WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283"

Transkript

1 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning

2 Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir du förtrogen med din ugn och kan använda den optimalt och störningsfritt. Observera säkerhetsanvisningarna. Ändringar Text, bild och data motsvarar aktuell teknisk nivå för ugnen vid tryckningen av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i syfte att vidareutveckla. Symboler som används Kännetecknar alla anvisningar som är viktiga för säkerheten. Om de inte följs kan det leda till skador, skador på maskinen eller utrustningen! Markerar arbetssteg som måste utföras i ordningsföljd. Beskriver maskinens reaktion vid ett arbetssteg. Markerar en uppräkning. Kännetecknar användbara anvisningar. Giltighetsområde Modellnumret motsvarar de första 3 siffrorna på typskylten. Denna bruksanvisning gäller för modellerna: Typ Modell nr Typ Modell nr Typ Modell nr WS 55/ WS 60/ WS 60/ WS55/ WS 60/ WS 60/ Avvikelser från utförandet nämns i texten. V-ZUG AG, CH-6301 Zug,

3 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar Före den första idrifttagningen Ändamålsenlig användning Om det finns barn i hushållet Angående användning Din värmelåda Beskrivning av värmelådan Förvärma porslin Lastningsexempel Sätta in porslin Varmhålla mat 10 5 Användning Långtidsstekning Skötsel och underhåll Utvändig rengöring Värmeplatta Åtgärda störningar på egen hand Vad ska jag göra när Tekniska data 17 9 Avfallshantering Anteckningar Register Reparation-Service 23 3

4 1 Säkerhetsanvisningar Flytta aldrig varma kastruller eller pannor direkt från den varma hällen till värmeplattan. Värmeplattan kan skadas. 1.1 Före den första idrifttagningen Värmelådan får endast installeras och anslutas till elnätet i enlighet med de separata installationsanvisningarna. Låt en utbildad installatör/elektriker utföra de nödvändiga arbetena. Ta hand om förpackningsmaterialet enligt lokala föreskrifter. 1.2 Ändamålsenlig användning Värmelådan är avsedd för tillredning av mat i hemmet. Vi påtar oss inget ansvar för eventuella skador som uppstår p.g.a. ej ändamålsenlig drift eller felaktig behandling. Använd aldrig värmelådan för att torka djur, textilier och papper! Använd den inte för att värma upp ett rum. Reparationer, förändringar eller manipulation av eller i värmelådan, särskilt de strömförande delarna, får endast utföras av tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer. Felaktiga reparationer kan leda till allvarliga olyckor, skador på värmelådan och inredningen samt till driftstörningar. Vid driftstörning av värmelådan eller vid ett reparationsuppdrag ska anvisningarna i kapitlet Reparation-Service följas. Vänd dig vid behov till vår kundtjänst. Endast originalreservdelar får användas. Behåll bruksanvisningen och förvara den så att du när som helst kan konsultera den. Låt bruksanvisningen och installationsanvisningen följa med värmelådan om du säljer den eller överlåter den till tredje part. Den nye ägaren kan använda värmelådan på rätt sätt och ta del av denna information. 4

5 1 Säkerhetsanvisningar 1.3 Om det finns barn i hushållet Förpackningsdelar, t.ex. folie och polystyren, kan vara farliga för barn. Kvävningsrisk! Håll förpackningsdelar utom räckhåll för barn. Köksfläkten är avsedd att användas av vuxna som känner till innehållet i den här bruksanvisningen. Barn uppfattar ofta inte riskerna vid hanteringen av elektriska apparater. Se till att barnen står under uppsikt och låt dem inte leka med köksfläkten det finns risk för att de skadar sig. 1.4 Angående användning Om det finns synliga skador på värmelådan ska du inte ta den i drift och vända dig till vår kundtjänst. Så fort en funktionsstörning upptäcks måste värmelådans strömförsörjning brytas. Var försiktig, så att anslutningskablar från andra elapparater inte kommer i kläm. Elisoleringen kan skadas. Om värmelådans anslutningskabel är skadad måste den bytas av kundtjänst för att undvika risker. Försäkra dig om att det inte är några husdjur eller främmande föremål i värmelådan innan den stängs. Förvara inte några föremål i värmelådan som kan utgöra en fara om värmelådan slås på oavsiktligt. Förvara inte livsmedel i värmelådan, ej heller temperaturkänsliga eller brandfarliga material, t.ex. rengöringsmedel, ugnsspray o.s.v. Icke fackmässiga reparationer är farliga. Risk för elstötar! Endast tekniker från kundtjänst får utföra reparationer. 5

6 1 Säkerhetsanvisningar Varning, risk för brännskador! Värmeplattan i värmelådan blir mycket varm. Risk för brännskador! Rör inte värmeplattan, håll barnen på avstånd! Använd alltid grillvantar eller grytlappar när du plockar ur porslinet. Värmeplattan förblir varm länge efter det att den stängts av och svalnar endast sakta till rumstemperatur. Vänta tills värmeplattan har svalnat innan du t.ex. rengör den. Förvara aldrig plastbehållare i värmelådan. Brandrisk! Om du upptäcker rök till följd av att själva värmelådan eller något i värmelådan verkar brinna, ska värmelådan hållas stängd och strömförsörjningen brytas. Undvika skador på värmelådan Använd aldrig högtrycks- eller ångrengöringsapparater. Risk för kortslutning! Vid sprickor, repor eller liknande i värmeplattan finns risk för elstötar! Dra ut nätkontakten eller slå ifrån säkringen i säkringsskåpet. Ring kundtjänst. 6

7 2 Din värmelåda 2.1 Beskrivning av värmelådan I värmelådan kan man förvärma porslin och varmhålla mat Fläkt och värme Sätt på genom vrida vredet till. 2 Driftlampan blinkar när värmelådan är på. lyser när värmelådan är stängd. 3 Vred 0 C 40 C 60 C 80 C Av Tina upp, jäsa jäsdeg Förvärma dryckeskärl, tina upp, varmhålla bröd Varmhålla mat Förvärma porslin Temperaturerna avser värmeplattan i tom värmelåda. Egna mätningar kan vara oprecisa och lämpar sig inte för kontroll av hur exakt temperaturen är. Värmelådan värms endast upp när den är ordentligt stängd. 7

8 3 Förvärma porslin Värmelådan får belastas med max. 25 kg. Om denna belastningsvikt överskrids kan det uppstå belastningsskador på värmelådan. 3.1 Lastningsexempel Ugnshöjd Tallrik Matporslin Kuvert A A A C D E A C B F B 283 mm A 40 st. A, B, C à 20 st. 220 mm A 30 st. A, B, C à 15 st. 162 mm A 20 st. A, B, C à 10 st. 144 mm A 14 st. A, B, C à 6 st. A, B, C D, E F A, B, C D, E F A, B, C D, E F A, B, C D, E, F à 12 st. à 1 st. 2 st. à 10 st. à 1 st. 2 st. à 8 st. à 1 st. 1 st. à 4 st. à 1 st. A B C Tallrik 27 cm Sopptallrik 23 cm Kopp 9 cm D E F Skål 17 cm Skål 19 cm Fat 34 cm 8

9 3.2 Sätta in porslin Placera porslin i värmelådan och fördela dem på hela ytan. Sätt vredet på läge (för dryckeskärl max. läge 60 C). Driftlampan blinkar. Stäng värmelådan. Driftlampan lyser. Värmelådan värmer upp. 3 Förvärma porslin I läge 80 C eller blir dryckeskärlen mycket varma. Risk för brännskador! Värm dryckeskärl som t.ex. espressokoppar på läge 60 C. Förvärmetid Förvärmetiden avser porslinets material och tjocklek samt mängd, höjd och placering. Höga tallriksstaplar värms upp långsammare än enstaka porslinsdelar. Fördela porslin över hela ytan. Vid porslin för 6 personer tar förvärmningen ca minuter. Plocka ur porslin Värmeplattans yta är varm. De undre porslinsdelarna blir värmare än de övre. Plocka alltid ut porslinet med en grillvante eller grytlapp. Öppna värmelådan. Stäng av vredet. Plocka ur porslinet. 9

10 4 Varmhålla mat Flytta aldrig varma kastruller eller pannor direkt från den varma hällen till värmeplattan. Värmeplattan kan skadas. Sätt inte in för mycket porslin, så att det blir överfullt. Täck maten med ett värmebeständigt lock eller aluminiumfolie. Vi rekommenderar att man inte håller mat varm i mer än en timme. Placera porslin i värmelådan. Sätt vredet på läge 80 C och förvärm värmelådan i 10 minuter. Placera maten i förvärmt porslin. Stäng värmelådan. Driftlampan lyser. Värmelådan värmer upp. Lämplig mat Kött Fågel Fisk Såser Grönsaker Tillbehör Soppor Stänga av Öppna värmelådan. Stäng av vredet. Ta ut porslinet med grillvante eller grytlapp. 10

11 5 Användning I tabellen anges olika användningsmöjligheter för värmelådan. Ställ in vredet på önskat läge. Förvärm porslinet enligt tabellen nedan. Läge Mat/porslin Anvisning Ömtålig djupfryst mat 40 C t.ex. gräddtårta, smör, korv, ost Tina upp Jäsa jäsdeg Övertäckt, ev. med platt porslin Djupfryst mat t.ex. kött, kakor, bröd Tina upp Varmhålla ägg t.ex. kokta ägg, äggröra Förvärmt porslin, övertäckt mat 60 C Varmhålla bröd t.ex. rostat bröd, småfranska Förvärmt porslin, övertäckt mat Förvärma dryckeskärl T.ex. espressokoppar Varmhålla ömtålig mat t.ex. kött som tillagats vid låg temperatur Övertäckt porslin Varmhålla mat Förvärmt porslin, övertäckt mat Varmhålla dryck Förvärmt porslin, övertäckt dryck Värma upp platt mat t.ex. omeletter, crêpes, tacos Förvärmt porslin, övertäckt mat 80 C Värma upp torra kakor t.ex. smulpaj, muffins Förvärmt porslin, övertäckt mat Smälta matlagningschoklad eller chokladcouvertyr Förvärmt porslin, finfördelad mat Lösa upp gelatin Öppen, ca 20 minuter Förvärma porslin Ej lämpligt för dryckeskärl 11

12 5 Användning 5.1 Långtidsstekning Långtidsstekning är en tillagningsmetod för kött av hög kvalitet, som ska vara rosa eller ha en exakt temperatur. Köttet förblir saftigt och mört. Tillagningstiden är längre än vid traditionell tillagning. Förvärm lådan med porslin till läge. Värm lite fett i pannan till hög värme. Stek köttet ordentligt på ytan och lägg det genast i det förvärmda porslinet. Lägg på locket. Placera åter porslinet med köttet i lådan och låt det lagas färdigt. Ställ in vredet på 80 C. Lämpligt porslin Använd porslin av lämpligt glas, porslin eller keramik med lock (t.ex. en gratängform med lock). Tips Använd färskt kött av god kvalitet. Ta noga bort senor och fettkanter. Fett utvecklar en stark egen smak vid låga temperaturer. Köttstycken får inte vändas. Köttet kan skäras upp genast efter långstidsstekningen. Det behöver inte vila. Med denna tillagningsmetod kan köttet se rosa ut inuti. Med det betyder inte att det på något sätt är rått eller dåligt tillagat. Långtidsstekt kött är inte lika varmt som traditionellt tillagat kött. Såsen ska serveras mycket varm. Placera tallrikarna i värmelådan under de sista minuterarna. För att varmhålla långtidsstekt kött återställs temperaturen till läge 60 C efter långtidsstekningen. Små köttstycken kan hållas varma i upp till 45 minuter och större stycken i upp till 2 timmar. 12

13 5 Användning Bryningstid Möra stycken av nöt, gris, kalv och lamm är lämpliga för långtidsstekning. Stek- och efterstekningstid anpassas efter köttets tjocklek och vikt. Tillagningstiden gäller efter nedläggning i det uppvärmda fettet. Maträtt Bryning på hällen Efterstekning i värmelådan Små köttbitar Liten schnitzel Runtom 1 3 minuter minuter Biffar, medaljonger 1 2 minuter per sida minuter Medelstora köttbitar Fläskfilé ( g) Lammnjure (ca g) Nöt-/kalvrumpstek, nöthögrev, nötentrecote, grisnjure, fläskentrecote (upp till 900 g) Runtom 4 5 minuter minuter 2 3 minuter per sida minuter Runtom minuter minuter Stora köttstycken Nötfilé, nöt-/kalvrumpstek, nöthögrev, nötentrecote Runtom minuter minuter (från 900 g) Rostbiff (1,1 2 kg) Runtom 8 10 minuter minuter 13

14 6 Skötsel och underhåll Se till att värmelådan är avstängd vid rengöring. Vredet måste vara inställt på 0. Använd aldrig högtrycks- eller ångrengöringsapparater. Använd aldrig skurmedel, mycket sura rengöringsmedel eller medel för rostfritt stål. Använd inga repande skursvampar, stålull o.s.v. Dessa produkter skadar ytan. 6.1 Utvändig rengöring Avlägsna genast smuts eller rester av rengöringsmedel. Rengör ytorna med en mjuk trasa fuktad med sköljvatten på metallytor i slipriktningen. Eftertorka med en mjuk trasa. 6.2 Värmeplatta Lådan kan tas ut för rengöring. Rengör värmeplattan med varmt vatten och lite diskmedel. 14

15 7 Åtgärda störningar på egen hand Nedan följer en lista med störningar som du själv enkelt kan åtgärda på egen hand om du följer beskrivningen. Om en annan störning visas eller det inte går att åtgärda störningen ska du ringa till service. 7.1 Vad ska jag göra när... porslinet resp. maten förblir kall Möjlig orsak Värmelådan är inte på. Avbrott i strömförsörjningen. Värmelådan är inte ordentligt stängd. Åtgärd Sätt på värmelådan. Kontrollera strömförsörjningen. Stäng värmelådan. porslinet resp. maten inte är tillräckligt varm Möjlig orsak Åtgärd För kort uppvärmningstid. Förläng uppvärmningstiden. Värmelådan är inte Stäng värmelådan. ordentligt stängd. 15

16 7 Åtgärda störningar på egen hand driftlampan blinkar när värmelådan är stängd Möjlig orsak Värmelådan är inte ordentligt stängd. Åtgärd Stäng värmelådan. driftlampan blinkar snabbt när värmelådan är stängd Möjlig orsak Värmelådan fungerar inte ordentligt. Åtgärd Ring kundtjänst. driftlampan varken lyser eller blinkar Möjlig orsak Lampan är trasig. Åtgärd Ring kundtjänst. 16

17 8 Tekniska data Utvändiga mått Se installationsanvisningarna 1 Elanslutning Se typskylten 1 17

18 9 Avfallshantering Förpackning Förpackningsmaterialet (kartong, plastfilm PE och polystyren EPS) är märkt och ska om möjligt återanvändas och bortskaffas på ett miljövänligt sätt. Avinstallation Koppla ur ugnen från elnätet. Om ugnen är fast installerad ska detta utföras av en utbildad elektriker! Säkerhet För att undvika olycksfall på grund av ej ändamålsenlig användning, speciellt av lekande barn, ska ugnen göras obrukbar. Dra ut stickkontakten ur uttaget eller låt en elektriker demontera anslutningen. Kapa därefter ugnens anslutningskabel. Avfallshantering Den gamla ugnen är inte värdelöst avfall. Med korrekt avfallshantering kan råvarorna återanvändas. På ugnens typskylt är symbolen avbildad. Den visar att det inte är tillåtet att slänga ugnen med det normala hushållsavfallet. Bortskaffandet måste ske i enlighet med de lokala bestämmelserna för avfallshantering. Vänd dig till de ansvariga lokala myndigheterna, den lokala återvinningen för hushållsavfall eller till det ställe där du köpt ugnen för att få ytterligare information om behandling, återvinning och återanvändning av produkten. 18

19 10 Anteckningar 19

20 10 Anteckningar 20

21 10 Anteckningar 21

22 11 Register A Användningssätt Åtgärda störningar på egen hand. 15 Avfallshantering Avinstallation B Barn i hushållet Belastningsskador Bryningstid D Din värmelåda E Elanslutning F Före den första idrifttagningen Förpackning Förvärma porslin Förvärmetid G Giltighetsområde I Idrifttagning L Långtidsstekning Lastningsexempel M Mat Lämplig mat Modell nr R Rengöring Reparation-Service S Säkerhet Säkerhetsanvisningar Ändamålsenlig användning Angående användning Före den första idrifttagningen Om det finns barn i hushållet Sätta in porslin Skötsel Symboler T Tekniska data Typ Typskylt U Underhåll Utvändig rengöring Utvändiga mått V Värmeplatta Varmhålla mat

23 12 Reparation-Service Kapitlet ÅTGÄRDA STÖRNINGAR PÅ EGEN HAND hjälper dig att själv åtgärda små driftstörningar. Du slipper att tillkalla en servicetekniker och de utgifter som då uppstår. När du tar kontakt med oss på grund av en driftstörning eller en beställning ska du alltid ange produktionsnumret (PN) och beteckningen på din ugn. Skriv dessa uppgifter här och även på den serviceetikett som levererats tillsammans med ugnen. Klistra fast den på en väl synlig plats eller i din telefonbok. PN Köksfläkt Dessa uppgifter hittar du på garantibeviset, originalfakturan och på typskylten på din ugn. Dra ut värmelådan. Typskylten sitter till vänster bredvid vredet. 23

24 V-ZUG Ltd Industriestrasse 66, CH-6301 Zug J

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DWPQ/DIPQ. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DWPQ/DIPQ Bruksanvisning Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9

DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 V-ZUG Ltd Köksfläkt DF-SLG5 / DF-SLG6 DF-SLG8 / DF-SLG9 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa

Läs mer

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn Miwell-Combi XSL Inställningstips Mikrovågsugn Innehållsförteckning Förklaring av symboler 3 Driftsätt 4 Lämpligt tillbehör 5 Inställningar 7 Värma upp... 7 Tina... 8 Tina och tillaga samtidigt... 9 Tillagning

Läs mer

Bruksanvisning Induktion MaxiFlex. Glaskeramikhäll

Bruksanvisning Induktion MaxiFlex. Glaskeramikhäll Bruksanvisning Induktion MaxiFlex Glaskeramikhäll Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING

EPM4040AOX... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING EPM4040AOX...... SV KONTROLLPANELEN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Mat- och porslinsvärmare ESW 6114 ESW 6214 ESW 6129 ESW 6229 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar matoch porslinsvärmaren i bruk. På så vis

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din köksfläkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DI-SM12. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DI-SM12. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DI-SM12 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSL. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSL. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSL Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar

KERAMISK SPIS. Installations- och användningsanvisningar KERAMISK SPIS ARDOX C TYP: C4, C6 Tillbehör Chef 220 Chef 240 Installations- och användningsanvisningar Översättning av de ursprungliga anvisningarna S/N: 085528/01 Rev.: 3.0 22.3.2010 Rev. 3.0 Bästa

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt. Levante. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt. Levante. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt Levante Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir

Läs mer

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje Glaskeramiskkogezone Glaskeramikhäll Keraaminen keittotaso EHS60020X EHS60020K 24 electrolux Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt. Mistral/DW-B/DI-B. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt Mistral/DW-B/DI-B Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

AMW 450 AMW 460 AMW 461

AMW 450 AMW 460 AMW 461 Bruksanvisning AMW 450 AMW 460 AMW 461 www.whirlpool.com 1 INSTALLATION INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med spänningen i ditt hem. Avlägsna aldrig skyddsplattorna

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bruksanvisning s Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten.

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di l uso

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Köksfläkt DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Köksfläkt DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts

Läs mer

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING

...... EHP60011 SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING EHP60011...... SV INBYGGNADSHÄLL BRUKSANVISNING 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Daglig användning

Läs mer

Användarmanual HN1254

Användarmanual HN1254 R Användarmanual HN1254 Mikrovågsugn med grill AG823ATN Läs denna användarmanual noggrant innan du tar mikrovågsugnen i bruk, och följ instruktionerna noga. Förvara manualen så att du alltid kan hitta

Läs mer

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500

Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bruksanvisning FB 108 FB 200A FB 240 FB 400A FB 300 FB 400 FB 500 Bästa ägare av Cylinda Frysbox! För att du ska ha största möjliga nytta av din frysbox har vi gjort en bruksanvisning. Den innehåller information

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

4,7L S AUTÉ SLOW COOKER. Old style. Med varmhållning BRUKSANVISNING

4,7L S AUTÉ SLOW COOKER. Old style. Med varmhållning BRUKSANVISNING 201005 4,7L S AUTÉ SLOW COOKER Old style. Med varmhållning BRUKSANVISNING Tack för att du köpt en Crock-Pot. Laga dina älsklingsrätter i några få enkla steg. Idealisk till grytor, raguer, soppor, risrätter

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477

Din manual AEG-ELECTROLUX S1542-5I http://sv.yourpdfguides.com/dref/611477 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX S1542-5I. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX S1542-5I

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

Bruksanvisning Vakuumförpackaren VSR230

Bruksanvisning Vakuumförpackaren VSR230 Bruksanvisning Vakuumförpackaren VSR230 Läs igenom hela bruksanvisningen innan du börjar använda vakuumförpackaren! Utförandeoch tillbehör kan ändras utan föregående meddelande! Den här produkten är endast

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll

Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan induktionshällen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på induktionshällen.

Läs mer

R-15AM 1000W (IEC 60705)

R-15AM 1000W (IEC 60705) Professionell mikrovågsugn R-15AM 1000W (IEC 60705) Innehåll DELARNAS BENÄMNINGAR... 1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 4 TILLBEHÖR... 4 ÅTGÄRDER FÖRE START... 4 EFFEKTNIVÅER...

Läs mer

Stekbord. Installations- och användningsanvisningar. Metos Futura E, Futura M 60, 85,110 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755408, 3755409

Stekbord. Installations- och användningsanvisningar. Metos Futura E, Futura M 60, 85,110 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755408, 3755409 Stekbord Metos Futura E, Futura M 60, 85,110 3755404, 3755405, 3755406, 3755407, 3755408, 3755409 Installations- och användningsanvisningar Rev. 1.0 28.11.2011 28.11.2011 METOS Stekbord Futura INNEHÅLLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Bruks- och monteringsanvisning Bänkfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på fläkten. sv-se M.-Nr. 09 871 270

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KD7580.0GE KD9970.0GE KD9960.0GE KD9580.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens

Läs mer

Bruksanvisning Miwell L. Mikrovågsugn

Bruksanvisning Miwell L. Mikrovågsugn Bruksanvisning Miwell L Mikrovågsugn Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning. Då blir

Läs mer

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL (Keramikhäll)

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL (Keramikhäll) INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL (Keramikhäll) Användningsinstruktioner och tillagnings-guide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i Sverige 01/15 EOPI 512862 INNEHÅLL AVSNITT

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Instruktionsbok TP11 V1.0 090101

Instruktionsbok TP11 V1.0 090101 Instruktionsbok TP11 V1.0 090101 Innehållsförteckning Sidan Introduktion 3 Maskinöversikt 4 Maskinöversikt 5 Montering av filmrulle 6 Start/användning av förpackningsmaskin TP11 7 Justering av inställningar

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

MANUEL D' UTILISATION

MANUEL D' UTILISATION MANUEL D' UTILISATION ET DE MONTAGE NL GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZING S BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING IKD3850.0E IKD4850.0E IKD4850.0GE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänt Innehållsförteckning Spisfläktens typdata

Läs mer

Wasserkocher 0,8l. Användarguide

Wasserkocher 0,8l. Användarguide Wasserkocher 0,8l sv Användarguide 42 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av barn under 8 år eller av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar FRITÖS, BORDSMODELL PROFI PLUS 6, 8, 10 Installations- och användningsanvisningar 1. Beskrivning Korg Hållare för korg Styrpanel Styrenhetens skenor Säkerhetsbrytare Tömningskran Sil Profi 6-8 Sil Profi

Läs mer

Bruksanvisning. Elektrisk universalgryta A150.114G V4/0112. Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 -

Bruksanvisning. Elektrisk universalgryta A150.114G V4/0112. Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 - S Bruksanvisning Elektrisk universalgryta A150.114G V4/0112 Bruksanvisningen bör alltid vara till hands! - 1 - 1. Allmän Information 3 1.1 Information gällande instruktionsboken 3 1.2 Symbol beskrivning

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen Våffeljärn Bruksanvisning Waffeleisen 1 5 9 13 2 6 3 4 7 8 11 12 = 10 14 = 15 Innehållsförteckning Säkerhet...4 Före första användningen...5 Uppackning...5 Krav på installationsplatsen...6 Baka våfflor...6

Läs mer

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den

Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den Vitvaror Vardagslivet ställer höga krav på vitvarorna i köket. Vad du än väljer kan du vara säker på att kvaliteten på vitvarorna du köper på IKEA är den allra bästa. IKEA vitvarorna är noggrant testade

Läs mer

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6207 KM 6212 / 6215

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6207 KM 6212 / 6215 Bruksanvisning Glaskeramikhäll KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6207 KM 6212 / 6215 sv-se Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar glaskeramikhällen i bruk. På så vis undviker du

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning

ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning ó Innehållsförteckning[sv]Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar...47 Orsaker till skador... 48 Miljöskydd...49 Återvinning... 49 Råd för energibesparing... 49 Induktionstillagning...49 Fördelar med induktionstillagning...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan induktionshällen installeras och tas i bruk. Det är

Läs mer

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo Bruksanvisning Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN/ Elektrotermo Användningsområde Spisen är avsedd för beredning av mat. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

bruksanvisning Fi 1082 U A+

bruksanvisning Fi 1082 U A+ bruksanvisning Fi 1082 U A+ Register INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN...2 Säkerhetsinstruktioner...2 Rekommendationer...3 Sätt på apparaten...4 HUR DU ANVÄNDER FRYSEN...5 Termostatinställning...5 Indikatorpanel...5

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Bruksanvisning Induktionsteppanyaki. Glaskeramikhäll

Bruksanvisning Induktionsteppanyaki. Glaskeramikhäll Bruksanvisning Induktionsteppanyaki Glaskeramikhäll Tack för att du har valt att köpa en av våra produkter. Din produkt uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta dig ändå tid att läsa denna bruksanvisning.

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

COMBI-LINE KAFFEBEHÅLLARE. Installations- och användningsanvisningar

COMBI-LINE KAFFEBEHÅLLARE. Installations- och användningsanvisningar COMBI-LINE KAFFEBEHÅLLARE CN TYP: 5e, 10e, 20e, 5i, 10i, 20i Installations- och användningsanvisningar S/N: Rev.: 2.1 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter.

Läs mer

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 :

Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : SV - Bruksanvisning Bruksanvisning Takfläkt EM 05 S + EM06 : Bästa kund, tack för att du valt att köpa en GUTMANN köksfläkt. Vänligen läs igenom följande bruksanvisning noggrant, detta ger dig information

Läs mer

Potatis, Kött och Desserter

Potatis, Kött och Desserter Potatis, Kött och Desserter Lönkan, 12.11 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Bagarpotatis... 5 Vitlökspotatis... 6 Janzons frestelse... 7 Skinklåda... 8 Lammbog... 9 Yttre filé av nöt... 10 Yttre

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

SE Bruksanvisning TIMER

SE Bruksanvisning TIMER SE Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant! Säkerhetsinstruktioner Kontrollera att nätspänningen överrensstämmer med nätspänningen på apparaten (se undersida

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

BORDSMONTER. Installations- och användningsanvisningar

BORDSMONTER. Installations- och användningsanvisningar BORDSMONTER KENTUCKY HOT Installations- och användningsanvisningar 4310312, 4310314, 4310332, 4310334 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmännt... 1 2. Användningsändamål... 1 3. Apparatens hantering... 1 4. Apparatens

Läs mer

Bruksanvisning i monteringanvisningar

Bruksanvisning i monteringanvisningar Bruksanvisning i monteringanvisningar EEH 6500.0 EEH6500_0 SW H11 Här hittar du... Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din häll/ ugn. Här hittar du viktig information beträffande

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Induktionshäll KM 6316 Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan induktionshällen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på induktionshällen.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt

Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Bruks- och monteringsanvisning Köksfläkt Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar fläkten i bruk. Därmed undviker du personskador och skador på fläkten. sv - SE M.-Nr. 09 734 530

Läs mer