LJUNGBYHED AIR BUSINESS & EVENT. Anders Svensson, Peab AB Ordförande i samarbetsinitiativet Ljungbyhed Air

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LJUNGBYHED AIR BUSINESS & EVENT. Anders Svensson, Peab AB Ordförande i samarbetsinitiativet Ljungbyhed Air anders.svensson@peab."

Transkript

1 PROSPEKT

2 LJUNGBYHED AIR BUSINESS & EVENT Anders Svensson, Peab AB Ordförande i samarbetsinitiativet Ljungbyhed Air Bengt Svensson, Klippans kommun Lennart Svensson, Region Skåne LJUNGBYHED AIR EDUCATION & TRAINING Michael Johansson, Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet Mikael Johansson, Klippans kommuns gymnasieskola Flygteknik LJUNGBYHED AIR RESEARCH Per-Göran Nilsson, Lunds universitet ljungbyhedair.se

3 LJUNGBYHED AIR SKANDINAVISK SAMARBETSARENA FÖR UTBILDNING, UTVECKLING OCH UPPLEVELSER KRING LUFT OCH FLYG Ljungbyhed Air är ett konsortiesamarbete mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Samarbetet ger rätt förutsättningar för helt ny utbildning, helt ny forskning och helt nya verksamheter som tillsammans positionerar det europeiskt sett unika flyg- och luftområdet kring Ljungbyheds flygplats. Rätt förutsättningar både attraherar och engagerar nationella och internationella aktörer inom flyg och luft. Det är konsortiets övertygelse etableras därför ett samarbete kring flyg och luft med ambitionen att kombinera föreningsverksamhet, bolag och forskningscentrum under ett och samma namn Ljungbyhed Air. Manifestation 7 maj 2012 Måndag 7 maj 2012 samlades de inledande aktörerna Peab, Lunds universitet, Region Skåne och Klippans kommun för att manifestera att ett mångårigt samarbete nu övergår i reell etableringsfas, där aktörerna gemensamt beslutat finansiera startskottet för Ljungbyhed Air. Målet är att gemensamt forma ett kreativt utbildnings- och utvecklingscenter för skandinaviska verksamheter inom luft och flyg. Ljungbyhed Air erbjuder möjlighet att etablera kontakter och möta samarbetspartners i ett samlat modernt och anpassat center för affärsverksamhet, utbildning och forskning. Ljungbyheds flygplats är redan idag en Campusmiljö för både högskolestuderande och gymnasieelever inom flyg och flygteknik. Här finns grunden till ett center med anpassade kontorslokaler, konferens- och utbildningssalar, flyghangarer, två parallella flyglandningsbanor och grönområden för stora arrangemang. Ljungbyhed Air vill på sikt även erbjuda skräddarsydda konferenser, events, spektakulära upplevelser och hisnande äventyr både i flygplanssimulatorer och direkt i luften. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 3

4 2012 ÄR VI FYRA 2020 ETT INTERNATIONELLT NAV Aktörernas engagemang sätter avtryck och gör visionen verklig. Ljungbyheds flygplats är redan en nationell plattform för pilot- och flygteknisk utbildning med högsta kvalitetsnivå. Tillsammans med offentliga aktörer, näringsliv och akademi finns därmed realistiska förutsättningar att redan inom några år forma ett kraftfullt utvecklingscenter med en kreativ och attraktiv miljö för forskare, företag och aktörer som agerar inom flyg och luft. Målet är att positionera Ljungbyheds flygplats som ett internationellt utvecklingscenter inom flyg och luft. Inom fem år skandinavisk position. Inom tio år internationell position. Idag är vi fyra. Här finns plats för många fler. Peab ser sitt deltagande som en viktig del i bolagets ambition att vara Nordens samhällsbyggare. Peab har även möjlighet att driva, utveckla och attrahera andra bolag till livskraftiga och framgångsrika aktiviteter med fokus på utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg. Lunds universitet skapar förutsättningar för att kombinera akademisk och yrkesorienterad trafikflygutbildning med forskning, i samarbete med privata och offentliga aktörer. Genom samarbete och nya utbildnings- och forskningskombinationer skapas en unik tvärvetenskaplig miljö. Universitetet medverkar därmed aktivt till att förstärka samarbetsarenan Ljungbyhed Air och dess varumärke, såväl nationellt som internationellt. Region Skåne deltar i initiativet med utgångspunkten att som regional företrädare agera nationell samordnare med uppdrag att etablera, driva och utveckla ett på sikt internationellt samarbete kring utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg. Region Skåne har även en viktig regional roll att stimulera samarbeten som är av vikt för regionen, som verksamheten vid Ljungbyhed. Klippans kommun deltar i initiativet med utgångspunkt att stärka och utveckla utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg vid Ljungbyhed med fokus på utbildningsplatsen som sådan, men även genom att stimulera nyetablering och stärka redan befintliga verksamheter. MÅNDAG 7 MAJ 2012 SAMLADES DE INLEDANDE AKTÖRERNA PEAB, LUNDS UNIVERSITET, REGION SKÅNE OCH KLIPPANS KOMMUN FÖR ATT MANIFESTERA ATT ETT MÅNGÅRIGT SAMARBETE NU ÖVERGÅR I REELL ETABLERINGSFAS. KOMMUNSTYRELSEORDFÖRANDE BENGT SVENSSON, KLIPPANS KOMMUN. VD ANDERS SVENSSON, PEABKONCERNENS LJUNGBYHED PARK. REKTOR PER ERIKSSON, LUNDS UNIVERSITET. REGIONSTYRELSEORDFÖRANDE PIA KINHULT, REGION SKÅNE. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 4

5 LJUNGBYHEDS FLYGPLATS Vid Ljungbyheds flygplats finns idag flera företag och verksamheter direkt kopplade till luft och flyg. Alla har etablerat sig här på grund av områdets unika flyg- och luftmiljö nära både Kastrup/ Copenhagen Airport, Sturup/Malmö Airport och Ängelholm/Helsingborg Airport. Ljungbyhed är en av världens äldsta flygplatser, där flygtrafik och flygutbildning har bedrivits sedan Idag är det en av Sveriges mest aktiva flygplatser räknat i antalet flygrörelser, och en av få flygplatser som kan bedriva flygverksamhet på över flygrörelser per år. Flygplatsen används idag både kommersiellt och i utbildningssyfte. Saab AB Support & Services, som underhåller Flygvapnets träningsplan SK60, har sin bas på Ljungbyheds flygplats och härifrån flygs det ut och in plan till Flygvapnets alla destinationer. Trafikflyghögskolan, TFHS, utbildar varje år cirka 50 elever i sin pilotutbildning och Klippans gymnasieskola har sin flygtekniska utbildning på Ljungbyheds flygplats. På området finns också Ljungbyheds Flygklubb samt Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap (LAS) med historiska flygplan som intresse. Ljungbyhed har fyra banor, två långa cirka 2000 meter och två korta cirka 800 meter. Kortbanorna används för annan verksamhet, men kan vid behov tas i drift för flygverksamhet. Efterfrågan på välutbildade piloter, Cabin Crew personal, flygtekniker och meteorologer ökar Utbildningsaktörerna på Ljungbyheds flygplats driver idag utbildning både på statlig akademisk nivå med högkvalitativ trafikflygarutbildning och på kommunal gymnasienivå med praktisk flygteknikutbildning. Förhoppningen är att inom kort erbjuda även Cabin Crew-utbildning, helikopterutbildning och etablera ett engagemang inom klimatforskning. Från 1984 utbildas här trafikflygare vid Trafikflyghögskolan, TFHS, som sedan 1998 har Lunds universitet som huvudman. TFHS utbildar statligt finansierade trafikflygare och räknar med att på kort tid dubblera antalet utbildningsplatser. Uppdragsutbildning genomförs via externa beställare och även den verksamheten ökar i volym. Begreppen säkerhet och ledarskap genomsyrar hela utbildningen. De nyutexaminerade trafikflygarna utbildas enligt ett utbildningskoncept MPL-konceptet som den senaste tioårsperioden utarbetats av internationella myndigheter i samarbete med stora europeiska flygbolag. I och med detta har trafik flygarna en marknadsanpassad utbildning som ger dem stora anställningsmöjligheter i såväl skandinaviska som europeiska flygbolag. Utbildningen ger dessutom stora miljömässiga vinster i form av minskade utsläpp. Klippans kommuns flygteknikerutbildning vid Ljungbyheds flygplats omfattar minst 2400 timmar fördelad på gymnasieutbildning och yrkeshögskola. Gymnasieutbildningen är treårig och ger studenterna behörighet för vidare studier på högskola och yrkeshögskola. Gymnasieprogrammet betecknas som en nationell specialutbildning med riksintag vilket innebär att eleverna kommer från hela Sverige. Utbildningens längd inom yrkeshögskolan är tre terminer och likt gymnasieskolan behöver de flesta eleverna bostad på området. Det medför bra åldersstruktur med både gymnasieelever och yrkeshögskolelever i skolans internat. Utöver flygteknikerutbildningen genomför skolan även olika former av uppdragsutbildningar inom den flygtekniska sektorn med bland annat Försvarsmakten och Saab AB som kunder. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 5

6 KRAFTFULL VERKSAMHET SOM SKAPAR RESULTAT Ljungbyhed Air etablerar, stödjer och utvecklar utbildning, fortbildning, verksamhets- och affärsutveckling, forskning och upplevelser inom luft och flyg. Den neutrala arenan Ljungbyhed Air är ett centrum för luft och flyg där samhällsaktörer, akademi och näringsliv i olika funktioner och roller kan mötas. Föreningen skapar överblick av verksamhetsområdet luft och flyg, utvecklar koncept och modeller, skapar kontaktytor mellan näringsliv och akademi och genomför utbildning och arrangemang samt förmedlar information, kunskap och kontakter som efterfrågas av centrumaktörerna/medlemmarna. Den operativa verksamheten organiseras i fyra områden med uppdraget att etablera, driva och profilera Ljungbyhed Airs skilda verksamheter. Syftet är att knyta samman de olika grupperna för att skapa förutsättningarna för samarbete mellan medlemmarna såväl inom som utom varje verksamhetsområde. Genom att varje medlem tillhör ett specifikt område tydliggörs deras verksamhet och möjligheterna till möten och samarbeten ökar. Ljungbyhed Air blir den samlande kraften, ett gemensamt neutralt centrum, som organiserar verksamheten utifrån idén om samlad utbildning, utveckling och upplevelser. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 6

7 Education & Training På Ljungbyheds flygplats finns redan grunden till en kreativ Campusmiljö med två parallella landningsbanor, miljöcertifiering för drygt hundra tusen flygrörelser, tillgång till stort luftrum, befintlig konferensanläggning, hotell, restaurang, grönområden och fritidsverksamheter som gym och golf. Klippans kommuns gymnasieprogram för flygtekniker som finns här betecknas som en nationell specialutbildning med riksintag, vilket innebär att eleverna kommer från hela Sverige för att studera och bo på skolans internat. Genom att kombinera utbildning inom ramen för Yrkeshögskolan med akademisk utbildning skapas en innovativ utbildningsform där den yrkesorienterade utbildningen stärks med en högkvalitativ utbildning på universitetsnivå. MPL-konceptet för trafikflygare kan med fördel kompletteras med modulutbildningar genom en kommersiell flygskolas försorg. Ljungbyheds flygplats har därmed unika förutsättningar som kan vidareutveckla både den akademiska och gymnasiala utbildning som redan finns här, men även helt ny utbildning och träning inom luft och flyg. Research Genom att kombinera den utbildning som idag bedrivs på Ljungbyhed med forskning inom både luft och flyg skapas en tvärvetenskaplig profil som säkerställer en god teoretisk nivå hos studenterna, samt säkerställer arbetslivets behov av innovation och utveckling. Ljungbyheds högkvalitativa utbildningar i kombination med nya utbildningsaktiviteter och ny forskning skapar en unik och kraftfull utvecklingsarena för aktörer och intressenter inom luft och flyg. Business Genom de befintliga byggnader och lokaler som redan är tillgängliga på Ljungbyhed, finns förutsättningar att skapa en helt ny attraktiv och kostnadseffektiv miljö för företag att etablera sig på och ha plats att växa. Ljungbyhed ger möjligheter för utveckling och samverkan som är unika, då det inom området erbjuds flygplats, utbildningscentrum, fastigheter för företagsetableringar, sport & fritidscenter, och faciliteter för hotell- och konferensgäster. Målet är att genom Ljungbyhed Air samla både redan etablerade och nya aktörer som tillsammans stärker dessa utvecklingsmöjligheter. Event På Ljungbyhed kombineras företagsamhet med utbildning och aktiv sport och fritidsverksamhet. Möjligheterna är stora för att utveckla och använda Ljungbyheds unika natur och förutsättningar för upplevelser och events av olika slag. Idag bedrivs hotell och konferensverksamhet, hobby- och museiverksamhet samt olika events och tävlingar. Här finns möjlighet att utveckla nya affärer för såväl bolag som andra verksamheter inom upplevelseindustrin och kreativa näringar. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 7

8 EN VÄLORGANISERAD IDÉ MED FÖRENING, BOLAG OCH CENTRUMBILDNING Många aktörer erbjuds här att agera på en gemensam neutral samarbetsarena. Konstruktionen skapar ett kraftfullt och välorganiserat Public-Private-Partnership mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademi. Ett välorganiserat samarbete som därmed garanterar kvalitet och kreativ höjd. Ljungbyhed Air ska bestå av en neutral ideell förening som ska säkerställa föreningens oberoende position, föreningens helägda servicebolag som ska utföra föreningens operativa verksamhet samt ett forskningscenter som ska säkerställa stark forskningsposition. Samarbetet formaliseras genom samarbetsavtal mellan de två juridiska personerna Ljungbyhed Air Ideell Förening och Lunds universitet. Därmed garanterar samtliga aktörer att gemensamt stärka Ljungbyhed Airs varumärke. Ljungbyhed Air Ideell Förening Den ideella föreningen samlar alla föreningsmedlemmar inom Ljungbyhed Air engagerade företag, universitet/högskolor, offentliga aktörer och enskilda engagerade personer. Ljungbyhed Air Ideell Förening har en viktig samlande uppgift och ska bidra med kunskap, kommersiell erfarenhet och engagemang, samt samla aktörer inom luft och flyg. Föreningen leder arbetet med att utveckla Ljungbyhed Air till ett nationellt centrum för flyg och luft samt arrangerar aktiviteter och förmedlar information och kontakter som efterfrågas av medlemmarna. Föreningen leder arbetet med att etablera bestående kontakt med forskning och utbildning och samlar in uppgifter om medlemmars och övriga intressenters behov och krav. Föreningen planerar och genomför tidsbegränsade projekt och ansvarar för marknadsföring och koordinering med andra parter, organ och företag. Ljungbyhed Air AB Den ideella föreningen agerar och driver hela verksamheten via det helägda servicebolaget Ljungbyhed Air AB. Servicebolaget har särskild vinstutdelningsbegränsning och utför endast operativ verksamhet inom ramen för angivna verksamhetsmål, samt servicetjänster åt föreningen och dess medlemmar. Servicebolaget koordinerar och administrerar därmed föreningsverksamheten och verkar som operativ enhet för Föreningen. Servicebolagets Verkställande Direktör är tillika Verkställande Sekreterare i Föreningen samt agerar i sin roll som VD ytterst operativt ansvarig för hela verksamheten som omsluts av varumärket Ljungbyhed Air. Föreningen och Servicebolaget ska ha sitt säte i Ljungbyhed, Klippans kommun. Ljungbyhed Air Research Center Innovation och forskning som stärker och utvecklar arenasamarbetet organiseras av akademins företrädare via forskningscentret Ljungbyhed Air Research Center en centrumbildning som bildades i juni 2012 med Lunds universitet som värd. Lunds universitet är därmed operativ enhet för forskningsverksamheten inom Ljungbyhed Air. Föreståndaren för Ljungbyhed Air Research Center tituleras Research Center Manager och agerar som forsknings koordinator på motsvarande operativ som Servicebolagets Verkställande Direktör. Tre styrelser med identisk representation Den ideella föreningen, servicebolaget och forskningscentret leds ytterst av var sin styrelse. Samtliga styrelser är dock speglade med identisk representation. Vid etableringen representeras därmed varje styrelse av grundarna, där var och en av grundarna tilldelas respektive styrelseplats/ledamot. Föreningen ska växa och bestå av minst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter varav en ordförande. Initialt kan grundarna inom styrelsen utse ordinarie eller adjungerade ledamöter beroende på respektive grundares finansiella engagemang. Även centrumbildningens styrelse ska fullt utvecklad bestå av åtta (8) ledamöter varav en ordförande där samtliga ledamöter är identiska från såväl föreningsstyrelsen som servicebolagets styrelse, men dock formellt utses av Rektor vid Lunds universitet. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 8

9 LJUNGBYHED AIR RESEARCH CENTER SKA KOORDINERA FORSKNING Ljungbyhed Air Research Center inrättas i juni 2012 som centrumbildning inom Lunds Tekniska Högskola (LTH) med bas vid Trafikflyghögskolan (TFHS). Genom att kombinera den utbildning som idag bedrivs på Ljungbyhed med forskning inom både luft och flyg skapas en tvärvetenskaplig profil som säkerställer en god teoretisk nivå hos studenterna, samt säkerställer arbetslivets behov av innovation och utveckling. Centrumbildningen ska arbeta för att utveckla Ljungbyhed Air till ett skandinaviskt centrum för luft och flyg som kan utföra den uppdragsforskning som parterna kommer överens om inom ramen för detta samarbete. Centrumbildningen ska bedriva och koordinera adekvat forskning som stödjer utvecklingen av bestående metoder och verksamheter inom området flyg och luft. Centrumbildningen har genom sina etablerade forskningsnätverk även ett stort ansvar att stärka Ljungbyhed Airs varumärke, nationellt såväl som internationellt. Centrumbildningen ska söka finansiering för och bedriva kompletterande forskning som gagnar samarbetet och fungerar därmed som operativ enhet för forskningsverksamheten inom Ljungbyhed Air. FORTSATT STARK FINANSIERING Målet är att finansieringen säkerställs genom bildandet av Ljungbyhed Air Ideell Förening och ett av föreningen helägt servicebolag Ljungbyhed Air AB, som i sin tur har medlemsavgifter och serviceavgifter som främsta inkomstkälla. Ljungbyhed Air Research Center finansieras via forskningsbidrag och andra bidrag samt genom medel som genom särskilda beslut kan tillföras centrumbildningen. De fyra initiala aktörerna har åtagit sig att grundfinansiera etableringen av verksamheten under Under hösten inleds diskussioner om fortsatt finansiering av hela arenan 2013 till 2015 och framåt. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 9

10 ETT HUS FÖR FLYG OCH LUFT MANIFESTERAR VISIONEN Idéer finns om en helt ny och unik byggnad placerad på Ljungbyheds flygplats. Förutom hangarer kan byggnaden innehålla multimediahall för undervisning och event, flygsimulator, kontor med mera. När en ny funktionell och kreativ byggnad är på plats kan aktörerna inom Ljungbyhed Air erbjuda ännu bättre skräddarsydda konferenser, events, spektakulära upplevelser och hisnande äventyr både i flygplanssimulatorer och direkt i luften! Idéskissen har utarbetats av Sweco Architects. Förslaget bygger på två delar; en utvecklingsplan för området kring Ljungbyheds flygplats och en visionsskiss för en portalbyggnad innehållande flygskola, besökscentrum samt framtida forskning och utveckling kring temat Luft. Planen fokuserar på kulturella och byggnadshistoriska värden samt på den utvecklingspotential som byggnader av varierande storlek och kvalitet inom området har. Centralområdet med kanslibyggnaderna och flygarhallen utvecklas till en zon med starkt begränsad biltrafik. Här förädlas parkstrukturen och byggnaderna används för gemensam service till hela området. Ett nytt stråk leder från flygarhallen ut mot den nya portalbyggnaden. Byggnaderna väster om husarområdet och söder om infarten kan utvecklas med olika verksamheter, företag och forskning. Den nya byggnaden för flygskolan tar avstamp i hangarens formspråk. En vinklad figur i flera led skapar ett stort rum med öppningar ut mot det omgivande landskapet. Främre delen innehåller publika ytor med café eller restaurang samt en multihall för olika event. I byggnadens mitt finns en ljusgård med undervisningslokaler, simulator och kontor. På vardera sidan finns hangarer och verkstäder. Från undervisningslokalen kan man se igenom till hangaren och vidare ut i landskapet. Tanken är att det nya centralrummet med flera aktiviteter samlade under ett tak blir en symbol för de nya verksamheterna och en stark profil som kommer förknippas med området. Byggnaden blir väl synlig i omgivningen med Söderåsen som fond samtidigt som den ligger lägre än omgivande byggnader i öster och därmed inte kommer dominera parkområdet och de historiska byggnaderna. SKISSER PÅ BYGGNADEN PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 10

11 ETT NYTT SAMMANHANG Ljungbyhed Air är en samarbetsarena för affärer, samtal, idéer, nätverk, sponsring, utbildning, forskning, nya lösningar och nya koncept inom luft och flyg. Ljungbyhed Air vill vara en central plats för många parter och medlemmar som med sin kunskap, erfaren het och unika förmåga tillsammans redan 2015 skapat ett skandinaviskt nav kring luft och flyg. Grunden är redan lagd för ett kraftfullt center, samarbetsarena och nätverk där många olika aktörer och verksamheter inom luft och flyg kan mötas, både i och omkring området Ljungbyhed. Tillsammans kan vi nu skapa ett kreativt och nytt skandinaviskt center för nya affärskontakter, samtal, idéer, nätverk, affärskontakter, nya samarbetspartners, spetsutbildning, ny klimatforskning och ny idé- och konceptutveckling. Peab, Lunds universitet, Region Skåne och Klippans kommun vill med detta prospekt presentera mål, vision och organisation för det samlade aktörsinitiativet och samtidigt bjuda in till samtal om utformning och medfinansiering till en helt ny samarbetsarena för luft- och flygverksamhet. VÄLKOMMEN SOM INITIAL AKTÖR OCH MEDLEM I LJUNGBYHED AIR! 1 1. FÖRETAG, FORSKNING, UTBILDNING 2. REKREATION, EVENT, BOENDE 3. GEMENSAM SERVICE

12 CENTER OCH SAMARBETSARENA FÖR UTBILDNING, UTVECKLING OCH UPPLEVELSER KRING LUFT OCH FLYG ljungbyhedair.se

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12

Barkarby College. Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun. Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf. Slutrapport April -12 Barkarby College Ett regionalt utbildnings-, kultur- och näringslivscentrum i Järfälla kommun Kirsti Jolma Sune Stjärnlöf Slutrapport April -12 2012-03-13 1 (24) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. BAKGRUND...4

Läs mer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer

FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer FILM I BOTKYRKA Nya talanger Nya berättelser Nya miljöer En samlad strategi för film och rörlig bild i Botkyrka kommun Augusti 2008 1 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 2.1 KARTLÄGGNING 4 2.2

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Företag och samhällsutveckling i Malmö

Företag och samhällsutveckling i Malmö Företag och samhällsutveckling i Malmö Augusti 2011 Björn Jansson 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Södertälje... 5 3. Göteborg- Gårdstensbostäder... 17 4. Danmark och Köpenhamn... 19 5. Andra internationella

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Regionförbundet Sörmland levererar 2007:7

Regionförbundet Sörmland levererar 2007:7 Kartläggning av Skavsta och dess utveckling En klusterstudie av Skavsta på uppdrag av: Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun, ONYX, Skavsta Airport AB samt Tillväxtbanken Det ska vara enkelt att förverkliga

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Turistnäringens Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020? Trendanalys 2012 Vad krävs för att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder år 2020?

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer