SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD"

Transkript

1 SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD

2 Denna serviceguide har sammanställts inom ramen för projektet Trygghet i hemmet dygnet runt 2

3 Innehåll: Akutmottagning 6 Akut-teamet 7 Allmän intressebevakare 8 Ambulans 8 Apotek 9 Astmaskötare 10 Bad- och bastuservice 10 Bottenhavets sjukhem 11 Bäddavdelningen 12 Cancerkontakt 13 De Gamlas Hem 14 Diabetesskötare 15 FPA 16 Fotvårdare 18 Fysioterapi 19 Församlingar 21 Handikapprådet 22 Handikappservice 23 Hemrehabilitering 24 Hemvård 24 3

4 Hjälpmedelsutlåning 26 Hushållsbidrag 27 Influensavaccin 27 Kristinahemmet 29 Kristinestads växel 30 KristinaMedi 30 Laboratorium 31 Läkarmottagning 31 Matservice 33 Mikeva Servicehemmet Kristina 34 Minnesrådgivning 35 Närståendevård 36 Palliativ vård i hemmet 37 Patientombud 38 Pensionärsbostäder 39 Pensionärsföreningar 40 Privata företagare 41 Psykiatrisk sjukskötare 41 Rehabiliteringsgruppen 42 Rusvårdsmottagning 43 Rådgivning 44 Röntgen 45 4

5 Seniorrådgivning 46 Servicetrafik 47 Socialjour 48 Socialombudsman 49 Socialservice 50 Städservice 51 Suomen Terveystalo 51 Tandvård 52 Taxi 54 Trygghetslarm 55 Veteranförmåner 55 Vänverksamhet 57 Åldersro servicecenter 58 Äldrerådet 59 Ändringsarbeten i bostaden 60 Österbottens räddningsverk 60 5

6 Akutmottagningen För akuta sjukdomsfall och olycksfall, telefon: (06) Läkarjour i Kristinestad tel. (06) Må, To Ti, Ons, Fre Lö, Sö Vid plötsliga sjukdomsfall bedöms vårdbehovet av en sakkunnig inom hälsovården som ger vårdanvisningar eller en tid till jourhavande sjukskötare eller läkare. Närpes hälsovårdscentral har jour må och to kl , tel. (06) Övriga tider, Vasa Centralsjukhus, övriga tid tel. (06)

7 Akut-teamet Teamet ska arbeta för att trygga klientens möjlighet att bo hemma, effektiverad hemservice eller hemsjukvård under en kortare tid. Teamet skall fungera som en länk mellan hemvård och anstaltsvård. Akut-teamet ger vård i klientens hem, hjälper till inom serviceboende och anstaltsvård. Teamet finns till hands vid tidiga utskrivningar från sjukhus eller bäddavdelning. Utvärderar klientens möjlighet att fortsätta bo i sitt eget hem. Till våra uppgifter hör olika vårdåtgärder, viss grundvård och trygghetsbesök. Akut-teamets besök ingår i månadsavgiften för dem som har regelbunden hemvård. Avgiften är inkomstbaserad och baseras på antalet besök/dag och hur många som bor i hushållet. Vid tillfällig hemsjukvård faktureras 8,70 euro per besök och för tillfällig hemservice 10 euro per besök. Kontaktuppgifter Ansvarig skötare: Jeanette Åbonde Tel: Akut-team Tel:

8 Allmän intressebevakare Den allmänna intressebevakningen överfördes i början av år 2009 till staten och sköts i Närpes (samt Kristinestad, Kaskö och Korsnäs) av Vasa rättshjälpsbyrås Närpes sidobyrå. Allmän intressebevakare utses i fall ingen släkting eller annan lämplig person vill åtaga sig uppdraget. En intressebevakare kan behövas t.ex. när en persons själsförmögenheter har försvagats till följd av hög ålder eller svår sjukdom. Intressebevakarens vanligaste uppgift är att förvalta huvudmannens egendom och sköta hans ekonomiska angelägenheter. Ibland utses intressebevakare för ett speciellt uppdrag t.ex. att sälja en fastighet eller för ett arvskifte. En intressebevakare ska föra bok över huvudmannens ekonomi och egendom och regelbundet, vanligen en gång per år, lämna redovisning till magistraten. Allmän Intressebevakare Jurist, Tage Nyfors Kyrkvägen 2, Närpes Tel Intressebevakningssekreterare, Benita Holm Kyrkvägen 2, Närpes Tel Ambulans Vid akuta fall ring; 112 8

9 Apotek Kristinestads apotek Adress: Salutorget Kristinestad Telefon: (06) Apoteket betjänar: Vardagar kl Lördagar kl Söndagar kl Lappfjärds apotek Adress: Lappfjärdsvägen Lappfjärd Telefon: (06) Apoteket betjänar: Må fre

10 Astmaskötare Britt-Mari Kaarre Astmaskötarens mottagning Astmaskötaren har mottagning på hälsovårdscentralens arbetsplatshälsovård. Tidsbeställning vardagar kl , tel. (06) På mottagningen sker regelbunden uppföljning av astma- och COPDpatienter. Även patienter med misstänkt astma eller COPD kan själva beställa tid eller bli hänvisade av läkare till mottagningen för utredning. Astmaskötaren handhar PEF-uppföljning, spirometri och bronkolyttest, handledning av medicinintag, upplysning om egen vård, rökavvänjning, handledning i rehabilitering. Andningsförbundets hemsidor: Bad- och bastuservice Bad- och bastuservice finns att tillgå på Kristinahemmet och Åldersro servicecenter. Mera information fås från hemvården, Helena Strandholm, tel , Kristinahemmet tel. (06) och Åldersro servicecenter tel. (06)

11 Bottenhavets sjukhem Bottenhavets sjukhem Välmående: Lappfjärdsvägen 10 Vård: Kristinestad Direktör: Individuell rehabilitering: - Rehabilitering för alla, utgående från egna förutsättningar och behov. Postoperativ rehabilitering: - Vi hjälper Dig att komma igång och höja den fysiska funktionsförmågan efter operation. 11

12 Välmående tjänster: - Fysikaliska behandlingar, fotvård, Må bra dag, seniorkonditionssal, terapiverksamhet m.m. Värdig vård: - Kundens självbestämmanderätt och högaktning står alltid i fokus hos oss 7 dagar i veckan. Vänligt bemötande: - Hos oss bemöts Du med respekt och vänlighet i en familjär, hemlik, glad och tvåspråkig miljö. Yrkeskunnig personal: - Vi har en lång och gedigen yrkeserfarenhet av senior- och äldrevård. Bäddavdelningen Adress: Lappfjärdsvägen 10 (2 vån.) Kristinestad tel: (06) fax: (06) Avdelningsläkare: Jaana Sjöqvist Avdelningsskötare: Eeva-Liisa Vainioranta, tel. (06) Vår avdelning har 36 platser. Vi sköter akuta patienter och patienter som kommer från specialsjukvården till eftervård samt långvårdspatienter. Vi har även avvänjningsvård för missbrukare samt terminalvård Läkaren gör rond varje vardag. Fysioterapeut finns på avdelningen alla vardagsförmiddagar. Med rehabiliterande vårdarbete strävar vi till att upprätthålla patientens egna funktioner. Vårdmålet är att ge god och trygg vård. Vi vill samarbeta 12

13 med patienterna och deras anhöriga. Anhöriga har också möjlighet att deltaga i vården. Vår avdelning är hemtrevlig. Det finns väggmålningar i en del av rummen samt i korridoren trärelifer och tavlor. Besökstid är kl Övriga tider enligt överenskommelse. Cancerkontakt När du vill prata med någon om cancer: Cancerorganisationernas riksomfattande telefontjänst Cancerkontakt linjen är öppen vardagar kl På denna avgiftsfria linje fås hjälp i problem som gäller cancerprevention, riskfaktorer och behandling. En specialsjukskötare svarar i telefonen. På samma nummer fås också ytterligare information om cancer och om cancerorganisationernas verksamhet. 13

14 De Gamlas Hem (DGH) Strandgatan 77, Kristinestad Kontaktuppgifter och tilläggsinformation Heli Rosenback, föreståndare (06) , Lis-Britt Nordgren, husmor (06) Serviceboende för äldre i behov av omsorg Hemmet har 24 bostäder av vilka särskilt 21 bostäder lämpar sig för äldre. Några av bostäderna är lämpliga för ett par. För bostaden betalar den boende hyra. Hyresgästen bör vara i behov servicebostad. Hyresgästen har eget rum med kokmöjligheter och eget badrum. Till hyresgästens förfogande finns husets matsal, tvättstuga och bastu. 14

15 Diabetesskötare Maragareta Skogman, Kristina Hannus DIABETESSKÖTARENS MOTTAGNING På diabetesmottagningen sker regelbunden uppföljning av diabetikernas hälsotillstånd. Vården består i huvudsak av livsstilsrådgivning vilket innefattar kost-, motion-, viktkontroll- samt medicineringsråd. Vården baserar sig på DEHKO:s landsomfattande program (program för prevention och bättre vård av diabetes). Diabetesskötaren har mottagning tisdagar, onsdagar och torsdagar. Tidsbeställning vardagar kl tel. (06) På diabetesskötarens mottagning sköts i huvudsak typ II-diabetiker. Diabetesskötaren ger vid behov blodsockermätare och undervisning i hur dessa används. Kunden får kostnadsfritt teststickor för blodsockermätning, nålar och andra vårdtillbehör. Utdelning av dessa sker på rådgivningarna. Telefontid: tors. kl Ögonbottenfotografering Till ögonbottenfotografering kallas diabetiker regelbundet enligt läkarordination. Diabetesförbundets telefonrådgivning

16 Servicenummer Information om utbetalningsdagar på numret ger dygnet runt uppgifter om utbetalningsdagarna för barnbidrag, barnavårdsstöd, pensions- och handikappförmåner, bostadsbidrag, studiestöd och militärunderstöd. Servicenumren betjänar i hela landet FPA-byråerna ger inte telefonrådgivning. På servicenumren betjänas kunder må fre kl Då du ringer ett servicenummer når du en kundrådgivare som är insatt i din livssituation. Undantag i öppethållningstiderna nyårsafton och skärtorsdag kl dagar före helg kl Svenska servicenummer: Arbetslöshetsstöd Arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning, stöd under utbildningsperioder Bostadsbidrag Allmänt bostadsbidrag Efterlevandepensioner Efterlevandepension, barnpension, familjepension Flytta till/från Finland Social trygghet vid flyttning utomlands eller till Finland (Se också Utlandsenheten) FPA-kort/EU-sjukvårdskortet Beställning av FPA-kort och europeiska sjukvårdskort

17 Handikappbidrag Handikappbidrag, vårdbidrag för pensionstagare, kostersättning vid celiaki Pensionsärenden Folkpension, arbetspension, bostadsbidrag för pensionstagare Rehabilitering Rehabiliteringstjänster och -kurser, rehabiliteringspenning Sjuk Sjukvårdsersättningar, läkemedelsersättningar, reseersättningar (beställning av taxiresor), sjukdagpenning, specialvårdspenning

18 Fotvårdare Marianne Hautaviita-Westerlund FOTVÅRDARENS MOTTAGNING Fotvårdaren sköter om: - Förhårdnader, vårtor - Tjocka naglar, förtjockade krökta naglar - Rätar ut naglar; med fjäder / med remsa Ger handledning och råd för egenvård av fötterna. Rekommendation av läkare behövs för fotvård. Fotvårdarmottagningen är 1 dag/vecka. Tiden skall beställas tel. (06) Besöksavgift Fotvårdaren hör till diabetesgruppen Fotvårdaren är anträffbar per telefon (06) (växeln) 18

19 Fysioterapi Öppet: må-to fre Hjälpmedelsförrådet: eller enligt överenskommelse. Telefontid : (06) , Avd. Sköt. Robert Sunden (06) I fysioterapiavdelningens verksamhet framgår att målet är att främja och upprätthålla befolkningens arbets- och funktionsförmåga, samt att uppmuntra klienter till självvård för att förebygga problem i stöd och rörelseorganen. Verksamheten Friskvårdsrådgivning Klienten har möjlighet att komma på individuell undersökning och handledning samt för att få direktiv för självvård. Avgift 7,50 /besök. Till friskvårdsrådgivning kommer man i första hand genom läkarremmittering. Poliklinisk fysioterapi Fysioterapi ges individuellt 2-5 ggr med remiss av hälsovårdscentralläkare, eller postoperativt genom rekommendation av specialsjukvårdsläkare. Hvc-läkarremisser sänds till fysioterapiavdelningen elektroniskt, varvid fysioterapin kontaktar patienten. Fysioterapi innehåller rådgivning och handledning för att stöda självvård, samt rörelseterapi och fysikaliska behandlingar. Poliklinikavgift 7,50 /besök. Gruppverksamhet Gruppgymnastikverksamhet ordnas till olika specialgrupper. Dessa är bl.a. rygg-, hjärt-, nack- och pre-operativ gruppverksamhet. I terapibassängen anordnas grupper för patienter som har sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Avgiften är 4 euro/besök. Läkarremiss fordras. I allmänhet fordras det remiss av läkare till grupperna, som är kostnadsfria. 19

20 Bäddavdelningen Patientens fysioterapibehov på bäddavdelningen bedöms av avdelningsläkaren. Fysioterapin ingår i vårddygnsavgiften. Vid behov görs hembesök för att utvärdera behovet av hjälpmedel samt för att bedöma hur man kommer att klara sig i hemmet. 20

21 Församlingar Kristiinankaupungin suomalainen seurakunta Kirkkoherra, Martti Toivanen Toimistosihteeri, Riitta Ivars (06) (virastoaikana) Diakoni, Sinikka Vuola (virkavapaus saakka) sijaisena Kirsti Vainio Kanttori, Antti Alavillamo Seurakuntamestareina toimivat yhtymän työntekijät Rune Fröberg, Kantakaupunki Erik Mitts, Lapväärtti Luigi Barsetti, Siipyy Lappfjärd-Kristinestads församling Pastorskansliet Öppet: Må kl. 9-12, samt ons, fre kl Adress: Kyrkogatan 6, Kristinestad Tel: (06) E-post: 21

22 Kyrkoherde, Nisula Lars Kaplan, Eklöf Johan Kaplan, Saarinen Markus Byråsekreterare, Nyström Birgit Diakonissa, Nilsson Anna-Lisa Diakonissa, Hellman Siv Kantor, Martikainen Anna Karin Kantor, Nilsson Olof Handikapprådet I Kristinestad finns ett handikappråd som fungerar för att bevaka handikappades intressen. I handikapprådet sitter följande medlemmar: Ritva Juhala, ordf. Torolf Back, vice ordf. Viveka Flöjer Randy Grönmark Pirkko Leivo Anders Österback 22

23 Handikappservice Målet med handikappservicen är att främja handikappade personers förutsättningar till ett likvärdigt liv med övriga medborgare samt undanröja olägenheter och hinder som handikappet förorsakar. Med handikappad avses i handikapplagen den som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring. Som handikappservice beviljas service och stödåtgärder i enlighet med lagen och förordningen om service och stöd på grund av handikapp. Till ansökan om service och stödåtgärder i enlighet med handikappservicelagen bifogas läkarutlåtande av vilket sökandens handikapp framgår. Kommunen ska sörja för ordnandet av service och stödåtgärder åt gravt handikappade: Färdtjänst för gravt handikappade Ändringsarbeten i gravt handikappad persons bostad, redskap och anordningar som hör till bostaden Personlig assistans Serviceboende Dagverksamhet för gravt handikappade Tolktjänst för gravt handikappade (ordnas av Fpa) Övrig service och stödtjänster beviljas inom ramen för beviljade anslag Stöd för maskiner och anordningar som den handikappade behöver för att klara sina dagliga funktioner Anpassningsträning Extra kostnader för kläder och övriga specialkostnader Färdtjänst i enlighet med socialvårdslagen Mer information med handikappservice ger: Socialarbetare Pirkko Mantere Telefontid må - fre , växel (06)

24 Hemrehabilitering Sker i huvudsak eftermiddagar må to , fre Telefon: , (06) Syftet med hemrehabilitering är att stöda de ännu hemmaboende personer. Meningen är att alla som är i kontakt med klienten strävar till att upprätthålla och t.o.m. förbättra funktionsförmågan i mån av möjlighet och att all personal stöttar och uppmuntrar klienten till detta. Hemrehabiliteringen utförs i hemmet t.ex. efter protesoperation eller efter nedsatt allmäntillstånd som föranlett bäddavdelningsvistelse. Besöken görs i samråd med bäddavdelningens läkare och fysioterapeut. Vid behov görs utredning av hjälpmedelsbehov samt kartläggning av klientens nuläge. Eventuellt görs test av funktionsförmågan. Hemvårdspersonalen kan vid behov ta initiativ om de märker att klientens funktionsförmåga dalar. Rehabiliteringen utförs av närvårdare Margareta Bergvik på eftermiddagar, under förmiddagarna finns hon på fysioterapiavdelningen. Besöket kostar 3 / gång. Om klienten har hemvård 5 besök eller fler per vecka uppbärs ingen avgift. Hemvård Om du behöver hjälp med daglig vård och omsorg kan du ansöka om hemvård. Med hemvård avses hemservice och hemsjukvård. Inom äldreomsorgens ansvarsområde är dessa verksamheter integrerade. Hemvården består av tre distrikt inom vilka arbetar hemsjukskötare och hemvårdare. Områden är: Södra distriktet, Lappfjärd-Dagsmark och Tjöck-Stamstaden. Syftet är att stöda boendet, välmåendet och tryggheten i hemmet. Hemservice erbjuder hjälp med funktioner som hör till daglig livsföring och erbjuds till personer som p.g.a. försämrad funktionsförmåga, 24

25 familjesituation, sjukdomstillstånd eller någon annan anledning behöver hjälp för att klara av situationer och uppgifter i hemmet. Hemvårdens arbetsuppgifter är bl.a. uppföljning av sjukdom, trygg medicinering, sårvård, vård- och uppföljning av diabetes/blodtryck samt vård i livets slutskede. Det individuella behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hur ofta de ges. Hemservice är behovsprövad och avgiften fastställs enligt inkomst. Hemvården ges i eget hem av vårdpersonal och läkare med läkarordination på ett planerat och överenskommet sätt. Målet är god vård i trygg hemmiljö i samarbete med hemservice, anhöriga samt andra intressegrupper. Kontaktuppgifter: Avdelningsskötare Helena Strandholm tel Kristinestads rådgivning tel. (06) , Märtha Granholm Kristinestad Margaretha Henriksson Tjöck Lappfjärds rådgivning tel. (06) , Axén Christine Sideby rådgivning tel. (06) , Mikaela Forsman , Ömossa, Härkmeri, Sideby, Skaftung Anette Lillhannus Utdelning av vårdmaterial (ex. diabetes) sker via rådgivningarna ti och to

26 Hemvårdsavgifter Avgifterna bestäms enligt tillfällig eller kontinuerlig vård Tillfälligt hemsvårdsbesök: avgifter enligt avgiftsförordningen Kontinuerlig, planerad hemvård: månadsavgift, enligt antal besök och familjens inkomster Hjälpmedelsutlåning (fysioterapin) Hjälpmedelslagret finns på fysioterapiavdelningen Öppet: må fre eller enligt överenskommelse Telefontid : (06) , Fysioterapin handhar den lagstadgade hjälpmedelsservicen i kommunen, vilken är avgiftsfri. Som kortvarigt lån, ca 3 mån, utlånas kryckor, käppar och övriga små hjälpmedel. Om behovet är längre, behövs remiss av läkare. Om det är frågan om medicinskt rehabiliteringshjälpmedel såsom rullstol, el-säng eller dylikt, och i allmänhet, då det finns ett behov av ett dyrare individuellt hjälpmedel, avgörs anskaffningen av rehabiliteringsgruppen. Dit hör adm.bitr.öl Töm Lövdahl, sos.sköt. Pirkko Mantere, fysioterapiavdelningens avd.sköt Robert Sunden. Som sekreterare fungerar Margareta Bergvik. Hjälpmedelsservicen är avgiftsfri. 26

27 Hushållsbidrag Kan ansökas via Andra ansökningar kan göras på Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ARA är den sakkunniga samarbetspartnern i bostadsfrågor som utvecklar och förnyar samt främjar ett ekonomiskt hållbart, högklassigt boende till rimliga priser. Principen är: varje människa har rätt till ett gott boende. ARA beviljar understöd, bidrag och borgen för boende och byggande samt styr och övervakar användningen av ARA-bostadsbeståndet. ARA deltar också i projekt som ansluter sig till utvecklingen av boendet och sakkunskap på bostadsmarknaden, samt producerar informationstjänster inom branschen. Influensavaccin Avsikten med förebyggande vaccination är att minska antalet allvarliga fall av influensa, förebygga allvarligt insjuknande och behovet av sjukhusvård. Största nyttan av vaccinet har personer vars hälsotillstånd kan försämras av insjuknande i allvarlig influensa. Vaccinet skyddar enbart mot sjukdom som förorsakats av influensavirus och inte mot vanlig förkylning. Följande personer vaccineras gratis: alla 65 år fyllda personer alla friska barn i åldern 6-35 månader åringar som hör till medicinska riskgrupperna. Till riskgruppen hör personer med kroniska sjukdomar som löper stor risk att få allvarlig influensa. Gratis vaccin kan också ges åt personer som genom sin sjukdom kan ha nytta av att vaccinera sig. Personer som inte hör till de allmänna vaccinationsprogrammets riskgrupper kan köpa vaccinet på apotek mot läkarrecept. 27

28 Rekommendationerna gäller ej barn under 6 månader. Influensavaccinet skall inte ges till personer: personer med uttalad äggallergi (personer som får anafylaktiska symptom om de äter hönsägg) det finns också anledning att noga överväga om det är motiverat att vaccinera en person som fått en kraftig reaktion vid en tidigare influensavaccination Vid infektion med feber bör man vänta med att vaccinera tills patienten har tillfrisknat. Kom ihåg att ta FPA-kortet med. Vaccinationen ges i överarmen, så observera klädseln. Det tar ungefär två veckor för vaccinationsskyddet att utvecklas. På vaccinationsdagen: rekommenderas inte hård ansträngning rekommenderas inte varmt bastubad Vaccinations reaktioner och biverkningar: personer med svår äggallergi kan få allergiska reaktioner de vanligaste biverkningarna är lokala reaktioner, muskel-, huvud- och ledvärk. 28

29 Kristinahemmet Salavägen Kristinestad tel. (06) tel. (06) Avdelningsskötare Riitta Palmberg tel Kristinahemmet erbjuder vård och omsorg dygnet runt för åldringar, långtidssjuka och handikappade som inte klarar sig hemma med hjälp av hemvård. Förutom långtidsplatser erbjuder åldringshemmen stöd åt åldringar och långtidssjuka som bor hemma genom att erbjuda kortvariga vårdplatser och stödservice. Kristinahemmet ordnar dagcenterverksamhet, bastudagar 1 dag/vecka, sysselsättningsterapeuten aktiverar också invånarna vid Kristinahemmet. Kristinahemmet har 43 vårdplatser. Servicen erbjuds åt personer som behöver omvårdnad dygnet runt. En gemensam arbetsgrupp från social- och hälsovårdssektorn bedömer vårdbehovet. I vården betonas individualitet, självbestämmanderätt och ett rehabiliterande arbetssätt. Avgifter i anstaltsvård För en vårdperiod som är kortare än tre månader är avgiften 32,50 /dygn upp till avgiftstaket på 633 /kalenderår. Därefter är avgiften 15 /dygn. Efter en vårdperiod på tre månader förvandlas avgiften till en avgift för långvarig anstaltsvård. Avgiften kan uppgå till högst 85 % av invånarens nettoinkomster. Avgiften kan dock högst fastställas till ett sådant belopp att minst 97 lämnar för invånarens privata bruk per månad. Då avgiften fastställs beaktas den ekonomiska situationen för den make/maka som bor kvar hemma. Intervallvård Med intervallvård avses vårdperioder på 2-3 veckor åt gången för äldre personer eller sjuka, vars anhöriga/närståendevårdare behöver semester eller vila, eller personer som annars är i behov av tillfällig vård. Avdelningsskötaren ger närmare information om vårdplatser. 29

30 Kristinestads växel Vardagar (06) Oy Kristinamedi Ab är ett sjukhus som specialiserat sig på dagkirurgi. Reservera tid till läkarmottagningen tel. (06)

31 Laboratorium Telefon: (06) Mottagningstid: provtagning må-fre kl Undersökningar tas enligt läkarordination Laboratoriebesök: - Gå direkt till laboratoriet - Ta en könummer - Vänta på din tur (sitt lugnt minst 15 min) Blodprovstagning: - För fasteprover får man inte äta eller dricka 12 timmar före provtagningen. Är du osäker kontakta laboratoriet. - Man får dricka ett glas vatten på provtagningsmorgonen. - Alkohol får inte användas ett dygn före provtagningen. Urinprovstagning: - Urinprovet bör helst vara morgonurin som varit 4-6 timmar i blåsan. - Provet kan också tas på förmiddagen om urinen varit 4-6 timmar i blåsan. - Prov som tas hemma bör förvaras svalt och förs till laboratoriet inom 2 timmar. - Kom ihåg att skriva namn, födelsetid och provtagningsdatum på burken. - Anmäl om provet i information om inte annan ordination finns. Läkarmottagning Läkarmottagning och jour Hälsocentralens mottagning erbjuder läkar- och sjukskötartjänster inom primärhälsovården. Läkarmottagningen är antingen vanlig tidsbeställningsmottagning eller jourmottagning. 31

32 Tidsbeställning: Till läkarnas tidsbeställningsmottagning kan tider reserveras vardagar kl tel. (06) Läkarjour på huvudhälsostationen: tel. (06) Må, To Ti, Ons, Fre Lö, Sö Vid plötsliga sjukdomsfall bedöms vårdbehovet av en sakkunnig inom hälsovården som ger vårdanvisningar eller en tid till jourhavande sjukskötare eller läkare. Närpes hälsovårdscentral har jour må och to kl , tel. (06) Övriga tider, Vasa Centralsjukhus, tel. (06) Förnyande av recept Recept till förnyande kan inlämnas till INFO före kl , varifrån de kan hämtas efter två vardagar. Telefontider Läkaren kan nås även per telefon. Telefontider kan reserveras via tidsbeställningen. Undersökningsresultat Kan fås per telefon från läkarmottagningen mellan kl , tel. (06) Holterundersökningar Jaana Rantala, Kristina Hannus - Sömnapné - Holter-EKG - Holter-RR 32

33 Matservice Matservice erbjuds äldre som behöver stöd i kosthållningen. Kosten tillreds på Kristinahemmet, Åldersro servicecenter och i skolorna. Matservice kan också köpas av lokala serviceproducenter. Maten kan vid behov transporteras hem tre dagar i veckan. För krigsinvalider vars invaliditetsgrad överstiger 20 % erbjuds matkuponger som kan fås från hemvården. Kupongens värde är 9 euro och kan användas på valfritt matställe inom kommunen. Mera information fås från hemvården, Helena Strandholm, tel

34 Mikeva Servicehemmet Kristina Servicehemmet Kristina har 13 boendeplatser. Servicehemmet erbjuder dygnet runt boende- och rehabiliteringstjänster för personer med mentalmissbrukar problem samt lindrigt utvecklingshämmade personer. Till oss kan man också komma på en intervallplats. Det hemlika boendet är ämnat för personer som inte klarar av ett självständigt boende hemma men som ännu inte behöver anstaltsvård. Servicehemmets utrymmen är hyrda av Kristinestads stad och fungerar i före detta Bottenhavets sjukhus. Utrymmena är renoverade i slutet av år 2005 och de är trivsamma och hemlika såväl allmänna utrymmen som boendenas egna rum. Boendena har även möjlighet att själva inreda sina rum. Servicehemmet finns vid ett naturskönt område på gångavstånd från stadens centrum. Johanna Granskog Ansvarig handledare Lappfjärdsvägen Kristinestad Tel Fax. (06)

35 Minnesrådgivning Om Du upplever att glömskan börjar bli ett problem och att glömskan påverkar det dagliga livet är det skäl att kontakta och rådfråga minnesskötaren för vidare bedömning. Det är bättre att tala ut om det som man är orolig för, istället för att ensam bära det inom sig. Minnesskötaren gör hembesök för att bedöma minnesfunktionen och kartlägga helhetssituationen och bokar vid behov tid hos hälsovårdscentralläkaren. Minnesskötaren kan kontaktas av patienten själv, anhöriga, vänner, vårdpersonal eller av någon annan som står patienten nära. Besök hos minnesskötaren är avgiftsfria, för besök hos hälsovårdscentralläkaren erläggs hälsovårdscentralavgift och för röntgen- eller neurologbesök på centralsjukhuset erläggs poliklinikavgift. Hälsovårdscentralläkaren är ansvarig läkare då det gäller minnesutredningar. Minnesskötaren - informerar också om olika stödformer - vägleder och ger råd till patienten och de anhöriga om den nya situationen - planerar den individuella vården i samarbete med övriga som deltar i vården - informerar om de specialbehov som patienten är i behov av - följer upp den eventuella medicineringens verkningar och stöder vårdande anhöriga och befrämjar patientens boende i hemmiljön. Minnesskötaren, Helena Strandholm är anträffbar - per telefon vardagar kl , tel har mottagning på hälsocentralen 2 ggr/månad (1:a och 3:e torsdagen i månaden kl ) eller enligt överenskommelse. Telefon: eller (06) /växeln. 35

36 Närståendevård Med stöd för närståendevård avses en helhet som omfattar dels ett vårdarvode och dels stöd och tjänster till närståendevårdaren och den vårdbehövande för att stöda vården och omsorgen i hemmet. Vårdarvodet är en ersättning för den vård och omsorg som närståendevårdaren ger. Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Arvodesklasserna och -kriterierna är från och med följande: Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 364,35 /mån. 472,00 /mån. 649,00 mån. 837,00 mån. Klass: en tung behandlingsfas 837,00 mån. Ansökan om stöd för närståendevård riktas till hemvårdens avdelningsskötare. Beslut görs av avdelningsskötaren efter att ha hört SAS-arbetsgruppens sakkunniga. Stöd för närståendevård beviljas tillsvidare eller för viss tid. Ytterligare information ger Helena Strandholm

37 Palliativ vård i hemmet Österbottens Cancerförening och K5 har inlett samarbete för att förbättra den palliativa hemsjukvården genom att anställa en sjukskötare. Palliativ vård ges i patientens eget hem utgående från hans symtom. I vården respekteras människovärdet och de anhörigas betydelse. Föreningens hemsjukskötare besöker vid behov patienten, tar hand om medicineringen, ger råd och stöd. Målet med den palliativa skötarens arbete är att den obotligt sjuka patienten upplever sin situation trygg och så symtomfri som möjligt. Den palliativa skötaren arbetar även för att de anhöriga ska klara av förlusten av en närstående. Palliativ skötare som fungerar i Kristinestad är Berit Mäkelä som nås på telefonnummer

38 Patientombud Pirkko Mantere Patientombudsmannen främjar patientens rättigheter Grunderna för arbetet som patientombudsman stadgas i lagen om patientens ställning och rättigheter (782/92) Patientombudsmannens viktigaste arbete är att ge råd och information åt patienterna och personalen. Socialarbetaren / patientombudsmannen är anträffbar per telefon vardagar Personlig kontakt enligt avtal. Tel.(06) Patientombudsmannen ger råd Hur klienten gör anmälan eller besvär om vården eller Ersättningsansökan om vårdfel Kontaktuppgifter Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad PB 104, Lappfjärdsvägen Kristinestad Socialarbetare / patientombudsman tel. (06)

39 Pensionärsbostäder Fastighets Ab Kristinestads bostäder Kiinteistö Oy sköter om Kristinestads och Sidebys pensionärshemsföreningarnas bostäder. Kontaktperson: Tom Heinonen Kristinestads Pensionärshemsförening 53 lägenheter varav 47 lägenheter i Kristinestad, 6 lägenheter i Tjöck Kristinestad: Koppövägen Lägenheternas storlek är m² Tjöck: Olmebackvägen Lägenheternas storlek är m² Sideby Pensionärshemsförening 28 lägenheter varav 20 lägenheter i Sideby, 8 lägenheter i Skaftung Sideby: Långviksvägen 2 Lägenheternas storlek är m² Skaftung: Västraändvägen 2 Lägenheternas storlek är 35 m² Lappfjärds pensionärshemsförening Lappfjärdsvägen lägenheter. Lägenheternas storlek varierar mellan m² Kontakt kan tas till Hans Ingvesgård, ordf Jan Evars, kassör Mikael Holmlund, vaktmästare

40 Pensionärsföreningar I Kristinestad finns följande aktiva pensionärsföreningar: Ikivihreät Kalevi Haavisto, ordf Anja Ala-Hakuni, vice ordf Eläkeliitto, Karijoen-Kristiinan yhdistys Simo Luoma, ordf Pauli Peni, vice ordf Anneli Mäntylä, sekr Lappfjärds pensionärsklubb Carita Björne, ordf Torolf Granskog, vice ordf Barbro Wahlroos, sekr PIKT (Pensionärsföreningen I Kristinestad och Tjöck) Terho Hämeenkorpi, ordf Bengt Rosengård, vice ordf Kaj Lindström, sekr Suupohjan Eläkkeensaajat Frej Lassfolk, ordf Mauri Jansson, vice ordf Pekka Koskinen, sekr

41 Privata företagare Hemservice Kerstin Kortelainen (Kristinestad) Länsirannikon siivous Ky (Lappfjärd) Oy JM-Consultning Ab co/ Peter Kamlin (Kristinestad) Städning, gräsklippning, snöskottning, matinköp mm. Städtjänst Susanne Nygård (Kristinestad) Vauhtimoppi (Kristinestad) Pauliina Andlin Elina Mannermo (sommartid) Städning, trädgårdsarbete, uträttande av ärenden Vekta Hus och hem Kjell Granfors (Kristinestad) Bl.a. byte av lysrör och lampor, uppdatera tv kanaler, grovstädning, fönstertvätt och större saker inom och utomhus, även bygg- och renoveringstjänst. Även tillsyn. För mer info: 41

42 Psykiatrisk sjukskötare Familjecentret, Lappfjärdsvägen 10, Kristinestad Pia Kaskela Gunilla Hammarberg Kontakten till den psykiatriska sjukskötaren sker via hälsovårdscentralens vårdbedömning tel. (06) eller via personalen vid hemsjukvården alternativt hälsovårdare. Vi består klienter och anhöriga med information och vägledning i frågor kring psykiska problem. Vi kan erbjuda korttids samtalsterapi. Informerar om olika stödformer vid psykisk ohälsa. Vi stöder anhöriga och befrämjar klientens vårdande. Mottagningen sker i huvudsak på familjecentret, men vid behov kan även hembesök göras. Besöken hos den psykiatriska sjukskötaren är avgiftsfria. Rehabiliteringsgruppen Kommunen är genom lag ålagd att ordna medicinska rehabiliteringstjänster så att de motsvarar behovet. (Förordning om medicinsk rehabilitering /1015) Syftet med medicinsk rehabilitering är att förbättra och upprätthålla rehabiliteringsklientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga samt att hjälpa och stöda honom med att klara av sin livs-situation och de dagliga göromålen. Medicinsk rehabilitering är bl.a. rådgivning, utredning av rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna, rehabilitering, hjälpmedelstjänster, anpassningsträning, neuropsykologisk rehabilitering, anstaltrehabilitering och andra därmed jämförbara tjänster. 42

43 Ärendena bereds av rehabiliteringsgruppen som består av: adm.bitr.öl Töm Lövdahl, sos.sköt. Pirkko Mantere, fysioterapiavdelningens avd.sköt Robert Sunden. Som sekreterare fungerar Margareta Bergvik. I frågor gällande medicinsk rehabilitering kan du kontakta fysioterapins avdelningsskötare Robert Sunden (06) Rusvårdsmottagning Som koordinatorer för missbrukarvård arbetar sjukskötare Rose-Marie Holmberg och Maria Lindell (stationerad i Malax). De fungerar som resurspersoner och öppenvårdskontakter inom missbrukarvården Till deras arbetsuppgifter hör i huvudsak: Ge stöd och terapisamtal till klienten Familjeterapeutiska samtal Utredningar av vårdbehov Uppföljning av indragna körkort p.g.a. missbruk Fungera som kontakt till personer som har en riskfylld alkoholkonsumtion Stöd till anhöriga Uppföljning av personer som avslutat behandling vid missbrukarvårdsenhet Substitutionsvård Spelmissbruk Kontakt kan tas av Dig själv, anhöriga, olika avdelningar, enheter, instanser, myndigheter. Besöken är avgiftsfria. Koordinator för missbrukarvård Rose-Marie Holmberg Adress: Lappfjärdsvägen Kristinestad Telefon: E-post: Maria Lindell

44 Rådgivning Tidsbeställning och telefonrådgivning: Kristinestads rådgivningsbyrå må-fre Lappfjärdsv Kristinestad tel. (06) Lappfjärds rådgivningsbyrå må-fre Hemvägen Lappfjärd tel. (06) Sideby rådgivningsbyrå må-ti,to- fre Långviksvägen Sideby tel. (06) Vårdmaterial (ex. diabetes) kan hämtas från rådgivningen tisdagar och torsdagar kl Det krävs läkarintyg för fri vårdmaterialutdelningen. 44

45 Röntgen Telefon: (06) Mottagningstid: må - fre kl Röntgen- och ultraljudsundersökningar utförs på ordination av läkare. Till undersökningar som ultraljud och röntgen av ländrygg som kräver förberedelser krävs tidsbeställning. Patienter med remiss från privatläkare betalar undersökningarna enligt FPA-taxa samt expeditionsavgift. Röntgenläkare utför tidsbeställda ultraljudsundersökningar. 45

46 Seniorrådgivning Alla äldre Kristinestadsbor som är utanför arbetslivet är välkomna till seniorrådgivningen som ges på hälsostationerna i kommunen. Målsättningen med seniorrådgivningen är att upprätthålla äldre människors funktionsförmåga och oberoende så länge som möjligt. Alla som fyller 68 år under året, kallas till en frivillig hälsoundersökning. Syftet med hälsoträffen är att kartlägga seniorens hälsotillstånd och livssituation samt att ge hälsorådgivning. Under besöket utreds även eventuella behov av stöd och hjälp och senioren kan få hjälp med att hitta den behövda servicen. Vid behov reserverar hälsovårdaren tid till läkare, psykolog, fysioterapi etc. Reservera cirka 60 minuter för besöket. Om du redan fyllt 68 år och vill komma på en hälsoträff kan du själv ta kontakt till din hälsovårdare. Seniorrådgivningsverksamheten inleds med Hälsoträffar under våren I ett senare skede utvidgas verksamheten med Hälsofrämjande hembesök som görs till 75 år fyllda personer som inte erhåller service från kommunen. Möjlighet att få hjälp att fylla i blanketter kommer också att bli en del av Seniorrådgivningens verksamhet. Kontaktuppgifter Kristinestad: (06) Lappfjärd: (06) Sideby: (06)

47 Servicetrafiken i Kristinestads södra område Ny tidtabell för servicetrafiken fr.o.m och är öppen för alla som är i behov av kollektivtrafik för att nå sådana tjänster som inte finns där man bor. Rutterna är i princip fasta, men skräddarsys enligt behov. Reservering av servicetrafikbussen görs till chauffören dagen före på tel tisdag och onsdag :00 eller måndag, onsdag, torsdag 8:30 12:00. Priset är enligt vanlig busstaxa. Servicetrafikbussen trafikerar enligt följande: Måndag (reserveras på fredag) Start kl från Sideby, Skaftung, Härkmeri Start kl från Kristinestad, Härkmeri, Skaftung Tillbaka kl i Sideby Onsdag Start kl från Kallträsk, Ömossa, Lappfjärd Start kl från Kristinestad, Lappfjärd, Ömossa Tillbaka kl i Kallträsk Torsdag Start kl från Kristinestad, Lappfjärd, Ömossa Kl i Sideby, Skaftung, Härkmeri, Lappfjärd Framme kl i Kristinestad Start kl från Kristinestad till södra området Tillbaka kl i Kristinestad Ansvarig för servicetrafiken är Westerlines Ab Oy 47

48 Socialjour Socialjour tfn: (06) eller 112 Kommunen måste enligt Lagen om anordnande av brådskande socialservice garantera att alla invånare har rätt till nödvändig och brådskande socialservice i nöd- och krissituationer under dygnets alla timmar. Efter tjänstetid mellan kl samt under veckoslut sköts socialjouren från Vasa. Under arbetstid sköts akuta ärenden av kommunens egna socialarbetare. Brådskande socialservice kan behövas t.ex. vid 1) barnskydd, t.ex. om barn eller unga personer blir utan vård, omsorg p.g.a. vårdarens oförmåga att ta hand om barnet 2) vid familjekriser 48

49 Socialombudsman Enligt 24 i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården skall varje kommun ha en socialombudsman, som har till uppgift att hjälpa socialvårdens klienter i frågor som rör deras rättigheter. Socialombudsmannen verkar inom såväl den offentliga som inom den privata socialvården. Om en klient är missnöjd med den service eller det bemötande han eller hon fått kan klienten be socialombudsmannen medla mellan personalen och klienten. Till socialombudsmannens uppgifter hör att ge råd och bistå klienten vid framställandet av anmärkning. Klienten eller en anhörig kan kontakta socialombudsmannen. Från den enskilda medborgarens synpunkt är socialombudsmannen närmast en rådgivare. Socialombudsmannen kan hjälpa klienter till exempel genom att utreda lagstiftningens innehåll, berätta om myndigheternas praxis, ge råd om vilken myndighet klienten bör vända sig till i ett visst ärende och ge råd om hur man skall söka ändring i ett beslut. Socialombudsmannen har inte rätt att fatta beslut i praktiska ärenden och kan därför inte ändra en socialarbetares beslut. Kristinestad köper socialombudsmannens service av Vasa stad Socialombudsmannen Sinikka Viitanen Vasaesplanaden 20 B PB Vasa Telefontid må-ti kl Tel

50 Socialservice Med socialarbete avses enligt socialvårdslagen 18 sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av yrkesutbildad personal inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individens och familjens trygghet och förmåga att komma tillrätta samt samfunds funktionsduglighet. Tjänsterna inom socialarbetet kan användas - då du behöver information om tjänster och förmåner - då den ekonomiska situationen har hamnat i en återvändsgränd - då du behöver hjälp med missbruksproblem - vid konfliktsituationer i familjelivet - då du är i behov av handikappservice Tidsbeställning per telefon kl. 9:30 10:30 via stadens växel tel. (06) , fråga efter socialarbetare. 50

51 Städservice Städservice erbjuds så gott som enbart till krigsinvalider, i övrigt hänvisas till privata städfirmor, mera information fås från hemvården. Helena Strandholm, Adress Lappfjärdsvägen Kristinestad Öppet enligt tidsbeställning Telefonnummer för tidsbeställning (må - fre , veckoslut och helger ) Faxnummer

52 Tandvård Tandläkarmottagningen i Kristinestad Lappfjärdsvägen 10, Kristinestad Öppet må -to , fre Tidsbeställning tel: (06) Akutmottagning må, ti, to och fre kl (anmälan före kl. 9.00) Ring gärna före! Tandläkarmottagningen i Lappfjärd Hemvägen 2, Lappfjärd Öppet må -to 7: Tidsbeställning kl tel. (06) Akutmottagning ons. kl (anmälan före kl ) Alla patienter kan, om de vill, höra till ett personligt återkallningssystem (recall) där vårdbehovet uppskattas individuellt efter varje vårdperiod. Akut tandvård Nödvändig akutvård ges åt hela befolkningen. För värkpatienter finns under söckenhelger och veckoslut tandläkarjour kl på Vasa Huvudhälsostation, Smedsbyvägen Patienter tas emot i den ordning de anlänt, utan tidsbeställning. Grundvård Grundvård ges åt alla. I grundvården ingår bl.a. granskning, behandling sjukdomar i tandköttet, lagning av tänder, utdragning och rotbehandling. På Kristinestads mottagning finns även en munhygienist. Specialbehandling Som specialbehandling erbjuds ortodonti (tandreglering). Hälsovårdscentralen i Kristinestad besöks en gång per månad av en 52

53 specialtandläkare inom ortodonti som ger vård åt patienter i behov av tandreglering. Avgifter som uppbärs inom tandvården För i hälsovårdscentralen gjord undersökning av mun och tänder och vård uppbärs av en 18 år fylld person besöksavgift á 9,60 euro. För vård som ges av specialtandläkare uppbärs i grundavgift 13,90 euro per besök. Besöksavgift hos munhygienist 7,50 euro. Förutom besöksavgift uppbärs avgifter för undersökningar och vårdåtgärder enligt förordningen. 53

54 Taxi Taxi-resor som ersätts av FPA bör beställas via nummer: I Kristinestad finns följande taxiföretagare: Taxistation: (06) Häggqvist, Peter Palmberg, Per Ulfves, Alpo Yli-Venna Arto Dagsmark: Bergqvist, Kenneth Sideby: Storsjö, Kenneth Skaftung: Nevala, Pauli Tjöck: Westerbäck, Rainer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN 1 SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN Utgiven av äldre rådet 2013 3 INNEHÅLL HÄLSOSTATIONER... 5 Brådskande vård (kvällstid och veckoslut)... 7 Livshotande vård (ambulans)... 7 APOTEK... 7 SJUKHUS...

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2006 (2008 uppdaterad för webben) 4.8.2005 Social- och hälsovården INNEHÅLL Badservice...2 Bibliotekstjänster...2 Bostadsbidrag...2 Diabetesrådgivning / tidsbeställning...2

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN SENIORRÅDGIVNINGENRASEBORG VERKSAMHETSPLAN 2014 8.1.2014 KirsiAla-Jaakkola Innehåll Bakgrund... 2 Verksamhetens principer, grundläggande uppgift och värdegrund... 4 Verksamhetens innehåll... 6 Servicehandledning...6

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Service till pensionärer

Service till pensionärer Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Äldreomsorg Rubrik:

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Socialförvaltningen 1/7 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Handikappservice A. GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Adress Personbeteckning Postnummer och postort Tel. hem Tel. gsm Yrke Arbetsplats Jag är mantalsskriven

Läs mer

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo 25.5.2015, 27 Innehåll Hemvårdstjänster. 3 1. Utvärderingsbesök... 4 2. Vård- och serviceplan.. 5 3. Omsorgstjänster

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRD

KRITERIER FÖR HEMVÅRD KRITERIER FÖR HEMVÅRD 1. Hemvård Hemvården omfattar vård, omsorg och sjukvård som ges hemma hos kunden. Hemvården är avsedd för personer som inte klarar av de dagliga sysslorna utan hjälp av en annan person

Läs mer

Fpa förmåner vid handikapp

Fpa förmåner vid handikapp Fpa förmåner vid handikapp Mats Enberg 7.2.2012 www.fpa.fi Sjukförsäkringen ersätter Inkomstbortfall Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga dagpenning i samband med smittsam sjukdom donationsdagpenning föräldradagpenning

Läs mer

SOCIALKURATORERNA inom SOCIALSKYDDET PATIENTINFORMATION. Ålands hälso- och sjukvård. samt. CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014

SOCIALKURATORERNA inom SOCIALSKYDDET PATIENTINFORMATION. Ålands hälso- och sjukvård. samt. CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PATIENTINFORMATION SOCIALKURATORERNA inom Ålands hälso- och sjukvård samt SOCIALSKYDDET CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014 Ålands hälso- och sjukvård PB 1055, AX-22111

Läs mer

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 Social- och hälsovårdsnämnden, 128 18.12.2014 Innehåll Innehåll Hemvårdstjänster... 3 3.1 Personlig hygien... 6 3.2 Bastutjänst... 6 3.3 Näring... 6 3.4 Måltidstjänst...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

Närståendevårdarens ABC

Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarna I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN Ärade läsare Det är viktigt att beakta de äldres olika behov vid planering och ordnande av tjänster för äldre. Även en gammal människa vill förverkliga sig själv,

Läs mer

INFORMATION OM HEMSERVICE

INFORMATION OM HEMSERVICE INFORMATION OM HEMSERVICE Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30

FAMILJEVÅRDSSTADGA. Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 FAMILJEVÅRDSSTADGA Uppdaterad av styrelsen 27.3.2009 30 1. FAMILJEVÅRD Om familjevården stadgas i socialvårdslagen (710/1982), familjevårdarlagen (312/92) och lag om ändring av 2 och 3 i familjevårdarlagen

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten 1 Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten Information om de lagändringar som trädde i kraft i början av 2014 och om ersättningsbeloppen inom vård och omsorg. 2 fpa:s sjukvårdsersättningar Ersättning för

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Författare: Patientsäkerhetsansvarig Ann-Christin Elmvik Augusti 2015

Författare: Patientsäkerhetsansvarig Ann-Christin Elmvik Augusti 2015 Författare: Patientsäkerhetsansvarig Ann-Christin Elmvik Augusti 2015 BESKRIVNING AV IKINÄ-MODELLEN OCH IMPLEMENTERING AV DEN IN0M PARGAS STADS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSAVDELNING 1. Bakgrund Ett system för

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 SENIORSERVICEN VA AVGIFTER FÖR HEMVÅRD Kriterier för regelbunden hemvård: - Servicebehovet med RAVA-mätning

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG!

ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG! www.hel.fi/terveyskeskus ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG! Senaste infobrev har sänts år 2011. Detta infobrev innehåller de uppdaterade servicenumren i alfabetisk ordning. Vi ber er spara denna minneslista.

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter 1 Patientens rättigheter Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

Vårdcentralen Vikbolandet

Vårdcentralen Vikbolandet Vårdcentralen Vikbolandet Välkommen till Vårdcentralen Vikbolandet Öppettider: Vardagar 08.00-17.00 Rådgivning, bokning av tid eller telefontid samt receptförnyelse sker via sjuksköterska. Sjuksköterskor:

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken

Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Råd för hantering av alkoholmissbruk på Hanken Hanken som arbetsgivare vill förtydliga handläggningen av problem med alkoholmissbruk och hänvisning till vård. Man ingriper när det bedöms som nödvändigt

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS BÄTTRE STUDENTHÄLSA

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS BÄTTRE STUDENTHÄLSA Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS BÄTTRE STUDENTHÄLSA Angående frågor berörande hälso-och sjukvård kan du vända dig till STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE BÄTTRE STUDENTHÄLSA Studenternas hälsovårdstiftelse

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

Hemvårdens klientavgifter

Hemvårdens klientavgifter 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från

Läs mer

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 6 och 15 kap. 2 i sjukförsäkringslagen samt 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Läs mer

Riktlinjer för närståendestöd

Riktlinjer för närståendestöd Riktlinjer för närståendestöd 709:1 Riktlinjer för närståendestöd Antaget av Kommunfullmäktige 16 maj 2002 ändrat 21 augusti 2003 samt 26 27 november 2008 Gäller från 27 november 2008 1 Inledning Enligt

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Omsorg och vård vid demenssjukdom på Åland - nuläge och riktlinjer

Omsorg och vård vid demenssjukdom på Åland - nuläge och riktlinjer Omsorg och vård vid demenssjukdom på Åland - nuläge och riktlinjer Christian Andersson specialist i geriatrik Geriatriska kliniken Ålands hälso- och sjukvård 24.10 2013 Vad är demens? En bestående försämring

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

INFORMATION INFÖR ÖGONOPERATION

INFORMATION INFÖR ÖGONOPERATION 1(5) INFORMATION INFÖR ÖGONOPERATION För er har reserverats tid för starroperation enligt bifogat tidbeställningsbrev till Vasa Centralsjukhus ögonenhet som finns i A-flygeln, 6:e våningen (A6). Telefonintervju

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Så här använder du erecept

Så här använder du erecept På Svenska Så här använder du erecept Hela Finland ska börja använda elektroniska recept, så kallade erecept. Du får mer information från ditt apotek eller din hälsostation. Du kan också gå in på webbsidan

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer