Confidence ticket 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Confidence ticket 1.2"

Transkript

1 Confidence ticket 1.2 FÖR ADMINISTRATÖRER 1

2 ARTIKLAR Artiklar Sök/lista artiklar 3 Skapa artikel 3 Skapa enkel biljett 7 Skapa sammansatt biljett 8 Skapa förändringsartikel 9 Skapa ersättningsbiljett 10 Skapa presentkort 11 Biljettmallar Sök/lista biljettmallar 12 Skapa biljettmall 12 Momssatser Sök/lista momssatser 16 Registrera momssats 16 Lager Lagerstatus 17 Lager, konfigurera 18 Övrigt Publicering 19 Statistik 21 Biljettägarkategori 22 Rabattkoder 23 Klipptyper 24 Kontering 25 Prislistor 26 Allotment 27 sida 1

3 KUNDER Kunder Sök/lista kunder 28 Ny kund, privatperson 29 Ny kund, företag 32 Dubbletter 33 Fakturor 34 Köp 36 Biljetter 37 ADMIN Användare Sök/lista användare 38 Ny användare 38 Profiler 40 Språk Sök/lista språk 41 Registrera språk 41 Valutor Sök/lista valutor 42 Registrera valuta 42 Övrigt Anläggning(ar) 43 Journal 44 Dagsavslut 44 sida 2

4 Artiklar Sök/lista artiklar För att öppna artikelregistret i Confidence ticket väljer man Sök/lista artiklar i menyn Artiklar. Sökbara parametrar är namn, PLU, beskrivning, märkningar, pris exkl. moms samt pris inkl. moms. Vill man gruppera utifrån en parameter drar man dess rubrik till rutan ovanför rubrikraden. Man kan ändra ordningen på kolumnrubrikerna genom att dra rubriken till den plats man önskar. Man kan också söka på hela eller delar av artikelns namn genom att skriva i rutan rakt under rubriken Namn, samt sortera stigande eller fallande genom att klicka på respektive rubrik. Skapa artikel Huvudmenyn har flera underavdelningar som vi går igenom nedan. För att skapa en artikel som inte är en biljett (badtillbehör, cafévaror etc.) väljer man Skapa artikel i undermenyn. I formuläret fyller man i de uppgifter som krävs. PLU Varje artikel i Confidence ticket måste ha ett unikt PLU som anges i PLU-fältet. Man kan själv välja hur man vill strukturera sina artiklar och vilka nummer man ska använda. Ett bra sätt att göra detta är att skapa serier för varje typ av artikel, biljetter kan börja med siffran 1 och varor med siffran 2 etc. sida 3

5 SPRÅKBEROENDE VÄRDEN Artikelns namn och beskrivning anges för de språk man vill ha i systemet. Man har t.ex. svenska och engelska som valbara språk i webshopen och då anpassas artikelns namn och beskrivning till det språk kunden valt. PRIS Artiklar i Confidence ticket kan konfigureras att ha delad momssats. I fälten anges priset inklusive moms för de olika momssatserna. Totala priset ska vara summan av de belopp man fyllt i. Ett exempel: En artikel kostar 100 kr och har 25 % moms på hälften av priset och 6 % moms på resterande belopp. Då anger man 50 kr under momssats 25 % och 50 kr under momssats 6 %. Vill man inte ha ett fast pris på varan (om man säljer en vara där priset varierar från kund till kund som t.ex. smågodis) kan man bocka i Öppet pris. Då får man själv fylla i priset när man säljer varan i kassan. För att systemet ska veta vilken momssats som ska användas på artikeln, behöver man dock fylla i ett standardvärde under den momssats artikeln ska ha. Detta pris kommer då upp vid försäljningstillfället, men går att ändra. STRECKKODER Använd en kassascanner för att läsa in streckkoden. Varje artikel kan konfigureras med tre olika streckkoder. Man kan använda sig av detta om man t.ex. vill ha ett PLU för all läsk. Då scannar man av streckkoden för t.ex. Fanta, Coca Cola och Sprite. Detta förutsätter att alla dessa har samma pris. sida 4

6 Man bör inte använda sig av lagerföring om man har flera artiklar under samma PLU, då siffrorna för lagerstatus kan bli missvisande. LAGER Om man vill att artikeln ska lagerföras bockar man i Lagerför. Man fyller även i beställningspunkt, d.v.s. när systemet ska varna om att artikeln börjar ta slut i lagret. Har man olika anläggningar fyller man i beställningspunkt för respektive anläggning. STATISTIK För att gruppera artiklar i de olika rapporter som kan tas ut ur systemet, används statistikfält. Under Statistik väljer man vilket statistikfält artikeln ska kopplas till. Man kan ange flera statistikfält om man vill. Hur man skapar de olika fälten går vi igenom senare i manualen. sida 5

7 MÄRKNINGAR På samma sätt som statistik används för att gruppera artiklar i rapporter, används märkning för att gruppera artiklar i kassaapplikationen. Artiklar med samma märkning hamnar under samma gruppknapp i kassaprogrammet. En artikel kan ha flera märkningar. Det går att söka utifrån märkning i Sök/lista artiklar. PUBLICERA Under Publicera listas alla tillgängliga publiceringspaket som artikeln kan knytas till. Att publicera innebär att ange vilka artiklar som t.ex. ska säljas i kassorna och vilka som ska säljas i webshopen, samt under viken period de ska säljas. Bocka för de publiceringspaket som artikeln ska ingå i, artikeln publiceras direkt till paketet och blir säljbar omedelbart. Hur man skapar publiceringspaket går vi igenom senare i manualen. KONTERING I konteringsrutan anger man konteringsuppgifterna för artikeln. De olika konteringsdimensionerna (Ansvar, Slag och Verksamhet i exemplet nedan) skapas under rubriken Kontering i menyn Artiklar. Ni väljer själva hur många dimensioner ni ska använda och vad de ska heta. sida 6

8 Skapa enkel biljett För att skapa en enskild biljett för en person, väljer man Skapa enkel biljett i undermenyn. I formuläret fyller man i de uppgifter som krävs. BILJETTMALL Under biljettmall anges: Registrera passage vid köp: Man kan välja att registrera passage redan vid köptillfället, t.ex. om man inte har en biljettläsare. Biljettägarkategori: Används för att kategorisera biljettägare, t.ex. vuxen och barn. Biljettmall: Används bland annat för att ange biljettens giltighet. Exempel på biljettmall är årskort eller endagskort. Biljettdesign: Anger vilket utseende biljettutskriften ska ha. Personlig: Anger om biljetten ska vara personlig. Väljs detta måste kundens uppgifter anges vid försäljning av biljetten. LEVERANSSÄTT Under leveranssätt anges hur biljetten är tänkt att levereras. E-post: Används för biljetter som säljs på webben och levereras som pdf-biljett till köparens e-post. SMS: Används för biljetter som säljs på webben och skickas som en SMS-biljett. Uthämtning: Används när t.ex. ett årskort säljs på webben och ska bytas ut mot ett plastkort när kunden kommer till anläggningen. Plastkort: Används när biljetten ska skrivas ut på plastkort. Pappersbiljett: Används när biljetten ska skrivas ut på pappersbiljett. Förkodad: Används när kunden har ett kort med förtryckt streckkod eller RFID-tag. sida 7

9 Exempel: Man vill sälja årskort på webben som ska bytas mot ett årskort med förtryckt streckkod när kunden kommer till anläggningen. Leveranssätt Artikel Webshop Kassa E-post x x SMS x x Uthämtning x x Plastkort x Papperskort x Förkodad x x I övrigt fyller man i samma fält som när man skapar en artikel (se ovan). Skapa sammansatt biljett För att skapa en artikel som är en sammansatt biljett (t.ex. en familjebiljett), väljer man Skapa sammansatt biljett i undermenyn. I formuläret fyller man i de uppgifter som krävs. BILJETTMALL Under biljettmall finns en flik för varje biljettägarkategori. t.ex. vuxen eller barn. Följande uppgifter fylls i: Förvalt antal: Antalet biljetter av den valda biljettägarkategorien som skall vara förvalt i kassan. Detta kan ändras vid köptillfället. Max antal: Max antal biljettetter som får säljas av vald biljettägarkategori. Biljettmall: Här anges vilken biljettmall som ska användas för vald biljettägarkategori. Biljettdesign: Här anges vilken design den valda biljettägarkategorin ska skrivas ut med. sida 8

10 LEVERANSSÄTT Under leveranssätt anges hur biljetten är tänkt att levereras. E-post: Används för biljetter som säljs på webben och levereras som en pdf-biljett. SMS: Används för biljetter som säljs på webben och skickas som en SMS-biljett. Uthämtning: Används när t.ex. ett årskort säljs på webben och ska bytas ut mot ett plastkort när kunden kommer till anläggningen. Plastkort: Används när biljetten ska skrivas ut på plastkort. Pappersbiljett: Används när biljetten ska skrivas ut på pappersbiljett. Förkodad: Används när kunden har ett kort med förtryckt streckkod eller RFID-tag. I övrigt fyller man i samma fält som när man skapar en artikel (se ovan). Skapa förändringsartikel En förändringsartikel applicerar någon typ av förändring på ett befintligt kort. Det kan vara att förlänga giltighetstiden på ett årskort eller att fylla på nya klipp på ett klippkort. Om man vill skapa en förändringsartikel väljer man Skapa förändringsartikel i undermenyn. I formuläret fyller man i de uppgifter som krävs. FÖRÄNDRING Här anges vilken typ av förändring man vill skapa. Vid förlängning av t.ex. ett årskort anges ett värde och enhet. Vid påfyllning av klipp anges antalet klipp samt i vilken läsare de ska gälla. APPLICERBAR PÅ Här väljer man vilka biljetter som förändringen ska kunna appliceras på. sida 9

11 I övrigt fyller man i samma fält som när man skapar en artikel (se ovan). Skapa ersättningsbiljett Om en kund tappat bort sitt kort kan man skriva ut ett nytt med samma uppgifter och egenskaper via ersättningsbiljett. Ersättningsartikeln skapar man under Skapa ersättningsbiljett i undermenyn. APPLICERBAR PÅ Här väljer man vilka biljetter som ska kunna ersättas. I övrigt fyller man i samma fält som när man skapar en artikel (se ovan). sida 10

12 Skapa presentkort Om man vill skapa ett presentkort i systemet väljer man Skapa presentkort i undermenyn. PRESENTKORT Följande uppgifter fylls i: Design: Här väljer man vilken design presentkortet skall ha när det skrivs ut. Personligt: Här anges om presentkortet ska vara personligt. Förkodat: Används när kunden har ett kort med förtryckt streckkod eller RFID-tag. I övrigt fyller man i samma fält som när man skapar en enkel biljett (se ovan). sida 11

13 Biljettmallar Sök/lista biljettmallar Biljettmallar används för att bl.a. bestämma när en biljett ska börja gälla och hur länge den ska vara giltig. För att lista de biljettmallar som finns i systemet väljer man Sök/lista biljettmallar i menyn Biljettmallar. Skapa biljettmall För att skapa en ny biljettmall väljer man Skapa biljettmall i menyn Biljettmallar. ALLMÄNT Namn: I namnfältet anges biljettmallens namn. Beskrivning: Här anger man en beskrivning av biljettmallen. Om man t.ex. har döpt mallen till Engångsbiljetter kan man här förklara att biljetten gäller en gång, inte hela dagen. Giltig från: Här anger man från vilket tidpunkt biljetten ska börja gälla. Idag: Biljetten är giltig från kl. 00:00 försäljningsdatumet. Nu: Biljetten börjar gälla vid tidpunkten för försäljningen. Den första denna månad: Biljetten är giltig från den 1:e i månaden då försäljningen sker. Den första detta år: Biljetten är giltig från 1:a januari försäljningsåret. Aktiveras vi första användning: Biljetten börjar gälla första gången den läses av i systemet. Giltighetslängd: Här anges hur länge biljetten ska vara giltig i år, dagar, timmar och minuter. Använd spärrtid: Här anges om biljetten ska spärras i angivet antal sekunder efter avläsning för att förhindra att samma biljett används av flera personer vid samma tillfälle. sida 12

14 ÅTERPASSAGETID Här anges om man ska kunna gå in och ut genom grind/vändkors efter första inpassering trots att biljetten är en engångsbiljett. Används om man t.ex. vill låta kunden gå ut och hämta något i bilen. Sätts oftast till ca 10 minuter. TIDEBEGRÄNSNING Här anges om kunden bara får vara inne på anläggningen en viss tidsperiod. Används ofta på äventyrsbad och liknande där man sätter en tidsgräns på t.ex. 3 timmar. Om man är kvar inne på anläggningen längre tid kommer man inte ut, utan måste först gå till kassan och betala för en ny period. sida 13

15 KLIPP Här anges hur många klipp mallen ska innehålla. Man kan kombinera flera olika typer av klipp i en mall, t.ex. 10 klipp bad och 10 klipp vattengympa. GILTIGHETSTID FÖR KLIPP Här anges hur lång tid det ska gå innan ytterligare klipp dras på ett kort. Används om kunden t.ex. måste gå in och ut genom grinden/vändkorset för att komma till omklädningsrum. Då ska enbart klipp dras vid första passagetillfället. PERIODER Här anges vilken period som ska gälla för biljettmallen. Man kan ange mer än en period t.ex. augusti - december och januari juni om man vill sälja terminskort som inte ska vara giltiga under loven. sida 14

16 BEHÖRIGHET Under behörighet ställer man in under vilka veckodagar och tidsintervall kundens kort är giltigt. Man anger också i vilka läsare som kortet ska vara giltigt. Exempel: Om t.ex. ett fotbollslag har träning tisdagar kan man ställa in så kortet endast är giltigt i anslutning till detta. Bockar man i rullande schema kopierar man fastställt schema i det antal veckor man anger. sida 15

17 Momssatser Sök/lista momssatser För att visa de momssatser som finns i systemet väljer man Sök/lista momssatser i menyn Momssatser. Registrera momssatser För att lägga till ytterligare momssatser väljer man Registrera momssats i menyn Momssatser. Fyll i önskad momssats och tryck på knappen Skapa. sida 16

18 Lager Lagerstatus Under Lagerstatus i menyn Lager visas artiklarnas lagernivå. I listan visas artiklarnas aktuella lagersaldo för anläggningen/anläggningarna (om man har mer än en). Lågt lager: En bock här anger att artikeln ligger under sin beställningspunkt (anges när man skapar artikeln i det fall man väljer att lagerföra den). Om man klickar på lagerantalet öppnas ett fönster där man kan göra inleverans till lagret. sida 17

19 Lager, konfigurering Under Lager, konfigurering i menyn Lager ser man om artikeln är lagerförd och vilken beställningspunkt den har. För att uppdatera en artikel trycker man på Ändra och gör förändringen. sida 18

20 Publicering Artikelpublicering används för att bestämma vilka artiklar som ska säljas under en viss tidsperiod i valda kassor. De valda artiklarna, tillsammans med perioden och kassorna, grupperas i vad som kallas för publiceringspaket. Man kan skapa obegränsat antal publiceringspaket. Exempel: Entrébiljetter för lågsäsong kan bara säljas i entrékassorna under perioden september - maj. Inga andra kassor kan sälja biljetterna och de kan inte säljas under högsäsong juni augusti. För att skapa ett nytt publiceringspaket väljer man Publicering i menyn Övrigt. Ange namnet på publiceringspaketet man vill skapa. Klicka på Skapa. Nu öppnas ett nytt fönster. ARTIKLAR I rutan för artiklar finns alla artiklar i systemet. Här väljer man de artiklar som skall ingå i publiceringspaketet. Man kan söka på namn och PLU. sida 19

21 PERIODER Under perioder anges när publiceringspaketet ska vara giltigt. Man kan använda flera tidsintervall om man vill. PUBLICERA TILL Under publicera till anger man vilka kassor/terminaler som ska ingå i publiceringspaketet. När man skapat sitt publiceringspaket, väljer man Ändra i listan för att konfigurera det. sida 20

22 Statistik Statistik används för att filtrera och gruppera artiklar och biljetter i de olika rapporter man kan ta ut från systemet. För att skapa ett statistikfält till artiklar och biljetter, väljer man Statistik i menyn Övrigt. STATISTIKFÄLT För varje statistikfält man lägger till skapas en flik och under varje flik kan man lägga till alternativ. Det finns inga begränsningar för hur många statistikfält man kan lägga till. Exempel 1. Man vill veta hur mycket man säljer entrébiljetter för varje månad. Då kan man skapa ett statistikalternativ som heter t.ex. Entrébiljetter och välja det alternativet för alla artiklar och biljetter som man vill följa upp, t.ex. Entré vuxen och Entré barn. Exempel 2. Man vill följa upp försäljningen av kaféartiklar totalt och försäljningen för artiklar från olika leverantörer. Då kan man skapa ett statistikfält som heter t.ex. Artikeltyp med alternativen biljetter, kaféartiklar, souvenirer o.s.v. och ytterligare ett statistikfält som heter t.ex. Leverantörer med alternativen Deltaco AB, Spendrups o.s.v. sida 21

23 Biljettägarkategori Biljettägarkategorier skapas under Biljettägarkategori i menyn Övrigt. Det är biljettägarkategorierna som används bl.a. när man skapar de sammansatta biljetterna. Välj ett namn och klicka på Skapa. Vanligtvis kategoriserar man utifrån kundernas ålder såsom vuxen, barn, ungdom etc. men man kan skapa vilka kategorier man vill. sida 22

24 Rabattkoder Rabattkoder används i systemet för att ge en procentuell rabatt på ett helt köp. För att lista de rabattkoder som finns i systemet, väljer man Rabattkoder i menyn Övrigt. Vill man ändra på en befintlig rabattkod, klickar man på rabattkodens namn i listan. För att ta bort en rabattkod från systemet, klickar man på krysset till höger i listan. För att skapa en ny rabattkod, klickar man på länken Skapa ny ovanför listan. Id: Rabattkoden. Den kod som anges för att få tillgång till rabatten. Kan vara siffor eller text, t.ex. Distansbesökare. Kommentar: En beskrivning av rabattkoden, t.ex. 10 % till alla som inte hör till vårt postnummerområde. Giltig från: Början på rabattkodens giltighet. Giltig till: Slutet på rabattkodens giltighet. Procent: Rabattkodens procentsats. sida 23

25 Klipptyper Här skapar man klipptyper för biljettmallarna, t.ex. passage och solning. Man skapar en för varje läsare där någon typ av klipp ska dras. För att skapa en ny klipptyp, klickar man på knappen Lägg till. sida 24

26 Kontering Under kontering får man en översikt på alla artiklars, betalsätts och momssatsers kontering. I listan, välj den anläggning i systemet som ni vill se kontering för. Vill man söka i listan kan man göra det under respektive rubrik.. Det finns tre olika typer av kontering. Artikel: Under artikel finns artikellistan för den valda anläggningen. Här syns de kontodimensioner som man valt att lägga till. Det finns ingen begränsning på hur många dimensioner som kan läggas till. Momssatser: Här anges konteringen för momsen. Betalsätt: Här anges konteringen för de olika betalsätten. Lägg till eller ändra kontering: Klicka på Ändra. Fyll i de siffror som gäller under varje dimension. Avsluta med att klicka på Update. Lägg till dimension: Här kan man lägga till fler kontodimensioner. I vårt exempel har vi redan skapat tre dimensioner, Ansvar, Slag och Verksamhet. sida 25

27 Prislistor Under prislistor kan man skapa kundspecifika prislistor till webbshopen. Man väljer vilka artiklar som ska ingå i prislistan samt vilket pris de ska ha. Därefter kopplar man prislistan till de företagskunder som berörs. När kunden loggar in på webbshopen är priserna uppdaterade enligt prislistan. sida 26

28 Allotment Allotment används för att begränsa antalet biljetter till en viss händelse. Har man t.ex. en föreställning där det finns 150 platser, kan man ställa in så endast 150 biljetter kan säljas. Man skapar ett nytt allotment genom att fylla i namn på händelsen, datum och antalet biljetter. Sen kopplar man det till en eller flera artiklar. När artikeln/artiklarna sedan säljs i kassan, får kassapersonalen upp frågan vilken allotment kunden vill besöka. För att skapa en ny allotment klickar man på länken Skapa allotment. Beskrivning: Namnet man ger sitt allotment t.ex. Konsert. Antal: Antalet tillgängliga platser. Startdatum: Datum för första föreställningen. Intervall: Hur ofta det är en föreställning. 1 dag innebär att det är en föreställning varje kväll. Antal intervall: Hur många konserter det är totalt. Artiklar: Den eller de artiklar som ska säljas till föreställningen. Kan vara t.ex. vuxen- och barnbiljett. sida 27

29 Kunder Sök/lista kunder För att söka efter kunder i Confidence ticket använder man sökfunktionen i kundregistret. Det innehåller både privatkunder och företagskunder. Sökbara parametrar är namn, person/organisationsnummer, e-post, datum för köp, kvittonummer och transaktionsid. Vill man gruppera utifrån en parameter drar man dess rubrik till rutan ovanför rubrikraden. Man kan ändra ordningen på kolumnrubrikerna genom att dra rubriken till den plats man önskar. Man kan också söka på hela eller delar av kundens namn genom att skriva i rutan rakt under rubriken Namn samt sortera stigande eller fallande genom att klicka på rubriken. sida 28

30 Ny kund, privatperson Normalt läggs kunder till i systemet i kassan när man säljer en biljett som är personlig, men man kan även lägga till nya kunder i administratörsgränssnittet. Man väljer då Ny kund, privatperson i menyn Kunder. Följande fält fylls i: Personnummer: Här anger man kundens personnummer. Förnamn: Kundens förnamn. Fältet är obligatoriskt. Efternamn: Kundens efternamn. Fältet är obligatoriskt. Skapa ett användarkonto för kunden: Skapa konto för inloggning på webben. E-post: Kundens e-postadress. Fältet är obligatoriskt om man vill skapa ett användarkonto. För att ändra eller lägga till fler kunduppgifter, klickar man på kundens namn i kundlistan. På kundkortet som öppnas finns fem flikar: Detaljer, Adresser, Köphistorik, Meddelanden och Användarkonto. Flik 1 - Detaljer KUND Förnamn: Kundens förnamn. Efternamn: Kundens efternamn. E-post: Kundens e-postadress. Personnummer: Kundens personnummer. Bankkonto: Kundens bankkonto. Behövs om man betalar via autogiro. sida 29

31 FOTO Kundens foto. Vill man ladda upp ett foto eller byta det befintliga klickar man på texten under bilden, klickar på Välj fil och bläddrar till fotot man vill ha. Klicka på Ladda upp foto. FÖRETAG Associerad med företag: Anges om kunden skall kunna logga in i webshopen och betala med faktura. TELEFONNUMMER: Hemtelefon: Kundens hemtelefon. Mobiltelefon: Kundens mobiltelefon. Arbete: Kundens arbetsnummer. Fax: Kundens faxnummer. Flik 2 - Adresser ADRESS, LEVERANSADRESS OCH FAKTURAADRESS Här anges kundens olika adresser. För företag fyller man i leveransadress och fakturaadress i de fall de inte är desamma, för privatpersoner fyller man i adress. Flik 3 - Köphistorik Inget syns här ännu om man lägger till en ny kund. På en befintlig kund syns här en sammanställning på kundens alla köp av personliga biljetter. Om man klickar på ett kvittonummer ser man detaljer om köpet och man kan också skriva ut ett nytt kvitto till kunden. sida 30

32 Man kan också skriva ut biljetter på nytt eller skicka om dem i de fall de är mobilbiljetter. Flik 4 - Meddelanden Inget syns här ännu om man lägger till en ny kund. På en befintlig kund syns här de meddelanden man skrivit till kunden. Dessa syns för kunden när han/hon loggar in på webshopen. Flik 5 - Användarkonto REGISTRERA ANVÄNDARKONTO Här kan man registrera användarkonto för webshopen till kund i efterhand. Annars sker det i samband med köp i webshopen då kunden tillfrågas om han/hon vill bli medlem. Kunden får ett mail med sitt lösenord och loggar in med det och sin e-postadress. Kundens e-postadress: Kundens e-postadress. Språk för e-postutskick: Språk för e-postutskick. sida 31

33 Ny kund, företag För att skapa en ny företagskund väljer man Ny kund, företag i menyn Kunder. Företagskunder måste läggas till i administratörsgränssnittet d.v.s. de kan inte läggas till i kassan. Företagsnamn: Namnet på företaget. Organisationsnummer: Företagets organisationsnummer. För att lägga till och ändra företagskundens adresser och se köphistoriken, väljer man kunden i kundlistan efter man skapat kunden. Under fliken Detaljer finns två fält som alltid bör fyllas i. Telefonnummer: Här fyller man i telefonnummer till företaget. Kontaktperson: Här fyller man i uppgifterna på den som är kontaktperson på företaget. För övrigt fyller man i samma fält som för privatkunder. sida 32

34 Dubbletter Under Dubbletter kan man sammanfoga data i registret som finns inlagd mer en gång och som kan gälla samma person. Det gäller i första hand kunder som importerats från Entry Event, men kan även vara kunder som skrivits in med olika stavning på namnet. Systemet ger förslag på kunder som kan sammanfogas. Vill man göra det kryssar man i källa på den kund som ska vara källa och mål på den som ska vara mål. Klicka sedan på knappen Sammanfoga. Man kan också söka dubbletter manuellt. Sökbara parametrar är e-post, personnummer/organisationsnummer och namn. Man kan klicka på kundnamnet och göra förändringar på kunden i de fall man inte vill sammanfoga posterna utan rätta uppgifterna i stället. sida 33

35 Fakturor För att se redan skapade fakturaunderlag i systemet, väljer man Fakturor i menyn Kunder. För att skapa fakturor av köp gjorda med betalsätt faktura väljer man Skapa faktura/or. Under skapa faktura/or kan man välja att skapa en faktura per köp eller att samla alla fakturaköp från en kund och skapa en samlingsfaktura. SÖK För att söka bland skapade fakturor anger man företagets namn i sökrutan. Annars visas alla öppna ofakturerade fakturaunderlag. sida 34

36 När man vill stänga en faktura (ange att fakturan gått till kund) klickar man på Ändra på respektive faktura. En faktura kan ändras så länge fakturans status är öppen. Klicka på Stäng för att stänga fakturan. Man kan också makulera fakturaunderlaget genom att klicka på krysset. Då syns den under egen rubrik i listan och har ett plustecken till höger. sida 35

37 Köp Här finns en förteckning på alla köp som gjorts i systemet. SÖK Sökbara parametrar är: kvittonummer, försäljningsdatum, summa exkl. moms, summa inkl. moms, försäljningsplats (t.ex. kassa 1), och användarnamn. Vill man gruppera utifrån en parameter drar man dess rubrik till rutan ovanför rubrikraden. Man kan ändra ordningen på kolumnrubrikerna genom att dra rubriken till den plats man önskar. Man kan också sortera stigande eller fallande genom att klicka på rubriknamnet. För att se detaljerna i ett köp, väljer man köpet i listan och klickar på kvittonumret. Man kan också skicka en kvittokopia via e-post. sida 36

38 Biljetter Här finns en lista på alla sålda biljetter samt information om dem. Sökbara parametrar är: streckkod, PLU, artikel, biljettägarkategori, biljettmall, kund, e-post, personnummer, skapad, giltig från, giltig till, aktiverad, senast använd och försäljningsplats. Vill man gruppera utifrån en parameter drar man dess rubrik till rutan ovanför rubrikraden. Man kan ändra ordningen på kolumnrubrikerna genom att dra rubriken till den plats man önskar. Man kan också söka på hela eller delar av fältnamn genom att skriva i rutan rakt under respektive rubrik, samt sortera stigande eller fallande genom att klicka på rubriknamnet. För att se en biljetts detaljer, väljer man den i listan genom att klicka på streckkoden. Vill man ha information om innehavaren av ett personligt kort klickar man på innehavarens namn. sida 37

39 Admin Sök/lista användare För att lista systemets användare, väljer man Sök/lista användare i menyn Användare. I listan kan användare aktiveras eller inaktiveras beroende på användarens status. För att ändra användarens uppgifter klickar man på användarnamnet i listan. Ny användare För att lägga till en ny användare i systemet väljer man Ny användare i menyn Användare. ANVÄNDARE Förnamn: Användarens förnamn. Efternamn: Användarens efternamn. Användarnamn: Användarens användarnamn. Fältet är obligatoriskt. Lösenord: Användarens lösenord. Fältet är obligatoriskt. Lösenordsbekräftelse: Bekräfta lösenordet ovan. Fältet är obligatoriskt. Profil: Vilken användarprofil som användaren ska ha. sida 38

40 sida 39

41 Profiler En användarprofil anger vilka rättigheter man har i systemet. För att skapa en ny användarprofil väljer man Profiler i menyn Användare. Under varje användarprofil väljs vilka rättigheter profilen ska ha. Installer: Rättighet att göra systeminställningar t.ex. lägga till kortläsare m.m. Har tillgång till alla flikar. Administrator: Rättighet att göra administratörsinställningar i systemet under alla flikar utom System. XReport: Rättighet att ta ut en x-rapport från systemet. EndOfDay: Rättighet att göra dagsavslut. Profilen kopplas sedan till användaren i användarregistret. Normalt skapar man profiler för installatör (Confidence personal), administratör, kassaansvarig och kassaanvändare. Så här kan profilen för kassaansvarig se ut. sida 40

42 Sök/lista språk Man kan ha flera språk i systemet, främst för användning i webshopen. För att visa de språk som finns i systemet väljer man Sök/lista språk i menyn Språk. Vill man ändra språkets namn klickar man på språkkoden i listan. För att ta bort ett språk klickar man på krysset till höger. Minst ett språk (vanligtvis svenska) måste anges. Registrera språk För att lägga till ett nytt språk, väljer man Registrera språk i menyn Språk. SPRÅK Unik språkkod: Här anges språkkod. Namn: Språkets namn. sida 41

43 Sök/lista valutor För att visa de valutor som finns i systemet, väljer man Sök/lista valutor i menyn Valutor. Vill man ändra växelkurs, klickar man på valutans namn i listan. För att ta bort en valuta från systemet, klickar man på krysset till höger i listan. Minst en valuta (vanligtvis svenska kronor) måste anges. Registrera valuta För att lägga till en ny valuta i systemet, väljer man Registrera valuta i menyn Valutor. VALUTA Valutanamn: Valutans namn. Växelkurs: Valutans växelkurs. Minsta enhet: Valutans minsta enhet. Konverteringsfaktor: Valutans konverteringsfaktor. Formateringssträng: Valutans konverteringssträng t.ex. 100 eller 100 kr. sida 42

44 Anläggning(ar) För att visa systemets olika anläggningar väljer man Anläggningar i menyn Övrigt. För att skapa en ny anläggning väljer man Skapa ny. För att ändra anläggningsuppgifterna klickar man på anläggningens namn i listan. ANLÄGGNING Namn: Anläggningens namn. Organisationsnamn: Anläggningens företagsnamn. Organisationsnummer: Anläggningens organisationsnummer. Momsregistreringsnummer: Företagets momsregistreringsnummer t.ex. SE{Org.nr.}-01. ADRESS Anläggningens adressuppgifter. sida 43

45 Journal Under Journal i menyn Övrigt hittar man alla händelser i systemet, t.ex. när en biljett har skapats eller att ett betalsätt använts. Det går att filtrera på id, händelse, tidsstämpel, användare, försäljningsplats och information. Dagsavslut Under Dagsavslut i menyn Övrigt finns alla dagsavslut som gjorts i kassorna. Det går att filtrera på löpnummer, datum, kommentar och försäljningsplats. Klickar man på datumet under Från får man upp dagsavslutet i sin helhet med alla detaljer. sida 44

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR ADMINISTRATÖRER 1 ARTIKLAR Artiklar Sök/lista artiklar 3 Skapa artikel 3 Skapa enkel biljett 7 Skapa sammansatt biljett 8 Skapa förändringsartikel 9 Skapa ersättningsbiljett 10

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL 1 INNEHÅLL Starta programmet och logga in 2 Beskrivning av kassafönstret 3 Inställningar 6 Anpassa kassavyn 7 Personliga biljetter 10 Rabatter 11 Allotment 11 Dagsavslut

Läs mer

Confidence ticket 1.2

Confidence ticket 1.2 Confidence ticket 1.2 FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLL Starta programmet och logga in Beskrivning av kassafönstret 2 3 Inställningar 6 Personliga biljetter 7 Rabatter 8 Allotment 8 Dagsavslut 9 sida 1 Confidence

Läs mer

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND

LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND LOTS ANSÖKAN TÄVLINGSTILLSTÅND I denna manual beskrivs hur den som är LOTS-administratör i en arrangerande förening ska göra för att ansöka om tävlingstillstånd för en tävling som har fått sitt datum godkänt.

Läs mer

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne

Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne Lathundar Vårdvalskassan för Region Skåne 2016-03-01 Tips! Skriv ut de lathundar ni vill ha lätt tillgängliga och häfta ihop dem som egna häften. Innehåll Lathund 1 - Översikt kassabilden... 3 Lathund

Läs mer

Skapa en mall. Första steget till att lägga upp presentkort i BeX Online är att skapa en presentkortsmall, Försäljning/Värdebevis/Mallar.

Skapa en mall. Första steget till att lägga upp presentkort i BeX Online är att skapa en presentkortsmall, Försäljning/Värdebevis/Mallar. Inledning BeX har utvecklat en ny generation av presentkort som bygger på vår onlineplattform. Korten går att köpa både i butik och webbshop precis som vanliga artiklar. Presentkortet laddas med önskat

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

B2C för Svensk Elitfotboll Urval

B2C för Svensk Elitfotboll Urval B2C för Svensk Elitfotboll Urval INNEHÅLL 1. Generellt om Urval... 2 1.1. Skapa nytt Urval... 2 1.2. Dela ut urval till dina kollegor... 6 2. Objektstruktur för B2C... 7 2.1. Privatpersonkortet... 7 2.2.

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3 Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Att använda laget.se

Att använda laget.se 2012 Att använda laget.se för ungdomsledare i MSSK Dokumentet är framtaget för att hjälpa till att förenkla användningen av lagens webbsidor. Har du förslag på ändringar eller ser felaktigheter kan du

Läs mer

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25

Skolan på webben. för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Skolan på webben för vårdnadshavare till barn i grundskola, särskola och träningsskola - Manual till SchoolSoft 2013-03-25 Ändra kontaktuppgifter... 4 Startsidan... 7 Veckovyn... 7 Dagsvyn... 7 Aktuellt...

Läs mer

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3

ISUPOS KASSA 3. Manual för användning av kassan. Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 ISUPOS KASSA 3 Manual för användning av kassan Denna manual beskriver dagliga användning av ISUPOS KASSA 3 AffärsIT i Skandinavien AB, Ramgatan 11 653 41 Karlstad Innehållsförteckning S2 Logga in S3 Ställa

Läs mer

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Innehållsförteckning Instruktion för att lägga in din avhandling i DiVA... 2 Publicera avhandlingen... 2 Publicering

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker

Version: 2012-08-13 v.1.0. Manual för praktiker Version: 2012-08-13 v.1.0 Manual för praktiker Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Redigera behandling...

Läs mer

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30

Mikromarc 3 Fjärrlån. Version 6.30 Mikromarc 3 Fjärrlån Version 6.30 Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, januari 2015 Innehåll INLEDNING... 3 KOM IGÅNG MED FJÄRRLÅN... 4 KOPPLING MOT LIBRIS FJÄRRLÅN... 4 E-POSTINSTÄLLNINGAR... 4 FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR...

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier

Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Skärmbilder med beskrivningar från EasyCashier Ett axplock av funktioner, inställningar, rapporter m.m. som finns i kassasystemet Det första man möts av i EasyCashier är inloggningsrutan. Här väljs vilken

Läs mer

DiveDB Version 3.0.0. Användarmanual

DiveDB Version 3.0.0. Användarmanual DiveDB Version 3.0.0 Användarmanual Första utgåvan, mars 2004 Copyright Daniel Bergström 2004 daniel@octocode.com http://www.octocode.com/ Skriven i StarOffice 7. Innehåll Innehåll Introduktion... 1 Systemkrav...

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Användarmanual. OrderOnlineWeb

Användarmanual. OrderOnlineWeb Användarmanual OrderOnlineWeb OrderOnlineWeb är ett tilläggsprogram för Visma Administration som ger dig möjlighet att hantera en order överallt. Med OrderOnlineWeb kan du ge korrekt information om lagerstatus,

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Kassarutiner Mat&Kalas

Kassarutiner Mat&Kalas Kassarutiner Mat&Kalas Dessa rutiner uppdateras ständigt och det är serveringsansvarig som är skyldig att kolla upp så att rätt rutiner följs. Uppdaterade rutiner läggs upp här: http://www.chs.chalmers.se/sv/dokument-rutinerregler.

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem

Ansök till förskola och familjedaghem Ansök till förskola och familjedaghem Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst. Manualen beskriver hur du gör för att

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide

Euro-50TE Mini. Snabbguide Euro-50TE Mini Snabbguide Version 1.1. Utgiven i december 2009. Får ej kopieras eller mångfaldigas utan utgivarens tillstånd. Origum Distribution AB. INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDHAVANDE I REGISTRERINGSLÄGET...

Läs mer

Exempel. Exempel AB. I detta bonussystem får kunden 100 kr för varje 1000 kr han/hon handlar för.

Exempel. Exempel AB. I detta bonussystem får kunden 100 kr för varje 1000 kr han/hon handlar för. Inledning BeX bonussystem är ett flexibelt och användarvänligt system. Systemet omvandlar köpbelopp hos kunden till bonusbelopp, företaget väljer själv hur många bonuspoäng kunden får för varje krona.

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura.

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Internfakturering Buntöversikt internfaktura Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Avsändare - Avsändaren beställer rapporten "Buntöversikt internfaktura" efter att

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16)

Netwise CMG Voice. 2002-02-28, Rev 1.0, CJ 1(16) Netwise CMG Voice Allmänt... 2 Användargränssnitt... 3 Telefongränssnitt... 3 Aktivitetsinformation... 3 Administration... 3 Inloggning... 4 Huvudmeny...4 Administration av dina röstmeddelanden... 5 Administration

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning. 4. 1. Installation. 4. Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7 4. Licensnummer. 4. Tillverkningsnummer.

Innehållsförteckning. Inledning. 4. 1. Installation. 4. Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7 4. Licensnummer. 4. Tillverkningsnummer. Manual Version 3.4 Innehållsförteckning Inledning. 4 1. Installation. 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7 4 Licensnummer. 4 Tillverkningsnummer. 5 Uppgradering. 5 2. Kassavy. 6 Menyknappar

Läs mer

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8

Lär dig sökmöjligheterna i Disgen 8 Det har blivit dags att titta på sökmöjligheterna i Disgen. Det finns egentligen två olika sökfunktioner i Disgen, Välj person och Sök personer. Här behandlas dessa båda funktioner. Välj person och Sök

Läs mer

Manual för Kollektomat

Manual för Kollektomat Manual för Om detta dokument Denna manual är en översikt över vad som behövs göras för att komma igång med. Allting från fysisk transport till installations anvisningar och avstämning ska hanteras av detta

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Lathund rapportverktyget

Lathund rapportverktyget Lathund rapportverktyget Rapportverktyget är ett fristående program som används för att skapa och ta fram olika typer av rapporter ur systemet. Det används också för att skapa designer och mallar för bl.a.

Läs mer

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum.

Euro-50TE Mini. Snabbguide. Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50. www.origum. Euro-50TE Mini Snabbguide Origum Distribution AB Rosersbergsvägen 28 195 71 Rosersberg origum@origum.se 08-410 509 50 www.origum.se Z-mode - Z Rapportering. Alla försäljningsrapporter som skrivs ut i Z-mode

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Uppdaterat 2015-11-16 Detta användarstöd hanterar: - avtal - behörigheter - roller - inloggning - kommunspecifik information och gäller i första hand dig som har

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

Användarmanual HOIF.org

Användarmanual HOIF.org Användarmanual HOIF.org HOIF.org 2013-05-21 37 sidor Användarmanual för HOIF.org Introduktion Det här är en manual till alla användare på hemsidan HOIF.org Hur får jag ett användarkonto? För att kunna

Läs mer

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning...

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning... PASiS utbildning 2004-12-15 Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem Allmänt...2 Att logga in i EASY 3 Att registrera personuppgifter.. 4 Nyuppläggning...4 Översikt över användarens behörighet...5

Läs mer

Miljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp

Miljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp Miljo statistiks-underlag / CO2-utsla pp 2010-12-09: Göran Gustafsson / Åbergs DataSystem AB Bakgrund Det finns två sätt att arbeta med miljöstatistik i Rebus. Det första alternativet är att bara skriva

Läs mer

Lucat. Manual för Katalogadministratörer

Lucat. Manual för Katalogadministratörer Lucat Manual för Katalogadministratörer Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets syfte... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3 Definition... 4 2 Lucat... 5 2.1 Allmänt om Lucat... 5 2.1.1 Inloggningen...

Läs mer

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2013-11-04. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2013-11-04 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Massutbyte av HCC. Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin

Massutbyte av HCC. Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin Massutbyte av HCC Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Förutsättningar... 2 1.2.1 Informera alla användare att de ska ha sina pinkoder

Läs mer

Du börjar med att gå till Pågående ordrar och väljer leveransdatum under rubriken Ny order (1). Här ser du när du senast måste lämna din order för

Du börjar med att gå till Pågående ordrar och väljer leveransdatum under rubriken Ny order (1). Här ser du när du senast måste lämna din order för OrderGuiden En kort presentation av hur OrderWebben ser ut, hur du enkelt lägger beställningar, samt de övriga funktioner som här finns tillgängliga dygnet runt. Du börjar med att gå till Pågående ordrar

Läs mer

Så här gör du i Skolportalen

Så här gör du i Skolportalen Så här gör du i Skolportalen Webbplatsadress: https://skolportal.tyreso.se/ Här har vi samlat information om hur du gör för att ändra och lägga in ny information i Skolportalen. Ansök om konto sid 1 Glömt

Läs mer

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning Kundportal Kundportal - Användarhandledning Version 1.0 Status Preliminär Datum 2014-12-07 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen... 3 Support - Time Care Support Team... 3 Begränsat

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Varukorgen avgifter Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Varukorgen avgifter 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Rapportering till FORA 2016

Rapportering till FORA 2016 Användarmeddelande 20151221 Rapportering till FORA 2016 Bäste kund! I januari varje år ska företag knutna till Fora rapportera löneuppgifter för sina anställda till Fora. Uppgifterna ska rapporteras på

Läs mer

Inköpsförslag används för att på ett enkelt sätt se vad som behöver köpas hem.

Inköpsförslag används för att på ett enkelt sätt se vad som behöver köpas hem. Inköpsprocess Användarhandledning I verktygsfältet finns det en knapp som heter Handel. När ni klickar på Handel-knappen kommer det upp undermenyer. Ni klickar då på undermenyn inköp. Då kommer det upp

Läs mer

Startguide - Moms tillkommer (Res)

Startguide - Moms tillkommer (Res) Startguide - Moms tillkommer (Res) Ända från Rebus barndom har man bara kunnat arbeta med Moms ingår i resebyrå-modulen och Arrangörs-modulen. I den fristående Kundfaktura-modulen har man däremot kunnat

Läs mer

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99)

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99) 13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) 4.1 Kontroll av till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99) När vi kontrollerar till externa kunder börjar vi med att söka i kundregistret via Agresso Ekonomi/

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg!

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Önskemål om ändring av barnomsorg Är ditt barn placerat och du vill ändra eller byta placering inom kommunen Använd blanketten önskemål om ändring av barnomsorg som

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar

Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3. Full Spårbarhet. Full spårbarhet av dina DHL sändningar Användarmanual DHL ACTIVETRACING 3.3 Full Spårbarhet Full spårbarhet av dina DHL sändningar Benutzerhandbuch, November 2009 Seite 2 Innehållsförteckning Introduktion...3 1.Åtkomst 4 2. Registrering...5

Läs mer

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud april 04 Manual biljettmaskin ombud BETALSÄTT Kontant/Betalkort INLOGGNING Håll ditt säljkort mot biljettmaskinen Tryck på knappen START Ny bild visas med ditt säljarnummer ifyllt och fältet för PIN-kod

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation.

Om du vill hitta tillbaka till din sektion klicka på fliken i huvudmenyn som heter organisation. Lathund för medlemsregistret Det första ni skall göra Det första ni ska göra i systemet är att kontrollera att er sektions uppgifter är korrekta. Ni registrerar en huvudadress som all post skickas till.

Läs mer

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25 Manual Behandlare Stöd och behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Stöd och behandling... 5 1.2. Roller och Behörigheter... 5 1.3. Förutsättningar för att kunna arbeta

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Lathund. Tillval Teknisk Förvaltning Registrera tillvalsbeställning från Mina Sidor INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Tillval Teknisk Förvaltning Registrera tillvalsbeställning från Mina Sidor INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Tillval Teknisk Förvaltning Registrera tillvalsbeställning från Mina Sidor VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG:

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

excellence PRO Butiksdatasystem

excellence PRO Butiksdatasystem excellence PRO Butiksdatasystem Handbok för kassahanteringen Flexicon, Enköping 2001-1 - Innehållsförteckning Punkt Innehåll Sida 1 Kassabildens utseende 3 2 Inloggning 3 3 Att sälja en artikel med streckkodsläsare

Läs mer

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa

Administratörsverktyget. Hogia Small Office Kassa Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Innehållsförteckning Administratörsverktyget Hogia Small Office Kassa Logga in............................................................. 3 Artiklar..............................................................

Läs mer

Manual för administratörer - fiske

Manual för administratörer - fiske Version 2.0 2014-02-14 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Instruktioner för analys- appen

Instruktioner för analys- appen Instruktioner för analys- appen 1. Inledning 2. Inloggning (behöver bara göras 1 gång eller vid omstart av telefonen) 3. Select (välj butik och sortiment) 4. Scan (läs streckkoder) 5. Analysera (vad saknas/vad

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Grupphantering i Rebus-Res

Grupphantering i Rebus-Res Grupphantering i Rebus-Res Detta är en beskrivning av funktionen Grupphantering som finns i Rebus Resebyrå-system. Grupphanteringen innebär i huvudsak att man kopplar ihop beställningar som tillhör en

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1

DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT. Erik Kalström - Datatal AB. Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 1 DATATAL FLEXI CALL CENTER AGENT Erik Kalström - Datatal AB Copyright 1996-2015 Datatal AB. All rights reserved. 1 2 1 Starta Call Center Agent... 3 2 Logga in... 4 3 Användargränssnitt... 5 3.1 Samtal

Läs mer

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET

GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET GUIDE FÖR RECENSIONSVERKTYGET Med recensionsverktyget kan du enkelt samla in recensioner och utvärderingar av era utbildningar. Genom att skapa och schemalägga utskick till fler personer samtidigt får

Läs mer

Ny anläggning/inventarie

Ny anläggning/inventarie Registrera anläggning sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering

Läs mer

Dela in staden i lagom stora bitar

Dela in staden i lagom stora bitar ANVÄNDARINFO version 007-07-0 Villamotorn Hur man aktiverar villaområden för självanmälan och tar hand om intresseanmälningar och processen för anslutning. Fastighetsägare En enskild villaägare har två

Läs mer

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 MM2 Låntagarimport Manual för hantering av låntagarimport Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 IMPORTERA LÅNTAGARE: ÖVERSIKT... 4 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter

Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Manual för uppdatering av föreningsuppgifter Föreningar ska från och med 2015-01-01 uppdatera uppgifter via nätet. För att ni ska vara en godkänd/bidragsberättigad förening krävs att ni uppdaterar och

Läs mer