Nyheter i Blå Boken och (släpps ) (släpps )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i Blå Boken. 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) 4.7.29 (släpps 2014-06- 26)"

Transkript

1 Nyheter i Blå Boken Här har vi sammanfattat de viktigaste förbättringarna i Blå Boken sedan version 4.0. Topplistan och (släpps ) Så blev det då ytterligare två versioner i FileMaker 11 då projektet att lyfta Blå Boken till FileMaker 14 har dragit ut på tiden. Men ha tålamod. Nu är det nära! - Ny sökknapp under "Visa" i lista bokningar: Visa kopplade personer. Söker fram alla kontaktpersoner knutna till framsökta bokningar. - Sökfunktionen för knappen Ej fakt tar nu inte med följande bokningskort: Evenemangsbokningskort (Föredragshållare satt på evenmangskortet), Status är Överförd, samt Utökat bokningskort. - Den nya färgkodningen som visas för aktiviteten i tidboken visas nu även i lista bokningar. - Ny bokningsrapport nr 34; Lokalschema. Kassan - Enkätfunktionen kan nu öppna en enkät som ligger på webben. - Antalet valörer i kassans avstämningsbild ökat till 15 så att man hantera nya myntet 2-kronan och nya sedeln 200-lappen. - Täckningsbidrag TB kan visas för alla inslagna rader genom att hovra med muspekaren ovan slutsumman Att betala. Serviceorder - Täckningsbidrag TB kan visas på serviceordern genom att hovra med muspekaren ovan beloppen. Artiklar - Man kan nu välja att låsa artikelnummer så de inte kan ändras. Nytt kryss under Inställningar-Artiklar-Grund. - I Lista artiklar kan man inte längre ändra på viktiga fält av misstag. Man måste gå in på artikelkortet för ändring av nyckelfält. Kunder - Ny funktion för export av epostadress för kunder till en Excelfil. - Ny postortskatalog daterad jan Personer - Ny funktion för export av epostadress för personer till en Excelfil. Statistik - Möjlighet att kunna söka på kassanummer under fliken Standardsökning (släpps ) OBS! Detta är den sista versionen utvecklad i FileMaker 11. Nu stänger vi tillfälligt Blå Boken för vidareutveckling för att under sommaren och inledningen av hösten lyfta till FileMaker 13 och därefter öppna för nya önskemål om ny funktionalitet. Agresso - Exporten till ekonomisystemet Agresso kan nu datumbegränsas, man behöver alltså inte ta ut alla transaktioner utan kan avgränsa med ett from och t o m datum. - Vid export till ekonomisystemet Agresso kan vissa kundgrupper uteslutas, samt att man nu kan begära att rader som saknar kundgrupp inte tas med. Artiklar - Enklare artikelsökning. Ny snabbsökruta som man kan skriva direkt i. Kallas också för filtrerad sökning. Avstämning - De valörer som kassaoperatören matar in vid avstämningen sparas nu på avstämningsposten. - Rapporten "Lokalstatistik" visar nu även antal personer och antal timmar lokalen använts. Rapporten omdöpt till nr 33 istället för 51. PositionEtt AB - Vasagatan Stockholm

2 - Ny rapport: Kund/Lokalstatistik nr 32, visar antal bokningar, antal personer och antal timmar lokalen använts per kund. - Ny funktion för att söka kund på bokningskortet. Samma teknik som den nya artikelsökningen, filtrerad snabbsökning. Detta är även inbyggt i funktionen obokad grupp - Enklare sökning av faktura. Filtrerad snabbsökning. - Ny funktionsknapp för att söka/byta kund på fakturakortet. (Samma funktion som bokningskortet ovan. Kassan - Enklare artikelsökning i kassan. Filtrerad snabbsökning. - Enklare kundsökning i kassan. Ny snabbsökruta när man använder kommandot kund. - Hjälp i kassan. Visar en kort sammanfattad hjälp i forma av en Lathund. - Antal valörer i kassans avstämningsbild utökat från 10 till 13 st. - Vid sökning efter artiklar kan man visa bild, antingen genom att ställa in det som standard, eller genom att klicka på en knapp. - Vid inläsning av inventeringsfil kan man använda EAN-kod, artnr 2 eller 3 om man vill. Kunder - Enklare kundsökning. Filtrerad snabbsökning. - Man kan inte längre av misstag ändra kunduppgifter i Lista kunder - Man kan inte längre radera en kund i Lista kunder av säkerhetsskäl, man måste gå in på kundkortet. Leverantörer - Enklare sökning av leverantör i Lista leverantörer. Filtrerad snabbsökning. Order - Ny funktion för att söka kund på orderkortet. Filtrerad snabbsökning. Personer - Enklare personsökning i Lista personer. Filtrerad snabbsökning. Statistiken - Rapport 18b visar nu Varav kontant och Varav kontokort. - Ny jämförelserapport som visar försäljning för framvald period i jämförelse med samma period året innan (släpps ) - Man kan nu ange datumintervall för framställning av bokningsrapporter. och Service - Man kan nu använda EAN kod, artnr 2 eller artnr 3 när man lägger till en artikel på faktura,- samt orderraderna (släpps ) BB Grafik (Alla utskrifter i Blå Boken) - Ny version: 12. Medger utskrifter utan Fortsätt-knapp, fönstret går att stänga när man skriver ut för rapporter som finns i BBGRAFIK. Rapporter visas i nytt fönster och det går att ha flera rapporter öppna samtidigt. Gäller etiketter, artikeletiketter, hylletiketter, prislappar, egna bokningsrapporter,fakturarapporter, statistikrapporter, inlämningskvitto, serviceprotokoll,, orderbekräftelse och packsedel. [Bekräftelser, fakturor, påminnelse och följesedlar kan endast visas en i taget]. För att få denna funktion måste man uppdatera BBGRAFIK. Behåller man gamla BBGRAFIK får man inte den nya funktionen. - Flera användare kan samtidigt arbeta i bearbetaläge på varsin bekräftelse. Detta gick inte tidigare pga postlåsning. - Man kan nu göra bokningsrader på utökad bokning. Alla rader syns på huvudbokningen och kommer med vid fakturering. - sbekräftelsen visas i separat eget fönster. Man kan klicka Stäng fönster utan att BB stängs. OBS! Gäller endast om man uppdaterar filen BBGRAFIK. - Nya snabbsökknappar i Lista bokningar för år och månad. - Man kan inte längre radera en bokning i lista bokningar av säkerhetsskäl, man måste gå in på bokningskortet. - Prel antal visas i Lista bokningar. - På fliken Utökade bokningar finns nu en knapp Översikt som visar huvudbokningen och alla utökade bokningar i bokningslistan i nytt eget fönster. - Ny rapport: Sammanställning tillval. Visar en bättre sammanfattning av alla tillval för bokningar. - Ny rapport: Kategoristatistik. Visar en sammanställning av antal bokningar per kategori. 2

3 - Nya sökknappar under knappen "Visa": Visa enbart huvudbokningar, Visa bokningar med tillval och Framtid som visar idag och framåt. - Krysset Endast nu och framåt när man skriver ut bokningsrapporter ställs nu in som en Inställning under Inställningar--Grund. Man kan välja om man vill ha det ikryssat eller urkryssat som förval. - Artikelrabatt som ges under fliken Rabatt på artikelkortet följer nu med till bokningens beställningsrader. - Krysset Endast nu och framåt när man skriver ut bokningsrapporter ställs nu in som standardinställning under Inställningar. Man kan välja om man vill ha det ikryssat eller urkryssat som förval. - Rapport 50 visar nu prel antal summerat för årskursen. Artiklar - Inleverans direkt från artikellistan accepterar nu EAN kod, artikelnr 2 eller artikelnr 3 Kassa - Möjligt att få serienumret utskrivet på etikettskrivare i kassan genom att använda artikelbiljett (släpps ) Internetbokningen - Man kan ställa in under Inställningar när ett konto ska inaktiveras. - Specialbokningen fungerar nu på alla 6 roller på bokningskortet. - Veckodagen visas i bokningslistan. Räkneverket - skort med status Betalad kontant eller Överförd räknas inte in i vänstra räkneverket, eftersom antal personer redan finns i högra räkneverket. - Lokal kan anges i räkneverket. - Varningsnivå kan anges för varje räkneverk. Kassa - Vid varuuttag sätts rubriken VARUUTTAG på kvittot och kvittokommentaren sätts också till VARUUTTAG (släpps ) Generellt - Denna version av Blå Boken kräver FileMaker Fältet Mötesplats visas i dag och veckoprogrammet. - Funktionen Visa resurs under sök-knappen Visa fungerar nu exakt som i Fakturor, dvs förfinad sökning. - Om man håller muspekaren över flikarna på bokningskortet visas information om vad som finns på fliken. - Lista bokningar visar nu med ett w om bokningen är webbpublicerad. - Knappen Lista och Fixa på bokningskortet accepterar nu också fonetiskt namn och organisationsnummer. Artiklar - Inleverans av flera artiklar i ett svep, med eller utan läspistol, utan att behöva gå till artikelkortet. - Man kan under knappen "Visa" enkelt söka efter Aktuella artiklar. Räkneverket - Möjlighet till färgkodning i räkneverket. Handboken och versionshistoriken - Ny enklare sökfunktion i handboken, samt i versionshistoriken. Postort - Ny postortskatalog baserat på september LKF-koden är nu med i postortskatalogen. - Postens önskade sorteringsordning är nu med i postortskatalogen. Evenemang - Evenemangsrapporten visar nu även krysset klart. - Ny flik på fakturakortet: Kommentar där man kan skriva in interna noteringar om en faktura. - Om man håller muspekaren över flikarna på fakturakortet visas information om vad som finns på fliken. Kassa - Max antal kassor är nu 20 st. - Kommandot varaut i kassan ger nu en varningstext om man kräver kommentar OCH ingen kommentar ges. Det blir då lite lättare för operatören att förstå att kommentar krävs. Det går inte heller att ge kommandot om man inte slagit in en vara först. - Funktionen för sökning av kund i kassan (kund=) accepterar nu även fonetiskt namn och organisationsnummer. Kunder - Nytt fält på kundkortet: bild. Detta fält kan styra vilken utformning kundens faktura får. 3

4 - Man kan gå direkt till artikelkortet från raden under fliken Köpt. - Funktionen Slå ihop tar nu med fakturor och köprader i statistiken. Order - Knappen Lista och Fixa på orderkortet accepterar nu även fonetiskt namn och organisationsnummer. Statistiken - Excelexporten tar nu med rubriker. - Ändrad funktion för radering av webbprodukt; om alla kopplade artiklar är opublicerade så tas kopplingen bort mellan artikelkort och webbprodukt. Tidigare var man tvungen att göra detta manuellt (släpps ) Kassa - Operatörsnamnet som skrivs på kvittot är inte längre kontonamnet utan anställd id-nummer och initialer (släpps ) Evenemang - En person kan markeras som VIP med ett kryss. Krysset finns på personkortet och visas på evenmangskortet och i deltagarlistan. - Rutan Fria på evenemangskortet har döpts om till Gratis - Man kan nu använda klockslaget på ett bokningskort för lokal respektive aktivitet, även om inga klockslag angivits under Inställningarna. Artiklar - Funktion för duplicering på artikelkortet. - Rapport 71 gömmer artiklar skapade efter önskat rapportdatum. Agresso - Kundgruppsstyrd kontering till Agresso fungerar nu även om man har annan numrering än 1, 2, 3 och 4. Det går bra att ha godtycklig numrering av kundgrupperna. Anställda - Man kan välja mellan en komprimerad lista och en komplett listan vid utskrift av användare (släpps ) - Möjlighet till artikelkommentar på fakturaraden om momsfri artikel. Internetbokning - Fältet Årskurs töms nu vid avbokning. Kunder - Man kan under Inställningar välja vilken kundgrupp en ny kund ska tilldelas. Statistiken - Under fliken Inställningar-Övrigt-Statistiken kan man välja vilken kontering som ska gälla för transaktioner som saknar kundgrupp. - Kundgruppen överförs nu även från bokningskort, orderkort och kassan. Det betyder att kundgruppsstyrd kontering fungerar även från dessa (släpps ) - Under knappen Visa i bokningslistan finns nu ytterligare ett val: Resursnr. - Ny knapp: Visa i fakturalistan som samlar alla sökmöjligheter på ett ställe, på samma sätt som i bokningslistan. - Möjlighet till artikelkommentar på fakturaraden om momsfri artikel. Internetbokning - Möjligt att ställa in vilket svar bokaren ska få i mailet med kontouppgifter. Kunder - Man kan under Inställningar välja vilken kundgrupp en ny kund ska tilldelas. Statistiken - Excelexporten i statistiken tar nu med mer information. 4

5 - Kundgruppen överförs nu även från bokningskort, orderkort och kassan. Det betyder att kundgruppsstyrd kontering fungerar även från dessa. (Tidigare endast kontant köp i kassan.) - Under fliken Inställningar-Övrigt-Statistiken kan man välja vilken kontering som ska gälla för transaktioner som saknar kundgrupp. Tidbok - Man kan på användarkortet (per användare) ställa in om man vill att tidboken ska visa 4 eller 8 rader. - Man kan på sitt användarkort kryssa i att man inte vill se bokningar med status Obokad i tidboken (släpps ) - Vi har byggt in möjlighet att fakturera i andra valutor än SEK. - Slutdatum på bokningskortet kan aldrig vara tidigare än Startdatumet (släpps ) - skort som är obokade och webbpublicerade utesluts i dag- och veckoprogrammet (bokningsrapporter). - Fältet Kund inkl moms finns nu tillgängligt på fakturaraden. Fältet heter Apris inkl moms grp_ Inställningar - En kod (Inställningar-Listor-Koder) kan ställas in att enbart visas för kunder, eller enbart personer, eller båda. Kodlistorna för personer och kunder kan således göras olika om man vill. - Förteckningen över länder är nu komplett (hela världen). Kassa - Personalrabatt kan ej längre ges på rabattspärrade artiklar. - Ny och ombyggd funktion för uttag av varor - korrigering av lagerstatus. Kunder - Knappen Dubbletter använder nu kundnamn och postnummer som underlag för dubblettsökning. - Ny sökfunktion: Fonetisk sökning som söker efter hur kundens namn låter. - Funktion för att sätta samma kod på många framsökta kunder på en gång. - Funktionen "Slå ihop" kunder tar nu automatiskt bort koddubbletter och tar med anteckningar, bevakningar, ordrar och webbokningar. Funktionen tar även med enstaka fält och flyttar dessa om tomt på destinationen. Personer - Knappen Dubbletter använder nu namn och kundnummer som underlag för dubblettsökning. - Ny sökfunktion: Fonetisk sökning som söker efter hur kundens namn låter. - Funktion för att sätta samma kod på många framsökta kunder på en gång. - Titel kan komma med på adressetiketterna om man vill. - Adressetiketterna kan att alltid visa företagsadressen. Order - Om en order får OUTSIDEOFEU som exporttyp så sätts krysset momsfritt automatisk på ordern och kundkortet (släpps ) Artiklar - Artikelnummer för tillgodo, presentkort och handpenning skapas automatiskt med kategorier anpassade för Z rapporten. Statistiken - Två nya rapporter för kontering respektive typ; 18a och 18b. Inställningar - Stöd för Enhetsnummer om man använder flera exemplar av Blå Boken med samma organisationsnummer. - Ny timrapport för anställda. Gamla guide- och timrapporten borttagen och ersatt av den nya rapporten. Språkersättningsnivå i kronor är borttagen under Inställningar. - Möjlighet att koppla ytterligare en personal till bokningskortet i nya rutan Annan. - Vid bokning under fliken "Funktioner-Specialbokning" kan man få de tre bokningarna sammakopplade som utökade bokningar om man sätter kryss i en ruta. 5

6 - Rekvisitionsnummer som finns under fliken "Fakt adress" på kundkortet överförs nu även om man gör en ny faktura direkt från kundkortet. Kassa - Om man håller muspekaren ovan rabatten i kassan (som visas som kronor) så kommer en gul lapp upp som visar rabatten i procent (släpps ) Internetbokning (webbmodul) - Möjlighet att göra så att webbpublicerade bokningar bortom ett visst datum inte visas i Internetbokningens kalendarium. - Ny inställning för internetbokningar: Minsta antal dagar innan som man kan avboka. - Möjlighet att på kundkortet styra vilka betalsätt som ska visas vid Internetbokning. - Ny funktion under Bokingar-Lista-Funktioner: Städa webbpublicerade bokningskort. Raderar alla gamla webbpublicerade bokningskort som inte blev något. - Person kan inte längre väljas på fakturakortet. Fakturering från personkortet ställde till mycket oreda. Fakturering ska endast ske från kundkortet. Personer - Faktureringsknappen på personkortet borttagen. Fakturering från personkortet ställde till mycket oreda. Fakturering ska endast ske från kundkortet. Integrerad kortläsare (datakassan) - När retur eller makulering görs vid kortreturer, skrivs numera raderna ut på kvittot där kunden ska signera. Kvittot klipps också i 2 delar, en till kunden och en till butiken (släpps ) Webbshop - Ändrad hantering av fakturaadress och leveransadress för privatpersoner respektive företag. Order - Momsfritt i kryssrutan på kundkortet följer nu med över till ordern som visar noll moms om så är begärt. Nytt fält på orderkortet 'Momsfritt' fungerar på samma sätt som på fakturakortet. - Om en order har uppgifter om telefon, mobil och epost, och kundnamnet och leveransnamnet överensstämmer så överförs uppgifterna automatiskt till kundkortet (släpps ) - Ny sökning: Knapp som söker ej guidesatta bokningar fr o m idag och framåt. Finns under Visa knappen. - Ny sökning: Knapp som söker veckonummer. Finns under Visa knappen. - Textmeddelandet när man epostar en bekräftelse kan ställas in under Inställningar- Bekräftelse- Grund. Kräver BBGRAFIK version 10 eller senare. - Ändrat så att funktionen Duplicera bokning skapar beställningsraderna i samma ordning som på den bokning som kopieras. Tidigare så blev det omvänd ordning (släpps ) - Man kan nu välja att arbeta med flersidiga fakturor och flersidiga följesedlar. Observera att denna funktion kräver en uppgradering av BBGRAFIK till lägst version 9. - De tre större kryssrutorna under fliken Övrigt på bokningskortet tas med när man aviserar. Butikskvitton - En kolumn visar nu om köpet var ett signaturköp. - Rapport 3 visar också om köpet var ett signaturköp. 6

7 Viktig felrättning kassakopplad e- handel under Windows! - Vi har rättat ett fel som gjorde att orderhämtning av extremt många ordrar i samma paket under Windows inte fungerade korrekt (släpps ) - Automatisk starttid och sluttid för lokalbokning fungerar nu om man gör en bokning direkt via "Ny post". - Rekvisitionsnumret på personkortet överförs till bokning när man kopplar en person. Statistiken - Rapport 16 - Veckodagsrapporten visar nu också omsättning exkl moms. Summa antal är borttaget. - Rapport 1-3 visar nu också omsättning exkl moms. Kundregister - Nytt fält på personkortet: Rekvisitionsnummer. Kassakopplad e- handel - Det är nu möjligt att använda decimaler i fälten Vikt, Volym och Antal (släpps ) Agressoexport - Innan export av fakturor till Agresso sker så kontrolleras postnumren för de företag/kunder som ska exporteras. Om felaktiga postnummer hittas kan man välja att rätta dessa innan exporten. Felaktiga postnummer kan ge felmeddelande i Agresso vid importen. - Obs! Ändrade inställningar för filprefix. Särskild hänsyn vid uppdatering till denna version. Hela prefixet ska nu ligga i fälten under Inställningar- Artiklar- Agresso. - Obs! Ändrade inställningar för batch id. Särskild hänsyn vid uppdatering till denna version. Nya fält för Batch id som exporteras till filen. - Agressoparametrar kontrolleras före export av fil. Kassakopplad e- handel - Webbutiken uppdateras med Antal i lager enligt artikelkortet MINUS summa antal på öppna ordrar. Order - På orderkortet visas nu Disponibelt antal av artikeln, dvs Antal i lager - Summa antal på öppna ordrar. - Knappen U på orderkortet uppdaterar nu lagerstatus på webben om det är en manuell order. - Raderna på orderkortet kan nu visa radbelopp med moms om man vill. Styrs med en inställning. - Genom att hålla muspekaren ovanför Disponibelt på en order kan man se Antal i lager och Summa antal på öppna ordrar. - Ny knapp under fliken Restnoterat: "Töm lev". Den sätter tomt i fälten "Lev antal" och "Lev tot antal" för alla orderrader. - Ny knapp på orderkortet så man snabbt kan navigera tillbaka till kassan. Beställning och Artiklar - Sökfunktion för artiklar på beställningskortet. - Antal disponibla visas på artikelkortet. - Beställningspunkten för vald artikel baseras nu på Antal disponibla i stället för Antal på lager. - Under fliken Sålt- Order på artikelkortet kan man se orderrader för vald artikel. Kassan - Man kan skapa en order av kassaraderna. Kommandot heter order (släpps ) - Vid sökning av artiklar med = funktionen i kassan kan man markera/plocka ihop flera artiklar ur framsökningen genom att hålla ner ctrl och klicka på raden med muspekaren. - Vid sökning av artiklar med Sök artikel- knappen under beställningsfliken på bokningskortet kan man markera/plocka ihop flera artiklar ur framsökningen genom att hålla ner ctrl och klicka på raden med muspekaren. - Vid sökning av artiklar med Sök artikel- knappen på fakturakortet kan man markera/plocka ihop flera artiklar ur framsökningen genom att hålla ner ctrl och klicka på raden med muspekaren. - Vid sökning av artiklar med Sök artikel- knappen på orderkortet kan man markera/plocka ihop flera artiklar ur framsökningen genom att hålla ner ctrl och klicka på raden med muspekaren. - Vi har byggt så att man kan lägga in artikelpaket på fakturan. - Möjlighet till automatisk säkerhetskopiering när programmet avslutas. 7

8 - Radrabatt och generell rabatt på bokningskort, faktura och orderkort har fått ändrad funktion om man använder båda samtidigt. - Antal på order visas på artikelkortet och man kan söka fram leverantörer som har artiklar på order. - Antal på order visas när man håller muspekaren ovan antal i lager/lagerplats i kassan. - Vi har byggt in funktion som kan skapa slumpmässigt serienummer för presentkort. - Radrabatt kan ges både som belopp och procent genom att klicka på raden i rabattkolumnen. - Rabatt kan nu också ges som procent per rad på orderkortet, fakturakortet och bokningskortet. - Vid kommando D (dra annat belopp) kan man ange beloppet direkt efter kommandot om man vill. Kommandot är nu också spärrat i returläge. - Nytt kommando dk (dra kontantbelopp vid kortköp) har tillkommit. - Rabattspärrad artikel rabatteras inte om man ger rabatt i den gröna procentrutan på orderkort, bokningskort eller fakturakort. - Ny rapport nr 17 som visar sammanställning per kassaoperatör. - Kassabokföringsrapporten (som enbart fungerar för kassarader) utesluter nu alltid automatiskt alla statistikrader som inte är kassarader. - Ny flik på fakturakortet som visar raderna i statistiken. - Kommando PA (parkera) tillåter nu argument (släpps ) - Vi har förbättrat integrationen med Agresso så att det går att ange prefix för exportfilerna, vilket möjliggör att flera Blå Böcker inom samma organisation/myndighet kan exportera filer till Agresso. - Det sker numer en kontroll av att inventeringsförberedelse verkligen gjorts, innan man kan börja mata in inventerat antal (släpps ) FileMaker version minst krävs för att denna version av Blå boken ska kunna användas. - Integration med ny modul; Blå Boken Internetbokning. Läs mer på bla- boken/bla- boken- internetbokning. - Integration mot Biljetto 2.0. Läs mer på boken/biljettbokning - En artikel kan fås att synas bara i vissa angivna kassor, alternativt gömmas helt i alla kassor. - Artikellistan på fakturakortet kan göras olika för olika resurser. - Artikellistan på bokningskortet kan göras olika för olika resurser. - Nya typkoder: L (lagerkassatransaktion), M (Manuell order), W (webborder), Ö (övningsrad från kassan), B (). - Förändringslogg för artikelnummer, benämning, momssats och priser. På artikelkortet visas alla ändringar som görs i dessa fält. Se flik Autoändra- Ändringslogg. - Man kan välja att använda egen sorteringsordning vid utskrift av artikelrapporter. - Besöksräkneverket skapar nu rader i statistiken som märks med typ R. - skort som överförs med knappen Överför tilldelas typen B i stället för K. - Status på en huvudbokning slår igenom till utökade bokningar. - Värdet Internfaktura finns nu med i listan över betalsätt på bokningskortet. - Endast godkända fakturor kan krediteras. - Transtyp kan sättas på fakturakortet och sparas i statistiken när man godkänner fakturan. - Man kan söka efter Transtyp, Resurs och Typkod i standardsökningen. - Förbättringar i orderdelen: Man ser antal i lager på lagd orderrad. Leverantören visas som gul lapp om man håller muspekaren över artikelnr eller benämning på orderraden. Det har tillkommit en knapp så man enkelt kan söka öppna ordrar (släpps ) - Förbättrad hantering av bokning när man försöker dubbelfakturera. - Duplicering av bokning bibehåller antalet och rabatten på raderna. - Krysset Visa i listor på kundkortet avgör om kunden visas i värdelistor på bokningskort och fakturakort. Om rutan är urkryssad visas inte kunden i listorna. När ny kund skapas sätts krysset automatiskt till ikryssat. 8

9 - Ny programvara för styrning av integrerad kortläsare. P1Webbservice version 14 måste installeras. Innehåller BPTI med rättningar från BABS. Vid uppdatering till måste P1 Webbservice uppgraderas. - Ny knapp när man genomför ett kortköp: Manuell inmatning av kortnummer. Bankerna har uppdaterat programvara i kortterminalerna och tillåter nu KUNDEN att mata in sitt eget kortnr. Kräver att kortterminalen har programversion 26 eller senare, annars får man felkod tillbaka. - Ny knapp när man genomför ett kortköp: Byt språk. Kassaoperatören kan nu med en knapp byta språk på terminalen. Kräver att kortterminalen har programversion 26 eller senare, annars får man felkod tillbaka. - Kontokortsköp avrundas inte om man inte uttryckligen begär det under Inställningar- Kassa- Grund- Avrundning. - Ett köp går inte att slå ut om momsen är större än köpesumman om man har kontrollenhet. Orsaken är att kontrollenheten inte tillåter sådana registreringar. - Agressorader från kassan komprimeras. - Endast rader tillhörande kunder som har fakturor exporteras vid Agressoexport. - Ny postortskatalog daterad maj (släpps ) - Möjlighet att kunna rensa loggarna med hjälp av ny knapp. - Knappen för att komma till alternativ webbshop är flyttad till artikellistan för smidigare arbetssätt. Knappen i artikellistan känner av vilken webbshopsleverantör man har och går till rätt ställe öringen är borttagen från avstämningsbilden i kassan. - Man kan upphäva benämningskontrollen på artikelkortet (släpps ) - Det finns nu möjlighet att arbeta med mall för leverantörsartiklar. - Möjlighet att kunna markera försäljning för leverantör (t ex kommissionsleverantör) som utbetald. - Leverantörsersättningsrapporterna visar bg och pg för leverantören om fälten är ifyllda (släpps ) - Artikelkommentar sparas om man parkerar ett kvitto. (kassan) - Radbrytningar kan användas och bevaras i artikelkommentarer och serienr om man parkerar ett kvitto. (kassan) - Radbrytningar kan användas och bevaras i artikelkommentarer och serienr vid överföring till statistiken. (kassan) (släpps ) - Man kan nu använda <Tid> på artikelbiljetten och få utskrivet HH:MM. (Artiklar) - Vi har byggt in möjlighet att få ut streckkod på artikelbiljetten. (Artiklar) - Vid inleverans av nytt objekt kan man automatiskt få krysset "Alltid info" på artikelkortet att bli Ja (=kryss). Aktiveras under inställningar. (Artiklar) - Kvittonumret skrivs ut som streckkod längst ned på kvittot. Streckoden kan läsas in och utför då funktionen "Visa kvitto" vilket förenklar arbetet vid t ex returer. (Kassa) - Artikelkommentarer sparas numer i statistiken. (Statistiken) - Artikelkommentarer visas på ersättningsrapporterna till leverantörer vid objekt- och kommissionsförsäljning. (Statistiken) (släpps ) - Vi har gjort omfattande utveckling för att stödja objekt- och kommissionsförsäljning. Bland annat har vi ett nytt kryss på artikelkortet: Objekt. Används för markering av att man arbetar med objekt. Vi har även byggt in en utlåningsfunktion. Se handboken.(artiklar) - Funktionen för att rabattera en artikel en viss tidsperiod fungerar nu även för prisgrupp 2 och 3. (Artiklar) - Rapporter framställda från artikelregistret sparas inte längre i BBRAPPORTER. Enligt senare tolkningar av kassalagen skall detta inte vara nödvändigt, endast rapporter baserade på artikelstatistiken behöver sparas. (Artiklar och statistik) 9

10 - Förbokade webbiljetter som skrivs ut på separat biljettskrivare innehåller nu en etta (1) först i streckkoden (fil: BBBILJETT). Detta medför att biljetter med flera personer på samma bokningsnummer kommer fungera bättre i P1 Entré. () - Ny flik: Övrigt- Leverantörer. Här visas de nya kommissionsfunktionerna. (Inställningar) - Man kan nu välja datumperiod på fliken "Försäljning" på leverantörskortet. (Leverantörer) - Man kan nu skapa en rapport med ersättning till leverantören för kommissionsförsäljning på fliken "Försäljning" på leverantörskortet. Rapporten kan även epostas som PDF dokument. (Leverantörer) - Vi har äntligen byggt in möjligheten att skicka SMS från personkortet, kundkortet, bokningskortet, föreläsarkortet, personalkortet och leverantörskortet. För att skicka SMS krävs särskilt abonnemang. Se handboken för mer information. (SMS) - Det går att avbeställa ett tidsbokat SMS från SMS loggen. (SMS) - Vi har skapat en helt ny rapport: Leverantörsersättning - nr 44. Används vid kommissions- och objektsförsäljning. (Statistik) (släpps ) - Ny layout/flik på artikelkortet: Översikt 2 som visar en del andra nyttiga fält som behövs vid inventering. (Artiklar) - Nya utskriftslayouter kan skapas av administratören. (BBGRAFIK) (släpps ) - Vi har lagt till Två nya fält på artikelkortet: Rea och Urval. (Artiklar) - Under fliken Sålt på artikelkortet visas numer även Täckningsbidrag och totalt antal. (Artiklar) - Fältet Intressegrupp är nu en självbyggande värdelista. (Artiklar) - Användare med behörigheten Arbeta kan nu skapa och skriva ut prislappar. (Artiklar) - Datum för när man krediterade en faktura syns nu på fakturakortet. Vidare visas ursprungliga fakturans nummer i kommentarsfältet på den krediterade fakturan. () - Mer information (bl a Insättning) visas på avstämningskvittot. (Kassan) - Rutan där man väljer kontant eller kontokort med 1 eller 9 visar nu även försäljningsbeloppet. (Kassan) - Nytt fält skapat: F skattsedel. (Leverantörer) - Vi har lagt till ny flik på leverantörskortet där kontaktpersoner kan kopplas till en leverantör. (Leverantörer) - Vi har även skapat möjligheten att kategorisera leverantörerna. (Leverantörer) - Rapport 16 sorterar numer på kassanr. K1 betyder kassa 1 osv. (Statistik) 4.66 (släpps ) - Returer måste göras på separat kvitto. Enligt kassalagen får försäljning och returer inte blandas på samma kvitto. Kassan har anpassats för detta och tillåter inte blandade rader längre. Det har också tillkommit en ny returknapp i kassan för att förenkla returhanteringen i samband med de hårdare reglerna. - Vi har äntligen byggt in möjligheten till utskrift av artikelkopplad biljett på särskild biljettskrivare från kassan. Har tidigare varit möjligt endast från "Evenemang". - I 4.66 har vi byggt integration med vårt system för biljettförsäljning på internet; Biljetto. - Fakturor och påminnelser kan nu epostas genom en knapptryckning om man vill. Du kan även spara dokumentet som PDF till din dator. Kräver dock att du förutom Blå Boken uppdaterar filen BBGRAFIK. - Vi har skapat möjligheten att på särskild biljett/etikettskrivare kunna skriva ut VIP- kort med streckkod som ger kunderna rabatt i kassan. - Uppgradera till 4.66 så får du möjligheten att få din förprogrammerad logotype överförd till din seriella STAR kvittoskrivare och därmed utskriven på dina kvitton. - Ny ruta längst ned i kassan: "Diff". Visar skillnaden mellan inslagna rader/förra kvittot och senaste returkvittot. Används för att se skillnaden vid återköp och köp av ny vara. - En artikel kan rabattspärras med ett kryss på artikelkortet. Då kan man inte ge rabatt i kassan med funktionerna radrabatt eller kvittorabatt. - Aktivt beslut om kontokort medger nu både C0 och C1 om du ställt in rätt under Inställningar. - Summa för givna rabatter, minskningsbelopp, bruttoförsäljning, returer och nettoförsäljning visas vid avstämning och på avstämningsrapporten, samt rapport

11 4.65 (släpps ) - Även i denna version rör de flesta nya funktionerna Datakassan. För Datakassans versionshistorik klicka här. - Man kan ha artikelkopplad rabatt under en viss datumperiod. Ställs in på artikelkortet. - Möjlighet att läsa in en fil med inventeringsuppgifter. Ger dig möjlighet att räkna artiklar på lagret med trådlös streckkodsläsare eller handdator med streckkodsläsare och minne. Sedan importerar du in alla saldon mot inventeringsfunktionen i artikelregistret. - Det har tillkommit ytterligare en lista för artiklar; Lista 2. Den visar Leverantör och leverantörens artikelnr. - Ny rapport i statistiken som visar försäljning per leverantör. - Knappen Överför till statistiken kan användas även om man kör kassan. Man får en kontrollfråga. Risken med knappen är att ovana användare både tar betalt (faktura eller kassa) och sen gör överför. Överför ska endast ske för gratisartiklar (släppt ) - Den här versionens viktigaste nyheter handlar uteslutande om Datakassan som både är en fristående produkt och en tillvalsmodul i Blå Boken. I och med version 4.64 är P1 Datakassa deklarerat och godkänt datakassasystem enligt den nya kassalagen. - I samband med den här versionen släpper vi också nyheten att vi nu kan erbjuda våra kunder att välja en integrerad kortterminallösning från Babs Paylink eller Point. Integrerad kortterminallösning betyder att kassapersonalen inte behöver hantera kortbetalning vid sidan av Datakassan, utan all kommunikation med kundterminalen sker från datakassaprogrammet (släppt ) - Under fliken "Guide" i Tidboken visas nu guidens bokningar oavsett vilken resurs guiden är bokad på. Tidigare visades endast bokningar på vald resurs vilket kunde leda till att en guide såg ledig ut när han eller hon i realiteten inte var det. Resursens namn visas nu också på bokningen. - Under fliken "Guide" har vi också gjort så att de guider som är markerade som "Ej aktuella" på personalkortet göms. Detta gäller även de guider som via markering på personalkortet inte kan guida en eller flera resurser (släppt ) - Vi har byggt ut funktionaliteten i Blå Bokens kundregister, så att du nu kan göra postbaserade anteckningar med sökbara datumfällt på Personer och Företag. Tidigare har vi endast erbjudit ett noteringsfällt för fritextnoteringar. Nackdelen med den tekniken är att det blir svårt att få exakta sökträffar om du t ex söker efter en notering från ett visst datum eller med vissa unika sökord. Funktionen är byggd så att en personanteckning syns på person- och företagskortet, medans en företagsanteckning endast visas på företagskortet. - Bevaknings/to do- funktionen är förbättrad och utbyggd. Förutom att bevaka bokningar, kan du nu även bevaka företag och personer m m. I stort sett kan allt bevakas. Till skillnad mot tidigare kan du nu också välja att lägga upp personliga bevakningar som bara dyker upp när du loggar på systemet med din behörighet (släppt ) - Här har vi byggt in en hett efterlängtad funktion som möjliggör procentuell massändring av priset på framsökt antal artiklar. - Det har också tillkommit en ny rapport. Den heter B205 och är en bokföringsrapport som delar upp intäkterna på kontokortstyp C0 och C1. 11

12 4.53 (släppt ) - Vid ny serviceorder har du nu möjlighet att välja "servicetyp nummer" och få olika förvalda arbetsmoment inlagda i ordern beroende på vilket val du gör (släppt ) - I denna version tillkom en helt ny modul för att hantera serviceordrar. Ett problem när du utför en serviceorder, t ex reparerar eller servar en motorcykel åt kund, är att du oftast måste plocka ut reservdelar och förbrukningsmaterial från lagret utan att slå ut det i kassan. Men det ska dras från varulagret för att lagerstatusen ska stämma med verkligheten. Det har vi löst genom Serviceordermodulen. Utöver det får du en massa finesser som utskrift av inlämningskvitto, möjlighet att skicka ett SMS till kunden när jobbet är klart m.m (släppt ) - Vi har gjort en förändring av funktionen för knappen "Boka" i evenemangsmodulen. 1) Om namnet inte finns så skapas personen. 2) Om namnet finns i en eller flera poster så avbryts bokningen. Om man klickar på grå pilen bredvid namnet: 1) Om namnet inte finns kan man välja att lägga upp personen. 2) Om personen finns så visas personkortet. 3) Om personen finns flera gånger så visas alla dessa i en lista (släppt ) - I den här versionen var de stora nyheterna att vi skapat en ny stor inventeringsöversikt med en mängd detaljer. - I Evenemangsmodulen kan "Fria biljetter", ej kopplade till person, säljas direkt från evenemangskortet och överföras till kassan (släppt ) - På leverantörskortet har det tillkommit en ny knapp under fliken Artiklar "Skapa beställning". Den skapar en beställning för de artiklar under leverantören där du fyllt i fältet "Beställ antal". En text skapas automatiskt längst till höger i respektive rad, som visar datum och hur många som beställdes (släppt ) - Vi har byggt in möjligheten att skriva ut Biljetter på separat biljettskrivare, som standardfunktion. Det här var tidigare en skräddarsydd funktion för vissa enskilda kunder. - Vid standardsökning i statistiken kan du nu söka med intervall i sökfälten Datum, Veckonr, Månad, Kvartal och År (släppt ) - Vi har lagt till ny funktion för enkel sökning av kontaktperson från bokningskortet. Du klickar på pilen bredvid kopplad person och kan sedan söka i personregistret och välja från en lista. - Du från om med denna version rulla ut en matta med bokningar utifrån en lista med oregelbundna datum i bokningsgeneratorn. - sgeneratorn har utrustats med möjligheten att välja hela program utrullning av bokningsmattor (släppt ) - För våra kunder som har Agresso som ekonomi/affärssystem har vi byggt integration via fil mot Agresso (släppt ) - En ny knapp "Levererat" har tillkommit på beställningskortet. Den gör att alla varor på beställningen inlevereras utan att du behöver verkställa varje rad. 12

13 4.34 (släppt ) - Aktiviteten som väljs på bokningen kan nu datumsättas och tillgänglighetsbegränsas på samma sätt som Lokalen. Under Inställningar- - Aktiviteter kan start- och slutdatum, veckodag och klockslag anges. Om du sätter in en begränsning så kommer aktiviteten endast upp om bokningens datum, veckodag och tider faller inom det definierade intervallet. - En lokal kan i och med denna version ställas in för begränsad tillgänglighet. Under Inställningar- Listor- Lokaler kan du ange att en lokal endast skall vara tillgänglig vissa veckodagar eller klockslag. - Den efterlängtade funktionen att kunna bläddra framåt och bakåt ungefär som i en webbläsare har tillkommit. På varje layout finns en framåt och en bakåt pil, som ger möjligheten att i praktien bläddra dig igenom en hel dags navigering i systemet, förutsatt att du inte har loggat ut under dagen. - Ny meny har tillkommit i tidboken: "Snabbval". Funktionen gör så att du snabbt kan hoppa mellan resurser och flikar via smarta kortkommandon. - Vid obokad grupp (används när en grupp bara dyker upp i entrén utan att ha bokat i förväg), kan du få bokningen överförd till statistiken om du vill. Detta ställer du in under Inställningar- - Grund. - Vi har precis som för aktiviteter, skapat möjligheten att datumbegränsa guider genom att man på personalkortet fyller i start och slutdatum. Om bokningens datum faller utanför valt intervall för guiden, så visas inte guiden i listan. - När du matar in antal enligt inventeringsmetod B (flygande inventering) kan du numera välja inmatning via lista. Du kommer dit genom att klicka på inventeringsfliken och sedan välja "Mata in" och Välj listinmatning. - Du kan få nästa lediga artikelnummer föreslaget vid ny artikel. Funktionen aktiveras under Inställningar och gör att du automatiskt får ett artikelnummer (löpnummer) när du gör Ny artikel (släppt ) - Vi har lagt in möjligheten att schemalägga Vakter, Värdar och Guider. De schemaläggningar du gör syns nu direkt i tidboken och eventuella ändringar slår igenom åt båda håll. - Ny funktion under bokningar: "Specialbokning". Den här funktionen används när du behöver skapa tre bokningar samtidigt för tre guider på samma datum och klockslag. - Vi har skapat den nya funktionen "Vinkylen" för våra kunder som har utskänkningstillstånd. Du kan här hålla reda på allt som behövs för att kunna redovisa alkohol. - I räkneverket kan du nu ställa in max antal. Antag att ni kan ta emot maximalt 35 personer på en visning. Om du ställer in rätt så kommer det en varning i kassan om kassaoperatören försöker sälja för många biljetter till samma visning (släppt ) - Vissa större företag och organisationer har en internbutik där personal kan "plocka" ut varor för representation eller privat. Det är då vanligt att försäljningen ska internredovisas mot respektive medarbetares kostnadsställe (avdelning). I 4.30 har vi byggt in en komplett hantering för detta behov. - Vi har lagt till en ny flik i statistiken; "Exporter". Alla exporter som kan göras i statistiken finns samlade under denna flik. Lätt att hitta och och lätt att använda. - Vi har också uttökat statistiken med en ny funktion; "Ångra export". Om du gjort en export av t ex fakturaunderlag kan du nu ångra senaste exporten om något blev galet i filen och den måste skapas igen. 13

14 - Ytterligare två nya exportmetoder har lagts till i statistiken: Export av löneavdragsfil och utskrift av interna fakturaunderlag (släppt ) - I kontoplanen kan numera momssats för ett intäktskonto anges. Denna momssats hamnar automatiskt på vald artikel när du anger hur den skall konteras. Detta är viktigt och förhindrar att du sätter fel momssats på fel intäktskonto, vilket ger felaktiga rapporter. - Vi har byggt in en nygammal funktion som medger utskrift av flera fakturakopior, och konteringsutskrift direkt efter utskriften av fakturorna. - Vi har byggt in Excelexport, vilket skapar möjligheten spara ett framsökt urval som ett Excelark för vidare förädling av siffrorna utanför Blå Boken. - Fliken "Annan grupp" har bytt namn och funktion till Faktureras. Arbetsflödet blir nu mycket smidigare och mer logiskt än tidigare. Tidigare behövde du flytta på kunden från övre rutan till "Annan grupp". Numera väljer du bara in en annan fakturamottagande organisation under "Faktureras". - En ny bokningstyp har tillkommit - "Går Själv". Den används för grupp som går helt själv på fri hand utan guide. - En ny tidbokslayout har tillkommit - "Tidbok 4" - med en ny kolumn som heter "Går Själv". Det finns nu fyra baslayouter i tidboken 1 tom 4. - Du kan på personkortet ange om en guide kan språk, vissa veckodagar och vissa resurser. Detta gör listan med guider som visas på bokningskortet mer selektiv. - Antalet bekräftelsemallar är numera totalt sexton och som tidigare går alla mallar att koppla till en specifik resurs (släppt ) - En hett efterlängtad funktion har varit att kunna duplicera ett bokningskort och få med sig beställningsraderna. Från version 4.20 är det löst. Samtidigt gjorde vi samma förbättring i fakturamodulen vilket innebär att du nu även kan duplicera en faktura och få med fakturaraderna till duplikatet (släppt ) - Stora museer eller andra sevärda anläggningar som t ex nationella flygplatser täcker ofta in stora områden med flera huskroppar där besökare ska slussas igenom. Därför har vi byggt in en aviseringsfunktion som gör att den bokningsansvarige med en enkel knapptryckning kan mailavisera alla inblandade medarbetare på anläggningen om att det kommer en grupp till dem vid ett givet tillfälle. - Från version 4.15 kan du också med en knapptryckning skriva ut en bokningsbekräftelse i PDF format och maila den som en bilaga direkt till kunden. Du behöver inte ha någon extern PDF skrivare installerad och självklart kan du skriva ut alla layouter och arbetsbilder i hela Blå Boken som PDF. 14

Nyheter i P1 Datakassa

Nyheter i P1 Datakassa Nyheter i P1 Datakassa Här har vi sammanfattat de viktigaste förbättringarna i P1 Datakassa sedan version 4.0. Om du vill läsa om varje enskild version ur ett mer detaljerat och tekniskt perspektiv kan

Läs mer

P1 Datakassa. Lathund

P1 Datakassa. Lathund P1 Datakassa Lathund Innehåll 1 Beskrivning...5 2 Starta kassan...5 3 Stänga kassan...5 4 Tillverkningsnummer, versionsnummer mm...5 5 OBS!..6 6 Försäljning...6 6.1 Försäljning, en vara...7 6.2 Försäljning,

Läs mer

Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01.

Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01. Nyheter i P1 Medlem Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01. Nyheter i urval 3.09 (släpps 2013-03-01) Rättningar: -Fel vid manuella inbetalningar

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLL Starta programmet och logga in Beskrivning av kassafönstret 2 3 Inställningar 6 Personliga biljetter 7 Rabatter 8 Allotment 8 Dagsavslut 9 sida 1 Confidence

Läs mer

Releasedokument för astra WEB 2014-03-18

Releasedokument för astra WEB 2014-03-18 Releasedokument för astra WEB 2014-03-18 1 Nya Funktioner Kortkommando i astra WEB Nu finns det kortkommandon i astra WEB. Genom att trycka på tangenten Ctrl så får man fram alla kortkommandon som finns

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

System dokumentation Optitec RS - Kassa

System dokumentation Optitec RS - Kassa System dokumentation Optitec RS - Kassa Sida 1 av 41 Innehållsförteckning Dokument historik... 3 Inledning... 4 Redovisning... 4 Flik: Översikt... 4 Flik: Kassatransaktioner... 5 Flik: Redovisning ny...

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi.

Versionsmeddelande. Olika aviseringsformat Refnr. 11016 Olika aviseringsformat kan nu ställas in under arkiv-bakgrundsprocesser-edi. Version 5.0 AObehov vid ankomstkontroll Refnr. 11034 Man kan nu med en grundinställning ange om man vid ankomstkontroll vill ha en signal om att ankommet material är bristat på arbetsordrar Olika aviseringsformat

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point

Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Handbok för kortbetalningar med Babs Paylink/Point Integration med butiksdatasystem från Flexicon Flexicon Support, Enköping 2008 Kortbetalningsfunktionen finns integrerad med följande butiksdatasystem

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hantverksdata Kassa Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... - 1 - SKÄRMBILDER... - 2 - Registreringssidan... - 2 - Betalsidan... - 3 - Betalsidan/kontokort... - 4 - Administrera betalsätt... - 5 -

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1

Manual. Mobilkassan MobilePOS 1.1 Manual Mobilkassan MobilePOS 1.1 Innehållsförteckning Inledning...3 Användarhandledning...3 Startvy...3 Menyalternativ...3 Inställningar...4 Tangentbord...4 Tangentbord (individuella)...5 Ändra elementens

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering

Versionsnyheter. Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening. Visma Mobil Scanner. Visma Administration Webbfakturering Visma Administration Visma Fakturering Visma Förening Versionsnyheter I denna text får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. För mer utförlig hjälp om programmet i övrigt,

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR ADMINISTRATÖRER 1 ARTIKLAR Artiklar Sök/lista artiklar 3 Skapa artikel 3 Skapa enkel biljett 7 Skapa sammansatt biljett 8 Skapa förändringsartikel 9 Skapa ersättningsbiljett 10

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Releasedokument för astra WEB 2012-11-16

Releasedokument för astra WEB 2012-11-16 Releasedokument för astra WEB 2012-11-16 Nya funktioner SMS på boknings gå numera endast ut ett per dag även om man har mer än 1 bokning. - PåminnelseSMS skickas numera endast 1 per dag även om eleven

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor

Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Kassarutiner Chalmers Studentkårs kassor Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är kontaktpersonen för bokningen som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner finns på

Läs mer

excellence PRO Butiksdatasystem

excellence PRO Butiksdatasystem excellence PRO Butiksdatasystem Handbok för kassahanteringen Flexicon, Enköping 2001-1 - Innehållsförteckning Punkt Innehåll Sida 1 Kassabildens utseende 3 2 Inloggning 3 3 Att sälja en artikel med streckkodsläsare

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto

Användarguide SmartSMS 3.1. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya SmartSMS 3.1 konto Sida 1 av 33 Användarguide SmartSMS 3.1 Version 1.0 Document name: SmartSMS31_Guide.docx Issued by: Date: 2011-08-04 Reg.

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL 1 INNEHÅLL Starta programmet och logga in 2 Beskrivning av kassafönstret 3 Inställningar 6 Anpassa kassavyn 7 Personliga biljetter 10 Rabatter 11 Allotment 11 Dagsavslut

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Logga in............................................................. 3 Artiklar..............................................................

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Releasedokument för astra WEB 2015-01-27

Releasedokument för astra WEB 2015-01-27 Releasedokument för astra WEB 2015-01-27 1 Nya Funktioner astra WEB Anteckningar - Nu kan man göra anteckningar på eleven som syns både i astra WEB och i utbkort.str.se. Väljer man att anteckningen är

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.

Användarmanual ServiceOnLine. Användarmanual. ServiceOnLine. C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual. Användarmanual ServiceOnLine C:\Documents and Settings\80008\Skrivbord\ServiceOnLine manual.doc Sidan 1 av 24 Innehåll Sid. Innehåll Sid.... 2 Starta ServiceOnLine och logga in... 3 Sök personal... 4 Sökning

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Kom i gångg. Med vår Webshop

Kom i gångg. Med vår Webshop Kom i gångg g Med vår Webshop Välkommen till vår Webshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik, IT och kommunikation, detta i kombination med

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE MENY 3 Kom igång 3 Introduktion 4 Aktivera tjänst 5 Installation av fakturaskrivaren 6 Överför exempelfakturor 7 Granska och godkänn exempelfakturorna 8 Skicka dina fakturor

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter.

Refnr. Ett fel är rättat när det blev fel pengar på den ekonomiska transaktionen om man vid flytt mellan förråd hade olika enheter. Nytt i Hybron Nova Version: 1.5.6.0 Sökning på typ av förrådsplats I de fall man har mer än 50 förrådsplatser på ett förråd och sökningen visas, så kan man nu även söka på typ av plats. Tidigare kunde

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring

Utforska ditt testföretag. En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Utforska ditt testföretag En snabbguide till SpeedLedger e-bokföring Ställ in ditt testföretag Välj den bolagsform som du vill testa 1. Välj även mellan kontantmetod och fakturerings metod. Kontantmetod

Läs mer

Hogia Small Office Kassa

Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa Hogia Small Office Kassa är ett modernt kassaprogram för PC som passar små och medelstora företag oavsett bransch. Det är enkelt, lättanvänt och logiskt uppbyggt. Vi är mycket

Läs mer

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista

Release Notes. Vad är nytt i Easy Planning 6.31. Programmet nu Vistakompatibelt. Ny html hjälpfil anpassad för Vista Vad är nytt i Easy Planning 6.31 Nya funktioner som tillkommit: 1. Programmet nu Vistakompatibelt. 2. Ny html hjälpfil anpassad för Vista. 3. Skapa egna rapporter i Access. 4. Databasen uppgraderas till

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB.

MoreFlo ios. Manual. MoreFlo AB. MoreFlo ios Manual MoreFlo AB www.moreflo.com 1 Tack för att du valt MoreFlo ios I den här manualen finner du dokumentation över samtliga funktioner i applikationen MoreFlo ios. I tillägg till manualen

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning. 4. 1. Installation. 4. Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7 4. Licensnummer. 4. Tillverkningsnummer.

Innehållsförteckning. Inledning. 4. 1. Installation. 4. Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7 4. Licensnummer. 4. Tillverkningsnummer. Manual Version 3.4 Innehållsförteckning Inledning. 4 1. Installation. 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7 4 Licensnummer. 4 Tillverkningsnummer. 5 Uppgradering. 5 2. Kassavy. 6 Menyknappar

Läs mer

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030

Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 Administratörsmanual för BokaTennis.nu 20131030 1. Avboka spelares tider Som administratör har man möjlighet att avboka tider. Detta görs genom att man klickar på den tid man vill avboka och sedan godkänner

Läs mer

Optitec RS Version 1.6.0.8

Optitec RS Version 1.6.0.8 Optitec RS Version 1.6.0.8 Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.8 Namn information tillagd på linsbeställningen. Automatisk databasuppdaterare för enklare uppdateringar. Väljer alltid båda glasen för H & V

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Manual för kopplingen mellan Specter Business Management och Nordisk e-handel webbutiksystem.

Manual för kopplingen mellan Specter Business Management och Nordisk e-handel webbutiksystem. 2011-06-14. Version 2.5 Manual för kopplingen mellan Specter Business Management och Nordisk e-handel webbutiksystem. Nyheter i version 2.5 : # Realtidssync # Koder för betalsätt # Inställningar för Fraktsätten

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a

Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion. Version 12.2a Användarmeddelande (Maj 2012) Ny programversion Version 12.2a Bäste Kund! Vi har nu släppt FLEX Tidredovisning version 12.2a. Bland nyheterna i denna version kan nämnas utökade möjligheter att kombinera

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet!

Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! 01/36 Har du tid att fakturera? Vi ska visa dig hur du kan få mer tid till annat än pappersarbetet! I denna demonstration presenterar vi ett arbetsflöde från att en arbetsorder skapas till att fakturan

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Snabbmanual Specter Mobile

Snabbmanual Specter Mobile Snabbmanual Specter Mobile 2011-07-07 Föreliggande version är en betaversion. All feedback välkomnas! Inloggning (via browser på iphone, Ipad, Android etc): Adress: https://sbm.specter.se/m Du kan logga

Läs mer

131218/mti. Snabbguide

131218/mti. Snabbguide 131218/mti Snabbguide Välkommen till MOR Online Detta häfte kommer att hjälpa dig igång med MOR Online. Här kommer du kunna läsa dig till hur du söker, kopierar artiklar, bygger upp din inventering och

Läs mer

Visma Export v2.0.4. För OpenCart 1.5.x (upp till 1.5.6)

Visma Export v2.0.4. För OpenCart 1.5.x (upp till 1.5.6) Visma Export v2.0.4 För OpenCart 1.5.x (upp till 1.5.6) Viktigt! Detta är den *ICKE OFFICIELLA* Visma Export tillägget till OpenCart. Denna produkt är inte resultatet av ett samarbete med företaget Visma

Läs mer