Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk."

Transkript

1 Effektivt och uthålligt ekologiskt jordbruk. Erfarenheter från en mindre försöksgård i Uppland. Kristina Belfrage Mats Olsson

2

3 5 km

4

5

6 Matproduktionen i framtiden Minskad tillgång på areal : konkurrens med energiprod. & skog Klimatförändringar kommer att ge förskjutningar i geografisk fördelning av produktionen mer i Nord, mindre i Syd. Brist på billig energi i allmänhet, fossil energi i synnerhet Brist på P-gödselmedel Konkurrens om, och högre pris på vatten Krav på giftfri mat och vatten Större hänsyn till omgivande ekosystem (t ex Östersjön) Hög mångfald; genetisk, biologisk, landskap

7 Framtidens lantbruk Projektets syfte var att på en aktivt brukad gård genomföra en driftsomläggning till ett produktionsintensivt lantbruk enbart baserat på användning av lokala, förnyelsebara resurser samt att kontinuerligt mäta vilka förändringar som sker i ekosystemet vid omläggningen

8 Deltagardrivet; uppstarten 2009

9 Projektet skall vara ett exempel på hur en gård, av Ekebys typ, och i Roslagen kan komma att se ut år Forskningsgården skall vara : ett ställe där kreativa idéer och metoder, som skulle vara för riskfullt för andra att pröva, kunde testas och utvärderas. en källa för inspiration för andra lantbrukare, studenter, forskare, beslutsfattare och allmänhet. samt ge vägledning till andra som vill göra likadant. ett ställe att bygga upp och bevara kompetens

10 Vårt framtidsscenario 2030 (enligt IPCC och FAO) Endast släpper ut motsvarande 1 ton koldioxid per person och år Produktionen av livsmedel måste öka med 50 % Eran med tillgång till billig olja är slut och förråden av fosfor av god kvalitet, som beräknas vara förbrukade om 30 till 40 år, är en bristvara. Fler insektsarter med hög reproduktionsförmåga, som tidigare begränsats av vintertemperaturen, har etablerat sig. Ogräs som är anpassade till att växa i det begränsade ljus som råder under höst, vinter och vår har blivit ett problem i odlingarna. Risken för frostskador har ökat Vi har längre torkperioder på somrarna med sänkta grundvattennivåer. Vintrarna är mildare och blötare än idag med ökad risk för läckage av näring.

11 Prioriterade forskningsområden Uthålliga växtföljder där livsmedels- och fodergrödor samodlas. Biologisk skadedjursbekämpning och olika komposteringstekniker av stallgödseln. Husdjurens ekosystemtjänster och skogsbete. Energifrågan. Hur bli fossilbränslefri? Demonstrationsträdgård med inriktning mot självhushåll

12

13 Var??

14 Mosaik landskap

15 Gården: 8 ha åker 3,5 ha äng 5,5 ha betesmark 18 ha skog (delvis betad)

16 Valda förutsättningar P tillförsel med humanurin/fekalier, slaktavfall, aska N ersätts med kvävefixerare Övriga näringsämnen tillförs genom att öka vittring och tillgänglighet med god humushalt, bra struktur, rik markbiologisk aktivititet genom begränsad jordbearbetning Fossil energi ersätts med raps (kallpressad) och häst

17 Uthålliga växtföljder, 3 varianter Ex: På markerna med mager, torkkänslig jord har vi följande växtföljd: År 1. Lucernvall, ev. med getärt År 2. Lucernvall, ev. med getärt År 3. Vall som ovan som skördas en gång, plöjs samt sås med höstraps År 4. Höstraps År 5. Ärtor och havre till mognad År 6. Bovete År 7. Linser med insådd och eventuellt hirs med insådd

18 Gården beräknades kunna försörja 53 personer med mat på 11,5 ha inkl. äng + 10 ha skogsbete Mängd livsmedel i vårt försök, kg per person och år 120 kg spannmål samt 20 kg till foder 33 kg oljeväxter 20 kg baljväxter samt 30 kg till foder 150 kg potatis samt 100 kg till foder 4 kg ägg 25 kg kött 270 kg mjölk Grönsaker och bär/frukt odlas på tomtmark och har under de senaste 10 åren givit i snitt 170 kg grönsaker och 200 kg bär/frukt Mängd livsmedel som en blandkostare äter idag per år (Bruce et al, 1997) 145 kg spannmål 20 kg oljeväxter 12 kg baljväxter 125 kg potatis 7,5 kg ägg 53 kg kött 230 kg mjölk 70 kg grönsaker 147 kg bär/frukt

19 Test av nya sorter Datum för mognad % uppkomst utan bevattning/regn Quinoa, tre sorter september 40, 50 resp 75 Amaranth Omogen 1 november 60 Teff, två sorter 20 september 0 Sorghum, Nigrum 30 september 30 Hirs, plymhirs 5 september 25 Hirs, kolvhirs 20 september 70 Sesam Omogen 1 november 0 Gröna linser 10 september 70 Bovete 10 augusti 0 Solros, Lilia 5 september 70 Trädgårdsmålla 30 augusti 75

20 Nya grödor, t ex bovete

21 Hur inverkar valet av egenproducerat bränsle på mängden producerad humanföda. Tre fallstudier Fall 1. I detta fall använder gården tre hästar. 5 delscenarier med olika varianter med kor, får och höns Fall 2. I detta fall används en diesel-driven traktor (inköpt diesel),men inga hästar. 5 delscenarier med olika varianter med kor, får och höns Fall 3. Här används 1 häst samt en traktor som drivs med egenproducerad rapsolja, dvs mängden rapsolja för humanföda reduceras med de 320l som behövs till traktorn. 6 delscenarier med olika varianter med kor, får och höns

22 Bästa utfall Fall 1: 3 hästar Fall 2: Dieseltraktor Fall 3: 1 häst + rapsolje traktor Antal personer/år med täckt kaloribehov Mjölk l/år , , ,0 Kött, ägg Kg/år

23 Men stor skillnad mellan delalternativ med olika djurbesättning

24 Fjällnära och SRB

25 Övergripande slutsatser Vi måste konsumera det marken kan ge! De "svåra" växtföljderna vi använde oss av kräver kunskap. Dessutom krävs det många djur för att försörja växtodlingen med näring från skog, äng och betesmarker. Regelverket måste förändras i grunden! Kunskapen om lokal förädling av grödor måste återerövras! Dessutom innehåller de gamla sorterna mer näring. Avelsmålen för våra produktionsdjur, ffa svin och kor, måste anpassas för en kommande klimatförändring/peak oil situation. För att uppnå våra mål krävs utbildning inom området (t ex YH utbildning)

26 Tack och slut från oss (snart doc.) (snart em.)

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland Jennifer Davis Ulf Sonesson Anna Flysjö September 2006 SIK SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion

Läs mer

Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel

Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Regler för minskad klimatpåverkan inom produktion och distribution av livsmedel Version 2010:1, antagen av projektets styrgrupp 2010-03-19 Syfte och omfattning Det finns idag två viktiga globala miljöfrågor

Läs mer

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige konsekvenser lokalt och globalt Innehåll 1. Förord 1 2. Användning av soja i Sverige 2 2.1 Soja som livsmedel 2 2.2 Soja som foder 4 2.3 Aktörer inom import

Läs mer

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk

Fakta, frågor och myter om ekologiskt jordbruk 1 Till Sveriges lantbrukare, frukt- och grönsaksproducenter! Marknaden för ekologiska produkter är i obalans. Den ekologiska konsumtionen förväntas öka till det dubbla inom åtta år. Det borde innebära

Läs mer

Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter

Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter SIK-rapport Nr 830 2011 Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter Christel Cederberg Magdalena Wallman Maria Berglund Jenny Gustavsson SIK SIK-rapport Nr 830 2011 Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Institutionen för växtskyddsbiologi

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Institutionen för växtskyddsbiologi Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Institutionen för växtskyddsbiologi Konsten att försörja sig på ett småskaligt ekologiskt lantbruk En

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Jordbruk som håller i längden

Jordbruk som håller i längden Jordbruk som håller i längden Hur ska vi bedriva ett hållbart jordbruk som kan ge mat åt 9 miljarder? Hur ska vi bäst hushålla med mark, vatten, växtnäring, energi och gener? Förslagen till produktionstekniska

Läs mer

Hur ska en köttfärssås smaka?

Hur ska en köttfärssås smaka? Örebro universitet Restaurang- och hotellhögskolan Hur ska en köttfärssås smaka? Klimatpåverkan, sensoriska egenskaper och hälsoaspekter ur ett måltidsekologiskt perspektiv Datum: 2013-06-07 Kurs: MÅ1607,

Läs mer

Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla

Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla Rapport Diarienummer 100-5756-11 Konsekvenser vid utebliven fusion mellan Milko och Arla Konsekvenserna för Jämtlands län Omslagsbild Marie Birkl Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län November 2011 Beställningsadress

Läs mer

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014

NLL-2014-10. Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 NLL-2014-10 Regionala beredningens verksamhetsrapport 2014 Innehåll Regionala beredningens verksamhetsrapport... 1 Uppdraget 2014... 1 Metod... 1 Nära Mat konferensen 24 april... 1 Tack till... 3 Vad är

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN RAPPORT 2009:2 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING AV ANIMALISKA LIVSMEDEL Christel Cederberg INNEHÅLL Inledning...1 1 Växthusgaser i foderproduktionen...1 1.1

Läs mer

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket?

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Foto: Stock.xchng Totalkostnaden för vildsvinsskador i Södermanlands län uppskattas till 17 300 000 kr för år 2009. Mjölkgårdar i Södermanlands

Läs mer

Hur gör man gården självförsörjande på energi?

Hur gör man gården självförsörjande på energi? Storleken spelar roll. Vad innebär anpassad skala för framtidens livsmedelsproduktion? Alnarp, 22-23 november 2010 Rapporter från parallellsessioner vid Öppet Forum Innehåll Hur gör man gården självförsörjande

Läs mer

Hästgödsel. en naturlig resurs

Hästgödsel. en naturlig resurs Hästgödsel en naturlig resurs Jordbruksinformation 5 2013 1 Omslagsbild: Jennie Hügert Text: Johan Malgeryd och Teresia Persson Innehåll Hästnäringen viktig för Sverige! 5 Växtnäring i kretslopp 6 Lagstiftning

Läs mer

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Fossilfritt lantbruknu! HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Stort tack till till Helgenäs Bulktransporter,

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

Var kommer den från och vart tar den vägen?

Var kommer den från och vart tar den vägen? Sojan Var kommer den från och vart tar den vägen? En redovisning för WWF Sverige November 2002 Bitte Rosén Nilsson, Bo Tengnäs Innehåll Förord... 2 1 Introduktion... 3 2 Sojabönans ursprung och historik...

Läs mer

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Inledning

Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK. Inledning Script VNR AGRI Cap REFROM 13 = BLUE Script B-ROLL AGRI CAP reform = BLUE + BLACK Inledning Den gemensamma jordbrukspolitiken har under de senaste 50 åren inneburit att EU har kunnat trygga livsmedelsförsörjningen

Läs mer

De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå

De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå De gröna näringarnas affärer på gårdsnivå nuläge och utvecklingsmöjligheter 2014 2019 Innehåll 4 Sammanfattning 14 Så läser du rapporten 18 Betesdrift 22 Biodling 26 Energi 33 Entreprenad 38 Fröer, ärter,

Läs mer

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Utredningen förordar ett överordnat samhällsmål för ekologisk produktion och ett riktmål inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

KSLA. Nytt & Noterat. Är kol i marken bot mot klimathot? Six feet under. George Olah: direkt oxidering av metan till metanol genom

KSLA. Nytt & Noterat. Är kol i marken bot mot klimathot? Six feet under. George Olah: direkt oxidering av metan till metanol genom KSLA NR 3 2013 Nytt & Noterat 1813 2013 FRÅN KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Blandskogen har framtiden för sig 1813 2013 Jubileumskonferens i juni Är kol i marken bot mot klimathot? Six feet under

Läs mer

Minnesanteckningar seminarium Matsäkerhet, demokrati och beredskap Rättvik 2 juni 2014

Minnesanteckningar seminarium Matsäkerhet, demokrati och beredskap Rättvik 2 juni 2014 Minnesanteckningar seminarium Matsäkerhet, demokrati och beredskap Rättvik 2 juni 2014 Har vi mat på bordet om oljekranen stryps? Ola Pettersson, JTI Högeffektivt jordbruk kräver 760 000 m3 dieselolja

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 1 2013-01-01 Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång

FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 1 2013-01-01 Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång FORSKNINGSRAPPORT Rapport nr: 1 2013-01-01 Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång Anders H Gustafsson Christer Bergsten Jan Bertilsson Cecilia Kronqvist Helena Lindmark Månsson

Läs mer

Jobben. Maten. Landsbygden

Jobben. Maten. Landsbygden Jobben. Maten. Landsbygden Centerpartiets regionala program för utveckling av Värmland. Jobben. Maten. Landsbygden Jobben Jobben behöver bli fler. Det är alla överens om. Däremot finns det många olika

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer