Ove Svenson, utvecklingsstrateg Mötesanteckningar personalberedning Kl Kommunhuset Norberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-05-27. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar personalberedning 2013-05-17 Kl. 10 12 Kommunhuset Norberg"

Transkript

1 Ove Svenson, utvecklingsstrateg Mötesanteckningar personalberedning Kl Kommunhuset Norberg Närvarande ledamöter Staffan Jansson ordförande Hans Strandlund Ingrid Noord Silversten Rolf Hahre Pelle Strengbom Elizabeth Salomonsson Björn Larsson Tommy Sunivsson Britt-Inger Fröberg Elisabeth Wäneskog Västerås Landstinget Arboga Hallstahammar Kungsör Köping Norberg Skinnskatteberg Surahammar Västerås Frånvarande ledamöter Bengt Lindgren Ulrika Spårebo Denise Norström Fagersta Sala Landstinget Inbjuden Mats Wistrandh HR-strateg Västerås stad Ärende VKL;s styrelses uppdrag till personalberedningen att kartlägga kompetensbehovet inom länets kommuner och landsting under perioden Bakgrund Uppdraget formulerades av styrelsen våren 2012 och togs upp vid personalberedningens möte Beslutet i personalberedningen blev att uppdra till länets personalchefsnätverk att ta fram ett underlag som ska redovisas den 16 oktober Utöver framtagandet av faktiska personalbehovet, baserat på pensionsavgångar, har ett arbete genomförts av VKL tillsammans med personalchefsnätverket som på ett mer fördjupat plan beskriver kompetensbehovet. Mats Wistrandh redovisade personalchefernas utvidgade syn på kompetens- och anställningsbehovet för de kommande 5 åren. (Bifogad PP-presentation). Materialet innehåller en rad förslag på åtgärder som vi kan arbeta med gemensamt i länet. Beredningen diskuterade personalchefernas synpunkter och var rörande eniga om att åtgärder måste vidtas inom området kompetensförsörjning. VKL undersöker möjligheter till finansiering för att skapa en resurs som arbetar vidare med de förslag som utarbetats till beredningen. Ordförande Staffan Jansson presenterar personalberedningens förslag till VKL styrelse den 6 september. Nästa möte i personalberedningen är 20 september kl i Västerås För anteckningarna Ove Svenson

2 VKL Behovet av kompetensförsörjning gemensam strategi och redovisning av statistik på länsnivå Motverka konkurrens och underlätta gemensamma åtgärder som främjar möjligheterna att erhålla kompetent arbetskraft i länet på kort och lång sikt Styrelsen beslutar att: Uppdra till personalberedningen att presentera en sammanställning på länsnivå av kompetensbehovet inom kommuner och landsting utifrån huvudmännens befintliga statistik 1

3 VKL Kommuner Pensionsavgångar personer under 5 år främst inom vård och omsorg samt skolverksamheterna Rekryteringsbehov Ca personer under 5 år (antagande om 30% av V-ås volym på från övriga kommuner) Landsting Pensionsavgångar 800 personer, varav ett stort antal Läkare Rekryteringsbehov Ca personer Totalt Rekryteringsbehov i Länet Ca

4 VKL Förslag på gemensamma satsningar i länet Traineeprogram Utökad introduktion Kompetenscenter/gemensam organisation för upphandlare och jurister Yrkesstolthet inspiration och metodutveckling Gemensam marknadsföring utåt när det gäller kommunala/offentliga yrken Ledarutveckling Aspiratprogrammet Mentorsprogram Attraktion / Stolthet / Kompetensförsörjning Ledarskap/ Mentorskap 3

5 Attraktion / Stolthet / Kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsprocessen guide Riktlinjer i Västerås stad Omvärld Guide Affärs & Verksamhetsidè Vision Strategi Kompetens Behov & Krav Guide Arbetsgivarmärket Ekonomi Politik Lagstiftning Teknik Socialt Miljö Marknad Media Opinion Kommunikation Plan & Mål Flerårsplan Verksamhetsplan Lokala planer Analys Guide Val av strategi och handling Attraktionskraft Rekrytering Kompetens utveckling MÅL Invärld Uppföljning Mål & Resultat Leveranser Kompetens profiler Medarbetar plan Befintlig Kompetens Guide Omställning Lärande PEJL 4

6 Strategier Externt fokus synliggöra och medvetandegöra Universitet/Högskola arbetsmarknadsdagar Arbetsmarknad - mässor Målgruppsanpassad kommunikation budskap Yrkesambassadörer Praktik och Ex jobb utveckla förutsättningar för en hållbar process SYV - öka kunskap om en arbetsmarknad i förändring Jobba i Västerås - arbetsmarknadskunskap Attraktiv PRAO Stärka organisationsidentitet tydliggöra och medvetandegöra Ledarskapsutbildning som kulturbärare Ledarskap för : Helhetssyn,Sammanhang & Stolthet Central introduktion - Ny Medarbetare - introduktionsprogram och Praktisk info till chefer Gemensamma Värderingar Visuell identitet för enhetlighet Rekryteringsprocess bärare av varumärket Bästa möjliga rekryteringsprocess - genomföra vår rekryteringsprocess i varje rekrytering 5

7 STOLT projektet Fokusgrupper Lärcirklar Medarbetare Enkäter mäta yrkesstolthet organisationsidentitet WS WS WS Sen Hösten 2013 Rapport resultat och förslag till utvecklingsprojekt i kommunerna Fokusgrupper Lärcirklar Chefer Vad är det som bygger organisationsidentitet Ledarskap Beteende Filosofi Chef Röjer hinder Jobbar uppåt och för MIG Påverkansgrad Inflytande Delaktighet Helhetssyn & Sammanhang där den egna förvaltningen är mest betydelsefull men helheten måste belysas Uppdrag Strategier Målbilder Verksamheter Aktiviteter Resultat

8 Ambassadörsuppdraget: Tydligt uppdrag från Personaldirektör och Förvaltningschef Attraktionskraft Stärka varumärket som attraktiv arbetsgivare genom att visa vad vad Jobba med det viktigaste! är i verkligheten Yrkesambassadörer Särskilt uppdrag till viss medarbetare som förväntas inom ramen för sin befattning avsätta tid för sitt uppdrag motsvarande 2-3 tillfällen/år samt vid nätverksmöten och kompetensutveckling En ambassadör är en medarbetare som personifierar engagemang och motivation, tror på, vet och kan om Västerås stad. Känner till rekryteringsbehovet Har yrkeskunskap, erfarenhet, är kommunikativ sjuksköterskor, undersköterskor förskollärare, lärare ingenjörer, tekniker, Arkitekt socionomer, SYV, HR, Miljöstrateg, Samhällsbyggnadsstrateg Jurist, Ekonom

9 Arbetsmarknadskunskap Att närvara och föreläsa om respektive kommun som arbetsgivare vid initiativ från JIV gällande Arbetsmarknadskunskap. 8

10 Attraktiv PRAO Att påvisa attraktiviten och mångfalden av olika yrken inom en kommun Att få elever i årskurs 9 att bli nyfikna och intresserade av oss som en framtida arbetsgivare Att elever inser vikten av vara aktiva i utbildningsval för framtida jobb. Innehåll En varierande PRAO vecka för eleverna där de presenteras en mångfald av arbetsplatser och olika yrken med ett nytt tema varje dag. Visa på stolthet och engagemang hos medarbetare Där vi väljer speciella PRAO arbetsplatser där framtida rekrytering kommer att vara stort.(förskolan, vården, olika teknikyrken/ingenjör) Resultat i Västerås 6 tillfällen ca 70 elever = ökning av antalet platser från ental till flertal. Förmedlat positiv bild av staden som AG och fått kvitto på detta.. Handledare som känner ökad stolthet och organisationsidentitet 9

11 Studie och Yrkesvägledare SYV Verka för ett Huvudmannaskap långsiktighet gällande mål, strategi, leverans och kompetensutveckling för yrkesgruppen Studie och Yrkesvägledare ( SYV) - Öka kunskap om en arbetsmarknad i förändring - Ökad förmåga att agera i rollen ( eget uppdrag ansvar förhållningssätt) 10

12 Ledarskap/ Mentorskap Ledarprogram - Aspirant Hur det är att vara chef vet bara chefer. Men efter genomgånget aspirantprogram har du större möjlighet att föreställa dig vad det kan innebära, eftersom programmet ger en övergripande bild av ledarskap. Programmet genomförs i samarbete med länets kommuner. Målgrupp Aspirantprogrammet vänder sig till dig som är nyfiken på att veta lite mer om ledarskap. Platserna är begränsade. Därför sker ett urvalsförfarande. Innehåll Ledarskap, personlig utveckling, styrning och ledning, omvärldsorientering 11

13 Framtidens ledarskap, 10 hp FRAMTIDENS LEDARSKAP KOMMUNIKATION OCH UTVECKLING Ledaren organisationen omvärlden Ledaren gruppen 1. Perspektiv på ledarskap 2. Systemförståelse, verksamhetsstyrning 3. Hållbara relationer 4. Medarbetarskap och sociala relationer Medarbetaren och gruppen 12

14 Mentorskap Utbildning mentorer 1/2-1 dag vad är mentorskap förväntningar samtalsteknik mentorns roller Kick Off mentorer och adepter 1-1,5 dag ofta med en halvdag med bara adepter vad är mentorskap förväntningar Mentorprogram 13

15 Swot-analys - jobb i Västmanland VKL Samverkan offentligt/näringsliv Styrkor Svagheter Insikt Helhet,angelägenhetsgrad & behov- Politisk samsyn Kompetensförsörjning Pragmatism Resurser varierar i länets kommuner (HR) Handlingskraft Lyskraft Möjligheter Hot Kompetensplattform Gott om jobb Stora arbetsgivare Trygg arbetsgivare MDH Arbetsmarknadskunskap Attraktiv PRAO Traineeprogram Collegebildningar Praktik & Examensjobb Omedvetenhet inom organisationer om vikten av organisationsidentitet och stolthet hos medarbetare Oförmåga att förmedla Lyskraft för att attrahera Totalt Rekryteringsbehov i Länet Ca 9 000

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018 Inledning Kompetensförsörjningsstrategin utgår från omvärldsbevakning inom olika områden och perspektiv såväl det europeiska, nationella som det lokala. Faktorer som påverkar arbetet framåt handlar bl.a.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension

Aktuellt från VKL. Ing-Marie går i pension Aktuellt från VKL Ett resultatrikt år några höjdpunkter VKL:s fokus på de nationella överenskommelserna och på fördjupat samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och landsting ger resultat över tid.

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernstab HR Lisa Davidsson HR-strateg 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGSPLAN Datum 2015-03-09 Dnr 0900843 1 (14) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2018 1. Inledning ska vara

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning Revisionsrapport Kompetensförsörjning Skellefteå kommun Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Maria Strömbäck Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning 1 2. Bakgrund och uppdrag 5 2.1.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Örebro län

Vård- och omsorgscollege Örebro län Vård- och omsorgscollege Örebro län Regional återcertifieringsansökan 2012-2014 Maria Sahlén Eriksson Dnr. 11 Innehåll 1 Varför Vård- och omsorgscollege?... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Analys/bakgrund...

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Lärande utvärdering. Granskning av ett ESF-projekt: Kompetensutveckling Inom Vård och Omsorg, kallat KIVO 2013-04-12

Lärande utvärdering. Granskning av ett ESF-projekt: Kompetensutveckling Inom Vård och Omsorg, kallat KIVO 2013-04-12 Akademi för Utbildning, Kultur och Kommunikation Lärande utvärdering Granskning av ett ESF-projekt: Kompetensutveckling Inom Vård och Omsorg, kallat KIVO 2013-04-12 Elisabeth C Andersson följeforskare

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Personal- och utbildningsbokslut

Personal- och utbildningsbokslut Personal- och utbildningsbokslut 2013 1 Innehåll Personal- och utbildningsbokslut 2013...3 Kompetens och engagemang förutsättning för utveckling...4 Attraktiv arbetsgivare allt vi gör har betydelse...5

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer