Din manual AEG-ELECTROLUX B8110-M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual AEG-ELECTROLUX B8110-M http://sv.yourpdfguides.com/dref/603587"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B8110-M. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Ge den till eventuella framtida ägare av spisen. dessa informationer under alla omständigheter Efter denna symbol erhålls kompletterande informationer om användningen av spisen och praktiska betjäning. Med klöverbladet markeras tips och informationer om spisens ekonomiska och miljövänliga användning. För störningar som eventuellt kan inträffa finns det anvisningar i den här bruksanvisningen för att åtgärda dem på egen hand, se avsnitt "Vad gör man när...". Vid tekniska problem finns vår AEG-SERVICE i närheten och står alltid till förfogande för dig (adresser och telefonnummer hittar du i avsnittet "Kundservicekontor"). Lägg också märke till avsnittet "Service". Tryckt på papper som tillverkats miljövänligt. Den som tänker ekologiskt handlar även så... 2 Innehåll INNEHÅLL Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar.. Avfallshantering.. De viktigaste funktionerna på din ugn Spisbeskrivning... 9 Panel Klockfunktioner Ugnsutrustning....

3 Ugnstillbehör Ugnsfunktioner Innan spisen används första gången Ställa in/ändra klocka En första rengöring Användning av ugnen.. Sätta in/ta bort fettfilter..... Sätta in galler och panna..... Sätta på och stänga av ugnen Ändra ugnstemperatur...

4 .... Ändra ugnsfunktioner... Avläsa ugnstemperatur Snabbstart R. Arbeta med automatikfunktionen... Stänga av automatiskt.... Sätta på och stänga av automatiskt... Avläsa automatiska inmatningar. Ändra automatikinmatningar i efterhand.... Radera automatikinmatningar... Information om automatikfunktioner.. Ställa in signalur

5 .. Sätta på/stänga av ugnslampa Stänga av/sätta på klockdisplay..... Säkerhetsavstängning på ugnen.... Barnspärr på ugnen Innehåll Användning, tabeller och tips..... Gräddning... Tabell för gräddning. Tabell för lådor och gratänger Tabell för djupfryst/färdiglagat.. Ugnsstekning....

6 . Tabell för ugnsstekning.... Grillning.... Tabell för grillning... Biofunktioner..... Lågtemperaturstekning.... Tabell för ugnsstekning i låg temperatur.... Göra yoghurt.. Jäsa deg Torka frukt och grönsaker.. Upptining....

7 .... Upptiningstabell..... Konservering..... Konserveringstider... Tabell för temperaturförslag Rengöring och skötsel.. Ugnen utvändigt Ugnen invändigt.. Tillbehör

8 .... Fettfilter.... Stegar Glaskeramiktak på ugnen..... Ugnslampa.. Ugnslucka Ugnsglas Vad gör jag när Installationsanvisning Tekniska data..

9 .. Bestämmelser, normer, direktiv..... Säkerhetsanvisningar för installatören.... Installation Service Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1 Säkerhetsanvisningar Installation av anslutning av den nya ugnen får endast göras av en auktoriserad fackman. Följ den anvisningen annars gäller inte garantin i händelse av skador. Säkerheten på AEG:s elektriska apparater uppfyller erkända tekniska föreskrifter och lagen om apparatsäkerhet. Dessutom ser vi oss som tillverkare föranledda att göra dig förtrogen med följande säkerhetsanvisningar. Allmän säkerhet Var försiktig när elektriska apparater ansluts till uttag i spisens närhet. Sladdar får inte hamna på heta kokzoner eller klämmas in under den heta ugnsluckan. Om det finns brott eller sprickor i ugnens glaskeramiktak måste spisen kopplas ifrån elnätet. Stäng av ugnen innan du gör det. Skruva sedan ur säkringarna. Förvara inte något lättantändligt material i ugnen.

10 Det kan antändas när den sätts på. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att rengöra spisen med ångstråleeller högtrycksrengörare. Om våld används framför allt på glaskanterna på framrutan kan glaset gå sönder. Vid kokning, stekning och grillning blir ugnsluckan het. Håll därför små barn som princip på avstånd. Överhettade fetter och oljor antänds snabbt. Stanna kvar i närheten när du lagar till rätter i fett eller olja (t ex pommes frites). När du använder alkoholhaltiga tillsatser i ugnen kan det eventuellt bildas en lättantändlig blandning av alkohol och luft. Öppna i det fallet luckan försiktigt. Håll inte på med glöd, gnistor eller eld. Vi rekommenderar att låta anrättningen stå kvar i den avstängda ugnen ca 1015 minuter med stängd ugnslucka. Endast specialister får utföra reparationer på spisen. Betydande faror kan uppstå genom felaktiga reparationer. Vänd dig i händelse av reparation till vår kundservice eller till din fackhandlare. Vid störningar på spisen: skruva ut säkringarna eller slå ifrån dem. 5 Bruksanvisning Avsedd användning Denna spis får inte användas för något annat ändamål än avsett, utan bara för i hushållet vanligt förekommande tillagning av maträtter som kokning, stekning och gräddning. Använd bara spisen till anrättning av maträtter. Använd inte ugnen till att värma upp rummet. Så undviker du skador på spisen Lägg inte aluminiumfolie på ugnsbotten och ställ inte någon plåt, gryta etc. på botten eftersom emaljen annars kan skadas av den värme som ansamlas. Rengör spisen efter varje användning. Det är lättast att ta bort smutsen då och sedan bränner den inte alls fast. Fruktsaft som droppar från plåten lämnar fl& Ugnsfunktioner och funktionslampor Knappar för att välja önskad ugnsfunktion. Vald ugnsfunktion indikeras på respektive funktionslampa. Snabbstart Väljs efter val av ugnsfunktion och temperatur för snabb uppvärmning av ugnen. När inställd temperatur uppnåtts sker automatisk omkoppling till vald ugnsfunktion. Temperatur- och tidval Knapp för att ställa in tid och temperaturvärde, beroende på vald funktion. Vald inställning visas i temperatur-/tiddisplayen. Klockfunktioner och funktionslampor Knapp för att ställa in klockans funktioner. Vald funktion visas med respektive funktionslampa. 9 Bruksanvisning Ugnsbelysning Knapp för att sätta på och stänga av ugnsbelysningen. Så länge som ugnen används är ugnsbelysningen automatiskt på. Den kan dock stängas av med den här knappen och sättas på bara vid behov. På så sätt sparar du energi. Temperaturlampa Temperaturlampan lyser så länge som ugnen värms upp och slocknar när inställd temperatur uppnåtts. Klockfunktioner Din spis har en klocka som kan programmeras som gör att du kan avläsa klockan, använda den som signalur eller ställa in gräddnings- och stektider med hjälp av automatikfunktionen. Klocka Med funktionen KLOCKA visas i temperatur-/tiddisplayen aktuell tid, så länge som det inte finns någon ugnsfunktion inkopplad. Signalur Med funktionen SIGNALUR kan du ställa in en max. tid på 1 timma och 30 minuter. Signaluret fungerar som en normal äggklocka och har ingen påverkan på ugnsanvändningen. Automatikfunktion Med funktionerna KOKTID och STOPPTID kan du ställa in klockan så att ugnen sätts på och stängs av automatiskt. 10 Bruksanvisning Ugnsutrustning Falsar På ugnens båda sidor sitter det stegar med vardera 6 falsar för att skjuta in tillbehöret på. Lägg märke till att falsarna räknas uppifrån och nedåt. Tippskydd Alla plåtar/galler har tippskydd som förhindrar att man oavsiktligt drar ut någon del helt och hållet Tippskyddet måste sitta baktill när man skjuter in plåtarna/gallret. Fettfilter Det medlevererade fettfiltret skyddar fläkten i ugnens bakvägg från nedsmutsning. Använd det alltid vid ugnsstekning med varmluft eller varmluftsgrillning. Eftergående fläkt Fläkten kopplas automatiskt in så snart som ugnen startats. När ugnen stängts av fortsätter fläkten att gå för att kyla ned ugnen och stänger sedan av sig automatiskt igen. 11 Bruksanvisning Ugnstillbehör Följande delar ingår i leveransen: Bakplåt För bakning Galler Kärl, kakformar Långpanna För matlagning eller som uppsamlingskärl för fett, vid grilling 12 Bruksanvisning Ugnsfunktioner På ugnen har du följande funktioner till förfogande: PIZZA-/STEKLÄGE Med den här funktionen kan du grädda bakverk med nög fuktighet på en nivå. Dessutom är den lämplig för bakverk, där botten behöver mer färg och sprödhet. Hit räknas bl a pizza, skinkpaj, osv. Denna funktion rekommenderas öven vid stekning. Ugnstemperaturen är i allmänhet C lägre än vid över-/undervärme. Över-/undervärmen är igång och dessutom är fläkten inkopplad. VARMLUFT Varmluft lämpar sig särskilt bra för att grädda på flera nivåer. Ugnstemperaturen är i allmänhet C lägre än vid över/und.värme. Ett ringformat värmeelement och en del av undervärmen är igång. Dessutom ser en fläkt i ugnens bakvägg till att den varma luften ständigt cirkuleras. Värmen når anrättningen från alla sidor. ÖVER/UND.VÄRME Över-/undervärme är lämpligt för att grädda och steka på en nivå. Värmen fördelas jämnt uppifrån och nedifrån. VARMLUFTSGRILL Varmluftgrillning kan användas för att grilla eller ugnssteka fågel på en nivå. Funktionen är också lämplig för att gratinera. Grillelement och fläkt är igång samtidigt. R Snabbstart Med extrafunktionen snabbstart kan du på kort tid förvärma den tomma ugnen för den förutbestämda funktionen.

11 Under funktionen snabbstart kopplas flera värmeelement in samtidigt. STORA GRILLEN Lämpar sig för att grilla eller rosta större mängder, som t ex biffar, schnitzel, fisk eller formbröd. Både tak-och grillelementet kopplas in vid denna funktion. 13 Bruksanvisning LILLA GRILLEN Lämpar sig särskilt bra för att grilla eller rosta mindre mängder, t ex grilla 2 biffar eller 4 formbrödsskivor. Värmen kommer från grillelement i ugnstaket. UNDERVÄRME Med den här ugnsfunktionen kan du t ex eftergrädda fuktiga kakor underifrån så att de blir frasiga. Här är bara det värmeelement som sitter under ugnens botten igång. UPPTINING Med ugnsfunktionen upptining kan du t ex konstant tina en aningen eller tina upp tårtor, smör, bröd, frukt eller andra känsliga livsmedel. Vid den här funktionen är bara fläkten igång utan värme. 14 Bruksanvisning Innan spisen används första gången Ställa in/ändra klocka När anslutning skett till elnätet blinkar funktionslamporna KLOCKA och temperatur-/tiddisplay. Först måste du nu ställa in klockan. Inställning av klockan kan göras antingen när spisen är på eller avstängd. 3 Om klockan inte är inställd kan ugnen inte användas. Ställa in klockan 0 1. Tryck på knapparna + eller - och ställ in önskad tid på klockan. Med varje tryckning på knappen + höjs eller - sänks tiden med en minut. 2. Tryck på klockknappen W eller vänta ca 5 sekunder. Temperatur-/tiddisplayen kopplar om klockan från blinkande till konstant ljus. Klockan är därmed inställd. 3 Genom att trycka in knapparna + eller - i mer än 2 sekunder börjar minuterna att gå framåt eller bakåt tills knappen släpps upp igen. På så sätt kan du uppnå önskad tid snabbare. 15 Bruksanvisning 3 Om spisen varit frånkopplad från elnätet, t ex på grund av en frånslagen säkring, blinkar temperatur-/tiddisplayen igen. I det fallet ställer du in klockan enligt beskrivningen på nytt igen. Ändra klockan Inställningen på klockan kan ändras antingen när spisen är på eller avstängd. I temperatur-/tiddisplayen visas inställd tid på klockan Tryck på knappen W tills funktionslampan KLOCKA blinkar. 2. Ställ in klockan enligt beskrivningen. En första rengöring Innan du använder ugnen första gången ska den rengöras noga. Du kan använda belysningen för att underlätta rengöringen. 0 1.Sätt på spisen med huvudknappen. Kontrollampan över knappen lyser. 2. Tryck på ugnsbelysningsknappen L. 3. Ta ut alla tillbehörsdelar och stegar och rengör dem i varmt vatten tillsatt med handdiskmedel. 4. Rengör och torka också ur ugnen med varmt vatten tillsatt med handdiskmedel. 5. Torka bara av spisfronten med fuktig trasa. Tips: Använd vanligt puts- och rengöringsmedel för rostfritt stål på fronter av rostfritt stål som samtidigt bildar ett skyddande hinna mot fingeravtryck. Observera: Använd inga skarpa och skurande rengöringsmedel! Ytan skulle kunna skadas Bruksanvisning Användning av ugnen Sätta in/ta bort fettfilter Sätt alltid in fettfiltret när du ugnssteker. 0 Sätta in fettfilter Ta tag i fettfiltrets grepp och sätt in de båda hållarna uppifrån och nedåt i öppningen på ugnens bakvägg (fläktöppningen). Ta bort fettfilter Ta tag i fettfiltrets grepp och haka loss det uppåt. 0 Sätta in galler och panna Alla plåtar/galler är försedda med en liten utbuktning till höger och vänster. Den tjänar som tippskydd och måste alltid peka nedåt. 0 Sätta in galler Sätt in gallret så att de båda styrskenorna pekar uppåt. Tippskyddet måste peka nedåt och sitta baktill i ugnen. Sätta in galler och panna När galler och långpanna används samtidigt sätt då in gallrets tippskydd exakt i långpannans urtag Bruksanvisning Sätta på och stänga av ugnen 0 1. Sätt på spisen med huvudknappen. Kontrollampan över knappen lyser. 2. Ställ in önskad funktion genom att trycka på knappen X eller Y. 3. Vald funktion visas. I temperatur-/tiddisplayen visas ett temperaturförslag. Om den föreslagna temperaturen inte ändras inom ca 5 sekunder börjar ugnen värmas upp. Temperaturlampan visar att ugnen värms upp. När inställd temperatur uppnåtts slocknar temperaturlampan. 4. För att stänga av ugnen tryck på knappen X eller Y. 5. Tryck på huvudknappen för att stänga av spisen. Kontrollampan slocknar ovanför knappen. 18 Bruksanvisning Ändra ugnstemperatur När ugnsfunktion valts visas i temperatur-/tiddisplayen ett temperaturförslag som motsvarar funktionen. Vid behov kan du före eller under gräddningen justera det. Tryck på + eller - knapparna, för att ändra på temperaturen uppåt eller nedåt. Ändringen sker i 5 C steg. Genom att trycka in knapparna + eller - i mer än 2 sekunder börjar temperaturdisplayen att röra sig framåt eller bakåt tills knappen släpps upp igen. På så sätt uppnås snabbare önskat värde. 0 3 Ändra ugnsfunktioner 0 1. Tryck en gång på knapp X eller Y. Ugnen stängs av 2. Tryck igen på knapp X eller Y tills önskad funktion är vald. Om inte föreslagen temperatur ändras börjar ugnen uppvärmningen med den nyvalda funktionen och motsvarande temperaturförslag efter några få sekunder. Avläsa ugnstemperatur 0 Medan ugnen värms upp kan du avläsa den temperatur som redan uppnåtts. Tryck på knapparna + och - samtidigt i 2 sekunder. Temperatur-/tiddisplayen visar den temperatur som redan uppnåtts under uppvärmningen. Efter ca 9 sekunder växlar displayen igen till förinställd temperatur. 19 Bruksanvisning Snabbstart R När en ugnsfunktion valts kan den tomma ugnen förvärmas på relativ kort tid med extra funktionen "snabbstart". Observera: Ställ in anrättningen i ugnen först när snabbstarten är avslutad och ugnen arbetar i önskad funktion Ställ in önskad ugnsfunktion (t ex ÖVER/UND.VÄRME).

12 Ändra eventuellt temperaturförslaget. 2. Tryck på snabbstartknappen R. Kontrollampan över snabbstartknappen lyser. Snabbstarten börjar. När inställd temperatur uppnåtts ljuder en akustisk signal. Kontrollampan slocknar. Ugnen fortsätter nu att värma i förinställd ugnsfunktion och temperatur. Nu kan du ställa in din anrättning i ugnen. 1 3 Funktionen snabbstart kan inte användas tillsammans med funktionerna grill, övervärme eller upptining. Rekommendationer för snabb förvärmning hittar du i kapitlet "användningar, tabeller och tips". Arbeta med automatikfunktionen Du kan utnyttja automatikfunktionen på två sätt. Stänga av automatiskt: Om du har ugnen på och helt enkelt inte vill glömma bort att stänga av den i tid, kan du med klockan bestämma antingen koktiden eller stopptiden på tillagningen. Sätta på och stänga av automatiskt: Om du t ex redan på morgonen eller till lunch vill förbereda en rätt till kvällen, kan du bestämma koktiden och dessutom stopptiden på tillagningen. Ugnen kopplas då automatiskt in vid den framräknade tiden och stängs sedan av igen automatiskt när tillagningen är klar. Exempel: Steken behöver 1 timmas tillagning: KOKTID = Steken ska vara klar klockan 18:00: STOPPTID = Ugnsfunktionen kan väljas antingen före eller efter inställning av automatikfunktionen. 20 Bruksanvisning 3 Du har 5 sekunder på dig varje gång när du valt klockfunktionen för en inmatning. Sedan slocknar funktionslampan för den valda klockfunktionen och du måste välja om den igen. Stänga av automatiskt 0 1. Sätt i förekommande fall på spisen med huvudknappen. 2. Välj ugnsfunktion. Ändra eventuellt temperaturförslaget. 3. Tryck på klockknappen W tills funktionslampan står på KOKTID eller STOPPTID. Temperatur-/tiddisplayen och funktionslampan KOKTID eller STOPPTID blinkar. 4. Tryck inom 5 sekunder på knappen + tills önskad koktid eller önskad stopptid är inställd. Efter ca 5 sekunder kopplar funktionslampan KOKTID eller STOPPTID om till konstant ljus. Klockan är inställd på automatisk avstängning. Så snart som koktiden gått ut eller stopptiden uppnåtts, stängs ugnen av automatiskt. En akustisk signal ljuder i ca två minuter. 5. Tryck på klockknappen W för att stänga av signalen. 6. Stäng i förekommande fall av spisen med huvudknappen. 21 Bruksanvisning Sätta på och stänga av automatiskt För att automatiskt sätta på och stänga av måste både koktid och stopptid matas in. I nedanstående anvisning matas först tillagningens koktid och sedan dess stopptid in. Det går även att göra det i omvänd ordning Sätt i förekommande fall på spisen med huvudknappen. 2. Välj ugnsfunktion. Ändra eventuellt temperaturförslaget. 3. Tryck på klockknappen W tills funktionslampan står på KOKTID. Temperatur-/tiddisplayen visar "0.00". 4. Tryck på knappen + inom 5 sekunder tills önskad koktid visas. 5. Tryck på klockknappen W tills funktionslampan står på STOPPTID. Temperatur-/tiddisplayen visar uträknad stopptid för tillagningen om tillagningen startas genast. 6. Tryck på knappen + inom 5 sekunder tills önskad stopptid för tillagningen visas. Efter ca 5 sekunder kopplar funktionslampan om från blinkande till konstant ljus. Båda funktionslamporna KOKTID och STOPPTID har nu kopplat om till konstant ljus. Därmed är klockan inställd för att sätta på och stänga av ugnen. Ugnen sätts på automatiskt vid den uträknade tidpunkten. När tillagningens stopptid uppnåtts stängs ugnen av automatiskt och det ljuder en akustisk signal i två minuter. 7. Tryck på klockknappen W för att stänga av signalen. 8. Stäng i förekommande fall av spisen med huvudknappen. Avläsa automatiska inmatningar 0 Välj med klockknappen W funktionen KOKTID eller STOPPTID igen. Aktuell funktionslampa börjar blinka. "Temperatur-/tiddisplayen" visar den återstående koktiden eller tillagningens stopptid. 22 Bruksanvisning Ändra automatikinmatningar i efterhand Den koktid eller den stopptid för tillagningen som bestämts kan du ändra även under pågående tillagning Välj med klockknappen W funktionen KOKTID eller STOPPTID igen. Aktuell funktionslampa börjar blinka. "Temperatur-/tiddisplayen" visar den återstående koktiden eller tillagningens stopptid. 2. Tryck inom 5 sekunder på knapp + eller - tills önskat koktid eller stopptid för tillagningen är inställd. 3 0 Ändringar kan bara göras så länge som funktionslamporna blinkar. Radera automatikinmatningar Stäng av spisen med huvudknappen. 3 Information om automatikfunktioner Den KOKTID som maximalt kan ställas in är 23 timmar och 59 minuter. Om stopptiden för tillagningen först bestäms, räknar klockan automatiskt ut maximal koktid och föreslår den. Den KOKTIDEN kan inte förlängas. Exempel: Klocka: Inmatad STOPPTID: Längsta möjliga KOKTID: 2 timmar. Om koktiden för tillagningen bestäms först, räknar klockan automatiskt ut den tidigast möjliga stopptiden och föreslår den. Den STOPPTIDEN kan inte tidigareläggas. Exempel: Klocka: Inmatad KOKTID: 3.00 timmar. Tidigast möjliga STOPPTID: Bruksanvisning Ställa in signalur Signaluret kan ställas in både när ugnen är på och när ingen ugnsfunktion är vald Sätt i förekommande fall på spisen med huvudknappen. 2. Tryck på klockknappen W tills funktionslampan står på SIGNALUR. Funktionslampan SIGNALUR blinkar. Temperatur-/tiddisplayen visar "0.00". 3. Mata in den önskade tiden inom 5 sekunder med knappen Efter några få sekunder slår funktionslampan SIGNALUR om till konstant ljus. Signaluret börjar gå. De inställda minuterna räknas baklänges. 5. När tiden gått ut för signaluret ljuder en akustisk signal i ca två minuter. 6. Tryck på klockknappen W för att stänga av signalen. Funktionslampan SIGNALUR slocknar. 7. Stäng i förekommande fall av spisen med huvudknappen. Ändra inställning på signalur 0 1.

13 Välj med klockknappen W funktionen SIGNALUR på nytt. 2. Ställ in den nya tid som önskas inom 5 sekunder med knapparna + eller Efter några få sekunder slår funktionslampan SIGNALUR om till konstant ljus. Signaluret går nu med den nya tiden. Stänga av signaluret i förtid 0 1. Välj med klockknappen W funktionen SIGNALUR på nytt. 2. Tryck samtidigt på knapparna + och - inom 5 sekunder. Displayen anger visar "0.00". Efter några få sekunder slocknar funktionslampan SIGNALUR och temperatur-/tiddisplayen visar åter den aktuella tiden på dagen. 3 Den längd som signaluret maximalt kan ställas in på är 1 timma och 30 minuter. Om ugnen är på visar temperatur-/tiddisplayen efter det att signaluret ställts in den valda temperaturen igen. Signaluret går vidare i bakgrunden. 24 Bruksanvisning Sätta på/stänga av ugnslampa Ugnslampan sätts på automatiskt så snart ugnen är på. Du kan även sätta på och stänga av ugnslampan manuellt. Ugnen måste vara påsatt med huvudknappen. Tryck på ugnsbelysningsknappen L för att sätta på eller stänga av. 0 Stänga av/sätta på klockdisplay När spisen är avstängd visar temperatur-/tiddisplayen den aktuella tiden på dagen. 2 0 Denna display kan stängas av för att spara ytterligare energi. Ugnen måste vara avstängd. Tryck på knapp R och + samtidigt i ca 2 sekunder. Klockdisplayen slocknar. När ugnen sätts på igen kopplas displayen automatiskt in igen. Säkerhetsavstängning på ugnen Om ugnen inte stängs av efter en viss tid eller inte temperaturen ändras, stängs den automatiskt av. Funktionslampan för vald ugnsfunktion blinkar och temperatur-/tiddisplayen visar tiden. Ugnen stängs av vid: ugnstemperatur C efter 12,5 timmar ugnstemperatur C efter 8,5 timmar ugnstemperatur C efter 5,5 timmar ugnstemperatur C efter 1,5 timmar Annullera säkerhetsavstängning 0 Tryck en gång på knappen "ugnsfunktion" X eller Y. Ugnen är avstängd och därefter startklar igen. När ugnen används tillsammans med automatikfunktionen är säkerhetsavstängningen inte i funktion Bruksanvisning Barnspärr på ugnen Ugnen är utrustad med barnspärr. När barnspärren är inkopplad kan ugnen inte startas. Bara signaluret kan fortfarande användas. 3 Barnspärren gäller bara ugnen, inte kokzonerna. För att kunna koppla in barnspärren får det inte vara någon ugnsfunktion inställd. Koppla in barnspärren 0 1. Sätt på ugnen med huvudknappen. 2. Tryck samtidigt på knapparna R och - i ca 2 sekunder. Det ljuder en akustisk signal som bekräftelse. I temperatur-/ tiddisplayen visas "SAFE" i några sekunder. Därefter kopplar displayen om till klockan igen. 3. Varje gång som försök görs att starta ugnen visas i temperatur-/tiddisplayen växelvis "SAFE" eller klockan. Koppla ur barnspärren Det får inte vara någon ugnsfunktion inställd, för att barnspärren ska kunna kopplas ur. Dvs i temperatur-/tiddisplayen måste klockan visas Tryck samtidigt på knapparna R och - i ca 2 sekunder. Det ljuder en akustisk signal som bekräftelse. I temperatur-/ tiddisplayen visas klockan igen. inget fettfilter vid gräddning! Sätt in plåt med avfasningen framåt! Skjut in plåten till bakväggen. Ställ alltid kakor i formar mitt på gallret. formarna i det fallet bredvid varandra på gallret. Gräddningstiden förlängs obetydligt. i det fallet inte temperaturinställningen / :40-1: med fetstil visar den lämpligste ugnsfunktionen vid varje tillfälle. 30 Bruksanvisning Gräddning på flera falsar VARMLUFT Typ av bakverk Fals uppifrån 2 falsar Bakverk på plåt Eclair Strösselkaka Pizza Småkakor Mördegskakor Spritsade småkakor Muffins Maränger Kokoskakor Småkakor på jäsdeg Smördegskakor Småfranska 2. o o o o o o o o , 3. o, 5. 1., 3. o, 5. 1., 3. o, 5. 1., 3. o, :15-0:35 0:20-0:60 0:25-0:40 2:10-2:50 0:40-1:20 0:30-0:60 0:30-0:50 0:30-0:55 2. o o o :35-0:60 0:30-0:60 0:40-0:70 3 falsar Temperatur C Tid Tim:min Tips för gräddning Tips Så här kontrollera du om kakan är genomgräddad Kakan faller ihop (degig, kletig, vattenränder) Kakan är för ljus under Kaka med fuktig dekor/kakan är inte genomgräddad, är ojämnt brun Stick med en provsticka av trä i kakans högsta del. Om det inte längre fastnar någon smet på träet kan du stänga av ugnen och utnyttja eftervärmen. Kontrollera ditt recept. Använd mindre vätska nästa gång. Var observant på bearbetningstiden, framför allt när du använder elvisp eller matberedare. Välj en mörk form nästa gång eller sätt ned kakan på en lägre fals. Grädda i lägre temperatur och längre gräddtid nästa gång. 31 Bruksanvisning Tabell för lådor och gratänger ÖVER/UND.VÄRME Fals uppifrån Makaronilåda Lasagne Gratinerade grönsaker Gratinerade baguetter Söta puddingar Fisklådor Fyllda grönsaker Temperatur C VARMLUFTSGRILL Fals uppifrån Temperatur C Tid Tim:min 0:45-1:00 0:25-0:40 0:15-0:30 0:15-0:30 0:40-0:60 0:30-1:00 0:30-1:00 Tabell för djupfryst/färdiglagat Maträtt Djupfryst pizza Pommes frites1 ( g) Baguetter Djupfryst paj Fals uppifrån /3 2/3 Ugnsfunktion ÖVER/ UND.VÄRME VARMLUFTSGRILL ÖVER/ UND.VÄRME ÖVER/ UND.VÄRME Temperatur enl. uppg. på förpackningen C enl. uppg. på förpackningen enl. uppg. på förpackningen Tid enl.

14 uppg. på förpackningen min enl. uppg. på förpackningen enl. uppg. på förpackningen 1) Anmärkning: vänd pommes frites 2-3 gånger. 3 Ugnen måste som regel förvärmas för djupfryst/färdiglagat. Se informationen, på förpackningen. 32 Bruksanvisning Ugnsstekning Använd ugnsfunktionerna VARMLUFTSGRILL eller ÖVER/UNDERVÄRME för ugnsstekning. 1 Observera: Sätt in fettfiltret vid ugnsstekning! Stekkärl Alla eldfasta formar är lämpliga för ugnsstekning. Tänk på att plasthandtag på formar ska tåla värme. Stora stekar kan du ugnssteka direkt i långpanna eller på gallret med långpannan under (t ex kalkon, gås, 3-4 kycklingar, 3-4 läggar). Magert kött rekommenderar vi att du ugnssteker i stekgryta med lock (t ex kalv, sur- eller nötstek, djupfryst kött). Köttet blir då saftigare. Kött som ska ha en skorpa kan du ugnssteka i stekgrytan utan lock (t ex stekar av fläsk, lamm eller häst, köttfärslimpa, anka, 1-2 läggar, små fåglar, rostbiff, filé, vilt). Tips: Om du ugnssteker i en form (särskilt mindre mängder) blir ugnen inte så nedsmutsad! Falsar Uppgifter om falsar hittar du i den följande tabellen. Anvisningar för stektabellerna I tabellen hittar du uppgifter om lämplig ugnsfunktion, temperaturinställning, tillagningstid och fals för olika slags kött. Tillagningstiderna är bara riktvärden. Vi rekommenderar att man steker kött och fisk i ugnen som väger minst 1 kg. Generellt är funktionerna ÖVER/UNDERVÄRME särskilt lämpliga för mycket magert kött som fisk eller vilt. För alla andra sorters kött (särskilt fågel) rekommenderar vi funktionen VARMLUFTSGRILL. Den tillagningstid som krävs beror på köttslag och kvalitet. För att förhindra att köttsaften som kommer ut bränns fast rekommenderar vi att man tillsätter lite vätska i formen. Vänd steken efter ca 2/3 av tillagningstiden. 2 Stäng av ugnen minuter före tillagningstidens slut för att utnyttja eftervärmen. 33 Bruksanvisning Tabell för ugnsstekning Typ av kött Mängd ÖVER/UNDERVÄRME Fals uppifrån VARMLUFTSGRILL Tid Vikt Nötkött Grytstek Rostbiff, filé - blodig invändigt - rosa invändigt - genomstekt Fläskkött Bog, hals skinka, Kotlettrad, kassler Köttfärslimpa Fläsklägg (förkokt) Kalvkött Kalvstek Kalvlägg Lamm Lammlår, lammstek Lammsadel Vilt Harsadel, harstek upptill 1 kg 1-1,5 kg 1-1,5 kg 1 kg 1,5-2 kg 1-1,5 kg 1-1,5 kg 750 g-1 kg 750 g-1 kg per cm höjd per cm höjd per cm höjd TemperaTemperaFals upptur tur ifrån C C Tim:min 1-1,5 kg :00-2:30 per cm höjd :05-0: :06-0: :08-0: :30-2: :00-1: :45-1: :30-2: :30-2: :00-2: :15-2: :00-1: :25-0: :00-1: :15-1:50 Rådjurs-/hjortsadel 1,5-2 kg Rådjurs-/hjortstek 1,5-2 kg 34 Bruksanvisning ÖVER/UNDERVÄRME Fals uppifrån Typ av kött Mängd VARMLUFTSGRILL Tid Vikt Fågel Fågel, styckad 4-6 delar Kycklingshälfter 2-4 delar Kyckling, gödkyckling Anka Gås Kalkon Fisk (bräsera) Hela fiskar 1-1,5 kg per g per g TemperaTemperaFals upptur tur ifrån C C Tim:min :35-0: :35-0: :45-1: :00-1: :30-3: :30-2: :30-4:00 1-1,5 kg 1,5-2 kg 3,5-5 kg 2,5-3,5 kg 4-6 kg :45-1:15 1) Förvärm ugnen. Uppgifterna i fetstil anger den gynnsammaste ugnsfunktionen för varje tillfälle. 35 Bruksanvisning Grillning Använd ugnsfunktion LILLA GRILLEN eller STORA GRILLEN för att grilla med 300 C temperatur. 1 Observera: Förvärm alltid ugnen i 5 minuter! Det är inte nödvändigt att använda fettfiltret. Grillutrustning Använd galler och långpanna samtidigt vid grillning. Falsar När tunna livsmedel grillas ska alltid den 2 falsen uppifrån användas. Anvisningar för grilltabellen Grilltiderna är bara riktvärden och beror på slag och kvalitet på köttet eller fisken. Vänd på kött- eller fiskbitarna efter halva grilltiden. 1 Varning: Grilla alltid med stängd ugnslucka. Risk för brännskador! Tabell för grillning Det som ska grillas Fals uppifrån 1:a sidan Pannbiffar Fläskfilé Grillkorv Tournedos, kalvfiléskivor Oxfilé, rostbiff (ca 1 kg) Rostat bröd Varma smörgåsar min min 8-10 min 6-7 min min 2-3 min 6-8 min Grilltid 2:a sidan 6-8 min 6-10 min 6-8 min 5-6 min min 2-3 min 36 Bruksanvisning Biofunktioner De låga temperaturer som kan ställas in på den här spisen gör det möjligt att anrätta kött särskilt mört och saftigt, göra yoghurt, jäsa deg eller torka frukt. 1 2 Observera: På alla biofunktioner måste temperaturförslaget ändras! Vid lågtemperaturstekning går det åt upptill 20 procent mindre energi än vid vanlig ugnsstekning. Lågtemperaturstekning Använd ugnsfunktionen VARMLUFTSGRILL lågtemperaturstekning 1 Observera: Sätt in fettfiltret vid ugnsstekning! Stekkärl Alla eldfasta formar är lämpliga för ugnsstekning. Tänk på att plasthandtag på formar ska tåla värme. Ugnsstek alltid utan lock vid lågtemperaturstekning. Falsar Använd fals 4 uppifrån vid lågtemperaturstekning. Allmänn anvisningar Ugnsstekningen sker i 2 steg: Välj hög temperatur för bryning. Sänk därefter till en lägre temperatur. Anvisningar för ugnsstekningstabellen Stektider är bara riktvärden och beror på storlek, slag och kvalitet på köttet eller fisken.

15 Ju tjockare och tyngre köttbit, desto längre tar det att bryna och eftersteka den. Bara hela fåglar behöver vändas. Tillsätt grönsakerna först efter ca 2/3 av bryntiden. Öppna inte ugnsluckan mer efter bryntiden! (Vänd på fågeln dessförinnan.) Värmeförluster skulle förlänga stektiden avsevärt. 37 Bruksanvisning 0 1. Förbered köttet på vanligt sätt (skölj av, torka av, krydda, bind ev. upp i form osv.) 2. Välj ugnsfunktionen VARMLUFTSGRILL. 3. Ändra temperaturförslag till bryntemperatur enligt tabellen. 4. Ställ om till efterstekningstemperatur när bryningen är klar. Tabell för ugnsstekning i låg temperatur VARMLUFTSGRILL Steg 1 Bryna Det som ska stekas Kött Rostbiff Ox-, kalvfilé Kalvsadel Vilt Rådjurssadel Rådjursstek Fågel Kalkonbröst Kyckling Anka Fisk Laxforell Lax (mittbit) Gös / gädda 0, ,7-1, ,5 1,5-2, ,5-2 1, ,5 1-1, Vikt kg Temperatur C Tid min Steg 2 Eftersteka Temperatur C Tid min 3 Vi rekommenderar lågtemperaturstekning för: möra, magra köttbitar och fisk. Lågtemperaturstekning är inte lämpligt för: t ex grytstek, fläskstek. 38 Bruksanvisning Göra yoghurt Använd ugnsfunktionen ÖVER/UND.VÄRME för att tillreda yoghurt. Kärl Använd koppar eller glas på 1,5 dl som behållare till yoghurt och täck över med folie eller lock. Fals Sätt in gallret på fals 3 uppifrån Koka upp mjölk (t ex 1 liter för 6-8 portioner). 2. Låt mjölken svalna till 40 C. 3. Rör ned yoghurtkultur i mjölken, fyll på i behållare och täck över. 4. Ställ behållarna på gallret. 5. Välj ugnsfunktionen ÖVER/UND.VÄRME och ändra temperaturförslaget till 40 C. 6. Ta ut yoghurten efter ca 5-8 timmar (så snart som den är fast). Jäsa deg Använd ugnsfunktionen ÖVER/UND.VÄRME för degjäsning. Kärl Använd en skål som tål upptill 40 C värme när degen sätts. Fals Sätt in gallret på fals 3 uppifrån Täck över degskålen med genomskinlig folie och ställ den på gallret. 2. Välj ugnsfunktionen ÖVER/UND.VÄRME och ändra temperaturförslaget till 40 C. 3. Låt degen jäsa upp tills den är dubbelt så stor. 39 Bruksanvisning Torka frukt och grönsaker Använd ugnsfunktionen VARMLUFT för torkning. Kärl Täck gallret eller plåten med smörpapper. Fals Du kan torka frukt på max. 2 nivåer samtidigt. Sätt in gallret eller plåten på fals 2 och 5 uppifrån. Allmänn anvisningar Det är lämpligt att torka: Fruktsorter som äpplen, päron, sviskon. Använd bara helt mogen frukt av bra kvalitet! Matsvampar 0 1. Tvätta frukten eller grönsakerna och skala, dela dem mindre bitar och torka dem. 2. Fördela frukten eller grönsakerna på gallret eller plåten. 3. Välj ugnsfunktionen VARMLUFT och ändra temperaturförslaget till C. 4. Vänd frukten då och då. 5. Ta ut frukten när den fortfarande går att böja men när man trycker på den kommer det inte längre ut några saftdroppar. VARMLUFT Livsmedel Äppelringar 1/2 cm tjocka Sviskon Svamp 1 Mängd 700g 1-1,2kg 500g-1kg Temperatur C Tid tim ) Tiden beror på fukthalten i livsmedlet. 40 Bruksanvisning Upptining Använd ugnsfunktionen UPPTINING för upptining. 1 Observera: Låt alltid ugnslampan vara på! Annars förlängs upptiningstiden. Upptiningskärl Lägg maträtterna på en tallrik och ställ den på gallret. Använd bara smörpapper eller folie för övertäckning. Använd inga tallrikar eller skålar, eftersom de förlänger upptiningstiden avsevärt. Falsar Sätt vid upptining in gallret på fals 4 uppifrån. 3 Temperaturförslaget på 30 C på ugnsfunktionen UPPTINING går inte att ändra. Anvisningar för upptiningstabellen Nedanstående tabell ger dig några ledtrådar för upptiningstiderna. Upptiningstabell Maträtt Upptiningstid, min Efterupptiningstid, min Anmärkning Lägg kycklingen på ett upp och nedvänt tefat på en stor tallrik. Tina utan övertäckning och vänd den efter halva tiden, eller tina övertäckt med folie. Tina utan övertäckning och vänd efter halva tiden eller täck över med folie. Tina utan övertäckning och vänd efter halva tiden eller täck över med folie. Tina utan övertäckning Tina utan övertäckning Tina utan övertäckning Tina utan övertäckning (Grädden går lätt att vispa även när den är lätt frusen) Tina utan övertäckning. Kyckling, 1000g Kött, 1000g Kött, 500g Forell, 150g Jordgubbar, 300g Smör, 250g Grädde, 2 x 2 dl Tårta, 1400g Bruksanvisning Konservering Använd ugnsfunktionen VARMLUFT för konservering. Konserveringsglas Använd endast vanliga konserveringsglas (konserveringsglas med gummiring och glaslock) för konservering. Glas med skruvlock eller bajonettlås och metallburkar är olämpliga. Falsar Använd fals 4 uppifrån vid konservering. Anvisningar för konservering Använd långpannan vid konservering. Maximalt 6 konserveringsglas som rymmer 1 liter får plats. Placera en kopp med vatten i långpannan, så att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen. Placera konserveringsglasen i långpannan så att de inte vidrör varandra. Alla konserveringsglas ska vara fyllda till samma nivå och förslutna med klammer. Konserveringstider Frukt och inlagda gurkor 0 1. Välj ugnsfunktionen VARMLUFT och ändra temperaturförslaget till 160 C. 2. Stäng av ugnen, när vätskan börjar bubbla i de första glasen (i 1 liters glas efter ca 45 minuter).

16 3. Låt glasen stå kvar ytterligare 30 minuter i stängd ugn för känsliga fruktsorter, t ex jordgubbar ca 15 minuter. Grönsaker eller kött 0 1. Välj ugnsfunktionen VARMLUFT och ändra temperaturförslaget till 160 C. 2. Reducera temperaturen till 100 C, när vätskan börjar bubbla i de första glasen. 3. Låt glasen stå kvar ytterligare ca minuter i 100 C. 4. Stäng sedan av ugnen och låt konserveringsglasen stå kvar ytterligare 30 minuter i stängd ugn. 42 Bruksanvisning Tabell för temperaturförslag Ugnsfunktion PIZZA-/STEKLÄGE VARMLUFT ÖVER/UND.VÄRME VARMLUFTSGRILL GRILL UNDERVÄRME UPPTINING Temperaturförslag 150 C 150 C 200 C 180 C 300 C 150 C 30 C (går inte att ändra) 43 Bruksanvisning Rengöring och skötsel Ugnen utvändigt 0 Torka av med mjuk trasa, vatten och handdiskmedel. Använd inget skurpulver, skarpa rengöringsmedel eller vassa föremål. Du kan använda vanligt puts- och rengöringsmedel för rostfritt stål på fronter av rostfritt stål. Det bildar samtidigt en skyddande hinna mot fingeravtryck. Ugnen invändigt Ugnsbelysning Du kan sätta på ugnslampan för att underlätta rengöringen. Rengöring 0 1. Torka ur ugnen efter varje användning med vatten tillsatt med handdiskmedel och ett par stänk ättika. 2. Torka därefter ugnen torr med en trasa. 3. Ta bort kraftig nedsmutsning med såpa eller särskilt ugnsrengöringsmedel. 1 Varning: Det är av säkerhetsskäl förbjudet att rengöra ugnen med ångstråle- eller högtrycksrengörare! Observera: När ugnsrengöringsmodel används, följ ovillkorligen tillverkarens instruktioner! Tillbehör 0 Diska alla tillbehör (galler, långpanna osv.) efter varje användning och torka av dem ordentligt. Lägg dem en kort stund i blöt för att lättare kunna rengöra dem. Fettfilter 0 1. Rengör fettfiltret i hett vatten med handdiskmedel eller i disk maski- nen. 2. Koka ur det i lite vatten och 2-3 msk maskindiskmedel om smutsen är ordentligt inbränd. 44 Bruksanvisning Stegar För att rengöra sidoväggarna kan stegarna på ugnens vänstra och högra sida tas bort. Demontera och montera stegarna Lossa skruven (ev. med ett mynt). 2. Dra ut stegen framåt nedtill och haka loss den upptill. 3. För montera stegen, haka fast den igen upptill och fäll in den. 4. Dra fast skruven igen. 45 Bruksanvisning Glaskeramiktak på ugnen Du kan utan betänkligheter använda ugnsspray för att rengöra glaskeramiktaket. Vid kraftig nedsmutsning kan du också använda en rakbladsskrapa. 1 Var försiktig:bladet på en rakbladsskrapa är mycket vasst. Risk för skador! Ugnslampa 1 Varning: Risk för strömstöt! Innan ugnslampan byts: stäng av ugnen! skruva loss säkringen i elcentralen eller slå ifrån den. Byta ugnslampa/rengöra glas Placera en trasa på ugnsbotten. 2. Ta bort glasskyddet och rengör det. 3. Byt ugnsbelysningen på 25 W, 230 V, som tål 300 C värme. 4. Sätt på skyddsglaset igen. 5. Ta bort trasan ur ugnen. 46 Bruksanvisning Ugnslucka Det går att ta bort ugnsluckan på din spis för rengöring. Haka loss ugnsluckan 0 1. Öppna ugnsluckan helt och hållet. 2. Fäll upp de färgmarkerade klämspakarna på båda gångjärnen helt och hållet (1). 3. Stäng ugnsluckan förbi stopp till ca 3/4 (2). 4. Ta tag i ugnsluckan på sidorna med båda händerna. Lyft luckan uppåt (var försiktig: tung!) och dra den bort från ugnen (3). 5. Lägg luckan med yttersidan nedåt på ett mjukt och jämnt underlag, t ex en filt för att undvika revor. Haka fast ugnsluckan 0 1. Ta tag i luckans handtagssida på sidorna med båda händerna. 2. Håll luckan i ca 60 C vinkel. 3. Skjut in gångjärnen så långt som möjligt i de båda urtagen till höger och vänster nedtill på ugnen (1). 4. Lyft upp luckan uppåt till stopp och öppna den helt och hållet (2). 5. Fäll tillbaka klämspakarna på båda gångjärnen i ursprungsläge (3), så att färgmarkeringen pekar uppåt igen. 6. Stäng ugnsluckan. 47 Bruksanvisning Ugnsglas Ugnsluckan är försedd med tre efter varandra monterade glasrutor. De båda innersta rutorna kan tas bort för rengöring. 1 Varning: Gör följande steg som princip bara på en ugnslucka som du hakat loss! En lucka som är påhakad kan på grund av lättnaden i vikt när inglasningen tas bort slå upp och skada dig. Demontera översta glaset 0 1. Haka loss ugnsluckan och lägg den med handtaget nedåt på ett mjukt och jämnt underlag. 2. Ta tag i glasrutans övre kant och skjut den mot fjädertrycket i riktning mot ugnsluckans handtag tills den ligger fri nedtill (1). 3. Lyft upp rutan lätt nedtill och dra ut den (2). Demontera mellersta glaset 0 1. Ta tag i nedre kanten på den mel- lersta glasrutan och skjut den i riktning mot ugnsluckans handtag tills den ligger fri nedtill (1). 2. Lyft upp rutan lätt nedtill och dra ut den (2). 3. Ta bort avståndsprofilerna på den mellersta rutans vänstra och högra kant för rengöring. 48 Bruksanvisning Sätta in mellersta glaset 0 1. Sätt på de båda avståndsprofilerna på mellersta glasrutans vänstra och högra kant. 2. För in den mellersta glasrutan snett uppifrån i luckprofilen på handtagssidan (1). 3. Sänk ned den mellersta glasrutan (2) och skjut den mot luckans underkant till stopp under det undre fästet. Sätta in översta glaset 0 1. För in översta glasrutan snett uppifrån i luckprofilen på handtagssidan (1). 2. Sänk ned glasrutan (2). måste sitta fast! 3. ugnsbelysningen inte fungerar? Byt ugnslampan (se rengöring och skötsel). Om du tar kundservice i anspråk för någon av ovan angivna punkter eller på grund av fel användning, är inte besöket av en tekniker från kundservice ens under garantitiden kostnadsfritt. Vänd dig till en fackman, om du inte kommer vidare med den här informationen. 0 1 Varning! Endast fackfolk får utföra reparationer på spisen.

17 Genom felaktiga reparationer kan det uppstå betydande risker för användaren. Vänd dig vid reparation till din fackhandlare eller till kundservice. 50 Installationsanvisning INSTALLATIONSANVISNING 1 Observera: Endast en auktoriserad fackman får installera och ansluta den nya ugnen. Följ den anvisningen annars gäller inte garantin i händelse av skador. Tekniska data Ugnens yttermått Höjd x Bredd x Djup Ugnens innermått Höjd x Bredd x Djup Volym 60 cm x 56 cm x 55 cm 33 cm x 39,6 cm x 41 cm 54 l Bestämmelser, normer, direktiv Den här ugnen uppfyller följande normer: EN och EN gällande säkerheten för elektriska apparater för användning i hushållet och liknande ändamål och DIN / / gällande användningsegenskaperna hos elspisar för hushållet. EN / VDE 0875 del 14-2 EN / VDE 0875 del 14/ EN / VDE 0838 del 2 EN / VDE 0838 del 3 gällande grundläggande skyddskrav för elektromagnetisk kompatibilitet (EMV). 4 Denna ugn uppfyller kraven i följande EU-direktiv: 73/23/EEC från (lågspänningsdirektiv) 89/336/EEC från (EMV-direktiv inklusive ändringsdirektiv 92/31/EEC). 51 Installationsanvisning 1 Säkerhetsanvisningar för installatören I elinstallationen ska det finns en anordning som gör det möjligt att frånskilja spisen på alla poler från elnätet med en kontaktöppningsbredd på min. 3 mm. Lämpliga frånskiljningsanordningar är t ex ledningsskyddsbrytare, säkringar (skruvsäkringar ska skruvas ur sockeln), jordfelsbrytare och reläskydd. Vad gäller brandskydd uppfyller spisen typen Y (IEC ). Endast spisar av denna typ får monteras in med högskåp eller väggar på ena sidan. Beröringsskyddet måste vara säkerställt med inbyggnaden. Skåpets stabilitet måste uppfylla DIN Installationsanvisning Installation 53 Installationsanvisning Viktiga anvisningar 54 Installationsanvisning Förberedelse av köksskåp 55 Installationsanvisning Elektrisk anslutning 56 Installationsanvisning Fastsättning Service och reservdelar SERVICE OCH RESERVDELAR Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel eller via på Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service. 3 Innan du beställer service, enligt EHL åtagandet, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observa, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Innan du kontaktar service, skriv upp följande engligt dataskylten: Typ Produkt nr... Serie nr...

18 Powered by TCPDF ( Inköpsdatum... Hur och när uppträder felet? Konsumentkontakt i Finland Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig ringa vår konsumentrådgivare på tel AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D Nürnberg de Copyright by AEG

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B1100-EW. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX B1100-EW

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE100450. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

QCK6438. inbyggnadsugn

QCK6438. inbyggnadsugn QCK6438 Bruksanvisning Elektrisk inbyggnadsugn 2 Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och där

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts

Läs mer

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

COMPETENCE KB9820E. Multi-ång-inbyggnadsugn. Bruks- och monteringsanvisning

COMPETENCE KB9820E. Multi-ång-inbyggnadsugn. Bruks- och monteringsanvisning COMPETENCE KB9820E Multi-ång-inbyggnadsugn Bruks- och monteringsanvisning Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bruksanvisning s Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten.

Läs mer

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje Glaskeramiskkogezone Glaskeramikhäll Keraaminen keittotaso EHS60020X EHS60020K 24 electrolux Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Din manual SIEMENS HL654200X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3571116

Din manual SIEMENS HL654200X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3571116 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL654200X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

Din manual SIEMENS HL53029NN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567995

Din manual SIEMENS HL53029NN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567995 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL53029NN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030 Bruksanvisning Inbyggnadsugn SU6030 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången _ 5 Daglig användning 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

HB76A1.60S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000609507* 9000609507

HB76A1.60S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000609507* 9000609507 HB76A1.60S [sv] Bruksanvisning...3 *9000609507* 9000609507 ó Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Din nya ugn... 5 Kontroller...5

Läs mer

Bruksanvisning i monteringanvisningar

Bruksanvisning i monteringanvisningar Bruksanvisning i monteringanvisningar EEH 6500.0 EEH6500_0 SW H11 Här hittar du... Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din häll/ ugn. Här hittar du viktig information beträffande

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

HB36A1.60S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000607430* 9000607430

HB36A1.60S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000607430* 9000607430 HB36A1.60S [sv] Bruksanvisning...3 *9000607430* 9000607430 ó Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Din nya spis... 5 Kontroller...5

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX 61200M-WNAD4

Din manual AEG-ELECTROLUX 61200M-WNAD4 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 61200M-WNAD4. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX 61200M-WNAD4

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn Miwell-Combi XSL Inställningstips Mikrovågsugn Innehållsförteckning Förklaring av symboler 3 Driftsätt 4 Lämpligt tillbehör 5 Inställningar 7 Värma upp... 7 Tina... 8 Tina och tillaga samtidigt... 9 Tillagning

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo Bruksanvisning Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN/ Elektrotermo Användningsområde Spisen är avsedd för beredning av mat. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G

B R U K S A N V I S N I N G B R U K S A N V I S N I N G V I S I O N S P E C T R A MT 3052 (10.02) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innan du använder ugnen... 3 Spectra W8000/S8000... 4 Spectra W8200... 5 Spectra W8250 / S8250... 6 Spectra

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/835836

Din manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/835836 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QCE734-A NORDIC. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QCE734-A

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn H 402 B, H 4202 B, H 42 B, H 422 B sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 33, 6 33

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 33, 6 33 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 33, 6 33 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din köksfläkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

Din manual SIEMENS HL448511S http://sv.yourpdfguides.com/dref/3551215

Din manual SIEMENS HL448511S http://sv.yourpdfguides.com/dref/3551215 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL448511S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSI6272 http://sv.yourpdfguides.com/dref/836487

Din manual HUSQVARNA QSI6272 http://sv.yourpdfguides.com/dref/836487 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET. Bäste Cylindakund!

SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET. Bäste Cylindakund! SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DWPQ/DIPQ Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di l uso

Läs mer

QSG6225. Bruksanvisning

QSG6225. Bruksanvisning QSG6225 Bruksanvisning Spis 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

QSG6133. Bruksanvisning

QSG6133. Bruksanvisning QSG6133 Bruksanvisning Spis 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

Spis HCE7644.3U. [sv] Bruksanvisning

Spis HCE7644.3U. [sv] Bruksanvisning Spis HCE7644.3U [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar!...4 Felorsaker...5 Översikt...5 Skador på ugnen...6 Skador på sockellådan...6 Uppställning och

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSL Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir

Läs mer

bruksanvisning Inbyggnadsugn EOB52100

bruksanvisning Inbyggnadsugn EOB52100 bruksanvisning Inbyggnadsugn EOB52100 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Innehåll Säkerhetsanvisningar... 3 Beskrivning av produkten... 4 Innan produkten

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING EHP60011...... SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Daglig användning

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

...... EKC7359AFW SV SPIS BRUKSANVISNING

...... EKC7359AFW SV SPIS BRUKSANVISNING EKC7359AFW...... SV SPIS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

Bruksanvisning Spis. Spara bruksanvisningen för senare behov.

Bruksanvisning Spis. Spara bruksanvisningen för senare behov. Bruksanvisning Spis Spara bruksanvisningen för senare behov. Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla

Läs mer

DO81CSS-5. classic 60 CM ELEKTRISK DUBBEL MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS AA

DO81CSS-5. classic 60 CM ELEKTRISK DUBBEL MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS AA 60 CM ELEKTRISK DUBBEL MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS AA EAN13: 8017709080853 STORA UGNEN 8 funktioner Ugnskapacitet: 51 liter Temperaturer mellan 50-250 C Digital analog klocka med elektronisk

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ugn Combair SEP Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler C Min. Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter

Läs mer

[sv] Bruksanvisning HC858.41U. Spis

[sv] Bruksanvisning HC858.41U. Spis [sv] Bruksanvisning HC858.41U Spis ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar...4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Uppställning och anslutning...5 Till

Läs mer

Gasspis. Innan du börjar använda din nya spis. Innehåll. Bästa kund!

Gasspis. Innan du börjar använda din nya spis. Innehåll. Bästa kund! Gasspis Bästa kund! Gratulerar till ditt val av en Gorenje-spis. Du har gjort ett mycket klokt val, eftersom en spis från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet med en modern och genomtänkt design.

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

...... EKS7011BO SV SPIS BRUKSANVISNING

...... EKS7011BO SV SPIS BRUKSANVISNING EKS7011BO...... SV SPIS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

HC858.40U. [sv] Bruksanvisning... 3 *9000435730* 9000435730

HC858.40U. [sv] Bruksanvisning... 3 *9000435730* 9000435730 HC858.40U [sv] Bruksanvisning... 3 *9000435730* 9000435730 ó Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Uppställning och anslutning...

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL (Keramikhäll)

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL (Keramikhäll) INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL (Keramikhäll) Användningsinstruktioner och tillagnings-guide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i Sverige 01/15 EOPI 512862 INNEHÅLL AVSNITT

Läs mer

S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E

S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av din nya spis rekommenderar vi

Läs mer

QCK5770. SV Bruksanvisning

QCK5770. SV Bruksanvisning QCK5770 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar KERAMISK SPIS ARDOX C TYP: C4, C6 Tillbehör Chef 220 Chef 240 Installations- och användningsanvisningar Översättning av de ursprungliga anvisningarna S/N: 085528/01 Rev.: 3.0 22.3.2010 Rev. 3.0 Bästa

Läs mer

Din manual BOSCH HCE764320W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655018

Din manual BOSCH HCE764320W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655018 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH HCE764320W. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSCH HCE764320W instruktionsbok

Läs mer

bruksanvisning Spis EKD60750

bruksanvisning Spis EKD60750 bruksanvisning Spis EKD60750 Välkommen till Electrolux! Du har valt en högklassig produkt från Electrolux som vi lovar kommer att göra livet lite enklare för dig! Du får lite mer tid över till annat och

Läs mer

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA UGNEN

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA UGNEN SV DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA UGNEN www.gorenje.com Tack för att du valde vår apparat. Denna detaljerade bruksanvisning medföljer för att underlätta användningen av produkten.

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

Potatis, Kött och Desserter

Potatis, Kött och Desserter Potatis, Kött och Desserter Lönkan, 12.11 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Bagarpotatis... 5 Vitlökspotatis... 6 Janzons frestelse... 7 Skinklåda... 8 Lammbog... 9 Yttre filé av nöt... 10 Yttre

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B M

Din manual AEG-ELECTROLUX B M Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B31915-4-M. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX B31915-4-M

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

Bruksanvisning Spis QSI7134W

Bruksanvisning Spis QSI7134W SV Bruksanvisning Spis QSI7134W 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN...8 5. HÄLL DAGLIG ANVÄNDNING... 9

Läs mer

bruksanvisning Spis EKD60053

bruksanvisning Spis EKD60053 bruksanvisning Spis EKD60053 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Innehåll Säkerhetsinstruktioner 2 Beskrivning av produkten 4 Före första användning

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

QSG6133. SV Bruksanvisning

QSG6133. SV Bruksanvisning QSG6133 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 Användningsinstruktioner och tillagningsguide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i sverige 12/09

Läs mer

Spis HCE7281.3U. [sv] Bruksanvisning

Spis HCE7281.3U. [sv] Bruksanvisning Spis HCE7281.3U [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar!... 4 Felorsaker... 6 Översikt...6 Skador på ugnen...6 Skador på sockellådan...6 Uppställning

Läs mer

EKC6552AOW EKC6552AOX

EKC6552AOW EKC6552AOX EKC6552AOW EKC6552AOX SV SPIS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING... 7 4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN...

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B M2

Din manual AEG-ELECTROLUX B M2 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B 81305-M2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer