Löneexperten. nr1. Vi kikar på framtiden för. Vi har lunchat med Nina Fagerholm. HR-direktör på Abbott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löneexperten. nr1. Vi kikar på framtiden för. Vi har lunchat med Nina Fagerholm. HR-direktör på Abbott"

Transkript

1 Agdabladet nr En kundtidning från Agda årgång 22 nr1 Vi kikar på framtiden för Löneexperten Vi har lunchat med Nina Fagerholm HR-direktör på Abbott nominerad till Årets HR-Chef 2012

2 Ansvarig utgivare Elisabeth Widegren Redaktör Louise Karlsson Grafisk form Andreas Cato Medarbetare i detta nummer Annette Andersson, Britt Hansson, Catarina Söderlund, Helena Larsson, Kerstin Nedergård, Lennart Eriksson Foto Andreas Cato, Catarina Söderlund Utgivare Agda Lön AB Kontaktinformation Långskeppsgatan Ängelholm Växel Fax Tryck Ljungbergs Tryckeri Distribution Kunder samt återförsäljare till Agda Lön AB VD har ordet... Jag blir lite frustrerad när jag går in på Arbetsförmedlingens hemsida för att läsa den senaste yrkesprognosen för löneexperter. Varför envisas man med att benämna rollen som löneassistent? Vi som dagligen arbetar med dessa frågor ser så tydligt hur ni som arbetar med lönefrågor idag har en mycket ansvarsfull roll som kräver såväl bred som riktigt specialiserad kompetens. De duktiga löneexperterna behärskar såväl ekonomi som arbetsrätt, affärsjuridik, att använda lönesystemets kapacitet och god kommunikationsförmåga. Dessutom är de både serviceinriktade och strukturerade. Många arbetar med flera olika avtal, ska vara garanten för att företaget gör rätt i all sin lönehantering och ska samtidigt vara goda pedagoger till alla medarbetare som ringer och vill prata om sin ekonomi och lön. För mig är detta inget annat än en expertroll, vilket yrkeshögskolorna förstått. Vi samarbetar med flera ledande yrkeshögskolor och vi har varit med och bildat Löneföreningen i Sverige. Vi engagerar oss för att bidra till att höja statusen i löneyrket och vill skapa möjligheter för alla företag att rekrytera in löneexperter med en god grundkompetens. En kompetens som man sedan måste bygga vidare på. I detta nummer kommer du att möta några av de studenter som direkt efter sin utbildning börjar arbeta här hos oss på Agda. I dem ser vi framtidens löneexperter. Prognosen säger att den som har kunskaper i lönesystem och avtalstolkning har en fördel på arbetsmarknaden. Prognosen pekar också på att det kan vara svårt att få sökanden med tillräckligt breda kunskaper. Här kan vi hjälpa till! Hur vill du som arbetar som löneexpert utvecklas i din roll framöver? Vad behöver du komplettera din kompetens med för att vara rustad för dagens och framtidens krav? På Agda utvecklar vi gärna vårt kurserbjudande ytterligare för att möta de behov och önskemål som finns. Det gäller såväl företagsanpassade kurser som vårt vanliga kursutbud. Hör av dig till oss med förslag, gärna genom att direkt kontakta Annette Andersson som är vår kursansvariga; Slutligen inspireras jag av att läsa detta nummers krönikör Catarina Söderlund och artikeln om Nina Fagerholm som var en av finalisterna till årets HRchef Bästa hälsningar! Elisabet Widegren VD Utgåva Agdabladet utkommer tre gånger om året

3 Lagar och avtal Semester Semesterlagen (1977:480) gäller för alla arbetstagare, den reglerar de semesterförmåner som utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Semesterlagen är dispositiv till förmån för bestämmelser i kollektivavtal. Det innebär att på företag där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, måste man vid beräkning av semesterförmånerna beakta bestämmelser i båda regelverken. Exempel på semesterförmåner, som kan vara olika i semesterlagen och kollektivavtal, är antalet semesterdagar. Enligt semesterlagen har arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Enligt en del kollektivavtal kan man dock ha rätt till flera semesterdagar - i vissa fall beroende på ålder eller om man har avstått från rätten till övertidsersättning. Även beräkning av semestertillägget kan skilja mellan semesterlagen och kollektivavtal. Enligt semesterlagen ska semesterledigheten förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av fyra sammanhängande veckor under juni-augusti. Intjänandeåret löper från den 1 april år 1 till den 31 mars år 2. Semesteråret löper därefter under tiden den 1 april år 2 till den 31 mars år 3. En del kollektivavtal har sammanfallande intjänande- och semesterår under tiden 1 januari - 31 december. Avtalsrörelsen Det finns över 110 centrala parter på arbetsmarknaden, 50 arbetsgivarorganisationer och drygt 60 fackförbund, som tillsammans tecknar över 650 kollektivavtal. Under åren 2011 och resten av 2012 ska sammanlagt över 500 avtal omförhandlas för cirka 2,8 miljoner anställda i näringslivet, staten och kommunerna. Avtalsrörelsen har nu passerat halvtid sedan det stora byggavtalet blev klart för någon vecka sedan. Framför oss ligger dock ytterligare några stora avtalsområden som handels, kommuner och landsting och efter sommaren kommer slutligen avtalen för statliga myndigheter. Närmast framför oss ligger nu förhandlingarna om avtalen inom handelns område. Den 31 mars löper detalj- och partihandelsavtalen med Handelsanställdas förbund ut och en månad senare löper tjänstemannaavtalet med Unionen ut. Dessa förhandlingar berör totalt anställda på arbetsplatser. För oss löneansvariga betyder nya avtal vanligtvis också nya löner. I Agda PS finns bra hjälpmedel som underlättar arbetet: Lönerevisionsprocessen och uträkning av retroaktiva löner. En liten ordlista Ordlistan innehåller begrepp du kan stöta på i ditt arbete. Arbetsgivarintyg När en anställd slutar sin anställning vill den anställde oftast ha ett arbetsgivarintyg från sin arbetsgivare för att kunna påvisa till sitt fackförbund hur mycket man arbetat och tjänat. Collectum Collectum är länken mellan tjänstemän som har tjänstepensionen ITP, arbetsgivarna som betalar pensionspremierna och försäkringsbolagen som förvaltar pensionerna. Intjänandeår/Semesterår Intjänandeår är det år du tjänar in din semester. Semesterår är det år du kan ta ut din semester. Aa Rörlig semesterlön Om den anställde under intjänandeåret fått t.ex. provision eller liknande rörliga lönedelar får du ett tillägg med t.ex. 0,5% * den rörliga ersättningen per betald semesterdag enligt många avtal. Semesterlagen har en total på 12% om du har sammalöneregeln. Semesterersättning Ersättning för kvarvarande semester som betalas ut istället för semesterlön när den anställde slutar sin anställning. Semesterlön Den lön som betalas ut till den anställde under pågående anställning när han/hon tar ut semester. SPV Statens tjänstepensionsverk (SPV) ansvarar för att administrera, beräkna och betala ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för bland annat anställda inom staten och statliga bolag. Överskjutande dagar På semesteravtalet sätts reglerna för hur de sparade resp. betalda dagarna ska hanteras. De dagar som inte sparas läggs på överskjutande dagar i personregistret. Dessa dagar bör betalas ut i samband med nästa lön.

4 Hur ser du på löneexpertens roll i framtiden? Det är frågan vi ställt till fem studenter, en yrkeshögskola och en kund. Som en av de ledande programleverantörerna inom lön och personal känner vi ett stort ansvar för återväxten inom dessa yrkesgrupper och vill vara delaktiga där vi kan. Idag finns Agda PS på ledande Yrkeshögskoleutbildningar för löneekonomer/lönespecialister/lönekonsulter/löneadministratörer. För att höja statusen på löneyrket, arbetar vi även aktivt i Löneföreningen. Anette Andersson, Petra Nilsson, Monica Jernström, Marita Bladh och Sofie Persson är alla studenter på Competensum. Anette Andersson: Löneexpertens roll i framtiden tror jag blir bredare. Kompetensen kommer att vara större och man måste kunna mer. Man får ta emot fler och mer komplexa frågor från de anställda och måste hålla sig uppdaterad vad gäller lagar och bestämmelser. I takt med att löneprogrammen utvecklas och de anställda själv registrerar direkt i systemet, kommer det att finnas utrymme för andra arbetsuppgifter. Speciellt i mindre företag tror jag att man får ha flera arbetsuppgifter och inte enbart kunna göra lön. Petra Nilsson: Det kommer absolut ställas högre krav på löneexpertens roll i framtiden. Om man ser tillbaka 10 år i tiden fanns inte de utbildningar som finns idag vilket gör att det blir större konkurrens på arbetsmarknaden. Jag uppfattar det som att företag idag vill ha löneexperter med rätt kompetens och bredare kunskap, vilket också innebär att yrket löneexpert kommer vara mer attraktivt. Monica Jernström: Statusen på yrket kommer att höjas i och med att det ställs större krav på löneexpertens kunskap. Eftersom mer och mer av inrapporteringen sköts av de anställda via olika webb-baserade program blir rollen antingen en kombinationstjänst inom företaget eller så kör man lön för mer än ett företag. Marita Bladh: Jag hoppas och tror att trenden har ändrat sig så löneexpertens status har blivit högre. Det är ett stort ansvar löneexperten har. Det är inte bara att köra lön. Alla vill ha rätt lön i rätt tid. Det krävs också att löneexperten kan ha många bollar i luften samtidigt. Så det är på tiden löneexperten får en större och mer betydande roll. Sofie Persson: Löneexperten kommer nog att ha en större roll i framtiden och vara en mer efterfrågad roll på arbetsplatserna. För att arbeta med lön i framtiden tror jag det kommer krävas en högre utbildning än vad det har gjort tidigare, många som arbetar med lön idag är självlärda.

5 Jag tror definitivt att löneexpertens roll och inflytande kommer att öka i framtiden. Från att ha varit ett ganska avgränsat område med många rutinmässiga arbetsuppgifter så ser arbetsdagarna alltmer annorlunda ut. Många arbetsgivare har nog dock börjat inse betydelsen av löneexperternas arbete och även förstå vilken kompetens de faktiskt sitter inne med! Eftersom rollen innefattar att du är systemexpert samt har stenkoll på lagar och avtal tror jag att företagen kan dra större nytta av den Arbetet kommer till en del att vara mer av en kontrollfunktion. Rätt kunskap kring allt som rör lön, ekonomi, arbetsrätt och personalfrågor kommer att vara otroligt viktigt. Att hålla sig ajour med lagstiftning, kollekkompetensen än vad som kanske görs idag. När till exempel nya avtal och scheman förhandlas fram, vem vet bättre vad som går att faktiskt genomföra i lönesystemet än löneexperten? Framtida löneexperter måste även ha breda kunskaper om ekonomi, personal och hur det hänger ihop med lönesystemet. Dessutom är rollen i högsta grad ett serviceyrke, så det kommer att ställas allt högre krav på en bra service gentemot både löntagare och verksamhet. Camilla Petersson, Vestas Northern Europe yrkesföreningen för dig som arbetar med lön Löneyrket står inför många, nya utmaningar och kraven på yrkesrollen ökar. Allt eftersom löneprocesserna blir allt mer effektiva och moderna, ökar behovet av ny och även bredare kompetens inom löneområdet. Det sker också ett successivt generationsskifte med pensionsavgångar och arbetsmarknaden söker fler personer med lönekunskap. För att möta efterfrågan från arbetsmarknaden, säkerställa kvalitet i lönearbetet och svara upp mot den nya roll som personer inom löneområdet förväntas hantera, anser Löneföreningen att det behövs fler utbildningar inom området, t.ex. via så kallade YH-utbildningar (Yrkeshögskolor). Löneföreningen är en yrkesförening som representerar branschen som jobbar med löner; systemleverantörer, utbildningsföretag, outsourcingföretag, pensionsbolag, revisionsbolag, uthyrning/bemanningsföretag, information-/frågeservice-/ konsultföretag, förlag, fackförbund, arbetsgivarföreningar samt företag och organisationer med stora personalkategorier. Löneföreningen värnar om att vara opartisk och har som syfte att tillsammans med hela branschen verka för en positiv utveckling av löneyrket. Löneföreningen verkar också för att höja statusen för yrkesrollen, i detta arbete har vi bland annat tillsammans med SCB arbetat för att få till en egen SSYK-kod för löne- och personaladministratörer, vilket tidigare inte funnits. Detta uppdateringsarbete pågår och är nu i sitt slutskede men det kommer att dröja innan det finns statistikuppgifter enligt nya koder. Tillsammans med SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF) arbetar Löneföreningen med att ta fram en gemensam organisation som bl.a. ska verka för att få till en möjlig auktorisation av löneyrket. Vi tror att en auktorisation är ytterligare ett sätt att höja statusen för yrket samtidigt som vi verkar för att möta framtidens krav på yrket. Löneföreningen har också tillsammans med SRF arbetat fram ett remissvar på regeringens fråga om hur månatlig rapportering av lön och skatteavdrag för arbetsgivarna skulle få för verkningar för branschen. Läs vårt svar på vår hemsida. Besök om du vill veta mer om Löneföreningen. Helena Larsson, sekreterare i Löneföreningen i Sverige tivavtal och anställningsavtal ingår i löneekonomens arbetsuppgifter och kan inte ersättas av ett datoriserat lönesystem. Många företag med arbetsplatser i olika länder, väljer att centralisera sin lön/hr-avdelning, vilket givetvis medför ökade krav på såväl språk- som systemkunskaper. Kommunikation blir allt viktigare i rollen. Man måste kunna lyssna, informera, kunna klara av svåra samtal och i viss mån hantera klagomål från sina kunder. Christina Vallin, utbildningsledare Löneekonomutbildningen, Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm

6 Vi har lunchat med Nina Fagerholm från Abbott Text/bild: Catarina Söderlund Kerstin Nedergård och jag har stämt träff för att äta lunch med Nina Fagerholm, HR-direktör på Abbott för att vi är nyfikna på vem hon är, vår kund, som är nominerad till Årets HR-Chef Bakom nomineringen står tidningen Chef. Det är mycket fart och fläkt över Nina när hon kommer in på Tranan med träningsväskan i högsta hugg. Jag blir inte ett dugg förvånad när hon senare under lunchen berättar att hon springer 4-5 mil i veckan, att träningen är en viktig del i hennes liv. Sprang sitt första Marathon förra året och hennes motto är Run Happy. Nina är finlandssvenska och flyttade till Sverige för 14 år sen, är gift och har en åtta-årig son. Nina Fagerholm har haft olika HR-roller under många år i olika internationella företag i Stockholm. Någon PA-linje finns inte i hennes CV men däremot en civilekonomiexamen från Handelshögskolan och studier i juridik. Något som Nina tycker ger henne många fördelar bl.a. i ledningsgrupparbetet, det ger henne ett extra ben att stå på. Lägg där till ett flertal PA-kurser och du har bilden av en kandidat till Årets HR- Chef framför dig. Juryns motivering till nomineringen lyder Nina Fagerholm har byggt upp företagets HR till en viktig del av företaget. Hon vågar blanda nya sätt med beprövade och har en klar och tydlig vision om vart hon vill nå. Nina Fagerholm gör koncerngemensamma initiativ till sina egna och implementerar dem med stark lokal prägel. Vad innebär då det där med att blanda nya sätt med beprövade undrar vi nyfiket, kan du ge något exempel? På Abbott utvärderar vi kontinuerligt och förändrar vid behov förmånssystemet för våra anställda, så att det motsvarar både trender på marknaden samt den interna efterfrågan. Vi gör alltid interna undersökningar som får vara underlag för de beslut som fattas berättar Nina. Jag är nog väldigt mycket en entreprenör, fortsätter hon. Jag försöker alltid vara en bra förebild som chef. När jag ställer frågan om hur en bra chef ska vara svarar hon direkt - Lyhörd, föregå med gott exempel, förtroendeingivande och orädd. Innan Abbott arbetade Nina som HR-chef på ett nystartat Telekomföretag. Där fick hon vara med vid uppstarten av företaget, rekryteringen och uppleva dess glansdagar och så småningom även vara med vid nerskärningar. Det gav henne en stor insikt om hur viktigt det är att stötta medarbetarna. Orka lyssna, finnas tillhands och vara närvarande. Abbott har totalt 340 anställda varav 140 finns på produktionsenheten i Uppsala och 200 på moderna kontoret i Solna. Företaget som är ett ledande sjuk- och hälsovårdsföretag har en stark tillväxt. Just nu är läkemedlet Humira den största produkten företaget har på marknaden. Ett av Abbotts värdeord är caring som i det här fallet kan översättas med bry sig om, vara intresserad. Inom företaget finns en stark familjekänsla med medarbetare som genuint bryr sig om varandra. Det är viktigt att våga bry sig, det liksom balans ska genomsyra det vi gör. Våra medarbetare ska känna det säger Nina. Det är också viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare för att vi långsiktigt ska kunna attrahera och behålla kvalificerad och motiverad personal. Att Abbott blev en av Sveriges bästa arbetsplatser 2011 är inte svårt att förstå, för andra året i rad. Här erbjuds alla anställda en privat sjukvårdsförsäkring

7 Trött, fet och snart 50! Text: Catarina Söderlund samt även externt samtalsstöd om den anställde har behov av psykolog eller ekonomisk rådgivning. Vi har även ett omfattande friskvårdsarbete där vi har utbildat både chefer och hälsoinspiratörer som alla verkar i hälsans tecken på Abbott. Målet är att våra medarbetare ska hitta glädjen i att röra på sig - alla på det sätt som passar dem själv, fortsätter Nina. Även här är det viktigt att vara en bra förebild som chef. Socialt arbete och engagemang är också något som Abbott ligger i framkant med och det rimmar väl med deras värdeord - caring. Ett samarbete finns med Stockholms Stadsmission som ska utvecklas till ett partnerskap under Det innebär att alla våra medarbetare kan involveras i socialt arbete, t.ex. genom att hjälpa till på ett härbärge eller motsvarande, under en tid som de själva väljer. En dag per år och medarbetare är tanken berättar Nina. Lunchen börjar gå mot sitt slut och det börjar bli dags att bryta upp. Jag ber Nina beskriva sig själv med 3 ord och hon väljer utan eftertanke; positiv, lyhörd och vinnarskalle. När vi skiljs åt utanför restaurangen slänger Nina upp sin träningsväska på axeln och beger sig med bestämda steg mot NK, hon ska på jakt efter en klänning att bära på Kompetensgalan. Redan nu är hon en vinnare, Nina Fagerholm! På Agdas Användarmöte personal, 8 och 10 maj kan du lyssna på och inspireras av Nina och hennes föreläsning. HR - en strategisk businesspartner eller soft administratör? Du anmäler dig på Att stå emot utmaningar är svårt för mig! När utmaningen är att få möjligheten att vara i mitt livs bästa form när jag fyller 50, så hugger jag direkt. Utan betänketid! Jag börjar nämligen känna av den, 50-årskrisen. Jag känner mig trött och väger för mycket, har problem med högt blodtryck. Börjar bilden av mig klarna? Nu för tiden får jag lägga alla viktiga jobbmöten på eftermiddagen. Bara för att kuddmärkena efter nattens sömn ska hinna lämna mitt ansikte? Det känns som om hela jag har mist min spänst, mitt bäst-före-datum! Utmaningen består i att få börja löpträna med en egen löptränare. Jag hatar att springa. Känslan av att flytta runt en container är enorm. Jag vill springa snyggt, det är mitt mål. Han heter Evald och springer jämt, springer till jobbet, från jobbet och springer på lediga dagar. Och när han inte gör det springer han Marathon och en massa andra lopp. Han lever och andas löpning och jag är övertygad om att han inte har något liv. Vi ska springa tillsammans 2 gånger i veckan är det bestämt, har han bestämt! Min kondition är obefintlig, jag startar på noll. I mitten av januari träffas vi för första passet. Evald är från Lappland och springer bara utomhus. Han har aldrig stått på ett löpband så det är bara att klä sig i lager på lager och ge sig av, ut. Det är på halvskakiga ben jag tar mig till vår mötesplats. Så är vi igång! Vi ska lufsa inser snart att hans lufsande går snabbare än jag någonsin sprungit. Redan första löprundan tvingar han mig ur min komfortzon. De första gångerna springer jag mindre än jag går men redan efter ett par veckor så är det tvärtom. I minusgrader och snömodd, i regn och rusk. Jag svettas, kämpar och tvingas prata och orkar jag inte prata så får jag gå. Han är hård Evald och rätt tystlåten av sig. Det gör ont att utvecklas och bli bättre, så är det bara. Inte en enda gång har jag avbokat. Inte ens efter den där tisdagen i februari när jag sprang in i en vägg redan efter 25 meter. PANG! Självförtroendet fick sig en rejäl törn, jag bet ihop och kämpade mig runt. Utan Evald hade jag inte snörat på mig löparskorna igen efter det passet. Nu 9 veckor senare så går det väldigt mycket bättre och snabbare än vad jag kunnat drömma om. Känslan av att flytta runt en container är avsevärt mycket mindre, jag sover som en stock och har fått ordning på mitt blodtryck. Godissuget har minskat och jag äter sundare. Skippar gärna vinet en fredagkväll för att orka springa bättre på lördagen. Och det bästa av allt, det är 8 månader kvar till jag fyller 50! Jag har alla förutsättningar att vara i mitt livs bästa form då!

8 Avsändare: Agda Lön AB Långskeppsgatan ÄNGELHOLM B OBS! Kontrollera att våra adress- och kontaktuppgifter för ert kundnummer stämmer, se adressetikett ovan. Finns det ändringar, skicka e-post till så uppdaterar vi vårt register direkt. Agdalotteriet I varje nummer av Agdabladet lottar vi ut fem vinster bland våra kunder. Här är vinnarna i detta nummer. Albany International AB Nilson Group AB Peal Holding AB Systemtext Graphics AB Västmanlandsmusiken Vinnarna i Agdalotteriet kommer få en present skickat till företaget med posten. Grattis! Välkomna! Vi hälsar alla nya kunder välkomna. Vi tycker det är roligt att så många ger Agda förtroendet med några av företagens mest centrala funktioner - lön och personal! Här är ett axplock: Aditro Logistics AB Frida Utbildning AB Kubikenborg Aluminium AB Pressens Morgontjänst KB Sales Support Sweden AB Aktiviteter på Agda Frukostmöte - Positiv feedback - när, var, hur? Sundsvall 17/4 Seminarium - Lokalt nätverkande Sölvesborg 2/5 Kalmar 3/5 Värnamo 4/5 Användarmöte personal - Jobbar du med Personal? Stockholm 8/5 Ängelholm 10/5 Seminarium - OM-dagen Stockholm 24/10 Glad Påsk! Med Agda Drift kan du överlåta driften av Agda PS till oss. Till vår driftmiljö välkomnar vi alla nya Agda Drift-kunder, här är ett urval: Aritco Lift AB Bil AB A Müller Goethe-Institut Malå Geoscience AB Workshop International Sweden AB

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information SEPTEMBER 2017 1 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb Hållbart arbete Att nå, få och behålla ett jobb Studie om Supported employment 317 personer som fått stöd, influerat av Supported employment, till arbete. Studien visar att stödet från en stödorganisation

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Aditros egen resa genom pensionsdjungeln

Aditro Our focus benefits yours Aditros egen resa genom pensionsdjungeln Aditro Our focus benefits yours Aditros egen resa genom pensionsdjungeln Vem betalar? Pensionspolicy Upphandling Vems ansvar? 1 Agenda Och vilka är Sofi och Elisabeth? Ansvar för pensionerna - trender,

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Unga Örnar Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 300-1340-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Aktuella datum och utbildningsorter hittar du på www.kontek.se

UTBILDNINGSPROGRAM. Aktuella datum och utbildningsorter hittar du på www.kontek.se UTBILDNINGSPROGRAM Kontek erbjuder utbildningar som får både din kunskap och effektivitet att växa. Fördjupa din lönekompetens eller lär dig mer om de avancerade funktionerna i våra programvaror. Aktuella

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön

Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterberäkning för semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön Semesterkategorin Plåtavtalet, Månadslön är anpassat efter Byggnads Plåtslageriavtal som tecknats mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

MOTION. Strukturell lönesättning

MOTION. Strukturell lönesättning Strukturell lönesättning Vi upplever att Vision inte arbetar för en lönesättning på ett strukturellt sätt för vår yrkesgrupp. Utbildning och efterfrågan styr strukturellt i samhällets lönesättning. Vi

Läs mer

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg Sid 1 (5) Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Vad är syftet? Svar: Gävle kommun vill ge sina medarbetare ytterligare ett sätt att få sitt livspussel att gå ihop. Tid är

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling Det kan du som arbetsgivare ha nytta av $ www.arbetsformedlingen.se 1 0771 416 416 Hej! Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester

Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Sysselsättningsjusterad Månadslön vid uttag semester Enligt den nya semesterlagen 2010-04-01 skall värdet på sparade semesterdagar inte längre ta hänsyn till sysselsättningsgrad för respektive intjänandeår.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Genom att Kalle på årsbasis jobbat mer en halvtid så måste vi göra en snitt beräkning.

Genom att Kalle på årsbasis jobbat mer en halvtid så måste vi göra en snitt beräkning. Exempel 1 - Sylvia Sylvia, tjm 28000 månadslön, 25 dagar semester, Anställd den 14 okt 2015 (intjänandeåret), Provision 1800 kr i snitt i månaden. Sylvia har önskat 20 dagar semester i juli 2016. (22 arbetsdagar

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Fördjupad information om möjligheten att välja

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Fördjupad information om möjligheten att välja FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Fördjupad information om möjligheten att välja SEPTEMBER 2017 1 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ Utveckling och utbildning Alla statligt anställda ska ha möjlighet att utvecklas i sitt arbete, det har de statliga arbetsgivarna och de fackliga

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare

Om du är föräldraledig. För privat- och kooperativt anställda arbetare Om du är föräldraledig För privat- och kooperativt a arbetare Utgiven i september 2017 Cirka 90 procent av alla a i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år

Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Semesterberäkning, intjänande år = innevarande år Om företaget har sammanfallande intjänandeår och semesterår, bör du tänka på att anställda som slutar innan årets slut kan ha fått för mycket betald semester.

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden ATT SKRIVA SITT CV En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst Av Valentino Berti Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden Grunder Ett CV skall på ett enkelt och lättförståeligt sätt

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans ANDERS ERIKSSON Vår organisation bygger på rörlighet och närhet, vi finns där vi behövs. Engagemang, mod, vilja och proffesionalism är våra ledord. Våra medarbetare och våra kunder är värdefulla. Som verksamhetsledare

Läs mer

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ

En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÄÅÅ En karriär för dig? Statliga arbeten viktiga arbeten! ÄÅ ÄÄÅÅ I denna broschyr återges några av de förmåner och villkor som gäller i den statliga sektorn. Mer information finns i Att arbeta statligt viktiga

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar

Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Konflikthantering Att hantera svåra situationer 2+1dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer