Din manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC http://sv.yourpdfguides.com/dref/835836"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QCE734-A NORDIC. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QCE734-A NORDIC instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok HUSQVARNA QCE734-A NORDIC Manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC Bruksanvisning HUSQVARNA QCE734-A NORDIC Användarguide HUSQVARNA QCE734-A NORDIC Bruksanvisningar HUSQVARNA QCE734-A NORDIC Din manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC

2 Utdrag ur manual: 1. De här siffrorna leder dig steg för steg vid betjäningen av spisen I avsnittet "Vad gör man när..." finns anvisningar om hur du själv kan åtgärda eventuella fel som uppstår. 2 Innehåll Bruksanvisning... Säkerhet Avfallshantering..... Beskrivning av produkten.. Bild på hela ugnen.... Panel

3 Ugnsutrustning.. Tillbehör till ugnen..... Innan produkten används första gången..... Inställning av klocka... Inställning av språk.... Inställning av displayens belysning.

4 . Första rengöringen.... Ugnens betjäning.... Den elektroniska ugnsstyrningen... Ugnsfunktioner Insättning av galler, plåt och långpanna... Insättning/uttagning av fettfilter...

5 . SUPER CLEAN-tillbehör..... Roterande grillspett.... Tillvalsfunktioner. Displayfunktioner..... Ytterligare funktioner Avstängning av klockdisplayen.

6 . Inkoppling av klockdisplayen.... Barnsäkring på ugnen.... Funktionslåsning... Automatisk säkerhetsavstängning..... Mekaniskt lucklås..... Användningsområden, tabeller och tips Gräddning..

7 .... Gräddningstabell... Stekning Stektabell.... Lågtemperatur-stekning... Tabell för matlagningstermometer Grillning..

8 . Grilltabell.... Grillning med grillspett.... Konservering.... Torkning med varmluft Recept.

9 ... Rengöring och skötsel..... Ugnen utvändigt Ugnsutrymme... Tillbehör SUPER CLEAN-tillbehör..... Fettfilter.

10 .. Ugnsstegar..... Ugnsbelysning Ugnslucka. Ugnsluckans glas Vad gör jag om.....

11 .. Tekniska data Ugnens innermått..... Bestämmelser, normer, direktiv Installationsanvisning.. Säkerhetsanvisningar för installatören.... Garanti

12 .. Konsumentkontakt.... Sakregister Service och reservdelar..... Sverige... Finland... 4 Bruksanvisning 1 Säkerhet Elsäkerhet Endast en auktoriserad fackman får ansluta ugnen. Vid störningar eller skador på den: Skruva ur alternativt slå av säkringarna. Det är av säkerhetsskäl förbjudet att rengöra ugnen med en ångstråle- eller högtrycksspruta. Endast fackmän får utföra reparationer på ugnen. Felaktiga reparationer kan innebära allvarliga risker för användaren. Kontakta vår kundservice eller fackbutiken i samband med reparationer. Om du använder alkoholhaltiga ingredienser i ugnen, så kan det eventuellt bildas en lättantändlig alkohol-luftblandning. Din manual

13 HUSQVARNA QCE734-A NORDIC

14 Öppna i så fall luckan försiktigt. Se till att inte ha glöd, gnistor eller öppen eld i närheten. Så undviker du skador på ugnen Lägg aldrig aluminiumfolie runt ugnens innerväggar och ställ aldrig in någon bakplåt, gryta eller något annat föremål på ugnens botten, då ugnens emalj annars kan skadas av den stillastående värmen. Fruksaft som droppar från bakformar ger fläckar som inte går att ta bort. Använd långpannan för mycket fuktiga, mjuka kakor. Belasta inte en öppen ugnslucka. Häll aldrig vatten direkt in i en het ugn. Det kan bli skador i emaljen. Glaset kan spricka vid våld, speciellt mot dess kanter. Förvara inte några brännbara förem&ar, för att spara det valda språket. 10 Inställning av displayens belysning För att förbättra displayens läsbarhet när ugnen är inbyggd högt upp kan ljusstyrkan justeras. 1. Sätt på ugnen med Huvudbrytaren 2. Tryck samtidigt på Huvudbrytaren för Klockfunktioner.. och knappen 3. Tryck in knappen för ugnsfunktion. 4. Ställ in respektive belysningen. med knapparna 5. Tryck samtidigt på Huvudbrytaren och knappen för Klockfunktioner, för att spara den valda ljusstyrkan. 11 Första rengöringen Rengör ugnen noga innan du använder den första gången. 1 Observera: Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel! Ytan skulle kunna skadas. 3 Använd helt vanliga rengöringsmedel till metallfronten. 1. Öppna ugnsluckan. Belysningen i ugnen tänds. 2. Ta ut allt tillbehör och alla ugnsstegar och rengör dem i varmt vatten med handdiskmedel i. 3. Rengör också ugnens botten med varmt vatten med handdiskmedel i och torka av den sedan. 4. Tvätta av fronten med en fuktig trasa. 12 Ugnens betjäning Den elektroniska ugnsstyrningen Display för ugnsfunktioner Koktid Klockfunktioner Klockslag/Signalur Visning av tid Temperaturdisplay Stopptid Klockfunktioner Huvudknapp Matlagningstermometer Recept Klockfunktioner Ugnsfunktioner Inställningsknappar 3 Allmänna anvisningar Slå alltid på ugnen med huvudbrytaren först. När den valda funktionen lyser börjar ugnen att värma alternativt den inställda tiden börjar gå. När vald temperatur har nåtts ljuder en signal. Ugnsbelysningen tänds direkt när en ugnsfunktion valts. Stäng av ugnen med huvudbrytaren. 13 Ugnsfunktioner Följande funktioner finns att välja: 3 och Gratinering innehåller en automatisk Funktionerna Pizza, paj, Över-/undervärme snabbstart. Den säkerställer att den valda temperaturen nås så snabbt som möjligt. Undervärme Temperaturförslag: 150 C För att eftergrädda kakor med knaprig botten. Undervärmeelementet är i drift. Upptining Temperaturförslag: 30 C För enkel och total upptining av t ex tårtor, smör, bröd, frukt eller andra frusna livsmedel. Med denna funktion används fläkten utan inkopplat värmeelement. Varmluft Temperaturförslag: 180 C För att steka och grädda på upp till tre nivåer samtidigt. Ställ in ugnstemperaturen C lägre än vid Över/ undervärme. Ringelementet är inkopplat och dessutom går fläkten. Över-/undervärme Temperaturförslag: 200 C. För att bakning och tillagning på en nivå. Över- och underelementen är inkopplade. Pizza, paj Temperaturförslag: 200 C För att grädda pizza, fruktkakor, quicher och pajer. Ringelementet och underelement är inkopplade och dessutom går fläkten. Lågtemperatur (Low temp) stekning Temperaturförslag: 130 C För tillagning av låga stekar, filéer och tjockare biffar. Resultatet blir mycket möra och saftiga stekar. Ringelement och fläkt är inkopplade. Grillspett (och grill) Temperaturförslag: 250 C För grillning/stekning av t ex kyckling på grillspettet. Denna funktion lämpar sig även för grillning av tunna livsmedel som exempelvis biff, schnitzel, fisk, korv och för att rosta bröd. Överelement, grillelement samt grillmotor är inkopplade. Gratinering/varmluftsgrillning Temperaturförslag: 180 C För att steka större köttbitar eller en större fågel på en nivå. Funktionen är även lämplig för att gratinera. Grillelementet och fläkten är omväxlande inkoplade. 14 Aktivering av ugnsfunktion 1. Slå på ugnen med huvudbrytaren. 2. Tryck på knappen Ugnsfunktioner så många gånger som behövs för att den önskade funktionen ska visas. I temperaturdisplayen visas ett temperaturförslag. Ugnen börjar värma, om den föreslagna temperaturen inte ändras inom cirka 5 sekunder. Ändring av ugnstemperatur Tryck in knapparna eller för att ändra temperaturen uppåt eller neråt. Inställningen sker i steg om 5 C. Termometersymbol Den långsamt stigande termometersymbolen visar hur långt ugnen kommit i uppvärmningsprocessen. Termometersymbolens tre efter varandra blinkande segment visar att Snabbstarten är inkopplad. Avläsning av temperatur Tryck samtidigt på knapparna och. Den aktuella ugnstemperaturen visas i temperaturdisplayen. 15 Ändring av ugnsfunktion Tryck på knappen Ugnsfunktioner så många gånger som behövs för att den önskade funktionen ska visas. Avstängning av ugnsfunktion Tryck, för att stänga av ugnen, på knappen Ugnsfunktioner så många gånger som behövs för att inte längre någon ugnsfunktion ska visas. Avstängning av ugn Stäng av ugnen med huvudbrytaren. 3 Kylfläkt Fläkten slås automatiskt på för att hålla ugnens väggar kalla. Efter att ugnen har stängts av fortsätter fläkten att gå för att kyla av ugnen, fläkten stängs därefter av automatiskt. 16 Insättning av galler, plåt och långpanna Insättning av plåt och långpanna: Plåtarna är på vänster och höger sida försedda med en liten utbuktning. Den här utbuktningen fungerar som en tippsäkring och måste alltid peka bakåt. Din manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC

15 Insättning av galler: Sätt in gallret på önskad nivå. Insättning/uttagning av fettfilter Fettfiltret skyddar ringelementet mot fettstänk när du steker och grillar. Insättning av fettfilter Ta fettfiltret i handtaget och sätt in de båda hållarna uppifrån och neråt i den bakre väggens öppning (fläktöppningen). Uttagning av fettfilter Ta fettfiltret i handtaget och ta ut det uppåt. SUPER CLEAN-tillbehör 3 Dessa tillbehörlång livslängd, som bränntsbehar en smutsavvisande läggning med in vid 410 C. Om du följer dessa råd kommer de att hålla länge och förbli lätta att rengöra: Sätt inte in dessa tillbehör i ugnen utan livsmedel. Använd inga metallföremål för att lossa kakor från plåten. Skär inte kakor direkt på plåten med en metallkniv. Skär inte kött direkt i ugnspannan. Ta bort köttet från grillgallret innan du skär det. 17 Roterande grillspett Fastsättning av grillstycket 1. För på ena gaffeln på grillspettet. 2. Sätt fast grillstycket och för på den andra gaffeln. 3 Placera grillstycket i mitten av grillspettet. 3. Skruva fast gafflarna. Montering av grillspettet 1. Sätt in långpannan på fals Haka fast ställningen i framkanten på fals 3 på höger sida av ugnen. 3. För på handtaget på grillspettet och tryck in bygeln. 3 För att handtaget bygeln hållas intryckt. om skall ha ett säkert grepp grillspettet måste 4. Stick in grillspettet i öppningen till vänster på ugnens bakre vägg så att spettet snäpper fast. 5. Placera spåret som sitter på grillspettet framför handtaget i ställningens klyka. 6. Dra av handtaget. 7. Ställ in ugnsfunktion och temperatur enligt tabellen för grillspettet. 3 Kontrollera att grillspettet roterar. Urtagning av grillspett 1 Varning: Var försiktig när du tar ut grillspettet 3 För att handtaget skall ha ett säkert grepp om eftersom det blir mycket varmt. Du kan bränna dig! 1. Stäng av ugnen. 2. Sätt handtaget på grillspettet. 3. Tryck in bygeln. grillspettet måste bygeln hållas intryckt. 4. Ta ut grillspettet ur ugnen. 18 Tillvalsfunktioner Recept 3 För användning av denna funktion, rekommenderas recepten nedan. Val av recept 1. Tryck på knappen Recept så många gånger som behövs för att önskat recept ska visas. Symbolen för aktuell ugnsfunktion samt rekommenderad falsplacering visas på funktionsdisplayen. Inställd temperatur visas på temperaturdisplayen. På tidsdisplayen visas koktiden och tidpunkt för avslutad tillagning. Efter cirka 5 sekunder slås ugnen på. Innan koktiden löper ut ljuder en signal. 2. Kontrollera då tillagningsresultatet. Efter att koktiden gått ut ljuder en signal. På tidsdisplayen blinkar "0:00". 3. Ljudsignalen kan stängas av genom ett tryck på valfri knapp. Fördröjning av start Koktiden kan ställas in att starta vid en senare tidpunkt. (Se klockfunktionens Stopptid) 3 Klockfunktionensvarit inkopplat i ställas två mistopptid kan in när programmet har högst nuter. Avkorta tillagningstiden Tryck på knappen Recept så många gånger som behövs för att inget mer recept visas. 19 Stektermometer För avstängning av ugnen när inställd kärntemperatur har uppnåtts. Stektermometern kan användas tillsammans med över-/undervärme och varmluft. Två temperaturer måste ställas in: Ugnstemperaturen: se stektabellen Kärntemperaturen: se tabellen för stektermometer vändas! I händelse av förlorad/förstörd termometer får endast originalreservdelar användas! 1. För in stektermometern så långt att dess spets hamnar i köttbitens mitt. 2. Sätt i termometerns kontakt ordentligt i uttaget på ugnens sida. 1 OBS: Endast medföljande termometer får an- 3. Ställ in önskad ugnsfunktion. 4. Ställ in önskad ugnstemperatur inom 5 sekunder med eller. Displayen går över till den aktuella kärntemperaturen Kärntemperaturen visas från och med 30 C. Om den aktuella kärntemperaturen visas innan önskad kärntemperatur har ställts in, tryck på knappen Stektermometer och ställ in önskad temperatur. För inställning av ugnstemperaturen, tryck två gånger på knappen Stektermometer. Ställ in önskad ugnstemperatur inom 5 sekunder med eller. När inställd kärntemperatur nås, ljuder en signal och ugnen stängs automatiskt av. 5. Tryck på valfri knapp för att stänga av ljudsignalen. 1 Varning: Stektermometern är varm! Risk för brännskada när kontakt och termometer ska dras ut. 6. Dra ut stektermometerns kontakt från uttaget och ta ut kötträtten från ugnen. 7. Slå av ugnen. Avläsning respektive ändring av kärntemperatur Med knappen Stektermometer kan man växla mellan aktuell och inställd kärntemperatur samt inställd ugnstemperatur. Temperaturen vid behov ändras med eller. 3 Ugnens automatiska frånkoppling fungerar inte tillsammans med ugnsfunktionen Lågtemperaturtillagning. 21 Displayfunktioner Signalur För att ställa in en kort tid. Efteråt hörs en signal. Denna funktion kan användas även då ugnen inte är igång. Koktid För att ställa in hur länge ugnen ska vara igång. Stopptid För att ställa in när ugnen ska stängas av. Klocka För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden. (Se även kapitlet "Före den första användningen"). 3 Allmänna anvisningar Efter att en klockfunktion valts blinkar den tillhörande pilen i cirka 5 sekunder. Under denna tid kan de önskade tiderna ställas in eller ändras med eller. Pilen blinkar i cirka 5 sekunder en gång till efter att den önskade tiden ställts in. Därefter lyser pilen. Den inställda tiden börjar gå. 22 Signalur 1. Tryck på knappen klockfunktioner " " så många gånger som behövs för att Signalurspilen ska blinka. Din manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC

16 2. Ställ in den önskade tiden med knapparna ler (maximalt 99 minuter). el- Displayen visar den cirka 5 sekunder. Signalurspilen lyser. kvarvarande tiden efter När tiden gått ut hörs en signal i 2 minuter. Tiden "0.00" visas och Signalurspilen blinkar. Stäng av signalen: tryck på en valfri knapp. 23 Koktid 1. Välj ugnsfunktion och temperatur. 2. Tryck på knappen klockfunktioner " " så många gånger som behövs för att Koktidspilen ska blinka. 3. Ställ in den önskade koktiden med knapparna eller. Koktidspilen lyser. När tiden gått ut hörs en signal i 2 minuter. Ugnen slås av. Tiden "0. 00" visas och Koktidspilen blinkar. Stäng av signalen: tryck på en valfri knapp. 24 Stopptid 1. Välj ugnsfunktion och temperatur. 2. Tryck på knappen klockfunktioner " " så många gånger som behövs för att Stopptidspilen ska blinka. 3. Ställ in den önskade stoppiden (avstängningstid) med knapparna eller. Stopptidspilen lyser. När tiden gått ut hörs en signal i 2 minuter. Ugnen slås av. Tiden "0.00" visas och Stopptidspilen blinkar. Stäng av signalen: tryck på en valfri knapp. 25 Koktid 3 Koktid och Stopptid kan användas samtidigt, 1. Välj ugnsfunktion och temperatur. 2. Ställ med funktionen Koktid in den tid som maträtten behöver för att bli klar, till exempel 1 timma. och Stopptid kombinerat om ugnen ska slås på och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt. 3. Ställ med funktionen Stopptid när maträtten ska vara klar, till exempel klockan 14:05. in den tidpunkt Koktidsoch Stopptidspilarna lyser. Ugnen slås på automatiskt vid den beräknade tidpunkten, till exempel klockan 13:05. Efter att den inställda koktiden gått ut hörs en signal i 2 minuter och ugnen stängs av, till exempel klockan 14: Ändring av klockan 1. Tryck på knappen klockfunktioner " " så många gånger som behövs för att Tidinställningspilen ska blinka. 2. Ställ in rätt tid med knapparna eller. 3. Efter cirka 5 sekunder slutar pilen att blinka och klockan visar den inställda tiden. Ugnen är klar att tas i drift igen. 3 Klockan kan ändras endast när barnsäkringen är inaktiverad, ingen av klockfunktionerna Koktid eller Stopptid är inställd, och inte heller någon ugnsfunktion. 27 Ytterligare funktioner 3 Mellan 22:00 och 6:00 minskas ljusstyrkan på displayen automatiskt. Avstängning av klockdisplayen 2 Energiförbrukningen kan minskas genom att stänga av klockdisplayen. 3 Så automatiskt på. tas i funktion slås displaysnart ugnen åter en 1. Stäng av ugnen med huvudbrytaren. 2. Håll knapparna Matlagningstermometer och intryckta samtidigt tills displayen släcks (cirka 2 sekunder). Vid nästa avstängning släcks klockdisplayen åter. För att åter konstant visa tiden måste klockdisplayen kopplas in på nytt. Inkoppling av klockdisplayen 1. Stäng av ugnen med huvudbrytaren. 2. Håll knapparna Matlagningstermometer och intryckta samtidigt tills displayen åter tänds (cirka 2 sekunder). Barnsäkring på ugnen När barnsäkringen har kopplats in kan ugnen inte sättas i funktion. Inkoppling av barnsäkring 1. Slå på ugnen med huvudbrytaren. Ingen ugnsfunktion får väljas. 2. Håll knapparna Recept och intryckta samtidigt tills meddelandet BARN SAFE (barnsäker) visas på displayen. Barnsäkringen är nu inkopplad. Urkoppling av barnsäkring Håll knapparna Recept och intryckta samtidigt tills meddelandet BARN SAFE (barnsäker) släcks på displayen. Barnsäkringen är nu urkopplad och ugnen kan åter användas. 28 Funktionslåsning För att skydda alla inställda ugnsfunktioner från ändringar av misstag. Inkoppling av funktionslåset 1. Slå på ugnen med huvudbrytaren. 2. Välj ugnsfunktion. 3. Håll knapparna Recept och intryckta samtidigt i cirka 2 sekunder tills meddelandet FUNKTION LOCK (programskydd) visas på displayen. Funktionslåsningen är nu inkopplad. Urkoppling av funktionslåset Håll knapparna Recept och intryckta samtidigt i cirka 2 sekunder. Funktionslåsningen öppnas automatiskt när ugnen stängs av. Automatisk säkerhetsavstängning 3 Om inte ugnen stängs av, eller temperaturen ändras, inom en viss tid så stängs ugnen av automatiskt. På temperaturdisplayen blinkar den senast inställda temperaturen samtidigt som en ljudsignal hörs. Ugnen stängs av efter en viss tid beroende på temperaturområdet enligt följande tabell: C C C C efter efter efter efter 12,5 timmar 8,5 timmar 5,5 timmar 1,5 timme Återstart efter automatisk avstängning Stäng av ugnen helt. Därefter kan du sätta på ugnen igen och använda den på normalt sätt. 29 Mekaniskt lucklås Lucklåset är inaktiverat vid leveransen. Aktivering av lucklåset Dra spärren framåt, tills att den hakar i. Öppning av ugnsluckan: 1. Tryck till luckan. 2. Tryck på spärren och håll den intryckt. 3. Öppna luckan. Stängning av ugnsluckan Stäng luckan utan att trycka in spärren. Avaktivering av lucklåset Tryck in spärren ända in till panelen. 3 Det mekaniska lucklåset fungerar även när ugnen stängts av. 30 Användningsområden, tabeller och tips Gräddning Använd en av ugnsfunktionerna Varmluft eller Över-/ undervärme för att grädda. 3 Ta bort fettfiltret vid gräddning, då gräddningstiden annars ökar och ytan färgssätts ojämnt. Bakformar Formar av mörk metall och belagda formar passar för Över-/undervärme. För Varmluft passar även ljusa metall-, glas- och keramikformar. Nivåer och falsplacering På Över-/undervärme är det möjligt att grädda på 1 nivå. Med Varmluft kan du grädda torra, platta bakverk på upp till 3 bakplåtar samtidigt. 1 bakplåt: till exempel fals 3 1bakform: till exempel fals 1 2 bakplåtar: fals 1 och 4 3 bakplåtar: fals 1, 3 och 5 31 Allmänna anvisningar Observera att falsarna räknas nerifrån och uppåt. Din manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC

17 Sätt in bakplåten med den sneda kanten framåt! Kakor i formar skall alltid ställas på mitten av gallret. En blank form bör sättas på en bakplåt för att få bättre underfärg. Med såväl Varmluft som Över/Undervärme kan du samtidigt baka två formar bredvid varandra. Baktiden blir bara något längre. Anvisningar om baktabellen I tabellen finner du lämpliga temperaturer, baktider och falsplaceringar för ett urval rätter/bakverk. Temperaturerna och baktiderna är riktvärden och beror på degens sammansättning, mängd och typ av bakform. Vi rekommenderar att du första gången väljer en lägre temperatur och endast vid behov använder en högre temperatur, t. ex. om du vill ha en kraftigare färgsättning eller när gräddningen tar för lång tid. Hittar du inga exakta uppgifter för ett visst recept kan orientera dig med hjälp av anvisningarna för ett liknande bakverk. Vid bakning av kakor på bakplåtar eller i formar på flera nivåer kan gräddningstiden förlängas med 1015 minuter. Fuktiga bakverk (t. ex. pizza, ostkakor, etc) tillagas på en nivå. Olika höjd hos bakverket kan resultera i skillnader på färgsättningen i början av bakprocessen. I så fall, ändra inte temperaturinställningen. Skillnaderna i färgsättningen jämnar ut sig under tiden som gräddningen sker. Varmluft Utnyttja varmluften till att laga mat på flera plåtar/ galler samtidigt. Du kan blanda olika rätter, t ex förrätt, huvudrätt och dessert så länge de kräver samma ugnstemperatur. Men tiden i ugnen kan variera för de olika rätterna. Bakning med varmluft Med varmluft blir färgsättningen något annorlunda. Den varma luften cirkulerar och vid färgsättning av t ex bullar, kan sidorna därför få lite mer färg än toppen. Bullar/bröd måste vara väljästa. För dåligt jästa bullar t ex blir lätt missformade vid gräddningen och ojämnt färgsatta. Placera inte bullarna för tätt på plåten. Om bullarna står för nära varandra och jäser ihop, kan inte luften cirkulera runt bullen. Kontrollera gräddningstiden och ta inte ut plåten för tidigt. Färgsättningen sker olika fort i början av gräddningen. Vissa bullar kan ha fått färg, medan andra är ljusa, efterhand sker en viss utjämning. Med för hög ugnstemperatur blir färgsättningen ojämn, ytterkanterna brända, höjden dålig på matbröd och sockerkakor spricker. 2 Vid längre gräddningstider kan du stänga av ugnen ca 10 minuter före tidens slut för att därigenom utnyttja eftervärmen. Tabellen avser, om inte annat anges, bakverk som ställs in i ugnen när den är kall. Allmänt om bakplåtar och långpanna Dessa kan slå sig om de utsätts för stora temperaturväxlingar och/eller ojämn placering av bakverk. Oftast försvinner skevheten när plåten svalnat. Placera inte en het plåt/långpanna på exempelvis en kall diskbänk. Häll inte t ex kall pannkakssmet i en het lång- panna. Det är bättre att grädda t ex två limpor på en plåt, än en stor mitt på plåten. En djupfryst pizza, direkt från frysen, innebär stora spänningar i plåten och därmed risk för skevhet. 3 Plåtarna kan slå sig under gräddningen, om du lagt djupfrysta varor på dem. Det beror på den stora temperaturskillnaden mellan de djupfrysta varorna och den varma ugnen. Plåtarna återfår sin form igen efter att de kallnat. 32 Gräddningstabell De angivna gräddningstiderna är riktvärden. Rekommenderad ugnsfunktion, falsplaceringen och temperatur är skrivna med fet stil. Gräddning kan ske från kall ugn om inte uppvärmd angivits. Varmluft Typ av bakverk Temperatur i C Fals Över-/undervärme Temperatur i C Fals Gräddningstid i minuter Mjuka kakor Tunga kakor, fruktkakor Kakor med mycket fett Kakor med lite fett Kakor utan fett Långpannekakor Muffins, tunga Muffins, lätta Tårtor Rulltårta Mördegsbotten Mandel/nötbottent Småkakor Mördegskakor Pepparkakor Smördegskakor Makroner, biskvier Maränger Petit-chouer Matbröd Formbröd Lätta limpor Tunga limpor Hålkakor,tekakor Ljusa portionsbröd Mörka portionsbröd Vetebröd Bullar/snäckor Längder,kransar * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Varmluft Typ av bakverk Temperatur i C Fals Över-/undervärme Temperatur i C Fals Gräddningstid i minuter Ugnsrätter Potatisgratäng Makaronipudding Äggstanning Sufflér Ugnspannkaka Kokning av fisk utan folie Kokning av fisk med folie * Förväm ugnen * Vid kokning av fisk i ugnen, är tillagningstiden beroende på fiskens ryggtjocklek. Ju tjockare fisk desto längre tid. Använd stektermometern i hel fisk. gås, 3-4 kycklingar, lamm-och rådjursstekar). är riktvärden. slipper du vidbränd sky. C Fals Varmluft Temp. C Innertemp. i kött C Ca. helt kött i 4-5 min. och för skivor 1,5-2 min. Lägg sedan köttet i en låg glasform. ugnen och låt den kallna, helst över natten. Avsluta sedan torkningen. Temperatur i C Grönsaker Bönor Paprika (strimlor) Soppgrönsaker Svampar Örter Frukter Plommon Aprikoser Äppelskivor Päron Tid i timmar (riktvärden) 42 Recept 1. Din manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC

18 Mjuka kakor (Marmorerad tigerkaka) Ingredienser: 185 g margarin 200 g socker 1 msk vaniljsocker 3 ägg 375 g vetemjöl 3 teskedar bakpulver 1 nypa salt 1 dl mjölk 1 msk kakao 2. Formfranska (Formbröd) Ingredienser: 50 g margarin 50 g jäst 5 dl mjölk eller vatten 1 tsk salt 1 msk socker 750 g vetemjöl (eller specialvetemjöl) Tillredning: Smält margarinet. Tillsätt mjölken och värm upp till +37 C. Smula jästen i en skål och rör i sockret. Tillsätt mjölk/ margarinblandningen och därefter mjölet. Knåda alltihop till en mjuk och smidig deg. Låt sedan degen jäsa till dubbla volymen. Genomknåda degen en gång till och dela den i 2 bitar. Smörj 2 bakformar och lägg i degen. Låt degen jäsa och baka sedan brödet. Tillredning: Rör ihop margarinet poröst med socker, vaniljsocker och salt. Tillsätt äggen, ett och ett och rör ihop allt till en porös smet. Tillsätt mjölken och det med bakpulvret uppblandade mjölet och rör om lätt. Lägg 2/3 av smeten i en smord och bröad kakform (längd 30 cm). Rör ned kakaon i den resterande smeten och bred ut denna över den ljusa smeten. Dra den mörka smeten i spiralform genom den ljusa degen med en gaffel och ställ in formen i ugnen Fiskfilé ugnsbakad 4. Pizza För en bakplåt (halvera mängden för en rund form) Ingredienser: g gösfilé, lax, laxforellfilé 150 g riven ost 2 1/2 dl grädde 50 g rivebröd Hackad persilja 50 g smör Salt, peppar Citron Ingredienser: Deg: 14 g jäst 2 dl vatten ca 300 g (5 dl) vetemjöl 1/2 tsk salt Fyllning: 200 g salami 500 g, ca 5-6 tomater 170 g skivade champinjoner Oregano, salt, peppar 150 g riven ost Tillredning: Droppa citron över fiskfilén och låt saften tränga in. Torka av överflödig saft med hushållspapper. Strö sedan salt och peppar på båda sidor av fiskfilén. Lägg därefter filén i en eldfast form. Blanda ihop den rivna osten, grädden, rivebrödet och den hackade persiljan och fördela över filén. Tillaga fisken enligt anvisningarna för ugnen. Tillredning: Smula jästen i en skål och lös upp jästen med det ljumna vattnet. Häll i mjölet och tillsätt saltet. Knåda tills det bildas en smidig jästdeg som lossnar från skålkanten. Låt degen jäsa i ca 20 minuter på en varm plats. Kavla ut degen på en ej insmord bakplåt och lägg på fyllningens ingredienser i angiven ordning. Låt jäsa i ytterligare 20 minuter och tillaga sedan pizzan. Utrustning: Eldfast form Potatisgratin (Potatisgratäng) Ingredienser: 1 kg, potatisar Salt och peppar, 1 tesked av varje 2 vitlöksklyftor 300 g riven ost 3 ägg 250 ml mjölk 4 msk vispgrädde 1 msk färsk timjan 4 msk smör 6. Quiche Lorraine Ingredienser: Deg: 300 g vetemjöl 2 ägg 150 g smör, kylt 1/2 tsk salt Lite peppar Fyllning: 150 g riven ost 200 g rökt skinka i bit 2 ägg 2 msk hackad gräslök 2 1/2 dl gräddfil Lite salt, peppar och paprikapulver Tillredning: Skär potatisen i tunna skivor, låt torka, salta och peppra. Gnid in en eldfast form med en vitlöksklyfta och smörj sedan in formen ordentligt med en knapp matsked smör. Fördela hälften av potatisskivorna i formen och strö på lite riven ost. Lägg på resten av potatisskivorna och strö ut resterande ost ovanpå. Mosa sönder den andra vitlöksklyftan och blanda ihop löken med äggen, mjölken, grädden och timjan. Salta såsen och häll den över potatisen. Placera ut resterande smör i små klickar på gratängen. Tillredning: Kavla ut degen och lägg den i en smord form. Vik degkanten dubbel och nagga botten. Skär skinkan i små tärningar och lägg den formen. Vispa ihop äggen med grädden och gräslöken till en sås, krydda försiktigt med salt, peppar och paprikapulver och tillsätt osten. Häll såsen över skinkan Lasagne Ingredienser: Köttfärssås: 100 g randigt sidfläsk 1 gul lök och 1 morot 50 g selleri 2 msk olivolja 400 g blandfärs 2 1/2 dl köttbuljong 2 msk tomatpuré Oregano, timjan, salt, peppar 3 msk smör 250 g lasagneplattor, helst gröna (förkokta) 100 g parmesanost Béchamelsås: 1 msk smör 1 rågad msk vetemjöl 5 dl mjölk Salt, peppar, muskotnöt 1 lagerbärsblad 8. Kyckling Ingredienser: 2 kycklingar à 1200 g 2 tsk salt 1 knippe persilja 2 msk mjölk 1 msk olja 1 tsk paprikapulver Tillredning: Ta kycklingarna ur förpackningen och låt de tina i ca 1 timme i ugnen vid 30 C. Ta ut ev. inkråm och skölj kycklingarna rena under rinnande kallt vatten. Torka dem torra både in- och utvändigt med hushållspapper. Krydda invändigt, lägg vingarna i kors bakom ryggen och gnid in kycklingen med en blandningen av mjölk, olja, paprika och salt. Lägg kycklingarna på gallret. Skjut in stekpannan i ugnen och skjut in gallret ovanpå. Tillredning: 1. Skär fläsket rent från svål och brosk med en vass kniv och skär sedan fläsket i små tärningar. Skala lök och morot, och skär dem grönsaker i små tärningar. 2. Värm oljan i en gryta och bryn fläsket och grönsakerna lätt under omrörning. Tillsätt köttfärsen efter hand, brynt allt under omrörning och tillsätt köttbuljongen. Lägg i tomatpurén, krydda med salt och peppar och låt puttra med lock vid svag värme i cirka 30 minuter. 3. Tillred béchamelsåsen under tiden: smält smöret i en kastrull, tillsätt mjölet och rör om till en mix. Tillsätt mjölken lite i taget under kontinuerlig omrörning. Krydda såsen med salt, peppar, lagerbärsblad och muskotnöt och låt puttra i ca 10 minuter utan lock. 4. Smör en stor, rektangulär form med 1 matsked smör. Din manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC

19 Varva i tur och ordning lasagneplattor, köttfärssås, béchamelsås och riven ost. Avsluta med béchamelsås och strö över riven ost. Lägg på resten av smöret i små klickar. 5. Sätt in maträtten i ugnen på fals 2 och tillaga i ca 55 minuter Lammstek Ingredienser: 2 vitlöksklyftor 1 msk salt g lammkött med ben 2 lökar 1 morot 50 g selleri 3 msk smör 1 1/4 dl vatten 1/2 tsk timjan 1/2 tsk svartpeppar 2 lagerbärsblad 1 knivsudd kryddnejlika 1 röd paprika 50 g hackad mandel 1 tsk smör 2 1/2 dl köttbuljong 1 msk hackad persilja 1 msk vetemjöl 10. Grisstek (Fläskstek) Ingredienser: g benfri karré eller färsk skinka 1 tsk salt 1/2 tsk peppar 2 lökar 2 morötter 5 dl köttbuljong Tillredning: Salta och peppra köttet. Skär itu lökarna och morötterna. Lägg köttet med den feta sidan upp i en ugnssäker form eller stekpanna tillsammans med grönsakerna. Vänd köttet efter halva tiden och tillsätt lite av buljongen. Stek färdigt köttet och ös flera gånger med stekskyn. Låt köttet stå i avstängd ugn i ytterligare ca 10 minuter efter att det är genomstekt. Tillredning: 1. Skala vitlöksklyftorna och mosa dem i mortel tillsammans med 2 rågade teskedar salt. Torka av lammköttet och gnid in det ordentligt med vitlökssaltet. 2. Skala lök, morot och sellerin. Skär alltsammans till stora tärningar. 3. Bryn köttet runt om i en stekpanna. Lägg i löken, moroten och sellerin och tillaga en kort stund under omrörning. 4. Häll i vattnet och tillsätt timjan, söndersmulade lagerbärsblad och kryddnejlika. Sätt in stekpannan alt. lägg kött och grönsaker i en ugnssäker form eller i långpannan i ugnen. Stek köttet i ugnen i ca 2 timmar. Vänd köttet flera gånger och ös ofta med stekskyn under tillagningen. 5. Tvätta paprikan och skär den i små tärningar. Lägg i paprikatärningarna ca 10 minuter före stektidens slut. Stek upp mandeln lätt i 1 tsk smör i en stekpanna. 6. Ta ut steken och, vira in den i aluminiumfolie och låt stå ca. 10 minuter innan den skärs upp. 7. Vispa ur panna/formen. Med buljongen och häll allt i en kastrull och låt koka upp. Tillsätt mandel och persilja. 8. Red av såsen och smaksätt med salt och peppar. Utrustning: Långpanna eller ugnssäker form. 47 Rengöring och skötsel 1 rengöra ugnen av säkerhetsskäl förbjudet att Varning: Det är med en ångstråle- eller högtrycksspruta! Tillbehör Diska och torka av alla delar (galler, bakplåt) ordentligt efter varje gång som de använts. Lägg dem i vatten en liten stund för att lättare få dem rena. Ugnen utvändigt Tvätta av ugnens framsida med en mjuk trasa och varmt vatten med handdiskmedel i. Använd inget skurpulver, skarpa rengöringsmedel eller vassa föremål. Använd anpassat regöringsmedel till rostfri front. SUPER CLEAN-tillbehör Rengör ugnstillbehören med en mjuk svamp eller duk i varmt vatten och diskmedel. Ugnsutrymme 3Ljusa fläckar i ytskiktet betyder inte att ytan är skadad. 1 Observera: Använd inga aggresiva och 1 Observera: Diska inte dessa ugnstillbehör i Fettfilter 1. Rengör fettfiltret i hett vatten med handdiskmedel i alternativt i en diskmaskin. 2. Koka det i lite vatten och 2-3 matskedar rengöringsmedel för diskmaskiner, om smutsen bränts fast ordentligt. skrubbande rengöringsmedel, ugnssprayer, stålull eller hårda föremål såsom knivar eller skrapverktyg. Dessa förstör beläggningen. 1 Varning: Vid rengöringen får inte någon ugnsfunktion ha valts och ugnen måste vara kall. Rengöring De katalytiskt belagda väggarna är självrengörande. De absorberar fettstänk medan ugnen är på. Vi rekommenderar, för att understödja självrengöringsprocessen, att du med jämna mellanrum värmer upp ugnen utan någon maträtt i. 1. När du slår på ugnen med huvudbrytaren tänds ugnsbelysningen automatiskt. 2. Ta bort alla plåtar och galler från ugnen. 3. Rengör ugnens botten med varmt vatten med handdiskmedel i och torka sedan av den. 4. Ställ in ugnstemperaturen på 250 C. 5. Stäng av ugnen efter en timma. 6. Ta bort eventuellt överblivna rester med en fuktig och mjuk tvättsvamp. diskmaskin. Om detta görs förloras SuperClean egenskaperna. 1 Observera! Använd varken ugnsspray eller 3 Katalysskiktet ingenlängden färgas på de katakan i lite lätt. Det har emellertid negativ effekt lytiska egenskaperna. skurmedel. Använd inte heller tvål eler andra rengöringsmedel. Katalysplåten skulle då kunna skadas. 48 Ugnsstegar Det går att ta bort ugnsstegarna på både den högra och den vänstra sidoväggen i ugnen för att bättre kunna rengöra sidoväggarna. Borttagning av ugnsstegar Dra först ut stegen framtill från ugnens sida (1) och häng sedan av den baktill (2). Isättning av ugnsstegar te peka framåt! 3 Viktigt! Styrstavarnas avrundade ändar mås- Montera ugnsstegen igen genom att först hänga i den baktill (1) och sedan sticka in den framtill och därefter trycka till (2). 49 Ugnsbelysning 1 Varning: elektrisk stöt! Innan du byter ugns3 Lägg en trasaochugnens botten som skydd för på både lampan glaset. Byte av ugnslampan/rengöring av skyddsglaset lampan: Stäng av ugnen! Skruva ut alternativt slå av säkringarna i säkringsskåpet. 1. Ta bort skyddsglaset genom att vrida det åt vänster och rengör det. 2. Om nödvändigt: Byt ut ugnsbelysningen 40 W, 230 V, 300 C, värmebeständig. 3. Sätt tillbaka skyddsglaset. Byte av ugnslampan på sidan/rengöring av skyddsglaset 1. Ta bort den vänstra ugnsstegen. 2. Ta bort skyddsglaset med hjälp av ett smalt, trubbigt föremål (till exempel en tesked) och rengör det. 3. Om nödvändigt: Byt ut ugnsbelysningen 25 W, 230 V, 300 C, värmebeständig. 4. Sätt tillbaka skyddsglaset. 5. Sätt tillbaka ugnsstegarna. Din manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC

20 50 Ugnslucka För rengöring är det möjligt att ta bort ugnsluckan. Demontering av ugnslucka 1. Öppna ugnsluckan helt. 2. Fäll ut klämspaken på båda luckgångjärnen helt. 3. Ta tag i luckans sidor med båda händerna och stäng den till ungefär ¾, förbi motståndet. 4. Dra bort luckan från ugnen (försiktigt,: den är tung!). 5. Lägg luckan på ett mjukt, jämnt underlag med utsidan neråt, för att undvika repor. Montering av ugnslucka 1. Ta tag i luckans sidor med båda händerna från handtagssidan sett. 2. Håll luckan i ca 60 vinkel. 3. Skjut in gångjärnen så långt som möjligt samtidigt i de båda urtagen till höger och vänster nertill på ugnen. 4. Lyft upp luckan till motståndet och öppna den sedan helt. 5. Fäll tillbaka klämspaken på båda gångjärnen till sina ursprungliga lägen. 6. Stäng ugnsluckan. 51 Ugnsluckans glas Ugnsluckan är utrustad med fyra glasskivor bakom varandra. De innersta skivorna är borttagbara för att kunna rengöras. 1 Varning:avhängd ugnslucka! Omsteg endast Utför principiellt följande på en luckan är ihängd kan den slå igen och eventuellt skada dig på grund av att dess vikt minskar när du tar ut glasen. 1 Observera! Glaset kan spricka vid våld, speciellt mot dess kanter. Demontering av luckans övre glas 1. Häng av ugnsluckan och lägg den på ett mjukt och jämnt underlag med handtaget neråt. 2. Ta tag i den övre glasskivan i den nedre kanten och skjut den mot fjädertrycket i riktning mot ugnsluckans handtag, tills att den är fri nertill (á). 3. Lyft upp skivan en aning nertill och dra ut den (à). Demontering av luckans mellersta glas 1. Ta tag i de mellersta glasskivorna i tur och ordning i den nedre kanten och skjut dem i riktning mot ugnsluckans handtag, tills att de är fria nertill (á). 2. Lyft upp skivorna en aning nertill och dra ut dem (à). Rengör glasen 52 Montering av luckans mellersta glas 1. För in de mellersta glasen i tur och ordning snett uppifrån i ugnsprofilen på handtagssidan (á). 2. Sänk ner de mellersta glasskivorna och skjut dem i riktning mot luckans underkant tills att det tar emot under den nedre hållaren (à). Montering av luckans övre glas 1. För in det övre glaset snett uppifrån i ugnsprofilen på handtagssidan (á). 2. Sänk ner glasskivan. Lägg skivan mot fjäderkraften på handtagssidan framför fasthållningsprofilen på luckans underkant och skjut den under fasthållningsprofilen (à). Glasskivan måste sitta fast! Häng tillbaka ugnsluckan igen 53 Vad gör jag om... Störning Ugnen blir inte varm. Möjlig orsak Ugnen är inte påslagen. Klockan är inte inställd. De nödvändiga inställningarna har inte gjorts. Ugnens säkerhetsavstängning har löst ut. Säkringen i fastighetens elcentral (säkringsskåpet) har löst ut. Slå på ugnen. Ställ in klockan. Kontrollera inställningarna. Se Säkerhetsavstängning. Kontrollera säkringen. Ring en auktoriserad elinstallatör om säkringen skulle lösa ut flera gånger. Tryck på huvudknappen. Ställ ugnsfunktionen i läge NOLL. Stäng inte av ugnen. Håll de tre mittersta knapparna intryckta samtidigt tills en ton ljuder. Ugnslampan är trasig. Byt ugnslampan. Åtgärd "F 9" visas på displayen. Ugnen blir inte varm, funktionsdisplayen är i funktion. En liten pil tänds Ugnsbelysningen slocknar. Vänd dig till Electrolux Service eller till vår konsumentkontakt, om du inte lyckas avhjälpa störningen med ovan angivna åtgärder. 1 Varning: Endast fackmän får utföra reparationer på ugnen! Felaktiga reparationer kan medföra allvarliga risker för användaren. Vid felaktig betjäning kan inte Elektroservice:s besök ske kostnadsfritt, inte ens under garantitiden. 3 Anvisning för ugnar med metallfront: Det kan, på grund av din ugns kalla front, bildas imma för en kort stund på luckans innersta glas, efter att luckan öppnats och strax efter bakning eller stekning. 54 Tekniska data Ugnens innermått Höjd x bredd x djup Volym (nyttoinnehåll) 31 cm x 41 cm x 41 cm 52 l Bestämmelser, normer, direktiv Denna spishäll uppfyller följande normer: EN och EN gällande säkerheten för elektriska apparater för användning i hushållet och liknande ändamål och EN eller DIN / / gällande användningsegenskaperna hos elspisar, kokhällar, ugnar och grillar för hushållet. EN EN EN EN gällande de grundläggande säkerhetskraven för elektro-magnetisk kompatibilitet (EMK). 5 Denna apparat uppfyller följande EUdirektiv: 73/23/EEC från (lågspänningsdirektiv) 89/336/EEC från (EU-direktiv inkl. ändringsdirektiv 92/31/EEC). 55 Installationsanvisning 1 Observera: Den nya ugnen får endast installeras och anslutas av en auktoriserad fackman. 1 Följi händelse av skador. gäller inte garanden anvisningen annars tin Säkerhetsanvisningar för installatören I den elektriska installationen ska det finnas en anordning som gör det möjligt att skilja alla polerna för hällen från nätet. med en kontaktöppningsbredd på min. 3 mm. Lämpliga frånskiljningsanordningar är t ex ledningsskyddsbrytare, säkringar (skruvsäkringar ska skruvas ur sockeln), jordfelsbrytare och skyddsrelä. Beröringsskyddet måste vara säkerställt genom inbyggnaden. Köksskåpets stabilitet måste uppfylla DIN Ugnar och spisar är utrustade med speciella anslutningssystem. Endast för Danmark: Viktigt! uppfyller branschens allmänna villkor enligt den gällande lagstiftningen. Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som avgör garantitidens början. Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service vid onödigt servicebesök. om tillverkarens anvisningar för installation, användning och skötsel inte följts. Din manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC

21 Konsumentkontakt Sverige Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel eller via på vår hemsida Finland Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig ringa vår konsumentrådgivare på tel (0,1597H/min (0,95 mk/min)+pvm). 61 Sakregister B Bakplåt Barnsäkring Beskrivning av inbyggnadsugnen... 6 F Fettfilter.. 17 G Garanti Grillspett.. 14 K Klocka Inställning av klockan 22 Klockdisplay Kombigaller Konsumentkontakt Köttermometer..

22 20 L Lågtemperatur stekning 14 Långpanna. 8 Lucklås P Panel R Recept Rengöring Fettfilter Förrengöring Tillbehör Ugn Ugnslampa Ugnsstege Ugnsutrymme...

23 .. 48 Reparationer Roterande spett med stöd S Säkerhet... 5 Service Stekgaller Stektermometer.. 8 T Tabeller och tips. 31 Tillbehör Tillvalsfunktioner U Ugn Betjäning Funktioner Lampa....

24 .. 50 Tillbehör Ugnsstege Undervärme Universalplåt Upptining. 14 V Vad gör jag om Service och reservdelar Sverige Vill du beställa service installation eller reservdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på Du kan även söka hjälp via din återförsäljare. Adressen till din närmaste servicestation finner du via www. electrolux.se eller Gula Sidorna under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror - service. 3 Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv. Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observa, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker. Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten: Modellbeteckning: Produktnummer: Serienummer: Inköpsdatum: Hur och när uppträder felet? Finland Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer bör utföras av auktoriserad serviceföretag. Närmaste serviceföretagens namn och kontaktuppgifter klargörs genom att ringa (0,1597G/ min +pvm)*, eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice". För att säkerstella apparatens felfria funktion, använd endast av leverantören godkända originalreservdelar. När du kontaktar serviceföretaget, bör du veta produktens typbeteckning. Anteckna uppgifterna från dataskylten till raderna här nedan, så det finns tillhands om du behöver tillkalla serviceföretaget. Typ: Produkt nr: Serie nr: Inköpsdatum:

25 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) B Med reservation för ändringar From the Electrolux Group. The world s No.1 choice. Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen.. Din manual HUSQVARNA QCE734-A NORDIC

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796

Din manual AEG-ELECTROLUX B1100-EW http://sv.yourpdfguides.com/dref/602796 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B1100-EW. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX B1100-EW

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts

Läs mer

Introduktion. Innan du börjar så vill vi peka på några generella saker när man använder sig av MCT olja i matlagningen;

Introduktion. Innan du börjar så vill vi peka på några generella saker när man använder sig av MCT olja i matlagningen; Recept med MCT-olja Introduktion Med den här skriften vill vi ge lite tips och råd hur MCT olja kan användas. Vi hoppas det ska vara till hjälp och inspiration för att hitta egna lösningar och användningsområden.

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

Köttfärspiroger. Fyllning. ½ gul lök. 2 krm salt

Köttfärspiroger. Fyllning. ½ gul lök. 2 krm salt Köttfärspiroger Pirogdeg 50 g matfett ¾ dl mjölk ¼ pkt jäst 1 krm salt 1 äggvita 2 ½ dl vetemjöl Fyllning ½ gul lök 150 g nötfärs 2 krm salt 2 krm svartpeppar 2 msk tomatpuré 1 vitlöksklyfta ½ dl svamp

Läs mer

Recept. Ingredienser v.19. Veckans meny: Bra att ha hemma v.19. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Recept. Ingredienser v.19. Veckans meny: Bra att ha hemma v.19. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.19 Recept Kött/fisk Ca 600 gram torskfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 1000 gram kycklingfilé 1 pkt bratwurst Ca 400 gram lövbiff 1 2 3,4 4 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1,2,4 3 Grönsaker

Läs mer

Vår-Medley. Lördagen den 25 mars 2006 kl. 18. Starter Fikon med ost. Förrätt Grön vårsoppa med bröd och parmesansmör

Vår-Medley. Lördagen den 25 mars 2006 kl. 18. Starter Fikon med ost. Förrätt Grön vårsoppa med bröd och parmesansmör Vår-Medley Lördagen den 25 mars 2006 kl. 18 Starter Fikon med ost Förrätt Grön vårsoppa med bröd och parmesansmör Huvudrätt Svampspäckad oxfilé med pommes Anna fänkål och oliver i rödvinssås haricots vertes

Läs mer

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02

Bruksanvisning. Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bruksanvisning s Glaskeramikhäll QHC745X 822 930 045-B-191205-02 Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare av produkten.

Läs mer

COMPETENCE KB9820E. Multi-ång-inbyggnadsugn. Bruks- och monteringsanvisning

COMPETENCE KB9820E. Multi-ång-inbyggnadsugn. Bruks- och monteringsanvisning COMPETENCE KB9820E Multi-ång-inbyggnadsugn Bruks- och monteringsanvisning Bästa kund, läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. Lämna över bruksanvisningen till en eventuell ny ägare

Läs mer

Potatis, Kött och Desserter

Potatis, Kött och Desserter Potatis, Kött och Desserter Lönkan, 12.11 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Bagarpotatis... 5 Vitlökspotatis... 6 Janzons frestelse... 7 Skinklåda... 8 Lammbog... 9 Yttre filé av nöt... 10 Yttre

Läs mer

Pastasnäckor med kryddig färsfyllning

Pastasnäckor med kryddig färsfyllning Pastasnäckor med kryddig färsfyllning 12 stora pastasnäckor 2 dl krossade tomater ½ gul lök 1/4 dl parmesan 1 bit kryddstark korv Salt och peppar 2 msk olivolja 2 msk finhackad basilika 100 g nötfärs 1.

Läs mer

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE100450. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Strutskött. - lätt och läckert. www.struts.nu

Strutskött. - lätt och läckert. www.struts.nu Strutskött - lätt och läckert Lätt att smaksätta Snabb tillagning Mört och magert Lätt att grilla www.struts.nu Marinerad Strutsrostbiff rosé 6 personer Krossa pepparkornen i mortel. Gnid in köttet med

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v.35. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.35. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v.35. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.35. Köp gärna med fler matvaror! dagar v.3 Recept Kött/fisk 00 gram nötfärs Ca 600 gram kycklingfilé Ca 800 gram fläskkarre 2 pkt bacon 400 gram torskfilé 400 gram lax 2 3 4 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis pkt pasta 3, Hej! Vi har en

Läs mer

Grillspett av struts. 4 personer

Grillspett av struts. 4 personer 21-228 Receptfoldern 2004-09-27 15.46 Sida 1 Grillspett av struts 500 600 g wokbitar av biff/filé 1 pkt bacon 8 st små tomater 12 st hela champinjoner ev gul lök 1 banan ev 1 paket strutskorv Grillolja:

Läs mer

Vispa samman ägg, mjölk, salt och vitpeppar. Häll äggstanningen i formen. Grädda i 200 grader ca 30 min.

Vispa samman ägg, mjölk, salt och vitpeppar. Häll äggstanningen i formen. Grädda i 200 grader ca 30 min. Överbliven Lutfisk Ingredienser Ca 5 dl lutfisk, kokt benfri 7-8 potatisar, skivade 1 lök, strimlad 2 ägg 3 dl mjölk Salt Vitpeppar Bacon Gröna ärter Sallad Smör Gör så här Varva benfri, kokt lutfisk skuren

Läs mer

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna

Inbyggnadsugn. bruksanvisning. föreställ dig möjligheterna BF64-RIEN Inbyggnadsugn bruksanvisning föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung. Registrera din produkt på adressen www.samsung.com/global/register Använda

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX B8110-M http://sv.yourpdfguides.com/dref/603587

Din manual AEG-ELECTROLUX B8110-M http://sv.yourpdfguides.com/dref/603587 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX B8110-M. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338

Din manual CONSTRUCTA CH232250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3543338 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Matresan recept v 32 Smaka, lära och köpa närproducerat

Matresan recept v 32 Smaka, lära och köpa närproducerat Matresan recept v 32 Smaka, lära och köpa närproducerat Örtolja Plocka bladen av en basilika (ca 3 dl), lägg dem i en matberedare eller i en skål som passar till en mixerstav. Tillsätt 1 tsk salt och 2

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v.39. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.39. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v.39. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.39. Köp gärna med fler matvaror! dagar v.39 Recept Kött/fisk Ca 00 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Ca 40-00 gram fläskfilé 700 gram kycklinginnerfilé 1 2 3 Potatis/ris/pasta mm 1 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt lasagneplattor 1,4 2

Läs mer

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning

MUM6N20A1 MUM6N23A1. Bruksanvisning MUM6N20A1 MUM6N23A1 sv Bruksanvisning Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en apparat från BOSCH. Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet. Mer information om våra produkter

Läs mer

QCK6438. inbyggnadsugn

QCK6438. inbyggnadsugn QCK6438 Bruksanvisning Elektrisk inbyggnadsugn 2 Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och där

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 11. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 11. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 11. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 11. Köp gärna med fler matvaror! dagar v Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 800 gram torskfilé pkt bacon Potatis/ris/pasta 900 gram potatis Hej! Ulrika Brydling är kocken som brinner för ekologiskt och närproducerat med hållbar mat

Läs mer

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje

brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje Glaskeramiskkogezone Glaskeramikhäll Keraaminen keittotaso EHS60020X EHS60020K 24 electrolux Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Läs mer

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn Miwell-Combi XSL Inställningstips Mikrovågsugn Innehållsförteckning Förklaring av symboler 3 Driftsätt 4 Lämpligt tillbehör 5 Inställningar 7 Värma upp... 7 Tina... 8 Tina och tillaga samtidigt... 9 Tillagning

Läs mer

Arbeta ihop alla ingredienser till en deg. Låt degen vila övertäckt 3 timmar. Kavla sedan ut den och använd på önskat sätt.

Arbeta ihop alla ingredienser till en deg. Låt degen vila övertäckt 3 timmar. Kavla sedan ut den och använd på önskat sätt. GRUNDRECEPT FÖR DEG Pajdeg 1,5 kg mjöl 15 g salt 250 g smör eller flott 3/8 l vatten Arbeta ihop alla ingredienser till en deg. Låt degen vila övertäckt 3 timmar. Kavla sedan ut den och använd på önskat

Läs mer

Recept. Ingredienser v.39. Veckans meny: Bra att ha hemma v.39. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Recept. Ingredienser v.39. Veckans meny: Bra att ha hemma v.39. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.39 Kött/fisk Ca 600 gram rödspättafilé Ca 500 gram nötfärs Ca 000 gram kycklingben Ca 800 gram falukorv Ca 500 gram lövbiff Recept 2 5 3 Potatis/ris/pasta mm kg mjölig potatis 3 bakpotatisar pkt pasta

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

Ingredienser v.38. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.38. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.38. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.38. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.38 Recept Kött/fisk Ca 00 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé 1 fläskfilé, ca 00 gram 700 gram kycklinginnerfilé 1 2 3 Potatis/ris/pasta mm 1 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt lasagneplattor 1,4 2 Grönsaker

Läs mer

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo

Bruksanvisning. Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN1/1. Elektrotermo Bruksanvisning Spis ETH 8080 med varmluftsugn GN/ Elektrotermo Användningsområde Spisen är avsedd för beredning av mat. Uppackning Emballaget avlägsnas och skyddsplasten tas bort. De rostfria ytorna torkas

Läs mer

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046

Din manual SMEG CX66EMS5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3534046 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG CX66EMS5. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG CX66EMS5 instruktionsbok (information,

Läs mer

Sött slut på påskbuffén! 8 äggstra goda recept

Sött slut på påskbuffén! 8 äggstra goda recept Sött slut på påskbuffén! 8 äggstra goda recept Varmare, sötare tider! Följ upp påskmiddagen med ett härligt bakverk, en festlig kaka eller en läcker dessert. Smaskens för både stora och små. Citrondessert

Läs mer

3 DAGAR VECKA 46 VECKANS MENY

3 DAGAR VECKA 46 VECKANS MENY DAGAR VECKA 46 Hej! Vi presenterar stolt Plura Jonsson som vår nya gästkock i matkassen. I över 40 år har han varit sångare och låtskrivare i gruppen Eldkvarn. Men det är först på senare år Plura Jonsson

Läs mer

carpaccio på nötrulle

carpaccio på nötrulle XköttX carpaccio på nötrulle från olsson s utvalda med confit på svamp Recept: Peter Häll 300 g nötrulle Olsson s Utvalda 300 g blandad svamp 1 gul lök 1 vitlöksklyfta 1 dl olivolja skal och saft av 1

Läs mer

Bra att ha hemma v.52 Veckans meny:

Bra att ha hemma v.52 Veckans meny: Ingredienser v.5 Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram bjärekyckling Ca 600-800 gram torskfilé Recept Potatis/ris/pasta mm 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök rödlök citron vitlök tomater

Läs mer

Vecka 32,4 port. Matnyttigt! MatHems Familjematkasse! Recept. Ingredienser

Vecka 32,4 port. Matnyttigt! MatHems Familjematkasse! Recept. Ingredienser Vecka, port Ingredienser Kött/fisk 00-600 gram laxfilé pkt lammfärs, ca 00-00 gram pkt lövbiff, ca 00-00 gram 700 gram kycklinginnerfiléer Potatis/ris/pasta mm kg potatis pkt pasta 800 gram sötpotatis,

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Nitus Cava

Löjrom på Knäcke Vin: Nitus Cava Löjrom på Knäcke Vin: Nitus Cava SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för 10 st) citronjuice

Läs mer

ÄPPELSTRUDEL INGREDIENSER:

ÄPPELSTRUDEL INGREDIENSER: ÄPPELSTRUDEL Deg: Fyllning: 5 dl mjöl 0,5 dl skorpmjöl 1,5 dl ljummet vatten lite olja 5 droppar vinäger 6 st äpple 1 st ägg 1 dl socker 2 msk olja 2 msk kanel 1 kram salt Arbeta ihop en blank deg och

Läs mer

Kalvfärsbullar i tomatsås. vecka 43

Kalvfärsbullar i tomatsås. vecka 43 Kalvfärsbullar i tomatsås vecka 43 familj Kalvfärsbullar i tomatsås cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2551 kj/ 596 kcal. Protein 34,9 g. Fett 27,1 g. Kolhydrater 62,1 g. Ingredienser: 1/2

Läs mer

Meny! För en hållbar vecka! Sju miljösmarta middagsrecept. www.lulea.se/ meny

Meny! För en hållbar vecka! Sju miljösmarta middagsrecept. www.lulea.se/ meny Meny! För en hållbar vecka! Sju miljösmarta middagsrecept www.lulea.se/ meny Måndag Snabb rotsakssoppa Ingredienser: 4 portioner 2 morötter 8 potatisar 1 stor gulbeta 1 gul lök 3 vitlöksklyftor 2 buljongtärningar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G

B R U K S A N V I S N I N G B R U K S A N V I S N I N G V I S I O N S P E C T R A MT 3052 (10.02) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innan du använder ugnen... 3 Spectra W8000/S8000... 4 Spectra W8200... 5 Spectra W8250 / S8250... 6 Spectra

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 36. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 36. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 36. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 36. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 6 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs 500 gram laxfilé hel kyckling Potatis/ris/pasta mm kg potatis, Hej! Vi har en riktigt härlig vecka framför oss med flera inspirerande rätter på menyn. Just nu

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 3. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 3. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 3. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 3. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v 3 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram kycklingfilé 1 förp kalkonkassler 1 förp bacon 1 3 2 4 5 Potatis/ris/pasta mm 900 gram mjölig potatis 1 pkt pasta 4 1,5

Läs mer

Vecka 26,4 port. Nyhet! MatHems Familjematkasse!

Vecka 26,4 port. Nyhet! MatHems Familjematkasse! Vecka 6, port Ingredienser MatHems Familjematkasse! Hej, hoppas att midsommarhelgen har varit riktigt bra med mycket god mat och dryck! Denna vardagsvecka inleds med milda och saftiga färsbiffar med en

Läs mer

Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle. vecka 47

Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle. vecka 47 Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle vecka 47 familj Potatis- och purjolökssoppa med tunnbrödsrulle cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2400 kj/ 574 kcal. Protein 13,9 g. Fett 30,2

Läs mer

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR

INTRODUKTION BESKRIVNING AV BAKMASKINENS DELAR Bakmas ki n model lxbm1129 Svens kbr uks anvi s ni ng SE INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya bakmaskin är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 52. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 52. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 52. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 52. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v 5 Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram kycklingfilé Ca 400 gram räkor Ca 600 gram fläskkotletter Recept 3 4 5 Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta 3,5 4 Hej! Julaftonsveckan är här

Läs mer

En Lättare Vecka. http://enlattarevecka.wordpress.com/

En Lättare Vecka. http://enlattarevecka.wordpress.com/ En Lättare Vecka Måndag: Kycklingwallenbergare med persiljepotatismos Tisdag: Stekt sej/torsk med grönsaksris Onsdag: Skink- och champinjonpasta Torsdag: Potatis och purjolökssoppa Fredag: Bakad potatis

Läs mer

Recept. Ingredienser v.29. Veckans meny: Bra att ha hemma v.29. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Recept. Ingredienser v.29. Veckans meny: Bra att ha hemma v.29. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.9 Kött/fisk Ca 600 gram torskfilé 500 gram nötfärs Ca 0 gram rökt skinka pkt bacon Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Recept 4 5 Potatis/ris/pasta mm kg potatis 500 gram pasta 4 Grönsaker 450 gram morötter

Läs mer

Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET. 28 januari 2009. Italienskt - ekologiskt med Matmästare Sander Johansson. Arrangör:

Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET. 28 januari 2009. Italienskt - ekologiskt med Matmästare Sander Johansson. Arrangör: Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET 28 januari 2009 Italienskt - ekologiskt med Matmästare Sander Johansson Arrangör: Konsumentföreningen Norrort Optimusvägen 21 194 34 Upplands Väsby www.kf.se/norrort Crostini

Läs mer

Tomatsoppa med kräfttoast. vecka 44

Tomatsoppa med kräfttoast. vecka 44 Tomatsoppa med kräfttoast vecka 44 familj Tomatsoppa med kräfttoast cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2677 kj/ 631 kcal. Protein 23,1 g. Fett 31,1 g. Kolhydrater 60,3 g. Ingredienser: Tomatsoppa

Läs mer

Kycklingfilé Fredagskänsla för vardag och fest

Kycklingfilé Fredagskänsla för vardag och fest Kronfågel är bra mat från Lantmännen 10t på Recelpingfilé kyck Kycklingfilé Fredagskänsla för vardag och fest Kycklingfilé med kryddig korv Filéerna är de ädlaste delarna på kycklingen! Låt dig väl smakas

Läs mer

Enkel sommarbuffé till festen (8 sidor) Smarta bufférätter med mycket smak och vackra färger.

Enkel sommarbuffé till festen (8 sidor) Smarta bufférätter med mycket smak och vackra färger. 1 Enkel sommarbuffé till festen (8 sidor) Smarta bufférätter med mycket smak och vackra färger. Foto: Holger Edström Hannas välkomstdrink Ingredienser 20 personer 1 l granatäppeljuice, (Del Monte) 4 st

Läs mer

Kärna ur paprikan. Tärna gurka, paprika och äpple i små bitar. Dela körsbärstomaterna. Lägg allt i en skål och servera.

Kärna ur paprikan. Tärna gurka, paprika och äpple i små bitar. Dela körsbärstomaterna. Lägg allt i en skål och servera. Annas kyckling i ugn Jag tycker om maträtter där allt blir klart samtidigt. Smakar de sedan ljuvligt och är fulla av nyttigheter så kan det ju inte bli bättre. Jag har ännu inte hittat ett barn eller tonåring

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

3 DAGAR VECKA 48 VECKANS MENY

3 DAGAR VECKA 48 VECKANS MENY 3 DAGAR VECKA 48 Hej! Vi är inne på 3:e veckan med vår folkkära gästkock Plura Jonsson. I över 40 år har han varit sångare och låtskrivare i gruppen Eldkvarn. Men det är först på senare år Plura Jonsson

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

Recept för bakning till Björnö 2015 2015 / JUNI

Recept för bakning till Björnö 2015 2015 / JUNI Recept för bakning till Björnö 2015 KARINS MJUKA KOLAKAKA 4 st ägg 6 dl socker 4 msk kakao 6 dl mjöl 2 msk bakpulver 100 g smör 3 dl kokande vatten Ugn: 175⁰C 2 st runda kakor Smält smöret. Vispa ägg och

Läs mer

Ingredienser v.27. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.27. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.27. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.27. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.7 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs fläskytterfilé, ca 600 gram Ca 700 gram Bjärekycklingfilé Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis, Grönsaker 450 gram morötter broccoli rödlök tomat paprika

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di l uso

Läs mer

Spaghetti bolognese med ljummen broccolisallad

Spaghetti bolognese med ljummen broccolisallad Spaghetti bolognese med ljummen broccolisallad 1 morot 1 gul lök 200 g rotselleri 0,5 vitlök 2 msk olivolja 600 g köttfärs 1 tsk salt 1 burk hela tomater 0,5 dl vitt matlagningsvin 1 dl vatten 1 dl grädde

Läs mer

Chorizo. med rostad paprikapasta. Vecka 14

Chorizo. med rostad paprikapasta. Vecka 14 Chorizo med rostad paprikapasta A Chorizo med rostad paprikapasta En enkel men tilltalande pastarätt med mycket smak från kryddig chorizokorv, grillad paprika, lök, oliver, pumpakärnor och basilika. Chorizo

Läs mer

VI KOCKAR MED GRÖNSAKER O ROTFRUKTER FÖR SÄSONGEN

VI KOCKAR MED GRÖNSAKER O ROTFRUKTER FÖR SÄSONGEN Gillekockarna 17.02.2016 VI KOCKAR MED GRÖNSAKER O ROTFRUKTER FÖR SÄSONGEN Närande o värmande vintermat av grönsaker och rotfrukter. Fyllda paprikor är en riktig 70-talsrätt som kan serveras till såväl

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Söta slut på påskbuffén! Bakelser Tårtor Desserter. 10 ljuvliga recept!

Söta slut på påskbuffén! Bakelser Tårtor Desserter. 10 ljuvliga recept! Söta slut på påskbuffén! Bakelser Tårtor Desserter 10 ljuvliga recept! Påskdessert 4 portioner Luftig njutning i portionsformat. 3 dl crème fraiche 1 dl Dansukker Ekologiskt Rörsocker 2 citroner ½ dl citronsaft,

Läs mer

Vecka 35,4 port. Nyhet! MatHems Familjematkasse! Recept. Ingredienser

Vecka 35,4 port. Nyhet! MatHems Familjematkasse! Recept. Ingredienser Vecka 3,4 port MatHems Familjematkasse! Hej! I årets sista augustikasse hittar du pestofrikadeller i tomatsås och pasta pesto med kyckling. Två väldigt barnvänliga och enkla rätter från det italienska

Läs mer

3 DAGAR VECKA 7 VECKANS MENY

3 DAGAR VECKA 7 VECKANS MENY DAGAR VECKA 7 Hej! Välkomna till en ny spännande matvecka. För er som inte var med oss förra veckan så kan jag berätta att vi nu har glädjen att välkomna Tina Nordström som kommer att gästa Tastelines

Läs mer

PROJEKT REGIONPRODUCERAD MAT I ÖSTERBOTTNISKA STORKÖK. GRILLFEST MED REGIONPRODUCERADE LIVSMEDEL

PROJEKT REGIONPRODUCERAD MAT I ÖSTERBOTTNISKA STORKÖK. GRILLFEST MED REGIONPRODUCERADE LIVSMEDEL PROJEKT REGIONPRODUCERAD MAT I ÖSTERBOTTNISKA STORKÖK. GRILLFEST MED REGIONPRODUCERADE LIVSMEDEL Laxspett 4 pers 0,6 kg laxfilé 200 g gul paprika 200 g tomater 150 g färska champinjoner små 200 g röd lök

Läs mer

Krämig pasta med kyckling och saffran. vecka 47

Krämig pasta med kyckling och saffran. vecka 47 Krämig pasta med kyckling och saffran vecka 47 familj Krämig pasta med kyckling och saffran cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2594 kj/ 620 kcal. Protein 48,2 g. Fett 21,7 g. Kolhydrater 54,4

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382

Din manual HUSQVARNA QSG7135W 230V http://sv.yourpdfguides.com/dref/836382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

09.12.2016 MAT FRÅN VÅR NATUR

09.12.2016 MAT FRÅN VÅR NATUR Gillekockarna 09.12.2016 09.12.2016 MAT FRÅN VÅR NATUR behöver inte alltid vara vegetariskt Vi lagar mat som en helhet som kan serveras även vid festliga tillfällen; ändå skall det vara lätt att koka hemma.

Läs mer

Med Tupperware är bakning en lek... Tips inför brödbaket

Med Tupperware är bakning en lek... Tips inför brödbaket Bröd Med Tupperware är bakning en lek... Tips inför brödbaket 1 2 3 4 Efter bakning... Före bakning... Förvärm alltid ugnen eftersom degen trivs bäst vid höga temperaturer - då bakas också degen på bästa

Läs mer

3 DAGAR VECKA 12 VECKANS MENY

3 DAGAR VECKA 12 VECKANS MENY DAGAR VECKA Hej! Den här veckan hälsar vi Kurt Weid välkommen som vår nya gästkock i Tastelines Matkasse. Kurt kommer att bjuda på 5 härliga husmansklassiker alá Kurt under 5 veckor. Som grundare av det

Läs mer

Gör så här Blanda marinaden ordentligt. Skär matjessillen i lagom bitar och lägg i marinaden. Låt den ligga ca två dygn innan servering.

Gör så här Blanda marinaden ordentligt. Skär matjessillen i lagom bitar och lägg i marinaden. Låt den ligga ca två dygn innan servering. Marinerad ansjovisfilé 2 burkar ansjovisfiléer (á 125g) 1 knippa dill Marinad ¾ tsk ljus fransk senap 1½ tsk vinäger 3 msk olja 1 krm paprikapulver ½ liten rödlök 1) Blanda senap, vinäger och paprikapulver.

Läs mer

Lyxa med husman i helgen (7 recept)

Lyxa med husman i helgen (7 recept) 1 Lyxa med husman i helgen (7 recept) Så lagar du de klassiska festrätterna - perfekt att bjuda på i helgen! Foto: Holger Edström Fylld lövbiff med senapspotatis Ingredienser 4 personer 125 g lövbiff,

Läs mer

Strozzapreti med pancetta och råstekt kål. vecka 8

Strozzapreti med pancetta och råstekt kål. vecka 8 Strozzapreti med pancetta och råstekt kål vecka 8 inspiration Strozzapreti med pancetta och råstekt kål Fantastisk god och krämig pastarätt med smak av ljuvlig lite salt pancetta och råstekt flower sprout

Läs mer

Recept i vårens tecken Tema picknick. Laga mjölkfritt Enkel sallad gjord på kokt ägg, grönsaker & skinka. Något sött efter: Melon och physalis

Recept i vårens tecken Tema picknick. Laga mjölkfritt Enkel sallad gjord på kokt ägg, grönsaker & skinka. Något sött efter: Melon och physalis Recept i vårens tecken Tema picknick Enkel sallad gjord på kokt ägg, grönsaker & skinka. Något sött efter: Melon och physalis Välkommen till min alldeles egna tidning där jag delar med mig av mina bästa

Läs mer

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ

150 RECEPT FRÅN NESTLÉ Recept 25-32 150 RECEPT FRÅN NESTLÉ 25. FITNESS FRUKTIGA GRANOLAMUFFINS Ingredienser till muffinsmet: 2½ dl siktat vetemjöl 1¾ dl fullkornsmjöl 2 tsk bakpulver ½ tsk salt ½ tsk kanel 2 stora ägg 1¾ dl

Läs mer

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen

Våffeljärn Bruksanvisning. Waffeleisen Våffeljärn Bruksanvisning Waffeleisen 1 5 9 13 2 6 3 4 7 8 11 12 = 10 14 = 15 Innehållsförteckning Säkerhet...4 Före första användningen...5 Uppackning...5 Krav på installationsplatsen...6 Baka våfflor...6

Läs mer

Guide till Vinterboxen

Guide till Vinterboxen Guide till Vinterboxen Just när kylan kommer och luften blir sådär härligt krispig, då hamnar mina tankar inne i köket. Jag börjar planera julens bestyr, recept jag ska testa och även vilka buljonger jag

Läs mer

Baka med surdeg. I Egypten använde man surdeg för 4000 5000 år sedan.

Baka med surdeg. I Egypten använde man surdeg för 4000 5000 år sedan. Baka med surdeg I Egypten använde man surdeg för 4000 5000 år sedan. I Sverige har vi använt surdeg sedan början av 1000-talet e Kr. Man sparade lite deg från varje bakning och höll degen vid liv. Eller

Läs mer

Pappardelle med zucchini och soltorkad tomat. vecka 21

Pappardelle med zucchini och soltorkad tomat. vecka 21 Pappardelle med zucchini och soltorkad tomat vecka 21 inspiration Pappardelle med zucchini och soltorkad tomat En rätt i äkta italiensk anda. Sparrisen kokas upp tillsammans med grädden och zucchinipasta,

Läs mer

Höstterminsplanering i. hem- och konsumentkunskap År 8

Höstterminsplanering i. hem- och konsumentkunskap År 8 Höstterminsplanering i hem- och konsumentkunskap År 8 Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället

Läs mer

Krämig kycklingpasta med persilja. vecka 35

Krämig kycklingpasta med persilja. vecka 35 Krämig kycklingpasta med persilja vecka 35 inspiration Krämig kycklingpasta med persilja Är du på jakt efter den perfekta pastarätten? Jakten är över, här har du en krämig kycklingpasta med persilja, purjo,

Läs mer

SOJA-SILL / AUBERGINE-SILL

SOJA-SILL / AUBERGINE-SILL SOJA-SILL / AUBERGINE-SILL 125 g Sojastrips (torrvara) / 1 stor aubergine Lagen: 3 dl vatten 2 dl socker 1 dl ättika (12%) 1 msk salt 1 påse sillkryddor (morot) (Rödlök) Senapsvariant: 1 dl rapsolja 3

Läs mer

Alslöfs Limousin. Smaklig måltid! Karin&Karl

Alslöfs Limousin. Smaklig måltid! Karin&Karl Alslöfs Limousin Vi är tredje generationen som äger och driver Alslöfsgård som har en historia långt tillbaka till 1400-talet. Sedan 1970-talet har det fötts upp köttdjur på gården då de naturliga betesmarkerna

Läs mer

Hjortkväll med Henrik Vilén och Timo Sundman

Hjortkväll med Henrik Vilén och Timo Sundman Hjortkväll med Henrik Vilén och Timo Sundman Norsen, 23.1.2008 Innehållsförteckning Kvällens program... 3 Förrätter... 4 Snabb njurstuvning... 4 Njurar på Veronesiskt vis... 5 Lever på venezianskt vis...

Läs mer

Costolette impanate di limone con riso piselli e sugo arrabbiata

Costolette impanate di limone con riso piselli e sugo arrabbiata Costolette impanate di limone con riso piselli e sugo arrabbiata Gästkock Paolo Roberto A Vecka 6 Costolette impanate di limone con riso piselli e sugo arrabbiata Citronpanerade fläskkotletter med ris,

Läs mer

Inskrivna bak-recept

Inskrivna bak-recept Inskrivna bak-recept a. Småkakor... 2 a.1. Maryland cookies...2 b. Mjuka kakor... 3 b.1. Morotskaka...3 b.2. Socker kaka...3 b.3. Socker kaka, för större tårta...4 b.4. Nötchocklad rutor/kakor...4 b.5.

Läs mer

Krämig papardelle med portabello. vecka 43

Krämig papardelle med portabello. vecka 43 Krämig papardelle med portabello vecka 43 inspiration Krämig papardelle med portabello Avnjut en krämig papardelle med portabello. Svampen ansas, skivas och steks tillsammans med lök. Koka upp grädden,

Läs mer

Kycklingburgare med rostad majs och avokadokräm. vecka 6

Kycklingburgare med rostad majs och avokadokräm. vecka 6 Kycklingburgare med rostad majs och avokadokräm vecka 6 inspiration Kycklingburgare med rostad majs och avokadokräm Denna rätt bidrar till fantastiska smaker av den rostade majsen ihop med avokadokräm

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 3. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 3. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 3. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 3. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé 500 gram nötfärs 500 gram hönsfärs Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis förp risnudlar Hej! Välkomna till en ny vintervecka med flera goda smaker

Läs mer

gott nytt Middagar, mellis och allt däremellan. Matinspiration & Recept

gott nytt Middagar, mellis och allt däremellan. Matinspiration & Recept gott nytt läsår Middagar, mellis och allt däremellan. Matinspiration & Recept NYTT LÄSÅR, NY START. På vårkanten längtar jag intensivt efter frihet och ändlösa varma sommardagar. Lika mycket längtar jag

Läs mer

Enchilada med tomatsalsa. Vecka 12

Enchilada med tomatsalsa. Vecka 12 Enchilada med tomatsalsa A Vecka 12 Enchilada med tomatsalsa Enchilada med tomatsalsa är ett smarrigt och mättande texmex-recept där du fyller färska tortillabröd med rivig köttfärssås, kokta svarta bönor

Läs mer

Miljövänliga husmorstips om rengöring

Miljövänliga husmorstips om rengöring Miljövänliga husmorstips om rengöring Tvätta vit frotté När frottéhanddukarna blivit lite solkiga: Häll 1,5 dl ättika i tvättmedlet. Vit frotté blir som ny! Göra rent grillgallret Häll ättika i en sprayflaska.

Läs mer

Miljövänliga husmorstips om rengöring

Miljövänliga husmorstips om rengöring Miljövänliga husmorstips om rengöring Tvätta vit frotté När frottéhanddukarna blivit lite solkiga: Häll 1,5 dl ättika i tvättmedlet. Vit frotté blir som ny! Göra rent grillgallret Häll ättika i en sprayflaska.

Läs mer