att när värdetransportrånen blir så många och stora att de hotar hela samhället ingriper SÄPO. Annars vilar ansvaret på Rikspolisen. Clas Bergenstrand var däremot mer orolig för att vi ska få ett privat respektive statligt system för att köpa trygghet. Så har skett i t ex USA. Idag fungerar SÄPO som den svenska statens vaktbolag. Ordförande i Näringslivets säkerhetsdelegation, Jan Nygren, även vice VD för SAAB, menade att företag måste driva ett aktivt säkerhetsarbete. Trygghet betyder mycket. Vi gillar det du ogillar. Arbetar du på kontor, köpcentra,tryckeri eller annan industri? Låt oss ta hand om ditt avfall, så får du en komplett partner som kan ta vara på allt! En mindre olycka får inte äventyra hela företagets överlevnad. Men säkerheten får inte kosta för mycket. Den måste vara lönsam. Landshövdingar och säkerhetschefer Thomas Berglund, avgående chef för Securitas, berättade kort om företagets historia från starten Svensk Vakt till dagens moderna Securitas. Han konstaterade att det ursprungliga bevakningsuppdraget fortfarande var ett av företagets viktigaste tjänster. Björn Eriksson, landhövding och tidigare Rikspolischef efterlyste en tydligare rollfördelning mellan polis och väktare. Ska polisen ägna sig åt att klara upp brott och förebyggande verksamhet? Här måste våra politiker tydliggöra gränserna! Per Winberg från Transportarbetareförbundet, som organiserar väktarna, menade att de bidrar till en ökad trygghet i samhället och fungerar som polisens ögon. Därför är samarbete av stor Höga ambitioner. Skydd 2006 var inte bara välbesökt av säkerhetsbranschen utan visade upp många nyheter. betydelse. Han efterlyser också en seriös konkurrens där inte alltid lägsta pris vinner. Man måste även satsa på kvalitet och möjlighet till utveckling. Själva mässan visade prov på mycket av vad som debatterades på konferensen. Olika former av bevakningstjänster, brandskydd, butikssäkerhet, elektroniskt inbrottsskydd, mekaniska inbrottsskydd, kameraövervakning, konsulttjänster. Heta ämnen som IP-baserad larmöverföring, Millimetervågskamera - Framtidens Säkerhetsröntgen och Design mot Brott. På mässgolvet Bland inbrottsskydd sågs Hammerglas AB, som ökat i försäljning med sina produkter av okrossbara rutor. Gunnebo Nordic visade sitt heltäckande produkt och systemutbud för bank, detaljhandel, värdeförvaring och anläggningar i behov av högsäkerhetsskydd. Även G4S (Group 4 Securicor), ett av världens ledande säkerhetsföretag med verksamhet i mer än 100 länder, var närvarande på mässan. Aptus Elektronik AB är Skydd september 2006 Nordens ledande leverantör av passer-, bokningsoch porttelefonisystem för flerbostadshus och strävar efter att utveckla funktioner för en effektivare förvaltning och ett tryggare boende. Aptus visade ett urval av sitt produktprogram Bevakningsbranschen visade upp sig i stor omfattning på Bevakningstorget, SOS Alarm visade upp en fullt fungerande larmcentral,, Tullverket sin högteknologiska CBRN-bil och Räddningsverket, Vägverket och Socialstyrelsen i samarbete med Assistancekåren visade för första gången på bred front upp hur tung räddning går till. Vi tycker vi hade en mycket bra mix med intressanta föredrag inom mässans alla olika delar, säger projektledare Magnus Eriksson, Events Manager för smässan. Skydd 2006 arrangerades i samarbete med Svenska Brandskyddsföreningen, Sveriges kommuner och landsting och SWESEC (Svenska Säkerhetsföretag). Huvudsponsor: SOS Alarm 275 utställare besökare totalt (inkl Scandinavian ICT Show) besökare från parallellmässan Scandinavian ICT Show. 9 % utländska besökare (en ökning med 2 % jämfört med 2004) Peter Lindskog-Bodin Problem med alger, mögel och smuts på fasader/tak? Vi har produkterna och kompetensen! Alg & Mögeltvätt Alg & Mögelskydd Fasadtvätt Långtidsverkande smutsskydd Klottersanering Klotterskydd Bilvårdsprodukter m.m. baserat på den senaste nanoteknologin. Går även att beställa på vår hemsida! Hästskovägen 5, Hofors, Tfn: Fax: , Mobil: , Kontroll det är en sammanfattning av vad G-CTRL är. Kontrollen får man med ett styrsystem som sköts via Internet eller via en vanlig knapptelefon. Det kan låta invecklat, men är enkelt och bekvämt. Det handlar om en programvara som är avsedd för att styra till- och frånslag av eluttag för bilmotorvärmare men även för husvagnar och båtbatterier. Bakom produkten finns Gnosjöföretaget GARO AB. G-CTRL Programvaran G-CTRL GARO Kontroll är ett mycket användarvänligt system, som har satt fokus på användaren. Många funktioner är samlade i ett nötskal. Att till exempel kunna mäta elförbrukning och därmed också göra besparingar är något som blir allt viktigare i takt med att elpriserna höjs. Att dessutom få en bekvämare tillvaro är det inte många som skulle tacka nej till. GARO har ett brett sortiment av bilvärmaruttag, allt från det lilla enklaste för bilen hemma på tomten, till de litet mer avancerade uttagen där man kan ringa och slå till strömmen. Nu har man tagit ett steg till och lanserar ett uttag som styrs över befintligt elnät och som kan aktiveras flera gånger per dag. Inställningarna görs från vardagsrummet, i den sköna stugvärmen. Kontroll. Och kommunikation. Ett smart system för att värma upp bilmotorn, men bara när det krävs. Slipper gräva ner nya kablar För elinstallatören och fastighetsägaren är det en lättnad att slippa gräva upp asfalt eller planteringar. Vid en uppgradering av befintliga elstolpar från GARO, byter man insatser i den befintliga kapslingen och kompletterar med en centralenhet och datorprogram. Vid total nyanskaffning av eluttag, måste man naturligtvis fortfarande gräva ner elkabel. Signalmätningar i elnätet görs i projektets inledande fas och därefter sätts eventuellt signalförstärkare upp, så att systemet kan arbeta över stora geografiska områden. Fördel för fastighetsägaren Fastighetsägaren ansvarar för och sköter den administrativa delen av systemet, en del som hyresgästen aldrig kommer i kontakt med. Ägaren sätter generella gränser för användandet av uttagen, har kontroll på vem som utnyttjar dem, följer upp felrapporter och kan även följa upp elförbrukningen både totalt och för varje uttag en uppföljning som ger förutsättningar att ta exakt rätt betalt för elförbrukningen och dessutom dokumentera den. Uttagen är heller inte strömsatta om det inte finns någon som hyr platsen. På en parkeringsplats med G-CTRL finns inga eltjuvar. Uppstår det ett systemfel vet fastighetsägaren det på nolltid. Ett meddelande skickas då med e-post till serviceansvarig och felet kan åtgärdas innan hyresgästen ens hunnit upptäcka det. Alla fastighetsägare känner sig kanske inte mogna att administrera systemet själva och då Garos smarta kontakt. Här pluggar man in sin motorvärmarkabel så sköter programvaran resten. finns möjligheter att köpa tjänsten. Fördel för hyresgästen Säg den hyresgäst som inte någon gång har mumlat missnöjt när man måste gå ut i kölden och ställa in bilvärmaruttaget. Vi kan säkert också hitta den bilägare som trots dygnet-runt-el, hittat sin bil kall och isig på morgonen, på grund av att någon ryckt ur kabeln mellan bil och uttag eller att automatsäkringen löst ut. Sådant kan man slippa med G-CTRL. Hyresgästen sköter själv inställningarna för uttaget via sin dator eller via knapptelefonen från lägenheten. Man kan ställa in flera olika tillslagstider och man kan ställa in flera dagar i förväg. Även olika tider på olika dagar är tillåtet. Som hyresgäst kan man när som helst kolla om bilen är ansluten till uttaget eller om något har hänt som gör att bilen inte längre har kontakt. En funktion, som skyddar mot obehagliga överraskningar tidiga, kalla vinterdagar. Elförbrukningen framgår också via websidan. Därför vet man som yresgäst hur mycket el man förbrukar och vad man ska betala för. Bevakning med väktare, ordningsvakter och skyddsvakter stationärt och rörligt. Rikstäckande med två certifierade larmcentraler. Välkommen att kontakta oss! Svensk BevakningsTjänst ingår i Axel Johnsson koncernen och har funnits sedan Hela verksamheten är ISO-certifierad och Larmcentralerna är godkända i enlighet med SSF 136:4. Vi vill ge säkerhet dygnet runt, landet runt. Bättre än någon annan.

17 32 33 Säkerhet Digitalteknik/Fastighetssystem Uppstickare på expanderande kortmarknad Fastighetssystem som kan växa Ett stort problem för fastighetsägare med många olika typer av passagesystem är bristen på passerkort med multifunktion. Ett kort för inpassering i skilda fastigheter, inloggning i datorer och andra driftsystem eller säkra utskrifter önskas av många. Men dagens teknik finns samlat i ett kort. Uppstickaren PAS Card som startades i januari i år har redan gjort sitt första uppköp i Sverige. I förra veckan förvärvades hela SEM Identisystems verksamhet. SEM IDentisystem är ett Foto- ID företag som grundades 1987 av Ove Svensen. PAS Card är ett nytt expansivt företag på den svenska plastkortsmarknaden. Ledningen och övriga anställda representerar dock en mycket lång erfarenhet inom branschen och målsättningarna med verksamheten är därför mycket högt ställda. Företaget har sitt säte i Södertälje och finns representerat inom samtliga branscher på den svenska plastkortsmarknaden. Efter fastighetsägarnas krav Den största fördelen gentemot fastighetsägarna är att PAS Card kan leverera en Nyckelbricka med samtliga tolkningar för markandens alla passagesystem. Med andra ord, en enda som löser alla problem, vi kan dessutom kombinera olika Beröringsfria tekniker i ett och samma medium, säger VD Freddie Parrman. Nyckelbrickorna lasergraveras med löpnummer och eventuell logga, denna teknik gör det mycket tåligt mot slitage som annars är ett stort problem. Beröringsfria passerkort ökar PAS Card besitter en mycket bred kompetens inom RFID teknik och har mångårig erfarenhet inom plastkortsbranschen. Den största expansionen för företaget sker just nu inom RFID (beröringsfria passerkort). Där kan företaget erbjuda metoder för att både printa och lasergravera olika tolkningar av RFID chip. En annan stor produkt som efterfrågas allt mer är fotoförsedda passerkort med multi funktioner för t ex inpassering, inloggning i datorer, lunch debitering samt säkra utskrifter. Vi har bland annat träffat avtal med FARGO Electronics, som är världens största tillverkare av plastkortskrivare. Uppstickaren PAS Card som startades i januari i år har redan gjort sitt första uppköp i Sverige. I förra veckan förvärvades hela SEM Identisystems verksamhet. VD Freddie Parrman på bild. Höga servicekrav PAS Card har även agenturen för NBS Technologies som är världsledande inom produktionsmaskiner för t ex bankkort, lojalitetskort etc. PAS Card är den enda oberoende maskinleverantören på den svenska plastkorsmarknaden. Företaget erbjuder maskinutrustning för prägling, pritning, kodning av magnetrand, matchning kort på carrier, personalisering av chip, inbäddning av chip på kort. Det finns en starkefterfrågan på säkra passerkort och PAS Card erbjuder en kombination av inbyggda visuella och dolda säkerhetsfunktioner. Korten kan även vara utrustade med RFID tekniker exempelvis Mifare och EM-Marin i ett och samma kort. Peter Lindskog-Bodin Många fastighetsförvaltare får huvudbry när de ska välja fastighetssystem. Det finns så många system på marknaden i dag. Men det finns få som klarar att växa i takt med verksamheten. Vad har marknaden då att erbjuda? Det finns fastighetssystem som inriktar sig på den lilla förvaltaren och de som inriktar sig på de gigantiska förvaltarna. Några system försöker även att kombinera både bokföring och förvaltning. Det finns standardsystem och det finns de som skräddarsys för den enskilde kunden. Något som i alla fall är ganska klart är att det finns få system som klarar att växa så att den lilla förvaltaren så småningom kan bli stor utan att det kostar skjortan från början. För små och stora REAL Fastighetssytemet är ett av de få system som kan växa. Det är ett komplett standardprogram både för den lilla och den stora förvaltaren som innehåller många tidsbesparande funktioner såsom EAS, OCR, Autogiro och olika funktionsguider. Det är ett användarvänligt och logiskt uppbyggt program som förenklar och effektiviserar förvaltningen, med register för kategorierna Bolag, Fastighet, Hyresobjekt, Person/Organisation, Uthyrning och Reskontra. Ständig utveckling Det beprövade systemet utvecklas hela tiden genom användarsynpunkter och företaget bakom det. För kunden är det också en trygghet att veta att REAL systemeras, programmeras, testas och utvecklas helt och hållet av REALgood AB som är ett AAA-företag med högsta kreditvärdighet. Trygghetsavtal Med ett trygghetsavtal garanteras kunden support och service. En kostnadseffektiv drift och all utveckling som görs i systemet kommer alla trygghetskunder tillgodo. Grundutbildning på systemet genomförs vår och höst med heldagsutbildning i, Göteborg och Malmö. Utbildning genomförs även vid REALgood AB: s huvudkontor i Degerfors eller på plats hos kunden. REAL kan erbjuda dig som intressent en demo-cd, support och en visning av systemet där du kan välja mellan att delta eller titta. Senaste utvecklingen i REAL Inkasso: Från kreditupplysning till avhysning. Låt någon som är specialist hjälpa dig om hyresgästerna inte betalar hyran. Med tjänsten Inkasso och en enkel uppgift slipper du en hantering som kan kännas både obehaglig och juridiskt komplicerad. EAS med logo: Elektronisk Aviserings Service. En printtjänst som hjälper dig att spara tid vid hyresaviseringen och få avier utskrivna med din egen logotyp så gott som kostnadsfritt. Nya Bankgiroinbetalningar: REAL Fastighetssystemet är anpassat till de nya Bankgiroinbetalningar som gäller. Hur ska jag kunna välja system? Ställ frågorna; Vad behöver jag ha? Vad vill jag ha? Kan jag avstå från något av mina önskemål? Har priset betydelse? Vilka systemkrav ställer systemet? Måste jag köpa till något? Finns det en fungerande support? Trygghetsavtal? Utbildning? Utveckling av systemet? Vilken trygghetsfaktor har företaget? Beställ en demo för att titta igenom vilka grundfunktioner och tilläggsfunktioner som just detta system har att erbjuda dig. Be sedan om en visning av systemet. Ring supporten när frågorna dyker upp. Fråga efter referenser från befintliga kunder. Vad du sen väljer, efter att dina krav och önskemål är tillgodosedda, är mycket upp till dig. Låter det besvärligt? Ja lite kanske, men det tjänar du på i längden. Du känner att du har fått ut det mesta av systemet, och de som säljer det vill alltid ha nöjda kunder.

18 34 35 Digitalteknik/Fastighetssystem Skellefteå världsbäst på bredband Digitalteknik/Fastighetssystem Pilotprojekt ger ökad valfrihet för hyresgästerna De tre bostadsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder samt Göteborgslokaler, som ingår i Framtidenkoncernen, påbörjade tidigare i år utbyggnad av ett nytt öppet bredbandsnät med fiber. Pilotprojektet genomförs i ett antal av bolagens gemensamma fastigheter i Kortedala och investeringen uppgår till 46 miljoner kronor. Skellefteå är förmodligen den kommun i världen som kommit längst när det gäller bredbandsutbyggnad. Innan årets slut kommer 80 procent av hushållen i kommunen att ha tillgång till bredband via fiber beräknas andelen anslutna ha ökat till 90 procent och täckningsgraden uppgår då till 99 procent av befolkningen. Detta är ett praktexempel på norrländsk entreprenörsanda. I stället för att sitta med armarna i kors och invänta efterfrågan byggs i Skellefteå en infrastruktur som med råge klarar kapacitetskraven inom en överskådlig framtid, säger Lars Hedberg, generalsekreterare i Svenska Statsnätsföreningen. Den häpnadsväckande höga bredbandstäckningen presenterades i en artikel i Skellefteå kommuns samhällsmagasin Skellefteå som gavs ut den 21 september. Här tecknades även bakgrunden till den stora satsning på bredband som gjorts i kommunen. I Skellefteå finns hushåll och mer än av dessa har tillgång till bredband via fiber. Det kommunalt ägda bolaget Skellefteå Kraft AB är den största bredbandsaktören med mer än anslutna hushåll. Dessutom är närmare hushåll anslutna till Telias fibernät, främst via Bredbandsbolaget. Detta innebär en fiberbaserad anslutningsgrad i kommunen på cirka 80 procent, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på cirka 15 procent, berättar Kajsa Hedberg, affärsområdeschef vid Skellefteå Kraft. Både anslutningsgraden och täckningsgraden kommer att öka rejält under de närmaste åren. Lägger man till alla hushåll i Skellefteå som har möjlighet, men tackat nej till att få fiberanslutning, eller anslutning via alternativ teknik, kommer andelen hushåll som nås av bredband 2008 att uppgå till cirka 99 procent, säger Kajsa Hedberg. Ett föredöme inom EU Den 80-procentiga anslutningsgraden i Skellefteå blir än mer imponerande om man också väger in att det handlar om en mycket vidsträckt kommun, med en yta som motsvarar Skåne. I Skellefteå finns massor av byar och det är förmodligen den kommunen i landet med störst spridning på sin tätbebyggelse. Ungefär hälften av befolkningen bor i egen villa, säger Kajsa Hedberg. Ett privat bolag kan inte i samma utsträckning ta hänsyn till hela bygden på grund av de höga kostnaderna för en så liten marknad. Vi på Skellefteå Kraft ser oss därför fylla en viktig roll i regionen som enda samhällsbyggande kommunikationsföretag, fortsätter hon. Kajsa Hedberg konstaterar att Skellefteå Krafts goda ekonomi varit en viktig anledning till att de kunnat satsa långsiktigt och plöjt ner mycket eget kapital i sitt bredbandsnät. Till största delen handlar det om satsningar på ett fibernät. Detta kompletteras med alternativa tekniker som trådlösa och kopparbaserade lösningar. Skellefteå var till exempel först i Europa med att etablera ett nätverk med den trådlösa bredbandstekniken Wimax. Bara tio procent av vår investering på 500 miljoner kronor i bredbandsnätet har finansierats med statliga medel, poängterar Kajsa Hedberg. Lars Hedberg lyfter även fram utbyggnaden av AC-Net som en framgångsfaktor för Skellefteå. AC-Net är ett datanät med en nod i Västerbottens samtliga kommuncentrum samt i två av Norrbottens kommuner. Genom samverkan, utan revirpinkande, har dessa kommuner fått ett mervärde i sina investeringar. Nere i Bryssel lyfts ofta AC-Net fram som ett föredöme och Skellefteå kommun är ett flaggskepp i IT-utvecklingen, avrundar han. Lyfter blicken. Det finns nya möjligheter att använda vårt svenska luftrum när det analoga TV-nätet försvinner och lämnar fria frekvenser. Nya utsikter när TV-nätet släcks När det analoga nätet är släckt 2008 frigörs stora attraktiva frekvensband. PTS har lämnat en rapport till regeringen om vad de kan användas till. Övergången till digital-tv är i full gång och nedsläckningen av det analoga nätet ska vara helt klar den 1 februari PTS tycket att det kommersiella intresset för det minsta av de tre banden är lågt, däremot har Försvarsmakten och radioamatörer redan visat intresse för användning av frekvenserna. I det andra bandet finns utrymme för ett rikstäckande och tre regionala t- dab-nät. Detta är nät som används för utsändning av digital-radio, dab. Utrymme finns även för ett så kallat dvb-t-nät, ett digitalt tv-nät. Den tidigare Etappområde 3 socialdemokratiska regeringen stoppade utbyggnaden av dab i Sverige. Därför skulle hela detta frekvensband kunna användas till digital-tv, anser PTS. Det tredje bandet innehåller redan i dag fem dvb-t-nät för marksänd digital-tv. Här finns plats för två extra dvb-t-nät. Rapporten från PTS pekar på flera användningsområden, till exempel kan mobila digitala tv-nät samexistera med de marksända digitala tv-näten. Digital-tv-övergången den 6 november 2006 Den 6 november 2006 upphör de analoga tv-sändningarna i Småland, Halland och stora delar av Västra Götaland. De flesta hushåll som har vanlig tv-antenn kommer att beröras av övergången, men på olika sätt. Beroende på vilken sändarstation det handlar om behövs eventuellt en ominstallation av digital-tv-mottagaren eller en omriktning av antennen. Många sändarstationer i området sänder redan digital-tv. De flesta hushåll kan alltså installera digital-tv i dag och behöver inte vänta till den 6 november. Faller pilotprojektet väl ut fortsätter bredbandsutbyggnaden på sikt till övriga hyresgäster inom de kommunala bostadsbolagen. Vilka lösningar som man då kommer att använda får utvärderingen av projektet utvisa. Syftet med satsningen på den egna IT-infrastrukturen är att erbjuda hyresgästerna tillgång till bredband med kvalitativa tjänster till konkurrenskraftiga priser från flera olika leverantörer. Bolagen har nu tecknat avtal med Zitius Service Delivery AB om leverans av de olika bredbandstjänsterna. De tjänster som erbjuds från start blir: Internet med hastighet upp till 100 megabit per sekund i båda riktningarna, bredbandstelefoni, tv och Video-on-Demand. Hyresgästerna kommer att kunna välja mellan flera olika leverantörer av så kallade triple-playtjänster (Internet, tv och telefoni,) men det kommer också att vara möjligt att fritt välja olika enstaka tjänster från tjänsteleverantörerna. Mervärde får ökad betydelse Det nya öppna bredbandsnätet byggs med fiber och totalt nås cirka lägenheter och 200 kommersiella lokaler. Zitius har ett nära samarbete med Ericsson som kommer att vara den part som levererar, installerar, driftsätter och övervakar den tekniska utrustning som behövs i nätet. Genom detta projekt ökar vi valfriheten för våra hyresgäster att själva kunna välja och påverka sitt utbud av olika tjänster i nätet, ett mervärde som kan få en ökad betydelse i den fortsatta utvecklingen av våra fastighetsnät oavsett vilken lösning som vi till slut kommer att välja, berättar utvecklingschef Terje Johansson. Vi skulle naturligtvis inte ha satsat på det här pilotprojektet om vi inte trodde på fibernätets möjligheter, men vi är inte låsta till någon teknisk lösning, påpekar han. Avtalet uppsagt med Com Hem Framtidenkoncernens bostadsbolag, Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och HjällboBostaden, har också beslutat att säga upp avtalet om leverans av kabel-tv, bredband- och telefonitjänster. Avtalet löper ut vid årsskiftet. Nu görs en upphandling av kabel-tv, bredband- och telefonitjänster, som blir den mest omfattande i Sverige, för koncernens närmare hushåll. Ingenting är klart ännu utan allt är beroende på anbudens innehåll avseende konkurrenskraftiga priser, kvalité och ökad valfrihet för hyresgästerna. På en direkt fråga svarar Terje Johansson att en möjlighet är att Com Hem får förnyat förtroende, under förutsättning att de har inkommit med ett anbud. Besked om val av leverantör kommer att lämnas senare i höst. Terje Johansson är Framtidenkoncernens VD. Bredband i alla kommuner Telia vill bygga nationellt wimaxnät och intresset är stort Post- och telestyrelsen, PTS, fick in totalt ansökningar från 53 sökande för att få 580 kommunbaserade tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz-bandet. Eftersom antalet ansökningar i samtliga kommuner är fler än antalet tillstånd kommer tillstånden att fördelas med hjälp av auktion. Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: PTS ser positivt på att marknaden visar så stort intresse för att bygga ut trådlöst bredband i Sverige. En intressant nyhet är att Telia sökt tillstånd för att bygga ett mobilt wimax-nät i nationell skala. Bredbandsbolaget nöjer sig med att ansöka om ett nät som täcker 160 kommuner. Det handlar om stora investeringar. Visserligen återstår att se om detta är verkliga avsikter eller slug taktik i syfte att blockera konkurrenter genom att lägga vantarna på alla tillgängliga radiofrekvenser. PTS har bestämt att licenserna ska auktioneras ut i början av nästa år men räknar med att det bara blir budstrider i de större kommunerna. I mindre glesbygdskommuner finns marknad för endast en eller två operatörer. I samband med auktionen kommer ytterligare fyra tillstånd per kommun, främst anpassade för mobila bredbandstillämpningar, att kunna tilldelas. Bred digitaltrafik åt alla. Hela Sverige kommer att få tillgång till bredband. I alla fall om man får tro på Telias köp av licenser för mobilt bredband.

19 36 37 Arkitektur Bygg Trävirke på uppgång i byggbranschen Fram till 1995 var det förbjudet att bygga flervåningshus i trä och det fanns därför inget behov av forskning inom området. Nu växer byggandet samtidigt som behovet av forskning inom träbyggandet ökar. Ett problem är att man inte har byggt så mycket stora hus i trä de senaste hundra åren. Det finns inte så mycket erfarenhet att luta sig tillbaka på om man jämför med stål och betong där byggbranschens stora yrkeskunnande finns. I Växjö byggs nu en hel stadsdel av stora trähus. Det blir ett pilotprojektet där Martinsons Byggsystem levererar stommen till husen. Massivt trä konkurrenskraftigt alternativ Att använda stomsystem i massivt trä kan entreprenadkostnaden minskas en hel del, jämfört med användning av platsbyggd betong. Det visar den färska rapport som tagits fram i det västernorrländska utvecklingsprojekt som följt uppförandet av fem flerbostadshus med 94 hyreslägenheter i Sundsvalls Inre Hamn. Besparingspotentialen ligger dels i ett bättre tillvaratagande av massivträsystemets möjligheter vad gäller stomstabilisering. 77 år på nacken Martinson Group är en expansiv träindustri, som genom åren följt med i utvecklingen och byggt upp en lång erfarenhet inom branschen. Sju företag ingår i koncernen, vart och ett specialiserat på sitt verksamhetsområde. Här finns Europas modernaste sågverk och en av Sveriges största limträtillverkare. Nordens ledande företag när det gäller träbroar och byggsystem med massiva trästommar. Koncernen, som har cirka 400 anställda och omsätter 800 miljoner kronor per år, har sitt säte i Bygdsiljum i Västerbotten, där allt en gång startade Karl Martinson från Bygdsiljum köpte då ett ambulerande sågverk. Med detta åkte hans son Sigurd Martinson runt i bygden och hjälpte till med legosågning. Produktionsenheter i alla led Martinson Grous stomme är de tre produktionsenheterna Martinsons Såg AB, Wallmarks Såg AB och Hällnäs Såg AB. Därefter tar Martinsons Trä över och svarar för försäljningen av de sågade och vidareförädlade varorna. Martinsons Byggsystem utvecklar, marknadsför och uppför byggnader med stomsystem av trä och erhåller sina byggdelar från produktionsenheterna. Svenska Träbroar AB är marknadsledande i Sverige. De utvecklar och tillverkar ett flexibelt system med monteringsfärdiga träbroar för den Europeiska marknaden. Martinsons Tre A/S är koncernens första utländska dotterbolag. De marknadsför och säljer produkter och tjänster i Norge. En liten granplanta kan en dag bli ett stort hus. Foto: Gösta Wendelius White får skapa nya Karolinska Universitetssjukhuset Tävlingen om att utforma framtidens stora universitetssjukhus i Sverige är avgjord. En enhällig jury utsåg White till vinnare. Detta är det största som hänt oss i modern tid. Idag dricker vi champagne, på måndag röjer vi av arbetsborden för detta jätteuppdrag, säger Bengt Svensson, ansvarig arkitekt på Whites kontor i. Flytta dina lokaler Flytta din lokal. Med Cramos minst sagt mobila lösningar kan du bokstavligen ta med dig kontoret. Att inte bara kunna välja hur en arbetsplats ska se ut och var den ska ligga. Utan dessutom också kunna flytta den efter behag är både praktiskt och ekonomiskt. Cramo Instant ingår som en avdelning inom Cramokocernen. Moderbolaget i koncernen Rakaentajain Konevuokraamo (RK) är börsnoterat i Helsingfors. Cramo Instant har ca kvadratmeter byggnadsyta som hyrs ut i de olika modellerna Primo, Forma, Multi, Supra & Locus som är våran senaste tillkomna produkt. Egna fastighetsskötare kan komma och åtgärda fel inom 12 timmar. Flyttbara lokaler Cramo Instant utvecklar och hyr ut flyttbara lokaler genom ett tiotal försäljningskontor i Sverige, Norge & Danmark. Lokalerna håller en lika hög standard som permanenta byggnader och är i modulform vilket medger en stor flexibilitet i form av storlek, placering & utformning. De vanligaste användningsområdena är som kontorsbyggnader, skolor, förskolor, och i ökande utsträckning för olika former av boende. Lösningar för varje behov Oavsett verksamhet så är någon av de modultyper Cramo Instant erbjuder en bra lösning. Valet är mer en fråga om utseende, inredning och kostnadsnivå. Alla moduler erbjuder en funktionell lösning på lokalproblem. De kan placeras bredvid varandra, i vinkel i en, två eller tre plan samt dockas till befintliga byggnader. Utöver lösningar på lokalbehov för skolor och kontor har vi färdiga lösningar för boende och sjukhus. Vi kan även erbjuda tilläggstjänster som möbler. Kompletterar hotell Ringhals har hyrt in över 260 moduler på 5 år. Rolf Sandberg, ansvarig för boendet på Ringhals har varit med från början och övervakat installation och funktion. Vi har ett hotell och en liten stugby utanför området. Vid avställning av reaktorer behöver vi mycket extra personal. Under stora underhållsperioder kan det komma över 1000 personer och då räcker inte hotellet och stugbyn till. De här modulerna har varit lätta att installera och skötta om. Det har fungerat utmärkt och är till stor hjälp för att komplettera hotellet vid arbetstoppar. Modulerna är placerade som en stugby med toa och duschkabin, allrum, kök och förråd i mitten. Cramo Instant kommer att delta på Skolmässan i Malmö under tiden 30 oktober till 1 november. Peter Lindskog-Bodin Väderskydd redan i anbudsförfrågan - En ovanlig företeelse över hela landet En butiksfastighet i Borlänge har länge haft läckage i taket. Man har tidigare försökt att reparera men inte lyckas stoppa fortsatta skador. Denna gång bestämde man sig för att använda väderskydd vid totalrenoveringen och beställaren AB Stora Tunabyggen begärde väderskydd typ System Gibson elller liknande redan i förfrågningshandlingen. Tunabyggen är i och med detta ett av få företag i Sverige som har med väderskydd redan i anbudsförfarandet. Att beställare skriver in väderskydd redan i anbudsförfarandet är relativt ovanligt över hela landet. En av anledningarna kan vara att man förväntar sig att få det av entreprenören. Tar i stället beställaren med det direkt i sin anbudsförfrågan medföljer många fördelar; beställaren kan kräva tidsplan då inga stillestånd kommer att uppstå på grund av rådande väderförhållanden, och kan säkerhetsställa lägre förvaltningskostnader i framtiden. Beställaren upplevs professionell både av sina hyresgäster och av underentreprenörer, ett konkurrensmedel gentemot andra beställare. För entreprenören ger det bl.a. fördelen att man får samma förutsättningar att räkna på anbudet, samt att man kommer att kunna utlova en fast tidsplan. De som är bäst på detta är i dag kommuner, då framför allt vid skolprojekt. Väderskydd i anbudet Många beställare är i dag inte upplysta om fördelen med att ta med kravet på väderskydd redan i anbudet. Gunder Häggström vid Tunabyggen säger: Jag kände till väderskydd sedan tidigare men hade aldrig tillämpat det. Efter flera försök till reparation av yttertaket på butiksfastigheten insåg vi att den enda möjligheten att lyckas ta bort vattenskadorna och förhindra vidare läckage var att använda väderskydd. Vi tittade också på kostnadsaspekten och fann den uppenbarliga besparingen som detta skulle ge oss. Som totalentreprenör till projektet anlitades Rosells Plåtslageri & Ventilation AB och som i sin tur anlitade Hallbyggarna-Jonsereds med deras väderskyddslösning System Gibson. På butiksfastigheten bygger man om befintligt platt yttertak - ca 3500 kvadratmeter - till ny utåtlutande takkonstruktion. Den befintliga taktäckningen och den vattenskadade isolering rivs. Det fungerar bra, säger Mats Rosell som är platschef för bygget vid Rosells Plåtslageri. Arbetet går över vår förväntan och reparationsarbetet har kunnat ske utan avbrott. Den stora fördelen med just väderskyddet Gibson är att det skjuts på räls. Arbetet skulle vara väderoberoende och det har uppnåtts till 100 procent. Även arbetarna är mycket nöjda med arbetsförhållandena på detta projekt. Hallbyggarna ordnar väderskydd. Halva taket Taket är hela 44 m brett och ca 80 m långt. För att lösa intäckningen valde man att täcka ena halvan först. Johan Gustafsson vid Hallbyggarna-Jonsereds berättar: Då vi inte hade möjligheter att täcka in hela taket på en gång, så använde vi System Gibson med 22 m spännvidd och en längd på 25 m, och vi arbetar med den ena halvan av taket åt gången. När sedan första halvan är klar monterar vi ny räls på andra halvan och lyfter sedan över väderskyddet med hjälp av kranbil. Allt har fungerat mycket bra. Vi är oerhört stolta och glada att vara med och utveckla ett av världens främsta sjukhus, säger Anders Svensson, VD i ett pressmeddelande. Okonventionell tävling Tävlingen startade i slutet av 2005, då s Läns Landsting gav Locum AB i uppdrag att genomföra en inbjuden arkitekttävling om ett nytt universitetssjukhus inom nuvarande Karolinskas område i Solna. Formgivningstävlingen genomfördes inte som en traditionell arkitekttävling med krav på detaljerad redovisning. Snarare ville man uppmuntra till visionärt tänkande och okonventionella idéer. Fem arkitektkonstellationer bjöds in att delta, och nu är det alltså klart att White avgick med segern. Whites förslag Forum Karolinska innebär en totallösning med Europas ledande medicinska universitet, Nordens ledande innovationscentrum inom livsvetenskaper och ett av Europas bästa universitetssjukhus. Centrum för livsvetenskaper Att juryn var helt enig är viktigt för det framtida arbetet. Om vårt förslag förverkligas är jag rätt säker på att det kan väcka internationell uppmärksamhet och locka många studiebesök från omvärlden, säger Bengt Svensson som tillsammans med en grupp erfarna experter inom White har utformat det vinnande förslaget. Bengt Svensson hoppas nu att Solna och ska kunna enas om en plan så att man kan fullfölja de idéer som vi formulerat i vårt förslag, säger Bengt Svensson. Då finns möjligheter att skapa inte bara ett fantastiskt sjukhus utan även en helt ny stadsdel. Mathias Eriksson Centrum för livets vetenskaper. Whites skontor får rita nya Karolinska. ICOPAL FONDA SPECIAL Fuktskydd som endast bygger 2 mm Varaktigt fuktskydd Låg bygghöjd (2 mm) Hög tryckhållfasthet Smidig och lätt att montera Miljövarudeklarerat material HÅLLER GOLVET TORRT ICOPAL FONDA UNIVERSAL Fuktskydd för källaryttervägg Förebygger fuktskador Varar hela byggnadens livstid Smidig och lätt att montera Certifierad och P-märkt Miljövarudeklarerat material HÅLLER FUKTEN UTE

20 38 39 Produktnytt Under denna rubrik presenterar vi nya produkter och tjänster som vi på redaktionen tycker är spännande. Därför vill lyfta fram dem på ett smakfullt sätt för våra läsare. Varsågoda. Stort intresse för fastighetsobligation -emissionen övertecknad, 135 MSEK tillförs DK Syd. Om ert företag har en nyhet att visa upp skickar ni ett mail till redaktionen: DK Syd AB har framgångsrikt emitterat Sveriges första publika obligationslån med säkerhet i svenska fastigheter. Lånet, som uppgår till kronor, löper på sex år med en kupongränta om 8 procent. Döp mailet till Produktnytt. 1. Rökdetektor som andas. Den nya rökdetektorn från Electroskandia AB är av typen luftinsamlande och kan användas i alla miljöer. LaserSense-detektorerna använder en fläkt för att suga luft från det skyddande utrymmet genom ett rörsystem bestående av samplingsrör försedda med ett lämpligt antal samplingshål. Den insamlade luften passerar sedan en laserdetektor med hög noggrannhet som analyserar fördunkling och partikelförekomst i provet och ger larm vid lämpliga nivåer. Känsligheten kan lätt anpassas till den aktuella miljön och tack vare en mycket avancerad signalbehandling kan även objekt som normalt ansetts för smutsiga för denna typ av detektering skyddas på ett effektivt sätt DK Syd AB förvärvade i juni 2006 ett bestånd av Fabege och Tornet bestående av 22 fastigheter i södra. Förvärvet har finansierats med eget kapital, banklån samt genom utgivandet av ett obligationslån. Teckningsperioden är nu över och emissionen har övertecknats. Bolagets styrelse har därför valt att dra ner tilldelningen för ett fåtal institutionella kunder till förmån för den tilltänkta målgruppen inom Swedbank Private Banking. Ny finansieringsform Framgången med fastighetsobligationen innebär ett genombrott för en ny finansieringsform inom fastighetsbranschen och ett nytt instrument för placerare, säger Lars Diös, styrelseordförande på DK Syd AB. Det har varit spännande att få medverka till den första fastighetsobligationen av det här slaget på den svenska marknaden. Det har varit en lång process med hårt arbete, som betalats genom ett gott mottagande från Swedbanks kunder. Detta öppnar för intressanta möjligheter att erbjuda fler fastighetsobligationer framöver, säger Joachim Kuylenstierna, VD DK Syd AB. Sexårig obligation Obligationslånet löper under 6 år med en kupongränta om 8 procent och säkerställs med panträtt i bland annat fastigheterna. Obligationslånet kommer att tas upp till handel på sbörsens SOX-lista den 4 oktober. Obligationserbjudandet har arrangerats av Swedbank Markets och Brinova Fastigheter AB har varit rådgivare till Diös & Kuylenstierna. Genom emissionen tillförs DK Syd AB kronor, allt enligt ett pressmeddelande från Diös & Kuylenstierna. Mathias Eriksson Första svenska fastighetsobligationen gjorde oväntad succé. 2. Luft- och ljudisolerande gummi Isover Syllisolering är en ny och förbättrad syllisolering. Produkten säkrar en effektiv kapillärbrytning, ger bra lufttätning och ljudisolering. Syllisoleringens profil är uppbyggd på så sätt att den kan rullas rakt ut på användningsstället. Materialet skall vara smidigt och har två förtjockningar som tar upp rörelser och små ojämnheter i fogar och element. Syllisoleringen är tillverkad av svart EPDM cellgummi med mycket hög åldringsbeständighet i normaltemperaturområdet -40 C till +40 C. Eftersom produkten är av cellgummi med bra värmeisoleringsförmåga bildar syllisoleringen inga köldbryggor. 3. Färdigkopplat kylagregat Det krävs inga installationer utomhus. Allt är färdigbyggt, kopplat och provat på fabrik. Starcooler är ett komplett CE-märkt kylaggregat som är avsett för att kyla tilluften. Kylaggregatet innehåller kylkrets med förångare och kondensor, kompressor. Produkten kommer från IV Produkt AB i Växjö och finns till luftbehandlingsaggregatet Envistar Compact. 3. Odenplan kan få galleria under jord Butiksgalleriorna blir allt fler i s innerstad. Den här gången har turen kommit till Odenplan som enligt ett förslag ska få en underjordisk galleria i tre plan om sammanlagt kvadratmeter. Förebilder finns i bland annat Moskva och Paris. Odenplan är en av s mest kända platser och har under årens lopp byggts om flera gånger. I samband med den planerade utbyggnaden av Citybanan kommer Odenplan på nytt att bli en stor byggarbetsplats och då menar köpcentrumbolaget Rodamco, som i våras fick en markanvisning i området, att man bör passa på att bygga en butiksgalleria. Tunnelarbetena för Citybanan vid Odenplan beräknas pågå i cirka fyra år och planerad trafikstart är Stadsbyggnadskontorets bedömning är att projektet, om det genomförs, kan ge ett väsentligt bidrag till stadens andel av kostnaden för Citybanans station Odenplan. 4. Ett annorlunda kort till posten Nu kan postfack styras med hjälp av ett passerkort. De boende i fastigheten använder sitt kort eller tag för att kunna öppna sitt postfack. Finns ingen begränsning vad gäller antal postfack. Ingår som modul i passagesystemet tillsammans med tvättstugebokning, porttelefon och larmsystem. Programmering och administration från R-CARD M5 programvara. Enligt lag skall posten slippa dela ut post till lägenheter från 2011, vilket gör att postfacken skall finnas i direkt anslutning innanför entré porten. 4.

Projekt Fastighetsskötsel, NT Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet

Projekt Fastighetsskötsel, NT Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet 1 Projekt Fastighetsskötsel, NT4-2002 Elsäkerhetsverket - Norra tillsynsdistriktet 1. Mål Målet för projektet är att kontrollera rutinerna för tillsyn av fastigheter samt personalkompetens och rutiner

Läs mer

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83).

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Hägersten 2009-11-17 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Inledning Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv.

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare:

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: Rubrik: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt

Läs mer

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus

Energideklarationen. första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus Energideklarationen första steget mot hälsosammare och energieffektivare hus 2 Den nya lagen som hjälper dig att få en hälsosam inomhusmiljö och spara energi och pengar Hur mycket energi använder huset?

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen

Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Lektionsupplägg: Rollspel om fjällen Turism, vindkraftverk, gruvindustri eller renskötsel? Vad händer i fjällen om eleverna får bestämma? Genom ett rollspel får eleverna kunskap om fjällens storslagna

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Gabrielle Rosquist Vad innebär miljömålet Ett rikt växt- och djurliv? Beskrivning av miljömålet Den biologiska mångfalden

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om energideklaration för byggnader; SFS 2006:985 Utkom från trycket den 30 juni 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens syfte

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

Hållbart samnyttjande och utveckling av fjällen - Vad är Länsstyrelsens fjälluppdrag?

Hållbart samnyttjande och utveckling av fjällen - Vad är Länsstyrelsens fjälluppdrag? Hållbart samnyttjande och utveckling av fjällen - Vad är Länsstyrelsens fjälluppdrag? Vidsträckta, obebodda områden med få bofasta Totalt ca 1,7 milj ha ovan odlgränsen, varav ca 1,2 på statlig mark (ca

Läs mer

Energideklarationer. Erik Olsson

Energideklarationer. Erik Olsson Energideklarationer Erik Olsson Energideklaration Den 1 juli 2012 trädde den ändrade lagen i kraft, vilket följdes av ändringar i förordningen och i Boverkets föreskrifter. Lagens syfte är att främja en

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG

ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG ELSÄKERHET I SMÅFÖRETAG Elsäkerhet en självklarhet Fastighetsägaren ansvarar för all ej synlig fast elinstallation. Ägare eller hyresgäst ansvarar för löpande underhåll av elutrustning och synlig del av

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Energiklass i Säljstöd

Energiklass i Säljstöd INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Energiklass i Säljstöd Mars 2014 VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar

Förord Ellagstiftningen en översikt Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2008:3. Utförande av elektriska starkströmsanläggningar Innehåll Förord 5 7 Elsäkerhet vid arbete 10 ELSÄK-FS 2006:1 12 Utförande av elektriska starkströmsanläggningar 17 ELSÄK-FS 2008:1 23 ELSÄK-FS 2008:2 52 Innehavarens kontroll 63 Starkströmsförordning (2009:22)

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER 2010 December Specialrapport för Småland Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar trycket på fastighetsbranschen och publiceras två gånger per år. Underlaget utgörs av

Läs mer

Den gömda skattebomben

Den gömda skattebomben Den gömda skattebomben En rapport om hur dubbelbeskattningen av bostadsrätter slår mot hushållen i Stockholm Fastighetsägarna Stockholm Alströmergatan 14 Box 12871, 112 98 Stockholm Tel 08-617 75 00 Fax

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum Uppdaterat 2015-07-03 1 (9) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige

Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Akuta lösningar för fler studentbostäder i Sverige Svår bostadssituation för unga Bostadssituationen för unga människor är tuff i hela landet. I år bedömer 119 kommuner att de har brist på bostäder 1.

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED PRODUKTION AV KEMIKALIER, MATERIAL OCH BRÄNSLEN FRÅN

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013 2018 Juni 2012 Innehållsförteckning 1 Förslag till lag om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013 2018...

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 12/6-2015 Fastighetsbeteckning: Fåle 1:109 Adress /ort: Lindv 4, Limmared Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

Nya regler för elarbete

Nya regler för elarbete Nya regler för elarbete Den 8 juni 2016 tog riksdagen beslut om en ny elsäkerhetslag i Sverige. Den nya lagen träder i kraft 1 juli 2017. Den nya lagstiftningen påverkar de flesta grupper i samhället -

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

DLE Oslo Lars Hansson

DLE Oslo Lars Hansson DLE Oslo Lars Hansson Något om dagen Hur ser elsäkerhetsmyndigheten ut i Sverige Hur arbetar vi i Sverige Hur ser lagstiftningen ut i Sverige Hur ser hjälpmedlen ut i Sverige Hur når vi elsäkerhet i Sverige

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Vad är det för skillnad. bostadsrätt?

Vad är det för skillnad. bostadsrätt? Vad är det för skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt? Vem äger huset? Hyresrätt Företag eller privat hyresvärd Bostadsrätt Bostadsrättsföreningen = medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vem sköter huset?

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Elföreskrifter & installationsregler

Elföreskrifter & installationsregler Elföreskrifter & installationsregler vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA 2 Elföreskrifter & instllationsregler

Läs mer

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige

ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015. Så elsäkert är Sverige ELSÄKERHETSBAROMETERN 2015 Så elsäkert är Sverige Elsäkerhetsbarometern 2015 EIO 1 2 EIO Elsäkerhetsbarometern 2015 Därför en elsäkerhetsbarometer 4 Så elsäkert är Sverige 5 Varningsflagg på nio av tio

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen; SFS 2010:598 Utkom från trycket den 18 juni 2010 utfärdad den 10 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS

EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS EGENKONTROLL FÖR FASTIGHETSÄGARE FASTIGHETSÄGARNAS HUS 2013-02-12 FASTIGHETSÄGARNA GFR BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNING Fastighetsägare hörde av sig med frågor om kommunens tillsyn Fastighetsägare har uttryckt

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

100 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

100 FASTIGHETSÄGARE OM EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 FASTIGHETSÄGARE OM "EU, ALLMÄNNYTTAN OCH HYRORNA" Rapport Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 1 fastighetsägare om EU, Allmännyttan och hyrorna Förord Den 18 april 28 presenterades den statliga

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna.

SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN. Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SANNINGEN OM MILJONÄRERNA DIN GUIDE TILL DEN NYA SYMBOLPOLITIKEN Det blir knappast miljonärerna som betalar skattehöjningarna. SAMMANFATTNING Särskilt Socialdemokraterna har sedan hösten 29 drivit kampanj

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta

Kraftiga prisuppgångar på marknaden förefaller drivas av fundamenta Bakgrund Det pågår en intensiv debatt om huruvida det föreligger en boprisbubbla som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsekonomin Debatten rör främst Stockholmsregionen, även om också andra delar

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer