SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD"

Transkript

1 SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD

2 Denna serviceguide har sammanställts inom ramen för projektet Trygghet i hemmet dygnet runt 2

3 Innehåll: Akutmottagning 6 Akut-teamet 7 Allmän intressebevakare 8 Ambulans 8 Apotek 9 Astmaskötare 10 Bad- och bastuservice 10 Bottenhavets sjukhem 11 Bäddavdelningen 12 Cancerkontakt 13 De Gamlas Hem 14 Diabetesskötare 15 FPA 16 Fotvårdare 18 Fysioterapi 19 Församlingar 21 Handikapprådet 22 Handikappservice 23 Hemrehabilitering 24 Hemvård 24 3

4 Hjälpmedelsutlåning 26 Hushållsbidrag 27 Influensavaccin 27 Kristinahemmet 29 Kristinestads växel 30 KristinaMedi 30 Laboratorium 31 Läkarmottagning 31 Matservice 33 Mikeva Servicehemmet Kristina 34 Minnesrådgivning 35 Närståendevård 36 Palliativ vård i hemmet 37 Patientombud 38 Pensionärsbostäder 39 Pensionärsföreningar 40 Privata företagare 41 Psykiatrisk sjukskötare 41 Rehabiliteringsgruppen 42 Rusvårdsmottagning 43 Rådgivning 44 Röntgen 45 4

5 Seniorrådgivning 46 Servicetrafik 47 Socialjour 48 Socialombudsman 49 Socialservice 50 Städservice 51 Suomen Terveystalo 51 Tandvård 52 Taxi 54 Trygghetslarm 55 Veteranförmåner 55 Vänverksamhet 57 Åldersro servicecenter 58 Äldrerådet 59 Ändringsarbeten i bostaden 60 Österbottens räddningsverk 60 5

6 Akutmottagningen För akuta sjukdomsfall och olycksfall, telefon: (06) Läkarjour i Kristinestad tel. (06) Må, To Ti, Ons, Fre Lö, Sö Vid plötsliga sjukdomsfall bedöms vårdbehovet av en sakkunnig inom hälsovården som ger vårdanvisningar eller en tid till jourhavande sjukskötare eller läkare. Närpes hälsovårdscentral har jour må och to kl , tel. (06) Övriga tider, Vasa Centralsjukhus, övriga tid tel. (06)

7 Akut-teamet Teamet ska arbeta för att trygga klientens möjlighet att bo hemma, effektiverad hemservice eller hemsjukvård under en kortare tid. Teamet skall fungera som en länk mellan hemvård och anstaltsvård. Akut-teamet ger vård i klientens hem, hjälper till inom serviceboende och anstaltsvård. Teamet finns till hands vid tidiga utskrivningar från sjukhus eller bäddavdelning. Utvärderar klientens möjlighet att fortsätta bo i sitt eget hem. Till våra uppgifter hör olika vårdåtgärder, viss grundvård och trygghetsbesök. Akut-teamets besök ingår i månadsavgiften för dem som har regelbunden hemvård. Avgiften är inkomstbaserad och baseras på antalet besök/dag och hur många som bor i hushållet. Vid tillfällig hemsjukvård faktureras 8,70 euro per besök och för tillfällig hemservice 10 euro per besök. Kontaktuppgifter Ansvarig skötare: Jeanette Åbonde Tel: Akut-team Tel:

8 Allmän intressebevakare Den allmänna intressebevakningen överfördes i början av år 2009 till staten och sköts i Närpes (samt Kristinestad, Kaskö och Korsnäs) av Vasa rättshjälpsbyrås Närpes sidobyrå. Allmän intressebevakare utses i fall ingen släkting eller annan lämplig person vill åtaga sig uppdraget. En intressebevakare kan behövas t.ex. när en persons själsförmögenheter har försvagats till följd av hög ålder eller svår sjukdom. Intressebevakarens vanligaste uppgift är att förvalta huvudmannens egendom och sköta hans ekonomiska angelägenheter. Ibland utses intressebevakare för ett speciellt uppdrag t.ex. att sälja en fastighet eller för ett arvskifte. En intressebevakare ska föra bok över huvudmannens ekonomi och egendom och regelbundet, vanligen en gång per år, lämna redovisning till magistraten. Allmän Intressebevakare Jurist, Tage Nyfors Kyrkvägen 2, Närpes Tel Intressebevakningssekreterare, Benita Holm Kyrkvägen 2, Närpes Tel Ambulans Vid akuta fall ring; 112 8

9 Apotek Kristinestads apotek Adress: Salutorget Kristinestad Telefon: (06) Apoteket betjänar: Vardagar kl Lördagar kl Söndagar kl Lappfjärds apotek Adress: Lappfjärdsvägen Lappfjärd Telefon: (06) Apoteket betjänar: Må fre

10 Astmaskötare Britt-Mari Kaarre Astmaskötarens mottagning Astmaskötaren har mottagning på hälsovårdscentralens arbetsplatshälsovård. Tidsbeställning vardagar kl , tel. (06) På mottagningen sker regelbunden uppföljning av astma- och COPDpatienter. Även patienter med misstänkt astma eller COPD kan själva beställa tid eller bli hänvisade av läkare till mottagningen för utredning. Astmaskötaren handhar PEF-uppföljning, spirometri och bronkolyttest, handledning av medicinintag, upplysning om egen vård, rökavvänjning, handledning i rehabilitering. Andningsförbundets hemsidor: Bad- och bastuservice Bad- och bastuservice finns att tillgå på Kristinahemmet och Åldersro servicecenter. Mera information fås från hemvården, Helena Strandholm, tel , Kristinahemmet tel. (06) och Åldersro servicecenter tel. (06)

11 Bottenhavets sjukhem Bottenhavets sjukhem Välmående: Lappfjärdsvägen 10 Vård: Kristinestad Direktör: Individuell rehabilitering: - Rehabilitering för alla, utgående från egna förutsättningar och behov. Postoperativ rehabilitering: - Vi hjälper Dig att komma igång och höja den fysiska funktionsförmågan efter operation. 11

12 Välmående tjänster: - Fysikaliska behandlingar, fotvård, Må bra dag, seniorkonditionssal, terapiverksamhet m.m. Värdig vård: - Kundens självbestämmanderätt och högaktning står alltid i fokus hos oss 7 dagar i veckan. Vänligt bemötande: - Hos oss bemöts Du med respekt och vänlighet i en familjär, hemlik, glad och tvåspråkig miljö. Yrkeskunnig personal: - Vi har en lång och gedigen yrkeserfarenhet av senior- och äldrevård. Bäddavdelningen Adress: Lappfjärdsvägen 10 (2 vån.) Kristinestad tel: (06) fax: (06) Avdelningsläkare: Jaana Sjöqvist Avdelningsskötare: Eeva-Liisa Vainioranta, tel. (06) Vår avdelning har 36 platser. Vi sköter akuta patienter och patienter som kommer från specialsjukvården till eftervård samt långvårdspatienter. Vi har även avvänjningsvård för missbrukare samt terminalvård Läkaren gör rond varje vardag. Fysioterapeut finns på avdelningen alla vardagsförmiddagar. Med rehabiliterande vårdarbete strävar vi till att upprätthålla patientens egna funktioner. Vårdmålet är att ge god och trygg vård. Vi vill samarbeta 12

13 med patienterna och deras anhöriga. Anhöriga har också möjlighet att deltaga i vården. Vår avdelning är hemtrevlig. Det finns väggmålningar i en del av rummen samt i korridoren trärelifer och tavlor. Besökstid är kl Övriga tider enligt överenskommelse. Cancerkontakt När du vill prata med någon om cancer: Cancerorganisationernas riksomfattande telefontjänst Cancerkontakt linjen är öppen vardagar kl På denna avgiftsfria linje fås hjälp i problem som gäller cancerprevention, riskfaktorer och behandling. En specialsjukskötare svarar i telefonen. På samma nummer fås också ytterligare information om cancer och om cancerorganisationernas verksamhet. 13

14 De Gamlas Hem (DGH) Strandgatan 77, Kristinestad Kontaktuppgifter och tilläggsinformation Heli Rosenback, föreståndare (06) , Lis-Britt Nordgren, husmor (06) Serviceboende för äldre i behov av omsorg Hemmet har 24 bostäder av vilka särskilt 21 bostäder lämpar sig för äldre. Några av bostäderna är lämpliga för ett par. För bostaden betalar den boende hyra. Hyresgästen bör vara i behov servicebostad. Hyresgästen har eget rum med kokmöjligheter och eget badrum. Till hyresgästens förfogande finns husets matsal, tvättstuga och bastu. 14

15 Diabetesskötare Maragareta Skogman, Kristina Hannus DIABETESSKÖTARENS MOTTAGNING På diabetesmottagningen sker regelbunden uppföljning av diabetikernas hälsotillstånd. Vården består i huvudsak av livsstilsrådgivning vilket innefattar kost-, motion-, viktkontroll- samt medicineringsråd. Vården baserar sig på DEHKO:s landsomfattande program (program för prevention och bättre vård av diabetes). Diabetesskötaren har mottagning tisdagar, onsdagar och torsdagar. Tidsbeställning vardagar kl tel. (06) På diabetesskötarens mottagning sköts i huvudsak typ II-diabetiker. Diabetesskötaren ger vid behov blodsockermätare och undervisning i hur dessa används. Kunden får kostnadsfritt teststickor för blodsockermätning, nålar och andra vårdtillbehör. Utdelning av dessa sker på rådgivningarna. Telefontid: tors. kl Ögonbottenfotografering Till ögonbottenfotografering kallas diabetiker regelbundet enligt läkarordination. Diabetesförbundets telefonrådgivning

16 Servicenummer Information om utbetalningsdagar på numret ger dygnet runt uppgifter om utbetalningsdagarna för barnbidrag, barnavårdsstöd, pensions- och handikappförmåner, bostadsbidrag, studiestöd och militärunderstöd. Servicenumren betjänar i hela landet FPA-byråerna ger inte telefonrådgivning. På servicenumren betjänas kunder må fre kl Då du ringer ett servicenummer når du en kundrådgivare som är insatt i din livssituation. Undantag i öppethållningstiderna nyårsafton och skärtorsdag kl dagar före helg kl Svenska servicenummer: Arbetslöshetsstöd Arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning, stöd under utbildningsperioder Bostadsbidrag Allmänt bostadsbidrag Efterlevandepensioner Efterlevandepension, barnpension, familjepension Flytta till/från Finland Social trygghet vid flyttning utomlands eller till Finland (Se också Utlandsenheten) FPA-kort/EU-sjukvårdskortet Beställning av FPA-kort och europeiska sjukvårdskort

17 Handikappbidrag Handikappbidrag, vårdbidrag för pensionstagare, kostersättning vid celiaki Pensionsärenden Folkpension, arbetspension, bostadsbidrag för pensionstagare Rehabilitering Rehabiliteringstjänster och -kurser, rehabiliteringspenning Sjuk Sjukvårdsersättningar, läkemedelsersättningar, reseersättningar (beställning av taxiresor), sjukdagpenning, specialvårdspenning

18 Fotvårdare Marianne Hautaviita-Westerlund FOTVÅRDARENS MOTTAGNING Fotvårdaren sköter om: - Förhårdnader, vårtor - Tjocka naglar, förtjockade krökta naglar - Rätar ut naglar; med fjäder / med remsa Ger handledning och råd för egenvård av fötterna. Rekommendation av läkare behövs för fotvård. Fotvårdarmottagningen är 1 dag/vecka. Tiden skall beställas tel. (06) Besöksavgift Fotvårdaren hör till diabetesgruppen Fotvårdaren är anträffbar per telefon (06) (växeln) 18

19 Fysioterapi Öppet: må-to fre Hjälpmedelsförrådet: eller enligt överenskommelse. Telefontid : (06) , Avd. Sköt. Robert Sunden (06) I fysioterapiavdelningens verksamhet framgår att målet är att främja och upprätthålla befolkningens arbets- och funktionsförmåga, samt att uppmuntra klienter till självvård för att förebygga problem i stöd och rörelseorganen. Verksamheten Friskvårdsrådgivning Klienten har möjlighet att komma på individuell undersökning och handledning samt för att få direktiv för självvård. Avgift 7,50 /besök. Till friskvårdsrådgivning kommer man i första hand genom läkarremmittering. Poliklinisk fysioterapi Fysioterapi ges individuellt 2-5 ggr med remiss av hälsovårdscentralläkare, eller postoperativt genom rekommendation av specialsjukvårdsläkare. Hvc-läkarremisser sänds till fysioterapiavdelningen elektroniskt, varvid fysioterapin kontaktar patienten. Fysioterapi innehåller rådgivning och handledning för att stöda självvård, samt rörelseterapi och fysikaliska behandlingar. Poliklinikavgift 7,50 /besök. Gruppverksamhet Gruppgymnastikverksamhet ordnas till olika specialgrupper. Dessa är bl.a. rygg-, hjärt-, nack- och pre-operativ gruppverksamhet. I terapibassängen anordnas grupper för patienter som har sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Avgiften är 4 euro/besök. Läkarremiss fordras. I allmänhet fordras det remiss av läkare till grupperna, som är kostnadsfria. 19

20 Bäddavdelningen Patientens fysioterapibehov på bäddavdelningen bedöms av avdelningsläkaren. Fysioterapin ingår i vårddygnsavgiften. Vid behov görs hembesök för att utvärdera behovet av hjälpmedel samt för att bedöma hur man kommer att klara sig i hemmet. 20

21 Församlingar Kristiinankaupungin suomalainen seurakunta Kirkkoherra, Martti Toivanen Toimistosihteeri, Riitta Ivars (06) (virastoaikana) Diakoni, Sinikka Vuola (virkavapaus saakka) sijaisena Kirsti Vainio Kanttori, Antti Alavillamo Seurakuntamestareina toimivat yhtymän työntekijät Rune Fröberg, Kantakaupunki Erik Mitts, Lapväärtti Luigi Barsetti, Siipyy Lappfjärd-Kristinestads församling Pastorskansliet Öppet: Må kl. 9-12, samt ons, fre kl Adress: Kyrkogatan 6, Kristinestad Tel: (06) E-post: 21

22 Kyrkoherde, Nisula Lars Kaplan, Eklöf Johan Kaplan, Saarinen Markus Byråsekreterare, Nyström Birgit Diakonissa, Nilsson Anna-Lisa Diakonissa, Hellman Siv Kantor, Martikainen Anna Karin Kantor, Nilsson Olof Handikapprådet I Kristinestad finns ett handikappråd som fungerar för att bevaka handikappades intressen. I handikapprådet sitter följande medlemmar: Ritva Juhala, ordf. Torolf Back, vice ordf. Viveka Flöjer Randy Grönmark Pirkko Leivo Anders Österback 22

23 Handikappservice Målet med handikappservicen är att främja handikappade personers förutsättningar till ett likvärdigt liv med övriga medborgare samt undanröja olägenheter och hinder som handikappet förorsakar. Med handikappad avses i handikapplagen den som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring. Som handikappservice beviljas service och stödåtgärder i enlighet med lagen och förordningen om service och stöd på grund av handikapp. Till ansökan om service och stödåtgärder i enlighet med handikappservicelagen bifogas läkarutlåtande av vilket sökandens handikapp framgår. Kommunen ska sörja för ordnandet av service och stödåtgärder åt gravt handikappade: Färdtjänst för gravt handikappade Ändringsarbeten i gravt handikappad persons bostad, redskap och anordningar som hör till bostaden Personlig assistans Serviceboende Dagverksamhet för gravt handikappade Tolktjänst för gravt handikappade (ordnas av Fpa) Övrig service och stödtjänster beviljas inom ramen för beviljade anslag Stöd för maskiner och anordningar som den handikappade behöver för att klara sina dagliga funktioner Anpassningsträning Extra kostnader för kläder och övriga specialkostnader Färdtjänst i enlighet med socialvårdslagen Mer information med handikappservice ger: Socialarbetare Pirkko Mantere Telefontid må - fre , växel (06)

24 Hemrehabilitering Sker i huvudsak eftermiddagar må to , fre Telefon: , (06) Syftet med hemrehabilitering är att stöda de ännu hemmaboende personer. Meningen är att alla som är i kontakt med klienten strävar till att upprätthålla och t.o.m. förbättra funktionsförmågan i mån av möjlighet och att all personal stöttar och uppmuntrar klienten till detta. Hemrehabiliteringen utförs i hemmet t.ex. efter protesoperation eller efter nedsatt allmäntillstånd som föranlett bäddavdelningsvistelse. Besöken görs i samråd med bäddavdelningens läkare och fysioterapeut. Vid behov görs utredning av hjälpmedelsbehov samt kartläggning av klientens nuläge. Eventuellt görs test av funktionsförmågan. Hemvårdspersonalen kan vid behov ta initiativ om de märker att klientens funktionsförmåga dalar. Rehabiliteringen utförs av närvårdare Margareta Bergvik på eftermiddagar, under förmiddagarna finns hon på fysioterapiavdelningen. Besöket kostar 3 / gång. Om klienten har hemvård 5 besök eller fler per vecka uppbärs ingen avgift. Hemvård Om du behöver hjälp med daglig vård och omsorg kan du ansöka om hemvård. Med hemvård avses hemservice och hemsjukvård. Inom äldreomsorgens ansvarsområde är dessa verksamheter integrerade. Hemvården består av tre distrikt inom vilka arbetar hemsjukskötare och hemvårdare. Områden är: Södra distriktet, Lappfjärd-Dagsmark och Tjöck-Stamstaden. Syftet är att stöda boendet, välmåendet och tryggheten i hemmet. Hemservice erbjuder hjälp med funktioner som hör till daglig livsföring och erbjuds till personer som p.g.a. försämrad funktionsförmåga, 24

25 familjesituation, sjukdomstillstånd eller någon annan anledning behöver hjälp för att klara av situationer och uppgifter i hemmet. Hemvårdens arbetsuppgifter är bl.a. uppföljning av sjukdom, trygg medicinering, sårvård, vård- och uppföljning av diabetes/blodtryck samt vård i livets slutskede. Det individuella behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hur ofta de ges. Hemservice är behovsprövad och avgiften fastställs enligt inkomst. Hemvården ges i eget hem av vårdpersonal och läkare med läkarordination på ett planerat och överenskommet sätt. Målet är god vård i trygg hemmiljö i samarbete med hemservice, anhöriga samt andra intressegrupper. Kontaktuppgifter: Avdelningsskötare Helena Strandholm tel Kristinestads rådgivning tel. (06) , Märtha Granholm Kristinestad Margaretha Henriksson Tjöck Lappfjärds rådgivning tel. (06) , Axén Christine Sideby rådgivning tel. (06) , Mikaela Forsman , Ömossa, Härkmeri, Sideby, Skaftung Anette Lillhannus Utdelning av vårdmaterial (ex. diabetes) sker via rådgivningarna ti och to

26 Hemvårdsavgifter Avgifterna bestäms enligt tillfällig eller kontinuerlig vård Tillfälligt hemsvårdsbesök: avgifter enligt avgiftsförordningen Kontinuerlig, planerad hemvård: månadsavgift, enligt antal besök och familjens inkomster Hjälpmedelsutlåning (fysioterapin) Hjälpmedelslagret finns på fysioterapiavdelningen Öppet: må fre eller enligt överenskommelse Telefontid : (06) , Fysioterapin handhar den lagstadgade hjälpmedelsservicen i kommunen, vilken är avgiftsfri. Som kortvarigt lån, ca 3 mån, utlånas kryckor, käppar och övriga små hjälpmedel. Om behovet är längre, behövs remiss av läkare. Om det är frågan om medicinskt rehabiliteringshjälpmedel såsom rullstol, el-säng eller dylikt, och i allmänhet, då det finns ett behov av ett dyrare individuellt hjälpmedel, avgörs anskaffningen av rehabiliteringsgruppen. Dit hör adm.bitr.öl Töm Lövdahl, sos.sköt. Pirkko Mantere, fysioterapiavdelningens avd.sköt Robert Sunden. Som sekreterare fungerar Margareta Bergvik. Hjälpmedelsservicen är avgiftsfri. 26

27 Hushållsbidrag Kan ansökas via Andra ansökningar kan göras på Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ARA är den sakkunniga samarbetspartnern i bostadsfrågor som utvecklar och förnyar samt främjar ett ekonomiskt hållbart, högklassigt boende till rimliga priser. Principen är: varje människa har rätt till ett gott boende. ARA beviljar understöd, bidrag och borgen för boende och byggande samt styr och övervakar användningen av ARA-bostadsbeståndet. ARA deltar också i projekt som ansluter sig till utvecklingen av boendet och sakkunskap på bostadsmarknaden, samt producerar informationstjänster inom branschen. Influensavaccin Avsikten med förebyggande vaccination är att minska antalet allvarliga fall av influensa, förebygga allvarligt insjuknande och behovet av sjukhusvård. Största nyttan av vaccinet har personer vars hälsotillstånd kan försämras av insjuknande i allvarlig influensa. Vaccinet skyddar enbart mot sjukdom som förorsakats av influensavirus och inte mot vanlig förkylning. Följande personer vaccineras gratis: alla 65 år fyllda personer alla friska barn i åldern 6-35 månader åringar som hör till medicinska riskgrupperna. Till riskgruppen hör personer med kroniska sjukdomar som löper stor risk att få allvarlig influensa. Gratis vaccin kan också ges åt personer som genom sin sjukdom kan ha nytta av att vaccinera sig. Personer som inte hör till de allmänna vaccinationsprogrammets riskgrupper kan köpa vaccinet på apotek mot läkarrecept. 27

28 Rekommendationerna gäller ej barn under 6 månader. Influensavaccinet skall inte ges till personer: personer med uttalad äggallergi (personer som får anafylaktiska symptom om de äter hönsägg) det finns också anledning att noga överväga om det är motiverat att vaccinera en person som fått en kraftig reaktion vid en tidigare influensavaccination Vid infektion med feber bör man vänta med att vaccinera tills patienten har tillfrisknat. Kom ihåg att ta FPA-kortet med. Vaccinationen ges i överarmen, så observera klädseln. Det tar ungefär två veckor för vaccinationsskyddet att utvecklas. På vaccinationsdagen: rekommenderas inte hård ansträngning rekommenderas inte varmt bastubad Vaccinations reaktioner och biverkningar: personer med svår äggallergi kan få allergiska reaktioner de vanligaste biverkningarna är lokala reaktioner, muskel-, huvud- och ledvärk. 28

29 Kristinahemmet Salavägen Kristinestad tel. (06) tel. (06) Avdelningsskötare Riitta Palmberg tel Kristinahemmet erbjuder vård och omsorg dygnet runt för åldringar, långtidssjuka och handikappade som inte klarar sig hemma med hjälp av hemvård. Förutom långtidsplatser erbjuder åldringshemmen stöd åt åldringar och långtidssjuka som bor hemma genom att erbjuda kortvariga vårdplatser och stödservice. Kristinahemmet ordnar dagcenterverksamhet, bastudagar 1 dag/vecka, sysselsättningsterapeuten aktiverar också invånarna vid Kristinahemmet. Kristinahemmet har 43 vårdplatser. Servicen erbjuds åt personer som behöver omvårdnad dygnet runt. En gemensam arbetsgrupp från social- och hälsovårdssektorn bedömer vårdbehovet. I vården betonas individualitet, självbestämmanderätt och ett rehabiliterande arbetssätt. Avgifter i anstaltsvård För en vårdperiod som är kortare än tre månader är avgiften 32,50 /dygn upp till avgiftstaket på 633 /kalenderår. Därefter är avgiften 15 /dygn. Efter en vårdperiod på tre månader förvandlas avgiften till en avgift för långvarig anstaltsvård. Avgiften kan uppgå till högst 85 % av invånarens nettoinkomster. Avgiften kan dock högst fastställas till ett sådant belopp att minst 97 lämnar för invånarens privata bruk per månad. Då avgiften fastställs beaktas den ekonomiska situationen för den make/maka som bor kvar hemma. Intervallvård Med intervallvård avses vårdperioder på 2-3 veckor åt gången för äldre personer eller sjuka, vars anhöriga/närståendevårdare behöver semester eller vila, eller personer som annars är i behov av tillfällig vård. Avdelningsskötaren ger närmare information om vårdplatser. 29

30 Kristinestads växel Vardagar (06) Oy Kristinamedi Ab är ett sjukhus som specialiserat sig på dagkirurgi. Reservera tid till läkarmottagningen tel. (06)

31 Laboratorium Telefon: (06) Mottagningstid: provtagning må-fre kl Undersökningar tas enligt läkarordination Laboratoriebesök: - Gå direkt till laboratoriet - Ta en könummer - Vänta på din tur (sitt lugnt minst 15 min) Blodprovstagning: - För fasteprover får man inte äta eller dricka 12 timmar före provtagningen. Är du osäker kontakta laboratoriet. - Man får dricka ett glas vatten på provtagningsmorgonen. - Alkohol får inte användas ett dygn före provtagningen. Urinprovstagning: - Urinprovet bör helst vara morgonurin som varit 4-6 timmar i blåsan. - Provet kan också tas på förmiddagen om urinen varit 4-6 timmar i blåsan. - Prov som tas hemma bör förvaras svalt och förs till laboratoriet inom 2 timmar. - Kom ihåg att skriva namn, födelsetid och provtagningsdatum på burken. - Anmäl om provet i information om inte annan ordination finns. Läkarmottagning Läkarmottagning och jour Hälsocentralens mottagning erbjuder läkar- och sjukskötartjänster inom primärhälsovården. Läkarmottagningen är antingen vanlig tidsbeställningsmottagning eller jourmottagning. 31

32 Tidsbeställning: Till läkarnas tidsbeställningsmottagning kan tider reserveras vardagar kl tel. (06) Läkarjour på huvudhälsostationen: tel. (06) Må, To Ti, Ons, Fre Lö, Sö Vid plötsliga sjukdomsfall bedöms vårdbehovet av en sakkunnig inom hälsovården som ger vårdanvisningar eller en tid till jourhavande sjukskötare eller läkare. Närpes hälsovårdscentral har jour må och to kl , tel. (06) Övriga tider, Vasa Centralsjukhus, tel. (06) Förnyande av recept Recept till förnyande kan inlämnas till INFO före kl , varifrån de kan hämtas efter två vardagar. Telefontider Läkaren kan nås även per telefon. Telefontider kan reserveras via tidsbeställningen. Undersökningsresultat Kan fås per telefon från läkarmottagningen mellan kl , tel. (06) Holterundersökningar Jaana Rantala, Kristina Hannus - Sömnapné - Holter-EKG - Holter-RR 32

33 Matservice Matservice erbjuds äldre som behöver stöd i kosthållningen. Kosten tillreds på Kristinahemmet, Åldersro servicecenter och i skolorna. Matservice kan också köpas av lokala serviceproducenter. Maten kan vid behov transporteras hem tre dagar i veckan. För krigsinvalider vars invaliditetsgrad överstiger 20 % erbjuds matkuponger som kan fås från hemvården. Kupongens värde är 9 euro och kan användas på valfritt matställe inom kommunen. Mera information fås från hemvården, Helena Strandholm, tel

34 Mikeva Servicehemmet Kristina Servicehemmet Kristina har 13 boendeplatser. Servicehemmet erbjuder dygnet runt boende- och rehabiliteringstjänster för personer med mentalmissbrukar problem samt lindrigt utvecklingshämmade personer. Till oss kan man också komma på en intervallplats. Det hemlika boendet är ämnat för personer som inte klarar av ett självständigt boende hemma men som ännu inte behöver anstaltsvård. Servicehemmets utrymmen är hyrda av Kristinestads stad och fungerar i före detta Bottenhavets sjukhus. Utrymmena är renoverade i slutet av år 2005 och de är trivsamma och hemlika såväl allmänna utrymmen som boendenas egna rum. Boendena har även möjlighet att själva inreda sina rum. Servicehemmet finns vid ett naturskönt område på gångavstånd från stadens centrum. Johanna Granskog Ansvarig handledare Lappfjärdsvägen Kristinestad Tel Fax. (06)

35 Minnesrådgivning Om Du upplever att glömskan börjar bli ett problem och att glömskan påverkar det dagliga livet är det skäl att kontakta och rådfråga minnesskötaren för vidare bedömning. Det är bättre att tala ut om det som man är orolig för, istället för att ensam bära det inom sig. Minnesskötaren gör hembesök för att bedöma minnesfunktionen och kartlägga helhetssituationen och bokar vid behov tid hos hälsovårdscentralläkaren. Minnesskötaren kan kontaktas av patienten själv, anhöriga, vänner, vårdpersonal eller av någon annan som står patienten nära. Besök hos minnesskötaren är avgiftsfria, för besök hos hälsovårdscentralläkaren erläggs hälsovårdscentralavgift och för röntgen- eller neurologbesök på centralsjukhuset erläggs poliklinikavgift. Hälsovårdscentralläkaren är ansvarig läkare då det gäller minnesutredningar. Minnesskötaren - informerar också om olika stödformer - vägleder och ger råd till patienten och de anhöriga om den nya situationen - planerar den individuella vården i samarbete med övriga som deltar i vården - informerar om de specialbehov som patienten är i behov av - följer upp den eventuella medicineringens verkningar och stöder vårdande anhöriga och befrämjar patientens boende i hemmiljön. Minnesskötaren, Helena Strandholm är anträffbar - per telefon vardagar kl , tel har mottagning på hälsocentralen 2 ggr/månad (1:a och 3:e torsdagen i månaden kl ) eller enligt överenskommelse. Telefon: eller (06) /växeln. 35

36 Närståendevård Med stöd för närståendevård avses en helhet som omfattar dels ett vårdarvode och dels stöd och tjänster till närståendevårdaren och den vårdbehövande för att stöda vården och omsorgen i hemmet. Vårdarvodet är en ersättning för den vård och omsorg som närståendevårdaren ger. Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Arvodesklasserna och -kriterierna är från och med följande: Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 364,35 /mån. 472,00 /mån. 649,00 mån. 837,00 mån. Klass: en tung behandlingsfas 837,00 mån. Ansökan om stöd för närståendevård riktas till hemvårdens avdelningsskötare. Beslut görs av avdelningsskötaren efter att ha hört SAS-arbetsgruppens sakkunniga. Stöd för närståendevård beviljas tillsvidare eller för viss tid. Ytterligare information ger Helena Strandholm

37 Palliativ vård i hemmet Österbottens Cancerförening och K5 har inlett samarbete för att förbättra den palliativa hemsjukvården genom att anställa en sjukskötare. Palliativ vård ges i patientens eget hem utgående från hans symtom. I vården respekteras människovärdet och de anhörigas betydelse. Föreningens hemsjukskötare besöker vid behov patienten, tar hand om medicineringen, ger råd och stöd. Målet med den palliativa skötarens arbete är att den obotligt sjuka patienten upplever sin situation trygg och så symtomfri som möjligt. Den palliativa skötaren arbetar även för att de anhöriga ska klara av förlusten av en närstående. Palliativ skötare som fungerar i Kristinestad är Berit Mäkelä som nås på telefonnummer

38 Patientombud Pirkko Mantere Patientombudsmannen främjar patientens rättigheter Grunderna för arbetet som patientombudsman stadgas i lagen om patientens ställning och rättigheter (782/92) Patientombudsmannens viktigaste arbete är att ge råd och information åt patienterna och personalen. Socialarbetaren / patientombudsmannen är anträffbar per telefon vardagar Personlig kontakt enligt avtal. Tel.(06) Patientombudsmannen ger råd Hur klienten gör anmälan eller besvär om vården eller Ersättningsansökan om vårdfel Kontaktuppgifter Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad PB 104, Lappfjärdsvägen Kristinestad Socialarbetare / patientombudsman tel. (06)

39 Pensionärsbostäder Fastighets Ab Kristinestads bostäder Kiinteistö Oy sköter om Kristinestads och Sidebys pensionärshemsföreningarnas bostäder. Kontaktperson: Tom Heinonen Kristinestads Pensionärshemsförening 53 lägenheter varav 47 lägenheter i Kristinestad, 6 lägenheter i Tjöck Kristinestad: Koppövägen Lägenheternas storlek är m² Tjöck: Olmebackvägen Lägenheternas storlek är m² Sideby Pensionärshemsförening 28 lägenheter varav 20 lägenheter i Sideby, 8 lägenheter i Skaftung Sideby: Långviksvägen 2 Lägenheternas storlek är m² Skaftung: Västraändvägen 2 Lägenheternas storlek är 35 m² Lappfjärds pensionärshemsförening Lappfjärdsvägen lägenheter. Lägenheternas storlek varierar mellan m² Kontakt kan tas till Hans Ingvesgård, ordf Jan Evars, kassör Mikael Holmlund, vaktmästare

40 Pensionärsföreningar I Kristinestad finns följande aktiva pensionärsföreningar: Ikivihreät Kalevi Haavisto, ordf Anja Ala-Hakuni, vice ordf Eläkeliitto, Karijoen-Kristiinan yhdistys Simo Luoma, ordf Pauli Peni, vice ordf Anneli Mäntylä, sekr Lappfjärds pensionärsklubb Carita Björne, ordf Torolf Granskog, vice ordf Barbro Wahlroos, sekr PIKT (Pensionärsföreningen I Kristinestad och Tjöck) Terho Hämeenkorpi, ordf Bengt Rosengård, vice ordf Kaj Lindström, sekr Suupohjan Eläkkeensaajat Frej Lassfolk, ordf Mauri Jansson, vice ordf Pekka Koskinen, sekr

41 Privata företagare Hemservice Kerstin Kortelainen (Kristinestad) Länsirannikon siivous Ky (Lappfjärd) Oy JM-Consultning Ab co/ Peter Kamlin (Kristinestad) Städning, gräsklippning, snöskottning, matinköp mm. Städtjänst Susanne Nygård (Kristinestad) Vauhtimoppi (Kristinestad) Pauliina Andlin Elina Mannermo (sommartid) Städning, trädgårdsarbete, uträttande av ärenden Vekta Hus och hem Kjell Granfors (Kristinestad) Bl.a. byte av lysrör och lampor, uppdatera tv kanaler, grovstädning, fönstertvätt och större saker inom och utomhus, även bygg- och renoveringstjänst. Även tillsyn. För mer info: 41

42 Psykiatrisk sjukskötare Familjecentret, Lappfjärdsvägen 10, Kristinestad Pia Kaskela Gunilla Hammarberg Kontakten till den psykiatriska sjukskötaren sker via hälsovårdscentralens vårdbedömning tel. (06) eller via personalen vid hemsjukvården alternativt hälsovårdare. Vi består klienter och anhöriga med information och vägledning i frågor kring psykiska problem. Vi kan erbjuda korttids samtalsterapi. Informerar om olika stödformer vid psykisk ohälsa. Vi stöder anhöriga och befrämjar klientens vårdande. Mottagningen sker i huvudsak på familjecentret, men vid behov kan även hembesök göras. Besöken hos den psykiatriska sjukskötaren är avgiftsfria. Rehabiliteringsgruppen Kommunen är genom lag ålagd att ordna medicinska rehabiliteringstjänster så att de motsvarar behovet. (Förordning om medicinsk rehabilitering /1015) Syftet med medicinsk rehabilitering är att förbättra och upprätthålla rehabiliteringsklientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga samt att hjälpa och stöda honom med att klara av sin livs-situation och de dagliga göromålen. Medicinsk rehabilitering är bl.a. rådgivning, utredning av rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna, rehabilitering, hjälpmedelstjänster, anpassningsträning, neuropsykologisk rehabilitering, anstaltrehabilitering och andra därmed jämförbara tjänster. 42

43 Ärendena bereds av rehabiliteringsgruppen som består av: adm.bitr.öl Töm Lövdahl, sos.sköt. Pirkko Mantere, fysioterapiavdelningens avd.sköt Robert Sunden. Som sekreterare fungerar Margareta Bergvik. I frågor gällande medicinsk rehabilitering kan du kontakta fysioterapins avdelningsskötare Robert Sunden (06) Rusvårdsmottagning Som koordinatorer för missbrukarvård arbetar sjukskötare Rose-Marie Holmberg och Maria Lindell (stationerad i Malax). De fungerar som resurspersoner och öppenvårdskontakter inom missbrukarvården Till deras arbetsuppgifter hör i huvudsak: Ge stöd och terapisamtal till klienten Familjeterapeutiska samtal Utredningar av vårdbehov Uppföljning av indragna körkort p.g.a. missbruk Fungera som kontakt till personer som har en riskfylld alkoholkonsumtion Stöd till anhöriga Uppföljning av personer som avslutat behandling vid missbrukarvårdsenhet Substitutionsvård Spelmissbruk Kontakt kan tas av Dig själv, anhöriga, olika avdelningar, enheter, instanser, myndigheter. Besöken är avgiftsfria. Koordinator för missbrukarvård Rose-Marie Holmberg Adress: Lappfjärdsvägen Kristinestad Telefon: E-post: Maria Lindell

44 Rådgivning Tidsbeställning och telefonrådgivning: Kristinestads rådgivningsbyrå må-fre Lappfjärdsv Kristinestad tel. (06) Lappfjärds rådgivningsbyrå må-fre Hemvägen Lappfjärd tel. (06) Sideby rådgivningsbyrå må-ti,to- fre Långviksvägen Sideby tel. (06) Vårdmaterial (ex. diabetes) kan hämtas från rådgivningen tisdagar och torsdagar kl Det krävs läkarintyg för fri vårdmaterialutdelningen. 44

45 Röntgen Telefon: (06) Mottagningstid: må - fre kl Röntgen- och ultraljudsundersökningar utförs på ordination av läkare. Till undersökningar som ultraljud och röntgen av ländrygg som kräver förberedelser krävs tidsbeställning. Patienter med remiss från privatläkare betalar undersökningarna enligt FPA-taxa samt expeditionsavgift. Röntgenläkare utför tidsbeställda ultraljudsundersökningar. 45

46 Seniorrådgivning Alla äldre Kristinestadsbor som är utanför arbetslivet är välkomna till seniorrådgivningen som ges på hälsostationerna i kommunen. Målsättningen med seniorrådgivningen är att upprätthålla äldre människors funktionsförmåga och oberoende så länge som möjligt. Alla som fyller 68 år under året, kallas till en frivillig hälsoundersökning. Syftet med hälsoträffen är att kartlägga seniorens hälsotillstånd och livssituation samt att ge hälsorådgivning. Under besöket utreds även eventuella behov av stöd och hjälp och senioren kan få hjälp med att hitta den behövda servicen. Vid behov reserverar hälsovårdaren tid till läkare, psykolog, fysioterapi etc. Reservera cirka 60 minuter för besöket. Om du redan fyllt 68 år och vill komma på en hälsoträff kan du själv ta kontakt till din hälsovårdare. Seniorrådgivningsverksamheten inleds med Hälsoträffar under våren I ett senare skede utvidgas verksamheten med Hälsofrämjande hembesök som görs till 75 år fyllda personer som inte erhåller service från kommunen. Möjlighet att få hjälp att fylla i blanketter kommer också att bli en del av Seniorrådgivningens verksamhet. Kontaktuppgifter Kristinestad: (06) Lappfjärd: (06) Sideby: (06)

47 Servicetrafiken i Kristinestads södra område Ny tidtabell för servicetrafiken fr.o.m och är öppen för alla som är i behov av kollektivtrafik för att nå sådana tjänster som inte finns där man bor. Rutterna är i princip fasta, men skräddarsys enligt behov. Reservering av servicetrafikbussen görs till chauffören dagen före på tel tisdag och onsdag :00 eller måndag, onsdag, torsdag 8:30 12:00. Priset är enligt vanlig busstaxa. Servicetrafikbussen trafikerar enligt följande: Måndag (reserveras på fredag) Start kl från Sideby, Skaftung, Härkmeri Start kl från Kristinestad, Härkmeri, Skaftung Tillbaka kl i Sideby Onsdag Start kl från Kallträsk, Ömossa, Lappfjärd Start kl från Kristinestad, Lappfjärd, Ömossa Tillbaka kl i Kallträsk Torsdag Start kl från Kristinestad, Lappfjärd, Ömossa Kl i Sideby, Skaftung, Härkmeri, Lappfjärd Framme kl i Kristinestad Start kl från Kristinestad till södra området Tillbaka kl i Kristinestad Ansvarig för servicetrafiken är Westerlines Ab Oy 47

48 Socialjour Socialjour tfn: (06) eller 112 Kommunen måste enligt Lagen om anordnande av brådskande socialservice garantera att alla invånare har rätt till nödvändig och brådskande socialservice i nöd- och krissituationer under dygnets alla timmar. Efter tjänstetid mellan kl samt under veckoslut sköts socialjouren från Vasa. Under arbetstid sköts akuta ärenden av kommunens egna socialarbetare. Brådskande socialservice kan behövas t.ex. vid 1) barnskydd, t.ex. om barn eller unga personer blir utan vård, omsorg p.g.a. vårdarens oförmåga att ta hand om barnet 2) vid familjekriser 48

49 Socialombudsman Enligt 24 i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården skall varje kommun ha en socialombudsman, som har till uppgift att hjälpa socialvårdens klienter i frågor som rör deras rättigheter. Socialombudsmannen verkar inom såväl den offentliga som inom den privata socialvården. Om en klient är missnöjd med den service eller det bemötande han eller hon fått kan klienten be socialombudsmannen medla mellan personalen och klienten. Till socialombudsmannens uppgifter hör att ge råd och bistå klienten vid framställandet av anmärkning. Klienten eller en anhörig kan kontakta socialombudsmannen. Från den enskilda medborgarens synpunkt är socialombudsmannen närmast en rådgivare. Socialombudsmannen kan hjälpa klienter till exempel genom att utreda lagstiftningens innehåll, berätta om myndigheternas praxis, ge råd om vilken myndighet klienten bör vända sig till i ett visst ärende och ge råd om hur man skall söka ändring i ett beslut. Socialombudsmannen har inte rätt att fatta beslut i praktiska ärenden och kan därför inte ändra en socialarbetares beslut. Kristinestad köper socialombudsmannens service av Vasa stad Socialombudsmannen Sinikka Viitanen Vasaesplanaden 20 B PB Vasa Telefontid må-ti kl Tel

50 Socialservice Med socialarbete avses enligt socialvårdslagen 18 sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av yrkesutbildad personal inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individens och familjens trygghet och förmåga att komma tillrätta samt samfunds funktionsduglighet. Tjänsterna inom socialarbetet kan användas - då du behöver information om tjänster och förmåner - då den ekonomiska situationen har hamnat i en återvändsgränd - då du behöver hjälp med missbruksproblem - vid konfliktsituationer i familjelivet - då du är i behov av handikappservice Tidsbeställning per telefon kl. 9:30 10:30 via stadens växel tel. (06) , fråga efter socialarbetare. 50

51 Städservice Städservice erbjuds så gott som enbart till krigsinvalider, i övrigt hänvisas till privata städfirmor, mera information fås från hemvården. Helena Strandholm, Adress Lappfjärdsvägen Kristinestad Öppet enligt tidsbeställning Telefonnummer för tidsbeställning (må - fre , veckoslut och helger ) Faxnummer

52 Tandvård Tandläkarmottagningen i Kristinestad Lappfjärdsvägen 10, Kristinestad Öppet må -to , fre Tidsbeställning tel: (06) Akutmottagning må, ti, to och fre kl (anmälan före kl. 9.00) Ring gärna före! Tandläkarmottagningen i Lappfjärd Hemvägen 2, Lappfjärd Öppet må -to 7: Tidsbeställning kl tel. (06) Akutmottagning ons. kl (anmälan före kl ) Alla patienter kan, om de vill, höra till ett personligt återkallningssystem (recall) där vårdbehovet uppskattas individuellt efter varje vårdperiod. Akut tandvård Nödvändig akutvård ges åt hela befolkningen. För värkpatienter finns under söckenhelger och veckoslut tandläkarjour kl på Vasa Huvudhälsostation, Smedsbyvägen Patienter tas emot i den ordning de anlänt, utan tidsbeställning. Grundvård Grundvård ges åt alla. I grundvården ingår bl.a. granskning, behandling sjukdomar i tandköttet, lagning av tänder, utdragning och rotbehandling. På Kristinestads mottagning finns även en munhygienist. Specialbehandling Som specialbehandling erbjuds ortodonti (tandreglering). Hälsovårdscentralen i Kristinestad besöks en gång per månad av en 52

53 specialtandläkare inom ortodonti som ger vård åt patienter i behov av tandreglering. Avgifter som uppbärs inom tandvården För i hälsovårdscentralen gjord undersökning av mun och tänder och vård uppbärs av en 18 år fylld person besöksavgift á 9,60 euro. För vård som ges av specialtandläkare uppbärs i grundavgift 13,90 euro per besök. Besöksavgift hos munhygienist 7,50 euro. Förutom besöksavgift uppbärs avgifter för undersökningar och vårdåtgärder enligt förordningen. 53

54 Taxi Taxi-resor som ersätts av FPA bör beställas via nummer: I Kristinestad finns följande taxiföretagare: Taxistation: (06) Häggqvist, Peter Palmberg, Per Ulfves, Alpo Yli-Venna Arto Dagsmark: Bergqvist, Kenneth Sideby: Storsjö, Kenneth Skaftung: Nevala, Pauli Tjöck: Westerbäck, Rainer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper? Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 1 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 2 Bästa läsare! Den äldre befolkningen har bättre hälsa och funktionsförmåga

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Guide till FPA:s stöd och tjänster

Guide till FPA:s stöd och tjänster Guide till FPA:s stöd och tjänster 4 HÄLSAN Dotter i pappans ärende 17 PENSION Kortet som ska med på resan 20 HEM & FAMILJ Skyddad inkomstdel för bostöd 21 STUDIER & JOBB Spara lönekvittona! I DENNA GUIDE

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem 4 2009 n Hälsan Hur sitter elit idrottens idéer i vanligt arbete? s. 6 7 n Hem&Familj För Iina-Marja har FPA-förmånerna spelat en viktig roll sedan hon föddes.

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors 1/2012 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter 1.1.2012 Redaktion Hemvårdens ledningsteam

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Grankulla stad INVANDRARGUIDE

Grankulla stad INVANDRARGUIDE Grankulla stad INVANDRARGUIDE TILL LÄSAREN Detta informationspaket för invandrare är avsett för dig som nyss flyttat till Grankulla. Uppgifterna i guiden motsvarar situationen 31.5.2006. Guiden ger dig

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE AUGUSTI 2010 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGEN SOCIALVÅRDSBYRÅN Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Kvalitetsrekommendationens innehåll och uppbyggnad...6 Kvalitetsrekommendationen

Läs mer

H A L M S T A D KartoteK 1

H A L M S T A D KartoteK 1 H A L M S T A D Kartotek 1 KARTOTEK - AV STÖD- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHETER INOM PARTERNA I SAMORDNINGSFÖRBUNDET I HALLAND Detta Kartotek är tänkt att användas som stöd i arbetet för de samverkande

Läs mer

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån Maj 2012 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Arbetsgruppens uppdrag...

Läs mer

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa

INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa INFORMATIONS-GUIDE för vuxna med psykisk ohälsa Denna guide är för dig, som bor i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup, eller Ystad Här kan du hitta uppgifter om vart du kan vända dig för att få hjälp,

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l

Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l äldreomsorgen A-ö, 2010 Äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmen vill med denna folder informera om hjälp, service

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer