Personalchefernas sammanställning av pensionsavgångar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-10-09. 1. Personalchefernas sammanställning av pensionsavgångar 2012 2016"

Transkript

1 Ove Svenson, utvecklingsstrateg Ledamöter personalberedning Personalchefer Kallelse/inbjudan Personalberedning VKL Tisdag 16 oktober Kl Rådhuset Köping Ärenden 1. Personalchefernas sammanställning av pensionsavgångar Två huvudområden är identifierade 1. Hur rekryterar och behåller vi strategiskt viktiga specialistkompetenser? 2. Hur kan vi jobba mer tillsammans för att stärka den kommunala verksamhetens ag-märke? Strategiska specialistkompetenser, svåra att rekrytera Vi tror det är svårt att utveckla den här delen gemensamt även om nätverkande och mentorskap kan vara intressanta insatser i den delen. Vilka kompetenser egentliger är kritiska? Idag är det även stora grupper så som lärare. Övergripande Ag-märket En liten avsiktsförklaring för arbetet: a. Vi har en gemensam inställning om att det som är bra för en kommun är bra för alla! b. Vi vill samarbeta med en inställning om att vi stöttar varandra, inte konkurrerar. c. Vi vill jobba långsiktigt. d. Vi kan ta hjälp av SKL:s material och initiativ om Sveriges viktigaste jobb e. Vi kan tillsammans identifiera kompetensförsörjningsprocessens kritiska delar och inspirera varandra till aktiviteter samt utveckla sådana marknadsförande insatser som vi med fördel kan genomföra gemensamt t ex: f. Se över kompetensförsörjningsprocessen g. Traineeprogram av olika slag h. Arbetsmarknadskunskap. Jobba i Västerås i. Yrkesstoltheten j. Ex-jobben k. Samarbeta om traineeprogram

2 Ove Svenson, utvecklingsstrateg l. Gemensam utbildning för chefer m. Nätverk, mentorer osv för chefer över kommunen n. Yrkesambassadörer o. Mentorer till gymnasieelever p. Chefsfrågan q. Prao r. Högskolekontakterna s. Utveckla tankarna om alternativa karriärvägar 2. Övriga frågor 3. Nästa möte för personalberedningen 16 november kl på VKL? Välkomna! Staffan Jansson, ordförande

3 Två huvudområden identifierades: Hur rekryterar och behåller vi strategiskt viktiga specialistkompetenser? Hur kan vi jobba mer tillsammans för att stärka den kommunala verksamhetens ag-märke?

4 Strategiska specialistkompetenser, svåra att rekrytera Vi tror det är svårt att utveckla den här delen gemensamt även om nätverkande och mentorskap kan vara intressanta insatser i den delen. Vilka kompetenser egentliger är kritiska? Idag är det även stora grupper så som lärare.

5 Övergripande Ag-märket En liten avsiktsförklaring för arbetet: Vi har en gemensam inställning om att det som är bra för en kommun är bra för alla! Vi vill samarbeta med en inställning om att vi stöttar varandra, inte konkurrerar. Vi vill jobba långsiktigt. Vi kan ta hjälp av SKL:s material och initiativ om Sveriges viktigaste jobb T

6 Övergripande Ag-märket Vi kan tillsammans identifiera kompetensförsörjningsprocessens kritiska delar och inspirera varandra till aktiviteter samt utveckla sådana marknadsförande insatser som vi med fördel kan genomföra gemensamt t ex: Se över kompetensförsörjningsprocessen Traineeprogram av olika slag Arbetsmarknadskunskap. Jobba i Västerås stad Yrkesstoltheten Ex-jobben Samarbeta om traineeprogram Gemensam utbildning för chefer Nätverk, mentorer osv för chefer över kommunen Yrkesambassadörer Mentorer till gymnasieelever Chefsfrågan Prao Högskolekontakterna Utveckla tankarna om alternativa karriärvägar

7 Gemensamma satsningar i länet Traineeprogram Utökad introduktion Kompetenscenter för upphandlare och jurister Yrkesstolthet inspiration och metodutveckling från ex vis Vattenfall Gemensam mf utåt när det gäller kommunala/offentliga yrken Ledarutveckling MDH Aspiratprogrammet Mentorsprogram (Mdh har utbildning för mentorer att erbjuda)

8 Fagersta huvudgrupp AID Antal 10 Ledningsarbete Handläggar- o administratörsarb Vård- o omsorgsarbete Rehab o förebyggande arbete 0 35 Socialt o kurativt arbete Skol- o barnomsorgsarbete Kultur-, turism-, o fritidsarbete Teknikarbete 0 52 Hantverkararbete mm Köks- o måltidsarbete Städ, tvätt o renhållningsarbete Total per år Norberg Pensionsår huvudgrupp AID Antal 10 Ledningsarbete Handläggar- o administratörsarb Vård- o omsorgsarbete Rehab o förebyggande arbete Socialt o kurativt arbete 0 40 Skol- o barnomsorgsarbete Kultur-, turism-, o fritidsarbete 0 50 Teknikarbete 0 52 Hantverkararbete mm 0 60 Köks- o måltidsarbete Städ, tvätt o renhållningsarbete 0 total per år Skinnskatteberg Pensionsår huvudgrupp AID Antal 10 Ledningsarbete Handläggar- o administratörsarb Vård- o omsorgsarbete Rehab o förebyggande arbete Socialt o kurativt arbete Skol- o barnomsorgsarbete Kultur-, turism-, o fritidsarbete Teknikarbete Hantverkararbete mm 0 60 Köks- o måltidsarbete Städ, tvätt o renhållningsarbete total per år Hallstahammar Pensionsår huvudgrupp AID Antal 10 Ledningsarbete Handläggar- o administratörsarb Vård- o omsorgsarbete

9 30 Rehab o förebyggande arbete Socialt o kurativt arbete Skol- o barnomsorgsarbete Kultur-, turism-, o fritidsarbete Teknikarbete Hantverkararbete mm Köks- o måltidsarbete Städ, tvätt o renhållningsarbete total per år Köping Pensionsår huvudgrupp AID Antal 10 Ledningsarbete Handläggar- o administratörsarb Vård- o omsorgsarbete Rehab o förebyggande arbete Socialt o kurativt arbete Skol- o barnomsorgsarbete Kultur-, turism-, o fritidsarbete Teknikarbete Hantverkararbete mm Köks- o måltidsarbete Städ, tvätt o renhållningsarbete total per år Sala Pensionsår huvudgrupp AID Antal 10 Ledningsarbete Handläggar- o administratörsarb Vård- o omsorgsarbete Rehab o förebyggande arbete Socialt o kurativt arbete Skol- o barnomsorgsarbete Kultur-, turism-, o fritidsarbete Teknikarbete Hantverkararbete mm Köks- o måltidsarbete Städ, tvätt o renhållningsarbete total per år Kungsör Pensionsår huvudgrupp AID Antal 10 Ledningsarbete Handläggar- o administratörsarb Vård- o omsorgsarbete Rehab o förebyggande arbete Socialt o kurativt arbete Skol- o barnomsorgsarbete Kultur-, turism-, o fritidsarbete 0 50 Teknikarbete 1 1

10 52 Hantverkararbete mm Köks- o måltidsarbete Städ, tvätt o renhållningsarbete total per år Västerås Pensionsår huvudgrupp AID Antal 10 Ledningsarbete Handläggar- o administratörsarb Vård- o omsorgsarbete Rehab o förebyggande arbete Socialt o kurativt arbete Skol- o barnomsorgsarbete Kultur-, turism-, o fritidsarbete Teknikarbete Hantverkararbete mm Köks- o måltidsarbete Städ, tvätt o renhållningsarbete total per år Arboga Pensionsår huvudgrupp AID Antal 10 Ledningsarbete Handläggar- o administratörsarb Vård- o omsorgsarbete Rehab o förebyggande arbete Socialt o kurativt arbete Skol- o barnomsorgsarbete Kultur-, turism-, o fritidsarbete Teknikarbete Hantverkararbete mm Köks- o måltidsarbete Städ, tvätt o renhållningsarbete total per år Surahammar Pensionsår huvudgrupp AID Antal 10 Ledningsarbete Handläggar- o administratörsarb Vård- o omsorgsarbete Rehab o förebyggande arbete 0 35 Socialt o kurativt arbete Skol- o barnomsorgsarbete Kultur-, turism-, o fritidsarbete Teknikarbete 0 52 Hantverkararbete mm 0 60 Köks- o måltidsarbete Städ, tvätt o renhållningsarbete Total per år

11 Sammanfattning & Analys VKL 1.Riktlinjer för kompetensförsörjningsprocessen Rätt kompetens i rätt kvantitet på rätt plats i rätt tid Att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen i arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer oavsett bransch, storlek eller verksamhet. Genom ett förhållningssätt som innebär att man arbetar medsystematik, medvetenhet och proaktivitet i sin process för kompetensförsörjning skapar organisationen möjlighet att: Utföra sitt uppdrag och visa sin förmåga att uppnå korta och långsiktiga mål Stärka sin attraktionskraft mot kund/brukare, befintliga och potentiella medarbetare samt andra intressenter Öka beredskap för och förmåga att effektivt hantera förändringar Kommunstyrelsens utskott för arbetsgivarfrågor, Arbetsgivardelegationen, har ett stort intresse för kompetensförsörjningsprocessen och understryker vikten av att den drivs med höga ambitioner på alla arbetsplatser. Man vill följa arbetet med kompetensförsörjning Syftet med detta är att följa upp hur processen genomförs i verksamheten dvs: * att strategier för kompetens är kopplade till strategier för verksamheten * få översikt och helhetsbilder av äroch börlägen * förvalta & sprida kunskap och erfarenhet 1

12 Kompetensförsörjningsprocessen Riktlinjer i Västerås stad Omvärld Affärs & Verksamhetsidè Vision Strategi Kompetens Behov & Krav Västerås stad har som mål att kompetensförsörjningsprocessen fortlöpande ska säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. Arbetsgivarmärket Ekonomi Politik Lagstiftning Teknik Socialt Miljö Marknad Media Opinion Kommunikation Plan & Mål Flerårsplan Verksamhetsplan Lokala planer Analys Val av strategi och handling Attraktionskraft Rekrytering Kompetensutveckling Omställning MÅL Invärld Uppföljning Mål & Resultat Leveranser Kompetens profiler Medarbetar plan Befintlig Kompetens Lärande 2

13 Nuvarande situation & Framtid Vilka är de huvudsakliga strategierna i verksamheten under de närmaste 6-12 månaderna? Hur ser kopplingen mellan verksamhets strategier/planer/mål/ och Kompetens strategier ut? Hur jobbar ni med kopplingen ge några exempel Vilka huvudsakliga krav på och behov av kompetens har identifierats som ett resultat av arbetet med nuvarande situation? På vilket/vilka sätt kommer ni att hantera/agera på dessa krav och behov, ge några exempel på aktiviteter. Kompetensförsörjning, Nyckelkompetens - ge några exempel I Backspegeln Kompetensförsörjning Vilka huvudsakliga aktiviteter och åtgärder har vidtagits, ge några exempel, vad var syftet och vad var effekten? Finns det några exempel på hur Ni arbetar med att fånga upp och sprida kunskap och erfarenheter inom och utom förvaltningen? 3

14 Kompetens krav/behov Vilka huvudsakliga krav på och behov av kompetens har identifierats som ett resultat av arbetet med nuvarande situation? Det är givetvis vanskligt att ange generella områden i en verksamhet som präglas av så mycket diversifiering (verksamhet, målbilder, leverans,styrformer) så minsta gemensamma nämnare blir svårare att finna och issolera. Vi tror dock att följande kompetensområden är och kommer att vara av mycket stor betydelse för Västerås stads nuvarande och framtida förmåga att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Affärsmässighet kunskap, färdigheter & erfarenhet som bidrar till att verksamheten når uppsatta mål samt till kvalitativa & kvantitativa resultat som ger nöjda västeråsare, ägare, beställare och medarbetare Västerås Stads Organisationskompetens kunskap, färdigheter & erfarenhet för att kunna tillgodogöra sig både helheter och de ingående delarna i organisationen - att kunna se samband och kopplingar mellan stadens verksamhetsområden/tjänster och dess organisation. Innovationkunskap, färdigheter & erfarenhet för att bidra till att utveckla verksamhetens kvalitet och produktivitet samt Västerås stads konkurrenskraft. Kund-Brukar fokus kunskap, färdigheter & erfarenhet att skapa tillit, förtroende, trygghet i mötet med varje enskild kund/brukare både intern och extern och verka för bästa möjliga möte. Kommunikation kunskap, färdigheter och erfarenhet för att kunna samspela, lyssna samt levandegöra och förtydliga ett eget budskap. 4

15 Utmaningar proaros Stärka attraktionskraft & arbetsgivare varumärke Attrahera och Rekrytera (se nyckelkompetens) Hantera bristyrken (se nyckelkompetens) Förmåga att genomföra leverans med hög kvalitet BUM, där det viktigaste just nu och närmaste året att inte tappa medarbetare utan hanterar förändringen klokt och arbeta systematiskt med förändringen samtidigt som man bibehåller och ökar förmågan att leverera med hög kvalitet Respons Attraktiv arbetsgivare - Göra verksamheten synligare Attrahera potentiella medarbetare i ett tidigt skede - Satsning på ledarskap och medarbetarskap Satsning på klart ledarskap samt ledarskap för medarbetare Kompetensförsörjning - Omflyttning av kompetens Omflyttning: använda medarbetare på rätt sätt utifrån behörigheter - Ökad flexibilitet i nyttjandet av kompetens - Uppmuntra kompetensutveckling Uppmuntra mot bristkompetenser (tex barnskötare) Kundfokus - Teamarbete yrkesvis och mellan enheter utifrån behoven - Omvårdnadslyftet - Dokumentation & Registrering - Demens 5

16 Respons proaros Affärsmässighet - Ta tillvara teknikutvecklingen - Uppmuntra och tillåta nätverk - Samlas kring en ny verksamhetsmodell Personalförsörjning - Genomlysning och samsyn omkring rekryteringsprocessen - Säkra att vi kan fortsätta med gemensam introduktion för nyanställda - Aktiva inom VoO-College, Aktiv kontakt med MdH - Säkerställa bra handledarutbildning - Säkerställa rätt lönestruktur och lönenivåer - Goda ambassadörer - Renodling av yrkeskategorier på Bemanningstjänst 6

17 Utmaningar KoS BUM kommer att medföra påverkan på ett flertal av nuvarande verksamheter. - organisation & ledning - övertagande & integrering av nya yrkeskategorier och resurser Hantera faktiska konsekvenser av IT outsourcing Ökad komplexitet i stadens verksamheter ställer högre krav på förståelse för såväl konsult rollen som service rollen samt den kompetens & leveransförmåga som kommer att krävas från samtliga medarbetare Respons - Kompetensprogram för de 35 medarbetarna i konsult-nätverket - Uppföljning av Klart ledarskap för de 15 cheferna - Lean utbildning inom Lönecenter 7

18 Utmaningar Fastighetskontoret Etablera morgondagens förvaltar organisation dvs. att förflytta fokus i organisationen från teknik mot helhetssyn på fastighetsförvaltning över tid - ekonomi - upphandling - outsourcing - teknik Skapa ett strukturerat flöde där verksamheten on- line stödjer medarbetarens utveckling av kompetens i sin yrkesroll utifrån en Bas nivå på utbildning (Civ Ing) Förmåga att attrahera och rekrytera nya medarbetare (vi måste acceptera och vara stolta över att vi utvecklar medarbetare som har mycket hög anställningsbarhet det påverkar vårt varumärke i positiv riktning Respons - Kartläggning av nyckelkompetens och nuvarande arbetsinnehåll 8

19 Utmaningar Stadsbyggnadskontoret Bibehållen hög grad av service, kvalitet, volym och innehåll i leveranser/tjänster under förhållanden/förutsättningar som fortsatt kommer att präglas av en ökad komplexitet Stärka Attraktionskraft förmåga att framgångsrikt kunna attrahera kompetens från såväl privat som offentlig verksamhet Förmåga att leva den egna organisationens värderingsgrund med ledarskapet som främsta bärare för att den officiella kulturen ska stämma överens med upplevda/faktiska kulturen Fortsätta att bygga ihop organisationen - från en för hög grad av stuprörstänkande mot helhetssyn och ETT SBK Respons - Utvecklande och implementering av Värdegrund - Ledningsgruppsutveckling & deltagande i RESULEAD (MDH/Samhällskontraktet) - Kompetensstrategi för kartläggning, tydliggörande av krav, utvecklingsmöjligheter, bedöma rekryteringsbehov - Kommunikationsutbildning i samverkan med MDH - Planverkstad workshop över gränser i samband med uppstart av uppdrag och/eller projekt - Överspridning av kunskap - återkopplingskrav i samband med genomförd kompetensutveckling - Riktade studiebesök - involvera samtliga medarbetare oavsett funktion - Uppmuntra och tillåta alternativa arbetssätt och arbetsformer ( Kopparlunden) - Förbättrad introduktion för nyanställda och grupputvecklingsprocess - Extern exponering föreläsningar och seminarier såväl inom staden/förvaltningar som helt externt 9

20 Nyckelkompetens Kompetensförsörjning - Nyckelkompetens - ge några exempel Nyckelkompetens är specifikt identifierad verksamhets/affärskritisk förmåga kopplat till en specifik yrkesroll på kort och/eller lång sikt. Dvs. den kompetens som i mycket stor utsträckning påverkar en bestämd organisations resultat och framgång över tid. proaros Skolverksamhet - NO-ämnen - Språk - Prestämnen - Förskollärare - Särskolelärare - Yrkeslärare - Specialpedagoger äldre år - Fritidspedagoger proaros Vård och Omsorg - Baspersonal AT, SG SSK = HSL - Chefer, MAS proaros IFO - Arbetsledare, Chefer - Socionomer proaros PSS Bemanningstjänst - Kockkompetens - Yrkeslärare, gymnasielärare, yrken med spets. - Lärare grundskola. Restaurangenheten - Kockar och restaurangbiträden. - Chefer med spetsutbildning e x inom kostekonomi proaros FoF - Socionomer - Fritidsledare - Fritidspedagoger ProAros Kultur - Bibliotekarier - Projektledare 10

21 Kompetensförsörjning - Nyckelkompetens - ge några exempel Nyckelkompetens är specifikt identifierad verksamhets/affärskritisk förmåga kopplat till en specifik yrkesroll på kort och/eller lång sikt. Dvs. den kompetens som i mycket stor utsträckning påverkar en bestämd organisations resultat och framgång över tid. KoS - Upphandlare - Jurister - Projektledare - Chefer Fastighetskontoret - Förvaltare - Projektledare Stadsbyggnadskontoret - Arkitekter plan och bygglov - Ingenjörer - inspektör / energirådgivare 11

22 Sammanfattning Alla har verkat förstå och vara bekväma med innehållet i, intentionen bakom samt logiken kring processbilden för Kompetensförsörjning. God förståelse och acceptans för att SK och AG delegationen visar intresse och följer upp hur verksamheterna bedriver arbete med kompetensförsörjning. * att strategier för kompetens är kopplade till strategier för verksamheten * få översikt och helhetsbilder av är- och börlägen * förvalta & sprida kunskap och erfarenhet Verksamhetsstrategier uttrycks sällan så tydligt och länken mot respektive kompetensstrategi är relativt svår att uppfatta, Gällande processen kring hur man konkret arbetar med att skapa kopplingen är vår uppfattning att det varierar från systematik, helhet och involvering i ledningsgruppen till mer av parallell processer, där verksamhet/affärsplan sätts för sig och kompetens strategi/plan för sig. Bekräftad bild av nyckelkompetenser ( jmf. med utredning av strat. rekryteringsbehov ) Bekräftad bild av övergripande kompetensbehov/krav Förbättrad/Tydlig bild av utmaningar per förvaltning Förbättrad/Tydlig bild av pågående och/eller planerad respons för att möta utmaningar Ökad möjlighet att följa upp respektive förvaltning gällande resultat och effekter på respons över tid Möjlighet att sprida best practice 12

23 Best Practice Lokal arbetsplan För in enhetens kompetensförsörjningsplan i den lokala arbetsplanen Återkoppla Återkoppla/förankra resultatet med medarbetarna på enheten Intervju VC Syfte: - Kartlägga behovet av kompetens för verksamhetsblocket - Underlag för workshop Utgångspunkt - Befintlig kompetens - Ekonomiska förutsättningar - Flerårsplan, verksamhetsplan - Omvärld - Strategisk plan, HR-plan - För verksamheten aktuell lagstiftning Sammanställning/ Återkoppling - HR samanställer Workshop materialet per ledarforum/ledningsgrupp verksamhetsområde Syfte:. - Fastställa kompetensbehov - Återkoppling till för resp. enhet - Fastställa kompetensbehov för verksamhetsblocket VC. Resultat: Kompetensförsörjnings plan - Enhet - Verksamhetsområde - proaros Lärande Uppföljning, analys Vad har genomförda insatser fått för effekt

24 KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN SKOLVERKSAMHETERNA Datum: Best Practice Förskola Område Delområde Kompetens Strategi Jämnare könsfördelning Omställning Strategi 75/25, omfördelning Eftersträva fördelning 75/25 även på avdelningsnivå Säkerställa att effekterna av genom omfördelning av de befintliga medarbetarna på beslutad fördelning mellan respektive enhet. förskollärare och barnskötare kommer alla barn till godo. Omställning Strategi 75/25 Enheter som ligger under resp. års delmål fatställer, Uppnå en andel om 75% för enheten övertaliga barnskötare, detta utifrån förskollärare på alla enheter. anställningstid. Övertaliga barnskötare anmäls till HR. Omställning/rekrytering Strategi 75/25 säkerställa bemanning. Omställning Enheter som har mer än 75% förskollärare anmäler behov av barnskötare till HR som matchar behov med övertaliga barnskötare. Enheter överrekryterar alternativt erbjuder barnskötare Säkerställa att det finns vikarier att arbeta som enhetsvikarier. I de fall enheten har en vid behov, höja kvaliten hos låg andel förskollärare ersätts barnskötaren med en vikarierna då de har förskollärare. enhetskännedom samt öka andelen förskollärare enligt beslutad fördelning. Hantera de grupper Uppmuntra medarbetare att söka tjänster de har som ej erhåller behörighet för samt tydliggöra att deras arbets förskollärarlegitimatio kommer förändras i samband med lagens ikraft n (fritidspedagoger, trädande. Nytt datum 1 dec Lärare tidigare år) Kvalitettsäkra att medarbetarna inom förskolans verksamhet har rätt behörighet för den verksamhet de bedriver. Rekrytering Värna barnskötare Uppmuntra och efterstärva flexibiltet för barnskötare att studera till förskollärare samt öka möjligheten för att en nyexamninerad att erhålla en förskollärartjänst på enheten efter slutförd examen. Säkra framtida kompetens samt nå målet om 75% förskollärare. Rekrytering/Attraktionskraft Attrahera underrepresenterade grupper Rekrytering/Attraktionskraft Attrahera underrepresenterade grupper Aktivt arbete för extern och medial exponering. Utse fler ambasadörer från Förskolans verksamhetsområde Rekrytering/Attraktionskraft Säkra den framtida Använda förskollebussarna i syfte att exponera rekryteringsbehov och förskolans verksamhet attrahera underrepresenterade grupper Rekrytering/Attraktionskraft Möjliggöra interna Traineeprogram för potentiella förskolechefer under karriärmöjligheter och läsår säkra chefsförsörjningen Kompetensutveckling Arbetslagsutveckling, värdegrund och Ledarkskap för medarbetare Kvalitetssäkra framtida rekryteringsbehov samt uppnå en jämnare könsmässig fördelning och en större andel medarbetare med utländsk härkomst inom förskolans medarbetare Kvalitetssäkra framtida rekryteringsbehov samt uppnå en jämnare könsmässig fördelning och en större andel medarbetare med utländsk härkomst inom förskolans medarbetare Kvalitetssäkra framtida rekryteringsbehov samt uppnå en jämnare könsmässig fördelning och en större andel medarbetare med utländsk härkomst inom förskolans medarbetare Möjliggöra för intern karriär samt säkerställa framtida chefsförsörjningen. Arbete på APT utifrån gemensamt framtaget material. Uppnå en gemensam värdegrund och förhållningssätt på resp. enhet EC Ansvarig EC + HR EC EC EC Medverkande HR VC, Mentorer EC 14

25 Västerås stad Strategiskt rekryteringsbehov

26 Rekryteringsbehov Västerås stad har ett mycket stort rekryteringsbehov mellan åren Vår bedömning är att behovet är så stort som personer per år under åren Staden har över 100 olika yrken och vi kommer att behöva rekrytera till i stort sett samtliga av dessa

27 Kandidattillgång i dag Drygt sökande varje år till staden Många av våra tjänster erhåller fortfarande väldigt många sökande. Både enkla kravprofiler såsom assistenter/administratörer men även många kvalificerade tjänster t ex olika slags konsulter. Ett antal tjänster upplever en stor kandidatbrist redan i dag och de får väldigt få kompetenta sökande till sina utannonserade tjänster

28 Tjänster som är svåra att rekrytera redan i dag: Sjuksköterskor Ingenjörer (många olika inriktningar) Förskolelärare Lärare med bredd (flera ämnen) Yrkeslärare (T ex CNC, bageri, teknik) Slöjdlärare Rektorer, skolledare Socionomer Upphandlare Strateger Missbruksvårdare Fritidsledare Bibliotekarie

29 Tjänster som vi förväntar oss bli svåra att rekrytera de närmaste åren: Samtliga som är svårrekryterade redan i dag: Sjuksköterskor Förskolelärare Yrkeslärare (T ex CNC, bageri, teknik) Socionomer Strateger Fritidsledare / Pedagog Slöjdlärare Hemkunskap Samt; Undersköterskor Sjukgymnaster & arbetsterapeuter Chefer/ledare på olika nivåer Kvalificerade utredare IT Specialister Ingenjörer (många olika inriktningar) Lärare med bredd (flera ämnen) Rektorer, skolledare Upphandlare Missbruksvårdare Bibliotekarie

30 Reflektioner Högskolor/Universitet/utbildningar där vi inte är med våra ambassadörer i dag fast vi har svårt att rekrytera: Sjuksköterskor Socionomer Ingenjörer / Tekniska högskolor

31 Reflektioner Det finns ett mycket stort behov av ingenjörer. En idé är ett tekniskt traineeprogram för Västerås stad inklusive våra bolag(t ex Mälarenergi, mimer). Ett riktigt seriöst traineeprogram som leder till tillsvidareanställning. Återkommande argument kring justerade lönenivåer från många verksamheter för att bli attraktiva på arbetsmarknaden Ta bättre hand om högskolepraktikanter bättre inom Västerås stad - visa upp "hela kartan" av vår verksamhet, odla dem under praktiktiden så att de blir attraherade av oss som arbetsgivare

32 Reflektioner Hur möter vi hela branschproblematiken (Offentlig sektor) kring attraktivitet och vårt stora rekryteringsbehov de kommande åren? Hur gör vi när vi inte kan besätta kritiska positioner/tjänster inom organisationen? Redan nu verklighet inom vissa delar av organisationen.

2013-05-27. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar personalberedning 2013-05-17 Kl. 10 12 Kommunhuset Norberg

2013-05-27. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar personalberedning 2013-05-17 Kl. 10 12 Kommunhuset Norberg Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2013-05-27 Mötesanteckningar personalberedning 2013-05-17 Kl. 10 12 Kommunhuset Norberg Närvarande ledamöter Staffan Jansson ordförande Hans Strandlund Ingrid

Läs mer

HR NU. Kompetensförsörjning Mats Wistrandh

HR NU. Kompetensförsörjning Mats Wistrandh HR NU Kompetensförsörjning Mats Wistrandh VÄSTERÅS STAD 140.000 1.000 1.500 10.000 800-1.000 7 miljarder Därför är det viktigt med kompetensförsörjning!! Anttila (2005) menar att den viktigaste faktorn

Läs mer

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare?

Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Projekt Lyskraft - eller hur kan vi göra våra arbetsplatser än mer attraktiva så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare? Lyskraft tre delar Kompetensförsörjning Ledarskap Arbetsgivarvarumärket Kompetensförsörjningsprocessen

Läs mer

DEN balanserade STADEN. DEN skapande STADEN. DEN pulserande STADEN. DEN gemensamma STADEN. DEN globala STADEN. Scenario

DEN balanserade STADEN. DEN skapande STADEN. DEN pulserande STADEN. DEN gemensamma STADEN. DEN globala STADEN. Scenario Scenario Ingångsvärden: I prognoser gällande befolkningsutvecklingen de kommande 10-20 åren görs bedömningen om en stark tillväxt i staden, man räknar med att från nuvarande 135. 000 nå ca.175.000 innevånare

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Kompetensförsörjning. Mats Wistrandh

Kompetensförsörjning. Mats Wistrandh Kompetensförsörjning Mats Wistrandh Kompetensförsörjningens utmaningar & att vara attraktiv på arbetsmarknaden Vi vet, från otaliga forskningsrapporter, undersökningar och praktisk verksamhet att medarbetarnas

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN. Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN Göteborg en stad för alla Rätt kompetens för personens behov inom hälso- och sjukvården Personaldata Totalt är cirka 520 sjuksköterskor, 90 sjukgymnaster och 100 arbetsterapeuter

Läs mer

Analys Syfte och Mål:

Analys Syfte och Mål: Analys Syfte och Mål: Det är ett sviktande befolkningsunderlag i vår region och det geografiska läget är ett gemensamt problem. Det upplevs som svårt att rekrytera och behålla ledarkompetens. Det är få

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret

Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Exploateringskontoret Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret Trafikkontoret Strategi Strategi för att säkerställa för att säkerställa behovet behovet av av projektledare och specialister Sida 1 (6)

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie

Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie Granskning av kompetensförsörjning Kungsörs kommun en förstudie 14 september 2012 Lena Joelsson Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 4 Metod 5 Frågeställningar 6 Omvärldsanalys 7 Analys av kompetensbehov

Läs mer

Dnr KK17/307. Kompetensförsörjningsplan för Nyköpings kommun. Antagen av kommunstyrelsen

Dnr KK17/307. Kompetensförsörjningsplan för Nyköpings kommun. Antagen av kommunstyrelsen Dnr KK17/307 Kompetensförsörjningsplan för Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 2017-05-08 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Bakgrundsanalys och överväganden... 3 2 Mål och inriktning... 5

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi

Kompetensförsörjningsstrategi Datum Kompetensförsörjningsstrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Ersätter dokument: Dokumentnamn: Kompetensförsörjningsstrategi Dokumentansvarig:

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14

Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning. Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Normkritisk och genusmedveten kompetensförsörjning Peter Kempinsky och Åsa Trotzig 2015-04-14 Uppdraget: genus och jämställdhet i Kompetensforum Utbildning Workshop 1 Workshop 2 Genomförande Utifrån branschanalys

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018 Inledning Kompetensförsörjningsstrategin utgår från omvärldsbevakning inom olika områden och perspektiv såväl det europeiska, nationella som det lokala. Faktorer som påverkar arbetet framåt handlar bl.a.

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6)

Rekryteringspolicy. Rekryteringspolicy 1(6) Rekryteringspolicy Rekryteringspolicy 1(6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande... 3 Uppföljning... 4 Bilageförteckning:... 4 Rekryteringspolicy 2(6) Inledning Landstinget

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Kompetensfo rso rjningsplan

Kompetensfo rso rjningsplan Sida: 1 av 7 Kompetensfo rso rjningsplan Arbetsförmedlingens utmaningar inom kompetensförsörjning under 2016. Sida: 2 av 7 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Långsiktig kompetensförsörjning... 3 Utmaningar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017 HR-avdelningen Jenny Sellberg HR specialist 046-17 77 39 Jenny.Sellberg@skane.se HANDLINGSPLAN Datum 2015-08-10 Dnr 1 (9) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2017 Inledning är en serviceorganisation och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

59 Dnr Bun 2016/219 Ansökan till kompetensfonden. 1 Barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag.

59 Dnr Bun 2016/219 Ansökan till kompetensfonden. 1 Barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag. UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2016-09-29 Expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomisk förening personalkooperativet Lasse-Maja förskola Rektorer och förskolechefer

Läs mer

Färre skall försörja fler

Färre skall försörja fler Färre skall försörja fler Fler äldre kommer att vara i behov av vård och omsorg Samtidigt som vi får problem att rekrytera medarbetare Arbeta för att öka attraktiviteten för vård och omsorgsyrken Utnyttja

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Strategisk kompetensförsörjning Snabba bollar att springa på eller en långsiktig sammanhållen strategi Helena Svensson HR-strateg /HR-staben på Regionkansliet Region Örebro län Febr 2015 på www.regionorebrolan.se

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Kvalitetsrapport - Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2. Sammanfattning

Läs mer

Tolv strategier för personalförsörjning

Tolv strategier för personalförsörjning Tolv strategier för personalförsörjning Förord Botkyrka, liksom flertalet andra kommuner, står inför en situation med ett växande antal personalavgångar. Många av våra anställda är nämligen födda under

Läs mer

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi Datum 2016-10-03 Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 Antagen av: Humanistiska nämnden 126/2016 Omsorgsnämnden 86/2016 Dokumentägare: Välfärdsförvaltningens förvaltningschef Ersätter

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun

Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2016-12-12 Kommunledningskontoret HR KSKF/2016:625 Ulrika Jonsson 016-710 73 01 1 (2) Kommunstyrelsens personalutskott Förslag till Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 Förslag

Läs mer

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600 Hudiksvalls Kommun Lönestatistik 2014 Tillsvidareanställd personal per etikett och ålder 10 Ledningsarbete 101010 Ledning, administration 30-39 Män 1 38500 38500 38500 50-59 Män 1 81000 81000 81000 * Totalt

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Mätbandet 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Mätbandet 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Mätbandet 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

2012-10-09. Ulrika Spårebo (s) Britt-Inger Fröberg (s)

2012-10-09. Ulrika Spårebo (s) Britt-Inger Fröberg (s) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2012-10-09 Mötesanteckningar VKL;s personalberedning 2012-05-11 Kl 9 12 Aros Congress Center Västerås Närvarande ledamöter Staffan Jansson (s) Ordförande Ingrid

Läs mer

Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad

Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad The Capital of Scandinavia Stockholm växer Det går bra för Stockholms stad och för regionen Stockholm hamnar högt på internationella rankningar

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Chef i RK. Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet

Chef i RK. Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet Chef i RK Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet Attrahera, rekrytera och utveckla chefer Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning Kommunstyrelsens handling nr 30/2015 Strategisk kompetensförsörjning Beslutad av kommunstyrelsen 2015-06-17, 130 2 (11) Innehållsförteckning VARFÖR SKA KOMMUNEN HA EN GEMENSAM STRATEGI FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING?...

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Kompetensförsörjning Umeå universitet. InFuturum 2016 Hans Adolfsson

Kompetensförsörjning Umeå universitet. InFuturum 2016 Hans Adolfsson Kompetensförsörjning Umeå universitet InFuturum 2016 Hans Adolfsson Organisation 3 Universitetet i siffror 4 Vision 2020 5 6 Verksamhetsplan och delmål Verksamhetsplaner upprättas såväl centralt som på

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

SIRIUS-FABRIKENS KOMPETENSFÖRSÖRJNING SKOLKONTAKTER KOMPETENSFÖRSÖRJNING

SIRIUS-FABRIKENS KOMPETENSFÖRSÖRJNING SKOLKONTAKTER KOMPETENSFÖRSÖRJNING SIRIUS-FABRIKEN Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan, SIRIUS, har byggt en fabrik vars syfte är att ge ledningsgrupper inspiration till hur man kan jobba mer metodiskt med kompetensförsörjning.

Läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015. Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2015 Vision: Göteborg - världens bästa stad att åldras i Rätt kompetens för äldres behov KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2015 Nuläge/bakgrund Behov av vård-och omsorg för äldre kommer öka

Läs mer

4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:625)

4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun (KSKF/2016:625) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 4 Lönepolitisk plan för Eskilstuna kommun 2017-2019 (KSKF/2016:625) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledingskontorets

Läs mer

Erfarenheter, funderingar och slutsatser

Erfarenheter, funderingar och slutsatser Erfarenheter, funderingar och slutsatser Uppdraget Utgick från Göteborgsrapporten Struktur och arbetssätt inom socialtjänsten 2013 Ta fram förslag på ett flerårigt introduktions- och kompetensprogram för

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Långsiktig personalförsörjning

Långsiktig personalförsörjning Långsiktig personalförsörjning Krokoms kommun PM/Förstudie Datum 2010-12-10 Maj-Britt Åkerström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH REVISIONSKRITERIER... 3 ÄNDRAD

Läs mer

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid

Karriärvägar i vård och omsorg. Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Karriärvägar i vård och omsorg Kompetensförsörjning- rätt kompetens på rätt plats vid rätt tid Strategisk kompetensförsörjning Vi utgår från De personer som vi stödjer ska kunna leva sitt liv som de vill

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Vad innehåller handlingsplanen?

Vad innehåller handlingsplanen? Vad innehåller handlingsplanen? Hur/Vad - Hur kan vi göra för att bli mera attraktiva för våra medarbetare och dem vi ska rekrytera för att bli oberoende av inhyrd personal Aktivitet Exempel på aktiviteter

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer