Sida 1 (8) Nyheter / ändringar i nya versioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 (8) Nyheter / ändringar i nya versioner 2013-12-06"

Transkript

1 Version ( ) 1. Möjligt att söka på Bokningsnummer vid fakturabetalning 2. Ordningen på summorna i foten på förskottsfakturan har ändrats till anm.avgift,slutlikvid,totalt alternativt inbetalt,slutlikvid och totalt 3. Inläsning av Citybreakbetalningar i BgMax-fil 4. Möjlighet att ändra Bekräftelse/Faktura till bara Faktura. Görs under Tabeller/Utskriftsparametrar fliken Order 5. Kommentaren på fakturan skrivs på påminnelsefakturan också 6. Ågaringång till Turbo. Ägare av objekt kan logga in och se bokningar på sina objekt samt boka in sig själva en period. 7. Ingen annan inloggad när passavslutet görs. 8. SMS till gästen inte bara kunden 9. Uppmaning att komprimera databasen om så inte gjorts på 3 dagar. 10. E-fakturan skriver kommentaren längst ner 11. Kölistan markerar ej gamla bokningar Version 10.2 ( ) 12. Intern text skrivs på Schema/objekt och på krocklista 13. Antal nätter skrivs på Godkänn logipris -bilden 14. Betalning skrivs ut på Citybreak-listan 15. Tomtlängd kan registreras och urval kan göras på tomtlängder >= på kalenderbilden. 16. Vid internetbokinng i TurboNet kan gästen ange längden på sin husvagn och enbart tillräckligt stora tomter kan bokas. Vid poolbokning kommer turbo vid tilldelning att sålla bort får små platser 17. Vid flyttning av incheckad gäst behåller tidigare gjorda transaktioner sitt datum 18. Antal nätter på Godkänn logipris, Ändra bokning och på tooltip-bubblan 19. Ändra fakturaadress på E-fakturan innan den skrivs ut välj Ändra kund, Ny kund, Sök kund 20. Momsfri kund kan väljas vid kundregistreringen. Ingen moms skrivs då på fakturan 21. CampTrac korten fungerar nu på server via fjärrskrivbord Version 10.0 ( ) 22. Inläsning av Plusgirots Total-IN, klarar även att läsa in utlandsbetalningar 23. Inga frågor om kvitton ska skrivas på svenska engelska eller tyska 24. Inga frågor om ord som ska översättas Version 9.9 ( ) 1. Kalenderstorleken kan ändras för varje skärm eller kassa i Turbo. Ange antal rader och kalenderbredd så den passar just din skärm eller ditt kassanummer. 2. Säsongsavtal kan skrivas i Turbo, under Statistik/Säsongsbokningar 3. Inläsning säsongsbokningar. Förra säsongens säsongsbokningar kan bokas in till nästa säsong på samma tomtnummer. Datum och pris för säsongsbokningen kan ändras innan bokningen sparas. Under Statistik/Säsongsbokningar 4. Summering av de olika momssaterna på bokföringsjournalen 5. Avbokningsknapp på orderbilden 6. Vid utcheckning skrivs utcheckningsnota och inte kvitto. 7. Utökat till 3 sidor med snabbknappar (108 snabbknappar) på kassabilden 8. Inläsning av Bg-Max filer (9.9.5) 9. Justeringar TallyKey, anv.namn+lösenord + Garo ändring status på mätaren (9.9.5) 10. Citybreakbokningar konterar intäkter först när Citybreak betalar 11. Ändra på kunduppgifterna i samband med sökning av kund. 12. Skicka SMS till vaktmästaren. Klicka på objektet på objektkalendern 13. Skicka SMS till alla kunder eller ett urval av kunder under Kunder/Adresser 14. TurboNet visar vilka veckor som är bokningsbara 15. TurboNet använder Google translator. 16. Välj ett erbjudande på orderbilden. Även om kraven för att få boka erbjudandet inte uppfylls kan ni iaf boka erbjudandet. 17. Avboka Citybreakbokningar själv direkt på Citybreak-bilden eller på kalender. Både tilldelade och ej tilldelade bokningar kan avbokas. Även möjlighet att registrera Citybreak-bokningar själv om den inte kommit in i turbo. Ändra Citybreakbokning gör man genom att avboka och registrera ny bokning manuellt. 18. TallyKey/Collectric visar aktuellt mätvärde, samt en uppdatera-knapp för att uppdatera bild och visa ny status eftersom den kan vara fördröjd. 19. Skriv Fakturakopia i samband med fakturainbetalningen. 20. Förlängning till avresa idag, sker nu igen alltid vid inloggning Sida 1 (8)

2 Version 9.8 ( ) Nyheter / ändringar i nya versioner Förlängning av campingbokningar sker på angiven tidpunkt på kalenderbilden. Detta görs bara för angivet kassanummer (under utskriftsparametrarna) 22. Möjlighet att skriva noteringar direkt på kalenderbilden. Det görs genom att stänga ett objekt välja att notera istället för att stänga. 23. Registrera Citybreak-bokning manuellt på citybreak-bilden. Möjlighet till högerklick-funktioner. Alla betalningar ni får av Citybreak ska registreras på denna bild, betalningarna registreras mot ett avr Version 9.7 ( ) 24. Byte av objekt mellan två st bokningar genom att dra och släppa en bokning på en annan. 25. Citybreak klar! 26. Export av SIE-fil kan göras för flera pass. Moms kan läggas till SIE-filen (Momsavtappning). 27. Authentisering av e-post på TurboNet 28. Ledtext till kommentarsfältet i TurboNet anges per pool i Turbo 29. Trac kan ställas in per maskin 30. Strömbegränsning (Ampere-tal) kan ställas in per mätare (Tallykey/Collectric)! Version 9.6 ( ) 31. Avvikelser försäljningspris gentemot ordinarie pris på artikel inlagd på z-rapport del 2, vilket innebär att artikelns pris kan förändras vid försäljningen. 32. Moms på utbetalningsbeskedet till ägarna vid ägaravräkningen. 33. Kommentarstexten på orderrader utökad till 255 tecken. 34. TurboNet internetbokning kontrollerar att det finns platser att tilldela innan poolbokingen (bokning av stugtyp inte stugnummer) godkänns. Tidigare kontrollerades inte detta vilket kunde medföra att gästen var tvungen att byta plats under vistelsen. (9.6.1) 35. TurboNet visar bilder och miniatyrer bara om bilden finns. 36. Z-rapporten skrivs för alla kassor 37. Bekräftelse/Fakturan sorterar efter bokn.nr 38. Avstämmningslista per konto och passnummer, finns under passrapporter. 39. Kundfordranslistan skriver Förfallodag 40. Star TSP 100 (143) kvittoskrivare, kan åter öppna kassalådan. 41. Slutavläsning Garo ändrat 42. E-fakturor skriver slutsumman i kundens valuta också 43. Avbokinngsbekräftelse skriver alla objekt som avbokats. Version 9.5 ( ) 44. Möjlighet att skicka utcheckningsmail med förutbestämd text, för att t.ex. gör en gästenkät. 45. SMTP-mail med autentisering. Ange användarnamn+lösenord i Turbo om din e-postserver kräver detta. 46. Möjlighet att ange upp till 8 st kundkategorier. Flera kategorier kan kombineras vid kundregistreringen. 47. Ytterligare ett val när det gäller hur ni ska kunna arbeta med Turbokassan. Om all kontantförsäljning registreras i ett annat kassasäkert system kan kontantfakturor helt skippas och kontrollenhet krävs ej i Turbo. Välj alt 4 under Utskriftsparametrar/Utchecknigsnota om du vill använda Turbokassan på detta sätt. 48. Avbokningsfunktionen i Citybreak inlagd. 49. Inställningsmöjlighet om mail ska skickas eller inte till kund vid betalningsregistrering av faktura. 50. TurboNet visar inte poolbokningsbilden om bara nummerbokade objekt kan bokas. 51. Totalt antal nätter visas på notan 52. TeamViewer inlagd direkt i Turbo, för snabbare support. Version 9.4 ( ) 53. Koppling till Citybreak förberett. Ännu ej testad och klar. 54. Egna e-postmeddelanden kan nu skrivas på engelska och tyska också. Anges under Tabeller/Utskriftsparametrar. Version 9.3 ( ) 55. PayZone ny leverantör av Betalkortstjästen. Auriga stöds inte längre 56. Trackort kan flyttas till annan bokning med samma kundnummer. Kortet tillhör därefter bägge bokningarna. Version 9.2 ( ) 57. Streckkodsläsare kan nyttjas i Turbokassan. 58. Statistiken uppdaterad. För att kunna jämföra olika statistikrapporter har urvalen ändrats till Avresa fr.o.m t.o.m. och Boende fr.o.m t.o.m. Dessutom finns hjälpen uppdaterad som beskriver vilka bokningar som tas med under resp. rapport. 59. Totalt kredit istället för Återbetalning på kreditfakturora. Version 9.1 ( ) 60. Turbo godkänt enligt skatteverket regler. Sida 2 (8)

3 Version 9.0 ( ) 61. En betala faktura-knapp på orderbilden 62. Sätt på nota -knappen kan klickas även om man gått in via röda kassaapparaten. Då får man först välja vilken gästnota man ska sätta försäljningen på. Version 9.0 ( ) 63. Separata SCB-ID nummer för Camping Hotell Stugby och vandrarhem under Tabeller/Objektparametrar 64. TallyKey. Turbo integrerat med TallyKey för styrning och avläsninga av el-uttag. Se TallyKey.pdf 65. Artiklar med decimalkomma. Totalpris vid försäljning avrundas dock till närmaste krona. 66. Bekräfta fakturainbetalning genom att skicka ett mail till kunden. 67. Turbo varnar om man väljer att betala på annat betalsätt än sitt förinställda betalsätt (under tabeller/konteringsparametrar) Version 8.9 ( ) 68. TurboControl-programmet. Separat program för förlängning av incheckade gästers bokningar och för avbokning av obetalda internetbokningar där betalning krävts. 69. Texten Kredit av fakturanummer XXXXXX skrivs på efterskottsfakturorna. 70. Tydligare markering när inget kan göras med kortet som dragits, d.v.s. redan aktivt eller spärrat. 71. Bokningar på var sin order (faktura) vid gruppbokning. 72. Attention visas vid sökning av kund. 73. Större adressfält vid kundregistrering 74. Statistik till SCB (hotell stugby v-hem) räknar ankommande gästnätter istället för ankommande gäster 75. Alternativa prislistor kan väljas vid bokning. 76. SMS till alla mobilnummer, inte bara 07-nummer 77. Skriv objektnummer på faktura/bekräftelse kan nu väljas per pool. (Tabeller/Pooler) 78. Likviditetsrapport inder ordermenyn. Fakturainbetalningar de närmaste 4 veckorna. 79. TurboControl startas via inloggningsbilden. 80. Till Konto 3999 läggs ej nyttjad inbetalning. Även radera inbetalning under Betala faktura uppdaterar kontot 81. Egen kvittoskrivare per dator kan registreras under Utskriftsparametrar/Dator 82. Sök E-faktura m.h.a. Agentreferens Version 8.8 ( ) 83. Betalning på internet via Payson. Ny internetbokning TurboNet med större möjlighet till egen layout bokningsperioder kan nu registreras. 85. Inställning om Turbokassan ska kunna användas utan att registrera kontantfakturor. Version 8.7 ( ) 86. Paketbokning. Paket med boende och artiklar kan läggas upp och bokas. Se Paket.pdf 87. Utskft av faktuararkivet på lista. 88. Gruppnamnet i pratbubblan på kalender och kartor 89. Avresa max skrivs på incheckningskvittot. Version 8.6 ( ) 90. Noteringar på objekt kan markeras som åtgärdade. Utskrift av noteringar (Vaktmästarlistan) kan skiva åtgärdade / ej åtgärdade noteringar. 91. Nytt fält i kundtabellen Privatperson / Företag. För företag registreras företagsnamn + attention. För provatpersoner för och efternamn. I övrigt samma uppgifter. 92. Etikettutskrifter kan skrivas på ytterligare ett etikettformat. 93. Under Tabeller/Utskriftsparametrar kan du välja om gästtypen (Husvagn,Husbil,Tält,Stuga,Vandrarhem) ska föreslås vid nya bokningar eller ej. 94. Totalt antal personer visas vid gruppbokningsbilden 95. Fakturabetalning behåller sitt reg.datum även på notabilden. 96. Efterskottsfakturans betalningsdag visas på Visa -bilden för e-fakturan 97. Arrangemangsbokningen föreslår alltid ny kund när arr.kalendern öppnas Version 8.5 ( ) 98. Topplista kunder under Logibokning/Rapporter 99. SMS-funktion i Turbo. SMS:a till enskilda eller till grupper av gäster. Läs mer i SMS.pdf Automatiska förlängningen kontrolleras vid varje login Sida 3 (8)

4 Version 8.4 ( ) Nyheter / ändringar i nya versioner Vid gruppbokning kommer alltid gruppbokningsbilden upp för att t.ex. direkt kunna registrera namnen på gästerna Om obetald förskottsfaktura finns vid incheckningen, frågar Turbo om den ska krediteras Fakturaarkiv, med alla fakturor förskotts och efterskottfakturor + kontantfakturor Gruppboka förbokade platser Avbryt passrapport genom att klicka på Avbryt -knapp 106. E-fakturor via mail 107. Sök kund i fakturaarkivet Version 8.3 ( ) 108. Avresa max kan anges när ni bokar. I fönstret Godkänn logipris kan ni ange avresedag som gästen som längst kommer att stanna. Turbo kommer då att förboka (markera som blå på kalendern) dagarna mellan ordinarie avresedag och Avresa max. Detta betyder att ingen annan än denna gäst kommer att kunna bokas in dessa dagar. Anger ni en Avresa max påverkar det inte priset Vid längre bokingar än 180 dagar delar Turbo inte längre upp bokningen i två bokingar. Turbo bokar 180 dagar och förbokar resten. Endast en rad på fakturan med angiven ankomst och avresa och angivet pris Välj de filer som ska bifogas med e-post förutom fakturan/bekräftelsen. Skapa dina dokument på svenska engelska och tyska du vill bifoga tillsammans med fakturan/bekräftelsen. Du kan under Tabeller/Beskrivningar ange vilka dokument som ska skickas när du bokar olika objektnummer till olika nationaliteter. Vid utskicket föreslår Turbo dessa dokument och du kan komplettera eller ta bort dokument. Placera dina dokument i Turbo\Data\Attachment mappen på din servermaskin Turbo behåller ändrad orderrad markeradunder Order 112. Ombokning av avbokad objekt eller poolbokning Obegränsat utrymme att skriva bokningskommentarer till kunddokument och s.k. interna kommentarer. Likaså för kommentarer till orderrader och dessutom nu möjligt att skriva en intern kommentar till varje orderrad Moms på notabilden längst ner En Markera alla -knapp på kommentarsbilden för att markera alla händelser och listor för den interna kommentaren Version ( ) 116. Kundens betalkortskvitto skrivs före butikens exemplar Ny lista Differenser orderkontot visar de order där konto konto 1499 <> konto Kravräknare uppdateras vid påminnelseutskrift från orderbilden Turbo hämtar i första hand kunduppgifter från SCR:s databas och inte från magnetremsan på kortet Gruppbokningsbilden förändrad. Funktion för att splitta en gruppbokning där totalpriset är givet Provision på Citybreaks bokningar beräknas/konteras i Turbo. Läs här >> hur du får det att fungera i Turbo "Registrera passnummer" som efternamn på kund från Daylight, kontrolleras innan detta sparas i Turbo Turbo föreslår era registrerade kunduppgifter istället för de kunduppgifter som hämtas från Daylight, när ni checkar in en förhandsbokad gäst Några "konstiga" fel i samband med bokning där bokning läggs på fel order där kunduppgifter inte gått att spara,har förekommit. Turbo kontrollerar detta lite extra innan bokningen görs. "Order kan ej skapas, gör om bokningen" meddelas om Turbo upptäcker detta Aut. Backup borttagen. Istället kan backup tas manuellt enbart när man är ensam användare av Turbo. Samma sak för att skicka databas till supporten Agenter går inte att checka in. Ni måste checka in en gäst med campingkort eller genom manuell registrering istället Ändra antal vuxna och barn vid incheckning Turbo föreslår att ny bokning görs på samma ordernummer som avbokning om avbokningens pengar finns att nytta 129. Radera inbetalningsknapp under Order/Betala Faktura. Markera den inbetalning som ska raderas och klicka på knappen Under Program/Loggfiler finns loggfiler för Senaste förlängning,backup,garo och Daylight 131. Agentbokningar, sök skriv ändra. Under Logibokningar/Rapporter/Agentbokningar. Version 8.2 ( ) 132. Lokal order (bekräftelse) kan skrivas detaljerad, summerad eller som paket med egen pakettext Saknade orderinbetalningar skriver enbart kvar att betala om delinbetalning gjorts Påminnelseavgift på E-fakturor 135. SCB-statistik Camping har slopat kravet på utcheckning, alla bokningar tas med oavsett status (bokad,incheckad,utcheckad) 136. Vaktmästarlista. Objektet gulmarkeras på objektkalendern om notering finns i vaktmästarlistan Vid avbokning visar TurBo liknande önskemål i väntelistan. Om den avbokade poolen och någon av de avbokade dagarna sammanfaller med något önskemål i väntelistan visar Turbo detta Påminnelseutskrift från orderbilden Ny funktion i Daylight som gör att status och namnuppgifter på alla kort, även tillfälliga, kan visas Inställning under Utskriftsparametrar flik Allmänt för att kräva postnummer + postadress vid kundregistrering Inställning under Tabeller/Pooler för föreslaget antal vuxna och barn vid nya bokningar Inget passnummer krävs i Daylight. Skrivs det in får det inte finnas i SCR-databasen sen tidigare Inget Daylightfönster för de objekt där Campingkort inte är markerat under Tabeller/Objekt-Ägare, t.ex. stugor Backup till flyttbar disk någonstans i nätverket. Sida 4 (8)

5 145. Kassanummer, kontroll att det inte blir för högt. Version 8.1 ( ) 146. Vaktmästarlista. Saker som behöver åtgärdas på era objekt kan nu registreras i TurBo Översättning till tyska. Förutom svenska och engelska kan nu kunddokument som fakturor, kvitton etc skrivas på tyska Om kund finns i väntelistan med önskemål om samma pool och ank.dag som en avbokning, visas detta i samband med avbokningen Rensa kunder genom att söka dubletter med samma Attention. Version 8.0 ( ) 150. Automatisk backup av databasen. Välj Intervall (var 10:e minut, 30:e minut, varje timme, varannan timme, var 3:je eller var 4:e timme), var backupen ska placeras och hur många backupfiler som ska sparas innan 1:a backupfilen skrivs över igen. Anges under Program/Backupinställningar. Läs mer i separat Backup.pdf 151. Automatisk förlängning av bokningar ändrat. Sker utan att ni behöver göra något vid den tidpunkt ni angett under Tabeller/Utskrftsparametrar fliken Allmänt. Version 7.9 ( ) 152. Turbo integrerat med Daylight, SCR nya kort och kunddatabas. Se separat pdf (Daylight.pdf) Version 7.8 ( ) 153. Egna prislistor för kunder. Genom att under Tabeller/Logipriser ange en Underprislista till en ordinarie prislista och ange ett Huvudkundnr för denna underprislista, kommer Turbo att välja denna underpislista när boknigar görs på kunder med samma Huvudkundnummer. Version 7.7 ( ) 154. Olika kassanummer för alla inloggnngar. Olika filnamn (bifogade filer) för alla kassanummer. Detta betyder att samma användare nu kan vara inloggad på flera maskiner. Säkerställer också Terminalserver inloggningar i Turbo Vanliga användare med Systemoperatörs behörighet. Ange behörighet för varje användare under Tabeller/Användare Speciell text på bekräftelser/fakturor för säsongsbokningar. Texten anges under Tabeller/Beskrivningar och knyts sen till de objekt eller säsongsplatser ni önskar få denna text utskriven. Saknas denna text för en säsongsbokning skrivs den ordinarie texten (objektbeskrivningen) ut. Version 7.6 ( ) 157. Flytta bokning till annat kund och/eller ordernummer. För att göra detta måste från-ordern och till-ordern vara öppna (ingen incheckad) och på från-ordern får det inte finns inbetalda pengar SCR-ID för både Camping och Hotell/Stugby/Vandrarhem kan registreras under Tabeller/Objektparametrar. Registrera dessutom om er anläggning är ett Hotell eller en Stugby/Vandrarhem. (Enbart Hotell redovisar beläggning per Målgrupp Fritid, Affär, Grupp, Konferens) Backup under körning. Klicka på Backup-ikonen och välj att göra backup till en flyttbar disk eller till er server Texten på incheckningsnotan ändrad till Utcheckning F.n senast torsdag 17/6 (ny ankomst) 161. Registrera förnamn-efternam eller efternamn-förnamn. Ställs in under Tabeller/Utskriftsparametrar flik Allmänt.. I samband med nya versionen ställs Förnamn-efternamn in automatiskt Utskriftsdatum på E-faktura påminnelser 163. Ankomst och avresa skrivs på städlistan Genväg (ikon högst upp) till Obetalda E-fakturor 165. Knappen Delbetala ersätter knappen Ändra på betalningsbilden 166. På notan visas Faktura.fordran som röd om kunden blivit fakturerad (e-faktura) och inte betalat fakturan, i Att betala -rutan längst ner på notan Saldolista per kund istället för per order Väntelistan visas röd om någon finns på väntelistan med önskemål om samma pool och samma ankomstdag Specialpris per dygn kan registreras på en bokning. Finns ett specialpris/dygn tittar Turbo inte i prislistan utan går helt och fullt efter specialpriset. Vid förändringar av boendet räknas priset om enligt specialpriset. Vill man återgå till pris enligt prislistan, raderar man specialpriset från bokningen Mer och tydligare information om bokningen på kalender och kartor, när ni lägger musmarkören på bokningen 171. Bokn.info-knapp på kalender och kartor som markerar de bokningar där en t.ex. en kommentar finns skriven. Förutom kommentarer kan Säsongsbokningar,bokningar med förlängning, husvagn/husbil, bokningar med specialpris visas. Dessutom kan 6 st egna infotexter läggas upp och registreras för varje bokning, t.ex. Sen ankomst, Flytta ej etc. Dessa infotexter registreras under Tabeller/Utskriftsparametrar Säsongsdiagram kan alltid skrivas även om kalenderstarten flyttats fram Kundens senaste bokning visas i samband med sökning av kund och bland kunduppgifter Ni kan ställa in TurBo så att telefonnummer krävs vid kundregistrering. Görs under Tabeller/Utskriftsparametrar flik Allmänt 175. Reklam Ja/Nej nytt fält i kundregistret. Kan användas under Kunder/Adresser vid sökning av kundadresser Sökning av kund eller bokning m.h.a e-postadress. Sida 5 (8)

6 177. Använd? eller % vid sökning av kund.? innebär valfritt tecken i sökordet du knappar in, % innebär valfria tecken i ditt sökord. Sök på t.ex.?arlsson så hittar du både Karlsson och Carlsson, sök på Kar%on så hittar du både Karlsson och Karlson Butikens ex med ev. signatur, skrivs före kundens ex, vid kvittoutskrift och betalning med betalkort Extra text på incheckningsnotan. Texten kan anges per objekt eller vara en gemensam text för alla objekt. Anges under Tabeller/Beskrivningar och sätts till typen Incheckningsnota. Därefter knyts beskrivningen samma med önskade objektnummer (på samma sätt som objekt, väg och nyckelbeskrivningar). Texten skriv längs ner på incheckningsnotan Information om dagens händelser i samband med inloggning Total logisumma för de bokningar som skickas till SCR redovisas på rapporten. Uppgiften skickas ej till SCB Markeras en artikel som en låneartikel kommer en påminnelse upp vis utcheckningen om artikeln finns på notan Kvittonummer skrivs på kvitton Möjlighet att registrera bankavgift vid inbetalning av e-fakturor Statistik visas för aktuell kund på kundregistreringsbilden Statistik visas för aktuellt objekt under Bokningar, hittar du när du högerklickar bokning eller objekt på kalender och kartbilder Kassabilden stängs ner först när ni kryssar ner bilden under röda kassaapparaten Om allt på notan är betalt eller fakturerat men bokningen inte är utcheckad, får man frågan om den automatiska förlängningen ska stoppas när man stänger ner notan Bokningar upp till 370 dagar. Vid bokningar längre än 185 dagar gör Turbo 2 st bokningar på samma ordernummer. Hela summan finns på bokning 1. (Ver 7.6.2) 190. Gruppbokning av hel pool (Ver 7.6.2) 191. Turbo stöder nu även kvittoskrivaren Star TSP100. Version 7.5 ( ) 192. El/dygn artikel och liknande artiklar där antalet artiklar ska vara lika med antalet bokningsdagar, ska på checklistornas Antal artiklar ha ANTAL angivet för att det ska bli rätt antal även på TurboWeb Alternativ prislista för ett objekt. Finns en sådan registrerad under Tabeller-Objekt/Ägare finns möjlighet att byta prislista i samband med bokningen. Vid alla förändringar i efterhand beräknas priset efter alternativa prislistan. Version 7.4 ( ) 194. Rabatten på kunden kan registreras med upp till 4 decimaler SCR projekt Daylight implementerat i Turbo. 6 st Turbokunder kommer att delta i detta projekt. Kund / Kortuppgifter samt uppgifter om bokningen kommer att skickas till SCR s system Daylight via Internet. Starten är beräknad kunna ske runt midsommar, enligt SCR Garo har infört ett lösenord som måste knappas in i Turbo för varje anläggning som kör Turbos Garo-interface. Kommer att gälla fr.o.m 2/ Kassalåda kan anges under Tabeller/Utskriftsparametrar Knapp för Kassalåda på Köp-bilden och Röda kassaapparaten Temporära campingkort kan läsas (för er som deltar i testen av SCR s nya system Daylight) Boendelista kan skivas för en period. Statistik redovisas för boedet längst ner på rapporten Felet med dubbelregistrering av orderinbetalningar i 7.4.1, fixat i Gästtypen visas på incheckade gäster (bilen framför stugan) Utbetalnings-knapp vid negativ försäljning på röda kassaapparaten Fel nota kunde fås upp under vissa omständigheter, åtgärdat Statistik till SCB för hotell, stugby och vandrarhem Betalkortkvitton kan skivas igen på in och utcheckad gästs nota Avboka flyttad längst ner på menyn vid högerklick av bokning Artikelsaldot uppdateras när nota/e-faktura utan logi raderas Version 7.3 ( ) 209. Turbo kan sortera olika kartor / områden individuellt på objektkalendern. Klicka på Sortera -knappen längst ner t.h. så kommer Turbo ihåg vald sortering för kartbilden / området till nästa gång Kundens rabatt (se ver. 7.2) visas enligt formatet Ord.pris X Er rabatt Y% på rad nedanför logiraden på fakturor, bekräftelser, offerter. Raden visas endast om kundens pris = ord.pris enl. prislistan - kundens rabatt i procent. Stämmer inte denna beräkning, d.v.s. ni ger kunden en annan rabatt visas ingen rabattrad per automatik. Ni kan om ni vill ange egen rabattrad under Ändra bokning 211. Under notor/e-fakturor ( Grön pil vid dörr ) kan utcheckningar raderas direkt för vald e-faktura. Tidigare var ni tvungna att först radera notan som avsåg kundens utcheckning, sen radera (kreditera) e-fakturan Ett fel i internetbokningen gjorde att kunder som skulle logga in och se sina tidigare bokningar inte kunde göra detta Under Notor utan logi ( röd kassaapparat ) kan ni välja artiklar även från en checklista Städlistan skriver stängningsorsaken om ett rum / stuga är stängt angiven städdag När ni kompletterar en tidigare order med en ny bokning, och ska välja vilken order ni ska sätta den nya bokningen på under godkänn logipris, visar Turbo ordernummer, ankomstdag (första ankomst om flera bokningar på ordern), totalsumma, och orderstatus (lokal eller exporterad) Artikelgrupper kan läggas upp som snabbknappar. Under Tabeller/Snabbknappar/Försäljningsartiklar kan ni förutom artiklar nu även lägga artikelgrupper som en snabbknappar. På Köp-bilen visas en meny över artikelgruppens alla ingående artiklar när ni klickar på en snabbknapp för en artikelgrupp. Klicka sedan på önskad artikel i menyn Sida 6 (8)

7 217. En extra kontroll har lagts in att ingen annan finns inloggad med samma anv.id, innan notan visas För outhyrda Garo-objekt kan strömmen slås av och på Vid flyttning av incheckade gäster kan slutavläsning via Garo-bilden göras på platsen gästen flyttar ifrån. På den plats gästen flyttar till kan gästuppgifterna registreras i Garo-bilden Vid radering av utcheckning av en gäst som checkat in på en Garo-plats, visas Garo-bilden innan utcheckningen raderas Endast ett kort för passage och tvättkort i RCO-systemet / Utchecknings-knappen på notan byter namn vid avbokning till Slutför avbokning Sökning på offerter visar ej avbokade offerter Påminnelser på förskottsfakturor kan skickas även om kunden checkat in Ett fel i Turbo gjorde att under vissa omständigheter kunde en kassarad från en kontatkundsförsäljning hamna på incheckad gästs nota. Är nu rättat Logga in på internetbokningens är ersatt med Ändra/Avboka 227. Under knappen Välj vecka på objektkalendern finns nu en datumkalender ni kan välja datum eller vecka Sök kunder/bokningar m.h.a. kundens Attention Möjlighet att spärra RCO-kort Garointerfacet tillåter er att välja abonnemang 6, 10 eller 16 Amp på bokningen. Individuella priser för dessa abonnemang kan också anges Checklistan tillgänglig på Order-bilden Möjlighet att vid gruppbokning fördela tillägg från checklistan per bokning Möjlighet att köpa kontanter och betala med betalkort, d.v.s växla pengar, under röda kassaapparaten. (7.3.8) 234. Datumsortering av listor genom att klicka på kolumn-rubriken i listor. (7.3.9) 235. Inbetald summa på e-fakturor skrivs på fakturor och påminnelser. (7.3.10) Version 7.2 ( ) 236. Sökning på ett ocr-fakturanummer (8-siffror) fungerar på samma sätt som sökning på vanligt fakturanummer En rabattsats i procent kan anges på en kund. Föreslaget logipris kommer att rabatteras enligt denna procentsats vid varje bokning på denna kund Order/Bekräftelser och E-fakturor kan skrivas som paket med en pakettext som ni själva anger. Enbart pakettexten skrivs på fakturans specifikation med totalsumma lika med fakturans totalsumma. På orderbilden ändras Pristyp till Paket och på E-fakturan anges Pristyp lika med Paket istället för det föreslagna Detaljerad E-post kan skickas direkt från Turbo istället för att gå via Outlook Express eller Microsoft Outlook. Ni får en direkt kontroll om meddelande skickats eller ej, och kan påverka era mail bättre innan de skickas. Under Tabeller/Utskriftsparametrar fliken Allmänt anger ni SMTP-mail för detta. Ni behöver registrera er e-postadress och er SMTP-server i Turbo under Tabeller/Internetparametrar/E-post inställningar För att kunna nyttja ovanstående punkt 4, måste ni först ladda ner och installera ett tillägg till Turbo. Gå till logga in på supportsidan (lösenord paxtur ) och installera SLIB-tillägget. Välj Kör och installera tillägget till Windows\System32 mappen. Upprepa detta för alla era Turbo-maskiner Det räcker med För och efternamn när ni registrerar gäst-uppgifter. För kund-uppgifter krävs fortfarande postnr + postadress också Erbjudanden på internetbokningen kan kan göras valbara för internetbokaren. Dessutom kan internetbokaren välja antalet själv. T.ex. kan ett erbjudandet av typen Rabattbiljett göras valbart och internetbokaren kan dessutom välja antalet om ni angivit detta. Underhåll och upplägg av erbjudanden finns under Tabeller/Erbjudanden Turbo uppdaterar saldot på en artikel även om priset = 0 under Notor utan logi (röda kassaapparaten) 244. Ägaren del sparas på Provisions-kontot, om bokat objekt ägs av annan ägare. Se Tabeller Objekt/Ägare Möjlighet att ändra ordertexten även för logiraden. Markera logiraden på Orderbilden och klicka Ändra orderrad 246. Avbokningar finns nu under Logibokningar/avbokningar. Finns även som ikon ( dam med kryss ) ovanför menyn. Avbokningar visar de avbokningar som gjorts under en period, fr.o.m-t.o.m datum. Möjlighet att skicka Avbokningsbekräftelse via post eller e- post. Högerklika avbokningen för fler funktioner. (7.2.2) 247. Saknade orderinbetalningar visar och summerar förfallet belopp istället för fakturerat belopp. (7.2.2) 248. Möjlighet att zippa och skicka databasen till supporten från Turbos inloggningssida. Klicka på Support-knappen (7.2.2) 249. Obetald E-fakturor visar totalsumman på obetalt belopp.(7.2.2) Version 7.1 ( ) 250. Kassamodulen har också genomgått en förändring. Se separat beskrivning Kassan.pdf 251. Föreslaget datum på artiklar som kräver ett datum kan anges som Ankomst resp. Avresa +- antal dagar. T.ex. kan Frukost anges som Ankomst + 1 för att förenkla registreringen SCB-statistiken klar att användas. Ny e-postadress och nytt ID-nummer (får ni av SCB) för er anläggning. Statistiken ska skickas den 5:e varje månad för de månader ni har öppet Nya postnummer för Sverige, Norge och Danmark. Finns under Tabeller/Postnummer. Postnummerfilerna finns också på Paxess supportsida Turbo skriver varje orderrads ordertext rad 1-3 på artikellistan och schemalistor (under arrangemang) Stängning av och Förbokning av flera objekt samtidigt. Följer samma princip som gruppbokning, men istället för att Boka väljer ni Förboka eller Stäng objekt istället Möjlighet att radera kvittoutskrift på notan gen att klicka på Radera kvitto. Betalningen raderas inte enbart kvittonumret Bokningsläget kan visas inklusive eller exklusive offerter. Sida 7 (8)

8 258. Sökning på bokningsnummer visar bara den sökta bokningen. Sökning på fakturanummer visar bara den order som bokningen finns på. Övriga sökningar (namn, kundnr, postadress etc) visar kundens alla order och bokningar Bekräftelser som skickas med e-post visas först på bildskärm innan de skickas inte tvärtom Internetbokning som är markerad som Ej klar, d.v.s. internetbokaren har inte svarat om han/hon vill boka fler objekt, markeras som Klar i samband med att bekräftelsen/fakturan skickas med e-post Bekräftelser/Fakturor, E-fakturor, Påminnelser skriver nu totalsumma inkl moms, totalsumman exkl. moms, totalsumma moms, momsbelopp/nettobelopp för alla förekommande momssatser (12% 25%) på fakturan Turbo kan läsa campingkort tillverkade i Danmark. Dessutom loggar Turbo felaktiga kort för att vi ska kunna analysera kortinnehållet och så småningom kunna läsa alla förekommande kort. Detta p.g.a. att SCR inte kan specificera vad som finns på deras olika kort. (Turbo ) 263. Om ni drar ett campingkort och kortläsningen inte är aktiverad kommer Turbo inte att spara kunden. Ni får en ny chans att dra kortet med kortläsningen akriverad. (Turbo ) 264. Garo-bilden kunde tidigare visas endast för en incheckning i Turbo. Nu kan Garo-bilden visas även när du högerklickar ett objekt. I detta läge visas enbart Garo-uppgifterna om objektet och kan du inte göra t.ex. en slutavläsning eller delavläsning. (Turbo ) 265. Problemet med bläddrande skärmbilder. Där Turbo inte kunde bestämma sig för vilken skärmbild som skulle visas är nu åtgärdat! (7.1.12) Version 7.0 ( ) 266. Konferensbokningen har fått en ansiktslyftning. På checklistan kan måltider och kaffe specificeras dag för dag, istället för som tidigare genom att ange antalet dagar. Föreslagen tid anges under Arrangemang/Tabeller/checklistor, och kan vid bokning förändras. Offert faktura, orderbild etc sorteras efter dag+tid. Ny lista Schema per bokning kan skrivas under Arrangemang/Rapporter. Sida 8 (8)

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3

Turbo Quickstart! Snabbstart med Turbo...3 Snabbstart med Turbo...3 Kalenderbokningen....3 Hur en bokning går till...4 Boknings Dialogen:...4 Godkänn Logipris....4 Checklista...6 Kommentera bokning...6 Ändra order....6 Övriga funktioner på kalendern...7

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL

Version 3.4. Entry Event FÖR KASSAPERSONAL Version 3.4 Entry Event FÖR KASSAPERSONAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 2 INLOGGNING... 5 3 PROGRAMFÖNSTRET... 6 3.1 FÖRKLARING AV MENYER, IKONER OCH PROGRAMDELAR... 7 3.1.1 A - Menyfälten... 7

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB

DMS Handyman HANDBOK. DMS Sweden AB DMS Handyman HANDBOK DMS Sweden AB INNEHÅLL DMS Handyman är ett administrativt program avsett för företag som kombinerar serviceuppdrag med försäljning i butik. Systemet har utvecklats i samarbete med

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5

STR Service AB. astra Modulen KASSA. Version 1.5. astra 2010 Modulen Kassa, Revision 1.5 STR Service AB astra Modulen KASSA Version 1.5 1 Allmänt om Kassan Syftet med astra Kassa är att skapa ett så enkelt system som möjligt för att hålla ordning på ditt företags kontanta medel samt dina kunders/elevers

Läs mer

Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24. E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs.

Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24. E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs. Information om med ekonomifunktioner för Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24 E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs.se/rebus 1 Rebus - Resebyråmodul

Läs mer

Vanliga frågor om EasyCashier

Vanliga frågor om EasyCashier Vanliga frågor om EasyCashier Streckkoder Kan jag använda EAN-koder? Svar: Ja EasyCashier stödjer alla vanliga typer av streckkoder. När du lägger upp en artikel kan du välja en valfri streckkod till artikeln.

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2

GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Allmänt 1 Introduktion innehåller följande rutiner 1 GOLF en översikt 2 Vad är GOLF 2 Olika delsystem 2 Speciella funktioner 2 Att arbeta med systemet 3 Fönster 3 Fält 3 Menykommandon 3 Statusfält - Meddelanderaden

Läs mer

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011

Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Manual VERKSTAD Version 4.0 SD&E Data AB 2011 Innehållsförteckning Installlation... Så gör man 4 Egna företagsuppgifter...företagsuppgifter 6... Utskrifter 7...Konto 7... Kontoplan 8...Betalningssätt 9...Kassa

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se

PositionEtt AB - Vasagatan 52-111 20 Stockholm - 08/545 870 50 - info@positionett.se P1 Projekt - Nyheter i urval 5.04 (släpps 2015-05-04) Nya funktioner - I "Offertrader" har vi lagt till 2 nya fält: Priset ink moms, och Priset ink moms statistik. Beräknade fält som beräknar in vad priset

Läs mer

CampTrac integrerat med TurBo.

CampTrac integrerat med TurBo. CampTrac integrerat med TurBo. Trac Technology Trac Technology utvecklar och säljer RFID-utrustning och system inom flera områden ; tidsregistrering, inpassagekontroll, säkerhet, kontantlösa betalsystem

Läs mer

Travelize Användarmanual Innehållsförteckning

Travelize Användarmanual Innehållsförteckning Travelize Användarmanual Innehållsförteckning Systemadministration... 8 Användaröversikt... 8 Logglista användaraktivitet... 8 Grundparametrar... 9 Ändra text... 9 Ändra vanligt förekommande texter...

Läs mer

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5

Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Manual till SD&E Verkstadsprogram 3.5 Utdelningsadress: Besöksadress: Telefon: Fax: Webbadress: Humlegatan 13 504 51 BORÅS Humlegatan 13 BORÅS 033 155603 033 153717 www.stubinen.com (V1647m) Innehållsförteckning

Läs mer

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Vetdoc -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Innehåll Inledning... 4 Funktioner... 4 Att komma igång med programmet... 7 Allmänt om programmet...

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 Tilläggstjänster ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kassaguide Onslip360

Kassaguide Onslip360 Kassaguide Onslip360 Tablet S80 ETH Protech Välkommen till Onslip! Tack för att du valt kassasystemet Onslip360! Vår målsättning är att Onslip360 ska vara tryggt, lätt att använda och erbjuda alla funktioner

Läs mer

Aquila Prenumerations-, Medlems- och insamlingssystem

Aquila Prenumerations-, Medlems- och insamlingssystem Mass Marketing Software AB Produktbeskrivning 2.4.4 Sida 1 (60) Aquila Prenumerations-, Medlems- och insamlingssystem Aquila är ett kampanjorienterat system för hantering av prenumerationer, medlemskap

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer