VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LRF VÄSTERNORRLAND

2 Ordföranden har ordet Oftast så önskar vi mer än vad vi ser resultat av Lönsamheten är svag för många bönder, de livsmedelsproducenter som ju står i första ledet. De har en mycket ansträngd ekonomi, den dagliga driften pressas och investeringar skjuts på framtiden. Matlandet Sverige skulle bli den dragare som såväl behövdes och som den förra regeringen i sin vision uttalade att maten som serveras i vård, skola och omsorg ska genomsyras av kvalitet och matglädje. Visionen är bra men vi har lång väg kvar innan vi når målet. För mig är det naturligt att det med matglädje och kvalitet handlar om svenskproducerad mat. LRF i regionen har under de senare åren jobbat för att påverka politiker och tjänstemän inom såväl kommuner som landsting till att göra aktiva val. Att inom vård, skola och omsorg servera mat från regionens och Sveriges bönder. I vissa fall har det lyckats riktigt bra och LRFs erbjudanden har mottagits positivt av politiker, upphandlingsenheter, kostchefer med flera. Vi har fått bekräftelse på att vårt valseminarium på sambiblioteket i Härnösand i april gjorde skillnad. Frågeställningen som debatterades var om vi vill att våra skattekronor skall skapa arbetstillfällen. Frågan ställdes på sin spets: Vill vi att våra skattekronor ska skapa arbetstillfällen inom vår egen region - eller i något annat EU-land, eller rent av i någon annan världsdel? Efter valseminariet var det bland annat en kommunpolitiker som tog intryck av dagen och därefter jobbade för en förändring av upphandlingen i dennes hemkommun, där målet blev att få in livsmedel främst från vår egen region. Det är en viktig signal till den kommunens livsmedelsproducenter och som bidrar till fortsatt produktion och framtidstro. Vi ser nu att intresset finns från fler kommuner att gå samma väg, men det krävs att lönsamheten vänder snabbt så produktionen fortsätter och inte minskar i volym. Annars kan det vara försent för kommunerna att tänka om, eller kanske snarare tänka rätt! Idag importeras ungefär 50 procent av den mat som konsumeras i Sverige. Det kan vi inte fortsätta med! Intresset för svenska livsmedel har aldrig varit större, men det tar för lång tid innan det syns på gårdsnivå. Även det samarbete LRF Riks driver med bland annat ICA och Martin o Servera syftar till att konsumtionen av svensk mat skall öka, vilket även sker. Därför är det viktigt att LRF tar en aktiv roll i en kommande Nationell livsmedelsstrategi. I den statliga konkurrenskraftsutredningen, där LRF har en aktiv roll i, kommer ett underlag för en Nationell livsmedelsstrategi att tas fram. En del av arbetet utgörs av den förenklingsresa som LRF och Jordbruksverket gjorde i landet för bättre och enklare regler. Nationella regler och krav som går utöver den gemensamma EU-nivån måste vara väl motiverade och noga prövas eftersom de riskerar att verka negativt på företagens kostnader och konkurrenskraft. Myndigheters tillämpning av regler i kontroller, information, handläggningstider och bemötande är viktiga faktorer för att stödja företagens utveckling.

3 Så står att läsa i utredningens delbetänkande och förslag till åtgärder väntas i utredningens slutbetänkande som ska komma nu i början av Västernorrland är ett viktigt skogslän, endast Gävleborgs län passerar Västernorrland i andel produktiv skogsmark av total landareal. Flera industrier är beroende av ett aktivt och starkt skogsbruk i länet och vi är många skogsägare som under frihet tar ett stort miljömässigt ansvar. Ansvar för skogsbruket, företagandet och ägandet. Det har även visat sig när Skogsstyrelsen tittat närmare på de frivilliga avsättningarna vi skogsägare gör; att arealerna var närmare de dubbla, mot vad som tidigare redovisats! Hur regeringen i framtiden kan komma att påverka skogsägandet får vi se. Men att ytterligare miljoner som inte i första hand skall gå till redan utpekade reservat och till skötsel av dessa, känns inte bra. Inom LRF och skogsägarrörelsen vill vi att staten bör jobba för Komet där markägaren själv tar initiativ till naturvårdsavsättningar. Maria Wetterstrand, ordförande för miljömålsrådet, har i uppgift av miljöministern att bland annat öka takten för genomförandet av miljöarbetet. Vad det innebär får vi se. Ytterligare orosmoln är att vi kommer att missgynnas i Norrland om vägslitageskatten i framtiden blir verklighet. LRF bevakar här intressena för sina närmare medlemmar. Jag kan inte säga att jag trots det känner mig helt lugn, men en viss optimism känner jag ändå i att LRF bevakar våra intressen. Det finns så mycket som man kan nämna i en verksamhetsberättelse över framgångar och motgångar i LRFs arbete, samarbetspartners, engagemang och utmaningar. Regionens arbete spänner över många frågor. Frågor och funderingar som kommer till oss i styrelsen och medarbetarna på regionkontoret. Frågor som vi respekterar och behandlar på bästa sätt. Det är inte alltid som frågeställaren och styrelsen blir överens, men vårt mål är alltid att se till det vi anser är bäst för regionens alla medlemmar. Tack till alla som bidrar till LRF Västernorrlands framgångar i lokalavdelningar, kommungrupper, styrelse och medarbetare. Men framförallt TACK till alla medlemmar det är NI som är LRF! Överå i mars 2015 Gunilla Kjellsson, regionordförande LRF Västernorrland

4 Regionstyrelsens arbete Regionstyrelsen har bestått av: Gunilla Kjellsson, Sidensjö ordförande Bengt Granqvist, Selånger, vice ordförande Karin Nolén, Sollefteå, ledamot Jenny Gradin, Torpshammar, ledamot Gustaf Källström, Gideå, ledamot Sofia Olsson Sidensjö, ledamot Styrelsen har under 2014 sammanträtt nio gånger, varav tre styrelsemöten har varit telefonsammanträden. Styrelsen har haft ett utbildningstillfälle i samband med styrelsemöte inför regionstämman. Utbildningen handlade om föreningsteknik och stämmoledning. I maj genomfördes processarbete kring samverkan, vilka aktörer vi ska samverka med och hur det ska göras. seminarium som vi genomförde på Sambiblioteket i Härnösand i början av maj under parollen Landsbygdsvalet Det hela blev ett lyckats evenemang med ett balevent i parken utanför Sambiblioteket och ett välbesökt seminarium med olika föreläsare till vilka bland annat riksdagsledamöter och kommunpolitiker samt LRF-medlemmar från Västernorrland var inbjudna. Föreläsarna lyfte de gröna näringarnas betydelse för tillväxt, jobbskapande, skogspolitik och besöksnäring och det blev en dag fylld av diskussion och samtal och avslutades med en gemensam paneldiskussion. Politik och opinionsbildning Supervalåret 2014 gjorde att mycket av vårt arbete handlade om påverkan och opinionsbildning. Vi började redan 2012 och 2013 med att stärka våra nätverk och kontakter. Tillsammans med kommungrupperna har vi träffat företrädare för de politiska partierna och folkvalda. Regionordförande och regionchef har träffat riksdagsledamöter från länet för överläggningar om frågor som är aktuella för Västernorrland. I januari var regionstyrelsen, LRF Ungdomen och kommungrupperna inbjudna till en utbildning om Oförglömliga möten, för att ge oss ett stöd i framgångsrikt påverkansarbete. Kunskaperna och insikterna från utbildningen i Oförglömliga möten kom väl till pass vid det Den nya jordbrukspolitiken har också föranlett arbete genom och i norrlandsgruppen. När den nya politiken sedan ska tillämpas har ett flertal möten och avstämningar skett med länsstyrelsen. Folkrörelsearbetet Det är viktigt att allt kommer underifrån i en folkrörelse och nu utvecklar LRF det arbetet genom att bjuda in lokalavdelningar och medlemmar till att tycka till i olika frågor. Under hösten har lokalavdelningarna fått tycka till i konkurrenskraftutredningen via en enkät och om arrendefrågor via ett frågeformulär på webben. Detta är ett sätt att låta våra medlemmar påverka i större utsträckning och något som kommer att utvecklas än mer.

5 Regionstämman Regionstämman hölls på Hotell Höga Kusten fredagen den 21 mars. Stämman besöktes av cirka 120 personer. Ett antal utställare var också på plats för att träffa våra medlemmar. Inledningstalet av avgående regionordförande Thure Eriksson behandlade framtiden för det gröna näringslivet och en ljusnande framtid. Till ny ordförande för LRF Västernorrland valde stämman Gunilla Kjellsson från Sidensjö. Till årets Bernhard Ekström-stipendiat utsågs Åsa Rydgren, Nora Skog. Till årets lokalavdelning i Västernorrland utsågs Härnösands LRF-avdelning. LRF Västernorrlands och Länsförsäkringar Västernorrlands miljöpris tilldelades Elin och Daniel Bergström, Selånger-Sättna. Silvernålar tilldelades: Nils-Uno Granqvist, Selånger-Sättna, Linnea Nordin, LRF Ungdomen, Kerstin Kårén, Resele-Ådalsliden. Till Årets ungdom utsågs Olle Eriksson, Selånger-Sättna. Med på stämman var också deltagare från Ungdomssatsningen - LRF Västernorrlands satsning för att få fram fler unga förtroendevalda, som var med på stämman för att det i deras utbildning ingår att hitta nya former att mötas och utveckla föreningslivet. Motioner 1. LRFs inställning till försäljning av opastöriserad mjölk, Själevad LRF. 2. Gemensamma Västernorrländska krafttag- mot valet 2014, LRF Ungdomen. 3. LRFs ansvar för lönsamheten i jordbruket, Alnö-Skön LRF. 4. LRFs ställningstagande mot Sverigedemokraterna, Övre Ådalen LRF. 5. Regelverket inom jordbruket, Anundsjö LRF. 6. Jakträttsägarens rådighet över sin mark, Västra Medelpad LRF.

6 LRF Ungdomen Under 2014 har styrelsen bestått av ledamöterna Elin Ahlberg, Lina Bylund, Matilda Johansson, Emil Andersson, Patrik Sjöström, vice ordförande Olle Eriksson samt ordförande Terese Eidenmark. Under året har styrelsen haft fyra styrelsemöten och fem telefonmöten. Vi har under året fortsatt att jobba utifrån våra övergripande mål från 2012: att LRF Ungdomen i Västernorrland ska påverka, engagera och inspirera. Detta har vi gjort genom att tillsammans med LRF Ungdomen i Jämtland anordna en konferens som vi kallade Kooperativa Mötesplatser där 20-talet ungdomar deltog för att lära sig mer och inspireras av kooperation i såväl traditionella som nya tappningar. Ett seminarium hölls på Fjällräven Arena där vi diskuterade vilka frågor som var centrala för LRF under detta supervalår där deltagarna var bland annat Unga ledare, regionstyrelsen och representanter från föreningsnämnden. Vi fortsatte med fjolårets påbörjade succé att koppla samman producent, butik och konsument. Detta genom att påverka ytterligare när vi för andra året i rad stod i butik en dag nu tillsammans med lokala mathantverkare där vi förutom att prata med konsumenter och personal också bjöd in till ett uppskattat studiebesök till mjölk och köttproducenter. I år har vi utvecklat arrangemanget och fick med några lokalt politiskt aktiva ut på studiebesöket! Vi har även haft kontakt med länets naturbruksgymnasium där vi siktar mot att ha besökt samtliga elever i årskurs tre innan de tar studenten. Vidare har vi haft äran att även i år få dela ut premieelevstipendiet till en elev från länets naturbruksgymnasium. Efter en nomineringsprocess tilldelades stipendiet Sandra Hamberg från REAL i Sundsvall. Till regionsstämman skickade vi en motion om att ta gemensamma krafttag inför valet 2014 som emottogs väl och vi fick ett svar från styrelsen som vi kände oss nöjda med. Givetvis var vi aktiva i debatten kring övriga motioner också. Under året har styrelsen synts i/på, träffat och representerat LRF Ungdomen Västernorrland på flera ställen, bland annat på LRF Västernorrlands regionstämma, LRF Ungdomens riksstämma, Norrlandskonferensen, LRF Ungdomens ordförandekonferens, Mittia-Mässan, kosläpp på Nora Lantbruk, Coompanions årsmöte, Föreningsnämndens årsmöte, Travsällskapet, utvärdering av utbildning för förtroendevalda i LRF Ungdomen, med insändare i tidningar och på Hushållningssällskapets höstmiddag. Detta första år som ordförande har för mig varit fyllt av utmaningar, nya möten och möjligheter till att påverka. Vägen jag vandrat under verksamhetsåret har inte alltid varit fri från kurvor och branta backar, men tillsammans med mina styrelsemedlemmar har vi styrt arbetet i mål inför årsmötet. Tack till er på regionkontoret, i regionstyrelsen och alla ni som vi träffat under LRF-året Det är tillsammans som vi kan göra skillnad! Terese Eidenmark, Matfors Ordförande LRF Ungdomen Västernorrland

7 Företagargala GULD-galan Den september inbjöd vi till en företagargala GULD-galan för de gröna näringarna tillsammans med lantbrukskooperationen i samband med Smaka på Västernorrland. Vinnare i de olika kategorierna blev: Årets gröna företagare (Landshypotek): Barbro Karlsson, Y-ekonomi, Härnösand Årets mötesplats (Studieförbundet Vuxenskolan): Långsele-Graninge Hembygdsförening Årets mjölkföretagare (Värdefull mat på våra fat, mjölk): Annelie och Alf Bergström, Noraström, Kramfors Årets trädgårdsföretagare (Värdefull mat på våra fat, trädgård): Niklas Markie, Nyttogården Resele. Årets skogsföretagare (Norrskog och Norra skogsägarna): Åvike Bruks Lantbruk, Lars och Per Holm Årets nötköttsföretagare (Köttklubben Västernorrland): Nysäters Lantbruk, Elin och Daniel Bergström Ung Växtkraft (Länsförsäkringar): Janis Spurins, JJS Transport Årets maskinringare (Maskinringen Västernorrland): John-Erik Hultman, Bjästa Årets mathantverkare (Hushållningssällskapet): Emmas Skafferi, Emma Tarberg, Junsele

8 Djuromsorgsgruppen I länet samordnar vi djuromsorgsfrågorna i en grupp bestående av representanter från föreningarna. LRF:s representanter i guppen är Gunilla Kjellsson, Peter de Beau och Stefan Eriksson. Ansvarig tjänsteman från regionkontoret var Margareta Hedlund första halvåret 2014 och därefter Susanne Öberg. Djuromsorgsgruppen har träffat länsstyrelsens länsveterinär och djurskyddshandläggare vid två tillfällen under året. En utbildning har genomförts tillsammans med Jämtlands, Gävleborgs och Dalarnas djuromsorgsgrupper. Vattenfrågorna I slutet av 2014 stod vattenfrågorna i fokus. En ny remiss om vattendirektivet kom och vi genomförde två dialogträffar om vatten tillsammans med Norrskog och Studieförbundet Vuxenskolan. De första träffarna med vattendialogen genomfördes i december på Nordvik och i Sundsvall och var mycket välbesökta och vi får anledning att fortsätta dialogerna och mötena under våren 2015 i fler delar av länet. Vattenfrågan kommer fortsätta att diskuteras under 2015 med bland annat remissförfarandet kring Vattendirektivet. Dialogmöten med länsstyrelsen vad hände sedan? Under hösten 2013 bjöd LRF Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland gemensamt in till totalt fem lunchmöten runt om i länet för dialog om kontrollbesök från jordbrukarstödsenheten. De synpunkter som framkom vid dialogmötena har delgivits såväl Länsstyrelsen som LRF på riksplanet. Ett önskemål som framkom vid dialogmötena var att få gå ut i fält tillsammans med kontrollanterna och resonera kring bedömning av framförallt vallar och betesmark. Under sommaren och hösten genomfördes totalt fyra fältvandringar tillsammans med Länsstyrelsen: 8 juli i Sundsvall med omnejd 10 juli i Näsåkersområdet 23 september i Skorped 25 september i Indal- Lidenområdet Fältvandringar lockade tyvärr ganska få deltagare men de som trots allt deltog påpekade värdet av att få framföra sina frågeställningar och föra dialog med handläggarna från länsstyrelsen på plats ute i fält. Unga ledare Under våren 2014 slutfördes utbildningsomgången med LRFs och Föreningsnämndens ungdomssatsning Unga ledare som startades Tio deltagare har under två dagar varje månad mellan september till maj träffats på olika platser i länet för att få lära sig mer om bland annat att tala inför grupp, förenings- och mötesteknik, förtroendeuppdrag, ledarskap, delaktighet, kooperation, media och arrangörskap. Förutom detta läggs ett stort fokus på kamratskap och nätverksbyggande för att deltagarna enkelt ska kunna ta en plats inom till exempel LRF Västernorrland eller närliggande organisationer.

9 ordnar lunchträffar, möten med politiker, svarar på remisser och anordnar studiebesök. Kommungruppsordförande 2014 var: Örnsköldsvik: Gunilla Kjellsson Sollefteå: Eskil Åslund Kramfors: Charlie West Sundsvall: Thure Eriksson Regionstyrelseledamoten Karin Nolén med en av kampanjskyltarna. Utbildningen har genomförts sedan 2008 och har blivit en naturlig rekryteringsplats för unga förtroendevalda i Västernorrland. Timrå: Nils-Henrik Eriksson Härnösand: Christer Östman Ånge: Martin Ström Konceptet fortsätter att utvecklas för varje år och utvärdering visar att det är framgångsrikt. Många ungdomar från Unga Ledare tar efter utbildningen på sig uppdrag som förtroendevalda i LRF Ungdomens styrelse och så har skett även i år. Satsningen på unga ledare är mycket viktigt för LRF. Genom att hela tiden rekrytera och utbilda unga får vi en mer livskraftig och uthållig folkrörelse och unga som är villiga att ta plats som förtroendevalda i styrelser och företag. Det är det som för landsbygden framåt! Kommungrupperna I Västernorrland finns det kommungrupper i varje kommun. De sju kommungrupperna Bilden är från en träff med kommungrupperna på Nordvik. Timrå lokalavdelning utgör kommungrupp Timrå, Härnösands lokalavdelning utgör kommungrupp i Härnösand, Västra Medelpads lokalavdelning utgör kommungrupp Ånge. I november 2014 träffades kommungruppsrepresentanter och regionstyrelsen för att tillsammans arbeta fram en ny arbetsordning för kommungrupperna och detta arbete fortsätter Slutrapport projekt Mjölkföretagaren Under 2012 startades projekt Mjölkföretagaren. Projektet finansierades via EU:s Landsbygdsprogram samt av Norrmejerier, Växa Sverige och LRF. Projektets

10 syfte var att stärka mjölkföretagare i sin roll som mjölkproducenter, företagare och arbetsgivare för att öka lönsamheten inom mjölkproduktionen och skapa förutsättningar för fortsatt mjölkproduktion i länet. Effekten av projektet skall vara stabila, moderna mjölkföretag som ett viktigt nav i en levande och företagsam landsbygd. trivsamt och många skratt i köket, när Alf Israelsson från Växa Sverige, lärde oss att se på kor med lite andra ögon Seminariet Att vara arbetsgivare genomfördes den 11 december i Söråker där Lisa Strandberg, SLA, redde ut frågorna kring anställning, arbetsrätt, ledigheter med mera. Aktiviteter 2013 Kosignaler med Sanna Soleskog som föreläsare genomfördes i mars hos Karl-Åke Karlsson i Kvissleby. Vi hade en god översyn över ladugården från föreläsningssalen. Dagen avslutades med praktiska övningar ute hos korna. En fruktsam dag var den fyndiga titeln på en seminariedag i april med Hans Gustavsson, expert på mjölkkornas reproduktion. Den genomfördes både i Sundsvall och Örnsköldsvik. Christer Bergsten, SLU gästade Sundsvall 11 april och föreläste om Friska klövar. Dagen avslutades med praktiska övningar i ladugård. Projektet har erbjudit fristående seminarier och utbildningstillfällen, deltagande i ERFAgrupper samt lunchmöten, fältvandringar och en studieresa till Västergötland. Projektets slutdatum sattes till Projektledaren har arbetet efterfrågestyrt, vilket inneburit att några aktiviteter förändrats eller tillkommit allteftersom. Aktiviteter 2012 Uppstarten den 25 september på Nordvik behandlade dels framtidens ledarskap (Annika Engquist, Svensk Mjölk) och dels stresshantering (Elisabeth Andersson Brinckmann, ViljaLysa) Den 13 november upplät Markus Karlsson på Bjällsta gård både kök och ladugård i samband med seminariet Kosignaler. Det blev trångt, ERFA-grupper på tema Växtodling i såväl Örnsköldsvik (Lasse Ericson) som i Sundsvall (Henrik Bergman) där såväl träffar under vintersäsong som fältvandringar under växtodlingssäsong förekommit. Aktiviteter 2014 Under våren 2014 har tre ERFA-träffar på tema Robot genomförts med Katarina Jakobsson som ledare. Ledarpraktikan under ledning av Birgitta Falk och Erland Hedin samlade deltagare från hela Västernorrland och de totalt tre träffarna förlades på olika orter i Västernorrland. I början av april besöktes mjölkgårdar i Västergötland. Under studieresan besöktes totalt fem mjölkföretag (med leverans till tre olika mejeriföreningar). Allt från en robotgård

11 till Vadsbo Mjölk AB med karusell och drygt 1000 kor. Samling vid Mjölkbordet Samling vid Mjölkbordet har varit benämningen på lokala lunchmöten runt om i Västernorrland vilket efterfrågades vid uppstarten av projektet. Den pressade lönsamheten hos många mjölkföretagare aktualiserade behovet av mötesplats för att träffas och prata. Det blev totalt 16 lokala lunchmöten runt om i hela Västernorrland under 2012 och 2013 där man hade möjlighet att äta en enklare lunch, diskutera och dryfta viktiga frågor, utbyta erfarenheter och lyssna på någon gästföreläsare. Det blev också ett viktigt forum för att förmedla projektets kommande aktiviteter och fånga upp önskemål om projektets fortsatta inriktning. mjölkproduktion deltagit. Från ett och samma mjölkföretag kan flera olika personer ha deltagit på olika aktiviteter. För att beräkna hur projektet nått ut, hur stor andel som deltagit i aktiviteter, redovisas här i antal mjölkföretag. Under projekttiden har mjölkföretagare samt anställda inom mjölkproduktion från 69 mjölkföretag deltagit på minst en aktivitet (54 procent av länets mjölkföretag). Av dessa har 38 mjölkföretag (30 procent) deltagit på två eller flera aktiviteter. Inget möte har varit det andra likt, mycket beroende på vad deltagarna velat diskutera och naturligtvis beroende på vilken gäst som deltagit på lunchmötet. Gästerna har kommit från Växa Sverige, LRF Konsult, Maskinringen, Länsstyrelsen Västernorrland, LRF Mjölk, Swedbank. Mjölkföretagens utveckling Vid projektets start i januari 2012 fanns 138 mjölkföretag i Västernorrland. Motsvarande siffra vid projektets slut, d v s i augusti 2014 var 119 mjölkföretag (Källa: LRF Mjölk). Mjölkinvägningen i Västernorrland var högre under 2013 än under 2012, trots att antalet mjölkföretag hade minskat. Siffrorna till och med augusti 2014 visar på ytterligare ökad invägning jämfört med 2013, beräknat som medelinvägning per månad (Källa: LRF Mjölk). I projektets aktiviteter har både mjölkföretagare och anställda inom Nytt projekt fram till 1 januari 2016: Värdefull mat på våra fat Den primära målgruppen i projektet har varit det 20-tal mjölkföretag som investerat och utökat/förändrat sin mjölkproduktion de senaste åren samt nyetablerade mjölkföretagare. I denna målgrupp har över 90 procent av företagen deltagit i minst en aktivitet och majoriteten av dessa har deltagit i flera aktiviteter. För att undersöka hur projektet svarat mot syfte och mål har utvärdering genomförts av extern person. Den externa utvärderingen visar att deltagarna bekräftar projektets bakgrundsanalys om mjölkföretag i en ny situation med större besättningar och ny roll som arbetsgivare och arbetsledare. De uppger att projektet erbjudit aktiviteter som är väsentliga för produktionen och företagandet.

12 Den 1 augusti startade vi projektet Värdefull mat på våra fat. Projektet riktar sig till mjölkföretagare och trädgårdsföretagare och sträcker sig fram till årsskiftet 2015/2016. Margareta Hedlund är projektledare för inriktningen mot mjölk och Roger Johansson jobbar med trädgårdsföretagarna. Syftet med projektet är att stärka mjölkproduktionen i länet och att inspirera fler att bli trädgårdsföretagare. Projektets mål är att ge ökade förutsättningar för fler nya och etablerade livskraftiga företag inom de gröna näringarna genom att: Stärka och stimulera företagare i sin roll som producenter, företagsledare och arbetsgivare för att öka produktion och lönsamhet. Vidmakthålla befintliga nätverk och utveckla nya. Inspirera till ägarskiften och generationsskiften. Stimulera till tillväxt i produktion och att se möjligheter till förändringar i produktionsinriktning. Under 2014 har följande aktiviteter genomförts: Olika seminarier på teman som till exempel LRF Trädgård, By:fiket, marknad och trender, Solenergi- en energi för trädgård? Informationsträffar "Mjölk- vad händer? " i Bergsåker och Örnsköldsvik Nätverksträff för trädgårdsföretag och odlare på Nordvik. Seminarium och erfarenhetsutbyte på temat Bra mjölkraskalvar i Bergsåker Seminarium på temat Korrekt märkning i Söråker och på Nordvik. Lunchmöten Samling vid mjölkbordet II på fem platser i Västernorrland. Inspirationsseminarium Trädgård i Söråker. Energi genom projektet GAFE (Goda Affärsmöjligheter För Energi). Projektet som är ett rikstäckande projekt för utveckling av energiaffärer har en under året också förlagt en del resurser och aktiviteter i vårt län. Under 2014 har följande aktiviteter genomförts: Visning av solelsanläggning på Hövens Lantbruk i Resele. Fem Solelsträffar i samarbete med Leader Höga Kusten på orterna Stigsjö, Ullånger, Bredbyn, Trehörningsjö och Väja. En öppen gård på vårt framtidsföretag Hövens Lantbruk i Resele. Ett studiebesök med 29 deltagare för besök hos Jämtlands Framtidsföretag på biogas och solel. Ett seminarium för samverkan av biogasutbyggnad i Umeå (vilket samarrangerades för våra fyra nordligaste län). Deltagande vid två möten om markfrågor vid kraftledningsutbyggnad i samband med byggnation av vindkraft.

13 Medlemsutveckling 2014 Målet för året var en ökning med 100 medlemmar, men det slutade med en minskning med 45 medlemmar. Antal medlemmar vid årsskiftet 2014/15: (-45) Antal företagarmedlemmar 2014/15: (varav familjemedl ) Antal personmedlemmar 2014/15: 766 (varav familjemedl. 195) Lokalavd. ökn/minsk: Björna- Trehörningsjö: Gideå- Grundsunda: Arnäs: Själevad: Mo: Nätra-Sidensjö- Skorped: Anundsjö: Övre Ådalen: Edsele: 48-1 Resele- Ådalsliden: Helgum- Långsele- Graninge: Sollefteåorten: Boteå-Styrnäs: 135 +/-0 Mellersta Ådalen: Bjärtrå: 74-1 Nora-Skog: Höga Kusten: Nordingrå: Hemsö: 17-1 Härnösand: 439 +/-0 Timrå: Indal-Liden- Holm: Selånger-Sättna: Alnö-Skön: 106 +/-0 Njurunda: Tuna-Attmar: Västra Medelpad:

14 Kontaktuppgifter Regionstyrelsen: Gunilla Kjellsson, ordförande , Överå 121, Sidensjö Bengt Granqvist, vice ordförande , Kvarsätt 140, Sundsvall Gustaf Källström, ledamot Hundsjö 121, Gideå Karin Nolén, ledamot Storsvängen 7D, Sollefteå Sofia Olsson, ledamot , By 205, Sidensjö Jenny Gradin, ledamot , Gösunda 559, Torpshammar Revisorer: Barbro Olsson Sörflärke 210, Husum Arne Eriksson , Vallnäset 150, Junsele Revisorsersättare: Per-Anders Stockhaus Nedansjövägen 23, Stöde Synnöve Häggdin By Häggby Gård 193, Härnösand Valberedning: Peter de Beau , Tuna-vi Gård 120, Sundsvall Per-Uno Norgren , Salteå 101, Noraström Jenny Lundkvist , Västerlandsjö 283, Storbyn, Arnäsvall Samuel Nordin , Lövsjö 105, Överhörnäs Lars Holm , Åvikebruk 401, Söråker LRF Ungdomen: Terese Eidenmark, ordförande Sliparevägen 8C, Matfors Peter Sagebro, vice ordförande Klarinettgatan 29 Lgh 1201, Härnösand Patrik Sjöström, ledamot Hol 173, Noraström Anton Öhrlund, ledamot Ångströms väg 3, Kovland Johan Sjöström, ledamot Hattsjö 128, Gideå Josefin Höglund, ledamot Rössjö 210, Sidensjö Victor Andersson, ledamot , Hanabäck 201, Örnsköldsvik

15 Ordförande i lokalavdelningarna: Alnö-Skön Lars Erik Larsson , Klökanvägen 43, Sundsvall Anundsjö John Rödström , Skalmsjö 202, Bredbyn Arnäs Fredrik Edblom , Utanlandsjö 221, Arnäsvall Bjärtrå Sven-Oscar Lundgren , Nässom 123, Bjärtrå Björna-Trehörningsjö Anders Eriksson , Näset 208, Långviksmon Boteå-Styrnäs Karin Sellgren , Holm 125, Undrom Edsele Kjell-Åke Sjöström , Byvägen 50, Edsele Gideå-Grundsunda Jan Sjöberg , Rullnäs 109, Gideå Helgum-Långsele-Graninge André Samuelsson , Österflo 135, Långsele Hemsö Vakant Härnösand Peter Sundström Grofäll 114, Härnösand Höga Kusten Aina Söderberg , Skidstavägen 18 Lgh 0901, Ullånger Indal-Liden-Holm Örjan Rudin , Järkvissle 213, Liden Mellersta Ådalen Paul Gradin , Forsed 301, Bollstabruk Mo Fredrik Söderlund , Hållen 150, Njurunda Per-Ove Kalm , Bergavägen 43, Njurunda Nora-Skog Per-Uno Norgren , Salteå 101, Noraström Nordingrå Peter Edholm , Salberg 113, Nordingrå Nätra-Sidensjö-Skorped Sofia Olsson , By 205, Sidensjö Resele-Ådalsliden Sture Persson , Lidgatu 140, Näsåker Selånger-Sättna Karolina Westlund , Hov 113, Sundsvall Själevad Lennart Andersson Hanabäck 201, Örnsköldsvik Sollefteåorten Bo Petersson Ingersta 123, Sollefteå Timrå Nils Henrik Eriksson , Rogsta 115, Ljustorp