W i n T i d. Nyheter version och Dashboard version Logica Norge AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11.2.0 W i n T i d. Nyheter version 11.2.0 och Dashboard version 4.2.0 Logica Norge AS"

Transkript

1 W i n T i d Nyheter version och Dashboard version Logica Norge AS

2 Innehållsförteckning OM DOKUMENTET DOKUMENTETS ANVÄNDNING... 4 VEM ÄR DOKUMENTET SKRIVET FÖR?... 4 UPPBYGGNAD OCH FÖRVARING... 4 ANSVARIG FÖR UNDERHÅLL AV DOKUMENTET... 4 NY LICENSFIL... 5 HUR DU LÄGGER IN LICENSFILEN... 5 RAPPORTER... 6 FRÅNVARORAPPORT DETALJERAD... 6 ANSTÄLLNINGS DATA... 9 REGLER FÖR SJUKFRÅNVARO (GÄLLER FÖR NORGE, ÖVERSÄTTS EJ) PASSORDSREGLER IMPORT/EXPORT IMPORT Planuppsätt för import Importtypuppsätt Manuell import EXPORT Resultat export uppsätt Frånvaros export uppsätt Schematid export uppsätt Manuell export Öppna loggfil WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 2

3 Dokumenthistorik Datum Version Laget av Godkänt av Beskrivelse av ändring Amh Nyheter version och WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 3

4 Om dokumentet 1.1 Dokumentets användning Dokumentet är en översikt över nyheter i version av WinTid och version av Dashboard. Vem är dokumentet skrivet för? Dokumentet är avsett för personer som använder WinTid och Dashboard. Uppbyggnad och förvaring Dokumentet arkiveras hos Logica Norge AS. Ansvarig för underhåll av dokumentet Logica Norge AS är ansvarig för att dokumentet blir underhållet. WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 4

5 Ny licensfil OBS! Kunder som använder Dashboard och MinTid web tillsammans med WinTid, MÅSTE ha en ny licensfil vid uppgradering till version och Genom hänvisning till vår supportavdelning kommer ni att få tillsänd en ny licensfil som måste läggas in i Dashboard. Hur du lägger in licensfilen När du öppnar Dashboard i framtiden utan licens, ser bilden ut så här. Alltså utan några menyer. För att komma vidare nu måste du ha kört ett script (kommer med vid installationen, om du inte kört skripten stäng Dashboard och kör scriptet) Den nya licensfilen lägger Ni in på passade ställe på disken. Öppna därefter Hjälp och tryck om WinTid. Då kommer Ni hit WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 5

6 Tryck på knappen för att hämta WinTid.lic. Tryck därefter på Add file, därefter på ok och close. Stäng och öppna applikationen, och alla menyer är tillbaka. Rapporter 2 nye rapporter är tillagda i menyn rapporter. Detta är Frånvarorapport detaljerad och Anställningsdata rapporterna. Frånvarorapport detaljerad Denna rapport ger dig detaljerad översikt över frånvaro för perioden du frågar om. I tillägg till att visa frånvaron för vald period visas datum och antal dager för frånvaron om den har börjat eller avslutats efter vald period. Välj frånvarorapport detaljerad under <Välj rapport>. WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 6

7 Välj period, anställd/avdelning och de frånvarokoder du önskar. WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 7

8 Exempel på rapport. Visar avdelning, namn, frånvaronamn, från och till datum för den period du har valt i uppsättningen. Därefter kommer 3 kolumner som visar frånvaron i timmar, dagar och dygn. ( Detta gäller Norge: Egenmeldingsdager kommer för IA-bedrifter att vara skilda från dagar och dygn i tillfällen där frånvaron har gått över en helg.) WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 8

9 Anställnings data Rapporten visar en översikt över det som är registrerat på den anställde. Rapporten rekommenderas att skrivas ut i Excel. WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 9

10 Välj de anställda du önskar ha med i rapporten och tryck ok. Exempel på rapport. P.g.a. bredden är skärmbilden delad i två: WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 10

11 Regler för sjukfrånvaro (gäller för Norge, översätts ej) Skjermbildet gir deg opplysninger om hvilke regler som gjelder for fraværssjekk. Her går du inn og endrer verdier i henhold til det som er gjeldende for bedriften og Arbeidsmiljøloven. Skjermbilde for opplysning om sykmeldinger: Forklaring til feltene: Antall dager i arbeidsgiverperioden; Pr i dag er dette 16 dager. (Arbeidsmiljøloven) Fraværskode for sykmelding; Hent opp fraværskoden som benyttes for sykmelding fra nedtrekkslisten og trykk lagre. Fraværskode for aktiv syk; Hent opp fraværskoden som benyttes for aktiv syk fra nedtrekkslisten og trykk lagre. Fraværskode for gradert syk(redusert arbeidstid); Hent opp fraværskoden som benyttes ved gradert syk(delvis syk) fra nedtrekkslisten og lagre. Fraværskode for gradert syk(redusert kapasitet); Hent opp fraværskoden som benyttes ved gradert syk(redusert kapasitet) fra nedtrekkslisten og lagre. Fraværskode for avventende sykmelding; Hent opp fraværskoden som benyttes ved avventende sykmelding fra nedtrekkslisten og lagre. Minimum antall dager før sykmelding er tillatt; I henhold til Arbeidsmiljøloven må man arbeide i 28 dager etter nyansettelse før man får benytte sykmelding. Dette kan justeres i henhold til bedriftens personalpolitikk. Skjermbilde for opplysninger om sjekkpunkter: I henhold til Arbeidsmiljølovens 4-6 Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne, er det pliktig for bedrifter å gjennomføre oppfølging av sykmeldte arbeidstagere. Ved å legge inn sjekkpunkter her med dagnummer og tekst, vil dette bli meldt fra under arkfanen oppfølging i Dashboard. Dag nummer og tekst bestemmes i henhold til bedriftens personalpolitikk. Skjermbilde for opplysning om egenmelding: WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 11

12 Forklaring til feltene: Fraværskoder for egenmelding; Hent opp fraværskoden som benyttes for egenmelding fra nedtrekkslisten og trykk lagre. Benytter bedriften 2 ulike egenmeldingskoder, hentes den andre opp i nedtrekkslisten nummer to. Varsel ved bruk av siste tillatte egenmelding; Ved å sette hake her, får man varsel om at siste egenmelding benyttes når man forsøker melde fravær. Varsel ved bruk av nest siste tillatte egenmelding; Ved å sette hake her, får man varsel om at nest siste egenmelding benyttes når man forsøker melde fravær. Man kan da varsle arbeidsgiver for å informere at det er en egenmelding igjen innenfor 12 mnd perioden. Varsel ved bruk av for mange egenmeldinger innen arbeidsgiverperioden; Huk av i feltet hvis du ønsker denne varslingen. Det vil da komme et varsel hvis du forsøker å registrere en egenmelding på en ansatt som ikke har arbeidet 16 dager, (arbeidsgiverperioden), siden siste egenmelding. Tell med antall tilfeller fra før eventuell sperret-til-dato; Når alle egenmeldinger er benyttet, kan arbeidsgiver nekte arbeidstaker rett til bruk av egenmelding inntil 6 måneder regnet fra dagen arbeidstaker fikk beskjed. Datoen for når arbeidstaker igjen har rett til egenmelding legger du inn under arkfanen innstillinger i persondata. Antall måneder man må være ansatt før egenmelding er tillatt; Loven sier at du skal være ansatt i 2 måneder før du har rett til egenmelding. Hvis det samme gjelder hos dere, setter du 2 måneder i dette feltet. Det er lov til å være snillere enn lovverket og man setter det som gjelder for din bedrift. Neste valg er å fylle inn regler i henhold til standard eller IA-avtale. Rett til antall egenmeldinger; Sett inn det som gjelder. Henholdsvis 4 for standard og 24 for IA. Maks antall dager i en egenmelding; Sett inn det som gjelder. Henholdsvis 3 dager for standard og 8 for IA. Skjermbilde for opplysning om sykt barn: WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 12

13 Forklaring til feltene: Fraværskode for sykt barn; Velg fraværskoden som benyttes for sykt barn fra nedtrekkslisten og lagre. Fraværskode for barnepasser syk; Velg fraværskoden som benyttes for barnepasser syk fra nedtrekkslisten og lagre. I de fleste bedrifter er dette en og samme fraværskode. Tilfeller telles i dager/timer; Sett inn det som måtte gjelde for din bedrift. Antall uker man må være ansatt før sykt barn er tillatt; I henhold til Folketrygdloven må man ha vært ansatt i 4 uker før man kan benytte seg av sykt barn. Regler for sykt barn etter at man har hatt permisjon Antall uker man må ha jobbet etter permisjon; Ved avbrudd i arbeidsforhold på over 14 dager må arbeidstaker på nytt ha vært i arbeid i minst fire uker før arbeidsgiver pålegges å betale omsorgspenger. Hvilke fraværskoder dette gjelder velges under Fraværskoder for permisjon. WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 13

14 Passordsregler Skärmbilden används till att sätta kriterier för den enskilde anställda vid byte av passord. Reglerna som definieras i passordsuppsättet gäller för alla anställda i alla applikationer i WinTid-portföljen som kräver inloggning med användare och passord. När en användare loggar in med ett korrekt användarnamn, men fel passord, kommer detta att signaleras som ett fel vid påloggningsförsöket till databasen. Detta kan medföra att användarens passord blir spärrat då antalet fel påloggningsförsök på rad överskrider det maximala antal påloggningsförsök som passordsuppsättet tillåter.. OBS! Det är inte möjligt att återanvända ett passord innan du har bytt 4 gånger Minimum antal tecken i passord (1-16); Ange hur många tecken du önskar att passordet som upprättas skall innehålla. Antal felaktiga försök innan användaren spärras; Om en användare skriver fel passord, men riktig användarnamn mer än det antal som står i rutan, kommer passordet att bli spärrat av systemet Spärrat för skandinaviska tecken; Genom att sätta en bock i rutan, kan inte passordet innehålla bokstäverna å, ä eller ö. Krav på passord Måste innehålla minst en stor bokstav; Genom att sätta en bock i rutan, måste passordet innehålla minst en stor bokstav. Måste innehålla minst en liten bokstav; Genom att sätta en bock i rutan, måste passordet innehålla minst en liten bokstav. Måste innehålla minst ett tal; Genom att sätta en bock i rutan, måste passordet innehålla minst ett tal. Måste innehålla minst ett av följande tecken; I detta fält anger man vilka tecken man önskar passordet som upprättas skall innehålla. Antal valda krav som kan utlämnas vid uppbyggnad av passord; Anger max antal krav på passordets innehåll som inte behöver vara uppfyllt. Om man specificerar 0, måste ett passord innehålla alle regler för det som är uppsatt. Om man specificerar 1, kan ett valfritt kriterium väljas bort av användaren vid uppbyggnad av passord. WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 14

15 Regler vid byte av passord Krav om regelbundet byte av passord; Används för att ange om det skall ställas krav på att användaren måste byta passord periodiskt. Passord måste bytas när det har gått följande antal dagar från sista bytet; Ange max antal dagar som kan gå mellan varje gång en användare måste byta passord. Passord kan inte byttas innan det har gått följande antal dagar från sista bytet; Ange det minsta antal dagar som det kan gå mellan var gång en användare byter passord. Användare varskos följande antal dager innan passordsbyte skall ske; Användare kommer att bli varnad i applikationen när passordet är i färd med att gå ut. Ange här det antal dagar på förhand du vill att användaren skall få besked. Hjälptext som visas vid passordsbyte; Innehållet i fältet visas för användaren på de sidor i applikationen där användaren kan ändra passord. Det måste vara en text med beskrivning av de krav på passord som passordsuppsättet kräver. Import/export För att få tillgång till menyn måste du gå in i uppsättning av programfunktioner under systeminställningar och hämta över till den uppsättningen som skall ha tillgång till import eller export. Import Skärmbilden för att importera anställda, saldo, indata, pfelt, jobbnummer och avdelningar. Importfilerna måste vare av XML-format Planuppsätt för import Här lägger du in det intervall som Dashboard skall se efter ny import. Importtypuppsätt Uppsätt för att lägga in detaljer angående import. WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 15

16 Förklaring till fälten: Import typ; Välj vilken importtyp du önskar från rullistan. Hämta från katalog; Fälten är obligatorisk och måste fyllas ut. Hämta XML-filen genom att trycka på Backuppkatalog; Fältet är obligatorisk och måste fyllas ut. Hämta katalogen där du önskar att lägga den importerade filen genom att trycka på Ta bort gamla filer i backuppkatalogen; Fältet används för att bestämma om du önskar att ta bort tidligare backupper Planeringsplan innehåller olika funktioner som tillåter användaren till att välja önskemål för importen. Kontinuerlig; Är denna vald kommer importen att ske kontinuerligt i förhållande till antal minuter som satts upp i Planeringsplanen för import. Daglig; Väljs daglig måste också starttidpunkt läggas in. Importen kommer att ske på angiven tidpunkt. Veckovis; Väljs veckovis blir veckodagarna aktiva och det måste sättas in starttidpunkt och vilken (-a) dag(-ar). Månatlig; Väljs månatlig blir månaderna aktiva och det måste väljas starttidpunkt, månad och vilken dag i månaden. Manuell import Önskar man att köra en manuell import görs detta från menyn manuell import. Välj importtypen du önskar att genomföra från rullisten. Välj XML-fil som skall importeras genom att trycka på vid sidan av Fil som skall importeras. Välj vid sidan av Backupkatalog för att hämta katalog var backupfilen skall lagras efter avslutad import. WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 16

17 Export Exportskärmbilden används till att göra exportfiler för resultat, frånvaro eller schematid. Resultat export uppsätt Resultat export uppsätt För att spara ett resultatuppsätt trycker du lägg till och skriver in namnet på uppsättet. Därefter följer du fälten och fyller ut. Urval; Här väljer du urvalskriterier som företag, avdelning, alfanumerisk avdelning för de som använder detta eller inte något urval. Val av godkänningsnivå vid överföring; Välj på om urvalet skall hämta alla resultat, godkänt av ledare eller godkänt av anställd. Regler for märkning; Önskar man at resultatet skall märkas efter överförning väljs antigen märk som godkänt eller märk som överfört. Resultattyp; Välj vilka resultat som skall läggas ut. Närvaro-, produktions- eller kostnadsställeresultat. WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 17

18 Summerat; Valen för summerat är per period eller per dag. Format; Här måste det bestämmas om formatet skall ha fast längd, skiljetecken eller XML. Väljs skiljetecken måste det i även bestämmas vilket tecken som skall vara skiljetecken. Hämta skiljetecken från rullisten. Välj därefter vilka fält som skall vara med i utlägget. Obligatoriskt är anställningsnummer eller lönenummer, löneartstyp och resultat. Väljer man utlägget som fast längd är det i också nödvändigt att sätta in längd på fälten, höger- eller vänsterjusterat, fyllnadstecken, detta kan vara blank eller 0. Därefter kan det fyllas i fast värden/format vid val av resultat och vilka datafält som är valda. Om det er krav om heading eller avslutande text på utlägget, måste detta fyllas i under header och footer. Spara därefter uppsättet. Frånvaros export uppsätt För att göra ett frånvaro export uppsätt trycker du lägg till och skriver in namn på uppsättet. Därefter följer du fälten och fyller i. Urval; Här väljer du urvalskriterier som företag, avdelning, alfanumerisk avdelning for de som använder detta eller inte något urval. Val av godkänningsnivå vid överföring; Val på om urvalet skall hämta alla resultaten, godkänt av ledare eller godkänt av anställd. Regler för märking; Önskar man att resultaten skall märks efter överföring väljs antingen märk som godkänt eller märk som överfört. Format; Här måste det bestämmas om formatet skall ha fast längd, skiljetecken eller XML. Väljs skiljetecken måste det i tillägg bestämmas vilka tecken som skall vara skiljetecken. Hämta skiljetecken från rullisten. WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 18

19 Välj därefter vilken fält som skall vara med i utlägget. Obligatoriskt är anställningsnummer eller lönenummer, löneartstyp, resultat i timmar eller dagar, startdatum och slutdatum. Väljer man utlägget som fast längd är det i tillägg nödvändig att sätta in längd på fälten, högereller vänsterjusterat, fyllnadstecken, detta kan vara blank eller 0. Därefter kan det fyllas i fast värd/format vid val av resultat och när datorfält är valt. Om det är krav på heading eller avslutande text på utlägget, måste detta fyllas i under header och footer. Spara därefter uppsättet. Schematid export uppsätt För att göra en schematid export uppsätt trycker du lägg till och skriver in namn på uppsättet. Därefter följer du fälten och fyller i. Urval; Här väljer du urvalskriterier som företag, avdelning, alfanumerisk avdelning for de som använder detta eller inte något urval. Format; Här måste det bestämmas om formatet skall ha fast längd, skiljetecken eller XML. Väljs skiljetecken måste det i tillägg bestämmas vilka tecken som skall vara skiljetecken. Hämta skiljetecken från rullisten. Välj därefter vilken fält som skall vara med i utlägget. Obligatoriskt är anställningsnummer daum och arbetstimmar. Väljer man utlägget som fast längd är det i tillägg nödvändig att sätta in längd på fälten, högereller vänsterjusterat, fyllnadstecken, detta kan vara blank eller 0. Därefter kan det fyllas i fast värde/format vid val av resultat och när datorfält är valt. WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 19

20 Om det är krav på heading eller avslutande text på utlägget, måste detta fyllas i under header och footer. Spara därefter uppsättet. Manuell export Exporten börjar med att hämta upp aktuellt upplägg från rullisten i uppsättet. Välj önskad period från rullisten. Vill man först köra en förhandsvisning av exporten väljer du visa. Beroende av vilket urval du har satt upp i exporten, får du välja på företag eller avdelning. För att överföra filen, skriv in önskat filnamn eller välj fil genom att trycka överför.. Därefter väljer du Backup av fil till databasen Med underlag av vad som är valt i uppsättet lagras det en backupp av filen. Denna kan vid varje tillfälle ses i fliken backupp av fil till databasen. Välj önskat datum och tryck hämta. Filerna kan öppnas eller man kan skriva ut tabellen. WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 20

21 Öppna loggfil Loggfilen loggar alle transaktioner som görs. WinTid WinTid - Nyhetsdokumentation Sida 21

11.0.0 W i n T i d. Nyheter version 11.0.0 och Dashboard version 4.0.0 Logica Norge AS

11.0.0 W i n T i d. Nyheter version 11.0.0 och Dashboard version 4.0.0 Logica Norge AS 11.0.0 W i n T i d Nyheter version 11.0.0 och Dashboard version 4.0.0 Logica Norge AS Innehållsförteckning OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS ANVÄNDNING... 4 1.2 VEM ÄR DOKUMENTET SKRIVET FÖR?... 4 1.3

Läs mer

W i n T i. Uppgradering till version 12.3.0 HRM

W i n T i. Uppgradering till version 12.3.0 HRM W i n T i d Uppgradering till version 12.3.0 HRM Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅL... 3 1.2 TILL VEM ÄR DOKUMENTET SKRIVIT TILL?... 3 1.3 UPPBYGGNAD OCH FÖRVARING... 3 1.4 ANSVARLIG FÖR

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01

Driftdokumentation. Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering. Version 9.1 2011-12-01 Driftdokumentation Procapita Vård och Omsorg Inkomsthantering Version 9.1 2011-12-01 Sida 2/70 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Bearbetning allmänt...5 3 Inkomstöverföring FK - Månad...6 3.1 Backup...7

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

6.0.0 W i n T i. Nyheter version Logica Norge AS

6.0.0 W i n T i. Nyheter version Logica Norge AS 6.0.0 W i n T i d Nyheter version 6.0.0 Logica Norge AS Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 4 1.1 DOKUMENTETS MÅLSETNING... 4 1.2 HVEM ÄR DOKUMENTET SKREVET FOR?... 4 1.3 OPPBYGNING OCH OPPBEVARING... 4 1.4 ANSVARLIG

Läs mer

Utbildningsmaterial Personec Förhandling

Utbildningsmaterial Personec Förhandling Utbildningsmaterial Personec Förhandling Systemadministration Förhandling Neptune Personec P 2013-01-22 Sid 1 (28) Innehållsförteckning Systemförvaltning Personec förhandling... 2 Neptune behörighetssystem...

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-01-25 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

WinTid g2 - användardokumentation

WinTid g2 - användardokumentation 6.8.0 WinTid g2 - användardokumentation Logica Norge AS WinTid g2_svensk Innehåll i Innehåll WinTid g2 1 Logga in... 1 Personal... 2 Uppföljning och godkännande... 2 Anställda resultat... 7 Daglig Uppföljning

Läs mer

19. Skriva ut statistik

19. Skriva ut statistik 19. Skiva ut statistik version 2006-05-10 19.1 19. Skriva ut statistik Den här dokumentationen beskriver hur man skriver ut statistik från SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1

Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Användarhandledning Rapportgenerator Version: 1.1 Umefast AB 2008 www.umefast.se Innehåll 1. Rapportgenerator... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Wizards... 2 1.3. Förutsättningar för arbete med

Läs mer

Manual för externa sökande

Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Aditro Recruit 9.2 Manual för externa sökande Aditro Recruit 9.2 10.11.2015 Innehållsförteckning 1. Logga in i systemet... 1 1.1. Låst användarkonto... 2 2. Skapa ett användarkonto...

Läs mer

Det finns möjlighet att skicka SMS från ett flertal ställen i Rebus-systemet, detta dokument går igenom alla ställen där det fungerar.

Det finns möjlighet att skicka SMS från ett flertal ställen i Rebus-systemet, detta dokument går igenom alla ställen där det fungerar. Rebus SMS-modul 2011-06-08: Nytt sändningsförfarande, via Internet 2011-08-25: SMS sparas i Dokumentloggen 2011-08-29: SMS i Norge Om SMS ska skickas från Sverige måste ett avtal slutas med SMS-operatören

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Arbetsgivartjänsten Lämna uppgifter Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING... 3 1.4 GENERELLA

Läs mer

Nordic Business Monitor

Nordic Business Monitor Nordic Business Monitor Produktmanual Innehåll Introduktion... 3 Logga in och logga ut... 4 Urval händelser... 5 Valda händelser... 6 Urval objekt... 7 Valda objekt... 8 Uppdatera bevakningsobjekt... 9

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

MinTid. Uppgradering till version HRM

MinTid. Uppgradering till version HRM Uppgradering till version 6.8.1 HRM Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅL... 3 1.2 TILL VEM ÄR DOKUMENTET SKRIVET TILL?... 3 1.3 UPPBYGGNING OCH FÖRVARING... 3 1.4 ANSVARLIG FÖR UNDERHÅLL

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

WinTid DataCollection. Uppgradering till version HRM

WinTid DataCollection. Uppgradering till version HRM Uppgradering till version 6.6.1 HRM Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅL... 3 1.2 TILL VEM ÄR DOKUMENTET SKRIVET?... 3 1.3 UPPBYGGNAD OCH FÖRVARING... 3 1.4 ANSVARLIG FÖR UNDERHÅLL AV DOKUMENTET...

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Formulär Sida 2 av 12

Formulär Sida 2 av 12 sida. Sidmallen formulärsida används för att skapa olika typer av formulär. Du skapar formuläret med de frågor du vill ha och får sedan in svaren via e-post och/eller spara svaren i en databas. Alla formulär

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Novaschem - Bosko IMPORT NOVASCHEM - BOSKO STOCKHOLM SKOLWEBB NOVASCHEM

Novaschem - Bosko IMPORT NOVASCHEM - BOSKO STOCKHOLM SKOLWEBB NOVASCHEM STOCKHOLM SKOLWEBB UTBILDNING SFÖRVALTNI NGEN SID 1 (6) 2010-08-19 Novaschem - Bosko Denna lathund visar ett rekommenderat arbetssätt i Novaschem och Bosko vid import av schema och elev- och läraruppgifter

Läs mer

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter)

Logga in - forts. Byt roll om du har flera enheter så visas bara den(samma inlogg till alla dina enheter) Lathund Juni 2012 Logga in Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Personal Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig VH loggar in med e-legitimation, läs

Läs mer

För vikarier i Time Care Pool

För vikarier i Time Care Pool För vikarier i Time Care Pool 2012-07-06 1 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logga in i Time Care Pool... 3 Logga in på en arbetsplatsdator... 3 Logga in hemifrån... 4 Startsidan... 6 Startsidans delar... 7 Programdelar...

Läs mer

UPPDATERA KÅRENS UPPGIFTER

UPPDATERA KÅRENS UPPGIFTER Version Rättigheter: 29.9.2015 cj medlemsregisteransvarig UPPDATERA KÅRENS UPPGIFTER Varje scoutkår har ett kårkort i Kuksa där det finns viktig information under flera flikar. KONTAKTUPPGIFTER På fliken

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter

Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Instruktioner för användning av Accessapplikationen till uppföljning av skyddsvärda arter kärlväxter samt AnnexIIkärlväxter Mats Blomqvist, HAFOK AB & Tobias Ekendahl, Länsstyrelsen i Jämtland Version

Läs mer

WinTid. Nyheter version

WinTid. Nyheter version 11.2.0 WinTid Nyheter version 11.2.0 Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 1.1 DOKUMENTETS MÅL... 3 1.2 VEM ÄR DOKUMENTET SKRIVET FÖR?... 3 1.3 UPPBYGGNAD OCH FÖRVARING... 3 1.4 ANSVARIG FÖR UNDERHÅLL AV DOKUMENTET...

Läs mer

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställningar och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 3.0 Sidan 2 av 10 Innehåll Logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2

Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Aktivitetsstöd RF import Datum: 2014 06 24 Version 2 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inloggning och skapa kommunfil i IdrottOnline... 3 2. Import av kommunfil till Aktivitetsstöd... 5 3. Kontrollera

Läs mer

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Exporterar och Importerar texter från CX- Designer. 20 mars 2012 OMRON Corporation Exporterar och Importerar texter från CX- Designer 20 mars 2012 OMRON Corporation 2/25 Läs detta innan du bläddrar vidare: PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för

Läs mer

6.3.0. MinTid användardokumentation

6.3.0. MinTid användardokumentation 6.3.0 MinTid användardokumentation MinTid användardokumentation Innehåll i Innehåll MinTid 1 Generellt... 1 Vem skall använda MinTid och vad kan göras?... 1 Standardfunktioner i MinTid... 1 Logga in...

Läs mer

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03

Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Tips och tricks 1 Cadcorp SIS 5.2 2003-03-03 Skapa en raster pensel från en Windows bakgrund (1) 1. Kontrollera att Paper är uppsatt som koordinatsystem/projektion 2. Öppna en Bitmap fil i ett tom fönsterfil

Läs mer

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme

Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme Användarmanual Timvärde El o Fjärrvärme INNEHÅLL 1 Inloggning...2 2 Översikt...3 2.1 Välj anläggning...4 3 Timvärden...5 3.1 Ändra period...6 3.2 Ändra periodstorlek...7 3.3 Visa som...8 3.4 Enhet...9

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29

MM2 Låntagarimport. Manual för hantering av låntagarimport. Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 MM2 Låntagarimport Manual för hantering av låntagarimport Bibliotekscentrum Sverige AB - www.bibliotekscentrum.se Sid 1 av 29 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 IMPORTERA LÅNTAGARE: ÖVERSIKT... 4 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Guide i hur man arbetar med vår butik från WebbButiker.se

Guide i hur man arbetar med vår butik från WebbButiker.se Guide i hur man arbetar med vår butik från WebbButiker.se Ni läser enklast denna gudie genom att först skriva ut den i färg. Då kan ni enkelt följa våra instruktioner. Ni är välkommen att ringa Tel 0735

Läs mer

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER SVENSK INSTALLATIONSANVISNING Innan du startar installationen, se till att du har minst 512 MB RAM (rek. 1GB) i din dator. Skärmstorleken bör vara minst 17 tum och upplösningen minst 1280x1024 punkter

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Användarmanual. Atea eshop

Användarmanual. Atea eshop Användarmanual Atea eshop UTGÅVA JANUARI 2015 Innehåll Administration 3 Paket 3 Skapa paket 3 Avtalssortiment 5 Skapa sortiment 5 Vyn under Avtalssortiment 6 Export till Excel under Avtalssortiment 7 Användare

Läs mer

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Seriehantering [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.] Innehåll Inledning...

Läs mer

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a

Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.1a Användarmeddelande (november 2015) Ny programversion FLEX Lön Version 16.1a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i FLEX Lön i version 16.1a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a

Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion. FLEX Lön. Version 16.2a Användarmeddelande (maj 2016) Ny programversion FLEX Lön Version 16.2a Bäste kund! På följande sidor kan du läsa om de nyheter som har tillkommit i Flex Lön i version 16.2a. Bland nyheterna kan nämnas

Läs mer

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet

Välja aktivitet. 3FrontOffice. Meddela att du är på exempelvis möte. Välja aktivitet. Välja aktivitet Meddela att du är på exempelvis möte När du öppnar appen 3FrontOffice visas sidan Kontakter. 1 Klicka på fliksymbolen längst ner till höger för att visa sidan Aktivitet. 1 2 3 2 Högst upp på sidan visas

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering EM2000 W-4.0, 2010-11-17 MANUAL 1 (8) Datum Analysavdelningen Enheten för energisystem Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering Välkommen till statsstödsrapporteringen! Den här manualen innehåller

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2007-08-08 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen.

Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Så här gör du för att lägga till nytt e-postkonto i Windows 8. Öppna E-post från startskärmen. Om du möts av följande bild behöver du logga in med ett giltigt Microsoft-konto innan du kan konfigurera ett

Läs mer

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM)

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Innehållsförteckning 1. INLEDNING...1 2. SKAPA NYA OBJEKT...1 3. OBJEKTLISTA...2 4. FORMULÄR...3 4.1 Objektinformation...3

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 Version 1.52 Nov 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Digital Display VDS / Bus2

Digital Display VDS / Bus2 3-7449 Digital Display & 3-7447 Digital Knappsats (ref.99622) Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.2 axema Sida 1 Ändra språk till Svenska. Tryck 0 och efter det ange

Läs mer

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA

Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Handledning för publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer i DiVA Innehållsförteckning Instruktion för att lägga in din avhandling i DiVA... 2 Publicera avhandlingen... 2 Publicering

Läs mer

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Krav Fortnox För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav: Föreningen ska ha en ordförande och en kassör registrerad i IdrottOnline, båda två personerna måste ha en e-postadress

Läs mer

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual

Kyrkans GPS. Version 1.0. Manual Kyrkans GPS Version 1.0 Manual Innehållsförteckning Installation...3 En användare...3 Fler användare...3 Första gången...4 Inloggning...4 Licensiera programmet...5 Registrera användare...5 Uppdateringar...8

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2010-12-17 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING FÖRBEREDANDE INSTÄLLNINGAR INFÖR SKYPE MÖTE SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Förberedelser 3 Inställningar innan första mötet 4 Ljudinställningar 6 Kamerainställningar 7 Mötesinställningar

Läs mer

Projektarbete 2: Interaktiv prototyp

Projektarbete 2: Interaktiv prototyp Projektarbete 2: Interaktiv prototyp Jonatan Hilmarch (Grupp 13) 880427-5595 hilmarch@skip.chalmers.se Kurs: Människa-Datorinteraktion TIG061 HT 2010 Projekt 1 - en tillbakablick Enligt projektets systemdefinition

Läs mer

Användarmanual flexconnect.se Administratör

Användarmanual flexconnect.se Administratör Användarmanual flexconnect.se Administratör Innehållsförteckning 1 HJÄLP TILL TDC MOBILFLEX CONNECT (ADMINISTRATÖR)... 3 2 TELEFONBOK... 3 3 FÖRETAGSINFORMATION... 4 4 LÄGGA TILL EXTRA FÄLT TILL PROFILER...

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

Va lkommen till Delfis statistikportal http://www.delfistatistik.se

Va lkommen till Delfis statistikportal http://www.delfistatistik.se Va lkommen till Delfis statistikportal http://www.delfistatistik.se Start Startsidan är lika för alla. För att komma vidare fyll i användarnamn (förnamn.efternamn) och lösenord högst upp till höger. Har

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 Innehållsförteckning hypernet Direkt... 3 hypernet Direkt för Förskola/Fritidshem... 3 Systemuppbyggnad... 3 Inloggning för Administratörer...

Läs mer

Så här gör du i Skolportalen

Så här gör du i Skolportalen Så här gör du i Skolportalen Webbplatsadress: https://skolportal.tyreso.se/ Här har vi samlat information om hur du gör för att ändra och lägga in ny information i Skolportalen. Ansök om konto sid 1 Glömt

Läs mer

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning...

Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem. Allmänt...2. Att logga in i EASY 3. Att registrera personuppgifter.. 4. Nyuppläggning... PASiS utbildning 2004-12-15 Handbok för EASY sekretessregister PASiS m fl Tandemsystem Allmänt...2 Att logga in i EASY 3 Att registrera personuppgifter.. 4 Nyuppläggning...4 Översikt över användarens behörighet...5

Läs mer

Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Skapa en ny sidtyp och välj Formulär

Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Skapa en ny sidtyp och välj Formulär Snabbguide till EpiServer CMS 5 Formulär Vad är ett formulär? Formulär används för att ta in anmälningar, göra undersökningar etc. Du bygger upp ett formulär med frågor där besökare kan fylla i information

Läs mer

Kom igång med LUPP 6.1

Kom igång med LUPP 6.1 Kom igång med LUPP 6.1 Introduktion... 3 Installation... 7 Logga in... 9 Skapa användare... 11 Lägg in organisation, stationer och enheter... 13 Öppna Verksamhetsöversikten... 15 Hjälp i LUPP... 17 1 1.

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundhelpdesk inloggning med lösenord

Danske Bank Lönetjänst - Vägledning för Kundhelpdesk inloggning med lösenord Inloggning Inledning I Danske Bank Lönetjänst kan du i rollen som Kundhelpdesk logga in i webbgränssnittet och där administrera de löntagare som är kopplade till din arbetsgivare. Du kan: A. Sök lönespecifikation

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Utbildning. Juni 2011

Utbildning. Juni 2011 Utbildning Juni 2011 Logga in fr 20/6 Gå till www.taby.se/barnochskolval Klicka på Nästa och knappen Utförare Du loggar in med de inloggningsuppgifter du fått mailat till dig senast 17/6 VH loggar in med

Läs mer

Utskick av respondentenkät

Utskick av respondentenkät 1 Survey&Report steg för steg: Utskick av respondentenkät 2013-05-05 Ola Stjärnhagen 2 Utskick av respondentenkät 1. Efter att ha avslutat konstruktionen av respondentenkäten (anonym eller icke-anonym)

Läs mer

Kom igång med LUPP 6.0

Kom igång med LUPP 6.0 RIB 2012 Sidan 1 av 11 Kom igång med LUPP 6.0 Introduktion... 2 Installation... 4 Vad börjar jag med?... 6 Logga in... 6 Skapa användare... 7 Lägg in organisation, stationer och enheter... 8 Öppna Verksamhetsöversikten...

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Användarmanual Mina sidor Timvärden

Användarmanual Mina sidor Timvärden Användarmanual Mina sidor Timvärden 1 1 Inloggning 3 2 Översikt 4 2.1 Välj anläggning 4 3 Timvärden 5 3.1 Ändra period 6 3.2 Zooma i diagrammet 7 3.3 Ändra periodstorlek 8 3.4 Visa som 8 3.5 Enhet 9 3.6

Läs mer

TIDOMAT Portal 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TIDOMAT Portal 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1 Nyheter för TIDOMAT Portal version 1.3.1 Följande nyheter och förändringar har införts i TIDOMAT Portal version 1.3.1 efter version 1.3.0.5. Tilläggsmoduler Möjlighet att komplettera med Projekt redovisning.

Läs mer

Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1)

Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1) Classfronter Vägledning för Studenter (version 1.1) 1. LOGGA IN. VÄLJA RUM/KURS 4 3. SKRIVA IN INFORMATION OCH ÄNDRA PERSONLIGA UPPGIFTER. 4 4. ANVÄNDA HJÄLP-SYSTEMET 5 5. LÄSA MEDDELANDEN. 5 6. DELTA

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7

LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING. Version 1. 2010-08-12. Sida 1 av 7 LATHUND PA-WEBBEN KOMPETENSSÖKNING Version. 200-08-2 Sida av 7 INTRODUKTION... 3 KOMPETENSSÖKNING... 3 SÖKNING - SÖKNING PÅ ORGANISATIONSNIVÅ... 3 SÖKNING 2- SÖKNING MED HJÄLP AV KOMPETENSNIVÅER... 5 KOMPETENSKNAPPEN...

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Utbildning i sökning av produkter och produktinformation

Utbildning i sökning av produkter och produktinformation Hjälpmedelstjänsten information till förskrivare Hjälpmedelstjänsten är del av en befintlig databas som heter Nationell katalog för produkter och avtal. Västra Götalandsregionen ansvarar för drift, förvaltning

Läs mer

Visma Export v2.0.4. För OpenCart 1.5.x (upp till 1.5.6)

Visma Export v2.0.4. För OpenCart 1.5.x (upp till 1.5.6) Visma Export v2.0.4 För OpenCart 1.5.x (upp till 1.5.6) Viktigt! Detta är den *ICKE OFFICIELLA* Visma Export tillägget till OpenCart. Denna produkt är inte resultatet av ett samarbete med företaget Visma

Läs mer

12/06/15. Pitääesim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA. Leverantörsuppföljning

12/06/15. Pitääesim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA. Leverantörsuppföljning Pitääesim. Tiedote/Liite/Sopimus jne. VALVOJA Leverantörsuppföljning Anvisning 08.06.2015 1 Innehåll Ny kund... 3 1. Logga in... 3 2. Tjänstens användning... 3 3. Skapa användaruppgifter... 4 4. Skapa

Läs mer

SANDÖDATA VETERANBILREGISTER ver. 2.5

SANDÖDATA VETERANBILREGISTER ver. 2.5 Användarhandledning SANDÖDATA VETERANBILREGISTER ver. 2.5 Välkommen till Sandödata Veteranbilregister. Sandödata Veteranbilregister är speciellt framtaget för att göra det enkelt att föra ett register

Läs mer

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning

Kundportal. Kundportal - Användarhandledning Kundportal Kundportal - Användarhandledning Version 1.0 Status Preliminär Datum 2014-12-07 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen... 3 Support - Time Care Support Team... 3 Begränsat

Läs mer

Instruktion sfi elever

Instruktion sfi elever November 2014 1 (8) Instruktion sfi elever Insamling av elever och kursdeltagare i utbildning i svenska för invandrare (sfi) andra halvåret, 1 juli 31 december 2014 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar i Hogia Lön version 2014.2

Här följer en sammanställning av programförändringar i Hogia Lön version 2014.2 Hogia Lön Här följer en sammanställning av programförändringar i Hogia Lön version 2014.2 Innehåll Nyheter 2014.2... 1 Bilförmånsberäkning... 1 Anställningsnummer i anställdaregistret... 2 Uppdaterat filformat

Läs mer

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502

Översikt. Inloggning i Skola24 Schema Artiklar Frånvaro Planering Omdöme Kontakter Skola24 MobilApp. Nova Software AB 1 (19) 502 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.5.0

Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.5.0 Nyheter och ändringar i Adela Barnomsorg och Grundskola 4.5.0 Publicerad 2013-12-10 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Ansökan elevkö Ny funktion för att hantera ansökningar

Läs mer

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten Utfo rarenheten Innehåll 1 Ta emot och fördela uppdrag... 2 1.1 Fördelabild... 5 2 Återkalla insats tillfälligt... 8 3 Omfördela insats... 10 4 Rätta verkställighet... 12 5 Skapa ny journal, om det ej

Läs mer

Handledning för Artikelimport

Handledning för Artikelimport Handledning för Artikelimport Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterad: 11-03-02 Exder Artikelimport Sida 2 av 7 Importera Artikelregister I Exder

Läs mer