MJ Publikationsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MJ Publikationsförteckning"

Transkript

1 MJ Publikationsförteckning - Manus, pågående: 2015 (5 st) - Artiklar och Publikationer, efter disputation, (34 st) - Artiklar och Publikationer, före disputation, (13 st) - Paper & Konferensbidrag, efter disputation (41 st) - Paper & Konferensbidrag, före disputation, (21 st) Manus, 2015 (5): Andersson, J. & Johansson, M. (2015, manus). Händig, skicklig och konstfaren. Rimstad, Å. & Johansson, M. (2015, manus). Forsking på undervisningssituasjonar med multimodale samtidsuttrykk i faget kunst og handverk. Johansson, M. & Lindberg, V. (2015a, manus). Att lära sig se trådraken om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande. Johansson, M. & Lindberg, V. (2015b, manus). Att lära sig identifiera kvalité förberedelse för gesällprovet inom en KY-utbildning med inriktning mot skrädderi. Åbacka, G. & Johansson, M. (2015, manus). Lära för vardagen. Publikationer och artiklar, efter disputation, , (34 st + 5): 2015 *Wiklund-Engblom, A. Hiltunen, K. Porko-Hudd, M. Hartvik J. & Johansson, M. (2015). Process documentation in Sloyd: Pilot study of the Talking Tools app. International Journal of Interactive Mobile Technologies (ijim), 9(3), *Johansson, M. (2014). Sydvästlig vind Lärarutbildning i Göteborg för skolans slöjdämne. I antologin T. Karlsson Häikiö, M. Lindgren & M. Johansson (Red.), Konstarter och lärande (Serien Art Monitor), s Göteborg: Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten. Karlsson Häikiö, T., Lindgren, M. & Johansson, M. (Red.). (2014). Antologin Konstarter och lärande (Serien Art Monitor). Göteborg: Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten. *Oja, M. Sjöberg, B. & Johansson, M. (2014). Kommunikationens inbäddade resurs för lärande i slöjdundervisning, Forskning om undervisning och lärande, 12, *Wiklund-Engblom, A. Hiltunen, K. Porko-Hudd, M. Hartvik J. & Johansson, M. (2014). Talking Tools : Sloyd Processes Become Multimodal Stories with Smartphone Documentation. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 6(2), Johansson, M. (2014). Att lära slöjd och hantverk (Installationstal, publicerad i skriften Professorsinstallationen 2014, s ). Göteborg: Göteborgs universitet *Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2013). Smart slöjd med smarta mobiltelefoner? om didaktiska dimensioner i digitalt lärande. I A. Marner & H. Örtegren (Red.), KLÄM. Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk. (Tilde- skriftserie, 1/2013, s ). Umeå: Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen. 1

2 2012 *Johansson, M. & Illum, B. (2012). Transforming physical materials into artefacts learning in the school s practice of Sloyd. TechneA Journal, 19(1), *Johansson, M. (2011a). Vad och hur gör de? att synliggöra lärande i grundskolans slöjdpraktik via videoetnografi och mikroanalys. TechneA Journal, 18(1), *Johansson, M. (2011b). Dagboksmetod att beskriva slöjdarbete med elevers och lärares egna ord. TechneA Journal, 18(1), *Johansson, M & Porko-Hudd, M. (Red.). (2011a). Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet. TechneA Journal, 18(1). *Johansson, M & Porko-Hudd, M. (Red.). (2011b). Vetenskapliga perspektiv och metoder inom slöjdfältet (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap A:18/2011). Vasa, Finland: NordFo, Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. *Johansson, M & Porko-Hudd, M. (2011c). Läroämnet slöjd att tänka om, att veta om, att tycka om. I E. Ahlskog-Björkman & M. Lundkvist (Red.), Pedagogiska rum i fokus. Lärande i ett framtidsperspektiv (Rapport från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 32/2011, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten Johansson, M. (2009). Slöjdämnet urgammalt, modernt och coolt. KRUT, Kritisk utbildningstidskrift. Nr 133/134, (fulltextversion: ) *Johansson, M. & Illum, B. (2009). Vad är tillräckligt mjukt? Kulturell socialisering och lärande i skolans slöjdpraktik. FORMakademisk, 2(1), Johansson, M. & Hasselskog, P. (2008). Slöjdämnet efter millennieskiftet. I K. Borg & L. Lindström (Red.) Slöjda för livet om pedagogisk slöjd, s Stockholm: Lärarförbundets förslag. Johansson, M. (2008a). Kommunikation i skolans slöjdpraktik. I K. Borg & L. Lindström (Red.) Slöjda för livet om pedagogisk slöjd, Stockholm: Lärarförbundets förslag. *Johansson, M. (2008b). Att tänka med nålen i hand medierande redskap i slöjdpraktik. I H. Rystedt & R. Säljö (Red.), Kunskap och människans redskap: teknik och lärande, s Lund: Studentlitteratur. Johansson, M. (2008c). Tvättstugan också en träffpunkt. I Ängelholms hembygdsbok, s Ängelholm: Skåneförlaget. *Johansson, M. & Nygren-Landgärds, C. (2008). Slöjdpedagogiska utmaningar. I G. Björk (Red.), Samtid & Framtid (Fakultetsserien, vetenskapligt granskad rapport 26/2008, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. Johansson, M. & S. Gulliksen, M. (Red.), (2008a). Nuläge och framåtblickar om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:15/2008). Vasa, Finland: NordFo, Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. Johansson, M. & S. Gulliksen, M. (2008b). Introduktion Undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet. I Nuläge och framåtblickar om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:15/2008, s. 1 3). Vasa, Finland: NordFo, Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. Johansson, M. & Lindfors, E. (2008). Finland Slöjd. I Nuläge och framåtblickar om undervisning och forskning inom det nordiska slöjdfältet (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:15/2008, s ). Vasa, Finland: NordFo, Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. 2

3 2007 *Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (Eds.), (2007a). Knowledge, Qualities and Sloyd (Techne series. Research in Sloyd Education and Crafts Science A:10/2007). Vasa, Finland: Åbo Akademi University, Faculty of Education. *Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2007b). Knowledge qualities within the field of sloyd. Introduktion i M. Johansson & M. Porko-Hudd (Eds.), Knowledge, Qualities and Sloyd (Techne series. Research in Sloyd Education and Crafts Science A:10/2007, s. 1 4). Vasa, Finland: Åbo Akademi University, Faculty of Education. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2007) Elevers tankar om slöjd. I M. Pipping Ekström, H. Åberg, K. Bergström & H. Prell (Red.), Hushållsvetenskap & Co (MHM-rapport 39, s ). Göteborg: Göteborgs universitet, institutionen för mat, hälsa och miljö. Skolverket/Myndigheten för skolutveckling. (2007). Slöjd. En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning. Stockholm: Liber. (M. Johansson & P. Hasselskog, författare) 2006 *Johansson, M. (2006). The work in the classroom for sloyd. Journal of Research in Teacher Education, 2 3/2006, Skolverket, (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan Ämnesrapport Slöjd (Ämnesrapport till rapport 253). Stockholm: Fritzes. (M. Johansson & P. Hasselskog, författare) Johansson, M. & Hasselskog, P. (2005). Slöjdämnet in i framtiden utvecklat, avvecklat eller invecklat? I Skolverkets antologi Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen Nuläge och framåtblickar (Skolverkets Antologi 05:909, s ). Stockholm: Fritzes. Johansson, M. (2005a). Behövs grundskolans ämnen? I Skolverkets antologi Grundskolans ämnen i ljuset av Nationella utvärderingen Nuläge och framåtblickar (Skolverkets Antologi 05:909, s ). Stockholm: Fritzes. Johansson, M. (2005b). Kommunikation och konstruktion i slöjdverksamhet. I S. Kullas & M-L Pelkonen (Red.), The relationship of Nordic handicraft studies to product development and technology (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, B14/2005, s ). Rauma, Finland: University of Turku, Department of teacher education in Rauma Lindström, L., Borg, K., Johansson, M. & Lindberg, V. (2003). Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker. Beviljad forskningsansökan till svenska Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén. Dnr *Johansson, M. (2002). Slöjdpraktik i skolan hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap (Göteborg Studies in Educational Science, 183). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. (Avhandlingen är tryckt tre gånger och finns därefter även som inskannad version digitalt på: ) Publikationer och artiklar, före disputation, (13 st): *Johansson, M. (1999). Sociokulturella praktiker i slöjden. Nordisk Pedagogik, 19(2), Johansson, M. (1998). Dåtid Nutid Samtid Framtid. Slöjd utifrån ett materiellt och immateriellt angreppssätt. I L. Lindfors, J. Peltonen & M. Porko (Red.), Slöjdkompetens i nordisk kultur. Del IV (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:4/1998, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Institutionen för lärarutbildning. 3

4 Johansson, M. (1996a). Elevers erfarenhetsvärld i slöjden. Observation genom videoinspelning en förstudie. I L. Lindfors & J. Peltonen (Red.), Slöjdkompetens i nordisk kultur. Del II (Techneserien. Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:1/1996, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Institutionen för lärarutbildning. Johansson, M. (1996b). Craft and design [Slöjd] sociocultural reproduction and new creation. In L. Lindfors & J. Peltonen, Porko, M. (Eds.), Sloyd Competence in Nordic Culture. Part III (Techne series. Research in Sloyd Education and Crafts Science B:2/1996, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi University, Faculty of Education. Johansson, M. & Lundqvist, B-O. (1996). Slöjd på Kuba. Ämne med svenska anor. Slöjdforum, 2, Johansson, M. (1995a). Slöjd om kunskap och kultur. I L. Lindfors & J. Peltonen (Red.), Slöjdkompetens i nordisk kultur. Del I (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik B:1/1995, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Institutionen för lärarutbildning. Johansson, M. (1995b). Dagboksmetod; kvalitativ analys och tolkning. I L. Lindfors & J. Peltonen (Red.), Slöjdkompetens i nordisk kultur. Del I (Techne serien. Forskning i slöjdpedagogik B:1/1995, s ). Vasa, Finland: Åbo Akademi, Institutionen för lärarutbildning. Carlberg, A., Johansson, M. & Lundqvist, B-O. (1994). Låt eleverna bestämma så lär de sig mer. Slöjdforum, 6, Skolverket, (1994a). [The Swedish Board of Education] Craft and Design, Slöjd. The work processes in craft and design working methods and knowledge (Report, 58). Stockholm: Liber. (M. Johansson, co-author) Skolverket, (1994b). Slöjdprocessen om arbetsformer och kunskap (Skolverkets rapport, 58). Stockholm: Liber. (M. Johansson, medförfattare) Johansson, M. (1994a). Slöjdprocessen Arbetet i slöjdsalen. Dagboksanteckningar. Slöjdforum, 5, Johansson, M. (1994b). Slöjdprocessen Arbetet i slöjdsalen. Dagboksanteckningar (Forskningsrapport, 11). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för slöjd och hushållsvetenskap. Skolverket, (1993). Slöjd. Huvudrapport (Skolverkets rapport, 24). Stockholm: Liber. (M. Johansson, medförfattare) Konferensbidrag & paper, efter disputation (41 st): 2015 Johansson, M. (2015, maj). Slöjd utan gränser. Föreläsning vid Skolportens konferens om slöjd, maj 2014, Stockholm. Wiklund-Engblom, A. Hiltunen, K. Porko-Hudd, M. Hartvik J. & Johansson, M. (2015, maj). Teacher reflections on the use of Talking Tools in sloyd. Accepterat paper, NOFA5, den femte nordiska konferensen i ämnesdidaktik, Helsingfors, Finland. 4

5 2014 Johansson, M. (2014, okt). Att lära slöjd och hantverk. Föreläsning vid forsknings- och utvecklingsdagar, Bild + Slöjd = sant, oktober 2014, Konstfack, Stockholm. Wiklund-Engblom, A. Hiltunen, K. Porko-Hudd, M. Hartvik J. & Johansson, M. (2014, maj). Piloting the Talking Tools smartphone app: Validating blog content analysis with students reflections. Accept short paper, IMCL2014, International conference on interactive mobile communication technologies and learning, November 2014, Thessaloniki, Greece. Johansson, M. (2014, maj). Att lära slöjd och hantverk. Installationstal vid professorsinstallationen vid Göteborgs universitet Backlund-Kärjenmäki, E. Björkgren, M., Hilli, C. Hiltunen, K., Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2013, mars). Didactical dimensions in digital learning: One case of developing software and content for mobile learning. Paper, presenterat vid NERA/NFPF 41st Congress, Reykjavik, Iceland. Hartvik, J. Hiltonen, K. Porko-Hudd, M, & Johansson, M. (2013, maj). Dokumentation av slöjdprocesser med hjälp av mobilapplikationen Talking Tools. Accepterat paper, NOFA4, den fjärde nordiska konferensen i ämnesdidaktik, Trondheim, Norge Hartvik, J., Hiltunen, K., Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2012, oktober). Talking Tools learning sloyd with smartphones. Poster, mlearn 2012, the 11th world conference on mobile and contextual learning, Helsingfors, Finland. Johansson, M., Porko-Hudd, M. & Sjöberg, B. (2012, september). Expressions of learning in sloyd practices. Paper, presenterat vid Making an international conference on Materiality and Knowledge, Høgskolen i Telemark, Notodden, Norge. Illum, B. & Johansson, M. (2012, september). Transforming materials into physical artifacts learning in the school s practice of Sloyd. Paper, presenterat vid Making an international conference on Materiality and Knowledge, Høgskolen i Telemark, Notodden, Norge. Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2012, maj). Smart slöjd med smarttelefon? Ett forsknings- och utvecklingsprojekt om didaktiska dimensioner i digitalt lärande. Paper, presenterat vid KLÄM, Konferens om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk, Umeå universitet. Johansson, M. (2012, maj). En vandring i slöjdpedagogiska forskningsfält. Professorsföreläsning vid Åbo Akademi, Vasa, Finland Johansson, M. (2011, maj). Slöjdkunnande som central framtidsinvestering. Paper, presenterat vid NOFA3, Den tredje nordiska ämnesdidaktikkonferensen, Karlstads universitet. Johansson, M. (2011, mars). Hur kan det gå till att lära sig slöjda? Professorsföreläsning vid Högskolan i Telemark, Notodden, Norge Johansson, M. (2010, augusti). Urgammalt, modernt och coolt. Föreläsning, den elfte Slöjdbiennalen 2010, Linköping. Johansson, M. & Porko-Hudd, M. (2010, juni). Educational Sloyd learning through making artefacts. Accept paper, Technological learning & thinking conference, Vancouver, British Colombia, Canada. 5

6 Johansson, M. & Lindberg, V. (2010, maj). Textile literacy as prerequisite for design in textile related practicies: From Sloyd in swedish compulsory education to individual collection in upper secondary education. Paper, presenterat vid FISCAR, Nordic conference on activity theory and the fourth finnish conference on cultural and activity research, Helsingfors, Finland Johansson, M. & Lindberg, V. (2009, maj). Att lära sig se trådraken om tvekan och fokusförskjutning. Paper, presenterat vid den Nordiske Fagdidaktikkonference maj 2009, Middelfart, Syddansk Universitet, Danmark Johansson, M. (2008, december). Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker. Delprojekt 2 & 3. Paper, presenterat vid Komolär s forskarsymposium, Stockholms universitet. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2008, oktober). Slöjdämnet inför kommande kursplanerevision. Presentation av författad underlagsrapport inför slöjdämnets kursplanerevidering 2011, presenterat på Skolverket, Stockholm. Johansson, M. (2008, september). Tool-mediated interaction in the classroom for Sloyd. Paper, presenterat vid Crafticulation konferens, Helsingfors, Finland. Johansson, M. (2008, maj). Om användning av sociokulturellt perspektiv i slöjdpedagogisk forskning. Docentföreläsning, Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, Vasa, Finland. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2008, mars). Lust att lära eller bara göra? Föreläsning, kompetensutvecklingsdag, Lerums kommun Johansson, M. (2006, oktober). Den svenska nationella utvärderingen, NU-03. Gästföreläsning, Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi Vasa, Finland. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2006, augusti). Många sätt att göra rätt enligt NU-03. Föreläsning, Slöjdbiennalen 2006, Linköping. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2006, juni). Kompetensutvecklingsdagar, NU-03. Föreläsning och workshop, Göteborg. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2006a, maj). Kompetensutveckling, Slöjd NU-03. Föreläsning, Kalmar. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2006b, maj). Slöjdämnet i Skolverkets nationella utvärdering. Föreläsning, kompetensutveckling, Växjö. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2006, mars). Slöjd, NU-03. Föreläsningsprogram för kompetensutvecklingsdag, Lund. Johansson, M. & Lindberg, V. (2006, mars). Conditions for learning in tool-mediated activities and collective work processes in sloyd practices [slöjdpraktiker]. Paper, NERA/NFPF Congress, Örebro. Borg, K. & Johansson, M. (2006, mars). Are teachers and students working with the same, parallel or different projects? Paper, presenterat vid The First International Research Conference on Sloyd, Arts and Craft/Design, Umeå Johansson, M. & Hasselskog, P. (2005, augusti). Slöjd-NU, men vad sen då? Föreläsning vid 6

7 Slöjdkonferens 2005, Högskolan Kristianstad, Ronneby. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2005, juni). Hur ser NU-läget ut för slöjd? Utmaningar för framtiden! Föreläsning vid konferens om nationella utvärderingen i slöjd och hem- och konsumentkunskap, NU-03, IHu, Göteborg. Johansson, M. & Hasselskog, P. (2005, februari). Slöjdämnet in i framtiden utvecklat, avvecklat eller invecklat? Paper, presenterat vid Skolverkets NU-03 konferens, Frösundavik Johansson, M. (2004, september). Konstruktion och kommunikation i slöjdverksamhet Föreläsning, NordFo-konferens, Åbo-Rauma, Finland. Johansson, M. (2004, maj). Teoretiskt, praktiskt eller som i? Föreläsning, utbildningsdagar, Uppsala universitet Hasselskog, P. & Johansson, M. (2003,december). Underlagsrapport Slöjd, Nationella utvärderingen (opublicerad underlagsrapport till Skolverket). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för hushållsvetenskap. Johansson, M. (2003a, oktober). Slöjdpraktik i skolan metod, perspektiv och analys. Föreläsning, nordisk forskarutbildningskurs, Umeå univeraitet. Johansson, M. (2003b, oktober). Teoretiskt, praktiskt eller som i slöjden? Föreläsning, Skolforums kongress, Stockholm. Johansson, M. (2003, augusti). Hand, tanke, kommunikation och andra redskap i slöjdpraktiken. Föreläsning, Slöjdkonferens, Malmö. Hasselskog, P. & Johansson, M. (2003, mars). Slöjdämnets roll i den svenska grundskolan, en utmaning för lärarutbildningen. Paper, presenterat vid NFPF:s kongress, Köpenhamn, Danmark. Konferensbidrag & paper, före disputation, (21 st): Johansson, M. (2002, augusti). Talar redskap? Om redskap och kommunikation i slöjdundervisning. Föreläsning, Slöjdbiennalen 2002, Linköping. Johanson, M. (2001, november). Tanke och redskap medierade aktiviteter i slöjdpraktik. Manus till doktorsavhandling, slutseminarium IHu, Göteborg. Johansson, M (1999, augusti). Sociocultural activities in craft and design an interaction between students home environment and their surroundings both in school and outside. Paper, presenterat vid The 10 th International Conference of Asian Regional Association for Home Economics, Yokohama, Japan. Johansson, M. (1999, mars). Videoanalys och videodokumentation av slöjdaktiviteter. Paper, presenterat vid NFPF:s förkonferens om klassrumsforskning, Köpenhamn, Danmark. Johansson, M. (1997, november). Slöjden i skolan ett framtidsperspektiv. Paper, presenterat vid seminarium på Malmö lärarhögskola, Malmö. Johansson, M. (1997, oktober). Sociokulturell reproduktion och nyskapande i slöjdundervisning. Föreläsning, vid NordFo:s konferens Skolefaget Kunst og håndverk [sløyd], Notodden, Norge. 7

8 Johansson, M. (1997, april). Slöjd som sociokulturell praktik. Paper, presenterat vid NorFA Forskarnätverk Slöjdkompetens i Nordisk kultur, Köpenhamn, Danmark. Johansson, M. (1997, mars). Slöjdverksamhet. Klassrumsforskning videoinspelningar. Paper, presenterat vid Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, NFPF, jubileumskongress, Göteborg. Johansson, M. (1996, november). Video observations, analyses and documentation of craft and design education. Paper, presenterat vid The Second International Symposium of Handicraft Teaching, Pinar del Rio, Kuba. Johansson, M. & Lundqvist, B-O. (1996, november). Teaching towards creativity in Sloyd. Paper, presenterat vid The second International Symposium of Handicraft Teaching, Pinar del Rio, Kuba. Johansson, M. (1996, oktober). Craft and design [slöjd] sociocultural reproducion and new creation. Paper, presenterat vid NorFA:s forskarseminarium, Kautokeino, Norge. Johansson, M. (1996, augusti). Elevens erfarenhetsvärld i slöjden med exempel från videoinspelningar. Paper, presenterat vid seminarium, Slöjdbiennalen 1996, Linköping. Johansson, M. (1996, april). Elevers erfarenhetsvärld i slöjden. Observation genom videoinspelning en förstudie. Paper, presenterat vid NorFA Forskarnätverk Slöjdkompetens i Nordisk kultur, Göteborg. Johansson, M. (1995, november). Video recorded lessons in craft and design, slöjd. Paper, presenterat vid El Simposio de Education Laboral, Pinar del Rio, Kuba. Johansson, M. & Lundqvist, B-O. (1995, november). Working methods and knowledge in craft and design, slöjd. Paper, presenterat vid presentationer och föreläsningar samt vid El Simposio de Education Laboral, Pinar del Rio, Kuba. Johansson, M. (1995, oktober). Dagboksmetod; kvalitativ analys och tolkning. Paper, presenterat vid NorFA Forskarnätverk Slöjdkompetens i Nordisk kultur, Vasa, Finland. Johansson, M. (1995, maj). Slöjd om kunskap och kultur. Paper, presenterat vid NorFA Forskarnätverk Slöjdkompetens i Nordisk kultur, Oslo, Norge. Johansson, M. & Lundqvist, B-O. (1994, november). The National Evaluation [NU] in the Swedish comprehensive school, craft and design. Paper, presenterat vid The First International Symposium of Handicraft Teaching, Vinales, Kuba. Johansson, M. (1994, mars). Slöjdprocessen Arbetet i slöjdsalen. Dagboksanteckningar. Paper, presenterat vid Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning, NFPF-kongress, Vasa, Finland. Johansson, M. (1988). Maria Nordenfelts Högre Handarbetsseminarium/Nordenfeltska skolan Porträtt av fyra handarbetslärarinnor utexaminerade på 1930, 40 och 50 talen; deras utbildningssituation och vardagen som nyutexaminerade handarbetslärarinnor (Uppsats). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för slöjd och hushållsvetenskap. Johansson, M. (1981). Kreativitet i skolan - En analys av kreativitetsbegreppet och en pilotstudie över skolans förmåga/oförmåga till aktiv kreativitet (Uppsats). Göteborg: Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen. 8