Kunskap gör skillnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap gör skillnad"

Transkript

1 Kunskap gör skillnad

2 Inbjudan till utbildning! Projekt Kunskap gör skillnad är ett projekt inom samverkansarenan Vårdsamverkan Fyrbodal. Ingående parter är Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmåls kommuner, NU sjukvården, primärvården samt Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Utredningen Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006:100) påtalade brister i baskunskaper för att tillgodose de ofta mångskiftande behov som personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom har. Regeringen tog beslut om en femårig kompetenssatsning och lämnade över inriktningen till Socialstyrelsen som utlyste medel för kompetenssatsning i samverkan. Satsningen avser att öka baskompetensen och samverkan inom psykiatri/socialpsykiatri hos personal inom Primärvård, NU-sjukvården Område Vuxenpsykiatri, Västra Götalands Regionens Rättspsykiatri samt Kommunerna för de som i första hand arbetar med vuxna människor där huvudproblematiken är psykiatrisk funktionsnedsättning. Personal i verksamheter som möter psykisk ohälsa hos personer med LSS beslut inkluderas också. Andra offentliga verksamheter som möter människor med psykisk funktionsnedsättning kan i mån av plats bli aktuella för satsningen. Aktuella yrkesgrupper för satsningen är i första hand baspersonal, vilket inkluderar skötare, vårdare, undersköterskor, boendestödjare, rehabiliterare och behandlingsassistenter. Andra yrkesgrupper som inbjudes är exempelvis sjuksköterskor, biståndshandläggare, socionomer och socialsekreterare samt enhetschefer. För frågor gällande utbildningssatsningen hör av er till: Projektadministratör: Charlotte Almkvist Hall: alt Projektledare: Sofia Sandersson: alt Projektledare: Georg Fischer: alt

3 Innehållsförteckning Sid Praktisk information 3-4 Utbildningslokaler Vägbeskrivning 5 Föreläsningsserie i Vänersborg 6-10 Delföreläsningsserie i Ed 11 Anmälan föreläsningsserie Vbg/Ed 12 Övriga föreläsningar/teman Föreläsare Serie och Tema 15 Kurser - Högskola Kurser - Privata aktörer Anmälan kurser 23 2

4 Praktisk information Det går än så länge bra att anmäla sig fortlöpande till vår och höst En hel del är under planering som framgår av kurskatalogen, men det pågår även diskussion kring ytterligare aktiviteter. Viss information saknas i katalogen och så fort det finns mer detaljer kommer dessa in i dokumentet. Utbildningsinsatserna som erbjudas är avgiftsfria, men eventuell vikariekostnad åligger respektive verksamhet och verksamhet debiteras (självkostnadspris) för uteblivande samt vid sent återbud där ingen annan kan ta platsen. Deltagarna uppmanas att höra av sig omgående till projektledaren/kurshållaren vid förhinder där en kollega inte har kunnat ta erbjuden plats för att erbjuda platsen till någon på kö. Anmälan görs via e-post, post eller fax med alla fält ifyllda av deltagare och chef, vänligen texta. Anmälningsblanketterna i kurskatalogen kan man inte skriva i, men följ anvisningarna så hittar ni skrivbara versioner. Mottagen anmälan bekräftas via e-post ill deltagare och/eller chef. Antagningsbesked e-postas till deltagare och/eller chef. Det är viktigt att ni skyndsamt bekräftar denna plats inom angivet datum annars mister ni platsen. Var noga med att du fyller i ärenderutan med vad ditt ärende avser. Deltagarförteckningar till kurser publiceras på Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida/kunskap gör skillnad/antagen till föreläsning/kurs se länk: FyrBoDal/Vi-arbetar-med/VUXEN-PSYKIATRI/Psykiatri-Projekt- Kunskap-gor-skillnad/#. Eventuell litteratur samt block och penna står respektive verksamhet för. Lunch ingår inte, däremot fika på förmiddag och eftermiddag frånsett vid kurser på Högskolan där man som deltagare får stå för detta själv. I närheten av alla utbildningslokaler finns restauranger och viss möjlighet att låna mikrovågsugn för medhavd mat. 3

5 Projekt Kunskap gör skillnad med dess styrgrupp och projektledaren kommer att svara för urval och gruppsammansättning. Det finns fördelar med att fler från samma verksamhet går samma utbildning och att personal från olika verksamheter får möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det är inte givet att det är först till kvarn som gäller utan vi försöker få till en bra fördelning av grupperna. Föreläsningsmaterial, då det finnes eller där föreläsaren godkänner spridning, finns att hämta efter föreläsningarna på Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida. Ibland erhålls åhörarkopior på plats. När du har gått hela eller största delen av föreläsningsserien erhålls ett kursintyg. Längre kurser ger antingen kursintyg eller högskolepoäng, se vid respektive aktivitet vad som gäller. 4

6 Utbildningslokaler - Vägbeskrivning Ed Utvecklingscenter i Dals-Eds kommun För information om vägbeskrivning se: N.HTM Högskolan Väst Lokaler meddelas inför kursstart. Adress: Ligger vid busstorget i Trollhättans centrum och de flesta av parkeringsplatserna vid skolan kräver parkeringstillstånd, hör efter i receptionen efter en sådant som kombineras med avgift för dagen. För mer information se: Vänersborg - Residenset Lokal Biosalongen. Entrén från den sida torget ligger på. Anmäl din ankomst till receptionisten. Gratis parkering på Sanden, se maps.google.se. Adress: Residenset, Torget. För vägbeskrivning se: Vastra-Gotalandsregionen/Regionorganisationen/Har-hittar-du-oss--- Regionens-hus/ Vänersborg - Vänerparken Lokaler som används på Vänerparken är: Älvsborg, Bohuslän, Dalsland och Glöden. Adress: Vänerparken Edsvägen 1c med huvudingång ungefär i mitten på det stora huskomplexet med gul putsad fasad som ligger längs vägen. Utanför finns en skylt med FoUU - centrum Fyrbodal och det är en bild på en uggla på ytterdörren. Det finns både betal- och gratisparkeringar i närheten. För vägbeskrivning se: FyrBoDal/kontakt/Vagbeskrivning/ 5

7 Föreläsningsserie Plats: Vänerborg Vänerparken Lokal: Älvsborg Man kan gå valda teman eller hela serien. Tid: och/eller och ev. avvikelse står vid aktuell aktivitet. Fika: Smörgås och kaffe/tea serveras från 08:30 samt fika under em. 4/9 Lagar och Riskbedömningar Tid: I sin yrkesfunktion är det viktigt och nödvändigt att vara väl förtrogen med de lagar och andra styrdokument som gäller samt hålla sig uppdaterad. HSL, LPT, LRV och Tvång i öppenvård Föreläsare: Peter Andersson Lind Riskbedömningar (HCR:20, Patriark, Sara:Sv, Sam och Svr:20) Föreläsare: Mattias Carlsson 4/9 Hälsofrämjande aktiviteter Tid Vikten av att arbeta hälsofrämjande betonas ständigt i dagens samhälle. Patienter med psykisk funktionsnedsättning tenderar att ha en dålig fysisk hälsa och höga siffror av för tidig död. Ohälsosam livsstil så som dålig kost, fysisk inaktivitet, rökning och missbruk av droger påverkar individens hälsa negativt. Kost och Motion Föreläsare: Ebba Carlsson Tillfälle 2 11/9 Lagar forts. Tid SoL, LSS (störst fokus), LVU och LVM Föreläsare: Stina Persson 11/9 Hälsofrämjande aktiviteter forts. Tid Munhälsa Föreläsare: Kerstin Carlén Föreläsare: Sören Kampfors Tillfälle 3 18/9 Etik och människosyn Heldag Etik handlar om hur vi lever och om vilka värderingar som styr oss människor. Etiska dilemman är en del av livet, privat- som inom arbetslivet. Föreläsare: Egon Rommedahl 6

8 Tillfälle 4 25/9 Mångfald Heldag Ett fungerande mångfaldsarbete är en ständigt pågående process där alla perspektiv på mångfald som ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, religion med mera ingår. Den ökande mångfalden i samhället är en stor utmaning för organisationer och företag. Vad händer när vi möter nya medarbetare eller brukare som inte stämmer överens med normen? Skaffa dig en grundläggande kunskap i frågor som rör mångfald och diskriminering och arbeta för ett samhälle som genomsyras av respekten för allas lika värde och rättigheter. Föreläsare: Fredrik Lundblad och Marcus Nilsson Tillfälle 5 2/10 Kris och trauma Heldag Hur kan kris/trauma yttra sig och hur kan jag som personal ge stöd/vart hänvisa - erfarenheter från ett psykologperspektiv. Föreläsare: Wolf Clarke Tillfälle 6 9/10 Introduktion till ICF Tid ICF som ett hjälpmedel vid bedömning och dokumentation av kroppsfunktioner/strukturer, aktiviteter och delaktighet kopplat till omgivnings- och personfaktorer. ICF står för International Classification of Functioning, Disability and Health. Föreläsare: Anders Kauffeldt 9/10 Personlighetsstörningar Tid Personlighet, vad är en personlighetstörning, olika diagnoser, symtom, funktion, självskadebeteende, vård/behandling samt arbetsgruppens ev. konflikter. Föreläsare: Tanja Christensson Tillfälle 7 16/10 Äldres psykiska ohälsa Heldag Psykisk ohälsa bland äldre är vanligt, men uppmärksamheten på dessa äldre har varit liten. Att möta äldre personer med psykisk ohälsa - attityder, omvårdnad, omsorg och samverkan. Fm. teori och em. case. Föreläsare: Susanne Rolfner Suvanto 7

9 Tillfälle 8 23/10 Affektiva tillstånd Tid Olika diagnoser, samsjuklighet, symtom, funktion och vård/behandling samt nationella riktlinjer. Föreläsare: Mikael Romild 23/10 Suicidprevention Tid Föreläsare: Mikael Romild Tillfälle 9 30/10 Beroende/missbruk och psykiatrisk Samsjuklighet Heldag Tema för dagen: Marias berättelse om sin uppväxt ADHD missbruk Inre och yttre stöd Resurs för individ och samhälle. Föreläsare: Maria Abelsson Att leva med beroende/missbruk samtidigt som en psykisk funktionsnedsättning Föreläsare: Johan Möller Tillfälle 10 6/11 Grundkurs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Heldag Under dagen görs en genomgång av olika diagnoser inom NPF och vad funktionsnedsättningarna innebär, hur de skiljer sig åt, samt speciella svårigheter för de olika diagnoserna, kommunikation och bemötande. Föreläsare: Martina Björklund Tillfälle 11 13/11 Psykossjukdom Heldag Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktioner/resurser, vård/stöd inkl förebyggande hälsovård samt nationella riktlinjer, samverkan och bemötande. Teoridel samt erfarenheter från en brukare och information från Intresseföreningen för schizofreni och andra psykiska sjukdomar (IFS). Föreläsare: Christer Johansson Föreläsare: Anneli Jäderholm Att leva med psykossjukdom Föreläsare: Lars Candler - IFS 8

10 Tillfälle 12 15/11 Autism och Aspergers syndrom Heldag Vänersborg, Residenset - Biosalongen Autismspektrum är ett paraplybegrepp för Autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Människor med de här funktionsnedsättningarna har i olika grad svårt i kommunikationen med andra människor. Fm Tid Teori och kognitiva hjälpmedel vardagsstöd som gör skillnad Föreläsare: Inga-Lill Brodén och Anna Werner Stjärnered Em Att leva med Asperger Tid Föreläsare: Jonas Dahlgren Forts. teori Tid Föreläsare: Inga-Lill Brodén och Anna Werner Stjärnered Tillfälle 13 20/11 Anhörigperspektiv och brukarorganisationer Heldag Anhörigas betydelse och behov av stöd har alltmer uppmärksammats. Som personal behöver vi ökad kunskap för att kunna bemöta de anhöriga till de patienter/brukare vi möter. Fm Att vara anhörig Föreläsare: Stefan Trollheden En brukarorganisations arbete Föreläsare: Verdandi - Rasken Andreasson Föreläsare: Attention - Anita Larsson Em Att arbeta som anhörigstödsamordnare Föreläsare: Anette Westerlind Tillfälle 14 27/11 Vad är motivationsarbete? Heldag Föreläsare: Johan Möller 9

11 Tillfälle 15 29/11 Sömnstörning Tid Sömnbesvär är mycket vanligt bland befolkningen och har ökat under senare år. Sömnbesvär hänger ofta ihop med andra besvär som stress, ångest, depression och smärta. Vilken inverkan har sömnen på vår hälsa och strategier till att hantera ett stört sömnbeteende. Föreläsare: Marie Söderström 29/11 Ångesttillstånd Tid Vad är ångest, olika ångesttillstånd (störst fokus på OCD som står för Obsessive Compulsive Disorder), hanteringsstrategier, prevention och nationella riktlinjer. Föreläsare: Marie Söderström Tillfälle 16 4/12 Våld i nära relationer Tid Föreläsare: Tove Corneliussen 4/12 Skyddande teknik Tid Hur kan vi som personal agera på bästa sätt i en hot- och våldssituation? Instruktörer: Anders Hallberg och Pontus Rotter Tillfälle 17 11/12 Pedagogik Heldag Pedagogiskt förhållningssätt i det dagliga arbetet med brukare som har en psykisk funktionsnedsättning. Föreläsare: Anders Kauffeldt 10

12 Delföreläsningsserie Plats: Ed Lokal: Utvecklingscenter i Dals-Eds kommun Man kan gå på halv eller heldag. Tid: och/eller och ev. avvikelse står vid aktuell aktivitet. Fika: Smörgås och kaffe/tea serveras från 08:30 samt fika under em. På grund av bristande intresse är 4/10 (Kris och trauma) och 15/10 (Äldres psykiska ohälsa) inställda. Tillfälle 1 28/11 Sömnstörning Tid Sömnbesvär är mycket vanligt bland befolkningen och har ökat under senare år. Sömnbesvär hänger ofta ihop med andra besvär som stress, ångest, depression och smärta. Vilken inverkan har sömnen på vår hälsa och strategier till att hantera ett stört sömnbeteende. Föreläsare: Marie Söderström 28/11 Ångesttillstånd Tid Vad är ångest, olika ångesttillstånd (störst fokus på OCD), hanteringsstrategier, prevention och nationella riktlinjer. Föreläsare: Marie Söderström Tillfälle 2 5/12 Våld i nära relationer Tid Föreläsare: Tove Corneliussen 5/12 Skyddande teknik Tid Hur kan vi som personal agera på bästa sätt i en hot- och våldssituation? Instruktörer: Anders Hallberg och Pontus Rotter 11

13 Anmälan till Föreläsningsserien i Vänersborg och till Ed Det finns en blankett på Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida som det går att skriva direkt i och den hittas på adressen nedan, kopiera och klistra in i adressfältet: Anmälningsdatum: Deltagarens namn: Tel: Arbetsgivare/arbetsplats: Yrke/befattning: E-postadress: Chefens namn: Tel: E-post: Tider om inte annat anges i kurskatalogen: Fm (Förmiddag) = kl Em (Eftermiddag) = kl Jag anmäler mig till nedanstående föreläsningar: Datum Fm/Em Föreläsningens namn Anmälan skickas till: E-post: Vanlig post: Kunskap gör skillnad, Vänerparken, Edsvägen 1 C, Vänersborg Fax: Tänk på att gå in på din mail ofta. 12

14 Övriga föreläsningar/teman I. Psykisk ohälsa hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar inom LSS Många brukare som har insatser via LSS har en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker och ofta finns det även kommunikationssvårigheter med i bilden. En dag inte bara för personal inom LSS verksamheter utan även för andra verksamheter där du som personal möter människor med kognitiva funktionsnedsättningar. Föreläsare: Margareta Lunde-Martinson, tidigare LSS-sjuksköterska inom kommunal verksamhet. 4/10 Plats: Vänerborg Vänerparken Lokal: Älvsborg Fika: Smörgås och kaffe/tea serveras från 08:30 samt fika under em. II. Öppna föreläsningar från högskolekurser på Högskolan Väst Lokal meddelas vid anmälan/bekräftelse av plats. Missbruk/beroende och psykiatrisk samsjuklighet 10/ Alkohol- och drogkunskap 17/ Missbruk och psykisk ohälsa 31/ Fm Evidensbaserade teorier och metoder Em Tidig upptäckt, kartläggning och bedömning 21/ Fm Återfallsprevention Em Motiverande samtal 5/ Samverkan 13

15 Psykisk ohälsa bland äldre 9/ Fm Kognitiv svikt hos äldre samt farmakologiska aspekter. Em Hot och våld i vård och omsorg om äldre med psykisk ohälsa. 23/ Att leva med psykisk funktionsnedsättning den äldre personen och den närstående. 6/ Fm Prevention av depression hos äldre. Em Beroende och missbruk hos äldre. III. Utbildningssatsning i Fyrbodal med inriktning barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar En rad föreläsningar och workshops anordnas under 2012 på olika platser i Fyrbodal. Förutom spännande och kunniga föreläsare kommer du att träffa företrädare för olika brukarorganisationer och personer från andra verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För mer information se länk : IV. Ytterligare tema Planering pågår för höst 2012 Dokumentation/standardvårdplan Svåra samtal/konflikthantering Familjeperspektiv 14

16 Föreläsare Serier och Teman Namn Peter Andersson Lind Mattias Carlsson Ebba Carlsson Stina Persson Sören Kampfors Kerstin Carlén Egon Rommedahl Fredrik Lundblad Marcus Nilsson Wolf Clarke Anders Kauffeldt Tanja Chrisensson Susanne Rolfner Suvanto Mikael Romild Johan Möller Maria Abelsson Martina Björklund Christer Johansson Anneli Jäderholm Lars Candler Inga-Lill Brodén Anna Werner Stjärnered Jonas Dahlgren Stefan Trollheden Rasken Andreasson Anita Larsson Marie Söderström Tove Corneliussen Anders Hallberg Pontus Rotter Margareta Lunde-Martinsson Arbetsplats NU-sjukvården Område Vuxenpsykiatri NU-sjukvården Område Vuxenpsykiatri NU-sjukvården Område Medicin Högskolan Väst Folktandvården Västra Götaland Folktandvården Västra Götaland Handledning & Utbildnings AB Sensus Sensus Frilansföreläsare (Tidigare NU-sjukvården Område Vuxenpsykiatri) Högskolan Väst Högskolan Väst Omvårdnadsinstitutet Karolinska Institutet (Tidigare Suicidprevention i Väst) Johan Möller Education AB Frilansföreläsare Attention Utbildning i samarbete med Inside team NU-sjukvården Område Vuxenpsykiatri Din partner Anneli Jäderholm IFS (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykiska sjukdomar) Trollhättan stad Ale kommun Jonas konsult Autism- och Aspergerföreningen Fyrbodal Verdandi Fyrstad Attention Uddevalla KBT - Centralen AB samt Stressmottagningen VKV (Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum om våld i nära relationer Borås självförsvar Utbildning Borås självförsvar Utbildning Smärtbojen 15

17 Kurser - Högskola I. Samtalet som verktyg (7,5 hp) Anmälningsstopp Samtalet är ett av de viktigaste verktygen i kommunikation med andra människor som under rätt förutsättningar kan leda till ett möte. Kursen handlar om såväl teoretiska perspektiv på professionella samtal, som praktiska övningar och uppgifter som anknyter till den egna yrkesrollen. Den här kursen ger en fördjupad kunskap mot kursen Konsten att samtala, 7,5 hp som hade en mer grundläggande inriktning. Behörig till den här kursen är du som har gått kursen Konsten att samtala eller har annan samtalsutbildning alt. erfarenhet av samtal genom ditt arbete. Innehåll: - relationer och socialt stöd - makt och etik - kommunikationsteori - empowerment - samtalsanalys - praktisk färdighetsträning Antal deltagare: 24 Utbildningsdagar: Start och datumen därefter är: 19/9, 20/9, 17/10, 18/10, 14/11, 15/11 och 6/12 Tid: Kursansvarig: Eva Heyman och Olof Wiedel Utbildningsgivare: Högskolan Väst i Trollhättan, Institutionen för individ och samhälle och omfattar 7,5 högskolepoäng, för vilka godkänd tentamen krävs alternativt så går det välja att istället erhålla ett kursintyg. Högskolebehörighet är inte ett krav för att delta i kursen (uppdragsutbildning). Lokal, tider och kursinformation meddelas i välkomstbrevet från Högskolan Väst ca 2 v innan kursstart. 16

18 II. Missbruk/beroende och psykiatrisk samsjuklighet (7,5 hp) Anmälningsstopp Personer som har ett missbruk eller beroende och en psykiatrisk störning eller sjukdom är en extra utsatt grupp. Samsjukligheten förvärrar både missbruket och de psykiska problemen och effekten av insatser kan gå förlorad på grund av missbruket eller den psykiska sjukdomen. Denna komplexitet kräver adekvat kompetens och samverkan mellan huvudmän. Innehåll: - teoretiska perspektiv - aktuell forskning - metodanvändning och evidens - nationella riktlinjer - samsjuklighet Antal deltagare: 25 Utbildningsdagar: Start och datumen därefter är: 12/9, 3/10, 10/10, 17/10, 31/10, 14/11, 21/11, 5 /12 och 12/12. Se s. 13 för information om vilka föreläsningar som erbjuds som öppna. Tid: Kursansvarig: Anna Henriksen och Sofie Lundström Utbildningsgivare: Högskolan Väst i Trollhättan, Institutionen för individ och samhälle i samarbete med Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur och omfattar 7,5 högskolepoäng, för vilka godkänd tentamen krävs alternativt så går det välja att istället erhålla ett kursintyg. Högskolebehörighet är inte ett krav för att delta i kursen (uppdragsutbildning). Lokal, tider och kursinformation meddelas i välkomstbrevet från Högskolan Väst ca 2 v innan kursstart. 17

19 III. Psykisk ohälsa bland äldre (7,5 hp) Anmälningsstopp En av de största utmaningarna som hälso- och sjukvården i Sverige står inför är äldre och dess psykiska hälsa. Antalet svenskar idag över 65 år är en ansenlig del av befolkningen och de äldre kommer att öka, därmed också antalet individer med psykisk ohälsa. Vad händer med de äldre personer som är svårt psykiskt sjuka och som ofta hamnar mitt emellan äldreomsorgen och psykiatrin, får de den hjälp de behöver och har rätt till? Inom de flesta verksamheter finns behov av att öka personalens kompetens kring äldres behov, vilket den här kursen syftar till. Innehåll: - Biologiska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar psykisk hälsa och ohälsa - Funktionsförändringar och besvär vid psykisk ohälsa hos äldre - Farmakologiska aspekter - Bemötande, omvårdnad och omsorg samt närståendestöd - Aktuell lagstiftning och samhällets stödinsatser - Riktlinjer och etiska ställningstaganden - Samverkan och teamarbete Antal deltagare: 30 st Utbildningsdagar: Start och datumen därefter är: 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12 med avslut Över jul/nyår är det egna studier. Heldagar. Se s. 14 för information om vilka föreläsningar som erbjuds som öppna. Kursansvariga: Agneta Hjelm och Mariella Niemi Utbildningsgivare: Högskolan Väst i Trollhättan, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur i samarbete med Institutionen för individ och samhälle och omfattar 7,5 högskolepoäng, för vilka godkänd tentamen krävs alternativt så går det välja att istället erhålla ett kursintyg. Högskolebehörighet är inte ett krav för att delta i kursen (uppdragsutbildning). Lokal, tider och kursinformation meddelas i välkomstbrevet från Högskolan Väst ca 2 v innan kursstart. 18

20 IV. Förbättringskunskap för chefer inom vård och omsorg (7,5 hp) Anmälningsstopp Att initiera eller att hörsamma idéer till förbättringsarbete är en viktig uppgift för dig som chef eller motsvarande (ledarfunktion, men som inte har en chefstjänst). Lyhördhet kombinerat med kunskap kring att leda och driva ett målinriktat och långsiktligt kvalitetsdrivet förbättringsarbete är något som den här kurser erbjuder. Innehåll: - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling - Kunskaper för att leda och förbättra system och processer inom en verksamhet - Förbättringskunskapens teori och praktik - Förändringspsykologi, motivationsskapande insatser och konflikthantering - Lärandestyrt förändringsarbete och reflektion - Utvärdering: Att mäta kvantitativa och kvalitativa effekter av förändringar - Utbildning och forskning som katalysatorer för förändring - Strategier för omvärldsbevakning och omvärldsanalys - Återhämtningsprocesser, sociala nätverk och etisk reflektion Antal deltagare: 25 Utbildningsdagar: Start och datumen därefter är: 21/9, 5/10, 26/10, 2/11, 16/11, 7/12, 14/12 med avslut Det kommer att vara både halv- och heldagar. Kursansvarig: Christer Sorbring Utbildningsgivare: Högskolan Väst i Trollhättan, Institutionen för individ och samhälle och omfattar 7,5 högskolepoäng, för vilka godkänd tentamen krävs alternativt så går det välja att istället erhålla ett kursintyg. Högskolebehörighet är inte ett krav för att delta i kursen (uppdragsutbildning). Lokal, tider och kursinformation meddelas i välkomstbrevet från Högskolan Väst ca 2 v innan kursstart. 19

21 V. Introduktion till International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Anmälningsstopp Det övergripande syftet med ICF är att erbjuda ett samlat och standardiserat språk samt en struktur för bedömning och dokumentation av hälsa ur ett funktionsperspektiv oavsett profession eller verksamhet. Man ser på kroppsfunktioner/strukturer, aktiviteter och delaktighet, vilket kopplas till omgivnings- och personfaktorer. På kursen lär vi ett gemensamt språk kring personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av stöd. Syftet är att underlätta samverkan och delaktighet samt tvärprofessionell journaldokumentation. Två personer med samma diagnos kan ha olika nivåer av funktionstillstånd. Antal deltagare: 20 Utbildningsdagar: 5 halvdagar i cirkelform med teori och övningar/hemuppgifter Datum/tid: 12/9, 19/9, 26/9 och 3/ / Till kursstart medtag: Till kursstarten medtag ICF manualen i sin helhet, Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ICF. Den finns att beställa alt. ladda ned från Socialstyrelsens hemsida, se den här länken: Lokaler på Högskolan Väst: Sal F 404 vid alla tillfällen utom 3/10 då det är sal F 413. Kursansvarig: Anders Kauffeldt Utbildningsgivare: Högskolan Väst Högskolebehörighet är inte ett krav för att delta i kursen (uppdragsutbildning). Efter avslutad kurs erhålls ett intyg. 20

22 Kurser - Privata aktörer I. MI-motiverande samtal Alla grundkurser är fulla, men det kan ev. bli återbudsplatser. Det finns några få platser kvar till fördjupningskursen. MI är en förändringsinriktad, brukarinriktad och ledande samtalsmetodik. MI används oftast inom livsstilsområdet för att öka brukarens egen vilja till förändring. Kursen innehåller teori och tillämpningsövningar. Man kan gå en grundkurs på tre dagar inkl. en fortsättningskurs på två dagar efter fullgjord grundkurs (detta räknas som hel grundkurs). Det finns även en fördjupningskurs på två dagar för dig som har fullgjort en grundkurs i MI för minst 1-3 månader sedan och vill fortsätta att utveckla dig inom området. Det finns antagningskriterier till fördjupningskursen och anmälningsproceduren går till så här: - Anmälan om intresse till projektledaren - Projektledaren bekräftar mottagandet av anmälan och lämnar kontaktuppgifter till kurshållaren - Intresserad deltagare kontaktar kurshållaren för att få vidare instruktioner för att säkra att angivna förkunskaper är aktuella och därmed säkra sin plats och erhålla en uppgift. Syftet med uppgiften är att förbereda både deltagare och kursledaren inför kursstart Antal deltagare: 12 personer i varje grundkurs och 24 personer i fördjupningskursen där det kommer att vara två utbildare. Fika ingår. Vänersborg, Vänerparken 8-16 Lokal: se skylt vid entrén. Grundkurs (Grupp 1): 11/9, 12/9, 13/9, 15/10 och 16/10 Grundkurs (Grupp 2): 9/10, 10/10, 11/10, 8/11 och 9/11 Fördjupningskurs (Grupp 3): 3/12 och 4/12 Grundkurs (Grupp 4): 6/12, 7/12 och 10/12 med avslut /2 och 5/2 Utbildningsgivare: Johan Möller Education AB. Deltagande vid varje tillfälle är en förutsättning för kursintyg. 21

23 II. Grundkurs i ESL (Ett Självständigt Liv) Det finns några få platser kvar till grupp 2. Utbildningen i ESL-pedagogik riktar sig till personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med människor med psykiska funktionsnedsättningar som leder till hinder i vardagen. Socialstyrelsen rekommenderar att Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten bör erbjuda social färdighetsträning enligt ESL-pedagogik till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har en nedsatt funktion i olika sociala färdigheter. Materialet till den här utbildningen bygger på en anpassning till svenska förhållanden och modellen kallas steg för steg. Modellen innehåller moduler som fokuserar på till exempel aktivitetsplanering, medicinering, symtom, vardagligt samtal med andra och konfliktlösning. Vid allt arbete med ESL-pedagogik betonas deltagarnas egen aktivitet och övning. Inom manualens ram knyts personligt relevanta tema. Modellen är enkel och uppskattas för sin pedagogiska struktur och för sina konkreta mål av de behandlare som använder den. Modellen kan användas i olika sammanhang såsom inom psykiatrisk vård, på boendeenheter eller inom dagverksamhet av olika slag. Träning enligt modellen leder till att sociala färdigheter förbättras samt att positiva och negativa symtom minskar. Insatsen kan ges individuellt eller i grupp. Det bästa resultatet nås av en kombination, alltså att de klienter som går i grupp också tar upp samma ämne individuellt med sin kontaktperson eller behandlare. Utbildningen omfattar tre utbildningsdagar. Dag ett och två innehåller: Introduktion till analys av psykiska funktionsnedsättningar - Övning av basfärdigheter (arbete med hemuppgifter, beteendeexperiment, problemlösning mm.) - Genomgång av arbetssätt och struktur Den tredje dagen innehåller: - Frågor och problem som dykt upp under deltagarnas inledande arbete Fortsatt övning av områden som medfört problem eller osäkerhet Deltagande vid varje tillfälle är en förutsättning för kursintyg. Antal deltagare: 22 Grupp 1: Avslutad Grupp 2: 21/11, 22/11 och 12/12 Tid: och fika serveras från Lokal: Vänerparken, Älvsborg Fika ingår. Kurshållare: Eva-Lena Borell (Leg. Arbetsterapeut) Utbildningsgivare: Borell psykologi & arbetsterapi AB. 22

24 Anmälan Anmälningsdatum: Det går bra att använda samma anmälningsblankett till flera föreläsningar/kurser om inte motiveringarna skiljer sig åt. Vänligen texta! Det finns en blankett på Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida som det går att skriva direkt i och den hittas på adressen nedan, kopiera och klistra in i adressfältet: Deltagare Namn och personnummer: Bostadsadress inkl postnummer: Arbetsgivare/arbetsplats: Yrke/befattning: Tfn: E-postadress: Deltagare Jag vill gå på denna/dessa föreläsningar/kurs: Jag behöver denna kunskap därför att: Chef Jag önskar att.. går på denna/dessa föreläsningar/kurs därför att: Chef namn: Tfn: E-post: Fyll i alla fält i anmälan och skicka via e-post eller post till: E-post: Postadress: Vårdsamverkan Fyrbodal Vänerparken, Edsvägen 1 C, Vänersborg Ärende: Kunskap gör skillnad Tel: Fax: Tänk på att gå in på din mail ofta. 23

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten

En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten En kurs räcker inte för att utveckla verksamheten Metodstöd vid förändringsarbete exemplet konsultativt arbetssätt Theresa Larsen 1 FoU i Väst/GR Första upplagan juni 2009 Layout: Infogruppen GR Text:

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Behovsanalys 2010:1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Behovsanalys 2010:1 Elisabeth Hassel Christoffer Martinelle Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund,

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Vid oro och vid misstanke

Vid oro och vid misstanke Vid oro och vid misstanke om ett barn far illa En halländsk handbok 2014 Denna handbok ersätter Handbok vid misstanke om som funnits sedan 2010. Taktisk nivå, barn unga och familj som gett uppdraget att

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter från Uppsala län Linnea Bruno Stiftelsen Allmänna Barnhuset - 1-2012 Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Sjukvårdsinformation. att skära sig. En stark reaktion på uppväxten. stora variationer i. orana behandlar svåra flickor

Sjukvårdsinformation. att skära sig. En stark reaktion på uppväxten. stora variationer i. orana behandlar svåra flickor stora variationer i kvalitetsarbetet # 1 Februari 2008 årg 2 Skandinavisk Sjukvårdsinformation orana behandlar svåra flickor från landsting till privat vård adad-forskning ger nya insikter att skära sig

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete

BUS BUS. Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter. Rekommendationer och stöd. Medicinskt programarbete 2005 BUS Program för barn och ungdomar med koncentrations- svårigheter Rekommendationer och stöd BUS Medicinskt programarbete Innehåll 1. Förord... 3 Del 1 - Kunskapsdel och lägesbeskrivning 2. Program

Läs mer

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen FoU-rapport 60:2009 Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Redaktörer Erica Byström & Mats Ericsson FoU Centrum för vård, omsorg

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer