Bilaga 6, till 16 Verksamhetsplaner Öppenhet > Kunskap > Gemenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 6, till 16 Verksamhetsplaner Öppenhet > Kunskap > Gemenskap"

Transkript

1 Bilaga 6, till 16 Verksamhetsplaner Öppenhet > Kunskap > Gemenskap FS Verksamhetsplan sida: Cim 2 MDRC 3 MiHk 3 NHK 4 NoHs 5 SHS 5 7-HS 6 SkeHk 6 SkHk 7 VHS 7 1

2 Verksamhetsplaner saknas för: GHS, GHK, SDA och ÖHK Kongressens beslut om verksamhetsplan för: År 2009 Hunden aktiva greyhounds, 95 whippets. Uppgradering av harsystem på resterande aktuella lokalbanor Sporten Fortsatt stöd för utveckling av tävlingsbanor i geografiska områden. Eventuellt 2 st förbundsfullmäktige Genomföra 230 tävlingsdagar varav 160 på Greyhound Parkbanorna. Starta upp utvärdering och uppföljning av beslut som 2006 års kongress tagit beslut om rörande ekonomi, organisation utbildning, djurskydd. Starta upp och initiera en kampanj rörande motioner och visioner inför nästa kongressperiod. 420 licensierade tränare varav 3 med A-licens. Spelet Ökat överskott genom försäljning hos 300 spelombud. Aktivt leta efter lämplig plats för en Nationalarena. Reviderad verksamhetsplan för 2009: Starta upp utvärdering och uppföljning av beslut som 2006 års kongress tagit beslut om rörande ekonomi, organisation utbildning, djurskydd. Starta upp och initiera en kampanj rörande motioner och visioner inför nästa kongressperiod. Planera för ökande antal tävlingsdagar inför nästa säsong Planera för ökande antal medlemmar och tävlande hundar Förbundsstyrelsen föreslår att kongressens verksamhetsplan revideras enligt ovan. Sällskapens verksamhetsplaner 2009: Cimbria HK s verksamhetsplan 2009 Cimbria hk tänker under året 2009 genomföra 6st tävlingsdagar. Vi tänker ha två st tränings dagar i veckan. Vi skall även ha utbildning för nya medlemmar. Cimbria hk. gm. Eskil Nilsson 2

3 MDRC: Vår verksamhet framåt under Angående verksamheten framåt. Så vet vi vad vi vill. Som nr 1 försöka få tillbaka en del medlemmar som lämnat oss tack vare strulet med spelet och det har satt sina spår. Vi har också ej fått något gehör från Malmö Fritid. Där har det strulat till sig ordentligt Baden har tagit all tid och de vet ej hur de skall lösa dessa problemen De styrande har fått lämna sina poster och nytt folk är på gång. Har talat med Avdelningschef Ericson och han rekommenderade oss att vänta tills de blev klara med vem som skall ha den övergripande makten inom Malmö fritid och då bör vi återkomma till dem under vår sommar 09 Vi tänker göra så. Vi skall också försöka hjälpas åt inom klubbarna om det går. Så är våra planer för den närmaste tiden. Hälsningar från MDRC Knut. MiHk: Verksamhetsplan 2009 MiHk Vi planerar att ha minst fyra medlemsmöten och lika många styrelsemöten. Banans upprustning planeras att starta under maj månad och slutföras under juli. Vi planerar två tävlingar en i augusti och en i september. Under sensommaren planerar vi att genomföra en provapå dag i samarbete med vinthundsklubben. NHK: 3

4 4

5 Verksamhetsplan 2009 NOrrköpings HundkapplöpningsSällskap Medlemmar För att stärka sällskapet måste vi jobba vidare på att öka medlemsantalet. Möten Under året ska vi försöka att öka antalet medlemsmöten. Vi ska även, för att kunna påverka, se till att vi har representation vid samtliga av SHCF anordnade sammankomster. Utbildning Under det gångna året har vi dessvärre inte klarat av att ordna någon utbildning. Målsättningen för 2009 är dock att någon form av utbildning skall genomföras bla ska vi kolla intresset hos medlemmarna att genomgå domarutbildning.. Klubbaktiviteter Inga planerade för tillfället. Medlemmarna uppmanas att komma med idéer och förslag. Tävling Då tävlandet sker individuellt av varje tränare så kan vi bara hoppas på att föregående års goda resultat följs upp även under Övrigt Arbetet med att skaffa finansiärer/sponsorer för ett banbygge skall fortsätta. Norrköping SHS: Verksamhetsplan för Stockholms Hundkapplöpningssällskap 2009 SHS har för avsikt att under år 2009 genomföra följande: Vi skall genomföra 20 tävlingsdagar på Åkers Kanal Greyhound Park. Huvudtävlingen under året blir Svenskt Greyhound Derby. Dessutom skall vi försöka avhålla övriga klassiska tävlingar, som SHS haft under årens lopp. En landskamp mot Finland planeras i samarbete med SHCF i höst. Vi skall ha träning varje tävlingsdag. Dessutom tävlingsfria helger i samband med arbetsdagarna. Dessutom ha separata unghundsträningar. Vi skall kvalitetssäkra underhåll och drift av banan. Planlägga arbetsdagar före och efter säsongen. Vid dessa dagar skall vi arbeta efter ett uppgjort arbetsschema. Dessutom ha en extra dag varje månad för underhåll. Vi skall utbilda och ta hand om nya medlemmar. Både i funktionen som hundtränare och funktionär på våra tävlingar. 5

6 Vi skall genomföra en kurs i föreningsteknik för kongressombud. Dessutom en fortsättning på kursen Så förebygger du skador på din hund, som hölls förra året. Vi planerar för minst 4 medlemsmöten under året. Vi skall bilda arbetsgrupp för Derbyts genomförande. Marknadsföringsgruppen skall i god tid försöka få in nya och gamla sponsorer till våra tävlingar. Under året skall vi göra försök med annonsering i lokaltidningar, samt affischera. Vi skall under året försöka hyra ut vår anläggning till andra hundverksamheter. Vi skall medverka vid hundutställningen Stora Stockholm i december. 7-HS: Verksamhetsplan 2009: Verksamheten ska i första hand inriktas på att marknadsföra hundkapplöpningen bland allmänheten och sponsorer, göra den intressant och underhållande som fritidssysselsättning. Jobba för att publiken uppskattar tävlandet så de kommer tillbaka Utbildning av funktionärer skall fortgå dels praktiskt men även teoretiskt, särskilt domarfrågan där vi är i behov av flera A domare. Utbildning i föreningskunskap skall också initieras och genomföras i syfte att säkerställa tillgången på förtroendevalda i framtiden Träningsverksamheten ska genomlysas och utvärderas där särskild vikt skall läggas vid nya ägare och nya hundar. Ett system för fadderskap skall utformas tillsammans med uppfödarna, detta ska rikta sig mot nya hundkappare. Tävlingsverksamheten skall effektiveras och säkerställas så att planerade tävlingsdagar kan genomföras med fulla tävlingslopp samt att snittet åtta till tio tävlingslopp per tävlingsdag är ett ideal. Fortsatt satsning på Wippet och Saluki även andra hundraser är välkommna, med sikte på ökande antal deltagare. Funktionärsgruppernas behov av stöd och vidareutveckling ska genomlysas. Analysen ska sedan ligga till grund för specifika insatser. Verksamhetsplanen ska i första hand drivas inom klubben SkeHk: Verksamhetsplan för 2009 Skellefteå Hundkapp avser att arrangera åtta tävlingsdagar under 2009, två av dessa körs på fredagskvällar. De sektorer som utsetts av styrelse och medlemmar under 2008 kommer att inleda sitt arbete under

7 Medlemsrekrytering skall vara ett viktigt inslag i sällskapets arbete under Utbildning av sällskapets medlemmar skall starta under 2009, både vad gäller anläggningens funktioner och föreningskunskap. Skellefteå Hundkapp skall under 2009 representeras vid förbundsfullmäktiges års och höstmöte. Fortsatta kringarrangemang på anläggningen, bl a företagsevent och prova på dag skall genomföras under Sällskapet skall 2009 ha aktiviteter vid julskyltningen. En uppförandepolicy för sällskapets medlemmar skall utarbetas. Skellefteå Styrelsen Skellefteå Hundkapp SkHk: VERKSAMHETSPLAN 2009 FÖR SKÅNSKA HUNDKAPPLÖPNINGSKLUBBEN Vår målsättning är att genomföra och arrangera dom tävlingar vi har planerat, till full belåtenhet för dom tävlande. Även att arrangera ett bra SM med trevliga arrangemang runt detsamma. Att ta väl hand om nya medlemmar. Arbeta hårt för att skaffa sponsorer, både nya och gamla. Att marknadsföra oss bättre i Landskrona med omnejd för att, om möjligt, få publiken att komma tillbaka och därmed öka våra inkomster på cafeterian och även på banspelet. Vår ambition är att vi skall få bra samarbete med andra klubbar både i och utanför Sverige. VHS: Västerås Hundkapplöpningssällskap Verksamhetsplanering 2009 HUNDEN SPORTEN - SPELET Människorna som verkar inom sporten och i sällskapet har som sin värdegrund att gemensamt värna om varandra. stödja och utveckla våra kunskaper inom sporten och i föreningsverksamheten. från de förutsättningar som finns idag, kan vi successivt utveckla allt till det bättre. 7

8 att förbättra och investera i säkerhetshöjande underhåll av banan. Fortsätta iordningställande av inre och yttre miljö vid banan Utbilda våra tävlingsfunktionärer. Marknadsföra vår sport. Att bibehålla högt djurskydd. Arbeta för att får anordna Riksspel. Mer samarbete med övriga raser. Värna om miljön Västerås Hundkapplöpningssällskap Verksamhetsplanering 2009 Verksamhetsplan 2009 Sida 2 Tävlingsdagar Västerås Hundkapplöpningssällskap (VHS) har sökt 10 tävlingsdagar under 2009; 17 maj - 30 maj 28 juni 5 juli 8 aug 15 aug 12 sep 3 okt 11 okt 31 okt. SM 2010 Vårt mål är att ansöka om SM 2010, vi måste redan nu börja planera inför det. Tillsätta en grupp som ansvarar över det. Utbildningar Utbildning i Föreningsteknik kommer att ske under Utbilda tävlingsfunktionärer. Enkel utbildning i ekonomi för att bättre förstå vad Balans Resultatrapport är. Utbilda någon några för att kunna vara kassör i sällskapet. Bedriva studiecirklar inom Studiefrämjandet som tidigare. Andra aktiviteter Anordna prova på dagar för övriga raser. Anordna en utställning i samband med en tävlingshelg. Städdagar Medlemsdagar Göra städdagar till medlemsdagar där alla kan vara med och hjälpa till, ha ett litet roligt arrangemang med något och avsluta städdagen men en måltid tillsammans. Arbetsdagar Planering av iordningställande av yttre och inre miljö. Vi ska planera utemiljön så den blir publikvänligare för både vuxna och barn. Tak över startburarna - Rikta och byta ut räls - Byta ut staketet runt banan Riva bodarna i depån och byta till containers. Träningsdagar Fortsätta med två dagar i veckan. Kommer även att erbjudas trial och licenslopp vid träningstillfällena. Bilda små grupp Som ansvarar över olika funktioner i verksamheten. Styrelsen Kommer att ha minst 6 styrelsemöten och minst 3 medlemsmöten under året. Utge ett kalendarium med aktuella datum för möten som gäller under året. Alla kan då vara med och påverka med förslag och synpunkter som ska behandlas på styrelsemöte/medlemsmöte. Västerås

Årets Tik och Veteran. Årets Hund. Årets Whippet. Årets Saluki. Tre titlar till Sjudraget. nummer 1 2010

Årets Tik och Veteran. Årets Hund. Årets Whippet. Årets Saluki. Tre titlar till Sjudraget. nummer 1 2010 nummer 1 2010 Årets Hundar 2009 SHCFs styrelse har utsett Årets Hundar för år 2009. I detta extranummer av tidningen kommer vi att presentera hundarna. Dessutom en preliminär tävlingskalender för år 2010.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för Karlstads Ridklubb vill härmed lämna verksamhetsberättelse för 2010. Karlstads Ridklubb har en hög ambition att vara centrum för ridsporten i Värmland. Målsättningen

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

BILAGA SLUTREDOVISNING Aktivitetsanläggning Kalix. Bild och textdokument Hösten 2013 Projektledare Jan Johansson

BILAGA SLUTREDOVISNING Aktivitetsanläggning Kalix. Bild och textdokument Hösten 2013 Projektledare Jan Johansson BILAGA SLUTREDOVISNING Aktivitetsanläggning Kalix Bild och textdokument Hösten 2013 Projektledare Jan Johansson Projektbakgrund Behovet av en motocrossbana har stöts och blöts inom Kalix kommun de senaste

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 (fastställd på årsmötet 2012-03-17) Förslövs IF Org.nr. 839400-3043 Box 79, 269 71 Förslöv www.fif.se Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsidé... 3 3 Värdegrund... 4

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Stockholms Hundkapplöpningssällskap

Stockholms Hundkapplöpningssällskap 1(2) PROTOKOLL STYRELSELMÖTE # 1 / 2009 Tid och plats: Närvarande: Frånvarande: Onsdag 14 januari kl.19.00 hos Bo Norevik, Trollbäcken Bo Norevik, Monica Svalborg-Englund, Kent Andersson, Stina Lundin,

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Strategi & Visioner. Strategidokumentet är reviderat 2015-03-13: Börje Mårtensson Hans-Ove Aldenbrink Jan Palmén

Strategi & Visioner. Strategidokumentet är reviderat 2015-03-13: Börje Mårtensson Hans-Ove Aldenbrink Jan Palmén Strategi & Visioner Strategidokumentet är reviderat 2015-03-13: Börje Mårtensson Hans-Ove Aldenbrink Jan Palmén 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning 2. Informationsverksamhet 2.1 Hemsidan 2.2 Filatelisten

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

SHS 60 år En liten historik för åren 2003-2013 Del 2: 2005, sista totoåret

SHS 60 år En liten historik för åren 2003-2013 Del 2: 2005, sista totoåret SHS 60 år En liten historik för åren 2003-2013 Del 2: 2005, sista totoåret Årets hundar - 2004 Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund (SHCF) har utsett Årets kapplöpningshundar 2004. Vinnare av

Läs mer

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007

Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Stjärnjourens VERKSAMHETSPLAN 2007 Inledning Stjärnjouren står nu inför ett nytt inspirerande verksamhetsår. Under föregående år har vi börjat se förfrågningar från Sundbybergs skolor och fritidsgårdar

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer