Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012"

Transkript

1 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

2 Innehåll Föredragningslista Styrelsen har ordet Förvaltningsberättelser Finansiella rapporter Verksamhetsplan

3 Allmän information inför årsmötet Kallelsen skickas per e-port och brev till de som saknar e- postadress med ett ex per adress. Vidare annonseras det i NT och Folkbladet. Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

4 Föredragningslista Vårmöte 2013 Bråviksskolans Matsal, den 11 april kl Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott enlighet med balansräkningen. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 12. Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta. 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 14. Övriga frågor. 15. Mötets avslutning.

5 Förvaltningsberättelse Styrelsen Banan Damkommittén Idrottskommittén Marknadsutvecklingsgruppen (MUG) Herrkommittén Tävlingskommittén

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2012 Året börjar med att vi arbetar med klubbens budget, uppföljning och analys av 2012 gällande bana, ekonomi och idrott. Planeringsarbetet gällande nödvändiga banåtgärder och dess effekter på speltillgänglighet och ekonomi tar mycket tid. Men de planerade greenåtgärderna är mycket viktiga för att få fram den av spelarna önskade kvalitén. Utbildningen är en stor del av vinterarbetet och Carola, Pelle och Therese gick steg 2 utbildningen för greenkeepers i Linköping. Jörgen och Krister gick samtidigt grundutbildningen för greenkeepers i trakterna kring Jönköping. Jörgen passade även på att bli legitimerad motorsågs hanterare. Mats var och hade erfarenhetsutbyte om dränering av golfbanor med östgötakollegor. Hela greenkeeperstyrkan hälsade också på hos kollegorna på Omberg och hade utbildning i bevattningsrevision. Åsa och Janne fyllde på sitt kunskapsförråd på PGAs utbildningsvecka i Halmstad i mitten på mars. En sen vår hindrade inte oss från att genomföra två tredjedelar av planerade greenåtgärder. Detta gjorde att vi tappade intäkter men vi fick mycket bättre levnadsförhållanden för våra greener. Ett tungt arbete och mycket stressigt med många sena kvällar och långa dagar. Åtgärderna som syftar till att långsiktigt få en bättre kvalitet på banan föll väl ut och vi fick mer liv i greenerna som också tackade genom att bli snabbare, hållbarare och fastare under hela säsongen. Dessa åtgärder kommer att upprepas när tillfälle ges, men alltid bara på en av våra tre slingor. Vår personal, och alla medlemmar som ideellt och frivilligt hjälper till, är värda all beundran. Personalen visar upp en flexibilitet gällande både arbetstider och arbetsuppgifter som är fantastisk. Utan att vår personal är beredd att anpassa sig till våra kunder och vår arbetsplats på det utmärkta sätt de gör kan vi omöjligt hinna med våra arbetsuppgifter, ett stort och berömmande tack är härmed proklamerat. Våra unga elitspelare kämpar på med sina karriärer med stor vilja och mycket framgång. Både på Racketstadion, på gymmet, på vår klubb och andra klubbar. I seriespelen bevakar vi våra platser och när vi är redo kommer vi att avancera. Vi spelar i olika former från H 35 och upp till H 75 på herrsidan och damerna spelade i oldgirls serien. Vi följer era karriärer och gläds med era framgångar. Sommaren är kort heter det och lägger man sedan till att den är blöt kanske vi inte behöver längta så mycket varje år. Men den beskrivningen passar perfekt på golfsommaren Vi hade första översvämningen i slutet på maj. Vi jobbade hela säsongen med att förbättra, kartlägga och utveckla våra dräneringar. Både grävinsatser och att spränga bort stenar var återkommande insatser. Dessa insatser är början på det vi måste göra för att kontrollera vattnet som hotar våra banor. Under sommaren hade vi många trevliga stunder både under våra klubbtävlingar, träning och sällskapsspel och när vi som jobbar skötte våra banor. I augusti var vår klubb värd för damerna på svenska golftouren, för nionde gången, då vi spelade Söderbergs Ladies Masters. Vi fick mer beröm än någonsin och spelarrådet tillskrev oss som tourens bästa tävlingsvärd och en av de absolut bästa banorna.

7 Ett långt och bitvis tufft arbete med att köpa marken av HSB gick i princip i mål i höstas då vi medlemmar på ett extra årsmöte gav ett enhälligt ja till ett köp av marken klubben ligger på. Köpehandlingar är tecknade, lånelöfte har banken gett oss, vi har tillsammans med lantmäteriet och HSB gjort en markförrättning och det enda vi väntar på är en av lantmäteriet ritad karta och när den kommer är köpet äntligen klart. Dagen innan årsmötet fick vi känna på naturens krafter i den värsta översvämningen som drabbat klubben. Dess omfattning vet vi ännu inte men våra dräneringsarbeten hjälpte oss att mildra skadorna. Vi får justera lite vägar broar och kanske även en del vattenvägar när snön ger vika. Översvämningen följdes av mycket kyla och sedan snö vilket gjorde det omöjligt att lägga skidspår på våra vägar. Ett arbete som vi kommer att göra ännu tidigare nästa år. Men ärligt talat är det kanske inget man bryr sig om för nu vill vi spela golf och få det grönt på banan och i går såg vi tydliga spår av gräsväxt på våra greener, härligt. Styrelsen

8 Golfbaneskötsel 2012 öppnades först korthålsbanan den 16 mars. Gul slinga öppnades för spel 23 mars. Våren var kall, torr och blåsig så vi täckte utsatta greener med dukar och senare fick de en rejäl dress. Allt för att undvika frystorka och skydda de ömtåliga rothalsarna. Våren kantades också av utbildningar för banpersonalen.. Personalen har varit på seminarium om Modern banskötsel och deltagit på SGF`s verksamhetsseminarium som berör alla grupper på anläggningen, bana,kansli och styrelse. I Maj påbörjades hålpipningen av röd och vit slinga. Hålpipningen innebär att man får upp små korvar av gammal död rotmassa. Sedan fyllde vi hålen med sand. Vattnet rinner fortare bort från ytan och kommer snabbare ner till dräneringslagret. Det tidskrävande arbetet sköttes både av personal och av medlemmar. Under året har dräneringsjobb gjorts på banan. Både på spelytor och urrensning av gamla diken. Vi kunde se positiva effekter av det under hela året och vid översvämningar. Våra sandfickorna blev äntligen verklighet. Nu kan vi använda sanden till sista smulan och slipper förhoppningsvis plocka småsten och rötter som gärna kom med vid dressningen förr. På hösten hålpipades alla tees och några fick även vertikalskäras då det blivit mycket liggande gräs. Våra tees blev väldigt glada att få lite luft ner till rötterna. På bara några dagar blev de nästan otäckt gröna. Det var spel på banan ända till sista veckan i november sen kom det massor regn så bäcken svämmade över och stora delar av banan låg under vatten. Banan torkade upp bra efteråt och tur var väl det för sen kom vintern för att stanna. Innan jul blev det töväder så snön på greenerna packade sej och blev en isbana när det sedan blev frysgrader igen. Isen har legat kompakt sen dess. Vi skottade av greenerna och har lagt ut Lecakulor för att det skulle smälta fortare när värmen kommer. Banpersonalen

9 Damkommittén Damkommittén har bestått av Eva Andersson jr, Åsa Monier, Agneta Antonsson, Ellinor Karlsson, Kerstin Nilson, Lillemor Neuman, Tina Åstrand och Petra Henriksson. Vi startade säsongen 18 april med en kickoff där ca.60 damer närvarande. Kommittémedlemmarna informerade om den kommande säsongen. Vi åt en bit mat på vår restaurang och shopen/daily genomförde en uppskattad golfmodevisning. Under säsongen har kommittén anordnat tisdagsgolf över 18 hål dagtid, vid 16 tillfällen. Deltagarna ha varit ganska få varje tisdag, kanske p.g.a. att ett flertal damer som brukar spela varit skadade under säsongen. Vi ändrade starttiden denna säsong från 9.00 till efter mångas önskan men det har inte gett ökat deltagande. Onsdagsgolf Blomstergolf över 9 hål har genomförts vid 15 tillfällen för målgruppen yrkesaktiva som har svårt att hinna spela dagtid under vardagarna. Deltagarantalet och intresset har varit stort och vi har fått med flera nya spelare. Årets hemliga resa gick till Vreta Kloster. Lite lågt deltagande men de som var med hade trevligt trots att det var ett riktigt regnväder nästan hela dagen. Golfvärdskapet har fungerat bra. Alla som stått golfvärd inbjöds till en tävling i slutet av säsongen. I årets oldgirls-serie placerade Bråviken sig på 5:e plats. Det har varit många som har varit intresserade av att delta. Vi avslutade säsongen med en träff på restaurangen den 3 sept. då vi förrättade prisutdelning i de tävlingar som damkommittén arrangerat. Årets golfdam blev Lena Ottosson som vann matchstegen. Vi delade även ut uppmuntranspris till årets roockie och årets nybörjare. Löpande Eclectic hade 18 deltagare. Kristina Olin vann den sammanlagda tävlingen. I birdieträdet satt vid säsongens slut 32 små fåglar fördelade på 13 hål och 14 spelare. Vann gjorde Petra Henriksson med 6 birdies och hon gjorde även en eagle. Vid höstmötet 29 november avtackades Lillemor Neuman som avgår från kommittén. Nya i damkommittén 2013 blir Anneli Gåverud och Ulla Britt Tärning För damkommittén Kerstin Nilson

10 Idrottskommittén Säsongen startade på sedvanligt vis med träning på Racketstadion och på gymmet. På Racketstadion tränade våra elit- och elitjuniorspelare jämsides våra äldre ambitiösa medlemmar. Förutom tre teknik pass per vecka inomhus har elit- och elitjuniorspelarna slagit ute på rangen med egna bollar. Allt för att se hela slaget och effekten av inomhusträningen. I år var lägret förlagt till Öland och Ekerum. Ett mycket uppskattat läger. Redan innan säsongen hade startat så gick damerna en regelkurs som innehöll både teoretisk som praktiska moment. I maj startade juniorernas säsongsgående Tisdagstouren och knattarnas Golfkul. Tisdagstouren omfattar ett 50-tal spelare av våra elit- och elitjuniorer. På Golfkul var det hela 75 st anmälda. Värt att notera är att könsfördelningen är helt jämn hos de 75 unga talanger som lekt golf hos oss. Under tävlingssäsongen har våra juniorer deltagit på Skandia tour på distrikt-, regional- och riksnivå. Förutom det har en spelare, William Monier, spelat på Nordea tour. På Nordea Tour-kvalet 2013 deltog Christofer Norén, Viktor Selevik och William Monier. Även i år deltog vi med serielag både för herrar och damer. Herrarna spelade i div 2 och damerna i div 2. Herrarna spelar även 2013 i div 2 och damerna spelar div 2. Förutom våra elitlag har klubben i seriesammanhang representerats av oldgirls, H35, H45, H55, H65, H70 och H75. Glädjande att vi har så många olika serielag. Givetvis så genomfördes årets största arrangemang VW Söderbergs Ladies Masters i augusti. Vi fick mycket beröm av spelare, caddies och publik. Årets tävling vanns av Josefine Sundh. Vi hade även i år stortävlingar för juniorer i och med Skandia Tour Regional och JSM lag. Janne Monier Ordförande idrottskommittén

11 Marknad Vi har fortsatt arbetet med att skapa och förbättra relationer med samarbetspartner. Genom nätverkande så har vi även skapat nya kontakter och stärkt vårt varumärke i Norrköping. Samarbetet med Norrköpings GK och Söderköpings GK har även under detta år varit ett positivt inslag för golfen i Östergötland. Vi har även fortsatt vårt projekt golfnorrkoping.se, tillsammans med upplev Norrköping, boendeanläggningar i Norrköping samt ovan nämnda golfklubbar. Nytt för 2012 var den banguide som vi har tagit fram tillsammans med företaget Caddee. Detta är produkt som håller hög standard och kan hjälpa oss att öka intäkterna i form av annonsplatser. Fredrik Klintestam Marknadsansvarig

12 Herrkommittén Kommittén har 2012 bestått av Knud Wöhlk (ordf), Anders Andersson (ledamot), Gösta Dahllöf (ledamot), Thord Källström (ledamot) och Per Wass (sekr.). Sedvanliga vår- och höstmöten har ägt rum på Manheim. Kommittén har därutöver haft fyra protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Kommittén organiserar, leder och ansvarar för genomförandet av säsongens spel för Oldboys och veteraner. Vidare arrangerar kommittén puttning på Racketstadion under vinterhalvåret och höjdpunkten var puttävlingen mot NGK som vi förlorade. Under den gångna vintern har c:a 30 oldboys lagt ner över 600 arbetstimmar på banan. Vi har också färdigställt "Gubbaro" vid 1:ans tee, samt reparerat snickerier, underlag och möbler på terrassen. Utöver detta har kommitténs medlemmar hjälpt till med div. arbetsuppgifter på banan för att förbättra och försköna hela vår anläggning. Tävlingsverksamheten Vårt lag i scratchserien blev tvåa, vilket lett till avancemang till elitserien nästa säsong. Vårt lag i H55-serien kom tyvärr sist i år och flyttas därför ner en division till I H65-serien (div. 3 östra) kom vi åtta, vilket inte påverkar lagets serieplacering nästa år. H70-laget kom sist i årets serie och vi blir kvar i samma serie nästa år.

13 För H 75/veteranerna deltog totalt 11 spelare i tävlingarna och laget kom 3:a i sin serie. Matchspelet, som spelats på 15 måndagar vanns av Bo Bellevik. Tourspelet på närliggande banor ( 4 ggr) vanns av Sivert Brännmark. 18 st. onsdagstävlingar har genomförts spelare har deltagit en eller flera gånger med sammanlagt 737 starter och Jörgen Rosberg blev årets Gubbgolfare. Vi vill här tacka shopen och speciellt Åsa för all hjälp med bokningar och scorekort m.m. På 2012 års avslutningstävling på Tobo GK vanns singeltävlingen av Thord Källström och scramblen av lag Anders Hansson/Leif Bredenwall. Gökottegolfen 2/6 lockade endast 11 deltagare och Picnicgolfen ställdes in p.g.a. för få anmälda. Tillsammans med damkommittén har vi fortsatt serien Lösa Förbindelser för oldboys och oldgirls vid 6 tillfällen. Veterankampen mot Katrineholms GK spelades på Bråviken 11/6 och hemmalaget vann årets tävling. Vi har tagit upp ett nytt samarbete med Vreta Klosters GK och hade bjudit in spelare därifrån till oss 9/8. Sammanlagt deltog då drygt 60 spelare och vi vann tävlingen denna gång. I triangeldramat 17/9 (mot SöGK och NgGK) vann NgGK en hemmaseger. Nästa år är SöGK värdar. Gubbröran 2012 mellan H55 och H65 vanns av H55 med 17,5 mot 6,5 Hösttouren spelades på Bråviken september. Vi hade totalt 87 deltagare i år vilket är något fler än Totalt deltog 64 Bråvikenspelare i hela touren, som spelades på 14 klubbar i Östergötland. Nordea Tour för Sveriges damelit, med VW Söderbergs Bil AB som huvudsponsor, genomfördes augusti på ett utmärkt sätt. Klubben hade som vanligt stor uppbackning av oldgirls och oldboys som funktionärer. Vår tävling anses vara den populäraste på touren p.g.a. banans kvalitet och hur spelarna tas om hand. Norrköping För Brå GK herrkommitté / Per Wass

14 Tävling Säsongen 2012 har präglats av aktivt tävlande bland klubbens medlemmar. Särskilt glädjande är att det inte bara är samma människor som dyker upp på varje tävling utan att det är ett stort antal medlemmar som under året har deltagit i tävlingsverksamheten. För första gången genomförde klubben en golfvecka med tävlingar från torsdag till söndag, och framförallt tävlingarna som låg under helgen samlade ett stort antal deltagare. Skandia tour regional genomfördes på klubben i slutet av Juni och samlade ett 70-tal elitjuniorer som bjöd på bra spel och låga resultat. Dessutom visade våra egna spelare framfötterna och syntes högt upp i resultatlistan. Kriminalvården valde att lägga sitt riksmästerskap på banan. Tävlingen var säsongens största arrangemang med 135 deltagare under två dagar. Den enskilt största klubbtävlingen var, i vanlig ordning, Bråviken rumble by Linköping airport med 180 deltagare. Andra populära tävlingar var Ventilationsprojkts rumble och niohålstävlingen Vit kväll. Även 2012 lockade KM-tävlingarna många spelare. Scratch-, åldersklass- och hcp-km avgjordes parallelt, och där tog William Monier storslam med tre titlar genom att vinna stora- KM samt både handicap och juniorklass. Dessutom satte Wille banrekord på gul-vit slinga med 64 slag. Övriga individuella klubbmästare: d-jun: Viktoria Westerberg, d22: Victoria Pettersson, d35: Petra Henriksson, h22: Martin Andersson, h35: Daniel Johansson, h45: Kennet Sirenlid, h55: Mikael Markstedt, h65: Leif Öhlund och h75: Ryde Fröberg. Foursome-KM spelades vid annat tillfälle och där togs scratchtiteln av Kennet Sirenlid/Micael Hallgren. Bästa nettoresultat hade Annie Bergström och Olof Johansson. För Tävlingskommittén Henrik Esting

15 Verksamhetsplan Vårt mål är att ständigt förbättra oss på alla sätt som är möjligt med medlemmars och gästers bästa som ledstjärna. Innehåll: Banan skötsel och utveckling Byggnader och vägar Service till medlemmar och gäster Idrott elit och ungdom Idrott för alla åldrar Marknad, samarbetspartner och PR Instruktion Medlemsverksamhet Styrelse En Bråvikare är

16 Banans skötsel och utveckling Allt vårt arbete skall ske i enlighet med vår miljöplan och våra åtgärdsplaner och präglas av säkerhetstänkande för både grupp och individ. Vår åtgärdsplan finns anslagen på vår hemsida. Den åtgärdas och utvecklas ständigt. Vi skall i kronologisk ordning diarieföra vår verksamhet för att bättre kunna få rutiner och ta lärdom av rätt och fel som vi har gjort. Vår ambition är, att banan skall vara i spelbart skick större delen av året. Detta genom att t ex förbättra dräneringar och på alla sätt göra spelytor jämna, hållbara och öka kvaliten. Större arbeten skall om möjligt ske på tider, då det är så lite spel som möjligt. Våra banor skall ha tydliga och likartade markeringar i enlighet med de normer som finns och vara markerade på ett sätt, så att det stör naturupplevelsen så lite som möjligt. Vår bana skall i alla avseenden hålla en hög nationell tävlingsstandard. Våra greener skall vara snabba, jämna och rättvisa. Banan skall vara en utmaning att spela, men det skall vara lätt att hitta bollar och man skall kunna spela snabbt och säkert. Våra skogsområden skall gallras och skötas, och målet är att ge banan mer parkkaraktär och lyfta fram vår vackra havsvik tillsammans med de vackra träd som finns i banans närhet. Vi skall alltid jobba med ett aktivt förbättringsarbete, och vi skall vara öppna och lyhörda för idéer som kan förbättra vår bana. Banutvecklingsgruppen är styrgruppen för banan. Hålvärdar och onsdagsgruppen är en mycket stor resurs för anläggningen. Byggnader och vägar Våra byggnader och vägar skall ständigt skötas och förbättras. Det skall finnas en åtgärdsplan för våra byggnader och vägar. Alla byggnader skall vara miljöanpassade. Förändringsarbete för att modernisera och anpassas till kunders önskemål och även för att underlätta för dem som har särskilda funktionshinder. Så mycket av vårt arbete som möjligt skall ske med klubbens egen personal och frivilliga insatser från klubbens medlemmar.

17 Service och kundmottagande Alla som jobbar på Bråviken, vår anställda personal, våra entreprenörer och de som jobbar ideellt skall alltid bemöta våra gäster och medlemmar med kunnighet, glädje och service som förtecken. Vi skall andas och utstråla golf, Bråviken och serviceglädje. Vi skall vara tillgängliga, när det passar gäster och medlemmar. Vi likställer all vår personal och våra entreprenörer och vi strävar efter att alla genom sin verksamhet skall upprätthålla våra högt ställda krav på service, glädje, vänlighet och kvalitet. Vi skall anpassa vår verksamhet efter våra kunders önskemål och även ha teknisk utrustning, som svarar mot kunders och tidens krav. Idrott - elit och ungdom Vi skall ha en breddverksamhet, där våra förtecken är ungdom, intresse, kamratskap och golf. All verksamhet skall ske i en doping- och drogfri miljö och i kamratskap, med aktivt arbete mot mobbing och i enlighet med idéerna i Friendsprojektet. Vi skall utbilda alla elitspelare i barn- och ungdomsledarkunskap. Vi skall genom bidrag hjälpa ungdomar att få en bra start på sin golfkarriär. Vi skall ha utbyte mellan olika åldersgrupper för att öka gemenskap och stärka klubbkänslan. Vi skall ha årligt återkommande lägerverksamhet. Vi skall delta i seriespel, och alla uttagningar skall ske enligt idrottsliga former. Idrott för alla åldrar Vi skall se till att det finns möjlighet till både golfträning och fysträning med våra samarbetspartners till nytta för våra medlemmar. Tränings- och tävlingsverksamhet från ålder 0 år och uppåt skall finnas. Idrottsverksamhet skall finnas i alla åldrar och ske på idrottsliga grunder. Träning med ledare skall ske i gruppformat, där ungdomsdelen bekostas av klubben. Tävlingsverksamhet skall bedrivas och motsvara medlemmars önskemål. Vi har en långsiktig målsättning att alla våra medlemmar skall ha officiellt handicap och att vi skall försöka sänka klubbens medlemmars snitthandicap fortlöpande. Marknad, samarbetspartner och PR Vi skall marknadsföra oss som en sund och servicevänlig verksamhet.

18 Vårt budskap skall vara tillgänglighet, kvalitet, flexibilitet, service, idrottslig anda, tidsenlighet och golf i bråviksmiljö. Vi skall ha ett aktivt säljarbete, där vi ger våra samarbetspartners god valuta för de insatser de bidrar med. Vi skall jobba för att utveckla ett aktivt nätverk för våra medlemmar, samarbetspartner och deras företag. Hela marknadsarbetet skall vara tydligt, kundrelaterat och lättanpassat. Marknadsutvecklingsgruppen är marknadsarbetets styrgrupp. Samma personer skall vara med i hela kundkontakten för att kunden skall bli så nöjd som möjligt och känna sig igenkänd och vara behandlad som den mycket viktiga person hon eller han är. Vi är oerhört tacksamma mot alla som hjälper föreningen oavsett hur klubben får hjälp. Instruktion Våra instruktörer skall leda utbildningen och vara PGA-medlemmar och skall vara utbildade i PGA of Swedens regi, där de också årligen skall genomgå fortbildning. Våra instruktörer skall också medverka i de kommittéer, där deras expertis är behövlig. Vår anläggning skall uppdateras för att ge instruktörerna möjlighet att utveckla verksamheten med våra medlemmar och gäster. Instruktörerna skall också aktivt arbeta för att locka nya medlemmar till klubben genom bland annat nybörjarverksamhet. Klubbens ledning Årsmötet är klubbens högsta organ och väljer klubbens styrelse. Årsmötet är uppdelat i ett höst och ett vårmöte. Klubbens styrelse är vald av medlemmarna och skall givetvis ha deras fulla stöd. Anläggningschefen är klubbens högste tjänsteman och lyder direkt under styrelsen. Styrelsen skall ha en öppenhet och arbetet skall ske enligt klubbens stadgar. Styrelsen ser klubbens verksamhet som idrottslig och arbetar för att utveckla klubben idrottsligt. Alla styrelsemedlemmar skall alltid arbeta aktivt för att förbättra klubbens ekonomi och kapacitet. Styrelsen tar gärna emot idéer och råd för att förbättra verksamheten. Styrelsens sammansättning skall motsvara medlemskårens sammansättning gällande intresse, kön och ålder. Alla ledamöter skall ha sina olika ansvarsområden.

19 Klubbledningens arbete sker i drogfri miljö. Klubbchefen är alltid adjungerad till styrelsens möten. Ekonomikonsulten är vid adjungerad till styrelsens möten. Vår revisor är inbjuden till styrelsens möten när revisorn så önskar. Valberedning är inbjuden till styrelsens möten när välberedningen så önskar. Dokumentation om attestreglemente, ersättningsprinciper och ansvarsfördelning finns upprättade. En Bråvikare är: En Bråvikare skall vara; som medlem, förtroendevald och anställd, en positiv människa. Vi tycker alla om golf och vi är stolta över vår klubb. Vi gillar att serva och bli servade. Vi är öppna och ärliga och berättar allt för att hjälpa varandra och vår klubb. Vi stöder våra entreprenörer så att deras verksamhet skall kunna utvecklas. Vi tycker om att arbeta och vi tycker om att ge och vi behöver få uppskattning. Vi tycker att det är kul när det går bra för någon och gläds åt andras framgång. Vi trivs i idrottslig anda och tar avstånd från all form av doping och mobbing. Vi förstår att göra allt för att alla medlemmar, gäster och anställda skall trivas. Våra anställda skall få stöd, förståelse, respekt och själva ge service och hjälp. Våra anställda och entreprenörer skall på ett vänligt och logiskt sätt förklara sina arbetsuppgifter, när tid ges. Vi stöder all golf, elitgolf/ungdomsgolf, pensionärsgolf, golf för funktionshindrade och golf för nybörjare. En Bråvikare har alltid stor förståelse för sina klubbkamrater och särskilt de som hjälper klubbens verksamhet med olika ideella uppdrag, och vi är alltid hjälpsamma. En Bråvikare är alltså en snäll, hjälpsam och golfälskande människa, med andra ord en riktig Bråvikare.

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan ÖgolfBladet VÅREN 2015 Serverat och klart! OBS! Banan Rapport från Göran Vårmöte 25 april Städa grilla mötas ÖgolfBladet innehåller din etikett till bagbrickan GREENERNA Just nu, den 9 mars, har banan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Styrelsen Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Claes Hugemark Vice ordförande Karl-Erik Grund Sekreterare Göran Karlsson Kassör Per-Åke Grunnan Övriga ledamöter

Läs mer

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB Ordförande har ordet Ytterligare ett varv har rullat Säsongen har gått in i slutfasen och det är dags att sätta betyg på upplevelsen av banan i år och den egna golfen

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Våren är här och vår golfbana är i toppskick!

Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Jönåkers GK Nedre Jäder, 610 50 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer

Skillingetrycket november/december 2014

Skillingetrycket november/december 2014 Missa inte årets JULNÖT sidan 13! Innehåll Ordförande har ordet Klubbchefen informerar Nya goflstudion Banan utvecklas Juniorsummering HIOs 2014 Årets JULNÖT Inomhusträning Utnyttjande av starttider Handicaprevision

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk ÅRSJubileum KALLFORSgk en jubileumsskrift för att minnas de 10 FÖRSTA åren En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana...... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. Innehåll

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Gullbringa Golf & Country Club

Gullbringa Golf & Country Club Gullbringa Golf & Country Club Nr 2-2011 BILDANDET AV DRIFTSBOLAG HÖSTMÖTET INFORMATION FRÅN KLUBBCEFEN OCH TRÄNAREN K löver bladet N r2/20 11 Ledare Innehåll Ledaren...... 2 Klubbchefen informerar...3

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Verksamhetsåret 2009...2 Förtroendevalda...2 Bildande av den nya klubben...3 Medlemmar...3 Arbetet i styrelsen...3 Ekonomi...4 Reflektioner från ordförande...4 Kommittéernas

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013

Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Förutsättningar Verksamhetsplan 2013 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 23 april 2013. Till den 1 februari 2013 vill vi gärna ha synpunkter på Förutsättningar

Läs mer

Vision klubbhusområde

Vision klubbhusområde Vision klubbhusområde Jönåkers GK Nedre Jäder, 611 70 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig utgivare: Peter Hallberg

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer