Gränsdragningslista. Vem ansvarar för vad i våra fastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränsdragningslista. Vem ansvarar för vad i våra fastigheter"

Transkript

1 Gränsdragningslista Vem ansvarar för vad i våra fastigheter

2 2

3 Innehållsförteckning 3

4 Gränsdragningslistan i Tyresö Gränsdragningslistan har tagits fram av tekniska kontoret i Tyresö kommun. Syftet med den är att precisera vad som ingår i hyran för dig som är hyresgäst i kommunens lokaler. Förvaltningar och andra hyresgäster hos oss ska veta vilka rättigheter och skyldigheter man har gentemot hyresvärden (tekniska kontoret). I den här listan vill vi: Klargöra vem som kan göra vad och vem som ska betala. Klargöra vilka åtgärder som ingår i bashyran 4

5 Ansvarsfördelning Tekniska kontoret ansvarar inför kommunstyrelsen för förvaltning, hyresgästanpassning, inhyrning och nybyggnation av kommunens fas tigheter. Det är fastighetsenheten (som fortsättningsvis beskrivs som hyresvärden) som svarar tekniskt och ekonomiskt för drift och underhåll av fastighet. Förvaltningarna (som fortsättningsvis beskrivs som hyresgästerna) tecknar avtal med tekniska kontoret som tillhandahåller lokalerna till självkostnad. Hyresvärdens mål är att hyresgästen ska ha trivsamma och funktionella verk samhetslokaler i Tyresö. Princip för gränsdragning Principen för gränsdragning mellan hyresvärden (Hv) och hyresgästen (Hg) är att hyres värden svarar för byggnaden och hyresgästen för den utrustning och/ eller inredning som behövs för att driva verksamheten. Föremål som är knutna till hyresgästens verksamhet, och som inte är avsedd för stadigvarande bruk i byggnaden, tillhör hyresgästen även om de är inbyggda. Felanmälan Hyresgästen ska omgående meddela hyresvärden om brister på fastigheten och i lokal, samt omedelbart anmäla fel. Se kontaktuppgifter på sidan 7 och 8. Strandskolan. 5

6 Tekniska och ekonomisk ansvars- och rollfördelning Gränsdragningslistan anger vad som bör gälla i ett normalfall för Tyresö kommuns byggande och förvaltning. De reglerar ansvars- och rollfördelningen mellan hyresvärden och hyresgästen vid investeringstillfället och under förvaltningen (drift och underhåll). Vid planering och projektering av ny- eller ombyggnad och då hyresavtal skrivs eller förnyas ska det hänvisas till riktlinjerna.. Internhyressystem Hyresvärden har ansvaret för att fastigheten är i gott skick och ska gå igenom gräns dragningslistan tillsammans med hyresgästen vid anskaffande av nya lokaler. Både hyres värden och hyresgästen rekommenderas ha gräns drag ningslistan till hands under hyrestiden, för att vid behov kunna informera sig om den överenskomna gränsen och att revidering genomförs då förändring uppstår. För att gränsdragningen ska fungera på avsett sätt är det viktigt att hyresgästen känner till var gränsen går. Ekonomiskt tänkande Gränsdragningen mellan hyresvärden och hyresgästen är utformat så att arbetena utförs av rätt man på rätt plats. Med detta menas den organisation, egen eller inhyrd, som kan genomföra arbetet på ett totaleko no miskt bästa sätt. När arbeten beställs via hyresvärden som hyresgästen ska betala ska alltid beställarkod uppges. Användningssätt Hyresgästen är skyldig att anmäla till hyres värden om användningssättet för en lokal eller om lokalens disposition ändras hyresvillkor anpassas därefter. Onormalt slitage Hyresgästen är ersättningsskyldig för onormalt slitage på fastighet/lokal. Befintligt skick Lokalen uthyres, om inte annat avtalats, i funktionellt skick och i enlighet med gällande lagar och allmänna villkor för internhyra. Ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad Hyresgästen har inte rätt att bygga om, måla om eller i övrigt ändra lokalen. Hyresgästen får inte heller utföra installationsarbeten som berör elsystem, ventilationssystem, vvs eller annan för fastigheten gemensam installation. När hyresvärden utför ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad för hyresgästens räkning ska det finnas en överenskommelse mellan parterna som reglerar omfattningen och kostnaderna. På särskilt uppdrag kan hyresvärden svara för nödvändiga åtgärder vid planering, anskaffning samt drift och skötsel av Inredning. Ovanstående gäller under förut sättning att hyreskontraktet inte anger annat. Avvikelser i enskilda fall som inte överensstämmer med riktlinjerna ska dokumenteras. 6

7 Vem ska du kontakta? Tekniska kontorets kundtjänst Felanmälan Beställning Förfrågan Utför gärna dina ärenden på intranätet Ring alltid kundtjänst när det är akut Telefon: Fax: intranat/kundtjanst E-post: Besök: Marknadsgränd 2, plan 7 eller tisdagar i Servicecenter kl Telefontid: Mån-tor , Fredag , dag före röd dag stänger vi klockan 12. stängt på röda dagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton andra öppettider under sommaren. Stående: Lollo och Alice Sittande: Jeanette och Ida Efter kontorstid: Vid fel på kommunens fastigheter, vattenskada, larm eller inbrott ring Kontaktpersoner på fastighetsenheten Kent Hammarberg Förskolelokaler Jonny Johnsson Kultur- och fritidslokaler Omsorgs-, äldre- och handikapplokaler Mahmood Gholamzadeh Skollokaler Jan Nilsson Fastighetschef 7

8 Sabotage, skada eller skadegörelse Detta bekostas av hyresgästen Konstaterat inre sabotage under pågående verksamhet. Konstaterat handhavandefel av maskin eller annan utrustning. För skadegörelse som uppstår som följd av hyresgästens verksamhet till exempel klotter på inredning eller fönster som krossats inomhus. Detta bekostas av hyresvärden All utvändig skadegörelse. Sabotage, skada eller skadegörelse ska alltid anmälas! Glaskross och klotter Svensk bevakningstjänsts felanmälan - blankett finns på intranätet på kundtjänsts sida. Bevakning och larm Fastigheterna/lokalerna bevakas utom kontorstid av ett vakbolag. Om larm har utlösts av misstag ring Larmcentralen , vi återkallande av väktare måste en kod uppges. Om avanmälan inte görs kommer utryckningen att debiteras hyresgästen. För mer information ring kundtjänst. Nycklar Hyresgästen ansvarar själv för sina nycklar. Det finns en ansvarig nyckelregistrerare för varje enhet/objekt. Vid stöld eller förlust av nycklar anmäler du det till er nyckelregistrerare. Hyresgästen svarar för samtliga följdkostnader. Nycklar, cylindrar med mera beställs av nyckelregistreraren. Formulär finns på intranätet på kundtjänsts sida. Hissar Hiss Elteknik. Telefon: När arbeten beställs via hyresvärden som hyresgästen ska betala ska alltid beställarkod uppges. 8

9 OBJEKT hg = EGNA LOKALER hg = INHYRDA LOKALER hg hg 2001 BERGFOTENS SKOLA BOU 2041 Kuben privat (Pysslingen) BOU 2131 Trollängen (äldreboende Trollbäcken) SOC 2244 Gbo Lindevägen 44 SOC 2002 KRUSBODA SKOLA BOU 2042 Sofiebergs förskola BOU 2132 Klinten privat (Fornuddsv.1) BOU 2245 Gbo Kanelgränd 22 SOC 2003 DALSKOLAN BOU 2043 Öringestugan BOU 2134 Breviksvägen 5 Hus + Backstuga SOC 2246 Gbo Kanelgränd 37 SOC 2005 FORELLSKOLAN BOU 2049 Loket BOU 2135 Kärrvägen 3 ET 2247 Gbo Koriandergränd 23 SOC 2006 FORNUDDENS SKOLA BOU 2051 Slottsvillan BOU 2136 Sjöhagsvägen 4 Gbo SOC 2248 Kanelgränd 22/lgh 101 SOC 2007 HANVIKENS SKOLA BOU 2052 Gbo Villa Granbacken SOC 2138 Prästgårdsvägen 1 fritidsgård BOU 2249 Kanelgränd 22 /lgh 102 SOC MÅNGÅRDEN-KRYDDGÅRDEN SOC 2054 Tärningen BOU 2186 Industrivägen/Backstuga SOC 2250 Kanelgränd 37/lgh 57 SOC 2009 NJUPKÄRRS SKOLA BOU 2056 Stjärnan privat BOU 2187 Gränsvägen SOC 2251 Kanelgränd 51/lgh 17 SOC 2010a NYBODA SKOLA BOU 2057 Breviks skola / förskola privat BOU 2188 Lupingränd 18 Stödgrupp SOC 2252 Kanelgränd 51/lgh 18 SOC 2010b BOWLING NYBODA SKOLA ET 2058 Solhem (Kobo) BOU 2189 Lupingränd 18 Stödgrupp SOC 2254 Bollmorav. 94 1tr/lgh 7 SOC 2011 STRANDSKOLAN /Strandpärlan BOU 2059 Hästhagen privat BOU 2190 Lupingränd 18 Stödgrupp SOC 2255 Bollmorav tr /lgh 104 / serv. SOC 2012 STIMMETS SKOLA BOU 2061 Granängsringen 38B. Outhyrd 2191 Lupingränd 18 Stödgrupp SOC 2256 Bollmorav tr/lgh 107 SOC 2013 FÅRDALA SKOLA BOU 2073 Tyresö praktik & Utveckling Granängsr 57 SOC 2192 Lupingränd 18 Stödgrupp SOC 2257 Bollmorav. 174 nb /lgh 169 SOC 2014 KUMLA SKOLA BOU 2077 Lammet Koriandergränd 4 BOU 2193 Lupingränd 18 Stödgrupp SOC 2258 Bollmorav. 140 nb/lgh 101 SOC 2015 TYRESÖ SKOLA BOU 2078 Diamanten Diamantgången BOU 2194 Angelikagränd 50/lgh 1/ servicelgh SOC 2259 Bollmorav tr/lgh 79 SOC 2016 SOFIEBERGSSKOLAN BOU 2082 Killingen Koriandergränd 48 BOU 2195 Angelikagränd 52/lgh 2 SOC 2260 Kanelgränd 22 nb/lgh 99 SOC 2017 TYRESÖ GYMNASIUM BOU 2101 Kringlan fritidsgård Trollbäcken BOU 2196 Angelikagränd 54/lgh 3 SOC 2261 Kyndelgränd 5 /lgh 111 SOC 2018 Kardemumman BOU 2102 Tyresö simhall KSF 2197 Angelikagränd 56/lgh 6 SOC 2262 Myggdalsv 104/lgh 504 SOC 2019 Trollsländan/Trollungen BOU 2103 Alby friluftsgård KSF 2198 Angelikagränd 58/lgh 5 SOC 2263 Granängen korttidsbo Granängsringen 25 SOC 2020 Rotviksstugan BOU 2104 Trollbäckens IP KSF 2199 Angelikagränd 60/lgh 4 SOC 2264 Mosaikgränd 33 Strandtorget/lgh19 SOC 2021 Trollebo privat BOU 2105 Industrilokaler Gudö ET 2200 Allhuset Tyda Kyrkvägen 2 SOC 2265 Pastellgränd 8 Strandtorget/lgh28 SOC 2022 Gunghästen BOU 2106 Trollbäckens bibliotek UTVF 2201 Ängsgården Kumla Allé 24 SOC 2266 Pastellgränd 8 Strandtorget/ lgh31 SOC 2023 Ringens förskola (fd Tunnbandet)Gran.r 68 BOU 2107 Källan natthärberge SOC 2205 TYDA Granängsringen 45 SOC 2267 Pastellgränd 4 Strandtorget/lgh37 SOC 2024 Farmarstugan BOU 2108 Bansjöbastun UTVF 2207 Björkbackens Servicehus / Rest. LYKTAN SOC 2268 Pastellgränd 4 Strandtorget/lgh40 SOC 2025 Kryddan privat BOU 2109 Kumlabadet KSF 2208 Granängen (annex till korttidsbo 2263) Granängsr 22 SOC 2269 Pastellgränd 4 Strandtorget/lgh41 SOC 2026 Fornuddens förskola (Parkvägen 5) BOU 2114 Ridskolan Fårdala gård KSF 2214 Tyresö Strands bibliotek UTVF 2270 Bollmorav. 90 nb/lgh 14 SOC 2027 Pusslet BOU 2116 Brandstationen KSF 2215 Bibliotek Tyresö Centrum UTVF 2271 Bollmorav. 142 nb/lgh 106 SOC 2028 Tomtmark Krusboda ET 2118 Persudde tennisbana UTVF 2216 TYDA Kumla Allé 7-9 SOC 2272 Bollmorav. 128 nb/lgh 77 SOC 2029 Sagan BOU 2119 Centralköket KSF 2218 Förråd Miljö- o bygglovs UTVF 2273 Pastellgr 4 / Strandtorget/lgh42/servicelgh SOC 2030 Karlavagnen privat BOU 2120 Bostad Herrgårdsvägen 21 ET 2219 Bollmora Föreningsgård UTVF 2274 Ungdomsgruppen (Vårdcentralen) SOC 2031 Hanvikens försk. (Skrindan, Hörnan) BOU 2121 Förråd Radiovägen 31 KSF 2230 Sjukhemsenhet Björkbacken Bollmorav 28 D SOC 2275 Öppnaförskolan Resursenheten(Vårdcentralen) SOC 2032 Speldosan BOU 2122 Bollmoravallen, Ishall KSF 2231 Björkebo Servicehus Bollmorav. 28 C SOC 2276 Tyresögården, Skarpnäck SOC 2033 Stenkulan BOU 2123 TK-verkstad KSF 2239 Björkdalen/Rehab-äldrecentr Bollmorav. 28 A-B SOC 2277 Missbruksgruppen (Vårdcentralen) SOC 2034 Ballongen BOU 2124 Ahlstorp UTVF 2240a Växhuset/Hästskon (Tyda, psykv. Hemtj. Steget) SOC 2278 Ungdomsmottagning (Vårdcentralen) SOC 2035 Båten BOU 2126 Bollmora Minigolf UTVF 2240b Vattenhuset ET 2279 Tyresö kommunalkontor 2036 Teddybjörnen BOU 2127 Scoutstuga Stordal UTVF 2241 Gbo Höglidsvägen 25A SOC 2281 MASTEN (C3-L,BoU-AC-Facket) 2037 Paletten BOU 2128 Industrilokal Strandallén 5 KSF 2242 Gbo Skälsätravägen 43 SOC 2286 Dagverk.äldre.Solgläntan (Vårdcentralen) SOC 2038 Kattfoten (Skälsätra) privat BOU 2129 Industrilokal TKV Thulevägen ET 2243 Gbo Persuddevägen 26 SOC 2299 Hobbylokal Sikvägen 12 (Arbetscentrum) UTVF 2039 Dalstugan BOU 2130 Ekorren, lagerbyggnad Gudö ET RÖTT Mahmood BLÅTT Kent GRÖNT Jonny RÖTT Mahmood BLÅTT Kent GRÖNT Jonny BOU Barn och utbildning, SOC Socialförvaltningen, BOU Barn och utbildning, SOC Socialförvaltningen, UTVF Utvecklingsförv. KSF Kommunstyrelseförv. ET extern, UTVF Utvecklingsförv. KSF Kommunstyrelseförv. ET extern,

10 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG MARK OCH TOMT Avskiljare för bensin, olja, fett, gips, sand etc Belysningsstolpar inklusive lampor och lysrör Blomlådor stationära både ut- och invändiga Cykelställ Flaggstänger, flaggor, linor, beslag etc. Grindar och staket Gångvägar, trappor, ramper, körytor Idrottsutrustning basketkorgar, bordtennisbord, linjemark.läktare, sarger, is och gräsplaner, belysning fotbollsplaner etc. Idrottsanläggningar Endast byggnader samt kyl aggregat för is banor Konstnärlig utsmyckning, stationära inklusive eventuell belysning Lekanordningar, stationära till exempel gungor och sandlådor Parkering, skyltar, markeringar Planteringar, gräs, träd, buskar samt klippning och ansning av dessa Renhållning, snöröjning och sandning/sandupptagning Trädgårdsmöbler, bänkar, bord mm (oftast fast monterade) Ytterbelysning BYGGNAD UTE OCH INNE SAMT INREDNING Anslagstavlor Arbetsbänkar i kök Arkivhyllor och arkivskåp Bastuinredning, lavar, aggregat stenar med mera är HGs ansvar Bibliotekshyllor Blomlådor, stationära, både ut- och invändiga Brandsäkra skåp 10

11 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG Brevlådor Britsar i vilrum Brännugnar inklusive ventilation och brandkrav Diskbänkbeslag Draperier, gardiner och mörkläggningsgardiner inklusive skenor,gardinkrokar och fästbeslag Elementskydd Fack (post/sorter/privat) och förvaringsboxar Garageportar och vikportar även brandstationen Grindar, invändiga Gymnastikredskap och inredning till exempel ribbstolar, bommar, linor, basketkorgar, nät och hänganordningar Hyllor, hyllställ och hängare Hänvisningsskyltar, verksamhet Inredning, bastu Inredning, köks- och fast garderobs- Kapphyllor i kommunikationsytor Klädskåp, klädställ, klädkrokar och elevskåp Klämskydd LAB - Armaturer i dragskåp LAB - Diskbänksbeslag och blandare LAB - Dragskåp, draghuvar, punktutsug, bänkar, armaturer, labtrattar, tryckfallsindikator LAB - Elinstallationer i labinredning LAB - Fotolabbänkar LAB - Förvaringsskåp, ventilerade LAB - Gasolskåp LAB - Genomräckningsskåp LAB - Giftskåp (ventilerade) LAB - Instrumentskåp 11

12 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG LAB - Nödduschar LAB - Utslagsbackar och vaskar som ingår i labinredningen Manöverpanel, utrustning Markiser inklusive eventuell automatik Monterskåp Mörkläggningsgardiner Nyckelskåp Orienteringstavlor Persienner Projektionsdukar, motordrivna och övriga Ramp/kil, entré Gäller det tillgänglighetsanpassning kontakta respektive förvaltare. Receptionsdiskar Scenridåer inklusive drivanordning Sittbänkar och bord, fast monterade Skrapgaller Skrivtavlor Skötbord Speglar Stegar, stationära Säkerhetsskåp Tankar, drivmedel Tankar, eldningsoljor För fastighetens uppvärmning Torkmattor- infällda Flyttbara torkmattor = HG Tröskelplåtar handikapp ditsatta av hyresgäst Vikväggar Värdeskåp i hygienutrymmen 12

13 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG HISSAR Hissar, hisslarm, larmtelefon Lyftanordning, patientlyftar, lyftbord, pelarlyft Gödseltransporttör samt pumpar och omrörare Höhissar DÖRRAR FÖNSTER/GLAS Dörrar samt dörrar med glaspartier Dörrtrycken, dörrstoppare, dörrstängare Dörröppnare och -stängare inklusive automatik Handikappanpassad automatik tillhör verksamheten Dörröppnare och -stängare, skallås Fönster bänkar, dörrar, beslag etc LÅSANORDNINGAR Lås administration skallåsning Lås administration verksamhet Lås dörrtrycken, kistor, cylindrar Lås kodlås, kortläsare, porttelefon, passagekontroll OBS! I kommunhuset är det hyresvärden Lås utökning, nyanskaffning, cylindrar, nycklar etc. Bekostas av hyresgästen. Beställs alltid via hyresvärden. VATTEN AVLOPP VENTILATION VÄRME KYLA Autoklav anläggning samt spolo-bäckentvätt Bensinpumpar Blandare och kranar, fast inredning Centraldammsugare Djurdricksanordningar Duschdraperier/stänger/väggar Gasanläggning Högtryckstvätt Luftrenare Rensning avlopp Rengöring av silar och galler gör hyresgästen 13

14 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG Sanitetsporslin Slangar, kök och bad Slangar till utkastare Tryckluftsanläggningar centralförsöjning Toalettstolar och urinoarer Tvättställ och handfat Utslagsbackar (ej i LAB) Vattenutkastare Ventilationsanläggning allmän Kyla, luft, fukt, värme Toalettsits AVFALLSHANTERING Kompost Kompost, automatisk kompostanläggning Miljöhus och miljöbox Papperskorgar stationära Sopkärl, sopskåp, källsorteringskärl, inredning soprum etc Sopkärl, sophantering, intern verksamhet Sopkylar BRAND OCH SÄKERHET Brand, utrymningslarmanläggningar Detektorer, magnetkontakter, sprinkler, stängare. Falsklarm = hyresgäst. Brandsläckare, brandposter Inbrottslarm Inbrottsskydd, galler etc Larm trygghet, överfall, patientsignalsystem. Utrymningsskyltar och -tavlor EL OCH ARMATURER Allmänbelysning, fast installerade armaturer inklusive raster Belysning, arbetsplats, verksamhet Golvlampa, skrivbordslampa, punktbelysning, blomlampa, konstnärlig utsmyckning etc 14

15 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG Belysning, byte av lampor, lysrör och glimtändare Belysning, hänvisningsskyltar till verksamhet Belysningsregleringspanel, ljusbord Eluttag Eluttag bilvärmare Fastighetsnät, el-kanalisation Jordfelsbrytare, reparation Kommunikationsanläggning Mast, mastfäste, takgenomföring Nödstopp till verksamhetens maskiner Träslöjd mekanik och teknik Omformare och likriktare, lokala till exempel spänningsstabilisator Platsbelysning, stationär kök, hygien och sanitet Strömbrytare och dimmer Skyddsanording för kraftmätning, fast installation Säkringar Timer till kaffebryggare, micro etc Ytterbelysning TELE, DATA- OCH SVAGSTRÖMSANLÄGGNINGAR Antenn, lokala Antenn och centralantenn AV-utrustning, anläggning Centralradioanläggning Datanät (stativ, jackuttag, kanalisation) Driftlarm Högtalaranläggningar Hörselslinganläggningar Porttelefon, entrésignal, rastsignal, snabbtelefon, patientövervakning Entresignalanläggningar Telefonhytter, huvar till telefoner 15

16 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG Telenät, stativ, jackuttag, kanalisation Televäxlar och -apparater samt fax Ur, centralur, anläggning Ur, lokala samt fasad Ur, stämpelur, tidkontrollanläggning SKYLTAR Fasadskyltar samt skyltbelysning Hänvisningsskyltar, allmänna Hänvisningsskyltar, verksamhet Orienteringstavlor Utrymningsskyltar KÖK VITVAROR (storkök, skolor, förskolor, personalrum) Diskmaskin och doseringsutrustning Drickakyl, serveringskyl Frysrum och frysskåp Glassbox och frysbox Kaffeautomat och kaffebryggare Kokerier och kokgrytor Kylskåp och kylrum Köksfläktar Rengöring och byte av filter = HG Maskiner och handredskap Skärmaskin,vispar, potatisskalare, konservöppnare m m Vid felanmälan av vitvaror uppge fakta om maskinen, dvs märke och nummer. 16

17 Gränsdragningslista Vid flytt, utökning och nyanskaffning är hyresgästen ansvarig Område HV HG Mikrovågsugn Pentryenheter, typ Trinette Serveringsdiskar och -vagnar Spisar, stekbord och stekhällar Spiskydd = HG Tippskydd = HV Ugn, varmluftsugn Värmerier, värmeskåp etc KÖK FÖR UTBILDNING (hemkunskap, rehab med mera) Diskmaskin, kyl, frys, micro, spis, tvättmaskin och torktumlare KÖK I BOSTÄDER (till exempel inom handikappomsorg) Diskmaskin Kyl och frys Mikrovågsugn Spis Övrigt TVÄTTUTRUSTNING I BOSTÄDER Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp TVÄTTSTUGA FÖR BOENDE (gemensam) Tvättmaskin, torktumlare och torkskåp Rengöring av filter = HG Övrigt TVÄTTUTRUSTNING I SKOLOR OCH FÖRSKOLOR (daglig verksamhet) Manglar Torkskåp Rengöring av filter = HG Torktumlare Tvättbänkar Tvättmaskin Övrig utrustning Vid felanmälan av vitvaror uppge fakta om maskinen, dvs märke och nummer. 17

18 Syftet med gränsdragningslistan är att precisera vad som ingår i hyran för förvaltningar och andra hyresgäster i Tyresö kommuns lokaler. Du ska veta vilka rättigheter och skyldigheter hyresgästen har gentemot tekniska kontoret. I listan hittar du svaren på: vem kan göra vad och vem som ska betala? vilka åtgärder ingår i bashyran? Tekniska kontoret Besöksadress Marknadsgränd 2, 7 tr Telefon kundtjänst Fax E-post Producerad av tekniska kontoret och informationsheten oktober 2009

Sid 1(3) Ansvar Objekt Avtal Projekt 6287 1320 002 HYRESKONTRAKT LOKAL Hyresvärd Malmö kommun, genom dess Servicenämnd affärsområde Stadsfastigheter Deb År Månad Dag Sign Ou År Månad Dag Sign Hyresgäst

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE

Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE DIARIENUMMER XXX-XXXX/XXXX 2008-XX-XX GÅ IN UNDER VISA SIDHUVUD OCH SIDFOT FÖR ATT ÄNDRA DENNA TEXT Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE INNEHÅLL

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Bo bra. Kortfattad ABC för våra bostadshyresgäster

Bo bra. Kortfattad ABC för våra bostadshyresgäster Bo bra Kortfattad ABC för våra bostadshyresgäster Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många andra skrivna

Läs mer

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss.

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Bo bra student ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler 1 Information om Goda råd och Allmänna regler Det här en sammanställning av allmän information som bör kunna ge svar på de vanligaste frågorna som

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Varmt välkommen till Bostadsbolaget! Regler och råd för ett trivsamt boende

Varmt välkommen till Bostadsbolaget! Regler och råd för ett trivsamt boende Varmt välkommen till Bostadsbolaget! Regler och råd för ett trivsamt boende Vi är måna om att du trivs hos oss I den här broschyren har vi samlat regler och råd om ditt boende. Den täcker det mesta, men

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 13 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Trivsel HANDBOK 2015-2016. Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo.

Trivsel HANDBOK 2015-2016. Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo. Trivsel HANDBOK Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo. 2015-2016 1 Längta hem Trivselhandboken ger svar på de vanligaste frågorna för dig som bor hos Partillebo. Vi vill att du ska trivas hos

Läs mer

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna Information till dig som flyttar in VÄLKOMMEN TILL NYBRO BOSTAD Nybro Bostads AB är ett kommunalt aktiebolag. Vi äger och förvaltar ca 2000 lägenheter samt

Läs mer

Flik 0. Pärm försättsblad

Flik 0. Pärm försättsblad Flik 0 Pärm försättsblad 0 Pärm försättsblad 0 Innehållsförteckning 1 Välkommen till bostadsrättsföreningen Tomtebo! 2 Tomtebos ordningsregler och stadgar 3 Fastighetsförvaltning och vicevärd 4 Avfallshantering

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) VÄLKOMMEN Styrelsen

Läs mer

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö

Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö Uppdaterad 2013-04-11 Trivselregler Brf. Nyängen i Vendelsö För att vi ska trivas tillsammans har föreningen satt samman några enkla trivselregler. Grovsoprum öppet måndagar 18:30-19:00... 3 Hushållssopor...

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer