MJ Publikationsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MJ Publikationsförteckning"

Transkript

1 MJ Publikationsförteckning - Manus, pågående: 2015 (5 st) - Artiklar och Publikationer, efter disputation, (34 st) - Artiklar och Publikationer, före disputation, (13 st) - Paper & Konferensbidrag, efter disputation (41 st) - Paper & Konferensbidrag, före disputation, (21 st) Manus, 2015 (5): Andersson, J. & Johansson, M. (2015, manus). Händig, skicklig och konstfaren. Rimstad, Å. & Johansson, M. (2015, manus). Forsking på undervisningssituasjonar med multimodale samtidsuttrykk i faget kunst og handverk. Johansson, M. & Lindberg, V. (2015a, manus). Att lära sig se trådraken om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande. Johansson, M. & Lindberg, V. (2015b, manus). Att lära sig identifiera kvalité förberedelse för gesällprovet inom en KY-utbildning med inriktning mot skrädderi. Åbacka, G. & Johansson, M. (2015, manus). Lära för vardagen. Publikationer och artiklar, efter disputation, , (34 st + 5): 2015 *Wiklund-Engblom, A. Hiltunen, K. Porko-Hudd, M. Hartvik J. & Johansson, M. (2015). Process documentation in Sloyd: Pilot study of the Talking Tools app. International Journal of Interactive Mobile Technologies (ijim), 9(3), *Johansson, M. (2014). Sydvästlig vind Lärarutbildning i Göteborg för skolans slöjdämne. I antologin T. Karlsson Häikiö, M. Lindgren & M. Johansson (Red.), Konstarter och lärande (Serien Art Monitor), s Göteborg: Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten. Karlsson Häikiö, T., Lindgren, M. & Johansson, M. (Red.). (2014). Antologin Konstarter och lärande (Serien Art Monitor). Göteborg: Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten. *Oja, M. Sjöberg, B. & Johansson, M. (2014). Kommunikationens inbäddade resurs för lärande i slöjdundervisning, Forskning om undervisning och lärande, 12, *Wiklund-Engblom, A. Hiltunen, K. Porko-Hudd, M. Hartvik J. & Johansson, M. (2014). Talking Tools : Sloyd Processes Become Multimodal Stories with Smartphone Documentation. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 6(2), Johansson, M. (2014). Att lära slöjd och hantverk (Installationstal, publicerad i skriften Professorsinstallationen 2014, s ). Göteborg: Göteborgs universitet *Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2013). Smart slöjd med smarta mobiltelefoner? om didaktiska dimensioner i digitalt lärande. I A. Marner & H. Örtegren (Red.), KLÄM. Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk. (Tilde- skriftserie, 1/2013, s ). Umeå: Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen. 1

2 2012 *Johansson, M. & Illum, B. (2012). Transforming physical materials into artefacts learning in the school s practice of Sloyd. TechneA Journal, 19(1), *Johansson, M. (2011a). Vad och hur gör de? att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys. TechneA Journal, 18(1), *Johansson, M. (2011b). Dagboksmetod att beskriva slöjdarbete med elevers och lärares egna ord. TechneA Journal, 18(1), *Johansson, M & Porko-Hudd, M. (Red.). (2011a). Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet. TechneA Journal, 18(1). *Johansson, M & Porko-Hudd, M. (Red.). (2011b). Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap A:18/2011). Vasa, Finland: NordFo, Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. *Johansson, M & Porko-Hudd, M. (2011c). Läroämnet slöjd att tänka om, att veta om, att tycka om. I E. Ahlskog-Björkman & M. Lundkvist (Red.), Pedagogiska rum i fokus. Lärande i ett framtidsperspektiv (Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 32/2011, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten Johansson, M. (2009). Slöjdämnet urgammalt, modernt och coolt. KRUT, Kritisk utbildningstidskrift. Nr 133/134, (fulltextversion: ) *Johansson, M. & Illum, B. (2009). Vad är tillräckligt mjukt? Kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik. FORMakademisk, 2(1), Johansson, M. & Hasselskog, P. (2008). Slöjdämnet efter millennieskiftet. I K. Borg & L. Lindström (Red.) Slöjda för livet om pedagogisk slöjd, s Stockholm: Lärarförbundets förslag. Johansson, M. (2008a). Kommunikation i skolans slöjdpraktik. I K. Borg & L. Lindström (Red.) Slöjda för livet om pedagogisk slöjd, Stockholm: Lärarförbundets förslag. *Johansson, M. (2008b). Att tänka med nålen i hand medierande redskap i slöjdpraktik. I H. Rystedt & R. Säljö (Red.), Kunskap och människans redskap: teknik och lärande, s Lund: Studentlitteratur. Johansson, M. (2008c). Tvättstugan också en träffpunkt. I Ängelholms hembygdsbok, s Ängelholm: Skåneförlaget. *Johansson, M. & Nygren-Landgärds, C. (2008). Slöjdpedagogiska utmaningar. I G. Björk (Red.), Samtid & Framtid (Fakultetsserien, vetenskapligt granskad rapport 26/2008, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. Johansson, M. & S. Gulliksen, M. (Red.), (2008a). Nuläge och framåtblickar om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:15/2008). Vasa, Finland: NordFo, Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. Johansson, M. & S. Gulliksen, M. (2008b). Introduktion Undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet. I Nuläge och framåtblickar om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:15/2008, s. 1 3). Vasa, Finland: NordFo, Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. Johansson, M. & Lindfors, E. (2008). Finland Slöjd. I Nuläge och framåtblickar om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:15/2008, s ). Vasa, Finland: NordFo, Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. 2

3 2007 *Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (Eds.), (2007a). Knowledge, Qualities and Sloyd (Techne series. Research in Sloyd Education and Crafts Science A:10/2007). Vasa, Finland: Åbo Akademi University, Faculty of Education. *Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2007b). Knowledge qualities within the field of sloyd. Introduktion i M. Johansson & M. Porko-Hudd (Eds.), Knowledge, Qualities and Sloyd (Techne series. Research in Sloyd Education and Crafts Science A:10/2007, s. 1 4). Vasa, Finland: Åbo Akademi University, Faculty of Education. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2007) Elevers tankar om slöjd. I M. Pipping Ekström, H. Åberg, K. Bergström & H. Prell (Red.), Hushållsvetenskap & Co (MHM-rapport 39, s ). Göteborg: Göteborgs universitet, institutionen för mat, hälsa och miljö. Skolverket/Myndigheten för skolutveckling. (2007). Slöjd. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Liber. (M. Johansson & P. Hasselskog, författare) 2006 *Johansson, M. (2006). The work in the classroom for sloyd. Journal of Research in Teacher Education, 2 3/2006, Skolverket, (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan Ämnesrapport Slöjd (Ämnesrapport till rapport 253). Stockholm: Fritzes. (M. Johansson & P. Hasselskog, författare) Johansson, M. & Hasselskog, P. (2005). Slöjdämnet in i framtiden utvecklat, avvecklat eller invecklat? I Skolverkets antologi Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen Nuläge och framåtblickar (Skolverkets Antologi 05:909, s ). Stockholm: Fritzes. Johansson, M. (2005a). Behövs grundskolans ämnen? I Skolverkets antologi Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen Nuläge och framåtblickar (Skolverkets Antologi 05:909, s ). Stockholm: Fritzes. Johansson, M. (2005b). Kommunikation och konstruktion i slöjdverksamhet. I S. Kullas & M-L Pelkonen (Red.), The relationship of Nordic handicraft studies to product development and technology (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, B14/2005, s ). Rauma, Finland: University of Turku, Department of teacher education in Rauma Lindström, L., Borg, K., Johansson, M. & Lindberg, V. (2003). Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker. Beviljad forskningsansökan till svenska Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén. Dnr *Johansson, M. (2002). Slöjdpraktik i skolan hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap (Göteborg Studies in Educational Science, 183). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. (Avhandlingen är tryckt tre gånger och finns därefter även som inskannad version digitalt på: ) Publikationer och artiklar, före disputation, (13 st): *Johansson, M. (1999). Sociokulturella praktiker i slöjden. Nordisk Pedagogik, 19(2), Johansson, M. (1998). Dåtid Nutid Samtid Framtid. Slöjd utifrån ett materiellt och immateriellt angreppssätt. I L. Lindfors, J. Peltonen & M. Porko (Red.), Slöjdkompetens i nordisk kultur. Del IV (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:4/1998, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Institutionen för lärarutbildning. 3

4 Johansson, M. (1996a). Elevers erfarenhetsvärld i slöjden. Observation genom videoinspelning en förstudie. I L. Lindfors & J. Peltonen (Red.), Slöjdkompetens i nordisk kultur. Del II (Techneserien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:1/1996, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Institutionen för lärarutbildning. Johansson, M. (1996b). Craft and design [Slöjd] sociocultural reproduction and new creation. In L. Lindfors & J. Peltonen, Porko, M. (Eds.), Sloyd Competence in Nordic Culture. Part III (Techne series. Research in Sloyd Education and Crafts Science B:2/1996, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi University, Faculty of Education. Johansson, M. & Lundqvist, B-O. (1996). Slöjd på Kuba. Ämne med svenska anor. Slöjdforum, 2, Johansson, M. (1995a). Slöjd om kunskap och kultur. I L. Lindfors & J. Peltonen (Red.), Slöjdkompetens i nordisk kultur. Del I (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik B:1/1995, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Institutionen för lärarutbildning. Johansson, M. (1995b). Dagboksmetod; kvalitativ analys och tolkning. I L. Lindfors & J. Peltonen (Red.), Slöjdkompetens i nordisk kultur. Del I (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik B:1/1995, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Institutionen för lärarutbildning. Carlberg, A., Johansson, M. & Lundqvist, B-O. (1994). Låt eleverna bestämma så lär de sig mer. Slöjdforum, 6, Skolverket, (1994a). [The Swedish Board of Education] Craft and Design, Slöjd. The work processes in craft and design working methods and knowledge (Report, 58). Stockholm: Liber. (M. Johansson, co-author) Skolverket, (1994b). Slöjdprocessen om arbetsformer och kunskap (Skolverkets rapport, 58). Stockholm: Liber. (M. Johansson, medförfattare) Johansson, M. (1994a). Slöjdprocessen Arbetet i slöjdsalen. Dagboksanteckningar. Slöjdforum, 5, Johansson, M. (1994b). Slöjdprocessen Arbetet i slöjdsalen. Dagboksanteckningar (Forskningsrapport, 11). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för slöjd och hushållsvetenskap. Skolverket, (1993). Slöjd. Huvudrapport (Skolverkets rapport, 24). Stockholm: Liber. (M. Johansson, medförfattare) Konferensbidrag & paper, efter disputation (41 st): 2015 Johansson, M. (2015, maj). Slöjd utan gränser. Föreläsning vid Skolportens konferens om slöjd, maj 2014, Stockholm. Wiklund-Engblom, A. Hiltunen, K. Porko-Hudd, M. Hartvik J. & Johansson, M. (2015, maj). Teacher reflections on the use of Talking Tools in sloyd. Accepterat paper, NOFA5, den femte nordiska konferensen i ämnesdidaktik, Helsingfors, Finland. 4

5 2014 Johansson, M. (2014, okt). Att lära slöjd och hantverk. Föreläsning vid forsknings- och utvecklingsdagar, Bild + Slöjd = sant, oktober 2014, Konstfack, Stockholm. Wiklund-Engblom, A. Hiltunen, K. Porko-Hudd, M. Hartvik J. & Johansson, M. (2014, maj). Piloting the Talking Tools smartphone app: Validating blog content analysis with students reflections. Accept short paper, IMCL2014, International conference on interactive mobile communication technologies and learning, November 2014, Thessaloniki, Greece. Johansson, M. (2014, maj). Att lära slöjd och hantverk. Installationstal vid professorsinstallationen vid Göteborgs universitet Backlund-Kärjenmäki, E. Björkgren, M., Hilli, C. Hiltunen, K., Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2013, mars). Didactical dimensions in digital learning: One case of developing software and content for mobile learning. Paper, presenterat vid NERA/NFPF 41st Congress, Reykjavik, Iceland. Hartvik, J. Hiltonen, K. Porko-Hudd, M, & Johansson, M. (2013, maj). Dokumentation av slöjdprocesser med hjälp av mobilapplikationen Talking Tools. Accepterat paper, NOFA4, den fjärde nordiska konferensen i ämnesdidaktik, Trondheim, Norge Hartvik, J., Hiltunen, K., Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2012, oktober). Talking Tools learning sloyd with smartphones. Poster, mlearn 2012, the 11th world conference on mobile and contextual learning, Helsingfors, Finland. Johansson, M., Porko-Hudd, M. & Sjöberg, B. (2012, september). Expressions of learning in sloyd practices. Paper, presenterat vid Making an international conference on Materiality and Knowledge, Høgskolen i Telemark, Notodden, Norge. Illum, B. & Johansson, M. (2012, september). Transforming materials into physical artifacts learning in the school s practice of Sloyd. Paper, presenterat vid Making an international conference on Materiality and Knowledge, Høgskolen i Telemark, Notodden, Norge. Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2012, maj). Smart slöjd med smarttelefon? Ett forsknings- och utvecklingsprojekt om didaktiska dimensioner i digitalt lärande. Paper, presenterat vid KLÄM, Konferens om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk, Umeå universitet. Johansson, M. (2012, maj). En vandring i slöjdpedagogiska forskningsfält. Professorsföreläsning vid Åbo Akademi, Vasa, Finland Johansson, M. (2011, maj). Slöjdkunnande som central framtidsinvestering. Paper, presenterat vid NOFA3, Den tredje nordiska ämnesdidaktikkonferensen, Karlstads universitet. Johansson, M. (2011, mars). Hur kan det gå till att lära sig slöjda? Professorsföreläsning vid Högskolan i Telemark, Notodden, Norge Johansson, M. (2010, augusti). Urgammalt, modernt och coolt. Föreläsning, den elfte Slöjdbiennalen 2010, Linköping. Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2010, juni). Educational Sloyd learning through making artefacts. Accept paper, Technological learning & thinking conference, Vancouver, British Colombia, Canada. 5

6 Johansson, M. & Lindberg, V. (2010, maj). Textile literacy as prerequisite for design in textile related practicies: From Sloyd in swedish compulsory education to individual collection in upper secondary education. Paper, presenterat vid FISCAR, Nordic conference on activity theory and the fourth finnish conference on cultural and activity research, Helsingfors, Finland Johansson, M. & Lindberg, V. (2009, maj). Att lära sig se trådraken om tvekan och fokusförskjutning. Paper, presenterat vid den Nordiske Fagdidaktikkonference maj 2009, Middelfart, Syddansk Universitet, Danmark Johansson, M. (2008, december). Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker. Delprojekt 2 & 3. Paper, presenterat vid Komolär s forskarsymposium, Stockholms universitet. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2008, oktober). Slöjdämnet inför kommande kursplanerevision. Presentation av författad underlagsrapport inför slöjdämnets kursplanerevidering 2011, presenterat på Skolverket, Stockholm. Johansson, M. (2008, september). Tool-mediated interaction in the classroom for Sloyd. Paper, presenterat vid Crafticulation konferens, Helsingfors, Finland. Johansson, M. (2008, maj). Om användning av sociokulturellt perspektiv i slöjdpedagogisk forskning. Docentföreläsning, Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Vasa, Finland. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2008, mars). Lust att lära eller bara göra? Föreläsning, kompetensutvecklingsdag, Lerums kommun Johansson, M. (2006, oktober). Den svenska nationella utvärderingen, NU-03. Gästföreläsning, Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi Vasa, Finland. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2006, augusti). Många sätt att göra rätt enligt NU-03. Föreläsning, Slöjdbiennalen 2006, Linköping. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2006, juni). Kompetensutvecklingsdagar, NU-03. Föreläsning och workshop, Göteborg. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2006a, maj). Kompetensutveckling, Slöjd NU-03. Föreläsning, Kalmar. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2006b, maj). Slöjdämnet i Skolverkets nationella utvärdering. Föreläsning, kompetensutveckling, Växjö. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2006, mars). Slöjd, NU-03. Föreläsningsprogram för kompetensutvecklingsdag, Lund. Johansson, M. & Lindberg, V. (2006, mars). Conditions for learning in tool-mediated activities and collective work processes in sloyd practices [slöjdpraktiker]. Paper, NERA/NFPF Congress, Örebro. Borg, K. & Johansson, M. (2006, mars). Are teachers and students working with the same, parallel or different projects? Paper, presenterat vid The First International Research Conference on Sloyd, Arts and Craft/Design, Umeå Johansson, M. & Hasselskog, P. (2005, augusti). Slöjd-NU, men vad sen då? Föreläsning vid 6

7 Slöjdkonferens 2005, Högskolan Kristianstad, Ronneby. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2005, juni). Hur ser NU-läget ut för slöjd? Utmaningar för framtiden! Föreläsning vid konferens om nationella utvärderingen i slöjd och hem- och konsumentkunskap, NU-03, IHu, Göteborg. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2005, februari). Slöjdämnet in i framtiden utvecklat, avvecklat eller invecklat? Paper, presenterat vid Skolverkets NU-03 konferens, Frösundavik Johansson, M. (2004, september). Konstruktion och kommunikation i slöjdverksamhet Föreläsning, NordFo-konferens, Åbo-Rauma, Finland. Johansson, M. (2004, maj). Teoretiskt, praktiskt eller som i? Föreläsning, utbildningsdagar, Uppsala universitet Hasselskog, P. & Johansson, M. (2003,december). Underlagsrapport Slöjd, Nationella utvärderingen (opublicerad underlagsrapport till Skolverket). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för hushållsvetenskap. Johansson, M. (2003a, oktober). Slöjdpraktik i skolan metod, perspektiv och analys. Föreläsning, nordisk forskarutbildningskurs, Umeå univeraitet. Johansson, M. (2003b, oktober). Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden? Föreläsning, Skolforums kongress, Stockholm. Johansson, M. (2003, augusti). Hand, tanke, kommunikation och andra redskap i slöjdpraktiken. Föreläsning, Slöjdkonferens, Malmö. Hasselskog, P. & Johansson, M. (2003, mars). Slöjdämnets roll i den svenska grundskolan, en utmaning för lärarutbildningen. Paper, presenterat vid NFPF:s kongress, Köpenhamn, Danmark. Konferensbidrag & paper, före disputation, (21 st): Johansson, M. (2002, augusti). Talar redskap? Om redskap och kommunikation i slöjdundervisning. Föreläsning, Slöjdbiennalen 2002, Linköping. Johanson, M. (2001, november). Tanke och redskap medierade aktiviteter i slöjdpraktik. Manus till doktorsavhandling, slutseminarium IHu, Göteborg. Johansson, M (1999, augusti). Sociocultural activities in craft and design an interaction between students home environment and their surroundings both in school and outside. Paper, presenterat vid The 10 th International Conference of Asian Regional Association for Home Economics, Yokohama, Japan. Johansson, M. (1999, mars). Videoanalys och videodokumentation av slöjdaktiviteter. Paper, presenterat vid NFPF:s förkonferens om klassrumsforskning, Köpenhamn, Danmark. Johansson, M. (1997, november). Slöjden i skolan ett framtidsperspektiv. Paper, presenterat vid seminarium på Malmö lärarhögskola, Malmö. Johansson, M. (1997, oktober). Sociokulturell reproduktion och nyskapande i slöjdundervisning. Föreläsning, vid NordFo:s konferens Skolefaget Kunst og håndverk [sløyd], Notodden, Norge. 7

8 Johansson, M. (1997, april). Slöjd som sociokulturell praktik. Paper, presenterat vid NorFA Forskarnätverk Slöjdkompetens i Nordisk kultur, Köpenhamn, Danmark. Johansson, M. (1997, mars). Slöjdverksamhet. Klassrumsforskning videoinspelningar. Paper, presenterat vid Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, NFPF, jubileumskongress, Göteborg. Johansson, M. (1996, november). Video observations, analyses and documentation of craft and design education. Paper, presenterat vid The Second International Symposium of Handicraft Teaching, Pinar del Rio, Kuba. Johansson, M. & Lundqvist, B-O. (1996, november). Teaching towards creativity in Sloyd. Paper, presenterat vid The second International Symposium of Handicraft Teaching, Pinar del Rio, Kuba. Johansson, M. (1996, oktober). Craft and design [slöjd] sociocultural reproducion and new creation. Paper, presenterat vid NorFA:s forskarseminarium, Kautokeino, Norge. Johansson, M. (1996, augusti). Elevens erfarenhetsvärld i slöjden med exempel från videoinspelningar. Paper, presenterat vid seminarium, Slöjdbiennalen 1996, Linköping. Johansson, M. (1996, april). Elevers erfarenhetsvärld i slöjden. Observation genom videoinspelning en förstudie. Paper, presenterat vid NorFA Forskarnätverk Slöjdkompetens i Nordisk kultur, Göteborg. Johansson, M. (1995, november). Video recorded lessons in craft and design, slöjd. Paper, presenterat vid El Simposio de Education Laboral, Pinar del Rio, Kuba. Johansson, M. & Lundqvist, B-O. (1995, november). Working methods and knowledge in craft and design, slöjd. Paper, presenterat vid presentationer och föreläsningar samt vid El Simposio de Education Laboral, Pinar del Rio, Kuba. Johansson, M. (1995, oktober). Dagboksmetod; kvalitativ analys och tolkning. Paper, presenterat vid NorFA Forskarnätverk Slöjdkompetens i Nordisk kultur, Vasa, Finland. Johansson, M. (1995, maj). Slöjd om kunskap och kultur. Paper, presenterat vid NorFA Forskarnätverk Slöjdkompetens i Nordisk kultur, Oslo, Norge. Johansson, M. & Lundqvist, B-O. (1994, november). The National Evaluation [NU] in the Swedish comprehensive school, craft and design. Paper, presenterat vid The First International Symposium of Handicraft Teaching, Vinales, Kuba. Johansson, M. (1994, mars). Slöjdprocessen Arbetet i slöjdsalen. Dagboksanteckningar. Paper, presenterat vid Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, NFPF-kongress, Vasa, Finland. Johansson, M. (1988). Maria Nordenfelts Högre Handarbetsseminarium/Nordenfeltska skolan Porträtt av fyra handarbetslärarinnor utexaminerade på 1930, 40 och 50 talen; deras utbildningssituation och vardagen som nyutexaminerade handarbetslärarinnor (Uppsats). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för slöjd och hushållsvetenskap. Johansson, M. (1981). Kreativitet i skolan - En analys av kreativitetsbegreppet och en pilotstudie över skolans förmåga/oförmåga till aktiv kreativitet (Uppsats). Göteborg: Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen. 8

MJ Publikationsförteckning

MJ Publikationsförteckning MJ Publikationsförteckning - Artiklar och Publikationer, före disputation, 1993 2000 (13 st): - Artiklar och Publikationer, efter disputation, 2002 2014 (33 st): - Manus, pågående: 2014 (5 st) - Paper

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner

Metod och material. Etnografisk ansats. Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Metod och material Etnografisk ansats Fältarbete: 3 klasser, 2 skolor, 42 lektioner Videoinspelningar med två kameror (62 h x 2), deltagande observationer, fältanteckningar, semistrukturerade intervjuer

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Projektbeskrivning. Informationsteknik och lärande i matematik. undervisning som ett lärande system

Projektbeskrivning. Informationsteknik och lärande i matematik. undervisning som ett lärande system Projektbeskrivning Informationsteknik och lärande i matematik undervisning som ett lärande system Projektet är ett samarbete mellan Avdelningen för matematik vid Karlstads universitet och Älvkullegymnasiet

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Kommunikationens inbäddade resurs för lärande i slöjdundervisning

Kommunikationens inbäddade resurs för lärande i slöjdundervisning forskning om undervisning och lärande nr 12 5 Kommunikationens inbäddade resurs för lärande i slöjdundervisning M Oja, B Sjöberg & M Johansson Föreliggande artikel fokuserar kommunikativa aspekter i slöjdundervisning

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Peppi Taalas, docent Språkcentret Jyväskylä universitet peppi.taalas@jyu.fi Teman i dag

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Spansklärares värderingar, dilemman och förslag 1 Språk och ämnesspråk 2 1 Vad ingår i en kommunikativ språkundervisning? Grammatisk kompetens Sociolingvistisk

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Örebro 3-4 feb 2014 Lindén 2014 1 Bakgrund När flerspråkiga elever får uttalade problem med läsoch skrivutvecklingen kan frågan uppstå om svårigheterna

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Kvalité i distans- & flexstudier

Kvalité i distans- & flexstudier Kvalité i distans- & flexstudier eller Man måste bli sedd även om man inte syns! Lärare Gotland Lärcentra Pedagogik IKT-stödd distansutbildning Teknik Pedagogik Teknik Den tekniska utvecklingen går snabbt.

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks.

Framtidens lärande. En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.kks. Framtidens lärande En arena för skolutveckling: http://www.diu.se/framlar/ Konferens arrangerad av: DIU Skolverket SKL KK-stiftelsen m.fl http://www.diu.se/ http://www.skolverket.se/ http://www.skl.se/

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor.

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor. Statistik för 2014 Verksamhet Under 2014 har vi för andra året använt ett chatsystem baserat på Lync som är kopplat till ett statistikinsamlingssystem. Fördelarna med systemet är att det är lätt att använda,

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Internationellt masterprogram i informationsteknologi och lärande, S2ITL, 120 högskolepoäng International Master s Programme in Information Technology and Learning S2ITL, 120 Higher

Läs mer

Lärande och IKT i skolan aktuell forskning och praktik

Lärande och IKT i skolan aktuell forskning och praktik Program förskolan, fritidshem, grundskolan F- 6 Kl. 9.00 13.00 9.00-9.10 9.10-10.10 Välkomsthälsning Yvonne Larsson & Sylvana Sofkova Hashemi, Högskolan Väst Didaktikens verktyg - s fria webbplats i multimodalt

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR II, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING II, 22.

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR II, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING II, 22. 1 (5) SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR II, 22,5 HÖGSKOLEPOÄNG THE OBJECTIVE OF SCHOOLING AND CONDITIONS OF LEARNING II, 22.5 CREDITS Basdata Kursen ingår i utbildningsvetenskap och är en obligatorisk

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Vad behöver eleverna kunna för a0 förstå programmeringsstruktur?

Vad behöver eleverna kunna för a0 förstå programmeringsstruktur? Vad behöver eleverna kunna för a0 förstå programmeringsstruktur? En pågående Lerning Study av Per Selin Johan Larsson Varför programmering? Är det mindre viktigt att förstå digitala byggstenar i den digitala

Läs mer

A2. LP2016: Att skapa en digital verksamhetsmiljö hur och varför. Utvecklingsdagarna 8.12.2014 Christina Anderssén Kristian Smedlund

A2. LP2016: Att skapa en digital verksamhetsmiljö hur och varför. Utvecklingsdagarna 8.12.2014 Christina Anderssén Kristian Smedlund A2. LP2016: Att skapa en digital verksamhetsmiljö hur och varför Utvecklingsdagarna 8.12.2014 Christina Anderssén Kristian Smedlund LP2016 Barnets/elevens roll förändras - att göra tillsammans, att delta

Läs mer

KURSPLAN. Bild för årskurs 7-9 1-45 hp Visual Arts Education in Secondary Education 1-45 hp 45 högskolepoäng / 45 ECTS credits

KURSPLAN. Bild för årskurs 7-9 1-45 hp Visual Arts Education in Secondary Education 1-45 hp 45 högskolepoäng / 45 ECTS credits KONSTFACK Institutionen för Bildpedagogik KURSPLAN Bild för årskurs 7-9 1-45 hp Visual Arts Education in Secondary Education 1-45 hp 45 högskolepoäng / 45 ECTS credits Kurskod: BIBL45 Kursens indelning

Läs mer

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter PROJEKTMATERIAL Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter Företagarnas folkhögskola Januari 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet,

Läs mer

Digitalisera-Revitalisera

Digitalisera-Revitalisera Digitalisera-Revitalisera Ett forskningsprojekt där lärplattor används för att revitalisera det finska språket i Huddinges förskolor. Slutrapport Lic. Stud. Petra Petersen, Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Fram till idag har jag gjort pedagogiska sakkunnigbedömningar beträffande ca trettio personer på olika lärosäten.

Fram till idag har jag gjort pedagogiska sakkunnigbedömningar beträffande ca trettio personer på olika lärosäten. Curriculum vitae & publikationslista Ann- Sofie Henriksson, född 1965 Kungliga Tekniska Högskolan Högskolepedagogik/Lärande Osquars backe 31 100 44 Stockholm Tel. 08-790 9653 (arbete), 070-1900 553 (mobil)

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

KURSPLAN Didaktiskt arbete i förskolan, 15 högskolepoäng

KURSPLAN Didaktiskt arbete i förskolan, 15 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Didaktiskt arbete i förskolan, 15 högskolepoäng Preschool Education, 15 credits Kurskod: LDAK14 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-25 Reviderad av: Utbildningsledare 2015-09-10 Gäller

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp. Kursinstruktion. Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430

1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp. Kursinstruktion. Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430 1IK430 Brukarorienterad Design 15 Hp Kursinstruktion Författare Christina Mörtberg och Jeff Winter Termin: Hösten 2014 Kurskod: 1IK430 Innehåll Introduktion 3 Innehåll och Förväntade Studieresultat 4 Undervisningsformer

Läs mer

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo).

Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Nationell forskarskola för lärare i naturvetenskapliga ämnen (NaNo). Kontaktpersoner Professor Per-Olof Wickman, Koordinator per-olof.wickman@mnd.su.se 070-958 84 58, 08-1207 6591 Universitetslektor Iann

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt

Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Underkännandets praktik - lärarutbildningens funktion som grindvakt Docent, Ulla Karin Nordänger (projektledare) Doktorand, Jens Gardesten Professor, Per Gerrevall Fil. dr, Henrik Hegender Doktorand, Kristina

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX Joakim Holm Adaptiv AB Erik Hammarström Antrop AB Vetenskapliga metoden 1. Observera verkligheten 4. Genomför experiment 2. Utforma hypotes

Läs mer

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME)

Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Deployment of Online Medical records and E-health services (DOME) Åsa Cajander, Uppsala universitet Gudbjörg Erlingsdottir, Lund universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Marine biological and oceanographic climate data in Swedish Lifewatch

Marine biological and oceanographic climate data in Swedish Lifewatch Marine biological and oceanographic climate data in Swedish Lifewatch Swedish Lifewatch hearing 3 December, 2013 Bengt Karlson bengt.karlson@smhi.se SMHI, Research & development, oceanography Sven Källfeldts

Läs mer

ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN

ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN ETT AKTIVT MEDBORGARSKAP? OM DEMOKRATIFOSTRAN I GYMNASIESKOLAN Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet & Högskolan i Borås Dennis Beach, Göteborgs universitet & Högskolan i Borås Marianne Dovemark, Göteborgs

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

K U R S P L A N. Allmänt utbildningsområde kurs 4 (AUO 4) Interkulturella perspektiv på hållbar utveckling

K U R S P L A N. Allmänt utbildningsområde kurs 4 (AUO 4) Interkulturella perspektiv på hållbar utveckling 1 Institutionen för teknik och design Dnr TD 2007/143-514 K U R S P L A N Allmänt utbildningsområde kurs 4 (AUO 4) Interkulturella perspektiv på hållbar utveckling General Field of Education 4 - Sustainable

Läs mer

Svenska inlärares svårigheter vad gäller uttal och perception av talad franska

Svenska inlärares svårigheter vad gäller uttal och perception av talad franska Sida: 1 (5) Projektplan uttal och perception av talad franska Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Bidrag till strategiska mål... 4 1.3 Projektmål... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter,

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

PRELIMINARY SCHEDULE FALL SEMESTER 2014 JÖNKÖPING EXPORT SALES MANAGEMENT INTERCULTURAL STUDIES PROGRAM (400 YHP) UPDATED: 140701

PRELIMINARY SCHEDULE FALL SEMESTER 2014 JÖNKÖPING EXPORT SALES MANAGEMENT INTERCULTURAL STUDIES PROGRAM (400 YHP) UPDATED: 140701 PRELIMINARY SCHEDULE FALL SEMESTER 2014 JÖNKÖPING EXPORT SALES MANAGEMENT INTERCULTURAL STUDIES PROGRAM (400 YHP) UPDATED: 140701 w. Activity Content 25/8 09:30-13:00 - Registration - Information about

Läs mer

Kognitiva verktyg för lärande i matematik tankekartor och begreppskartor

Kognitiva verktyg för lärande i matematik tankekartor och begreppskartor Barbro Grevholm Kognitiva verktyg för lärande i matematik tankekartor och begreppskartor Barbro Grevholm er professor i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Agder, Norge og Högskolan Kristianstad, Sverige,

Läs mer

Var i texten står det?

Var i texten står det? Var i texten står det? En longitudinell studie om textsamtal: Läsförståelse, lässtrategier, samtalsstrategier och metakognition 2010-2014 Ulrica Egerdal Eva Hesslow En konkurrensutsatt läsning behöver

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Lärares förhållningssätt till idéskapande i textilslöjd

Lärares förhållningssätt till idéskapande i textilslöjd Lärares förhållningssätt till idéskapande i textilslöjd Eva Eriksson Eva Eriksson Ht 2011 Examensarbete 15 hp Lärarutbildningen Valprojektet Sammanfattning Syftet med uppsatsen har varit att skapa tydlighet

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv

Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Kvalitetssäkringsarbete ur systemperspektiv Linköping University Electronic Press Håkan Andersson Linköpings universitetsbibliotek Liu E-press och Diva LiU E-press OA förlag inom Linköping universitet

Läs mer

Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal. Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal. Särskolan 30 elever 2 skolor 35 personal

Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal. Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal. Särskolan 30 elever 2 skolor 35 personal Anders Månsson, skolchef i Skolområde Norra, Kristianstad Anders Månsson 2012-09-27 1 Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal Särskolan

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer