Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis"

Transkript

1 Mässling, påssjuka, röda hund, pertussis Bitr.smittskyddsläkare

2 Det svenska allmänna barnvaccinationsprogrammet 3,5,12 månader: Difteri, polio, tetanus, Hib, kikhosta, Pneumokocker. I SLL även Hepatit B- och Rotavirusvaccin ( mellan vecka 6-32) 18 månader år: Mässling, påssjuka, röda hund 5-6 år (från 2016) år: Difteri, polio, tetanus, kikhosta år: HPV (enbart flickor)

3 Kvinna född-48 på SÖS-akuten Söker 3/2 vid 20-tiden Insjuknade med hosta 29/1 Feber och finprickigt utbrett utslag debut 31/1-1/2 CRP 300 Lungrtg: lobär pneumoni Kvar på akuten till 9-tiden dagen efter -> avd 66

4 Kvinna född-48 med mässling 5/2 kl Infektionsläk avd 66 ringer Smittskydd Stockholm PCR positiv mässling i serum (serologi och PCR nph ej klar) Ingen utlandsresa eller känd exposition Trodde själv hon hade haft mässling, ej vacc. Varit på arbetet i Nacka (tidningsredaktion) t.o.m 31/1

5 Kvinna född-48 med mässling smittskyddsåtgärder patienter 40 exponerade patienter födda på SÖS-akuten 5 vuxna hänvisade till Huddinge inf.klin för vaccinering 2 barn ( 5 mån och 8,5 mån) gammaglobulin Sachsska dagvård övriga fick info via telefon eller brev om exposition/symptom. medpatienter och besökande på avd 66 fick profylax (ej adekvat ventilation!)

6 Kvinna född-48 med mässling smittskyddsåtgärder personal 70 exponerade födda på SÖS-akuten och röntgen kontaktas av personalchefer och tillfrågas om immunitet 16 vaccineras inom 3 dygn

7 Kvinna född-48 med mässling smittskyddsåtgärder övriga Info/brev till patienter/personal på VC i Nacka samt 2 arbetsplatser Information till primärvård, chefläkare, infektionsklinik, vårdguiden1177/telefonrådgivning och övriga smittskyddsläkare i landet

8 Fler mässlingsfall Kvinna född-61; Insjuknat med kataralia, feber och hosta 28/1. sökte akut St Göran 3/2 pga utslag. Misstanke om mässling direkt; akutremiss till infektionskliniken Huddinge där diagnos verifierades 4/2. Kartläggning av personal/patienter på StGöran. Pat ej vacc, född och uppväxt i Bosnien. Arbetar Nacka Forum. Kvinna född-63; Insj 27/1 hängig, trött. Sökte Forums VC av annan anledning (rutin kontroll). Fortsatte jobba. Till begravning i Värmland. Utslag. Sökte VC. 1/2 diagnosticerades på inf.klin Karlstad. Omfattande smittspårningsarbete på VC och sjukhus i Värmland samt begravningsgäster Bor i Nacka.

9 Efter noggrann kartläggning Smittade på allmän plats i Nacka (Ica Maxi??) 17-19/1? Samma genotyp: B3

10 Drygt 1,5-årig pojke söker vårdcentral 19/3 kräks, halsont, rinnande näsa, CRP och strep A negativt 23/3 försämrad, hosta, feber, lite röd i halsen 26/3 fortsatt hög feber, hosta, snuva. 27/3 hosta, snuva, vill inte äta, röda utslag ansikte och bål Remitteras till Sacchska barnakut.

11 Fall Drygt 1,5-årig pojke söker vårdcentral Fråga alltid om resor och vaccinationer! 19/3 kräks, halsont, rinnande näsa, CRP och strep A negativt 23/3 försämrad, hosta, feber, lite röd i halsen 26/3 fortsatt hög feber, hosta, snuva. 27/3 hosta, snuva, vill inte äta, röda utslag ansikte och bål Remitteras till Sacchska barnakut. Utlandsvistelse hos släktingar flera månader. 4 ytterligare fall, ovaccinerade barn som vistats i samma väntrum som index eller övriga, trots information till vården

12 Man född-72 Söker 23/10 på jourtid närakut: katarralia, feber, lågt CRP Insjuknade med feber 20/10 Rundresa i södra Afrika 1 månad hem 19/10 Njurtransplanterad sedan 1-års ålder Bedömd som viros

13 Man född-72 Söker igen 26/10 på jourtid närakut: feber, lågt CRP Remitterad till Huddinge infektion; atypiska utslag i ansiktet doxycyklineffekt? Inlagd enkelrum. Tropikutredning Mässling PCR positivt i nph 29/10 Smittspårning/info till närakuten 2 tillfällen och Huddingeakuten samt avdelning och personal. Gammaglobulin till en 11-månaders som ställde in Floridaresa.

14

15 EU 2011/2012: fall (Frankrike ) 90% av fallen i Frankrike, Rumänien, Spanien, Italien, Tyskland Högst incidens hos barn < 1 år: 44/ fall hjärninflammation 8 dödsfall

16 ECDC; mässlingsincidens juli-augusti 2014

17 Sammanfattningsvis Otillräcklig klinisk kunskap om mässling Otillräckliga rutiner för att vårda misstänkta fall Okunskap om immunitet hos egna personalen leder till Nosokomial smitta-patientsäkerhetsrisk Extraarbete för redan pressad vårdpersonal Oro/informationsbehov hos exponerad personal pch patienter

18 Morbillivirus

19 Mässling Luftburen smitta, mycket smittsamt! Inkubationstid10-11 dagar Första symptomen ofta torrhosta, snuva, feber, halsont, ibland irritation i ögonen Utslag efter 3-4 dagar, börjar vanligen i ansiktet/bakom öronen, Kopliks fläckar Smittsam ungefär 4 dagar före till cirka 4 dagar efter att utslagen debuterat. Gravida (prematuritet, spontan abort), barn under 18 månader, immunsupprimerade (kan sakna utslag) har högre risk för allvarlig sjukdom

20 Red Book Online Visual Library, Image 079_05. Available at: Copyright 2009 American Academy of Pediatrics

21 Red Book Online Visual Library, Image 079_07. Available at: Copyright 2009 American Academy of Pediatrics

22 Red Book Online Visual Library, Image 079_10. Available at: Copyright 2009 American Academy of Pediatrics

23 Komplikationer Otit, pneumoni (bakteriella) Pneumonit (virus) Encefalit (1/1000) SSPE, Subacut Scleroserande Panencefalit

24 Diagnostik Klinik/epidemiologi! Nasofarynaspirat; PCR akutsvar! Serologi, IgG, IgM akutsvar! (genotypning)

25 Prevention Om möjligt: hänvisa patienten till infektionskliniken Huddinge, isoleringsrum! Kontakta infektionsbakjour/konsult Patienter som söker utan föregående telefonkontakt ska omgående tas in på slussat isoleringsrum. Vid kontakt med misstänkt fall, använd skyddsrock, handskar och, om man är osäker på sitt immunstatus, munskydd samt visir eller glasögon som skydd mot droppsmitta i ögonen. Smittspårning. Personer med okänt immunstatus eller är ovaccinerade och som kan ha blivit utsatt för smitta ska ges profylax med immunglobulin (till och med 6 dagar efter exponering, vaccin kan ges till och med 3 dygn. PM på Kontakt alltid Smittskydd Stockholm vid misstänkt fall

26 MPR (MässlingPåssjukaRödahund)Vaccin Levande försvagat (finns ej som monovalent vaccin) I barnvaccinationsprogrammet sedan doser (18 månader och 6 års ålder, barn födda före 2001 fick andra dosen vid 12-års ålder) Första dosen kan tidigareläggas inför resa (6-9 mån ålder) men bör då upprepas vid 18-mån ålder pga maternella antikroppar 1 dos ger ej säker immunitet Personer födda kan ha haft mässling eller blivit vaccinerade (enstaka landsting införde tidigare) men osäkert immunitetsstatus generellt. Personer födda före 1960 anses immuna

27 Rational för smittskyddsåtgärder Komplikationerna (död, encefalit, SSPE) Human reservoar enbart kan utrotas WHO elimination goal 2015 Amerika (Syd, mellan, nord) mässlingsfritt!

28 Hur kan du förebygga? Fråga om vaccinationer och resor! Alla patienter med feber och utslag till enkelrum Rutin på vårdcentralen/akutmottagningen? Ta reda på om du själv är immun, om inte vänd dig till arbetsgivaren (dock ej säkert subventionerat).

29 Rubella röda hund Rubellavirus Endast human reservoar Droppsmitta Inkubationstid: 2-3 veckor Klinik: Subkliniska fall vanligt. Luftvägsinfektion, subfebrilitet. Småfläckiga ej sammanflytande utslag Förstorade occipitala lymfkörtlar. Ledvärk (fr.a kvinnor) FOSTERSKADOR. 90% av smittade foster i första trimestern. Fosterdör, missbildningar hjärna, hjärta, ögon, hörsel.

30 Pertussis - kikhosta Bakterie :Bordetella pertussis Endast human reservoar Droppsmitta Inkubationstid: 1-2(3) veckor Börjar som förkylning med ev lite feber Tilltagande hosta under ca 6 veckor; kikningar/andningsuppehåll/död hos spädbarnen Vuxna och vaccinerade kan ha lindrig, långvarig hosta

31 Pertussis diagnostik och behandling Klinisk bild! Odling och PCR från nasopharynx Behandling saknas. Erytromycin ges profylaktiskt eller om tidigt i förloppet om sjukdom hos ovaccinerade spädbarn eller för att minska risken för spridning till den gruppen (kikhostefall i familj med spädbarn)

32 Pertussis - epidemiologi Globalt 2008 (WHO): 16 miljoner fall varav ca dödsfall, 95% i fattiga områden Storbritannien : Ökat antal fall och flera dödsfall hos spädbarn Vaccination rekommenderas efter v.30 i graviditeten. Sverige: : 10 dödsfall, fr.a spädbarn eller större barn med underliggande sjukdomar 2014 Sverige: Hittills dubbelring av antal fall. 2 friska spädbarn( 1 månads ålder) döda i kikhosta. Hela familjen hostade. Underrapportering tidigare? Pertussis PCR analyseras vid frågeställning mycoplasma på mikrobiologen Karolinska.

33 Kikhosta Sverige trend 2010-okt 2014 Folkhälsomyndighetens webbsida

34 Pertussis - vaccin Tidigare helcellsvacciner - biverkningar Acellulärt vaccin ges i Sverige från 1996 i barnvaccinationsprogrammet (3,5,12 månader, booster vid 6-års ålder fr.om 2002 och fr.o.m även vid 15- års ålder) Immunitet efter genomgången vaccination: 6-7 år Immunitet efter genomgången sjukdom: 15 år Utmaningen är att skydda de allra minsta, som är ovaccinerade. Utveckling av vaccin till nyfödda pågår. Tidigarelägga vaccinering? Vaccinering av gravida??

35 Pertussis vad är viktigt på vårdcentralen? Tänk på diagnosen, i alla åldersgrupper! Om spädbarn i hushållet; 1.Var frikostig med PCR-diagnostik på patienten för att säkerställa diagnosen och därmed motivera åtgärder/ev behandling 2. Om klinisk misstanke (före provsvar) påbörja postexpostitionsprofylax till spädbarn Om spädbarn är sjuka och misstanken har väckt: 1. Pertussis PCR i nasofarynx 2. Antibiotikabehandling (ery-max) och samråd med barnläkare om ev inläggning.

36 Pertussis vad är viktigt i samhället? Människor som är förkylda och har hosta ska inte umgås nära med barn som inte fått de två första vaccindoserna (vid 3 och5 månaders ålder)!

37 Var hittar man informationen? Sjukdomar A-Ö och/eller Vaccination PM mässling Smittskyddsblad kikhosta

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2012, ÅRGÅNG 23 Tema BARN Tarminfektioner hos barn Barnvaccinationer utanför programmet Resistenta pneumokocker MRSA via tvål- och pappershållare?

Läs mer

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Författare: Ann-Sofie Cavefors och Thomas Arvidsson, Centrala Barnhälsovården i Göteborg

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Behandlingsrekommendation

Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner Behandlingsrekommendation Farmakoterapi vid herpes simplex-, varicellaoch herpes zosterinfektioner srekommendation De flesta infektioner orsakade av herpes simplexvirus (HSV) och varicellazostervirus (VZV) är lindriga. De terapeutiska

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen En jämförelse av det serologiska immunitetsläget hos utlandsfödda barn och barn födda i Sverige i åldersgruppen 14 16 år med fokus på de sjukdomar

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11

STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 STI-riktlinjer Reviderad 2014-12-11 INTRODUKTION 3 HANDLÄGGNING VID MISSTÄNKT/SÄKERSTÄLLD STI 4 REKOMMENDERAD PROVTAGNING 5 GENITALT SÅR 6 SEXUALANAMNES - LATHUND 7 SMITTSKYDDSLAGEN 8 GONORRÉ 9 KLAMYDIA

Läs mer

SGF Nationella Riktlinjer

SGF Nationella Riktlinjer SGF Nationella Riktlinjer 2011 På uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse Nationella riktlinjer för handläggning av infektionsproblem vid immunmodulerande behandling av IBD 2011-03-06 Kontaktperson:

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

Riktlinjer för antiviral terapi

Riktlinjer för antiviral terapi Reviderad upplaga 2010 Terapiriktlinjer Riktlinjer för antiviral terapi Läkemedelsrådet Riktlinjer för antiviral terapi är utarbetade av Terapigruppen Antibiotika/infektioner i samarbete med Strama. 1

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer

Läs mer

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 12 september 2007

Läs mer

Intervju med Urban Hellgren

Intervju med Urban Hellgren Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 5 November - December 2002 FiF Farmaka i Fokus Trombocythämmande läkemedel Intervju med

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Hud och mjukdelar. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Hud och mjukdelar Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 januari 2015 Gäller: t.o.m. 31 december 2017 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014

Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 1 (19) Enheten för smittskydd och vårdhygien 2015-06-15 Anmälda sjukdomar enligt smittskyddslagen i Västmanland år 2014 Tabell över anmälda fall under åren 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Atypiska mykobakterier

Läs mer

Tema Internationell barnsjukvård

Tema Internationell barnsjukvård 01-bkn_113_4_cover.qxd:BKN 8/1/13 3:57 PM Page 1 nr.4/2013 Tema Internationell barnsjukvård Neuroskador hos barn från öst vad är orsaken? Betydelsen av tidig amning för bättre infektionsskydd Hur förhindras

Läs mer