B R U K S A N V I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B R U K S A N V I S N I N G"

Transkript

1 B R U K S A N V I S N I N G V I S I O N S P E C T R A MT 3052 (10.02)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innan du använder ugnen... 3 Spectra W8000/S Spectra W Spectra W8250 / S Spectra S8400 / S Rengöring före användning... 8 Luckspärr... 9 Funktioner... 9 Signallampor Timer Ugnsgallret Över- och undervärmeugn Grill Varmluftsugn Varmluftsgrillning Pizza Upptining/Torkning Digitalur Stektermometer Gräddningstabeller Rengöring av ugnsluckan Rengöring av ugn och tillbehör Ångförare Byte av lampan Om ugnen inte fungerar Garanti och service Säkerhet Installation av ugnen Elanslutning Försäljning i Finland: UPO KODINKONEET AM Kodinkoneet Oy Atomvägen 5 A HELSINGFORS Konsumentrådgivning (lsa) Teknisk rådgivning (lsa) Telefax (09) Säljes i Sverige: AM HUSHÅLL AB Box Sollentuna Tel Försäljning Fax Tel Teknisk rådgivning Fax Tillverkad i Finland. Tillverkaren är certifierat enligt ISO 9001 kvalitet och enligt ISO miljöstandard. Obs! Rätt till ändringar förbehålls. 2 Painotuote Printed in Finland by Esa Print Oy, Lahti 2002 /

3 INNAN DU ANVÄNDER UGNEN LÄS NOGGRANT IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER UGNEN/HÄLLEN FÖRSTA GÅNGEN! SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR SENARE BEHOV OCH KOM- MANDE ANVÄNDARE! Då lär du dig använda ugnen på rätt sätt och undviker onödiga servicekostnader mm. Ugnen är avsedd endast för i hushåll normalt förekommande matlagning och bakning. Den skall endast användas enligt denna bruksanvisning. Installationen och eventuella reparationer skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av person utan tillräcklig kunskap kan försämra ugnen och leda till skada på person och/eller egendom. Om ugnen skadats under transporten bör du genast meddela försäljaren detta. CIRKULERA FÖRPACKNINGSMATERIAL Alla delar i emballaget kan återvinnas. Källsortera förpackningsmaterial enligt din kommuns rekommendationer. VID SKROTNING Skrot produkten på miljövänligt sätt. Kontakta eventuellt din kommun för vidare information om var du kan lämna produkten för destruktion. INSTALLATION Se sidor Placera in gallret rätt i ugnen se sid 10. Kontrollera att löstagbar ångförare (se sid 20) är på sin plats. SE EFTER PÅ DATASKYLTEN OCH ANTECKNA HÄR TYP- OCH TILLVERKNINGSNUMMER FÖR UGNEN ANTECKNA OCKSÅ DATUM FÖR NÄR DU TOG UGNEN I BRUK! TELEFONNUMRET TILL NÄRMASTE MÄRKESERVICE 3

4 SPECTRA W8000/S8000 Timer Funktionsväljare för ugn Ugn Temperaturväljare Ugnens volym 60 l FUNKTIONER U800-A Över- och undervärme 2,1 kw Undervärme 1,0 kw Övervärme 1,1 kw Grill 2,1 kw Snabbuppvärmning 3,1 kw TILLBEHÖR 2 bakplåtar 1 ugnspanna 1 ugnsgaller Vikt 40 kg Anslutningseffekt 3,1 kw Stickproppanslutning/16A Anslutningskabel 1,3 m Driftspänning 230 V 4

5 SPECTRA W8200 Timer Funktionsväljare för ugn Ugn Temperaturväljare Ugnens volym 55 l FUNKTIONER U820-A Varmluft 2,5 kw Varmluftsgrillning 2,1 kw Pizza 3,5 kw Upptining/Torkning 525 W Grill 2,1 kw Över- och undervärme 2,1 kw TILLBEHÖR 3 bakplåtar 1 ugnspanna 1 ugnsgaller Vikt 40 kg Anslutningseffekt 3,5 kw Stickproppanslutning/16A Anslutningskabel 1,3 m Driftspänning 230 V 5

6 SPECTRA W8250 / S8250 Temperaturväljare Funktionsväljare för ugn Timer Ugn Ugnens volym 55 l Väljare för kokhällen Effektväljaren för kokzoner är reglerbart från 1 till 12. Effekten är störst i läge 12. I läge 0 är strömmen frånkopplad. FUNKTIONER U825-A Varmluft 2,5 kw Varmluftsgrillning 2,1 kw Pizza 3,5 kw Upptining/Torkning 525 W Grill 2,1 kw Över- och undervärme 2,1 kw TILLBEHÖR 3 bakplåtar 1 ugnspanna 1 ugnsgaller Vikt 40 kg Fast anslutning Driftspänning 230/400 V 6

7 SPECTRA S8400 / S7400 Digitalur Funktionsväljare för ugn Ugn Temperaturväljare Ugnens volym 55 l Förvaringslåda (Några modeller, se sid 8) FUNKTIONER U840-A Varmluft 2,5 kw Varmluftsgrillning 2,1 kw Pizza 3,5 kw Upptining/Torkning 525 W Grill 2,1 kw Över- och undervärme 2,1 kw TILLBEHÖR 3 bakplåtar 1 ugnspanna 1 ugnsgaller Vikt 40 kg Anslutningseffekt 3,5 kw Stickproppanslutning/16A Anslutningskabel 1,3 m Driftspänning 230 V 7

8 RENGÖRING FÖRE ANVÄNDNING BRÄNN BORT UGNENS LAGRINGS- OCH SKYDDSFETT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DEN Hos modeller med digitalur skall uret först ställas in (se sid 14). Ta ut alla tillbehör från ugnen. Ta även bort tejpen över skyddsproppen i urtaget för stektermometern. Värm upp ugnen cirka 1/2 timme med temperaturvredet inställt på C. Ångorna i ugnen avdunstar via den löstagbara ångföraren. Lukten som uppstår är helt normal och inte hälsovådlig. Håll fönstret öppet och spisfläkten på så att rök och lukt vädras ut. OBS! Elementen i ugnen kan surra något vid användning. Vid uppvärmning kan det även höras knäppningar från ugnen. Inget av dessa ljud inverkar menligt på ugnens funktion. RENGÖR UGN OCH TILLBEHÖR Rengör ugn, galler, bakplåt och ugnspanna med t.ex. handdiskmedel. Skölj och torka omsorgsfullt. Ugnspannan, bakplåten och gallret kan även rengöras i diskmaskin. VINTERFÖRVARING I OUPPVÄRMDA LOKALER Ugnen skall inte användas om fuktighet har kondenserats på dess ytor. Om apparaten skall förvaras över vintern i lokaler som inte värms upp, skall den vara 2-3 timmar i temperatur på 20 C innan den användes. Före vinterförvaring skall säkringarna till spisen tas ur elskåpet. FÖRVARINGSLÅDA (Några modeller) Förvaringslådan öppnas och stängs genom att trycka på lådans mellersta del. Varning! Förvaringslådan är avsedd endast för förvaring av bakplåtar och ugnspanna. Förvara aldrig brännbara, explosiva eller värmekänsliga material i lådan (papper, plast, trasor, rengöringsmedel, sprayburkar eller dylikt). 8

9 LUCKSPÄRR Då spärrskruven är på plats blir luckan svårare att öppna för barn. Den öppnas genom att man samtidigt trycker på spärren under handtaget och drar i handtaget. Spärrskruven tas bort om så önskas. FUNKTIONER Ingen ström Över- och under värme Övre och undre element påkopplade Endast undervärme Undre element påkopplat Endast övervärme Övre element påkopplat Grill Obs! Vrid alla väljarna till läge 0 efter användning. Snabbuppvärmning Undre element och grill påkopplade. Snabbppvärmning får användas under ögst 10 min. Varmluftsgrillning Varmluftsfläkt och grillelement påkopplade. Vid varmluftsgrillning får maximalt 250 C användas. Varmluft Varmluftsfläkt och -element påkopplade Pizza (kan användas även för snabbuppvärmning) Varmlufts- och underelement inkopplade Upptining/Torkning Energiförbrukning med över- och undervärme vid ugnens uppvärmning till +200 C: Uppvärmningstid ca* Energiförbrukning vid uppvärmning ca* Energiförbrukning under en timme 16 min 0,5 kwh 0,6 kwh * Uppvärmningstid och energiförbrukning är beroende av bl a rumstemperatur och spänningvariationer 9

10 SIGNALLAMPOR Signallampa vid val av funktion Lyser alltid då funktionsvredet står i annat läge än noll. Hos modeller med timern skall timern även vara i annat läge än noll. Signallampa vid val av temperatur Lyser endast då både temperaturvred och funktionsvred står i annat läge än noll. Lampan slocknar då vald temperatur uppnåtts i ugnen och termostaten har brutit strömmen. Signallampan tänds på nytt då temperaturen sjunkit under inställt värde, men slocknar då önskad temperatur på nytt uppnåtts. TIMER Några modeller är utrustade med timer. Ugnen fungerar med manuell styrning endast då timer står i manuellt läge Med hjälp av timer kan ugnen fungera på följande sätt (högst två timmar): Vrid ugnens funktionsvred till önskat läge. Välj önskad temperatur med temperaturvredet. Välj genom att vrida timer medsols den tid du önskar att ugnen skall vara påkopplad. Ugnens funktion kopplas automatiskt ifrån då den valda tiden löper ut. VRID ALLTID VREDEN TILL LÄGE NOLL EFTER ANVÄNDNING. UGNSGALLRET PLACERA IN GALLRET I UGNEN - se bild Varning! Om gallret ska placeras upp och ner på ugnens botten, ska det placeras upp och ner jämfört hur det placeras på falsarna. Vid stekning av större bitar köttstycken i ugnen, t.ex. julskinka, kan ugnspannan placeras på ugnens botten och det köttstycke, som skall stekas på ett galler ovanpå ugnspannan. Varning! Placera gallret uppåt på falsar. 10

11 ÖVER- OCH UNDERVÄRMEUGN Vrid funktionsvredet till läge för över- och undervärme Välj önskad temperatur med temperaturvredet. Vänta tills temperaturvredets signallampa slocknar. Ugnen är nu klar att användas. Välj rätt fals. Skjut in plåten. Skjut in plåten 2-3 cm från ugnens bakre vägg (modeller med fasta falsar). Skjut in plåten ända till ugnens bakre vägg (modeller med varmluft). Öppna inte heller luckan för tidigt. Några modeller är utrustade med övervärme, undervärme och snabbuppvärmning. Elementen är placerade under ugnens botten och i ugnens tak. Vill man däremot bryna den övre ytan kraftigare, vrid då funktionsväljaren till läget övervärme Om matens eller bakverkets övre yta blir för brun, kan övervärmen frånkopplas under gräddning genom att vrida funktionsväljaren till läget undervärme Snabbuppvärmning ANVÄND INTE SNABBUPPVÄRMNING VID BAKNING Vid snabbuppvärmning är ugnens undre element och grillelementet inkopplade samtidigt. Värmen i ugnen blir inte jämn och bakningens resultat kan därför bli mycket ojämnt. Varning! Använd inte skyddande papper (t.ex. aluminiumfolie) på ugnens botten, det hindrar överföringen av värme och kan förstöra ugnens emalj. ANVÄND SNABBUPPVÄRMNING VID TILLREDNING AV MAT OCH UPPTINING AV DJUPFRYSTA PRODUKTER. Snabbuppvärmningen får inte användas längre än 10 minuter. Vrid därefter funktionvredet i läge för jämn värme PLANERA ANVÄNDNINGEN AV UGNEN PÅ FÖRHAND - du sparar energi Utnyttja ugnens hela volym. Eftervärmen kan utnyttjas för gräddning av bakverk, ugnsrätter och uppvärmning av mat. Under de sista minuterna av matberedningstiden kan strömmen kopplas ur och eftervärmen utnyttjas. Obs! Vrid alltid väljarna till läge noll efter användning. Varning! LÄGG INTE ALUMINIUMFOLIE PÅ UGNENS BOTTEN ELLER MOT SIDORNA! Aluminiumfolie hindrar överföring av värme och kan förstöra emaljen i ugnen. 11

12 GRILL Alla ugnar är utrustade med ett fast grillelement. Dess effekt är 2,1 kw. GRILLA SÅ HÄR Vrid funktionsvredet i läge Välj önskad temperatur med temperaturvredet. Förvärm grillen 5-10 minuter. Placera den mat som skall grillas på gallret. Skjut in gallret på lämplig höjd under grillelementet. Placera produkter med kort grillningstid (biffar, smörgåsar etc.) närmare grillelementet på den övre falsen och ställ in temperaturen på 275 C. Vänd biffar efter några minuter. Placera produkter som kräver längre grillningstid (broiler etc.) längre ner på t.ex. den mellersta falsen och ställ in temperaturen på 250 C. Grillning av broiler lyckas bäst om den delas i halvor. Vänd broilerhalvorna efter min. Placera inte fett kött så att det vidrör grillelementet. Köttet kan då lätt antändas. Placera inte heller bakplåtspapper eller annat liknande för nära grillelementet. Skjut in ugnspannan under gallret. Fett och vätska samlas då i pannan under grillningen.för att underlätta rengöringen kan du täcka ugnspannans botten med aluminiumfolie eller bakplåtspapper. Dessa får absolut inte placeras på ugnens botten. VARMLUFTSUGN Använd varmluft då du vill grädda flera plåtar samtidigt. Varning! Under förupphettning och grillning måste ugnsluckan vara stängd. Använd högst 275 C temperatur. Vrid funktionsvredet i läge för varmluft Välj önskad temperatur med temperaturvredet. I varmluftsugn används C lägre temperaturer än vid bakning med över- och undervärme. Välj rätta falsar. Skjut in plåtarna ända till ugnens bakre vägg. Gräddning i en varmluftsugn fordrar inte någon föruppvärmning. Fläkten håller luften i kontinuerlig cirkulation. Den suger ut luften ur ugnen via frånluftsöppningen i ugnens bakre väggplåt och blåser in den tillbaka in iugnen via tilluftsöppningarna i den bakre plåten. Om man gräddar flera plåtar samtidigt i en varmluftsugn är det viktigt att placera bröden som bilden visar, för att få bästa resultat. 12

13 VARMLUFTSGRILLNING Vid varmluftsgrillning är varmluftsfläkten och grillelementet samtidigt i funktion. Varmluftsgrillning kan användas om man grillar stora köttbitar t ex stek och broiler. Samtidigt kan man grilla flera köttbitar. Placera den mat som skall grillas på gallret i ugnen. Skjut in ugnspannan under gallret. Fett och vätska samlas då i pannan under grillningen. Vrid funktionsvredet i läge Välj önskad temperatur mellan 150 och 180 C med temperaturvredet för stora köttstycken. För mindre köttbitar, t.ex. kotletter, kan högre temperatur väljas. Vänd stora köttstycken efter halva grillningstiden. Obs! Vid varmluftsgrillning med stektermometer får maximalt 250 C temperatur användas. PIZZA Vid pizzafunktion är underelement, varmluftselement och fläkt inkopplade. Vrid funktionsväljare för ugn till läge Välj temperatur. Föruppvärm ugnen. Placera pizza på gallret 1 och grädda (se tabell). Pizza funktion Temp C Tid / min Fals Själv gjord Djupfryst Paj på ugnspanna Pizzafunktion kan även användas som snabbuppvärmning UPPTINING/TORKNING Några modeller har Upptining/Torkning funktion, då över- och underelemet samt varmluftsfläkt är påkopplade. Torkning Du kan torka t ex äpplen och teörter vid 50 C temperatur. Håll ugnsluckan öppen 1-2 cm så att fuktighet kan släppa från ugnen. Du kan samtidigt torka 2-3 plåtar. Upptining Du kan tina upp t ex djupfrysta kött, lådor och soppor vid C. 13

14 DIGITALUR Ugn kan styras med digitalur hos några modeller. Dygnstid Ställ klockan så att den visar rätt tid innan du väljer någon annan funktion. Tid och funktioner bör alltid kontrolleras och ev. justeras efter elavbrott. Ugnen fungerar först när rätt tid ställts in på klockan. Då ugnen kopplad till elnätet blinkar 0,00 på rutan. Tryck på knappen 4 och ställ in tiden genom att använda knapparna + och -. Tiden ökas med knappen + och minskas med knappen -. Om du vill ändra tiden, som redan är inställd, tryck först på knappen 4 och därefter knapparna + och -. Korttidstimer Tryck först på knappen 1 och välj önskad korttid med knapparna + och -. Max tid är 23 timmar och 59 minuter. Återstående tid kan du kontrollera genom att trycka på knappen 1. Till sist hörs ljudsignalen under ca 7 minuters tid om du inte dessförinnan tryckt på någon av knapparna. Ändra signalton Väljare 1. Korttidstimer 2. Stektid 3. Stekningens sluttid 4. Manuell styrning / Dygnstid 5. - knappen 6. + knappen Signaltonens frekvens kan ställas in på 3 olika tonlägen. Tryck in - knappen tills den ändrade signaltonen ljuder och släpp. Frekvensen är inställd på nästa område. Tryck in - knappen igen tills den ändrade signaltonen ljuder och släpp. Frekvensen är inställd på nästa område. Automatisk urkoppling av strömmen Stektid Sätt in steken i ugnen. Välj önskad temperatur med temperaturväljaren. Ställ ugnens funktionsväljare i önskat läge. Tryck först knappen 2 och välj önskad stektid med knapparna + och -. Max tid är 10 timmar. AUTO lyser på rutan. Återstående stektid kan du kontrollera genom att trycka på knappen 2. När tillredningen är färdig urkopplas strömmen från ugnen. AUTO blinkar på rutan och ljudsignalen hörs under ca 7 minuters tid om du inte dessförinnan tryckt på någon av knapparna. AUTO blinkar så länge som du väljer manuell styrning genom att trycka på knappen 4. Vrid ugnens funktionväljare och temperaturväljare till läge 0. Ta ut steken ur ugnen. 14

15 Stekningens sluttid Sätt in steken i ugnen. Välj önskad temperatur med temperaturväljaren. Ställ ugnens funktionsväljare i önskat läge. Tryck först knappen 3 och välj önskad urkopplingstid med knapparna + och -. Max tid är 23 timmar och 59 minuter. AUTO lyser på rutan. Stekningens sluttid kan du kontrollera genom att trycka på knappen 3. När tillredningen är färdig urkopplas strömmen från ugnen. AUTO blinkar på rutan och ljudsignalen hörs under ca 7 minuters tid om du inte dessförinnan tryckt på någon av knapparna. AUTO blinkar så länge som du väljer manuell styrning genom att trycka på knappen 4. Vrid ugnens funktionväljare och temperaturväljare till läge 0. Ta ut steken ur ugnen. Automatisk på- och urkoppling av strömmen Med hjälp av uret kan du ställa in önskad stektid och önskad sluttid för stekningen: Sätt in steken i ugnen. Välj önskad temperatur med temperaturväljaren. Ställ ugnens funktionsväljare i önskat läge. Tryck först knappen 2 och välj önskad stektid med knapparna + och -. Max tid är 10 timmar. AUTO lyser på rutan. Tryck därefter knappen 3 och välj önskad urkopplingstid med knapparna + och -. Max tid är 23 timmar och 59 minuter. Stektid och stekningens sluttid kan du kontrollera genom att trycka på knapprna 2 och 3. När tillredningen är färdig urkopplas strömmen från ugnen. AUTO blinkar på rutan och ljudsignalen hörs under ca 7 minuters tid om du inte dessförinnan tryckt på någon av knapparna. AUTO blinkar så länge som du väljer manuell styrning genom att trycka på knappen 4. Vrid ugnens funktionväljare och temperaturväljare till läge 0. Ta ut steken ur ugnen. STEKTERMOMETER Placera stektermometerns känselkropp i steken och steken i ugnen. Avlägsna skyddspropp för uttaget. Skjut in stektermometerns stickpropp på plats till botten. När stickproppen är ordentligt på plats, lyser på rutan köttets inre temperatur på vänster (t ex 10) och siffra 80 på höger. Välj önskad inre temperatur med knapparna + och -, då siffran 80 ändras. Max temperatur som du kan välja är 99 C. 15

16 Välj önskad temperatur med temperaturväljaren. Ställ ugnens funktionsväljare i önskat läge då ugnen kopplas på. Då den valda temperaturen uppnåtts kopplas ugnen ur. Ljudsignalen hörs under ca 7 minuters tid om du inte dessförinnan tryckt på någon av knapparna. Välj manuell styrning genom att trycka på knappen 4. Vrid ugnens funktionväljare och temperaturväljare till läge 0. Ta ut steken ur ugnen. Vrid ugnens funktionsväljare och temperaturväljaren till läge 0 (noll). KÖTTETS INRE TEMPERATUR Rekommenderad inre temperatur för köttet C Kött Utnyttja efter- Köttet är klart värmen i ugnen att servera Kalv Stek rosa genomstekt Nöt Yttre filè, Innerstekt röd rosa genomstekt Yttre stek, Kotlettrad röd rosa genomstekt Skjut in stektermometerns känselkropp i köttets tjockaste del. Känselkroppens spets får inte vidröra ett ben eller stanna i ett fettlager. Utnyttja ugnens eftervärme genom att låta köttets vara kvar i ugnen under minuter efter att ugnen kopplats ur. Varning! Temperaturen får stiga till högst 250 C i ugnen när du använder stektermometer. Lammkött Sadel rosa genomstekt Griskött Fläskstek Julskinka Varning! Skydda urtaget för stektermometern i ugnen med skyddsproppen, då stektermometern inte används. Fukt kan annars tränga in och skada ugnen. 16

17 GRÄDDNINGSTABELLER Gräddningstabellerna tjänar som riktlinjer när ugnen är ny. Några exakta värden kan man dock inte ge, eftersom de beror bl.a. på degens beskaffenhet och mängden. Följ dina vanliga recept men var lite extra uppmärksam på tider och temperaturer i början. ÖVER- OCH UNDERVÄRME - fasta falsar Produkt Temperatur C Tid / min Fals Franskbröd Semlor Karelska piråger Vetelängder Småbullar Wienerbröd Bakverk av smördeg Sockerkakor Feta kakor Rulltårta Mördegskakor Pepparkakor Pannkaka Lådor Beror på 1 2 Kött produkten 1 2 Upptining av Beror på 1 2 djupfrysta produkter produkten Grillning smörgåsar biffar broiler Välj rätt temperatur. Tänk på att en ny ugn är effektivare än en äldre. Om man anser att ett bakverk gräddas för mycket är det lämpligt att sänka ugnstemperaturen jämfört med i den gamla ugnen. Föruppvärm alltid över- och undervärmeugnen. Välj rätt fals. Värmen från ugnens övre element delar sig ojämt, om plåten är för högt uppe. Om bakresultatet avviker från vad du är van vid, så prova att sätta in plåten en fals högre eller lägre Skjut in plåten 2-3 cm från ugnens bakre vägg i modeller med fasta falsar. 17

18 ÖVER- OCH UNDERVÄRME - löstagabara falsar Produkt Temperatur C Tid / min Fals Franskbröd Semlor Karelska piråger Vetelängder Småbullar Wienerbröd Bakverk av smördeg Sockerkakor Feta kakor Rulltårta Mördegskakor Pepparkakor Pannkaka Lådor Beror på 1 4 Kött produkten 1 4 Upptining av Beror på 1 4 djupfrysta produkter produkten Grillning smörgåsar biffar broiler Skjut in plåten ända till ugnens bakre vägg i modeller med löstagbara falsar. Varmluftsugnen behöver inte föruppvärmas. Vissa produkter, som gräddas mycket snabbt, t. ex. rulltårta, kan gräddas i en föruppvärmd ugn. Stek- och bakningstiderna i tabellen är riktgivande och avser gräddning, som startar från en kall ugn. Gräddningstiderna blir kortare om bakverk och mat ställs in i en redan varm ugn. Om plåten inte kan skjutas in i ugnen, kontrollera att falsarna är ordentligt på plats. VARMLUFT Produkt Temperatur C Tid / min Fals Franskbröd och 6 Semlor och 7 Karelska piråger och 7 Vetelängder och 6 Småbullar och 7 Wienerbröd och 7 Feta kakor Mördegskakor , 4 och 7 Pepparkakor , 4 och 7 Pannkaka och 6 Lådor Beror på 4 och på gallret produkten på botten Köttbullar , 4 och 7 Kött Beror på Beror på produkten produkten Bryning av kött Beror på Beror på Upptining av produkten produkten djupfrysta produkter Om man gräddar flera plåtar samtidigt i en varmluftsugn är det viktigt att placera bröden som bilden visar, för att få bästa resultat. 18

19 FÖREBYGG NEDSMUTSNING AV UGNEN Välj en tillräckligt stor form eller fördela maten i två formar, varvid ingen risk för överkokning kan uppstå. Använd lock vid behov. Använd inte för hög temperatur. Kraftig kokning gör tillredningen inte snabbare utan ökar ugnens elförbrukning. Stekfilmer och -påsar gör det lättare att hålla ugnen ren. Använd inte skyddande papper (t ex aluminiumfolie) på ugnens botten, det hindrar överföringen av värme och kan förstöra ugnens emalj. RENGÖRING AV UGNSLUCKAN Ugnsluckans glas kan tas bort för rengöring. Gör så här: 1. Lossa, med hjälp av ett mynt, de två skruvarna i ovankant på luckans insida och ta bort dem. 2. Stäng luckan försiktigt. Tryck handtaget lätt nedåt och öppna försiktigt luckans yttre del. 3. Behåll greppet om handtaget och lyft upp yttre delen av luckan litet och ta bort den från infästningen. Rengör det yttre glaset på båda sidor. 4. Lyft upp det mellersta glaset och rengör på båda sidor. (Gäller luckor med tre glas). 5. Rengör utsidan av det inre glaset. Montera tillbaka luckans glas i omvänd ordning: 1. Montera tillbaka det mellersta glaset. (Gäller luckor med tre glas). 2. Sätt tillbaka ytterdelen av luckan på plats. Kontrollera att de två stiften sätts i motsvarande hål nertill i luckans ram. 3. Tryck handtaget nedåt och stäng samtidigt luckan med ett lätt tryck inåt så att luckan "snäpper" på plats. 4. Sätt tillbaka skruvarna i ovankant på luckans insida. Varning! Använd aldrig skurmedel eller stålull vid rengöring. De kan skada luckans och panelens yta. 19

20 RENGÖRING AV UGN OCH TILLBEHÖR Rengör ugnen efter varje användning med en mjuk borste och milt rengöringsmedel medan den ännu är varm. Skölj noga. Svåra fläckar lossar bäst genom att blötlägga dem med lösning av tallsåpa eller flytande handdiskmedel. Gnid in emaljen med såpa eller diskmedel. Blötlägg fläckar med lösning och duk några timmar. Hetta upp ugnen till C. När ugnen svalnat tvättas och sköljs den med rent vatten. Rengör genast efter gräddning eller stekning bort osrester som kondenserats på luckans sidor. Smutsen lossnar lättast då. Du kan försöka avlägsna fastbrända fläckar även med specialrengöringsmedel för ugnar. Använd endast rengöringsmedel som är avsett för hushållsbruk. Rengöringsmedel för storhushåll kan skada ugnens emalj. Vädra ugnen efter rengöring med luckan öppen. Bakplåtar och ugnspanna är av ugnsemalj. Rengör dem för hand eller i maskin. Varning! Använd aldrig skurmedel eller stålull. De repar lackens och emaljens yta och framtida spill blir desto svårare att avlägsna. Vid behov kan ugnens luckor tas bort. Gör så här: Öppna luckan och vänd de båda gångjärnens hakar uppåt. Gångjärnen förblir då i öppet-läge och luckan kan lösgöras från ugnen genom att man drar i luckan. Den bakre plåten (modeller med varmluft) Ibland kan man behöva ta bort den bakre plåten för att komma åt att göra rent ordentligt. Kontrollera att ugnen är avstängd. Lossa de två skruvarna och lyft ur plåten. Skruva fast plåten efter rengöring. Obs! Om ugnen inte fungerar, kontrollera att skruvarna har dragits åt ordentligt. Ugnens falsar kan tas bort för rengöring i varmluftsmodeller. Med falsarna ute är det lättare att rengöra ugnen. Dessutom kan man passa på att diska dem. Om plåten inte kan skjutas in i ugnen, kontrollera att falsarna är ordentligt på plats. ÅNGFÖRARE Ångföraren skall vara på sin plats vid användning av ugnen. De ångor som uppstår i samband med gräddning eller stekning avdunstar via den löstagbara ångföraren under manöverpanelen. Rengör ångföraren då och då, antingen för hand eller i diskmaskin. 20

21 BYTE AV LAMPA Ta bort skyddsglaset och den gamla lampan. Sätt in en ny lampa, 25 W, sockel E 14. Lampan ska vara av en typ som tål 300 C. OM UGNEN INTE FUNGERAR Kontrollera, att: du har följt instruktionerna i bruksanvisningen säkringarna är hela Om ugnen, trots ovannämnda kontroller inte fungerar, kontakta närmaste märkesservice. Enligt gällande elsäkerhetsbestämmelser får elektriska hushållsapparater repareras endast av behörig person. ANGE APPARATENS TYP- OCH TILLVERKNINGSNUMMER VID SERVICEBESTÄLLNING. DE FRAMGÅR AV DATASKYLTEN ELLER GARANTIKORTET. Ugnens dataskylt finns på den främre delen och på den högra sidan. Varning! Kontrollera före byte av lampan, att strömmen har avkopplats från ugnen. Koppla av ugnen genom att nollställa samtliga väljare eller genom att dra ut stickproppen ur uttaget. GARANTI OCH SERVICE (i Finland) Tillverkaren beviljar två års garanti räknat från inköpsdatum för eventuella material- och tillverkningsfel. Närmare information om garanti- och servicefrågor ges i den separata garanti- och servicefoldern. I samma folder eller i telefonkatalogen finner du även telefonnumret till närmaste märkesservice. Spara inköpskvitto. Ugnspannor och bakplåtar kan köpas som extra tillbehör hos märkesserviceaffärer. TILLKALLA SERVICE Service och reservdelar Enligt EHL-91 gäller 2 års reklamationsfrist på ursprunliga fel från inköpet. Garantivillkoren som uppfyller branschens allmänna villkor finns att få hos återförsäljaren eller leverantören. Spara inköpskvittot. Det behövs som verifikation. Läs igenom bruksanvisning och följ de råd och anvisningar som ges. I många fall kan man själv lätt reda ut eventuella oklarheter och på så sätt undvika onödiga servicebesök. I avsnittet Om ugnen inte fungerar finns förslag till det man bör kontrollera innan service kontaktas. Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service: Vid omotiverad service Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts. 21

22 Dataskylten Uppge produktens modellbeteckning, produkt- och serienummer enligt dataskylten av ugnen. Ugnens dataskylt finns på den främre delen och på den högra sidan. De behövs vid beställning av service och reservdelar. Dataskylten innehåller också uppgifter om spänning, märkeffekt och erfordlig säkring. Försäljningsvillkor Se servicehäftet för landsspecifika försäljnings- och servicevillkor. Här hittar du också numret till närmaste märkesverkstad. Service och reservdelar (S) Vid behov av service och reservdelar ring: Se i det separata servicehäftet eller beställ service via vår hemsida: Har ni frågor om produkten kontakta: AM Hushåll AB, Teknisk support tel , fax SÄKERHET Rätt installerade och använda är ugn och häll säkra. Ugnsluckan har barnspärr. Skruvar håller ugnen på plats i ugnens installationsskåp. I ugnens nedre kant finns en uppsamlingsränna. Rännan hindrar eventuell vätska från ugnen att droppa ned på golvet. KOM TROTS ALLT ALLTID IHÅG, ATT ETT BARN ALDRIG FÅR LÄMNAS ENSAMT I KÖKET DÅ UGN ELLER HÄLL ÄR PÅKOPPLADE. 22

23 INSTALLATION AV UGNEN Placera ugnen i ett väggskåp eller bänkskåp under kokhällen. Se till att det finns avställningsyta i närheten av ugnen. Placera inte ugnen i omedelbar närhet av kyleller frysskåp. Det behövs inte separat ventilationsgaller vid installation. Ugnen är konstruerad på så sätt, att luften circulerar runt ugnen. Mått för ugn och inbyggnad framgår av bilden. Med ugnen levereras en mall (1 st) för märkning av skruvarnas fästpunkt. Fäst först de bifogade skruvarna och brickorna (2 st) på plats i skåpets framkant. Installera ugnen i vågrätt läge. Om ugnen inte står vågrätt kan följden bli t.ex. ojämna stekresultat. Om skåpets väggar är tillräckligt tjocka och starka, kan ugnen fästas i skåpet genom hål som finns på ugnens ram. Varning! Lyft ugnen direkt från förpackningspallen till sin plats i det skåp den installeras i! Lyft/dra ugnen aldrig i handtaget! ELANSLUTNING Ugnen ansluts till elnätet med en stickpropp. Ugnen kräver en egen gruppledning med 16 A säkring vägguttaget. Anslutningskabelns längd är 1,3 m. Placera vägguttaget i skåpet bredvid. Ugnar med hällens vred ansluts fast till elnätet. Fast anslutning får endast utföras av behörig person. 23

24 UGN UTAN FÖRVARINGSLÅDA Varning! Måttet skall vara 534 ±1 mm mellan 2 skruvar. 24

25 UGN MED FÖRVARINGSLÅDA Varning! Måttet skall vara 530 ±0 mm mellan 2 skruvar. 25

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET. Bäste Cylindakund!

SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET. Bäste Cylindakund! SP 52 E / SP 54 E, SP 52 ES / SP 54 ES SP 552 E / SP 554 E, SP 62 E / SP 64 E SP 72 E / SP 74 E, SP 64 ET, SP 74 ET Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 33, 6 33

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 33, 6 33 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 33, 6 33 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E

S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E S 772 E / S 774 E S 762 E / S 764 E / S 764 EST S 7552 E / S 7554 E / S 752 E / S 754 E Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av din nya spis rekommenderar vi

Läs mer

Bruksanvisning Spis. Spara bruksanvisningen för senare behov.

Bruksanvisning Spis. Spara bruksanvisningen för senare behov. Bruksanvisning Spis Spara bruksanvisningen för senare behov. Kära kund, Tack för att du har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla

Läs mer

IB 10 / IB 10 RF IB 30 / IB 30 RF / IB 30 Alu

IB 10 / IB 10 RF IB 30 / IB 30 RF / IB 30 Alu IB 10 / IB 10 RF IB 30 / IB 30 RF / IB 30 Alu Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av din nya ugn rekommenderar vi dig att läsa igenom bruksanvisningen innan

Läs mer

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo Bruksanvisning Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN/ Elektrotermo Användningsområde Spisen är avsedd för beredning av mat. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar FRITÖS, BORDSMODELL PROFI PLUS 6, 8, 10 Installations- och användningsanvisningar 1. Beskrivning Korg Hållare för korg Styrpanel Styrenhetens skenor Säkerhetsbrytare Tömningskran Sil Profi 6-8 Sil Profi

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B1100-EW. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX B1100-EW

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

bruksanvisning Spis EKC60052 / EKC70052

bruksanvisning Spis EKC60052 / EKC70052 bruksanvisning Spis EKC60052 / EKC70052 Välkommen till Electrolux! Du har valt en högklassig produkt från Electrolux som vi lovar kommer att göra livet lite enklare för dig! Du får lite mer tid över till

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bruksanvisning s Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten.

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Stekbord. Installations- och användningsanvisningar. Metos Futura E, Futura M 60, 85,110 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755408, 3755409

Stekbord. Installations- och användningsanvisningar. Metos Futura E, Futura M 60, 85,110 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755408, 3755409 Stekbord Metos Futura E, Futura M 60, 85,110 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755408, 3755409 Installations- och användningsanvisningar Rev. 1.0 28.11.2011 28.11.2011 METOS Stekbord Futura INNEHÅLLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE100450. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CS9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CS9632 CS9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DWPQ/DIPQ Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02

spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02 spis BRUKSANVISNING EKE 5100 821 05 01-02 S Innehåll Innehåll Säkerhet... 3 Spisen... 4 Uppackning... 4 Tillbehören... 4 Säkerhetsutrustningen... 5 Tippskyddet... 5 Kastrullskyddet... 5 Luckspärren...

Läs mer

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar KERAMISK SPIS ARDOX C TYP: C4, C6 Tillbehör Chef 220 Chef 240 Installations- och användningsanvisningar Översättning av de ursprungliga anvisningarna S/N: 085528/01 Rev.: 3.0 22.3.2010 Rev. 3.0 Bästa

Läs mer

Anvisningar. 1 Anvisningar. 1.2 Denna bruksanvisning. 1.1 Hur man läser bruksanvisningen. 1.3 Apparatens syfte. 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Anvisningar. 1 Anvisningar. 1.2 Denna bruksanvisning. 1.1 Hur man läser bruksanvisningen. 1.3 Apparatens syfte. 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter Innehåll 1 Anvisningar 186 1.1 Hur man läser bruksanvisningen 186 1.2 Denna bruksanvisning 186 1.3 Apparatens syfte 186 1.4 Allmänna säkerhetsföreskrifter 186 1.5 Tillverkarens ansvar 187 1.6 Identifikationsdekal

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Bruksanvisning i monteringanvisningar

Bruksanvisning i monteringanvisningar Bruksanvisning i monteringanvisningar EEH 6500.0 EEH6500_0 SW H11 Här hittar du... Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din häll/ ugn. Här hittar du viktig information beträffande

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

HANDBOK SPISAR 90X60

HANDBOK SPISAR 90X60 HANDBOK SPISAR 90X60 TACK FÖR ATT DU VALDE VÅR PRODUKT. VI REKOMMENDERAR ATT DU LÄSER DENNA HANDBOK NOGGRANT. DEN INNEHÅLLER ALLA NÖDVÄNDIGA INSTRUKTIONER FÖR ATT SPISENS UTSEENDE OCH FUNKTIONELLA KVALITETER

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

Din manual SIEMENS HL53029NN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567995

Din manual SIEMENS HL53029NN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3567995 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HL53029NN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31

INNAN DU TAR KYLEN I ANVÄNDNING Sida 27. ÄNDRING AV DÖRRENS UPPHÄNGNING Sida 31 S INNEHÅLL KLSKÅPETS DELAR Sida 27 INNAN DU TAR KLEN I ANVÄNDNING Sida 27 VIKTIGT Sida 28 ANVÄNDNING Sida 28 AVFROSTNING - SKÖTSEL Sida 29 FELSÖKNING Sida 30 SERVIE Sida 30 INSTALLATION Sida 31 ÄNDRING

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner

125436/20111214. Swegon CASA PRE. Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner 125436/20111214 Swegon CASA PRE Premium-styrteknik, bruks-och serviceanvisning samt eltekniska funktioner Innehåll Användning 3 Underhållsanvisning 4 Eltekniska funktioner 5 2 www.swegon.com/casa Rätten

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Inbyggnadsugn H 402 B, H 4202 B, H 42 B, H 422 B sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan produkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

URNBRYGGARE. Installations- och bruksanvisningar

URNBRYGGARE. Installations- och bruksanvisningar URNBRYGGARE PERCOSTAR 6, 12, 15 4157250, 4157252, 4157254 Installations- och bruksanvisningar Översättning av tillverkarens engelska anvisningar Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT...1 2. TEKNISKA DATA...1

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

BRUKSANVISNING KYLSKÅP

BRUKSANVISNING KYLSKÅP BRUKSANISNING KYLSKÅP KS 7148 K 5149 UJKL 733 UJL 724 J3011-A1A J3009-A1A ASKO HUSHÅLL AB 534 82 ARA Bästa Kund! Gratulerar till din nya UPO kyl/ frysprodukt. Det är viktigt att du använder din kyl/ frysprodukt

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna: 7 20, 6 20, 7 00, 6 00, 7 00T, 6 00T och 5 00 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

BASIC SAUNA COLLECTION

BASIC SAUNA COLLECTION BASIC SAUNA COLLECTION SV Monteringsanvisningar för bastu S1212B S1515B S1515RB S1812B S2015B S2015RB S2020B S2020RB 22112006 SV Läs igenom monteringsanvisningarna innan du börjar montera bastun. Dessa

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN Innehåll 1. ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN... 152 2. ANVISNINGAR FÖR ÅTERVINNING - VÅR MILJÖPOLICY... 153 3. SÄKERHETSANVISNINGAR... 154 4. ANVÄNDNING... 154 5. LÄR KÄNNA DIN SPIS... 155 6. FÖRE INSTALLATION...

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din köksfläkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då

Läs mer

SW Gasolspis och bänkspis

SW Gasolspis och bänkspis SW Gasolspis och bänkspis Installation & Bruksanvisning SW Exergon Art: 11-2170/11-2180/11-2190/11-2200 SW Exergon AB www.swexergon.se SW Exergon AB SW Exergon AB Brogårdsgatan 4 Solkraftsvägen 12 574

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna: 70, 60 och 50 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Obs! Elinstallationen

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

SP 64 KVL / SPR 64 KVL / SP 74 KVL SPJ 64 KVL / SPJ 74 KVL

SP 64 KVL / SPR 64 KVL / SP 74 KVL SPJ 64 KVL / SPJ 74 KVL SP 64 KVL / SPR 64 KVL / SP 74 KVL SPJ 64 KVL / SPJ 74 KVL Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. För att få största möjliga nytta av din nya spis rekommenderar vi dig att läsa igenom bruksanvisningen

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSL Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir

Läs mer

AMW 450 AMW 460 AMW 461

AMW 450 AMW 460 AMW 461 Bruksanvisning AMW 450 AMW 460 AMW 461 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem. Avlägsna aldrig skyddsplattorna

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

Bruksanvisning. Hårtork

Bruksanvisning. Hårtork Bruksanvisning Hårtork S 8 1 7 6 2 3 4 5 2 S Hårtork Anslutning till vägguttaget Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen

Läs mer

Hyresgästintroduktion

Hyresgästintroduktion Hyresgästintroduktion VäLKOMMeN! Var rädd om din lägenhet och tänk på att om du flyttar är det någon annan som hyr den efter dig. Vårda och lämna lägenheten som du själv ville att den skulle se ut när

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di l uso

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B8110-M http://sv.yourpdfguides.com/dref/603587

Din manual AEG-ELECTROLUX B8110-M http://sv.yourpdfguides.com/dref/603587 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B8110-M. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Suomen Kotikylmiö Oy Ravitie 3 FIN-15860 HOLLOLA, FINLAND Vinskåp 50 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Innehållsförteckning SÄKERHETSÅTGÄRDER... 3 ANVÄNDNINGSFÖRESKRIFTER... 3 MONTERING AV VINKYL... 4 Placering...

Läs mer

Bruksanvisning Spisvakt

Bruksanvisning Spisvakt Bruksanvisning Spisvakt Med start i spisvredet (autostart) och överhettningsskydd (värmevakt). Godkända av Hjälpmedelsinstitutet som Bra hjälpmedel! E 19 086 45 (3-fas) E 19 086 52 (1-fas) Introduktion

Läs mer

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK. Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning. viktiga handlingar för installation och underhåll 5-002,-004. Bruksanvisningen i orginal 5-002,-004 Vattenbadsvärmeri/ Värmeskåp Med inredning HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 11 75 Edition2 2015/05 Om handboken I den här handboken

Läs mer