Gränsdragningslista. Vem ansvarar för vad i våra fastigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränsdragningslista. Vem ansvarar för vad i våra fastigheter"

Transkript

1 Gränsdragningslista Vem ansvarar för vad i våra fastigheter

2 2

3 Innehållsförteckning 3

4 Gränsdragningslistan i Tyresö Gränsdragningslistan har tagits fram av tekniska kontoret i Tyresö kommun. Syftet med den är att precisera vad som ingår i hyran för dig som är hyresgäst i kommunens lokaler. Förvaltningar och andra hyresgäster hos oss ska veta vilka rättigheter och skyldigheter man har gentemot hyresvärden (tekniska kontoret). I den här listan vill vi: Klargöra vem som kan göra vad och vem som ska betala. Klargöra vilka åtgärder som ingår i bashyran 4

5 Ansvarsfördelning Tekniska kontoret ansvarar inför kommunstyrelsen för förvaltning, hyresgästanpassning, inhyrning och nybyggnation av kommunens fas tigheter. Det är fastighetsenheten (som fortsättningsvis beskrivs som hyresvärden) som svarar tekniskt och ekonomiskt för drift och underhåll av fastighet. Förvaltningarna (som fortsättningsvis beskrivs som hyresgästerna) tecknar avtal med tekniska kontoret som tillhandahåller lokalerna till självkostnad. Hyresvärdens mål är att hyresgästen ska ha trivsamma och funktionella verk samhetslokaler i Tyresö. Princip för gränsdragning Principen för gränsdragning mellan hyresvärden (Hv) och hyresgästen (Hg) är att hyres värden svarar för byggnaden och hyresgästen för den utrustning och/ eller inredning som behövs för att driva verksamheten. Föremål som är knutna till hyresgästens verksamhet, och som inte är avsedd för stadigvarande bruk i byggnaden, tillhör hyresgästen även om de är inbyggda. Felanmälan Hyresgästen ska omgående meddela hyresvärden om brister på fastigheten och i lokal, samt omedelbart anmäla fel. Se kontaktuppgifter på sidan 7 och 8. Strandskolan. 5

6 Tekniska och ekonomisk ansvars- och rollfördelning Gränsdragningslistan anger vad som bör gälla i ett normalfall för Tyresö kommuns byggande och förvaltning. De reglerar ansvars- och rollfördelningen mellan hyresvärden och hyresgästen vid investeringstillfället och under förvaltningen (drift och underhåll). Vid planering och projektering av ny- eller ombyggnad och då hyresavtal skrivs eller förnyas ska det hänvisas till riktlinjerna.. Internhyressystem Hyresvärden har ansvaret för att fastigheten är i gott skick och ska gå igenom gräns dragningslistan tillsammans med hyresgästen vid anskaffande av nya lokaler. Både hyres värden och hyresgästen rekommenderas ha gräns drag ningslistan till hands under hyrestiden, för att vid behov kunna informera sig om den överenskomna gränsen och att revidering genomförs då förändring uppstår. För att gränsdragningen ska fungera på avsett sätt är det viktigt att hyresgästen känner till var gränsen går. Ekonomiskt tänkande Gränsdragningen mellan hyresvärden och hyresgästen är utformat så att arbetena utförs av rätt man på rätt plats. Med detta menas den organisation, egen eller inhyrd, som kan genomföra arbetet på ett totaleko no miskt bästa sätt. När arbeten beställs via hyresvärden som hyresgästen ska betala ska alltid beställarkod uppges. Användningssätt Hyresgästen är skyldig att anmäla till hyres värden om användningssättet för en lokal eller om lokalens disposition ändras hyresvillkor anpassas därefter. Onormalt slitage Hyresgästen är ersättningsskyldig för onormalt slitage på fastighet/lokal. Befintligt skick Lokalen uthyres, om inte annat avtalats, i funktionellt skick och i enlighet med gällande lagar och allmänna villkor för internhyra. Ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad Hyresgästen har inte rätt att bygga om, måla om eller i övrigt ändra lokalen. Hyresgästen får inte heller utföra installationsarbeten som berör elsystem, ventilationssystem, vvs eller annan för fastigheten gemensam installation. När hyresvärden utför ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad för hyresgästens räkning ska det finnas en överenskommelse mellan parterna som reglerar omfattningen och kostnaderna. På särskilt uppdrag kan hyresvärden svara för nödvändiga åtgärder vid planering, anskaffning samt drift och skötsel av Inredning. Ovanstående gäller under förut sättning att hyreskontraktet inte anger annat. Avvikelser i enskilda fall som inte överensstämmer med riktlinjerna ska dokumenteras. 6

7 Vem ska du kontakta? Tekniska kontorets kundtjänst Felanmälan Beställning Förfrågan Utför gärna dina ärenden på intranätet Ring alltid kundtjänst när det är akut Telefon: Fax: intranat/kundtjanst E-post: Besök: Marknadsgränd 2, plan 7 eller tisdagar i Servicecenter kl Telefontid: Mån-tor , Fredag , dag före röd dag stänger vi klockan 12. stängt på röda dagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton andra öppettider under sommaren. Stående: Lollo och Alice Sittande: Jeanette och Ida Efter kontorstid: Vid fel på kommunens fastigheter, vattenskada, larm eller inbrott ring Kontaktpersoner på fastighetsenheten Kent Hammarberg Förskolelokaler Jonny Johnsson Kultur- och fritidslokaler Omsorgs-, äldre- och handikapplokaler Mahmood Gholamzadeh Skollokaler Jan Nilsson Fastighetschef 7

8 Sabotage, skada eller skadegörelse Detta bekostas av hyresgästen Konstaterat inre sabotage under pågående verksamhet. Konstaterat handhavandefel av maskin eller annan utrustning. För skadegörelse som uppstår som följd av hyresgästens verksamhet till exempel klotter på inredning eller fönster som krossats inomhus. Detta bekostas av hyresvärden All utvändig skadegörelse. Sabotage, skada eller skadegörelse ska alltid anmälas! Glaskross och klotter Svensk bevakningstjänsts felanmälan - blankett finns på intranätet på kundtjänsts sida. Bevakning och larm Fastigheterna/lokalerna bevakas utom kontorstid av ett vakbolag. Om larm har utlösts av misstag ring Larmcentralen , vi återkallande av väktare måste en kod uppges. Om avanmälan inte görs kommer utryckningen att debiteras hyresgästen. För mer information ring kundtjänst. Nycklar Hyresgästen ansvarar själv för sina nycklar. Det finns en ansvarig nyckelregistrerare för varje enhet/objekt. Vid stöld eller förlust av nycklar anmäler du det till er nyckelregistrerare. Hyresgästen svarar för samtliga följdkostnader. Nycklar, cylindrar med mera beställs av nyckelregistreraren. Formulär finns på intranätet på kundtjänsts sida. Hissar Hiss Elteknik. Telefon: När arbeten beställs via hyresvärden som hyresgästen ska betala ska alltid beställarkod uppges. 8

9 OBJEKT hg = EGNA LOKALER hg = INHYRDA LOKALER hg hg 2001 BERGFOTENS SKOLA BOU 2041 Kuben privat (Pysslingen) BOU 2131 Trollängen (äldreboende Trollbäcken) SOC 2244 Gbo Lindevägen 44 SOC 2002 KRUSBODA SKOLA BOU 2042 Sofiebergs förskola BOU 2132 Klinten privat (Fornuddsv.1) BOU 2245 Gbo Kanelgränd 22 SOC 2003 DALSKOLAN BOU 2043 Öringestugan BOU 2134 Breviksvägen 5 Hus + Backstuga SOC 2246 Gbo Kanelgränd 37 SOC 2005 FORELLSKOLAN BOU 2049 Loket BOU 2135 Kärrvägen 3 ET 2247 Gbo Koriandergränd 23 SOC 2006 FORNUDDENS SKOLA BOU 2051 Slottsvillan BOU 2136 Sjöhagsvägen 4 Gbo SOC 2248 Kanelgränd 22/lgh 101 SOC 2007 HANVIKENS SKOLA BOU 2052 Gbo Villa Granbacken SOC 2138 Prästgårdsvägen 1 fritidsgård BOU 2249 Kanelgränd 22 /lgh 102 SOC MÅNGÅRDEN-KRYDDGÅRDEN SOC 2054 Tärningen BOU 2186 Industrivägen/Backstuga SOC 2250 Kanelgränd 37/lgh 57 SOC 2009 NJUPKÄRRS SKOLA BOU 2056 Stjärnan privat BOU 2187 Gränsvägen SOC 2251 Kanelgränd 51/lgh 17 SOC 2010a NYBODA SKOLA BOU 2057 Breviks skola / förskola privat BOU 2188 Lupingränd 18 Stödgrupp SOC 2252 Kanelgränd 51/lgh 18 SOC 2010b BOWLING NYBODA SKOLA ET 2058 Solhem (Kobo) BOU 2189 Lupingränd 18 Stödgrupp SOC 2254 Bollmorav. 94 1tr/lgh 7 SOC 2011 STRANDSKOLAN /Strandpärlan BOU 2059 Hästhagen privat BOU 2190 Lupingränd 18 Stödgrupp SOC 2255 Bollmorav tr /lgh 104 / serv. SOC 2012 STIMMETS SKOLA BOU 2061 Granängsringen 38B. Outhyrd 2191 Lupingränd 18 Stödgrupp SOC 2256 Bollmorav tr/lgh 107 SOC 2013 FÅRDALA SKOLA BOU 2073 Tyresö praktik & Utveckling Granängsr 57 SOC 2192 Lupingränd 18 Stödgrupp SOC 2257 Bollmorav. 174 nb /lgh 169 SOC 2014 KUMLA SKOLA BOU 2077 Lammet Koriandergränd 4 BOU 2193 Lupingränd 18 Stödgrupp SOC 2258 Bollmorav. 140 nb/lgh 101 SOC 2015 TYRESÖ SKOLA BOU 2078 Diamanten Diamantgången BOU 2194 Angelikagränd 50/lgh 1/ servicelgh SOC 2259 Bollmorav tr/lgh 79 SOC 2016 SOFIEBERGSSKOLAN BOU 2082 Killingen Koriandergränd 48 BOU 2195 Angelikagränd 52/lgh 2 SOC 2260 Kanelgränd 22 nb/lgh 99 SOC 2017 TYRESÖ GYMNASIUM BOU 2101 Kringlan fritidsgård Trollbäcken BOU 2196 Angelikagränd 54/lgh 3 SOC 2261 Kyndelgränd 5 /lgh 111 SOC 2018 Kardemumman BOU 2102 Tyresö simhall KSF 2197 Angelikagränd 56/lgh 6 SOC 2262 Myggdalsv 104/lgh 504 SOC 2019 Trollsländan/Trollungen BOU 2103 Alby friluftsgård KSF 2198 Angelikagränd 58/lgh 5 SOC 2263 Granängen korttidsbo Granängsringen 25 SOC 2020 Rotviksstugan BOU 2104 Trollbäckens IP KSF 2199 Angelikagränd 60/lgh 4 SOC 2264 Mosaikgränd 33 Strandtorget/lgh19 SOC 2021 Trollebo privat BOU 2105 Industrilokaler Gudö ET 2200 Allhuset Tyda Kyrkvägen 2 SOC 2265 Pastellgränd 8 Strandtorget/lgh28 SOC 2022 Gunghästen BOU 2106 Trollbäckens bibliotek UTVF 2201 Ängsgården Kumla Allé 24 SOC 2266 Pastellgränd 8 Strandtorget/ lgh31 SOC 2023 Ringens förskola (fd Tunnbandet)Gran.r 68 BOU 2107 Källan natthärberge SOC 2205 TYDA Granängsringen 45 SOC 2267 Pastellgränd 4 Strandtorget/lgh37 SOC 2024 Farmarstugan BOU 2108 Bansjöbastun UTVF 2207 Björkbackens Servicehus / Rest. LYKTAN SOC 2268 Pastellgränd 4 Strandtorget/lgh40 SOC 2025 Kryddan privat BOU 2109 Kumlabadet KSF 2208 Granängen (annex till korttidsbo 2263) Granängsr 22 SOC 2269 Pastellgränd 4 Strandtorget/lgh41 SOC 2026 Fornuddens förskola (Parkvägen 5) BOU 2114 Ridskolan Fårdala gård KSF 2214 Tyresö Strands bibliotek UTVF 2270 Bollmorav. 90 nb/lgh 14 SOC 2027 Pusslet BOU 2116 Brandstationen KSF 2215 Bibliotek Tyresö Centrum UTVF 2271 Bollmorav. 142 nb/lgh 106 SOC 2028 Tomtmark Krusboda ET 2118 Persudde tennisbana UTVF 2216 TYDA Kumla Allé 7-9 SOC 2272 Bollmorav. 128 nb/lgh 77 SOC 2029 Sagan BOU 2119 Centralköket KSF 2218 Förråd Miljö- o bygglovs UTVF 2273 Pastellgr 4 / Strandtorget/lgh42/servicelgh SOC 2030 Karlavagnen privat BOU 2120 Bostad Herrgårdsvägen 21 ET 2219 Bollmora Föreningsgård UTVF 2274 Ungdomsgruppen (Vårdcentralen) SOC 2031 Hanvikens försk. (Skrindan, Hörnan) BOU 2121 Förråd Radiovägen 31 KSF 2230 Sjukhemsenhet Björkbacken Bollmorav 28 D SOC 2275 Öppnaförskolan Resursenheten(Vårdcentralen) SOC 2032 Speldosan BOU 2122 Bollmoravallen, Ishall KSF 2231 Björkebo Servicehus Bollmorav. 28 C SOC 2276 Tyresögården, Skarpnäck SOC 2033 Stenkulan BOU 2123 TK-verkstad KSF 2239 Björkdalen/Rehab-äldrecentr Bollmorav. 28 A-B SOC 2277 Missbruksgruppen (Vårdcentralen) SOC 2034 Ballongen BOU 2124 Ahlstorp UTVF 2240a Växhuset/Hästskon (Tyda, psykv. Hemtj. Steget) SOC 2278 Ungdomsmottagning (Vårdcentralen) SOC 2035 Båten BOU 2126 Bollmora Minigolf UTVF 2240b Vattenhuset ET 2279 Tyresö kommunalkontor 2036 Teddybjörnen BOU 2127 Scoutstuga Stordal UTVF 2241 Gbo Höglidsvägen 25A SOC 2281 MASTEN (C3-L,BoU-AC-Facket) 2037 Paletten BOU 2128 Industrilokal Strandallén 5 KSF 2242 Gbo Skälsätravägen 43 SOC 2286 Dagverk.äldre.Solgläntan (Vårdcentralen) SOC 2038 Kattfoten (Skälsätra) privat BOU 2129 Industrilokal TKV Thulevägen ET 2243 Gbo Persuddevägen 26 SOC 2299 Hobbylokal Sikvägen 12 (Arbetscentrum) UTVF 2039 Dalstugan BOU 2130 Ekorren, lagerbyggnad Gudö ET RÖTT Mahmood BLÅTT Kent GRÖNT Jonny RÖTT Mahmood BLÅTT Kent GRÖNT Jonny BOU Barn och utbildning, SOC Socialförvaltningen, BOU Barn och utbildning, SOC Socialförvaltningen, UTVF Utvecklingsförv. KSF Kommunstyrelseförv. ET extern, UTVF Utvecklingsförv. KSF Kommunstyrelseförv. ET extern,

10 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG MARK OCH TOMT Avskiljare för bensin, olja, fett, gips, sand etc Belysningsstolpar inklusive lampor och lysrör Blomlådor stationära både ut- och invändiga Cykelställ Flaggstänger, flaggor, linor, beslag etc. Grindar och staket Gångvägar, trappor, ramper, körytor Idrottsutrustning basketkorgar, bordtennisbord, linjemark.läktare, sarger, is och gräsplaner, belysning fotbollsplaner etc. Idrottsanläggningar Endast byggnader samt kyl aggregat för is banor Konstnärlig utsmyckning, stationära inklusive eventuell belysning Lekanordningar, stationära till exempel gungor och sandlådor Parkering, skyltar, markeringar Planteringar, gräs, träd, buskar samt klippning och ansning av dessa Renhållning, snöröjning och sandning/sandupptagning Trädgårdsmöbler, bänkar, bord mm (oftast fast monterade) Ytterbelysning BYGGNAD UTE OCH INNE SAMT INREDNING Anslagstavlor Arbetsbänkar i kök Arkivhyllor och arkivskåp Bastuinredning, lavar, aggregat stenar med mera är HGs ansvar Bibliotekshyllor Blomlådor, stationära, både ut- och invändiga Brandsäkra skåp 10

11 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG Brevlådor Britsar i vilrum Brännugnar inklusive ventilation och brandkrav Diskbänkbeslag Draperier, gardiner och mörkläggningsgardiner inklusive skenor,gardinkrokar och fästbeslag Elementskydd Fack (post/sorter/privat) och förvaringsboxar Garageportar och vikportar även brandstationen Grindar, invändiga Gymnastikredskap och inredning till exempel ribbstolar, bommar, linor, basketkorgar, nät och hänganordningar Hyllor, hyllställ och hängare Hänvisningsskyltar, verksamhet Inredning, bastu Inredning, köks- och fast garderobs- Kapphyllor i kommunikationsytor Klädskåp, klädställ, klädkrokar och elevskåp Klämskydd LAB - Armaturer i dragskåp LAB - Diskbänksbeslag och blandare LAB - Dragskåp, draghuvar, punktutsug, bänkar, armaturer, labtrattar, tryckfallsindikator LAB - Elinstallationer i labinredning LAB - Fotolabbänkar LAB - Förvaringsskåp, ventilerade LAB - Gasolskåp LAB - Genomräckningsskåp LAB - Giftskåp (ventilerade) LAB - Instrumentskåp 11

12 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG LAB - Nödduschar LAB - Utslagsbackar och vaskar som ingår i labinredningen Manöverpanel, utrustning Markiser inklusive eventuell automatik Monterskåp Mörkläggningsgardiner Nyckelskåp Orienteringstavlor Persienner Projektionsdukar, motordrivna och övriga Ramp/kil, entré Gäller det tillgänglighetsanpassning kontakta respektive förvaltare. Receptionsdiskar Scenridåer inklusive drivanordning Sittbänkar och bord, fast monterade Skrapgaller Skrivtavlor Skötbord Speglar Stegar, stationära Säkerhetsskåp Tankar, drivmedel Tankar, eldningsoljor För fastighetens uppvärmning Torkmattor- infällda Flyttbara torkmattor = HG Tröskelplåtar handikapp ditsatta av hyresgäst Vikväggar Värdeskåp i hygienutrymmen 12

13 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG HISSAR Hissar, hisslarm, larmtelefon Lyftanordning, patientlyftar, lyftbord, pelarlyft Gödseltransporttör samt pumpar och omrörare Höhissar DÖRRAR FÖNSTER/GLAS Dörrar samt dörrar med glaspartier Dörrtrycken, dörrstoppare, dörrstängare Dörröppnare och -stängare inklusive automatik Handikappanpassad automatik tillhör verksamheten Dörröppnare och -stängare, skallås Fönster bänkar, dörrar, beslag etc LÅSANORDNINGAR Lås administration skallåsning Lås administration verksamhet Lås dörrtrycken, kistor, cylindrar Lås kodlås, kortläsare, porttelefon, passagekontroll OBS! I kommunhuset är det hyresvärden Lås utökning, nyanskaffning, cylindrar, nycklar etc. Bekostas av hyresgästen. Beställs alltid via hyresvärden. VATTEN AVLOPP VENTILATION VÄRME KYLA Autoklav anläggning samt spolo-bäckentvätt Bensinpumpar Blandare och kranar, fast inredning Centraldammsugare Djurdricksanordningar Duschdraperier/stänger/väggar Gasanläggning Högtryckstvätt Luftrenare Rensning avlopp Rengöring av silar och galler gör hyresgästen 13

14 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG Sanitetsporslin Slangar, kök och bad Slangar till utkastare Tryckluftsanläggningar centralförsöjning Toalettstolar och urinoarer Tvättställ och handfat Utslagsbackar (ej i LAB) Vattenutkastare Ventilationsanläggning allmän Kyla, luft, fukt, värme Toalettsits AVFALLSHANTERING Kompost Kompost, automatisk kompostanläggning Miljöhus och miljöbox Papperskorgar stationära Sopkärl, sopskåp, källsorteringskärl, inredning soprum etc Sopkärl, sophantering, intern verksamhet Sopkylar BRAND OCH SÄKERHET Brand, utrymningslarmanläggningar Detektorer, magnetkontakter, sprinkler, stängare. Falsklarm = hyresgäst. Brandsläckare, brandposter Inbrottslarm Inbrottsskydd, galler etc Larm trygghet, överfall, patientsignalsystem. Utrymningsskyltar och -tavlor EL OCH ARMATURER Allmänbelysning, fast installerade armaturer inklusive raster Belysning, arbetsplats, verksamhet Golvlampa, skrivbordslampa, punktbelysning, blomlampa, konstnärlig utsmyckning etc 14

15 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG Belysning, byte av lampor, lysrör och glimtändare Belysning, hänvisningsskyltar till verksamhet Belysningsregleringspanel, ljusbord Eluttag Eluttag bilvärmare Fastighetsnät, el-kanalisation Jordfelsbrytare, reparation Kommunikationsanläggning Mast, mastfäste, takgenomföring Nödstopp till verksamhetens maskiner Träslöjd mekanik och teknik Omformare och likriktare, lokala till exempel spänningsstabilisator Platsbelysning, stationär kök, hygien och sanitet Strömbrytare och dimmer Skyddsanording för kraftmätning, fast installation Säkringar Timer till kaffebryggare, micro etc Ytterbelysning TELE, DATA- OCH SVAGSTRÖMSANLÄGGNINGAR Antenn, lokala Antenn och centralantenn AV-utrustning, anläggning Centralradioanläggning Datanät (stativ, jackuttag, kanalisation) Driftlarm Högtalaranläggningar Hörselslinganläggningar Porttelefon, entrésignal, rastsignal, snabbtelefon, patientövervakning Entresignalanläggningar Telefonhytter, huvar till telefoner 15

16 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG Telenät, stativ, jackuttag, kanalisation Televäxlar och -apparater samt fax Ur, centralur, anläggning Ur, lokala samt fasad Ur, stämpelur, tidkontrollanläggning SKYLTAR Fasadskyltar samt skyltbelysning Hänvisningsskyltar, allmänna Hänvisningsskyltar, verksamhet Orienteringstavlor Utrymningsskyltar KÖK VITVAROR (storkök, skolor, förskolor, personalrum) Diskmaskin och doseringsutrustning Drickakyl, serveringskyl Frysrum och frysskåp Glassbox och frysbox Kaffeautomat och kaffebryggare Kokerier och kokgrytor Kylskåp och kylrum Köksfläktar Rengöring och byte av filter = HG Maskiner och handredskap Skärmaskin,vispar, potatisskalare, konservöppnare m m Vid felanmälan av vitvaror uppge fakta om maskinen, dvs märke och nummer. 16

17 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG Mikrovågsugn Pentryenheter, typ Trinette Serveringsdiskar och -vagnar Spisar, stekbord och stekhällar Spiskydd = HG Tippskydd = HV Ugn, varmluftsugn Värmerier, värmeskåp etc KÖK FÖR UTBILDNING (hemkunskap, rehab med mera) Diskmaskin, kyl, frys, micro, spis, tvättmaskin och torktumlare KÖK I BOSTÄDER (till exempel inom handikappomsorg) Diskmaskin Kyl och frys Mikrovågsugn Spis Övrigt TVÄTTUTRUSTNING I BOSTÄDER Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp TVÄTTSTUGA FÖR BOENDE (gemensam) Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp Rengöring av filter = HG Övrigt TVÄTTUTRUSTNING I SKOLOR OCH FÖRSKOLOR (daglig verksamhet) Manglar Torkskåp Rengöring av filter = HG Torktumlare Tvättbänkar Tvättmaskin Övrig utrustning Vid felanmälan av vitvaror uppge fakta om maskinen, dvs märke och nummer. 17

18 Syftet med gränsdragningslistan är att precisera vad som ingår i hyran för förvaltningar och andra hyresgäster i Tyresö kommuns lokaler. Du ska veta vilka rättigheter och skyldigheter hyresgästen har gentemot tekniska kontoret. I listan hittar du svaren på: vem kan göra vad och vem som ska betala? vilka åtgärder ingår i bashyran? Tekniska kontoret Besöksadress Marknadsgränd 2, 7 tr Telefon kundtjänst Fax E-post Producerad av tekniska kontoret och informationsheten oktober 2009

HV = Hyresvärd. HG = Hyresgäst

HV = Hyresvärd. HG = Hyresgäst GRÄNSDRAGNINGSLISTA TYRESÖ KOMMUN HV = Hyresvärd HG = Hyresgäst BILAGA 9 OMRÅDE Utförande Investering Tillsyn Drift/skötsel Rep/underhåll/utbyte MARK OCH TOMT Avskiljare för bensin, olja, fett, gips, sand

Läs mer

GRÄNSDRAGNINGSLISTA. Förslag

GRÄNSDRAGNINGSLISTA. Förslag 1 (6) 2010-11-11 BILAGA 1A Tillhör remissförslag Järfälla kommuns fastighets- och lokalpolicy Förslag GRÄNSDRAGNINGSLISTA Gränsdragning och ansvarsfördelning mellan fastighetsavdelningen och socialförvaltningen

Läs mer

Bilaga 1C 2011-02-05 1 (6)

Bilaga 1C 2011-02-05 1 (6) 2011-02-05 1 (6) Bilaga 1C Reviderat förslag till gränsdragningslista & ansvarsfördelning mellan fastighetsavdelningen och lokalbrukare avseende kommunalägda verksamhetslokaler. 06d Bilaga 6, reviderad

Läs mer

GRÄNSDRAGNINGSLISTA. Förslag. Gränsdragning och ansvarsfördelning mellan fastighetsavdelningen och lokalbrukare avseende kommunägda verksamhetslokaler

GRÄNSDRAGNINGSLISTA. Förslag. Gränsdragning och ansvarsfördelning mellan fastighetsavdelningen och lokalbrukare avseende kommunägda verksamhetslokaler 1 (7) 2010-11-11 BILAGA 1B Tillhör remissförslag Järfälla kommuns fastighets- och lokalpolicy Förslag GRÄNSDRAGNINGSLISTA Gränsdragning och ansvarsfördelning mellan fastighetsavdelningen och lokalbrukare

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Hyresgäst och hyresvärd för kommunala verksamhetslokaler SNÖ. Säkerhet KÖK H I S S A

Ansvarsfördelning mellan Hyresgäst och hyresvärd för kommunala verksamhetslokaler SNÖ. Säkerhet KÖK H I S S A 1(6) GRÄNSDRAGNINGSLISTA Version: 6/2012 Bilaga 1 Ansvarsfördelning mellan Hyresgäst och hyresvärd för kommunala verksamhetslokaler SKYLTAR Blomlådor MARK Belysning SNÖ Säkerhet RAMPER Inredning Hörselslingor

Läs mer

Alfabetiskt innehållsförteckning. allmänbelysning 11 bord, stationära 2 bord-, mat-, skriv-,soff-,sammanträdes-,

Alfabetiskt innehållsförteckning. allmänbelysning 11 bord, stationära 2 bord-, mat-, skriv-,soff-,sammanträdes-, A Alfabetiskt innehållsförteckning Sid Sid allmänbelysning 11 bord, stationära 2 bord-, mat-, skriv-,soff-,sammanträdes-, 15 anslagstavlor 14 avlastnings-, lärosals-, läs arbetsbänkar, fast drift och kök

Läs mer

Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101

Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101 Ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och stadsdelsnämnd GÄLLER FRÅN 110101 Lista över ansvarsfördelning för drift och underhåll mellan Micasa Fastigheter och Nämnd för mark,

Läs mer

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Serviceguiden Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Om Locum Locum bildades i december 1991 ägs av Stockholms läns landsting är ett av Sveriges största fastighetsbolag. är latin

Läs mer

Serviceguide. Guide för Bygg och Fastighets tjänster. www.lio.se

Serviceguide. Guide för Bygg och Fastighets tjänster. www.lio.se Serviceguide Guide för Bygg och Fastighets tjänster www.lio.se 1 Serviceguide för våra hyresgäster Bygg och fastighet, är en del av FM centrum. I vårt uppdrag ingår att tillgodose verksamheternas behov

Läs mer

Gränsdragning och ansvarsfördelning mellan SHBK Fastighet och hyresgäst

Gränsdragning och ansvarsfördelning mellan SHBK Fastighet och hyresgäst 1 astställd av KsAU 2005-06-14 Rev 2006-03-28 Gränsdragning och ansvarsfördelning mellan SBK astighet och hyresgäst Syftet med denna gränsdragningslista är att skapa en så klar ansvarsfördelning och gränsdragning

Läs mer

GRÄNSDRAGNINGSLISTA FASTIGHETSFÖRVALTARE VERKSAMHET

GRÄNSDRAGNINGSLISTA FASTIGHETSFÖRVALTARE VERKSAMHET GÄLLIARE KOMMUN SAMARBETSATAL 1(6) GRÄNSDRAGNINGSLISTA ASTIGHETSÖRALTARE ERKSAMHET Denna gränsdragningslista reglerar ansvaret mellan nyttjare och fastighetsförvaltare. Med ansvar avses ägar- och kostnadsansvar.

Läs mer

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst

EXEMPEL. GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar. Fastighet. Hyresvärd. Hyresgäst GRÄNSDRAGNINGSLISTA LOKAL - uppdelning ägar- och underhållsansvar Datum Kontraktsnummer 1(5) Bilagenummer Diarienummer Fastighet Hyresvärd Hyresgäst Adress Rekommendationer om hur gränsdragningslistan

Läs mer

Gränsdragningslista - ägande, drift, underhåll, utbyte -

Gränsdragningslista - ägande, drift, underhåll, utbyte - Gränsdragningslista - ägande, drift, underhåll, utbyte - Bilaga nr 4a Hyreskontrakt nr i fastigheten 86012 0101 01 Rosenbuketten 8 i Malmö Hyresvärd Personnr/orgnr Bokbacken Fastigheter AB 556340-5538

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren gällande inre underhåll och reparationer Som bostadsrättsinnehavare måste du själv bekosta reparationer och förbättringar på sådant

Läs mer

Den 1 november Bakgrund. Vad blir bättre med detta system för er del? 1 (11)

Den 1 november Bakgrund. Vad blir bättre med detta system för er del? 1 (11) 1 (11) 2015-11-01 Samhällsbyggnad Kommunens verksamhetslokaler Cristoffer Hjert 0302-52 20 30 cristoffer.hjert@lerum.se Den 1 november 2015 startade Kommunens verksamhetslokaler (KVL) arbetet med att införa

Läs mer

Gränsdragningslista. kommunala verksamhetslokaler

Gränsdragningslista. kommunala verksamhetslokaler Gränsdragningslista kommunala verksamhetslokaler Gränsdragningslista Tydlig ansvarsfördelning I samband med att den nya hyresmodellen har tagits fram har även en gränsdragningslista för kontroll och ansvarsfördelning

Läs mer

Krysslista. Innehåll 2016-01-12

Krysslista. Innehåll 2016-01-12 2016-01-12 Krysslista Denna guide visar ansvarsfördelningen för samtliga lokaler som Stockholms stad hyr av SISAB. I krysslistan ser du vem som ansvarar för reparationer med mera av det som finns i fastigheten.

Läs mer

BILAGA 3 GRÄNSDRAGNINGSLISTA MELLAN LUNDS UNIVERSITET (HG) OCH WIHLBORGS (HV)

BILAGA 3 GRÄNSDRAGNINGSLISTA MELLAN LUNDS UNIVERSITET (HG) OCH WIHLBORGS (HV) BILAGA 3 GRÄNSDRAGNINGSLISTA MELLAN LUNDS UNIVERSITET (HG) OCH WIHLBORGS (HV) HG = Hyresgäst, HV = Hyresvärd Datum 2012-02-09 Utvalda delar av gränsdragningslistan (ej fullständig gränsdragningslista)

Läs mer

ANSVARSOMRÅDEN MELLAN HYRESVÄRD OCH HYRESGÄST. I samband med att HG hyr lokaler av HV har nedanstående ansvarsfördelning upprättats mellan HG och HV.

ANSVARSOMRÅDEN MELLAN HYRESVÄRD OCH HYRESGÄST. I samband med att HG hyr lokaler av HV har nedanstående ansvarsfördelning upprättats mellan HG och HV. sid 1 (8) GRÄNSDRAGNINGSLISTA Gällande fastigheten Knarrarnäs 4 ANSVARSOMRÅDEN MELLAN HYRESVÄRD OCH HYRESGÄST Hyresvärd, nedan kallad HV Hyresgäst, nedan kallad I samband med att hyr lokaler av HV har

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården. Mötesordning för ordinarie föreningsstämma 2012 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2012 i Brf. Humlegården Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Humlegården kallas härmed till ordinarie årsstämma i föreningen enligt följande: Datum: Onsdagen den

Läs mer

Hyresavtalsbilaga Ansvarsområde hyresvärd/hyresgäst

Hyresavtalsbilaga Ansvarsområde hyresvärd/hyresgäst Hyresavtalsbilaga Ansvarsområde hyresvärd/hyresgäst Gällande fr.o.m 2013-01-01 Upprättad 2006 - Reviderad 2012-01-12 Hyresavtalsbilaga Ansvarsområde hyresvärd/hyresgäst Innehållsförteckning Målsättning

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

TEKNISK SERVICE Vem gör vad?

TEKNISK SERVICE Vem gör vad? TEKNISK SERVICE Vem gör vad? Enkel handbok för dig som behöver hjälp av Teknisk service i Alnarp. 2008-03-13 Personal Tel. Huvudansvar Anneli Möller 070-2768812 Vaktmästeri område 1-4 (V/H husen) Göran

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Naturvetarhuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Johan Bures väg 14. Anläggninsnummer: J0008002. Byggår: 1966. Arkitekt: Hans Brunnberg. Naturvetarhuset Kortfakta Adress: Johan Bures väg 14 Anläggninsnummer: J0008002 Byggår: 1966 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Naturvetarhuset heter Peter Lundvall.

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten Lite goda råd till dig som flyttar. Det är mycket att tänka på när man skall flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt en kom-ihåg-lista

Läs mer

Vem svarar för underhållet?

Vem svarar för underhållet? Vem svarar för underhållet? Information till bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Åsunden. Denna information ger bostadsrättshavare vägledning om vem som svarar för underhållet inom olika områden

Läs mer

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden?

Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Boendeansvar vem ansvarar för underhållet av bostaden? Som en grundprincip gäller att bostadsrättshavaren, den boende, har ansvaret för underhållet av sin lägenhet, och att bostadsrättsföreningen ansvarar

Läs mer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer

Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14. Underhåll och reparationer 2010-05-20 Vem ansvarar för vad? En lathund för medlemmar i Brf Oliven 13-14 Underhåll och reparationer Brf Oliven 13-14, Oxelösund sida 1 av 5 1. Balkong Ingen målning, håltagning, påförande av material

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Visning När du sagt upp din bostad är den ledig för uthyrning. Det innebär att du måste ge nya hyresgäster möjlighet att komma och titta. Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun bygger i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan

Centralt och tillgängligt. boende i Karlaskolan Centralt och tillgängligt boende i Karlaskolan Vad är kooperativ hyresrätt? Kungsörs kommun har i samarbete med ett lokalt byggföretag, BroWest Bygg AB, byggt om före detta Karlaskolan till 15 lättillgängliga

Läs mer

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

TILL DIG SOM FLYTTAR. Information och tips för dig som bor i hyresrätt TILL DIG SOM FLYTTAR Information och tips för dig som bor i hyresrätt Kontakta gärna ditt bostadsföretag om det är något du undrar över. Viktigt att tänka på När du ska flytta är det en del att hålla reda

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

Några råd till dig som flyttar!

Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar! Besiktning Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då bostadens skick och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll.

Läs mer

Larm MARK. Hissa. VÄRME Cykelställ. Inredning. Grindar. Ramper KÖK. Gränsdragningslista. Belysning. Hörselslingor OVK VVS SKYLTAR SKADEGÖRELSE

Larm MARK. Hissa. VÄRME Cykelställ. Inredning. Grindar. Ramper KÖK. Gränsdragningslista. Belysning. Hörselslingor OVK VVS SKYLTAR SKADEGÖRELSE Gäller fr.o.m. 2013 Gränsdragningslista SFÖRDELNING MELLAN HYRESGÄST OCH HYRESVÄRD FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER Grindar Textil Belysning VÄRME Cykelställ SKYLTAR Hörselslingor Larm SKADEGÖRELSE SÄKERHET

Läs mer

I samband med Tillträdesdagen ska Tillträdessyn ske och eventuella kvarstående punkter i projektet redovisas i enlighet med Bilaga 6.

I samband med Tillträdesdagen ska Tillträdessyn ske och eventuella kvarstående punkter i projektet redovisas i enlighet med Bilaga 6. BILAGA 6 PROJEKTBESKRIVNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR Denna bilaga reglerar Hyresvärdens och Hyresgästens roller samt deras respektive rättigheter och skyldigheter under projekterings- och utförandefasen samt

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

ANSVARSGUIDE SERVICE- OCH DRIFTÄRENDEN FÖRSKOLOR GRUNDSKOLOR GYMNASIESKOLOR VÅRD- OCH ÄLDREBOENDEN PUBLIKA LOKALER

ANSVARSGUIDE SERVICE- OCH DRIFTÄRENDEN FÖRSKOLOR GRUNDSKOLOR GYMNASIESKOLOR VÅRD- OCH ÄLDREBOENDEN PUBLIKA LOKALER ANSARSGUIDE SERICE- OCH DRITÄRENDEN ÖRSKOLOR GRUNDSKOLOR GYMNASIESKOLOR ÅRD- OCH ÄLDREBOENDEN PUBLIKA LOKALER Innehåll i finns till för er 4 Så fungerar drift och service hos KAB 5 ARBETSGUIDE Allmänt,

Läs mer

GALAMIDDAGEN & BANKETTEN

GALAMIDDAGEN & BANKETTEN GALAMIDDAGEN & BANKETTEN THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE VÄLKOMMEN HEM TILL SKÖNDAL! 2 STORA SKÖNDAL KOMMUNIKATIONER OCH NÄROMRÅDE Stora Sköndal har ett mycket bra kommunikationsläge oavsett om du väljer

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM FLYTTAR UT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

TIPS TILL DIG SOM FLYTTAR UT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE TIPS TILL DIG SOM FLYTTAR UT THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE TIPS INFÖR FLYTT AVFLYTTNINGSINFORMATION GODA RÅD TILL DIG SOM FLYTTAR Det är mycket att tänka på när man flyttar från sin lägenhet. För att

Läs mer

Gränsdragningslista. under avtalstiden mellan. Burlövs kommun Burlövsbostäder Antagen entreprenör

Gränsdragningslista. under avtalstiden mellan. Burlövs kommun Burlövsbostäder Antagen entreprenör Sidan 1 av 7 Gränsdragningslista under avtalstiden mellan Burlövs kommun Burlövsbostäder Antagen entreprenör Sidan 2 av 7 I gränsdragningslistan anges endast generellt de installationer gjorda av hyresvärden

Läs mer

1 Fördelningen av underhållsansvaret mellan aktieägaren och bolaget 9

1 Fördelningen av underhållsansvaret mellan aktieägaren och bolaget 9 Innehållsförteckning Till läsaren 3 I INLEDNING 9 1 Fördelningen av underhållsansvaret mellan aktieägaren och bolaget 9 1.1 Huvudregel gällande underhållsansvar 9 1.1.1 Bolagets ansvar 9 1.1.2 Aktieägarens

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Vem gör vad? Läs om vad du själv får göra och vad Huge ansvarar för.

Vem gör vad? Läs om vad du själv får göra och vad Huge ansvarar för. Vem gör vad? Läs om vad du själv får göra och vad Huge ansvarar för. Hyresgästen ansvarar för att: Omgående rapportera när fel uppstår i lägenheten. Om hyresgästen vid upprepande tillfällen inte släpper

Läs mer

Arb.nr 1854 Datum 20xx-xx-xx GH PH 2013-09-11 GH PH

Arb.nr 1854 Datum 20xx-xx-xx GH PH 2013-09-11 GH PH 2013-09-11 1/7 ledn. /st Fas Ingår i VVS DENNA SIDA ENLIGT SENARE! GB GOLVBRUNNAR, totalt ca: 0 st x Ingår i VVS GR GOLVRÄNNOR, totalt ca: 0 st x Ingår i VVS GG GOLVGROP, totalt ca: 0 st x Ingår i VVS

Läs mer

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby

Förtydligande av ansvarsfördelning i enlighet med stadgar i Bostadsrättsföreningen Sanda Backe i Upplands Väsby Lägenheten Fasad Föreningen utvändig målning Medlemmen Entrédörr utvändig målning invändig målning, lås, handtag, invändigt foder, glas, ringklocka, brevinkast Bad /våtrum Kök stammar till lägenheten (ledning

Läs mer

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar.

Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Vem svarar för underhållet? Nuvarande och 2004 års normalstadgar. Tolkning av underhållsansvaret enligt Riksbyggens normalstadgar. Underhållsansvaret har förändrats i vissa avseenden jämfört med 2004 års

Läs mer

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr

KÖK Spis Med varmluftsugn och induktionshäll. 600 mm 7 945 kr 43 kr. Spis Med ugn och keramikhäll. 600 mm 6 180 kr 21 kr TILLVAL MICASA FASTIGHETER Vid mått som inte finns som standard lämnas offert. När både engångsbelopp och hyrestillägg per månad anges betalas båda beloppen. 2013-11-14 VARA BESKRIVNING FORMAT ENGÅNGS-

Läs mer

Rapport och information från fastighetsenheten oktober 2012

Rapport och information från fastighetsenheten oktober 2012 Tyresö kommun 2012-11-21 1(6) Konsult- och servicekontoret Rapport och information från fastighetsenheten oktober 2012 Ekonomi Månadens resultat visar på ett överskott om cirka 8 miljoner. Kommentar: Eftersläpning

Läs mer

Att tänka på när du skall. flytta

Att tänka på när du skall. flytta Att tänka på när du skall flytta Bra att veta när du ska flytta ut Tips på vägen för att underlätta flytten Börja flyttstäda redan veckan innan, avfrosta kyl/frys, städa golvbrunnar, putsa fönster, damma

Läs mer

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till

Vem ansvarar för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till SPAR DENNA Vem för underhållet i bostaden, föreningen eller medlemmen? (Ett komplement till föreningens stadg) Alla rör och ledning som du kan se, är medlemmens. I badrummet är inte ba ytskiktet utan även

Läs mer

Mot bakgrund av ovanstående har SL och BV träffat följande DRIFTAVTAL

Mot bakgrund av ovanstående har SL och BV träffat följande DRIFTAVTAL Bilaga 4 till Ändringsavtal avseende SL:s kapitalkostnadsersättningar 1(8) I samband med bolagiseringen av affärsverksamheten vid Statens järnvägar förvärvade Jernhusen AB (JAB) de s k pendeltågsstationerna

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1

Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 mars 2015/pelj Ansvarsfördelning mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare i Brf Grimskär1 Innehåll Väggar i Lägenhet... 1 Golv... 1 Innertak i lägenhet... 2 Dörrar... 2 Fönster, fönsterdörr och

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

Är det något du undrar över när det gäller din flytt? TILL DIG SOM FLYTTAR

Är det något du undrar över när det gäller din flytt? TILL DIG SOM FLYTTAR TILL DIG SOM FLYTTAR När du ska flytta är det mycket att hålla reda på. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det hela lite lättare. Förberedelser När du väl har sagt upp din lägenhet

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM:

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM: Veckostädning Den återkommande städningen kallas veckostädning. Tillsammans med oss är det Du som kund som bestämmer vilka rum i Din bostad som ska ingå och vad som ska göras. Normalt utför vi nedanstående

Läs mer

Gränsdragningslista Entreprenör vs programbolag (hyresgäst)

Gränsdragningslista Entreprenör vs programbolag (hyresgäst) Gränsdragningslista ntreprenör vs programbolag (hyresgäst) Reviderad 2012-09-24 RB Beteckningar enl AFF T = Tillsyn - åtgärder som omfattar observation av funktion hos ett objekt S = Skötsel, åtgärder

Läs mer

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder,

Byggdel Brf ansvar Brh ansvar Anmärkning 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder, Ytbehandling utsida Dörrblad, karm, foder, Sid 1 (5) Brf Valhall Ansvar för underhåll Tullgarnsgatan 23 2017 75317 Uppsala Styrelsen Brf Valhall tolkning av underhållsskyldighet enligt 32 i Bostadsrättsföreningens stadgar. I en Bostadsrättsförening

Läs mer

Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg upprättat med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd

Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg upprättat med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd Augusti 2008 Miljöförvaltningens exempel på städschema för förskolor i Göteborg upprättat med stöd av Socialstyrelsens allmänna råd Ansvarig för verksamheten ska inom ramen för egenkontrollen se till att

Läs mer

Rapport och information från fastighet och facility mars april 2015

Rapport och information från fastighet och facility mars april 2015 Tyresö kommun 2015-05-10 1 (7) Dnr: 2015KSM0001-043 Rapport och information från fastighet och facility mars april 2015 Ekonomi Jan-april. Mindre avvikelse till budget. Prognos 2015. 12 mkr 2.2 mkr Tomma

Läs mer

RL S STÄD PRISLISTA. Priserna för hemstädning gäller vid abonnemang varannan eller var fjärde vecka. Priserna är inklusive moms/exkl. fönsterputsning.

RL S STÄD PRISLISTA. Priserna för hemstädning gäller vid abonnemang varannan eller var fjärde vecka. Priserna är inklusive moms/exkl. fönsterputsning. Priserna för hemstädning gäller vid abonnemang varannan eller var fjärde vecka. Priserna är inklusive moms/exkl. fönsterputsning. Inställelseavgiften (ej skattereducerad) är en avgift som täcker administration

Läs mer

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter VEM ANSVARAR FÖR UNDERHÅLLET? 35-43 i stadgarna Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 35 Bostadsrättshavarens ansvar Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla det inre av lägenheten i

Läs mer

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004 Samverkanshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 4 Anläggninsnummer: J0008029 Byggår: 2004 Arkitekt: Huset är ritat av Peter Jönsson, Arkinova och slut Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för

Läs mer

Städtips. Till dig som flyttar

Städtips. Till dig som flyttar Städtips Till dig som flyttar Städa noggrant och lämna nycklarna i tid! När du flyttar är det många saker du måste tänka på - till exempel att någon annan kommer att flytta in efter dig. Därför är det

Läs mer

Fastighet- Fastighetsserviceavdelningen

Fastighet- Fastighetsserviceavdelningen & astighet- astighetsserviceavdelningen Gränsdragningslista A ansvarsfördelning mellan förvaltare och nyttjare vid kommunala lokaler och anläggningar Rev. 2014.05.07 Innehållsförteckning Gränsdragning

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen som hyresgäst i Forumgallerian och välkommen till Atrium Ljungberg AB. Här finner du information och det mesta som du behöver veta

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Att tänka på när du flyttar ut

Att tänka på när du flyttar ut Att tänka på när du flyttar ut Kreation.se 15-0191 Vi hoppas att du trivts med att vara hyresgäst hos oss på Växjöbostäder. Inför din avflyttning är det några saker du bör tänka på. För att göra det hela

Läs mer

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4

Idunavägen 4. Rymlig bostad på centralt läge! Götaland Kommun Uddevalla Storlek 145 m2. enligt överenskommelse. tidigast. Gatuadress Idunavägen 4 Idunavägen 4 Län Västra Götaland Typ Villa Kommun Uddevalla Storlek 145 m2 Område Gatuadress Idunavägen 4 Tillträde tidigast enligt överenskommelse Rymlig bostad på centralt läge! Fint och rymligt hus

Läs mer

Ansvarsfördelning vid reparationer för Tott Hotell Förening/Medlem/Driftsbolag

Ansvarsfördelning vid reparationer för Tott Hotell Förening/Medlem/Driftsbolag Ansvarsfördelning vid reparationer för Tott Hotell Förening/Medlem/Driftsbolag 1. LÄGENHETSDÖRR (LGH) Dörrblad, karm, foder (utsida) Dörrblad, karm, foder (insida) Låscylinder, låskistor, beslag och batteribyten

Läs mer

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring Utdrag (110221) ur Allmänt Villkor Willis Bostadsrättsföreningsförsäkring 2010-12-23 A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för bostadsrättshavare

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Gränsdragningslista. Ansvarsfördelning mellan hyresgäst och hyresvärd för kommunala verksamhetslokaler

Gränsdragningslista. Ansvarsfördelning mellan hyresgäst och hyresvärd för kommunala verksamhetslokaler Gränsdragningslista Ansvarsfördelning mellan hyresgäst och hyresvärd för kommunala verksamhetslokaler KOMMUNLOKALER STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN Gränsdragning och ansvar Gränsdragningslistan klargör

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som hyresgäst.

Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som hyresgäst. IVL Kortfakta Adress: Valhallavägen 81 Anläggninsnummer: A0043002 Byggår: Arkitekt: Erik Lallerstedt Allmänt Husansvar Fastigheten ägs och förvaltas av Akademiska Hus med IVL Svenska Miljöinstitutet som

Läs mer

Bagges fastighetsservice AB Kilbäcksgatan Flytta ut

Bagges fastighetsservice AB Kilbäcksgatan Flytta ut Flytta ut Uppsägningstid Det är alltid 3månaders uppsägningstid from nästkommande månad som gäller för bostadslägenheter. Uppsägningen måste vara oss skriftligen tillhanda innan månadsskiftet för att den

Läs mer

Till dig som flyttar FLYTT-TIPS. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det enklare för dig att flytta

Till dig som flyttar FLYTT-TIPS. Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det enklare för dig att flytta Till dig som flyttar Här hittar du viktig information och smarta tips som gör det enklare för dig att flytta Läs om hur du gör flytten lättare Är det något du undrar över när det gäller din flytt? Välkommen

Läs mer

Ordningsregler. i boendet

Ordningsregler. i boendet Ordningsregler i boendet 2012-03-12 Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Den dagliga kontakten med hyresvärd och med hyresgäster bygger på bestämmelser i hyresavtal och hyreslag, men också på många andra

Läs mer

Seniorlägenheter i Bodafors

Seniorlägenheter i Bodafors Seniorlägenheter i Bodafors Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst ansöker du om det hos kommunens biståndshandläggare, precis

Läs mer

Lokalprogram vid nybyggnad av grundskola för 100 elever, yta totalt ca 1250 kvm (exkl. idrott) Antal (fylls i av

Lokalprogram vid nybyggnad av grundskola för 100 elever, yta totalt ca 1250 kvm (exkl. idrott) Antal (fylls i av 2014-12-02 Sid 1 (5) Detta en är utgångspunkt för verksamhetens projektledare för att upprätta lokalprogram. Den ska anpassas efter projektet och kommer att ligga som grund för Lokalprogram vid nybyggnad

Läs mer

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20

Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Gränsdragningslista för bostadsrätter i Vimpeln 20 Brf = bostadsrättsföreningen Brh = bostadsrättshavaren Uppdaterad i januari 2012 1. Fasader Eventuell rengörning och utvändig målning Gäller vid normalt

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Seniorlägenheter i Malmbäck

Seniorlägenheter i Malmbäck Seniorlägenheter i Malmbäck Vad är en seniorlägenhet? En seniorlägenhet är i princip samma sak som ett vanligt boende. Om du behöver hemtjänst, trygghetslarm eller någon annan sorts hjälp ansöker du om

Läs mer

Kvarteret. Gräslöken i Genarp. Åtta parhuslägenheter

Kvarteret. Gräslöken i Genarp. Åtta parhuslägenheter Kvarteret Gräslöken i Genarp Åtta parhuslägenheter Bostadsområdet Gräslöken i Genarp Allmänt Bostadsområdet Gräslöken är en del av området Kryddvången vid norra infarten till Genarp. LKF har sedan tidigare

Läs mer

Underhåll och reparation av din bostad

Underhåll och reparation av din bostad Underhåll och reparation av din bostad EN GUIDE TILL HUR ANSVARSFÖRDELNINGEN SER UT Vem har underhållsansvaret? Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre. Underhållsansvaret regleras

Läs mer

KV. KÖPENHAMN 1 OMBYGGNAD FÖR EVAKUERING, HUS 3

KV. KÖPENHAMN 1 OMBYGGNAD FÖR EVAKUERING, HUS 3 KV. KÖPENHAMN 1 OMBYGGNAD FÖR EVAKUERING, HUS 3 RUMS/ÅTGÄRDSBESKRIVNING - HUS 3 VÅNING 4 SID 1 PLAN 4 TR - GENERELLA ÅTGÄRDER Enkel beskrivning som redovisar åtgärder i lägenheter. Arbeten skall utföras

Läs mer

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE

Mark-Vatten-Miljöcentrum, HUSGUIDE Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM HUSGUIDE Innehåll Allmän information... 2 Besöksadresser... 2 Tillgänglighet... 5 Parkering... 6 Brandskydd... 6 Nödlarm från hissar och RWC... 6 Inbrottslarm... 7 Dörrmiljö...

Läs mer

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande)

styrelsen 2. Styrelsen underrättar bostadsrättshavaren om godkännande 3. Eventuell besiktning (vid åtgärder som kräver styrelsens godkännande) RENOVERING OCH OMBYGGNATION Policy för medlemmar i Brf Pontonjären 3 Åtgärder som enligt Bostadsrättslagen (7 kap. 7 ) kräver styrelsens godkännande Ingrepp i bärande konstruktion Ändring av befintliga

Läs mer

Vad ingår i fastighetsköpet?

Vad ingår i fastighetsköpet? Vad ingår i fastighetsköpet? Om fastighetstillbehör och byggnadstillbehör Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

FLYTTRÅD. Till dig som flyttar!

FLYTTRÅD. Till dig som flyttar! FLYTTRÅD Till dig som flyttar! Några råd till dig som flyttar Det är mycket att tänka på när man ska flytta från sin lägenhet. För att underlätta för dig har vi sammanställt de viktigaste punkterna. besiktning

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts:

Läs mer