Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version 1.01."

Transkript

1 Nyheter i P1 Medlem Här har vi sammanfattat de viktigaste nyheterna och förbättringarna i P1 Medlem sedan version Nyheter i urval 3.09 (släpps ) Rättningar: -Fel vid manuella inbetalningar -Faktura-avi utan rader stoppar OCR-import -Felaktigt löpnummer sattes i OCR-tabell vid uppdatering 3.08 (släpps ) -Utnyttjad kreditfaktura visas som K oavsett om datum fyllts i (släpps ) -Möjligt att ange moms manuellt per rad. Rad moms är tomt kommer default moms att hämtas från inställningar 3.06 (släpps ) -Endast rättningar av mindre fel (släpps ) -Möjlighet att skapa uppdragslista med uppdrag baserat på person och distrikt/avdelning. -Möjlighet att kunna arbeta med Uppdelning eller Samkörning av prenumerationer i samband medlemskap. -Stöd för BGmax och Totalin OCR filer. Känner av automatiskt vilket format man läser in (släpps ) -Avancerad rabattmöjlighet som ger rabatt för t ex familjemedlemmar. -Möjlighet att sätta distrikt automatiskt på kontakten med hjälp av postnumret (släpps ) -Konferenser kan webbpubliceras och man kan anmäla sig till en konferens på webben. -Man kan ha separat betalningsvillkor eller text för avier, t ex Innehar F-skattebevis. -Om en inbetalning görs på en förnyelseavi och medlemskapet upphörde för mer än 180 dagar sedan så används inbetalningsdatum som startdatum för medlemskapet. -Aktuella konferenser kan lätt sökas fram med en knapp i Lista konferenser. -Tre nya knappar i funktionen OCR kontroll; Göm helger, Göm inlästa och Göm kollade (släpps ) -Om man anger ologiska val för utskicksadress eller fakturaadress (ex: utskick till företagsadress, men företagspostnr saknas) så får man en varning. -Man kan söka kontakter som samtidigt uppfyller flera tillval på konferenskortet. 1

2 3.00 (släpps ) -Vid avisering kan man ange om man vill att endast ett utbudsnummer, eller intervall, skall aviseras. -Ny funktion OCR-kontroll. Med denna kan man kontrollera om man missat att läsa in en OCR fil. Se handboken -Typ pg eller bg kan anges vid manuell inbetalning. -Avisering kan också skapa fakturor. Helt ny flik för detta. -Om man skapar annonsfakturor kan man automatiskt få en prenumeration upplagd. -Ny funktion som kopierar epostadresser till datorns klippbord. Det går att få ett separationstecken mellan adresserna, t ex ett semikolon. -I fakturalistan har en knapp tillkommit: Lås upp. Man kan med den låsa upp framsökta fakturor utan att behöva låsa upp dem en och en. -Moms Ja eller Nej kan sättas på kontaktkortet. Informationen följer med när en faktura skapas. Moms Ja eller Nej kan sättas på fakturakortet. Används mest vid fakturering utanför EU. -Funktionen Märk påminnelser hämtar ånyo fakturaadressen från kontaktkortet. Detta är bra ifall adressändring skett efter första fakturan, man slipper då skicka påminnelsen till gamla adressen. -På kontaktkortet fliken Personligt finns ett nytt textfält som är fritt att sätta rubrik och alternativ på, samt två st datumfält (släpps ) -Det går nu att ange avidatum när man gåvoaviserar. -Man kan nu ha 2 st medlemsbrev utformade i layoutläge. Layouterna heter Medlemsbrev1 och 2 och finns i P1MGRAFIK. En ny knapp har tillkommit under Kontakter-Utskrifter som heter Brev 2. -Knappen Utträde på kontaktkortet sätter ej längre Post = Nej. Vid utskrift av utskicksetiketter kan man välja om man vill utesluta de som har alternativet Post = Nej -Det finns ett nytt fält som visar 1 om medlemskapet betraktas som nytt, annars 0. Nytt medlemskap är ett medlemskap som inte har ett föregående medlemskap i direkt anslutning (datummässigt). -Sökfunktionen Nyupplagda räknar nu in både nymedlemskap och återmedlemskap (släpps ) -Man kan ange avityp när man aviserar (både vid avgiftavisering och gåvoavisering) och på detta sätt arbeta med olika utseende på förnyelseavierna. -Man kan välja under Inställningar om man vill att personens namn alltid skall komma med i rutan Er referens på fakturan. Normalt kommer namnet inte med om man anger särskild text i rutan Er referens på kontaktkortet (släpps ) -Det går att ha flera olika intresseavier genom att ange avityp på utbudskortet, och sedan skapa en layout i P1MFAKT. Se handboken. -Nytt fält på utbudskortet: Avityp. Används vid behov av olika utseende på intresseavierna (släpps ) -På fliken Gåvor summeras nu också föregående år samt en period som man kan välja själv under Inställningar. -När man arbetar med Manuell inmatning av gåvor/autgirogåva visar fönstret i bakgrunden kontaktkortet för personen med fliken Gåvor så att man lättare ser att gåvan blivit inamtad. -Under fliken Kontaktkort och fliken Faktura finns nya knappar: Redigera grafik. Den öppnar grafikfilen med rätt behörighet (släpps ) -Ny funktion för snabb inmatning av autogirogåvor. Finns under Manus. 2

3 2.11 (släpps ) -Ny flik på kontaktkortet - Brev -Brevmallar. Man kan lägga upp standardbrev som en mall och få med uppgifter från personkortet. -Massbrev. Man kan skapa brev till en grupp framsökta personer. -Gåvoavisering. Man kan söka fram en grupp personer och skapa en gåvoavi till dessa i en seans. Ny typ av avi - Gåvoavi. -Ny avdelning - Aktiviteter. Det går att skapa en Aktivitet och koppla den till gåvoavier för uppföljning av hur det gick. -Ny flik på kontaktkortet - Autogiro. Det går att ange att en kontaktperson har medgivit autogiro. -Avier kan exporteras till fil f v b till ett tryckeri som sköter resten. -Man kan enkelt visa vilka personer som anmält sig till ett visst tillval, ny pil på konferenskortet. -Numerisk Enter tangent kan användas vid inmatning av manuell betalning. -Man kan under en ny flik på fakturakortet ställa om vilken konferens eller aktivitet som en faktura skall tillhöra 2.10 (släpps ) -*** VIKTIGT *** Denna version hanterar konferenser i stället för enkla kurser. Vid uppdatering från 2.07 eller tidigare till 2.10 eller senare kommer inte kurshanteringen komma med på ett korrekt sätt. Om man inte använder kurshanteringen kan man uppgradera rakt av. Om man använder den måste man lägga upp aktuella kurser på nytt och kontrollera. -Under Rapporter i fakturor finns en ny funktion med vars hjälp man enkelt kan söka fram fakturor som var obetalda per visst datum. Det underlättar kontrollen av reskontran. -Man kan inte längre makulera en avi/faktura som har inlästa OCR-rader. -Vid avisering kan man välja vilket datum avierna skall få. Bra när man producerar dem och sedan väntar ett tag innan man postar dem. En avi / faktura låses automatiskt när den blir betald. -Ny knapp - Utträde. Finns under fliken Utträde och tar hand om allt som måste göras vid utträde. -Man kan visa tillhörande fakturarader för framsökta fakturor. Ny knapp på fakturakortet (släpps ) -Det går att bläddra bakåt och framåt ungefär som i en webbläsare. På varje layout finns 2 pilar upper till höger. Med dessa kan man bläddra. -Man kan välja att ett utbud som standard skall få rutan Faktureras nästa gång satt till Nej. Detta bestäms på utbudskortet. -Man kan begränsa längden för en fakturrad till ett visst maximalt antal tecken. Detta gör att ordernumret (om man använder det) garanterat kommer med på fakturaraden. Begränsningen görs under Inställningar-Faktura. Det är som standard satt till 60. -Ett icke periodisk utbud kan förses med ett slutdatum. Detta används framförallt vid preliminära medlemskap vid inträde (släpps ) -Man kan mata in manuella inbetalningar genom att använda ytterenter på numeriska tangentbordet. -Man kan häva en makulering. -Under fliken Betalar för har knappen visa tillkommit. Man kan på så sätt enkelt visa alla kontakter som en part betalar för (släpps ) -Nytt fält - på kontaktkortet fliken Kategorier - ett par kryssrutor till. -Ny knapp i fakturarader - man kan visa tillhörande fakturor. 3

4 2.03 (släpps ) -OCR raden på avierna slår om till texten MAKULERAD om det är en kreditfaktura. -Radera-knappen testar (och varnar) först om 1) Det finns en obetald faktura eller 2) Medlemmen betalar för annans räkning. -Man kan ändra typen på fakturakortet (släpps ) -Ny flik - Varor. Man kan se vad kunden handlat för varor. De fakturarader som har varor visas. -Fältet kredittid utlagt så man kan se och ändra på det. -Nytt kryss på kontaktkortet: Anonym. Det används om någon person önskar vara anonym och inte komma med i telefonlistor och epostlistor. De som har kryss i denna ruta utesluts innan Telefonlista och Epostlista skrivs ut. -Man kan välja att skriva ut alla avier igen en andra gång om man vill (släpps ) -Förbättrad layout vid Ny intresseanmälan. -Utropstecken visar om något finns under flikarna. -Man kan ange meddelande på fakturan när man skapar en intresseavi. -Antal avi/fakturarader som inte är noll visas på fakturakortet. Används för att avgöra om en avi / faktura kommer behöva mer än en sida. Fältet är sökbart varvid man kan söka fram alla avier/fakturor som är flersidiga. -Man kan välja format på filen till tryckeriet. -Man kan välja i vilken ordning avierna/fakturorna skall skrivas ut; nr ordning eller postnr ordning. Se fliken Fakturan. 2.0 (släpps ) -Helt nytt användargränssnitt. -Samtliga talonger för både pg och bg inlagda i utskriftsfilen. Man väljer under Inställningar om man arbetar med pg eller bg. -Det går att bestämma att ett utbud vid betalning skall övergå i ett annat. Används framför allt vid vid introduktionserbjudanden; ett rabatterat medlemskap året ut kan på så sätt övergå i ett fullvärdigt medlemskap med normal avgift. -Särskild fakturaadress kan nu hanteras. På medlemskortet finns särskild ruta där man kan skriva in fakturaadress. -Vid aviseringen kan man välja om man endast vill söka för ett visst postsorteringsområde (Sverige, Europa, Övriga). Man kan då få ut alla utrikesavier för sig. -På medlemskortet finns möjlighet att sätta fältet Omgång för medlemmar. Detta fält kan sedan väljas vid avisering så att det är möjligt att avisera endast Omgång 1. Används ffa om man vill avisera enskilda grupper. -Nytt fält har tillkommit - Intressekod. Den används om man har två lika belopp som skall resultera i olika medlemskap. Är normalt 1. Läs handboken. -Det går nu att har upp till 5 prenumerationer på en inbetalning. -Ny funktion för att spara gamla adresser. Det finns nu Spara-knappar på alla adresstyper och adresserna sparas som en anteckning. Fördelen är att hur många adresser som helst kan sparas. -Man kan ange en extra text som kommer med på kursbekräftelsen, både pappersversionen och epostversionen. Avitexterna, som kan ställas in under Inställningar, sparas numera på avierna/fakturorna. -Omarbetade avier. Avierna och fakturorna klarar nu hur många rader som helst. Vid uppgradering från tidigare versioner måste man byta utskriftsfilen och göra provutskrifter. -Det har tillkommit en rapport i utbud som visar antalet för utbuden för ett valt datum. Går att använda vid sammanställningar. -Nollrader kan gömmas på avin / fakturan om man vill. Det görs under Inställningar-Faktura. -Fler adressetiketter och möjlighet till kontroll av att postnummer finns angivet -Ny flik: Etikett. Där visas alla etiketter som skapats på kontakten (om man begär att de skall sparas). Möjlighet till två olika storlekar på etiketten. Utskicksetiketter kan valbart sparas till fil om man vill. -Utökat antal kryssrutor och kategorier. 4

5 -Antal röster kan anges på utbudskortet. Olika medlemskap kan ge olika röstetal som sedan visas på kontaktkortet. -Rapport över inträden och utträden har tillkommit. -Möjlighet att spara avier / fakturor som PDF dokument. Under Inställningar kan man bestämma om man vill ha PDF istället för papper. -Kurshanteringen klarar att annan part betalar utbildningen med flera namn och ordernr på en faktura. Ett medlemskap, prenumeration och kursanmälan kan också förses med ett ordernr som visas på fakturan. -Möjlighet till att visa priset med fast belopp om intressentavi. -Det finns möjlighet att skriva ut brev på A4 som passar till fönsterkuvert till framsökt grupp av medlemmar (släpps ) -Nytt kryss under Inställningar: Skapa avi-rad om gåva. Viktig inställning som man bör läsa mer om i handboken. -När en intressentavi betalas skapas numera avirader motsvarande inbetalningen. Detta gör att betalade intressentavier visar belopp och tas med i konteringsrapporten. -Under Inställningar OCR kan man välja vilket utbudsnummer som skall gälla för gåvor. Detta är bra om man har flera utbudsnr för gåvor. Under Inställningar OCR kan man också välja att endast acceptera exakt rätt inbetalningar. Beloppet som betalas in måste då alltid stämma exakt med avin/fakturan (släpps ) -Godkända layouter för blanketter inlagda så man kan skriv ut på vita blad. -Ny rapport för utbudsrader - Kontorapport. Visar belopp konto för konto. Används särskilt när man vill stämma av gåvor (släpps ) -Under inställningar har en knapp för radering av avgiftsrad har lagts till. -På utbudskortet kan man ange datum och får då se alla som hade ett utbud giltigt för den dagen. Används när man vill veta antal medlemmar vid ett visst givet datum. -Värdelistan över kommuner styrs numera av vilket län man valt. -Ny rapport: Länsllista 1.02 (släpps ) -Ny flik på kontaktkortet - Anteckningar. -Man kan skapa många prenumerationer på en gång genom att ange antal när man manuellt lägger upp prenumerationerna. -Antalet giltiga prenumerationer som medlemmen har visas om man håller muspekaren över bokstaven G i portalhuvudet. G betyder giltig prenumeration. -Två nya typer av fakturaposter: FAvi (förnyelseavi) och PAvi (Påminnelseavi). Nya layouter har tillkommit i grafikfilen P1MEDLFAKT.FP7. -Fakturering har bytt namn till Avisering eftersom den producerar Avier inte fakturor. -Endast kursfaktureringen producerar nu fakturor. Medlemsavgifterna producerar avier. -Förändrad hantering av påminnelser. Hanteras från Fakturalistan enbart. -Nya layouter: Avi2 (påminnelseavi för intressenter) Påminnelseavi (för medlemmar) och Fakturapåminnelse. -Antalet personer som medlemmen betalar för visas i portalhuvudet (släpps ) Första släppta versionen av produkten. 5

Nyheter i Blå Boken. 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) 4.7.29 (släpps 2014-06- 26)

Nyheter i Blå Boken. 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) 4.7.29 (släpps 2014-06- 26) Nyheter i Blå Boken Här har vi sammanfattat de viktigaste förbättringarna i Blå Boken sedan version 4.0. Topplistan 4.7.30 och 4.7.31 (släpps 2015-05- 03) Så blev det då ytterligare två versioner i FileMaker

Läs mer

Reviderad 2014-08-13

Reviderad 2014-08-13 Reviderad 2014-08-13 INNEHÅLL Inledning... 4 Behörighet till Robin... 6 Navigering... 7 Medlem... 8 Sök medlemsuppgifter... 8 Medlemsinformation... 11 Medlemsuppgifter... 11 Avregistrera medlem och återta

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Aquila Prenumerations-, Medlems- och insamlingssystem

Aquila Prenumerations-, Medlems- och insamlingssystem Mass Marketing Software AB Produktbeskrivning 2.4.4 Sida 1 (60) Aquila Prenumerations-, Medlems- och insamlingssystem Aquila är ett kampanjorienterat system för hantering av prenumerationer, medlemskap

Läs mer

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54

Leverantörsreskontra 3L Pro 2014. Leverantörsreskontra. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Sid 1 av 54 Leverantörsreskontra Sid 1 av 54 Innehållsförteckning STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 5 REGISTRERA EN NY LEVERANTÖR... 6 UTSKRIFT AV LEVERANTÖRSFÖRTECKNING ELLER KONTAKTPERSONER...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se P1 Projekt - Nyheter i urval 5.04 (släpps 2015-05-04) Nya funktioner - I "Offertrader" har vi lagt till 2 nya fält: Priset ink moms, och Priset ink moms statistik. Beräknade fält som beräknar in vad priset

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Medlem & Organisation

Medlem & Organisation STUDIEMATERIAL IT-KUNSKAPER I HJÖRDIS Medlem & Organisation EXCEL 2013 Grunder Äntligen är PRO:s nya medlemssystem redo för sjösättning. PRO har alltid haft ambitionen att ligga i framkant såväl när det

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-12. Lathund. Avgifter via E-bokföringen

Uppdaterad: 2013-12-12. Lathund. Avgifter via E-bokföringen Uppdaterad: 2013-12-12 Lathund Avgifter via E-bokföringen 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer