Nyheter i P1 Datakassa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i P1 Datakassa"

Transkript

1 Nyheter i P1 Datakassa Här har vi sammanfattat de viktigaste förbättringarna i P1 Datakassa sedan version 4.0. Om du vill läsa om varje enskild version ur ett mer detaljerat och tekniskt perspektiv kan du ladda ner hela versionshistoriken som PDF via länken nedan. Topplistan Positionett AB registrerar alla kunder med P1 Datakassa hos skatteverket (december 2009) - Alla kunders tillverkardeklarerade kassor & certifierade kontrollenheter registreras via e- legitimation av Positionett hos Skatteverket. Som kund behöver man alltså inte skaffa e- leg av den anledningen (släpps ) OBS! Detta är den sista versionen utvecklad i FileMaker 11. Nu stänger vi tillfälligt P1 Datakassa för vidareutveckling för att under sommaren och inledningen av hösten lyfta till FileMaker 13 och därefter öppna för nya önskemål om ny funktionalitet. Agresso - Exporten till ekonomisystemet Agresso kan nu datumbegränsas, man behöver alltså inte ta ut alla transaktioner utan kan avgränsa med ett from och t o m datum. - Vid export till ekonomisystemet Agresso kan vissa kundgrupper uteslutas, samt att man nu kan begära att rader som saknar kundgrupp inte tas med. Artiklar - Enklare artikelsökning. Ny snabbsökruta som man kan skriva direkt i. Kallas också för filtrerad sökning. Avstämning - De valörer som kassaoperatören matar in vid avstämningen sparas nu på avstämningsposten. - Enklare sökning av faktura. Filtrerad snabbsökning. - Ny funktionsknapp för att söka/byta kund på fakturakortet. (Samma funktion som bokningskortet ovan. Kassan - Enklare artikelsökning i kassan. Filtrerad snabbsökning. - Enklare kundsökning i kassan. Ny snabbsökruta när man använder kommandot kund. - Hjälp i kassan. Visar en kort sammanfattad hjälp i forma av en Lathund. - Antal valörer i kassans avstämningsbild utökat från 10 till 13 st. - Vid sökning efter artiklar kan man visa bild, antingen genom att ställa in det som standard, eller genom att klicka på en knapp. - Vid inläsning av inventeringsfil kan man använda EAN-kod, artnr 2 eller 3 om man vill. Kunder - Enklare kundsökning. Filtrerad snabbsökning. - Man kan inte längre av misstag ändra kunduppgifter i Lista kunder - Man kan inte längre radera en kund i Lista kunder av säkerhetsskäl, man måste gå in på kundkortet. Leverantörer - Enklare sökning av leverantör i Lista leverantörer. Filtrerad snabbsökning. Order - Ny funktion för att söka kund på orderkortet. Filtrerad snabbsökning. Personer - Enklare personsökning i Lista personer. Filtrerad snabbsökning. Statistiken - Rapport 18b visar nu Varav kontant och Varav kontokort. - Ny jämförelserapport som visar försäljning för framvald period i jämförelse med samma period året innan. PositionEtt AB - Vasagatan Stockholm

2 (släpps ) och Service - Man kan nu använda EAN kod, artnr 2 eller artnr 3 när man lägger till en artikel på faktura,- samt orderraderna och serviceorderdito (släpps ) BB Grafik (Alla utskrifter i P1 Datakassa) - Ny version: 12. Medger utskrifter utan Fortsätt-knapp, fönstret går att stänga när man skriver ut för rapporter som finns i BBGRAFIK. Rapporter visas i nytt fönster och det går att ha flera rapporter öppna samtidigt. Gäller etiketter, artikeletiketter, hylletiketter, prislappar, egna bokningsrapporter,fakturarapporter, statistikrapporter, inlämningskvitto, serviceprotokoll,, orderbekräftelse och packsedel. [Bekräftelser, fakturor, påminnelse och följesedlar kan endast visas en i taget]. För att få denna funktion måste man uppdatera BBGRAFIK. Behåller man gamla BBGRAFIK får man inte den nya funktionen. Artiklar - Inleverans direkt från artikellistan accepterar nu EAN kod, artikelnr 2 eller artikelnr 3 Kassa - Möjligt att få serienumret utskrivet på etikettskrivare i kassan genom att använda artikelbiljett (släpps ) Kassa - Vid varuuttag sätts rubriken VARUUTTAG på kvittot och kvittokommentaren sätts också till VARUUTTAG (släpps ) Generellt - Denna version av P1 Datakassa kräver FileMaker 11. Artiklar - Inleverans av flera artiklar i ett svep, med eller utan läspistol, utan att behöva gå till artikelkortet. - Man kan under knappen "Visa" enkelt söka efter Aktuella artiklar. Handboken och versionshistoriken - Ny enklare sökfunktion i handboken, samt i versionshistoriken. - Ny flik på fakturakortet: Kommentar där man kan skriva in interna noteringar om en faktura. - Om man håller muspekaren över flikarna på fakturakortet visas information om vad som finns på fliken. Kassa - Max antal kassor är nu 20 st. - Kommandot varaut i kassan ger nu en varningstext om man kräver kommentar OCH ingen kommentar ges. Det blir då lite lättare för operatören att förstå att kommentar krävs. Det går inte heller att ge kommandot om man inte slagit in en vara först. - Funktionen för sökning av kund i kassan (kund=) accepterar nu även fonetiskt namn och organisationsnummer. Kunder - Nytt fält på kundkortet: bild. Detta fält kan styra vilken utformning kundens faktura får. - Man kan gå direkt till artikelkortet från raden under fliken Köpt. - Funktionen Slå ihop tar nu med fakturor och köprader i statistiken. Order - Knappen Lista och Fixa på orderkortet accepterar nu även fonetiskt namn och organisationsnummer. Statistiken - Excelexporten tar nu med rubriker. - Ändrad funktion för radering av webbprodukt; om alla kopplade artiklar är opublicerade så tas kopplingen bort mellan artikelkort och webbprodukt. Tidigare var man tvungen att göra detta manuellt. Postort - Ny postortskatalog baserat på september LKF-koden är nu med i postortskatalogen. - Postens önskade sorteringsordning är nu med i postortskatalogen. 2

3 (släpps ) Kassa - Operatörsnamnet som skrivs på kvittot är inte längre kontonamnet utan anställd id-nummer och initialer (släpps ) Artiklar - Ny funktion för duplicering på artikelkortet. - Rapport 71 gömmer artiklar skapade efter önskat rapportdatum. Agresso - Kundgruppsstyrd kontering till Agresso fungerar nu även om man har annan numrering än 1, 2, 3 och 4. Det går bra att ha godtycklig numrering av kundgrupperna (släpps ) Kunder - Man kan under Inställningar välja vilken kundgrupp en ny kund ska tilldelas. Statistiken - Under fliken Inställningar-Övrigt-Statistiken kan man välja vilken kontering som ska gälla för transaktioner som saknar kundgrupp. - Kundgruppen överförs nu även från bokningskort, orderkort och kassan. Det betyder att kundgruppsstyrd kontering fungerar även från dessa (släpps ) - Ny knapp: Visa i fakturalistan som samlar alla sökmöjligheter på ett ställe, på samma sätt som i bokningslistan. - Möjlighet till artikelkommentar på fakturaraden om momsfri artikel. Internetbokning - Möjligt att ställa in vilket svar bokaren ska få i mailet med kontouppgifter. Kunder - Man kan under Inställningar välja vilken kundgrupp en ny kund ska tilldelas. Statistiken - Excelexporten i statistiken tar nu med mer information. - Kundgruppen överförs nu även från bokningskort, orderkort och kassan. Det betyder att kundgruppsstyrd kontering fungerar även från dessa. (tidigare endast faktura) - Under fliken Inställningar-Övrigt-Statistiken kan man välja vilken kontering som ska gälla för transaktioner som saknar kundgrupp (släpps ) - Vi har byggt in möjlighet att fakturera i andra valutor än SEK (släpps ) Bokning - Bokningskort som är obokade och webbpublicerade utesluts i dag- och veckoprogrammet (bokningsrapporter). - Fältet Kund inkl moms finns nu tillgängligt på fakturaraden. Fältet heter Apris inkl moms grp_ Inställningar - En kod (Inställningar-Listor-Koder) kan ställas in att enbart visas för kunder, eller enbart personer, eller båda. Kodlistorna för personer och kunder kan således göras olika om man vill. - Förteckningen över länder är nu komplett (hela världen). Kassa - Personalrabatt kan ej längre ges på rabattspärrade artiklar. - Ny och ombyggd funktion för uttag av varor - korrigering av lagerstatus. Kunder - Knappen Dubbletter använder nu kundnamn och postnummer som underlag för dubblettsökning. 3

4 - Ny sökfunktion: Fonetisk sökning som söker efter hur kundens namn låter. - Funktion för att sätta samma kod på många framsökta kunder på en gång. - Funktionen "Slå ihop" kunder tar nu automatiskt bort koddubbletter och tar med anteckningar, bevakningar, ordrar och webbokningar. Funktionen tar även med enstaka fält och flyttar dessa om tomt på destinationen. Personer - Knappen Dubbletter använder nu namn och kundnummer som underlag för dubblettsökning. - Ny sökfunktion: Fonetisk sökning som söker efter hur kundens namn låter. - Funktion för att sätta samma kod på många framsökta kunder på en gång. - Titel kan komma med på adressetiketterna om man vill. - Adressetiketterna kan att alltid visa företagsadressen. Order - Om en order får OUTSIDEOFEU som exporttyp så sätts krysset momsfritt automatisk på ordern och kundkortet (släpps ) Artiklar - Artikelnummer för tillgodo, presentkort och handpenning skapas automatiskt med kategorier anpassade för Z rapporten. Statistiken - Två nya rapporter för kontering respektive typ; 18a och 18b. Inställningar - Stöd för Enhetsnummer om man använder flera exemplar av Blå Boken med samma organisationsnummer. Bokning - Ny timrapport för anställda. Gamla guide- och timrapporten borttagen och ersatt av den nya rapporten. Språkersättningsnivå i kronor är borttagen under Inställningar. - Möjlighet att koppla ytterligare en personal till bokningskortet i nya rutan Annan. - Vid bokning under fliken "Funktioner-Specialbokning" kan man få de tre bokningarna sammakopplade som utökade bokningar om man sätter kryss i en ruta. - Rekvisitionsnummer som finns under fliken "Fakt adress" på kundkortet överförs nu även om man gör en ny faktura direkt från kundkortet. Kassa - Om man håller muspekaren ovan rabatten i kassan (som visas som kronor) så kommer en gul lapp upp som visar rabatten i procent (släpps ) Integrerad kortläsare (datakassan) - När retur eller makulering görs vid kortreturer, skrivs numera raderna ut på kvittot där kunden ska signera. Kvittot klipps också i 2 delar, en till kunden och en till butiken. - Person kan inte längre väljas på fakturakortet. Fakturering från personkortet ställde till mycket oreda. Fakturering ska endast ske från kundkortet. Personer - Faktureringsknappen på personkortet borttagen. Fakturering från personkortet ställde till mycket oreda. Fakturering ska endast ske från kundkortet (släpps ) Webbshop - Ändrad hantering av fakturaadress och leveransadress för privatpersoner respektive företag. Order - Momsfritt i kryssrutan på kundkortet följer nu med över till ordern som visar noll moms om så är begärt. Nytt fält på orderkortet 'Momsfritt' fungerar på samma sätt som på fakturakortet. - Om en order har uppgifter om telefon, mobil och epost, och kundnamnet och leveransnamnet överensstämmer så överförs uppgifterna automatiskt till kundkortet. 4

5 (släpps ) - Man kan nu välja att arbeta med flersidiga fakturor och flersidiga följesedlar. Observera att denna funktion kräver en uppgradering av BBGRAFIK till lägst version 9). Butikskvitton - En kolumn visar nu om köpet var ett signaturköp. - Rapport 3 visar också om köpet var ett signaturköp. Viktig felrättning kassakopplad e-handel under Windows! - Vi har rättat ett fel som gjorde att orderhämtning av extremt många ordrar i samma paket under Windows inte fungerade korrekt (släpps ) Statistiken - Rapport 16 - Veckodagsrapporten visar nu också omsättning exkl moms. Summa antal är borttaget. - Rapport 1-3 visar nu också omsättning exkl moms. Kundregister - Nytt fält på personkortet: Rekvisitionsnummer. Kassakopplad e-handel - Det är nu möjligt att använda decimaler i fälten Vikt, Volym och Antal (släpps ) Agressoexport - Obs! Ändrade inställningar för filprefix. Särskild hänsyn vid uppdatering till denna version. Hela prefixet ska nu ligga i fälten under Inställningar- Artiklar- Agresso. - Obs! Ändrade inställningar för batch id. Särskild hänsyn vid uppdatering till denna version. Nya fält för Batch id som exporteras till filen. - Agressoparametrar kontrolleras före export av fil. Kassakopplad e-handel - Webbutiken uppdateras med Antal i lager enligt artikelkortet MINUS summa antal på öppna ordrar. Order - På orderkortet visas nu Disponibelt antal av artikeln, dvs Antal i lager - Summa antal på öppna ordrar. - Knappen U på orderkortet uppdaterar nu lagerstatus på webben om det är en manuell order. - Raderna på orderkortet kan nu visa radbelopp med moms om man vill. Styrs med en inställning. - Genom att hålla muspekaren ovanför Disponibelt på en order kan man se Antal i lager och Summa antal på öppna ordrar. - Ny knapp under fliken Restnoterat: "Töm lev". Den sätter tomt i fälten "Lev antal" och "Lev tot antal" för alla orderrader. - Ny knapp på orderkortet så man snabbt kan navigera tillbaka till kassan. Beställning och Artiklar - Sökfunktion för artiklar på beställningskortet. - Antal disponibla visas på artikelkortet. - Beställningspunkten för vald artikel baseras nu på Antal disponibla i stället för Antal på lager. - Under fliken Sålt- Order på artikelkortet kan man se orderrader för vald artikel. Kassan - Man kan skapa en order av kassaraderna. Kommandot heter order (släpps ) - Vid sökning av artiklar med = funktionen i kassan kan man markera/plocka ihop flera artiklar ur framsökningen genom att hålla ner ctrl och klicka på raden med muspekaren. - Vid sökning av artiklar med Sök artikel- knappen på orderkortet kan man markera/plocka ihop flera artiklar ur framsökningen genom att hålla ner ctrl och klicka på raden med muspekaren. - Möjlighet till automatisk säkerhetskopiering när programmet avslutas. - Radrabatt och generell rabatt på orderkortet har fått ändrad funktion om man använder båda samtidigt. - Antal på order visas på artikelkortet och man kan söka fram leverantörer som har artiklar på order. - Antal på order visas när man håller muspekaren ovan antal i lager/lagerplats i kassan. 5

6 - Vi har byggt in funktion som kan skapa slumpmässigt serienummer för presentkort. - Radrabatt kan ges både som belopp och procent genom att klicka på raden i rabattkolumnen. - Rabatt kan nu också ges som procent per rad på orderkortet. - Vid kommando D (dra annat belopp) kan man ange beloppet direkt efter kommandot om man vill. Kommandot är nu också spärrat i returläge. - Nytt kommando dk (dra kontantbelopp vid kortköp) har tillkommit. - Kommando PA (parkera) tillåter nu argument. - Rabattspärrad artikel rabatteras inte om man ger rabatt i den gröna procentrutan på orderkortet. - Ny rapport nr 17 som visar sammanställning per kassaoperatör. - Kassabokföringsrapporten (som enbart fungerar för kassarader) utesluter nu alltid automatiskt alla statistikrader som inte är kassarader (släpps ) - Man kan välja att använda egen sorteringsordning vid utskrift av artikelrapporter. - Ny knapp i artikellistorna: Visa. Utökad sökfunktion med fler alternativ. Ersätter ett flertal tidigare sök- knappar. - Förändringslogg för artikelnummer, benämning, momssats och priser. På artikelkortet visas alla ändringar som görs i dessa fält. Se flik Autoändra- Ändringslogg. - En artikel kan fås att synas bara i vissa angivna kassor, alternativt gömmas helt i alla kassor. - Lagerkassa kan inte stämmas av. - Nya typkoder i statistiken: L (lagerkassatransaktion), M (Manuell order), W (webborder), Ö (övningsrad från kassan), B (Bokning). - Man kan söka efter Transtyp och Typkod i statistikens standardsökning. Förbättringar i ordermodulen - Eventuellt ordernummer skrivs ut på kvittot. - Leverantören visas som gul lapp om man håller muspekaren över artikelnr eller benämning på orderraden. - Det har tillkommit en knapp så man enkelt kan söka öppna ordrar (släpps ) - Kontokortsköp avrundas inte om man inte uttryckligen begär det under Inställningar- Kassa- Grund- Avrundning. - Ett köp går inte att slå ut om momsen är större än köpesumman om man har kontrollenhet. Orsaken är att kontrollenheten inte tillåter sådana registreringar. Integrerad kortläsare - Ny programvara för styrning av integrerad kortläsare. P1Webbservice version 14 måste installeras. Innehåller BPTI med rättningar från BABS. Vid uppdatering till måste P1 Webbservice uppgraderas. - Ny knapp när man genomför ett kortköp: Manuell inmatning av kortnummer. Bankerna har uppdaterat programvara i kortterminalerna och tillåter nu KUNDEN att mata in sitt eget kortnr. Kräver att kortterminalen har programversion 26 eller senare, annars får man felkod tillbaka. - Ny knapp när man genomför ett kortköp: Byt språk. Kassaoperatören kan nu med en knapp byta språk på terminalen. Kräver att kortterminalen har programversion 26 eller senare, annars får man felkod tillbaka (släpps ) - Möjlighet att kunna rensa loggarna med hjälp av ny knapp. - Knappen för att komma till alternativ webbshop är flyttad till artikellistan för smidigare arbetssätt. Knappen i artikellistan känner av vilken webbshopsleverantör man har och går till rätt ställe öringen är borttagen från avstämningsbilden i kassan. - Man kan upphäva benämningskontrollen på artikelkortet (släpps ) - Det finns nu möjlighet att arbeta med mall för leverantörsartiklar. - Möjlighet att kunna markera försäljning för leverantör (t ex kommissionsleverantör) som utbetald. - Leverantörsersättningsrapporterna visar bg och pg för leverantören om fälten är ifyllda. 6

7 4.7.5 (släpps ) - Artikelkommentar sparas om man parkerar ett kvitto. (kassan) - Radbrytningar kan användas och bevaras i artikelkommentarer och serienr om man parkerar ett kvitto. (kassan) - Radbrytningar kan användas och bevaras i artikelkommentarer och serienr vid överföring till statistiken. (kassan) (släpps ) - Man kan nu använda <Tid> på artikelbiljetten och få utskrivet HH:MM. (Artiklar) - Vi har byggt in möjlighet att få ut streckkod på artikelbiljetten. (Artiklar) - Vid inleverans av nytt objekt kan man automatiskt få krysset "Alltid info" på artikelkortet att bli Ja (=kryss). Aktiveras under inställningar. (Artiklar) - Kvittonumret skrivs ut som streckkod längst ned på kvittot. Streckoden kan läsas in och utför då funktionen "Visa kvitto" vilket förenklar arbetet vid t ex returer. (Kassa) - Artikelkommentarer sparas numer i statistiken. (Statistiken) - Artikelkommentarer visas på ersättningsrapporterna till leverantörer vid objekt- och kommissionsförsäljning. (Statistiken) (släpps ) - Vi har gjort omfattande utveckling för att stödja objekt- och kommissionsförsäljning. Bland annat har vi ett nytt kryss på artikelkortet: Objekt. Används för markering av att man arbetar med objekt. Vi har även byggt in en utlåningsfunktion. Se handboken.(artiklar) - Funktionen för att rabattera en artikel en viss tidsperiod fungerar nu även för prisgrupp 2 och 3. (Artiklar) - Rapporter framställda från artikelregistret sparas inte längre i BBRAPPORTER. Enligt senare tolkningar av kassalagen skall detta inte vara nödvändigt, endast rapporter baserade på artikelstatistiken behöver sparas. (Artiklar och statistik) - Ny flik: Övrigt- Leverantörer. Här visas de nya kommissionsfunktionerna. (Inställningar) - Man kan nu välja datumperiod på fliken "Försäljning" på leverantörskortet. (Leverantörer) - Man kan nu skapa en rapport med ersättning till leverantören för kommissionsförsäljning på fliken "Försäljning" på leverantörskortet. Rapporten kan även epostas som PDF dokument. (Leverantörer) - Vi har skapat en helt ny rapport: Leverantörsersättning - nr 44. Används vid kommissions- och objektsförsäljning. (Statistik) (släpps ) - Ny layout/flik på artikelkortet: Översikt 2 som visar en del andra nyttiga fält som behövs vid inventering. (Artiklar) - Nya utskriftslayouter kan skapas av administratören. (BBGRAFIK) (släpps ) - Vi har lagt till Två nya fält på artikelkortet: Rea och Urval. (Artiklar) - Under fliken Sålt på artikelkortet visas numer även Täckningsbidrag och totalt antal. (Artiklar) - Fältet Intressegrupp är nu en självbyggande värdelista. (Artiklar) - Användare med behörigheten Arbeta kan nu skapa och skriva ut prislappar. (Artiklar) - Datum för när man krediterade en faktura syns nu på fakturakortet. Vidare visas ursprungliga fakturans nummer i kommentarsfältet på den krediterade fakturan. () - Mer information (bl a Insättning) visas på avstämningskvittot. (Kassan) - Rutan där man väljer kontant eller kontokort med 1 eller 9 visar nu även försäljningsbeloppet. (Kassan) - Nytt fält skapat: F skattsedel. (Leverantörer) - Vi har lagt till ny flik på leverantörskortet där kontaktpersoner kan kopplas till en leverantör. (Leverantörer) - Vi har även skapat möjligheten att kategorisera leverantörerna. (Leverantörer) - Rapport 16 sorterar numer på kassanr. K1 betyder kassa 1 osv. (Statistik) 7

8 4.66 (släpps ) - Returer måste göras på separat kvitto. Enligt kassalagen får försäljning och returer inte blandas på samma kvitto. Kassan har anpassats för detta och tillåter inte blandade rader längre. Det har också tillkommit en ny returknapp i kassan för att förenkla returhanteringen i samband med de hårdare reglerna. - Fakturor och påminnelser kan nu epostas som PDF direkt genom en knapptryckning om man vill. Du kan även spara dokumentet som PDF till din dator. Kräver dock att du förutom Blå Boken uppdaterar filen BBGRAFIK. - Vi har skapat möjligheten att på särskild biljett/etikettskrivare kunna skriva ut VIP- kort med streckkod som ger kunderna rabatt i kassan. - Uppgradera till 4.66 så får du möjligheten att få din förprogrammerade logotype överförd till din seriella STAR kvittoskrivare och därmed utskriven på dina kvitton. - Ny ruta längst ned i kassan: "Diff". Visar skillnaden mellan inslagna rader/förra kvittot och senaste returkvittot. Används för att se skillnaden vid återköp och köp av ny vara. - En artikel kan rabattspärras med ett kryss på artikelkortet. Då kan man inte ge rabatt i kassan med funktionerna radrabatt eller kvittorabatt. - Aktivt beslut om kontokort medger nu både C0 och C1 om du ställt in rätt under Inställningar. - Summa för givna rabatter, minskningsbelopp, bruttoförsäljning, returer och nettoförsäljning visas vid avstämning och på avstämningsrapporten, samt rapport (släpps ) - Man kan ställa in så att alla köp i kassan automatiskt får en viss kvittorabatt redan från början. - Kvittot som skrivs ut på en laserskrivare är överflyttat till separat fil BBKVITTO. - Man kan ha artikelkopplad rabatt under en viss datum period. Ställs in på artikelkortet. - Det separata kassakontot är borttaget. Man har endast ett konto. Man blir behörig i kassan genom att det sätts ett kryss på personalkortet som endast admin kan ändra. - Möjlighet till lagerkassa där du kan göra uttag från lagret men inte sälja kontant. Används om du har en webbshop. Lagerkassa skapar inget kvitto och behöver ej kontrollenhet. - Det går att ge en kommentar för enstaka artikel i kassan och på artikelkortet. - Möjlighet att ansluta kassan till annat FileMaker system via ett nytt så kallat API. - För våra kunder med integrerad kortläsare. Man kan inte längre mata in ett trasigt korts kortnummer manuellt. Bankerna tillåter inte det. - Möjlighet att läsa in en fil med inventeringsuppgifter. Ger dig möjlighet att räkna artiklar på lagret med trådlös streckkodsläsare eller handdator med streckkodsläsare och minne. Sedan importerar du in alla saldon mot inventeringsfunktionen i artikelregistret. - Kommandot ** som används för att ange antal för raden ovanför minskar med 1 om inget antal anges. - För våra kunder inom guldsmedsbranschen: Räknehjälp för beräkning av guldpriser finns på artikelkortet, fliken "Priser". - Det finns ytterligare en lista för artiklar; Lista 2. Den visar Leverantör och leverantörens artikelnr. - Ny rapport i statistiken som visar försäljning per leverantör. - Om man håller muspekaren ovanför artikelbenämningen i kassan så visas ekonomisk information om artikel. Inpris, påslag, täckningsbidrag, täckningsgrad och artikelkommentar. - När man gör Visa kvitto kan man välja att stega med plus och minusknappen antingen för alla kassors kvitton eller bara för den egna kassan. - Man kan göra en inställning så att man anger växelkassan vid start. Används om man startar med olika växelkassor varje dag (släpptes ) - Denna version är tillverkardeklarerad enligt kassaregisterlagen SKVFS2009:1 och 2009:11 och en utav få tillverkardeklarerade datakassalösningar i Sverige som fungerar på både Mac och PC. - Inga uppgifter kan ändras i statistiken i enlighet med kassalagen. - Vi har gjort en ändring så att datakassan nu följer en och samma kvittonummerserie. I tidigare versioner har varje kassa haft sin nummerserie. Denna förbättring gör att vi undviker krockar i kvittonummerserien för de av kunder som har fler än en datakassa mot samma server. 8

9 - Vi har äntligen byggt in möjligheten att parkera kvitton. En hett efterlängtad funktion. - Du kan nu ha ytterligare två alternativa artikelnummer, totalt fyra stycken, på en artikel. Mycket smidigt om du köper samma artikel från olika leverantörer. I kassan omvandlas dessa till det egna artikelnumret. - Vid avstämning kan du göra en grundinställning så att du kan ange nästa dags växelkassa med olika belopp från dag till dag. Oumbärlig funktion när du vill starta med olika växelkassor varje dag. - För vår tilläggsmodul för integrerad kortläsare från Babs Paylink/Point har vi en ny version av P1 Webbservice. Denna version hanterar EMV (chipskort) och är mycket snabbare än den versionen som släpptes under våren. - Kvittoskrivaren måste fr o m denna version vara kapabel att svara på begäran om status. Vid uppdatering fylls kommandon för statusbegäran (ENQ 0x05) och godkänt svar (32D) för Star TSP700 i automatiskt. Även EPSON TM880iii stöds. Om ni använder annan skrivare måste andra kommandon fyllas i under Inställningar (släpptes ) - Anpassning till nya Kassalagen SKV2009:1 och 12 påbörjad. Omfattande ändringar. Första deklarerade versionen blir Du går automatiskt ur träningsläget när du gör paus i kassan from denna version. - Vid träning öppnas inte kassalådan (släpptes ) - Du kan nu välja att dölja växelkassan vid avstämning i kassan och få en mer ändamålsenlig skärmbild. - Butikskvitton från integrerad kontokortsläsare sparas alltid i Blå Boken och är sökbara i egen lista (släpptes ) - P1 Datakassa är från och med denna version, den enda FileMakerbaserade datakassan som kan erbjuda helintegration mot kontokortsterminaler från Babs Paylink eller Point. Den stora fördelen med integrerad kortbetalning är att all kommunikation med kundterminalen sker från datakassaprogrammet. Det innebär att kassaoperatören slipper dubbelarbetet att först slå in köpet i kassan för att sedan knacka in beloppet en gång till i operatörsterminalen. Funktionen minskar också risken för felslag och fel betaltyp drastiskt. Den integrerade lösningen fungerar även på Mac förutsatt att du har en Intelbaserad Mac med Parallels (eller liknande) och Windows XP eller Vista installerat på datorn. Denna möjlighet är vi så vitt vi vet helt ensamma om i Sverige. - Vi har skapat en ny rapport speciellt för att redovisa presentkort. Rapport (släpptes ) - Du kan i och med denna version aktivera en ny serienummerfunktion för en eller flera enskilda artiklar. Om du säljer en artikel där funktionen är aktiverad, så kommer anmodan om att ange serienummer automatiskt upp i kassan. Perfekt när du säljer varor med garanti, där kvittot fungerar som garantisedel (släpptes ) - Bättre avstämningskvitto om man har kvittoskrivare. Mer uppgifter visas. - Ny funktion där man kan ändra priset på framsökta artiklar procentuellt. Se Funktioner. - Ny funktion för att trimma och korrigera artikelnr och benämning. Tar bort inledande mellanslag och vagnreturer. - Antal i lager / Lagerplatsen blir gul om det finns 1-10 st kvar och röd om det finns färre än 1 antal lager. - Ny rapport B205 för bokföring som delar upp på kontokortstyp C0 och C (släpptes ) - Man kan mata in leverantörens artikelnummer i kassan. Det sker en översättning till det egna artikelnumret. 9

10 - Man kan välja om man vill visa lagerplats eller antal i lager till höger i kassan. Se Inställningar- Kassa- Kommandon. - Nytt kommando: Plocklista (pl). Visar en lista över artiklarna med lagerplats så man kan gå och plocka dem på lagret (släpptes ) - Vid ny serviceorder kan du nu välja servicetyp nummer och får då olika fördefinierade moment inlagda beroende på vilket val du gör (släpptes ) - För de handlare som utöver produktförsäljning erbjuder service och reparation av t ex cyklar, vitvaror, symaskiner, klockor med mera, har vi byggt in en komplett servicemodul. Här hanterar du inlämning, utplockning av reservdelar ur lagret med förberedelse för kvittounderlag, utskrift av serviceorder, servicekvitto och uthämtning antingen via kassan eller mot faktura. Nu kan du slänga alla gamla handskrivna inlämningskvitton och du får full koll på att dina servicejobb går ihop sig ekonomiskt (släpptes ) - Kortkommandona under "Manus" är ändrade. Kommando- 1 är reserverat för utloggning, resten av kort- kommandona har fått reserverade platser. - Ny funktion för utskrift av prislappar från artikelkortet. Med en ny knapp på artikelkortet kan du nu ange önskat antal prislappar som du vill få utskrivna. Prislappen har en egen layout i filen BBGRAFIK. Kräver separat etikettskrivare. - Vi har lagt upp ny rapport för utskrift av prislappar för flera artiklar samtidigt. Rapport 19 - Prislappar ger önskat antal prislappar. Antalet du önskar anges i listan eller under fliken "Övrigt" på artikelkortet. - Ny rapport för lagersaldo per visst datum (rapport nr 71). Visar antal i lager och lagervärden för visst datum. Kräver att du använder dig av inleveransfunktionen. - Vi har byggt in en ny funktion för att sätta antal prislappar vid inleverans. Under Funktioner i artikellistan finns en ny funktion som sätter antal prislappar att skriva ut till senast inlevererat antal för framsökta artiklar. - Det går nu också att göra inleverans från artikelkortet utan att ha en beställning som underlag. Hanteras genom särskild knapp (släpptes ) - Funktionen En till finns nu i kassan. Om du står på en tom artikelrad och skriver endast * och trycker numeriskt enter, så adderas en etta (1) på antal på ovanstående rad. - Du kan nu använda radbrytningar fritt i produktinformationstexten på artikelkortet som sedan skrivs ut på kvittot. - Vi har byggt in möjligheten till aktivt val av "kontant" eller "kontokort" vid utslag av kvitto. Under Inställningar- Kassa- Kommandon kan man ställa in så att kassaoperatören aktivt genom en frågedialog måste välja kontokort (1) eller kontant (9). Funktionen minskar risken för fel typkodning av transaktionerna (släpptes ) - Man kan från den här versionen använda EAN kod i kassan. På artikelkortet finns under fliken "Övrigt" en ruta där man kan ange EAN kod. Man kan alltså ha eget artikelnummer och EAN- kod samtidigt. Om du slår eller läser av EAN koden i kassan så omvandlas den automatiskt till det egna artikelnumret. 10

11 4.47 (släpptes ) - Vi har byggt en ny stor inventeringsöversikt med en mängd praktiska detaljer. Vi har samtidigt flyttat inveteringsfunktionen från underflik i artikelkortet till egen layout. - De av våra kunder som använder evenemangsmodulen och säljer biljetter kan nu sälja "fria biljetter", som inte är kopplade till person, direkt i kassan med kommandot "E" (släpptes ) - Vid återköp med återköpsfunktionen blir återköpskvittot av samma typ som ursprungskvittot. Kontokort mot kontokort och kontant mot kontant. Förut blev återköpen alltid kontanta (för att minska mängden kontanter i kassan). Om du inte vill att systemet ska agera på det nya sättet, kan du enkelt välja att återköpen alltid görs kontant genom ett kryss under "Inställningar- Kassa- Kommandon". - På leverantörskortet har det tillkommit en knapp på fliken "Artiklar". Ett tryck på knappen skapar en beställning med de artiklar där man fyllt i "Beställ antal" på respektive artikelkort. Sedan skapas en logg- text längst till höger som visar datum och hur många som beställdes. - Du kan gå till artikeln från leverantörskortet via en pil på beställningsraden. På samma sätt kan du gå till beställningen från artikelkortet via en pil på beställningsraden i portalen "Beställningar". - Portalen "Inleveranser" sorteras numera i omvänd kronologisk ordning (släpptes ) - En teckenuppsättning nr 2 för kvittoskrivaren STAR finns att tillgå under Inställningar (knappen "Välj STAR"). Vissa av STAR skrivarna har nämligen annorlunda teckentabell som gör att åöä inte kommer ut korrekt på kvittot (släpptes ) - Avstämningarna sparas nu med alla sina belopp i avstämningslistan. Du kommer dit via Meny/ Special/ Avstämning. - Det är nu också tillåtet med negativt pris om artikeln har kravet "à- pris skall alltid anges" ikryssat på kortet. - Vi har också byggt in en funktion för att söka efter en kund i kassan. Kommandot kund i kassan kan nu skrivas Kund=xxx varvid den söker efter kunder som heter xxx. Förut gick det bara att skriva kundyyy, där y var ett kundnummer. Exempel: kund=ab söker fram alla kunder vars namn innehåller ab och visar dessa i en lista som du får välja rätt kund ifrån. - Vid standardsökning i statistiken kan du nu ange sökintervall (med ÅÅÅÅ- MM- DD...ÅÅÅÅ- MM- DD) i sökfälten Datum, Veckonr, Månad, Kvartal och År (släpptes ) - Inventering: Det finns nu fullt stöd för stickprovsinventering. Trots att endast vissa artiklar inventeras får du i inventeringsrapporten ett totalt varuvärde (släpptes ) - Vi har lagt ut en ny knapp på beställningskortet: "Levererat". Den gör att att alla varor på beställningen inlevereras utan att du behöver verkställa varje rad. - Summan av visade beställningar visas längst ned i Lista beställningar (släpptes ) - När du matar in antal enligt inventeringsmetod B kan du välja inmatning via lista. Du kommer dit genom att klicka på inventeringsfliken och sedan välja "Mata in" och sedan Välj listinmatning. - Du kan få nästa lediga artikelnummer föreslaget vid uppläggning av ny artikel. Funktionen aktiveras under Inställningar och gör att du automatiskt får ett artikelnummer (löpnummer) när du gör ny artikel. - På varje layout i systemet har vi byggt in en framåt och en bakåt- pil (lila färg längst upp till höger). Med dessa kan du bläddra framåt och bakåt ungefär som i en webbläsare. 11

12 4.32 (släpptes ) - (För museer och andra boknings/visningsverksamheter) I räkneverket kan du nu ställa in max antal. Antag att ni kan ta emot maximalt 35 personer på en visning. Om du ställer in rätt så kommer det en varning i kassan om du försöker sälja för många biljetter. - Ny funktion för er som har utskänkningstillstånd: "Vinkylen". Du kan hålla reda på allt som behövs för att kunna redovisa alkohol (släpptes ) - Helt ny entitet: "Kostnadsställen". Används om du i kassan vill sälja mot kostnadsställe (inte kort och inte kontant). - Ny flik i statistiken : "Exporter". Alla exporter som kan göras i statistiken finns numera samlade här (släpptes ) - Möjlighet till export av HTML- fil med artiklar. Bra funktion när du vill publicera dina artiklar på en hemsida (släpptes ) - För att enkelt kunna byta från kontant till kontokort (eller tvärtom) för ett kvitto där operatören gjort fel, har en ny funktion tillkommit i kassan. Den heter "Byt typ" och nås via funktionen "Visa kvitto". - I kontoplanen kan momssats för ett intäktskonto anges. Denna momssats hamnar automatiskt på artikel när du anger hur den skall konteras. Detta är viktigt och förhindrar att du sätter fel momssats på fel intäktskonto, vilket ger felaktiga rapporter. - Vi har lagt till ett nytt exportformat: "Excelexport". Det innebär att du kan spara ett framsökt urval som ett Excelark. Vilka fält som kommer med bestäms av vilket val du gör under "Inställningar- Övrigt" (släpptes ) - Läspistol kan användas i kassan på både Mac och PC- plattformen. Läspistolen programmeras så att den efter artiklenumret avger <CR><CR><Space>, vilket betyder numeriskt enter som då skapar ny rad (släpptes ) - Förra kvittots belopp visas nedtill i kassan (släpptes ) - Beloppet Kontokortsomsättning visas när du gör avstämning i kassan, både på skärmbilden och på utskriften (släpptes ) - I kassan visas nu med ett grönt "i" om produktinformation finns. Om man klickar på i:et skrivs informationen ut på kvittoskrivaren. Håller man muspekaren över över i:et visas informationen. 12

Nyheter i Blå Boken. 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) 4.7.29 (släpps 2014-06- 26)

Nyheter i Blå Boken. 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) 4.7.29 (släpps 2014-06- 26) Nyheter i Blå Boken Här har vi sammanfattat de viktigaste förbättringarna i Blå Boken sedan version 4.0. Topplistan 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) Så blev det då ytterligare två versioner i FileMaker

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

Versionshistoria Optitec RS

Versionshistoria Optitec RS Versionshistoria Optitec RS Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.21 Återkallning Ny funktion i återkallningen: Avancerad direktmarknadsföring Möjlighet att ställa egna frågor i databasen. Sökfönstret Visar

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik

Dokumentversion: 1.0. Kobra II Butik Dokumentversion: 1.0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Modulbeskrivning... 5 4 Butiksförsäljning... 6 4.1 Inloggning... 6 4.2 Butiksbild... 7 4.2.1 Att ange kund... 8 4.2.2 Att

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (2005) Innehållsförteckning

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

Beställningar / Lager

Beställningar / Lager Beställningar / Lager Beställningar och Lagerhantering Med Entré Beställningar och Lager har du full kontroll på ditt lager och dina beställningar. Beställningsrutinen är helt integrerad med order och

Läs mer

PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL

PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL PAGE UP DATA AB * KAMMAKARG. 27 * 111 60 STH * TEL 08-723 12 85 * FAX 08-20 92 75 Innehåll Inledning... 4 Installation... 5 Snabb

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Handledning ASoft Enterprise Kvitton och Kassaregister. Alina System AB

Handledning ASoft Enterprise Kvitton och Kassaregister. Alina System AB Handledning ASoft Enterprise Kvitton och Kassaregister Alina System AB Innehåll 1 Inledning 3 2 ASoft 3 3 Förberedelser 3 3.1 Starta programmet............................ 3 3.2 Öppna företag...............................

Läs mer

Handledning ASoft Enterprise Kvitton och Kassaregister. Alina System AB

Handledning ASoft Enterprise Kvitton och Kassaregister. Alina System AB Handledning ASoft Enterprise Kvitton och Kassaregister Alina System AB Innehåll 1 Inledning 3 2 ASoft 3 3 Förberedelser 3 3.1 Starta programmet............................ 3 3.2 Öppna företag...............................

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

FÖRBEREDANDE ARBETE...

FÖRBEREDANDE ARBETE... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDERHANTERING... - 4 - Innehåll i Entré Orderhantering... - 4 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 5 - Viktiga register och inställningar... - 6 - Ordertyper... - 6 - Registreringsmallar...

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

CASHPOINT AB. Telefon: 016-17 45 40. www.cashpoint.se

CASHPOINT AB. Telefon: 016-17 45 40. www.cashpoint.se MANUAL Back Office CASHPOINT AB Telefon: 016-17 45 40 www.cashpoint.se INSTÄLLNINGAR... 5 INSTÄLLNINGAR... 5 FÖRETAG/REGISTRERA DINA FÖRETAGSUPPGIFTER... 15 KASSOR... 18 OBJEKT... 21 Ny kategori/lägg till

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 8 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... 10 2.1 Webbläsare... 10 2.2 Hårdvara... 11 2.3 Internet... 11

Läs mer