VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 LRF VÄSTERNORRLAND

2 Ordföranden har ordet Oftast så önskar vi mer än vad vi ser resultat av Lönsamheten är svag för många bönder, de livsmedelsproducenter som ju står i första ledet. De har en mycket ansträngd ekonomi, den dagliga driften pressas och investeringar skjuts på framtiden. Matlandet Sverige skulle bli den dragare som såväl behövdes och som den förra regeringen i sin vision uttalade att maten som serveras i vård, skola och omsorg ska genomsyras av kvalitet och matglädje. Visionen är bra men vi har lång väg kvar innan vi når målet. För mig är det naturligt att det med matglädje och kvalitet handlar om svenskproducerad mat. LRF i regionen har under de senare åren jobbat för att påverka politiker och tjänstemän inom såväl kommuner som landsting till att göra aktiva val. Att inom vård, skola och omsorg servera mat från regionens och Sveriges bönder. I vissa fall har det lyckats riktigt bra och LRFs erbjudanden har mottagits positivt av politiker, upphandlingsenheter, kostchefer med flera. Vi har fått bekräftelse på att vårt valseminarium på sambiblioteket i Härnösand i april gjorde skillnad. Frågeställningen som debatterades var om vi vill att våra skattekronor skall skapa arbetstillfällen. Frågan ställdes på sin spets: Vill vi att våra skattekronor ska skapa arbetstillfällen inom vår egen region - eller i något annat EU-land, eller rent av i någon annan världsdel? Efter valseminariet var det bland annat en kommunpolitiker som tog intryck av dagen och därefter jobbade för en förändring av upphandlingen i dennes hemkommun, där målet blev att få in livsmedel främst från vår egen region. Det är en viktig signal till den kommunens livsmedelsproducenter och som bidrar till fortsatt produktion och framtidstro. Vi ser nu att intresset finns från fler kommuner att gå samma väg, men det krävs att lönsamheten vänder snabbt så produktionen fortsätter och inte minskar i volym. Annars kan det vara försent för kommunerna att tänka om, eller kanske snarare tänka rätt! Idag importeras ungefär 50 procent av den mat som konsumeras i Sverige. Det kan vi inte fortsätta med! Intresset för svenska livsmedel har aldrig varit större, men det tar för lång tid innan det syns på gårdsnivå. Även det samarbete LRF Riks driver med bland annat ICA och Martin o Servera syftar till att konsumtionen av svensk mat skall öka, vilket även sker. Därför är det viktigt att LRF tar en aktiv roll i en kommande Nationell livsmedelsstrategi. I den statliga konkurrenskraftsutredningen, där LRF har en aktiv roll i, kommer ett underlag för en Nationell livsmedelsstrategi att tas fram. En del av arbetet utgörs av den förenklingsresa som LRF och Jordbruksverket gjorde i landet för bättre och enklare regler. Nationella regler och krav som går utöver den gemensamma EU-nivån måste vara väl motiverade och noga prövas eftersom de riskerar att verka negativt på företagens kostnader och konkurrenskraft. Myndigheters tillämpning av regler i kontroller, information, handläggningstider och bemötande är viktiga faktorer för att stödja företagens utveckling.

3 Så står att läsa i utredningens delbetänkande och förslag till åtgärder väntas i utredningens slutbetänkande som ska komma nu i början av Västernorrland är ett viktigt skogslän, endast Gävleborgs län passerar Västernorrland i andel produktiv skogsmark av total landareal. Flera industrier är beroende av ett aktivt och starkt skogsbruk i länet och vi är många skogsägare som under frihet tar ett stort miljömässigt ansvar. Ansvar för skogsbruket, företagandet och ägandet. Det har även visat sig när Skogsstyrelsen tittat närmare på de frivilliga avsättningarna vi skogsägare gör; att arealerna var närmare de dubbla, mot vad som tidigare redovisats! Hur regeringen i framtiden kan komma att påverka skogsägandet får vi se. Men att ytterligare miljoner som inte i första hand skall gå till redan utpekade reservat och till skötsel av dessa, känns inte bra. Inom LRF och skogsägarrörelsen vill vi att staten bör jobba för Komet där markägaren själv tar initiativ till naturvårdsavsättningar. Maria Wetterstrand, ordförande för miljömålsrådet, har i uppgift av miljöministern att bland annat öka takten för genomförandet av miljöarbetet. Vad det innebär får vi se. Ytterligare orosmoln är att vi kommer att missgynnas i Norrland om vägslitageskatten i framtiden blir verklighet. LRF bevakar här intressena för sina närmare medlemmar. Jag kan inte säga att jag trots det känner mig helt lugn, men en viss optimism känner jag ändå i att LRF bevakar våra intressen. Det finns så mycket som man kan nämna i en verksamhetsberättelse över framgångar och motgångar i LRFs arbete, samarbetspartners, engagemang och utmaningar. Regionens arbete spänner över många frågor. Frågor och funderingar som kommer till oss i styrelsen och medarbetarna på regionkontoret. Frågor som vi respekterar och behandlar på bästa sätt. Det är inte alltid som frågeställaren och styrelsen blir överens, men vårt mål är alltid att se till det vi anser är bäst för regionens alla medlemmar. Tack till alla som bidrar till LRF Västernorrlands framgångar i lokalavdelningar, kommungrupper, styrelse och medarbetare. Men framförallt TACK till alla medlemmar det är NI som är LRF! Överå i mars 2015 Gunilla Kjellsson, regionordförande LRF Västernorrland

4 Regionstyrelsens arbete Regionstyrelsen har bestått av: Gunilla Kjellsson, Sidensjö ordförande Bengt Granqvist, Selånger, vice ordförande Karin Nolén, Sollefteå, ledamot Jenny Gradin, Torpshammar, ledamot Gustaf Källström, Gideå, ledamot Sofia Olsson Sidensjö, ledamot Styrelsen har under 2014 sammanträtt nio gånger, varav tre styrelsemöten har varit telefonsammanträden. Styrelsen har haft ett utbildningstillfälle i samband med styrelsemöte inför regionstämman. Utbildningen handlade om föreningsteknik och stämmoledning. I maj genomfördes processarbete kring samverkan, vilka aktörer vi ska samverka med och hur det ska göras. seminarium som vi genomförde på Sambiblioteket i Härnösand i början av maj under parollen Landsbygdsvalet Det hela blev ett lyckats evenemang med ett balevent i parken utanför Sambiblioteket och ett välbesökt seminarium med olika föreläsare till vilka bland annat riksdagsledamöter och kommunpolitiker samt LRF-medlemmar från Västernorrland var inbjudna. Föreläsarna lyfte de gröna näringarnas betydelse för tillväxt, jobbskapande, skogspolitik och besöksnäring och det blev en dag fylld av diskussion och samtal och avslutades med en gemensam paneldiskussion. Politik och opinionsbildning Supervalåret 2014 gjorde att mycket av vårt arbete handlade om påverkan och opinionsbildning. Vi började redan 2012 och 2013 med att stärka våra nätverk och kontakter. Tillsammans med kommungrupperna har vi träffat företrädare för de politiska partierna och folkvalda. Regionordförande och regionchef har träffat riksdagsledamöter från länet för överläggningar om frågor som är aktuella för Västernorrland. I januari var regionstyrelsen, LRF Ungdomen och kommungrupperna inbjudna till en utbildning om Oförglömliga möten, för att ge oss ett stöd i framgångsrikt påverkansarbete. Kunskaperna och insikterna från utbildningen i Oförglömliga möten kom väl till pass vid det Den nya jordbrukspolitiken har också föranlett arbete genom och i norrlandsgruppen. När den nya politiken sedan ska tillämpas har ett flertal möten och avstämningar skett med länsstyrelsen. Folkrörelsearbetet Det är viktigt att allt kommer underifrån i en folkrörelse och nu utvecklar LRF det arbetet genom att bjuda in lokalavdelningar och medlemmar till att tycka till i olika frågor. Under hösten har lokalavdelningarna fått tycka till i konkurrenskraftutredningen via en enkät och om arrendefrågor via ett frågeformulär på webben. Detta är ett sätt att låta våra medlemmar påverka i större utsträckning och något som kommer att utvecklas än mer.

5 Regionstämman Regionstämman hölls på Hotell Höga Kusten fredagen den 21 mars. Stämman besöktes av cirka 120 personer. Ett antal utställare var också på plats för att träffa våra medlemmar. Inledningstalet av avgående regionordförande Thure Eriksson behandlade framtiden för det gröna näringslivet och en ljusnande framtid. Till ny ordförande för LRF Västernorrland valde stämman Gunilla Kjellsson från Sidensjö. Till årets Bernhard Ekström-stipendiat utsågs Åsa Rydgren, Nora Skog. Till årets lokalavdelning i Västernorrland utsågs Härnösands LRF-avdelning. LRF Västernorrlands och Länsförsäkringar Västernorrlands miljöpris tilldelades Elin och Daniel Bergström, Selånger-Sättna. Silvernålar tilldelades: Nils-Uno Granqvist, Selånger-Sättna, Linnea Nordin, LRF Ungdomen, Kerstin Kårén, Resele-Ådalsliden. Till Årets ungdom utsågs Olle Eriksson, Selånger-Sättna. Med på stämman var också deltagare från Ungdomssatsningen - LRF Västernorrlands satsning för att få fram fler unga förtroendevalda, som var med på stämman för att det i deras utbildning ingår att hitta nya former att mötas och utveckla föreningslivet. Motioner 1. LRFs inställning till försäljning av opastöriserad mjölk, Själevad LRF. 2. Gemensamma Västernorrländska krafttag- mot valet 2014, LRF Ungdomen. 3. LRFs ansvar för lönsamheten i jordbruket, Alnö-Skön LRF. 4. LRFs ställningstagande mot Sverigedemokraterna, Övre Ådalen LRF. 5. Regelverket inom jordbruket, Anundsjö LRF. 6. Jakträttsägarens rådighet över sin mark, Västra Medelpad LRF.

6 LRF Ungdomen Under 2014 har styrelsen bestått av ledamöterna Elin Ahlberg, Lina Bylund, Matilda Johansson, Emil Andersson, Patrik Sjöström, vice ordförande Olle Eriksson samt ordförande Terese Eidenmark. Under året har styrelsen haft fyra styrelsemöten och fem telefonmöten. Vi har under året fortsatt att jobba utifrån våra övergripande mål från 2012: att LRF Ungdomen i Västernorrland ska påverka, engagera och inspirera. Detta har vi gjort genom att tillsammans med LRF Ungdomen i Jämtland anordna en konferens som vi kallade Kooperativa Mötesplatser där 20-talet ungdomar deltog för att lära sig mer och inspireras av kooperation i såväl traditionella som nya tappningar. Ett seminarium hölls på Fjällräven Arena där vi diskuterade vilka frågor som var centrala för LRF under detta supervalår där deltagarna var bland annat Unga ledare, regionstyrelsen och representanter från föreningsnämnden. Vi fortsatte med fjolårets påbörjade succé att koppla samman producent, butik och konsument. Detta genom att påverka ytterligare när vi för andra året i rad stod i butik en dag nu tillsammans med lokala mathantverkare där vi förutom att prata med konsumenter och personal också bjöd in till ett uppskattat studiebesök till mjölk och köttproducenter. I år har vi utvecklat arrangemanget och fick med några lokalt politiskt aktiva ut på studiebesöket! Vi har även haft kontakt med länets naturbruksgymnasium där vi siktar mot att ha besökt samtliga elever i årskurs tre innan de tar studenten. Vidare har vi haft äran att även i år få dela ut premieelevstipendiet till en elev från länets naturbruksgymnasium. Efter en nomineringsprocess tilldelades stipendiet Sandra Hamberg från REAL i Sundsvall. Till regionsstämman skickade vi en motion om att ta gemensamma krafttag inför valet 2014 som emottogs väl och vi fick ett svar från styrelsen som vi kände oss nöjda med. Givetvis var vi aktiva i debatten kring övriga motioner också. Under året har styrelsen synts i/på, träffat och representerat LRF Ungdomen Västernorrland på flera ställen, bland annat på LRF Västernorrlands regionstämma, LRF Ungdomens riksstämma, Norrlandskonferensen, LRF Ungdomens ordförandekonferens, Mittia-Mässan, kosläpp på Nora Lantbruk, Coompanions årsmöte, Föreningsnämndens årsmöte, Travsällskapet, utvärdering av utbildning för förtroendevalda i LRF Ungdomen, med insändare i tidningar och på Hushållningssällskapets höstmiddag. Detta första år som ordförande har för mig varit fyllt av utmaningar, nya möten och möjligheter till att påverka. Vägen jag vandrat under verksamhetsåret har inte alltid varit fri från kurvor och branta backar, men tillsammans med mina styrelsemedlemmar har vi styrt arbetet i mål inför årsmötet. Tack till er på regionkontoret, i regionstyrelsen och alla ni som vi träffat under LRF-året Det är tillsammans som vi kan göra skillnad! Terese Eidenmark, Matfors Ordförande LRF Ungdomen Västernorrland

7 Företagargala GULD-galan Den september inbjöd vi till en företagargala GULD-galan för de gröna näringarna tillsammans med lantbrukskooperationen i samband med Smaka på Västernorrland. Vinnare i de olika kategorierna blev: Årets gröna företagare (Landshypotek): Barbro Karlsson, Y-ekonomi, Härnösand Årets mötesplats (Studieförbundet Vuxenskolan): Långsele-Graninge Hembygdsförening Årets mjölkföretagare (Värdefull mat på våra fat, mjölk): Annelie och Alf Bergström, Noraström, Kramfors Årets trädgårdsföretagare (Värdefull mat på våra fat, trädgård): Niklas Markie, Nyttogården Resele. Årets skogsföretagare (Norrskog och Norra skogsägarna): Åvike Bruks Lantbruk, Lars och Per Holm Årets nötköttsföretagare (Köttklubben Västernorrland): Nysäters Lantbruk, Elin och Daniel Bergström Ung Växtkraft (Länsförsäkringar): Janis Spurins, JJS Transport Årets maskinringare (Maskinringen Västernorrland): John-Erik Hultman, Bjästa Årets mathantverkare (Hushållningssällskapet): Emmas Skafferi, Emma Tarberg, Junsele

8 Djuromsorgsgruppen I länet samordnar vi djuromsorgsfrågorna i en grupp bestående av representanter från föreningarna. LRF:s representanter i guppen är Gunilla Kjellsson, Peter de Beau och Stefan Eriksson. Ansvarig tjänsteman från regionkontoret var Margareta Hedlund första halvåret 2014 och därefter Susanne Öberg. Djuromsorgsgruppen har träffat länsstyrelsens länsveterinär och djurskyddshandläggare vid två tillfällen under året. En utbildning har genomförts tillsammans med Jämtlands, Gävleborgs och Dalarnas djuromsorgsgrupper. Vattenfrågorna I slutet av 2014 stod vattenfrågorna i fokus. En ny remiss om vattendirektivet kom och vi genomförde två dialogträffar om vatten tillsammans med Norrskog och Studieförbundet Vuxenskolan. De första träffarna med vattendialogen genomfördes i december på Nordvik och i Sundsvall och var mycket välbesökta och vi får anledning att fortsätta dialogerna och mötena under våren 2015 i fler delar av länet. Vattenfrågan kommer fortsätta att diskuteras under 2015 med bland annat remissförfarandet kring Vattendirektivet. Dialogmöten med länsstyrelsen vad hände sedan? Under hösten 2013 bjöd LRF Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland gemensamt in till totalt fem lunchmöten runt om i länet för dialog om kontrollbesök från jordbrukarstödsenheten. De synpunkter som framkom vid dialogmötena har delgivits såväl Länsstyrelsen som LRF på riksplanet. Ett önskemål som framkom vid dialogmötena var att få gå ut i fält tillsammans med kontrollanterna och resonera kring bedömning av framförallt vallar och betesmark. Under sommaren och hösten genomfördes totalt fyra fältvandringar tillsammans med Länsstyrelsen: 8 juli i Sundsvall med omnejd 10 juli i Näsåkersområdet 23 september i Skorped 25 september i Indal- Lidenområdet Fältvandringar lockade tyvärr ganska få deltagare men de som trots allt deltog påpekade värdet av att få framföra sina frågeställningar och föra dialog med handläggarna från länsstyrelsen på plats ute i fält. Unga ledare Under våren 2014 slutfördes utbildningsomgången med LRFs och Föreningsnämndens ungdomssatsning Unga ledare som startades Tio deltagare har under två dagar varje månad mellan september till maj träffats på olika platser i länet för att få lära sig mer om bland annat att tala inför grupp, förenings- och mötesteknik, förtroendeuppdrag, ledarskap, delaktighet, kooperation, media och arrangörskap. Förutom detta läggs ett stort fokus på kamratskap och nätverksbyggande för att deltagarna enkelt ska kunna ta en plats inom till exempel LRF Västernorrland eller närliggande organisationer.

9 ordnar lunchträffar, möten med politiker, svarar på remisser och anordnar studiebesök. Kommungruppsordförande 2014 var: Örnsköldsvik: Gunilla Kjellsson Sollefteå: Eskil Åslund Kramfors: Charlie West Sundsvall: Thure Eriksson Regionstyrelseledamoten Karin Nolén med en av kampanjskyltarna. Utbildningen har genomförts sedan 2008 och har blivit en naturlig rekryteringsplats för unga förtroendevalda i Västernorrland. Timrå: Nils-Henrik Eriksson Härnösand: Christer Östman Ånge: Martin Ström Konceptet fortsätter att utvecklas för varje år och utvärdering visar att det är framgångsrikt. Många ungdomar från Unga Ledare tar efter utbildningen på sig uppdrag som förtroendevalda i LRF Ungdomens styrelse och så har skett även i år. Satsningen på unga ledare är mycket viktigt för LRF. Genom att hela tiden rekrytera och utbilda unga får vi en mer livskraftig och uthållig folkrörelse och unga som är villiga att ta plats som förtroendevalda i styrelser och företag. Det är det som för landsbygden framåt! Kommungrupperna I Västernorrland finns det kommungrupper i varje kommun. De sju kommungrupperna Bilden är från en träff med kommungrupperna på Nordvik. Timrå lokalavdelning utgör kommungrupp Timrå, Härnösands lokalavdelning utgör kommungrupp i Härnösand, Västra Medelpads lokalavdelning utgör kommungrupp Ånge. I november 2014 träffades kommungruppsrepresentanter och regionstyrelsen för att tillsammans arbeta fram en ny arbetsordning för kommungrupperna och detta arbete fortsätter Slutrapport projekt Mjölkföretagaren Under 2012 startades projekt Mjölkföretagaren. Projektet finansierades via EU:s Landsbygdsprogram samt av Norrmejerier, Växa Sverige och LRF. Projektets

10 syfte var att stärka mjölkföretagare i sin roll som mjölkproducenter, företagare och arbetsgivare för att öka lönsamheten inom mjölkproduktionen och skapa förutsättningar för fortsatt mjölkproduktion i länet. Effekten av projektet skall vara stabila, moderna mjölkföretag som ett viktigt nav i en levande och företagsam landsbygd. trivsamt och många skratt i köket, när Alf Israelsson från Växa Sverige, lärde oss att se på kor med lite andra ögon Seminariet Att vara arbetsgivare genomfördes den 11 december i Söråker där Lisa Strandberg, SLA, redde ut frågorna kring anställning, arbetsrätt, ledigheter med mera. Aktiviteter 2013 Kosignaler med Sanna Soleskog som föreläsare genomfördes i mars hos Karl-Åke Karlsson i Kvissleby. Vi hade en god översyn över ladugården från föreläsningssalen. Dagen avslutades med praktiska övningar ute hos korna. En fruktsam dag var den fyndiga titeln på en seminariedag i april med Hans Gustavsson, expert på mjölkkornas reproduktion. Den genomfördes både i Sundsvall och Örnsköldsvik. Christer Bergsten, SLU gästade Sundsvall 11 april och föreläste om Friska klövar. Dagen avslutades med praktiska övningar i ladugård. Projektet har erbjudit fristående seminarier och utbildningstillfällen, deltagande i ERFAgrupper samt lunchmöten, fältvandringar och en studieresa till Västergötland. Projektets slutdatum sattes till Projektledaren har arbetet efterfrågestyrt, vilket inneburit att några aktiviteter förändrats eller tillkommit allteftersom. Aktiviteter 2012 Uppstarten den 25 september på Nordvik behandlade dels framtidens ledarskap (Annika Engquist, Svensk Mjölk) och dels stresshantering (Elisabeth Andersson Brinckmann, ViljaLysa) Den 13 november upplät Markus Karlsson på Bjällsta gård både kök och ladugård i samband med seminariet Kosignaler. Det blev trångt, ERFA-grupper på tema Växtodling i såväl Örnsköldsvik (Lasse Ericson) som i Sundsvall (Henrik Bergman) där såväl träffar under vintersäsong som fältvandringar under växtodlingssäsong förekommit. Aktiviteter 2014 Under våren 2014 har tre ERFA-träffar på tema Robot genomförts med Katarina Jakobsson som ledare. Ledarpraktikan under ledning av Birgitta Falk och Erland Hedin samlade deltagare från hela Västernorrland och de totalt tre träffarna förlades på olika orter i Västernorrland. I början av april besöktes mjölkgårdar i Västergötland. Under studieresan besöktes totalt fem mjölkföretag (med leverans till tre olika mejeriföreningar). Allt från en robotgård

11 till Vadsbo Mjölk AB med karusell och drygt 1000 kor. Samling vid Mjölkbordet Samling vid Mjölkbordet har varit benämningen på lokala lunchmöten runt om i Västernorrland vilket efterfrågades vid uppstarten av projektet. Den pressade lönsamheten hos många mjölkföretagare aktualiserade behovet av mötesplats för att träffas och prata. Det blev totalt 16 lokala lunchmöten runt om i hela Västernorrland under 2012 och 2013 där man hade möjlighet att äta en enklare lunch, diskutera och dryfta viktiga frågor, utbyta erfarenheter och lyssna på någon gästföreläsare. Det blev också ett viktigt forum för att förmedla projektets kommande aktiviteter och fånga upp önskemål om projektets fortsatta inriktning. mjölkproduktion deltagit. Från ett och samma mjölkföretag kan flera olika personer ha deltagit på olika aktiviteter. För att beräkna hur projektet nått ut, hur stor andel som deltagit i aktiviteter, redovisas här i antal mjölkföretag. Under projekttiden har mjölkföretagare samt anställda inom mjölkproduktion från 69 mjölkföretag deltagit på minst en aktivitet (54 procent av länets mjölkföretag). Av dessa har 38 mjölkföretag (30 procent) deltagit på två eller flera aktiviteter. Inget möte har varit det andra likt, mycket beroende på vad deltagarna velat diskutera och naturligtvis beroende på vilken gäst som deltagit på lunchmötet. Gästerna har kommit från Växa Sverige, LRF Konsult, Maskinringen, Länsstyrelsen Västernorrland, LRF Mjölk, Swedbank. Mjölkföretagens utveckling Vid projektets start i januari 2012 fanns 138 mjölkföretag i Västernorrland. Motsvarande siffra vid projektets slut, d v s i augusti 2014 var 119 mjölkföretag (Källa: LRF Mjölk). Mjölkinvägningen i Västernorrland var högre under 2013 än under 2012, trots att antalet mjölkföretag hade minskat. Siffrorna till och med augusti 2014 visar på ytterligare ökad invägning jämfört med 2013, beräknat som medelinvägning per månad (Källa: LRF Mjölk). I projektets aktiviteter har både mjölkföretagare och anställda inom Nytt projekt fram till 1 januari 2016: Värdefull mat på våra fat Den primära målgruppen i projektet har varit det 20-tal mjölkföretag som investerat och utökat/förändrat sin mjölkproduktion de senaste åren samt nyetablerade mjölkföretagare. I denna målgrupp har över 90 procent av företagen deltagit i minst en aktivitet och majoriteten av dessa har deltagit i flera aktiviteter. För att undersöka hur projektet svarat mot syfte och mål har utvärdering genomförts av extern person. Den externa utvärderingen visar att deltagarna bekräftar projektets bakgrundsanalys om mjölkföretag i en ny situation med större besättningar och ny roll som arbetsgivare och arbetsledare. De uppger att projektet erbjudit aktiviteter som är väsentliga för produktionen och företagandet.

12 Den 1 augusti startade vi projektet Värdefull mat på våra fat. Projektet riktar sig till mjölkföretagare och trädgårdsföretagare och sträcker sig fram till årsskiftet 2015/2016. Margareta Hedlund är projektledare för inriktningen mot mjölk och Roger Johansson jobbar med trädgårdsföretagarna. Syftet med projektet är att stärka mjölkproduktionen i länet och att inspirera fler att bli trädgårdsföretagare. Projektets mål är att ge ökade förutsättningar för fler nya och etablerade livskraftiga företag inom de gröna näringarna genom att: Stärka och stimulera företagare i sin roll som producenter, företagsledare och arbetsgivare för att öka produktion och lönsamhet. Vidmakthålla befintliga nätverk och utveckla nya. Inspirera till ägarskiften och generationsskiften. Stimulera till tillväxt i produktion och att se möjligheter till förändringar i produktionsinriktning. Under 2014 har följande aktiviteter genomförts: Olika seminarier på teman som till exempel LRF Trädgård, By:fiket, marknad och trender, Solenergi- en energi för trädgård? Informationsträffar "Mjölk- vad händer? " i Bergsåker och Örnsköldsvik Nätverksträff för trädgårdsföretag och odlare på Nordvik. Seminarium och erfarenhetsutbyte på temat Bra mjölkraskalvar i Bergsåker Seminarium på temat Korrekt märkning i Söråker och på Nordvik. Lunchmöten Samling vid mjölkbordet II på fem platser i Västernorrland. Inspirationsseminarium Trädgård i Söråker. Energi genom projektet GAFE (Goda Affärsmöjligheter För Energi). Projektet som är ett rikstäckande projekt för utveckling av energiaffärer har en under året också förlagt en del resurser och aktiviteter i vårt län. Under 2014 har följande aktiviteter genomförts: Visning av solelsanläggning på Hövens Lantbruk i Resele. Fem Solelsträffar i samarbete med Leader Höga Kusten på orterna Stigsjö, Ullånger, Bredbyn, Trehörningsjö och Väja. En öppen gård på vårt framtidsföretag Hövens Lantbruk i Resele. Ett studiebesök med 29 deltagare för besök hos Jämtlands Framtidsföretag på biogas och solel. Ett seminarium för samverkan av biogasutbyggnad i Umeå (vilket samarrangerades för våra fyra nordligaste län). Deltagande vid två möten om markfrågor vid kraftledningsutbyggnad i samband med byggnation av vindkraft.

13 Medlemsutveckling 2014 Målet för året var en ökning med 100 medlemmar, men det slutade med en minskning med 45 medlemmar. Antal medlemmar vid årsskiftet 2014/15: (-45) Antal företagarmedlemmar 2014/15: (varav familjemedl ) Antal personmedlemmar 2014/15: 766 (varav familjemedl. 195) Lokalavd. ökn/minsk: Björna- Trehörningsjö: Gideå- Grundsunda: Arnäs: Själevad: Mo: Nätra-Sidensjö- Skorped: Anundsjö: Övre Ådalen: Edsele: 48-1 Resele- Ådalsliden: Helgum- Långsele- Graninge: Sollefteåorten: Boteå-Styrnäs: 135 +/-0 Mellersta Ådalen: Bjärtrå: 74-1 Nora-Skog: Höga Kusten: Nordingrå: Hemsö: 17-1 Härnösand: 439 +/-0 Timrå: Indal-Liden- Holm: Selånger-Sättna: Alnö-Skön: 106 +/-0 Njurunda: Tuna-Attmar: Västra Medelpad:

14 Kontaktuppgifter Regionstyrelsen: Gunilla Kjellsson, ordförande , Överå 121, Sidensjö Bengt Granqvist, vice ordförande , Kvarsätt 140, Sundsvall Gustaf Källström, ledamot Hundsjö 121, Gideå Karin Nolén, ledamot Storsvängen 7D, Sollefteå Sofia Olsson, ledamot , By 205, Sidensjö Jenny Gradin, ledamot , Gösunda 559, Torpshammar Revisorer: Barbro Olsson Sörflärke 210, Husum Arne Eriksson , Vallnäset 150, Junsele Revisorsersättare: Per-Anders Stockhaus Nedansjövägen 23, Stöde Synnöve Häggdin By Häggby Gård 193, Härnösand Valberedning: Peter de Beau , Tuna-vi Gård 120, Sundsvall Per-Uno Norgren , Salteå 101, Noraström Jenny Lundkvist , Västerlandsjö 283, Storbyn, Arnäsvall Samuel Nordin , Lövsjö 105, Överhörnäs Lars Holm , Åvikebruk 401, Söråker LRF Ungdomen: Terese Eidenmark, ordförande Sliparevägen 8C, Matfors Peter Sagebro, vice ordförande Klarinettgatan 29 Lgh 1201, Härnösand Patrik Sjöström, ledamot Hol 173, Noraström Anton Öhrlund, ledamot Ångströms väg 3, Kovland Johan Sjöström, ledamot Hattsjö 128, Gideå Josefin Höglund, ledamot Rössjö 210, Sidensjö Victor Andersson, ledamot , Hanabäck 201, Örnsköldsvik

15 Ordförande i lokalavdelningarna: Alnö-Skön Lars Erik Larsson , Klökanvägen 43, Sundsvall Anundsjö John Rödström , Skalmsjö 202, Bredbyn Arnäs Fredrik Edblom , Utanlandsjö 221, Arnäsvall Bjärtrå Sven-Oscar Lundgren , Nässom 123, Bjärtrå Björna-Trehörningsjö Anders Eriksson , Näset 208, Långviksmon Boteå-Styrnäs Karin Sellgren , Holm 125, Undrom Edsele Kjell-Åke Sjöström , Byvägen 50, Edsele Gideå-Grundsunda Jan Sjöberg , Rullnäs 109, Gideå Helgum-Långsele-Graninge André Samuelsson , Österflo 135, Långsele Hemsö Vakant Härnösand Peter Sundström Grofäll 114, Härnösand Höga Kusten Aina Söderberg , Skidstavägen 18 Lgh 0901, Ullånger Indal-Liden-Holm Örjan Rudin , Järkvissle 213, Liden Mellersta Ådalen Paul Gradin , Forsed 301, Bollstabruk Mo Fredrik Söderlund , Hållen 150, Njurunda Per-Ove Kalm , Bergavägen 43, Njurunda Nora-Skog Per-Uno Norgren , Salteå 101, Noraström Nordingrå Peter Edholm , Salberg 113, Nordingrå Nätra-Sidensjö-Skorped Sofia Olsson , By 205, Sidensjö Resele-Ådalsliden Sture Persson , Lidgatu 140, Näsåker Selånger-Sättna Karolina Westlund , Hov 113, Sundsvall Själevad Lennart Andersson Hanabäck 201, Örnsköldsvik Sollefteåorten Bo Petersson Ingersta 123, Sollefteå Timrå Nils Henrik Eriksson , Rogsta 115, Ljustorp

Verksamhetsberättelse LRF Västernorrland

Verksamhetsberättelse LRF Västernorrland Verksamhetsberättelse 2016 LRF Västernorrland Regionstyrelsen 2016 Gunilla Kjellsson Ordförande 070-5896602 gunilla.kjellsson@outlook.com Bengt Granqvist Vice ordförande 070-3631937 bengt.granqvist@telia.com

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF UNGDOMEN VÄSTERNORRLAND ÅRSMÖTESPROTOKOLL Tid 16:00-17:00 Plats Närvarande Godsta Gård, Husum Fullmäktige 9 stycken Sammanlagt 11 stycken 1 Årsmötets öppnande Anton Öhrlund

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Workshop 1 Omvärldsanalys

Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Workshop 1 Omvärldsanalys Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland: Workshop 1 Omvärldsanalys Dokumentation från 9 mars 2015 Bakgrund Enligt konkurrenskraftsutredningen om jordbruks- och trädgårdsnäringens framtida konkurrenskraft

Läs mer

Presentation kandidater

Presentation kandidater Presentation kandidater Riksdag & Landsting 2014-2018 Distriktskongressen 5-6 april i Ånge I denna broschyr hittar du den politiska valberedningens förslag till de sex översta namnen på valsedeln till

Läs mer

Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk

Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk Strategiska åtgärder för tillväxt i svenskt lantbruk åtgärder som lantbrukarna själva inte har inflytande över Seminarium KSLA den 25 april 2012 KSLA Fri och oberoende organisation som arbetar med frågor

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Nr 5/2015 Styrelsesammanträde med motionsgenomgång Tid Kl 09.00-17.40 Plats Sparbanken Skaraborg, Skara Närvarande Sofia Karlsson, ordförande, fr

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 1/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30 16.00 Plats Närvarande Länsförsäkringar, Karlstad Dag Rogne, ordförande Karl-Axel Ström, vice ordförande Britt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet

Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige. Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Välkomsterbjudande! Fler gör mer för ett grönare Sverige Bli medlem och få en rådgivningscheck + prenumeration på köpet Tillsammans gör vi skillnad! Tycker du det är viktigt med en livskraftig landsbygd?

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Styrelsesammanträde Tid Kl 09.00 16.00 Plats Närvarande Ods Sockengård Paul Christensson, ordförande Monica Didriksson, vice ordförande Peter Tagesson

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe

Foto: Annie Bergman. Västernorrlands län ett smultronställe Foto: Annie Bergman Västernorrlands län ett smultronställe Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Kliniker Junsele Ramsele Bredbyn Husum Örnsköldsvik Domsjö Mitt i Sverige och mitt i Norden hittar du Västernorrland,

Läs mer

Stärkt konkurrenskraft inom gröna och blåa näringar genom närmare relation till konsumenterna och ökad medvetenhet om livsmedelskvalitet.

Stärkt konkurrenskraft inom gröna och blåa näringar genom närmare relation till konsumenterna och ökad medvetenhet om livsmedelskvalitet. Stärkt konkurrenskraft inom gröna och blåa näringar genom närmare relation till konsumenterna och ökad medvetenhet om livsmedelskvalitet. Landsbygdsnätverket 2014 Kommuner och landsting vill, kan och vågar

Läs mer

Anders Källström. Verkställande direktör, LRF. Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens

Anders Källström. Verkställande direktör, LRF. Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens Anders Källström Verkställande direktör, LRF Stämmoanförande 26 27 maj 2015, Sånga-Säby Hotell & Konferens 1 Det talade ordet gäller Stämmoanförande av Verkställande direktör Anders Källström tisdag 26

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Virkesprislista AL130S Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland

Virkesprislista AL130S Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland Virkesprislista Leveransvirke SCA SKOG Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt

Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Projektredovisning Förstudie Projekt Från planta till Färdig Produkt Journalnummer 2010-2240 Stödmottagare: Lantbrukarnas Ekonomi AB, Box 195, 811 23 Sandviken Person som kan

Läs mer

Företagsklimatet i Kramfors kommun 2017

Företagsklimatet i Kramfors kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Mera Mjölk i Jönköpings län Journalnummer: 2010-4423 Namn på myndighet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 ! VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015! Styrelsens sammansättning Ordinarie Lars Westerlund, Kusfors, ordförande Gun Rehnman, Örträsk, vice ordförande Raquel Johansson, Gafsele, sekreterare Monica Marklund, Åbyn,

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Rita Carlsson Elin Vesterlund Mikael Svedberg Carina Burman Britt-Inger

Läs mer

Sch S37272/2002 J RR HÄRKILAS IVA II Tomas Pettersson, Bälinge

Sch S37272/2002 J RR HÄRKILAS IVA II Tomas Pettersson, Bälinge Plats Sundsval ÖKL 2013-10-01 2013-11-01 Fullm Kent Stattin 13-10-28 Fin S32559/2009 J ROJ Robert Henriksson, Kovland 070-8577300 120 52 1 13-10-14 Fin S38461/2007 VÄLIKYLÄS TANJA Jan Wedin, Alnö 060-589286

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2017

Företagsklimatet i Örnsköldsviks kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett)

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) Starttlista Vårbyfläkten knattar 2009 Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) 2009-02-28 Startnr Namn Klubbnamn Starttid 1 Love Wagman Sollefteå SK 11.00.00 2 Isak Karlsson Anundsjö IF 11.00.30 3 Johan Söderholm

Läs mer

Förening Bef Namn Mobil Telefon Postgiro Bildad Bost Bankgiro Anundsjö Skf c/o Mathias Eriksson Ordf Magnus Eriksson

Förening Bef Namn Mobil Telefon Postgiro Bildad  Bost Bankgiro Anundsjö Skf c/o Mathias Eriksson Ordf Magnus Eriksson Anundsjö Skf 17 41 45-3 1899 c/o Mathias Eriksson Ordf Magnus Eriksson 0661-100 70 Näsåkersvägen 26 Sekr Mathias Eriksson 0661-109 15 eriksson.bredbyn@spray.se 895 30 BREDBYN Kassör Göte Eriksson 010-250

Läs mer

Tillväxtföretag i Västernorrland

Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Tillväxtföretag i Västernorrland Syfte Projektets huvudsyfte är att skapa fler konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen

Läs mer

LRFs WEBBINARIER

LRFs WEBBINARIER LRFs WEBBINARIER 2017-2018 Exklusivt för LRFs medlemmar! Webbinarier webbsända seminarier som hålls av LRFs experter inom varje område. LRF har många stora frågor att jobba vidare med och nu får du chansen

Läs mer

Företagsklimatet i Timrå kommun 2017

Företagsklimatet i Timrå kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Tjuvskytten Gideå Pistol

Tjuvskytten Gideå Pistol KRETS MÄSTERSKAP Fältskytte Revolver Klass 1 Arne Selander 3 Örnsköldsviks Pistolklubb 59 Guld 2 Patrik Hägglund 3 Örnsköldsviks Pistolklubb 57 Silver 3 Per-Erik Eriksson 3 Kramfors Pistolskytteklubb 54

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat

Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2573 av Annie Lööf m.fl. (C) Sund och säker mat Sammanfattning Den svenska maten är något vi ska vara stolta över. Sverige är bland de länder som har högst djurskydd

Läs mer

Verksamhetsrapport från LRF Norrlandsgrupp för perioden november 2011 oktober 2012

Verksamhetsrapport från LRF Norrlandsgrupp för perioden november 2011 oktober 2012 Verksamhetsrapport från LRF Norrlandsgrupp för perioden november 2011 oktober 2012 Verksamheten under perioden har koncentrerats kring följande områden: Norrlandsgruppens årskonferens 2011 Utfallet av

Läs mer

Forsmotrampet OFFICIELLA RESULTAT

Forsmotrampet OFFICIELLA RESULTAT 2015-07-17 Forsmotrampet OFFICIELLA RESULA H90 Skidskytte masstart 1 110 BRINK Jörgen Lager 157 ski team 2:29:35.6 2:29:35.6 0.0 2 115 SJÖLUND Peter Arnäsvall 2:31:24.4 2:31:24.4 1:48.8 3 107 ANDERSSON

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Befolkningens behov av hälso- och sjukvård ett kunskapsunderlag för Västernorrland

Befolkningens behov av hälso- och sjukvård ett kunskapsunderlag för Västernorrland Befolkningens behov av hälso- och sjukvård ett kunskapsunderlag för Västernorrland att ge ett kunskapsunderlag om befolkningens behov av hälso- och sjukvård, så att det blir ett stöd för politiker vid

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Lokalt företagsklimat Ranking

Lokalt företagsklimat Ranking Lokalt företagsklimat Ranking 2012 1 Lokalt företagsklimat Företagsklimatet = Summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen (Svenskt Näringslivs definition)

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 8/2015 Styrelsesammanträde per telefon Tid Kl 19.00 21.00 Plats Närvarande Telefonsammanträde Patrik Ohlsson, ordförande Elsa Lund Magnussen, vice ordförande

Läs mer

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 (1) Minnesanteckningar Uppstartsseminarium 2012-05-02 Skogens kulturarv fokus på fossil åker Deltagare: Jenny Ameziane Tomas Areslätt Peter Ask Tony Axelsson Hasse Bengtsson Markus Boxe Ann-Cathrine

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Nr 10/2015 Styrelsesammanträde Tid Kl 10.00 17.20 Plats Närvarande Strömma Naturbruksgymnasium, Sätila Sofia Karlsson, ordförande Ronny Johansson,

Läs mer

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar 2015-04-13 Det talade ordet gäller! Palle Borgströms inledningstal Guldmedaljen 2015 Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar Det är en ära

Läs mer

Virkesprislista AL1501 Leveransvirke. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland SCA SKOG

Virkesprislista AL1501 Leveransvirke. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland SCA SKOG Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-15-

Läs mer

"Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun

Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun "Utveckling av landsbygden och de gröna näringarna i Karlsborgs kommun 1.1 De gröna näringarna i Karlsborg 2012 Jordbruket sysselsätter 50 personer och omsätter 60 miljoner kronor Skogsbruket sysselsätter

Läs mer

Bilaga 3: Remissvar och remissinstanser

Bilaga 3: Remissvar och remissinstanser Bilaga 3: Remissvar och remissinstanser Remissvar har inkommit från följande parter: Ann Holst AB Artedikommittén inom Anundsjö hembygdsförening Kristdemokraterna Härnösand LAG Leader Sollefteå Landsbygdsrådet

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 3/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 16.30 18.00 Plats Närvarande Övriga Dömle Herrgård, Deje Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel Ström Kikki Ahlstedt

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Protokoll nr 2/2015 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30-16.45 Plats Närvarande LRF, Kämpagatan 1, Skara Paul Christensson, ordförande Clara Holm Carl-Fredrik

Läs mer

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail.

Njurunda Micke Bylund 070-6868328 micke-bylund@hotmail.se uppdaterad Sollefteå Birgitta Sondell 0620-23067 granpricken@hotmail. uppdatering av Mentalfunktionärer SBK Mellannorrlandsdistrikt nov 2011. G Crona,mentalansvarig. Funktion Klubb Namn Telefon Mobil Mail Uppdateringar Mentaltest Domare Härnösand Gunnel Crona 0611-600 43

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland

Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Verksamhetsberättelse 2015 för RME Västernorrland Styrelse Ordförande Gertie Gladnikoff Sekreterare LiseLotte Olsson Kassör Richard Lundgren Ledamöter Cecilia Ekhem Inger Almgren (till 25/11) Suppleanter

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL 9-10 mars 2016 LRF Ungdomens riksstämma 2016 Tid 9-10 mars 2016 Plats Närvarande Sånga-Säby Hotell & konferens Se ombuds- och deltagarförteckning 1 Stämmans öppnande

Läs mer

En svala gör ingen sommar

En svala gör ingen sommar Inbjudan med program En svala gör ingen sommar Jordbruksverkets miljömålseminarium om Ett rikt odlingslandskap 2014 Foto: Johan Wallander När: 10 och 11 november 2014 Var: Scandic Klara, Slöjdgatan 7,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Virkesprislista AA1501 Avverkningsuppdrag. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland SCA SKOG

Virkesprislista AA1501 Avverkningsuppdrag. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub 12-13- 14-15- 16-17- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205)

231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 231 Motionssvar, Gröna linjen - för en starkare region (Kst/2014:205) Föreligger motion daterad den 24 mars 2014 från Anna-Lena Lindberg (C) angående förslag om en ny

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND PROTOKOLL 4-5 mars 2015 LRF Ungdomens riksstämma 2015 Tid 4-5 mars 2015 Plats Närvarande Sånga-Säby Hotell & konferens Se ombuds- och deltagarförteckning 1 Stämmans öppnande LRF

Läs mer

Förslag till ledamöter i Förvaltningsutskott för Jämtland läns Hushållningssällskap

Förslag till ledamöter i Förvaltningsutskott för Jämtland läns Hushållningssällskap Förslag till ledamöter i Förvaltningsutskott för Jämtland läns Hushållningssällskap Inledning Det är varje valberednings utmaning är att få en bra kombination av kompetens, erfarenhet och drivkraft som

Läs mer

Örnsköldsviks Motorklubb - Jannes Tankservice Racet 2016

Örnsköldsviks Motorklubb - Jannes Tankservice Racet 2016 debutanter 1 14 Fabian Hålberg Örnsköldsviks Audi - 1 51 Sandra Sjödin Wallin Örnsköldsviks Volvo - juniorer A-final (Heat 57) 1 105 Niklas Palm Ilsbo MK Opel 7 2 100 Adam Westlund Gestrike RT Saab 4 Anmälare:

Läs mer

Västernorrland ligger i framkant gällande upphandling

Västernorrland ligger i framkant gällande upphandling Västernorrland ligger i framkant gällande upphandling De närmaste åren står Sverige inför en stor investeringsbom, bara i Sundsvall kommer kommunen fram till 2021 investera närmare tio miljarder kronor.

Läs mer

presenterar Solcellsel i lantbruket

presenterar Solcellsel i lantbruket & presenterar Solcellsel i lantbruket Solcellsel i lantbruket Tillämpningar, ekonomi och projektering 9.00 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret Skåne, och Valter Andersson, LRF Skåne 9.15 Solcellsteknik

Läs mer

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad

Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Greppa Näringens Halvtidskonferens 1-2 september 2004 Hotell Tylösand, Halmstad Nu vässar vi klorna... Var med och påverka fortsättningen av Greppa Näringen! Utbyt rådgivningserfarenheter med andra rådgivare!

Läs mer

Företagsutveckling på gång på energiområdet

Företagsutveckling på gång på energiområdet Företagsutveckling på gång på energiområdet Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF Företagsutveckling LRFs Vision VI FÅR LANDET ATT VÄXA så att de gröna näringarna 2010 intar en tätposition i Sverige vad

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

För mera information: Om Växa Sverige

För mera information: Om Växa Sverige 2016-08-26 1 (6) Från och med den 1 augusti finns det endast 3 971 mjölkbönder kvar. Det senaste året har Sverige tappat över 300 gårdar och nedläggningstakten ökar nu för varje vecka. Under 2016 har även

Läs mer

Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen

Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen 2012-07-03 Omvärldsspaning Mälardalen 17 200 medlemmar 1/3 av Sveriges befolkning 95 riksdagsledamöter

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

Gårdsvindkraft i lantbruk

Gårdsvindkraft i lantbruk presenterar Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation Program Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation 8.45 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret

Läs mer

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är det bästa som finns! Mat är ett stort och roligt ämne! Kanske behöver ni veta vad som gäller

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Greppa Näringen. - rådgivning för lantbruk och miljö

Greppa Näringen. - rådgivning för lantbruk och miljö Greppa Näringen - rådgivning för lantbruk och miljö Det här är Greppa Näringen Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt som arbetar för att minska lantbrukets miljöpåverkan och samtidigt förbättra lönsamheten

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009

Leader Timråbygd. Org nr 802441-9189. får härmed avge. Årsbokslut. för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Org nr 802441-9189 får härmed avge Årsbokslut för räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009 Innehåll: sida Verksamhetsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Underskrifter styrelse/lag 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

...vår förening i morgon!

...vår förening i morgon! ...vår förening i morgon! Frågor som startar diskussionen om föreningens framtid ...vår förening i morgon! Projektet Morgondagens Föreningsliv genomfördes i Västernorrland 2006-2007. Projektägare var LRF

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland PROTOKOLL Nr 5/2014 Styrelsesammanträde med motionsgenomgång Tid Kl 09.30 16.45 Plats Närvarande LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad Patrik Ohlsson, ordförande Karl-Axel

Läs mer

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016

Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Ung Företagsamhet Västernorrland Verksamhetsplan 2016 Morgondagens entreprenörer finns i dagens skolor. Därför har Ung Företagsamhet en tydlig vision: Vi ska vara bäst i Sverige på att ge unga människor

Läs mer

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009

Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009 Agronomförbundets verksamhetsberättelse 2009 Inledning Under verksamhetsåret 2009 har styrelsens arbete varit fokuserat på fyra huvudspår tidningen Agronomen, planeringen av Agronommatrikel och Agronomdag

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Jämtland 1 Roger Bergebo

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare Jämtland 1 Roger Bergebo IL RDFÖRBUNDET Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2016-01-12 2017-01-19 Jämtland 1 Roger Bergebo Årsrapport Innehåll Innehåll 1 1. Sammanfattning 2 2. Måluppföljning 2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2012-12-11 Ärendelista Sid nr Justering...2 81 Information om projektet Nya Ostkustbanan...3 82 Planering inför studiebesök i Bryssel...4 83 Information om

Läs mer

MÄSTARNAS MÄSTARE 2015

MÄSTARNAS MÄSTARE 2015 MÄSTARNAS MÄSTARE 2015 1 Thomas Sparr H45 144 24 20 24 24 24 24 20 24 8 2 Simon Hodler H21 136 20 24 24 24 24 20 20 17 8 3 Emelie Brudin D16 128 20 24 24 20 20 20 6 4 Simon Karlsson Holmer H12 124 20 20

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer