SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD"

Transkript

1 SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD

2 Denna serviceguide har sammanställts inom ramen för projektet Trygghet i hemmet dygnet runt 2

3 Innehåll: Akutmottagning 6 Akut-teamet 7 Allmän intressebevakare 8 Ambulans 8 Apotek 9 Astmaskötare 10 Bad- och bastuservice 10 Bottenhavets sjukhem 11 Bäddavdelningen 12 Cancerkontakt 13 De Gamlas Hem 14 Diabetesskötare 15 FPA 16 Fotvårdare 18 Fysioterapi 19 Församlingar 21 Handikapprådet 22 Handikappservice 23 Hemrehabilitering 24 Hemvård 24 3

4 Hjälpmedelsutlåning 26 Hushållsbidrag 27 Influensavaccin 27 Kristinahemmet 29 Kristinestads växel 30 KristinaMedi 30 Laboratorium 31 Läkarmottagning 31 Matservice 33 Mikeva Servicehemmet Kristina 34 Minnesrådgivning 35 Närståendevård 36 Palliativ vård i hemmet 37 Patientombud 38 Pensionärsbostäder 39 Pensionärsföreningar 40 Privata företagare 41 Psykiatrisk sjukskötare 41 Rehabiliteringsgruppen 42 Rusvårdsmottagning 43 Rådgivning 44 Röntgen 45 4

5 Seniorrådgivning 46 Servicetrafik 47 Socialjour 48 Socialombudsman 49 Socialservice 50 Städservice 51 Suomen Terveystalo 51 Tandvård 52 Taxi 54 Trygghetslarm 55 Veteranförmåner 55 Vänverksamhet 57 Åldersro servicecenter 58 Äldrerådet 59 Ändringsarbeten i bostaden 60 Österbottens räddningsverk 60 5

6 Akutmottagningen För akuta sjukdomsfall och olycksfall, telefon: (06) Läkarjour i Kristinestad tel. (06) Må, To Ti, Ons, Fre Lö, Sö Vid plötsliga sjukdomsfall bedöms vårdbehovet av en sakkunnig inom hälsovården som ger vårdanvisningar eller en tid till jourhavande sjukskötare eller läkare. Närpes hälsovårdscentral har jour må och to kl , tel. (06) Övriga tider, Vasa Centralsjukhus, övriga tid tel. (06)

7 Akut-teamet Teamet ska arbeta för att trygga klientens möjlighet att bo hemma, effektiverad hemservice eller hemsjukvård under en kortare tid. Teamet skall fungera som en länk mellan hemvård och anstaltsvård. Akut-teamet ger vård i klientens hem, hjälper till inom serviceboende och anstaltsvård. Teamet finns till hands vid tidiga utskrivningar från sjukhus eller bäddavdelning. Utvärderar klientens möjlighet att fortsätta bo i sitt eget hem. Till våra uppgifter hör olika vårdåtgärder, viss grundvård och trygghetsbesök. Akut-teamets besök ingår i månadsavgiften för dem som har regelbunden hemvård. Avgiften är inkomstbaserad och baseras på antalet besök/dag och hur många som bor i hushållet. Vid tillfällig hemsjukvård faktureras 8,70 euro per besök och för tillfällig hemservice 10 euro per besök. Kontaktuppgifter Ansvarig skötare: Jeanette Åbonde Tel: Akut-team Tel:

8 Allmän intressebevakare Den allmänna intressebevakningen överfördes i början av år 2009 till staten och sköts i Närpes (samt Kristinestad, Kaskö och Korsnäs) av Vasa rättshjälpsbyrås Närpes sidobyrå. Allmän intressebevakare utses i fall ingen släkting eller annan lämplig person vill åtaga sig uppdraget. En intressebevakare kan behövas t.ex. när en persons själsförmögenheter har försvagats till följd av hög ålder eller svår sjukdom. Intressebevakarens vanligaste uppgift är att förvalta huvudmannens egendom och sköta hans ekonomiska angelägenheter. Ibland utses intressebevakare för ett speciellt uppdrag t.ex. att sälja en fastighet eller för ett arvskifte. En intressebevakare ska föra bok över huvudmannens ekonomi och egendom och regelbundet, vanligen en gång per år, lämna redovisning till magistraten. Allmän Intressebevakare Jurist, Tage Nyfors Kyrkvägen 2, Närpes Tel Intressebevakningssekreterare, Benita Holm Kyrkvägen 2, Närpes Tel Ambulans Vid akuta fall ring; 112 8

9 Apotek Kristinestads apotek Adress: Salutorget Kristinestad Telefon: (06) Apoteket betjänar: Vardagar kl Lördagar kl Söndagar kl Lappfjärds apotek Adress: Lappfjärdsvägen Lappfjärd Telefon: (06) Apoteket betjänar: Må fre

10 Astmaskötare Britt-Mari Kaarre Astmaskötarens mottagning Astmaskötaren har mottagning på hälsovårdscentralens arbetsplatshälsovård. Tidsbeställning vardagar kl , tel. (06) På mottagningen sker regelbunden uppföljning av astma- och COPDpatienter. Även patienter med misstänkt astma eller COPD kan själva beställa tid eller bli hänvisade av läkare till mottagningen för utredning. Astmaskötaren handhar PEF-uppföljning, spirometri och bronkolyttest, handledning av medicinintag, upplysning om egen vård, rökavvänjning, handledning i rehabilitering. Andningsförbundets hemsidor: Bad- och bastuservice Bad- och bastuservice finns att tillgå på Kristinahemmet och Åldersro servicecenter. Mera information fås från hemvården, Helena Strandholm, tel , Kristinahemmet tel. (06) och Åldersro servicecenter tel. (06)

11 Bottenhavets sjukhem Bottenhavets sjukhem Välmående: Lappfjärdsvägen 10 Vård: Kristinestad Direktör: Individuell rehabilitering: - Rehabilitering för alla, utgående från egna förutsättningar och behov. Postoperativ rehabilitering: - Vi hjälper Dig att komma igång och höja den fysiska funktionsförmågan efter operation. 11

12 Välmående tjänster: - Fysikaliska behandlingar, fotvård, Må bra dag, seniorkonditionssal, terapiverksamhet m.m. Värdig vård: - Kundens självbestämmanderätt och högaktning står alltid i fokus hos oss 7 dagar i veckan. Vänligt bemötande: - Hos oss bemöts Du med respekt och vänlighet i en familjär, hemlik, glad och tvåspråkig miljö. Yrkeskunnig personal: - Vi har en lång och gedigen yrkeserfarenhet av senior- och äldrevård. Bäddavdelningen Adress: Lappfjärdsvägen 10 (2 vån.) Kristinestad tel: (06) fax: (06) Avdelningsläkare: Jaana Sjöqvist Avdelningsskötare: Eeva-Liisa Vainioranta, tel. (06) Vår avdelning har 36 platser. Vi sköter akuta patienter och patienter som kommer från specialsjukvården till eftervård samt långvårdspatienter. Vi har även avvänjningsvård för missbrukare samt terminalvård Läkaren gör rond varje vardag. Fysioterapeut finns på avdelningen alla vardagsförmiddagar. Med rehabiliterande vårdarbete strävar vi till att upprätthålla patientens egna funktioner. Vårdmålet är att ge god och trygg vård. Vi vill samarbeta 12

13 med patienterna och deras anhöriga. Anhöriga har också möjlighet att deltaga i vården. Vår avdelning är hemtrevlig. Det finns väggmålningar i en del av rummen samt i korridoren trärelifer och tavlor. Besökstid är kl Övriga tider enligt överenskommelse. Cancerkontakt När du vill prata med någon om cancer: Cancerorganisationernas riksomfattande telefontjänst Cancerkontakt linjen är öppen vardagar kl På denna avgiftsfria linje fås hjälp i problem som gäller cancerprevention, riskfaktorer och behandling. En specialsjukskötare svarar i telefonen. På samma nummer fås också ytterligare information om cancer och om cancerorganisationernas verksamhet. 13

14 De Gamlas Hem (DGH) Strandgatan 77, Kristinestad Kontaktuppgifter och tilläggsinformation Heli Rosenback, föreståndare (06) , Lis-Britt Nordgren, husmor (06) Serviceboende för äldre i behov av omsorg Hemmet har 24 bostäder av vilka särskilt 21 bostäder lämpar sig för äldre. Några av bostäderna är lämpliga för ett par. För bostaden betalar den boende hyra. Hyresgästen bör vara i behov servicebostad. Hyresgästen har eget rum med kokmöjligheter och eget badrum. Till hyresgästens förfogande finns husets matsal, tvättstuga och bastu. 14

15 Diabetesskötare Maragareta Skogman, Kristina Hannus DIABETESSKÖTARENS MOTTAGNING På diabetesmottagningen sker regelbunden uppföljning av diabetikernas hälsotillstånd. Vården består i huvudsak av livsstilsrådgivning vilket innefattar kost-, motion-, viktkontroll- samt medicineringsråd. Vården baserar sig på DEHKO:s landsomfattande program (program för prevention och bättre vård av diabetes). Diabetesskötaren har mottagning tisdagar, onsdagar och torsdagar. Tidsbeställning vardagar kl tel. (06) På diabetesskötarens mottagning sköts i huvudsak typ II-diabetiker. Diabetesskötaren ger vid behov blodsockermätare och undervisning i hur dessa används. Kunden får kostnadsfritt teststickor för blodsockermätning, nålar och andra vårdtillbehör. Utdelning av dessa sker på rådgivningarna. Telefontid: tors. kl Ögonbottenfotografering Till ögonbottenfotografering kallas diabetiker regelbundet enligt läkarordination. Diabetesförbundets telefonrådgivning

16 Servicenummer Information om utbetalningsdagar på numret ger dygnet runt uppgifter om utbetalningsdagarna för barnbidrag, barnavårdsstöd, pensions- och handikappförmåner, bostadsbidrag, studiestöd och militärunderstöd. Servicenumren betjänar i hela landet FPA-byråerna ger inte telefonrådgivning. På servicenumren betjänas kunder må fre kl Då du ringer ett servicenummer når du en kundrådgivare som är insatt i din livssituation. Undantag i öppethållningstiderna nyårsafton och skärtorsdag kl dagar före helg kl Svenska servicenummer: Arbetslöshetsstöd Arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning, stöd under utbildningsperioder Bostadsbidrag Allmänt bostadsbidrag Efterlevandepensioner Efterlevandepension, barnpension, familjepension Flytta till/från Finland Social trygghet vid flyttning utomlands eller till Finland (Se också Utlandsenheten) FPA-kort/EU-sjukvårdskortet Beställning av FPA-kort och europeiska sjukvårdskort

17 Handikappbidrag Handikappbidrag, vårdbidrag för pensionstagare, kostersättning vid celiaki Pensionsärenden Folkpension, arbetspension, bostadsbidrag för pensionstagare Rehabilitering Rehabiliteringstjänster och -kurser, rehabiliteringspenning Sjuk Sjukvårdsersättningar, läkemedelsersättningar, reseersättningar (beställning av taxiresor), sjukdagpenning, specialvårdspenning

18 Fotvårdare Marianne Hautaviita-Westerlund FOTVÅRDARENS MOTTAGNING Fotvårdaren sköter om: - Förhårdnader, vårtor - Tjocka naglar, förtjockade krökta naglar - Rätar ut naglar; med fjäder / med remsa Ger handledning och råd för egenvård av fötterna. Rekommendation av läkare behövs för fotvård. Fotvårdarmottagningen är 1 dag/vecka. Tiden skall beställas tel. (06) Besöksavgift Fotvårdaren hör till diabetesgruppen Fotvårdaren är anträffbar per telefon (06) (växeln) 18

19 Fysioterapi Öppet: må-to fre Hjälpmedelsförrådet: eller enligt överenskommelse. Telefontid : (06) , Avd. Sköt. Robert Sunden (06) I fysioterapiavdelningens verksamhet framgår att målet är att främja och upprätthålla befolkningens arbets- och funktionsförmåga, samt att uppmuntra klienter till självvård för att förebygga problem i stöd och rörelseorganen. Verksamheten Friskvårdsrådgivning Klienten har möjlighet att komma på individuell undersökning och handledning samt för att få direktiv för självvård. Avgift 7,50 /besök. Till friskvårdsrådgivning kommer man i första hand genom läkarremmittering. Poliklinisk fysioterapi Fysioterapi ges individuellt 2-5 ggr med remiss av hälsovårdscentralläkare, eller postoperativt genom rekommendation av specialsjukvårdsläkare. Hvc-läkarremisser sänds till fysioterapiavdelningen elektroniskt, varvid fysioterapin kontaktar patienten. Fysioterapi innehåller rådgivning och handledning för att stöda självvård, samt rörelseterapi och fysikaliska behandlingar. Poliklinikavgift 7,50 /besök. Gruppverksamhet Gruppgymnastikverksamhet ordnas till olika specialgrupper. Dessa är bl.a. rygg-, hjärt-, nack- och pre-operativ gruppverksamhet. I terapibassängen anordnas grupper för patienter som har sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Avgiften är 4 euro/besök. Läkarremiss fordras. I allmänhet fordras det remiss av läkare till grupperna, som är kostnadsfria. 19

20 Bäddavdelningen Patientens fysioterapibehov på bäddavdelningen bedöms av avdelningsläkaren. Fysioterapin ingår i vårddygnsavgiften. Vid behov görs hembesök för att utvärdera behovet av hjälpmedel samt för att bedöma hur man kommer att klara sig i hemmet. 20

21 Församlingar Kristiinankaupungin suomalainen seurakunta Kirkkoherra, Martti Toivanen Toimistosihteeri, Riitta Ivars (06) (virastoaikana) Diakoni, Sinikka Vuola (virkavapaus saakka) sijaisena Kirsti Vainio Kanttori, Antti Alavillamo Seurakuntamestareina toimivat yhtymän työntekijät Rune Fröberg, Kantakaupunki Erik Mitts, Lapväärtti Luigi Barsetti, Siipyy Lappfjärd-Kristinestads församling Pastorskansliet Öppet: Må kl. 9-12, samt ons, fre kl Adress: Kyrkogatan 6, Kristinestad Tel: (06) E-post: 21

22 Kyrkoherde, Nisula Lars Kaplan, Eklöf Johan Kaplan, Saarinen Markus Byråsekreterare, Nyström Birgit Diakonissa, Nilsson Anna-Lisa Diakonissa, Hellman Siv Kantor, Martikainen Anna Karin Kantor, Nilsson Olof Handikapprådet I Kristinestad finns ett handikappråd som fungerar för att bevaka handikappades intressen. I handikapprådet sitter följande medlemmar: Ritva Juhala, ordf. Torolf Back, vice ordf. Viveka Flöjer Randy Grönmark Pirkko Leivo Anders Österback 22

23 Handikappservice Målet med handikappservicen är att främja handikappade personers förutsättningar till ett likvärdigt liv med övriga medborgare samt undanröja olägenheter och hinder som handikappet förorsakar. Med handikappad avses i handikapplagen den som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring. Som handikappservice beviljas service och stödåtgärder i enlighet med lagen och förordningen om service och stöd på grund av handikapp. Till ansökan om service och stödåtgärder i enlighet med handikappservicelagen bifogas läkarutlåtande av vilket sökandens handikapp framgår. Kommunen ska sörja för ordnandet av service och stödåtgärder åt gravt handikappade: Färdtjänst för gravt handikappade Ändringsarbeten i gravt handikappad persons bostad, redskap och anordningar som hör till bostaden Personlig assistans Serviceboende Dagverksamhet för gravt handikappade Tolktjänst för gravt handikappade (ordnas av Fpa) Övrig service och stödtjänster beviljas inom ramen för beviljade anslag Stöd för maskiner och anordningar som den handikappade behöver för att klara sina dagliga funktioner Anpassningsträning Extra kostnader för kläder och övriga specialkostnader Färdtjänst i enlighet med socialvårdslagen Mer information med handikappservice ger: Socialarbetare Pirkko Mantere Telefontid må - fre , växel (06)

24 Hemrehabilitering Sker i huvudsak eftermiddagar må to , fre Telefon: , (06) Syftet med hemrehabilitering är att stöda de ännu hemmaboende personer. Meningen är att alla som är i kontakt med klienten strävar till att upprätthålla och t.o.m. förbättra funktionsförmågan i mån av möjlighet och att all personal stöttar och uppmuntrar klienten till detta. Hemrehabiliteringen utförs i hemmet t.ex. efter protesoperation eller efter nedsatt allmäntillstånd som föranlett bäddavdelningsvistelse. Besöken görs i samråd med bäddavdelningens läkare och fysioterapeut. Vid behov görs utredning av hjälpmedelsbehov samt kartläggning av klientens nuläge. Eventuellt görs test av funktionsförmågan. Hemvårdspersonalen kan vid behov ta initiativ om de märker att klientens funktionsförmåga dalar. Rehabiliteringen utförs av närvårdare Margareta Bergvik på eftermiddagar, under förmiddagarna finns hon på fysioterapiavdelningen. Besöket kostar 3 / gång. Om klienten har hemvård 5 besök eller fler per vecka uppbärs ingen avgift. Hemvård Om du behöver hjälp med daglig vård och omsorg kan du ansöka om hemvård. Med hemvård avses hemservice och hemsjukvård. Inom äldreomsorgens ansvarsområde är dessa verksamheter integrerade. Hemvården består av tre distrikt inom vilka arbetar hemsjukskötare och hemvårdare. Områden är: Södra distriktet, Lappfjärd-Dagsmark och Tjöck-Stamstaden. Syftet är att stöda boendet, välmåendet och tryggheten i hemmet. Hemservice erbjuder hjälp med funktioner som hör till daglig livsföring och erbjuds till personer som p.g.a. försämrad funktionsförmåga, 24

25 familjesituation, sjukdomstillstånd eller någon annan anledning behöver hjälp för att klara av situationer och uppgifter i hemmet. Hemvårdens arbetsuppgifter är bl.a. uppföljning av sjukdom, trygg medicinering, sårvård, vård- och uppföljning av diabetes/blodtryck samt vård i livets slutskede. Det individuella behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hur ofta de ges. Hemservice är behovsprövad och avgiften fastställs enligt inkomst. Hemvården ges i eget hem av vårdpersonal och läkare med läkarordination på ett planerat och överenskommet sätt. Målet är god vård i trygg hemmiljö i samarbete med hemservice, anhöriga samt andra intressegrupper. Kontaktuppgifter: Avdelningsskötare Helena Strandholm tel Kristinestads rådgivning tel. (06) , Märtha Granholm Kristinestad Margaretha Henriksson Tjöck Lappfjärds rådgivning tel. (06) , Axén Christine Sideby rådgivning tel. (06) , Mikaela Forsman , Ömossa, Härkmeri, Sideby, Skaftung Anette Lillhannus Utdelning av vårdmaterial (ex. diabetes) sker via rådgivningarna ti och to

26 Hemvårdsavgifter Avgifterna bestäms enligt tillfällig eller kontinuerlig vård Tillfälligt hemsvårdsbesök: avgifter enligt avgiftsförordningen Kontinuerlig, planerad hemvård: månadsavgift, enligt antal besök och familjens inkomster Hjälpmedelsutlåning (fysioterapin) Hjälpmedelslagret finns på fysioterapiavdelningen Öppet: må fre eller enligt överenskommelse Telefontid : (06) , Fysioterapin handhar den lagstadgade hjälpmedelsservicen i kommunen, vilken är avgiftsfri. Som kortvarigt lån, ca 3 mån, utlånas kryckor, käppar och övriga små hjälpmedel. Om behovet är längre, behövs remiss av läkare. Om det är frågan om medicinskt rehabiliteringshjälpmedel såsom rullstol, el-säng eller dylikt, och i allmänhet, då det finns ett behov av ett dyrare individuellt hjälpmedel, avgörs anskaffningen av rehabiliteringsgruppen. Dit hör adm.bitr.öl Töm Lövdahl, sos.sköt. Pirkko Mantere, fysioterapiavdelningens avd.sköt Robert Sunden. Som sekreterare fungerar Margareta Bergvik. Hjälpmedelsservicen är avgiftsfri. 26

27 Hushållsbidrag Kan ansökas via Andra ansökningar kan göras på Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) ARA är den sakkunniga samarbetspartnern i bostadsfrågor som utvecklar och förnyar samt främjar ett ekonomiskt hållbart, högklassigt boende till rimliga priser. Principen är: varje människa har rätt till ett gott boende. ARA beviljar understöd, bidrag och borgen för boende och byggande samt styr och övervakar användningen av ARA-bostadsbeståndet. ARA deltar också i projekt som ansluter sig till utvecklingen av boendet och sakkunskap på bostadsmarknaden, samt producerar informationstjänster inom branschen. Influensavaccin Avsikten med förebyggande vaccination är att minska antalet allvarliga fall av influensa, förebygga allvarligt insjuknande och behovet av sjukhusvård. Största nyttan av vaccinet har personer vars hälsotillstånd kan försämras av insjuknande i allvarlig influensa. Vaccinet skyddar enbart mot sjukdom som förorsakats av influensavirus och inte mot vanlig förkylning. Följande personer vaccineras gratis: alla 65 år fyllda personer alla friska barn i åldern 6-35 månader åringar som hör till medicinska riskgrupperna. Till riskgruppen hör personer med kroniska sjukdomar som löper stor risk att få allvarlig influensa. Gratis vaccin kan också ges åt personer som genom sin sjukdom kan ha nytta av att vaccinera sig. Personer som inte hör till de allmänna vaccinationsprogrammets riskgrupper kan köpa vaccinet på apotek mot läkarrecept. 27

28 Rekommendationerna gäller ej barn under 6 månader. Influensavaccinet skall inte ges till personer: personer med uttalad äggallergi (personer som får anafylaktiska symptom om de äter hönsägg) det finns också anledning att noga överväga om det är motiverat att vaccinera en person som fått en kraftig reaktion vid en tidigare influensavaccination Vid infektion med feber bör man vänta med att vaccinera tills patienten har tillfrisknat. Kom ihåg att ta FPA-kortet med. Vaccinationen ges i överarmen, så observera klädseln. Det tar ungefär två veckor för vaccinationsskyddet att utvecklas. På vaccinationsdagen: rekommenderas inte hård ansträngning rekommenderas inte varmt bastubad Vaccinations reaktioner och biverkningar: personer med svår äggallergi kan få allergiska reaktioner de vanligaste biverkningarna är lokala reaktioner, muskel-, huvud- och ledvärk. 28

29 Kristinahemmet Salavägen Kristinestad tel. (06) tel. (06) Avdelningsskötare Riitta Palmberg tel Kristinahemmet erbjuder vård och omsorg dygnet runt för åldringar, långtidssjuka och handikappade som inte klarar sig hemma med hjälp av hemvård. Förutom långtidsplatser erbjuder åldringshemmen stöd åt åldringar och långtidssjuka som bor hemma genom att erbjuda kortvariga vårdplatser och stödservice. Kristinahemmet ordnar dagcenterverksamhet, bastudagar 1 dag/vecka, sysselsättningsterapeuten aktiverar också invånarna vid Kristinahemmet. Kristinahemmet har 43 vårdplatser. Servicen erbjuds åt personer som behöver omvårdnad dygnet runt. En gemensam arbetsgrupp från social- och hälsovårdssektorn bedömer vårdbehovet. I vården betonas individualitet, självbestämmanderätt och ett rehabiliterande arbetssätt. Avgifter i anstaltsvård För en vårdperiod som är kortare än tre månader är avgiften 32,50 /dygn upp till avgiftstaket på 633 /kalenderår. Därefter är avgiften 15 /dygn. Efter en vårdperiod på tre månader förvandlas avgiften till en avgift för långvarig anstaltsvård. Avgiften kan uppgå till högst 85 % av invånarens nettoinkomster. Avgiften kan dock högst fastställas till ett sådant belopp att minst 97 lämnar för invånarens privata bruk per månad. Då avgiften fastställs beaktas den ekonomiska situationen för den make/maka som bor kvar hemma. Intervallvård Med intervallvård avses vårdperioder på 2-3 veckor åt gången för äldre personer eller sjuka, vars anhöriga/närståendevårdare behöver semester eller vila, eller personer som annars är i behov av tillfällig vård. Avdelningsskötaren ger närmare information om vårdplatser. 29

30 Kristinestads växel Vardagar (06) Oy Kristinamedi Ab är ett sjukhus som specialiserat sig på dagkirurgi. Reservera tid till läkarmottagningen tel. (06)

31 Laboratorium Telefon: (06) Mottagningstid: provtagning må-fre kl Undersökningar tas enligt läkarordination Laboratoriebesök: - Gå direkt till laboratoriet - Ta en könummer - Vänta på din tur (sitt lugnt minst 15 min) Blodprovstagning: - För fasteprover får man inte äta eller dricka 12 timmar före provtagningen. Är du osäker kontakta laboratoriet. - Man får dricka ett glas vatten på provtagningsmorgonen. - Alkohol får inte användas ett dygn före provtagningen. Urinprovstagning: - Urinprovet bör helst vara morgonurin som varit 4-6 timmar i blåsan. - Provet kan också tas på förmiddagen om urinen varit 4-6 timmar i blåsan. - Prov som tas hemma bör förvaras svalt och förs till laboratoriet inom 2 timmar. - Kom ihåg att skriva namn, födelsetid och provtagningsdatum på burken. - Anmäl om provet i information om inte annan ordination finns. Läkarmottagning Läkarmottagning och jour Hälsocentralens mottagning erbjuder läkar- och sjukskötartjänster inom primärhälsovården. Läkarmottagningen är antingen vanlig tidsbeställningsmottagning eller jourmottagning. 31

32 Tidsbeställning: Till läkarnas tidsbeställningsmottagning kan tider reserveras vardagar kl tel. (06) Läkarjour på huvudhälsostationen: tel. (06) Må, To Ti, Ons, Fre Lö, Sö Vid plötsliga sjukdomsfall bedöms vårdbehovet av en sakkunnig inom hälsovården som ger vårdanvisningar eller en tid till jourhavande sjukskötare eller läkare. Närpes hälsovårdscentral har jour må och to kl , tel. (06) Övriga tider, Vasa Centralsjukhus, tel. (06) Förnyande av recept Recept till förnyande kan inlämnas till INFO före kl , varifrån de kan hämtas efter två vardagar. Telefontider Läkaren kan nås även per telefon. Telefontider kan reserveras via tidsbeställningen. Undersökningsresultat Kan fås per telefon från läkarmottagningen mellan kl , tel. (06) Holterundersökningar Jaana Rantala, Kristina Hannus - Sömnapné - Holter-EKG - Holter-RR 32

33 Matservice Matservice erbjuds äldre som behöver stöd i kosthållningen. Kosten tillreds på Kristinahemmet, Åldersro servicecenter och i skolorna. Matservice kan också köpas av lokala serviceproducenter. Maten kan vid behov transporteras hem tre dagar i veckan. För krigsinvalider vars invaliditetsgrad överstiger 20 % erbjuds matkuponger som kan fås från hemvården. Kupongens värde är 9 euro och kan användas på valfritt matställe inom kommunen. Mera information fås från hemvården, Helena Strandholm, tel

34 Mikeva Servicehemmet Kristina Servicehemmet Kristina har 13 boendeplatser. Servicehemmet erbjuder dygnet runt boende- och rehabiliteringstjänster för personer med mentalmissbrukar problem samt lindrigt utvecklingshämmade personer. Till oss kan man också komma på en intervallplats. Det hemlika boendet är ämnat för personer som inte klarar av ett självständigt boende hemma men som ännu inte behöver anstaltsvård. Servicehemmets utrymmen är hyrda av Kristinestads stad och fungerar i före detta Bottenhavets sjukhus. Utrymmena är renoverade i slutet av år 2005 och de är trivsamma och hemlika såväl allmänna utrymmen som boendenas egna rum. Boendena har även möjlighet att själva inreda sina rum. Servicehemmet finns vid ett naturskönt område på gångavstånd från stadens centrum. Johanna Granskog Ansvarig handledare Lappfjärdsvägen Kristinestad Tel Fax. (06)

35 Minnesrådgivning Om Du upplever att glömskan börjar bli ett problem och att glömskan påverkar det dagliga livet är det skäl att kontakta och rådfråga minnesskötaren för vidare bedömning. Det är bättre att tala ut om det som man är orolig för, istället för att ensam bära det inom sig. Minnesskötaren gör hembesök för att bedöma minnesfunktionen och kartlägga helhetssituationen och bokar vid behov tid hos hälsovårdscentralläkaren. Minnesskötaren kan kontaktas av patienten själv, anhöriga, vänner, vårdpersonal eller av någon annan som står patienten nära. Besök hos minnesskötaren är avgiftsfria, för besök hos hälsovårdscentralläkaren erläggs hälsovårdscentralavgift och för röntgen- eller neurologbesök på centralsjukhuset erläggs poliklinikavgift. Hälsovårdscentralläkaren är ansvarig läkare då det gäller minnesutredningar. Minnesskötaren - informerar också om olika stödformer - vägleder och ger råd till patienten och de anhöriga om den nya situationen - planerar den individuella vården i samarbete med övriga som deltar i vården - informerar om de specialbehov som patienten är i behov av - följer upp den eventuella medicineringens verkningar och stöder vårdande anhöriga och befrämjar patientens boende i hemmiljön. Minnesskötaren, Helena Strandholm är anträffbar - per telefon vardagar kl , tel har mottagning på hälsocentralen 2 ggr/månad (1:a och 3:e torsdagen i månaden kl ) eller enligt överenskommelse. Telefon: eller (06) /växeln. 35

36 Närståendevård Med stöd för närståendevård avses en helhet som omfattar dels ett vårdarvode och dels stöd och tjänster till närståendevårdaren och den vårdbehövande för att stöda vården och omsorgen i hemmet. Vårdarvodet är en ersättning för den vård och omsorg som närståendevårdaren ger. Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Arvodesklasserna och -kriterierna är från och med följande: Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 364,35 /mån. 472,00 /mån. 649,00 mån. 837,00 mån. Klass: en tung behandlingsfas 837,00 mån. Ansökan om stöd för närståendevård riktas till hemvårdens avdelningsskötare. Beslut görs av avdelningsskötaren efter att ha hört SAS-arbetsgruppens sakkunniga. Stöd för närståendevård beviljas tillsvidare eller för viss tid. Ytterligare information ger Helena Strandholm

37 Palliativ vård i hemmet Österbottens Cancerförening och K5 har inlett samarbete för att förbättra den palliativa hemsjukvården genom att anställa en sjukskötare. Palliativ vård ges i patientens eget hem utgående från hans symtom. I vården respekteras människovärdet och de anhörigas betydelse. Föreningens hemsjukskötare besöker vid behov patienten, tar hand om medicineringen, ger råd och stöd. Målet med den palliativa skötarens arbete är att den obotligt sjuka patienten upplever sin situation trygg och så symtomfri som möjligt. Den palliativa skötaren arbetar även för att de anhöriga ska klara av förlusten av en närstående. Palliativ skötare som fungerar i Kristinestad är Berit Mäkelä som nås på telefonnummer

38 Patientombud Pirkko Mantere Patientombudsmannen främjar patientens rättigheter Grunderna för arbetet som patientombudsman stadgas i lagen om patientens ställning och rättigheter (782/92) Patientombudsmannens viktigaste arbete är att ge råd och information åt patienterna och personalen. Socialarbetaren / patientombudsmannen är anträffbar per telefon vardagar Personlig kontakt enligt avtal. Tel.(06) Patientombudsmannen ger råd Hur klienten gör anmälan eller besvär om vården eller Ersättningsansökan om vårdfel Kontaktuppgifter Vård- och omsorgscentralen i Kristinestad PB 104, Lappfjärdsvägen Kristinestad Socialarbetare / patientombudsman tel. (06)

39 Pensionärsbostäder Fastighets Ab Kristinestads bostäder Kiinteistö Oy sköter om Kristinestads och Sidebys pensionärshemsföreningarnas bostäder. Kontaktperson: Tom Heinonen Kristinestads Pensionärshemsförening 53 lägenheter varav 47 lägenheter i Kristinestad, 6 lägenheter i Tjöck Kristinestad: Koppövägen Lägenheternas storlek är m² Tjöck: Olmebackvägen Lägenheternas storlek är m² Sideby Pensionärshemsförening 28 lägenheter varav 20 lägenheter i Sideby, 8 lägenheter i Skaftung Sideby: Långviksvägen 2 Lägenheternas storlek är m² Skaftung: Västraändvägen 2 Lägenheternas storlek är 35 m² Lappfjärds pensionärshemsförening Lappfjärdsvägen lägenheter. Lägenheternas storlek varierar mellan m² Kontakt kan tas till Hans Ingvesgård, ordf Jan Evars, kassör Mikael Holmlund, vaktmästare

40 Pensionärsföreningar I Kristinestad finns följande aktiva pensionärsföreningar: Ikivihreät Kalevi Haavisto, ordf Anja Ala-Hakuni, vice ordf Eläkeliitto, Karijoen-Kristiinan yhdistys Simo Luoma, ordf Pauli Peni, vice ordf Anneli Mäntylä, sekr Lappfjärds pensionärsklubb Carita Björne, ordf Torolf Granskog, vice ordf Barbro Wahlroos, sekr PIKT (Pensionärsföreningen I Kristinestad och Tjöck) Terho Hämeenkorpi, ordf Bengt Rosengård, vice ordf Kaj Lindström, sekr Suupohjan Eläkkeensaajat Frej Lassfolk, ordf Mauri Jansson, vice ordf Pekka Koskinen, sekr

41 Privata företagare Hemservice Kerstin Kortelainen (Kristinestad) Länsirannikon siivous Ky (Lappfjärd) Oy JM-Consultning Ab co/ Peter Kamlin (Kristinestad) Städning, gräsklippning, snöskottning, matinköp mm. Städtjänst Susanne Nygård (Kristinestad) Vauhtimoppi (Kristinestad) Pauliina Andlin Elina Mannermo (sommartid) Städning, trädgårdsarbete, uträttande av ärenden Vekta Hus och hem Kjell Granfors (Kristinestad) Bl.a. byte av lysrör och lampor, uppdatera tv kanaler, grovstädning, fönstertvätt och större saker inom och utomhus, även bygg- och renoveringstjänst. Även tillsyn. För mer info: 41

42 Psykiatrisk sjukskötare Familjecentret, Lappfjärdsvägen 10, Kristinestad Pia Kaskela Gunilla Hammarberg Kontakten till den psykiatriska sjukskötaren sker via hälsovårdscentralens vårdbedömning tel. (06) eller via personalen vid hemsjukvården alternativt hälsovårdare. Vi består klienter och anhöriga med information och vägledning i frågor kring psykiska problem. Vi kan erbjuda korttids samtalsterapi. Informerar om olika stödformer vid psykisk ohälsa. Vi stöder anhöriga och befrämjar klientens vårdande. Mottagningen sker i huvudsak på familjecentret, men vid behov kan även hembesök göras. Besöken hos den psykiatriska sjukskötaren är avgiftsfria. Rehabiliteringsgruppen Kommunen är genom lag ålagd att ordna medicinska rehabiliteringstjänster så att de motsvarar behovet. (Förordning om medicinsk rehabilitering /1015) Syftet med medicinsk rehabilitering är att förbättra och upprätthålla rehabiliteringsklientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga samt att hjälpa och stöda honom med att klara av sin livs-situation och de dagliga göromålen. Medicinsk rehabilitering är bl.a. rådgivning, utredning av rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna, rehabilitering, hjälpmedelstjänster, anpassningsträning, neuropsykologisk rehabilitering, anstaltrehabilitering och andra därmed jämförbara tjänster. 42

43 Ärendena bereds av rehabiliteringsgruppen som består av: adm.bitr.öl Töm Lövdahl, sos.sköt. Pirkko Mantere, fysioterapiavdelningens avd.sköt Robert Sunden. Som sekreterare fungerar Margareta Bergvik. I frågor gällande medicinsk rehabilitering kan du kontakta fysioterapins avdelningsskötare Robert Sunden (06) Rusvårdsmottagning Som koordinatorer för missbrukarvård arbetar sjukskötare Rose-Marie Holmberg och Maria Lindell (stationerad i Malax). De fungerar som resurspersoner och öppenvårdskontakter inom missbrukarvården Till deras arbetsuppgifter hör i huvudsak: Ge stöd och terapisamtal till klienten Familjeterapeutiska samtal Utredningar av vårdbehov Uppföljning av indragna körkort p.g.a. missbruk Fungera som kontakt till personer som har en riskfylld alkoholkonsumtion Stöd till anhöriga Uppföljning av personer som avslutat behandling vid missbrukarvårdsenhet Substitutionsvård Spelmissbruk Kontakt kan tas av Dig själv, anhöriga, olika avdelningar, enheter, instanser, myndigheter. Besöken är avgiftsfria. Koordinator för missbrukarvård Rose-Marie Holmberg Adress: Lappfjärdsvägen Kristinestad Telefon: E-post: Maria Lindell

44 Rådgivning Tidsbeställning och telefonrådgivning: Kristinestads rådgivningsbyrå må-fre Lappfjärdsv Kristinestad tel. (06) Lappfjärds rådgivningsbyrå må-fre Hemvägen Lappfjärd tel. (06) Sideby rådgivningsbyrå må-ti,to- fre Långviksvägen Sideby tel. (06) Vårdmaterial (ex. diabetes) kan hämtas från rådgivningen tisdagar och torsdagar kl Det krävs läkarintyg för fri vårdmaterialutdelningen. 44

45 Röntgen Telefon: (06) Mottagningstid: må - fre kl Röntgen- och ultraljudsundersökningar utförs på ordination av läkare. Till undersökningar som ultraljud och röntgen av ländrygg som kräver förberedelser krävs tidsbeställning. Patienter med remiss från privatläkare betalar undersökningarna enligt FPA-taxa samt expeditionsavgift. Röntgenläkare utför tidsbeställda ultraljudsundersökningar. 45

46 Seniorrådgivning Alla äldre Kristinestadsbor som är utanför arbetslivet är välkomna till seniorrådgivningen som ges på hälsostationerna i kommunen. Målsättningen med seniorrådgivningen är att upprätthålla äldre människors funktionsförmåga och oberoende så länge som möjligt. Alla som fyller 68 år under året, kallas till en frivillig hälsoundersökning. Syftet med hälsoträffen är att kartlägga seniorens hälsotillstånd och livssituation samt att ge hälsorådgivning. Under besöket utreds även eventuella behov av stöd och hjälp och senioren kan få hjälp med att hitta den behövda servicen. Vid behov reserverar hälsovårdaren tid till läkare, psykolog, fysioterapi etc. Reservera cirka 60 minuter för besöket. Om du redan fyllt 68 år och vill komma på en hälsoträff kan du själv ta kontakt till din hälsovårdare. Seniorrådgivningsverksamheten inleds med Hälsoträffar under våren I ett senare skede utvidgas verksamheten med Hälsofrämjande hembesök som görs till 75 år fyllda personer som inte erhåller service från kommunen. Möjlighet att få hjälp att fylla i blanketter kommer också att bli en del av Seniorrådgivningens verksamhet. Kontaktuppgifter Kristinestad: (06) Lappfjärd: (06) Sideby: (06)

47 Servicetrafiken i Kristinestads södra område Ny tidtabell för servicetrafiken fr.o.m och är öppen för alla som är i behov av kollektivtrafik för att nå sådana tjänster som inte finns där man bor. Rutterna är i princip fasta, men skräddarsys enligt behov. Reservering av servicetrafikbussen görs till chauffören dagen före på tel tisdag och onsdag :00 eller måndag, onsdag, torsdag 8:30 12:00. Priset är enligt vanlig busstaxa. Servicetrafikbussen trafikerar enligt följande: Måndag (reserveras på fredag) Start kl från Sideby, Skaftung, Härkmeri Start kl från Kristinestad, Härkmeri, Skaftung Tillbaka kl i Sideby Onsdag Start kl från Kallträsk, Ömossa, Lappfjärd Start kl från Kristinestad, Lappfjärd, Ömossa Tillbaka kl i Kallträsk Torsdag Start kl från Kristinestad, Lappfjärd, Ömossa Kl i Sideby, Skaftung, Härkmeri, Lappfjärd Framme kl i Kristinestad Start kl från Kristinestad till södra området Tillbaka kl i Kristinestad Ansvarig för servicetrafiken är Westerlines Ab Oy 47

48 Socialjour Socialjour tfn: (06) eller 112 Kommunen måste enligt Lagen om anordnande av brådskande socialservice garantera att alla invånare har rätt till nödvändig och brådskande socialservice i nöd- och krissituationer under dygnets alla timmar. Efter tjänstetid mellan kl samt under veckoslut sköts socialjouren från Vasa. Under arbetstid sköts akuta ärenden av kommunens egna socialarbetare. Brådskande socialservice kan behövas t.ex. vid 1) barnskydd, t.ex. om barn eller unga personer blir utan vård, omsorg p.g.a. vårdarens oförmåga att ta hand om barnet 2) vid familjekriser 48

49 Socialombudsman Enligt 24 i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården skall varje kommun ha en socialombudsman, som har till uppgift att hjälpa socialvårdens klienter i frågor som rör deras rättigheter. Socialombudsmannen verkar inom såväl den offentliga som inom den privata socialvården. Om en klient är missnöjd med den service eller det bemötande han eller hon fått kan klienten be socialombudsmannen medla mellan personalen och klienten. Till socialombudsmannens uppgifter hör att ge råd och bistå klienten vid framställandet av anmärkning. Klienten eller en anhörig kan kontakta socialombudsmannen. Från den enskilda medborgarens synpunkt är socialombudsmannen närmast en rådgivare. Socialombudsmannen kan hjälpa klienter till exempel genom att utreda lagstiftningens innehåll, berätta om myndigheternas praxis, ge råd om vilken myndighet klienten bör vända sig till i ett visst ärende och ge råd om hur man skall söka ändring i ett beslut. Socialombudsmannen har inte rätt att fatta beslut i praktiska ärenden och kan därför inte ändra en socialarbetares beslut. Kristinestad köper socialombudsmannens service av Vasa stad Socialombudsmannen Sinikka Viitanen Vasaesplanaden 20 B PB Vasa Telefontid må-ti kl Tel

50 Socialservice Med socialarbete avses enligt socialvårdslagen 18 sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av yrkesutbildad personal inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individens och familjens trygghet och förmåga att komma tillrätta samt samfunds funktionsduglighet. Tjänsterna inom socialarbetet kan användas - då du behöver information om tjänster och förmåner - då den ekonomiska situationen har hamnat i en återvändsgränd - då du behöver hjälp med missbruksproblem - vid konfliktsituationer i familjelivet - då du är i behov av handikappservice Tidsbeställning per telefon kl. 9:30 10:30 via stadens växel tel. (06) , fråga efter socialarbetare. 50

51 Städservice Städservice erbjuds så gott som enbart till krigsinvalider, i övrigt hänvisas till privata städfirmor, mera information fås från hemvården. Helena Strandholm, Adress Lappfjärdsvägen Kristinestad Öppet enligt tidsbeställning Telefonnummer för tidsbeställning (må - fre , veckoslut och helger ) Faxnummer

52 Tandvård Tandläkarmottagningen i Kristinestad Lappfjärdsvägen 10, Kristinestad Öppet må -to , fre Tidsbeställning tel: (06) Akutmottagning må, ti, to och fre kl (anmälan före kl. 9.00) Ring gärna före! Tandläkarmottagningen i Lappfjärd Hemvägen 2, Lappfjärd Öppet må -to 7: Tidsbeställning kl tel. (06) Akutmottagning ons. kl (anmälan före kl ) Alla patienter kan, om de vill, höra till ett personligt återkallningssystem (recall) där vårdbehovet uppskattas individuellt efter varje vårdperiod. Akut tandvård Nödvändig akutvård ges åt hela befolkningen. För värkpatienter finns under söckenhelger och veckoslut tandläkarjour kl på Vasa Huvudhälsostation, Smedsbyvägen Patienter tas emot i den ordning de anlänt, utan tidsbeställning. Grundvård Grundvård ges åt alla. I grundvården ingår bl.a. granskning, behandling sjukdomar i tandköttet, lagning av tänder, utdragning och rotbehandling. På Kristinestads mottagning finns även en munhygienist. Specialbehandling Som specialbehandling erbjuds ortodonti (tandreglering). Hälsovårdscentralen i Kristinestad besöks en gång per månad av en 52

53 specialtandläkare inom ortodonti som ger vård åt patienter i behov av tandreglering. Avgifter som uppbärs inom tandvården För i hälsovårdscentralen gjord undersökning av mun och tänder och vård uppbärs av en 18 år fylld person besöksavgift á 9,60 euro. För vård som ges av specialtandläkare uppbärs i grundavgift 13,90 euro per besök. Besöksavgift hos munhygienist 7,50 euro. Förutom besöksavgift uppbärs avgifter för undersökningar och vårdåtgärder enligt förordningen. 53

54 Taxi Taxi-resor som ersätts av FPA bör beställas via nummer: I Kristinestad finns följande taxiföretagare: Taxistation: (06) Häggqvist, Peter Palmberg, Per Ulfves, Alpo Yli-Venna Arto Dagsmark: Bergqvist, Kenneth Sideby: Storsjö, Kenneth Skaftung: Nevala, Pauli Tjöck: Westerbäck, Rainer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 INNEHÅLL ÖVERSIKT SAMARBETE MELLAN STADEN OCH VETERANERNA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER A. Specialtjänster för krigsinvalider Rehabilitering Hälsokontroller Kommunala

Läs mer

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus

EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen 12.8.2008 Sosiaali- ja terveyskeskus EKENÄS STAD 1 (7) TAMMISAAREN KAUPUNKI Social- och hälsovårdscentralen Sosiaali- ja terveyskeskus AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM EKENÄS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSCENTRAL FR.O.M. 1.9.2008. Där förändring föreslås

Läs mer

Social trygghet för äldre

Social trygghet för äldre Social trygghet för äldre 2015 Information om den sociala tryggheten för äldre i Malax kommun. Malax kommun, socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax Hemservice och stödtjänster Kontaktpersoner: Hemserviceledare

Läs mer

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls DELAKTIGHET I PLANERINGEN AV DEN EGNA VARDAGEN Har ni deltagit i uppgörandet av er vård- och serviceplan?, varför? Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? Har

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN 1 SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN Utgiven av äldre rådet 2013 3 INNEHÅLL HÄLSOSTATIONER... 5 Brådskande vård (kvällstid och veckoslut)... 7 Livshotande vård (ambulans)... 7 APOTEK... 7 SJUKHUS...

Läs mer

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 HÄLSOVÅRDSSERVICE Vid fastställande av avgifter är som grund lagen om klientavgifter (senast ändrad 1329/2010) och statsrådets

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Information om. socialskydd 2015

Information om. socialskydd 2015 Information om socialskydd 2015 1 Innehållsförteckning 3 Socialt arbete inom sjuk- och hälsovården 4 Ersättning för sjukvårdskostnader 7 Utkomst 12 Hjälp i hemmet 14 Handikappservice 15 Avdrag i beskattningen

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010 A. Klientavgifter som indexjusteras Resultatområdet hälsovårdstjänster Nuvarande avgift Ny avgift Den nya avgiften träder i kraft Avgifter för

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

Handikappservice...13 Hemservice...14 Hemsjukvården...14 Hjälpmedelsutlåning...15 Hjärtmottagning...15 Hushållsavdrag...15 Hyresbostäder...

Handikappservice...13 Hemservice...14 Hemsjukvården...14 Hjälpmedelsutlåning...15 Hjärtmottagning...15 Hushållsavdrag...15 Hyresbostäder... 1 Innehåll Akuten...5 Allmän intressebevakare...5 Ambulans/allmänt nödnummer...5 Ansökan om service...5 Apotek...6 Astmamottagning...6 Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga...6 Avgiftstak för hälso-

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 Innehållsförteckning Allmänt:... 1 Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen... 1 Grunderna för beviljande:... 1 Ansökan om färdtjänst... 2 Kontaktpersoner...

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Äldreomsorg Rubrik:

Läs mer

SERVICEGUIDE. för invånare i Kronoby kommun

SERVICEGUIDE. för invånare i Kronoby kommun SERVICEGUIDE för invånare i Kronoby kommun Utgiven av äldre rådet 2014 Kronoby kommuns äldre råd 2013-2014: Krokfors Sune, ordf. 050 5624 619 Granvik Nils-Anders, viceordförande Ahlskog Holger Björkfors

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version

Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version Kommunprodukter inom Äldreomsorgen Staden Jakobstad Social- och hälsovårdsverket 1.1.2013 - Kort version 8.1.2013 I:\Datastöd\\2013\Kommunprodukter\Äldreomsorg\Äldreomsorg kommunprodukter kort version

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2006 (2008 uppdaterad för webben) 4.8.2005 Social- och hälsovården INNEHÅLL Badservice...2 Bibliotekstjänster...2 Bostadsbidrag...2 Diabetesrådgivning / tidsbeställning...2

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Socialförvaltningen 1/7 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Handikappservice A. GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Adress Personbeteckning Postnummer och postort Tel. hem Tel. gsm Yrke Arbetsplats Jag är mantalsskriven

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

ÄLDREOMSORG 1.3.2015

ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att stöda hemmaboende äldre och handikappade så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är ändamålsenligt

Läs mer

Service till pensionärer

Service till pensionärer Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Beställning av broschyren: E-post: lahettamo@yliopistopaino.fi Fax: (09) 7010 2370 Yliopistopaino, expedition, PB 26, 00014 Helsingfors universitet 2005:5swe Minimibeställning 50 ex. Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN SENIORRÅDGIVNINGENRASEBORG VERKSAMHETSPLAN 2014 8.1.2014 KirsiAla-Jaakkola Innehåll Bakgrund... 2 Verksamhetens principer, grundläggande uppgift och värdegrund... 4 Verksamhetens innehåll... 6 Servicehandledning...6

Läs mer

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015

Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 1 Kökar kommuns äldreomsorgsplan 2010 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 1 1. INLEDNING sid 2 1.1 Allmänt sid 2 1.2 Styrande dokument sid 2 1.3 Värderingar, attityder och förhållningssätt sid 2 2. MÅLSÄTTNING

Läs mer

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION

Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering. under höst- och vintersäsongen 2011 2012 REKOMMENDATION REKOMMENDATION Rekommendation om säsongsinfluensavaccinering i Finland under höst- och vintersäsongen 2011 2012 PB 30 (Mannerheimvägen 166) 00271 Helsingfors Telefon: 020 610 60 00 www.thl.fi 5 2011 Rekommendation

Läs mer

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN

ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN 1 ANSÖKAN OM SERVICE ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN Ansökan inkom: Organ/ verksamhetsenhet Vasa stad Handikappservice Pb 241, Vörågatan 46 65100 Vasa Tel. 06 325 1111/ växel Personuppgifter Efternamn och

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR HEMVÅRDSTJÄNSTER I KIMITOÖNS KOMMUN Innehållsförteckning: 1. INLEDNING 2 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER 2 Hemvården erbjuder följande tjänster: 2 3. HUR HEMVÅRDEN INLEDS 2 Under det första hembesöket

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo 25.5.2015, 27 Innehåll Hemvårdstjänster. 3 1. Utvärderingsbesök... 4 2. Vård- och serviceplan.. 5 3. Omsorgstjänster

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun

Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Vård och stöd till medborgarna ges av både landstinget och kommunen. För dig som medborgare kan det många gånger vara svårt att veta vart du ska vända dig i

Läs mer

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd

Information om service för äldre personer. Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd Information om service för äldre personer Hemserviceverksamhet Boendeservice Förmåner Understöd År 2017 Hemserviceverksamheten - Definition - Mål Med hemserviceverksamhet för äldre personer menas omvårdnad,

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 02/2016

PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 02/2016 PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 02/2016 Ålands hälso- och sjukvård PB 1055, AX-22111 Mariehamn Telefon: +358-(0)18-5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Psykiatriska avdelningen är en psykiatrisk

Läs mer

Klientombudsmannens redogörelse år 2011

Klientombudsmannens redogörelse år 2011 Klientombudsmannens redogörelse år 2011 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klient- och patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER...

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

Socialombudsmannens utredning 2014

Socialombudsmannens utredning 2014 Sivu 1/13 Socialombudsmannens utredning 2014 Karleby, Kronoby och Affärsverket för social- och hälsovård Jyta Social- och patientombudsman Helinä Jokitalo Centria- ammattikorkeakoulu Hälsovägen 1 67200

Läs mer

Semester- eller rekreationsverksamhet understöds i huvudsak inte som anpassningsträning.

Semester- eller rekreationsverksamhet understöds i huvudsak inte som anpassningsträning. ANVISNING OM ANSLAGSBUNDNA STÖDÅTGÄRDER OCH TJÄNSTER SOM AVSES I LAGEN OM SERVICE OCH STÖD PÅ GRUND AV HANDIKAPP Askola, Borgå, Lappträsk och Lovisa Gäller tills vidare fr.o.m. 1.11.2015 Innehåll 1. Allmänt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2011-2012 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 Social- och hälsovårdsnämnden, 128 18.12.2014 Innehåll Innehåll Hemvårdstjänster... 3 3.1 Personlig hygien... 6 3.2 Bastutjänst... 6 3.3 Näring... 6 3.4 Måltidstjänst...

Läs mer

BEGÄRAN OM ANBUD FÖR MATTRANSPORTER INOM KRISTINESTADS SÖDRA OMRÅDE

BEGÄRAN OM ANBUD FÖR MATTRANSPORTER INOM KRISTINESTADS SÖDRA OMRÅDE BEGÄRAN OM ANBUD FÖR MATTRANSPORTER INOM KRISTINESTADS SÖDRA OMRÅDE Vård- och omsorgscentralen Kristinestad den 22.9.2014 BEGÄRAN OM ANBUD FÖR MATSERVICETRANSPORTER Föremålet för upphandling Begäran om

Läs mer

INFORMATION OM HEMSERVICE

INFORMATION OM HEMSERVICE INFORMATION OM HEMSERVICE Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet

Läs mer

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN PERMANENTA ANVISNINGAR 1 (5) ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN Gäller: fr.o.m. 1.11.2012 tills vidare 1. Allmänt om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 31.1.2017 2/2017 Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland Med hjälp av denna rekommendation

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

Vad innebär valfriheten för mig?

Vad innebär valfriheten för mig? Vad innebär valfriheten för mig? Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 1 Valfriheten i korthet Valfriheten inom social- och hälsovården blir större än i nuläget. Målet är att valfriheten

Läs mer

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008.

RP 34/2007 rd. Bestämmelserna om servicesedlar för hemservice trädde i kraft vid ingången av Lagarna avses träda i kraft vid ingången av 2008. RP 34/2007 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 29 b i socialvårdslagen samt om ändring av folkhälsolagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I propositionen

Läs mer

Närståendevårdarens ABC

Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarna I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att

Läs mer

Fpa förmåner vid handikapp

Fpa förmåner vid handikapp Fpa förmåner vid handikapp Mats Enberg 7.2.2012 www.fpa.fi Sjukförsäkringen ersätter Inkomstbortfall Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga dagpenning i samband med smittsam sjukdom donationsdagpenning föräldradagpenning

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård 1.1.2017 SOITE [Arbetsgrupp: Irene Jylhä, Miia Luokkanen, Mikaela Klemets, Cecilia Hägg, Karita Eteläperä, Sinikka Katila, Mona Häggblom, Pia Sorvisto,

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Bästa närståendevårdare

Bästa närståendevårdare Bästa närståendevårdare Borgå stad erbjuder en möjlighet till undersökningar av närståendevårdares välmående och hälsa. Undersökningen är kostnadsfri för närståendevårdare. Målet för undersökningarna om

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV BOENDEPLATS 1.4.2015 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Allmänna kriterier för beviljande av boende... 4 3. Kriterier för beviljande av plats på demensenhet... 4 4. RAI-utvärdering...

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012

Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Stöd för närståendevård fr. o. m 01.01.2012 Godkänd av socialnämnden 8.11.2011/ 156 Reviderad av äldreomsorgschefen 13.04.2012/ 100 Allmänt Stödet för närståendevården är lagstadgat genom lagstiftning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. psykiatrisk dagavdelning. Ålands hälso- och sjukvård PB 1055, AX Mariehamn, Telefon E-post

VÄLKOMMEN TILL. psykiatrisk dagavdelning. Ålands hälso- och sjukvård PB 1055, AX Mariehamn, Telefon E-post VÄLKOMMEN TILL psykiatrisk dagavdelning PB 1055, AX-22111 Mariehamn, Telefon +358 18 5355 E-post info@ahs.ax www.ahs.ax Februari 2016 Psykiatriska dagavdelningen vänder sig till patienter som har behov

Läs mer