Kunskap gör skillnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskap gör skillnad"

Transkript

1 Kunskap gör skillnad

2 Inbjudan till utbildning! Projekt Kunskap gör skillnad är ett projekt inom samverkansarenan Vårdsamverkan Fyrbodal. Ingående parter är Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmåls kommuner, NU sjukvården, primärvården samt Hälso- och sjukvårdsnämnderna. Utredningen Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006:100) påtalade brister i baskunskaper för att tillgodose de ofta mångskiftande behov som personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk sjukdom har. Regeringen tog beslut om en femårig kompetenssatsning och lämnade över inriktningen till Socialstyrelsen som utlyste medel för kompetenssatsning i samverkan. Satsningen avser att öka baskompetensen och samverkan inom psykiatri/socialpsykiatri hos personal inom Primärvård, NU-sjukvården Område Vuxenpsykiatri, Västra Götalands Regionens Rättspsykiatri samt Kommunerna för de som i första hand arbetar med vuxna människor där huvudproblematiken är psykiatrisk funktionsnedsättning. Personal i verksamheter som möter psykisk ohälsa hos personer med LSS beslut inkluderas också. Andra offentliga verksamheter som möter människor med psykisk funktionsnedsättning kan i mån av plats bli aktuella för satsningen. Aktuella yrkesgrupper för satsningen är i första hand baspersonal, vilket inkluderar skötare, vårdare, undersköterskor, boendestödjare, rehabiliterare och behandlingsassistenter. Andra yrkesgrupper som inbjudes är exempelvis sjuksköterskor, biståndshandläggare, socionomer och socialsekreterare samt enhetschefer. För frågor gällande utbildningssatsningen hör av er till: Projektadministratör: Charlotte Almkvist Hall: alt Projektledare: Sofia Sandersson: alt Projektledare: Georg Fischer: alt

3 Innehållsförteckning Sid Praktisk information 3-4 Utbildningslokaler Vägbeskrivning 5 Föreläsningsserie i Vänersborg 6-10 Delföreläsningsserie i Ed 11 Anmälan föreläsningsserie Vbg/Ed 12 Övriga föreläsningar/teman Föreläsare Serie och Tema 15 Kurser - Högskola Kurser - Privata aktörer Anmälan kurser 23 2

4 Praktisk information Det går än så länge bra att anmäla sig fortlöpande till vår och höst En hel del är under planering som framgår av kurskatalogen, men det pågår även diskussion kring ytterligare aktiviteter. Viss information saknas i katalogen och så fort det finns mer detaljer kommer dessa in i dokumentet. Utbildningsinsatserna som erbjudas är avgiftsfria, men eventuell vikariekostnad åligger respektive verksamhet och verksamhet debiteras (självkostnadspris) för uteblivande samt vid sent återbud där ingen annan kan ta platsen. Deltagarna uppmanas att höra av sig omgående till projektledaren/kurshållaren vid förhinder där en kollega inte har kunnat ta erbjuden plats för att erbjuda platsen till någon på kö. Anmälan görs via e-post, post eller fax med alla fält ifyllda av deltagare och chef, vänligen texta. Anmälningsblanketterna i kurskatalogen kan man inte skriva i, men följ anvisningarna så hittar ni skrivbara versioner. Mottagen anmälan bekräftas via e-post ill deltagare och/eller chef. Antagningsbesked e-postas till deltagare och/eller chef. Det är viktigt att ni skyndsamt bekräftar denna plats inom angivet datum annars mister ni platsen. Var noga med att du fyller i ärenderutan med vad ditt ärende avser. Deltagarförteckningar till kurser publiceras på Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida/kunskap gör skillnad/antagen till föreläsning/kurs se länk: FyrBoDal/Vi-arbetar-med/VUXEN-PSYKIATRI/Psykiatri-Projekt- Kunskap-gor-skillnad/#. Eventuell litteratur samt block och penna står respektive verksamhet för. Lunch ingår inte, däremot fika på förmiddag och eftermiddag frånsett vid kurser på Högskolan där man som deltagare får stå för detta själv. I närheten av alla utbildningslokaler finns restauranger och viss möjlighet att låna mikrovågsugn för medhavd mat. 3

5 Projekt Kunskap gör skillnad med dess styrgrupp och projektledaren kommer att svara för urval och gruppsammansättning. Det finns fördelar med att fler från samma verksamhet går samma utbildning och att personal från olika verksamheter får möjlighet till erfarenhetsutbyte. Det är inte givet att det är först till kvarn som gäller utan vi försöker få till en bra fördelning av grupperna. Föreläsningsmaterial, då det finnes eller där föreläsaren godkänner spridning, finns att hämta efter föreläsningarna på Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida. Ibland erhålls åhörarkopior på plats. När du har gått hela eller största delen av föreläsningsserien erhålls ett kursintyg. Längre kurser ger antingen kursintyg eller högskolepoäng, se vid respektive aktivitet vad som gäller. 4

6 Utbildningslokaler - Vägbeskrivning Ed Utvecklingscenter i Dals-Eds kommun För information om vägbeskrivning se: N.HTM Högskolan Väst Lokaler meddelas inför kursstart. Adress: Ligger vid busstorget i Trollhättans centrum och de flesta av parkeringsplatserna vid skolan kräver parkeringstillstånd, hör efter i receptionen efter en sådant som kombineras med avgift för dagen. För mer information se: Vänersborg - Residenset Lokal Biosalongen. Entrén från den sida torget ligger på. Anmäl din ankomst till receptionisten. Gratis parkering på Sanden, se maps.google.se. Adress: Residenset, Torget. För vägbeskrivning se: Vastra-Gotalandsregionen/Regionorganisationen/Har-hittar-du-oss--- Regionens-hus/ Vänersborg - Vänerparken Lokaler som används på Vänerparken är: Älvsborg, Bohuslän, Dalsland och Glöden. Adress: Vänerparken Edsvägen 1c med huvudingång ungefär i mitten på det stora huskomplexet med gul putsad fasad som ligger längs vägen. Utanför finns en skylt med FoUU - centrum Fyrbodal och det är en bild på en uggla på ytterdörren. Det finns både betal- och gratisparkeringar i närheten. För vägbeskrivning se: FyrBoDal/kontakt/Vagbeskrivning/ 5

7 Föreläsningsserie Plats: Vänerborg Vänerparken Lokal: Älvsborg Man kan gå valda teman eller hela serien. Tid: och/eller och ev. avvikelse står vid aktuell aktivitet. Fika: Smörgås och kaffe/tea serveras från 08:30 samt fika under em. 4/9 Lagar och Riskbedömningar Tid: I sin yrkesfunktion är det viktigt och nödvändigt att vara väl förtrogen med de lagar och andra styrdokument som gäller samt hålla sig uppdaterad. HSL, LPT, LRV och Tvång i öppenvård Föreläsare: Peter Andersson Lind Riskbedömningar (HCR:20, Patriark, Sara:Sv, Sam och Svr:20) Föreläsare: Mattias Carlsson 4/9 Hälsofrämjande aktiviteter Tid Vikten av att arbeta hälsofrämjande betonas ständigt i dagens samhälle. Patienter med psykisk funktionsnedsättning tenderar att ha en dålig fysisk hälsa och höga siffror av för tidig död. Ohälsosam livsstil så som dålig kost, fysisk inaktivitet, rökning och missbruk av droger påverkar individens hälsa negativt. Kost och Motion Föreläsare: Ebba Carlsson Tillfälle 2 11/9 Lagar forts. Tid SoL, LSS (störst fokus), LVU och LVM Föreläsare: Stina Persson 11/9 Hälsofrämjande aktiviteter forts. Tid Munhälsa Föreläsare: Kerstin Carlén Föreläsare: Sören Kampfors Tillfälle 3 18/9 Etik och människosyn Heldag Etik handlar om hur vi lever och om vilka värderingar som styr oss människor. Etiska dilemman är en del av livet, privat- som inom arbetslivet. Föreläsare: Egon Rommedahl 6

8 Tillfälle 4 25/9 Mångfald Heldag Ett fungerande mångfaldsarbete är en ständigt pågående process där alla perspektiv på mångfald som ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, religion med mera ingår. Den ökande mångfalden i samhället är en stor utmaning för organisationer och företag. Vad händer när vi möter nya medarbetare eller brukare som inte stämmer överens med normen? Skaffa dig en grundläggande kunskap i frågor som rör mångfald och diskriminering och arbeta för ett samhälle som genomsyras av respekten för allas lika värde och rättigheter. Föreläsare: Fredrik Lundblad och Marcus Nilsson Tillfälle 5 2/10 Kris och trauma Heldag Hur kan kris/trauma yttra sig och hur kan jag som personal ge stöd/vart hänvisa - erfarenheter från ett psykologperspektiv. Föreläsare: Wolf Clarke Tillfälle 6 9/10 Introduktion till ICF Tid ICF som ett hjälpmedel vid bedömning och dokumentation av kroppsfunktioner/strukturer, aktiviteter och delaktighet kopplat till omgivnings- och personfaktorer. ICF står för International Classification of Functioning, Disability and Health. Föreläsare: Anders Kauffeldt 9/10 Personlighetsstörningar Tid Personlighet, vad är en personlighetstörning, olika diagnoser, symtom, funktion, självskadebeteende, vård/behandling samt arbetsgruppens ev. konflikter. Föreläsare: Tanja Christensson Tillfälle 7 16/10 Äldres psykiska ohälsa Heldag Psykisk ohälsa bland äldre är vanligt, men uppmärksamheten på dessa äldre har varit liten. Att möta äldre personer med psykisk ohälsa - attityder, omvårdnad, omsorg och samverkan. Fm. teori och em. case. Föreläsare: Susanne Rolfner Suvanto 7

9 Tillfälle 8 23/10 Affektiva tillstånd Tid Olika diagnoser, samsjuklighet, symtom, funktion och vård/behandling samt nationella riktlinjer. Föreläsare: Mikael Romild 23/10 Suicidprevention Tid Föreläsare: Mikael Romild Tillfälle 9 30/10 Beroende/missbruk och psykiatrisk Samsjuklighet Heldag Tema för dagen: Marias berättelse om sin uppväxt ADHD missbruk Inre och yttre stöd Resurs för individ och samhälle. Föreläsare: Maria Abelsson Att leva med beroende/missbruk samtidigt som en psykisk funktionsnedsättning Föreläsare: Johan Möller Tillfälle 10 6/11 Grundkurs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Heldag Under dagen görs en genomgång av olika diagnoser inom NPF och vad funktionsnedsättningarna innebär, hur de skiljer sig åt, samt speciella svårigheter för de olika diagnoserna, kommunikation och bemötande. Föreläsare: Martina Björklund Tillfälle 11 13/11 Psykossjukdom Heldag Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktioner/resurser, vård/stöd inkl förebyggande hälsovård samt nationella riktlinjer, samverkan och bemötande. Teoridel samt erfarenheter från en brukare och information från Intresseföreningen för schizofreni och andra psykiska sjukdomar (IFS). Föreläsare: Christer Johansson Föreläsare: Anneli Jäderholm Att leva med psykossjukdom Föreläsare: Lars Candler - IFS 8

10 Tillfälle 12 15/11 Autism och Aspergers syndrom Heldag Vänersborg, Residenset - Biosalongen Autismspektrum är ett paraplybegrepp för Autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Människor med de här funktionsnedsättningarna har i olika grad svårt i kommunikationen med andra människor. Fm Tid Teori och kognitiva hjälpmedel vardagsstöd som gör skillnad Föreläsare: Inga-Lill Brodén och Anna Werner Stjärnered Em Att leva med Asperger Tid Föreläsare: Jonas Dahlgren Forts. teori Tid Föreläsare: Inga-Lill Brodén och Anna Werner Stjärnered Tillfälle 13 20/11 Anhörigperspektiv och brukarorganisationer Heldag Anhörigas betydelse och behov av stöd har alltmer uppmärksammats. Som personal behöver vi ökad kunskap för att kunna bemöta de anhöriga till de patienter/brukare vi möter. Fm Att vara anhörig Föreläsare: Stefan Trollheden En brukarorganisations arbete Föreläsare: Verdandi - Rasken Andreasson Föreläsare: Attention - Anita Larsson Em Att arbeta som anhörigstödsamordnare Föreläsare: Anette Westerlind Tillfälle 14 27/11 Vad är motivationsarbete? Heldag Föreläsare: Johan Möller 9

11 Tillfälle 15 29/11 Sömnstörning Tid Sömnbesvär är mycket vanligt bland befolkningen och har ökat under senare år. Sömnbesvär hänger ofta ihop med andra besvär som stress, ångest, depression och smärta. Vilken inverkan har sömnen på vår hälsa och strategier till att hantera ett stört sömnbeteende. Föreläsare: Marie Söderström 29/11 Ångesttillstånd Tid Vad är ångest, olika ångesttillstånd (störst fokus på OCD som står för Obsessive Compulsive Disorder), hanteringsstrategier, prevention och nationella riktlinjer. Föreläsare: Marie Söderström Tillfälle 16 4/12 Våld i nära relationer Tid Föreläsare: Tove Corneliussen 4/12 Skyddande teknik Tid Hur kan vi som personal agera på bästa sätt i en hot- och våldssituation? Instruktörer: Anders Hallberg och Pontus Rotter Tillfälle 17 11/12 Pedagogik Heldag Pedagogiskt förhållningssätt i det dagliga arbetet med brukare som har en psykisk funktionsnedsättning. Föreläsare: Anders Kauffeldt 10

12 Delföreläsningsserie Plats: Ed Lokal: Utvecklingscenter i Dals-Eds kommun Man kan gå på halv eller heldag. Tid: och/eller och ev. avvikelse står vid aktuell aktivitet. Fika: Smörgås och kaffe/tea serveras från 08:30 samt fika under em. På grund av bristande intresse är 4/10 (Kris och trauma) och 15/10 (Äldres psykiska ohälsa) inställda. Tillfälle 1 28/11 Sömnstörning Tid Sömnbesvär är mycket vanligt bland befolkningen och har ökat under senare år. Sömnbesvär hänger ofta ihop med andra besvär som stress, ångest, depression och smärta. Vilken inverkan har sömnen på vår hälsa och strategier till att hantera ett stört sömnbeteende. Föreläsare: Marie Söderström 28/11 Ångesttillstånd Tid Vad är ångest, olika ångesttillstånd (störst fokus på OCD), hanteringsstrategier, prevention och nationella riktlinjer. Föreläsare: Marie Söderström Tillfälle 2 5/12 Våld i nära relationer Tid Föreläsare: Tove Corneliussen 5/12 Skyddande teknik Tid Hur kan vi som personal agera på bästa sätt i en hot- och våldssituation? Instruktörer: Anders Hallberg och Pontus Rotter 11

13 Anmälan till Föreläsningsserien i Vänersborg och till Ed Det finns en blankett på Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida som det går att skriva direkt i och den hittas på adressen nedan, kopiera och klistra in i adressfältet: Anmälningsdatum: Deltagarens namn: Tel: Arbetsgivare/arbetsplats: Yrke/befattning: E-postadress: Chefens namn: Tel: E-post: Tider om inte annat anges i kurskatalogen: Fm (Förmiddag) = kl Em (Eftermiddag) = kl Jag anmäler mig till nedanstående föreläsningar: Datum Fm/Em Föreläsningens namn Anmälan skickas till: E-post: Vanlig post: Kunskap gör skillnad, Vänerparken, Edsvägen 1 C, Vänersborg Fax: Tänk på att gå in på din mail ofta. 12

14 Övriga föreläsningar/teman I. Psykisk ohälsa hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar inom LSS Många brukare som har insatser via LSS har en psykisk ohälsa som vi många gånger inte upptäcker och ofta finns det även kommunikationssvårigheter med i bilden. En dag inte bara för personal inom LSS verksamheter utan även för andra verksamheter där du som personal möter människor med kognitiva funktionsnedsättningar. Föreläsare: Margareta Lunde-Martinson, tidigare LSS-sjuksköterska inom kommunal verksamhet. 4/10 Plats: Vänerborg Vänerparken Lokal: Älvsborg Fika: Smörgås och kaffe/tea serveras från 08:30 samt fika under em. II. Öppna föreläsningar från högskolekurser på Högskolan Väst Lokal meddelas vid anmälan/bekräftelse av plats. Missbruk/beroende och psykiatrisk samsjuklighet 10/ Alkohol- och drogkunskap 17/ Missbruk och psykisk ohälsa 31/ Fm Evidensbaserade teorier och metoder Em Tidig upptäckt, kartläggning och bedömning 21/ Fm Återfallsprevention Em Motiverande samtal 5/ Samverkan 13

15 Psykisk ohälsa bland äldre 9/ Fm Kognitiv svikt hos äldre samt farmakologiska aspekter. Em Hot och våld i vård och omsorg om äldre med psykisk ohälsa. 23/ Att leva med psykisk funktionsnedsättning den äldre personen och den närstående. 6/ Fm Prevention av depression hos äldre. Em Beroende och missbruk hos äldre. III. Utbildningssatsning i Fyrbodal med inriktning barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar En rad föreläsningar och workshops anordnas under 2012 på olika platser i Fyrbodal. Förutom spännande och kunniga föreläsare kommer du att träffa företrädare för olika brukarorganisationer och personer från andra verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. För mer information se länk : IV. Ytterligare tema Planering pågår för höst 2012 Dokumentation/standardvårdplan Svåra samtal/konflikthantering Familjeperspektiv 14

16 Föreläsare Serier och Teman Namn Peter Andersson Lind Mattias Carlsson Ebba Carlsson Stina Persson Sören Kampfors Kerstin Carlén Egon Rommedahl Fredrik Lundblad Marcus Nilsson Wolf Clarke Anders Kauffeldt Tanja Chrisensson Susanne Rolfner Suvanto Mikael Romild Johan Möller Maria Abelsson Martina Björklund Christer Johansson Anneli Jäderholm Lars Candler Inga-Lill Brodén Anna Werner Stjärnered Jonas Dahlgren Stefan Trollheden Rasken Andreasson Anita Larsson Marie Söderström Tove Corneliussen Anders Hallberg Pontus Rotter Margareta Lunde-Martinsson Arbetsplats NU-sjukvården Område Vuxenpsykiatri NU-sjukvården Område Vuxenpsykiatri NU-sjukvården Område Medicin Högskolan Väst Folktandvården Västra Götaland Folktandvården Västra Götaland Handledning & Utbildnings AB Sensus Sensus Frilansföreläsare (Tidigare NU-sjukvården Område Vuxenpsykiatri) Högskolan Väst Högskolan Väst Omvårdnadsinstitutet Karolinska Institutet (Tidigare Suicidprevention i Väst) Johan Möller Education AB Frilansföreläsare Attention Utbildning i samarbete med Inside team NU-sjukvården Område Vuxenpsykiatri Din partner Anneli Jäderholm IFS (Intresseföreningen för schizofreni och andra psykiska sjukdomar) Trollhättan stad Ale kommun Jonas konsult Autism- och Aspergerföreningen Fyrbodal Verdandi Fyrstad Attention Uddevalla KBT - Centralen AB samt Stressmottagningen VKV (Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum om våld i nära relationer Borås självförsvar Utbildning Borås självförsvar Utbildning Smärtbojen 15

17 Kurser - Högskola I. Samtalet som verktyg (7,5 hp) Anmälningsstopp Samtalet är ett av de viktigaste verktygen i kommunikation med andra människor som under rätt förutsättningar kan leda till ett möte. Kursen handlar om såväl teoretiska perspektiv på professionella samtal, som praktiska övningar och uppgifter som anknyter till den egna yrkesrollen. Den här kursen ger en fördjupad kunskap mot kursen Konsten att samtala, 7,5 hp som hade en mer grundläggande inriktning. Behörig till den här kursen är du som har gått kursen Konsten att samtala eller har annan samtalsutbildning alt. erfarenhet av samtal genom ditt arbete. Innehåll: - relationer och socialt stöd - makt och etik - kommunikationsteori - empowerment - samtalsanalys - praktisk färdighetsträning Antal deltagare: 24 Utbildningsdagar: Start och datumen därefter är: 19/9, 20/9, 17/10, 18/10, 14/11, 15/11 och 6/12 Tid: Kursansvarig: Eva Heyman och Olof Wiedel Utbildningsgivare: Högskolan Väst i Trollhättan, Institutionen för individ och samhälle och omfattar 7,5 högskolepoäng, för vilka godkänd tentamen krävs alternativt så går det välja att istället erhålla ett kursintyg. Högskolebehörighet är inte ett krav för att delta i kursen (uppdragsutbildning). Lokal, tider och kursinformation meddelas i välkomstbrevet från Högskolan Väst ca 2 v innan kursstart. 16

18 II. Missbruk/beroende och psykiatrisk samsjuklighet (7,5 hp) Anmälningsstopp Personer som har ett missbruk eller beroende och en psykiatrisk störning eller sjukdom är en extra utsatt grupp. Samsjukligheten förvärrar både missbruket och de psykiska problemen och effekten av insatser kan gå förlorad på grund av missbruket eller den psykiska sjukdomen. Denna komplexitet kräver adekvat kompetens och samverkan mellan huvudmän. Innehåll: - teoretiska perspektiv - aktuell forskning - metodanvändning och evidens - nationella riktlinjer - samsjuklighet Antal deltagare: 25 Utbildningsdagar: Start och datumen därefter är: 12/9, 3/10, 10/10, 17/10, 31/10, 14/11, 21/11, 5 /12 och 12/12. Se s. 13 för information om vilka föreläsningar som erbjuds som öppna. Tid: Kursansvarig: Anna Henriksen och Sofie Lundström Utbildningsgivare: Högskolan Väst i Trollhättan, Institutionen för individ och samhälle i samarbete med Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur och omfattar 7,5 högskolepoäng, för vilka godkänd tentamen krävs alternativt så går det välja att istället erhålla ett kursintyg. Högskolebehörighet är inte ett krav för att delta i kursen (uppdragsutbildning). Lokal, tider och kursinformation meddelas i välkomstbrevet från Högskolan Väst ca 2 v innan kursstart. 17

19 III. Psykisk ohälsa bland äldre (7,5 hp) Anmälningsstopp En av de största utmaningarna som hälso- och sjukvården i Sverige står inför är äldre och dess psykiska hälsa. Antalet svenskar idag över 65 år är en ansenlig del av befolkningen och de äldre kommer att öka, därmed också antalet individer med psykisk ohälsa. Vad händer med de äldre personer som är svårt psykiskt sjuka och som ofta hamnar mitt emellan äldreomsorgen och psykiatrin, får de den hjälp de behöver och har rätt till? Inom de flesta verksamheter finns behov av att öka personalens kompetens kring äldres behov, vilket den här kursen syftar till. Innehåll: - Biologiska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar psykisk hälsa och ohälsa - Funktionsförändringar och besvär vid psykisk ohälsa hos äldre - Farmakologiska aspekter - Bemötande, omvårdnad och omsorg samt närståendestöd - Aktuell lagstiftning och samhällets stödinsatser - Riktlinjer och etiska ställningstaganden - Samverkan och teamarbete Antal deltagare: 30 st Utbildningsdagar: Start och datumen därefter är: 25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12 med avslut Över jul/nyår är det egna studier. Heldagar. Se s. 14 för information om vilka föreläsningar som erbjuds som öppna. Kursansvariga: Agneta Hjelm och Mariella Niemi Utbildningsgivare: Högskolan Väst i Trollhättan, Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur i samarbete med Institutionen för individ och samhälle och omfattar 7,5 högskolepoäng, för vilka godkänd tentamen krävs alternativt så går det välja att istället erhålla ett kursintyg. Högskolebehörighet är inte ett krav för att delta i kursen (uppdragsutbildning). Lokal, tider och kursinformation meddelas i välkomstbrevet från Högskolan Väst ca 2 v innan kursstart. 18

20 IV. Förbättringskunskap för chefer inom vård och omsorg (7,5 hp) Anmälningsstopp Att initiera eller att hörsamma idéer till förbättringsarbete är en viktig uppgift för dig som chef eller motsvarande (ledarfunktion, men som inte har en chefstjänst). Lyhördhet kombinerat med kunskap kring att leda och driva ett målinriktat och långsiktligt kvalitetsdrivet förbättringsarbete är något som den här kurser erbjuder. Innehåll: - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling - Kunskaper för att leda och förbättra system och processer inom en verksamhet - Förbättringskunskapens teori och praktik - Förändringspsykologi, motivationsskapande insatser och konflikthantering - Lärandestyrt förändringsarbete och reflektion - Utvärdering: Att mäta kvantitativa och kvalitativa effekter av förändringar - Utbildning och forskning som katalysatorer för förändring - Strategier för omvärldsbevakning och omvärldsanalys - Återhämtningsprocesser, sociala nätverk och etisk reflektion Antal deltagare: 25 Utbildningsdagar: Start och datumen därefter är: 21/9, 5/10, 26/10, 2/11, 16/11, 7/12, 14/12 med avslut Det kommer att vara både halv- och heldagar. Kursansvarig: Christer Sorbring Utbildningsgivare: Högskolan Väst i Trollhättan, Institutionen för individ och samhälle och omfattar 7,5 högskolepoäng, för vilka godkänd tentamen krävs alternativt så går det välja att istället erhålla ett kursintyg. Högskolebehörighet är inte ett krav för att delta i kursen (uppdragsutbildning). Lokal, tider och kursinformation meddelas i välkomstbrevet från Högskolan Väst ca 2 v innan kursstart. 19

21 V. Introduktion till International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) Anmälningsstopp Det övergripande syftet med ICF är att erbjuda ett samlat och standardiserat språk samt en struktur för bedömning och dokumentation av hälsa ur ett funktionsperspektiv oavsett profession eller verksamhet. Man ser på kroppsfunktioner/strukturer, aktiviteter och delaktighet, vilket kopplas till omgivnings- och personfaktorer. På kursen lär vi ett gemensamt språk kring personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av stöd. Syftet är att underlätta samverkan och delaktighet samt tvärprofessionell journaldokumentation. Två personer med samma diagnos kan ha olika nivåer av funktionstillstånd. Antal deltagare: 20 Utbildningsdagar: 5 halvdagar i cirkelform med teori och övningar/hemuppgifter Datum/tid: 12/9, 19/9, 26/9 och 3/ / Till kursstart medtag: Till kursstarten medtag ICF manualen i sin helhet, Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa ICF. Den finns att beställa alt. ladda ned från Socialstyrelsens hemsida, se den här länken: Lokaler på Högskolan Väst: Sal F 404 vid alla tillfällen utom 3/10 då det är sal F 413. Kursansvarig: Anders Kauffeldt Utbildningsgivare: Högskolan Väst Högskolebehörighet är inte ett krav för att delta i kursen (uppdragsutbildning). Efter avslutad kurs erhålls ett intyg. 20

22 Kurser - Privata aktörer I. MI-motiverande samtal Alla grundkurser är fulla, men det kan ev. bli återbudsplatser. Det finns några få platser kvar till fördjupningskursen. MI är en förändringsinriktad, brukarinriktad och ledande samtalsmetodik. MI används oftast inom livsstilsområdet för att öka brukarens egen vilja till förändring. Kursen innehåller teori och tillämpningsövningar. Man kan gå en grundkurs på tre dagar inkl. en fortsättningskurs på två dagar efter fullgjord grundkurs (detta räknas som hel grundkurs). Det finns även en fördjupningskurs på två dagar för dig som har fullgjort en grundkurs i MI för minst 1-3 månader sedan och vill fortsätta att utveckla dig inom området. Det finns antagningskriterier till fördjupningskursen och anmälningsproceduren går till så här: - Anmälan om intresse till projektledaren - Projektledaren bekräftar mottagandet av anmälan och lämnar kontaktuppgifter till kurshållaren - Intresserad deltagare kontaktar kurshållaren för att få vidare instruktioner för att säkra att angivna förkunskaper är aktuella och därmed säkra sin plats och erhålla en uppgift. Syftet med uppgiften är att förbereda både deltagare och kursledaren inför kursstart Antal deltagare: 12 personer i varje grundkurs och 24 personer i fördjupningskursen där det kommer att vara två utbildare. Fika ingår. Vänersborg, Vänerparken 8-16 Lokal: se skylt vid entrén. Grundkurs (Grupp 1): 11/9, 12/9, 13/9, 15/10 och 16/10 Grundkurs (Grupp 2): 9/10, 10/10, 11/10, 8/11 och 9/11 Fördjupningskurs (Grupp 3): 3/12 och 4/12 Grundkurs (Grupp 4): 6/12, 7/12 och 10/12 med avslut /2 och 5/2 Utbildningsgivare: Johan Möller Education AB. Deltagande vid varje tillfälle är en förutsättning för kursintyg. 21

23 II. Grundkurs i ESL (Ett Självständigt Liv) Det finns några få platser kvar till grupp 2. Utbildningen i ESL-pedagogik riktar sig till personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med människor med psykiska funktionsnedsättningar som leder till hinder i vardagen. Socialstyrelsen rekommenderar att Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten bör erbjuda social färdighetsträning enligt ESL-pedagogik till personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som har en nedsatt funktion i olika sociala färdigheter. Materialet till den här utbildningen bygger på en anpassning till svenska förhållanden och modellen kallas steg för steg. Modellen innehåller moduler som fokuserar på till exempel aktivitetsplanering, medicinering, symtom, vardagligt samtal med andra och konfliktlösning. Vid allt arbete med ESL-pedagogik betonas deltagarnas egen aktivitet och övning. Inom manualens ram knyts personligt relevanta tema. Modellen är enkel och uppskattas för sin pedagogiska struktur och för sina konkreta mål av de behandlare som använder den. Modellen kan användas i olika sammanhang såsom inom psykiatrisk vård, på boendeenheter eller inom dagverksamhet av olika slag. Träning enligt modellen leder till att sociala färdigheter förbättras samt att positiva och negativa symtom minskar. Insatsen kan ges individuellt eller i grupp. Det bästa resultatet nås av en kombination, alltså att de klienter som går i grupp också tar upp samma ämne individuellt med sin kontaktperson eller behandlare. Utbildningen omfattar tre utbildningsdagar. Dag ett och två innehåller: Introduktion till analys av psykiska funktionsnedsättningar - Övning av basfärdigheter (arbete med hemuppgifter, beteendeexperiment, problemlösning mm.) - Genomgång av arbetssätt och struktur Den tredje dagen innehåller: - Frågor och problem som dykt upp under deltagarnas inledande arbete Fortsatt övning av områden som medfört problem eller osäkerhet Deltagande vid varje tillfälle är en förutsättning för kursintyg. Antal deltagare: 22 Grupp 1: Avslutad Grupp 2: 21/11, 22/11 och 12/12 Tid: och fika serveras från Lokal: Vänerparken, Älvsborg Fika ingår. Kurshållare: Eva-Lena Borell (Leg. Arbetsterapeut) Utbildningsgivare: Borell psykologi & arbetsterapi AB. 22

24 Anmälan Anmälningsdatum: Det går bra att använda samma anmälningsblankett till flera föreläsningar/kurser om inte motiveringarna skiljer sig åt. Vänligen texta! Det finns en blankett på Vårdsamverkan Fyrbodals hemsida som det går att skriva direkt i och den hittas på adressen nedan, kopiera och klistra in i adressfältet: Deltagare Namn och personnummer: Bostadsadress inkl postnummer: Arbetsgivare/arbetsplats: Yrke/befattning: Tfn: E-postadress: Deltagare Jag vill gå på denna/dessa föreläsningar/kurs: Jag behöver denna kunskap därför att: Chef Jag önskar att.. går på denna/dessa föreläsningar/kurs därför att: Chef namn: Tfn: E-post: Fyll i alla fält i anmälan och skicka via e-post eller post till: E-post: Postadress: Vårdsamverkan Fyrbodal Vänerparken, Edsvägen 1 C, Vänersborg Ärende: Kunskap gör skillnad Tel: Fax: Tänk på att gå in på din mail ofta. 23

Kunskap gör skillnad

Kunskap gör skillnad Kunskap gör skillnad 2012-11-15 Inbjudan till utbildning! Projekt Kunskap gör skillnad är ett projekt inom samverkansarenan Vårdsamverkan Fyrbodal. Ingående parter är Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lilla

Läs mer

Inbjudan till utbildning!

Inbjudan till utbildning! Inbjudan till utbildning! Projekt Kunskap gör skillnad är ett projekt inom samverkansarenan Vårdsamverkan FyrBoDal. Ingående parter är Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal,

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Grunden en kompetensutveckling för Dig som arbetar inom den kommunala socialpsykiatrin, inom IFO och inom den vuxenpsykiatriska specialistpsykiatrin

Grunden en kompetensutveckling för Dig som arbetar inom den kommunala socialpsykiatrin, inom IFO och inom den vuxenpsykiatriska specialistpsykiatrin Grunden en kompetensutveckling för Dig som arbetar inom den kommunala socialpsykiatrin, inom IFO och inom den vuxenpsykiatriska specialistpsykiatrin I oktober 2013 startar vi återigen en grundutbildning/kontaktmannautbildning

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs

Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Riskbruk, missbruk och beroende baskurs Under våren 2015 kommer en uppdatering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården att presenteras. Denna kurs bygger på kunskaper

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik

Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Riskbruk, missbruk och beroende, Kunskap till praktik Nationell baskurs Under våren 2014 genomförs basutbildningen Riskbruk, missbruk och beroende Kunskap till praktik för sjätte gången i Västerbotten.

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriskt Utvecklingscentrum Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriskt Utvecklingscentrum Vår- och höstterminen 2010 Besöksadress Postadress Telefon 040 39 13 14 Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriskt Utvecklingscentrum Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriskt Utvecklingscentrum Vår- och höstterminen 2011 Besöksadress Postadress Telefon 040 39 13 14 Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Validand och valideringshandledare

Validand och valideringshandledare Validering av kurs: Psykiatri 1 (100p) Fördjupad kunskapskartläggning Validand och valideringshandledare Validand Mejladress Telefon Särskilda behov Valideringspedagog Mejladress Aktuella veckor för teoretisk

Läs mer

Högskolan Väst. Kurs för personliga assistenter Lektionsplan 2017

Högskolan Väst. Kurs för personliga assistenter Lektionsplan 2017 Kurs för personliga assistenter Lektionsplan 2017 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

PRIO (Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa) satsningen

PRIO (Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa) satsningen PRIO (Plan för riktade insatser inom psykisk ohälsa) satsningen 2012-2016 PRIO är regeringens satsning för att förbättra livssituationen för personer med psykisk ohälsa. De prioriterade målgrupperna är

Läs mer

Satsning på psykiatrikompetens. En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012

Satsning på psykiatrikompetens. En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012 En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012 STIMULANSMEDEL Via socialstyrelsen 2009 2012 för; Ökad psykiatrikompetens hos personal som möter människor med

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11

ADHD coaching. Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 ADHD coaching Föreläsare: Lasse Andersson Datum: 2012-10-11 Hur stöttar vi personer med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) i deras vardag? Lasse utgår ifrån en coaching baserad modell som bygger på

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta

Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev ) SOSFS 2015:8 BUP. Delmål SOSFS 2015:8. Kurs. SOSFS 2008:17 14, 16, 17 Den specialistkompetenta Delmål - Kompetenskrav - Kursförslag (rev 2016.05.27) SOSFS 2015:8 BUP Delmål SOSFS 2015:8 Delmål a1 Medarbetarskap, ledarskap pedagogik Delmål a2 Etik, mångfald jämlikhet Delmål a5 Medicinsk vetenskap

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI

BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI BASUTBILDNING NEUROPSYKIATRI Nacka hösten 2017 Vad handlar utbildningen om? Grundutbildning i neuropsykiatrisk funktionsvariation hos barn och vuxna Diagnostik Styrkor och svårigheter Bemötande, kommunikation

Läs mer

Att åldras med utvecklingsstörning

Att åldras med utvecklingsstörning 2015-02-20 15/25 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att åldras med utvecklingsstörning BAKGRUND Personer med utvecklingsstörning

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2017 Stockholm

Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2017 Stockholm Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2017 Stockholm Stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa, 7,5 högskolepoäng Inledning Psykisk ohälsa

Läs mer

Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng

Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng Studiehandledning Att leda och arbeta utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, 7,5 högskolepoäng Länkar till kursplan, litteraturlista, studiehandledning, lektionssalar etc. finns till vänster

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/2 & 14/5, Göteborg 26/3 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 10/4, Göteborg 15/4 KONDUKTIV PEDAGOGIK

Läs mer

PSYKIATRI. Ämnets syfte

PSYKIATRI. Ämnets syfte PSYKIATRI Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete vid psykiska sjukdomar. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska

Utbildningens mål och inriktning. Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Utbildningens mål och inriktning Yrkesroll Demensspecialiserad undersköterska Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om olika former av demenssjukdomar och deras konsekvenser för individen

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström.

Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Författare: Inger Andersson Höglund och Britt Hedman Ahlström. Studiehandledning för kursen Samhällsbaserad psykiatri, 100 poäng. Studiehandledningen utgår från boken Samhällsbaserad psykiatri 2012 Studiehandledningen får kopieras. För mer information kontakta: Anja

Läs mer

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland

Habilitering inom BUP. Maria Unenge Hallerbäck Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Habilitering inom BUP Överläkare, med dr Landstinget i Värmland Neuropsykiatrisk behandling och habilitering inom BUP i Värmland Att begränsa symtom och förebygga psykisk ohälsa vid ASD Psykiatrisk problematik

Läs mer

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson Utbildning Humanistisk behandlingspedagog Distansutbildning. Individuellt upplägg där vi validerar förvärvad kunskap hos de studerande och därefter skräddarsyr en utbildning på 40-80 veckor. Vid fullföljd

Läs mer

Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag

Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag Nationell konferens om kompetens 2014 Nya publikationer och uppdrag Ulla Essén Annika Jalap Hermanson 2014-05-21 Några nya publikationer från Socialstyrelsen Allmänna råd och meddelandeblad Allmänna råd

Läs mer

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem

Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Vård- och behandlingshem Genomgång --9 Vård- och behandlingshem Behandling och rehabilitering av psykiskt sjuka och/eller psykiskt funktionshindrade vid vård- och behandlingshem Avdelningen för hälso-

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder

Socialstyrelsens författningssamling. Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder SOSFS 2008:32 (S) Allmänna råd Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som avser personer med funktionshinder Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

Prio-projektet, ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH

Prio-projektet, ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH Prio-projektet, ett samverkansprojekt mellan psykiatrin ÖLL, Regionförbundet Örebro och NSPH Inbjudan Tema 1, Kognitiva funktionsnedsättningar i ett neuropsykiatriskt och psykiatriskt perspektiv samt samverkan,

Läs mer

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14)

Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Inventering av förekommande interventionstyper och samverkansavtal inom landets nio rättspsykiatriska kliniker.(2013-14) Varje huvudman har resurser runt missbruksproblematik och psykiatrin har självfallet

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Introduktionskurs 404. Bakgrund och syften med ICF* Den biopsykosociala arbetsmodellen. Klassifikation, kodning och bedömning

Introduktionskurs 404. Bakgrund och syften med ICF* Den biopsykosociala arbetsmodellen. Klassifikation, kodning och bedömning ICF- FRÅN GRUNDEN Introduktionskurs 404 Bakgrund och syften med ICF* Den biopsykosociala arbetsmodellen Klassifikation, kodning och bedömning Praktisk tillämpning baserad på patientfall: Genomförande-,

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

K OGNUS. Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012

K OGNUS. Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012 Avslutningskonferens 29 maj 2013 Konstakademin Kognus - ett länsövergripande samarbetsprojekt 2009-2012 Stockholms Läns Landsting Norra Stockholms psykiatri (projektägare) Transkulturellt Centrum Kommuner

Läs mer

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar!

Välkommen till höstterminen med Attentions cafékvällar! Uppsala Augusti 2012 Innehåll Kalendarium... sid 1 Höstens cafékvällar... sid 1 Inbjudan till kurs om brukarrevision... sid 2 Inbjudan till föräldrautbildning via VITS... sid 4 Kurser i NPHS:regi... sid

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

Hälsokällan 2008 Redogörelse av verksamheten

Hälsokällan 2008 Redogörelse av verksamheten Hälsokällan 2008 Redogörelse av verksamheten 2008 - Föräldrastöd och livskunskap är en vinst för barnen Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsokällan en verksamhet med barn och ungdomars hälsa

Läs mer

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017 Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola Start augusti 2017 Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till

Läs mer

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar 2014-12-01 15/24 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar BAKGRUND

Läs mer

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling PSYKIATRI 2 Innehåll 1 Människans psyke Teorier om människans psykiska utveckling Sigmund Freuds teori om utveckling Erik H. Eriksons teori om utveckling Daniel N. Sterns teori om barnets självutveckling

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Gunilla Cruce Socionom, Dr Med Vet POM-teamet & Vårdalinstitutet Samsjuklighet förekomst någon gång under livet ECA-studien

Läs mer

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Allmän palliativ vård Det här arbetsmaterialet riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer i livets slutskede som har palliativa vårdbehov samt

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Studiehandledning till. Psykiatri 2, Sanoma Utbildning. Författare: Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström

Studiehandledning till. Psykiatri 2, Sanoma Utbildning. Författare: Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Studiehandledning till Psykiatri 2, Sanoma Utbildning Studiehandledningen tar upp innehållet i de 16 kapitlen i boken som är skriven för programfördjupningen Psykiatri 2 gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram.

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning.

Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studiehandledning till Psykiatri av Inger Andersson Höglund, Britt Hedman Ahlström Bonnier Utbildning. Studieenheter utgår från målen för kursen. Studiehandledningen hjälper den studerande att nå målen

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Psykologi 25 yh poäng

Psykologi 25 yh poäng Psykologi 25 yh poäng Beskrivning: Den studerande ska ha kunskaper om människans normala psykologiska utveckling samt beteende, tänkande, känsloliv och handlande utifrån psykologiska perspektiv. Den studerande

Läs mer

DSKN15 Primärvård, verksamhetsförlagd utbildning

DSKN15 Primärvård, verksamhetsförlagd utbildning 1 (5) Nämnden för omvårdnadsutbildning (NOU) DSKN15 Primärvård, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A1F) Allmänna uppgifter Huvudområde Omvårdnad Ämne Primärvård Typ av

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

Sahlgrenska akademin: Kurs i Psykiatri 18/4 2016 2/6 2016 Vecka 16 / Kursvecka 1

Sahlgrenska akademin: Kurs i Psykiatri 18/4 2016 2/6 2016 Vecka 16 / Kursvecka 1 Sahlgrenska akademin: Kurs i Psykiatri 18/4 2016 2/6 2016 Vecka 16 / Kursvecka 1 = obligatoriskt moment er:, Vita stråket 12, 1 tr upp Måndag 18/4 Tisdag 19/4 Onsdag 20/4 Torsdag 21/4 Fredag 22/4 8:30-9:30

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa

Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Utvecklingsråd personer med psykisk ohälsa Tid:, 8.30 10.20 Plats: Blår rummet, Solhem, Primärvårdskansliet, plan 8 Närvarande: Bertil Martinsson Bengt-Arne Andersson Catherine Larsson Gunilla Bothén Primärvården,

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Nämnden för omvårdnadsutbildning att gälla från och med , höstterminen 2016. Medicinska fakulteten DSKN43, Barns och ungdomars hälsa och ohälsa, 13,5 högskolepoäng Health and Ill-Health in Children and Adolescents, 13.5 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam. kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap

Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam. kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap Varmt välkomna! Tvärprofessionella samverkansteam kring psykisk skörhet/ sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap Charlotte Luptovics Larsson Barnsamordnare, Handledare Leg. Sjuksköterska Lagstiftning

Läs mer

Studiehandledningen består av följande sex (6) studieenheter: 1. Begrepp inom rehabilitering och habilitering

Studiehandledningen består av följande sex (6) studieenheter: 1. Begrepp inom rehabilitering och habilitering Studiehandledning till Rehabilitering och habilitering av Stefan Caplan och Hannu Sparre, Andra upplagan, andra tryckningen, Bonnier Utbildning 2010. Best.nr. 622-7996-7 Denna studiehandledning omfattar

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer

En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer BASUT En utbildning för baspersonal inom psykiatrin och socialpsykiatrin i Halland. I samverkan med brukar- och närståendeorganisationer En nationell satsning Pengar från Socialstyrelsen Gemensam ansökan

Läs mer

Nya ST. målbeskrivningen från SPF mm

Nya ST. målbeskrivningen från SPF mm Nya ST målbeskrivningen från SPF mm Michael Andresen Studierektor 019-6025623 michael.andresen@orebroll.se Nya ST 21 delmål Medicinsk kompetens: (12 delmål) Kommunikativ kompetens (3 delmål) Ledarskapskompetens

Läs mer

Blånader, rus och silverhår En utbildningsdag om att möta äldre kring missbruk, riskbruk och våld i nära relationer

Blånader, rus och silverhår En utbildningsdag om att möta äldre kring missbruk, riskbruk och våld i nära relationer Blånader, rus och silverhår En utbildningsdag om att möta äldre kring missbruk, riskbruk och våld i nära relationer Ett gott och kunnigt bemötande, där vi vågar se också det som kan vara svårt att tala

Läs mer

Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik

Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik för Fyrbodals kommuner och Lilla Edet Därför behövs utbildningar... De senaste åren har

Läs mer

Kurskatalog - Uppdragsutbildning

Kurskatalog - Uppdragsutbildning Kurskatalog - Uppdragsutbildning Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Hösten 2010 Skapad av: Harrieth Thunberg Sjöström & Annika Johansson/Sept 2009 Innehåll & kurser SFS 2002:760 Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad

Ett Drogfritt Liv i Kristianstad Behovet är stort Behovet av att öka människors medvetenhet om hur beroende, missbruk och droger styr och begränsar oss som individer är stort. Inte minst med tanke på ökande alkoholkonsumtion för både

Läs mer

Migration och familjeperspektiv 7,5 högskolepoäng avancerad nivå Vt 2017 Stockholm

Migration och familjeperspektiv 7,5 högskolepoäng avancerad nivå Vt 2017 Stockholm Migration och familjeperspektiv 7,5 högskolepoäng avancerad nivå Vt 2017 Stockholm Migration och familjeperspektiv, 7,5 högskolepoäng En tvärprofessionell utbildning för personal inom hälso- och sjukvård

Läs mer

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Kurser inom områdena demens och anhörigstöd vid Geriatriska kliniken och Kunskapscentrum för geriatrik, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2015 Höstterminen 2016 Hej! I din hand har du ett

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

-Stöd för styrning och ledning

-Stöd för styrning och ledning -Stöd för styrning och ledning Första nationella riktlinjerna inom området Lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni Ett underlag

Läs mer