BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: Informationsmöte Fika Årsmöte. Limhamns Folkets hus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus"

Transkript

1 BOKBLADET Nummer VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl Program: Informationsmöte Fika Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen: Peter Rodenstam, ordförande 1

2 2

3 Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Pris och stipendieutdelning - KM Kenneth Kroons minnesfond 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 5. Fråga om mötet är behörigen utlyst. 6. Fastställande av röstlängd för mötet. 7. Fastställande av föredragningslista. 8. Information om årets verksamhet med resultatprognos. 9. Information om kommande verksamhet. 10. Fastställande av maximiantal för klubbens aktiva medlemmar. 11. Styrelsens 2 förslag och 3 motioner. 12. Fastställande av kapitalinsats, medlems- och andra avgifter för nästkommande verksamhetsår. 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 15. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för aktiebolaget för en tid av ett (1) år. 16. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två (2) år. 17. Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två (2) år. 18. Bestämmande av antalet ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år. 19. Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall väljas till ordförande. 20. Val av ombud till GDF, Skånes Golfförbund 21. Övriga frågor 22. Mötets avslutande 3

4 Ordförande har ordet Omvärlden och golfen Förändringstakten håller i sig inom golf Sverige. Aldrig har så många bokat sina starttider genom min golf och detta sker på kvällstid. Golfaren tycks idag lägga större vikt vid ekonomiska aspekter, det vanligaste redovisade skälet när man lämnar en klubb idag är att man spelar för få rundor om året. Greenfee spelandet sjunker och många klubbar har upplevt en sänkning på 15 % eller mer. Konsekvenserna av detta är bl.a. att klubbar har tvingats genomföra extra årsmöten för att kunna debitera ut en extra medlemsavgift för att täcka kostnaderna i den löpande driften. Samt att många klubbar kommer att föreslå medlemsavgiftshöjningar på kr inför Klubbar har under hösten gått i konkurs eller har stängt ner verksamheten för att spara kostnader och hänvisat till bollränna. Vi har även kunnat konstatera att finish försämrats på många anläggningar, även detta ett resultat av kostnadsbesparingar. Påtvingade kostnadsanpassningar till lägre intäkter leder till sämre finish och service vilket i sin tur resulterar i ännu lägre intäkter, en ond cirkel som kan vara svår att bryta Årets verksamhet 2011 Vädret är inget som vi kan råda eller styra över men det ger konsekvenser och i år har det under juli och augusti regnat, 4 8 gånger mer nederbörd än året innan vilket resulterat i lägre grenfeeintäkter. I början av en vecka kan vi nöjt konstatera att bokningarna inför helgen är bra men om torsdagens helgprognos innebär regn så är en stor del av bokningarna borta på fredag morgon. Lag VM för funktionshindrade - Ideell verksamhet Det är underbart att se alla som ställer upp i olika uppdrag på klubben vilket oftast görs inom de olika kommittéernas verksamhet. I år genomförde vi världens första officiella lag-vm för funktionshindrade golfare. Hela arrangemanget blev mycket lyckat och uppskattades mycket av de deltagande lagen och det kan nog inte sammanfattas bättre än vad den engelske lag kaptenen uttryckte det efter hemkomsten i ett brev. I would like to thank you both personally and on behalf of the GB Team for a fantastic week at Bokskogen!! As I said to the Team this is as close as we can ever get to being treated like Tour Pros!! The efforts of everyone at Bokskogen were incredible and much appreciated by us all You must be very proud of your fabulous course and I have played golf all over the World and never putted on better greens! Very many thanks Duncan Hamilton-Martin Även från EDGA fick vi beröm, Dear All, Also on behalf of Roberto Caja, President of EDGA, I wish to congratulate you all with the great success of the World Championship and the Swedish Invitational! Kind regards, European Disabled Golf Association Pieter van Duijn En starkt bidragande faktor till framgången är alla som ställer upp som funktionärer ett stort tack till er alla. Medlemskommittén med Cecilia i täten gjorde en nystart och ett av initiativen var en botanisk vandring i vår underbara miljö runt bana då man till och med fick sniffa på något träd för att känna på doften. Vi ser fram emot flera kreativa uppslag och att många medlemmar känner sig attraherade. Det har genomförts många klubbtävlingar under året och trenden av att man hellre spelar partävling än en singeltävling blir bara tydligare. Vi har ökat antalet deltagare totalt och att vi under året tog in några externa sponsorer till några tävlingar blev lyckat. Våra serielag gör ständigt fina insatser i sina respektive divisioner. Många lag ligger år från år i toppen. Stort Grattis för dessa spelarinsatser av både herrar o damer! Juniorsatsningen Shopen med Jens och Paul vill stödja juniorverksamheten men behöver alla medlemmars hjälp för detta. Deras erbjudande i sammanhanget är följande: Medlemmar erbjuds möjlighet att i samband med medlemsavgiften erlägga en förskottsinbetalning till shopen på 500 kr som medlem kan handla för under För varje sådan förskottsinbetalning skänker shopen 100 kr till juniorverksamheten Jens och Paul kan sin kundkrets och vet att nästan alla medlemmar handlar för minst 500 kr under en säsong vilket innebär att många borde stödja detta initiativ, men det är förstås frivilligt. Idén är mycket 4

5 god och vi ser fram emot att det är många som nappar på detta erbjudande om att stötta juniorerna vilket skulle kunna ge upp emot kr. Juniorkommittéen sätter årligen upp många ambitiösa mål och vi kan så här i slutet av säsongen konstatera att de når dessa. Som exempel kan nämnas att Bokskogen GK kom trea i Sverige i 2G tävlingen med 80 startande par och fick veckan efter en välförtjänt prischeck av SGF och Skandia på kr. Peter och Sanna Hansson är värdar för Bokskogen Junior Master som är ett antal tävlingar över säsongen där de vinnande får en dag tillsammans med Peter och Sanna. Klubben fortsätter att avancera i den Svenska klubbrankingen. Tack vare alla de tävlingar som våra juniorer och elit är med och spelar i, är vi nu uppe på 50:e platsen. Isabella Rimton och John Tedfelt Thorén spelade Skandia Riksfinal. Klubbens juniorsatsning är en satsning på vår framtid. Totalt är ca 180 juniorer aktiva i det utbud som finns från 4 till 21 års ålder. Elitsatsningen Damelitlaget som i år spelade om SM på Barsebäck för första gången klarade sig mycket väl i konkurrensen och placerade sig på 6:e plats bland 18 startande lag vilket för anses som väl godkänt. Det kommer att bli spännande att följa deras fortsatta framgång vilken även hänger på våra lovande juniorer som knackar på dörren och någon har redan gjort entré. Herrlaget som kom upp i division 1 detta år klarade sig bra och de har utmaningen kvar att ta sig upp till lag-sm vilket ingår i deras målsättningar för Ett stort grattis till elitlagen och dess kaptener och lycka till 2012! Golfbanorna Aldrig har väl gräset växt som i sommar och detta trots eller kanske tack vare allt regnande. Bankillarna har intensifierat klippningen under säsongen för att hålla finishen och detta samtidigt som det gjorts stora förändringar i rutinerna vilket märkbart ökat effektiviteten. Klippning av ruffen intill fairway så att denna del får vad vi kallar second cut har uppskattats mycket vilket föranlett styrelsen att föreslå inköp av en maskin anpassad för detta i investeringsbudgeten. Betydligt mer högruff har klippts under året efter synpunkter från er medlemmar vilket även resulterar i mindre letande och snabbare spel. Med nya krafter har BUG (banutvecklingsgruppen) startat upp sitt arbete under året. Ett stort fokus är att arbeta fram en klipp layout för hela vår anläggning vilken ska förankras bland alla medlemmar och förhoppningsvis kunna bli ett beslut på kommande medlemsmöte. Vi ser fram emot att Golf Digest rankar oss högt även 2011 i golf Sverige. Rolex bok listar världens tusen bästa banor. 13 svenska anläggningar finns med i The Rolex World s Top Golf Courses, och Bokskogen GK är en av dessa. Drivingrange Projektet kommer att genomföras i två etapper och ambitionen är att bygga om 18:e hålet under vintern för att kunna spela detta hål senast under maj Den andra etappen genomförs nästa vinter, vilket resulterar i färdigställande av drivingrangen våren Brasklappen är självklart vädret och låt oss hoppas på en normal skånsk vinter. Detaljplanläggning för 18:e hålet pågår och i skrivande stund kommer tee hål 1 i princip vara intakt innebärande att styrelsen inte kommer att föreslå något byte av 1:orna. Svedala kommun jobbar vidare med detaljplanen som kommer att vara klar och godkänd under senvintern. Under senvintern kommer även utdebitering av kapitalinsatshöjningen på kr att ske. Äta på Bokskogen I skrivande stund så har styrelsen valt vem som får ansvaret att överta driften av klubbrestaurangen. Dock återstår att slutförhandla villkoren. Vi har haft flera mycket starka kandidater till kontraktet, valet har inte varit lätt. Vi tror dock på vår utvalde och kan se fram emot en spännande nystart av restaurangverksamheten med ekologiska inslag. Bevis på uppskattning av Kent i kiosken på nya banan kommer i en kontinuerlig ström. Det är otroligt vad denne man ställer upp och som exempel kan nämnas att han öppnade kiosken innan klubben han öppna greenerna efter vintern. Vi ser fram emot att Kent stannar i många år framöver. Jublileumsåret 2013 Planeringen av jubileumsaktiviteterna startades under våren och är uppdelad i två områden. En grupp arbetar med vad som ska hända ute på klubben under De funderar kring olika evenemang. Den andra gruppen jobbar med en jubileumsbok som ska spegla klubbens 50-åriga historia. Vi vet redan nu att det saknas foton till boken och jag uppmanar er alla att titta igenom era gömmor och bidra med ev. bilder och foton till klubben för att boken ska bli så läsvärd som möjligt. Alla uppmanas att inkomma med idéer och anekdoter som vi kan använda oss av för att göra 2013 till ett minnesvärt år. 5

6 Reception och administration Det finns ingen som ger ett bemötande som Anita. Hon kan alla namn och ansikten, inte bara på medlemmar utan även på många gäster. Detta sätt att bemöta medlemmar såväl som gäster är signifikativt för receptionen. Vi vet att ett personligt mottagande är guld värt och detta ger effekter i lojalitet till klubben för såväl medlemmar, tillkommande medlemmar och gäster. Thomas och Ulla sköter vår ekonomi och administration exemplariskt med en noggrannhet som styrelsen har mycket stort förtroende för. Ekonomi Våra sponsorer står för den stabilaste delen av våra intäkter och är svagt ökande. Det värde sponsorerna finner i vårt erbjudande och det utbyte de erhåller slår alla konjunkturcykler och de står oss trogna vilket vi ska vara mycket tacksamma för. Tommy och Thomas gör en otrolig insats i att sälja vårt varumärke och det vi står för. Medlemmarna fortsätter att minska och minskningen gäller även greenfeeintäkterna. En viss förhoppning finns dock om att vi snart nått botten och att det blir en bättre jämvikt i marknaden mellan utbud och efterfrågan. Styrelsen fortsätter den inslagna vägen med aktsamhet och försiktighet vad gäller våra utgifter men med fortsatt ambition att inte eftersätta kvalitet och finish på vår anläggning. Marknadsföring Vårt utrymme i massmedia under året har i golfvärlden endast slagits av Scandinaivan Masters på Bro Hof och vår synlighet kan vi tacka arrangemanget med Lag-VM för funktionshindrade. Vi fortsätter att försöka attrahera tävlingar som ger ett stort massmedialt utrymme i syfte att stärka vårt varumärke. Vi kommer att genomföra en del aktiviteter under 2012 i syfte att attrahera fler medlemmar och gäster bl.a. genom att medverka på golfmässan i Köpenhamn i början av Bokskogen GK är i diskussioner med Sturup Park Golf om att gemensamt arrangera Peter Hansson Masters, en tävling på Nordea Tour, där vartannat år går på respektive bana. Ett samarbetsavtal tas nu fram under vintern. Att arrangera tävlingar är en del i marknadsföringen och i stärkandet av klubbens varumärke. Verksamhetsplan Under året har verksamhetsplanen och dess struktur implementerats i alla våra kommittéer innebärande att det finns en röd tråd i hela vår verksamhet. Resultatet av detta finner ni längre fram i denna kallelse och det ska bli mycket intressant att följa upp de målsättningar och aktiviteter som satts upp inför 2012 och vad detta resulterar i. Målsättningen är att alla ni medlemmar, gäster och sponsorer verkligen får tillbaka den upplevelse som ni förväntar er av Bokskogen GK oavsett vilken kategori av golfare ni är. Styrelsen Styrelsen har fram till och med november 2011 haft 6 stycken protokollförda sammanträden. Kontakten mellan styrelsen och klubbens kommittéer har skett formellt vid två möten under året samt vid flera spontana tillfällen. Medlemsinformation har skett i form av handlingar till Årsmötet den 2 april, Veckonytt och via Hemsidan samt inte minst genom alla samtal och synpunkter med klubbens medlemmar. Jag och styrelsen uppskattar alla de personliga kontakter som tas direkt ute på klubben genom samtal eller via e-post vilket ger en större och öppnare förståelse för det som ni alla vill åstadkomma med Bokskogen, vilket är en viktig inspirationskälla till styrelsens fortsatta arbete. Sammanfattning Ett stort tack för alla de insatser som gjorts under 2011 av engagerade medlemmar, ideella insatser i kommittéerna och föräldrar som ser till att vår satsning på ungdomar fortsätter att utvecklas mycket positivt. Jag ser fram emot att många fler av våra medlemmar tar aktiv del av det utbud som våra kommittéer erbjuder vilket ger möjlighet till att lära känna fler medlemmar, som i sin tur stärker klubbkänslan. Ett tack till alla våra sponsorer är verkligen också motiverat och jag ser fram emot att vi kan fortsätta utveckla denna samverkan för att säkra att klubbens erbjudanden motsvarar de framtida förväntningarna. I det totala erbjudande som klubben erbjuder medlemmar, gäster och sponsorer i form av golfspel och samvaro ingår det som våra krögare och vår shop erbjuder. Det är viktigt att detta ligger i samma kvalitativa nivå som våra banor och det bemötande som man får då man besöker Bokskogens GK. Till sist ett stort TACK till vår personal som i alla väder och situationer möter upp med entusiasm och engagemang. Var stolta över att ni är medlemmar i en klubb med hög kvalitet, god serviceanda och med en fantastisk naturupplevelse! En total golfupplevelse i unik miljö! Peter Rodenstam ordförande 6

7 Bokskogens ekonomiprognos 2011 Prognos Resultatprognosen för innevarande år pekar på ett noll resultat eller ett svagt plus vilket ligger något under budgeten för Medlemsavgifter och greenfee har inte nått de budgeterade intäkterna. Detta beror på att vi inte haft det antal medlemmar som vi budgeterat för under året och den regniga sommaren har gjort att mycket av bokade greenfee gäster bokat av då de förstått att det kommer att regna. Totalt innebär detta att intäkterna har en avvikelse på knappt 800 tkr. En positiv del är att företagsintäkterna från sponsorer har ökat med nästan 10%. En ökning på 300 tkr. På kostnadssidan så togs det beslut i styrelsen redan i januari om att skära i de budgeterade kostnaderna med tanke på prognosen kring medlemstillströmningen. En stor del har varit på personalsidan, mindre säsongspersonal på banan och vår vaktmästare gick i pension tidigare än beräknat i somras. En del i de olika kommittéerna har också reviderats. Tyvärr har det varit ökade kostnader på fastigheter, då vår telefonväxel, larmanordning och vårt datasystem har fått åtgärdas och uppdateras under sommaren. En kostnadsökning på över 90 tkr. Totalt visar det i prognosen på att kostnaderna har sänkts med 665 tkr. Greenfee Bokskogen GK har haft en betydande påverkan av greenfeeintäkter och detta främst med tanke på allt regnade under juli och augusti men även att greenfee spelet över lag sjunkit i hela golfsverige vilket även påverkat Bokskogen GK. Avvikelsen mot budgeten är ca 11% att jämföra med många andra klubbar i Skåne där avvikelsen varit större än 15%. Investeringar Den beslutade investeringsbudgeten på 1,5 Mkr har i stort genomförts. Dock har klubben fått bättre priser på några av de genomförda investeringarna, ex. vis spolplattan som blev drygt 10% billigare Avskrivningar Avskrivningarna kommer vara i nivå budget. Likviditet Klubben hade en ingående balans vid årets början på 4,0 Mkr och prognosen visar att vi förväntas ha en likviditetsberedskap i ungefär samma storleksordning vid utgången av räkenskapsåret. Arbetsmiljö miljö - brandskydd Klubben följer sina skyldigheter och de planer som finns uppgjorda. Under våren gjordes en stor brandskyddsgenomgång och även brandutbildning med all personal. Vi kan även konstatera att sjukfrånvaron sjunkit betydligt under året vilket självklart är mycket positivt. Verksamhetsplan Inledning Styrelsen har tagit fram en verksamhetsplan som skall vara ett målstyrningsdokument för styrelsen, kommittéerna och de anställda för att tillgodose medlemmars behov. Utgångspunkten är SGF utredning av de fyra kategorier av golfare som ser på golfen utifrån olika sätt. Sociala golfaren Tävlingsgolfaren Klubbaktive golfaren Icke klubbaktive golfaren Profilerna skiljer sig åt i attityden till golf, drivkrafterna bakom golfspelet, deras behov och konsumtionsvanor. Klubbens marknadsplan har också utgångspunkt i fyra typer av golfare och är ett viktigt redskap för att genomföra verksamhetsplanen. I vår golfklubb är vi ca medlemmar. Ofta finns det nästa lika många uppfattningar som det finns medlemmar om hur klubbens verksamhet skall genomföras. Det är inte styrelsen eller kommittéer som bestämmer vad som skall genomföras utan det är klubbens medlemsmöten, framförallt års- och höstmöte som beslutar om ramar för klubbens fortsatta utveckling. Styrelsen har sedan att med hjälp av kommittéer och arbetsgrupper att genomföra den verksamheten som medlemsmötet har beslutat om. Stadgarna har företräde framför verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är upp byggd enligt följande modell: Vision vad Bokskogens GK vill uppnå med sin verksamhet Syfte för vem Bokskogens GK existerar och hur klubben skall kunna uppfylla deras behov 7

8 Strategier handlar om att positionera sig i förhållande till andra alternativ och hur Bokskogens GK skall kännetecknas Mål beskrivning av Bokskogen GK:s kort- och långsiktiga mål för att kunna uppnå klubbens strategier, det kan vara verksamhetsmål eller strategimål Aktiviteter vilka aktiviteter som Bokskogen GK skall utföra för att kunna uppnå klubbens kort och långsiktiga mål Organisation och Personal vilka resurser Bokskogen GK har för att bedriva verksamhet Utveckling och Rapportering vilka utvecklingsplaner Bokskogen GK har för verksamma medarbetare i klubben Rapporteringen beskriver processer om vem som rapporterar till vem. Vision Bokskogen Golfklubb är en golfklubb som skall erbjuda spel på två av de bästa banorna i Öresundsregionen. Vår profil ska vara medlemsklubben, där medlemmars möjlighet till spel prioriteras. Vi skall ha en ekonomi i balans samt värna klubbens goda namn. Syfte För medlemmarna skall Bokskogens GK tillhandahålla service, gemenskap och spel på två av de bästa banorna i Öresundsregion samt ha en drivingrange med goda träningsmöjligheter. Dessutom skall det finnas utrymme för sociala aktiviteter och ett brett utbud av aktiviteter som tillhandahålls av kommittéerna. Kvalitets nivå på anläggning skall speglas i alla delar av medlemmens och andras golfupplevelse. En total golfupplevelse i en unik miljö Strategier Medlem Den sociala medlemmens beslutskriterier är att få valuta för den kostnaden man betalar för att vara medlem. Utifrån detta så vill de spela på en bana med bra renommé, erbjudas hög servicegrad i både bana och restaurang. Viktigt är också att ha möjlighet spela tillsammans med sitt umgänges krets. Bokskogen GK skall därför kännetecknas av ett stort och brett utbud, omsorg till medlemmen och ge ett vänligt bemötande. Medlemmen skall ges valmöjligheter och banan vara lätt tillgänglig. Medlemmen skall få Värde för pengarna i både spel och upplevelse. Den tävlingsinriktade medlemmens beslutskriterier är att spela på en utmanande bana med hög kvalitet samt ha goda träningsmöjligheter. Det skall finnas ett brett utbud på tävlingar både för elit samt övriga medlemmar. Det ingår möjlighet att delta i seriespel. Engagerad Pro och ledare är viktiga funktioner för att den tävlingsinriktade spelaren. Bokskogen GK skall därför kännetecknas av ett stort och brett tävlingsutbud. Golfklubben skall tillhandahålla två utmanande och varierande banor med hög finish samt erbjuda goda träningsmöjligheter. Elit och ungdomsverksamheten skall ta fram talanger, generera framgångsrika spelare och utveckla till förebilder inom klubben. Pro och ledare skall genom målmedveten idrottsverksamhet starkt bidra till golfklubbens utveckling. Den klubbaktive medlemmens beslutskriterier är att starkt bidra och påverka utvecklingen i golfklubben. Medlemmen är lojal och vill känna sig stolt över att vara medlem, verka aktivt samt skapa ett nätverk med andra medlemmar. Oftast är hela familjen aktiva spelare. Bokskogen GK skall därför kännetecknas av att vara lättillgänglig för medlemmar som aktivt vill delta i klubbens ideella verksamhet. Utrymme för sociala och tävlingsbehov skall erbjudas genom kommitté arbete som ger synlighet, möjlighet till att skapa nätverk samt stolthet för att bidra till klubbens utveckling. Den icke klubbaktive medlemmens beslutskriterier är variation och närhet till banan. Bokskogen GK skall därför kännetecknas av att vara lättillgänglig för medlemmar som önskar spela på två banor med kvalitet och variation. Banan Det skall skapas en tydlig profil för respektive bana. Gamla Banan, en parkbana med hög standard och finish som är en utmaning för duktiga golfspelare men samtidigt intressant och trevlig för den mindre duktige golfspelaren Nya Banan, en naturbana med hög standard och som kan charmera alla kategorier av spelare, såväl medlemmar som gäster. Greenfeegäster Bokskogens Golfklubb ska aktivt arbeta för att möta de krav som de olika kategorierna av golfare ställer idag. Golfanläggningen med banan i centrum ska erbjuda hög kvalité och service. Gästen ska erbjudas en god tillgänglighet och flera bokningsmöjligheter. Den tävlingsinriktade greenfee gästen ska erbjudas flera alternativ på öppna klubbtävlingar och olika tävlingsformer. 8

9 Sponsorer Bokskogen GK skall därför kännetecknas vara lättillgänglig för kunder och sponsorer. Bjuda på två utmanande banor som attraherar sponsor och dess kunder. Klubbens personal skall starkt bidra till positiv kundservice till sponsors aktiviteter på golfklubben i både Pro, restaurang och bana. Mål För Bokskogens GK är några av de viktiga målen att tillhandahålla attraktiva aktiviteter utöver golfen och att Bokskogen GK alltid ska hålla hög kvalité på bana och anläggning för den totala upplevelsen. För klubben är även ett av målen att få den golfaren att vara med i alla aspekter på klubben. Övriga mål som vi arbetar efter med i klubben, för att nå den sociala golfaren är att avdramatisera tävlingsbarriären, sträva mot ökad spelskicklighet och tempo och se på social bokning av tider. För Bokskogens GK vill vi kännetecknas av att uppnå en stark trivsel, attraktion och nöjdhet både för spelaren och omgivande spelare. Då Bokskogens GK har 50 års jubileum år 2013, är ett av målen att både Herr och Damlag ska vinna Lag SM detta år. Då inriktning är på alla klubbens medlemmar så är ett av de viktigaste målen som golfklubben vill uppnå att medelhandicapet sänks årligen. Det övergripande finansiella målet för Bokskogens GK är att kunna bedriva verksamheten med konkurrenskraftiga nivåer på medlemsavgifterna. För att möjliggöra konkurrenskraftiga årsavgifter är det av stor vikt att intäkter från sponsorer och greenfee kan bibehållas på en hög nivå. Kostnader och intäkter skall i princip balanseras årsvis medan investeringar utöver normala ersättningsinvesteringar finansieras med räntefria lån från medlemmarna. Ett ytterligare finansiellt mål för klubben är att hålla en tillräcklig likviditetsreserv för att både klara den löpande verksamheten och mindre förändringar i inlåningsvolymen från medlemmarna. Aktiviteter Aktiviterna är flera för respektive mål och syftar til att målen ska kunna infrias. I den fullständiga verksamhetsplanen finns aktiviteterna uppräknade. Personalanalys Klubben har följande personella resurser: Banchef, Pro, Klubbchef, Banpersonal, Kansli/ receptions personal, Styrelse, Kommittéer, Medlemmar, Bankonsulent, Nätverk Organisation och ansvarsområde Årsmöte/medlemsmöte Högst beslutande organ 9 Att golfklubben arbetar med fastställda befattningsbeskrivningar för alla delar av organisationen, både den professionella och den ideella. Utveckling Bokskogens GK ska skicka sin personal på utbildningar för utveckling och aktivt medverka i olika nätverksträffar. Nätverksdelen blir viktigare för att kunna vara med och diskutera med andra klubbar, företagspoolen och med personal på olika områden i Golf Sverige. Rapportering Styrelsen formar strategisk inriktning för kommittéerna samt följer upp verksamhetsplanen och ger riktlinjer för budget arbetet. Styrelsen delegerar operativt genomförande till VD (kommittéerna). Budget 2012 Ekonomisk inriktning Huvudinriktningen i budgetarbetet är försiktighet och realism vilket gör att styrelsen lägger en budget med relevanta intäkter för medlemsavgifter och greenfee. Styrelsen föreslår en budget för 2012 med ambitionen att ha samma kondition och kvalitet på hela golfanläggningen som under Intäktsbudgeten baseras på mindre antal medlemmar och en borttagning av inträdesavgiften vilket resulterar i ett förslag till höjning av medlemsavgiften. Med antaget antal medlemmar och föreslagna avgifter hamnar intäktsbudgeten på 16 Mkr, vilket är 100 tkr över prognosen Med denna intäktsnivå skall klubben kunna genomföra verksamhetsplaner och bära de kostnader som är förenade därmed. Budgeterade kostnader, exklusive avskrivningar, uppgår till 12,7 Mkr. Avskrivningskostnaden för 2012 ökar med 200 tkr. Greenfee Bokskogens erbjudande till greenfeegäster och sponsorer är mycket starkt med tanke på det klubben kan erbjuda allt från intrycket av bemötandet i receptionen, banornas kvalité och finish, restaurang, shop m.m. samt den kringliggande miljön. En differentierad prissättning startas under 2012, då det baseras på attraktiva tider/högt pris och lågt frekventerade tider/lågt pris För att bibehålla en hög nivå på greenfeeintäkterna planeras för en fortsatt utveckling av bokningsmöjligheter. Målsättningen är att underlätta bokningar av golfpaket via klubbens associerade hotell. Greenfeen

10 anpassas löpande i relation till hur kvaliteten och finishen är på våra banor av den operativa ledningen. Styrelsen föreslår: en greenfeebudget på 2,65 Mkr höjt tak för greenfee till 700 kr för GB och 500 för NB samt att rabatt till medlems gäst är 200 kr respektive 150 kr. Medlemsavgifter Klubben tog på extra årsmöte i juni ett beslut på en höjning med 50 kr för drivingrange projektet. Köerna till golfklubbarna har i princip försvunnit och så även för Bokskogen GK innebärande att inträdesavgiften idag framstår som det största hindret för nya medlemmar. Därav förslag på att ta bort den helt. Klubben budgeterar även med en minskning på medlemsantalet. En ökad annonsering planeras för att marknadsföra Bokskogen i utlandet, för golfpaket och medlemsrekrytering inom närområdet. I höjning av medlemsavgiften så ökar även värdet av medlemskapet då fria rangebollar kommer att ingå i fortsättningen. Detta som en följd av förslag som framkom vid medlemsmötet gällande drivingrange projektet. Värdet för fria rangebollar räknas som cirka 100 kr/medlem. För greenfeemedlem blir greenfeepriset samma som för spel gäst till medlem rabatt, detta då vi märkt att den är en stor efterfrågan på den delen. Styrelsen föreslår: att medlemsavgiften höjs för kategorin fritt spel med 350 kr för senior och yngre senior och för övriga kategorier med 200 kr (samtliga föreslagna avgiftsförändringar redovisas i tabell nedan) att inträdesavgiften sänks till 0 kr för alla att det maximala medlemsantalet för aktiva med spelrätt blir och för greenfee medlemmar blir 250 för Föreslagna avgiftsförändringar ger en budgeterad intäkt på 9,1 Mkr, baserat på medlemmar. Banan drift Ambitionen är självklart att klubben även fortsättningsvis ska ha en av regionens eller kanske Sveriges bästa anläggningar. I driftbudgeten ingår bl.a. dressgods, gödsel, diesel, reservdelar m.m. Under 2011 gjordes ingen fairway dressning, denna ligger inne för 2012, därför ligger det en ökning på kostnadssidan. Styrelsen föreslår en driftbudget på tkr. Banan, personal Under 2011 gjordes en del kostnadsbesparingar på säsongspersonal på banan. Vi hade väldigt välutbildad säsongspersonal samt att vi ändrade på arbetstiderna på banan. Detta resulterade i ökad effektivitet från mitten på sommaren, när det nya systemet var inarbetat Under 2012 pågår drivingrange projektet och det gör att vi tar in någon säsongspersonal mer. Vi har tappat en av våra fast anställda personal, det täcks upp med extra säsongspersonal Kostnadsökningen kontra prognosen är ökningen med säsongspersonal Lönerevideringarna för 2012 är inte klara och budgeten tar höjd för 3% löneökningar. Styrelsen föreslår en personalbudget för banan på tkr. Administration, personal Personalen under denna rubrik är klubbchef, reception, kansli, del av vaktmästare samt HeadPro Under 2012 är vaktmästaren till 50% på banan och 50% som vaktmästare. Ett projekt under året med att på helger serva medlemmar och gäster med golfbilar har varit lyckat och detta är inlagt i budget för hela Lönerevideringarna för 2012 är klara och budgeten tar höjd för 2, 6% löneökningar. Styrelsen föreslår en personalbudget på tkr. Investeringar 2012 Styrelsens förslag på 2012 års investeringsram är 1,7 Mkr. Maskinparken för banan Utbyte av 1 st grenklippare. Utbyte av en begagnad lastare. Nyinköp av 1 st greenluftare, 1 st semiruff klippare och 1 st växtskydds medelsspruta. Totalt tkr. Dränering Vår kontinuerliga plan för dräneringsarbeten fortsätter i syfte att öka banornas kvalitet och längd på säsong. Detta syntes tydligt under 2011 års säsong. Investeringen uppgår till 200 tkr. Diverse Golfbilar, utemöbler, data, köksmaskiner och stenvillan. Investeringar uppgår till 320 tkr. 10

11 Prognos 2011 o budget 2012 Förslag till avgifter 2012 INTÄKTER Tkr Budget Prognos Budget Årsavgifter Inträdes/köavgift Bag o klädskåp Golfbilar Drivingrange Greenfee Damkommitté Seniorkommitté Juniorkommitté Elitkommitté Medlemskommitté Tävlingskommitté Marknadskommitté Arrenden Stortävling värdskap Övrigt S:a Intäkter KOSTNADER Tkr Damkommitté Seniorkommitté Juniorkommitté Elitkommitté Medlemskommitté Tävlingskommitté Marknadskommitté Arrenden Stortävling värdskap Banan drift Banan personal Fastigheter Administration Trycksaker Revision & konsult Personal övrig Marknadsföring Övrigt S:a Kostnader Inträdesavgift Senior Yngre Senior år Junior 7 21 år 0 0 Avgift fritt spel Senior Yngre Senior år Junior 0 7 år Junior 8 15 år Junior år Prova på medlemskap 1 år Senior utan kapitalinsats Avgift vardagar Senior Yngre Senior år Junior 7-21 år Greenfeemedlemskap Senior Kapitalinsats Senior Årsavgift Passiva seniorer Passiva juniorer Bagskåp Klädskåp Medlemskö Greenfeeavgifter Seniorer, alla dagar 450/ /700 Juniorer 7-21 år 150/ /250 Greenfeemedlem, alla dagar 450/ /500 Greenfee heldag Gäster Greenfeemedlem Juniorer Res. före avskrivn Avskrivn. enl. plan Res. efter avskrivn Finansiella int/kst Årets resultat

12 Juniorkommittén Vision: Sveriges bästa klubb för juniorer Syfte: Juniorkommitténs arbete präglas av de barn och föräldrar som är aktiva i klubben och som engagerar sig i de aktiviteter som JK anordnar. Det präglas också av klubbens inställning till juniorer och klubbens PRO samt övriga tränares intresse för juniorerna. Vi uppfattar stödet från styrelse och PRO som stort och vi vill fortsätta den väg vi valt för att uppnå vår vision. Vi vill också vara med och uppfylla GK:s mål för tävlingsgolfaren, dvs att vara rankade top 10 i Sverige för Juniorer! Strategier: Vi vill under 2012 återta kommandot och på allvar se till att utvecklingen fortsätter. Diskussioner pågår med Skånes Golfförbund där vi försöker sätta oss in i och vända trenden med vikande antal juniorer i golfträning. Problemen finns ju inte bara på Bokskogen GK! Trots att vi idag har en bra produkt krävs det att vi ytterligare förfinar verksamheten och erbjuder individuella lösningar så att juniorerna kan välja på vilken nivå man vill lägga sin målsättning med golfen. Mål: Vilka är kommitténs mål? För att bli Sveriges bästa klubb för juniorer krävs ett antal delmål: Utveckla gruppträning och enskild träning baserade på behov som finns hos den enskilda individen. Starta ett projekt med en juniorsportchef för att rekvirera nya ungdomar och höja den löpande kvalitén. Dedicera en utvald Juniorhandledare som dels kan ägna mer tid åt våra främsta juniorer men också peppa övriga juniorer. Ett väl avvägt och genomarbetat kalendarium för aktiviteterna för årets händelser. Skicka ett junior nyhetsbrev till samtliga medlemmar med jämna och ojämna mellanrum Arbeta med och utveckla hemsidan för en bättre kommunikation och utbyte av information mellan klubben och juniorerna. T ex förbättra informationsspridning gällande resultat på tävlingar och framgångar både i lag och individuellt. Fortsätta uppmuntra föräldrar till medverkan för att fördela arbetet på fler personer, effekten blir då fler arrangemang med bättre kvalitet. JK:s arbete skall alltid utgå från att vi ska ha roligt tillsammans, känna oss engagerade och stärka samarbetet bland juniorer. Engagera äldre juniorer i aktiviteter och att arrangera tävlingar. Utveckla samarbetet elitkommittén och möjligheten för våra bästa juniorer att träna och tävla eliten i klubben. Vad vill vi uppnå med målen? För juniorer som vill satsa skall JK ge uppbackning på bästa sätt Det ska vara roligare att vara junior på Bokskogen än på andra klubbar JK:s arbete skall präglas av bra sammanhållning och positiv anda bland juniorer och övriga vuxna på klubben samt föräldrar Spela golf och ha roligt på klubben även om man inte har ambitionen att tävla i någon större omfattning Att juniorerna umgås över generationer och utvecklas socialt Aktiviteter: Vilka är kommitténs aktiviteter för att uppnå målen? Rekrytera 10 nya juniorer till träning under säsongen 2012 Hitta möjligheter inom golfen för juniorer som vill trappa ned Intervjua samtliga juniorer i träning från 8 år och uppåt för att komma fram till vad man har för intentioner med golfen. Skapa ett kommunikationssystem som når alla både juniorer och föräldrar Göra en individuell tävlingsplanering för alla som vill vara med och tävla Ändra anmälningsrutiner Mer individuellt anpassad träning för juniorerna Utveckla dagläger till träningsläger och spelläger på Bokskogen och andra banor. LTAD (long term athletic development) Översyn av juniorernas fysiska utveckling i samband med golf Följa upp budget & ekonomi stramare. Kontrollera inbetalningar bättre och bli kostnadseffektivare. Bättra kontrollen av bidrag. Utveckla och detaljbeskriva Bokskogen Tour Återskapa ett tjejprojekt för yngre flickor och deras mammor på deras villkor Engagera ytterligare medarbetare till juniorkommittén Organisation: JK består idag av ett tjugotal föräldrar och intresserade som på ad hoc basis (mer eller mindre) engagerar sig 12

13 i JK:s verksamhet. Dessa föräldrar och intresserade utgör basen för all verksamhet. Föräldrarna engageras i ett eller flera uppdrag under säsongen och tar ansvar för att uppdraget/aktiviteten fullföljs. Detta bygger på frivillighet och i de allra flesta fall har föräldrarna själva juniorer som spelar för klubben. För att verkställa planering & administration finns en arbetande styrgrupp. Styrgruppen består 2012 av ordförande, Head Pro och Head Instructor fortsätter. Diskussioner. Styrgruppen ansvarar för kalendarium (aktiviteter planerade under året), JKmöten, koordinering av tävlingar, hemsidauppdateringar, uppföljning av ekonomin och budget samt arbetsfördelning/ansvar för respektive aktivitet och tävling. Styrgruppen möts mer frekvent och som kan sammankallas med kort varsel. Övriga JK träffas 2 gånger per år i arbetsgruppsmöten där arbete fördelas, planeringen finslipas, lessonslearned dokumenteras. Utveckling: Våra tränare har ambitionen att fortsätta utbilda sig för att kunna utveckla juniorerna optimalt Juniorkommittén Stefan Mellgård Elitkommittén Vision Bokskogens golfklubb skall fortlöpande fostra egna duktiga elitspelare, samt fortsätta stödja de elitspelare som har, eller är på väg att etablera sig som tävlingsspelare. Vi är övertygade om att varumärket Bokskogen gagnas avsevärt via den exponering klubben får genom våra spelares deltagande vid nationella och internationella tävlingar. Syfte Elitkommittén skall arbeta för att vara klubbens elitspelare behjälpliga med resurser för att utveckla sin golf, förbättra sina tävlingsresultat och vara goda ambassadörer för klubben. Detta skall ske genom att erbjuda organiserad träning av duktiga och engagerade instruktörer, tillgång till moderna och ändamålsenliga träningsfaciliteter samt under vissa förutsättningar bidra med ekonomiskt stöd för professionell tävlingsverksamhet. till att ta platser i elitlagen. Klubben skall inte driva någon aktiv rekrytering av elitspelare till klubben. Det innebär emellertid inte att vi kategoriskt kommer att avvisa duktiga elitspelare som självmant söker sig till vår klubb för att ta del av våra instruktörer, träningsmöjligheter och gemenskap. Mål På lång sikt har elitkommittén som målsättning att ha klubbens båda elitlag kontinuerligt representerade på den högsta nationella nivån. Damernas elitlag avancerade till SM-spel under 2010, och det är rimligt att tro att herrarna kan upprepa denna bedrift under Aktiviteter Elitkommittén kommer även under 2012 att erbjuda regelbunden och organiserad träning. Försäsongen kommer att inledas med inomhusträning på Rönnebäcks golfklubb 1½ timme per vecka under januarimars. Vi kommer även fortsättningsvis att lägga fokus på ett antal dagsläger på klubben i samband med det nationella seriespelet samt på den individuella träningen tillsammans med Mark, Markus och Johan. Våra gemensamma träningsläger ger mycket värdefulla tillfällen att träffas, inspireras och bygga ett lag. Arbetet med att fortlöpande acklimatisera ett par pojkar och flickor från juniorleden till elitlagen kommer att fortsätta, och vi hoppas och tror att dessa kommer att visa sig ta framträdande platser i elitlagen under den kommande säsongen. Organisation Elitkommittén består av en ordförande med det administrativa ansvaret (Peter Larsson), klubbens Head Pro (Mark Dewdney), samt två representanter från dam- respektive herrlagen (Lina Thorén och Mathias Rosenberg). Kommittén skall ha ansvaret över att i samråd fastställa trupperna, ta ut serielagen samt organisera träningstillfällen och arrangemang. Kommittén samlas regelbundet på ett tiotal möten under hela året för diskussioner, planering och beslut. Rapportering Elitkommitténs ordförande ansvarar för att hålla klubbchef och styrelse informerad om dess beslut. Elitkommittén, Peter Larsson Strategier Elitkommittén skall med hjälp av klubbens tränare ge duktiga flickor och pojkar från de egna juniorleden möjlighet att i naturlig och individuell takt utvecklas 13

14 Tävlingskommittén Vision Vår vision är att tävlingsverksamheten skall ha ett gott och oomtvistat renommé bland medlemmarna, golfspelare i Örestadsregionen och bland mera långväga besökare. Syfte Syftet med tävlingsverksamheten på Bokskogens GK är att erbjuda ett antal arrangemang som är attraktiva för medlemmarna och vid öppna tävlingar även för gästande golfspelare. Omfattningen skall vara så dimensionerad att varje arrangemang skall ses som en positiv möjlighet för de som vill spela tävlingar men också lämna utrymme på våra banor åt dem som vill spela sin golf utanför tävlingsverksamheten. Strategier Strategiskt skall arrangemangen utformas med fokus på kvalitet, tradition och ett stort mått av nytänkande och vara varierade och uppmuntra till en öppen och generös klubbanda. Kvalitet skall uppnås genom att arrangemangen är väl förberedda och korrekt och snabbt genomförda. Tradition uppnås genom att upprepa de arrangemang som anses ha uppnått en status av tradition. Nytänkande skall ingå som del i varje arrangemangs planering t ex beträffande prisbordens innehåll som gärna får vara överraskande. Att erbjuda t ex företag att sponsra någon tävling ingår i vår strategi. Vi har ganska få sponsorer men de är trogna och vi hoppas på deras välvilja igen. Det finns utrymme för någon ytterligare sponsor. Vi vill göra ledamöterna i tävlingskommittén så kända att det blir enkelt otvunget för både medlemmar och andra att framföra synpunkter på verksamheten. Mål Tävlingsverksamhetens mål för säsongen 2012 är att genomsnittligt antal deltagare i våra arrangemang skall vara minst 90 (var ). På lång sikt, säsongen 2015, skall det genomsnittliga antalet deltagare uppgå till 100. Så snart GIT tillåter det skall verksamheten ges mjuka mål i form av tävlingsdeltagarnas betyg efter deltagande i ett arrangemang. Aktiviteter De aktiviteter som TK ansvarar för under säsongen 2012 kommer i antal att vara ungefär som säsongen 2011 men antalet tävlingsdagar kommer att minska något som en följd av minskad tilldelning av tävlingstillfällen. För att underlätta både rekryteringen och genomförandet av tävlingarna måste respekten för regler och tävlingsbestämmelser stramas upp genom att de tillämpas generellt. KM spelas koncentrerat under en veckohelg. Vår strävan är att tävlingarna skall passa såväl yngre som äldre golfspelare av båda könen och skänka nöje åt nybörjare så väl som mera etablerade deltagare. För att uppnå detta på färre antal tävlingstillfällen kommer vi att arrangera både singel- och lagtävling samma dag och med samma funktionärer. Som ett försök att öka intresset att delta i tävlingar kommer vi att vid något tillfälle överlåta åt en tredje part att sköta arrangemanget. För 2012 skall vi ha en tävling på våren och på hösten som arrangeras av tredje part. Säsongens tävlingsprogram kommer att publiceras i en traditionell trycksak, klubbens hemsida och på golf.se. Organisation och Personal Tävlingskommitténs ledamöter är: - Arne Andersson Ordf. - Karl Schmidt Sekr. - Gunnel Fürst Ledamot Utöver tävlingskommittén är ett 25-tal tävlingsledare/ funktionärer engagerade i att bedriva verksamheten. Dessa resurser arbetar i huvudsak på ideell basis och det är därför viktigt att insatserna sprids på så många personer att uppdragen känns stimulerande hellre än betungande. Säsongen 2011 har visat att det är ohållbart att bemanna tävlingsadministrationen med så många personer som både är villiga och tillräckligt kunniga. Skälet är en stor och befogad respekt för GIT och den tekniska miljön på klubben. För att komma till rätta med detta måste vi till del överge vår tidigare strategi att vara så många att ingen skulle tycka att det är betungande utan bara trevligt att få tjänstgöra ett par gånger per säsong. Men med den frekvensen går det inte att skaffa sig tillräcklig erfarenhet för att genomföra administrationen av en tävling från ax till limpa vilket måste till för att belastningen på TK skall kunna hållas på en rimlig nivå. Att vi tar fram c:a 8-10 personer som vi anser har förutsättningar och lust att hålla sig uppdaterade på GIT och vår teknik och träffar en överenskommelse med dem om att tjänstgöra som Tävlingsledare/GIT eller 1:e GIT-operatör vid minst 6 tillfällen. Denna lösning ger klubben en bredare och säkrare rekryteringsbas för funktionärer till både klubbtävlingarna och företagsgolfen. 14

15 Tävlingsverksamheten kräver också insatser från personalen i receptionen respektive banskötarna och sker i nära samarbete med övriga kommittéer och klubbledningen. Utveckling och Rapportering För de personer som är engagerade i tävlingsverksamheten behövs fortlöpande utbildning och praktik inom områdena GIT och hantering av en golftävling. Tävlingskommittén rapporterar via klubbchefen till klubbstyrelsen. För Tävlingskommittén Arne Andersson Damkommittén Vision Vi skall erbjuda golfspel och andra aktiviteter för Bokskogens damer. Även utbyte med andra klubbars damer skall erbjudas. Syfte För damerna tillhandahålla tävlingsspel samt andra sociala aktiviteter. Arrangemangens kvalitet skall vara som en upplevelse för deltagarna. Strategi Tävlingarna och aktiviteterna skall genomföras så att deltagarna kommer tillbaka och även inspirerar andra damer att ställa upp. Söka fånga upp sådana grupperingar som inte vill vara med i våra aktiviteter. Uppnå kvalitet på våra arrangemang genom att de är väl förberedda och snabbt genomförda. Nytänkande kan vara att utöka samarbetet med andra kommittéer och andra klubbar. Nytänkande kan också vara att genom sponsorer få ett attraktivare prisbord. Mål I genomsnitt cirka 30 stycken skall deltaga i varje tävling eller aktivitet. Vi vill förbättra golfspelet för spelarna. Vårt mål är att få fler spelare att deltaga i vår Nationella damdag och i utbytet med andra klubbar. Vi vill också utöka antalet utbytesklubbar med 3-5 stycken. Möjliggöra förbättring av spelet för dem som deltar i seriegolfen. Bibehålla antalet tävlingar och utöka andra aktiviteter något. Aktiviteter Ha utbyte med andra klubbars damkommittéer. Minst en lottad tävling per månad. Övriga tävlingar anmäls på plats och är öppna under hela dagen. Skapa ett «Order of merit» beträffande ej lottade tävlingar för de som kommer till starten kl Utse deltagare i 6 stycken olika serielag. Träning med Mark och även träning för dem som deltar i seriespel. Ha blänkare i veckonytt om våra tävlingar. Även införa blänkare om utbytesgolfen och Nationella damdagar. Listan över Nationella damdagar läggs in på hemsidan. Galleri DK tas upp på hemsidan med bilder från våra olika aktiviteter. Lämna informationsblad till damerna när de hämtar ut sin bagbricka. Personal Damkommitténs ledamöter är: Eva Seeger Ann-Kerstin Fagerberg Eva Karlsson Britta Karlsson Gisela Krakau ordf sekr ledamot ledamot ledamot Utveckling och rapportering För damkommitténs ledamöter behövs fortlöpande utbildning och praktik inom GIT. Uppföljning av verksamhetsplanen sker löpande under året och revidering sker i augusti. För damkommittén Eva Seeger Seniorkommittén Målsättning for Seniorkommittén är att stimulera seniorer att delta i olika tävlingsformer, få nya spelkamrater, ha trevligt umgänge, utveckla spelförmågan och Klubbkänslan. För att uppnå detta planerar vi att genom föra följande aktiviteter: Onsdags golf Öppen för Bokskogens herrar 50+. Kontinuerlig marknadsföring av aktiviteter via hemsida, E-post, Anslagstavla m.m. öka antalet deltagare! Sommer touren spelas från april-oktober. Vinter touren spelas under november-mars. 15

16 Ladies and Gents Cup spelas strax före midsommar. Onsdags golfen avslutas med ÄGG-golfen i oktober. Buss resa till någon golfklubb i september. Gemensamma aktiviteter med DK och JK. Kick-Off på våren för serielagen samt avslutning på hösten med Ladies Challenge (DK) Utflykt på våren med DK Match mot JK månadsskiftet juli/augusti. Matchplay Championship. Bokslaget, Inbjudningstävling för damer/herrar 50+ I augusti. (DK) Utbytesgolf Utbyte med Flommen, Kristianstad och Vasatorp. Flommen utbytet sker på våren på Flommen och hösten på Bokskogens GK. Tävlingarna spelas över 27 hål i Ryder Cup format och är öppen för herrar 65+ Utbytet med Vasatorp sker också 2 ggr. Årligen. Inbjudna spelare från SK och DK 10 spelare pr klubb. Bokskogens GK kommer att stå värd för 2012 års match mot Kristianstad GK. 20 spelare från vardera klubb (H-55, H-65 och H-75) Serie Gol Vi deltar med 8 lag: 2 lag H-45, 2 lag H-55, 2 lag H-65, 1 lag H-70 och 1 lag H75. Kommitté ledamöter: Bo Persson, Arne Andersson, Per Henry Eklund samt lagledare för resp. serielag samt undertecknad Ordförande. För Seniorkommittén Bruno Rasmussen Marknadskommittén Vision: Marknadskommitténs Vision är att genom ett aktivt Nätverk av företag knutna till Bokskogens Golfklubb långsiktigt tillförsäkra Klubben garanterade intäkter i början av året, förskottsinbetald greenfee. Dessa årliga intäkter utgör en viktig del i klubbens totala budget för att kunna hålla årsavgifterna på en mycket konkurrenskraftig nivå. Våra extraordinära sponsorintäkter har ju också möjliggjort stora investeringar i hela vår anläggning och därmed ökat finishen i dess totala kvalitet, på båda golfbanorna, i klubbhuset, i verkstad med tillhörande lokaler, etc. Mål: Vårt mål är att Bokskogens Golfklubb skall ha cirka femtio Sponsorer/Företagsmedlemmar. Klubbens totala sponsorintäkter från dessa Sponsorer är totalt på cirka 2,8 mkr och direkta omkostnader är ca 300 tkr. Därtill kommer fakturerade intäkter i form av greenfee vid Företagsgolf samt avgifter för t.ex. kanonstarter. Sponsorerna bidrar också med icke oväsentliga intäkter till vår golfrestaurang och shop, vilket därigenom möjliggör bredare urval och bättre service för oss medlemmar. Vidare understödjer (priser och tjänster) sponsorerna klubbtävlingsverksamheten och framförallt juniorverksamheten. Klubbens motprestation innebär ju att ge sponsorerna utrymme för kund- och personalgolf samt det reklam- och goodwill värde som det innebär för ett företag att associeras med Bokskogens Golfklubb. Vi förbättrar möjligheterna för sponsorerna att kunna boka sin kundgolf och kunna ge så bra service som möjligt. Marknadskommittén utvecklar varumärket Bokskogens Golfklubb genom att i nätverket Bokskogens Företagspool ha olika aktiviteter. Vidare sker ett inte föraktfullt antal direktaffärer företagen och företagsledarna emellan vilket initieras vid de företagsträffar vi organiserar. Under år 2012 kommer vi i Företagspoolens regi att arrangera olika företagsträffar i nätverket. För de Sponsorer som har en utbildningsaktivitet i sina avtal kommer detta evenemang att genomföras på traditionellt sätt. Under vintern så förbättras även konferensmöjligheterna för företagspoolen och ett närmare samarbete med nya krögarna sätts upp. Vi kommer även att utöka servicen mot sponsorernas företagsgolf och erbjuda kompletta paket med mat, 16

17 starter, etc. Fördelen är då att respektive företag bara behöver förhandla med en part och inte behöver tänka på alla kringarrangemang. Detta gäller även alla företagsgolf på Bokskogen. Företagspoolen har även ett eget nyhetsbrev som utökas under Vidare kommer vi under hösten 2012 att arrangera ett golfevent här på klubben med tävling och gemensam middag för alla våra Sponsorer. Medlemskommittén Marknadskommittén Tommy Knutsson VISION Bokskogen Golfklubb är en golfklubb som skall erbjuda spel på två av de bästa banorna i Öresunds region. Vår profil ska vara medlemsklubben, där medlemmars möjlighet till spel prioriteras. Vi skall ha en ekonomi i balans samt värna klubbens goda namn. Medlemskommittén arbetar för att stärka gemenskapen och trivseln i klubben bland annat genom att arrangera sammankomster och andra aktiviteter under hela året. Vi arbetar för att både nya och gamla medlemmar ska känna sig välkomna och uppskatta att komma till Bokskogens Golfklubb för att spela eller delta i andra aktiviteter. Vi riktar oss till såväl s.k. sociala golfare som till mer tävlingsinriktade och till låg-, medel-, och höghandicapspelare genom ett varierat utbud. Genom att delta i Medlemskommitténs aktiviteter stärks klubbkänslan och igenkännandet medlemmar emellan vilket bidrar till en positiv attityd på klubben. Syfte: För vem existerar vi? Medlemmarna Hur ser situationen för våra medlemmar ut? Klubbgemenskapen behöver stärkas Vissa medlemmar vill gärna lära känna fler på klubben Nya medlemmar kan ha svårt att känna klubbtillhörighet Klubben erbjuder många tillfällen till social samvaro om man vill delta i tävlingar, betydligt färre om man inte är tävlingsinriktad Vad skall vi göra åt medlemmarnas situation? Ordna trevliga aktiviteter, inte nödvändigtvis golforienterade Få medlemmarna att känna sig välkomna i gänget Informera så mycket som möjligt om våra aktiviteter Vara öppna och välkomna förslag på aktiviteter från medlemmarna Strategier: Vad är medlemmens beslutskriterier? Tilltalar aktiviteten mig? Har jag tid? Äger aktiviteten rum på en tid då jag har möjlighet att delta? Vad kostar det? Mål: Vilka är kommitténs mål? Att få medlemmarna att känna gemenskap och glädje i klubben Att få nya medlemmar att engagera sig (t.ex. tävla och delta i aktiviteter) och lära känna andra medlemmar Att alla, såväl medlemmar som gäster, bemöts med ett leende och välkommen till vår klubb Vad vill vi uppnå med målen? Trivsel, attraktion och nöjdhet för våra medlemmar Gemenskap och engagemang En starkare vi-känsla Nya kunskaper och nya bekantskaper Ett sätt att behålla fler medlemmar och öka attraktionskraften för nya medlemmar att gå med i klubben. Engagerade medlemmar med många vänner i klubben är troligtvis betydligt mindre benägna att gå över till en något billigare grannklubb. Den ekonomiska faktorn får en underordnad betydelse. Att tillsammans med styrelse, personal och övriga kommittéer skapa ett Bokskogen som håller en alltigenom mycket hög nivå på allt från banstandard till service, bemötande, medlemsaktiviteter m.m. för både våra medlemmar, sponsorer och greenfeegäster. Aktiviteter: Vilka är kommitténs aktiviteter för att uppnå målen? Klubbkvällar med föredrag (t.ex. reseberättelser, träningstips, regelkurs i flera etapper m.m.) En halvdag Träningsdax på våren, gruppträning under ledning av klubbens pro m.fl. En temafest vintertid inkl. någon form av föredrag/ provning 17

18 I samband med vissa tävlingar arrangera ett mervärde i form av golfquiz, närmast pinn, puttävling, lucky draw e.dyl. Ev. ordna en lättsam tävling på någon av vänklubbarna Ev. resa till Danmark eller Tyskland med spel och tävling Personalanalys: Vilka är kommitténs personella resurser? Kommittén består av ordförande Cecilia Malmhagen och Marie-Louise Svenburg Önskemål finns om ytterligare två personer till 2012 Ytterligare resurser förutom kommitté medarbetare är Samarbete med tävlingskommitté, kansli och restaurang Organisation: Vem har vilka ansvarsområden? Ordförande ansvarar för budget och verksamhetsplan samt kontakt med Klubbchefen Aktiviteterna delas upp och man ansvarar för ett antal var Utveckling: Hur skall vi utveckla de personella resurserna? Utbildning av Cecilia och Marie-Louise i GIT för att kunna lägga in aktiviteter att anmäla sig till. Ytterligare två personer rekryteras till 2012 för att tillsammans med nuvarande resurser skapa ett bra team Banutvecklingsgruppen Vision Bokskogens GK skall erbjuda en attraktiv och utmanande spelupplevelse för såväl medlemmar, sponsorer som gäster oavsett spelhandicap, samt vara i nivå med eller vara bättre än identifierade konkurrenter i regionen. Syfte Banutvecklingsgruppen skall: vara en resurs till styrelsen. vid behov anlita extern professionell kompetens. ge styrelsen rekommendationer, råd och stöd för beslut rörande anläggningens utveckling. Strategier Banutvecklingsgruppen skall ansvara för: att anläggningen har en långsiktig utvecklingsplan som anger detaljerade kvalitativa mål väl i nivå med omvärlden. att denna utvecklingsplan omfattar all yta som Bokskogens GK arrenderar eller äger, samt omfattar all utveckling av banorna såsom layout, bevattning, dräneringsplaner m.m. Mål Bokskogens GK skall vara en av de klubbar som har det bästa golferbjudandet i regionen. Banorna, drivingrangen och övningsområdena skall således ha den layout, kvalitet och finish som krävs för att uppfylla detta. Denna målsättning kräver detaljerade utvecklingsplaner som på lång sikt främjar en god utveckling av anläggningen samt skötselplaner för underhåll och vård av anläggningen som möter denna målsättning. Aktiviteter Kommittén samlas regelbundet på ett halvdussin möten under året för diskussioner, planering och beslut rörande de områden som omfattas av kommitténs ansvar. Kommittén kommer exempelvis att under året att i egenskap av referensgrupp samarbeta med projektgruppen kring arbetet med att anlägga en ny drivingrange. Mycket av kommitténs arbete förväntas att upptas med utformningen av den nya långsiktiga utvecklingsplan för Bokskogens golfanläggning baserad på medlemmarnas gemensamma önskemål om banans kvalitet, skick och utveckling så som kommit till uttryck genom enkäter och medlemsmöten. Organisation Banutvecklingsgruppen består av: Pär-Martin Hedberg (ordförande/sammankallande) Mathias Rosenberg (sekreterare) Eva Eriksson Carin Bergdahl Banchef, klubbchef och Head Pro kan vid behov adjungeras att delta vid kommitténs möten. Rapportering Banutvecklingsgruppens ordförande ansvarar för att hålla styrelsen informerad om beslut och hur de efterlevs. Sekreteraren ansvarar för att aktuella beslut och protokoll publiceras på Bokskogens hemsida för klubbens medlemmar att ta del av. Banutvecklingsgruppen i Bokskogens GK 18

19 Klubbmästare 2011 KM Damer KM Herrar 1. Catinca Wihlborg Mikael Fossto Isabella Rimton Johan Gullstrand Emelie Storckenfeldt Patrik Rasmusson 219 KM D60 KM H21 1. Matte Jönsson Karl Nordberg Maria Sandström Philip Rosengren Monica Öberg Alfred Larsson 176 KM H35 KM H45 1. Jonas Olsson Patrik Brandt Fredrik Ohlsson Urban Thelin Patrik Larsson Magnus Manhem 172 KM H55 KM H65 1. Peter Sandström Göran Nyqvist Anders Kjellerstrand Anders Fredriksson Fredrik Bonde Bruno Rasmussen 196 KM Knattar 1. Felix Pettersson William Rimton Gustav Andersson 112 Vi välkomnar alla pristagare till årets Höstmöte! 19

20 Valberedningen lämnar följande till ordinarie Höstmöte Styrelse 2011 för Bokskogens Golfklubb Peter Rodenstam Vald t.o.m Ordförande John Monhardt Vald t.o.m Vice ordförande Ulf Pernvi Vald t.o.m Kassör Peter Svenburg Vald t.o.m Sekreterare Ann-Christine Halén Vald t.o.m Ledamot Jonas Jangered * Vald t.o.m Ledamot Sverker Ölmestig Vald t.o.m Suppleant Inga-Lill Lellky Vald t.o.m Suppleant Daniel Jigin Vald t.o.m Suppleant, ungdomsrepresentant * avsagt sig omval. Förslag till styrelse för Bokskogens Golfklubb 2012 Peter Rodenstam Omval 1 år Ordförande John Monhardt Omval 2 år Ledamot Ulf Pernvi Vald t.o.m Ledamot Peter Svenburg Vald t.o.m Ledamot Ann-Christine Halén Vald t.o.m Ledamot Sverker Ölmestig Nyval 2 år Ledamot Inga-Lill Lellky Vald t.o.m Suppleant Daniel Jigin Vald t.o.m Suppleant, ungdomsrepresentant Enligt stadgarna utses Inga-Lill Lellky till ledamot med rösträtt vid ordinarie ledamots frånvaro. Valberedningen har under 2011 bestått av Ordförande Urban Thelin, ledamöter Eva Eriksson, Thomas Egelstig, Per-Henry Eklund och Ulf Johansson. Som ersättare har vi som förslag att ta in Karin Mårtensson och Christian Rosén. Karin är VD för Malmö Arena, ca 20 i hcp och strävar efter att spela ca 100 rundor per år! Christian är revisor på Blake & Tilly i Malmö, ca 3 i hcp och medlem sedan , spelat golf sedan 70-talet med förflutet på Romeleåsen. Valberedningen har sedan flera år tillbaka arbetet strukturerat genom att bland annat ha ett bra öra bland medlemmar, vara åskådare vid styrelsemöten, göra personliga intervjuer med alla i styrelsen och ledande befattningshavare. Detta resulterar i en bra insikt och förståelse kring styrelsens arbete och ger valberedningen ett underlag för att kunna föreslå förändringar i styrelsen inför höstmötet. Kontinuiteten i valberedningen är viktig för att kunna bibehålla arbetssättet, i år är det dock två av fem som avsäger sig omval. Paje och Ulf har avsagt sig omval i Valberedningen. För att få säkerställa kontinuitet och arbetssätt inom Valberedningen ställer Urban sig till förfogande ytterligare ett år. Det skall dock beslutas på Höstmötet. På Höstmötet 2010 togs det upp att det enligt ett äldre protokoll skall finnas beslut på att maximala tiden för en ledamot i Valberedningen är 5 år. Detta finns inte inskrivit i stadgarna för Valberedningens arbete. Vi tackar Jonas Jangered, som avböjt sig omval, för sina insatser under sina fyra år i styrelsen. Valberedningens beslut är att inte ersätta Jonas. Vi utökade styrelsens antal medlemmar för några år sedan med anledning av att ordföranden behövde fler personer att delegera arbetsuppgifter till samt att styrelsens agenda krävde ovanstående. Vidare anser Valberedningen att anställningen av ny klubbchef under 2010 har minskat de operativa frågeställningarna inom styrelsearbetet, således kan styrelsens antal återgå till tidigare nivå. 11 a. Motion angående ständigt medlemskap från medlem Mats Malmgren Bakgrunden är den att jag uppfattar att många avhopp av gamla medlemmar har skett och kommer att ske (hoppas jag har fel här om det sist tänkta). Själv har jag varit med i klubben i 37 år och det finns inte många medlemmar från tiden för år tillbaka. Att all klubbandan har blivit som den är idag får man rätta sig i men jag hade aldrig i min vildaste fantasi drömt om att utvecklingen skulle hamna där den är nu. Den klubbkänsla som fanns då är som natt och dag nu. 20