Nyheter i Blå Boken och (släpps ) (släpps )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i Blå Boken. 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) 4.7.29 (släpps 2014-06- 26)"

Transkript

1 Nyheter i Blå Boken Här har vi sammanfattat de viktigaste förbättringarna i Blå Boken sedan version 4.0. Topplistan och (släpps ) Så blev det då ytterligare två versioner i FileMaker 11 då projektet att lyfta Blå Boken till FileMaker 14 har dragit ut på tiden. Men ha tålamod. Nu är det nära! - Ny sökknapp under "Visa" i lista bokningar: Visa kopplade personer. Söker fram alla kontaktpersoner knutna till framsökta bokningar. - Sökfunktionen för knappen Ej fakt tar nu inte med följande bokningskort: Evenemangsbokningskort (Föredragshållare satt på evenmangskortet), Status är Överförd, samt Utökat bokningskort. - Den nya färgkodningen som visas för aktiviteten i tidboken visas nu även i lista bokningar. - Ny bokningsrapport nr 34; Lokalschema. Kassan - Enkätfunktionen kan nu öppna en enkät som ligger på webben. - Antalet valörer i kassans avstämningsbild ökat till 15 så att man hantera nya myntet 2-kronan och nya sedeln 200-lappen. - Täckningsbidrag TB kan visas för alla inslagna rader genom att hovra med muspekaren ovan slutsumman Att betala. Serviceorder - Täckningsbidrag TB kan visas på serviceordern genom att hovra med muspekaren ovan beloppen. Artiklar - Man kan nu välja att låsa artikelnummer så de inte kan ändras. Nytt kryss under Inställningar-Artiklar-Grund. - I Lista artiklar kan man inte längre ändra på viktiga fält av misstag. Man måste gå in på artikelkortet för ändring av nyckelfält. Kunder - Ny funktion för export av epostadress för kunder till en Excelfil. - Ny postortskatalog daterad jan Personer - Ny funktion för export av epostadress för personer till en Excelfil. Statistik - Möjlighet att kunna söka på kassanummer under fliken Standardsökning (släpps ) OBS! Detta är den sista versionen utvecklad i FileMaker 11. Nu stänger vi tillfälligt Blå Boken för vidareutveckling för att under sommaren och inledningen av hösten lyfta till FileMaker 13 och därefter öppna för nya önskemål om ny funktionalitet. Agresso - Exporten till ekonomisystemet Agresso kan nu datumbegränsas, man behöver alltså inte ta ut alla transaktioner utan kan avgränsa med ett from och t o m datum. - Vid export till ekonomisystemet Agresso kan vissa kundgrupper uteslutas, samt att man nu kan begära att rader som saknar kundgrupp inte tas med. Artiklar - Enklare artikelsökning. Ny snabbsökruta som man kan skriva direkt i. Kallas också för filtrerad sökning. Avstämning - De valörer som kassaoperatören matar in vid avstämningen sparas nu på avstämningsposten. - Rapporten "Lokalstatistik" visar nu även antal personer och antal timmar lokalen använts. Rapporten omdöpt till nr 33 istället för 51. PositionEtt AB - Vasagatan Stockholm

2 - Ny rapport: Kund/Lokalstatistik nr 32, visar antal bokningar, antal personer och antal timmar lokalen använts per kund. - Ny funktion för att söka kund på bokningskortet. Samma teknik som den nya artikelsökningen, filtrerad snabbsökning. Detta är även inbyggt i funktionen obokad grupp - Enklare sökning av faktura. Filtrerad snabbsökning. - Ny funktionsknapp för att söka/byta kund på fakturakortet. (Samma funktion som bokningskortet ovan. Kassan - Enklare artikelsökning i kassan. Filtrerad snabbsökning. - Enklare kundsökning i kassan. Ny snabbsökruta när man använder kommandot kund. - Hjälp i kassan. Visar en kort sammanfattad hjälp i forma av en Lathund. - Antal valörer i kassans avstämningsbild utökat från 10 till 13 st. - Vid sökning efter artiklar kan man visa bild, antingen genom att ställa in det som standard, eller genom att klicka på en knapp. - Vid inläsning av inventeringsfil kan man använda EAN-kod, artnr 2 eller 3 om man vill. Kunder - Enklare kundsökning. Filtrerad snabbsökning. - Man kan inte längre av misstag ändra kunduppgifter i Lista kunder - Man kan inte längre radera en kund i Lista kunder av säkerhetsskäl, man måste gå in på kundkortet. Leverantörer - Enklare sökning av leverantör i Lista leverantörer. Filtrerad snabbsökning. Order - Ny funktion för att söka kund på orderkortet. Filtrerad snabbsökning. Personer - Enklare personsökning i Lista personer. Filtrerad snabbsökning. Statistiken - Rapport 18b visar nu Varav kontant och Varav kontokort. - Ny jämförelserapport som visar försäljning för framvald period i jämförelse med samma period året innan (släpps ) - Man kan nu ange datumintervall för framställning av bokningsrapporter. och Service - Man kan nu använda EAN kod, artnr 2 eller artnr 3 när man lägger till en artikel på faktura,- samt orderraderna (släpps ) BB Grafik (Alla utskrifter i Blå Boken) - Ny version: 12. Medger utskrifter utan Fortsätt-knapp, fönstret går att stänga när man skriver ut för rapporter som finns i BBGRAFIK. Rapporter visas i nytt fönster och det går att ha flera rapporter öppna samtidigt. Gäller etiketter, artikeletiketter, hylletiketter, prislappar, egna bokningsrapporter,fakturarapporter, statistikrapporter, inlämningskvitto, serviceprotokoll,, orderbekräftelse och packsedel. [Bekräftelser, fakturor, påminnelse och följesedlar kan endast visas en i taget]. För att få denna funktion måste man uppdatera BBGRAFIK. Behåller man gamla BBGRAFIK får man inte den nya funktionen. - Flera användare kan samtidigt arbeta i bearbetaläge på varsin bekräftelse. Detta gick inte tidigare pga postlåsning. - Man kan nu göra bokningsrader på utökad bokning. Alla rader syns på huvudbokningen och kommer med vid fakturering. - sbekräftelsen visas i separat eget fönster. Man kan klicka Stäng fönster utan att BB stängs. OBS! Gäller endast om man uppdaterar filen BBGRAFIK. - Nya snabbsökknappar i Lista bokningar för år och månad. - Man kan inte längre radera en bokning i lista bokningar av säkerhetsskäl, man måste gå in på bokningskortet. - Prel antal visas i Lista bokningar. - På fliken Utökade bokningar finns nu en knapp Översikt som visar huvudbokningen och alla utökade bokningar i bokningslistan i nytt eget fönster. - Ny rapport: Sammanställning tillval. Visar en bättre sammanfattning av alla tillval för bokningar. - Ny rapport: Kategoristatistik. Visar en sammanställning av antal bokningar per kategori. 2

3 - Nya sökknappar under knappen "Visa": Visa enbart huvudbokningar, Visa bokningar med tillval och Framtid som visar idag och framåt. - Krysset Endast nu och framåt när man skriver ut bokningsrapporter ställs nu in som en Inställning under Inställningar--Grund. Man kan välja om man vill ha det ikryssat eller urkryssat som förval. - Artikelrabatt som ges under fliken Rabatt på artikelkortet följer nu med till bokningens beställningsrader. - Krysset Endast nu och framåt när man skriver ut bokningsrapporter ställs nu in som standardinställning under Inställningar. Man kan välja om man vill ha det ikryssat eller urkryssat som förval. - Rapport 50 visar nu prel antal summerat för årskursen. Artiklar - Inleverans direkt från artikellistan accepterar nu EAN kod, artikelnr 2 eller artikelnr 3 Kassa - Möjligt att få serienumret utskrivet på etikettskrivare i kassan genom att använda artikelbiljett (släpps ) Internetbokningen - Man kan ställa in under Inställningar när ett konto ska inaktiveras. - Specialbokningen fungerar nu på alla 6 roller på bokningskortet. - Veckodagen visas i bokningslistan. Räkneverket - skort med status Betalad kontant eller Överförd räknas inte in i vänstra räkneverket, eftersom antal personer redan finns i högra räkneverket. - Lokal kan anges i räkneverket. - Varningsnivå kan anges för varje räkneverk. Kassa - Vid varuuttag sätts rubriken VARUUTTAG på kvittot och kvittokommentaren sätts också till VARUUTTAG (släpps ) Generellt - Denna version av Blå Boken kräver FileMaker Fältet Mötesplats visas i dag och veckoprogrammet. - Funktionen Visa resurs under sök-knappen Visa fungerar nu exakt som i Fakturor, dvs förfinad sökning. - Om man håller muspekaren över flikarna på bokningskortet visas information om vad som finns på fliken. - Lista bokningar visar nu med ett w om bokningen är webbpublicerad. - Knappen Lista och Fixa på bokningskortet accepterar nu också fonetiskt namn och organisationsnummer. Artiklar - Inleverans av flera artiklar i ett svep, med eller utan läspistol, utan att behöva gå till artikelkortet. - Man kan under knappen "Visa" enkelt söka efter Aktuella artiklar. Räkneverket - Möjlighet till färgkodning i räkneverket. Handboken och versionshistoriken - Ny enklare sökfunktion i handboken, samt i versionshistoriken. Postort - Ny postortskatalog baserat på september LKF-koden är nu med i postortskatalogen. - Postens önskade sorteringsordning är nu med i postortskatalogen. Evenemang - Evenemangsrapporten visar nu även krysset klart. - Ny flik på fakturakortet: Kommentar där man kan skriva in interna noteringar om en faktura. - Om man håller muspekaren över flikarna på fakturakortet visas information om vad som finns på fliken. Kassa - Max antal kassor är nu 20 st. - Kommandot varaut i kassan ger nu en varningstext om man kräver kommentar OCH ingen kommentar ges. Det blir då lite lättare för operatören att förstå att kommentar krävs. Det går inte heller att ge kommandot om man inte slagit in en vara först. - Funktionen för sökning av kund i kassan (kund=) accepterar nu även fonetiskt namn och organisationsnummer. Kunder - Nytt fält på kundkortet: bild. Detta fält kan styra vilken utformning kundens faktura får. 3

4 - Man kan gå direkt till artikelkortet från raden under fliken Köpt. - Funktionen Slå ihop tar nu med fakturor och köprader i statistiken. Order - Knappen Lista och Fixa på orderkortet accepterar nu även fonetiskt namn och organisationsnummer. Statistiken - Excelexporten tar nu med rubriker. - Ändrad funktion för radering av webbprodukt; om alla kopplade artiklar är opublicerade så tas kopplingen bort mellan artikelkort och webbprodukt. Tidigare var man tvungen att göra detta manuellt (släpps ) Kassa - Operatörsnamnet som skrivs på kvittot är inte längre kontonamnet utan anställd id-nummer och initialer (släpps ) Evenemang - En person kan markeras som VIP med ett kryss. Krysset finns på personkortet och visas på evenmangskortet och i deltagarlistan. - Rutan Fria på evenemangskortet har döpts om till Gratis - Man kan nu använda klockslaget på ett bokningskort för lokal respektive aktivitet, även om inga klockslag angivits under Inställningarna. Artiklar - Funktion för duplicering på artikelkortet. - Rapport 71 gömmer artiklar skapade efter önskat rapportdatum. Agresso - Kundgruppsstyrd kontering till Agresso fungerar nu även om man har annan numrering än 1, 2, 3 och 4. Det går bra att ha godtycklig numrering av kundgrupperna. Anställda - Man kan välja mellan en komprimerad lista och en komplett listan vid utskrift av användare (släpps ) - Möjlighet till artikelkommentar på fakturaraden om momsfri artikel. Internetbokning - Fältet Årskurs töms nu vid avbokning. Kunder - Man kan under Inställningar välja vilken kundgrupp en ny kund ska tilldelas. Statistiken - Under fliken Inställningar-Övrigt-Statistiken kan man välja vilken kontering som ska gälla för transaktioner som saknar kundgrupp. - Kundgruppen överförs nu även från bokningskort, orderkort och kassan. Det betyder att kundgruppsstyrd kontering fungerar även från dessa (släpps ) - Under knappen Visa i bokningslistan finns nu ytterligare ett val: Resursnr. - Ny knapp: Visa i fakturalistan som samlar alla sökmöjligheter på ett ställe, på samma sätt som i bokningslistan. - Möjlighet till artikelkommentar på fakturaraden om momsfri artikel. Internetbokning - Möjligt att ställa in vilket svar bokaren ska få i mailet med kontouppgifter. Kunder - Man kan under Inställningar välja vilken kundgrupp en ny kund ska tilldelas. Statistiken - Excelexporten i statistiken tar nu med mer information. 4

5 - Kundgruppen överförs nu även från bokningskort, orderkort och kassan. Det betyder att kundgruppsstyrd kontering fungerar även från dessa. (Tidigare endast kontant köp i kassan.) - Under fliken Inställningar-Övrigt-Statistiken kan man välja vilken kontering som ska gälla för transaktioner som saknar kundgrupp. Tidbok - Man kan på användarkortet (per användare) ställa in om man vill att tidboken ska visa 4 eller 8 rader. - Man kan på sitt användarkort kryssa i att man inte vill se bokningar med status Obokad i tidboken (släpps ) - Vi har byggt in möjlighet att fakturera i andra valutor än SEK. - Slutdatum på bokningskortet kan aldrig vara tidigare än Startdatumet (släpps ) - skort som är obokade och webbpublicerade utesluts i dag- och veckoprogrammet (bokningsrapporter). - Fältet Kund inkl moms finns nu tillgängligt på fakturaraden. Fältet heter Apris inkl moms grp_ Inställningar - En kod (Inställningar-Listor-Koder) kan ställas in att enbart visas för kunder, eller enbart personer, eller båda. Kodlistorna för personer och kunder kan således göras olika om man vill. - Förteckningen över länder är nu komplett (hela världen). Kassa - Personalrabatt kan ej längre ges på rabattspärrade artiklar. - Ny och ombyggd funktion för uttag av varor - korrigering av lagerstatus. Kunder - Knappen Dubbletter använder nu kundnamn och postnummer som underlag för dubblettsökning. - Ny sökfunktion: Fonetisk sökning som söker efter hur kundens namn låter. - Funktion för att sätta samma kod på många framsökta kunder på en gång. - Funktionen "Slå ihop" kunder tar nu automatiskt bort koddubbletter och tar med anteckningar, bevakningar, ordrar och webbokningar. Funktionen tar även med enstaka fält och flyttar dessa om tomt på destinationen. Personer - Knappen Dubbletter använder nu namn och kundnummer som underlag för dubblettsökning. - Ny sökfunktion: Fonetisk sökning som söker efter hur kundens namn låter. - Funktion för att sätta samma kod på många framsökta kunder på en gång. - Titel kan komma med på adressetiketterna om man vill. - Adressetiketterna kan att alltid visa företagsadressen. Order - Om en order får OUTSIDEOFEU som exporttyp så sätts krysset momsfritt automatisk på ordern och kundkortet (släpps ) Artiklar - Artikelnummer för tillgodo, presentkort och handpenning skapas automatiskt med kategorier anpassade för Z rapporten. Statistiken - Två nya rapporter för kontering respektive typ; 18a och 18b. Inställningar - Stöd för Enhetsnummer om man använder flera exemplar av Blå Boken med samma organisationsnummer. - Ny timrapport för anställda. Gamla guide- och timrapporten borttagen och ersatt av den nya rapporten. Språkersättningsnivå i kronor är borttagen under Inställningar. - Möjlighet att koppla ytterligare en personal till bokningskortet i nya rutan Annan. - Vid bokning under fliken "Funktioner-Specialbokning" kan man få de tre bokningarna sammakopplade som utökade bokningar om man sätter kryss i en ruta. 5

6 - Rekvisitionsnummer som finns under fliken "Fakt adress" på kundkortet överförs nu även om man gör en ny faktura direkt från kundkortet. Kassa - Om man håller muspekaren ovan rabatten i kassan (som visas som kronor) så kommer en gul lapp upp som visar rabatten i procent (släpps ) Internetbokning (webbmodul) - Möjlighet att göra så att webbpublicerade bokningar bortom ett visst datum inte visas i Internetbokningens kalendarium. - Ny inställning för internetbokningar: Minsta antal dagar innan som man kan avboka. - Möjlighet att på kundkortet styra vilka betalsätt som ska visas vid Internetbokning. - Ny funktion under Bokingar-Lista-Funktioner: Städa webbpublicerade bokningskort. Raderar alla gamla webbpublicerade bokningskort som inte blev något. - Person kan inte längre väljas på fakturakortet. Fakturering från personkortet ställde till mycket oreda. Fakturering ska endast ske från kundkortet. Personer - Faktureringsknappen på personkortet borttagen. Fakturering från personkortet ställde till mycket oreda. Fakturering ska endast ske från kundkortet. Integrerad kortläsare (datakassan) - När retur eller makulering görs vid kortreturer, skrivs numera raderna ut på kvittot där kunden ska signera. Kvittot klipps också i 2 delar, en till kunden och en till butiken (släpps ) Webbshop - Ändrad hantering av fakturaadress och leveransadress för privatpersoner respektive företag. Order - Momsfritt i kryssrutan på kundkortet följer nu med över till ordern som visar noll moms om så är begärt. Nytt fält på orderkortet 'Momsfritt' fungerar på samma sätt som på fakturakortet. - Om en order har uppgifter om telefon, mobil och epost, och kundnamnet och leveransnamnet överensstämmer så överförs uppgifterna automatiskt till kundkortet (släpps ) - Ny sökning: Knapp som söker ej guidesatta bokningar fr o m idag och framåt. Finns under Visa knappen. - Ny sökning: Knapp som söker veckonummer. Finns under Visa knappen. - Textmeddelandet när man epostar en bekräftelse kan ställas in under Inställningar- Bekräftelse- Grund. Kräver BBGRAFIK version 10 eller senare. - Ändrat så att funktionen Duplicera bokning skapar beställningsraderna i samma ordning som på den bokning som kopieras. Tidigare så blev det omvänd ordning (släpps ) - Man kan nu välja att arbeta med flersidiga fakturor och flersidiga följesedlar. Observera att denna funktion kräver en uppgradering av BBGRAFIK till lägst version 9. - De tre större kryssrutorna under fliken Övrigt på bokningskortet tas med när man aviserar. Butikskvitton - En kolumn visar nu om köpet var ett signaturköp. - Rapport 3 visar också om köpet var ett signaturköp. 6

7 Viktig felrättning kassakopplad e- handel under Windows! - Vi har rättat ett fel som gjorde att orderhämtning av extremt många ordrar i samma paket under Windows inte fungerade korrekt (släpps ) - Automatisk starttid och sluttid för lokalbokning fungerar nu om man gör en bokning direkt via "Ny post". - Rekvisitionsnumret på personkortet överförs till bokning när man kopplar en person. Statistiken - Rapport 16 - Veckodagsrapporten visar nu också omsättning exkl moms. Summa antal är borttaget. - Rapport 1-3 visar nu också omsättning exkl moms. Kundregister - Nytt fält på personkortet: Rekvisitionsnummer. Kassakopplad e- handel - Det är nu möjligt att använda decimaler i fälten Vikt, Volym och Antal (släpps ) Agressoexport - Innan export av fakturor till Agresso sker så kontrolleras postnumren för de företag/kunder som ska exporteras. Om felaktiga postnummer hittas kan man välja att rätta dessa innan exporten. Felaktiga postnummer kan ge felmeddelande i Agresso vid importen. - Obs! Ändrade inställningar för filprefix. Särskild hänsyn vid uppdatering till denna version. Hela prefixet ska nu ligga i fälten under Inställningar- Artiklar- Agresso. - Obs! Ändrade inställningar för batch id. Särskild hänsyn vid uppdatering till denna version. Nya fält för Batch id som exporteras till filen. - Agressoparametrar kontrolleras före export av fil. Kassakopplad e- handel - Webbutiken uppdateras med Antal i lager enligt artikelkortet MINUS summa antal på öppna ordrar. Order - På orderkortet visas nu Disponibelt antal av artikeln, dvs Antal i lager - Summa antal på öppna ordrar. - Knappen U på orderkortet uppdaterar nu lagerstatus på webben om det är en manuell order. - Raderna på orderkortet kan nu visa radbelopp med moms om man vill. Styrs med en inställning. - Genom att hålla muspekaren ovanför Disponibelt på en order kan man se Antal i lager och Summa antal på öppna ordrar. - Ny knapp under fliken Restnoterat: "Töm lev". Den sätter tomt i fälten "Lev antal" och "Lev tot antal" för alla orderrader. - Ny knapp på orderkortet så man snabbt kan navigera tillbaka till kassan. Beställning och Artiklar - Sökfunktion för artiklar på beställningskortet. - Antal disponibla visas på artikelkortet. - Beställningspunkten för vald artikel baseras nu på Antal disponibla i stället för Antal på lager. - Under fliken Sålt- Order på artikelkortet kan man se orderrader för vald artikel. Kassan - Man kan skapa en order av kassaraderna. Kommandot heter order (släpps ) - Vid sökning av artiklar med = funktionen i kassan kan man markera/plocka ihop flera artiklar ur framsökningen genom att hålla ner ctrl och klicka på raden med muspekaren. - Vid sökning av artiklar med Sök artikel- knappen under beställningsfliken på bokningskortet kan man markera/plocka ihop flera artiklar ur framsökningen genom att hålla ner ctrl och klicka på raden med muspekaren. - Vid sökning av artiklar med Sök artikel- knappen på fakturakortet kan man markera/plocka ihop flera artiklar ur framsökningen genom att hålla ner ctrl och klicka på raden med muspekaren. - Vid sökning av artiklar med Sök artikel- knappen på orderkortet kan man markera/plocka ihop flera artiklar ur framsökningen genom att hålla ner ctrl och klicka på raden med muspekaren. - Vi har byggt så att man kan lägga in artikelpaket på fakturan. - Möjlighet till automatisk säkerhetskopiering när programmet avslutas. 7

8 - Radrabatt och generell rabatt på bokningskort, faktura och orderkort har fått ändrad funktion om man använder båda samtidigt. - Antal på order visas på artikelkortet och man kan söka fram leverantörer som har artiklar på order. - Antal på order visas när man håller muspekaren ovan antal i lager/lagerplats i kassan. - Vi har byggt in funktion som kan skapa slumpmässigt serienummer för presentkort. - Radrabatt kan ges både som belopp och procent genom att klicka på raden i rabattkolumnen. - Rabatt kan nu också ges som procent per rad på orderkortet, fakturakortet och bokningskortet. - Vid kommando D (dra annat belopp) kan man ange beloppet direkt efter kommandot om man vill. Kommandot är nu också spärrat i returläge. - Nytt kommando dk (dra kontantbelopp vid kortköp) har tillkommit. - Rabattspärrad artikel rabatteras inte om man ger rabatt i den gröna procentrutan på orderkort, bokningskort eller fakturakort. - Ny rapport nr 17 som visar sammanställning per kassaoperatör. - Kassabokföringsrapporten (som enbart fungerar för kassarader) utesluter nu alltid automatiskt alla statistikrader som inte är kassarader. - Ny flik på fakturakortet som visar raderna i statistiken. - Kommando PA (parkera) tillåter nu argument (släpps ) - Vi har förbättrat integrationen med Agresso så att det går att ange prefix för exportfilerna, vilket möjliggör att flera Blå Böcker inom samma organisation/myndighet kan exportera filer till Agresso. - Det sker numer en kontroll av att inventeringsförberedelse verkligen gjorts, innan man kan börja mata in inventerat antal (släpps ) FileMaker version minst krävs för att denna version av Blå boken ska kunna användas. - Integration med ny modul; Blå Boken Internetbokning. Läs mer på bla- boken/bla- boken- internetbokning. - Integration mot Biljetto 2.0. Läs mer på boken/biljettbokning - En artikel kan fås att synas bara i vissa angivna kassor, alternativt gömmas helt i alla kassor. - Artikellistan på fakturakortet kan göras olika för olika resurser. - Artikellistan på bokningskortet kan göras olika för olika resurser. - Nya typkoder: L (lagerkassatransaktion), M (Manuell order), W (webborder), Ö (övningsrad från kassan), B (). - Förändringslogg för artikelnummer, benämning, momssats och priser. På artikelkortet visas alla ändringar som görs i dessa fält. Se flik Autoändra- Ändringslogg. - Man kan välja att använda egen sorteringsordning vid utskrift av artikelrapporter. - Besöksräkneverket skapar nu rader i statistiken som märks med typ R. - skort som överförs med knappen Överför tilldelas typen B i stället för K. - Status på en huvudbokning slår igenom till utökade bokningar. - Värdet Internfaktura finns nu med i listan över betalsätt på bokningskortet. - Endast godkända fakturor kan krediteras. - Transtyp kan sättas på fakturakortet och sparas i statistiken när man godkänner fakturan. - Man kan söka efter Transtyp, Resurs och Typkod i standardsökningen. - Förbättringar i orderdelen: Man ser antal i lager på lagd orderrad. Leverantören visas som gul lapp om man håller muspekaren över artikelnr eller benämning på orderraden. Det har tillkommit en knapp så man enkelt kan söka öppna ordrar (släpps ) - Förbättrad hantering av bokning när man försöker dubbelfakturera. - Duplicering av bokning bibehåller antalet och rabatten på raderna. - Krysset Visa i listor på kundkortet avgör om kunden visas i värdelistor på bokningskort och fakturakort. Om rutan är urkryssad visas inte kunden i listorna. När ny kund skapas sätts krysset automatiskt till ikryssat. 8

9 - Ny programvara för styrning av integrerad kortläsare. P1Webbservice version 14 måste installeras. Innehåller BPTI med rättningar från BABS. Vid uppdatering till måste P1 Webbservice uppgraderas. - Ny knapp när man genomför ett kortköp: Manuell inmatning av kortnummer. Bankerna har uppdaterat programvara i kortterminalerna och tillåter nu KUNDEN att mata in sitt eget kortnr. Kräver att kortterminalen har programversion 26 eller senare, annars får man felkod tillbaka. - Ny knapp när man genomför ett kortköp: Byt språk. Kassaoperatören kan nu med en knapp byta språk på terminalen. Kräver att kortterminalen har programversion 26 eller senare, annars får man felkod tillbaka. - Kontokortsköp avrundas inte om man inte uttryckligen begär det under Inställningar- Kassa- Grund- Avrundning. - Ett köp går inte att slå ut om momsen är större än köpesumman om man har kontrollenhet. Orsaken är att kontrollenheten inte tillåter sådana registreringar. - Agressorader från kassan komprimeras. - Endast rader tillhörande kunder som har fakturor exporteras vid Agressoexport. - Ny postortskatalog daterad maj (släpps ) - Möjlighet att kunna rensa loggarna med hjälp av ny knapp. - Knappen för att komma till alternativ webbshop är flyttad till artikellistan för smidigare arbetssätt. Knappen i artikellistan känner av vilken webbshopsleverantör man har och går till rätt ställe öringen är borttagen från avstämningsbilden i kassan. - Man kan upphäva benämningskontrollen på artikelkortet (släpps ) - Det finns nu möjlighet att arbeta med mall för leverantörsartiklar. - Möjlighet att kunna markera försäljning för leverantör (t ex kommissionsleverantör) som utbetald. - Leverantörsersättningsrapporterna visar bg och pg för leverantören om fälten är ifyllda (släpps ) - Artikelkommentar sparas om man parkerar ett kvitto. (kassan) - Radbrytningar kan användas och bevaras i artikelkommentarer och serienr om man parkerar ett kvitto. (kassan) - Radbrytningar kan användas och bevaras i artikelkommentarer och serienr vid överföring till statistiken. (kassan) (släpps ) - Man kan nu använda <Tid> på artikelbiljetten och få utskrivet HH:MM. (Artiklar) - Vi har byggt in möjlighet att få ut streckkod på artikelbiljetten. (Artiklar) - Vid inleverans av nytt objekt kan man automatiskt få krysset "Alltid info" på artikelkortet att bli Ja (=kryss). Aktiveras under inställningar. (Artiklar) - Kvittonumret skrivs ut som streckkod längst ned på kvittot. Streckoden kan läsas in och utför då funktionen "Visa kvitto" vilket förenklar arbetet vid t ex returer. (Kassa) - Artikelkommentarer sparas numer i statistiken. (Statistiken) - Artikelkommentarer visas på ersättningsrapporterna till leverantörer vid objekt- och kommissionsförsäljning. (Statistiken) (släpps ) - Vi har gjort omfattande utveckling för att stödja objekt- och kommissionsförsäljning. Bland annat har vi ett nytt kryss på artikelkortet: Objekt. Används för markering av att man arbetar med objekt. Vi har även byggt in en utlåningsfunktion. Se handboken.(artiklar) - Funktionen för att rabattera en artikel en viss tidsperiod fungerar nu även för prisgrupp 2 och 3. (Artiklar) - Rapporter framställda från artikelregistret sparas inte längre i BBRAPPORTER. Enligt senare tolkningar av kassalagen skall detta inte vara nödvändigt, endast rapporter baserade på artikelstatistiken behöver sparas. (Artiklar och statistik) 9

10 - Förbokade webbiljetter som skrivs ut på separat biljettskrivare innehåller nu en etta (1) först i streckkoden (fil: BBBILJETT). Detta medför att biljetter med flera personer på samma bokningsnummer kommer fungera bättre i P1 Entré. () - Ny flik: Övrigt- Leverantörer. Här visas de nya kommissionsfunktionerna. (Inställningar) - Man kan nu välja datumperiod på fliken "Försäljning" på leverantörskortet. (Leverantörer) - Man kan nu skapa en rapport med ersättning till leverantören för kommissionsförsäljning på fliken "Försäljning" på leverantörskortet. Rapporten kan även epostas som PDF dokument. (Leverantörer) - Vi har äntligen byggt in möjligheten att skicka SMS från personkortet, kundkortet, bokningskortet, föreläsarkortet, personalkortet och leverantörskortet. För att skicka SMS krävs särskilt abonnemang. Se handboken för mer information. (SMS) - Det går att avbeställa ett tidsbokat SMS från SMS loggen. (SMS) - Vi har skapat en helt ny rapport: Leverantörsersättning - nr 44. Används vid kommissions- och objektsförsäljning. (Statistik) (släpps ) - Ny layout/flik på artikelkortet: Översikt 2 som visar en del andra nyttiga fält som behövs vid inventering. (Artiklar) - Nya utskriftslayouter kan skapas av administratören. (BBGRAFIK) (släpps ) - Vi har lagt till Två nya fält på artikelkortet: Rea och Urval. (Artiklar) - Under fliken Sålt på artikelkortet visas numer även Täckningsbidrag och totalt antal. (Artiklar) - Fältet Intressegrupp är nu en självbyggande värdelista. (Artiklar) - Användare med behörigheten Arbeta kan nu skapa och skriva ut prislappar. (Artiklar) - Datum för när man krediterade en faktura syns nu på fakturakortet. Vidare visas ursprungliga fakturans nummer i kommentarsfältet på den krediterade fakturan. () - Mer information (bl a Insättning) visas på avstämningskvittot. (Kassan) - Rutan där man väljer kontant eller kontokort med 1 eller 9 visar nu även försäljningsbeloppet. (Kassan) - Nytt fält skapat: F skattsedel. (Leverantörer) - Vi har lagt till ny flik på leverantörskortet där kontaktpersoner kan kopplas till en leverantör. (Leverantörer) - Vi har även skapat möjligheten att kategorisera leverantörerna. (Leverantörer) - Rapport 16 sorterar numer på kassanr. K1 betyder kassa 1 osv. (Statistik) 4.66 (släpps ) - Returer måste göras på separat kvitto. Enligt kassalagen får försäljning och returer inte blandas på samma kvitto. Kassan har anpassats för detta och tillåter inte blandade rader längre. Det har också tillkommit en ny returknapp i kassan för att förenkla returhanteringen i samband med de hårdare reglerna. - Vi har äntligen byggt in möjligheten till utskrift av artikelkopplad biljett på särskild biljettskrivare från kassan. Har tidigare varit möjligt endast från "Evenemang". - I 4.66 har vi byggt integration med vårt system för biljettförsäljning på internet; Biljetto. - Fakturor och påminnelser kan nu epostas genom en knapptryckning om man vill. Du kan även spara dokumentet som PDF till din dator. Kräver dock att du förutom Blå Boken uppdaterar filen BBGRAFIK. - Vi har skapat möjligheten att på särskild biljett/etikettskrivare kunna skriva ut VIP- kort med streckkod som ger kunderna rabatt i kassan. - Uppgradera till 4.66 så får du möjligheten att få din förprogrammerad logotype överförd till din seriella STAR kvittoskrivare och därmed utskriven på dina kvitton. - Ny ruta längst ned i kassan: "Diff". Visar skillnaden mellan inslagna rader/förra kvittot och senaste returkvittot. Används för att se skillnaden vid återköp och köp av ny vara. - En artikel kan rabattspärras med ett kryss på artikelkortet. Då kan man inte ge rabatt i kassan med funktionerna radrabatt eller kvittorabatt. - Aktivt beslut om kontokort medger nu både C0 och C1 om du ställt in rätt under Inställningar. - Summa för givna rabatter, minskningsbelopp, bruttoförsäljning, returer och nettoförsäljning visas vid avstämning och på avstämningsrapporten, samt rapport

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se P1 Projekt - Nyheter i urval 5.04 (släpps 2015-05-04) Nya funktioner - I "Offertrader" har vi lagt till 2 nya fält: Priset ink moms, och Priset ink moms statistik. Beräknade fält som beräknar in vad priset

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Introduktion till Winbas. administration

Introduktion till Winbas. administration Introduktion till Winbas administration Inledning-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Inledning överblick Winbas --------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop?-------------------------------------------------------------------------------------------2 1.1 Tilläggstjänster---------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24. E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs.

Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24. E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs. Information om med ekonomifunktioner för Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24 E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs.se/rebus 1 Rebus - Resebyråmodul

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer