BILAGA SLUTREDOVISNING Aktivitetsanläggning Kalix. Bild och textdokument Hösten 2013 Projektledare Jan Johansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA SLUTREDOVISNING Aktivitetsanläggning Kalix. Bild och textdokument Hösten 2013 Projektledare Jan Johansson"

Transkript

1 BILAGA SLUTREDOVISNING Aktivitetsanläggning Kalix Bild och textdokument Hösten 2013 Projektledare Jan Johansson

2 Projektbakgrund Behovet av en motocrossbana har stöts och blöts inom Kalix kommun de senaste 20 åren. Ungdomar inom föreningarna Kalix Motorklubb, Kalix Motocrossklubb och FMCK Kalix har vid flertalet tillfällen genom sina föreningars styrelser varit med om och tagit fram önskemål, format ritningar o s v till en aktivitetsanläggning med motocrossbana i Kalix. Barn- och ungdomar har de senaste 20 åren skjutsats runt av sina föräldrar till motocrossbanor i Boden, Piteå, Torneå(Finland), Luleå och Älvsbyn. Träningarna har därigenom blivit både dyra och långa tidsmässigt. Många har inte kunnat delta på grund av ekonomi eller tidsbrist. Skulle man kunna få till en motocrossbana i Kalix så skulle många fler få möjlighet att lära sig köra motocross på bana och i organiserad form i stället för att vara ute i skog och mark där det varken är tillåtet eller säkert att köra. Alla sporter har genom åren utvecklats, och med det också kraven på utformning för träning och tävlande, för publik o.s.v. och då särskilt säkerheten runt alla arrangemang. Att komma ihåg är att Kalix tillhör de ledande orterna när det gäller motorsport i Sverige när det gäller tävlingar och motorarrangemang. Tack vare beviljat stöd från Arvsfonden kan vi nu slutredovisa projektet Aktivitetsanläggning med motocrossbana i Kalix. Kalix Motorstadion kan nu erbjuda barn, ungdomar och vuxna de flesta former av motorsport såsom Rallycross, Folkrace, Go-cart, Knattecross och Motocross. Man kan också nyttja hela den infrastruktur som finns uppbyggd på Kalix Motorstadion med parkering, depå, klubbhus, verkstad, toaletter, duschar, bastu o.s.v. och nu också spolplatta. Knattebanan är besiktigad och godkänd av Svemo Den stora motocrossbanan är besiktigad såsom träningsbana (E-bana) Målsättningen är att vi under hösten 2013 får banan besiktigad och godkänd såsom A-bana (SM-klass) vilket innebär att vi redan nu planerar för större arrangemang i alla åldrar 2014.

3 Genomförande Projektet har blivit försenat på grund av att vi ändrade banan sträckning. Detta för att inte korsa Vattenfalls kraftledningar. Vi prioriterade att bygga knattebanan först eftersom vi ansåg att detta var viktigast. Dessutom var hösten 2012 mycket blöt med ovanligt mycket regn vilket gjorde arbetet svårt. Vi har också drabbats av extrakostnader i slutet av projektet på grund av att vid schaktning konstaterades att massbalans inte gick att uppnå, därför hänvisades entreprenören till ett område utanför arbetsområdet för att ta fyllnadsmassor. Arbeten vid startplattan och första 100 meter ingår inte i entreprenaden men har delvis utförts av entreprenören under hösten Anledningen varför entreprenören anlitades var att få banan besiktigad och kunna redovisa till Riksidrottsförbundet (RF) under hösten Dessa arbeten skulle ha utförts av Yrkesakademins eleversom övningsobjekt, men resurser saknades för tillfället.

4 De ideella insatserna motsvarar de planerade vid projektstarten Skogsröjning har utförts av medlemmar tillsammans med Kalix Naturbruksgymnasium Utsättningsarbeten har utförts tillsammans med ett företag Picab och medlemmar Byggandet av knattebana Körning vid återfyllning av allt material har hela tiden gjorts ideellt med lastbilar från FMCK Kalix medlemmar och Kalix Motorklubb Byggande av spolplatta av medlemmar och entreprenör Byggande av väntzon av medlemmar Byggande av posteringar av medlemmar Byggande av stargrind av medlemmar och entreprenör Byggande av sponsorplats (skyltar) av medlemmar Underhåll och skötsel av knattebana av medlemmar Uppsättning av stängsel runt anläggning av medlemmar Uppsättning av nät på banan av medlemmar Projektledning av anställd personal Administration/ekonomi av personal och ideélla funktioner

5 Hur målgruppen har varit delaktig i planering och genomförande Protokollförda möten och avstämningar har genomförts under projekttiden. Kontinuerliga okulära besiktningar har genomförts av fackmän och ideella föreningsmedlemmar av pågående banbygge. Vilka hinder vi stött på Skulle man göra om projektet så skulle man i vårt fall gjort en geologisk undersökning av marken. Den planerade massbalansen gick inte att uppnå på grund av att man kom ned till berghällen på vissa områden trots att där tidigare vuxit skog. Det så kallade Kalixpinnmon är hård att arbeta med samt har lätt för att damma. Därför har de massor som utgör det översta slit och körlagret ca 0,5 meter på banan tagits upp och sorterats utanför själva arbetsområdet och transporterats dit med lastbilar och dumpers 1500 meter x 10 meter bredd x 0.5 meter = 7500 kubikmeter

6 Resultat Hur det som var nytt och utvecklande har fungerat initialt. I inledningsskedet möttes idéerna om att förverkliga en mer än 40-årig dröm om en komplett motoranläggning med motocrossbana med jubelrop i hela kommunen och framförallt bland alla motocrossåkare. Ett bra samarbete mellan de tre föreningarna gjorde att förutsättningarna att lyckas var enormt stora. Förväntningarna och kraven kom mer och mer under tidens gång. En del medlemmar i föreningarna sa NEJ och andra sa JA till att fortsätta arbetet. Det nya kan ibland vara skrämmande och okänt men med facit i hand så har hela det inledande skedet grundlagt ett bra avslut på ett enormt bra och utvecklande projekt. Vilka föreningar, organisationer eller myndigheter ni har samarbetat med Kalix Motorklubb har initialt tagit ansvaret för att bilda en motorallians mellan de olika motororganisationerna som bedriver och har intresse för motorcykelsporten i Kalix. I startskedet samarbetade Kalix Motorklubb(KMK), Frivilliga Motorcykelkåren Kalix (FMCK Kalix) och Kalix Motocrossklubb (KMX). Det bildades en styrgrupp/banråd bestående av representanter från de tre organisationerna samt representanter från Kalix kommun. I ett tidigt stadium valde KMX att lämna uppdraget, frivilligt. KMK och FMCK Kalix har sedan dess drivit projektet till dags datum.

7 Hur ni har samarbetat och hur samarbetet ser ut idag Samarbetet har bestått av gemensamma möten kring projektets framskridande. Banråd, bandesigngrupp, entreprenörer och projektledning har kontinuerligt följt utvecklingen och bidragit till incitament som gjort det möjligt att slutföra arbetet. Mycket ideell tid har gjorts via medlemmar inom de olika organisationerna. Genom projektet så har KMK och FMCK Kalix kommit varandra närmare. Vid KMK:s årliga återkommande motorarrangemang har FMCK Kalix bistått med funktionärer och hjälpt till med försäljning för att bl. a kunna medfinansiera den fortsatta verksamheten efter projekttidens utgång. När FMCK Kalix sedan kommer igång med sin verksamhet på den nya anläggningen kan således KMK erbjudas likadan mottagning i gengäld Hur och i vilken omfattning ni har nått målgruppen FMCK Kalix har genom projektet sett ett ökat medlemsantal. FMCK Kalix har kunnat utöka barnverksamhet via den lilla anläggning som byggts i anslutning till den stora. FMCK Kalix behöver idag inte hänvisa barn och föräldrar att åka 200 km varje gång de skall utföra sina träningar på motocross. Ett ökat engagemang har skett från de föräldrar som har barn och ungdomar som bedriver den motorsport som nu kan erbjudas och de träningsmöjligheter som erbjuds på lokal ort. Genom det ökade engagemanget från de minsta så kommer KMK:s redan fina anläggning att kunna nyttjas än mer i framtiden. Den infrastruktur som redan finns där kommer att nyttjas väl och komma väl till pass. FMCK Kalix barn, ungdomar och föräldrar kommer även att få en bättre inblick i KMK:s verksamhet och återväxten för KMK kan troligtvis säkras eftersom det ökade intresset för motorsporten från tidiga år finns nu i helheten kring Kalix Motorstadion. Här kommer nu barn och vuxna i alla åldrar att kunna samlas och byta erfarenheter och tankar kring ett gemensamt intresse, motorport på både 2 och 4 hjul!

8 Hur många personer per målgrupp som deltar i verksamheten nu jämfört med tidigare ange dessutom uppskattad könsfördelning i % När projektet startade hade FMCK Kalix ca 70 medlemmar och mellan 5-10 förare ute på motocrossbanorna i landet. FMCK Kalix har ökat medlemsantalet och har idag ca 170 medlemmar, en ökning med 143%. Antalet tävlande har också ökat och idag ligger det mellan personer. Könsfördelningen i projektets begynnelse låg på ca 80% män och 20% kvinnor. Motsvarande siffror idag är 70% män och 30% kvinnor. I vilken omfattning lokalen har utnyttjats av den målgrupp som den nyskapande verksamheten främst var avsedd för samt av andra målgrupper På våren 2013 invigdes lilla knattebanan. Under invigningen fanns representanter från Kalix kommuns Fritids- och Kulturkontor på plats. Under den dagen fanns det möjlighet till prova på aktiviteter inom motocross för de mindre på bl. a klubbens egen lilla motocrossbana. Lilla banan har sedan varit öppen för de mindre crossförarna, samt att guldhjälmsutbildningen har bedrivits under sommaren för totalt 12 barn och 16 föräldrar. Stora banan har varit öppen som träningsbana sedan banbesiktning i november 2012, som E-klassad träningsbana.

9 Vilka upplevelser målgruppen har av verksamheten Det ökande medlemsantalet och intresset för att vara med på tävlingar i första hand runt om i Norr- och Västerbotten ger en bra bild på att projektet var välbehövligt och att det låg både rätt i tid och blivit samhällsnyttigt utifrån miljö och säkerhetstänkande.

10 Hur den fortsatta verksamheten ska se ut Med en klar anläggning kommer nu organiserad träning och regelbundna träningstider att kunna genomföras. FMCK Kalix har, för att kunna möta efterfrågan, utbildat fem barnledare inom motocrossen och endurons Guldhjälm samt utbildat tre ungdomstränare. Genom detta kan FMCK Kalix erbjuda komplett utbildning för barn, ungdomar och föräldrar med kompetent och professionell ledning. Vi har som mål att ha prova på dagar för att få in nya barn och ungdomar, mekarkurser för mammor mm. Vi kommer att arrangera tävlingar såsom klubbtävlingar, Nordcupstävlingar och på sikt har vi som mål att få arrangera SM. Vi har redan fått förfrågningar från hela landet om att anordna träningsläger. Vår vision är även att hela anläggningen skall användas sommar som vinter. Snöskotersporten är på stark frammarsch och FMCK Kalix har ett antal förare som är i behov av träningsmöjligheter varvid detta medför förfrågningar att hålla snöskotercrosstävlingar också på motocrossbanan. Sist men absolut viktigast är att vi skall marknadsföra FMCK Kalix verksamhet och få med människor som har en funktionsnedsättning som inte skall vara ett hinder utan att vi ser möjligheten att dessa människor får prova på motocross. Vi kommer att specialbygga en Endurance -sidovagns motocross där en sits monteras och funktionshindrade människor får en första kontakt med sporten. Ingen vision utan ett löfte om en god verksamhet och ett bredare utbud av aktiviteter inom motorsporten! Hur målgruppen är delaktig i verksamhetens fortsättning Målgruppen har varit delaktig i arbetskvällar mm, samt att vi fått flera representanter ute på tävlingsbanorna. Ökningen av medlemsantalet inom FMCK Kalix beror på att flera motocrossintresserade har valt att ansluta sig som medlemmar. Ökningen har i sin tur gjort att föreningen valt att tillsätta en ny sektion för att kunna möta upp det stora intresset för motocross. Genom denna förändring ser vi att det varit lättare att få engagemang hos medlemmarna. Det har bildats arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Många har varit engagerade på arbetskvällar och tillsammans jobbar vi mot ett gemensamt mål.

11 Skylt med text vid knattebana: Vilken er största lärdom är från projekttiden Förändringsarbete tar tid och energi, men i slutändan har vi-känslan stärkts. Vi har lärt känna varandra bättre och hittat våra olika roller i föreningen/föreningarna. Det är viktigt med dokumentation och information. Medlemmarna måste få löpande information om vad som händer, för att känna sig delaktiga. Allt tar längre tid än vad man tror och det kostar ofta mer än planerat. Att samarbete mellan föreningar inte alltid är så lätt och det krävs en tydlig organisation där alla vet sin uppgift. Övrigt FMCK Kalix har kommit igång med verksamheten på ett mycket bra sätt och fått ett bra erkännande inom motocrossen i landet. En kvinnlig barnledare i klubben fick utmärkelsen som Årets Ledare inom Sveriges Motorcykel- och Skoterförbund, Övre Norra Distriktet 2012.

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

BILAGA SLUTREDOVISNING The European Xtreme Demo Center. Bild och textdokumentation 2012-08-15 Projektledare: Jan Johansson

BILAGA SLUTREDOVISNING The European Xtreme Demo Center. Bild och textdokumentation 2012-08-15 Projektledare: Jan Johansson BILAGA SLUTREDOVISNING The European Xtreme Demo Center Bild och textdokumentation 2012-08-15 Projektledare: Jan Johansson The European Xtreme Demo Center Tack vare ett beviljat stöd från EU:strukturfond,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Unikt samarbete Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg

Unikt samarbete Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg Unikt samarbete Norrbottens alla bibliotek marknadsförs under gemensam flagg Hur det hela började Vintern 2004 samlades Länsbiblioteket och alla länets bibliotekschefer i Haparanda för att diskutera vilken

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande.

volleyboll en framtidssport, attraktivt, fri från våld, teknisk, explosiv och spännande. 1 Styrelsen för HYLTE VOLLEY Bollklubb lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2003-07-01 2004-06-30. 1. FÖRORD. Vi tar en fjärdeplats i grundserien på samma poäng som Falkenbergs VBK.

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015

VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 VERKSAMHETSBESKRIVNING: Sundsvall/Ortvikens Bågskytteklubb (SOBK) 2015 Kortfattad beskrivning och bakgrund till nedan Verksamhetsbeskrivningen för Sundsvall Ortvikens Bågskytteklubb. Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen

Utvärdering av verksamhetsutvecklingen Utvärdering av verksamhetsutvecklingen 2005 Utvärdering Sidan 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...2 Internatet...3 Bakgrund...3 Mål...3 Förväntade effekter...4 Utgångspunkter...4 Målgrupp...4

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer