Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012"

Transkript

1 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

2 Innehåll Föredragningslista Styrelsen har ordet Förvaltningsberättelser Finansiella rapporter Verksamhetsplan

3 Allmän information inför årsmötet Kallelsen skickas per e-port och brev till de som saknar e- postadress med ett ex per adress. Vidare annonseras det i NT och Folkbladet. Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

4 Föredragningslista Vårmöte 2013 Bråviksskolans Matsal, den 11 april kl Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott enlighet med balansräkningen. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 12. Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta. 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 14. Övriga frågor. 15. Mötets avslutning.

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen Banan Damkommittén Idrottskommittén Marknadsutvecklingsgruppen (MUG) Herrkommittén Tävlingskommittén

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 Året börjar med att vi arbetar med klubbens budget, uppföljning och analys av 2012 gällande bana, ekonomi och idrott. Planeringsarbetet gällande nödvändiga banåtgärder och dess effekter på speltillgänglighet och ekonomi tar mycket tid. Men de planerade greenåtgärderna är mycket viktiga för att få fram den av spelarna önskade kvalitén. Utbildningen är en stor del av vinterarbetet och Carola, Pelle och Therese gick steg 2 utbildningen för greenkeepers i Linköping. Jörgen och Krister gick samtidigt grundutbildningen för greenkeepers i trakterna kring Jönköping. Jörgen passade även på att bli legitimerad motorsågs hanterare. Mats var och hade erfarenhetsutbyte om dränering av golfbanor med östgötakollegor. Hela greenkeeperstyrkan hälsade också på hos kollegorna på Omberg och hade utbildning i bevattningsrevision. Åsa och Janne fyllde på sitt kunskapsförråd på PGAs utbildningsvecka i Halmstad i mitten på mars. En sen vår hindrade inte oss från att genomföra två tredjedelar av planerade greenåtgärder. Detta gjorde att vi tappade intäkter men vi fick mycket bättre levnadsförhållanden för våra greener. Ett tungt arbete och mycket stressigt med många sena kvällar och långa dagar. Åtgärderna som syftar till att långsiktigt få en bättre kvalitet på banan föll väl ut och vi fick mer liv i greenerna som också tackade genom att bli snabbare, hållbarare och fastare under hela säsongen. Dessa åtgärder kommer att upprepas när tillfälle ges, men alltid bara på en av våra tre slingor. Vår personal, och alla medlemmar som ideellt och frivilligt hjälper till, är värda all beundran. Personalen visar upp en flexibilitet gällande både arbetstider och arbetsuppgifter som är fantastisk. Utan att vår personal är beredd att anpassa sig till våra kunder och vår arbetsplats på det utmärkta sätt de gör kan vi omöjligt hinna med våra arbetsuppgifter, ett stort och berömmande tack är härmed proklamerat. Våra unga elitspelare kämpar på med sina karriärer med stor vilja och mycket framgång. Både på Racketstadion, på gymmet, på vår klubb och andra klubbar. I seriespelen bevakar vi våra platser och när vi är redo kommer vi att avancera. Vi spelar i olika former från H 35 och upp till H 75 på herrsidan och damerna spelade i oldgirls serien. Vi följer era karriärer och gläds med era framgångar. Sommaren är kort heter det och lägger man sedan till att den är blöt kanske vi inte behöver längta så mycket varje år. Men den beskrivningen passar perfekt på golfsommaren Vi hade första översvämningen i slutet på maj. Vi jobbade hela säsongen med att förbättra, kartlägga och utveckla våra dräneringar. Både grävinsatser och att spränga bort stenar var återkommande insatser. Dessa insatser är början på det vi måste göra för att kontrollera vattnet som hotar våra banor. Under sommaren hade vi många trevliga stunder både under våra klubbtävlingar, träning och sällskapsspel och när vi som jobbar skötte våra banor. I augusti var vår klubb värd för damerna på svenska golftouren, för nionde gången, då vi spelade Söderbergs Ladies Masters. Vi fick mer beröm än någonsin och spelarrådet tillskrev oss som tourens bästa tävlingsvärd och en av de absolut bästa banorna.

7 Ett långt och bitvis tufft arbete med att köpa marken av HSB gick i princip i mål i höstas då vi medlemmar på ett extra årsmöte gav ett enhälligt ja till ett köp av marken klubben ligger på. Köpehandlingar är tecknade, lånelöfte har banken gett oss, vi har tillsammans med lantmäteriet och HSB gjort en markförrättning och det enda vi väntar på är en av lantmäteriet ritad karta och när den kommer är köpet äntligen klart. Dagen innan årsmötet fick vi känna på naturens krafter i den värsta översvämningen som drabbat klubben. Dess omfattning vet vi ännu inte men våra dräneringsarbeten hjälpte oss att mildra skadorna. Vi får justera lite vägar broar och kanske även en del vattenvägar när snön ger vika. Översvämningen följdes av mycket kyla och sedan snö vilket gjorde det omöjligt att lägga skidspår på våra vägar. Ett arbete som vi kommer att göra ännu tidigare nästa år. Men ärligt talat är det kanske inget man bryr sig om för nu vill vi spela golf och få det grönt på banan och i går såg vi tydliga spår av gräsväxt på våra greener, härligt. Styrelsen

8 Golfbaneskötsel 2012 öppnades först korthålsbanan den 16 mars. Gul slinga öppnades för spel 23 mars. Våren var kall, torr och blåsig så vi täckte utsatta greener med dukar och senare fick de en rejäl dress. Allt för att undvika frystorka och skydda de ömtåliga rothalsarna. Våren kantades också av utbildningar för banpersonalen.. Personalen har varit på seminarium om Modern banskötsel och deltagit på SGF`s verksamhetsseminarium som berör alla grupper på anläggningen, bana,kansli och styrelse. I Maj påbörjades hålpipningen av röd och vit slinga. Hålpipningen innebär att man får upp små korvar av gammal död rotmassa. Sedan fyllde vi hålen med sand. Vattnet rinner fortare bort från ytan och kommer snabbare ner till dräneringslagret. Det tidskrävande arbetet sköttes både av personal och av medlemmar. Under året har dräneringsjobb gjorts på banan. Både på spelytor och urrensning av gamla diken. Vi kunde se positiva effekter av det under hela året och vid översvämningar. Våra sandfickorna blev äntligen verklighet. Nu kan vi använda sanden till sista smulan och slipper förhoppningsvis plocka småsten och rötter som gärna kom med vid dressningen förr. På hösten hålpipades alla tees och några fick även vertikalskäras då det blivit mycket liggande gräs. Våra tees blev väldigt glada att få lite luft ner till rötterna. På bara några dagar blev de nästan otäckt gröna. Det var spel på banan ända till sista veckan i november sen kom det massor regn så bäcken svämmade över och stora delar av banan låg under vatten. Banan torkade upp bra efteråt och tur var väl det för sen kom vintern för att stanna. Innan jul blev det töväder så snön på greenerna packade sej och blev en isbana när det sedan blev frysgrader igen. Isen har legat kompakt sen dess. Vi skottade av greenerna och har lagt ut Lecakulor för att det skulle smälta fortare när värmen kommer. Banpersonalen

9 Damkommittén Damkommittén har bestått av Eva Andersson jr, Åsa Monier, Agneta Antonsson, Ellinor Karlsson, Kerstin Nilson, Lillemor Neuman, Tina Åstrand och Petra Henriksson. Vi startade säsongen 18 april med en kickoff där ca.60 damer närvarande. Kommittémedlemmarna informerade om den kommande säsongen. Vi åt en bit mat på vår restaurang och shopen/daily genomförde en uppskattad golfmodevisning. Under säsongen har kommittén anordnat tisdagsgolf över 18 hål dagtid, vid 16 tillfällen. Deltagarna ha varit ganska få varje tisdag, kanske p.g.a. att ett flertal damer som brukar spela varit skadade under säsongen. Vi ändrade starttiden denna säsong från 9.00 till efter mångas önskan men det har inte gett ökat deltagande. Onsdagsgolf Blomstergolf över 9 hål har genomförts vid 15 tillfällen för målgruppen yrkesaktiva som har svårt att hinna spela dagtid under vardagarna. Deltagarantalet och intresset har varit stort och vi har fått med flera nya spelare. Årets hemliga resa gick till Vreta Kloster. Lite lågt deltagande men de som var med hade trevligt trots att det var ett riktigt regnväder nästan hela dagen. Golfvärdskapet har fungerat bra. Alla som stått golfvärd inbjöds till en tävling i slutet av säsongen. I årets oldgirls-serie placerade Bråviken sig på 5:e plats. Det har varit många som har varit intresserade av att delta. Vi avslutade säsongen med en träff på restaurangen den 3 sept. då vi förrättade prisutdelning i de tävlingar som damkommittén arrangerat. Årets golfdam blev Lena Ottosson som vann matchstegen. Vi delade även ut uppmuntranspris till årets roockie och årets nybörjare. Löpande Eclectic hade 18 deltagare. Kristina Olin vann den sammanlagda tävlingen. I birdieträdet satt vid säsongens slut 32 små fåglar fördelade på 13 hål och 14 spelare. Vann gjorde Petra Henriksson med 6 birdies och hon gjorde även en eagle. Vid höstmötet 29 november avtackades Lillemor Neuman som avgår från kommittén. Nya i damkommittén 2013 blir Anneli Gåverud och Ulla Britt Tärning För damkommittén Kerstin Nilson

10 Idrottskommittén Säsongen startade på sedvanligt vis med träning på Racketstadion och på gymmet. På Racketstadion tränade våra elit- och elitjuniorspelare jämsides våra äldre ambitiösa medlemmar. Förutom tre teknik pass per vecka inomhus har elit- och elitjuniorspelarna slagit ute på rangen med egna bollar. Allt för att se hela slaget och effekten av inomhusträningen. I år var lägret förlagt till Öland och Ekerum. Ett mycket uppskattat läger. Redan innan säsongen hade startat så gick damerna en regelkurs som innehöll både teoretisk som praktiska moment. I maj startade juniorernas säsongsgående Tisdagstouren och knattarnas Golfkul. Tisdagstouren omfattar ett 50-tal spelare av våra elit- och elitjuniorer. På Golfkul var det hela 75 st anmälda. Värt att notera är att könsfördelningen är helt jämn hos de 75 unga talanger som lekt golf hos oss. Under tävlingssäsongen har våra juniorer deltagit på Skandia tour på distrikt-, regional- och riksnivå. Förutom det har en spelare, William Monier, spelat på Nordea tour. På Nordea Tour-kvalet 2013 deltog Christofer Norén, Viktor Selevik och William Monier. Även i år deltog vi med serielag både för herrar och damer. Herrarna spelade i div 2 och damerna i div 2. Herrarna spelar även 2013 i div 2 och damerna spelar div 2. Förutom våra elitlag har klubben i seriesammanhang representerats av oldgirls, H35, H45, H55, H65, H70 och H75. Glädjande att vi har så många olika serielag. Givetvis så genomfördes årets största arrangemang VW Söderbergs Ladies Masters i augusti. Vi fick mycket beröm av spelare, caddies och publik. Årets tävling vanns av Josefine Sundh. Vi hade även i år stortävlingar för juniorer i och med Skandia Tour Regional och JSM lag. Janne Monier Ordförande idrottskommittén

11 Marknad Vi har fortsatt arbetet med att skapa och förbättra relationer med samarbetspartner. Genom nätverkande så har vi även skapat nya kontakter och stärkt vårt varumärke i Norrköping. Samarbetet med Norrköpings GK och Söderköpings GK har även under detta år varit ett positivt inslag för golfen i Östergötland. Vi har även fortsatt vårt projekt golfnorrkoping.se, tillsammans med upplev Norrköping, boendeanläggningar i Norrköping samt ovan nämnda golfklubbar. Nytt för 2012 var den banguide som vi har tagit fram tillsammans med företaget Caddee. Detta är produkt som håller hög standard och kan hjälpa oss att öka intäkterna i form av annonsplatser. Fredrik Klintestam Marknadsansvarig

12 Herrkommittén Kommittén har 2012 bestått av Knud Wöhlk (ordf), Anders Andersson (ledamot), Gösta Dahllöf (ledamot), Thord Källström (ledamot) och Per Wass (sekr.). Sedvanliga vår- och höstmöten har ägt rum på Manheim. Kommittén har därutöver haft fyra protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Kommittén organiserar, leder och ansvarar för genomförandet av säsongens spel för Oldboys och veteraner. Vidare arrangerar kommittén puttning på Racketstadion under vinterhalvåret och höjdpunkten var puttävlingen mot NGK som vi förlorade. Under den gångna vintern har c:a 30 oldboys lagt ner över 600 arbetstimmar på banan. Vi har också färdigställt "Gubbaro" vid 1:ans tee, samt reparerat snickerier, underlag och möbler på terrassen. Utöver detta har kommitténs medlemmar hjälpt till med div. arbetsuppgifter på banan för att förbättra och försköna hela vår anläggning. Tävlingsverksamheten Vårt lag i scratchserien blev tvåa, vilket lett till avancemang till elitserien nästa säsong. Vårt lag i H55-serien kom tyvärr sist i år och flyttas därför ner en division till I H65-serien (div. 3 östra) kom vi åtta, vilket inte påverkar lagets serieplacering nästa år. H70-laget kom sist i årets serie och vi blir kvar i samma serie nästa år.

13 För H 75/veteranerna deltog totalt 11 spelare i tävlingarna och laget kom 3:a i sin serie. Matchspelet, som spelats på 15 måndagar vanns av Bo Bellevik. Tourspelet på närliggande banor ( 4 ggr) vanns av Sivert Brännmark. 18 st. onsdagstävlingar har genomförts spelare har deltagit en eller flera gånger med sammanlagt 737 starter och Jörgen Rosberg blev årets Gubbgolfare. Vi vill här tacka shopen och speciellt Åsa för all hjälp med bokningar och scorekort m.m. På 2012 års avslutningstävling på Tobo GK vanns singeltävlingen av Thord Källström och scramblen av lag Anders Hansson/Leif Bredenwall. Gökottegolfen 2/6 lockade endast 11 deltagare och Picnicgolfen ställdes in p.g.a. för få anmälda. Tillsammans med damkommittén har vi fortsatt serien Lösa Förbindelser för oldboys och oldgirls vid 6 tillfällen. Veterankampen mot Katrineholms GK spelades på Bråviken 11/6 och hemmalaget vann årets tävling. Vi har tagit upp ett nytt samarbete med Vreta Klosters GK och hade bjudit in spelare därifrån till oss 9/8. Sammanlagt deltog då drygt 60 spelare och vi vann tävlingen denna gång. I triangeldramat 17/9 (mot SöGK och NgGK) vann NgGK en hemmaseger. Nästa år är SöGK värdar. Gubbröran 2012 mellan H55 och H65 vanns av H55 med 17,5 mot 6,5 Hösttouren spelades på Bråviken september. Vi hade totalt 87 deltagare i år vilket är något fler än Totalt deltog 64 Bråvikenspelare i hela touren, som spelades på 14 klubbar i Östergötland. Nordea Tour för Sveriges damelit, med VW Söderbergs Bil AB som huvudsponsor, genomfördes augusti på ett utmärkt sätt. Klubben hade som vanligt stor uppbackning av oldgirls och oldboys som funktionärer. Vår tävling anses vara den populäraste på touren p.g.a. banans kvalitet och hur spelarna tas om hand. Norrköping För Brå GK herrkommitté / Per Wass

14 Tävling Säsongen 2012 har präglats av aktivt tävlande bland klubbens medlemmar. Särskilt glädjande är att det inte bara är samma människor som dyker upp på varje tävling utan att det är ett stort antal medlemmar som under året har deltagit i tävlingsverksamheten. För första gången genomförde klubben en golfvecka med tävlingar från torsdag till söndag, och framförallt tävlingarna som låg under helgen samlade ett stort antal deltagare. Skandia tour regional genomfördes på klubben i slutet av Juni och samlade ett 70-tal elitjuniorer som bjöd på bra spel och låga resultat. Dessutom visade våra egna spelare framfötterna och syntes högt upp i resultatlistan. Kriminalvården valde att lägga sitt riksmästerskap på banan. Tävlingen var säsongens största arrangemang med 135 deltagare under två dagar. Den enskilt största klubbtävlingen var, i vanlig ordning, Bråviken rumble by Linköping airport med 180 deltagare. Andra populära tävlingar var Ventilationsprojkts rumble och niohålstävlingen Vit kväll. Även 2012 lockade KM-tävlingarna många spelare. Scratch-, åldersklass- och hcp-km avgjordes parallelt, och där tog William Monier storslam med tre titlar genom att vinna stora- KM samt både handicap och juniorklass. Dessutom satte Wille banrekord på gul-vit slinga med 64 slag. Övriga individuella klubbmästare: d-jun: Viktoria Westerberg, d22: Victoria Pettersson, d35: Petra Henriksson, h22: Martin Andersson, h35: Daniel Johansson, h45: Kennet Sirenlid, h55: Mikael Markstedt, h65: Leif Öhlund och h75: Ryde Fröberg. Foursome-KM spelades vid annat tillfälle och där togs scratchtiteln av Kennet Sirenlid/Micael Hallgren. Bästa nettoresultat hade Annie Bergström och Olof Johansson. För Tävlingskommittén Henrik Esting

15 Verksamhetsplan Vårt mål är att ständigt förbättra oss på alla sätt som är möjligt med medlemmars och gästers bästa som ledstjärna. Innehåll: Banan skötsel och utveckling Byggnader och vägar Service till medlemmar och gäster Idrott elit och ungdom Idrott för alla åldrar Marknad, samarbetspartner och PR Instruktion Medlemsverksamhet Styrelse En Bråvikare är

16 Banans skötsel och utveckling Allt vårt arbete skall ske i enlighet med vår miljöplan och våra åtgärdsplaner och präglas av säkerhetstänkande för både grupp och individ. Vår åtgärdsplan finns anslagen på vår hemsida. Den åtgärdas och utvecklas ständigt. Vi skall i kronologisk ordning diarieföra vår verksamhet för att bättre kunna få rutiner och ta lärdom av rätt och fel som vi har gjort. Vår ambition är, att banan skall vara i spelbart skick större delen av året. Detta genom att t ex förbättra dräneringar och på alla sätt göra spelytor jämna, hållbara och öka kvaliten. Större arbeten skall om möjligt ske på tider, då det är så lite spel som möjligt. Våra banor skall ha tydliga och likartade markeringar i enlighet med de normer som finns och vara markerade på ett sätt, så att det stör naturupplevelsen så lite som möjligt. Vår bana skall i alla avseenden hålla en hög nationell tävlingsstandard. Våra greener skall vara snabba, jämna och rättvisa. Banan skall vara en utmaning att spela, men det skall vara lätt att hitta bollar och man skall kunna spela snabbt och säkert. Våra skogsområden skall gallras och skötas, och målet är att ge banan mer parkkaraktär och lyfta fram vår vackra havsvik tillsammans med de vackra träd som finns i banans närhet. Vi skall alltid jobba med ett aktivt förbättringsarbete, och vi skall vara öppna och lyhörda för idéer som kan förbättra vår bana. Banutvecklingsgruppen är styrgruppen för banan. Hålvärdar och onsdagsgruppen är en mycket stor resurs för anläggningen. Byggnader och vägar Våra byggnader och vägar skall ständigt skötas och förbättras. Det skall finnas en åtgärdsplan för våra byggnader och vägar. Alla byggnader skall vara miljöanpassade. Förändringsarbete för att modernisera och anpassas till kunders önskemål och även för att underlätta för dem som har särskilda funktionshinder. Så mycket av vårt arbete som möjligt skall ske med klubbens egen personal och frivilliga insatser från klubbens medlemmar.

17 Service och kundmottagande Alla som jobbar på Bråviken, vår anställda personal, våra entreprenörer och de som jobbar ideellt skall alltid bemöta våra gäster och medlemmar med kunnighet, glädje och service som förtecken. Vi skall andas och utstråla golf, Bråviken och serviceglädje. Vi skall vara tillgängliga, när det passar gäster och medlemmar. Vi likställer all vår personal och våra entreprenörer och vi strävar efter att alla genom sin verksamhet skall upprätthålla våra högt ställda krav på service, glädje, vänlighet och kvalitet. Vi skall anpassa vår verksamhet efter våra kunders önskemål och även ha teknisk utrustning, som svarar mot kunders och tidens krav. Idrott - elit och ungdom Vi skall ha en breddverksamhet, där våra förtecken är ungdom, intresse, kamratskap och golf. All verksamhet skall ske i en doping- och drogfri miljö och i kamratskap, med aktivt arbete mot mobbing och i enlighet med idéerna i Friendsprojektet. Vi skall utbilda alla elitspelare i barn- och ungdomsledarkunskap. Vi skall genom bidrag hjälpa ungdomar att få en bra start på sin golfkarriär. Vi skall ha utbyte mellan olika åldersgrupper för att öka gemenskap och stärka klubbkänslan. Vi skall ha årligt återkommande lägerverksamhet. Vi skall delta i seriespel, och alla uttagningar skall ske enligt idrottsliga former. Idrott för alla åldrar Vi skall se till att det finns möjlighet till både golfträning och fysträning med våra samarbetspartners till nytta för våra medlemmar. Tränings- och tävlingsverksamhet från ålder 0 år och uppåt skall finnas. Idrottsverksamhet skall finnas i alla åldrar och ske på idrottsliga grunder. Träning med ledare skall ske i gruppformat, där ungdomsdelen bekostas av klubben. Tävlingsverksamhet skall bedrivas och motsvara medlemmars önskemål. Vi har en långsiktig målsättning att alla våra medlemmar skall ha officiellt handicap och att vi skall försöka sänka klubbens medlemmars snitthandicap fortlöpande. Marknad, samarbetspartner och PR Vi skall marknadsföra oss som en sund och servicevänlig verksamhet.

18 Vårt budskap skall vara tillgänglighet, kvalitet, flexibilitet, service, idrottslig anda, tidsenlighet och golf i bråviksmiljö. Vi skall ha ett aktivt säljarbete, där vi ger våra samarbetspartners god valuta för de insatser de bidrar med. Vi skall jobba för att utveckla ett aktivt nätverk för våra medlemmar, samarbetspartner och deras företag. Hela marknadsarbetet skall vara tydligt, kundrelaterat och lättanpassat. Marknadsutvecklingsgruppen är marknadsarbetets styrgrupp. Samma personer skall vara med i hela kundkontakten för att kunden skall bli så nöjd som möjligt och känna sig igenkänd och vara behandlad som den mycket viktiga person hon eller han är. Vi är oerhört tacksamma mot alla som hjälper föreningen oavsett hur klubben får hjälp. Instruktion Våra instruktörer skall leda utbildningen och vara PGA-medlemmar och skall vara utbildade i PGA of Swedens regi, där de också årligen skall genomgå fortbildning. Våra instruktörer skall också medverka i de kommittéer, där deras expertis är behövlig. Vår anläggning skall uppdateras för att ge instruktörerna möjlighet att utveckla verksamheten med våra medlemmar och gäster. Instruktörerna skall också aktivt arbeta för att locka nya medlemmar till klubben genom bland annat nybörjarverksamhet. Klubbens ledning Årsmötet är klubbens högsta organ och väljer klubbens styrelse. Årsmötet är uppdelat i ett höst och ett vårmöte. Klubbens styrelse är vald av medlemmarna och skall givetvis ha deras fulla stöd. Anläggningschefen är klubbens högste tjänsteman och lyder direkt under styrelsen. Styrelsen skall ha en öppenhet och arbetet skall ske enligt klubbens stadgar. Styrelsen ser klubbens verksamhet som idrottslig och arbetar för att utveckla klubben idrottsligt. Alla styrelsemedlemmar skall alltid arbeta aktivt för att förbättra klubbens ekonomi och kapacitet. Styrelsen tar gärna emot idéer och råd för att förbättra verksamheten. Styrelsens sammansättning skall motsvara medlemskårens sammansättning gällande intresse, kön och ålder. Alla ledamöter skall ha sina olika ansvarsområden.

19 Klubbledningens arbete sker i drogfri miljö. Klubbchefen är alltid adjungerad till styrelsens möten. Ekonomikonsulten är vid adjungerad till styrelsens möten. Vår revisor är inbjuden till styrelsens möten när revisorn så önskar. Valberedning är inbjuden till styrelsens möten när välberedningen så önskar. Dokumentation om attestreglemente, ersättningsprinciper och ansvarsfördelning finns upprättade. En Bråvikare är: En Bråvikare skall vara; som medlem, förtroendevald och anställd, en positiv människa. Vi tycker alla om golf och vi är stolta över vår klubb. Vi gillar att serva och bli servade. Vi är öppna och ärliga och berättar allt för att hjälpa varandra och vår klubb. Vi stöder våra entreprenörer så att deras verksamhet skall kunna utvecklas. Vi tycker om att arbeta och vi tycker om att ge och vi behöver få uppskattning. Vi tycker att det är kul när det går bra för någon och gläds åt andras framgång. Vi trivs i idrottslig anda och tar avstånd från all form av doping och mobbing. Vi förstår att göra allt för att alla medlemmar, gäster och anställda skall trivas. Våra anställda skall få stöd, förståelse, respekt och själva ge service och hjälp. Våra anställda och entreprenörer skall på ett vänligt och logiskt sätt förklara sina arbetsuppgifter, när tid ges. Vi stöder all golf, elitgolf/ungdomsgolf, pensionärsgolf, golf för funktionshindrade och golf för nybörjare. En Bråvikare har alltid stor förståelse för sina klubbkamrater och särskilt de som hjälper klubbens verksamhet med olika ideella uppdrag, och vi är alltid hjälpsamma. En Bråvikare är alltså en snäll, hjälpsam och golfälskande människa, med andra ord en riktig Bråvikare.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011

Stegen. Träningsgrupper för Åkersberga. GK s ungdomar 2011 Stegen Träningsgrupper för Åkersberga GK s ungdomar 2011 Putter Wedge Hybrid Rescue Spoon Driver Officiellt hcp + 36 Anki, Knatte,Fnatte,, Tjatte Knatteskoj Knatteskoj I den här knattegruppen finns det

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken

för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken STADGAR för Högbo Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 8 maj 1962 och med hemort i Sandviken Stadgarna fastställda 7 mars 1988 Stadgarna ändrade av årsmöte 12 december 1994 av årsmöte 9 december

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed.

Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgar för Ljungbyheds Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1956 och med hemort i Ljungbyhed. Stadgarna fastställda 1998-01-14. Stadgarna ändrade 2006-03-14 Idrottens verksamhetsidé Idrott är

Läs mer

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130

Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130 Stadgar för Kristianstads Golfklubb i Åhus, 838200-2130 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid STADGAR 2 VISION 2 VERKSAMHETSIDÉ 2 LEDNING OCH ORGANISATION 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 3 2 Sammansättning 3 3 Tillhörighet

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar.

2 SAMMANSÄTTNING Bråvikens Golfklubb består av de fysiska personer som har upptagits i klubben som medlemmar. STADGAR för Bråvikens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 15 maj 1992 och med hemort i NORRKÖPING. Stadgarna fastställda vid konstituerande möte 15 maj 1992. Stadgarna ändrade vid årsmötet

Läs mer

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad

STADGAR LYCKE GOLFKLUBB. Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1. Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman. Borttaget: Formaterat: Centrerad STADGAR LYCKE GOLFKLUBB Borttaget: Centrerad Stadgar för Lycke Golfklubb rev20100324 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 ÄNDAMÅL...3 2 SAMMANSÄTTNING...3 3 TILLHÖRIGHET M M...3 4 BESLUTANDE

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Musketeers Funky Cheer en ideell förening med hemort i Borås Bildad den 8 oktober 2006 STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Föreningens verksamhetsidé Idrotten cheerleading, som föddes för mer än 100 år

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016

Huvudstadens Golfklubb. Programförklaring 2014-2016 Huvudstadens Golfklubb Revidering fastställd på årsmötet 141208 Programförklaring 2014-2016 Värderingar Vision Verksamhetsidé Övergripande mål Värderingar Huvudstadens Golfklubb står för följande fem värderingar

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen

VIKSJÖ GOLFKLUBB Juniorsektionen Verksamhetsplan 2011 Innehåll JUNIORSEKTIONEN 2011... 2 SEKTIONENS ANSVARSOMRÅDE... 2 IDÉN MED VERKSAMHETEN... 2 MÅL 2011... 2 MÅL 2013-2014... 3 UNGDOMSRÅDET... 4 INSTRUKTÖRERNA... 4 SEKTIONENS SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn.

Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Stadgar för Visby Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 2 oktober 1958 och med hemort i Västergarn. Innehållsförteckning IDROTTENSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ MÅL OCH INRIKTNING... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

HALLANDS GOLFFÖRBUND

HALLANDS GOLFFÖRBUND 2015-10-12 HALLANDS GOLFFÖRBUND Handlingar till Höstårsmöte 2015 Den 29 oktober kl. 18.30 på Halmstad GK Kallelse till höstårsmöte med Hallands Golfförbund. Representanter för golfklubbarna i distriktet

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR för Eda Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1990-08-28 och med hemort i Eda kommun. Stadgarna fastställda 1990-08-28 Stadgarna ändrade 1992-02-08 1993-02-13 1997-12-07 1998-02-08 2002-02-10

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Örebros regionstämma 20 mars 2014 Godkända av riksförbundsstyrelsen 23 april 2014 Stadgar för LRF Örebro Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning.

Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015. Inledning. Verksamhetsplan Elit- och Juniorkommittén Botkyrka GK 2015 Inledning. Verksamhetsplanen är skriven för att tydliggöra klubbens juniorverksamhet som tillsammans med elitverksamheten utgör Elit- och Juniorkommitténs

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Antagna på LRF Jönköpings länsförbundsstämma 20 mars 2015 Godkända av riksförbundsstyrelsen 28 april 2015 Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund i Jönköpings Län Namn, geografisk

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer