Handlingsplan fo r donationsfra mjande arbete inom va rdgivarorganisationen a r Bengt-Åke Henriksson Ordförande Vävnadsrådets arbetsgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan fo r donationsfra mjande arbete inom va rdgivarorganisationen a r 2011-2013. Bengt-Åke Henriksson Ordförande Vävnadsrådets arbetsgrupp"

Transkript

1 Handlingsplan fo r donationsfra mjande arbete inom va rdgivarorganisationen a r Bengt-Åke Henriksson Ordförande Vävnadsrådets arbetsgrupp Donationsrådet 2007

2 Identifierade svagheter och bister Organisatoriska svagheter vad gäller nationell samverkan, samverkan mellan vårdgivare och inom varje vårdgivares verksamhet Svagheter vad gäller nationellt och lokalt kvalitetsarbete inom donationsorådet Brist på kunskap om och betydelsen av donation inom vårdgivarorgansiationen Handlingsplan: Syfte Etablera en gemensam nationell handlingsplan för hur vårdgivarnas donationsfrämjande arbete skall bedrivas

3 Vårdgivare Landsting Definition - statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård Sjukhus Sjukhus Klinik Sjukhus Klinik Klinik Handlingsplan: Omfattning Donation av - Organ - Vävnader - Könsceller - Somatiska celler - Blod Levande och avlidna donatorer

4 Handlingsplan: Tre målomrm lområden A. Förbättra och stärka vårdgivarens organsiation och arbetssätt inom donationsområdet B. Verka för att allmänheten ska ta ställning och manifestera sin vilja till donation hos vårdgivaren C. Verka för ett samordnat, entydigt och donationsfrämjande regelverk Arbetsgruppen Vårdgivargruppen - Bengt-Åke Henriksson - Carolin Stalander - Cecilia Reinakainen Diamant - Christina Andreasson - Emilia Nuorala - Kersti Lundin - Peter Desatnik - Torsten Malm Utbildningsgruppen - Michael Wanecek - Anette Lennerling - Beatrice Aspevall Diedrich - Bengt-Åke Henriksson - Catarina Åkerlund - Mikael Lood/Ulrik Kvist - Miriam Idar - Rut Norda - Torsten Malm - Ulrika Peetz Hansson - Øystein Jynge

5 Målområde A: Förbättra och stärka vårdgivarens v organisation och arbetssätt tt inom donationsområdet det 1. Utöka nationell och regional samverkan och samordning mellan vårdgivare och mellan vårdgivare och andra aktörer Organisation DAL/DAS i linjen på sjukhuset Organ Lämpligast under IVA Vävnader I de fall DAL/DAS är engagerade tilläggsuppdrag

6 Regional och nationell samverkan Nationell Regional Regional Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal Förslag på arbetsbeskrivningar för funktionerna finns framtagna Uppdragsbeskrivning för f r DAL och DAS SKL Socialstyrelsen Revideras

7 Målområde A: Förbättra och stärka vårdgivarens v organisation och arbetssätt tt inom donationsområdet det 1. Utöka nationell och regional samverkan och samordning mellan vårdgivare och mellan vårdgivare och andra aktörer Organisation Kvalitetshandböcker Kvalitetshandbok Tre delar - Allmän del - Organdel - Vävnadsdel Mallar för kvalitetsdokument

8 Målområde A: Förbättra och stärka vårdgivarens v organisation och arbetssätt tt inom donationsområdet det 1. Utöka nationell och regional samverkan och samordning mellan vårdgivare och mellan vårdgivare och andra aktörer Organisation Kvalitetshandböcker Mätetal och mallar för verksamhetsplan och verksamhetsrapport Critical Pathway for Organ Donation Svensk Engelsk Förklaring Möjlig DBD donator Potentiell donator Lämplig donator Aktuell donator Faktisk donator Possible DBD donor Potential donor Eligible donor Actual donor Utilized donor Patient med svår nytillkommen hjärnskada, som vårdas i respirator vid ankomst till eller under vårdtiden på IVA där patientens hjärnfunktioner inte är metaboliskt eller farmakologisk påverkade och där utvecklingen kan tänkas* leda till total hjärninfarkt. En möjlig donator som misstänks uppfylla de direkta kriterierna för total hjärninfarkt och diagnostik av total hjärninfarkt planeras att bli utförd. En potentiell donator som konstaterats avliden med de direkta kriterierna, där medgivande för donation finns och är medicinskt lämplig som donator En lämplig donator där hudincision gjorts i syfte att ta till vara organ för transplantation eller där minst ett organ tagits ut i syfte att transplanteras En aktuell donator där minst ett organ har tagits till vara och transplanterats 1 Patienter med svår hjärnskada där utvecklingen trots fulla åtgärder inte går att vända. Domínguez-Gil B et al.: Transpl Int 2011;24:

9 Möjlig DBD donator Klinisk situation där Möjlig donator identifieras är: 1.RLS 7 och 2.Bortfall av en eller flera kranialnervsreflexer Reaktion på smärtstimulering Ljusstela dilaterade pupiller Corneal-, blink- eller svalgreflex Occulocardiell reflex Spontanandning Murphy PG and Smith M: BJA 2012;108(S1):i56-i67. Mätetal för f r organdonation 1. Utsedd donationsansvarig läkare (DAL) och sjuksksöterska (DAS) 2. Tillgänglighet av konsultationsberedskap i donationsfrågor 24/7 3. Förekomst av PM för relevanta steg i en donation 4. Andel avlidna möjliga donatorer med korrekt dokumentation av de olika stegen i en donation 5. Andel identifierade avlidna möjliga donatorer på IVA bland totala antalet avlidna möjliga donatorer 6. Andel uteblivna donationer hos totala antalet avlidna möjliga donatorer på IVA 7. Antal möjliga donatorer som ej bereds plats på IVA 8. Antalet donerade organ per organdonator 9. Andel identifierade möjliga donatorer där kontakt tagits med transplantationskoordinator 10. Andel lämpliga organdonatorer som medgivit donation även för annat medicinskt ändamål 11. Utbildning om organdonation 12. Antal aktuella donatorer per miljon invånare och per avlidna och år i en region Efter EU-projektet ODEQUS (Organ Donation European QUality System),

10 Exempel påp mätetal (5) A. Avsikt: Identifiering av möjliga donatorer är den mest kritiska punkten i hela donationsverksamheten och därför viktig att följa upp. Mätetalet utgår från alla avlidna möjliga donatorer inom intensivvården. Med detta mätetal fås också totala antalet möjliga donatorer fram. B. Gradering: A C. Utvärdering: Antal identifierade avlidna möjliga donatorer x 100 Totala antalet avlidna möjliga donatorer Exempel påp mätetal (6)

11 Donationssiffror År / Region 2008 Tot/PMI 2009 Tot/PMI 2010 Tot/PMI 2011 Tot/PMI 2012 Tot/PMI 2013 Tot/PMI Norra 24 / 24,9 18 / 20,5 16 / 18,2 16 / 18,2 13 / 14,8 13 / 14,8 OFO-S 32 / 16,0 21 / 10,0 29 / 13,8 29 / 13,8 22 / 10,0 26 / 11,8 OFO-U 35 / 18,4 27 / / 11,5 36 / 18,0 42 / 21,0 34 / 17,0 Sydöstra 8 / 8,1 7 / 7,0 7 / 7,0 11 / 11,0 10 / 9,9 8 / 7,9 VGR 29 / 17,2 30 / 17,6 22 / 12,9 32 / 18,6 33 / 19,0 39 / 22,3 Södra 24 / 14,1 25 / 14,7 21 / 12,4 21 / 12,4 21 / 11,7 31 / 17,2 Riket 152 / 16,5 128 / 13,8 118 / 12,6 143 / 15,2 141 / 14,7 151 / 15,7 Befolkning 1 november respektive år. Målområde A: Förbättra och stärka vårdgivarens v organisation och arbetssätt tt inom donationsområdet det 1. Utöka nationell och regional samverkan och samordning mellan vårdgivare och mellan vårdgivare och andra aktörer Organisation Kvalitetshandböcker Mätetal, verksamhetsplan och verksamhetsrapport Samverkan mellan SKL, Socialstyrelsen, RPS och RMV SKL 3 Socialstyrelsen 1 RPS 2 RMV 2

12 Målområde A: Förbättra och stärka vårdgivarens v organisation och arbetssätt tt inom donationsområdet det 1. Utöka nationell och regional samverkan och samordning mellan vårdgivare och mellan vårdgivare och andra aktörer Organisation Kvalitetshandböcker Mätetal, verksamhetsplan och verksamhetsrapport Samverkan med polis och RMV 2. Utöka hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap om donation och tydliggöra deras ansvar Utbildningsstegar Organ 1. WEBB-baserad introduktionsutbildning 2. Grundutbildning i organdonation 3. ADD (Avancerad Donationsutbildning för Donationsansvariga) 4. Samtalsmetodik (EDHEP) Vävnad 1. WEBB-baserad introduktionsutbildning 2. Grundutbildning i vävnadsdonation 3. Specialkurs i vävnadsdonation 4. Samtalsmetodik

13 Målområde B: Verka för f r att allmänheten ska ta ställning och manifestera sin vilja till donation hos vårdgivarenv 1. Höj allmänhetens kunskapsnivå rörande donation Målområde B: Verka för f r att allmänheten ska ta ställning och manifestera sin vilja till donation hos vårdgivarenv 1. Höj allmänhetens kunskapsnivå rörande donation 2. Förenkla och utöka möjligheterna för en svensk att ta ställning till och manifestera sin vilja till donation

14 Målområde C: Verka för f r ett samordnat, entydigt och donationsfrämjande regelverk 1. Verka för verksamhetsrelevanta och evidensbaserade bestämmelser om donation i författningar 1. Regelverket för intensivvårdsbehandling 2. Möjlighet till donation från personer som avlidit till följd av hjärtstillestånd Målområde C: Verka för f r ett samordnat, entydigt och donationsfrämjande regelverk 1. Verka för verksamhetsrelevanta och evidnesbaserade bestämmelser om donation i författningar 1. Regelverket för intensivvårdsbehandling 2. Möjlighet till donation från personer som avlidit till följd av hjärtstillestånd 2. Verka för ett vidgat uppdrag för andra myndigheter att främja donation

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland

Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland RSK 698-2006 Regional struktur för uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten november 2006 Bengt Kron Bakgrund... 3

Läs mer

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014

Ekonomi på tvären. Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning. Leading Health Care nr 1 2014 & report Leading Health Care nr 1 2014 Ekonomi på tvären Ersättningsmodeller för samverkan en vägledning Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel, Jon Rognes, Hans Winberg ISBN: 978-91-980169-1-8 Utgiven

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer