LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland"

Transkript

1 LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Protokoll nr 2/2015 Styrelsesammanträde Tid Kl Plats Närvarande LRF, Kämpagatan 1, Skara Paul Christensson, ordförande Clara Holm Carl-Fredrik Svederberg Ronny Johansson Pernilla Nordberg Lars Gezelius Katarina Johansson Katarina Johnsson Stefan Brunander Sofia Karlsson Robert Larsson, regionchef Anna-Lena Holm, sekreterare Övriga Morgan Svensson, revisor, 24 Thomas Eriksson, revisor ersättare, 24 Förhinder Monica Didriksson, vice ordförande 17 Välkommen, öppnande Ordförande Paul Christensson hälsade välkommen till dagens sammanträde. Han informerade Monica Didriksson är finhindrad närvara på grund av sjukdom och finns just nu på Skaraborgs Sjukhus, Skövde. Ett tack riktas också till styrelse och personal för framtagandet av yttranadeförslag till inkomna motioner. Meddelas revisorerna kommer till sammanträdet kl Sammanträdet förklarades för öppnat. 18 Föredragningslista Föredragningslistan kompletterades med övriga frågor. 19 Föregående protokoll Protokollet från 14 januari (1/2015) gicks igenom och godkändes. 20 Ekonomiskt läge Robert Larsson redovisade 2014 års ekonomiska resultat, ett överskott med kr mot budget. Anna-Lena Holm H:\dokument\Västra Götaland\pr150218_styrelse_VG.docx

2 PROTOKOLL 2(6) 21 Medlemsläget medlemmar redovisas 16 februari mot årssiffran medlemmar den 31 december Alltså ett medlemstapp med runt medlemmar i dagsläget. Diskuterades resultatet av den rundringning som gjorts av styrelsens ledamöter till medlemmar som aktivt valt gå ur LRF efter årsskiftet. Många som gått ur LRF är äldre och har tagit sitt beslut på grund av den nya avgiften. Men många är forts positiva till LRF. 22 Verksamhetsberättelse 2014 Gicks igenom framtaget förslag till verksamhetsberättelse för efter redaktionella ändringar anta verkssamhetsberättelsen för 2014 (bilaga 1). 23 Motionsbehandling Påbörjades behandling av de 59 motioner som inkommit till årets regionstämma. 24 Besök av revisorerna Revisorerna Morgan Svensson och Thomas Eriksson hälsas välkomna till sammanträdet. Meddelas ordinarie revisor Robert Skansebo befinner sig på semester. Revisorer och styrelseledamöter presenterade sig snabbt för varandra. Frågor som togs upp under revisionen var bl a: - Venförvaltning - Politik, supervalår - CAP, landsbygdsprogrammet - Vilt, rovdjur, klövvilt - Ordförandeträffar - Prioriteringar, ekonomi/verksamhet - Dotterbolagen - Intrång, biotopskydd - Miljökonferens - Fiber, intrång - BYS, agrotekniker - Politikerkontakt, policy - Ekocentrum - Kommungrupperna - Styrkan av LRF vid medlemsärende

3 PROTOKOLL 3(6) - LRF Kött, LRF Mjölk etc - Logisk offentlig upphandling - Mat - Hålla ihop gänget - Extern kommunikation - Utvecklingsfrågor, AgroVäst, tillämpad forskning, utbildning - Medlemstapp Revisorerna skriver under revisionsberättelsen. Sammanträdet ajourneras för lunch tillsammans med revisorerna. 25 Motionsbehandling, fortsättning Sammanträdet återupptas efter lunch och behandling av inkomna motioner fortsätter. 26 Årets LRF-avdelning 2015 Diskuterades förslag till Årets LRF-avdelning utse Stenstorpsortens LRF-avdelning till Årets LRF-avdelning 2015 inom LRF Västra Götaland. 27 Utdelning silvernålar Diskuterades mottagare av LRFs silvernål utifrån de nomineringar som inkommit till regionstyrelsen. utse sex silvernålsmottagare 2015 Ingegerd Molin, Svenningsered 1, Tostared Sofia Kämpe, Skogaryd Torpet 1, Karlsborg Lars Arnell, Dalängsvägen 9, Ragnhildshed, Hyssna Thomas Eriksson, Essunga Larsagården 432, Nossebro Lennart Freiholtz, Kalvhed Ugglegården, Sjuntorp Kjell Svensson, Kymbo Björnsäter, Falköping 28 Bernhard Ekström stipendiater Diskuterades vilka två som ska erhålla årets Bernhard Ekström stipendium inom LRF Västra Götaland utifrån de nomineringar som inkommit.

4 PROTOKOLL 4(6) utse Sofia Broo, Segerstad Gogatan 1, Mariestad och Märit Andersson, Håle Stommen 3, Grästorp. 29 Stadgeändring, antal fullmäktige till regionstämman Paul Christensson redogjorde för den förankringsprocess som skett i kommungrupperna under vintern med ändra stadgarna i paragraf 9, innebärande minska regionstämmans storlek från dagens 260 fullmäktige till 184 fullmäktige varav LRF Ungdomen erhåller nio fullmäktigeplatser. föreslå regionstämman besluta ändra regionens stadgar med ny lydelse av paragraf 9 till: 9 Fullmäktig vid regionstämma utses av kommunkretsarnas årsmöten och LRF Ungdomen. Varje kommunkrets representeras av fullmäktige enligt en fördelning efter antal medlemmar per den 31 december året innan. LRF Västra Götalands stämma skall bestå av 184 fullmäktige (med möjlighet till variation uppåt om det uppstår jämnt delningstal mellan kommunkretsar som har rätt till den sista fullmäktigeplatsen vid aktuell stämma). LRF Ungdomen erhåller nio av de 184 fullmäktigeplatserna till regionstämman. Valen avser ett år med början den 1 mars. 30 Övrigt angående regionstämman Beredningsutskottets förslag till valberedning inför stämman 2016 presenterades. Katarina Johnsson tar upp fråga om antalet ledamöter i valberedningen. Frågan om minskaning av antalet ledamöter diskuterades. Informerades årets Per Lindekrantz stipendium på kr kommer gå till vävmästare Hans Thomsson, Ullervad. Ej klart med mottagare av årets Nötkreatursstiftelsen Skaraborgs stipendium. Styrelsen bör finnas på plats kl på Vara Konserthus, stämmodagen den 23 mars. Telefonsammanträde med styrelsen planeras till söndagen den 22 mars, kl 20.00, om behov föreligger för stämma av läget inför stämman. Presidiet kommer kalla föreslaget stämmopresidium till telefonsammanträde inför stämman.

5 PROTOKOLL 5(6) 31 Politiska agendan för LRF Västra Götaland 2015 Denna punkt bordäggs till styrelsesammanträdet den 27 mars. 32 Kommungruppernas årsmöten Kommungruppernas årsmöten är nu genomförda. En fråga som kommer upp är äganderätten. 33 Ombud Studieförbundet Vuxenskolan, SV Stefan Brunander informerar om stadgeändringar för SV Västra Götaland. Utredning har gjorts eftersom SVs stadgar inom Västra Götaland inte är rätt. Nya förslaget innebär en försvagning för grundorganisationerna. Viktigt LRF finns med på SV Västra Götalands stämma. meddela SV de namnförslag som inkommit på ombud till de fem SVavdelningarna från lokalavdelningar/kommungrupper med flera samt utse fem ordinarie ombud med två suppleanter till Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götalands stämma den 28 april i Borås Pernilla Nordberg, Kullagtan 5, Floby Ingrid Pettersson, Skarstad Flåberg1, Vara Clara Holm, Krokdalsvägen 92, Bollebygd Katarina Johansson, Källsby 251, Jörlanda Ronny Johansson, Häljereds Gård 1, Olofstorp Lars Påfvelsson, Mellbyvägen 126 Västergården, Sollebrunn (1:e ersättare) Carl-Olov Holmström, Upptorp Lillegården, Ljung (2:e ersättare) 34 Övriga frågor Intressemedlemmar Paul Christensson tar upp fråga till diskusison om nya intressemedlemmar då det finns organisationer som frågat och andra fråga. Lämplig medlemsavgift diskuterades också. Styrelsen positiv till ta in nya intressemedlemmar. Coompanion Skaraborg Ingen medverkan från LRF Västra Götaland på Coompanion Skaraborgs årsmöte. Träff med Länsstyrelsen ang djuromsorg Stefan Brunander och Lotta Bäckberg deltar i träff med Länsstyrelsen ang djuromsorg den 3 mars.

6 PROTOKOLL 6(6) 35 Nästa sammanträde Styrelsen träffas nästa gång för konstituerande sammanträde efter regionstämman den 27 mars i Uddevalla. Ev telefonsammanträde söndagen den 22 mars kl 20.00, kvällen innan regionstämman. 36 Avslutning Avgående ordförande Paul Christensson avslutar sammanträdet med orden jäkligt kul jobba med det här gänget, fantastiska människor - styrelse och personal. Sofia Karlsson tackar Paul Christensson för det arbete han nedlagt med ena nya Västra Götalandsstyrelsen. Sammanträdet avslutades kl Vid protokollet Anna-Lena Holm Justerat Paul Christensson Ordförande

1. Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Paul Christensson, kl 09.30.

1. Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Paul Christensson, kl 09.30. FÖREDRAGNINGSLISTA vid ordinarie regionstämma med Lantbrukarnas regionförbund i Västra Götaland måndagen den 23 mars 2015, kl 09.30, Vara Konserthus 1. Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Paul

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Protokoll nr 5/2014 Styrelsesammanträde Tid Kl 08.45 16.00 Plats Närvarande Signal & Andersson, Hulda Mellgrens gata 4, Västra Frölunda Paul Christensson,

Läs mer

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r.

Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17. Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors t/r. Pensionerade Lärares Riksförbund, PLR PROTOKOLL 1 (6) Förbundsmöte 2014-09-15--17 Tid Måndag-onsdag 15-17 september 2014. Plats Närvarande beslutande Vikings Lines kryssningsfartyg Mariella, Stockholm-Helsingfors

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2012 PROTOKOLL Plats: Clarion Hotel Stockholm Anförande hölls av förbundsordförande Helena Jonsson. 1 Stämmornas öppnande

Läs mer

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt

SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SENIORER I TIDEN LIVSKVALITET - INFLYTANDE - VALFRIHET SPF Uppsala läns distrikt SPF s Årsstämma 2013 Protokoll fört vid Uppsala läns distrikts årsstämma på Viktoria Hotell & Konferens onsdagen den 3 april

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011.

Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. Protokoll fört vid Svenska Dreverklubbens stämma på Hotell Åhus Strand, i Åhus lördagen den 18 juni 2011. 1 Stämmans öppnande Klubbens ordförande Christoffer Schildt hälsar delegater och övriga deltagare

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 12 maj 2012 i Upplands Motors lokaler i Sollentuna 1. Föreningsstämman öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer