Löneexperten. nr1. Vi kikar på framtiden för. Vi har lunchat med Nina Fagerholm. HR-direktör på Abbott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löneexperten. nr1. Vi kikar på framtiden för. Vi har lunchat med Nina Fagerholm. HR-direktör på Abbott"

Transkript

1 Agdabladet nr En kundtidning från Agda årgång 22 nr1 Vi kikar på framtiden för Löneexperten Vi har lunchat med Nina Fagerholm HR-direktör på Abbott nominerad till Årets HR-Chef 2012

2 Ansvarig utgivare Elisabeth Widegren Redaktör Louise Karlsson Grafisk form Andreas Cato Medarbetare i detta nummer Annette Andersson, Britt Hansson, Catarina Söderlund, Helena Larsson, Kerstin Nedergård, Lennart Eriksson Foto Andreas Cato, Catarina Söderlund Utgivare Agda Lön AB Kontaktinformation Långskeppsgatan Ängelholm Växel Fax Tryck Ljungbergs Tryckeri Distribution Kunder samt återförsäljare till Agda Lön AB VD har ordet... Jag blir lite frustrerad när jag går in på Arbetsförmedlingens hemsida för att läsa den senaste yrkesprognosen för löneexperter. Varför envisas man med att benämna rollen som löneassistent? Vi som dagligen arbetar med dessa frågor ser så tydligt hur ni som arbetar med lönefrågor idag har en mycket ansvarsfull roll som kräver såväl bred som riktigt specialiserad kompetens. De duktiga löneexperterna behärskar såväl ekonomi som arbetsrätt, affärsjuridik, att använda lönesystemets kapacitet och god kommunikationsförmåga. Dessutom är de både serviceinriktade och strukturerade. Många arbetar med flera olika avtal, ska vara garanten för att företaget gör rätt i all sin lönehantering och ska samtidigt vara goda pedagoger till alla medarbetare som ringer och vill prata om sin ekonomi och lön. För mig är detta inget annat än en expertroll, vilket yrkeshögskolorna förstått. Vi samarbetar med flera ledande yrkeshögskolor och vi har varit med och bildat Löneföreningen i Sverige. Vi engagerar oss för att bidra till att höja statusen i löneyrket och vill skapa möjligheter för alla företag att rekrytera in löneexperter med en god grundkompetens. En kompetens som man sedan måste bygga vidare på. I detta nummer kommer du att möta några av de studenter som direkt efter sin utbildning börjar arbeta här hos oss på Agda. I dem ser vi framtidens löneexperter. Prognosen säger att den som har kunskaper i lönesystem och avtalstolkning har en fördel på arbetsmarknaden. Prognosen pekar också på att det kan vara svårt att få sökanden med tillräckligt breda kunskaper. Här kan vi hjälpa till! Hur vill du som arbetar som löneexpert utvecklas i din roll framöver? Vad behöver du komplettera din kompetens med för att vara rustad för dagens och framtidens krav? På Agda utvecklar vi gärna vårt kurserbjudande ytterligare för att möta de behov och önskemål som finns. Det gäller såväl företagsanpassade kurser som vårt vanliga kursutbud. Hör av dig till oss med förslag, gärna genom att direkt kontakta Annette Andersson som är vår kursansvariga; Slutligen inspireras jag av att läsa detta nummers krönikör Catarina Söderlund och artikeln om Nina Fagerholm som var en av finalisterna till årets HRchef Bästa hälsningar! Elisabet Widegren VD Utgåva Agdabladet utkommer tre gånger om året

3 Lagar och avtal Semester Semesterlagen (1977:480) gäller för alla arbetstagare, den reglerar de semesterförmåner som utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Semesterlagen är dispositiv till förmån för bestämmelser i kollektivavtal. Det innebär att på företag där arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal, måste man vid beräkning av semesterförmånerna beakta bestämmelser i båda regelverken. Exempel på semesterförmåner, som kan vara olika i semesterlagen och kollektivavtal, är antalet semesterdagar. Enligt semesterlagen har arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Enligt en del kollektivavtal kan man dock ha rätt till flera semesterdagar - i vissa fall beroende på ålder eller om man har avstått från rätten till övertidsersättning. Även beräkning av semestertillägget kan skilja mellan semesterlagen och kollektivavtal. Enligt semesterlagen ska semesterledigheten förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av fyra sammanhängande veckor under juni-augusti. Intjänandeåret löper från den 1 april år 1 till den 31 mars år 2. Semesteråret löper därefter under tiden den 1 april år 2 till den 31 mars år 3. En del kollektivavtal har sammanfallande intjänande- och semesterår under tiden 1 januari - 31 december. Avtalsrörelsen Det finns över 110 centrala parter på arbetsmarknaden, 50 arbetsgivarorganisationer och drygt 60 fackförbund, som tillsammans tecknar över 650 kollektivavtal. Under åren 2011 och resten av 2012 ska sammanlagt över 500 avtal omförhandlas för cirka 2,8 miljoner anställda i näringslivet, staten och kommunerna. Avtalsrörelsen har nu passerat halvtid sedan det stora byggavtalet blev klart för någon vecka sedan. Framför oss ligger dock ytterligare några stora avtalsområden som handels, kommuner och landsting och efter sommaren kommer slutligen avtalen för statliga myndigheter. Närmast framför oss ligger nu förhandlingarna om avtalen inom handelns område. Den 31 mars löper detalj- och partihandelsavtalen med Handelsanställdas förbund ut och en månad senare löper tjänstemannaavtalet med Unionen ut. Dessa förhandlingar berör totalt anställda på arbetsplatser. För oss löneansvariga betyder nya avtal vanligtvis också nya löner. I Agda PS finns bra hjälpmedel som underlättar arbetet: Lönerevisionsprocessen och uträkning av retroaktiva löner. En liten ordlista Ordlistan innehåller begrepp du kan stöta på i ditt arbete. Arbetsgivarintyg När en anställd slutar sin anställning vill den anställde oftast ha ett arbetsgivarintyg från sin arbetsgivare för att kunna påvisa till sitt fackförbund hur mycket man arbetat och tjänat. Collectum Collectum är länken mellan tjänstemän som har tjänstepensionen ITP, arbetsgivarna som betalar pensionspremierna och försäkringsbolagen som förvaltar pensionerna. Intjänandeår/Semesterår Intjänandeår är det år du tjänar in din semester. Semesterår är det år du kan ta ut din semester. Aa Rörlig semesterlön Om den anställde under intjänandeåret fått t.ex. provision eller liknande rörliga lönedelar får du ett tillägg med t.ex. 0,5% * den rörliga ersättningen per betald semesterdag enligt många avtal. Semesterlagen har en total på 12% om du har sammalöneregeln. Semesterersättning Ersättning för kvarvarande semester som betalas ut istället för semesterlön när den anställde slutar sin anställning. Semesterlön Den lön som betalas ut till den anställde under pågående anställning när han/hon tar ut semester. SPV Statens tjänstepensionsverk (SPV) ansvarar för att administrera, beräkna och betala ut tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för bland annat anställda inom staten och statliga bolag. Överskjutande dagar På semesteravtalet sätts reglerna för hur de sparade resp. betalda dagarna ska hanteras. De dagar som inte sparas läggs på överskjutande dagar i personregistret. Dessa dagar bör betalas ut i samband med nästa lön.

4 Hur ser du på löneexpertens roll i framtiden? Det är frågan vi ställt till fem studenter, en yrkeshögskola och en kund. Som en av de ledande programleverantörerna inom lön och personal känner vi ett stort ansvar för återväxten inom dessa yrkesgrupper och vill vara delaktiga där vi kan. Idag finns Agda PS på ledande Yrkeshögskoleutbildningar för löneekonomer/lönespecialister/lönekonsulter/löneadministratörer. För att höja statusen på löneyrket, arbetar vi även aktivt i Löneföreningen. Anette Andersson, Petra Nilsson, Monica Jernström, Marita Bladh och Sofie Persson är alla studenter på Competensum. Anette Andersson: Löneexpertens roll i framtiden tror jag blir bredare. Kompetensen kommer att vara större och man måste kunna mer. Man får ta emot fler och mer komplexa frågor från de anställda och måste hålla sig uppdaterad vad gäller lagar och bestämmelser. I takt med att löneprogrammen utvecklas och de anställda själv registrerar direkt i systemet, kommer det att finnas utrymme för andra arbetsuppgifter. Speciellt i mindre företag tror jag att man får ha flera arbetsuppgifter och inte enbart kunna göra lön. Petra Nilsson: Det kommer absolut ställas högre krav på löneexpertens roll i framtiden. Om man ser tillbaka 10 år i tiden fanns inte de utbildningar som finns idag vilket gör att det blir större konkurrens på arbetsmarknaden. Jag uppfattar det som att företag idag vill ha löneexperter med rätt kompetens och bredare kunskap, vilket också innebär att yrket löneexpert kommer vara mer attraktivt. Monica Jernström: Statusen på yrket kommer att höjas i och med att det ställs större krav på löneexpertens kunskap. Eftersom mer och mer av inrapporteringen sköts av de anställda via olika webb-baserade program blir rollen antingen en kombinationstjänst inom företaget eller så kör man lön för mer än ett företag. Marita Bladh: Jag hoppas och tror att trenden har ändrat sig så löneexpertens status har blivit högre. Det är ett stort ansvar löneexperten har. Det är inte bara att köra lön. Alla vill ha rätt lön i rätt tid. Det krävs också att löneexperten kan ha många bollar i luften samtidigt. Så det är på tiden löneexperten får en större och mer betydande roll. Sofie Persson: Löneexperten kommer nog att ha en större roll i framtiden och vara en mer efterfrågad roll på arbetsplatserna. För att arbeta med lön i framtiden tror jag det kommer krävas en högre utbildning än vad det har gjort tidigare, många som arbetar med lön idag är självlärda.

5 Jag tror definitivt att löneexpertens roll och inflytande kommer att öka i framtiden. Från att ha varit ett ganska avgränsat område med många rutinmässiga arbetsuppgifter så ser arbetsdagarna alltmer annorlunda ut. Många arbetsgivare har nog dock börjat inse betydelsen av löneexperternas arbete och även förstå vilken kompetens de faktiskt sitter inne med! Eftersom rollen innefattar att du är systemexpert samt har stenkoll på lagar och avtal tror jag att företagen kan dra större nytta av den Arbetet kommer till en del att vara mer av en kontrollfunktion. Rätt kunskap kring allt som rör lön, ekonomi, arbetsrätt och personalfrågor kommer att vara otroligt viktigt. Att hålla sig ajour med lagstiftning, kollekkompetensen än vad som kanske görs idag. När till exempel nya avtal och scheman förhandlas fram, vem vet bättre vad som går att faktiskt genomföra i lönesystemet än löneexperten? Framtida löneexperter måste även ha breda kunskaper om ekonomi, personal och hur det hänger ihop med lönesystemet. Dessutom är rollen i högsta grad ett serviceyrke, så det kommer att ställas allt högre krav på en bra service gentemot både löntagare och verksamhet. Camilla Petersson, Vestas Northern Europe yrkesföreningen för dig som arbetar med lön Löneyrket står inför många, nya utmaningar och kraven på yrkesrollen ökar. Allt eftersom löneprocesserna blir allt mer effektiva och moderna, ökar behovet av ny och även bredare kompetens inom löneområdet. Det sker också ett successivt generationsskifte med pensionsavgångar och arbetsmarknaden söker fler personer med lönekunskap. För att möta efterfrågan från arbetsmarknaden, säkerställa kvalitet i lönearbetet och svara upp mot den nya roll som personer inom löneområdet förväntas hantera, anser Löneföreningen att det behövs fler utbildningar inom området, t.ex. via så kallade YH-utbildningar (Yrkeshögskolor). Löneföreningen är en yrkesförening som representerar branschen som jobbar med löner; systemleverantörer, utbildningsföretag, outsourcingföretag, pensionsbolag, revisionsbolag, uthyrning/bemanningsföretag, information-/frågeservice-/ konsultföretag, förlag, fackförbund, arbetsgivarföreningar samt företag och organisationer med stora personalkategorier. Löneföreningen värnar om att vara opartisk och har som syfte att tillsammans med hela branschen verka för en positiv utveckling av löneyrket. Löneföreningen verkar också för att höja statusen för yrkesrollen, i detta arbete har vi bland annat tillsammans med SCB arbetat för att få till en egen SSYK-kod för löne- och personaladministratörer, vilket tidigare inte funnits. Detta uppdateringsarbete pågår och är nu i sitt slutskede men det kommer att dröja innan det finns statistikuppgifter enligt nya koder. Tillsammans med SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF) arbetar Löneföreningen med att ta fram en gemensam organisation som bl.a. ska verka för att få till en möjlig auktorisation av löneyrket. Vi tror att en auktorisation är ytterligare ett sätt att höja statusen för yrket samtidigt som vi verkar för att möta framtidens krav på yrket. Löneföreningen har också tillsammans med SRF arbetat fram ett remissvar på regeringens fråga om hur månatlig rapportering av lön och skatteavdrag för arbetsgivarna skulle få för verkningar för branschen. Läs vårt svar på vår hemsida. Besök om du vill veta mer om Löneföreningen. Helena Larsson, sekreterare i Löneföreningen i Sverige tivavtal och anställningsavtal ingår i löneekonomens arbetsuppgifter och kan inte ersättas av ett datoriserat lönesystem. Många företag med arbetsplatser i olika länder, väljer att centralisera sin lön/hr-avdelning, vilket givetvis medför ökade krav på såväl språk- som systemkunskaper. Kommunikation blir allt viktigare i rollen. Man måste kunna lyssna, informera, kunna klara av svåra samtal och i viss mån hantera klagomål från sina kunder. Christina Vallin, utbildningsledare Löneekonomutbildningen, Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm

6 Vi har lunchat med Nina Fagerholm från Abbott Text/bild: Catarina Söderlund Kerstin Nedergård och jag har stämt träff för att äta lunch med Nina Fagerholm, HR-direktör på Abbott för att vi är nyfikna på vem hon är, vår kund, som är nominerad till Årets HR-Chef Bakom nomineringen står tidningen Chef. Det är mycket fart och fläkt över Nina när hon kommer in på Tranan med träningsväskan i högsta hugg. Jag blir inte ett dugg förvånad när hon senare under lunchen berättar att hon springer 4-5 mil i veckan, att träningen är en viktig del i hennes liv. Sprang sitt första Marathon förra året och hennes motto är Run Happy. Nina är finlandssvenska och flyttade till Sverige för 14 år sen, är gift och har en åtta-årig son. Nina Fagerholm har haft olika HR-roller under många år i olika internationella företag i Stockholm. Någon PA-linje finns inte i hennes CV men däremot en civilekonomiexamen från Handelshögskolan och studier i juridik. Något som Nina tycker ger henne många fördelar bl.a. i ledningsgrupparbetet, det ger henne ett extra ben att stå på. Lägg där till ett flertal PA-kurser och du har bilden av en kandidat till Årets HR- Chef framför dig. Juryns motivering till nomineringen lyder Nina Fagerholm har byggt upp företagets HR till en viktig del av företaget. Hon vågar blanda nya sätt med beprövade och har en klar och tydlig vision om vart hon vill nå. Nina Fagerholm gör koncerngemensamma initiativ till sina egna och implementerar dem med stark lokal prägel. Vad innebär då det där med att blanda nya sätt med beprövade undrar vi nyfiket, kan du ge något exempel? På Abbott utvärderar vi kontinuerligt och förändrar vid behov förmånssystemet för våra anställda, så att det motsvarar både trender på marknaden samt den interna efterfrågan. Vi gör alltid interna undersökningar som får vara underlag för de beslut som fattas berättar Nina. Jag är nog väldigt mycket en entreprenör, fortsätter hon. Jag försöker alltid vara en bra förebild som chef. När jag ställer frågan om hur en bra chef ska vara svarar hon direkt - Lyhörd, föregå med gott exempel, förtroendeingivande och orädd. Innan Abbott arbetade Nina som HR-chef på ett nystartat Telekomföretag. Där fick hon vara med vid uppstarten av företaget, rekryteringen och uppleva dess glansdagar och så småningom även vara med vid nerskärningar. Det gav henne en stor insikt om hur viktigt det är att stötta medarbetarna. Orka lyssna, finnas tillhands och vara närvarande. Abbott har totalt 340 anställda varav 140 finns på produktionsenheten i Uppsala och 200 på moderna kontoret i Solna. Företaget som är ett ledande sjuk- och hälsovårdsföretag har en stark tillväxt. Just nu är läkemedlet Humira den största produkten företaget har på marknaden. Ett av Abbotts värdeord är caring som i det här fallet kan översättas med bry sig om, vara intresserad. Inom företaget finns en stark familjekänsla med medarbetare som genuint bryr sig om varandra. Det är viktigt att våga bry sig, det liksom balans ska genomsyra det vi gör. Våra medarbetare ska känna det säger Nina. Det är också viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare för att vi långsiktigt ska kunna attrahera och behålla kvalificerad och motiverad personal. Att Abbott blev en av Sveriges bästa arbetsplatser 2011 är inte svårt att förstå, för andra året i rad. Här erbjuds alla anställda en privat sjukvårdsförsäkring

7 Trött, fet och snart 50! Text: Catarina Söderlund samt även externt samtalsstöd om den anställde har behov av psykolog eller ekonomisk rådgivning. Vi har även ett omfattande friskvårdsarbete där vi har utbildat både chefer och hälsoinspiratörer som alla verkar i hälsans tecken på Abbott. Målet är att våra medarbetare ska hitta glädjen i att röra på sig - alla på det sätt som passar dem själv, fortsätter Nina. Även här är det viktigt att vara en bra förebild som chef. Socialt arbete och engagemang är också något som Abbott ligger i framkant med och det rimmar väl med deras värdeord - caring. Ett samarbete finns med Stockholms Stadsmission som ska utvecklas till ett partnerskap under Det innebär att alla våra medarbetare kan involveras i socialt arbete, t.ex. genom att hjälpa till på ett härbärge eller motsvarande, under en tid som de själva väljer. En dag per år och medarbetare är tanken berättar Nina. Lunchen börjar gå mot sitt slut och det börjar bli dags att bryta upp. Jag ber Nina beskriva sig själv med 3 ord och hon väljer utan eftertanke; positiv, lyhörd och vinnarskalle. När vi skiljs åt utanför restaurangen slänger Nina upp sin träningsväska på axeln och beger sig med bestämda steg mot NK, hon ska på jakt efter en klänning att bära på Kompetensgalan. Redan nu är hon en vinnare, Nina Fagerholm! På Agdas Användarmöte personal, 8 och 10 maj kan du lyssna på och inspireras av Nina och hennes föreläsning. HR - en strategisk businesspartner eller soft administratör? Du anmäler dig på Att stå emot utmaningar är svårt för mig! När utmaningen är att få möjligheten att vara i mitt livs bästa form när jag fyller 50, så hugger jag direkt. Utan betänketid! Jag börjar nämligen känna av den, 50-årskrisen. Jag känner mig trött och väger för mycket, har problem med högt blodtryck. Börjar bilden av mig klarna? Nu för tiden får jag lägga alla viktiga jobbmöten på eftermiddagen. Bara för att kuddmärkena efter nattens sömn ska hinna lämna mitt ansikte? Det känns som om hela jag har mist min spänst, mitt bäst-före-datum! Utmaningen består i att få börja löpträna med en egen löptränare. Jag hatar att springa. Känslan av att flytta runt en container är enorm. Jag vill springa snyggt, det är mitt mål. Han heter Evald och springer jämt, springer till jobbet, från jobbet och springer på lediga dagar. Och när han inte gör det springer han Marathon och en massa andra lopp. Han lever och andas löpning och jag är övertygad om att han inte har något liv. Vi ska springa tillsammans 2 gånger i veckan är det bestämt, har han bestämt! Min kondition är obefintlig, jag startar på noll. I mitten av januari träffas vi för första passet. Evald är från Lappland och springer bara utomhus. Han har aldrig stått på ett löpband så det är bara att klä sig i lager på lager och ge sig av, ut. Det är på halvskakiga ben jag tar mig till vår mötesplats. Så är vi igång! Vi ska lufsa inser snart att hans lufsande går snabbare än jag någonsin sprungit. Redan första löprundan tvingar han mig ur min komfortzon. De första gångerna springer jag mindre än jag går men redan efter ett par veckor så är det tvärtom. I minusgrader och snömodd, i regn och rusk. Jag svettas, kämpar och tvingas prata och orkar jag inte prata så får jag gå. Han är hård Evald och rätt tystlåten av sig. Det gör ont att utvecklas och bli bättre, så är det bara. Inte en enda gång har jag avbokat. Inte ens efter den där tisdagen i februari när jag sprang in i en vägg redan efter 25 meter. PANG! Självförtroendet fick sig en rejäl törn, jag bet ihop och kämpade mig runt. Utan Evald hade jag inte snörat på mig löparskorna igen efter det passet. Nu 9 veckor senare så går det väldigt mycket bättre och snabbare än vad jag kunnat drömma om. Känslan av att flytta runt en container är avsevärt mycket mindre, jag sover som en stock och har fått ordning på mitt blodtryck. Godissuget har minskat och jag äter sundare. Skippar gärna vinet en fredagkväll för att orka springa bättre på lördagen. Och det bästa av allt, det är 8 månader kvar till jag fyller 50! Jag har alla förutsättningar att vara i mitt livs bästa form då!

8 Avsändare: Agda Lön AB Långskeppsgatan ÄNGELHOLM B OBS! Kontrollera att våra adress- och kontaktuppgifter för ert kundnummer stämmer, se adressetikett ovan. Finns det ändringar, skicka e-post till så uppdaterar vi vårt register direkt. Agdalotteriet I varje nummer av Agdabladet lottar vi ut fem vinster bland våra kunder. Här är vinnarna i detta nummer. Albany International AB Nilson Group AB Peal Holding AB Systemtext Graphics AB Västmanlandsmusiken Vinnarna i Agdalotteriet kommer få en present skickat till företaget med posten. Grattis! Välkomna! Vi hälsar alla nya kunder välkomna. Vi tycker det är roligt att så många ger Agda förtroendet med några av företagens mest centrala funktioner - lön och personal! Här är ett axplock: Aditro Logistics AB Frida Utbildning AB Kubikenborg Aluminium AB Pressens Morgontjänst KB Sales Support Sweden AB Aktiviteter på Agda Frukostmöte - Positiv feedback - när, var, hur? Sundsvall 17/4 Seminarium - Lokalt nätverkande Sölvesborg 2/5 Kalmar 3/5 Värnamo 4/5 Användarmöte personal - Jobbar du med Personal? Stockholm 8/5 Ängelholm 10/5 Seminarium - OM-dagen Stockholm 24/10 Glad Påsk! Med Agda Drift kan du överlåta driften av Agda PS till oss. Till vår driftmiljö välkomnar vi alla nya Agda Drift-kunder, här är ett urval: Aritco Lift AB Bil AB A Müller Goethe-Institut Malå Geoscience AB Workshop International Sweden AB

Agdabladet nr 1 2014. En kundtidning från Visma Agda årgång 24. nr1. Glad Sommar!

Agdabladet nr 1 2014. En kundtidning från Visma Agda årgång 24. nr1. Glad Sommar! Agdabladet nr 1 2014. En kundtidning från Visma Agda årgång 24 nr1 Glad Sommar! Ansvarig utgivare Sofia Gerstenfeld Redaktör Catarina Söderlund Grafisk form Andreas Cato Sunil Soondh Medarbetare i detta

Läs mer

5 +enkla tips för ett

5 +enkla tips för ett #1 2015 PRIS 69 KR MAGASINET FÖR DIG SOM ARBETAR INOM REDOVISNING OCH LÖN 5 +enkla tips för ett säkrare företag BILAGA I DENNA TIDNING: KARRIÄRVÄGAR INOM REDOVISNING tillsammans PÅ SCENEN ÄR VI MÄNNISKOR

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

status Kompetensmässan 2013 - IT för HR - Allt om lön -Innovativ kultur Höj HR-funktionens med rätt VeRkTyg Läs mer på sidan 6 Posttidning B Nr 2 2013

status Kompetensmässan 2013 - IT för HR - Allt om lön -Innovativ kultur Höj HR-funktionens med rätt VeRkTyg Läs mer på sidan 6 Posttidning B Nr 2 2013 Posttidning B P o s tt i dnin gb Nr 2 2013 Höj HR-funktionens status med rätt VeRkTyg Läs mer på sidan 6 Kompetensmässan 2013 - IT för HR - Allt om lön -Innovativ kultur Personal i Agda PS Arbeta HR-strategiskt

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål

domkretsen Framtidens ledare Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål nr 3 2010 NMI visar vägen Verksamheten vässas Annorlunda bakgrund Friskvård i Östersund domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Videolänk underlättar rekordstort dopningsmål Framtidens ledare 24

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4

FÖRETAG & AFFÄRER. Maud Olofsson. Näringsminister. satsar stort på företagande sidan 8. Sköt dina företagsärenden på internet sidan 4 ANNONS Hela denna tidning är en annons från Bolagsverket ANNONS FÖRETAG & AFFÄRER Ingår som bilaga i Dagens Industri i december 2006 Maud Olofsson Näringsminister satsar stort på företagande sidan 8 Sköt

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande

Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska. Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande l l l Nr 1 februari/mars 2013 Vi har ett spännande jobb säger specialisterna på kriminaltekniska labbet Framtidsutsikterna för några av SRATs yrken Tips i ditt jobbsökande INNEHÅLL 1 Välutbildade specialister

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KARRIÄR & KOMPETENS. Din rekryteringspartner inom Ekonomi och Management ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.1/September 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS KARRIÄR & KOMPETENS 6TIPS MOTIVERA DINA MEDARBETARE FOTO: ANGELICA

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar

Byggettan. God morgon. byggnadsarbetare! TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013. Mathias letar upp lärlingar Byggettan TIDNING FÖR MEDLEMMAR I BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND ÅRGÅNG 45, NR 3 AUGUSTI 2013 God morgon byggnadsarbetare! Mathias letar upp lärlingar Jessica älskar utmaningar Vinnare och förlorare Christian

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Aktiviteter hösten 2015

Aktiviteter hösten 2015 En kundtidning från Årgång 25 #1 2015 Lagar & Avtal sidan 7 Lönespecifikation i App sidan 8 Servicecenter sidan 6 Intervju SCB - Lönestatistik sidan 4 Vi lever i förändringarnas tid! Innehåll Intervju

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer