MJ Publikationsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MJ Publikationsförteckning"

Transkript

1 MJ Publikationsförteckning - Manus, pågående: 2015 (5 st) - Artiklar och Publikationer, efter disputation, (34 st) - Artiklar och Publikationer, före disputation, (13 st) - Paper & Konferensbidrag, efter disputation (41 st) - Paper & Konferensbidrag, före disputation, (21 st) Manus, 2015 (5): Andersson, J. & Johansson, M. (2015, manus). Händig, skicklig och konstfaren. Rimstad, Å. & Johansson, M. (2015, manus). Forsking på undervisningssituasjonar med multimodale samtidsuttrykk i faget kunst og handverk. Johansson, M. & Lindberg, V. (2015a, manus). Att lära sig se trådraken om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande. Johansson, M. & Lindberg, V. (2015b, manus). Att lära sig identifiera kvalité förberedelse för gesällprovet inom en KY-utbildning med inriktning mot skrädderi. Åbacka, G. & Johansson, M. (2015, manus). Lära för vardagen. Publikationer och artiklar, efter disputation, , (34 st + 5): 2015 *Wiklund-Engblom, A. Hiltunen, K. Porko-Hudd, M. Hartvik J. & Johansson, M. (2015). Process documentation in Sloyd: Pilot study of the Talking Tools app. International Journal of Interactive Mobile Technologies (ijim), 9(3), *Johansson, M. (2014). Sydvästlig vind Lärarutbildning i Göteborg för skolans slöjdämne. I antologin T. Karlsson Häikiö, M. Lindgren & M. Johansson (Red.), Konstarter och lärande (Serien Art Monitor), s Göteborg: Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten. Karlsson Häikiö, T., Lindgren, M. & Johansson, M. (Red.). (2014). Antologin Konstarter och lärande (Serien Art Monitor). Göteborg: Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten. *Oja, M. Sjöberg, B. & Johansson, M. (2014). Kommunikationens inbäddade resurs för lärande i slöjdundervisning, Forskning om undervisning och lärande, 12, *Wiklund-Engblom, A. Hiltunen, K. Porko-Hudd, M. Hartvik J. & Johansson, M. (2014). Talking Tools : Sloyd Processes Become Multimodal Stories with Smartphone Documentation. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 6(2), Johansson, M. (2014). Att lära slöjd och hantverk (Installationstal, publicerad i skriften Professorsinstallationen 2014, s ). Göteborg: Göteborgs universitet *Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2013). Smart slöjd med smarta mobiltelefoner? om didaktiska dimensioner i digitalt lärande. I A. Marner & H. Örtegren (Red.), KLÄM. Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk. (Tilde- skriftserie, 1/2013, s ). Umeå: Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen. 1

2 2012 *Johansson, M. & Illum, B. (2012). Transforming physical materials into artefacts learning in the school s practice of Sloyd. TechneA Journal, 19(1), *Johansson, M. (2011a). Vad och hur gör de? att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys. TechneA Journal, 18(1), *Johansson, M. (2011b). Dagboksmetod att beskriva slöjdarbete med elevers och lärares egna ord. TechneA Journal, 18(1), *Johansson, M & Porko-Hudd, M. (Red.). (2011a). Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet. TechneA Journal, 18(1). *Johansson, M & Porko-Hudd, M. (Red.). (2011b). Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap A:18/2011). Vasa, Finland: NordFo, Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. *Johansson, M & Porko-Hudd, M. (2011c). Läroämnet slöjd att tänka om, att veta om, att tycka om. I E. Ahlskog-Björkman & M. Lundkvist (Red.), Pedagogiska rum i fokus. Lärande i ett framtidsperspektiv (Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 32/2011, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten Johansson, M. (2009). Slöjdämnet urgammalt, modernt och coolt. KRUT, Kritisk utbildningstidskrift. Nr 133/134, (fulltextversion: ) *Johansson, M. & Illum, B. (2009). Vad är tillräckligt mjukt? Kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik. FORMakademisk, 2(1), Johansson, M. & Hasselskog, P. (2008). Slöjdämnet efter millennieskiftet. I K. Borg & L. Lindström (Red.) Slöjda för livet om pedagogisk slöjd, s Stockholm: Lärarförbundets förslag. Johansson, M. (2008a). Kommunikation i skolans slöjdpraktik. I K. Borg & L. Lindström (Red.) Slöjda för livet om pedagogisk slöjd, Stockholm: Lärarförbundets förslag. *Johansson, M. (2008b). Att tänka med nålen i hand medierande redskap i slöjdpraktik. I H. Rystedt & R. Säljö (Red.), Kunskap och människans redskap: teknik och lärande, s Lund: Studentlitteratur. Johansson, M. (2008c). Tvättstugan också en träffpunkt. I Ängelholms hembygdsbok, s Ängelholm: Skåneförlaget. *Johansson, M. & Nygren-Landgärds, C. (2008). Slöjdpedagogiska utmaningar. I G. Björk (Red.), Samtid & Framtid (Fakultetsserien, vetenskapligt granskad rapport 26/2008, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. Johansson, M. & S. Gulliksen, M. (Red.), (2008a). Nuläge och framåtblickar om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:15/2008). Vasa, Finland: NordFo, Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. Johansson, M. & S. Gulliksen, M. (2008b). Introduktion Undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet. I Nuläge och framåtblickar om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:15/2008, s. 1 3). Vasa, Finland: NordFo, Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. Johansson, M. & Lindfors, E. (2008). Finland Slöjd. I Nuläge och framåtblickar om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:15/2008, s ). Vasa, Finland: NordFo, Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. 2

3 2007 *Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (Eds.), (2007a). Knowledge, Qualities and Sloyd (Techne series. Research in Sloyd Education and Crafts Science A:10/2007). Vasa, Finland: Åbo Akademi University, Faculty of Education. *Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2007b). Knowledge qualities within the field of sloyd. Introduktion i M. Johansson & M. Porko-Hudd (Eds.), Knowledge, Qualities and Sloyd (Techne series. Research in Sloyd Education and Crafts Science A:10/2007, s. 1 4). Vasa, Finland: Åbo Akademi University, Faculty of Education. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2007) Elevers tankar om slöjd. I M. Pipping Ekström, H. Åberg, K. Bergström & H. Prell (Red.), Hushållsvetenskap & Co (MHM-rapport 39, s ). Göteborg: Göteborgs universitet, institutionen för mat, hälsa och miljö. Skolverket/Myndigheten för skolutveckling. (2007). Slöjd. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Liber. (M. Johansson & P. Hasselskog, författare) 2006 *Johansson, M. (2006). The work in the classroom for sloyd. Journal of Research in Teacher Education, 2 3/2006, Skolverket, (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan Ämnesrapport Slöjd (Ämnesrapport till rapport 253). Stockholm: Fritzes. (M. Johansson & P. Hasselskog, författare) Johansson, M. & Hasselskog, P. (2005). Slöjdämnet in i framtiden utvecklat, avvecklat eller invecklat? I Skolverkets antologi Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen Nuläge och framåtblickar (Skolverkets Antologi 05:909, s ). Stockholm: Fritzes. Johansson, M. (2005a). Behövs grundskolans ämnen? I Skolverkets antologi Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen Nuläge och framåtblickar (Skolverkets Antologi 05:909, s ). Stockholm: Fritzes. Johansson, M. (2005b). Kommunikation och konstruktion i slöjdverksamhet. I S. Kullas & M-L Pelkonen (Red.), The relationship of Nordic handicraft studies to product development and technology (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, B14/2005, s ). Rauma, Finland: University of Turku, Department of teacher education in Rauma Lindström, L., Borg, K., Johansson, M. & Lindberg, V. (2003). Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker. Beviljad forskningsansökan till svenska Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén. Dnr *Johansson, M. (2002). Slöjdpraktik i skolan hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap (Göteborg Studies in Educational Science, 183). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. (Avhandlingen är tryckt tre gånger och finns därefter även som inskannad version digitalt på: ) Publikationer och artiklar, före disputation, (13 st): *Johansson, M. (1999). Sociokulturella praktiker i slöjden. Nordisk Pedagogik, 19(2), Johansson, M. (1998). Dåtid Nutid Samtid Framtid. Slöjd utifrån ett materiellt och immateriellt angreppssätt. I L. Lindfors, J. Peltonen & M. Porko (Red.), Slöjdkompetens i nordisk kultur. Del IV (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:4/1998, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Institutionen för lärarutbildning. 3

4 Johansson, M. (1996a). Elevers erfarenhetsvärld i slöjden. Observation genom videoinspelning en förstudie. I L. Lindfors & J. Peltonen (Red.), Slöjdkompetens i nordisk kultur. Del II (Techneserien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:1/1996, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Institutionen för lärarutbildning. Johansson, M. (1996b). Craft and design [Slöjd] sociocultural reproduction and new creation. In L. Lindfors & J. Peltonen, Porko, M. (Eds.), Sloyd Competence in Nordic Culture. Part III (Techne series. Research in Sloyd Education and Crafts Science B:2/1996, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi University, Faculty of Education. Johansson, M. & Lundqvist, B-O. (1996). Slöjd på Kuba. Ämne med svenska anor. Slöjdforum, 2, Johansson, M. (1995a). Slöjd om kunskap och kultur. I L. Lindfors & J. Peltonen (Red.), Slöjdkompetens i nordisk kultur. Del I (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik B:1/1995, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Institutionen för lärarutbildning. Johansson, M. (1995b). Dagboksmetod; kvalitativ analys och tolkning. I L. Lindfors & J. Peltonen (Red.), Slöjdkompetens i nordisk kultur. Del I (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik B:1/1995, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Institutionen för lärarutbildning. Carlberg, A., Johansson, M. & Lundqvist, B-O. (1994). Låt eleverna bestämma så lär de sig mer. Slöjdforum, 6, Skolverket, (1994a). [The Swedish Board of Education] Craft and Design, Slöjd. The work processes in craft and design working methods and knowledge (Report, 58). Stockholm: Liber. (M. Johansson, co-author) Skolverket, (1994b). Slöjdprocessen om arbetsformer och kunskap (Skolverkets rapport, 58). Stockholm: Liber. (M. Johansson, medförfattare) Johansson, M. (1994a). Slöjdprocessen Arbetet i slöjdsalen. Dagboksanteckningar. Slöjdforum, 5, Johansson, M. (1994b). Slöjdprocessen Arbetet i slöjdsalen. Dagboksanteckningar (Forskningsrapport, 11). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för slöjd och hushållsvetenskap. Skolverket, (1993). Slöjd. Huvudrapport (Skolverkets rapport, 24). Stockholm: Liber. (M. Johansson, medförfattare) Konferensbidrag & paper, efter disputation (41 st): 2015 Johansson, M. (2015, maj). Slöjd utan gränser. Föreläsning vid Skolportens konferens om slöjd, maj 2014, Stockholm. Wiklund-Engblom, A. Hiltunen, K. Porko-Hudd, M. Hartvik J. & Johansson, M. (2015, maj). Teacher reflections on the use of Talking Tools in sloyd. Accepterat paper, NOFA5, den femte nordiska konferensen i ämnesdidaktik, Helsingfors, Finland. 4

5 2014 Johansson, M. (2014, okt). Att lära slöjd och hantverk. Föreläsning vid forsknings- och utvecklingsdagar, Bild + Slöjd = sant, oktober 2014, Konstfack, Stockholm. Wiklund-Engblom, A. Hiltunen, K. Porko-Hudd, M. Hartvik J. & Johansson, M. (2014, maj). Piloting the Talking Tools smartphone app: Validating blog content analysis with students reflections. Accept short paper, IMCL2014, International conference on interactive mobile communication technologies and learning, November 2014, Thessaloniki, Greece. Johansson, M. (2014, maj). Att lära slöjd och hantverk. Installationstal vid professorsinstallationen vid Göteborgs universitet Backlund-Kärjenmäki, E. Björkgren, M., Hilli, C. Hiltunen, K., Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2013, mars). Didactical dimensions in digital learning: One case of developing software and content for mobile learning. Paper, presenterat vid NERA/NFPF 41st Congress, Reykjavik, Iceland. Hartvik, J. Hiltonen, K. Porko-Hudd, M, & Johansson, M. (2013, maj). Dokumentation av slöjdprocesser med hjälp av mobilapplikationen Talking Tools. Accepterat paper, NOFA4, den fjärde nordiska konferensen i ämnesdidaktik, Trondheim, Norge Hartvik, J., Hiltunen, K., Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2012, oktober). Talking Tools learning sloyd with smartphones. Poster, mlearn 2012, the 11th world conference on mobile and contextual learning, Helsingfors, Finland. Johansson, M., Porko-Hudd, M. & Sjöberg, B. (2012, september). Expressions of learning in sloyd practices. Paper, presenterat vid Making an international conference on Materiality and Knowledge, Høgskolen i Telemark, Notodden, Norge. Illum, B. & Johansson, M. (2012, september). Transforming materials into physical artifacts learning in the school s practice of Sloyd. Paper, presenterat vid Making an international conference on Materiality and Knowledge, Høgskolen i Telemark, Notodden, Norge. Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2012, maj). Smart slöjd med smarttelefon? Ett forsknings- och utvecklingsprojekt om didaktiska dimensioner i digitalt lärande. Paper, presenterat vid KLÄM, Konferens om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk, Umeå universitet. Johansson, M. (2012, maj). En vandring i slöjdpedagogiska forskningsfält. Professorsföreläsning vid Åbo Akademi, Vasa, Finland Johansson, M. (2011, maj). Slöjdkunnande som central framtidsinvestering. Paper, presenterat vid NOFA3, Den tredje nordiska ämnesdidaktikkonferensen, Karlstads universitet. Johansson, M. (2011, mars). Hur kan det gå till att lära sig slöjda? Professorsföreläsning vid Högskolan i Telemark, Notodden, Norge Johansson, M. (2010, augusti). Urgammalt, modernt och coolt. Föreläsning, den elfte Slöjdbiennalen 2010, Linköping. Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2010, juni). Educational Sloyd learning through making artefacts. Accept paper, Technological learning & thinking conference, Vancouver, British Colombia, Canada. 5

6 Johansson, M. & Lindberg, V. (2010, maj). Textile literacy as prerequisite for design in textile related practicies: From Sloyd in swedish compulsory education to individual collection in upper secondary education. Paper, presenterat vid FISCAR, Nordic conference on activity theory and the fourth finnish conference on cultural and activity research, Helsingfors, Finland Johansson, M. & Lindberg, V. (2009, maj). Att lära sig se trådraken om tvekan och fokusförskjutning. Paper, presenterat vid den Nordiske Fagdidaktikkonference maj 2009, Middelfart, Syddansk Universitet, Danmark Johansson, M. (2008, december). Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker. Delprojekt 2 & 3. Paper, presenterat vid Komolär s forskarsymposium, Stockholms universitet. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2008, oktober). Slöjdämnet inför kommande kursplanerevision. Presentation av författad underlagsrapport inför slöjdämnets kursplanerevidering 2011, presenterat på Skolverket, Stockholm. Johansson, M. (2008, september). Tool-mediated interaction in the classroom for Sloyd. Paper, presenterat vid Crafticulation konferens, Helsingfors, Finland. Johansson, M. (2008, maj). Om användning av sociokulturellt perspektiv i slöjdpedagogisk forskning. Docentföreläsning, Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Vasa, Finland. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2008, mars). Lust att lära eller bara göra? Föreläsning, kompetensutvecklingsdag, Lerums kommun Johansson, M. (2006, oktober). Den svenska nationella utvärderingen, NU-03. Gästföreläsning, Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi Vasa, Finland. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2006, augusti). Många sätt att göra rätt enligt NU-03. Föreläsning, Slöjdbiennalen 2006, Linköping. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2006, juni). Kompetensutvecklingsdagar, NU-03. Föreläsning och workshop, Göteborg. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2006a, maj). Kompetensutveckling, Slöjd NU-03. Föreläsning, Kalmar. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2006b, maj). Slöjdämnet i Skolverkets nationella utvärdering. Föreläsning, kompetensutveckling, Växjö. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2006, mars). Slöjd, NU-03. Föreläsningsprogram för kompetensutvecklingsdag, Lund. Johansson, M. & Lindberg, V. (2006, mars). Conditions for learning in tool-mediated activities and collective work processes in sloyd practices [slöjdpraktiker]. Paper, NERA/NFPF Congress, Örebro. Borg, K. & Johansson, M. (2006, mars). Are teachers and students working with the same, parallel or different projects? Paper, presenterat vid The First International Research Conference on Sloyd, Arts and Craft/Design, Umeå Johansson, M. & Hasselskog, P. (2005, augusti). Slöjd-NU, men vad sen då? Föreläsning vid 6

7 Slöjdkonferens 2005, Högskolan Kristianstad, Ronneby. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2005, juni). Hur ser NU-läget ut för slöjd? Utmaningar för framtiden! Föreläsning vid konferens om nationella utvärderingen i slöjd och hem- och konsumentkunskap, NU-03, IHu, Göteborg. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2005, februari). Slöjdämnet in i framtiden utvecklat, avvecklat eller invecklat? Paper, presenterat vid Skolverkets NU-03 konferens, Frösundavik Johansson, M. (2004, september). Konstruktion och kommunikation i slöjdverksamhet Föreläsning, NordFo-konferens, Åbo-Rauma, Finland. Johansson, M. (2004, maj). Teoretiskt, praktiskt eller som i? Föreläsning, utbildningsdagar, Uppsala universitet Hasselskog, P. & Johansson, M. (2003,december). Underlagsrapport Slöjd, Nationella utvärderingen (opublicerad underlagsrapport till Skolverket). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för hushållsvetenskap. Johansson, M. (2003a, oktober). Slöjdpraktik i skolan metod, perspektiv och analys. Föreläsning, nordisk forskarutbildningskurs, Umeå univeraitet. Johansson, M. (2003b, oktober). Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden? Föreläsning, Skolforums kongress, Stockholm. Johansson, M. (2003, augusti). Hand, tanke, kommunikation och andra redskap i slöjdpraktiken. Föreläsning, Slöjdkonferens, Malmö. Hasselskog, P. & Johansson, M. (2003, mars). Slöjdämnets roll i den svenska grundskolan, en utmaning för lärarutbildningen. Paper, presenterat vid NFPF:s kongress, Köpenhamn, Danmark. Konferensbidrag & paper, före disputation, (21 st): Johansson, M. (2002, augusti). Talar redskap? Om redskap och kommunikation i slöjdundervisning. Föreläsning, Slöjdbiennalen 2002, Linköping. Johanson, M. (2001, november). Tanke och redskap medierade aktiviteter i slöjdpraktik. Manus till doktorsavhandling, slutseminarium IHu, Göteborg. Johansson, M (1999, augusti). Sociocultural activities in craft and design an interaction between students home environment and their surroundings both in school and outside. Paper, presenterat vid The 10 th International Conference of Asian Regional Association for Home Economics, Yokohama, Japan. Johansson, M. (1999, mars). Videoanalys och videodokumentation av slöjdaktiviteter. Paper, presenterat vid NFPF:s förkonferens om klassrumsforskning, Köpenhamn, Danmark. Johansson, M. (1997, november). Slöjden i skolan ett framtidsperspektiv. Paper, presenterat vid seminarium på Malmö lärarhögskola, Malmö. Johansson, M. (1997, oktober). Sociokulturell reproduktion och nyskapande i slöjdundervisning. Föreläsning, vid NordFo:s konferens Skolefaget Kunst og håndverk [sløyd], Notodden, Norge. 7

8 Johansson, M. (1997, april). Slöjd som sociokulturell praktik. Paper, presenterat vid NorFA Forskarnätverk Slöjdkompetens i Nordisk kultur, Köpenhamn, Danmark. Johansson, M. (1997, mars). Slöjdverksamhet. Klassrumsforskning videoinspelningar. Paper, presenterat vid Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, NFPF, jubileumskongress, Göteborg. Johansson, M. (1996, november). Video observations, analyses and documentation of craft and design education. Paper, presenterat vid The Second International Symposium of Handicraft Teaching, Pinar del Rio, Kuba. Johansson, M. & Lundqvist, B-O. (1996, november). Teaching towards creativity in Sloyd. Paper, presenterat vid The second International Symposium of Handicraft Teaching, Pinar del Rio, Kuba. Johansson, M. (1996, oktober). Craft and design [slöjd] sociocultural reproducion and new creation. Paper, presenterat vid NorFA:s forskarseminarium, Kautokeino, Norge. Johansson, M. (1996, augusti). Elevens erfarenhetsvärld i slöjden med exempel från videoinspelningar. Paper, presenterat vid seminarium, Slöjdbiennalen 1996, Linköping. Johansson, M. (1996, april). Elevers erfarenhetsvärld i slöjden. Observation genom videoinspelning en förstudie. Paper, presenterat vid NorFA Forskarnätverk Slöjdkompetens i Nordisk kultur, Göteborg. Johansson, M. (1995, november). Video recorded lessons in craft and design, slöjd. Paper, presenterat vid El Simposio de Education Laboral, Pinar del Rio, Kuba. Johansson, M. & Lundqvist, B-O. (1995, november). Working methods and knowledge in craft and design, slöjd. Paper, presenterat vid presentationer och föreläsningar samt vid El Simposio de Education Laboral, Pinar del Rio, Kuba. Johansson, M. (1995, oktober). Dagboksmetod; kvalitativ analys och tolkning. Paper, presenterat vid NorFA Forskarnätverk Slöjdkompetens i Nordisk kultur, Vasa, Finland. Johansson, M. (1995, maj). Slöjd om kunskap och kultur. Paper, presenterat vid NorFA Forskarnätverk Slöjdkompetens i Nordisk kultur, Oslo, Norge. Johansson, M. & Lundqvist, B-O. (1994, november). The National Evaluation [NU] in the Swedish comprehensive school, craft and design. Paper, presenterat vid The First International Symposium of Handicraft Teaching, Vinales, Kuba. Johansson, M. (1994, mars). Slöjdprocessen Arbetet i slöjdsalen. Dagboksanteckningar. Paper, presenterat vid Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, NFPF-kongress, Vasa, Finland. Johansson, M. (1988). Maria Nordenfelts Högre Handarbetsseminarium/Nordenfeltska skolan Porträtt av fyra handarbetslärarinnor utexaminerade på 1930, 40 och 50 talen; deras utbildningssituation och vardagen som nyutexaminerade handarbetslärarinnor (Uppsats). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för slöjd och hushållsvetenskap. Johansson, M. (1981). Kreativitet i skolan - En analys av kreativitetsbegreppet och en pilotstudie över skolans förmåga/oförmåga till aktiv kreativitet (Uppsats). Göteborg: Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen. 8

MJ Publikationsförteckning

MJ Publikationsförteckning MJ Publikationsförteckning - Artiklar och Publikationer, före disputation, 1993 2000 (13 st): - Artiklar och Publikationer, efter disputation, 2002 2014 (33 st): - Manus, pågående: 2014 (5 st) - Paper

Läs mer

Date and place of birth, nationality, current residence August 25 th 1967, Helsinki, Finland Finnish Skärmstigen 10, 65280 Vaasa, Finland

Date and place of birth, nationality, current residence August 25 th 1967, Helsinki, Finland Finnish Skärmstigen 10, 65280 Vaasa, Finland Full name and date Porko-Hudd (earlier Porko), Mia Johanna Female A selection of merits, dated April 15, 2014. Date and place of birth, nationality, current residence August 25 th 1967, Helsinki, Finland

Läs mer

Institutionen för mat, hälsa och miljö Kurskod LSA 210 avdelning för slöjd 12 okt mars Kursuppläggning LSA 210-6

Institutionen för mat, hälsa och miljö Kurskod LSA 210 avdelning för slöjd 12 okt mars Kursuppläggning LSA 210-6 Kursuppläggning LSA 210-6 Kunskapssyn och bedömning Ämnesdidaktisk fördjupningskurs med inriktning mot slöjd, 7,5 högskolepoäng (ECTS) Kursansvarig Marléne Johansson Marlene.Johansson@ped.gu.se 1 Bakgrund

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Multimodala resurser för lärande

Multimodala resurser för lärande Modul: Från vardagsspråk till ämnesspråk Artikel 8: Multimodala resurser för lärande Multimodala resurser för lärande Titti Campopiano, Peter Hasselskog & Marléne Johansson, Göteborgs universitet Att öppna

Läs mer

Dagboksmetod att beskriva slöjdarbete med elevers och lärares egna ord. Dagboksmetod. Marléne Johansson

Dagboksmetod att beskriva slöjdarbete med elevers och lärares egna ord. Dagboksmetod. Marléne Johansson Dagboksmetod att beskriva slöjdarbete med elevers och lärares egna ord Marléne Johansson I denna artikel ligger fokus på dagbokstexter för reflektion och lärande i skolans slöjdundervisning. Att dokumentera

Läs mer

Mp3-inspelning som metod för att studera slöjdundervisning

Mp3-inspelning som metod för att studera slöjdundervisning Mp3-inspelning som metod för att studera slöjdundervisning Peter Hasselskog I föreliggande text diskuteras några olika typer av empiriskt material för att studera slöjdverksamhet. Särskilt fokus riktas

Läs mer

Linnéa Lindfors professor emerita

Linnéa Lindfors professor emerita Linnéa Lindfors professor emerita Innehåll Personalia Kontaktuppgifter Examina Befattningar Särskilda vetenskapliga uppdrag Centrala forskningsområden Publikationer Personalia Linnéa Lindfors, professor

Läs mer

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK

HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK HÖGSKOLAN FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK LLSL45 Slöjd för lärare åk 7-9, ingår i lärarlyftet, 45 högskolepoäng Sloyd for teachers year 7-9, within Fastställande Kursplanen är fastställd av Konstnärliga fakultetsnämnden

Läs mer

Institutionen för Estetiska ämnen Umeå universitet

Institutionen för Estetiska ämnen Umeå universitet Institutionen för Estetiska ämnen Umeå universitet www.estet.umu.se FÖRDJUPNINGSKURS I SLÖJD: KREATIVT SKAPANDE trä och metall 15 hp, VT 2016 Välkommen till kursen KREATIVT SKAPANDE trä och metall, 15

Läs mer

Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits

Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 4-6, 15 Credits 1 (5) Course Syllabus: Education MA, Educational Science III for Primary School Teacher Education Programme, 46, 15 Credits General data Code Subject/Main field Cycle Credits Progressive specialisation

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students Kursplan HI1015 Historia II med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 History II for Teacher Students 30 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Målet med kursen är att den studerande

Läs mer

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG465 LÄRSTUDIER (LEARNING STUDY). ATT PLANERA, GENOMFÖRA OCH ANALYSERA LÄRANDE I KLASSRUMMET, 15 HÖGSKOLEPOÄNG Learning study. To plan, implement and analyse learning

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices

KURSPLAN. Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning. Socio-cultural theory and the study of educational practices UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen 901 87 Umeå KURSPLAN Att studera pedagogiska miljöer med hjälp av sociokulturell teoribildning Socio-cultural theory and the study of educational practices Forskarutbildningen:

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22. KURSPLAN KPU 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits

L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN L6EN20, Engelska 2 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 2 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG465, Lärstudier (Learning study). Att planera, genomföra och analysera lärande i klassrummet, 15,0 högskolepoäng Learning Study. To Plan, Implement and Analyse

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals Kursplan PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå Educational leadership for principals 7.5 Higher Education Credits *), Graduate Level Mål Det övergripande målet är att den

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

FORMATIV BEDÖMNING FÖR SKOLUTVECKLING: LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH REDSKAP FÖR LÄRANDE. Monica Liljeström Pedagogiska institutionen Umeå Universitet

FORMATIV BEDÖMNING FÖR SKOLUTVECKLING: LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH REDSKAP FÖR LÄRANDE. Monica Liljeström Pedagogiska institutionen Umeå Universitet FORMATIV BEDÖMNING FÖR SKOLUTVECKLING: LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH REDSKAP FÖR LÄRANDE Monica Liljeström Pedagogiska institutionen Umeå Universitet 1 Erfarenhet och forskning har visat att elevernas kunskapsutveckling

Läs mer

Vad och hur gör de? att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys

Vad och hur gör de? att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys Vad och hur gör de? att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys Marléne Johansson Artikeln bygger på resultat och erfarenheter av etnografiskt insamlade videoinspelningar

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Learning study elevernas lärande blir samtalsämne lärare emellan

Learning study elevernas lärande blir samtalsämne lärare emellan Learning study elevernas lärande blir samtalsämne lärare emellan Angelika Kullberg Undervisning gör skillnad 2003 G VG MVG A Öjersjö 52 26 9 13 Riket 53 29 10 8 Källa: Skolverket, 2003/2007, Öjersjö interna

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

SPP300, Specialpedagogik som social praktik, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education as a Social Practice, 15.0 higher education credits

SPP300, Specialpedagogik som social praktik, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education as a Social Practice, 15.0 higher education credits LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP300, Specialpedagogik som social praktik, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education as a Social Practice, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Naturvetenskaplig litteracitet inte bara en fråga om språk

Naturvetenskaplig litteracitet inte bara en fråga om språk Naturvetenskaplig litteracitet inte bara en fråga om språk Maria Andrée Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik www.mnd.su.se/maria Scientific literacy has become an internationally

Läs mer

Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik

Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik Kursplan Uttagen: 2014-09-26 Undervisning och lärande - läroplansteori och didaktik Teaching and Learning - Curriculum Theory and Didactics 7.5 högskolepoäng Kurskod: 6PE155 Inrättad: 2014-05-20 Inrättad

Läs mer

Learning study på vilket sätt bidrar det till lärares lärande? Angelika Kullberg

Learning study på vilket sätt bidrar det till lärares lärande? Angelika Kullberg Learning study på vilket sätt bidrar det till lärares lärande? Angelika Kullberg Lesson studies Kompetensutveckling för lärare Förbättra elevernas lärande Bidra till lärares professionella kunskap Pragmatisk

Läs mer

i n n e b ö r d e r av e t t l ä r a n d e o b j e k t i s l ö j d

i n n e b ö r d e r av e t t l ä r a n d e o b j e k t i s l ö j d ATT KUNNA SÅGA RAKT i n n e b ö r d e r av e t t l ä r a n d e o b j e k t i s l ö j d Jenny Frohagen, lärare i slöjd och licentiand i utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner

Läs mer

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap

Digital Portfolio för lärande och bedömning. Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio för lärande och bedömning Carina Granberg IML, Interaktiva Medier och Lärande TUV, Tillämpad Utbildningsvetenskap Digital Portfolio - Genres Arkiv Arbetsportfolio (Working Portfolio)

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Inledning. Nedan presenteras artiklarna i korthet efter innehållsförteckningens ordningsföljd:

Inledning. Nedan presenteras artiklarna i korthet efter innehållsförteckningens ordningsföljd: Inledning Föreliggande Technejournal Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet är det första numret av den nya elektroniska Techne Serien. Samma Techne trycks även i pappersformat, dvs. artikelsamlingen

Läs mer

Pekplattans pedagogiska potential -

Pekplattans pedagogiska potential - Pekplattans pedagogiska potential - vilka mönster kan identifieras i pojkars och flickors skrivande när pekplattan är en naturlig resurs i klassrummet? Ria Heilä-Ylikallio, professor i modersmålets didaktik

Läs mer

Nyutexaminerade språklärares syn på lärarutbildningen

Nyutexaminerade språklärares syn på lärarutbildningen Nyutexaminerade språklärares syn på lärarutbildningen Marina Bendtsen I mitt arbete som lärarutbildare ställer jag mig ständigt frågan hur relevant lärarutbildningen är och hur väl vi inom ramen för utbildningen

Läs mer

Studenters digitalisering av högre utbildning

Studenters digitalisering av högre utbildning Studenters digitalisering av högre utbildning Johan Lundin 2015-10-20 foto: Tomas Lindroth Förväntningar på teknik i utbildning The National Library of France - 1910 - Villemard HÖGSKOLANS DIGITALISERING

Läs mer

Lära digitalt. #lärdig. En föreläsningsserie med forskande kollegor

Lära digitalt. #lärdig. En föreläsningsserie med forskande kollegor Center för Skolutveckling i samarbete med #lärdig Lära digitalt En föreläsningsserie med forskande kollegor Fem forskande kollegor presenterar sina avhandlingar med fokus på hur vi designar vår undervisning

Läs mer

kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik

kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik Bent Illum och Marléne Johansson Vad är tillräckligt mjukt? kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik Sammanfattning Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från

Läs mer

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind

Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vad säger forskningen om högskolepedagogik? Lars Geschwind Vår rapport Lars Geschwind, KTH & Eva Forsberg, Uppsala universitet Forskning om högre utbildning i Sverige: aktörer, miljöer och teman, Vetenskapsrådets

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

LGBI50, Biologi 5 för gymnasielärare, 15,0 högskolepoäng Biology 5 for Teachers in Secondary School, 15.0 higher education credits

LGBI50, Biologi 5 för gymnasielärare, 15,0 högskolepoäng Biology 5 for Teachers in Secondary School, 15.0 higher education credits NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN LGBI50, Biologi 5 för gymnasielärare, 15,0 högskolepoäng Biology 5 for Teachers in Secondary School, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kære NordFo-medlem! Valget vil finde sted på ovennævnte konference torsdag den 18. maj 2006. Med venlig hilsen. På valstyrelsens vegne

Kære NordFo-medlem! Valget vil finde sted på ovennævnte konference torsdag den 18. maj 2006. Med venlig hilsen. På valstyrelsens vegne Kære NordFo-medlem! NordFo afholder hvert tredje år en større faglig pædagogisk konference, ved hvilken organisationen samtidig afholder valg til sit præsidium. Sidste gang der afholdtes valg til NordFo

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Kursplan. Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24. Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod

Kursplan. Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24. Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOB431 Dnr 9/2001-510 Beslutsdatum 2001-01-24 Engelsk benämning Ämne Vårdvetenskap/Omvårdnad vetenskapsteori och forskningsmetod Caring

Läs mer

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper

Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper Kursplan Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper 2BP720 Bildpedagogik III, 30 högskolepoäng Art Education III, 30 credits Huvudområde Bild Ämnesgrupp Utbildningsvetenskap

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Elevers argumentation i sociovetenskapliga dilemman

Elevers argumentation i sociovetenskapliga dilemman Louise Rietz louise.rietz@uvet.lu.se Elevers argumentation i sociovetenskapliga dilemman En interventionsstudie i gymnasiets kemiundervisning Handledare: Anders Jönsson, Högskolan Kristianstad Mats Lundström,

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN LPK310, Pedagogik, kommunikation och ledarskap - specialisering Pedagogiskt arbete, 30,0 högskolepoäng Education, Communication and Leadership - directed towards

Läs mer

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering

Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Ett kritiskt-teoretiskt/kritiskt-pedagogiskt perspektiv på marginalisering Calle Carling Pedagogiska Fakulteten Åbo akademi Vasa Finland ccarling@abo.fi 1.12.2011 Åbo Akademi - Strandgatan 2 - PB 311-651

Läs mer

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell Innovation och produktutveckling Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Med innovation menar vi kunskap som omsätts till nya värden Turning traditional ways uppsida down Var

Läs mer

Uppsala universitet Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala den 6 och 7 oktober 2006

Uppsala universitet Den sjätte nordiska konferensen om språk och kön, Uppsala den 6 och 7 oktober 2006 Meddelanden och anmälningar Föregående protokoll Områdesstyrelsens protokoll OSUp 06/1 Beslut Protokoll 2006-02-03 Delegationsbeslut OSUp.del 06/2 UV ANp 06/1 Protokoll 2006-02-07 In- och utgående skrivelser

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Kursbeskrivning och studieplan för UM8017. Ämnesdidaktik undervisning och lärande i naturvetenskap 5 hp vt 2013

Kursbeskrivning och studieplan för UM8017. Ämnesdidaktik undervisning och lärande i naturvetenskap 5 hp vt 2013 Kursbeskrivning och studieplan för UM8017 Ämnesdidaktik undervisning och lärande i naturvetenskap 5 hp vt 2013 1 Kontakt Kursansvarig lärare: Jakob Gyllenpalm Övriga lärare: Jesús Piqueras, BO Molander

Läs mer

På vilka sätt kan mönster vara en ingång till att utveckla förmågan att uttrycka och argumentera för generaliseringar algebraiskt?

På vilka sätt kan mönster vara en ingång till att utveckla förmågan att uttrycka och argumentera för generaliseringar algebraiskt? På vilka sätt kan mönster vara en ingång till att utveckla förmågan att uttrycka och argumentera för generaliseringar algebraiskt? Jenny Fred, lärare på Ekensbergsskolan och doktorand vid Forskarskolan

Läs mer

Hur kan vi göra lärande möjligt? Ulla Runesson Göteborgs universitet Högskolan i Skövde

Hur kan vi göra lärande möjligt? Ulla Runesson Göteborgs universitet Högskolan i Skövde Hur kan vi göra lärande möjligt? Ulla Runesson Göteborgs universitet Högskolan i Skövde 20090910 Fokus i diskussionen Elevernas motivation, intresse, aktivitet, ansvar Organisation Metoder Medier Studieplaner

Läs mer

Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp

Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Bild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp Art Ba (B), Art and creativity, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

IT-FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

IT-FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle IT-FAKULTETSNÄMNDEN TIG085, IKT och specialpedagogik som stöd för lärande, 15,0 högskolepoäng ICT and Special Needs Education as Support for Learning, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp

Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Nätbaserat lärande, 7,5 hp Education MA, On-line learning Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng PE021A Pedagogik Avancerad

Läs mer

4 kursdagar på plats vid UMU: 26/11 och 27/11 samt 15/12 och 16/12. Examinationer sker inom momentets förläggning i tid.

4 kursdagar på plats vid UMU: 26/11 och 27/11 samt 15/12 och 16/12. Examinationer sker inom momentets förläggning i tid. Studieguide Den professionella läraren 2: Uppdrag, ledarskap och undervisning (7,5 hp) Kurs 5, Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 150 % ht 2014 Institutionen för pedagogik Umeå universitet, 90187

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

DOCTORAL THESIS PREPARED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE GRADUATE SCHOOL CUL

DOCTORAL THESIS PREPARED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE GRADUATE SCHOOL CUL DOCTORAL THESIS PREPARED WITHIN THE FRAMEWORK OF THE GRADUATE SCHOOL CUL 1 2008-12-13 Mikael Jensen 2 2009-01-23 Eva Nyberg 3 2010-08-27 Angelika Kullberg, 4 2010-11-26 Michael Walls 5 2011-02-04 Anders

Läs mer

Lärarhandledningar kan i princip se ut hur som helst. Vissa innehåller mer

Lärarhandledningar kan i princip se ut hur som helst. Vissa innehåller mer Linda Ahl, Lena Hoelgaard & Tuula Koljonen Lärarhandledning för inspiration och kompetensutveckling Lärarhandledningar till matematikläromedel har stor potential. De kan stödja och inspirera läraren i

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

LLEN10, Engelska för lärare i åk 4-6, 30,0 högskolepoäng English for teachers in years 4-6, 30.0 higher education credits

LLEN10, Engelska för lärare i åk 4-6, 30,0 högskolepoäng English for teachers in years 4-6, 30.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN LLEN10, Engelska för lärare i åk 4-6, 30,0 högskolepoäng English for teachers in years 4-6, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Contact by

Contact by SSA111 - Swedish as a Second Language, 1-5 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_ssa111.html Code: SSA111 Date: June Name: Swedish as a Second Language, 1-5 points

Läs mer

Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Studiehandledning. för kursen 925G01 Förskola, lek och lärande, 7,5 HP. Anders Albinsson

Linköpings Universitet, Campus Norrköping. Studiehandledning. för kursen 925G01 Förskola, lek och lärande, 7,5 HP. Anders Albinsson Linköpings Universitet, Campus Norrköping Studiehandledning för kursen 925G01 Förskola, lek och lärande, 7,5 HP Anders Albinsson 2015-06-16 Välkommen! I studiehandledningen finner du information, beskrivning

Läs mer

Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur

Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur Förskolebarn och hållbarhetens Vad och Hur Eva Ärlemalm-Hagsér Förskollärare, doktorand vid Göteborgs universitet samt universitetsadjunkt Mälardalens högskola Innehåll Förskolans roll för en hållbar nutid

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Matematiksatsning Stödinsatser. Matematiksatsning Stödinsatser. Bakgrund OECD. Undersökningar på olika nivåer. Vad kan observeras 11-04-29

Matematiksatsning Stödinsatser. Matematiksatsning Stödinsatser. Bakgrund OECD. Undersökningar på olika nivåer. Vad kan observeras 11-04-29 Stödinsatser Stödinsatser Att följa och dokumentera utvecklingsprojekt Insatser 1/11 2010-30/6 2013 Undersökningar på olika nivåer Regering Skolverk Skolor Bakgrund OECD TIMSS -Third International Mathematics

Läs mer

Ämnesläraren som reflekterande praktiker The subject teacher as a reflective practitioner

Ämnesläraren som reflekterande praktiker The subject teacher as a reflective practitioner Kurskod ÄKPM 22 Kursens titel Engelsk titel Nivå Huvudområde Högskolepoäng Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Ämnesläraren som reflekterande praktiker The subject teacher as a reflective practitioner Avancerad

Läs mer

Boris Kacic Sweden/Croatia

Boris Kacic Sweden/Croatia Boris Kacic / BIOGRAPHY: Born February 14, 1962 in. Graduated a four-years-program in Knowledge of Art at the Pedagogical Faculty in specializing in painting. Between 1988 and participated in collective

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och är en

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

DILE II me. Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017

DILE II me. Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017 DILE II me Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017 Arbetet med planeringen av projektet startade under våren 2017. Ansvarig institution är Högskolan i Halmstad. Projektledare är Lektor Anniqa

Läs mer

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna.

Förutom alla värdefulla föredrag tog jag del av några av postrarna. Georgia International Conference on Information Literacy, Coastal Georgia Center, Savannah, GA October 10-11, 2014 samt studiebesök vid några amerikanska universitetsbibliotek Ett resestipendium från Svensk

Läs mer

Elever och universum. Lena Hansson, Högskolan Kristianstad

Elever och universum. Lena Hansson, Högskolan Kristianstad Elever och universum Lena Hansson, Högskolan Kristianstad NATDID 1 ÅR, 20 OKT 2016 Image credit: NASA/JPL-Caltech, http://www.jpl.nasa.gov/spaceim ages/details.php?id=pia18472 Elever och universum Lena

Läs mer

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se

International Baccalaureate. Rolf Öberg rolf.oberg@taby.se International Baccalaureate rolf.oberg@taby.se Open House 29 November 2011 International Baccalaureate Staff: Principal: Henrik Mattisson Head of programme: Mona Lisa Hein IB coordinator: Study councellor:

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22. 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I KPU, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning till

Läs mer

Kursplan. RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete. 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete. 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan RK3041 Religionsvetenskap III för lärarstuderande: inriktning etik, inklusive examensarbete 30 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Religious Studies III for Teacher Students: Ethics, Including Degree

Läs mer

Pedagogik för digitaliserad undervisning

Pedagogik för digitaliserad undervisning Pedagogik för digitaliserad undervisning Per Andersson Pedagogisk utvecklare UPL, Umeå universitet http://www.upl.umu.se/pdkmedfak Pedagogik för digitaliserad undervisning UPL Läget på Umeå universitet

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN TEMA: KONSTARTER OCH LÄRANDE KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN LÄRANDE INOM KONSTARTERNA - TEMATS INNEHÅLL ATT TILLÄGNA SIG EN KOMPETENS I DET KONSTNÄRLIGA HANTVERKET ELLER I RECEPTION AV KONSTNÄRLIGA PRODUKTER

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp Primary School teacher education programme 4-6 Allmänna data om programmet Programkod

Läs mer

IVIP Tidigare evenemang

IVIP Tidigare evenemang IVIP Tidigare evenemang 2015 T. Müller & S. Norrthon. Storebror jag ser dig När informanter kommenterar inspelningssituationen. Föredrag vid konferensen OFTI 33. Linköpings universitet, 18 september 2015.

Läs mer

Forskning och matematikutveckling

Forskning och matematikutveckling Forskning och matematikutveckling Fil.dr. Constanta Olteanu 2011-02 02-14 RUC-Linn Linnéuniversitetet Översikt över innehållet i presentationen Vad menas med matematikutveckling? Vad är ämnesdidaktisk

Läs mer

Inkluderande lärmiljöer - från vision till undervisningspraktik! Seminariets upplägg:

Inkluderande lärmiljöer - från vision till undervisningspraktik! Seminariets upplägg: Inkluderande lärmiljöer - från vision till undervisningspraktik! Daniel Östlund, fil dr Universitetslektor i pedagogik inr specialpedagogik Högskolan Kristianstad Seminariets upplägg: Varför inkludering?

Läs mer