LJUNGBYHED AIR BUSINESS & EVENT. Anders Svensson, Peab AB Ordförande i samarbetsinitiativet Ljungbyhed Air

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LJUNGBYHED AIR BUSINESS & EVENT. Anders Svensson, Peab AB Ordförande i samarbetsinitiativet Ljungbyhed Air anders.svensson@peab."

Transkript

1 PROSPEKT

2 LJUNGBYHED AIR BUSINESS & EVENT Anders Svensson, Peab AB Ordförande i samarbetsinitiativet Ljungbyhed Air Bengt Svensson, Klippans kommun Lennart Svensson, Region Skåne LJUNGBYHED AIR EDUCATION & TRAINING Michael Johansson, Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet Mikael Johansson, Klippans kommuns gymnasieskola Flygteknik LJUNGBYHED AIR RESEARCH Per-Göran Nilsson, Lunds universitet ljungbyhedair.se

3 LJUNGBYHED AIR SKANDINAVISK SAMARBETSARENA FÖR UTBILDNING, UTVECKLING OCH UPPLEVELSER KRING LUFT OCH FLYG Ljungbyhed Air är ett konsortiesamarbete mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Samarbetet ger rätt förutsättningar för helt ny utbildning, helt ny forskning och helt nya verksamheter som tillsammans positionerar det europeiskt sett unika flyg- och luftområdet kring Ljungbyheds flygplats. Rätt förutsättningar både attraherar och engagerar nationella och internationella aktörer inom flyg och luft. Det är konsortiets övertygelse etableras därför ett samarbete kring flyg och luft med ambitionen att kombinera föreningsverksamhet, bolag och forskningscentrum under ett och samma namn Ljungbyhed Air. Manifestation 7 maj 2012 Måndag 7 maj 2012 samlades de inledande aktörerna Peab, Lunds universitet, Region Skåne och Klippans kommun för att manifestera att ett mångårigt samarbete nu övergår i reell etableringsfas, där aktörerna gemensamt beslutat finansiera startskottet för Ljungbyhed Air. Målet är att gemensamt forma ett kreativt utbildnings- och utvecklingscenter för skandinaviska verksamheter inom luft och flyg. Ljungbyhed Air erbjuder möjlighet att etablera kontakter och möta samarbetspartners i ett samlat modernt och anpassat center för affärsverksamhet, utbildning och forskning. Ljungbyheds flygplats är redan idag en Campusmiljö för både högskolestuderande och gymnasieelever inom flyg och flygteknik. Här finns grunden till ett center med anpassade kontorslokaler, konferens- och utbildningssalar, flyghangarer, två parallella flyglandningsbanor och grönområden för stora arrangemang. Ljungbyhed Air vill på sikt även erbjuda skräddarsydda konferenser, events, spektakulära upplevelser och hisnande äventyr både i flygplanssimulatorer och direkt i luften. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 3

4 2012 ÄR VI FYRA 2020 ETT INTERNATIONELLT NAV Aktörernas engagemang sätter avtryck och gör visionen verklig. Ljungbyheds flygplats är redan en nationell plattform för pilot- och flygteknisk utbildning med högsta kvalitetsnivå. Tillsammans med offentliga aktörer, näringsliv och akademi finns därmed realistiska förutsättningar att redan inom några år forma ett kraftfullt utvecklingscenter med en kreativ och attraktiv miljö för forskare, företag och aktörer som agerar inom flyg och luft. Målet är att positionera Ljungbyheds flygplats som ett internationellt utvecklingscenter inom flyg och luft. Inom fem år skandinavisk position. Inom tio år internationell position. Idag är vi fyra. Här finns plats för många fler. Peab ser sitt deltagande som en viktig del i bolagets ambition att vara Nordens samhällsbyggare. Peab har även möjlighet att driva, utveckla och attrahera andra bolag till livskraftiga och framgångsrika aktiviteter med fokus på utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg. Lunds universitet skapar förutsättningar för att kombinera akademisk och yrkesorienterad trafikflygutbildning med forskning, i samarbete med privata och offentliga aktörer. Genom samarbete och nya utbildnings- och forskningskombinationer skapas en unik tvärvetenskaplig miljö. Universitetet medverkar därmed aktivt till att förstärka samarbetsarenan Ljungbyhed Air och dess varumärke, såväl nationellt som internationellt. Region Skåne deltar i initiativet med utgångspunkten att som regional företrädare agera nationell samordnare med uppdrag att etablera, driva och utveckla ett på sikt internationellt samarbete kring utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg. Region Skåne har även en viktig regional roll att stimulera samarbeten som är av vikt för regionen, som verksamheten vid Ljungbyhed. Klippans kommun deltar i initiativet med utgångspunkt att stärka och utveckla utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg vid Ljungbyhed med fokus på utbildningsplatsen som sådan, men även genom att stimulera nyetablering och stärka redan befintliga verksamheter. MÅNDAG 7 MAJ 2012 SAMLADES DE INLEDANDE AKTÖRERNA PEAB, LUNDS UNIVERSITET, REGION SKÅNE OCH KLIPPANS KOMMUN FÖR ATT MANIFESTERA ATT ETT MÅNGÅRIGT SAMARBETE NU ÖVERGÅR I REELL ETABLERINGSFAS. KOMMUNSTYRELSEORDFÖRANDE BENGT SVENSSON, KLIPPANS KOMMUN. VD ANDERS SVENSSON, PEABKONCERNENS LJUNGBYHED PARK. REKTOR PER ERIKSSON, LUNDS UNIVERSITET. REGIONSTYRELSEORDFÖRANDE PIA KINHULT, REGION SKÅNE. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 4

5 LJUNGBYHEDS FLYGPLATS Vid Ljungbyheds flygplats finns idag flera företag och verksamheter direkt kopplade till luft och flyg. Alla har etablerat sig här på grund av områdets unika flyg- och luftmiljö nära både Kastrup/ Copenhagen Airport, Sturup/Malmö Airport och Ängelholm/Helsingborg Airport. Ljungbyhed är en av världens äldsta flygplatser, där flygtrafik och flygutbildning har bedrivits sedan Idag är det en av Sveriges mest aktiva flygplatser räknat i antalet flygrörelser, och en av få flygplatser som kan bedriva flygverksamhet på över flygrörelser per år. Flygplatsen används idag både kommersiellt och i utbildningssyfte. Saab AB Support & Services, som underhåller Flygvapnets träningsplan SK60, har sin bas på Ljungbyheds flygplats och härifrån flygs det ut och in plan till Flygvapnets alla destinationer. Trafikflyghögskolan, TFHS, utbildar varje år cirka 50 elever i sin pilotutbildning och Klippans gymnasieskola har sin flygtekniska utbildning på Ljungbyheds flygplats. På området finns också Ljungbyheds Flygklubb samt Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap (LAS) med historiska flygplan som intresse. Ljungbyhed har fyra banor, två långa cirka 2000 meter och två korta cirka 800 meter. Kortbanorna används för annan verksamhet, men kan vid behov tas i drift för flygverksamhet. Efterfrågan på välutbildade piloter, Cabin Crew personal, flygtekniker och meteorologer ökar Utbildningsaktörerna på Ljungbyheds flygplats driver idag utbildning både på statlig akademisk nivå med högkvalitativ trafikflygarutbildning och på kommunal gymnasienivå med praktisk flygteknikutbildning. Förhoppningen är att inom kort erbjuda även Cabin Crew-utbildning, helikopterutbildning och etablera ett engagemang inom klimatforskning. Från 1984 utbildas här trafikflygare vid Trafikflyghögskolan, TFHS, som sedan 1998 har Lunds universitet som huvudman. TFHS utbildar statligt finansierade trafikflygare och räknar med att på kort tid dubblera antalet utbildningsplatser. Uppdragsutbildning genomförs via externa beställare och även den verksamheten ökar i volym. Begreppen säkerhet och ledarskap genomsyrar hela utbildningen. De nyutexaminerade trafikflygarna utbildas enligt ett utbildningskoncept MPL-konceptet som den senaste tioårsperioden utarbetats av internationella myndigheter i samarbete med stora europeiska flygbolag. I och med detta har trafik flygarna en marknadsanpassad utbildning som ger dem stora anställningsmöjligheter i såväl skandinaviska som europeiska flygbolag. Utbildningen ger dessutom stora miljömässiga vinster i form av minskade utsläpp. Klippans kommuns flygteknikerutbildning vid Ljungbyheds flygplats omfattar minst 2400 timmar fördelad på gymnasieutbildning och yrkeshögskola. Gymnasieutbildningen är treårig och ger studenterna behörighet för vidare studier på högskola och yrkeshögskola. Gymnasieprogrammet betecknas som en nationell specialutbildning med riksintag vilket innebär att eleverna kommer från hela Sverige. Utbildningens längd inom yrkeshögskolan är tre terminer och likt gymnasieskolan behöver de flesta eleverna bostad på området. Det medför bra åldersstruktur med både gymnasieelever och yrkeshögskolelever i skolans internat. Utöver flygteknikerutbildningen genomför skolan även olika former av uppdragsutbildningar inom den flygtekniska sektorn med bland annat Försvarsmakten och Saab AB som kunder. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 5

6 KRAFTFULL VERKSAMHET SOM SKAPAR RESULTAT Ljungbyhed Air etablerar, stödjer och utvecklar utbildning, fortbildning, verksamhets- och affärsutveckling, forskning och upplevelser inom luft och flyg. Den neutrala arenan Ljungbyhed Air är ett centrum för luft och flyg där samhällsaktörer, akademi och näringsliv i olika funktioner och roller kan mötas. Föreningen skapar överblick av verksamhetsområdet luft och flyg, utvecklar koncept och modeller, skapar kontaktytor mellan näringsliv och akademi och genomför utbildning och arrangemang samt förmedlar information, kunskap och kontakter som efterfrågas av centrumaktörerna/medlemmarna. Den operativa verksamheten organiseras i fyra områden med uppdraget att etablera, driva och profilera Ljungbyhed Airs skilda verksamheter. Syftet är att knyta samman de olika grupperna för att skapa förutsättningarna för samarbete mellan medlemmarna såväl inom som utom varje verksamhetsområde. Genom att varje medlem tillhör ett specifikt område tydliggörs deras verksamhet och möjligheterna till möten och samarbeten ökar. Ljungbyhed Air blir den samlande kraften, ett gemensamt neutralt centrum, som organiserar verksamheten utifrån idén om samlad utbildning, utveckling och upplevelser. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 6

7 Education & Training På Ljungbyheds flygplats finns redan grunden till en kreativ Campusmiljö med två parallella landningsbanor, miljöcertifiering för drygt hundra tusen flygrörelser, tillgång till stort luftrum, befintlig konferensanläggning, hotell, restaurang, grönområden och fritidsverksamheter som gym och golf. Klippans kommuns gymnasieprogram för flygtekniker som finns här betecknas som en nationell specialutbildning med riksintag, vilket innebär att eleverna kommer från hela Sverige för att studera och bo på skolans internat. Genom att kombinera utbildning inom ramen för Yrkeshögskolan med akademisk utbildning skapas en innovativ utbildningsform där den yrkesorienterade utbildningen stärks med en högkvalitativ utbildning på universitetsnivå. MPL-konceptet för trafikflygare kan med fördel kompletteras med modulutbildningar genom en kommersiell flygskolas försorg. Ljungbyheds flygplats har därmed unika förutsättningar som kan vidareutveckla både den akademiska och gymnasiala utbildning som redan finns här, men även helt ny utbildning och träning inom luft och flyg. Research Genom att kombinera den utbildning som idag bedrivs på Ljungbyhed med forskning inom både luft och flyg skapas en tvärvetenskaplig profil som säkerställer en god teoretisk nivå hos studenterna, samt säkerställer arbetslivets behov av innovation och utveckling. Ljungbyheds högkvalitativa utbildningar i kombination med nya utbildningsaktiviteter och ny forskning skapar en unik och kraftfull utvecklingsarena för aktörer och intressenter inom luft och flyg. Business Genom de befintliga byggnader och lokaler som redan är tillgängliga på Ljungbyhed, finns förutsättningar att skapa en helt ny attraktiv och kostnadseffektiv miljö för företag att etablera sig på och ha plats att växa. Ljungbyhed ger möjligheter för utveckling och samverkan som är unika, då det inom området erbjuds flygplats, utbildningscentrum, fastigheter för företagsetableringar, sport & fritidscenter, och faciliteter för hotell- och konferensgäster. Målet är att genom Ljungbyhed Air samla både redan etablerade och nya aktörer som tillsammans stärker dessa utvecklingsmöjligheter. Event På Ljungbyhed kombineras företagsamhet med utbildning och aktiv sport och fritidsverksamhet. Möjligheterna är stora för att utveckla och använda Ljungbyheds unika natur och förutsättningar för upplevelser och events av olika slag. Idag bedrivs hotell och konferensverksamhet, hobby- och museiverksamhet samt olika events och tävlingar. Här finns möjlighet att utveckla nya affärer för såväl bolag som andra verksamheter inom upplevelseindustrin och kreativa näringar. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 7

8 EN VÄLORGANISERAD IDÉ MED FÖRENING, BOLAG OCH CENTRUMBILDNING Många aktörer erbjuds här att agera på en gemensam neutral samarbetsarena. Konstruktionen skapar ett kraftfullt och välorganiserat Public-Private-Partnership mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademi. Ett välorganiserat samarbete som därmed garanterar kvalitet och kreativ höjd. Ljungbyhed Air ska bestå av en neutral ideell förening som ska säkerställa föreningens oberoende position, föreningens helägda servicebolag som ska utföra föreningens operativa verksamhet samt ett forskningscenter som ska säkerställa stark forskningsposition. Samarbetet formaliseras genom samarbetsavtal mellan de två juridiska personerna Ljungbyhed Air Ideell Förening och Lunds universitet. Därmed garanterar samtliga aktörer att gemensamt stärka Ljungbyhed Airs varumärke. Ljungbyhed Air Ideell Förening Den ideella föreningen samlar alla föreningsmedlemmar inom Ljungbyhed Air engagerade företag, universitet/högskolor, offentliga aktörer och enskilda engagerade personer. Ljungbyhed Air Ideell Förening har en viktig samlande uppgift och ska bidra med kunskap, kommersiell erfarenhet och engagemang, samt samla aktörer inom luft och flyg. Föreningen leder arbetet med att utveckla Ljungbyhed Air till ett nationellt centrum för flyg och luft samt arrangerar aktiviteter och förmedlar information och kontakter som efterfrågas av medlemmarna. Föreningen leder arbetet med att etablera bestående kontakt med forskning och utbildning och samlar in uppgifter om medlemmars och övriga intressenters behov och krav. Föreningen planerar och genomför tidsbegränsade projekt och ansvarar för marknadsföring och koordinering med andra parter, organ och företag. Ljungbyhed Air AB Den ideella föreningen agerar och driver hela verksamheten via det helägda servicebolaget Ljungbyhed Air AB. Servicebolaget har särskild vinstutdelningsbegränsning och utför endast operativ verksamhet inom ramen för angivna verksamhetsmål, samt servicetjänster åt föreningen och dess medlemmar. Servicebolaget koordinerar och administrerar därmed föreningsverksamheten och verkar som operativ enhet för Föreningen. Servicebolagets Verkställande Direktör är tillika Verkställande Sekreterare i Föreningen samt agerar i sin roll som VD ytterst operativt ansvarig för hela verksamheten som omsluts av varumärket Ljungbyhed Air. Föreningen och Servicebolaget ska ha sitt säte i Ljungbyhed, Klippans kommun. Ljungbyhed Air Research Center Innovation och forskning som stärker och utvecklar arenasamarbetet organiseras av akademins företrädare via forskningscentret Ljungbyhed Air Research Center en centrumbildning som bildades i juni 2012 med Lunds universitet som värd. Lunds universitet är därmed operativ enhet för forskningsverksamheten inom Ljungbyhed Air. Föreståndaren för Ljungbyhed Air Research Center tituleras Research Center Manager och agerar som forsknings koordinator på motsvarande operativ som Servicebolagets Verkställande Direktör. Tre styrelser med identisk representation Den ideella föreningen, servicebolaget och forskningscentret leds ytterst av var sin styrelse. Samtliga styrelser är dock speglade med identisk representation. Vid etableringen representeras därmed varje styrelse av grundarna, där var och en av grundarna tilldelas respektive styrelseplats/ledamot. Föreningen ska växa och bestå av minst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter varav en ordförande. Initialt kan grundarna inom styrelsen utse ordinarie eller adjungerade ledamöter beroende på respektive grundares finansiella engagemang. Även centrumbildningens styrelse ska fullt utvecklad bestå av åtta (8) ledamöter varav en ordförande där samtliga ledamöter är identiska från såväl föreningsstyrelsen som servicebolagets styrelse, men dock formellt utses av Rektor vid Lunds universitet. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 8

9 LJUNGBYHED AIR RESEARCH CENTER SKA KOORDINERA FORSKNING Ljungbyhed Air Research Center inrättas i juni 2012 som centrumbildning inom Lunds Tekniska Högskola (LTH) med bas vid Trafikflyghögskolan (TFHS). Genom att kombinera den utbildning som idag bedrivs på Ljungbyhed med forskning inom både luft och flyg skapas en tvärvetenskaplig profil som säkerställer en god teoretisk nivå hos studenterna, samt säkerställer arbetslivets behov av innovation och utveckling. Centrumbildningen ska arbeta för att utveckla Ljungbyhed Air till ett skandinaviskt centrum för luft och flyg som kan utföra den uppdragsforskning som parterna kommer överens om inom ramen för detta samarbete. Centrumbildningen ska bedriva och koordinera adekvat forskning som stödjer utvecklingen av bestående metoder och verksamheter inom området flyg och luft. Centrumbildningen har genom sina etablerade forskningsnätverk även ett stort ansvar att stärka Ljungbyhed Airs varumärke, nationellt såväl som internationellt. Centrumbildningen ska söka finansiering för och bedriva kompletterande forskning som gagnar samarbetet och fungerar därmed som operativ enhet för forskningsverksamheten inom Ljungbyhed Air. FORTSATT STARK FINANSIERING Målet är att finansieringen säkerställs genom bildandet av Ljungbyhed Air Ideell Förening och ett av föreningen helägt servicebolag Ljungbyhed Air AB, som i sin tur har medlemsavgifter och serviceavgifter som främsta inkomstkälla. Ljungbyhed Air Research Center finansieras via forskningsbidrag och andra bidrag samt genom medel som genom särskilda beslut kan tillföras centrumbildningen. De fyra initiala aktörerna har åtagit sig att grundfinansiera etableringen av verksamheten under Under hösten inleds diskussioner om fortsatt finansiering av hela arenan 2013 till 2015 och framåt. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 9

10 ETT HUS FÖR FLYG OCH LUFT MANIFESTERAR VISIONEN Idéer finns om en helt ny och unik byggnad placerad på Ljungbyheds flygplats. Förutom hangarer kan byggnaden innehålla multimediahall för undervisning och event, flygsimulator, kontor med mera. När en ny funktionell och kreativ byggnad är på plats kan aktörerna inom Ljungbyhed Air erbjuda ännu bättre skräddarsydda konferenser, events, spektakulära upplevelser och hisnande äventyr både i flygplanssimulatorer och direkt i luften! Idéskissen har utarbetats av Sweco Architects. Förslaget bygger på två delar; en utvecklingsplan för området kring Ljungbyheds flygplats och en visionsskiss för en portalbyggnad innehållande flygskola, besökscentrum samt framtida forskning och utveckling kring temat Luft. Planen fokuserar på kulturella och byggnadshistoriska värden samt på den utvecklingspotential som byggnader av varierande storlek och kvalitet inom området har. Centralområdet med kanslibyggnaderna och flygarhallen utvecklas till en zon med starkt begränsad biltrafik. Här förädlas parkstrukturen och byggnaderna används för gemensam service till hela området. Ett nytt stråk leder från flygarhallen ut mot den nya portalbyggnaden. Byggnaderna väster om husarområdet och söder om infarten kan utvecklas med olika verksamheter, företag och forskning. Den nya byggnaden för flygskolan tar avstamp i hangarens formspråk. En vinklad figur i flera led skapar ett stort rum med öppningar ut mot det omgivande landskapet. Främre delen innehåller publika ytor med café eller restaurang samt en multihall för olika event. I byggnadens mitt finns en ljusgård med undervisningslokaler, simulator och kontor. På vardera sidan finns hangarer och verkstäder. Från undervisningslokalen kan man se igenom till hangaren och vidare ut i landskapet. Tanken är att det nya centralrummet med flera aktiviteter samlade under ett tak blir en symbol för de nya verksamheterna och en stark profil som kommer förknippas med området. Byggnaden blir väl synlig i omgivningen med Söderåsen som fond samtidigt som den ligger lägre än omgivande byggnader i öster och därmed inte kommer dominera parkområdet och de historiska byggnaderna. SKISSER PÅ BYGGNADEN PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 10

11 ETT NYTT SAMMANHANG Ljungbyhed Air är en samarbetsarena för affärer, samtal, idéer, nätverk, sponsring, utbildning, forskning, nya lösningar och nya koncept inom luft och flyg. Ljungbyhed Air vill vara en central plats för många parter och medlemmar som med sin kunskap, erfaren het och unika förmåga tillsammans redan 2015 skapat ett skandinaviskt nav kring luft och flyg. Grunden är redan lagd för ett kraftfullt center, samarbetsarena och nätverk där många olika aktörer och verksamheter inom luft och flyg kan mötas, både i och omkring området Ljungbyhed. Tillsammans kan vi nu skapa ett kreativt och nytt skandinaviskt center för nya affärskontakter, samtal, idéer, nätverk, affärskontakter, nya samarbetspartners, spetsutbildning, ny klimatforskning och ny idé- och konceptutveckling. Peab, Lunds universitet, Region Skåne och Klippans kommun vill med detta prospekt presentera mål, vision och organisation för det samlade aktörsinitiativet och samtidigt bjuda in till samtal om utformning och medfinansiering till en helt ny samarbetsarena för luft- och flygverksamhet. VÄLKOMMEN SOM INITIAL AKTÖR OCH MEDLEM I LJUNGBYHED AIR! 1 1. FÖRETAG, FORSKNING, UTBILDNING 2. REKREATION, EVENT, BOENDE 3. GEMENSAM SERVICE

12 CENTER OCH SAMARBETSARENA FÖR UTBILDNING, UTVECKLING OCH UPPLEVELSER KRING LUFT OCH FLYG ljungbyhedair.se

ljungbyhedair.se info@ljungbyhedair.se LJUNGBYHED AIR BUSINESS & EVENT

ljungbyhedair.se info@ljungbyhedair.se LJUNGBYHED AIR BUSINESS & EVENT PROSPEKT ljungbyhedair.se info@ljungbyhedair.se LJUNGBYHED AIR BUSINESS & EVENT Lars Wennergren, Peab AB Ordförande i nätverket Ljungbyhed Air lars.wennergren@peab.se, +46 706 412 755 Kerstin Persson,

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

DU kan bli flygtekniker!

DU kan bli flygtekniker! Är du tekniskt intresserad och beredd att lägga ner lite mer jobb under din gymnasietid, så är detta ett programval som ger många möjligheter. DU kan bli flygtekniker! Jobba med flygplan och helikoptrar,

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Koncernstaben Enheten för regional utveckling

Koncernstaben Enheten för regional utveckling Enheten för regional utveckling Jan Lindelöf Utvecklare 044-309 3358 jan.lindelof@skane.se YTTRANDE Datum 2008-06-16 Dnr 0801008 1 (8) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:73 1 (29) LS 1008-0662 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ny organisation för Stockholmsregionens Europasamarbete Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Stf landstingsdirektören

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Hela Vellinge kommun ska leva

Hela Vellinge kommun ska leva Nya Listan i Vellinges näringslivsprogram för Vellinge kommun: Hela Vellinge kommun ska leva Fler företag, fler invånare och fler besökare skapar fler jobb och ökat underlag för handeln! 1 Inledning Vellinge

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Revinge/Revingehed. Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet

Revinge/Revingehed. Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet Revinge/Revingehed Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet Ett nationellt Center of Excellence för risk och säkerhet Världsunikt kompetensnätverk I Skåne finns unika förutsättningar

Läs mer

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring - teknikprogrammet - det fjärde året - industritekniska programmet Yrkesutbildning Mycket stort fokus på yrkesutbildning - ungdomsarbetslöshet - kompetensförsörjning

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Svenska Flygföretagens Riksförbund SFR Helikopter- och Trafikflygsektioner Box 55977,102 16 Stockholm, Telefon 08-7919494

Svenska Flygföretagens Riksförbund SFR Helikopter- och Trafikflygsektioner Box 55977,102 16 Stockholm, Telefon 08-7919494 Svenska Flygföretagens Riksförbund SFR Helikopter- och Trafikflygsektioner Box 55977,102 16 Stockholm, Telefon 08-7919494 Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Diarienr: U2008/2400/SV Stockholm 2008-07-01

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD

Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Gemensamt FoU bolag för NSVA, Sydvatten, VA SYD Ett gemensamt bolag NSVA, Sydvatten och VA SYD har bildat ett gemensamt FoU bolag för vattentjänstsektorn. Projektet är unikt för Norden. 1 Varför göra detta

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14

STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 STADGAR För Sweden-China Trade Council ek. för. Förslag 060518 Antagna 2006-12-14 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens firma är Sweden-China Trade Council ekonomisk förening. Styrelsen skall ha sitt säte

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Nationell idrottsutbildning

Nationell idrottsutbildning Delegationsbeslut Handläggare: Gunilla Ericsson 2011-06-20 GN 2011.0225 Degerfors IF Nationell idrottsutbildning Sammanfattning Degerfors IF har inkommit med ett brev angående genomförande av nationell

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Årsstämma 2011-03-17

Årsstämma 2011-03-17 Årsstämma 2011-03-17 Linköping City Vision: Den attraktivaste marknadsplatsen ALLAskall trivasi Linköping City Den attraktivaste mötesplatsen Alltid ligga i framkant Linköpings stadskärna skall vara regionens

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Vi utbildar vinnare Brottningsgymnasiet Klippan Ljungbyhed

Vi utbildar vinnare Brottningsgymnasiet Klippan Ljungbyhed Vi utbildar vinnare Brottningsgymnasiet Klippan Ljungbyhed Därför bör du söka till Brottningsgymnasiet Klippan Ljungbyhed! Du har här en enastående möjlighet att tillsammans med likasinnade utveckla alla

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling

Utomhuspedagogik. En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Na onellt centrum för utomhuspedagogik Utomhuspedagogik En hållbar pedagogik för en hållbar utveckling Nyfiken och öppen för nya intryck Genom etableringen av NCU i Vimmerby vill vi stärka kontakten med

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar

Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar Guide och fakta om Fastighetsbranschens utbildningar 6 råd till branschen 1. Kontakta gymnasieskolor i din kommun/region för att se om de ger VVS- och Fastighetsprogrammet. Erbjud platser för APL, prao

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning PM 2013: RI+RV (Dnr 021-1222/2012) Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Verksamheten

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Affärsplan 2015-2020

Affärsplan 2015-2020 Affärsplan 2015-2020 ARC Scandinavian Raceway Anderstorp ARC Anderstorp Racing Club Klubben bildades 1966 av Sven "Smokey" Åsberg, Åke Bengtsson och Bertil Sanell. Avsikten var att skapa en tävlingsorganisation

Läs mer

Hans Rode Trafikverket 172 90 Sundbyberg Bifogat översänds Skavstagruppens avsiktsförklaring avseende etablering av Luftfartsmuseum på Skavsta flygplats, Nyköping. Bilagor: Bilaga 3 till Skavstagruppens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0NTI7gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer