QCK6438. inbyggnadsugn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "QCK6438. inbyggnadsugn"

Transkript

1 QCK6438 Bruksanvisning Elektrisk inbyggnadsugn

2 2 Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och där spetsteknologi också matchar energisnålhet och miljömässig hänsyn. Så tack för att du valt en kvalitetsprodukt från oss! För att du ska få största möjliga nytta och glädje av ditt nyförvärv föreslår vi att du börjar med att läsa igenom den här bruksanvisningen och bekantar dig med alla funktioner och fördelar. Förvara gärna bruksanvisningen på en lämplig plats nära produkten så att du lätt kan ta fram den när du behöver friska upp minnet eller ha svar på en fråga. Lycka till! Följande symboler används i denna bruksanvisning: Viktig information för din personliga säkerhet och information om hur skador undviks på apparaten. Allmän information och tips Miljöinformation

3 Innehåll 3 Innehåll A Instruktioner för användning 6 Säkerhetsanvisningar 6 Elektrisk säkerhet 6 Barnsäkerhet 6 Säkerhet under användning 6 Mikrovågsugn 7 Så här undviker du skador på ugnen 8 Använd inte ugnen... 9 Produktbeskrivning 10 Översiktsbild 10 Kontrollpanel 11 Ugnsutrustning 11 Tillbehör Ugn 12 Före den första användningen 12 Inställning och ändring av klocka 12 Första rengöring 13 Så här lär du dig ugnen 13 Ugnens betjäning 14 Den elektroniska ugnsstyrningen 14 Snabbuppvärmning 17 Ugnsfunktioner 17 Mikrovågsugn 18 Kombifunktion 19 Snabbstart av mikrovågsugn 21 Anvisningar för effektinställning 22 Placering av galler och plåt 22 Extra funktioner 23 Program för mikrovågsugn 23 Minnesfunktion 25 Klockfunktioner 26 Signalur 27 Koktid Mikrovågsugn minuter 28 Koktid 29 Stopptid 30

4 4 Innehåll Koktid och Stopptid kombinerat 31 Ytterligare funktioner 32 Avstängning av display 32 Barnlås 33 Signalknappar 33 Ugnens säkerhetsavstängning 34 Användning, tabeller och tips 34 Bakning 34 Allmänna anvisningar 35 Baktabell 36 Tips för bakning 37 Tabell för puddingar och gratänger 38 Tabell djupfrysta färdigrätter 39 Stekning 39 Stektabell 40 Grill 41 Grilltabell 41 Gratinering 41 Ugnsfunktion: Gratinering 41 Upptining 42 Upptiningstabell 42 Torkning 43 Konservering 44 Konserveringstabell 44 Mikrovågsugn 45 Anvisningar för användning 45 Lämpliga kärl och material 46 Tabell för tillagning i mikrovågsugn 47 Tabell Kombifunktion 51 Tips för mikrovågsugn 53 Kontrollrätter enligt IEC Program 54 POTATISGRATÄNG (för 4-5 personer) 55 KYCKLING 1200 G 56 Rengöring och skötsel 56 Ugnens utsida 57 Ugnsutrymme 57 Tillbehör 57

5 Innehåll 5 Tillbehör 57 Borttagning av ugnsstegar 58 Insättning av ugnsstegar 58 Ugnsbelysning 58 Vad gör man när Installationsanvisning 61 Säkerhetsanvisningar för installatören 61 Miljöskydd 66 Garanti/Kundtjänst 66 Europa-Garanti Service 69 Med reservation för ändringar A

6 6 Säkerhetsanvisningar Instruktioner för användning Säkerhetsanvisningar Viktiga säkerhetsinstruktioner! Läs noga igenom denna bruksanvisning och spara den för framtida bruk! Elektrisk säkerhet Ugnen får endast anslutas av en behörig elektriker. Vid störningar eller skador på ugnen: Tag ur säkringen eller slå från den. Om lucktätningen eller tätningsytorna är skadade får ugnen inte användas innan den har reparerats. Reparationer av ugnen får endast utföras av en fackman. Vid felaktiga reparationer finns stor risk för personskador. Vid behov av reparation, vänd dig till Electrolux Service eller till din fackhandlare. Barnsäkerhet Håll små barn borta från ugnen. Säkerställ att barn inte leker med ugnen. Värm barnmat i glas eller flaskor utan lock eller kapsyler. Rör noga om eller skaka efter uppvärmningen så att värmen fördelas jämnt. Kontrollera temperaturen noga innan maten ges till barnet. Vid grillning (enbart ugn eller i kombination med mikrovågsugn) blir luckglaset hett. Håll därför barn borta från ugnsluckan. Lämna inte barn utan tillsyn i närheten av ugnen när den används. Denna ugn har ett barnlås. Säkerhet under användning Denna ugn får bara användas i ett hushåll för kokning och stekning av maträtter samt bakning. Var försiktig vid anslutning av elektriska apparater till vägguttag i närheten av ugnen. Anslutningsledningar får inte klämmas fast i den heta ugnsluckan. Varning: Risk för brännskador! När ugnen används blir innerutrymmet hett.

7 Säkerhetsanvisningar 7 Om du använder alkoholhaltiga ingredienser i ugnen kan eventuellt en lättantändlig alkohol-luftblandning bildas. Öppna i detta fall ugnsluckan försiktigt. Ha därvid inte glöd, gnistor eller eld i närheten. Personer (även barn), som på grund av bristande psykisk, sensorisk eller mental förmåga, eller om de saknar erfarenhet och kunskap för att säkert kunna använda ugnen, bör inte använda den utan uppsikt eller anvisning av en ansvarig person. Anvisning för akrylamid Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan en kraftig stekning av livsmedel, speciellt med produkter som innehåller stärkelse, innebära en hälsorisk genom att akrylamid bildas. Därför rekommenderar vi att tillaga med lägsta möjliga temperatur och att inte steka maträtter för hårt. Mikrovågsugn Slå bara på ugnen med maträtter i ugnsutrymmet. Utan maträtter kan mikrovågsugnen överbelastas. Använd bara kärl som är lämpliga för mikrovågor (se avsnitt Användning, tabeller och tips: Lämpliga kärl och material). Torka noga av mikrovågsugnen efter varje användning för att undvika att rost bildas i ugnsutrymmet eller på luckan på grund av vattenånga (kondensvatten). Lämna inte mikrovågsugnen utan uppsikt vid uppvärmning eller tillagning av livsmedel i engångsförpackningar av plast, papper eller andra brännbara material. Håll mikrovågsugnen stängd om rök bildas. Stäng av mikrovågsugnen och skilj den från elnätet. Använd inte mikrovågsugnen om den inte fungerar felfritt. Lägg alltid i en kaffesked eller en glasstav i kärlet vid uppvärmning av vätskor för att undvika överhettning. Vid överhettning uppnås koktemperaturen utan att de typiska luftbubblorna bildas. Vid minsta skakning av kärlet kan vätskan plötsligt koka över häftigt eller spruta upp. Risk för brännskador!

8 8 Säkerhetsanvisningar Stick flera gånger med en gaffel i livsmedel som har "skinn" eller "skal", som potatis, tomater, korv, för att undvika att de spricker. Säkerställ vid tillagning/ uppvärmning av maträtter att en lägsta temperatur på 70 C uppnås. Beakta därför effektoch tidangivelserna i tabellerna. Använd aldrig en kvicksilver- eller vätsketermometer för att mäta temperaturen min 70 C 70 på maträtter. 0 Maträtter som är uppvärmda med mikrovågor avger värme till kärlet. Använd grytlappar eller liknande! Övertillaga inte maträtter genom att använda för hög effekt och för lång tid. Maträtterna kan torka på vissa ställen, bli brända eller självantända. Ugnsutrymmet, grillelementet och tillbehören blir heta vid tillagning. Beakta detta vid hantering och använd grytlappar eller liknande. Risk för brännskador! Metallföremål skall befinna sig minst 2 cm från ugnsväggarna och luckan. I annat fall kan gnistor bildas och ugnen kan skadas. Använd inte aluminiumfolie om detta inte rekommenderas. Kläm inget mellan luckan och luckramen. Håll alltid lucktätningen, tätningsytorna och ugnsutrymmet rena. Bristande renlighet i ugnen kan leda till farliga situationer. Förvara inga brännbara föremål i ugnen. De kan antändas när ugnen slås på. Så här undviker du skador på ugnen Lägg inte ut aluminiumfolie i ugnen och ställ inte en bakplåt, kastrull etc. på ugnsbotten eftersom ugnens emalj skadas av hettan som uppstår. Fruktsaft, som droppar från en plåt efterlämnar fläckar som inte går att ta bort. Använd en långpanna för mycket fuktiga kakor. Belasta inte den öppna ugnsluckan. Häll aldrig vatten direkt i den heta ugnen. Emaljen kan skadas och missfärgningar kan uppstå. Vid påverkan av våld, framför allt på luckans kanter, kan glaset gå sönder. Förvara inga brännbara föremål i ugnen. De kan ta eld när ugnen slås på.

9 Säkerhetsanvisningar 9 Förvara inga fuktiga livsmedel i ugnen. Emaljen kan skadas. Förvara inga maträtter i ugnen efter att kylfläkten har slagits av. I ugnsutrymmet eller på luckglasen kan fukt bildas vilken kan ge upphov till skador på möbler. Anvisningar för emaljbeläggning Efter en tids användning av ugnen kan färgförändringar uppstå i emaljen, dessa påverkar dock inte ugnens normala användning. De utgör heller inget fel som täcks av garantibestämmelserna. Använd inte ugnen för kokning av hela ägg (stick hål på gulan vid stekning av ägg) och sniglar eftersom dessa exploderar. för upphettning av matolja (fondue, fritering) och drycker med hög alkoholprocent: Risk för självantändning! Explosionsrisk!... för uppvärmning av förslutna behållare, till exempel konserver, flaskor, glasburkar med skruvlock.... för att torka djur, textilier, granulat- och gelkuddar och andra brännbara material: Brandrisk!... med porslinskärl, keramik eller lera som har små sprickor, till exempel vid handtag eller i oglaserad botten. Om fukt tränger in i sprickor kan kärlet spricka vid uppvärmning.

10 10 Produktbeskrivning Produktbeskrivning Översiktsbild Kontrollpanel 2 Luckhandtag 3 Glaslucka

11 Produktbeskrivning 11 Kontrollpanel Ugnsdisplayer 2 Funktionsknappar ugn Ugnsutrustning Grillelement

12 12 Före den första användningen 2 Magnetron 3 Ugnsbelysning 4 Bakväggens värmeelement Ugnsbelysning 5 Bottenglasskiva, uttagbar 6 Ugnsstegar, uttagbara 7 Nivåer Tillbehör Ugn Galler För tillagningskärl, kakformar, stekar och grillning. Plåt För kakor och småkakor. (inte lämplig för användning i mikrovågsugn) Före den första användningen Inställning och ändring av klocka Ugnen fungerar bara med inställd tid. Efter anslutning till elnätet eller efter ett strömavbrott blinkar symbolen för Klocka automatiskt. 1. För att ändra en redan inställd tid, tryck upprepade gånger på knappen Klockfunktioner tills symbolen för Klocka blinkar.

13 Före den första användningen Ställ in aktuell tid med knappen eller. Efter ca. 5 sekunder slutar blinkningarna och klockan visar inställd tid. Ugnen är nu klar att användas. Klockan kan bara ändras när barnlåset är frånkopplat, ingen av klockfunktionerna Signalur, Koktid eller Stopptid är vald och ingen ugnsfunktion är inställd. Första rengöring Innan ugnen tas i bruk första gången skall den rengöras. Använd inga skarpa, repande rengöringsmedel! Ytan kan skadas. Använd vanliga rengöringsmedel till metallytorna. 1. Öppna ugnsluckan. Belysningen i ugnen tänds. 2. Tag ut alla tillbehörsdelar och ugnsstegar och rengör dem med varmt vatten och handdiskmedel. 3. Tvätta även ur ugnen med varmt vatten och handdiskmedel och torka. 4. Torka av ugnens framsida med en fuktig trasa. Så här lär du dig ugnen För att prova eller visa ugnen kan alla funktioner användas i testfunktionen. Ugnen värms inte upp.

14 14 Ugnens betjäning ugn betjäning Inkoppling av Testfunktionen 1. Stäng av ugnen med knappen Stopp. 2. Tryck samtidigt på och håll inne knapparna Bak/Stekprogram och tills en signal hörs och "d" lyser i displayen. Frånkoppling av testfunktionen 1. Stäng av ugnen med knappen Stopp. 2. Tryck samtidigt på och håll inne knapparna Bak/Stekprogram och tills en signal hörs och "d" slocknar i displayen. Ugnens betjäning Den elektroniska ugnsstyrningen Displayen Minne: P / Test: d 2 Funktioner mikrovågsugn 3 Temperatur/Klocka/Mikrovågseffekt 4 Display vikt 5 Tidfunktioner Drifttid 6 Termometersymbol

15 Ugnens betjäning ugn betjäning 15 7 Bak-/Stekprogram 8 Ugnsfunktioner Kontrollpanelen Startknapp 2 Knapp för Mikrovågsugn 3 Snabbuppvärmning 4 Stoppknapp / Återställning 5 Klockfunktioner 6 Inställningsknappar 7 Bak-/Stekprogram 8 Ugnsfunktioner Allmänna anvisningar Bekräfta alltid den valda funktionen med knappen Start. Startas inte den valda funktionen inom 30 sekunder stängs ugnen av. När den valda funktionen startar, börjar ugnen att värmas upp, eller den inställda tiden att räknas ner. Om ugnsluckan öppnas under användning av ugnen, stoppas funktionen. Fortsätt, efter att ugnsluckan har stängts, genom att trycka på knappen Start. Trycker du inte på knappen Start inom 30 sekunder, stängs ugnen av. Ugnsbelysningen är tänd när en ugnsfunktion har startats eller när ugnsluckan är öppen. Ugnsbelysningen slocknar efter 10 minuter när ugnsluckan är öppen och ugnen är avstängd.

16 16 Ugnens betjäning ugn betjäning Stoppa en funktion med knappen Stopp, fortsätt den med knappen Start. Stäng av ugnen genom att trycka på knappen Stopp. Välja ugnsfunktion 1. Tryck upprepade gånger på knappen eller tills den önskade ugnsfunktionen visas. I temperaturdisplayen visas ett förslag på temperatur. 2. Tryck på knappen Start för att starta den inställda funktionen. Ändra ugnstemperatur Ändra temperaturen uppåt eller neråt med knappen eller. Inställningen sker i steg om 5 C. Termometersymbol Den långsamt stigande termometersymbolen visar hur mycket ugnen har värmts upp. Termometersymbolens tre efter varandra blinkande segment visar att snabbstarten är inkopplad.

17 Ugnens betjäning ugn betjäning 17 Avstängning av ugnen Tryck upprepade gånger på knappen Stopp tills bara klockan och eventuellt restvärme visas i displayen. Kylfläkt Fläkten slås automatiskt på för att hålla ugnens väggar kalla. Efter att ugnen har stängts av fortsätter fläkten att gå för att kyla av ugnen, fläkten stängs därefter av automatiskt. Snabbuppvärmning Efter val av en ugnsfunktion kan med tilläggsfunktionen Snabbuppvärmning den tomma ugnen relativt snabbt förvärmas. FÖRSIKTIGHET Sätt inte in det som skall tillagas förrän snabbuppvärmningen är avslutad och ugnen fungerar med den önskade funktionen. 1. Ställ in önskad ugnsfunktion. Ändra eventuellt den föreslagna temperaturen. 2. Tryck på knappen Snabbuppvärmning. Symbolen lyser. De efter varandra blinkande indikeringarna visar att snabbuppvärmningen är i funktion. Då den inställda temperaturen uppnåtts lyser staplarna i värmeindikeringen. En signal hörs. Symbolen slocknar. Ugnen värmer nu vidare med den inställda ugnsfunktionen och temperaturen. Nu kan det som skall tillagas sättas in i ugnen. Ugnsfunktioner Ugnsfunktioner Varmluft Gratinering Grill Upptining/Torkning Användning För stekning och bakning på upp till två nivåer samtidigt. För stekning av större köttstycken eller fåglar på en nivå. Funktionen lämpar sig även för gratinering. För grillning av platta köttstycken och för rostning av bröd. För upptining och för torkning av kryddörter, frukt eller grönsaker.

18 18 Ugnens betjäning ugn betjäning Mikrovågsugn Vid användning av mikrovågsugn alstras värmen direkt i livsmedlet. För uppvärmning av färdiglagade maträtter och drycker, för upptining av kött eller frukt samt för tillagning av grönsaker och fisk. Kombifunktion Till ugnsfunktion(er) kan funktionen Mikrovågsugn kopplas till. Maträtterna tillagas på kort tid och blir samtidigt brynta. Mikrovågsugn Snabbstart Snabbstarta maximal effekt för mikrovågsugnen, med avslagen ugn, med knappen Start. Inkopplingstid från 30 sekunder till 7 minuter. Varje knapptryck lägger till 30 sekunder till visad drifttid. Mikrovågsugn 1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp. 2. Ställ in önskad effekt genom att upprepade gånger trycka på knappen Mikrovågsugn. Inställningen sker i steg om 100 Watt mellan 1000 Watt till 100 Watt. Vid upprepade tryck på knappen Mikrovågsugn visas åter effekten 1000 Watt. 3. Ställ in önskad koktid med knappen eller. Symbolen för Koktid blinkar.

19 Ugnens betjäning ugn betjäning 19 Tillagningstiderna ställs in enligt följande: Från 0 till 2 min. i steg om 5 sekunder, från 2 till 5 min. i steg om 10 sekunder, från 5 till 10 min. i steg om 20 sekunder, från 10 till 20 min. i steg om 30 sekunder, från 20 min. i steg om 1 minut. Maximalt inställbar tillagningstid: Med 700 Watt till 1000 Watt 0 till 7 min. 40 sekunder, med 100 Watt till 600 Watt 0 till 59 min. 4. Vid tryck på knappen Start börjar den inställda tiden att räknas ner. Symbolen för Koktid lyser. När tiden räknas ner kan effekten ändras med knappen Mikrovågsugn. När tiden räknas ner kan koktiden ökas eller minskas med knapparna Klockfunktioner och. När tiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter. Mikrovågsugnen stängs av. Symbolen för Koktid blinkar och klockan visas i displayen. Avstängning av signalen: Tryck på en valfri knapp. Kombifunktion Ett urval av maträtter finns i avsnittet Användning, tabeller och tips: Kombifunktion. 1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp.

20 20 Ugnens betjäning ugn betjäning 2. Tryck upprepade gånger på knappen eller tills den önskade ugnsfunktionen visas. 3. Ställ in den önskade temperaturen med knappen eller. 4. Ställ in den önskade effekten för mikrovågsugnen med upprepade tryck på knappen Mikrovågsugn (max. 600 Watt). 5. Ställ in önskad koktid med knappen eller. Symbolen för Koktid blinkar. Tillagningstiderna ställs in enligt följande: Från 0 till 2 min. i steg om 5 sekunder, från 2 till 5 min. i steg om 10 sekunder, från 5 till 10 min. i steg om 20 sekunder, från 10 till 20 min. i steg om 30 sekunder, från 20 min. i steg om 1 minut. Maximalt inställbar tillagningstid är 59 minuter. 6. Vid tryck på knappen Start börjar den inställda tiden att räknas ner. Ugn och mikrovågsugn är i drift. Symbolen för Koktid lyser. När tiden räknas ner kan effekten ändras med knappen Mikrovågsugn. När tiden räknas ner kan koktiden ökas eller minskas med knapparna och.

21 Ugnens betjäning ugn betjäning 21 När tiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter. Ugnen stängs av. Symbolen för Koktid blinkar och klockan visas i displayen. Avstängning av signalen: Tryck på en valfri knapp. Snabbstart av mikrovågsugn 1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp. 2. Tryck upprepade gånger på knappen Start tills den önskade tillagningstiden visas. Mikrovågsugnen slås på med maximal effekt. Varje knapptryck lägger till 30 sekunder till visad tid. Maximalt 7 minuter med maximal mikrovågseffekt. När tiden räknas ner kan koktiden ökas eller minskas med knapparna Klockfunktioner och. Med upprepade tryck på knappen Mikrovågsugn kan mikrovågseffekten ändras. Med ett tryck på knappen Stopp kan tillagningen avbrytas. Fortsätt tillagningen med knappen Start. Två tryck på knappen Stopp stänger av ugnen. När tiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter. Ugnen stängs av. Symbolen för Koktid blinkar och klockan visas i displayen. Avstängning av signalen: Tryck på en valfri knapp.

22 22 Ugnens betjäning ugn betjäning Anvisningar för effektinställning Översikten visar vid vilka effektinställningar vissa tillagningar kan göras. De angivna effekterna är riktvärden. Mikrovågseffekt Lämpligt för 1000 Watt Uppvärmning av vätskor 900 Watt Uppvärmning i början av en tillagning 800 Watt Tillagning av grönsaker 700 Watt Tillagning av livsmedel Smältning av gelatin och smör 600 Watt Upptining och upp värmning av djupfrysta maträtter 500 Watt Uppvärmning av hela rätter på tallrik Färdigkokning av gryträtter Tillagning av äggrätter 400 Watt Fortsatt tillagning av maträtter 300 Watt Tillagning av ömtåliga livsmedel 200 Watt Uppvärmning av barnmat Svällning av ris Värmning av ömtåliga maträtter Smältning av ost 100 Watt Upptining av kött, fisk, bröd Upptining av ost, grädde, smör Upptining av frukt och mjuka kakor (gräddtårta) Jäsning av deg Värmning av kalla rätter och drycker Placering av galler och plåt Utdragssäkring och tippsäkerhet För att säkra ugnstillbehören vid utdragning har alla ugnstillbehör en utbuktning på höger och vänster kant nertill. Placera alltid ugnstillbehören så att denna utbuktning ligger baktill i ugnsutrymmet. Denna utbuktning är även viktig för ugnstillbehörens tippsäkerhet.

23 Ugnens betjäning ugn betjäning 23 Placering av plåt: Skjut in plåten mellan stegparet på önskad nivå. Placering av galler: Sätt in gallret så att tassarna pekar neråt. Skjut in gallret mellan stegparet på önskad nivå. Den förhöjda kanten runt gallret förhindrar att kärl glider av. Extra funktioner Program för mikrovågsugn Använd med denna funktion de föreslagna programmen (se avsnitt Användning, tabeller och tips: Program). Välja program 1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp.

24 24 Ugnens betjäning ugn betjäning 2. Tryck på knappen Bak-/Stekprogram, tryck därefter upprepade gånger på knappen eller, tills det önskade programmet (P1 till P12) visas i displayen. I displayen visas den förinställda vikten "gr". Symbolen för Koktid blinkar. Vikt = Koktid 3. Genom att trycka på knappen eller kan vikten på det aktuella livsmedlet ställas in, minst 100 g, maximalt 1500 g (P 5 till P12 maximalt 1000 g). Genom att ställa in vikten regleras mikrovågsugnens koktid automatiskt. Ställ först in den lägre vikten, till exempel bröd väger 460 g: Ställ in vikten 400 g. 4. Vid tryck på knappen Start börjar den inställda tiden att räknas ner. Symbolen för Koktid och "min" lyser. När tiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter. Mikrovågsugnen stängs av. Symbolen för Koktid blinkar. Med några program startar en varmhållningsfunktion när tiden har gått ut. En signal hörs och i displayen lyser "HH". När varmhållningsfunktionen är slut hörs en signal i 2 minuter. Mikrovågsugnen stängs av. Symbolen för Koktid blinkar och klockan visas i displayen. Avstängning av signalen: Tryck på en valfri knapp.

25 Ugnens betjäning ugn betjäning 25 Minnesfunktion Med minnesfunktionen kan en inställning som ofta användes sparas. 1. Ställ in ugnsfunktion, temperatur och eventuellt klockfunktionerna Koktid och/eller Stopptid eller ställ in mikrovågseffekt och koktid. 2. Tryck på och håll inne knappen Bak-/ Stekprogram i ca. 2 sekunder tills en signal hörs. Inställningen har sparats. 3. Fortsätt genom att trycka på knappen Start eller stäng av ugnen med knappen Stopp. För att spara en annan inställning, tryck igen på knappen Bak-/Stekprogram i ca. 2 sekunder. Den tidigare sparade inställningen ersätts med den nya. Start av minnesfunktionen 1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp. 2. Tag fram den sparade inställningen genom att trycka på knappen Bak-/Stekprogram. 3. Tryck på knappen Start.

26 26 Ugnens betjäning ugn betjäning Klockfunktioner Klockfunktioner 2 Visning av tid 3 Klocka 4 Koktid/Stopptid/Drifttid 5 Klockfunktioner 6 Inställningsknappar Signalur För inställning av tid på signalur. När tiden har gått ut hörs en signal. Denna funktion påverkar inte driften av mikrovågsugnen eller ugnen. Koktid Mikrovågsugn minuter För att ställa in hur länge mikrovågsugnen skall vara i drift. Koktid För att ställa in hur länge ugnen skall vara i drift. Stopptid För att ställa in när ugnen skall stängas av. Klocka 6

27 Ugnens betjäning ugn betjäning 27 För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden (se avsnitt Före den första användningen). Allmänna anvisningar När en klockfunktion har valts blinkar den därtill hörande symbolen i ca. 5 sekunder. Under denna tid kan de önskade tiderna ställas in eller ändras med knappen eller. Efter inställning av de önskade tiderna blinkar symbolen igen ca. 5 sekunder. Därefter lyser symbolen. Den inställda tiden börjar att räknas ner. Den inställda tiden för Koktid och Stopptid börjar gå när den valda funktionen startas. Signalur 1. Tryck upprepade gånger på knappen Klockfunktioner tills symbolen för Signalur blinkar. 2. Ställ in den önskade tiden med knappen eller (max. 99,00 minuter).

28 28 Ugnens betjäning ugn betjäning Efter ca. 5 sekunder visas kvarvarande tid i displayen. Symbolen för Signalur lyser. När den inställda tiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter. "0.00" lyser och symbolen för Signalur blinkar. Avstängning av signalen: Tryck på en valfri knapp. Koktid Mikrovågsugn 1. Välj mikrovågsfunktion och ställ in effekten med upprepade tryck på knappen Mikrovågsugn. minuter 2. Ställ in önskad tillagningstid med knappen eller. Symbolen för Koktid blinkar.

29 Ugnens betjäning ugn betjäning Vid tryck på knappen Start börjar den inställda tiden att räknas ner. Symbolen för Koktid lyser. Vid nytt tryck på knappen Klockfunktioner visas klockan. När tiden räknas ner kan koktiden ökas eller minskas med knapparna och. När tiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter. Mikrovågsugnen stängs av. "0.00" visas och symbolen för Koktid blinkar. Avstängning av signalen: Tryck på en valfri knapp. Koktid 1. Välj ugnsfunktion och ställ in temperatur med knappen eller. 2. Tryck upprepade gånger på knappen Klockfunktioner tills symbolen för Koktid blinkar. 3. Ställ in önskad tillagningstid med knappen eller.

30 30 Ugnens betjäning ugn betjäning 4. Vid tryck på knappen Start börjar den inställda tiden att räknas ner. Symbolen för Koktid lyser. Vid nytt tryck på knappen Klockfunktioner visas klockan. När tiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter. Ugnen stängs av. "0.00" visas och symbolen för Koktid blinkar. Avstängning av signalen: Tryck på en valfri knapp. Stopptid 1. Välj ugnsfunktion och ställ in temperatur med knappen eller. 2. Tryck upprepade gånger på knappen Klockfunktioner tills symbolen för Stopptid blinkar. 3. Ställ in önskad avstängningstid med knappen eller.

31 Ugnens betjäning ugn betjäning 31 Symbolerna för Stopptid och Koktid lyser. Ugnen slås automatiskt på. Vid nytt tryck på knappen Klockfunktioner visas klockan. När tiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter. Ugnen stängs av. "0.00" visas och symbolerna för Stopptid och Koktid blinkar. Avstängning av signalen: Tryck på en valfri knapp. Koktid och Stopptid kombinerat Koktid och Stopptid kan användas samtidigt, om ugnen automatiskt skall slås på och stängas av vid en senare tidpunkt. 1. Välj ugnsfunktion och temperatur. 2. Ställ in rättens tillagningstid med funktionen Koktid, till exempel 1 timma.

32 32 Ugnens betjäning ugn betjäning 3. Ställ in den tid då rätten skall vara klar med funktionen Stopptid, till exempel klockan 14:05. Symbolerna för Koktid och Stopptid lyser. Ugnen slås automatiskt på vid den beräknade tidpunkten, till exempel klockan 13:05. När den inställda tillagningstiden har gått ut hörs en signal i 2 minuter och ugnen stängs av, till exempel klockan 14:05. Ytterligare funktioner Avstängning av display Energiförbrukningen kan minskas genom att stänga av displayen. Avstängning av displayen 1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp. Det får inte visas någon restvärme. 2. Tryck samtidigt på knapparna Klockfunktioner och tills displayen slocknar. När ugnen åter tas i bruk slås displayen automatiskt på. Vid nästa avstängning släcks displayen igen. För att åter konstant visa tiden måste displayen kopplas in igen. Inkoppling av displayen

33 Ugnens betjäning ugn betjäning Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp. 2. Tryck samtidigt på knapparna Klockfunktioner och tills displayen åter tänds. Barnlås När barnlåset är inkopplat kan ugnen inte användas. Inkoppling av barnlås 1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp. Ingen ugnsfunktion får vara inställd. 2. Tryck samtidigt på och håll inne knapparna Bak-/Stekprogram och tills SAFE visas i displayen. Barnlåset är nu inkopplat. Frånkoppling av barnlås 1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp. 2. Tryck samtidigt på och håll inne knapparna Bak-/Stekprogram och tills SAFE slocknar i displayen. Barnlåset är nu frånkopplat och ugnen kan åter användas. Signalknappar Frånkoppling av signalknappar 1. Stäng eventuellt av ugnen med knappen Stopp. 2. Tryck samtidigt på och håll inne knapparna och tills en signal hörs (ca. 2 sekunder). Signalknapparna är nu frånkopplade. Inkoppling av signalknappar Tryck samtidigt på och håll inne knapparna och tills en signal hörs (ca. 2 sekunder). Signalknapparna är nu inkopplade.

34 34 Användning, tabeller och tips Ugnens säkerhetsavstängning Om ugnen inte stängs av, eller om temperaturen inte ändras efter en viss tid, så stängs ugnen av automatiskt. I temperaturdisplayen blinkar den senast inställda temperaturen. Ugnen stängs av vid en ugnstemperatur på: C efter 12,5 timmar C efter 8,5 timmar C efter 5,5 timmar I displayen visas OFF. Återstart efter säkerhetsavstängning Stäng av ugnen helt. Därefter kan ugnen åter användas på normalt sätt. Användning, tabeller och tips Bakning Ugnsfunktion: Varmluft Bakformar För Varmluft är ljusa metallformar lämpliga. Nivåer Med Varmluft kan du baka på upp till 2 plåtar samtidigt: 1 plåt: Till exempel Nivå bakform: Till exempel Nivå 1 1 1

35 Användning, tabeller och tips 35 2 plåtar: Till exempel Nivå 2 och Allmänna anvisningar Med Varmluft kan två formar samtidigt bakas bredvid varandra på gallret. Gräddningstiden blir bara obetydligt längre. Plåtarna kan slå sig under gräddningen om du lagt djupfrysta varor på dem. Detta beror på den stora temperaturskillnaden mellan de djupfrysta varorna och den varma ugnen. Plåtarna återfår sin form igen när de har kallnat. Anvisningar för baktabellerna I tabellerna hittar du lämpliga temperaturer, gräddningstider och nivåer för ett urval av rätter. Temperaturerna och gräddningstiderna är riktvärden, eftersom de är beroende av degens sammansättning och mängd samt bakformen. Vi rekommenderar att första gången ställa in den lägre temperaturen och först vid behov välja en högre temperatur, till exempel om en starkare färgsättning önskas eller om gräddningen tar för lång tid. Hittar du inte konkreta uppgifter för ett eget recept, använd då uppgifter för ett liknande bakverk. Gräddningstiden kan förlängas med ca minuter om mjuka kakor på plåtar eller i formar gräddas på flera nivåer. Fuktiga bakverk (till exempel Pizza, Fruktkaka etc.) gräddas på en nivå. Höjdskillnader på det som skall gräddas kan leda till ojämn färgsättning i början av gräddningen. Ändra i så fall inte temperaturinställningen. Färgskillnaderna utjämnas under gräddningens gång. Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa därför invanda inställningar (temperatur, tillagningstider och nivåer) till rekommendationerna i följande tabeller. För att utnyttja eftervärmen vid längre gräddningstider kan ugnen stängas av ca. 10 minuter innan gräddningstidens slut. Om inget annat anges, gäller tabellerna för insättning i kall ugn.

36 36 Användning, tabeller och tips Baktabell Bakverk i formar Typ av bakverk Bakning på en nivå Varmluft Nivå Temperatur C Tid tim: min. Sockerkaka, mjuk kaka :50-1:10 Sandkaka/fruktkaka :10-1:30 Mjuk kaka, lätt :25-0:40 Tårtbotten av mördeg :10-0:25 Tårtbotten av sockerkaka :20-0:25 Äppelkaka :50-1:00 Äppelpaj (2 formar Ø 20 cm, diagonalt placerade) Paj med mycket fyllning (till exempel Quiche Lorraine) :05-1: :30-1:10 Cheese cake :00-1:30 Bakverk på plåtar Vetefläta-/krans :30-0:40 Vetebullar :40-1:00 Bröd (rågbröd) :45-0:60 Petits-choux/bakelser :30-0:40 Rulltårta ) 0:08-0:15 Vetelängd med strössel :20-0:40 Butterkaka ) 0:15-0:30 Fruktkaka (på jästdeg/sockerkaksdeg) :25-0:50 Fruktkaka på mördeg :40-1:20 Kakor på plåt med fuktig fyllning (till exempel kvark, grädde, gräddbakelser) :40-1:20 Pizza (med mycket fyllning) ) 0:20-0:40 Pizza (tunn) ) 0:12-0:20 Brödkakor ) 0:10-0:20 Paj :35-0:50

37 Användning, tabeller och tips 37 Bakning på en nivå Typ av bakverk Varmluft Nivå Temperatur C Tid tim: min. Småkakor Mördegskakor :06-0:20 Spritsar :10-0:40 Flarn :15-0:20 Maränger :00-2:30 Makroner :30-0:60 Pepparkakor :20-0:40 Smördegskakor ) 0:20-0:30 Småfranska :20-0:35 Småkakor (20 stycken/plåt) ) 0:20-0:30 1) Förvärm ugnen Bakning på flera nivåer Typ av bakverk Varmluft Temperatur Tid tim: min. Nivå nerifrån 2 nivåer C Småkakor Mördegskakor 2 / :15-0:35 Spritsar 2 / :20-0:60 Flarn 2 / :25-0:40 Maränger 2 / :10-2:50 Makroner 2 / :40-1:20 Pepparkakor 2 / :30-0:60 Smördegskakor 2 / ) 0:30-0:50 1) Förvärm ugnen. Tips för bakning Bakresultat Möjlig orsak Åtgärd Kakan har för ljus botten Fel nivå Sätt in kakan längre ner

38 38 Användning, tabeller och tips Bakresultat Möjlig orsak Åtgärd Kakan faller ihop (blir degig, vattenränder) För hög gräddningstemperatur För kort gräddningstid För mycket vätska i degen Sänk temperaturen något Förläng gräddningstiden. Gräddningstiden kan inte förkortas med en högre temperatur Använd mindre vätska Beakta blandningstiderna, framför allt vid användning av köksmaskiner Kakan är för torr För låg temperatur Höj temperaturen Kakan blir ojämnt brun Kakan blir inte klar inom den angivna gräddningstiden För lång gräddningstid För hög temperatur och för kort gräddningstid Degen är ojämnt fördelad Fettfiltret är isatt För låg temperatur Fettfiltret är isatt Minska gräddningstiden Minska temperaturen och öka gräddningstiden Fördela degen jämnt på plåten Tag bort fettfiltret Höj temperaturen något Tag bort fettfiltret Tabell för puddingar och gratänger Maträtt Varmluft Nivå Temperatur C Tid tim: min. Makaronpudding :45-1:00 Lasagne :25-0:40 Gratinerade grönsaker 1) :15-0:30 Gratinerade baguetter 1) :15-0:30 Söta puddingar :40-0:60 Fiskpudding :30-1:00 Fyllda grönsaker :30-1:00 1) Förvärm ugnen

39 Användning, tabeller och tips 39 Tabell djupfrysta färdigrätter Maträtt Ugnsfunktion Nivå Temperatur C Tid Djupfryst pizza Varmluft 3 Enligt tillverkarens anvisningar Pommes frites 1) ( g) Enligt tillverkarens anvisningar Gratinering Enligt tillverkarens anvisningar Baguetter Varmluft 3 Enligt tillverkarens anvisningar Fruktkaka Varmluft 3 Enligt tillverkarens anvisningar 1) Vänd pommes friten 2 till 3 gånger Enligt tillverkarens anvisningar Enligt tillverkarens anvisningar Stekning Ugnsfunktion: Varmluft Sätt in fettfiltret vid stekning! Stekkärl Alla värmebeständiga kärl kan användas till stekning (beakta tillverkarens anvisningar!). Vi rekommenderar att steka alla magra typer av kött i en stekgryta med lock. Köttet blir då saftigare. Alla typer av kött som skall ha en stekyta kan stekas i en stekgryta utan lock. Anvisningar för stektabellen Angivelserna i följande tabell är riktvärden. Vi rekommenderar att kött och fisk som steks i ugnen väger minst 1 kg. För att förhindra att köttsaft bränner fast, rekommenderar i att lite vätska tillsätts i stekkärlet. Vänd steken vid behov (efter 1/2-2/3 av stektiden). Ös stora stekar och fågel med steksky flera gånger under stektiden. Därigenom blir resultatet bättre. Stäng av ugnen ca. 10 minuter innan stektidens slut, för att utnyttja eftervärmen.

40 40 Användning, tabeller och tips Stektabell Fläskkött Typ av kött Varmluft Nivå Temperatur C Tid tim: min. Skinkstek, bog ( g) :30-2:00 Hel kotlett, Kassler ( g) :00-1:30 Köttfärslimpa ( g) :45-1:00 Fläsklägg, förkokt ( g) :30-2:00 Nötkött Grytstek ( g) :00-2:30 Rostbiff eller filé, tid per cm tjocklek ) 0:06-0:09 per cm tjocklek Kalv Grytstek ( g) :30-2:00 Kalvstek ( g) :00-2:30 Lamm Lammstek med ben ( g) :15-2:00 Lammsadel ( g) :00-1:30 Smårätter med kort stektid på plåt Korv 'Cordon bleu' ) 0:05-0:08 Korv ) 0:12-0:15 Panerad schnitzel eller kotlett ) 0:15-0:20 Köttbullar ) 0:15-0:20 Fisk (kokning) Hela fiskar ( g) :45-1:15 Fågel Hel kyckling (1500 g) :45-1:15 Kycklinghalvor (vardera g) :35-0:50 Fågeldelar (vardera g) :35-0:50 Anka ( g) :15-1:45 Vilt Harsadel, harbog (upp till 1000 g) ) 0:25-0:40

41 Användning, tabeller och tips 41 Typ av kött Varmluft Nivå Temperatur C Tid tim: min. Rådjurs-/hjortsadel ( g) :15-1:45 Rådjurs-/hjortbog ( g) :30-2:15 1) Förvärm ugnen Grill Ugnsfunktion: Grill Grilla alltid med stängd ugnslucka. med maximal temperaturinställning Använd galler med långpanna under vid grillning. Grilltiderna är riktvärden Grilltabell Maträtt Nivå Grilltid 1 sidan 2 sidan Rostat bröd 1) min. 3-5 min. Varma smörgåsar min ) Använd galler utan långpanna under Gratinering Ugnsfunktion: Gratinering FÖRSIKTIGHET Sätt in fettfiltret vid gratinering! Maträtt Temperatur C Plåt Galler Grilltid i minuter Nivå Kyckling ( g) Fyllda fläskrulader (2000 g) Makaronpudding Potatisgratäng Vänd efter... minuter

42 42 Användning, tabeller och tips Maträtt Temperatur C Plåt Galler Grilltid i minuter Nivå Gratinerad gnocchi Blomkål med Hollandaisesås Vänd efter... minuter Grillning är speciellt lämplig för platta köttstycken och fisk. Förvärm i regel ugnen i 3 minuter vid gratinering av kött och fisk. Sätt därefter in det som skall tillagas. Sätt in en långpanna med 1-1,5 cm vatten på nivå 1. FÖRSIKTIGHET När luckan öppnas strömmar het ånga ut. Maträtt Temperatur C Plåt Galler Grilltid i minuter Nivå Köttbullar Fläskfilé Grillkorv Tournedos av ox- eller kalvfilé Oxfilé, rostbiff (ca. 1 kg) Vänd efter... minuter Upptining Ugnsfunktion: Upptining/Torkning (temperaturinställning 30 C) Tag ur rätten ur förpackningen och ställ den på en tallrik på gallret. Täck inte över den med en tallrik eller skål, eftersom upptiningstiden då avsevärt förlängs. Sätt in gallret på 1. nivån nerifrån vid upptining. Upptiningstabell Maträtt Upptiningstid min. Efterupptiningstid min. Anmärkning Kyckling, (1000 g) Lägg kycklingen på ett upp och nervänt tefat på en stor tallrik. Vänd efter halva tiden Kött, 1000 g Vänd efter halva tiden

43 Användning, tabeller och tips 43 Maträtt Upptiningstid min. Efterupptiningstid min. Anmärkning Kött, 500 g Vänd efter halva tiden Forell, 150 g Jordgubbar, 300 g Smör, 250 g Grädde, 2 x 200 g Det går att vispa grädde även om delar av den är något frusen Tårta, 1400 g Torkning Ugnsfunktion: Upptining/Torkning Använd smorda plåtar eller plåtar med bakplåtspapper. Bäst resultat erhålls om ugnen stängs av efter halva torkningstiden, öppna ugnsluckan och låt det som torkas kallna under natten. Toka därefter klart. Grönsaker Torkning av Temperatur C Nivå Tid i timmar (riktvärde) 1 nivå 2 nivåer Bönor / Paprika, (strimlor) / Soppgrönsaker / Svamp / Kryddörter / Frukt Plommon / Aprikoser / Äppelskivor / Päron /

44 44 Användning, tabeller och tips Konservering Ugnsfunktion: Varmluft Använd endast vanliga konserveringsglas med samma storlek. Glas med skuvlock eller bajonettförslutning och metallburkar är inte lämpliga att använda. Använd 1. nivån nerifrån vid konservering. Använd långpanna vid konservering. På den finns plats för upp till sex enliters konserveringsglas. Glasen skall vara lika mycket fyllda och klämman skall vara fastsatt. Ställ glasen på långpannan så att de inte vidrör varandra. Häll ca. 1/2 liter vatten i långpannan, så att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen. Stäng av ugnen eller sänk temperaturen till 100 C när vätskan börjar bubbla i konserveringsglasen (med 1 liters glas efter ca minuter), (se tabellen). Konserveringstabell Bär Konservera 1) Temperatur C Konservera tills det börjar bubbla, min. Jordgubbar, blåbär, hallon, mogna krusbär Omogna krusbär Frukt Päron, kvitten, plommon Grönsaker Morötter 2) Svamp 2) Gurka Blandade pickles Kålrabbi, ärtor, sparris Bönor ) De angivna konserveringstiderna och temperaturerna är riktvärden. 2) Låt stå i frånslagen ugn Fortsätt koka med 100 C i min.

45 Användning, tabeller och tips 45 Mikrovågsugn Anvisningar för användning Allmänt Låt maträtter stå några minuter i ugnen efter att den har stängts av (se Tabeller för mikrovågsugn: Eftervärmningstid). Tag bort aluminiumförpackningar, metallbehållare etc. före tillagning av maträtter. Tillagning Tillaga om möjligt övertäckt med ett material som är lämpligt för mikrovågor. Tillaga bara utan övertäckning om maträtten skall ha en skorpa. Kylda eller djupfrysta maträtter behöver längre tillagningstid. Rätter som innehåller sås bör då och då omröras. Tillaga grönsaker med fast struktur, som morötter, ärtor eller blomkål, med vatten. Vänd stora stycken efter ca. halva tillagningstiden. Skär grönsaker i lika stora bitar. Använd flata, vida kärl. Upptining av kött, fågel, fisk Lägg det frysta, uppackade livsmedlet på en liten upp och nervänd tallrik med ett kärl under eller på ett upptiningsgaller eller på en plastsil så att vätska kan rinna av. Vänd livsmedlet efter halva upptiningstiden, dela det om möjligt, lossa upptinade delar. Upptining av smör, tårtbitar, kvark Tina inte upp helt i ugnen utan låt upptining ske färdigt i rumstemperatur. Därigenom blir resultatet jämnare. Tag bort alla metall- eller aluminiumförpackningar -före upptining. Upptining av frukt, grönsaker Tina inte upp frukt och grönsaker som skall beredas råa helt i ugnen, utan låt dem tina upp färdigt i rumstemperatur. Frukt och grönsaker som skall kokas kan tillagas direkt med en högre effekt, utan att först tinas upp. Färdiglagade maträtter

46 46 Användning, tabeller och tips Färdiglagade maträtter i metallförpackningar eller i plastskålar med plåtlock får bara tinas upp eller värmas om det tydligt anges att förpackningarna är lämpliga för mikrovågsugn. Beakta tillverkarens anvisningar på förpackningen (till exempel tag bort metallock och stick hål i plastfolie). Lämpliga kärl och material Kärl/material Mikrovågsugn Ugn Grill Eldfast glas och porslin (utan metalldelar, till exempel Pyrex, Jena glas) Upptining Uppvärmning Tillagning X X X X Ej eldfast glas och porslin 1) X Glas- och Vitrokeramik av eld-/fryssäkert material (till exempel Arcoflam), galler X X X X Keramik 2) Stengods 2) X X X -- Plast, värmebeständig upp till 200 C 3) X X X -- Papp, papper X Plastfolie X Stekpåse med förslutning som är lämplig för X X X -- mikrovågsugn 3) Stekkärl av metall, till exempel emalj, gjutjärn X Bakformar, svartlackerade eller X silikonbelagda 3) Bakplåt X Bryningskärl, till exempel Crostino- eller -- X X -- krispplatta Färdiglagade rätter i förpackning 3) X X X X 1) Utan dekor av silver, guld, platina eller metall 2) Utan kvarts- eller metalldelar, glasyr utan metallinnehåll 3) Beakta de av tillverkaren angivna maximala temperaturerna! X Lämplig -- Inte lämplig

47 Användning, tabeller och tips 47 Vad skall man mer beakta... Livsmedel har olika form och egenskaper. De tillagas i olika mängder. Därför är också de nödvändiga tiderna och effekterna för upptining, uppvärmning eller tillagning individuellt olika. Som grov riktlinje gäller: Dubbel mängd = nästan dubbla tiden Vid uppvärmning i mikrovågsugn uppstår värmen i själva livsmedlet. Därför kan inte alla delar värmas samtidigt. Följaktligen bör, framför allt vid tillagning av stora mängder, maträtter omröras eller vändas. I tabellerna är eftervärmningstiden angiven. Låt livsmedlet stå kvar i ugnen eller utanför den så att värmen fördelas jämnt. Vid tillagning av ris blir resultatet bäst om flata, vida kärl används. Tabell för tillagning i mikrovågsugn Kött Maträtt Mängd g Upptining Mikrovågsugn Effekt Watt Koktid min. Eftervärmningstid min. Anvisning Hela köttbitar Vänd några gånger Biffar Vänd några gånger, tag bort upptinade delar Köttfärs Vänd några gånger, tag bort upptinade delar Gulasch Vänd några gånger, tag bort upptinade delar Fågel Kyckling Vänd några gånger, täck över upptinade delar med aluminiumfolie

48 48 Användning, tabeller och tips Maträtt Mängd g Upptining Effekt Watt Mikrovågsugn Koktid min. Eftervärmningstid min. Anvisning Kycklingbröst Vänd några gånger, täck över upptinade delar med aluminiumfolie Kycklinglår Vänd några gånger, täck över upptinade delar med aluminiumfolie Anka Vänd några gånger, täck över upptinade delar med aluminiumfolie Fisk Hel fisk Vänd några gånger Fiskfilé Vänd några gånger Korv Korv i skivor Vänd några gånger Mejeriprodukter Kvark Tag bort aluminiumdelar, vänd efter halva tiden Smör Tag bort aluminiumdelar, vänd efter halva tiden Ost Tag bort aluminiumdelar, vänd efter halva tiden Grädde Tag bort aluminiumlock, rör om några gånger Mjuka kakor/bakverk

49 Användning, tabeller och tips 49 Maträtt Mängd g Upptining Effekt Watt Mikrovågsugn Koktid min. Eftervärmningstid min. Anvisning Jästdeg 1 stycken Vrid tallriken några gånger Cheese cake 1 stycken Vrid tallriken några gånger Mjuk kaka (gräddtårta) Torr kaka (till exempel sockerkaka) 1 stycken Vrid tallriken några gånger 1 stycken Vrid tallriken några gånger Fruktkaka 1 stycken Vrid tallriken några gånger Matbröd Vänd några gånger Bröd i skivor Vänd några gånger Småfranska 4 stycken Vänd några gånger Frukt Jordgubbar Tina upp övertäckt, rör om några gånger Plommon, körsbär, hallon, svarta vinbär, aprikoser Smältning Tina upp övertäckt, rör om några gånger Choklad / glasyr Rör om några gånger Smör Rör om några gånger Uppvärmning Barnmat i burk Rör om några gånger, kontrollera temperaturen! Barnvälling (flaska 180 ml) :20-0: Sätt en sked i flaskan, rör om, kontrollera temperaturen!

50 50 Användning, tabeller och tips Maträtt Mängd g Upptining Effekt Watt Mikrovågsugn Koktid min. Eftervärmningstid min. Anvisning Färdiglagad maträtt Tag bort eventuellt aluminiumlock, vrid formen några gånger Djupfryst färdigrätt Tag bort eventuellt aluminiumlock, vrid formen några gånger Mjölk Vatten 1 kopp ca. 200 ml 1 kopp ca. 200 ml :15-1: Sätt en sked i kärlet : Sätt en sked i kärlet Sås 200 ml Rör om några gånger Soppa 300 ml Rör om några gånger Maträtt Mängd g Tillagning Effekt Watt Mikrovågsugn Koktid min. Eftervärmningstid min. Anvisning Hel fisk Täck över, vrid kärlet flera gånger Fiskfilé Täck över, vrid kärlet flera gånger Färska grönsaker, kort Tillsätt ca. 50 ml vatten, tillagningstid 1) täck över, rör om några gånger Djupfrysta grönsaker, Tillsätt ca. 50 ml vatten, kort tillagningstid 1) täck över, rör om några gånger Färska grönsaker, lång Tillsätt ca. 50 ml vatten, tillagningstid 1) täck över, rör om några gånger

51 Användning, tabeller och tips 51 Maträtt Mängd g Tillagning Effekt Watt Mikrovågsugn Koktid min. Eftervärmningstid min. Anvisning Djupfrysta grönsaker, Tillsätt ca. 50 ml vatten, lång tillagningstid 1) täck över, rör om några gånger Kokt potatis 800 g ml Ris 300 g ml W / Täck över, rör om några gånger Täck över, rör om några gånger 1) Täck över alla grönsaker vid tillagning. De angivna tiderna är riktvärden och beror på slag av livsmedel och dess kvalitet. Tabell Kombifunktion Ugnsfunktioner: Varmluft + Mikrovågsugn eller Gratinering + Mikrovågsugn Maträtt Pudding Pudding/ Gratäng Anka 2000 g Fiskfilé 350 g Fiskgratäng 1400 g Hel fågel Gratängform på galler Gratängform på galler Glaskärl på galler Glaskärl på galler Bak-/Stekkärl Ugnsfunktion Temperatur C Mikrov. Watt Nivå Tid i min Först 250 1) sedan Anvisning Vänd efter 15 min., sedan 180 C, 10 min. eftervärmning Fylld, rullad, kryddad Glaskärl Glaskärl på galler Vänd efter 20 min.

52 52 Användning, tabeller och tips Maträtt Fågelhalvor Köttfärslimp a 650 g Kycklinglår Kalvstek 1000 g Vänd efter 25 min., ej övertäckt, 5 min. eftervärmning Potatisgratäng Lammstek med ben 1000 g Lammstek utan ben 1000 g Lasagne 1200 g min. eftervärmning Makaronpudding 1800 g Fylld paprika Nötstek 1000 g Grisstek 1200 g Glaskärl på galler Glaskärl på galler Glaskärl på galler Glaskärl på galler Glaskärl på galler Glaskärl på galler Glaskärl på galler Gratängform på galler Gratängform på galler Glaskärl på galler Glaskärl på galler Glaskärl på galler 1) Förvärm ugnen med angiven temperatur. Bak-/Stekkärl Ugnsfunktion Temperatur C Mikrov. Watt Nivå Tid i min. Anvisning Vänd efter 15 min min. eftervärmning Vänd efter 20 min Strö över ost min. eftervärmning Rör om efter 20 min Paprikahalvor med ost-/ grönsaksfyllning min. eftervärmning, vänd en gång, tillaga övertäckt min. eftervärmning, vänd en gång

53 Användning, tabeller och tips 53 De angivna tillagningstiderna och temperaturerna är riktvärden och beror på slag av livsmedel och dess kvalitet. Tips för mikrovågsugn Resultat Det finns inga angivelser för den förberedda mängden livsmedel. Maträtten har blivit för torr. När tiden har gått ut är rätten inte upptinad, varm eller tillagad. När tiden har gått ut är rätten överhettad i kanterna, i mitten är den inte klar. Åtgärd Använd värden för ett liknande livsmedel. Förläng eller förkorta tillagningstiderna enligt följande regel: Dubbla mängden = nästan dubbla tiden Halva mängden = halva tiden Ställ in kortare tillagningstid eller välj lägre effekt. Ställ in längre tillagningstid eller välj högre effekt. Beakta att höga maträtter behöver längre tid. Välj lägre effekt och längre tid nästa gång. Vätskor, till exempel soppa, rör om några gånger. Kontrollrätter enligt IEC (Mikrovågseffekt 1000 Watt) Kvalitet och funktion för mikrovågsugnar testas av kontrollinstitut med speciella maträtter. Maträtt Äggstanning (12.3.1) Biskvideg (12.3.2) Köttfärslimpa (12.3.3) Potatisgratäng (12.3.4) Mjuk kaka (12.3.5) Grillad kyckling 1200 g (12.3.6) Effekt Watt Nivå 300 Bottengl asskiva 600 Bottengl asskiva 500 Bottengl asskiva Koktid min. Ugnsfunktion Eftervärmningstid min. Anmärkning Vrid formen en gång efter halva tiden Täck över, vrid formen en gång efter halva tiden Vänd efter 15 min.

COMPETENCE KB9820E. Multi-ång-inbyggnadsugn. Bruks- och monteringsanvisning

COMPETENCE KB9820E. Multi-ång-inbyggnadsugn. Bruks- och monteringsanvisning COMPETENCE KB9820E Multi-ång-inbyggnadsugn Bruks- och monteringsanvisning Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare

Läs mer

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE100450. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn Miwell-Combi XSL Inställningstips Mikrovågsugn Innehållsförteckning Förklaring av symboler 3 Driftsätt 4 Lämpligt tillbehör 5 Inställningar 7 Värma upp... 7 Tina... 8 Tina och tillaga samtidigt... 9 Tillagning

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B8110-M http://sv.yourpdfguides.com/dref/603587

Din manual AEG-ELECTROLUX B8110-M http://sv.yourpdfguides.com/dref/603587 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B8110-M. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EVY6600AO SV MIKROVÅGSUGN BRUKSANVISNING

EVY6600AO SV MIKROVÅGSUGN BRUKSANVISNING EVY6600AO SV MIKROVÅGSUGN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 7 5.

Läs mer

bruksanvisning Inbyggnadsugn EOB52100

bruksanvisning Inbyggnadsugn EOB52100 bruksanvisning Inbyggnadsugn EOB52100 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Innehåll Säkerhetsanvisningar... 3 Beskrivning av produkten... 4 Innan produkten

Läs mer

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

QCK5770. SV Bruksanvisning

QCK5770. SV Bruksanvisning QCK5770 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QCK6438X http://sv.yourpdfguides.com/dref/836504

Din manual HUSQVARNA QCK6438X http://sv.yourpdfguides.com/dref/836504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

MICROMAT KB9810E. Elektrisk inbyggnadsugnen. Bruksanvisning

MICROMAT KB9810E. Elektrisk inbyggnadsugnen. Bruksanvisning MICROMAT KB9810E Elektrisk inbyggnadsugnen Bruksanvisning Bästa kund, läs igenom denna bruksanvisning noga och spara den för senare behov. Lämna över denna bruksanvisning till en eventuell ny ägare av

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn H 402 B, H 4202 B, H 42 B, H 422 B sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B1100-EW. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX B1100-EW

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030

Bruksanvisning. Inbyggnadsugn SU6030 Bruksanvisning Inbyggnadsugn SU6030 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången _ 5 Daglig användning 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

AMW 450 AMW 460 AMW 461

AMW 450 AMW 460 AMW 461 Bruksanvisning AMW 450 AMW 460 AMW 461 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem. Avlägsna aldrig skyddsplattorna

Läs mer

Bruksanvisning i monteringanvisningar

Bruksanvisning i monteringanvisningar Bruksanvisning i monteringanvisningar EEH 6500.0 EEH6500_0 SW H11 Här hittar du... Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din häll/ ugn. Här hittar du viktig information beträffande

Läs mer

IM 80 L. Bruksanvisning

IM 80 L. Bruksanvisning IM 80 L Bruksanvisning 1 I INSTALLATION 4 INSTALLATION AV PRODUKTEN 4 INNAN PRODUKTEN NÄTANSLUTS 4 EFTER ANSLUTNING 4 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 5 VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 6 TILLBEHÖR 7 STARTSKYDD

Läs mer

QSG6225. Bruksanvisning

QSG6225. Bruksanvisning QSG6225 Bruksanvisning Spis 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

R-15AM 1000W (IEC 60705)

R-15AM 1000W (IEC 60705) Professionell mikrovågsugn R-15AM 1000W (IEC 60705) Innehåll DELARNAS BENÄMNINGAR... 1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 4 TILLBEHÖR... 4 ÅTGÄRDER FÖRE START... 4 EFFEKTNIVÅER...

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

AMW 492 INSTALLATION, QUICK START

AMW 492 INSTALLATION, QUICK START AMW 492 INSTALLATION, QUICK START INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAÇÃO, GUIA

Läs mer

QSG6133. Bruksanvisning

QSG6133. Bruksanvisning QSG6133 Bruksanvisning Spis 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ugn Combair SEP Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler C Min. Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter

Läs mer

KULINARISK. Receptbok

KULINARISK. Receptbok SE KULINARISK Receptbok SVENSKA 3 Innehåll Tillagningstabeller 3 Automatiska program 23 Recept - Upptining 23 Recept - Kokning/Smältning 24 Recept - Gris/Kalv 25 Recept - Nötkött/Vilt/Lamm 27 Recept -

Läs mer

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bruksanvisning s Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten.

Läs mer

Din manual SIEMENS HL53029NN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567995

Din manual SIEMENS HL53029NN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567995 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL53029NN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Din manual SIEMENS HL654200X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3571116

Din manual SIEMENS HL654200X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3571116 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL654200X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje Glaskeramiskkogezone Glaskeramikhäll Keraaminen keittotaso EHS60020X EHS60020K 24 electrolux Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/835836

Din manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/835836 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QCE734-A NORDIC. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QCE734-A

Läs mer

BM 450/451 BM 454/455

BM 450/451 BM 454/455 Gaggenau Bruksanvisning BM 450/451 BM 454/455 Kombimikrougn Innehållsförteckning Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar! 3 Skadeorsaker 5 Återvinning 5 Återvinning 5 Energispartips 5 Lär känna din

Läs mer

bruksanvisning Multi-ång-inbyggnadsugn EOK96030

bruksanvisning Multi-ång-inbyggnadsugn EOK96030 bruksanvisning Multi-ång-inbyggnadsugn EOK963 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Läs mer

...... EKC7359AFW SV SPIS BRUKSANVISNING

...... EKC7359AFW SV SPIS BRUKSANVISNING EKC7359AFW...... SV SPIS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

Bruksanvisning GO876X GO876B

Bruksanvisning GO876X GO876B Bruksanvisning GO876X GO876B 142099 40 Инструкции за монтаж Elektrisk ugn Kära kund! Vi vill tacka dig för ditt köp. Vi tror att du snart kommer att bli övertygad om att du kan lita på våra produkter fullt

Läs mer

HB76A1.60S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000609507* 9000609507

HB76A1.60S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000609507* 9000609507 HB76A1.60S [sv] Bruksanvisning...3 *9000609507* 9000609507 ó Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Din nya ugn... 5 Kontroller...5

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

Bruksanvisning Ångugn QCE5645

Bruksanvisning Ångugn QCE5645 SV Bruksanvisning Ångugn QCE5645 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN...10 6. DAGLIG

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn H 5681 B sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan inbyggnadsugnen installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och skador på inbyggnadsugnen.

Läs mer

Bruksanvisning Spis QSI7134W

Bruksanvisning Spis QSI7134W SV Bruksanvisning Spis QSI7134W 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN...8 5. HÄLL DAGLIG ANVÄNDNING... 9

Läs mer

Din manual SAMSUNG M1618N http://sv.yourpdfguides.com/dref/788299

Din manual SAMSUNG M1618N http://sv.yourpdfguides.com/dref/788299 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG M1618N. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Instruktioner för användning, installation och anslutning

Instruktioner för användning, installation och anslutning SE Instruktioner för användning, installation och anslutning Elektrisk pyrolysugn Elektrisk pyrolysugn Kära kund, Vi vill tacka dig för ditt köp. Vi är förvissade om att du snart kommer att bli övertygad

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din köksfläkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då

Läs mer

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA UGNEN

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA UGNEN SV DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV DEN ELEKTRISKA UGNEN www.gorenje.com Tack för att du valde vår apparat. Denna detaljerade bruksanvisning medföljer för att underlätta användningen av produkten.

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di l uso

Läs mer

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING EHP60011...... SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Daglig användning

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSL Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QN4041X http://sv.yourpdfguides.com/dref/836812

Din manual HUSQVARNA QN4041X http://sv.yourpdfguides.com/dref/836812 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

...... EKS7011BO SV SPIS BRUKSANVISNING

...... EKS7011BO SV SPIS BRUKSANVISNING EKS7011BO...... SV SPIS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

HB36A1.60S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000607430* 9000607430

HB36A1.60S. [sv] Bruksanvisning...3 *9000607430* 9000607430 HB36A1.60S [sv] Bruksanvisning...3 *9000607430* 9000607430 ó Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar... 4 Före installationen...4 Säkerhetsanvisningar...4 Felorsaker...4 Din nya spis... 5 Kontroller...5

Läs mer

DO81CSS-5. classic 60 CM ELEKTRISK DUBBEL MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS AA

DO81CSS-5. classic 60 CM ELEKTRISK DUBBEL MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS AA 60 CM ELEKTRISK DUBBEL MULTIFUNKTIONSUGN ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS AA EAN13: 8017709080853 STORA UGNEN 8 funktioner Ugnskapacitet: 51 liter Temperaturer mellan 50-250 C Digital analog klocka med elektronisk

Läs mer

QSG6133. SV Bruksanvisning

QSG6133. SV Bruksanvisning QSG6133 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

Din manual BOSCH HCE764320W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655018

Din manual BOSCH HCE764320W http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655018 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH HCE764320W. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSCH HCE764320W instruktionsbok

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll EHD80300PG

bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll EHD80300PG bruksanvisning Glaskeramisk induktionshäll EHD80300PG 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Installationsanvisningar

Läs mer

Användarmanual HN1254

Användarmanual HN1254 R Användarmanual HN1254 Mikrovågsugn med grill AG823ATN Läs denna användarmanual noggrant innan du tar mikrovågsugnen i bruk, och följ instruktionerna noga. Förvara manualen så att du alltid kan hitta

Läs mer

Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle. vecka 47

Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle. vecka 47 Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle vecka 47 familj Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2400 kj/ 574 kcal. Protein 13,9 g. Fett 30,2

Läs mer

Din manual SMEG S201X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3505881

Din manual SMEG S201X http://sv.yourpdfguides.com/dref/3505881 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG S201X. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Alslöfs Limousin. Smaklig måltid! Karin&Karl

Alslöfs Limousin. Smaklig måltid! Karin&Karl Alslöfs Limousin Vi är tredje generationen som äger och driver Alslöfsgård som har en historia långt tillbaka till 1400-talet. Sedan 1970-talet har det fötts upp köttdjur på gården då de naturliga betesmarkerna

Läs mer

BRUKSANVISNING HI16611 HI18611

BRUKSANVISNING HI16611 HI18611 BRUKSANVISNING HI16611 HI18611 Bruksanvisning Spishäll Bästa ASKO-kund, Tack för att du har valt denna kvalitetsprodukt. Vi garanterar att apparatens inre mekanismer är av lika hög kvalitet som de yttre

Läs mer

Matresan recept v 32 Smaka, lära och köpa närproducerat

Matresan recept v 32 Smaka, lära och köpa närproducerat Matresan recept v 32 Smaka, lära och köpa närproducerat Örtolja Plocka bladen av en basilika (ca 3 dl), lägg dem i en matberedare eller i en skål som passar till en mixerstav. Tillsätt 1 tsk salt och 2

Läs mer

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV EN KOMBINERAD MIKROVÅGSUGN

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV EN KOMBINERAD MIKROVÅGSUGN DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV EN KOMBINERAD MIKROVÅGSUGN www.gorenje.com Tack för att du valde vår apparat. Denna detaljerade bruksanvisning medföljer för att underlätta användningen av produkten.

Läs mer

bruksanvisning Elektrisk inbyggnadsugn EOK86030

bruksanvisning Elektrisk inbyggnadsugn EOK86030 bruksanvisning Elektrisk inbyggnadsugn EOK86030 We were thinking of you when we made this product electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Läs mer

Spis HCE7644.3U. [sv] Bruksanvisning

Spis HCE7644.3U. [sv] Bruksanvisning Spis HCE7644.3U [sv] Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar!...4 Felorsaker...5 Översikt...5 Skador på ugnen...6 Skador på sockellådan...6 Uppställning och

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SL och SLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SL och SLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair SL och SLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSI6272 http://sv.yourpdfguides.com/dref/836487

Din manual HUSQVARNA QSI6272 http://sv.yourpdfguides.com/dref/836487 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX MC1751EM http://sv.yourpdfguides.com/dref/807966

Din manual AEG-ELECTROLUX MC1751EM http://sv.yourpdfguides.com/dref/807966 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX MC1751EM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SIEMENS HL448511S http://sv.yourpdfguides.com/dref/3551215

Din manual SIEMENS HL448511S http://sv.yourpdfguides.com/dref/3551215 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL448511S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

EKC6552AOW EKC6552AOX

EKC6552AOW EKC6552AOX EKC6552AOW EKC6552AOX SV SPIS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING... 7 4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN...

Läs mer

EKC8000W. SV Spis Bruksanvisning

EKC8000W. SV Spis Bruksanvisning EKC8000W SV Spis Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 8 5. HÄLL DAGLIG

Läs mer

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus

Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Del 2 Produktbladen Om att laga mat utomhus Foto: Per Nilsson, Profox 7 Produktbladen I produktbladen finns olika verksamheter beskrivna. Du kan kopiera, plasta in dem och ha med dem som checklistor när

Läs mer

Köttfärspiroger. Fyllning. ½ gul lök. 2 krm salt

Köttfärspiroger. Fyllning. ½ gul lök. 2 krm salt Köttfärspiroger Pirogdeg 50 g matfett ¾ dl mjölk ¼ pkt jäst 1 krm salt 1 äggvita 2 ½ dl vetemjöl Fyllning ½ gul lök 150 g nötfärs 2 krm salt 2 krm svartpeppar 2 msk tomatpuré 1 vitlöksklyfta ½ dl svamp

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B M

Din manual AEG-ELECTROLUX B M Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B31915-4-M. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX B31915-4-M

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

4,7L S AUTÉ SLOW COOKER. Old style. Med varmhållning BRUKSANVISNING

4,7L S AUTÉ SLOW COOKER. Old style. Med varmhållning BRUKSANVISNING 201005 4,7L S AUTÉ SLOW COOKER Old style. Med varmhållning BRUKSANVISNING Tack för att du köpt en Crock-Pot. Laga dina älsklingsrätter i några få enkla steg. Idealisk till grytor, raguer, soppor, risrätter

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL (Keramikhäll)

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL (Keramikhäll) INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL (Keramikhäll) Användningsinstruktioner och tillagnings-guide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i Sverige 01/15 EOPI 512862 INNEHÅLL AVSNITT

Läs mer

bruksanvisning Spis EKD60053

bruksanvisning Spis EKD60053 bruksanvisning Spis EKD60053 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Innehåll Säkerhetsinstruktioner 2 Beskrivning av produkten 4 Före första användning

Läs mer

EKC60305IW EKC60309FW EKC60309FX. SV Spis Bruksanvisning

EKC60305IW EKC60309FW EKC60309FX. SV Spis Bruksanvisning EKC60305IW EKC60309FW EKC60309FX SV Spis Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA

Läs mer

[sv] Bruksanvisning HB36D..5. Ångugn

[sv] Bruksanvisning HB36D..5. Ångugn [sv] Bruksanvisning HB6D..5. Ångugn ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar... 4 Säkerhetsanvisningar...4 Skadeorsaker...4 Din nya enhet... 5 Kontroller...5 Vred...5 Display...5

Läs mer

EKC6359AFW SV SPIS BRUKSANVISNING

EKC6359AFW SV SPIS BRUKSANVISNING EKC6359AFW SV SPIS BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 8 5. HÄLL DAGLIG

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX MC1751E-W http://sv.yourpdfguides.com/dref/604316

Din manual AEG-ELECTROLUX MC1751E-W http://sv.yourpdfguides.com/dref/604316 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX MC1751E-W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo Bruksanvisning Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN/ Elektrotermo Användningsområde Spisen är avsedd för beredning av mat. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas

Läs mer

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3

AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 AGA AIMS (AGA INTELLIGENT MANAGEMENT SYSTEM) ELEKTRISK SPIS MODELL EC3 Användningsinstruktioner och tillagningsguide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i sverige 12/09

Läs mer

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ Recept 25-32 150 RECEPT FRÅN NESTLÉ 25. FITNESS FRUKTIGA GRANOLAMUFFINS Ingredienser till muffinsmet: 2½ dl siktat vetemjöl 1¾ dl fullkornsmjöl 2 tsk bakpulver ½ tsk salt ½ tsk kanel 2 stora ägg 1¾ dl

Läs mer

Enkel sommarbuffé till festen (8 sidor) Smarta bufférätter med mycket smak och vackra färger.

Enkel sommarbuffé till festen (8 sidor) Smarta bufférätter med mycket smak och vackra färger. 1 Enkel sommarbuffé till festen (8 sidor) Smarta bufférätter med mycket smak och vackra färger. Foto: Holger Edström Hannas välkomstdrink Ingredienser 20 personer 1 l granatäppeljuice, (Del Monte) 4 st

Läs mer

MIKROVÅGSUGN Bruksanvisning

MIKROVÅGSUGN Bruksanvisning MIKROVÅGSUGN Bruksanvisning Ugn...2 M197DF Tillbehör...2 Kontrollpanel...2 Använda bruksanvisningen...3 Säkerhetsåtgärder...3 Installera mikrovågsugnen...5 Ställa in tiden...5 Om du är osäker eller har

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B M NORDIC

Din manual AEG-ELECTROLUX B M NORDIC Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B44319-5-M NORDIC. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Gasspis. Innan du börjar använda din nya spis. Innehåll. Bästa kund!

Gasspis. Innan du börjar använda din nya spis. Innehåll. Bästa kund! Gasspis Bästa kund! Gratulerar till ditt val av en Gorenje-spis. Du har gjort ett mycket klokt val, eftersom en spis från Gorenje förenar både ekonomi och kvalitet med en modern och genomtänkt design.

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Recept i vårens tecken Tema picknick. Laga mjölkfritt Enkel sallad gjord på kokt ägg, grönsaker & skinka. Något sött efter: Melon och physalis

Recept i vårens tecken Tema picknick. Laga mjölkfritt Enkel sallad gjord på kokt ägg, grönsaker & skinka. Något sött efter: Melon och physalis Recept i vårens tecken Tema picknick Enkel sallad gjord på kokt ägg, grönsaker & skinka. Något sött efter: Melon och physalis Välkommen till min alldeles egna tidning där jag delar med mig av mina bästa

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer