Infektioner hos äldre. Suzanne Wendahl Överläkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infektioner hos äldre. Suzanne Wendahl Överläkare"

Transkript

1 Infektioner hos äldre Suzanne Wendahl Överläkare

2 Vilka infektioner drabbar de äldre? UVI Lunginflammation Diverticulit Bakteriemi Endocardit Hud mjukdelsinfektioner Diabetes sår Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 2

3 men också Nosokomiala infektioner Infektioner i implantat Clostridium difficile Listeriameningit TBC Legionella Influensa Bältros Virusenteriter Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 3

4 Tre infektionssjukdomar bland de tio vanligaste dödsorsakerna hos äldre Pneumoni Influensa Sepsis Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 4

5 Mikrobiologi Samma mikrober som barn och barnbarn Gr negativa bakterier Influensavirus stafylokocker som ger UVI enterokocker Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 5

6 Orsaker till infektioner Lokala immunförsvaret försämrat Ökad förekomst av kroniska sjukdomar Förändringar i systemiska immunförsvaret Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 6

7 Försvagat immunförsvar Förändringar i medfödda immunförsvaret Thymusvävnaden försvinner Minskad förmåga bilda antikroppar Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 7

8 Skiljer sig symptomen hos äldre? Atypiska symptom Avsaknad av lokalsymptom Ingen feber Nedsatt AT Nedsatt aptit Förvirring SVAR: Ja Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 8

9 Feber Äldre har något lägre normaltemp om den mäts perifert (36,2 37,5 C) Kärntemperatur (rektalt) dock ingen skillnad Äldre reagerar långsammare än yngre på feberframkallande faktorer så kallade pyrogener Äldre börjar svettas först vid högre temp jämfört med yngre (fibrotiska svettkörtlar) Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 9

10 Feber betyder inte alltid infektion Läkemedel Tumörsjukdomar Autoimmuna sjukdomar Självförvållat Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 10

11 Infektion betyder inte alltid feber Undersökning av 75 patienter med infektion visade att 55 procent inte hade feber vid inläggning Slutsats: Glöm inte att allvarlig infektion hos äldre kan ge måttlig eller helt utebliven feberreaktion Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 11

12 Är diagnostiken annorlunda? Saknar ofta förhöjda LPK CRP ofta förhöjt TTE osäkrare hos äldre SVAR: delvis Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 12

13 Vad tänka på vid behandlingen? Njurfunktionen oftast försämrad,antibiotika som utsöndras via njurarna måste därför doseras med längre intervall Reducerad fett muskel /vätskeförhållande ger högre koncentration för vattenlösliga antibiotika (pc, cefalosporiner) och lägre för fettlösliga (makrolider, tetracykliner, kinoloner) Använd maximal rekommenderad behandlingstid Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 13

14 Förebygga infektioner Influensavaccin Pneumokockvaccin Varicella zoostervaccin Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 14

15 Alfred 83 år Huvudvärk Ej sig lik, benlös Äter inte, ont i magen Feberfri Kräkts X 1 Inkontinent Snabb andning Ter sig förvirrad Vad gör vi? Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 15

16 Alfred på akuten Anamnes: kan ej svara Status: normala andningsljud på lungorna, förvirrad Provtagning: LPK 5,2 Urinsticka = pos nitrit CRP 65 Kreat 123 EKG visar förmaksflimmer Lungröntgen = normal lungvävnad DIAGNOS=? Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 16

17 Pneumoni hos äldre Captain of the men of death The old man s friend A special enemy of old age Gäller detta fortfarande? Dödligheten korrelerad till förekomst av kroniska sjukdomar men inte till ålder Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 17

18 Pneumoni hos äldre Högre incidens Årlig incidens i hela befolkningen 1,2 %, 60 74år = 1,5 %, >75år = 3,4 % Högre andel sjukhusvårdade Längre vårdtider medelvårdtid >65 år 7,8 dagar medelvårdtid <65 år 5,8 dagar Högre dödlighet Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 18

19 Predisponerande faktorer Ökad förekomst av andra kroniska sjukdomar Immunsystemets förändringar Försämrad hoststöt Försämrat mucociliärt clearence Mikro och makroaspiration Kolonialisering i munnen av staph aureus, klebsiella, e.coli Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 19

20 Etiologiskt agens Samhällsförvärvad Pneumokocker 25 20% H. influensa Moraxella TWAR Legionella Mycoplasma Influensa Sjukhusförvärvad Gr stavformade tarmbakterier Staphylococcus aureus Pseudomonas Hos 50% av fallen påvisas ej agens Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 20

21 Behandling Empirisk antibiotika behandling = penicillin hos svårt sjuka = Claforan, Tazocin Vätskebehandling Behandla andra samtidiga sjukdomar ex KOL, hjärtsvikt Syrgas, eventuellt annat andningsstöd Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 21

22 Hur förhindra recidiv? Gott näringsstatus Influensa och pneumokock vaccin Utred ev underliggande sväljproblematik Se över medicineringen God vårdhygien på både sjukhus och vårdhem Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 22

23 Ester 88 år Feber Förvirrad Illamående Kräkningar Diarre Vad gör vi? Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 23

24 Ester på akuten Anamnes: Förnekar vattenkastningsbesvär Status: feber, ej dunköm över njurarna Provtagning: LPK 15,8 CRP 66 kreat 85 urinsticka visar vita, positiv nitrit EKG ua ULJ njurar ua Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 24

25 Symptomgivande UVI = SBU hos äldre Akut cystit Febril UVI Den vanligaste orsaken till antibiotikaförskrivning på sjukhem >50 % Diagnostiska svårigheter överförbrukning av antibiotika resistensproblem Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 25

26 Atypisk sjukdomsbild Feber Konfusion Illamående Kräkningar Diarre Fokala symptom saknas ofta Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 26

27 Diagnostik Mittstråleurin Urinsticka Urinodling Ultraljud njurar Gyn undersökning Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 27

28 Etiologiskt agens e.coli proteus klebsiella enterococcer pseudomonas Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 28

29 ESBL = extended spectrum betta lactamase ESBL = en grupp enzymer som bryter ned antibiotika Ökad dödlighet Ökad kostnad Kräver skärpt antibiotika användning Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 29

30 Extra stort intresse Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 30

31 Hur bekämpa ESBL Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Städning Informationsöverföring Antibiotikabehandling Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 31

32 Var befinner vi oss 2020 Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 32

33 Asymptomatisk Bakteriuri ABU Prevalens för kvinnor <65 år 5 20 % på sjukhem % Pyuri hos >90 % Pyuri hos 30 % utan bakteriuri SBU är ovanligt hos dem med ABU Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 33

34 Riskfaktorer för ABU och SBU Urogenitalt östrogenbristsyndrom Residualurin underliggande sjukdomar läkemedel KAD, uridom Sjukhusförvärvad UVI uppträder hos patienter/1000 sjukhusinläggningar Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 34

35 Behandling av ABU Minskar inte incidensen av SBU Förbättrar inte inkontinens Eliminerar inte benägenheten för ABU Ökad biverkningsrisk Ökad resistensproblematik Behandlingsindikation endast om stenbildande bakterier (proteus) eller vid planerad instrumentering Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 35

36 Diagnostisk osäkerhet Hög förekomst av ABU Kroniska urinvägsbesvär är vanliga Svårigheter att meddela symptom Klinisk försämring tolkas ofta felaktigt som UVI Kontaminerade urinprov Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 36

37 Strategi Alltid överväga antibiotika vid nytillkomna urinvägsbesvär med eller utan feber Illaluktande urin är ingen behandlingsindikation Frånvaro av pyuri talar emot UVI Urinodling för art och resistensbestämning Antibiotika Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 37

38 Febril UVI kvinnor Kinolon dagar Trim sulfa dagar Cefalosporin dagar Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 38

39 Febril UVI män Kinolon 2 veckor Trimetoprim 2 veckor Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 39

40 Kalle 75 år Inkommer med ambulans Ramlat i hemmet Bytt KAD för 1 dag sedan Sänkt medvetande Frossar Kräkts i ambulansen Omätbart blodtryck Vad gör vi? Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 40

41 Kalle på akuten Anamnes: kan ej redogöra Status: BT 60, puls 130, a fr 38 Parenteral vätska Provtagning, blodgas Blod odlas, urin odl Claforan+Nebcina, syrgas Flyttas till IVA Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 41

42 Sepsis akut tillstånd Sepsis har många ansikten Insjuknandet är som regel plötsligt med frossa, feber och allmänsymptom som: Andnöd/andfåddhet Förvirring/motorisk oro Kräkning och/eller diarré Buksmärta Nedsatt AT Hittad på golvet OBS! Ibland bara allmänsymptom, inte alltid feber! BAS B Systoliskt blodtryck < 90 mm Hg A Andningsfrekvens > 30 / min S Saturation < 90 % Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 42

43 Sepsis definitioner Sepsis = Infektion + minst två av nedanstående: Takykardi >90 LPK >12 eller <4 Temp >38 eller <36 Andningsfrekvens >30 Svår sepsis = sepsis med någon av nedanstående: Hypotension (BT < 90) Hypoperfusion (förhöjt laktat) Organdysfunktion Septisk chock = Svår sepsis med bestående cirkulationssvikt trots adekvat vätskebehandling. Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 43

44 Åtgärder vid misstänkt sepsis (inom 30 minuter) Syrgas 2 3 liter på grimma, 5 15 liter på mask. Sätt nål, grov perifer nål x 2. Starta vätskebehandling: BT <90: Ringer acetat, 1000ml på 30 min, upprepa x 1 3 vb. BT >90: Ringer acetat, 1000ml på 1 4 tim. Sätt KAD (timdiures). Provtagning Odling: Blod x 2 och urin.» Beroende på misstänkt fokus: NPH, sputum, svalg, sår, ledvätska, liquor, acites, pleuravätska, abscess. Kemlab: blodstatus, elektrolyter, krea, leverstatus, CRP, PK/INR, urinsticka, glukos, blodgas, laktat. Övrigt:» Vid bröstsmärta, EKG och hjärtenzymer. Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 44

45 Basal monitorering BT var tionde minut. Puls var tionde minut SAT var tionde minut Övervaknings EKG. Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 45

46 Utvärdera inom 1 timme BT: Stabilt >90 <90 / Instabilt => Kontakta narkosjour. Patienten till IVA? Saturation: >93 % <90 % eller AF >30 trots syrgas enligt ovan => Kontakta narkosjour. Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 46

47 Utvärdera inom 6 timmar Diures >200ml Laktat sjunkande Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 47

48 Sepsis hos äldre Bakteriemi vanligt hos äldre Fokala symptom kan saknas helt Ospecifik symptombild konfusion, sänkt vakenhet, falltendens, feber och frossa, hypotermi, diarre och kräkningar Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 48

49 Bakteriemi utan feber Antipyretika Steroider Leverinsufficiens Njurinsufficiens Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 49

50 Riskfaktorer för sepsis Ålder Kroniska sjukdomar KAD (kateterbyte) Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 50

51 Infektionsfokus Urinvägar % Lungor % Hud och mjukdelar Bukinfektioner Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 51

52 Etiologiskt agens Gram negativa bakterier dominerar (e.coli) Gram positiva bakterier (S. aureus) Polymikrobiell (KAD, gangrän) Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 52

53 Empirisk behandling Claforan + ev Nebcina Flagyl (gangrän, bukinfektion) Meronem Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 53

54 Prognos Vårdrelaterad sepsis Fördröjd diagnos Inadekvat empirisk behandling Respiratorisk insufficiens Njurinsufficiens Svår sepsis Hypoalbuminemi Dödlighet 9 47 % Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 54

55 Sammanfattning Akuta bakteriella infektioner mycket vanliga Symptomen kan vara diffusa och svårtolkade Dödligheten hög Vissa infektionssjukdomar kan förebyggas Asymptomatisk bakteriuri vanligt gör det svårt att diagnostisera symptomatisk bakteriuri Antibiotika måste doseras med särskild försiktighet Alfred, Ester och Kalle överlevde och var alla nöjda med vården på Sunderby sjukhus Geriatriskt kompetensbevis Infektioner hos äldre 55

56 Tack! Susanne Wendahl Infektionsläkare

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål

INFEKTIONER Riktlinjer i app Nationella mål INFEKTIONER Riktlinjer i app Terapirekommendationernas infektionskapitel för öppenvården, riktlinjer för sjukhusvården och vid kirurgisk profylax kan läsas i en app som du kan ladda ner gratis till androidtelefon,

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

PNEUMONI Vårdprogram

PNEUMONI Vårdprogram PNEUMONI Vårdprogram Innehållsförteckning Inledning... 3 - Definition... 3 Samhällsförvärvad pneumoni - bakgrundsfakta... 3 Klinisk diagnostik... 4 - Symtom och fynd... 4 - Anamnes... 4 - Status... 4 Differentialdiagnoser...

Läs mer

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ENDOKRINOLOGI - DIABETES 2 22B Diabetesketoacidos (DKA) 2 23B Diabeteskoma - hyperosmolärt 5 24B Diabetesfot 5 25B Hyperglykemi 6 26B Hypoglykemi 8 Redaktion:

Läs mer

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER

HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER STRAMA-gruppen i Skaraborg Diagnostik och behandling av HUD- OCH MJUKDELSINFEKTIONER Andra upplagan, januari 2009 Distribueras i samarbete med läkemedelskommittén i Skaraborg och Vårdsamverkan Skaraborg

Läs mer

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk.

Akut kejsarsnitt Vid kejsarsnitt som görs efter vattenavgång och/eller påbörjat värkarbete finns kraftigt förhöjd postoperativ infektionsrisk. Infektioner inom obstetrik och gynekologi Mats Bergström Obstetrik Ökad risk för infektionskomplikationer i samband med förlossning finns vid lång vattenavgång (>18 timmar), upprepade vaginalundersökningar,

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation

Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Behandling och profylax av influensa med antivirala medel Uppdaterad behandlingsrekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 12 september 2007

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika

Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika klinisk översikt läs mer på sidorna 3160 och 3133 Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika SIGVARD MÖLSTAD, distriktsläkare, professor, primärvårdens FoU-enhet, sigvard.molstad@lj.se MALIN

Läs mer

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om

Vetenskap & hälsa. antibiotika missbrukad mirakelmedicin. Aktuellt om Aktuellt om Vetenskap & hälsa Populärvetenskapligt om medicinsk forskning från Lunds universitet och Region Skåne juni 2013 antibiotika missbrukad mirakelmedicin 1 INNEHÅLL 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16

Läs mer

Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen

Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen Hud och mjukdelsinfektioner Kerstin Karkkonen Sammanfattning Hudinfektioner sprids via huddefekter. I huddefekter växer alltid bakterier, vissa är skyddande (KNS, peptokocker m.fl.), andra är ytterst sällan

Läs mer

Epidemiologisk årsrapport 2012

Epidemiologisk årsrapport 2012 Epidemiologisk årsrapport 212 Epidemiologisk årsrapport 212 Totalt har antalet rapporterade, anmälningspliktiga sjukdomar har varit relativt stabilt i Sverige sedan flera år. Under 212 anmäldes 7227 fall,

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin

Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin Akut Endokrinologi 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin Kemiska budbärare Fina reglersystem Nega7v feedback Lagom är bäst Endokrina sjukdomar: För mycket / för lite Långsam progress Autoimmun destruk7on

Läs mer

Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation

Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) ny rekommendation Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Strama ett expertmöte om akut mediaotit den 21 22 april 2010. Syftet var att

Läs mer

Ska barn ha andra antibiotika än vuxna?

Ska barn ha andra antibiotika än vuxna? Ska barn ha andra antibiotika än vuxna? Mellansvenskt läkemedelsforum, Västerås feb 2010 Maria Björkqvist Barn o ungd klin USÖ maria.bjorkqvist@orebroll.se Ska barn ha andra antibiotika än vuxna? Dagis-

Läs mer

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN

Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Skriftligt prov för termin 7 8 januari 2007, kl.08.oo 13.oo BERZELIUSSALEN OCH LINDEN Provet består av 5 fall: Fall 1 6 delfrågor sid 2-8 24 p Fall 2 5 delfrågor sid 9-14 13 p Fall 3 6 delfrågor sid 15-21

Läs mer

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård

Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård 2011-08-25 Utbildningsmaterial i DIABETES för personal inom Kommunal Hälso- och Sjukvård Eva Franzén, MAS Britt-Inger Johansson, sjuksköterska Elisabeth Dahlgren, distriktssköterska 1 Läkemedelshantering

Läs mer

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013

Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Sårbehandling Ben- och fotsår 2013 Inledning Bensår är en folksjukdom. 2% av befolkningen kommer någon gång att få ett bensår, och varje år drabbas ca 50 000 personer. Kostnaderna för ett oläkt bensår

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

Bakterier, virus, mögel och parasiter

Bakterier, virus, mögel och parasiter Bakterier, virus, mögel och parasiter Bacillus cereus I jord och jorddamm. Bakterien finns i form av s.k. sporer överallt i vår omgivning inklusive på de råvaror som vi använder vid matlagningen. Det gäller

Läs mer

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner

Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner Farmakologisk behandling av bakteriella hud- och mjukdelsinfektioner bakgrundsdokumentation Artiklar publicerade under rubriken Bakgrundsdokumentation är författarens enskilda manuskript. Budskapet i dessa

Läs mer