OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OUTSOURCING 6TIPS FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET. Nr.7/November 2010"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.7/November 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 6TIPS FÖR ATT LYCKAS Affärsmodeller Marknaden växer och nya lösningar dyker upp konstant Serviceavtal Gör ett noggrant förarbete och få till ett lyckat samarbete FOTO: BUFFALO COMMUNICATIONS Mjukvara Hitta balans mellan egen utveckling och outsourcing Frigör resurser Outsourca ekonomin och minska bolagets kostnader FOKUSERA PÅ ER KÄRNVERKSAMHET Adrian Quayle: Nu är det hög tid att förstå vad som kommer, vad som förändras och vilka effekterna blir för dig och ditt företag. Outsourcing Konsulter Utveckling Förvaltning Vill ni fokusera på er verksamhet? Låt Softronic ta hand om er IT!

2 2 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Är outsourcing rätt beslut i goda tider? Faktum är att merparten sourcingbeslut fattas i högkonjunktur! Helt klart har marknaden för outsourcing mognat Förhoppningarna om god tillväxt under lågkonjunktur och finanskris grusades påtagligt för aktörerna inom outsourcingbranschen. Tillväxten närmast halverades under föregående krisår. Många frågar sig hur det är möjligt att outsourcing minskar under finanskris och lågkonjunktur eftersom en av de starkaste drivkrafterna bakom just outsourcing är kostnadsoptimering vilket torde vara mer intressant i dåliga än goda tider. Svaret finner vi i att även outsourcing i sig är ett projekt och som med alla andra projekt drabbas man brutalt när företagsledningar drar i nödbromsen för att säkra likviditet, lönsamhet och ytterst överlevnad detta oavsett hur bra projekten än är ur ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv. Kurvorna pekar rätt Glädjande nog befinner vi oss nu åter i tillväxt och kurvorna pekar åt rätt håll och det är just i dessa tider outsourcing växer som bäst. Från att ha suttit still i båten är företagsledningarna nu åter beslutsmässiga avseende effektivisering och kostnadsoptimering utifrån synsättet vad vi gör i goda tider har vi tillgodo i sämre tider. I egenskap av sourcingrådgivare och upphandlingskonsult kan jag konstatera en påtaglig aktivitet och intresse från marknaden och kunderna rörande outsourcing. Delvis hänför detta till ett uppdämt behov från krisåren men samtidigt ser jag ett stort antal nya kunder som nu överväger en sourcinglösning för första gången. Min uppfattning är att vi med stor sannolikhet står inför en av de största tillväxtfaserna inom outsourcing på många år. Joel Rudh CEO ab1 sourcing (Oberoende sourcingrådgivare & upphandlingskonsult) MINA BÄSTA TIPS Ta hjälp av rådgivare En oberoende rådgivare och 1 expert kan tillhandahålla en metodik och ramverk som stödjer dig genom alla faser från initial förstudie genom upphandling, övertagandeprojekt till förvaltning och uppföljning av den nya leveransen. Engagera verksamheten Förankra såväl dagens som 2 framtida behov och utvecklingsområden. Utgå från behov Utgå alltid från verksamheten och dess behov och pro- 3 cesser och inte tekniken eller enskilda system. En mogen tjänst I dag är outsourcing med några få undantag en mogen tjänst och för flertalet kunder och något man uppfattar som business as usual. Skillnaden i dag mot tidigare är att den outsourcingvåg vi nu skönjer till stora delar även omfattar små och mellanstora bolag samt hela den offentliga sektorn som fram till i dag i mycket liten omfattning valt outsourcing. Ett exempel på en annan intressant kategori kunder som mer eller mindre uteslutande väljer sourcinglösningar är flertalet nyetablerade tillväxtföretag. Inom dessa företag råder en stark kultur av att minimera egen intern organisation och det är närmast regel än undantag att man ifrågasätter alternativet att bygga egen intern verksamhet om denna inte mycket tydligt är att anse såsom kärnverksamhet. Outsourcingalternativet ger fördelen att man inte binder kapital, kostnader eller personal i kombination med en lägre kostnad som dessutom är rörigt utifrån den aktuella volym och behov man har beroende av försäljning, tillväxt och konjunktur. Fler och fler inser värdet För att nå framgång inom sourcing behövs såväl gedigen kunskap som praktisk erfarenhet. Fler och fler kunder inser värdet av att lära från andra kunder och oberoende experter. När intresset för sponsrade sourcingkonferenser viker ser vi den motsatta trenden inom sourcingnätverk och oberoende kundträffar. Ett exempel på sådant nätverk är Outsourcing Sweden inom LinkedIn som är Sveriges största med över 600 medlemmar. Avslutningsvis är det med stor tillförsikt jag ser fram emot att följa hur den Svenska outsourcingmarknaden kommer att utvecklas i tiden framöver. Helt klart har marknaden mognat både på kund och leverantörssidan men inte minst ser vi en ny kategori spännande kunder inom såväl offentlig som privat sektor vilka numer ser outsourcing såsom ett intressant alternativ. VI REKOMMENDERAR SIDA 12 Axel Kling Vd för Snow Software Till skillnad från andra tillgångar är en licens bara en rätt att använda någon annans programvara. Offshoring 5 Krav, förväntningar och kommunikation är tre nyckelord för att lyckas. Expertpanelen 16 Experterna om hur de ser på utvecklingen inom outsourcing för Vi får våra läsare att lyckas! OUTSOURCING NR 7, NOVEMBER 2010 Redaktionschef: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Linus Wennerström Layout: Martin Björinge Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Christoffer Strindlund Tel: E-post: Distribution: Svenska Dagbladet, november 2010 Tryckeri: V-Tab Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Linus Wennerström Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. VI ERBJUDER BANKER OCH KREDITGIVARE VERKSAMHETS- KUNNANDE, KRAFTFULLA SYSTEMSTÖD OCH OUTSOURCING FÖR DE OLIKA STEGEN I KREDITPROCESSEN Idag tar det bara några minuter för vem som helst att via Internet snabbt sålla fram de kreditinstitut eller banker som erbjuder den bästa finansieringen. Och sålla bort alla andra! Möjligheten att kunna erbjuda en attraktiv finansiering är såklart en viktig konkurrensfördel igår, i framtiden och även redan idag. Via våra tjänster kan vi erbjuda dig ett färdigt, komplett finansbolag som du på egen hand kan rulla igång redan i morgon. Eller så låter du oss ansvara för den dagliga driften av den administrativa organisationen, inklusive IT-system. Kanske vill du bara ha hjälp med kredithandläggningen, eller enbart stöd med verksamhetsrådgivning? Vilken omfattning du än väljer kan du med vår hjälp snabbt etablera och driva ett finansbolag, med total koll på riskerna. Dessutom, låter du oss sköta din verksamhet kan du fokusera på marknadsföring och försäljning och därför räkna hem både högre lönsamhet och bättre kundrelationer. Kontakta Fredrik Hovstadius på eller besök emric.se och läs mer om hur vi kan hjälpa banker och finansbolag till högre lönsamhet och minskade risker. Och dig att starta egen kreditverksamhet.

3 Consulting / Solutions / Outsourcing EXCEED YOUR LIMITS IT är ett av de viktigaste verktygen för att skapa effektivitet och tillväxt i en verksamhet. Därför gäller det att välja en partner som du verkligen kan lita på. Någon som hjälper dig att få maximal nytta av dina IT-investeringar. EDB ser till att din IT-satsning återbetalar sig snabbare, tillför mer affärsnytta, underlättar för medarbetarna och frigör tid så att ni kan utveckla affärerna ytterligare. Med rätt partner skapar du bestående mervärde. Läs mer på edb.com.

4 4 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER MARKNADEN 1TIPS FÖRSTÅ MARKNADEN FÖRÄNDRAS Fråga: Hur ser tillväxten ut organisera privatlivet och arbetslivet sida vid sida, där de kan svara på den svenska outsourcingmarknaden? på jobbmail hemifrån på kvällen Svar: Marknaden växer samtidigt som de pysslar med exempelvis ett privat fotoalbum. snabbt och nya lösningar och affärsmodeller dyker upp konstant. Varje år genomför Gartner en global undersökning om outsourcing av IT-tjänster. Undersökningen används som underlag till ett antal Outsourcing Summits som anordnas under året. I år planerar 40 procent av de europeiska företagen att öka sina utgifter för externa tjänster på kort sikt. Hela 53 procent förutspår att de kommer att utöka sin outsourcing. Outsourcing har alltid, framför allt i kristider, använts som ett verktyg för att optimera kostnaderna. Speciellt i de mer mogna marknaderna för outsourcing av infrastruktur och applikationer kan outsourcing hjälpa organisationer att nå detta mål. Marknad i snabb förändring Marknaden för outsourcing växer fortfarande. Modellerna för delvis eller fullständig outsourcing i kombination med offshore och nearshore outsourcing är väl etablerade, men marknaden för outsourcing förändras snabbt. Serviceleverantörerna investerar i nya lösningar och affärsmodeller och kunderna kräver mycket mer än tidigare. Ett exempel är det ökade kravet från slutanvändarna att få använda sin egen utrustning på företaget. De vill använda sin egen laptop i arbetet där de kan Frank Riddler Research Vice President IT Services and Sourcing, Gartner FOTO: GARTNER Ny norm för kommunikation För att uppfylla det kravet måste serviceleverantörerna ständigt utveckla sin portfölj. I exemplet ovan där användaren äger och väljer sin egen utrustning måste leverantörerna erbjuda tjänster som hanterar den komplexa miljön som därmed uppstår. Ett annat exempel är IT-användarnas förändrade sätt att kommunicera. Snabbmeddelanden har blivit normen i många organisationer, att ha en profil på portaler som Linkedin är ett krav och att byta tankar via Twitter har blivit mer än en fritidsverksamhet för många. De flesta outsourcingtrender drivs av en industrialisering av tjänsterna. För att möta efterfrågan på mer flexibla, kostnadseffektiva tjänster med hög kvalitet har leverantörerna standardiserat sina tjänster och byggt gemensam infrastruktur och gemensamma applikationsmiljöer. Dessa säljs sedan som antingen server- eller lagringstjänster eller molntjänster som är attraktiva alternativ för slutanvändaren eftersom de ofta är kostnadseffektiva och har hög kvalitet. Faktum är att vissa av dessa tjänster påskyndade tillväxten av programvara-som-tjänst och server- och lagringstjänster, upp med 6,1 procent respektive 5,1 procent under I dag är intresset för server- och lagringstjänster större än molntjänster, eftersom de är specifikt anpassade för företag och inte för konsumenter. Som ett resultat är avtalen därför mognare, och förståelsen för säkerhet och compliancy kraven finns och integreras fullt ut. Anpassar sina modeller Många organisationer från hårt reglerade och styrda branscher som till exempel läkemedelsföretag och banker kan inte flytta till molnet just nu, eftersom de inte kan få en garanti att datan inte lämnar ett specifikt land. Men det här sättet att resonera kan snart vara föråldrat eftersom marknaden för molntjänster förändras snabbt. Leverantörer som Microsoft, Google och Amazon marknadsför och förändrar sina lösningar med enorm kraft, och de nya leverantörerna lär sig snabbt och anpassar sina modeller därefter. Outsourcingmarknaden förändras och organisationer måste förbereda sig på den förändringen. Nu är det hög tid att förstå vad som kommer, vad som förändras och vilka effekterna blir för dig och ditt företag. FRANK RIDDLER EXPECTATIONS Multisourcing Service Integrator B2B Integration Outsourcing Knowledge Process Outsourcing WLAN Outsourcing Business Process Utility Cloud-Driven Business and IT Services Technology Trigger Peak of Inflated Expectations Legacy Application Modernization Services Remote IT Infrastructure Services Storage Outsourcing Application Testing Services Globally Delivered Help Desk Outsourcing Communications Outsourcing Trough of Disillusionment PERSONALSERVICE SAAB BOFORS SUPPORT AB Lönar sig varje dag i månaden Det är härligt att se frukten av personalens arbete när lönen betalas ut varje månad. Men själva löneadministrationen kan tyvärr vara en belastning som stjäl tid från företagets kärnverksamhet. Med hjälp av våra administrativa tjänster får ni mer tid över till det ni är bäst på. Det ökar era chanser att bli effektivare, samtidigt som det kan göra varje dag på jobbet snäppet roligare. Kontakta Ann Age, telefon eller maila så berättar hon mer. Modern outsourcing av löneadministration Vi erbjuder Er smarta mobila kommunikationslösningar, där informationsflödet hanteras via vårt egenutvecklade system Webkontor.nu. Detta ger Er en integrerad och effektiv helhetslösning, med alla uppgifter samlade på ett och samma ställe med hög tillgänglighet via internet. Rollbaserade lösningar Rätt information till rätt person, var du vill, när du vill Vi ger Er en totallösning med allt från behovsanalys, lösningsförslag till projektledning, driftsättning, utbildning och på-platsen-support. Ni väljer själva vilken nivå av outsourcing som är intressant för Er STOCKHOLM MALMÖ GÖTEBORG Tel webkontor.nu

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NOVEMBER Custom Application Services Packaged Application Services Managed Print Services Security Outsourcing IT Infrastructure Utility Slope of Enlightenment Data Center Outsourcing Internet Data Center Colocation Help Desk Outsourcing Telecom Expense Management Web and Application Hosting Desktop Outsourcing Print/Mail Business Continuity and Disaster Recovery YEARS TO MAINSTREAM ADOPTION: Less than 2 years 2 to 5 years 5 to 10 years AS OF JULY 2010 Plateau of Productivity GRANSKA SOURCINGSTRATEGIERNA Gartners Hype Cycle ovan används av organisationer för att granska sina sourcingstrategier och för att ta reda på vilka sourcingalternativ som bäst möter organisationens framtida behov. ILLUSTRATION: GARTNER/ALEX MAK BAKGRUNDSBILD: SHUTTERSTOCK FOTO: JACOB PIHLANEN Kommunikation viktig för lyckad offshoring Tekniken är inte utmaningen för den som tänker outsourca delar av sin IT-verksamhet till en partner utomlands. Krav, förväntningar och kommunikation är tre nyckelord för att lyckas. Många rusar i ett så kallat offshore-samarbete med för lite på fötterna, säger Åke Pihlanen, pionjär inom outsourcing till andra länder. När jag började prata om outsourcing till Indien 1999 var många frågande. I dag, när allt fler företag och även offentlig sektor jagar kostnader, ifrågasätter ingen att det finns fördelar. Kostnadsjakten är en drivande faktor, men det är farligt att till varje pris fokusera på kostnadsbesparingar, fortsätter han. För stort fokus på kostnaderna per timme leder enligt Åke till dåliga kontrakt. Många glömmer att fråga sig hur pressade priser påverkar till exempel kvaliteten och leveranstiden. Fokus måste i stället ligga på verkningsgrad, produktivitet och Return on Investment (ROI). Innan ett företag går in i ett offshore-samarbete måste det ta fram en strategi. Viktiga frågor att besvara är: varför ska vi outsourca? Vad vill vi uppnå? Hur kommer det att påverka vår organisation? Därefter måste beslutet förankras i hela organisationen. Det är viktigt att alla medarbetare förstår Åke Pihlanen Pionjär inom outsourcing till andra länder och har arbetat nära den indiska IT-industrin sedan syftet med outsourcingen. Tydliga roller, både mellan leverantör och beställare och internt, är också en grundförutsättning, menar Åke. För ett framgångsrikt offshoresamarbete ser han några nyckelfaktorer: Krav och förväntningar måste säkerställas tillsammans med leverantören redan från början och kommunikationen måste fungera genom hela projektet. Problem uppstår ofta om beställaren lägger för stort ansvar på leverantören. Som beställare är det du som måste ta ansvar för relationen och investera i kompetens på hemmaplan. Det är också nödvändigt att lära känna de kulturella skillnaderna. Vi svenskar är en minoritet och inser inte hur lätt vi blir missförstådda. Det är vi som måste försöka förstå leverantörens kultur och att anpassa oss till den. Välj rätt leverantör En viktig fråga är förstås att välja rätt leverantör. Bara i Indien finns det IT-bolag och det dyker hela tiden upp leverantörer på nya ställen. Ryssland och Baltstaterna samt länder som Vietnam har till exempel kommit starkt den senaste tiden. Det ligger nära till hands att välja de största leverantörerna, men de är inte alltid det bästa valet för alla. Geografisk närhet kan också vara en falsk trygghet. Det är inte en eller åtta timmars avstånd som gör den stora skillnaden. Det är vilken kommunikation och vilka processer man lyckas etablera, säger Åke. EVA GUSTIN FOTO: SHUTTERSTOCK NYHETER I KORTHET SERVICEERBJUDANDEN I dag kräver allting rational and return Mognadsgraden för vissa serviceerbjudanden varierar mellan olika länder och leverantörer. Det är också viktigt att understryka att organisationens förmåga att hantera outsourcingsituationer, både när det gäller ny outsourcing och förvaltning av existerande outsourcingavtal, ökar chanserna till framgång och bidrar till den faktiska affärsnyttan. Det är viktigt att förstå detaljerna, innehållet och egenskaperna för ett visst erbjudande eftersom tjänsteleverantörerna namnger liknande tjänster på olika sätt. I korthet: var medveten om vad du vill ha och varför ( vad och varför ) innan du utvärderar olika alternativ och erbjudanden, säger Frank Riddler, Research Vice President IT Services and Sourcing, Gartner. Undvik att skapa efterfrågan utifrån heta lösningar. Det måste finnas en affärsmässig anledning bakom outsourcingen. I dag kräver allting rational and return : se till att du vet vilka dessa är innan du ger dig i kast med någon form av outsourcing. Tjänsten Total Outsourcing innebär att du betalar ett fast pris per användare. Alla program görs tillgängliga från vilken internetansluten dator som helst i världen via en molntjänst. Det ger dig ekonomisk kontroll och ett bekvämt arbetssätt. Gör det du är bra på, så gör vi det bästa av resten. Läs mer: Örebro/Stockholm/Karlstad Tfn: ,

6 6 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Facility management mer än bara städning Fråga: Hur hanterar man bäst den dagliga driften i en organisation med över tio olika anläggningar och fl er än 5000 anställda? Svar: Man outsourcar sin facility management. Ica Sverige AB har outsourcat så kallad integrerad Facility Management, FM, vilket innebär att de låter en extern partner ta hand om precis allt som krävs för att arbetsplatserna och lokalerna ska fungera. Vi har valt att koncentrera oss på att göra det vi är bäst i klassen på, vilket är att köpa in varor, leverera ut till butiker och marknadsföra produkter. Vi vill inte syssla med att till exempel ordna städbolag och jaga dem och se till att kylanläggningen fungerar varje morgon, eftersom vi tror att det finns andra företag som är bättre än vi på det, säger Stefan Gideskog, som är Head of Facility Services på Ica Sverige AB. På så sätt slipper vi också bygga upp en organisation och ha egen personal som sysslar med den här typen av jobb. Tillgänglighet stor fördel Den främsta fördelen med att outsourca FM är tillgängligheten. Om en receptionist eller en fastighetstekniker är sjuk en dag så ingår det i FM-leverantörens uppgift att se till att det finns annan personal som ersätter den sjuka personen. Stefan Gideskog menar att det skulle krävas en stor organisation för att lösa allt som måste skötas för att Icas verksamhet ska fungera. UNDERLÄTTAR. Vi köper allt som ingår i FM av samma partner eftersom det blir enklare för oss, berättar Stefan Gideskog, som är Head of Facility Services på Ica Sverige AB. FOTO: TOBIAS GÖTH TIPS Bestäm rätt servicenivå Facility Management, FM, 1 handlar mycket om vilken servicenivå ditt företag kräver inom olika områden. Vill ni att posten ska delas ut två gånger om dagen eller räcker det med en? Ska det finnas två eller tre rätter i matsalen? Vilka krav på städning har ditt företag? Om du gör ett noggrant förarbete så blir det lättare att få till ett bra avtal med din partner. Några exempel på det vi skulle behöva hantera är städning, reception, kylanläggning, snöskottning, bevakning, passerkort, grindar, möbler, värme, vatten och el med flera funktioner. Allt det slipper vi nu eftersom vår outsourcingpartner sköter det. Ica arbetar efter inställningen att ett företag som har FM som sin kärnverksamhet kan utföra det mycket mer professionellt och kostnadseffektivt än vad de själva kan. Bland annat har ett sånt företag inköpsfördelar eftersom de kan samla ihop sina uppdrag och köpa större volymer av allting och därmed få bättre priser. Specificera noggrant När du gör avtalet med din 2 partner är det viktigt att ni är överens om vad ni förväntar er. Facility Management handlar ofta om en väldigt stor leverans eftersom det är många olika områden som ingår. För att hålla koll på att ni får vad ni betalar för behöver du ett enkelt och effektivt uppföljningssystem. Om inte allt är ordentligt specat så att båda parter är nöjda finns risk att bli missnöjd för att er partner inte gör vad som förväntas av dem. 2TIPS GÖR DET NI ÄR BÄST PÅ Vi köper allt som ingår i FM av samma partner eftersom det blir enklare för oss. Om vi skulle handla upp något utanför det avtalet, som exempelvis restauranger eller städning, så måste vi ha en egen organisation för det. Nu räcker det med fåtal personer som fungerar som kravställare gentemot FM-leverantören, säger Stefan Gideskog. Definiera exakt vad du vill ha När det gäller Facility Management är det extra viktigt att man är på det klara med vad det är man behöver när man tecknar ett avtal. Du måste definiera exakt vad du vill ha. Det är ju till exempel skillnad på att vilja ha städning två gånger i veckan och att vilja ha det rent och snyggt. Vad det gäller städning så finns det en standard inom branschen som beskriver vad en städning är och det är bra att använda sig av sådana typer av standarder när man gör ett avtal med sin partner, berättar Stefan Gideskog. Gör en bra uppföljning När man är överens med sin FMleverantör om klara definitioner inom alla de olika områden som de kommer att verka inom så att man kan göra en bra specifikation för avtalet. Då kan man också kontinuerligt göra bra uppföljning och se till att man verkligen får det man betalar för. Det är svårt att komma i efterhand och säga vad man vill om man inte har bestämt det i förhand, menar Stefan Gideskog. OLOF ESTERS NYHETER I KORTHET Gör fasta kostnader rörliga De säger alla samma sak: Ernst & Young, Cap Gemini, Deloitte och hacket Group: framtiden för finansiell outsourcing ser mycket ljus ut. Under 90-talet kunde vi se den ökade outsourcing inom IT markant, nu har trenden kommit till det finansiella området. Den ekonomiska krisen har tvingat företagen tänka utanför boxen för att sänka kostnaderna. En möjlighet att göra detta är att göra de finansiella kostnaderna rörliga genom att lägga ut delar av de ekonomiska affärsprocesserna, säger Per Åberg, försäljnings- och marknadsdirektör för Itella Information i Skandinavien. Alla ledande personer som CFO och vd vi möter har kunskapen om vad som är kärn- och stödprocesser inom ekonomiavdelningen. Kärnan inom ekonomistyrningen ligger på finansiell kontroll i form av rapportering, budgetering, analys och riskhantering. När det kommer till transaktionsintensiva processer, är deras åsikt att mycket av det kan läggas ut på entreprenad. Teoretiskt har många företag redan lagt ut en del av sina finansiella processer när de har lagt ut skanning av leverantörsfakturor. Att även låta en extern part ta ansvar för kontering, övervakning av det interna flödet och slutligen boka fakturan är faktiskt inte konstigare än att låta någon hantera skanningen. Studier som gjorts visar att genom outsourcing av de finansiella transaktionsprocesserna kan de flesta företagen minska kostnaderna med upp till procent. Intelligenta servicelösningar som skapar affärsfördelar Coor levererar intelligenta servicelösningar som stöttar verksamheter i upp- och nedgång, ökar lönsamheten och bidrar till din framgång. Vi samarbetar med nordens största företag och offentliga uppdragsgivare, men även med medelstora företag och organisationer. I en föränderlig värld erbjuder vi unika och flexibla lösningar som skapar affärsfördelar för dig. Vi kallar det Service med IQ.

7 Vi erbjuder en fungerade IT-miljö till en fast månadskostnad - Har ni problem att få era utskriftsenheter att fungera optimalt med ert övriga IT-system? - Många leverantörer som skyller på varann? - Saknar du kontroll över den totala kostnaden för IT? - Lägger din medarbetare för mycket tid på tidskrävande strul? Känner du igen dig? Låt oss då ta hand om hela er IT-miljö. Våra skräddarsydda IT-lösningar bygger på standardiserade produkter från marknadsledande tillverkare och i kombination med proaktiv IT-drift resulterar det i sänkta kostnader och ökad produktivitet för er. PowerOffice Med vårt PowerOffice-koncept får du också full kostnadskontroll över hela IT-miljön. I konceptet inkluderas servrar, datorer, mjukvaror och all utrustning för dokumenthantering såsom skrivare, copyprinters och skannrar. Förväntat resultat till förväntad kostnad helt enkelt. Pris: Från 695:-/användare och månad Inkl. hårdvara, mjukvara, installation, drift & support, 40 användare. Kontakta oss redan idag! Moving Ideas Forward ricoh.se IT Services Office Solutions Production Printing Managed Document Services

8 8 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Säkerställ kvaliteten på programvaruutveckling Fråga: Hur kan man optimera kvaliteten på mjukvaran och samtidigt pressa utvecklingskostnaden? Svar: Genom välja rätt samarbetspartner och hitta balanspunkten mellan egenutveckling och outsourcing. SHOWCASE Braathens IT Solutions, som ingår i norska Braathenskoncernen, utvecklar bland annat IT-system för resebranschen lade vi ut delar av vår mjukvaruutveckling på ett indiskt konsultföretag, berättar Svein Björnstad, vd för Braathens IT Solutions. Men mjukvaran hade kvalitetsbrister. Det var nämligen svårt att följa upp arbetet, eftersom vi inte hade någon egen representant på plats i Indien. Uppföljningen försvårades av att det nästan bara var seniorkonsulterna som pratade engelska. Även kulturskillnaderna bidrog till problemen. Dessa yttrade sig bland annat i att vi måste instruera konsulterna i Det är mycket viktigt att fortlöpande kunna se om programkoden fungerar i vår miljö. Svein Björnstad Vd för Braathens IT Solutions Stirra dig inte blind på priset Det är lätt att stirra sig blind på att timkostnaden för indiska IT-konsulter är betydligt lägre än för svenska. I gengäld måste man avsätta betydligt mer tid och resurser för projektledning och kvalitetsuppföljning, jämfört med att till exempel anlita svenska konsulter, menar Joel Rudh, vd för upphandlingskonsulten & sourcingrådgivaren ab1 sourcing. Det kan äta upp prisskillnaden. detalj om vad som skulle göras och hur. Många större företag har goda erfarenheter av att outsourca till Indien. Men jag anser att utvecklingsprojekten måste vara relativt stora för att det ska bli lönsamt. Indiska konsulter har dessutom en långt driven specialisering, jämfört med europeiska kollegor. De måste därför samordna sitt jobb med andra konsulter för att kunna ta fram en helhetslösning. Då tar projekten lång tid. Så Braathens valde att gå ut på konsultjakt igen. De hittade då en global leverantör, vars kärnkompetens omfattar programvaruutveckling bland annat för SAP, Microsoft och Oracle men också tester, underhåll och support samt utveckling av affärskritiska applikationer med mera. Videokonferenser Konsultföretaget har även verksamhet i Sverige, berättar Svein Björnstad. Det underlättar kontakten med projektledaren och projektmedlemmarna som ofta sker via videolänk. Det är mycket viktigt att fortlöpande kunna se om programkoden fungerar i vår miljö. När vi anlitade indiska konsulter fick vi källkoden först när projektet var Internationell erfarenhet IT-konsulter, bland annat från Indien, har främst lyckats ta sig in på stora företag. Globala storföretag är vana vid att hantera mångkulturella kunder och leverantörer, framhåller Joel Rudh. Men off-shore-konsulterna har svårare att få uppdrag från mindre företag och offentlig sektor. Vissa känner också oro inför att prata engelska med konsulterna. De upplever att de hamnar i underläge och riskerar att missförstås. 3TIPS OPTIMERA KVALITETEN UNDERLÄTTAR KONTROLLEN Svein Björnstad, vd för Braathens IT Solutions, valde att byta ut de indiska IT-konsulterna mot svenska. Det underlättar bland annat kvalitetskontrollen av mjukvaran. FOTO: SHUTTERSTOCK avslutat. Då är det givetvis mycket svårare att åtgärda bristerna. De konsulter vi nu anlitar har också en väl genomarbetad metodik. De behöver därför inte ägna så mycket tid åt lära sig vårt IT-system. De har även en lägre overheadkostnad, jämfört med om vi skulle måsta nyanställa IT-medarbetare. Utveckling i egen regi Ungefär hälften av Braathens Aviations mjukvaruutveckling sker i egen regi. Vi lägger ut mjukvarulösningar som i form av moduler direkt kan integreras i våra system, säger Svein Björnstad. Strategiska mjukvaror utvecklas däremot inhouse. Att outsourca innebär faktiskt också ökad trygghet för den egna IT-personalen. Om vi måste dra ner utvecklingsverksamheten, t ex när konjunkturen viker, så gör vi det primärt på konsultsidan, avslutar Svein Björnstad. CLAES-GÖRAN HANBERG Vad är då lämpligt att lägga ut på ett konsultföretag? Framför allt projekt som kan paketeras och beskrivas tydligt, säger Joel Rudh. Då är det lättare att bedöma slutresultatet av utvecklingsarbetet. Däremot bör företag, med egen kompetens på området, inte lägga ut utvecklingen av affärskritiska system som kräver mycket kunskap om verksamheten. CLAES-GÖRAN HANBERG IT-LÖSNING Cykelhandlare outsourcar webbutik Mustang AB, som säljer cyklar, har outsourcat sin webbutikslösning. I stället för att själv sitta med programmen för order, lager och betalning hyr Mustang en helhetstjänst från en e-handelsleverantör. Vi hyr alla tjänster för webbutiken, allt från lagring av information till order, betalning och lagersaldo. Lösningen rapporterar också löpande hur lagernivån ser ut, så att vi kan ringa fabriken när en produkt börjar ta slut, säger Mats Nilstoft som är vd på Mustang AB. Mustangcykeln började tillverkas redan i mitten av 20-talet av svensken Carl Liljeberg och hans företag Trelleborgs Velocipedfabrik såldes fabriken till den danska cykelfabriken Smith & Co (SCO) och 1994 byggdes den sista cykeln i Trelleborg. Hyr tjänsterna per månad I dag tillverkas Mustangcykeln av ett flertal leverantörer och säljs bland annat via Mustang AB:s webbutik Mustang AB hyr tjänsterna för sin webbutik per månad och all programvara ligger på servrar hos IT-leverantören. På så sätt kan bolaget fokusera på sin kärnverksamhet, att sälja cyklar. Webbutiken sköter i stort sett sig själv. Jag behöver bara se till att sortimentet justeras varje säsong, säger Mats. Bättre koll på lagret Det är nära tre år sedan Mustang, som även säljer cyklarna via vanliga butiker, lade ut driften av sin webbutik. Tidigare var det mycket krångel när det gällde internetbetalningar. Vi hade en bra hemsida, men logistiken fungerade dåligt, berättar Mats Nilstoft. Mustang AB är ett litet bolag med bara två tre anställda, men genom att använda e-tjänster tycker Mats att det känns som att företaget har vuxit och som om han har bättre koll på till exempel lagret. Det finns alltid någon på e- handelsleverantören på plats som kan hoppa in om vi behöver hjälp med något. EVA GUSTIN Kostnadseffektiv bemanning med certifierade konsulter Stockholm Göteborg Malmö

9 Delivering Excellence in Software Engineering EPAM Systems, Inc. är ledande global leverantör av mjukvaruutveckling och IT-tjänster och rankas som nummer 1 inom NearShoretjänster i Europa. EPAM gör verklighet av visionen EPAM har en mycket stor verksamhets- och branschkompetens och är idag strategisk partner till många globala Fortune 2000 företag. EPAMs kärnkompetenser utgörs av komplex mjukvaruutveckling för globala och marknadsledande aktörer inom applikations- och teknikutveckling. De fl esta världsledande programvaruföretagen outsourcar sin produktutveckling till EPAM. EPAM gör det möjligt för högteknologiska företag att förbli framtidsledande och produktiva utan att offra den tekniska expertis som krävs för att utveckla tekniska innovationer inom olika branscher. EPAM expanderar i Norden Användningen av både Offshoreoch NearShoretjänster växer kontinuerligt i Norden. EPAM har sedan januari 2009 en Nordisk verksamhet med kontor i Göteborg och Stockholm, där vår organisation levererar tjänster och servar företag, med verksamhet eller säte i Norden, till exempel branscher som rese, telekom och fi nans. EPAM driver nu projekt i alla Nordens länder, har växt mer än 100% senaste året och har fl er än 80 konsulter aktiva i Norden. Lean Consulting 2.0 Stephen Bannister, Vice President EPAM Systems Nordic säger; EPAM har en tydlig ledning, en klar strategi och en fantas-tisk kundbas. Norden är en mogen marknad men väldigt statisk och traditionell. Vi erbjuder ett nytt unikt koncept Lean Consulting 2.0 där vi gifter samman styrkan med en lokal stark verksamhetskompetent organisation och en redan idag erkänd världsledande leveransorganisation av outsoursingtjänster. För mer information vänligen kontakta: Stephen Bannister EPAM Systems Nordic Stockholm Mobil e-post Peter Hagström EPAM Systems Nordic Göteborg Mobil e-post Helhetslösningar för e-handel och distribution. Ågatan Svedala Distribution plock - pack - lager - porto Administration inköp - administration - kundservice Marknadsföring konsultering - projektledning - storemanager IT utveckling - plattform - betalning Grafiskt design - annons/print - fotografering Tel Läs mer om våra tjänster på

10 10 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Är samarbetet den viktigaste beståndsdelen för framgångsrik outsourcing? Svar: Enligt Adrian Quayle är det bara genom att helhjärtat arbeta för ett effektivt samarbete som organisationer till fullo kan tjäna på framgångsrika outsourcingaffärer. Få förståelse för era partners och nå verklig framgång KRÖNIKA Att komma samman är en början, sa den store industrimannen och företrädaren för löpande bandet Henry Ford. Att hålla samman är framsteg. Att arbeta tillsammans är framgång. Oavsett hur man ser på det är stommen i alla goda och framgångsrika relationer långvariga äktenskap eller mångåriga affärssamarbeten förmågan att samarbeta mot ett gemensamt syfte eller mål. Företag har alltid gjort gemensamma ansträngningar för att nå olika framsteg, till exempel snabbare utveckling av nya produkter eller tjänster, förbättrad kostnadshantering eller bättre resurs- och riskhantering. Dessa företag har upprepade gånger kommit fram till att samarbete är ett av de bästa sätten att snabbt och effektivt sprida kunskap, färdigheter och resurser för att uppnå gemensamt definierade mål och skapa värde på helt nya nivåer. Säkerställ framgång Viktigt att tänka på är dock att de sätt företag samarbetar på inte enbart avgör hur framgångsrika deras tjänster blir utan också kan lägga grunden för framtida misslyckanden, oavsett hur noggrann man är. Outsourcingorganisationen NOA:s livscykelsystem består av fyra steg som säkerställer framgång: strategiskt ledarskap, relationsåtagande, omvandling och förändring samt relationshantering. Varje steg i livscykeln syftar till att säkerställa att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att bygga upp och upprätthålla ett framgångsrikt outsourcingavtal. Få en djupgående förståelse Bevisligen krävs det mer än att organisationer arbetar i samma riktning verklig framgång uppnås genom att företag får en djupgående förståelse för sina samarbetspartner och dessas kultur och arbetssätt. Enligt en ny undersökning som genomförts av National Outsourcing Association (NOA) i samarbete med Kingston Business School uppger 75 procent av alla outsourcande företag att de skulle analysera en potentiell samarbetspartners företagskultur utifrån sina erfarenheter av befintliga outsourcingleverantörer innan de fattade beslut. PROFIL Adrian Quayle Ålder: 62. Befattning: Styrelsemedlem i NOA (National Outsourcing Association). Bakgrund: Har mångårig erfarenhet inom outsourcing industrin och har tidigare jobbat som It-Konsult. Studien uppvisade också ett tydligt samband mellan affärsrelationens intensitet och positiva resultat. Mer än 100 chefer från outsourcingbranschen ombads bedöma hur framgångsrik deras egen verksamhet var jämfört med outsourcingpartnerns. Därefter fick de ange hur stark relationen till partnern var. Resultaten var talande. De visade att de som ansåg att samarbetsrelationen var god upplevde outsourcingen som framgångsrik i mycket större utsträckning. Omvänt visade undersökningen att de som betecknade sin outsourcing som mindre framgångsrik graderade samarbetsrelationen betydligt lägre. Branschstandard till stöd Det är viktigt att komma ihåg att en sund relation inte är något som bara uppstår och att det inte finns några steg för steg-instruktioner för ett framgångsrikt samarbete. Det finns dock riktlinjer som kan hjälpa företag att stärka sina affärsrelationer. I sitt arbete för att främja samarbete mellan företag har NOA, tillsammans med en rad andra branschorganisationer och British Standards Institution (BSI), tagit fram en branschstandard till stöd för partnersamarbete: BS Syftet är att denna standard ska utgöra ett systematiskt ramverk som kan tillämpas av organisationer av alla storlekar och som belyser de huvudområden som alla företag har att hantera. På så sätt kan de upprätta standarder inom specifika områden och samarbeta med andra parter enligt god branschpraxis. Tydliga fördelar Samarbete har tydliga fördelar: Det ger organisationer möjlighet att dela med sig av bästa praxis och kunskaper så att de kan bygga verkligt djupgående relationer och därigenom skapa större värden. Endast genom samarbete kan affärsrelationer ge verkliga fördelar. Konkurrens mellan avdelningar/ funktioner hos leverantörer eller kunder måste elimineras för att effektiva arbetsrelationer ska kunna skapas och för att organisationer ska ges möjlighet att, som Henry Ford sa, inte bara komma samman utan också arbeta samman, med framgång. ADRIAN QUAYLE Outsourcingcenter.se Outsourcingcenter.se är ett forum för kunskapsöverföring av alla aspekter av IT- sourcing/outsourcing. Det drivs av Institutet för Informationsteknologi (Ifi) som genomför en mängd olika aktiviteter: seminarier, workshops, utbildningar, kurser, konferenser, föredrag, analyser och forskningsrapporter En tankesmedja för utveckling av sourcing och outsourcing Stödja användaren genom att driva gränsöverskridande utvecklingsprojekt Opartisk Nationellt och internationellt nätverk Erfarenheter från hundratals outsourcinginsatser bildar grunden för detta kompetens- och kunskapscenter. Vilka är vi? Outsourcingcenters programarbete leds av en kommitté: ordförande Ingrid Fleetwood Hesser, HP, Peter Davidson, EDB, Nils Knutsson, Tieto, Karsten F Larsen, IBM Svenska AB, Markus Närenbäck, Logica och Björn Stolpe, Institutet för informationsteknologi.

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NOVEMBER Relationship Management VÄGLEDER FÖRETAG NOA:s Outsourcing livscykelmodell är en erkänd men flexibel ram för att vägleda företag genom outsourcingprocessen. ILLUSTRATION: NOA/ALEX MAK BAKGRUNDSBILD: SHUTTERSTOCK Strategic Leadership Relationship Engagement Transition and change NYHETER I KORTHET STANDARDISERING Internationell standard på gång Outsourcing är en global bransch som utvecklas snabbt och från många håll. Under de senaste åren har det skett en global förökning av olika sektorspecifika metoder och dokument, dock har det inte funnits en omfattande standard för detta. Det som saknas är ett allmänt tillvägagångssätt. Dessutom har branschfolk inte haft ett gemensamt vokabulär att grunda sin kommunikation på. Det Holländska standardiseringsinstitutet (NEN) insåg denna problematik och uppmanade Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) att överväga utvecklandet av en internationell standard för outsourcing. Denna standard skulle tillgodose en mer övergripande vägledning inom området, till förmån för alla organisationer involverade. Den skulle även ge branschfolk ett mer överensstämmande vokabulär för att underlätta kommunikationen. Då kan principerna och tillvägagångssätten tydligare samordnas. En sådan standardisering öppnar upp för koncept och metoder som ökar förståelsen för alla områden av outsourcing. Efter att ha röstats igenom av medlemsländerna accepterade ISO förslaget med begäran om att NEN skulle arrangera ett förberedande möte för att diskutera hur spadtagen bäst tas. Det inledande mötet med medlemsländernas delegater hålls den tredje november i Amstelveen, Nederländerna. ADRIAN QUAYLE Itera Networks är specialiserade på integrerade affärslösningar med höga krav på kvalitet, kundanpassning och skalbarhet. Mulitsourcing blir allt vanligare och en utmaning för kunderna är att integrera fl era tjänsteleveranser till en effektiv verksamhetsplattform. Itera Networks är ledande inom outsourcing för företag i medium och enterprise segmentet i Norden sedan KONTAKT: > >

12 12 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION KAN INNEBÄRA STORA TILLGÅNGAR Till skillnad från andra tillgångar är en licens bara en rätt att använda någon annans programvara berättar Axel Kling, vd för Snow Software. FOTO: SNOW SOFTWARE Frigör mjukvarans dolda tillgångar med outsourcing Fråga: Sitter ditt företag på mängder av program som aldrig används? Svar: Mjukvarulicenser kan innebära stora tillgångar om de hanteras på rätt sätt. HUR VI LYCKADES MJUKVARULICENSER Många företag sitter på mängder av datorprogram som aldrig eller sällan används. Men mjukvarulicenser kan innebära stora tillgångar om de bara hanteras på rätt sätt. Läs om en minst sagt nischad outsourcingbransch som behövs. Svenska företag köper mjukvara för 21,5 miljarder kronor varje år. Det är en ansenlig summa, särskilt med tanke på hur många programvarulicenser som förmodas flyta runt illegalt ute på företagen. Det intressanta är dock att en tredjedel av dessa miljarder närmare bestämt 6,5 lika gärna kunde kastats i sjön. Dessa program eller licenser används nämligen inte. Åtminstone inte till sin fulla potential. Juridiska risker Vad beror då detta på? Axel Kling har verkat inom software asset management i över tio år, både som konsult och systemutvecklare. Han var delaktig i framtagandet av ISO och är i dag vd för Snow Software. Han menar att mjukvara lätt blir något svårgreppbart. Till skillnad från andra tillgångar är en licens bara en rätt att använda någon annans programvara. Det innebär att det finns begränsningar och regler för hur man faktiskt får använda programvaran trots att man äger en licens. Eftersom det är svårt att hålla koll på alla licenser, köper man ofta för mycket i stället för att omfördela eller uppdatera de man redan har. Många saknar resurserna Behovet för software asset management har uppstått eftersom ITavdelningarna har annat för sig än att sätta sig in i företagets alla datorprogram, hur ofta de används, vem som använder dem, när de bör uppgraderas och hur många licenser som köpts på en viss tid. Det är dessutom svårt att hitta folk som är bra på det. Att bygga upp intern kompetens inom ett så smalt område är svårt och lyckas man är det en stor risk att dessa individer förr eller senare rekryteras till konsultbolag eller liknande, säger Axel Kling och fortsätter: Många företag har dessutom inte resurser att avsätta för en sådan tjänst, även om det behövs. Ett företag med anställda skulle förmodligen behöva en till två heltidstjänster bara för att administrera mjukvarulicenserna. Enligt en uträkning från Gartner Group kan ett företag spara mellan kronor per dator på att strama åt och kontrollera sina licenser. Men för detta krävs det systemstöd, intern kompetens och hårt arbete. Därför är det en tacksam uppgift att outsourca. Kan bli dyra avgifter Det är dock mjukvarutillverkarna som står för drivkraften i licensfrågan. Licensrevisioner är ett ord många fasar för. Det innebär att det är dags att uppvisa alla licenser, installationer och papper på att du har korrekt betald mjukvara på företaget. Har man inte allt i sin ordning kan det bli dyra pengar i avgifter. Ofta helt i onödan, menar Axel Kling. Det händer ofta att företag får betala trots att de kanske har köpt mer licenser än de använder. De har helt enkelt inte koll på sina papper. Att bygga upp intern kompetens inom ett så smalt område är svårt. 4TIPS FÅ KONTROLL OLL PÅ LICENSERNA Att mjukvara också innebär dolda tillgångar råder ingen tvekan om, men i kostnadseffektivseringens tidevarv innebär det också många kronor utan mål eller mening. Hur går man tillväga för att rensa upp i företagets ITdjungel? Först och främst kan du alltid ta kontakt med din programvaruleverantör. Om de är seriösa så erbjuder de lösningar för att hantera licenserna de säljer. Sen gäller det att välja ut ett mindre antal datorer och börja med att fokusera på de dyraste applikationerna. Då får du fram ett prioriteringsunderlag som du sen kan applicera på resten av datorerna när det finns tid. Problemet är oftast att man inte vet var man ska börja. Axel Kling tror att många missar möjligheterna med outsourcing på den här nivån. Normalt i IT-världen rör man sig inte med fasta priser, utan allt beror på. Det positiva här är att de flesta outsourcingleverantörer av licenshantering erbjuder fasta priser per dator och månad, vilket gör det enklare att skaffa licenshantering. Det tror jag många inte är medvetna om. CHRISTIAN VON ESSEN NÖJDA KUNDER Kundtjänst en service att satsa på Under många år har kundservice betraktats som ett nödvändigt ont som helst ska kosta så lite som möjligt, men det synsättet är på väg bort. Allt fler företag ser kundtjänst som en investering som på sikt ger både nöjdare och lojalare kunder. Vi själva kallar det för kundservice Platinum. Det är en kundtjänst där medarbetarna trivs och därmed ger kunderna bättre service, säger Jonas Berggren, ansvarig för försäljning och marknad i Norden på Teleperformance. Kundtjänst är en verksamhet som många företag väljer att outsourca, men det finns många aspekter att väga in när man väljer leverantör. Att snåla på utgifterna kan vara allt annat än en besparing, eftersom det kostar mindre att behålla de kunder man har än att hela tiden försöka locka till sig nya från konkurrenterna. Viktigt med kompetens När man mäter effektiviteten hos kundservice brukar man fokusera på att kunden kommer snabbt fram och att personalen är trevlig, men enligt Jonas Berggren är detta bara grundläggande krav. Lika viktigt är det att personalen är kompetent nog att lösa problem direkt, utan att kunden behöver ringa på nytt, så kallad First Call Resolution. Men kompetent personal är det förstås svårt att få tag på om lönerna ligger på miniminivå. Jonas Berggrens recept för en bättre kundservice är att satsa på personalen. Folk som trivs gör förstås också bra ifrån sig, säger Jonas Berggren. Fler och fler företag börjar inse det. Själva arbetar vi utifrån Great Place to Work, ett ramverk som ska säkerställa att arbetsvillkoren för medarbetarna är goda. En annan viktig utmaning är att se till att de anställda identifierar sig med uppdragsgivaren. Personalen måste känna för värdegrunden hos det företag de representerar. BENEDIKTA CAVALLIN ValueOne AB Augustendalsvägen 7 Box Nacka Strand Tel

13 Har du funderingar kring outsourcing/offshoring? Vill du få ut mer effekt av din outsourcing/offshoring? ISOFT erbjuder oberoende konsulttjänster inom områdena outsourcing och offshoring: OUTSOURCING, KONSULTTJÄNSTER OCH REKRYTERING INOM IT. För mer info, Eller ring ISOFT har några av landets tyngsta konsulter inom området. Ring Tomas på för att diskutera hur ISOFT kan hjälpa till. ISOFT Services AB ISOFT kvalificerade konsulttjänster och metoder inom outsourcing och offshoring sedan Möt våra konsulter på Sogeti din lokala offshore-leverantör Vi är våra lokala kunders förlängda arm till offshore. Vi kan på ett effektivt sätt erbjuda dig expertkompetens och leveransmodeller i ett flertal länder. Även här kan du nyttja hela vår tjänsteportfölj. Vi kallar det Rightshore. Du kan välja att lägga delar av din IT-verksamhet offshore eller kompetensförstärka med de specialister du behöver i dina projekt. Vi hjälper dig med att öka servicegraden, kvaliteten och leveranskapaciteten på ett kostnadseffektivt sätt. Lokal förankring - din trygghet Sogetis Rightshore -koncept innebär att varje del i ett uppdrag placeras där det utförs effektivast utifrån uppdragets förutsättningar. Uppdraget hanteras av ett av våra 21 svenska kontor. Du får tillgång till ett expert-team sammansatt av flera nationaliteter och kompetenser speciellt utvalda för att leverera ditt unika behov. Med hjälp av fler än specialister hjälper vi våra kunder just nu med bland annat SharePoint-migrering, integrationsutveckling med BizTalk, Sociala plattformar med Lotus Connections och molnbaserade applikationer med Windows Azure. Jimmy Andersson, Offshore-ansvarig, Sogeti Spar 30 % av dina testkostnader Vi hjälper dig att kostnadseffektivt säkra kvalitet och spara upp till 30 procent av dina testkostnader utan att riskera tids- och budgetramar. Det gör vi genom att vara världsledande inom Software Control Testing, med en etablerad metodik (TMap ) och genom att kombinera lokala testtjänster med resurser från vårt testcenter i Mumbai, Indien. För mer information hör av dig till oss eller besök: Sogeti levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. I vår heltäckande tjänsteportfölj ryms IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt Rightshore-tjänster. Sogeti har cirka medarbetare i 15 länder. Av dessa arbetar cirka konsulter vid företagets 21 svenska kontor.

14 14 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER 5TIPS Nyckeln till lyckad outsourcing stavas tid OUTSOURCA OURC EKONOMIN NYHETER I KORTHET Fråga: Vad är tricket för att lyckas med en outsourcing av ekonomin i en organisation? Svar: Det är som att tapetsera. Med ett väl utfört underarbete blir slutresultatet perfekt. Ekonomin i ett företag kan man aldrig blunda för. Bolaget existerar för att gå med vinst och då är ekonomin en av de viktigaste punkterna på dagordningen. Frågan är om man kan lämna ifrån sig hanteringen av ekonomin till en utomstående part och ändå behålla en hög kvalitet i arbetet? Och vilken är den viktigaste framgånsfaktorn för en lyckad outsourcing? Tid är den viktigaste faktorn för att en outsourcing ska bli bra. Du måste vara beredd att lägga mycket kraft i början och inte bara släppa taget, säger Staffan Malmqvist, vd för hälsohemmet Masesgården i Leksand. LYCKAS. Tid är den viktigaste faktorn för att en outsourcing ska bli bra, säger Staffan Malmqvist. FOTO: CHRISTER PERSSON Lyckad outsourcing tar tid Masesgården har nyligen outsourcat sin ekonomiavdelning till en extern partner. Bakom beslutet ligger en önskan om att hitta ett billigare och mer effektivt sätt att hantera en viktigt funktion i företaget. Staffan Malmqvist är mycket nöjd med resultatet. Den största fördelen är att vi har obegränsad tillgång till kompetent personal som är kunnig på sitt område och alltid är uppdaterade inom det senaste. Om vi höll oss med samma kompetens inhouse så skulle det kosta mycket mer än vad vi betalar till vår partner. När man outsourcar en del av sin verksamhet kan det vara frestande att överlåta den delen helt åt sin samarbetspartner. En anledning till outsourcingen är ju ofta att man vill lägga mer fokus på sin kärnverksamhet. Då är det viktigt att komma ihåg att ett bra samarbete kräver mycket kraft i början för att det ska bli långvarigt och problemfritt. Staffan Malmqvist såg till att ha täta kontakter med sin outsourcingpartner redan från start. TIPS Sänkta kostnader När du outsourcar ekonomin 1 till en extern partner har du tillgång till en stor organisation samtidigt som du bara betalar för den tid du använder. Du behöver inte stå för kostnaderna det innebär att vidareutbilda personalen och se till att deras kunskaper inom sitt område är fräscha. Vi träffades ofta i början och det gör vi fortfarande. Jag har märkt att ju mer tid jag lägger desto mer träffsäkra blir de timmar jag köper eftersom eftersom samarbetet löper mycket smidigare då. I början undrade Staffan hur partnern skulle hantera tidsredovisningen och om de skulle ta i lite extra när de bedömde hur lång tid olika jobb skulle ta. Den rädslan visade sig dock vara helt obefogad. Högre kvalitet i arbetet Din partner har ofta erfarenhet från en mängd olika kun- 2 der och branscher och du får tillgång till deras erfarenhet utan att behöva lägga några extra resurser på det. Du behöver inte heller bry dig om sjukfrånvaro eller om din organisation har varierade personalbehov eftersom din partner åtar sig att lösa de frågorna i ert avtal. Bättre fokus Du frigör resurser som kan 3 läggas på ditt företags huvudsakliga verksamhet. Minskade kostnader innebär också att du kan spendera pengar mer på din kärnverksamhet. Vi redovisade timmar noggrant i början och jag hade ett hum om hur lång tid olika saker tar. Det visade sig snabbt att min partner var mycket professionell med sin tidshantering, berättar Staffan Malmqvist. Kommunikation viktigt Om outsourcingpartnern inte förstår kundens behov kan problem uppstå. I början av ett samarbete finns det ofta funderingar från kundens sida om den här typen av frågor. För Staffan Malmqvist har det varit viktigt med en regelbundna möten. Vi har ett möte samma tid varje vecka då vi förser varandra med nödvändig information och det är något som jag aldrig kommer att släppa. Ju mer vårt företag växer desto fler möten har vi. Det kanske låter som att vi inte spar någon tid på att outsourca vår ekonomi men det är inte sant. Varje timme jag sitter i möte med vår partner kapar många frågetecken som gör att jag slipper lägga tre gånger så mycket tid på att reda ut dem själv. En nackdel med att outsourca sin ekonomi är att man till viss del lämnar bort kontrollen över pengarna i organisationen. Staffan ser det dock inte som något stort problem. Tar du dig tid och lägger en timme i veckan på samarbetet med företaget som sköter din ekonomi så blir det nästan aldrig några större problem som du måste hantera. Små krumbukter löser man snabbt och enkelt på vägen, avslutar Staffan Malmqvist. OLOF ESTERS IT-SYSTEM Att tänka på när det gäller IT-säkerhet Samtidigt som tekniken öppnar nya möjligheter ökar antalet internetrelaterade hot, risker och incidenter. Detta är inte så konstigt eftersom internet även används inom kriminell verksamhet. Däremot ställer det nya krav på att IT-säkerheten anpassas för att skydda IT-systemen mot nya typer av hot. En av utmaningarna är att hitta rätt nivå. Alltför hög säkerhet kan också utgöra ett hot mot verksamheten i form av onödiga kostnader och att man lägger arbetstid på säkerhet i stället för på mer produktiva saker. Även på detta område har outsourcing visat sig vara ett alternativ. Genom att låta en extern aktör, ett IT-säkerhetsföretag, ansvara för kontrollen kan man själv slippa tungrodd administration och få tillgång till den senaste teknologin. Och samtidigt, i bästa fall, spara pengar. I andra vågskålen ligger risken att man själv lämnar över ett stort ansvar till någon utanför huset, med allt vad det kan innebära av kompetensförlust och att känsligt material lämnar det egna företaget. Det finns också en risk att leverantören inte lever upp till kvalitetskraven eller i värsta fall helt enkelt går omkull. KARIN ARNELL On eller Off Låt oss ta hand om er administration, så ni kan ägna mer tid åt kärnverksamheten. Hos oss kan ni välja att ha tjänsten nära eller på distans. Eller båda delarna. Våra konsulter arbetar där ni vill, så ofta ni vill. Vi gör fria företagare friare. BOKFÖRING ADMINISTRATION SERVICE EKONOMI Kontakta oss för mer information eller för att boka ett förutsättningslöst möte. Ring eller mejla Idag finns vi i Leksand och Falun. Telefon till växeln:

15 Nytt sätt att se på IT Rusta dig för tredje generationens outsourcing. Det är affärsmålen som ska driva IT-utvecklingen. Inte tvärtom. Vi på Fujitsu använder vår höga lean-kompetens som en hävstång i förändringsprocesser. Det skapar en kultur shaping tomorrow with you Trender Föreläsningar Rådgivning Demonstrationer Mingel Leverantörsmöten Stockholm 30 nov 1 dec Resultat Ska er & avgi er Lönekvalitet Moms Förmåner Stefan Sebö Björne Sjökvist Ove Sundmark Jan B. Svensson Helene Engman Trender Föreläsningar Rådgivning Demonstrationer LÖNE- & EKONOMIDAGARNA 2010 FRIBILJETT Anmäl dig via vår hemsida och ange bokningskoden. Detta ger dig fritt inträde till entrén och utställningen samt tillgång till fler än 30 intressanta och spännande presentationer och föreläsningar. (Värde 150 SEK) Fribiljett Ange bokningskod: FL2010

16 16 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Peter Stenberg Affärsspecialist Ekonomiservice, Grant Thornton FOTO: HÅ KAN MÅ LBÄ CK Bertil Oresten Vd, FM Konsulterna FOTO: FM KONSULTERNA Jessica Svensson Regionchef, PA Kompetens FOTO: CINDY HOLM Fråga 1: Hur har ni upplevt trenden? Trenden för outsourcing av ekonomitjänster ökar generellt. Det som driver detta är bland annat att teknikutveckling med webbaserade applikationer möjliggör för kund och leverantör att arbeta mot samma databas och det gör det lättare att finna gränssnitt mellan kundens försystemsprocesser och leverantörens ekonomiprocesser. Genom att outsourca får kunden tillgång till både kompetens och system till ett attraktivt pris och med möjlighet att dimensionera resurserna allt efter kundens egen utveckling. Sourcing är mer rätt i dag. Lågkonjunkturens kostnadsjakt med outsourcing ersätts nu med medvetna strategier och mål med sourcing. Trenden är att behålla beställarkompetensen och att strategiska tjänster insourcas eller behålls i egen regi. Exempel är teknisk kompetens för att produktionen ska fungera och kundnära personal. Personal som kunderna inte möter outsourcas. Undantag är städning, vakt, personalrestauranger etcetera som få företag i dag utför med egen personal. De som har outsourcat fortsätter men är mer strategiska med vad som outsourcas eller insourcas. Den går mer åt att man outsourcar vissa delar till ett specialist företag, i stället för stora outsourcingavtal med en och samma leverantör till alla tjänster. Man har lärt sig av den första vågen av outsourcing och väljer i dag mer efter spjutspetskompetens än bredd. Fråga 2: Vilka råd kan ni ge till företag som funderar på att outsourca delar av sin verksamhet? Vad gäller outsourcing av ekonomifunktioner vill jag ge följande råd: Ta hjälp av en aktör som har a) en gedigen erfarenhet b) som är tekniskt långt framme c) samt har en stor kundbas. Ett högt inslag av manuella rutiner kostar pengar och det är slutligen kunden som får betala detta arbete. Det är också klokt att satsa på en leverantör som har bredden att, förutom att hantera de grundläggande ekonomifunktionerna, även kan stötta med rådgivning inom skatt och affärsrådgivning, allt efter behov. Grundläggande är att vara klar över varför man outsourcar. Tydliga mål och gemensamma incitament är viktiga i samarbetet med leverantören. Använd de standarder och branschdokument som finns framtagna i mitt fall inom fastighetsbranschen och inom Facility management. Upprätta SLA redan i förfrågan till leverantör. Det blir lättare att jämföra anbuden då. Ta inte hela paketet första gången utan att börja med procent och utvärdera sen hur det fungerat. Glöm inte att den egna personalen behöver vänja sig med att andra nu gör jobbet och att inte finns några gratistjänster längre. Gör en noggrann förstudie och ta lärdom av eventuellt tidigare projekt och kartlägga var bristerna finns och hur man kan åtgärda dem. Byter man outsourcingpartner är det lätta att flytta med problemen. Det är mycket viktigt att man är öppen för förändringar och nytänk. Var öppen för nytänkande Fråga 3: Hur ser du/ni på utvecklingen inom outsourcing för 2011? Då vi nu har en starkare konjunkturutveckling kommer fler företag att titta på outsourcing av ekonomifunktionen eller delar av den som ett alternativ till att expandera den egna ekonomiavdelningen eller som ett alternativ till den egna ekonomiavdelningen överhuvudtaget. Outsourcing av lön tror jag kommer att växa starkast då det är en funktion som är lätt att avskilja och som ofta är en lämplig början för en överbelastad ekonomiavdelning. Tvingande outsourcing ökar. De stora pensionsavgångarna de närmaste åren gör att företagen inte hinner uppgradera kompetensen eller skaffa erfaren personal. De tvingas att köpa kompetensen då personalen så att säga outsourcat sig själva. I det starka konjunkturläget har insourcing fått en renässans på grund av ökade priser hos leverantörerna. Fortsatt trend är att behålla strategisk kompetens och kundnära resurser i egen regi. Däremot samordnas många tjänster i shared service centers eller i egna bolag. Behov av mer resurser köps av externa leverantörer eller bemanningsföretag. Fortsatt hög aktivitet och förmodligen också större krav, då vi nu börjar jobba med företag som redan har vissa tjänster outsourcade, men som söker efter ännu bättre leverantörer och stödsystem för sina olika processer, och dom som då kan stödja dessa processer och arbetssätt på bästa sätt får också affärerna.

17 NYHETER HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Så hittar ni tillbaka KOMPETENSEN till kärnverksamheten Fråga: Hur kan man fokusera sin kärnverksamhet, höja Ska vi konkurrera sin lagerfunktion, vilket har vi- Promobility outsourcar också kompetensen och samtidigt sat sig mycket lönsamt. Ett lager sänka kostnaderna i ett företagmässiga priser nal samt försäkringar och garan- med marknads- med lokaler, inköpare, lagerperso- Svar: Outsourca sånt som tier tar mycket pengar och tid från inte skapar värde för kunderna. måste vi arbeta resten av organisationen. Med ett eget lager menar Tom att ekonomiavdelningen skulle behöva läg- intensivt med det vi är bäst på. ga mellan 30 och 40 procent av sin tid bara på det. Fördelarna med att outsourca till ett större lager är uppenbara. De tar hand om administration Tom Larsson Vd på Promobility och lokaler och vi slipper dessutom ligga ute med pengar eftersom FOTO: TOM LARSSON vi köper våra varor av dem, produkt för produkt. Många företag brottas med mängder av administrativa uppgifter som egentligen inte har något med företagets grundtanke att göra att leverera värde till kunderna. Det handlar om till exempel administration, ekonomi, inköp och annat som måste skötas för att ett företag ska fungera. Tom Larsson är vd på Promobility, som hjälper stora företag och organisationer att hantera mobilitet och mobiltelefoner. Promobility outsourcar bland annat sin administration till en extern partner och Tom menar att det frigör kraft i bolaget som i stället kan fokuseras på viktigare saker. Administration och ekonomi tillför inga kärnvärden i vårt bolag kunderna blir inte gladare och mer lojala av våra årsredovisningar och styrelseprotokoll. Därför väljer vi att outsourca och bara jobba med det vi brinner för och det som våra kunder verkligen uppskattar. Han menar också att outsourcing är ett måste för att hänga med i konkurrensen. I mobiltelefonibranschen är teknikutvecklingen otroligt snabb och det är också en lågmarginalbransch. Ska vi konkurrera med marknadsmässiga priser måste vi arbeta intensivt med det vi är bäst på och i övrigt ha en slimmad och tajt organisation. Därför är det viktigt för oss att kunna outsorca delar av vår verksamhet. Fördelar med outsourcing Outsourcing kan både höja kompetensen i en organisation och sänka kostnaderna. Man får tillgång till högre kompetens eftersom partnern har området som kärnverksamhet. Kostnadsbesparingen TIPS Skapa värde för kunderna Outsourcing skapar värde för 1 kunderna. Genom att outsourca sånt som inte hör till företagets kärnverksamhet kan ni lägga mer tid och energi på sånt som skapar värde för kunderna. Om ditt företag startades för att leverera avancerade IT-system till era kunder så finns det ingen anledning att ni ska lägga egen kraft på till exempel löne- och fakturahantering och annan administration. Dessutom finns det företag som har det som sin kärnverksamhet och kommer att kunna hjälpa er kommer bland annat av att det är dyrt att rekrytera och utbilda bra personal. Vi kan inte rekrytera lika kompetent personal som våra partner har tillgång till inom det givna området. Dessutom slipper vi kostnaderna för att utbilda och vidareutbilda dem och hålla deras kunskaper i toppklass, säger Tom Larsson. med de tjänsterna ofta mer effektivt och till ett lägre pris. Häng med i konkurrensen Outosurca för att hänga med i 2 konkurrensen. Många branscher är extremt konkurrensutsatta och kräver att du reducerar ditt företags kostnader maximalt för att ha en chans att hänga med. Genom att ha en liten organisation och outsourca sånt som ni inte har som kärnverksamhet kan ni verkligen fokusera på de av era verksamheter som gör att ni kan ligga steget före konkurrenterna. 6TIPS HÖJ Var flexibel Hur ska man då göra för att framgångsrikt outsourca en del av sin verksamhet till en extern partner? En nyckel är att vara flexibel och inse att alla partner inte klarar av att göra allt. Tom Larsson rekommenderar också att man använder sig av partnerns egna system när man outsourcar exempelvis fakturahantering eller ekonomi. På så sätt kan man utnyttja deras kompetens till max. Säg att du har en fakturapartner som använder ett visst system och vissa mallar. Då är det bättre att välja en av deras mallar och leva med det i stället för att propsa på en egen lösning. Då slipper du inkörningstider när partnern ska lära sig ditt system. Du tjänar på att anpassa dig till verkligheten du lever i. OLOF ESTERS NOVEMBER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR Ökat fokus på Global Operations I en tid med hård konkurrens och en allt mer tilltagande internationell handel ökar vikten för företag att se över sin globala organisation och leveranskedja. En effektiv strategi för Global Operations har sedermera blivit ett viktigt konkurrensmedel för att ta marknadsandelar på en global marknad. Det råder förändrande förutsättningar för de flesta företag. Under de senaste tio åren har globala ekonomiska flöden ökat med mer än sex procent per år. Vidare kämpar allt fler företag med att kostnadsrationalisera sina verksamheter genom outsourcing och förflyttning av delar av verksamheten utomlands. Nya utmaningar Med den ökande globaliseringen och globala handeln uppstår nya utmaningar gällande hur man hanterar förutsättningarna på dessa nya marknader och de allt komplexare flödena. Med bakgrund till detta blir självklart multinationella företags hantering av Global Operations allt mer nyanserade och komplexa. De nya förutsättningarna kräver att fokus läggs om från att vara orienterat kring ett traditionell köpare och säljare-perspektivet till hur företag på ett så effektivt sätt som möjligt kan integrera design, sourcing, tillverkning, distribution, försäljning och support på en global arena och på så sätt skapa en högre visibilitet i sin verksamhet. RICHARD OHLSSON 43% AV DITT LIV ÄR MENINGSLÖST Livet är kort. På alltför många företag arbetar mängder av duktiga människor med fakturering, lagerhantering och inköp nödvändig verksamhet, men inte värdeskapande för kunderna. Vi däremot älskar lösningar och verktyg som gör administrationen effektiv, smidig och lättskött. Och vi är väldigt bra på det, precis som ni säkert är bra på det som ni gör för era kunder. Hör av dig till om du vill veta vad vi tillsammans kan göra så att du får ännu mer tid att ägna dig åt dina riktiga affärer.

18 18 NOVEMBER 2010 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PROFESSIONELL INSIKT Outsourcing i all ära, men fånga först upp den erfarenhet som det egna företaget besitter. Det kallas sourcing och handlar om att ta tillvara befintlig kompetens på ett kostnadseffektivt sätt. Som sourcingkonsult måste man lätt kunna sätta sig in i de olika företagens affärsmodeller och affärsstrategier. Bygg IT-lösningar som baseras på affärsbehov I över 40 år har jag arbetat med allt inom IT från införande av affärs- och it-processer, implementering av standardsystem, etablering av processorganisationer till in- och outsourcing och Management consulting. I mitt jobb är det väldigt viktigt att besitta en god analytisk förmåga så att jag på ett kompetent sätt kan överblicka och se vad ett företag behöver göra för att utnyttja sina resurser på bästa sätt. Sourcing är ett sätt att se till att man säkerställer både kompetens, kostnader och värdet för affären genom att fastställa den för företagets bästa leveransorganisationen och realisering bör ske internt eller externt. Jag har några viktiga framgångsfaktorer som jag försöker belysa vid dessa tillfällen och det handlar bland annat om att bygga it-lösningar för företag som baseras på affärsbehov och inte på it-krav samt att finna en optimal realiseringen för att stötta företagets affär. Pengar att tjäna Genom att definiera vilka roller som krävs och inventera vilka kompetenser som finns inom företaget där man till exempel kan använda personal som är intresserad av och är duktig på it-relaterade frågor som användare även om personen ifråga inte anställdes som en it-expert från början. Dessa personer försöker jag identifiera och sätta strålkastaren på så att företagen faktiskt börjar utnyttja sina befintliga investeringar. Här finns mycket pengar att tjäna. Få bättre koll Sourcing innebär att nyttja dessa investeringar och komplettera med en eventuell passande extern leverantör som komplement vilket i slutänden leder till att man får en bättre koll på sina kostnader ur ett TCO-perspektiv (Total Cost of Ownership). Tyvärr är företagen i dag alldeles för dåliga på att ta tillvara sin personals kompetens vid en outsourcing. Vid en outsourcing måste företaget ha en mycket god kunskap i beställarorganisationen för att kunna överblicka helheten och samtidigt säkerställa att leveransen stöttar affären enligt det man avtalat. Win-win-perspektiv För mig är det viktigt med ett långsiktigt win-win perspektiv mellan kund och leverantör. Jag vill verkligen betona att innan man överväger en outsourcing så är det viktigt att först kartlägga och definiera en riktig baseline SOURCING För mig är det viktigt med ett långsiktigt winwin perspektiv mellan kund och leverantör. Kenneth Kordelius Senior rådgivare, ab1 sourcing över vad som är nuläge och säkerställa den nödvändiga kompetens som krävs för att kunna managera ett outsourcingavtal. Låg outsourcingnivå Sverige har en i internationell jämförelse låg outsourcingnivå. Inte ens 50 procent av våra företag är outsourcade vilket kan jämföras med de nordiska länderna där outsourcingnivån ligger på mellan 70 och 75 procent. En orsak är att de flesta svenska IT-verksamheterna är effektiva och har mycket skräddarsydda lösningar vilket inte skapar skalfördelar hos leverantörerna och därmed ger samma kostnadsfördelar. Det är nödvändigt att företagen har klart för sig vad som är viktigast innan man bestämmer sig för att outsourca är det leverans i tid, låga kostnader eller kvalitet? Man måste välja, man kan inte få allt. Man får det man betalar för. Säkerställ affärsbehoven Mitt råd till företag som funderar på att outsourca är att först säkerställa vilka affärsbehov man har innan. Enligt min bedömning är det inte ens tio procent av företagen som är tillräckligt förberedda att gå ut och göra en upphandling i dag. 5 TIPS Kenneth Kordelius fem matnyttiga tips till företag som funderar på att outsourca: Ha en målsättning 1 Om man funderar på att göra en outsourcing är det viktigt att fastställa vad man vill uppnå, vad som är syftet och att ha en målsättning. Säkerställ att tid finns 2 Säkerställ att det finns gott om kalendertid för att säkerställa vilka affärs- och verksamhetsbehov som skall realiseras och hur dessa skall beskrivas som krav i kommande upphandling. Fastställ nivån 3 Fastställ företagets baseline som beskriver alla kostnader relaterade till befintlig IT-leverans och fastställ nivån på hur man vill managera outsourcingavtalet. Allt för ofta vill man managera på detaljnivå men kompetensen saknas vilket skapar konflikter. Bestäm uppföljning 4 Fastställ en governancemodell med hur avtalet och leveransen skall följas upp i förhållande till det man avtalat och hur avtalet stöttar företagets verksamhetsnytta och målsättning enligt punkt 1. Ta hjälp vid behov 5 Ta hjälp om det finns osäkerhet eller om kompetensen saknas. Framför allt innan beslutet tas att outsourcingen skall upphandlas för att säkerställa att kravbilden beskriver affärsbehoven och att målgruppen för RFP:n stämmer med företagets storlek och behov. Din nya IT-avdelning? Vi låter dig utveckla i stället för att förvalta din verksamhet. Jobba strategiskt Öka kvalitet och upptid Sänk kostnaderna När Donator hanterar daglig drift kan du koncentrera dig på affärsutveckling. Hos Donator får du en stabil och säker IT-drift och en förstklassig support via vår Service Desk. Du betalar endast för det du använder och får kontroll på dina IT-kostnader.

19 Sentensia din partner när det gäller IT-sourcing Under tio framgångsrika år har vi hjälpt företag och organisationer att skapa verksamhetsnytta och ökad IT-effektivitet genom uppdrag inom organisationsutveckling, IT-styrning och IT-upphandling. I omställningsoch förändringsarbetet skapar vi trygghet genom vår breda erfarenhet och djupa kompetens. Ta kontakt med oss om du har behov av en oberoende konsult som kan ge vägledning i utveckling eller förändring av organisation och IT-miljö. 10 framgångsrika år. KONSULTERNA Konsulter i Facility Management Hjälpsourcing? Vi hjälper dig att standardisera din IT-miljö inför ett outsourcingprojekt. På köpet blir du en professionell outsourcingbeställare. SOURCING Vi hjälper dig att lyckas. För oss handlar det inte bara om outsourcing. FM Konsulterna är specialiserade på Facility Management. Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster, kurser och faktaböcker inom Facility Management, fastighetsföretagande och lokalförsörjning. Organisation Nyckeltal Lokalförsörjning Telefon: FM Konsulterna AB Tel:

20 Semestra med gott samvete.

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans

A Good Connection. Connect IT Connect Office Connect Finans A Good Connection Connect IT Connect Office Connect Finans Det bästa av tre världar Connect är den enda samarbetspartnern ni behöver inom IT, kontorsmaskiner och finansiering. Genom oss har ni tillgång

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia.

Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Innovatören när det gäller IT, hosting och multimedia. Kastellgatan 11b, 254 66 Helsingborg Tel 042-12 02 30, Fax 042-13 32 55 info@ojco.se www.ojco.se Globala lösningar på lokala problem. Innovation är

Läs mer

Ett steg längre inom Print och IT

Ett steg längre inom Print och IT Ett steg längre inom Print och IT TDO som IT-partner. Alla företag är i behov av IT-kompetens, men det är inte alla företag som kan eller vill anställa en IT-specialist. Låt oss berätta hur vi kan ta över

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing

Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing Underlag för inriktningsbeslut avseende IT-Sourcing 1 Sammanfattning Underlaget pekar på att Nacka Kommun bör gå från en IT leverans med i huvudsak en helhetsleverantör, såkallad single-sourcing, till

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Guide upphandling outsourcingtjänster

Guide upphandling outsourcingtjänster Guide upphandling outsourcingtjänster Information Publicerat: 2016-05-09 Språk: Svenska Dokumenttyp: Guide Antal sidor: 8 Författare: Office Factory AB Inledning I en alltmer komplex värld blir det allt

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll

Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll Pressmeddelande Open Source-succén Alfresco når Sverige Alfresco tar upp kampen med Microsoft och Oracle om innehåll Stockholm, 14 november 2007 - Alfresco inleder en aggressiv satsning för att konkurrera

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

More than leasing. CIO + CFO Peter Onstrand 2012-08-29

More than leasing. CIO + CFO Peter Onstrand 2012-08-29 More than leasing CIO + CFO Peter Onstrand 2012-08-29 3 Step IT Vi är ett tjänsteföretag som finansierar, administrerar och återtar IT-utrustning. OM OSS Ett internationellt företag Fakta Totalt ca 225

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services

Fast Lane IT. Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Fast Lane IT Microsoft Azure & Qbranch Managed Services Microsoft Azure ger dig helt nya möjligheter. En snabbt ökande portfölj av tjänster finns alltid direkt tillgängliga. I kombination med Qbranch Managed

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna!

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se Box 23009, 104 35 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117. För övriga kontors adresser se www.lexiconitkonsult.se

Läs mer

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com

ENKLARE E-HANDEL. symbrio.com ENKLARE E-HANDEL symbrio.com Vi Gör det enklare Symbrio arbetar med att förenkla inköpen och effektivisera fakturahanteringen. Vi hjälper våra kunder att sänka sina kostnader och minska tiden för administration.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot. martina.svenfelt@bankgirot.

Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot. martina.svenfelt@bankgirot. Vikten av att satsa tid på relation och governance vid outsourcing Martina Svenfelt Chef System Bankgirot martina.svenfelt@bankgirot.se I korthet Position: Ett av 20 clearinghus i Europa. Kunder: Banker,

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet

EBITS 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet 2010-02-15 Arbetsgruppen för Energibranschens Reviderad 2010-02-17 Informationssäkerhet IT SOM TJÄNST - MOLNTJÄNSTER Användning av internetbaserade IT-tjänster tillhandahållna av extern leverantör Syfte

Läs mer

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE

LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE Du är värdefull och Din tid är värdefull LÅT OSS EFFEKTIVISERA DITT AFFÄRSRESANDE 6 argument varför du ska BIG AFFÄRSRE BIG Travel är den lokala, personliga resebyrån som navigerar bland Vi använder oss

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret

Upphandling IT-drift. Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar. 2013-09-19 Mikael Lagergren, Stadsledningskontoret Upphandling IT-drift Outsourcing av IT erfarenheter och lärdomar Inflight information Stad från 990 6:e största kommunen 142 000 invånare 10 000 medarbetare Staden 7,7 miljarder Koncernen 11 miljarder

Läs mer

SMARTARE HANTERING AV DIN KLIENTMILJÖ till ledningen om er En ebok för dig med många datorer, telefoner eller surfplattor.

SMARTARE HANTERING AV DIN KLIENTMILJÖ till ledningen om er En ebok för dig med många datorer, telefoner eller surfplattor. EN GUIDE FRÅN NOBICON De 9 viktigaste frågorna SMARTARE HANTERING AV DIN KLIENTMILJÖ till ledningen om er En ebok för dig med många datorer, telefoner eller surfplattor. omvärldsbevakning Vill du prata

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer