LJUNGBYHED AIR BUSINESS & EVENT. Anders Svensson, Peab AB Ordförande i samarbetsinitiativet Ljungbyhed Air

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LJUNGBYHED AIR BUSINESS & EVENT. Anders Svensson, Peab AB Ordförande i samarbetsinitiativet Ljungbyhed Air anders.svensson@peab."

Transkript

1 PROSPEKT

2 LJUNGBYHED AIR BUSINESS & EVENT Anders Svensson, Peab AB Ordförande i samarbetsinitiativet Ljungbyhed Air Bengt Svensson, Klippans kommun Lennart Svensson, Region Skåne LJUNGBYHED AIR EDUCATION & TRAINING Michael Johansson, Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet Mikael Johansson, Klippans kommuns gymnasieskola Flygteknik LJUNGBYHED AIR RESEARCH Per-Göran Nilsson, Lunds universitet ljungbyhedair.se

3 LJUNGBYHED AIR SKANDINAVISK SAMARBETSARENA FÖR UTBILDNING, UTVECKLING OCH UPPLEVELSER KRING LUFT OCH FLYG Ljungbyhed Air är ett konsortiesamarbete mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Samarbetet ger rätt förutsättningar för helt ny utbildning, helt ny forskning och helt nya verksamheter som tillsammans positionerar det europeiskt sett unika flyg- och luftområdet kring Ljungbyheds flygplats. Rätt förutsättningar både attraherar och engagerar nationella och internationella aktörer inom flyg och luft. Det är konsortiets övertygelse etableras därför ett samarbete kring flyg och luft med ambitionen att kombinera föreningsverksamhet, bolag och forskningscentrum under ett och samma namn Ljungbyhed Air. Manifestation 7 maj 2012 Måndag 7 maj 2012 samlades de inledande aktörerna Peab, Lunds universitet, Region Skåne och Klippans kommun för att manifestera att ett mångårigt samarbete nu övergår i reell etableringsfas, där aktörerna gemensamt beslutat finansiera startskottet för Ljungbyhed Air. Målet är att gemensamt forma ett kreativt utbildnings- och utvecklingscenter för skandinaviska verksamheter inom luft och flyg. Ljungbyhed Air erbjuder möjlighet att etablera kontakter och möta samarbetspartners i ett samlat modernt och anpassat center för affärsverksamhet, utbildning och forskning. Ljungbyheds flygplats är redan idag en Campusmiljö för både högskolestuderande och gymnasieelever inom flyg och flygteknik. Här finns grunden till ett center med anpassade kontorslokaler, konferens- och utbildningssalar, flyghangarer, två parallella flyglandningsbanor och grönområden för stora arrangemang. Ljungbyhed Air vill på sikt även erbjuda skräddarsydda konferenser, events, spektakulära upplevelser och hisnande äventyr både i flygplanssimulatorer och direkt i luften. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 3

4 2012 ÄR VI FYRA 2020 ETT INTERNATIONELLT NAV Aktörernas engagemang sätter avtryck och gör visionen verklig. Ljungbyheds flygplats är redan en nationell plattform för pilot- och flygteknisk utbildning med högsta kvalitetsnivå. Tillsammans med offentliga aktörer, näringsliv och akademi finns därmed realistiska förutsättningar att redan inom några år forma ett kraftfullt utvecklingscenter med en kreativ och attraktiv miljö för forskare, företag och aktörer som agerar inom flyg och luft. Målet är att positionera Ljungbyheds flygplats som ett internationellt utvecklingscenter inom flyg och luft. Inom fem år skandinavisk position. Inom tio år internationell position. Idag är vi fyra. Här finns plats för många fler. Peab ser sitt deltagande som en viktig del i bolagets ambition att vara Nordens samhällsbyggare. Peab har även möjlighet att driva, utveckla och attrahera andra bolag till livskraftiga och framgångsrika aktiviteter med fokus på utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg. Lunds universitet skapar förutsättningar för att kombinera akademisk och yrkesorienterad trafikflygutbildning med forskning, i samarbete med privata och offentliga aktörer. Genom samarbete och nya utbildnings- och forskningskombinationer skapas en unik tvärvetenskaplig miljö. Universitetet medverkar därmed aktivt till att förstärka samarbetsarenan Ljungbyhed Air och dess varumärke, såväl nationellt som internationellt. Region Skåne deltar i initiativet med utgångspunkten att som regional företrädare agera nationell samordnare med uppdrag att etablera, driva och utveckla ett på sikt internationellt samarbete kring utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg. Region Skåne har även en viktig regional roll att stimulera samarbeten som är av vikt för regionen, som verksamheten vid Ljungbyhed. Klippans kommun deltar i initiativet med utgångspunkt att stärka och utveckla utbildning, utveckling och upplevelser kring luft och flyg vid Ljungbyhed med fokus på utbildningsplatsen som sådan, men även genom att stimulera nyetablering och stärka redan befintliga verksamheter. MÅNDAG 7 MAJ 2012 SAMLADES DE INLEDANDE AKTÖRERNA PEAB, LUNDS UNIVERSITET, REGION SKÅNE OCH KLIPPANS KOMMUN FÖR ATT MANIFESTERA ATT ETT MÅNGÅRIGT SAMARBETE NU ÖVERGÅR I REELL ETABLERINGSFAS. KOMMUNSTYRELSEORDFÖRANDE BENGT SVENSSON, KLIPPANS KOMMUN. VD ANDERS SVENSSON, PEABKONCERNENS LJUNGBYHED PARK. REKTOR PER ERIKSSON, LUNDS UNIVERSITET. REGIONSTYRELSEORDFÖRANDE PIA KINHULT, REGION SKÅNE. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 4

5 LJUNGBYHEDS FLYGPLATS Vid Ljungbyheds flygplats finns idag flera företag och verksamheter direkt kopplade till luft och flyg. Alla har etablerat sig här på grund av områdets unika flyg- och luftmiljö nära både Kastrup/ Copenhagen Airport, Sturup/Malmö Airport och Ängelholm/Helsingborg Airport. Ljungbyhed är en av världens äldsta flygplatser, där flygtrafik och flygutbildning har bedrivits sedan Idag är det en av Sveriges mest aktiva flygplatser räknat i antalet flygrörelser, och en av få flygplatser som kan bedriva flygverksamhet på över flygrörelser per år. Flygplatsen används idag både kommersiellt och i utbildningssyfte. Saab AB Support & Services, som underhåller Flygvapnets träningsplan SK60, har sin bas på Ljungbyheds flygplats och härifrån flygs det ut och in plan till Flygvapnets alla destinationer. Trafikflyghögskolan, TFHS, utbildar varje år cirka 50 elever i sin pilotutbildning och Klippans gymnasieskola har sin flygtekniska utbildning på Ljungbyheds flygplats. På området finns också Ljungbyheds Flygklubb samt Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap (LAS) med historiska flygplan som intresse. Ljungbyhed har fyra banor, två långa cirka 2000 meter och två korta cirka 800 meter. Kortbanorna används för annan verksamhet, men kan vid behov tas i drift för flygverksamhet. Efterfrågan på välutbildade piloter, Cabin Crew personal, flygtekniker och meteorologer ökar Utbildningsaktörerna på Ljungbyheds flygplats driver idag utbildning både på statlig akademisk nivå med högkvalitativ trafikflygarutbildning och på kommunal gymnasienivå med praktisk flygteknikutbildning. Förhoppningen är att inom kort erbjuda även Cabin Crew-utbildning, helikopterutbildning och etablera ett engagemang inom klimatforskning. Från 1984 utbildas här trafikflygare vid Trafikflyghögskolan, TFHS, som sedan 1998 har Lunds universitet som huvudman. TFHS utbildar statligt finansierade trafikflygare och räknar med att på kort tid dubblera antalet utbildningsplatser. Uppdragsutbildning genomförs via externa beställare och även den verksamheten ökar i volym. Begreppen säkerhet och ledarskap genomsyrar hela utbildningen. De nyutexaminerade trafikflygarna utbildas enligt ett utbildningskoncept MPL-konceptet som den senaste tioårsperioden utarbetats av internationella myndigheter i samarbete med stora europeiska flygbolag. I och med detta har trafik flygarna en marknadsanpassad utbildning som ger dem stora anställningsmöjligheter i såväl skandinaviska som europeiska flygbolag. Utbildningen ger dessutom stora miljömässiga vinster i form av minskade utsläpp. Klippans kommuns flygteknikerutbildning vid Ljungbyheds flygplats omfattar minst 2400 timmar fördelad på gymnasieutbildning och yrkeshögskola. Gymnasieutbildningen är treårig och ger studenterna behörighet för vidare studier på högskola och yrkeshögskola. Gymnasieprogrammet betecknas som en nationell specialutbildning med riksintag vilket innebär att eleverna kommer från hela Sverige. Utbildningens längd inom yrkeshögskolan är tre terminer och likt gymnasieskolan behöver de flesta eleverna bostad på området. Det medför bra åldersstruktur med både gymnasieelever och yrkeshögskolelever i skolans internat. Utöver flygteknikerutbildningen genomför skolan även olika former av uppdragsutbildningar inom den flygtekniska sektorn med bland annat Försvarsmakten och Saab AB som kunder. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 5

6 KRAFTFULL VERKSAMHET SOM SKAPAR RESULTAT Ljungbyhed Air etablerar, stödjer och utvecklar utbildning, fortbildning, verksamhets- och affärsutveckling, forskning och upplevelser inom luft och flyg. Den neutrala arenan Ljungbyhed Air är ett centrum för luft och flyg där samhällsaktörer, akademi och näringsliv i olika funktioner och roller kan mötas. Föreningen skapar överblick av verksamhetsområdet luft och flyg, utvecklar koncept och modeller, skapar kontaktytor mellan näringsliv och akademi och genomför utbildning och arrangemang samt förmedlar information, kunskap och kontakter som efterfrågas av centrumaktörerna/medlemmarna. Den operativa verksamheten organiseras i fyra områden med uppdraget att etablera, driva och profilera Ljungbyhed Airs skilda verksamheter. Syftet är att knyta samman de olika grupperna för att skapa förutsättningarna för samarbete mellan medlemmarna såväl inom som utom varje verksamhetsområde. Genom att varje medlem tillhör ett specifikt område tydliggörs deras verksamhet och möjligheterna till möten och samarbeten ökar. Ljungbyhed Air blir den samlande kraften, ett gemensamt neutralt centrum, som organiserar verksamheten utifrån idén om samlad utbildning, utveckling och upplevelser. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 6

7 Education & Training På Ljungbyheds flygplats finns redan grunden till en kreativ Campusmiljö med två parallella landningsbanor, miljöcertifiering för drygt hundra tusen flygrörelser, tillgång till stort luftrum, befintlig konferensanläggning, hotell, restaurang, grönområden och fritidsverksamheter som gym och golf. Klippans kommuns gymnasieprogram för flygtekniker som finns här betecknas som en nationell specialutbildning med riksintag, vilket innebär att eleverna kommer från hela Sverige för att studera och bo på skolans internat. Genom att kombinera utbildning inom ramen för Yrkeshögskolan med akademisk utbildning skapas en innovativ utbildningsform där den yrkesorienterade utbildningen stärks med en högkvalitativ utbildning på universitetsnivå. MPL-konceptet för trafikflygare kan med fördel kompletteras med modulutbildningar genom en kommersiell flygskolas försorg. Ljungbyheds flygplats har därmed unika förutsättningar som kan vidareutveckla både den akademiska och gymnasiala utbildning som redan finns här, men även helt ny utbildning och träning inom luft och flyg. Research Genom att kombinera den utbildning som idag bedrivs på Ljungbyhed med forskning inom både luft och flyg skapas en tvärvetenskaplig profil som säkerställer en god teoretisk nivå hos studenterna, samt säkerställer arbetslivets behov av innovation och utveckling. Ljungbyheds högkvalitativa utbildningar i kombination med nya utbildningsaktiviteter och ny forskning skapar en unik och kraftfull utvecklingsarena för aktörer och intressenter inom luft och flyg. Business Genom de befintliga byggnader och lokaler som redan är tillgängliga på Ljungbyhed, finns förutsättningar att skapa en helt ny attraktiv och kostnadseffektiv miljö för företag att etablera sig på och ha plats att växa. Ljungbyhed ger möjligheter för utveckling och samverkan som är unika, då det inom området erbjuds flygplats, utbildningscentrum, fastigheter för företagsetableringar, sport & fritidscenter, och faciliteter för hotell- och konferensgäster. Målet är att genom Ljungbyhed Air samla både redan etablerade och nya aktörer som tillsammans stärker dessa utvecklingsmöjligheter. Event På Ljungbyhed kombineras företagsamhet med utbildning och aktiv sport och fritidsverksamhet. Möjligheterna är stora för att utveckla och använda Ljungbyheds unika natur och förutsättningar för upplevelser och events av olika slag. Idag bedrivs hotell och konferensverksamhet, hobby- och museiverksamhet samt olika events och tävlingar. Här finns möjlighet att utveckla nya affärer för såväl bolag som andra verksamheter inom upplevelseindustrin och kreativa näringar. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 7

8 EN VÄLORGANISERAD IDÉ MED FÖRENING, BOLAG OCH CENTRUMBILDNING Många aktörer erbjuds här att agera på en gemensam neutral samarbetsarena. Konstruktionen skapar ett kraftfullt och välorganiserat Public-Private-Partnership mellan näringsliv, offentliga aktörer och akademi. Ett välorganiserat samarbete som därmed garanterar kvalitet och kreativ höjd. Ljungbyhed Air ska bestå av en neutral ideell förening som ska säkerställa föreningens oberoende position, föreningens helägda servicebolag som ska utföra föreningens operativa verksamhet samt ett forskningscenter som ska säkerställa stark forskningsposition. Samarbetet formaliseras genom samarbetsavtal mellan de två juridiska personerna Ljungbyhed Air Ideell Förening och Lunds universitet. Därmed garanterar samtliga aktörer att gemensamt stärka Ljungbyhed Airs varumärke. Ljungbyhed Air Ideell Förening Den ideella föreningen samlar alla föreningsmedlemmar inom Ljungbyhed Air engagerade företag, universitet/högskolor, offentliga aktörer och enskilda engagerade personer. Ljungbyhed Air Ideell Förening har en viktig samlande uppgift och ska bidra med kunskap, kommersiell erfarenhet och engagemang, samt samla aktörer inom luft och flyg. Föreningen leder arbetet med att utveckla Ljungbyhed Air till ett nationellt centrum för flyg och luft samt arrangerar aktiviteter och förmedlar information och kontakter som efterfrågas av medlemmarna. Föreningen leder arbetet med att etablera bestående kontakt med forskning och utbildning och samlar in uppgifter om medlemmars och övriga intressenters behov och krav. Föreningen planerar och genomför tidsbegränsade projekt och ansvarar för marknadsföring och koordinering med andra parter, organ och företag. Ljungbyhed Air AB Den ideella föreningen agerar och driver hela verksamheten via det helägda servicebolaget Ljungbyhed Air AB. Servicebolaget har särskild vinstutdelningsbegränsning och utför endast operativ verksamhet inom ramen för angivna verksamhetsmål, samt servicetjänster åt föreningen och dess medlemmar. Servicebolaget koordinerar och administrerar därmed föreningsverksamheten och verkar som operativ enhet för Föreningen. Servicebolagets Verkställande Direktör är tillika Verkställande Sekreterare i Föreningen samt agerar i sin roll som VD ytterst operativt ansvarig för hela verksamheten som omsluts av varumärket Ljungbyhed Air. Föreningen och Servicebolaget ska ha sitt säte i Ljungbyhed, Klippans kommun. Ljungbyhed Air Research Center Innovation och forskning som stärker och utvecklar arenasamarbetet organiseras av akademins företrädare via forskningscentret Ljungbyhed Air Research Center en centrumbildning som bildades i juni 2012 med Lunds universitet som värd. Lunds universitet är därmed operativ enhet för forskningsverksamheten inom Ljungbyhed Air. Föreståndaren för Ljungbyhed Air Research Center tituleras Research Center Manager och agerar som forsknings koordinator på motsvarande operativ som Servicebolagets Verkställande Direktör. Tre styrelser med identisk representation Den ideella föreningen, servicebolaget och forskningscentret leds ytterst av var sin styrelse. Samtliga styrelser är dock speglade med identisk representation. Vid etableringen representeras därmed varje styrelse av grundarna, där var och en av grundarna tilldelas respektive styrelseplats/ledamot. Föreningen ska växa och bestå av minst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter varav en ordförande. Initialt kan grundarna inom styrelsen utse ordinarie eller adjungerade ledamöter beroende på respektive grundares finansiella engagemang. Även centrumbildningens styrelse ska fullt utvecklad bestå av åtta (8) ledamöter varav en ordförande där samtliga ledamöter är identiska från såväl föreningsstyrelsen som servicebolagets styrelse, men dock formellt utses av Rektor vid Lunds universitet. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 8

9 LJUNGBYHED AIR RESEARCH CENTER SKA KOORDINERA FORSKNING Ljungbyhed Air Research Center inrättas i juni 2012 som centrumbildning inom Lunds Tekniska Högskola (LTH) med bas vid Trafikflyghögskolan (TFHS). Genom att kombinera den utbildning som idag bedrivs på Ljungbyhed med forskning inom både luft och flyg skapas en tvärvetenskaplig profil som säkerställer en god teoretisk nivå hos studenterna, samt säkerställer arbetslivets behov av innovation och utveckling. Centrumbildningen ska arbeta för att utveckla Ljungbyhed Air till ett skandinaviskt centrum för luft och flyg som kan utföra den uppdragsforskning som parterna kommer överens om inom ramen för detta samarbete. Centrumbildningen ska bedriva och koordinera adekvat forskning som stödjer utvecklingen av bestående metoder och verksamheter inom området flyg och luft. Centrumbildningen har genom sina etablerade forskningsnätverk även ett stort ansvar att stärka Ljungbyhed Airs varumärke, nationellt såväl som internationellt. Centrumbildningen ska söka finansiering för och bedriva kompletterande forskning som gagnar samarbetet och fungerar därmed som operativ enhet för forskningsverksamheten inom Ljungbyhed Air. FORTSATT STARK FINANSIERING Målet är att finansieringen säkerställs genom bildandet av Ljungbyhed Air Ideell Förening och ett av föreningen helägt servicebolag Ljungbyhed Air AB, som i sin tur har medlemsavgifter och serviceavgifter som främsta inkomstkälla. Ljungbyhed Air Research Center finansieras via forskningsbidrag och andra bidrag samt genom medel som genom särskilda beslut kan tillföras centrumbildningen. De fyra initiala aktörerna har åtagit sig att grundfinansiera etableringen av verksamheten under Under hösten inleds diskussioner om fortsatt finansiering av hela arenan 2013 till 2015 och framåt. PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 9

10 ETT HUS FÖR FLYG OCH LUFT MANIFESTERAR VISIONEN Idéer finns om en helt ny och unik byggnad placerad på Ljungbyheds flygplats. Förutom hangarer kan byggnaden innehålla multimediahall för undervisning och event, flygsimulator, kontor med mera. När en ny funktionell och kreativ byggnad är på plats kan aktörerna inom Ljungbyhed Air erbjuda ännu bättre skräddarsydda konferenser, events, spektakulära upplevelser och hisnande äventyr både i flygplanssimulatorer och direkt i luften! Idéskissen har utarbetats av Sweco Architects. Förslaget bygger på två delar; en utvecklingsplan för området kring Ljungbyheds flygplats och en visionsskiss för en portalbyggnad innehållande flygskola, besökscentrum samt framtida forskning och utveckling kring temat Luft. Planen fokuserar på kulturella och byggnadshistoriska värden samt på den utvecklingspotential som byggnader av varierande storlek och kvalitet inom området har. Centralområdet med kanslibyggnaderna och flygarhallen utvecklas till en zon med starkt begränsad biltrafik. Här förädlas parkstrukturen och byggnaderna används för gemensam service till hela området. Ett nytt stråk leder från flygarhallen ut mot den nya portalbyggnaden. Byggnaderna väster om husarområdet och söder om infarten kan utvecklas med olika verksamheter, företag och forskning. Den nya byggnaden för flygskolan tar avstamp i hangarens formspråk. En vinklad figur i flera led skapar ett stort rum med öppningar ut mot det omgivande landskapet. Främre delen innehåller publika ytor med café eller restaurang samt en multihall för olika event. I byggnadens mitt finns en ljusgård med undervisningslokaler, simulator och kontor. På vardera sidan finns hangarer och verkstäder. Från undervisningslokalen kan man se igenom till hangaren och vidare ut i landskapet. Tanken är att det nya centralrummet med flera aktiviteter samlade under ett tak blir en symbol för de nya verksamheterna och en stark profil som kommer förknippas med området. Byggnaden blir väl synlig i omgivningen med Söderåsen som fond samtidigt som den ligger lägre än omgivande byggnader i öster och därmed inte kommer dominera parkområdet och de historiska byggnaderna. SKISSER PÅ BYGGNADEN PROSPEKT LJUNGBYHED AIR 10

11 ETT NYTT SAMMANHANG Ljungbyhed Air är en samarbetsarena för affärer, samtal, idéer, nätverk, sponsring, utbildning, forskning, nya lösningar och nya koncept inom luft och flyg. Ljungbyhed Air vill vara en central plats för många parter och medlemmar som med sin kunskap, erfaren het och unika förmåga tillsammans redan 2015 skapat ett skandinaviskt nav kring luft och flyg. Grunden är redan lagd för ett kraftfullt center, samarbetsarena och nätverk där många olika aktörer och verksamheter inom luft och flyg kan mötas, både i och omkring området Ljungbyhed. Tillsammans kan vi nu skapa ett kreativt och nytt skandinaviskt center för nya affärskontakter, samtal, idéer, nätverk, affärskontakter, nya samarbetspartners, spetsutbildning, ny klimatforskning och ny idé- och konceptutveckling. Peab, Lunds universitet, Region Skåne och Klippans kommun vill med detta prospekt presentera mål, vision och organisation för det samlade aktörsinitiativet och samtidigt bjuda in till samtal om utformning och medfinansiering till en helt ny samarbetsarena för luft- och flygverksamhet. VÄLKOMMEN SOM INITIAL AKTÖR OCH MEDLEM I LJUNGBYHED AIR! 1 1. FÖRETAG, FORSKNING, UTBILDNING 2. REKREATION, EVENT, BOENDE 3. GEMENSAM SERVICE

12 CENTER OCH SAMARBETSARENA FÖR UTBILDNING, UTVECKLING OCH UPPLEVELSER KRING LUFT OCH FLYG ljungbyhedair.se

ljungbyhedair.se info@ljungbyhedair.se LJUNGBYHED AIR BUSINESS & EVENT

ljungbyhedair.se info@ljungbyhedair.se LJUNGBYHED AIR BUSINESS & EVENT PROSPEKT ljungbyhedair.se info@ljungbyhedair.se LJUNGBYHED AIR BUSINESS & EVENT Lars Wennergren, Peab AB Ordförande i nätverket Ljungbyhed Air lars.wennergren@peab.se, +46 706 412 755 Kerstin Persson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-28 PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-03-28 Sida 1 (6) Paragrafer 69-71 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan 2012-03-28 kl 13.30-16.20 Beslutande Övriga närvarande

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté

Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté PROMEMORIA Dnr: 2010/0021 2010-09-28 Kansliet Lennart Dahlberg Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-10-07 Förslag till ny organisation för Stockholmsregionens Europakommitté Bakgrund Under 2010 har SEUs styrelse

Läs mer

STADGAR. för. Resilient Regions Association

STADGAR. för. Resilient Regions Association STADGAR för Resilient Regions Association 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Resilient Regions Association med säte i Malmö. 2 Föreningens vision och syfte/ändamål Resilient Regions Association

Läs mer

DU kan bli flygtekniker!

DU kan bli flygtekniker! Är du tekniskt intresserad och beredd att lägga ner lite mer jobb under din gymnasietid, så är detta ett programval som ger många möjligheter. DU kan bli flygtekniker! Jobba med flygplan och helikoptrar,

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum (UMF) Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund Umeå marina forskningscentrum (UMF) inrättades 1989 vid Umeå universitet,

Läs mer

PROJEKTPLAN (Elevstart i Sundsvall)

PROJEKTPLAN (Elevstart i Sundsvall) PROJEKTPLAN (Elevstart i Sundsvall) Huvudman: Sundsvalls Fallskärmsklubb Projektets namn: Elevstart i Sundsvall Projektansvarig: Jens Eklöf Nästa avstämning: den 6 Maj 2009 BAKGRUND Under 2008 satsade

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle. Myndigheten för yrkeshögskolans

Läs mer

NYHETSBREV. Flygteknikcenter Ljungbyhed

NYHETSBREV. Flygteknikcenter Ljungbyhed NYHETSBREV Flygteknikcenter Ljungbyhed 2017-06-15 Mikael Johansson Skolans AM och rektor Mikael Johansson avled den 19:e februari. Mikael Johansson Tommy Magnusson har skrivit nedanstående minnesord som

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Att efter en avslutad flygutbildning vara både certifikatsinnehavare (MPLcertifikat, Multi-crew Pilot License) och behörig på en flygplanstyp med

Att efter en avslutad flygutbildning vara både certifikatsinnehavare (MPLcertifikat, Multi-crew Pilot License) och behörig på en flygplanstyp med MPL ǀ Multi-crew crew Pilot License Trafikflygarutbildning på Trafikflyghögskolan, TFHS TFHS erbjuder från och med våren 2014 en ny och unik trafikflygarutbildning. Utbildningen är i sin första del 2,5

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum

Instruktion för Umeå marina forskningscentrum Sid 1 (5) Instruktion för Umeå marina forskningscentrum 1 Namn Umeå marina forskningscentrum Umeå Marine Sciences Centre 2 Bakgrund UMF inrättades 1989 vid Umeå universitet, samtidigt som motsvarande centra

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-07 LS 1409-1048 Handläggare: Hans Brattström Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

ÄNGELHOLM - EN STAD ATT VÄXA I

ÄNGELHOLM - EN STAD ATT VÄXA I ÄNGELHOLM - EN STAD ATT VÄXA I ÄNGELHOLM- EN DEL AV SVERIGES SKÖNASTE FAMILJ I ett unikt regionalt samarbete, under det gemensamma varumärktet Familjen Helsingborg, formas de Nordvästskånska kommunernas

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Metodstöd för utveckling av kunskapsmiljöer

Metodstöd för utveckling av kunskapsmiljöer Metodstöd för utveckling av kunskapsmiljöer Ett strukturerat samtal om kunskapsmiljöer En viktig pusselbit i skapandet av attraktiva lärosäten och campus är att på ett genomtänkt sätt kunna beskriva och

Läs mer

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet Verksamhetsplan 2015 En bra start fokuserar på social hållbarhet och strävar efter att bygga långsiktiga lösningar. Vi ska öka medvetenheten om barns situation och hur vi tillsammans kan förbättra den.

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Sven-Owe Eriksson & Maria Reinitz Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan Björklund 2009-08-26 Myndigheten

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Koncernstaben Enheten för regional utveckling

Koncernstaben Enheten för regional utveckling Enheten för regional utveckling Jan Lindelöf Utvecklare 044-309 3358 jan.lindelof@skane.se YTTRANDE Datum 2008-06-16 Dnr 0801008 1 (8) Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

FBK STRATEGI & VISION FÖR 2020

FBK STRATEGI & VISION FÖR 2020 FBK STRATEGI & VISION FÖR 2020 FBK - FOT OTBOLLS OLLSKLUBBEN LUBBEN KARLSTAD FBK sysselsätter 3000 ungdomar i föreningens fotbollsaktiviteter och har mer än 100 tusen besökande från hela Sverige till vår

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Krinova AB, 556572-8812, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Krinova AB, 556572-8812, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. 1(5) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för, 556572-8812, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Uppdrag Krinova är nordöstra Skånes inkubator och science park

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling

Läs mer

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager

För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager För levande orter och livfulla städer! Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager 3 Inger Alfredsson Nationell samordnare Marlene Hassel BID-Manager VÅR ORGANISATION Ett unikt

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

VERKSAMETSPLAN 2017 INLEDNING

VERKSAMETSPLAN 2017 INLEDNING VERKSAMETSPLAN 2017 INLEDNING Verksamhetsplanen beslutades av styrelsen i SGA den 11 januari 2017 och gäller under förutsättning att den godkänns på SGA:s ordinarie årsstämma den 15 mars 2016. Verksamhetsplanen

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Forskning och utbildning inom ITS-området

Forskning och utbildning inom ITS-området Forskning och utbildning inom ITS-området Jan Lundgren, Linköpings universitet 2016-06-23 Inledning I arbetet med en nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS betonas vikten av samarbete

Läs mer

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020

Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Bilaga 3 Kista Science City VISION OCH STRATEGI 2010-2020 Handlingsplaner för visionens utvecklingsområden Dynamiskt näringsliv god tillväxt i en expansiv miljö Aktiviteter kopplade till strategierna för

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer