Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Tema Asfalt. December I detta nummer av Vägbanan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Tema Asfalt. December 2011. I detta nummer av Vägbanan:"

Transkript

1 Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen December 2011 I detta nummer av Vägbanan: Tema Asfalt Lönerörelsen startar på väg & banavtalet & ME, sid 3 Trafikverket sänker kraven SEKO har ett motförslag, sid 11 Danskar bäst på säkerhet? har ordning på företagen, sid 8 och mycket mer... 4

2 SEKO Vägbanan är medlemstidningen för SEKO väg & banbranschen Adress: Hittar du på baksidan E-mejladress: Telefon: Ansvarig utgivare: Per-Ove Andersson Redaktion: Lotta Hansson (Södra Götaland) Gunnar Larsson (Väst) Ola Fält () Per-Åke Persson (Bergslagen) vakant (Norra Sverige) Omslagsbild: Per-Åke Persson Kommande nummer: mars 2012 Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den 1 februari Årgång 16 Upplaga: 5600 ex (Södra Götaland) 4300 ex (Väst) 4900 ex (Bergslagen) 5200 ex () 5100 ex (Norra Sverige) Tryckeri: Litorapid AB, Göteborg Inledaren Delat ansvar är inget ansvar Trafikverket har tappat kontrollen över kompetensen hos entreprenörerna vid byggande av järnvägar/vägar, både ur säkerhets- och tekniksynpunkt. På vägsidan går man från formella kompetenskrav till rekommenderade krav och samtidigt lämnar man över ansvaret till entreprenörer att enligt arbetsmiljölagen ta ansvar för att personalen får tillräcklig utbildning. På järnvägssidan finns en del formella krav men Trafikverket har bristfällig uppföljning av efterlevnaden. Detta är en mycket farlig väg att gå och som kan leda till att företagen sparar på utbildning och låter kompetensutvecklingen ske via praktik, lära av de äldre och lära sig genom misstag, trial and error. På järnvägssidan har 7 entreprenörer dödats och många fått svåra skador vid järnvägsarbeten de sista 18 månaderna. På vägsidan har 3 entreprenörer dödats på 5 år, men man tänker inte på att 34 bilförare dödats och 1300 blivit svårt skadade under samma tid i samband med vägbyggen. Trafikverket måste ta sitt ansvar och ställa tydliga kompetenskrav, och genomföra kompetenstester av alla individer som är verksamma på väg och järnväg i samband med entreprenadarbeten. Inrätta en fristående kontrollverksamhet av arbetsplatser där trafik löper samtidigt som arbete utförs på anläggningen. Med dryga böter för företagen om de bryter mot kraven. Detta skulle leda till att företagen skulle konkurrera på samma villkor, samt att en tryggare arbetsmiljö och göra arbetet mer attraktivt att jobba med järnvägs och vägarbeten. Lev väl! Ingvar Carlsson Avtalskonferens inom bransch väg & ban I november genomfördes avtalskonferens för väg & ban med syfte att lägga grunden för avtalsförhandlingarna med Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna om ett nytt Väg & Banavtal respektive Maskinföraravtal. Avtalet för Väg & Ban löper ut sista februari och Maskinföraravtalet sista mars, då bör det vara nya avtal på plats. Representanter från hela landet hade fullt upp med att ta ställning till de 125 motioner som kommit in samt rapporter från arbetsgrupper som jobbat under avtalsperioden. Konferensen gjorde en tydlig prioritering vilket nu är grunden tillsammans med de gemensamma LO yrkanden i avtalsrörelsen. Förutom delegater för de anställda i privata företagen från väg & banklubbar deltog i år även representanter från Infranord och Svevia. Detta för att deras företag nu söker sig bort från Arbetsgivarverket. Konkurrensen om jobben och därmed om anställningsvillkoren blir allt tuffare, då krävs likvärdiga och neutrala avtalsvillkor oavsett avtalsområde i branschen. Flest motioner handlar om ändringar i lönebestämmelserna - höjning av grundlön och utgående lön är två paradfrågor. Enligt avtalen ska lönesättning ske i lokala förhandlingar, detta sker dock bara för ungefär hälften av medlemmarna. Här finns en brist i avtalet i förhållande till verkligheten. Arbetsmiljöfrågor högt på agendan Ansvaret för säkerhet förskjuts ut på entreprenörerna. Olycksstatistiken från Trafikverket är inte munter, varken inom väg eller järnväg. Det är större risker med att jobba med underhåll av järnvägssystemet än annan anläggningsverksamhet. Ska riskerna minskas i entreprenadkedjan, måste kraven vara lika oavsett vem arbetet utförs av. Detta ställer bland annat krav på parterna att även anpassa kollektivavtalet för det område mest utsatt för risk - järnvägsarbetet. Efter många år där inte direkta arbetsmiljöfrågor tagits upp på avtalskonferenser, blev det en het fråga i år. Det är en stark oro bland de fackliga företrädarna över olycksutvecklingen. Dessa frågor kommer upp i avtalsrörelsen. Frågan om tillsvidareanställning är viktig även i denna avtalsrörelse. För att finna kreativa lösningar för att få fler i tillsvidareanställning menar ombuden att företaget bör sätta sig ned med lokala fackliga företrädare för att finna tryggare anställningsförhållanden innan man bestämmer sig för anställningsform. Inom kort kommer SEKO att lägga upp en särskild avdelning på webben med mer information om den kommande avtalsrörelsen på SEKO:s olika avtalsområden. Förhandlingsdelegation Väg & banavtalet: Björn-Inge Björnberg (avtalsansvarig), Roger Karlström (Skanska), Karl-Johan Andersson (NCC), Ingvar Bengtsson (NCC), Trond Blomberg (Strukton), Andreas Forsberg (ABL), Tobias Lundström (Oden/Strabag). Adjungerade ombudsmän: Per-Ove Andersson och Ronnie Bergmark. Förhandlingsdelegation Maskinföraravtalet: Thomas Brännström (avtalsansvarig), Magnus Julin (Norschakt), Jan-Christer Söderström (Ivar Lundqvist), Matts Dalberg (Bergs Traktortjänst), Torgny Ekdahl (Vånga Entreprenad). Adjungerad ombudsman: Lars Jakobsson. SEKO Infranord På Almegafronten händer inte mycket. Almega har bytt förhandlare och vid vårt senaste möte kom det ett förslag som var sämre än det förra. Om detta berodde på bytet av förhandlare eller att de ansåg att de lovat för mycket i tidigare förhandlingar kan man spekulera om, hur som helst kunde vi inte acceptera detta och sa därför nej till förslaget. Bollen ligger nu hos Almega och Infranord och vi väntar. I samband med bildandet av branschorganisationen ålades vi av förbundet att under 2011 bilda renodlade Infranordklubbar. Detta arbete har pågått ett tag och det som nu ligger i röret är att det kommer att bli sju Infranordklubbar. Det blir en klubb per region förutom Region Öst och Väst där det kommer att finnas två klubbar per region. Utförligare information kommer när strukturerna är fastlagda. Vi tror att detta kommer att öka antalet förtroendevalda och den lokala aktiviteten i SEKO Infranord och därmed också medlemskapets värde för den enskilde medlemmen Förhandlingsorganisationen planerar en gemensam klubbkonferens under våren 2012 där alla klubbar ska diskutera arbetssätt, utbildningsbehov, medlemsaktiviteter. Kort sagt ensa vårt arbetssätt och se till att medlemskapets värde är lika stort oavsett vilken del av landet medlemmen bor i eller vilken del av företaget man är anställd i. Ekonomin och det kapital som finns i klubbarna har som vanligt blivit en tvistefråga, tyvärr. Mot den bakgrunden vill jag påpeka att klubbildningen är en konsekvens av bildandet av branschorganisationen där vi fick 2011 på oss att bilda klubbar i enlighet med stadgarna. Så har vi gjort. Vi kommer att finnas i samma förbund men med en ny klubbkonstellation som vi tror blir bättre för vår verksamhet och därmed för medlemmen. Den argumentation som förs om vems pengar det är och att vi är osolidariska känns därför futtig och ovärdig de fackliga företrädare som ägnar sig åt sådant. Att mäta sin betydelse i enbart ekonomiska mått är ju sånt som våra arbetsgivare sysslar med. Vi ska inte falla så lågt. Det är trots allt medlemmarnas pengar som ska användas för medlemmarnas bästa. Jörgen Lundström SEKO FO Infranord

3 Ett svep bland asfaltsarbetare Stefan Kindgren är läggarmaskinist på Volvo i Katrineholm. Stefan älskar sitt jobb och är nog vad man till vardags kallar en arbetsnarkoman, han jobbar jämt. Jobbar han inte som läggamaskinist står en timmerbil och väntar. Stefan är en glad prick och nu för tiden ännu gladare eftersom han är nykär. Kanske han därför inte borde ägna lika mycket tid åt arbete längre, ho ho sa tomten! Stefan vill tillsammans med Volvo Skanska-gänget önska alla en underbar God Jul & ett Gott Nytt år! är ser vi hela NCC:s spridergäng H i Västerås. Från vänster Bengt Davidsson som har jobbat hela livet på NCC. Fredrik Karlsson har jobbat åt NCC i sex år och Leif Lundin arbetsledarludde. Emelie på välten kör egentligen lastbil och jobbar åt ett åkeriföretag som heter 4M. Arbetsuppgifterna för spridergänget innebär att de utför lapplagning, de tar bort gammal asfalt och lägger ny. På bilden utför de lapplagning på en parkeringen utanför en stor matvarubutik i Köping. Deras arbetsområde är Västerås med omnejd där de ser till att asfalten alltid är i bra skick. Bengt har jobbat i 45 år, från AB Vägförbättringar till NCC. Började arbeta med lastmaskin och på ett asfaltsverk i 22 år med helårsanställning. Sen kom en period med säsongsanställning i runt 20 år tills det blev helårsanställningar igen för några år sedan. Under säsongsarbetstiden hade Bengt egen gård med maskinpark, så på vintern blev det snöröjning och annars stämpling som så många andra. Men gården var för liten för att kunna leva på. Det hör inte till vanligheterna att hitta en ung tjej som Emilie i den branschen. Det håller Bengt med om men säger att de faktiskt har ytterligare en tjej som jobbar med justering. Det handlar om alla möjliga arbetsuppgifter t.ex. kantstensläggning, justering av kanter osv. Hon kör även traktor. Och i Västerås sitter en kvinnlig arbetsledare. Bengt har inget emot att det kommer in fler kvinnor i yrket. Det är många gånger ett tungt jobb men har de bara förutsättningar att klara av jobbet välkomnar jag dem, avslutar Bengt. Unna dig en paus och lös sudoku. Lätt är svårighetsgraden. Rätt svar på sidan 9. På bilden nedan kan vi se hur NCC:s asfaltsheater, och Skanskas asfaltsheaters remixergäng tillsammans, för att arbetet ska gå betydligt snabbare och att kvalitén ska bli betydligt bättre, hjälps åt att lägga om E4 Ljungby söderut. Remix innnebär att man fräser upp den gamla asfalten, blandar ihop den med ny asfalt och lägger tillbaka. Asfaltsheater värmer helt enkelt upp den gamla asfalten innan den ska fräsas upp. När bilden tas har man just fått tillstånd att stänga av hela vägen. Trafiken leddes under tiden om till den gamla E4: an. Och det är ju hur bra som helst för alla våra kamrater som då får möjlighet att jobba ostört och framför allt säkert och kunna komma hem till jul. Alla tjänar på att stänga av trafiken det blir säkrare för vägarbetarna och mycket mer kostnadseffektivt och arbetet går snabbt. För just detta jobb står Skanska som entreprenör och NCC assisterar. 5

4 Asfaltering i natten Text och bild: Per-Åke Persson SEKO PEAB Det börjar lugna ner sig ute på arbetsplatserna. Vi har börjat planera in avtalsförhandlingarna i vinter. Först ut för en översyn är asfaltsverken söder om dalälven, där vi ska ha en sittning i Göteborg under julveckan. De centrala förhandlingar drar ju också igång, så det kan ju komma fler förändringar i avtalet. Vi försöker även ha gemensamma MB-möten mellan Peab Asfalt och Cliffton på central nivå då vi ändå har samma chefer överallt. Den nya klädkollektionen håller på att föras ut i landet och till våren skall alla ha fått de nya kläderna. Vi hoppas att det blir bra och att kläderna fungerar som det är tänkt. Hos anläggarna verkar det som om det är en del neddragningar på gång inför vintern. Förhandlingar pågår. Har ni några funderingar om våra lokala avtal så vore det trevligt om ni hör av er, antingen på mejl eller telefon. GOD JUL & GOTT NYTT ÅR Christer En karavan av maskiner och bilar krävs för den här typen av jobb. Svevias tunnskikts- och fräsgäng arbetar över hela Sverige. Mest blir det jobb i Stockholmtrakten och då nästan bara på nätterna. Den här natten lade man nytt i alla fyra körfält vid Rocklundaavfarten på E18 i Västerås. Man lade västergående körfält ena natten och östergående den andra. Först fräste man bort den ytan som skulle beläggas. Sedan hade man en heating-maskin inhyrd från NCC som hettade upp den gamla vägytan till lämplig temperatur, ca 6 grader, för att få en bra vidhäftning. Normalt använder man sig inte av hea- ting utan har en traditionell klistermaskin. Massan lastas från lastbil till en så kallad shuttlebuggy, som sedan matar läggaren med massa. Detta gör att man slipper så många lastbyten och ger en jämnare och mer kontinuerlig yta. Det finns sådana här maskiner som kan ta ända upp till 90 ton massa. Beläggningsgruppen utgår från Pilängen i Örebro och består av sex man. Man bor enskilt i husvagnar under året. Själva beläggningsarbetena pågår normalt från maj till och med oktober. Det är en livsstil att jobba på det här sättet, säger Torbjörn Östlund. Det blir en härlig kamratanda och det är nödvändigt när man arbetar i snitt tolvtretton timmar per pass tillsammans. tidbanken vid avstämningen den sista mars, görs en utbetalning av dessa. De många nätterna sliter, även om de varit lite färre i år än normalt för just detta gäng. Torbjörn menar att det är värre att jobba natt den mörka årstiden, då man får väldigt lite ljus. Men eftersom man jobbar så mycket i Stockholm så ser man det nästan som en förutsättning för att kunna jobba över huvudtaget. Flera vittnar om de vansinniga farterna förbi arbetsplatserna och då särskilt E4:an. Ska man jobba i en miljö där fordonstrafiken passerar är det bäst att göra det när trafiken är som minst, menar man. Vi pratar lite om det som SEKO gör med att försöka påverka väghållaren att arbeta med omledning i första hand. Man tycker det är bra, men ser problem med det, framförallt för att det blir dyra lösningar. Det är väl ett bevis för att väghållaren måste ta sitt ansvar för säkerheten och för dem som arbetar på vägen. De borde ha utmärkningen och säkerhetsarbetet i särskilda upphandlingar. Rickard Persson hanterar shuttlebuggyn. Övertiden används i ett tidbankssystem. Man får ut själva övertidsprocenten i pengar medan timmarna läggs i tidbanken för uttag under vintern. Arbetsgivaren försöker dock fixa annan sysselsättning under den tid man inte lägger. Det kan handla om att köra TMA-bil på driftområden eller så kallad VägVakt i Stockholm, vilket är ett slags skydd för trafikanter som av en eller annan anledning fått problem i trafiken, till exempel punktering eller annat haveri. Skulle man ha timmar kvar i Mikael Johansson och Torbjörn Östlund i diskussion.

5 Danmark bäst i Norden på säkerhet vid vägarbete? Den 3-4 november anordnade Nordiskt vägforum (NVF) ett tvådagarsseminarium med rubriken Finns det goda vägarbetet?. NVF bildades 1935 med syfte att utbyta erfarenheter inom alla tänkbara delar som påverkar våra vägar. Historiskt har de olika vägverken i Norden haft denna arena för att utbyta kunskap framför allt inom det vägtekniska området. För ca fem år sedan upptäckte undertecknad att alla våra större entreprenörföretag och flera andra aktörer inom vägsektorn ingår i NVF. Här borde SEKO söka inträde för att lyfta våra frågor. Sagt och gjort SEKO gick med och bums blev undertecknad ordförande i det utskottet som på SEKO s initiativ ville fokusera på säkerhet vid vägarbete. SEKO väl representerat Seminariet den 3-4 november blev välbesökt, med deltagare från Finland, Danmark, Norge och Sverige. Deltagarna och föredragshållarna kom från trafikverken i Norden och entreprenörer som agerar inom Norden. SEKO var väl representerat med både ombudsmän och förtroendevalda och en vägarbetare som talade om en dag på jobbet, men även Danmarks fackförening deltog via sin organisation 3F. Seminariet syfte var att skapa en arena där alla utifrån sin organisation skulle belysa vad kan jag eller min organisation göra för att bidra till säkerheten vid vägarbete och se hur vi arbetar med frågorna i de olika nordiska länderna. Det är klart att vi som vägarbetare kan vara duktiga på att hantera snygga och professionella trafikanordningar och se till att plocka bort skyltar när vi inte är där och arbetar, för att skapa en trovärdighet mot trafikanterna. Trafikverken kan göra sitt yttersta för att få till omledning för att minska konflikterna mellan vägarbete och trafik. Frågorna inte obekanta Frågorna var för oss som arbetat med säkerhet vid vägarbete vare sig obekanta eller revolutionerande, men de speglade trots detta olika sätt från de nordiska länderna. Man kunde inte se att det sker någon harmonisering inom länderna trots att våra företag allt mer arbetar över nationsgränserna. Detta lyfts som ett särskilt behov framöver, inte minst med anledning av konkurrensförhållandena. Även en diskussion om att separera TA-delen från entreprenaden d.v.s. att inte flytta pengar från säkerhetsarbete in i entreprenaden. Som sagt, frågorna var många och diskussionerna och presentationerna var givande men det som var mest intressant var nog hur olika vi arbetar inom Norden. Det tydligaste var att i Danmark storsatsar trafikverket på arbete på väg kurser, med tre olika nivåer för examinering. Ordning och reda bland entreprenörerna Danskarna hade ett tydligt budskap om att ute på vägen skall det vara ordning och reda bland entreprenörerna och kreti och pleti göra sig icke besvär att springa ut på vägen och kasta vägskyltar som dom vill. Trafikverket i Sverige backar nu från utbildningskrav och lutar sig tillbaka med fokus på entreprenörens självkontroll och vad som är möjligt att delegera i byggherreansvar utifrån en mer juridisk mening. Fördelen med ett sådant här seminarium är att stärka deltagarna och peka på olika exempel eller angreppsmetoder. Det SEKO nu vet är att det fanns representanter som arbetar på svenska trafikverket som kände att de fått vatten på sin kvarn efter seminariet och att de skulle gå hem med ny energi för att påverka sitt eget verk i Säkerheten kring vägarbete. Vill du se mer av det som presenterades under dagarna gå in på: Jan Salkert, Svevia Ta chansen delta på något bra Försäkrings & avtalskonferens SEKO Mellansverige Klubb Väg & Anläggning Inbjuder till en försäkrings & avtalskonferens på Marieborgs Folkhögskola. Syftet är att vi ska lära oss lite mer om vilka försäkringar som gäller vid sjukdom och olycksfall. Samt läget i avtalsförhandlingarna. Tid och plats: Torsdagen den 16 februari 2012 klockan i Marieborgs folkhögskola i Norrköping. Anmälan sker via e-post: senast den 20 januari med namn, personnr, e-post, telefon, klubb och uppdrag. Arto Saarinen 29/9 Tack till er alla för varmt deltagande vid min älskade pappas bortgång för blommor och gåvor till minnesfonder Isabell Kim Yvette Grattis Peter Kangas! Peter som jobbar på Peab var först in med rätta svaren på bildtävlingen i Vägbanan 3. Renorkestern finns i Åre och Vårda det goda fädren grundlagt är från Munktellmuseet i Eskilstuna. Peter har belönats med ett presentkort för sitt rätta och snabba svar. Ny tävling kommer i nästa nummer, håll utkik. Eventuella kostnader för lön och resor ersätts. Ytterligare info: Stefan Djurström tel Krister Fredriksson tel Lennart Karlsson tel Med vänlig hälsning Seko Mellansverige klubb Väg & Anläggning Lösningen till sudoku. Kontakt med klubben... Här är adress med mera till de klubbar som deltar i detta nummer: Privatanställda inom väg och anläggning Stockholms, Uppsala och Gotlands län. SEKO Stockholm väg & anläggning Skytteholmsvägen Solna Telefon: Fax: Trafikverks- och Sveviasanställda SEKO Stockholm Vägverksklubben Öst Box Solna Telefon När det gäller medlemsregister- och A-kassefrågor vänder sig ovanstående klubbmedlemmar till avdelning: SEKO Stockholm Box Solna Telefon Fax Privatanställda inom väg och anläggning Södermanland, Östergötland och Västmanland. SEKO Mellansverige väg & anläggning Luntgatan Norrköping Tel.vxl , Fax När det gäller medlemsregister- och A-kassefrågor vänder sig medlemmarna i ovanstående klubb till avdelning: SEKO Mellansverige Luntgatan Norrköping Telefon: , Fax

6 SEKO Trafikverket Trafikverket tänker sig få ökad kontroll på säkerheten, genom att lämna ut allt på entreprenad. Det är ett motsägelsefullt budskap svårt att tro på. Vi behöver ha en långsiktighet i tänket vad gäller säkerhet och underhåll påtalats. Vinstkrav och kortsiktig planering i branschen ger inte förutsättningar för en god förvaltning av infrastrukturen och en hög säkerhet. För att stödja miljö och hållbarhet behövs en helt annan syn. Verksamhet av avgörande betydelse för samhällets funktion och som kan bidra till en minskad miljöpåverkan behöver pekas ut som samhällsuppdrag med direktiv om långsiktighet i utveckling och förvaltning. Efter en segdragen löneförhandling på Trafikverksnivå, verkar det nu inte finnas beredskap att starta de företagslokala förhandlingarna. Mest realistiskt är att utbetalningen av den nya lönen kommer på andra sidan årsskiftet. Företagsklubbar diskuteras nu livligt inom förbundet, så även inom SEKO Trafikverket. Från årsskiftet övergår Infranordmedlemmarna till företagsklubbar, vilket i flera fall lämnar kvar ett fåtal trafikverksmedlemmar i de gamla klubbarna/sektionerna. Vi är inte så långt framme att vi har trafikverksklubbar igång från årsskiftet, så vi ska försöka lösa det så gott det går för trafikverkarna. Är du berörd kommer du att få besked på föreslagen lösning inom kort. Charlotte Olsson SEKO FO Trafikverket SEKO Skanska Nu nalkas vintertider och de flesta går i ide. Totalt sett så har det varit hur mycket jobb som helst för våra väg- och anläggningskillar i år. Vi får hoppas att vintern håller sig borta ända fram till jultomten kommer. Innan säsongen 2012 drar i gång ska vi samla ihop alla MB-ombud på region Asfalt o Betong för att försöka få en mer struktur i vår MB-organisation. Med dessa ord vill vi från den regionala MB-organisation önska alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År. Ola Fält och Lennart Karlsson Skyddsstopp för dimma På morgonen den 25 oktober körde Mikael Bergman vägvakt. Dimman låg tät längs E4:an kring Stockholm och Svevia hade underentreprenörer som jobbade med räckesmontering. Mikael såg faran och ringde till arbetsledaren och förklarade att sikten var så dålig att det var en uppenbar risk att arbeta där. I samråd med arbetsledaren lade Mikael ett skyddsombudsstopp tills vädret blivit bättre och dimman lättat. Ingen anmälan gjordes till arbetsmiljöverket då arbetsgivare och skyddsombud var överens. Claes Halvars (Huvudskyddsombud Svevia region mitt), Mikael Bergman (Skyddsombud) och Janne Salkert (SEKO Svevia). Mikael belönades med en blomma och ett presentkort av klubben. Ett utvecklingsprojekt för kunskapsöverföring eller Konsten att bringa ner hastigheten förbi vägarbetsplatser Efter många signaler från SEKO-medlemmar med vägen som arbetsplats om alldeles för höga hastigheter förbi vägarbetsplatser, startade SEKO ett projekt om hur vi skall få ner hastigheten. SEKO s samarbetspartners i projektet har varit Sveriges Byggindustrier och Trafikverket. Lennart Eriksson har varit projektledare. 14 utbildningstillfällen har genomförts över hela landet under våren, riktade till skyddsombud, utmärkningsansvariga samt arbetsledare. Fokus på utbildningarna har varit hur riskanalyser och trafikanordningsplaner för vägarbeten kan utföras samt att samla in GODA vägarbetsutmärkningar. Efter utbildningarna har förslag och brister sammanställts och nu är vi i fasen att göra uppföljningar om det har blivit någon förändring på arbetsplatserna. Skyddsombudet Mats Andrén är glad över de ökade kunskaper han fick under vårens kurs och tycker han fått en bättre kontakt med sin arbetsgivare. Det värmer våra hjärtan när vi ser att det går att förändra. Hoppas att även ni andra vill vara med och förändra. Om vi hjälps åt har vi större möjligheter att påverka beslutande myndigheter. Lennart Eriksson & Ulf Norell Detta vill vi från SEKO Svevia uppmärksamma och även visa andra medlemmar och skyddsombud på det goda exemplet. Vi vet att skyddsarbetet är en prioriterad fråga bland våra medlemmar och på detta sätt vill vi belysa vår uppskattning för det goda arbetet som utförs lokalt. Har du ett skyddsombud som gjort extraordinera insatser? Hör gärna av dig till vårt huvudskyddsombud då alla goda exempel är bra för oss att känna till. Lennart Eriksson, Mats Andrén och Karl-Johan Andersson. Fotograf: Roger Pettersson Sänkt säkerhet på väg och järnväg? Trafikverket ser över upphandlingskraven och har som syfte att tydliggöra sin och entreprenörens roll när man upphandlar arbete på väg och järnväg. Gott så långt men håller man på att spola ut hela det historiska säkerhetsarbetet i denna förändring? I den riskfyllda miljö som våra medlemmar rör sig i spelar varje individs kompetens en avgörande roll för liv och död både för sig själv, sina kollegor och för trafikanter. Historiskt har kompetensen tillförsäkrats genom tydliga utbildningskrav från beställaren. I ivern att skyffla ut så mycket ansvar som möjligt på entreprenören verkar man även spola ut säkerheten. Staten satte tidigare nivån på säkerhetskulturen genom att ha en betydande produktionsandel i egen regi. Detta utgjorde norm även för entreprenörerna. Det ska vara säkert att jobba på Nu kommer säkerhetskulturen att järnväg & väg. blomma fritt i den fria konkurrensen. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. SEKOs förslag SEKO anser att den som släpper ut trafik och entreprenörer på samma anläggning också måste ta ansvaret att de grundläggande frågorna uppfylls för ett säkert arbete. Trafikverket är på väg att utfärda riktlinjer t.ex. på entreprenörernas utbildningsnivåer, men de är inte tvingande. Kommer dessa att ge den kompetens för ett säkerhetsarbete som förväntas? Nej, det tror ingen. I slutbesiktningen syns inte döda eller skadade, därför är det möjligt att pruta på säkerhetsarrangemangen för att tjäna pengar, entreprenadchefens huvuduppgift. SEKO har medlemmar inom väg och järnvägsentreprenadföretagen. Det finns en stark samsyn och oro över hur de egna arbetsgivarna prioriterar när det gäller säkerhetsarbetet. För att uppnå en högre prioritet i säkerhetsarbetet hos entreprenörerna föreslår SEKO följande åtgärder: 1. Riskanalys Gör en risk- och konsekvensanalys av att lägga säkerhetsarbete i arbetsentreprenaden inför varje upphandling. När det bedöms vara för stor risk att blanda uppdragen; upphandla säkerhetsarbetet i särskild upphandling, av särskild kompetens. Dessa bedömningar får inte vara en bifråga i upphandlingsarbetet. 2. Kompetenssäkring För jämt och genomgående säkerhetsarbete bör anläggningsägaren (Staten) utveckla kompetenskraven för olika funktioner. Kompetenstest som säkerställer en viss kompetensnivå behövs. Det gör sig inte själv om det är frivilligt. 3. Fristående kontroll Beställaren måste syna inte bara produkten utan även säkerhetsarbetet. Därför måste det inrättas en fristående kontrollverksamhet. Det måste även finnas tydliga konsekvenser när inte upphandlingskrav följs och då inte minst när det gäller kompetens och säkerhetsfrågor. Det finns ett val... För närvarande syns ingen vikande olycksfrekvens utan tvärtom ökande, vilket är en naturlig konsekvens av ökad trafik med ökat slitage och därmed fler entreprenörer ute på anläggningarna som ska åtgärda. Genomförs inte förslagen är SEKO s bedömning att olycksfrekvensen kommer att stiga. SEKO bedömer att om man genomför ovan nämnda åtgärder höjs säkerhetsarbetet och därigenom minskas antalet olyckor och dödsfall. SEKO menar att åtgärderna inte är fördyrande utan det handlar om att man ska jobba rätt. SEKO NCC 2011 har kantats av många svåra olyckor i vårt företag och det verkar som det inte finns någon ände på problemet. Under hösten har det skett ytterligare incidenter, varav en resulterade i att en av våra arbetskamrater avled på sin arbetsplats då han kom i kläm på sin maskin på en kross i Kjula. Våra tankar går naturligtvis till familjen och vi har inte svårt att känna in deras saknad. Vi har skrivit det många gånger förr man skall kunna komma hem, hel och oskadd efter uträttat pass på sin arbetsplats. Detta är en självklarhet för alla men varför når vi aldrig dit? Företagsledningen har samma uppfattning, att säkerheten går före ekonomiska värden. Jag skulle gärna vilja ha feedback från skyddsombud och alla andra arbetskamrater om vi verkligen lever upp till våra högt ställda mål. NCC Roads koncept med Green Asphalt är en asfaltmassa som bara behöver värmas upp till 120 grader och därför klassas som en miljöprodukt. Många av de som lagt asfalten tycker den är seg att arbeta med och säger att den definitivt inte skall handläggas. Vidare har uppgifter inkommit om illamående och huvudvärk när man lägger Green Asphalt. Tillsammans med regionsansvariga på Roads har vi ställt riktade frågor till några asfaltslag och fått varierande svar. I öst lades ganska stora mängder ut förra året utan de problem som verkar har uppstått i år. Vi vill ha in rapporter från er ute. Det finns fortfarande mycket att göra när det gäller den regionala fackliga verksamheten. Jag vill inte nämna någon region särskilt i dagens läge men det är inte godkänt när man på regionsnivå ändrar beslut från företagsledning som samverkats fram med de fackliga organisationerna. Det kan gälla hur vi skall vara utrustade med personlig skyddsutrustning och hur vi inom företaget skall hantera tillhandahållandet av arbetskläder. Detta rimmar dåligt med ett NCC tycker jag. Ta det försiktigt ute i mörkret och tänk på att det är någon som väntar på dig efter arbetsdagens slut. Karl-Johan Andersson SEKO företagsråd i NCC Mobil:

7 Posttidning Begränsad eftersändning Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den nya adressen på baksidan Avsändare: B SEKO Stockholm Klubb väg & anläggning Box 1032, Solna Foto: Pia Johannesson Samtliga medlemmar och berörda företag tillönskas en riktigt... G od J ul... och ett Gott Nytt År! 12

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Tema Asfalt. december 2011. I detta nummer av Vägbanan:

Bergslagen. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Tema Asfalt. december 2011. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen december 2011 I detta nummer av Vägbanan: Tema Asfalt Lönerörelsen startar på väg & banavtalet & ME, sid 3 RSO åker kring kollar säkerhet vid arbeten, sid

Läs mer

Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads. Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning. Ronnie Bergmark RBE Ombudsman. Åke Ottosson ÅOT Trafikverket

Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads. Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning. Ronnie Bergmark RBE Ombudsman. Åke Ottosson ÅOT Trafikverket BO VÄG OCH BAN. UE-samordning Stockholm 2014 02 13 Närvarande: Thomas Skoog TSK SVEVIA Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning Ronnie Bergmark RBE Ombudsman Åke Ottosson

Läs mer

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Tema Asfalt. December 2011. I detta nummer av Vägbanan:

Södra Götaland. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Tema Asfalt. December 2011. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Södra Götaland December 2011 I detta nummer av Vägbanan: Tema Asfalt Lönerörelsen startar på väg & banavtalet & ME, sid 3 Ändringar i sjukförsäkringen och

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Lönerevision. Medlemsmöte. Korsord SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Lönerevision Möten & studier Korsord Kalender 1 2 3 4 5 6 Lönerevision Årets lönerevision är nu igång och kommer bl a att innehålla en ordentlig höjning

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Tema Asfalt. december 2011. I detta nummer av Vägbanan:

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Tema Asfalt. december 2011. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen december 2011 I detta nummer av Vägbanan: Tema Asfalt Lönerörelsen startar på väg & banavtalet & ME, sid 3 Tjej med hästkrafter både på jobb och fritid, sid

Läs mer

Allt farligare att jobba på vägen

Allt farligare att jobba på vägen Allt farligare att jobba på vägen Rapport från Seko juni 2016 FOTO: HÅKAN LINDGREN Fler olyckor på vägarbetsplatserna Antalet olyckor vid landets vägarbetsplatser ökar kraftigt. Det visar en undersökning

Läs mer

RODRET. KMS initiativ till kameraövervakning väcker stort intresse bland båtklubbar i Mälardalen. God Jul och Gott Nytt År önskar KMS.

RODRET. KMS initiativ till kameraövervakning väcker stort intresse bland båtklubbar i Mälardalen. God Jul och Gott Nytt År önskar KMS. RODRET December 2010 KMS initiativ till kameraövervakning väcker stort intresse bland båtklubbar i Mälardalen Det blev många frågor att besvara för Magnus Thele som informerade om hur det går att söka

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015 PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015 Ordförande har ordet Hösten har även i år dragit sig kvar lite extra länge, kanske tur för tågen i Sverige. Ett mycket intensivt fackligt år går nu mot sitt slut. Många frågor har

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten.

Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. Vägarbetare har inte airbag. Sänk farten. En rapport från SEKO juni 2011. Ny undersökning från SEKO Fartsyndare största hotet mot vägarbetare Sveriges trafikanter struntar i hastighetsbegränsningarna vid

Läs mer

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv?

Malmöavdelningen. Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Malmöavdelningen ETTAN nr 4/15 God Jul och Gott nytt År Ja, hur skall man sammanfatta 2015 ur ett fackligt perspektiv? Det har varit ömsom vin och ömsom vatten och ibland har det varit både ok. Om vi börjar

Läs mer

BO VÄG OCH BAN. UE-samordning

BO VÄG OCH BAN. UE-samordning BO VÄG OCH BAN. UE-samordning Stockholm 2013-09-19 Närvarande: Thomas Skoog TSK SVEVIA Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Christer Lindahl CLI SKANSKA Anläggning Ronnie Bergmark RBE Ombudsman Åke Ottosson

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Minnesanteckningar från kommunbygderåd

Minnesanteckningar från kommunbygderåd Vår ref: Susann Gustafson Turist- och landsbygdsutvecklare Datum: 2012-11-12 Minnesanteckningar från kommunbygderåd Tid: onsdagen den 7 november, klockan 18.30 Plats: Byakrogen, Ambjörnarp Närvarande:

Läs mer

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande SEKO Postens råd i Posten Meddelande AB har under 2011 haft som en av sina aktiviteter att genomföra en landsomfattande

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

*Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg. Centrala förhandlingarna. Insändare från Västtrafik

*Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg. Centrala förhandlingarna. Insändare från Västtrafik *Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Centrala förhandlingarna Insändare från Västtrafik Enkäten om våra grupper Information inför konflikten Vad

Läs mer

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem Du som arbetsplatsombud har viktiga uppgifter Du förmedlar information mellan arbetsplatsen och din klubb/sektion Du kontaktar nya arbetskamrater på

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

SBK-Nytt Nr: 3, 2014 Kallelse till Höstmötet, torsdag den 25 september, kl 18.30.

SBK-Nytt Nr: 3, 2014 Kallelse till Höstmötet, torsdag den 25 september, kl 18.30. SBK-Nytt Nr: 3, 2014 Kallelse till Höstmötet, torsdag den 25 september, kl 18.30. Foto: Stefan Green - 1 - Ordföranden har ordet Tiden rullar på och om några veckor är det dags för gemensam sjösättning.

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Är de värt att va me i sef? Postad av Simon Persson - 29 maj 2011 21:32

Är de värt att va me i sef? Postad av Simon Persson - 29 maj 2011 21:32 Är de värt att va me i sef? Postad av Simon Persson - 29 maj 2011 21:32 `Hej! Jag gick ut skolan förra året och har nu fått jobb på ett elinstallationsföretag (har varit ute och rest samt sysslat med lite

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Lönespecial 2013 Nummer 3-2011

Lönespecial 2013 Nummer 3-2011 Lönespecial 2013 Nummer 3-2011 Lönesamtalen är igång.. Lönerörelsen har inletts Av Per Hammarqvist Sidan två Så har årets lönerörelse sparkat igång, ungefär ett halvår in på avtalstiden. Lönesamtalen har

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 5-14

NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 5-14 1 (5) NVF 33 Svenska Avdelningens Beläggningsutskotts protokoll nr 5-14 Sammanträde: torsdag 6 november Plats: Skanska, Stockholm Närvarande: Henrik Sjöholm ordförande Sven Fahlström sekreterare Lars Jansson

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

Verksamhetsledarnas kvartalsberättelse

Verksamhetsledarnas kvartalsberättelse Civilförsvarsförbundet Region Mellersta nr 2 Information till distrikt och medlemmar i den Mellersta regionen. Vi verksamhetsledare har som avsikt att informera om vad som händer i distriktet 4 gånger

Läs mer

Ha en underbar sommar!

Ha en underbar sommar! maj 2012 Hej Klippan-vänner! brev Ett nytt Klippan-brev! Läs nyhetsbrevet tillsammans eller välj ut vilka saker du tar upp med din Klippan-sektion. Hör gärna av er om ni vill veta mer om något av det vi

Läs mer

Inlämningsuppgift. Med Vänlig Hälsning Jonas Nordström

Inlämningsuppgift. Med Vänlig Hälsning Jonas Nordström Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Anukka! Tack för dina kompletteringar. Nu är uppgiften godkänd! om du inte anmält dig till steg 2 och 3 så är det dags för det nu. Lycka till med ditt fackliga uppdrag!

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Utgångspunkter för AVTAL16

Utgångspunkter för AVTAL16 Utgångspunkter för AVTAL16 201 1(4) Utgångspunkter för Avtal-16 Den 31 mars 2016 löper de största kollektivavtalen inom handeln ut. Under februari och mars kommer Svensk Handel tillsammans med Handelsanställdas

Läs mer

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Tema Asfalt. December 2011. I detta nummer av Vägbanan:

Väst. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Tema Asfalt. December 2011. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen December 2011 I detta nummer av Vägbanan: Tema Asfalt Lönerörelsen startar på väg & banavtalet & ME, sid 3 svenska paketet storsatsning i, sid 4 Trafikverket

Läs mer

Östbergsskolans loggbok!

Östbergsskolans loggbok! Östbergsskolans loggbok! Dag 1 det första vi gjorde var att gå varvet runt och lärde oss varandras namn. Det gick ganska snabbt,gruppen var ganska blandad,vissa gick i 6:an vissa i 7:an och några från

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Medlemsavgifter. Skyddet informerar. Lönerevisionen DECEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Medlemsavgifter. Skyddet informerar. Lönerevisionen DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Lönerevision Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 6 7 8 Medlemsavgifter Avgiftsnivåerna förblir oförändrade. Däremot har genomgången visat att en del låg

Läs mer

KOM-IN-ALL mars 2016

KOM-IN-ALL mars 2016 Mars 2016 Ordförande har ordet! Sektionen har haft sitt årsmöte och jag vill tacka alla medlemmar och förtroendevalda för deras engagemang. När Aftonbladet avslöjade Kommunals oegentligheter var vi många

Läs mer

Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Det fanns inga frågor som berörde äldrenämndens verksamheter.

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Ekebylletinen. Sommaren närmar sig med stormsteg!

Ekebylletinen. Sommaren närmar sig med stormsteg! Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Hemsidan - Korrigering - Grannsamverkan - Vårens arbetsdag Sommaren närmar sig med stormsteg! Efter en vinter

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 10/06 Mål nr A 162/04 Sammanfattning En arbetsplats var försatt i blockad av SEKO. På arbetsplatsen arbetade arbetstagare som var medlemmar i Byggnadsarbetareförbundet. Arbetstagarna

Läs mer

STUDIEPROGRAM 2015 MEDLEMSUTBILDNING

STUDIEPROGRAM 2015 MEDLEMSUTBILDNING STUDIEPROGRAM 2015 MEDLEMSUTBILDNING Anmäl dig enkelt till våra utbildningar! Enkelt via e-post eller klassiskt via telefon. Kontaktuppgifter hittar du på baksidan. Fastighetsanställdas Förbund 2015 Foto:

Läs mer

Asfaltkartellen fälld i högsta instans. Dom i Marknadsdomstolen den 28 maj 2009

Asfaltkartellen fälld i högsta instans. Dom i Marknadsdomstolen den 28 maj 2009 2009-05-28 1 (8) Asfaltkartellen fälld i högsta instans Dom i Marknadsdomstolen den 28 maj 2009 Asfaltkartellen, den största kända kartellen hittills i Sverige, är nu slutligen avdömd i Marknadsdomstolen.

Läs mer

Vägverket, Samhälle Region Sydöst. Vägverket, Utvecklingsenheten. Riksförbundet Enskilda Vägar. Stockholms stad, Trafikkontoret

Vägverket, Samhälle Region Sydöst. Vägverket, Utvecklingsenheten. Riksförbundet Enskilda Vägar. Stockholms stad, Trafikkontoret Organisering och marknad, Sverige PROTOKOLL 1 (5) Utskottsmöte, Skanska, Solna Närvarande: Gunnar Tunkrans, ordf Stefan Rydberg Göran Svensson Rolf Johansson Magnus Lundberg Ingemar Wiborgh Lars Jacobsson

Läs mer

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska Spännande möte mellan KMS, segelklubben och kommunen sidan 11 Ett antal till synes kvarlämnade båtar på slipområdet efterlyser sina ägare sidan 3 Kameraövervakning nästa steg för ökad säkerhet på slipområdet.

Läs mer

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011

Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Kyrkstöten Nummer 1 Februari 2011 Värnamo, Fryele och Nydala Församlingar www.svenskakyrkan.se/varnamo Faste- och Passionstid Av Håkan Sunnliden Foto: Kristina Strand Larsson Det finns alltid anledning

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

TD ungdomsprojekt. Uppföljning september 2015

TD ungdomsprojekt. Uppföljning september 2015 TD ungdomsprojekt Uppföljning september 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Metod... 2 Resultat... 3 Upplevelsen av att arbeta på TD-enheten... 3 Vikten av att få ett sådant här

Läs mer

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN

BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN BRANSCHORGANISATION VÄG OCH BAN Trafik och säkerhetsgruppen Stockholm 2013-12-16 Närvarande: Karl-Johan Andersson KJA NCC Roads Ingvar Bengtsson IBE NCC Roads Mats Andrén MAN NCC Construction Per-Erik

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd.

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Lycka till med ditt fortsatta fackliga uppdrag och glöm inte att anmäla dig till steg 2 - du hittar tid och

Läs mer

KLUBB 111-NYTT Nyhetsbrev från Seko Tunnelbanan klubb 111 September 2015

KLUBB 111-NYTT Nyhetsbrev från Seko Tunnelbanan klubb 111 September 2015 KLUBB 111-NYTT Nyhetsbrev från Seko Tunnelbanan klubb 111 September 2015 UR INNEHÅLLET I DETTA NUMMER Områdesbyte, gå upp i tid, byta befattning - Ansök nu Sverigedemokraternas kampanj Säkerhetsmånaden

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

LVF - Aktuellt nr 5 2013

LVF - Aktuellt nr 5 2013 LVF - Aktuellt nr 5 2013 Långbro Villaförening - er lo kala villaförening sed an 1944 2013-11-27 I detta nummer Ordförande har ordet Stöld ur brevlådor Parkeringsregler Sotning Mer om parkering Tomträtt

Läs mer

Bok & Biblioteksmässan Beskrivning av arbetsklimatet

Bok & Biblioteksmässan Beskrivning av arbetsklimatet Bok & Biblioteksmässan Beskrivning av arbetsklimatet Victoria Trygg Kulturverkstan 2000 Syfte Jag var intresserad av hur personalen uppfattade sitt arbetsklimat och vilka faktorer som gjorde det bra eller

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer.

Santos visste att det bara var en dröm men han fortsatte ändå att leka med bollen varje dag för det fanns inget han älskade mer. 1. Solen var precis på väg upp och där ute på den lilla grusplanen intill byn kunde man redan se Santos springa omkring med den bruna slitna läderbollen som han gjorde varje dag. Oavsett om det var vardag

Läs mer

Sök-Utskottspub Sök till:

Sök-Utskottspub Sök till: Sök-Utskottspub Sök till: AktU MafU NärU Webgruppen Yvette Valberedningen Näringslivsutskottet, NärU - Din väg till drömjobbet! Hej Ettan! Mitt namn är Albin Larsson och jag är Näringslivsansvarig på sektionen

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt?

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt? Fackförening Någonting för dig? En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår (yrkesförbundsprincipen) eller arbetsplats (industriförbundsprincipen)

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

Skyddsombud hindrades inte

Skyddsombud hindrades inte SEPTEMBER 2014 Nr 5 ETT NYHETSBREV FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN. Kontakta Medlemsservice: medlem@li.se eller 08-762 65 00. UR INNEHÅLLET FRÅN ARBETSDOMSTOLEN AD 2014 nr 48 Skyddsombud hindrades inte Sidan

Läs mer

Han har tidigare hjälp mig som praktikant och fungerar bra, duktig och vill lära sig.

Han har tidigare hjälp mig som praktikant och fungerar bra, duktig och vill lära sig. Anställa lärling Postad av Kenta Jonsson - 11 nov 2013 22:08 Hej alla. Är inne på att anställa en lärling. Han har tidigare hjälp mig som praktikant och fungerar bra, duktig och vill lära sig. Just nu

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande Förslag till dagordning för Årsmöte 2013 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET

ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET ALKOHOL OCH DROGPOLICY FÖR FÖRETAGET Denna policy omfattar frågor som har med vanor och skadligt bruk att göra och kan användas som mall för upprättande av en egen alkohol- och drogpolicy. Syfte och mål

Läs mer

Att vända intresset bort från dörrarna

Att vända intresset bort från dörrarna Att vända intresset bort från dörrarna Mot mindre tvång och begränsningar Foto: Robert Churchill, Getty Images 1 Introduktion lärande exempel Det här lärande exemplet beskriver ett särskilt boende för

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare!

Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! White Paper #6 Chefens sju dödssynder - undvik dem och lyckas som ledare! Malin Trossing för Kontentan, augusti 2013 Kontentan Förlags AB www.kontentan.se För att bli programmerare krävs flera års programmeringsutbildning

Läs mer

ARBETSPLATSUNDERSÖKNINGEN 2000

ARBETSPLATSUNDERSÖKNINGEN 2000 ARBETSPLATSUNDERSÖKNINGEN 2000 Uppgiftslämnarens namn:...... Uppgiftslämnarens telefonnummer:...... Företagets/ägarenhetens namn:...... Arbetsplatsens namn:...... Arbetsplatsens adress:...... Fråga 1.

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bransch Ärende Parter Almega IT&Telekomföretagen bransch Telekom Överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor m.m. för tiden 2016-04-01 t.o.m. 2017-03-31. Almega IT&Telekomföretagen,

Läs mer

Frågor och svar, telekomkonflikten

Frågor och svar, telekomkonflikten Frågor och svar, telekomkonflikten (uppd. 2016-04-21) Vad gäller för mig om jag har blivit uttagen i strejk? - Du ska arbeta som vanligt fram till det datum och klockslag strejken bryter ut, fredagen den

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Sammanfattning av synpunkter på AFA Försäkrings projekt: Satsa friskt på arbetsmiljön i såg- och trävaruindustrin

Sammanfattning av synpunkter på AFA Försäkrings projekt: Satsa friskt på arbetsmiljön i såg- och trävaruindustrin Bilaga 5 2006-11-27 Sammanfattning av synpunkter på AFA Försäkrings projekt: Satsa friskt på arbetsmiljön i såg- och trävaruindustrin 2006-11-02 Sammanfattning av synpunkter på Afa projektet: Satsa friskt

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Citat under kommunfullmäktige från våra förtroendevalda moderater

Citat under kommunfullmäktige från våra förtroendevalda moderater Ett kommunfullmäktigeprotokoll från ett moderatperspektiv Kommunfullmäktige, Gävle kommun Sammanträdesdatum: 2015-07-08 Plats: Stadshuset, Spegelsalen Tid: Kl. 14:00 19.00 1. Utökat kommunalt engagemang

Läs mer

Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Fört vid Pyrenéersällskapets årsmöte Datum Plats Protokollförare 2012-03-18 Sydskånska kennelklubben, Arlöv Rose-Marie Parkhed Pys ordförande Ingela Mattisson-Sandström hälsade alla välkomna

Läs mer

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004

SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 SUNE Tidningen Hästfynd nr 5, 2004 (utdrag ur en horsemanshiptränares dagbok) Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz En vinterdag för ungefär ett år sedan ringde min telefon. Som så många andra gånger

Läs mer

Nummer 3, December 2015. Från Halmstads Energi och Miljö AB. Allt om julens sophämtning PETER WAHLBECK. Nu inför vi besökskort på våra ÅVC:er MILJÖ

Nummer 3, December 2015. Från Halmstads Energi och Miljö AB. Allt om julens sophämtning PETER WAHLBECK. Nu inför vi besökskort på våra ÅVC:er MILJÖ Nummer 3, December 2015 Från Halmstads Energi och Miljö AB Nu inför vi besökskort på våra ÅVC:er PETER WAHLBECK MILJÖ Allt om julens sophämtning Nr. 3 December 2015 Nu inför vi besökskort på våra ÅVC:er

Läs mer

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är;

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är; Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-09-29 Närvarande: Åsa Israelsson, Sture Veräjä, Kicki Kvarnström, Peder Hansson, Lena Sjölin, Lilliann Carlstén, Kommunal, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Oktober 2011. I detta nummer av Vägbanan:

Norra Sverige. Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen. Oktober 2011. I detta nummer av Vägbanan: Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen Oktober 2011 I detta nummer av Vägbanan: Att komma hem frisk och utan skador borde vara en rättighet för alla sid 2 Anställd eller F-skattare Vad borde vara

Läs mer

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Den 10 september 2015 i Växjö Deltagare: Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Camilla Ottosson, Region Kronoberg (deltog inledningsvis) Carola Gunnarsson,

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

Kronobergsdistriktets specimencup Slutrapport 2003

Kronobergsdistriktets specimencup Slutrapport 2003 Kronobergsdistriktets specimencup Slutrapport 2003 Individuellt Morgan Svensson Ulf Sennvall Dan Dellerfjord Lagtävlingen SFK Bottennappet AFK Borren SFK Flugan Årets fisk 2003. mört 1068 gr 133,5 %, Morgan

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

RESUMÉ RESUMÉ. elmia.se/futuretransport elmia.se/nordicrail elmia.se/nordicroad. Elmia NORDIC ROAD. Elmia NORDIC RAIL. Elmia FUTURE TRANSPORT

RESUMÉ RESUMÉ. elmia.se/futuretransport elmia.se/nordicrail elmia.se/nordicroad. Elmia NORDIC ROAD. Elmia NORDIC RAIL. Elmia FUTURE TRANSPORT RESUMÉ RESUMÉ ROAD elmia.se/futuretransport elmia.se/nordicrail elmia.se/nordicroad Återigen bekräftade vi vår position som NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS för samtliga transportslag. Årets upplaga av Future

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

Studieprogram 2016. Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2

Studieprogram 2016. Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Studieprogram 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Region Bohuslän/Dalsland Region Skövde Region Lidköping Region Trollhättan/ Stenungsund Anmälan till

Läs mer

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation SEKO org 2013-02-01 Facket för Service och Kommunikation Organisationsschema Kongress/representantskap Förbundsstyrelse VU Branschorganisation Avdelningssektioner Avdelning Klubb Sektion SEKO-ombud 121

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag...

Tre misstag som äter upp din tid och hur du enkelt gör någonting åt dem. Innehåll. Misstag #1: Önskelistan... 4. Misstag #2: Parkinsons lag... Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag #3: E-postfällan... 9 Avslutning... 11 2 Inledning Jag vill inte påstå att dålig tidshantering är en folksjukdom.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning...s 3 Bakgrund och inledning...s 4 Problemformulering och syfte & Avgränsningar...s 5 Genomförande...s 6 Resultat av projektet...s 7 Värdering av arbetet och resultatet...s

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer