Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2011"

Transkript

1 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2011

2 Innehåll Allmän information inför årsmötet Föredragningslista Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Finansiella rapporter

3 Allmän information inför årsmötet Kallelsen skickas per e-post och brev till dem som saknar e-postadress med ett ex per adress. Vidare annonseras det i NT och Folkbladet. Rösträtt på årsmötet har medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

4 Föredragningslista 2012 års vårmöte 29 mars kl 18:30 i Bråviksskolans Matsal 1. Mötets öppnande. 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret 12. Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta. 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 14. Övriga frågor. 15. Mötets avslutning.

5 Verksamhetsberättelser 2011 Styrelsen Banan Damkommittén Idrottskommittén Marknad Herrkommittén Tävlingskommittén

6 Styrelsen Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten, ett höst och ett vårmöte. Utöver dessa har vi haft ett stort antal ej protokollförda möten med medlemmar, gäster, samarbetspartners och externa entreprenörer. Under året som gått har förbättring och effektivisering av arbetet fortsatt alltid med kundens bästa i centrum. Vi har tillsammans med vår ekonomikonsult Moretime sett över och förbättrat en del av våra rutiner. De åtgärder som genomförts har varit för att öka kontroll, ha lägre kostnader och ett effektivare arbetssätt. Förbättringar i skötsel har också skett för att öka spelbarhet, förbättra banans kvalitet och öka service till medlemmar och gäster med en stark idrottslig profil som förtecken: Personalen har tagit fram en åtgärdsplan med omkring 200 åtgärder, som fotograferats och katalogiserats, som sedan skall göras utöver det dagliga arbetet. Framför allt under höst, vinter och vår. Två städdagar genomfördes under våren där personal och omkring 150 medlemmar gjorde banan vårfin i fint vårväder och vår restaurang bjöd på förtäring under de båda dagarna. Många medlemmar uppskattade att få lära känna våra bankillar och bantjejer. Personalen har genomgått en del av klubbens utvecklingsplan för personalen. Två har gått grundutbildningen för banskötsel, tre har gått vidareutbildning för banskötsel och två har gått vidareutbildning för golfinstruktörer. Vi har även med två man deltagit i föreläsning om modern golfbaneskötsel och miljöpåverkan i Stockholm. Ombyggnad av fd kansliet färdigställdes med ytterligare ett rum och det är nu totalt 5 rum som finns för uthyrning. Vi drabbades av en tragisk händelse då Lars Rathsman hastigt avled under hösten och som följdes av en tung tid för släkt och vänner. Under VW Söderbergs Ladies Masters var banan topptrimmad och fick mycket beröm av spelare ledare och publik. Tyvärr fick vi avbryta tävlingen två gånger, när regnet valde att ösa ner. Men då detta inte var första gången, som vi fick regn under vår stortävling var det snabba åtgärder som räddade spelet, där Camilla Lennarth till sist stod som segrare. Arbetet med en vall mellan fairway på hål 20 och landsvägen har färdigställts och kommer under våren att sås. Sedan kommer snygga outstolpar att visa banans gräns. På hål 19 färdigställdes taket med plåtbeläggning och likaså färdigställdes skyddet för våra golfbilar. Vi har gjort ett jättearbete med terrassen utanför restaurangen. Hela markbeläggningen har lyfts bort och tvättats. Dräneringen har förbättrats och underlaget jämnats ut och markstenen återlagts. Staketet har också nedmonterats, renoverats, nymålats och återuppsatts. Det arbetet har skett med i stort sätt ideella insatser, och väldigt lite material har inköpts, och nästan allt har återanvänts. Det fanns ett akut behov av åtgärd, då rasrisken var överhängande. Den gamla farmartanken som stod vid klubbhusets sida, är också borttagen.

7 Vi har gjort om ett litet hus utanför restaurangen till ny kiosk, och regnskyddet mittemot har gjorts om till ett vindskyddat och mysigt fikaställe med en fin uteplats. Vi har också varit tvungna att komplettera en hel del av restaurangens utrustning, som var utsliten, trasig eller saknades. Hålvärdsgänget lagade även i år samtliga fairways på tävlingsslingan inför Ladies Masters. Många hålvärdar gör ett ovärderligt arbete under säsongen och ser till att hålen bara blir bättre och bättre. Vi har även under 2011 använt en amfibieklippningsmaskin. I år var arbetet mindre omfattande, och vi hann med att snygga upp flera vattenytor. Även detta år hade vi otur med oväder men dessa fick oss också att förbättra banan. Vi hade blixtnedslag i en flaggstång och en brusten dränering i dammen vid rangen. Under dramatiska timmar var greenen på hål åtta hotad av vattenmassor. Snabba insatser fram till småtimmarna räddade dammen och på så sätt även greenen på hål åtta och hindrade andra eventuella skador. Dock förstördes ett tiotal träd nere vid rangedammen. Dessa träd är nu borttagna och dammen är förstärkt. Vi har nu också byggt en extra fördämning till vänster om bron vid hål ett. Vår idrottsverksamhet är mycket bra, och vi har representationslag med grabbar och tjejer i ålder från 10 år och upp till gentlemän som spelar i H75 laget. Vårt elitlag tränade teknik hela vintern på Racketstadion och hade sin fysträning på Actic under samma tid. Träningslägret hade Halmstad som hemort, och vi spelade på Varberg, Söderåsen och Vasatorp. Våra unga grabbar klarade av sitt mål att hålla sig kvar i division 2. Däremot fick tjejerna ta klivet ner och får satsa på en ny era framåt i samma division som grabbarna. Diskussioner förs med HSB och träder in i ett nytt skede under året. Känsligheten i affären gör det inte möjligt att redovisa mer om förhandlingarna, innan de är i ett skede, där offentlighet ej kan skada klubben och medlemmarna skall ta ett beslut. Styrelsen framför sitt tack till alla ideella krafter som gör ett ovärderligt arbete för klubben och till alla ledare som gör att golfverksamheten utvecklas och fungerar till glädje för alla våra medlemmar, samarbetspartners och gäster. Ett tack också till alla anställda och våra arrendatorer för era hängivna insatser. STYRELSEN

8 Golfbaneskötsel 2011 öppnade banan för spel 18 april efter en lång och snörik vinter. Den dagen var det plus 20 grader! Men den 3 maj kom det snö igen.. Innan öppnandet hade vi städdag, där samtlig personal samt 150 medlemmar visade upp stort engagemang. Under två dagar röjdes det snyggt efter den hårda vintern. Dessutom utfördes ett enormt arbete av både personal och frivilliga inför Masters! En väsentlig händelse på banan var den 23 juli, då stora insatser under lördag kväll och natt räddade åttans green från att bli översvämmad. Fördämningen vid första dammen brast som en följd av kraftigt skyfall. Under året togs det jordprover på green 16. Resultatet visade, att vattengenomsläppligheten (perkolationen) var 1 mm i timmen! Med andra ord närmast obefintlig. I översta delen av greenprofilen är det för mycket thatch och fint material som håller kvar vattnet. Som referens valde vi att ta jordprov på en normalgreen, men det visade sig, att den var nästan lika dålig! Ett åtgärdsprogram för problemet är upprättat, så det blir en del extrapyssel med greenerna under Hösten var lång och fuktig, och det dök upp snömögel på några greener och tees men framförallt på fairway. Vi valde att genast köra ut järn och en liten dos svampmedel över angripna ytor, och vi såg snabbt bra resultat!! Järnet ger också gräset en mörkare färg som vi har nytta av på våren, då mörk färg suger åt sig solljuset och förhoppningsvis ger en tidigare tillväxt. Vi tog också bort så mycket löv vi kunde från alla delar av banan. Löven kan också bidra till mögel och svampsjukdomar. Vi luftade även alla fairway och tees, något som vi normalt sett har svårt att hinna med innan vintern kommer. Det mest onödiga vi gjorde var att göra i ordning våra vägar för vinterns skidåkning. Tyvärr uteblev snön. Väl mött till en ny säsong Banpersonalen

9 Damkommittén Damkommittén har bestått av Eva Andersson jr, Åsa Monier, Agneta Antonsson, Kerstin Nilson, Lillemor Neuman, Kristina Rosberg samt Lena Wass. Vi startade säsongen med en kickoff med stort deltagande ca.60 personer. Kommittémedlemmarna informerade om den kommande säsongen. Vi åt en bit mat på vår restaurang och shopen/daily genomförde en uppskattad golfmodevisning. Under säsongen har kommittén anordnat tisdagsgolf över 18 hål dagtid, vid 16 tillfällen. Onsdagsgolf Blomstergolf över 9 hål har genomförts vid 15 tillfällen med målgruppen yrkesaktiva som har svårt att hinna spela dagtid under vardagarna. Tisdagsgolfen har haft något färre deltagare än tidigare år, kanske beroende på tidigarelagd starttid, på onsdagsgolfen däremot har antalet spelare ökat och flera nya har deltagit. Årets hemliga resa gick till Mjölby Gk. Lite lågt deltagande men de som var med hade trevligt och vi klarade oss från åskovädret som var på väg. Golfvärdskapet har fungerat bra. Istället för att få lunchkuponger inbjöds alla som stått golfvärd till en särskild tävling i slutet av säsongen. I årets oldgirlserie placerade Bråviken sig på 5:e plats. Det har varit många som har varit intresserade av att delta. Löpande Eclectic hade 20 deltagare. Kristina Rosberg vann den sammanlagda tävlingen. I birdieträdet satt vid säsongens slut 45 små fåglar fördelade på 18 hål och 19 spelare. Vann gjorde Kristina Rosberg med 8 birdies. Vid höst mötet 29 november avtackades Lena Wass och Kristina Rosberg,som avgår från kommittén. Nya i damkommittén 2012 blir Petra Henriksson, Tina Åstrand och Ellinor Karlsson. För damkommittén Kerstin Nilson

10 Idrottskommittén Under vintern har ett 30-tal av våra elit- och juniorspelare deltagit i teknikträning inomhus på Racketstadion samt fysträning på Actic. Förutom tre teknikpass per vecka och fysträning har även ett antal teoripass genomförts. Den riktiga säsongsstarten var dock lägret i Halmstad, där vi hann med att spela på Söderåsen, Vasatorp och Varberg. Redan i slutet av mars startade utomhusträningen och en dryg månad senare drog den säsongslöpande tisdagstouren igång där närmare 50 spelare mätt krafterna över nio hål varje vecka. Även damerna har haft regelbunden träning som inleddes med regelkurs under ledning av Åsa Monier. Under tävlingssäsongen har våra juniorer deltagit på Skandia Tour på distrikt-, regional- och riksnivå. Förutom det har två spelare, William Monier och Christian Sandberg spelat på Nordea tour. Debuten skedde på Visby GK under tuffast möjliga förhållanden med vindar på 20 m/s. Ovanstående duo kvalade, tillsammans med Christoffer Norén till 2012 års Nordea tour på Ljunghusen under hösten. Alla tre missade cuten men har ändå skaffat sig möjligheter till visst spel på touren. Vi ställde upp med seriens klart yngsta lag både i damernas division 1 och herrarnas division 2. Tjejerna åkte ur sin serie efter de två omgångarna på Eskilstuna GK och Åtvidabergs GK. För killarna gick det bättre, och man höll sig kvar i serien efter spel på Gripsholms GK och Norrköpings GK. Förutom våra elitlag har klubben i seriesammanhang representerats av oldgirls, H35, H45, H55, H65, H70 och H75. Av årets tävlingar var den sjätte upplagan av WV Söderbergs Ladies Masters det i särklass största arrangemanget. Som vanligt kunde klubben visa upp ett mycket bra arrangemang, och även detta år gav organisationen med en stor och vass funktionärsstab eko i golfsverige. Årets tävling vanns av amatören och landslagstjejen Camilla Lennarth. Det mest känslosamma tacktalet hölls av norskan Cecilie Lundgreen som blev bästa proffs. När Lundgreen tog emot prischecken deklarerade hon, att hon såg Bråviken som sin riktiga hemmaklubb. Ett gott betyg av en av tourens veteraner.

11 En annan stor tävling på banan var arrangemanget av Skandia Tour riks, där ca 75 unga elitspelare samlades under tre dagar för 36 håls kval och två dagars matchspel. Vi kunde också glädja oss åt att en hemmaspelare som tog sig vidare till matchspelet. I vanlig ordning har tisdagskvällarna bjudit på en föryngring av området, då knattegolfarna i Golfkul intagit övningsfält och korthålsbana under ledning av klubbens elit- och juniorspelare. Värt att notera är att könsfördelningen är i princip helt jämn hos de 75 unga talangerna, som lekt golf hos oss. Jan Monier Klubbchef

12 Marknad Under det gångna året har stort fokus lagts vid att skapa goda relationer med våra samarbetspartners. Både att förbättra samarbetet med befintliga och att skapa relationer med nya. Bland annat har detta skett genom att bjuda in våra partners till olika typer av aktiviteter. Gentemot greenfeespelare har vi arbetet tillsammans med våra kompisklubbar" Söderköpings GK och Norrköpings GK samt hotell och turistbyrå för att stärka Norrköpings varumärke som golfstad. På banan har vi skapat en välkomnande och tävlingslik atmosfär genom flaggstänger, både som inramning av rangen och som siktmärken på banan. Under mastersveckan hade vi förutom många stortävlingar, en storbildsskärm där våra sponsorer fick möjlighet att synas ännu bättre. Under året har vi etablerat avtal med samarbetspartners som är till gagn för verksamheten och som skapar ömsesidig nytta för båda parter och mervärde för våra partners. Dessutom har flera av våra partners gett medlemmarna rabatter och andra fördelar. Arbetet med syfte att skapa ömsesidiga mervärden och därigenom starkare relationer kommer att fortgå även under kommande år. Fredrik Klintestam Marknadsansvarig

13 Herrkommittén Kommittén har 2011 bestått av Knud Wöhlk (ordf), Anders Andersson (kassör), Gösta Dahllöf (sekr.) och Per Wass (sekreterare efter vårmötet). Sedvanliga vår- och höstmöten har ägt rum på Manheim. Kommittén har därutöver haft ett antal sammanträden under verksamhetsåret. Kommittén organiserar, leder och ansvarar för genomförandet av säsongens spel för Oldboys och veteraner. Vidare arrangerar kommittén puttning på Racketstadion under vinterhalvåret och höjdpunkten var putt - tävlingen mot NGK som tyvärr slutade med förlust även i år. Under den gångna vintern har c:a 30 oldboys lagt ner över 400 arbetstimmar. Fem dagar blev arbetena inställda p.g.a. snö och kyla, vilket inte hänt på länge. Vi har också börjat arbeta med att snygga till "Gubbaro" vid 1:ans tee både ut- och invändigt, samt reparera möbler på terrassen. Utöver detta har kommitténs medlemmar hjälpt till med div. arbetsuppgifter på banan för att förbättra och försköna hela vår anläggning. 18 st. onsdagstävlingar har genomförts spelare har deltagit 1 eller flera gånger och Ryde Fröberg blev årets Gubbgolfare. Vi vill här tacka shopen och speciellt Åsa för all hjälp med bokningar och scorekort m.m. På 2011 års avslutningstävling på Ombergs GK vanns singeltävlingen av Hans Wilhelmsson och scramblen av lag Ulf Svanström/Ingvar Ljung. Tillsammans med damkommittén har vi fortsatt serien Lösa Förbindelser för oldboys och oldgirls med gott deltagande. Denna serie avses fortsätta under Måndagarnas matchspelsmästare heter Göran Knutsson och tourserien på närliggande banor vanns av Ryde Fröberg. Gubbröran 2011 mellan H55 och H65 vanns av de yngre i år med 17-7 Övriga serier redovisades på Oldboys höstmöte 10 nov. I triangeldramat (med SöGK och NgGK) tog vi i år vår 2:a hemmaseger och det är därmed helt jämnt mellan norrköpingsklubbarna med 2 segrar vardera. Hösttouren spelades på Bråviken oktober. Vi hade betydligt färre deltagare i år, troligen beroende på prognos om ruskväder dag 2. Totalt deltog 51 Bråvikenspelare i hela touren. Veterankampen spelades på Katrineholms GK och hemmalaget vann årets tävling. Samarbetet med Lindö Golfklubb har nu avslutats efter att årets utbyte ställts in p.g.a. för få anmälda.

14 Nordea Tour för sveriges damelit, med VW Söderbergs Bil AB som huvudsponsor, genomfördes i början av augusti på ett utmärkt sätt, trots omfattande regn på finaldagen med spelavbrott som följd. Klubben hade som vanligt stor uppbackning av oldgirls och oldboys som funktionärer. Inte undra på att det är den mest populära deltävlingen i damtouren och tävlingen kommer igen För Brå GK Oldboyskommitté / Per Wass

15 Tävling Säsongen 2011 har präglats av aktivt tävlande bland klubbens medlemmar. Särskilt glädjande är att det inte bara är samma människor som dyker upp på varje tävling utan att det är ett stort antal medlemmar som under året har deltagit i tävlingsverksamheten. Som vanligt samlade Resia Rumble ett stort startfält, i år det största någonsin. Detta trots att tävlingen på grund av extremt regnande dagarna innan var tvungen att reduceras till 12 hål efter heroiska insatser av banpersonal och funktionärer. Andra populära tävlingar var niohålstävlingen Vit kväll samt Club and Fork. Den senare samlade 180 deltagare och spelades på korthålsbanan samt röd slinga. Detta ledde i sin tur till, att klubben kunde erbjuda mycket greenfee-spel trots en omfattande klubbtävling. Även 2011 var Bråvikens KM det största i Östergötland. Tävlingen spelades över tre dagar, och såväl stora KM som samtliga åldersklasser avgjordes parallellt. Värt att notera är även att herrarnas KM kom att avgöras delvis på grund av den ovanliga teeplaceringen på det sista hålet, där man slog ut från den plats som normalt används för blå tee. I den avslutande Masters och tävlingsledargolfen prövades för första gången det nya resultatregistreringssystemet golf-ident. Systemet kommer under säsongen 2012 att användas i full skala på försök. För Tävlingskommittén Tomas Lidstedt

16 Verksamhetsplan Vårt mål är att ständigt förbättra oss på alla sätt, som är möjligt med medlemmars och gästers bästa som ledstjärna. Innehåll: Banans skötsel och utveckling Byggnader och vägar Service till medlemmar och gäster Idrott elit och ungdom Idrott för alla åldrar Marknad, samarbetspartner och PR Instruktion Medlemsverksamhet Styrelse En Bråvikare är

17 Banans skötsel och utveckling Allt vårt arbete skall ske i enlighet med vår miljöplan och våra åtgärdsplaner och präglas av säkerhetstänkande för både grupp och individ. Vår åtgärdsplan finns anslagen på vår hemsida. Den åtgärdas och utvecklas ständigt. Vi skall i kronologisk ordning diarieföra vår verksamhet för att bättre kunna få rutiner och ta lärdom av rätt och fel, som vi har gjort. Vår ambition är, att banan skall vara i spelbart skick större delen av året. Detta genom att t ex förbättra dräneringar och på alla sätt göra spelytor jämna, hållbara och öka kvaliten. Större arbeten skall om möjligt ske på tider, då det är så lite spel som möjligt. Våra banor skall ha tydliga och likartade markeringar i enlighet med de normer som finns och vara markerade på ett sätt, så att det stör naturupplevelsen så lite som möjligt. Vår bana skall i alla avseenden hålla en hög nationell tävlingsstandard. Våra greener skall vara snabba, jämna och rättvisa. Banan skall vara en utmaning att spela, men det skall vara lätt att hitta bollar, och man skall kunna spela snabbt och säkert. Våra skogsområden skall gallras och skötas, och målet är att ge banan mer parkkaraktär och lyfta fram vår vackra havsvik tillsammans med de vackra träd som finns i banans närhet. Vi skall alltid jobba med ett aktivt förbättringsarbete, och vi skall vara öppna och lyhörda för idéer, som kan förbättra vår bana. Hålvärdar och onsdagsgruppen är en mycket stor resurs för anläggningen. Byggnader och vägar Våra byggnader och vägar skall ständigt skötas och förbättras. Det skall finnas en åtgärdsplan för våra byggnader och vägar. Alla byggnader skall vara miljöanpassade. Förändringsarbeten ska göras för att modernisera och anpassas till kunders önskemål och även för att underlätta för dem som har särskilda funktionshinder. Så mycket av vårt arbete som möjligt skall ske med klubbens egen personal och frivilliga insatser från klubbens medlemmar.

18 Service och kundmottagande Alla som jobbar på Bråviken, vår anställda personal, våra entreprenörer och de som jobbar ideellt skall alltid bemöta våra gäster och medlemmar med kunnighet, glädje och service som förtecken. Vi skall andas och utstråla golf, Bråviken och serviceglädje. Vi skall vara tillgängliga, när det passar gäster och medlemmar. Vi likställer all vår personal och våra entreprenörer och vi strävar efter att alla genom sin verksamhet skall upprätthålla våra högt ställda krav på service, glädje, vänlighet och kvalitet. Vi skall anpassa vår verksamhet efter våra kunders önskemål och även ha teknisk utrustning, som svarar mot kunders och tidens krav. Idrott - elit och ungdom Vi skall ha en breddverksamhet, där våra förtecken är ungdom, intresse, kamratskap och golf. All verksamhet skall ske i en doping- och drogfri miljö och i kamratskap, med aktivt arbete mot mobbing och i enlighet med idéerna i Friendsprojektet. Vi skall utbilda alla elitspelare i barn- och ungdomsledarkunskap. Vi skall genom bidrag hjälpa ungdomar att få en bra start på sin golfkarriär. Vi skall ha utbyte mellan olika åldersgrupper för att öka gemenskap och stärka klubbkänslan. Vi skall ha årligt återkommande lägerverksamhet. Vi skall delta i seriespel, och alla uttagningar skall ske enligt idrottsliga former.

19 Idrott för alla åldrar Vi skall se till att det finns möjlighet till både golfträning och fysträning med våra samarbetspartners till nytta för våra medlemmar. All verksamhet skall ske i en doping- och drogfri miljö och i kamratskap med aktivt arbete mot mobbning och i enlighet med idéerna i Friendsprojektet. Tränings- och tävlingsverksamhet från ålder 0 år och uppåt skall finnas. Idrottsverksamhet skall finnas i alla åldrar och ske på idrottsliga grunder. Träning med ledare skall ske i gruppformat, där ungdomsdelen bekostas av klubben. Tävlingsverksamhet skall bedrivas och motsvara medlemmars önskemål. Vi har en långsiktig målsättning, att alla våra medlemmar skall ha officiellt handicap och att vi skall försöka sänka klubbens medlemmars snitthandicap fortlöpande. Marknad, samarbetspartner och PR Vi skall marknadsföra oss som en sund och servicevänlig verksamhet. Vårt budskap skall vara tillgänglighet, kvalitet, flexibilitet, service, idrottslig anda, tidsenlighet och golf i bråviksmiljö. Vi skall ha ett aktivt säljarbete, där vi ger våra samarbetspartners god valuta för de insatser de bidrar med. Vi skall jobba för att utveckla ett aktivt nätverk för våra medlemmar, samarbetspartner och deras företag. Hela marknadsarbetet skall vara tydligt, kundrelaterat och lättanpassat. Marknadsutvecklingsgruppen är marknadsarbetets styrgrupp. Samma personer skall vara med i hela kundkontakten för att kunden skall bli så nöjd som möjligt och känna sig igenkänd och vara behandlad som den mycket viktiga person hon eller han är. Vi är oerhört tacksamma mot alla som hjälper föreningen oavsett hur klubben får hjälp.

20 Instruktion Våra instruktörer skall leda utbildningen och vara PGA-medlemmar och skall vara utbildade i PGA of Swedens regi, där de också årligen skall genomgå fortbildning. Våra instruktörer skall också medverka i de kommittéer, där deras expertis är behövlig. Vår anläggning skall uppdateras för att ge instruktörerna möjlighet att utveckla verksamheten för våra medlemmar och gäster. Instruktörerna skall också aktivt arbeta för att locka nya medlemmar till klubben genom bland annat nybörjarverksamhet. Klubbens ledning Årsmötet är klubbens högsta organ och väljer klubbens styrelse. Årsmötet är uppdelat i ett höst- och ett vårmöte. Klubbens styrelse är vald av medlemmarna och skall givetvis ha deras fulla stöd. Klubbchefen är klubbens högste tjänsteman och lyder direkt under styrelsen. Styrelsen skall ha en öppenhet, och arbetet skall ske enligt klubbens stadgar. Styrelsen ser klubbens verksamhet som idrottslig och arbetar för att utveckla klubben idrottsligt. Alla styrelsemedlemmar skall alltid arbeta aktivt för att förbättra klubbens ekonomi och kapacitet. Styrelsen tar gärna emot idéer och råd för att förbättra verksamheten. Styrelsens sammansättning skall motsvara medlemskårens sammansättning gällande intresse, kön och ålder. Alla ledamöter skall ha sina olika ansvarsområden. Klubbledningens arbete sker i drogfri miljö. Klubbchefen är alltid adjungerad till styrelsens möten. Ekonomikonsulten är vid behov adjungerad till styrelsens möten. Vår revisor är inbjuden till styrelsens möten när revisorn så önskar. Valberedningen är inbjuden till styrelsens möten, när välberedningen så önskar. Dokumentation om attestreglemente, ersättningsprinciper och ansvarsfördelning skall finnas upprättade.

21 En Bråvikare är: En Bråvikare skall vara; som medlem, förtroendevald och anställd, en positiv människa. Vi tycker alla om golf och vi är stolta över vår klubb. Vi gillar att serva och bli servade. Vi är öppna och ärliga och berättar allt för att hjälpa varandra och vår klubb. Vi stöder våra entreprenörer, så att deras verksamhet skall kunna utvecklas. Vi tycker om att arbeta, och vi tycker om att ge, och vi behöver även få uppskattning. Vi tycker att det är kul, när det går bra för någon och gläds åt andras framgång. Vi trivs i idrottslig anda och tar avstånd från all form av doping och mobbing. Vi förstår att göra allt för att alla medlemmar, gäster och anställda skall trivas. Våra anställda skall få stöd, förståelse, respekt och själva ge service och hjälp. Våra anställda och entreprenörer skall på ett vänligt och logiskt sätt förklara sina arbetsuppgifter, när tid ges. Vi stöder all golf, elitgolf/ungdomsgolf, pensionärsgolf, golf för funktionshindrade och golf för nybörjare. En Bråvikare har alltid stor förståelse för sina klubbkamrater och särskilt för dem, som hjälper klubbens verksamhet med olika ideella uppdrag, och vi är alltid hjälpsamma. En Bråvikare är alltså en snäll, hjälpsam och golfälskande människa, med andra ord en riktig Bråvikare. Styrelsen Bråvikens Golfklubb

22 Budget 2012 Budget 2012 (Belopp i tkr) INTÄKTER Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2011 Årsavgifter Greenfee Tävlingar/Företagsgolf/ Masters (Nordea Tour) Reklam/Sponsring Idrott Uthyrning Arrenden Bidrag/Cimax Övrigt Summa intäkter KOSTNADER Personalkostnader Drift/Underhåll banan Drift/Underhåll byggnad Maskinkostnader leasing Administration SGF/ÖGF Arrende Tävlingar/Företagsgolf/ Masters (Nordea Tour) Idrott Reklam/Annonser/Sponsorer Försäkringar Övrigt Summa kostnader Avskrivningar Resultat före finansiella poster Ränteintäkter Nedskrivningar Resultat efter finansiella poster

23 Investeringsbudget 2012 INVESTERINGAR st klippare lösen kontrakt Toaletter Sandfickor Beläggn mark inne i kallförråd Vallen - slutfakt st klippare lösen kontrakt Gradenmaskin

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Innehåll Föredragningslista Styrelsen har ordet Förvaltningsberättelser Finansiella rapporter Verksamhetsplan 2012-2013 Allmän information

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Sida 1 av 5 Vänner, Inom kort får vi lägga ännu en framgångsrik säsong bakom oss. Men inte riktigt än, det finns fortfarande mycket

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016

Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Verksamhetsberättelse för Tönnersjö golfklubb 2016 Tönnersjö golfklubb har 491 medlemmar varav 263 greenfee medlemmar, 107 aktiva medlemmar, 82 nybörjarmedlemmar, tillkommer anställda, sekundära medlemmar

Läs mer

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017

Prel. VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2017 KANSLI/SHOP 2017 Jörgen Carlsson som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, greenfeegäster,

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320 1. Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda:

Verksamhetsidé. Värdegrund. Vision. Vi ska erbjuda: Verksamhetsidé Vi ska erbjuda: en golfanläggning med hög kvalitet och hög tillgänglighet en attraktiv golfklubb, i trivsam miljö, för både befintliga och nya medlemmar en social samvaro som bygger på demokrati,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

Höstmöte 29 november Bråvikens Golfklubb

Höstmöte 29 november Bråvikens Golfklubb Höstmöte 29 november Bråvikens Golfklubb Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 4. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge

Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Protokoll fört vid HaningeStrand GK: s 17:e årsmöte måndagen den 21 mars kl 1900 i Quality hotell Winn, Rudsjöterassen 3, Haninge Hans-Ola Jonsson hälsade välkommen och gav en kort tillbakablick över säsongen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla. Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1(5) Tomelilla Golfklubb Höstmöte Tisdagen den 22 november 2016 Kl 1900 i klubbhuset i Tomelilla Närvarande: personer Kenth Bergström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1 1. Fastställande

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1

Huvudstadens GK Protokoll höstmöte Sida 1 Sida 1 Protokoll: HGK årsmöte höst 2014 Plats: Lindö golfanläggning Tidpunkt: 2014-12-08 19.00 21.25 Deltagare: 46 röstberättande medlemmar inklusive styrelsen. Ordförande Stefan Thorberg hälsade alla

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÅRÅRSMÖTE Den 28 juni 2014 kl. 13:00 i klubbhuset på Kronholmen.

ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÅRÅRSMÖTE Den 28 juni 2014 kl. 13:00 i klubbhuset på Kronholmen. ÅRSMÖTESHANDLINGAR VÅRÅRSMÖTE Den 28 juni 2014 kl. 13:00 i klubbhuset på Kronholmen. Förord Jag har nu varit ordförande i två år och när jag läser igenom vad jag skrev inför årsmötet förra året så inser

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

Tack för all hjälp under årets två första städdagar!

Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Under lördagen och söndagen hade vi årets första städdagar. Det var 228 medlemmar här de båda dagarna, de flesta var här under lördagen då strax över

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2015-02-18 0.1 Styrelsemöte 15:03 Datum 2015-02-18 18.00-19.00 Plats Office, Kyrkogatan Närvarande Bengt Keisu Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Conny Fredriksson

Läs mer

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

3 BESLUTANDE ORGAN Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. STADGAR för Showdansföreningen FLEX, som är en ideell förening, stiftad i januari 2002 och med hemort i Vallentuna kommun. Stadgarna antagna av årsmötet den 7 december 2001 och fastställda av årsmötet

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Verksamhetsplan UEK 2014-2016

Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Verksamhetsplan UEK 2014-2016 Detta dokument innefattar Växjö Golfklubbs Ungdoms och Elitkommités verksamhetsplan. Den täcker tre år framöver. Det ska användas som ett arbetsdokument med en tydling inriktning

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda

Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Kallelse till Vårmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 27:e mars 2017 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap)

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap) Juniorgolf 2018 Hammarö GK Golf ska vara kul för alla. Det finns de som vill spela golf bara för att det är så himla kul och det finns de som drömmer om att bli lika bra som Jonas Blixt eller Anna Nordqvist.

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer:

ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR. 9 december 2012 kl på Åsundsholm. Organisationsnummer: ÅSUNDSHOLM Golf & Country Club HÖSTÅRSMÖTESHANDLINGAR 9 december 2012 kl.16.00 på Åsundsholm Organisationsnummer: 866001-3452 1 Datum: Söndagen den 9 december 2012 Tid: Kl 16:00 Plats: Åsundsholm Kallelse

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Bodens Golfklubb Verksamhetsplan

Bodens Golfklubb Verksamhetsplan Bodens Golfklubb Verksamhetsplan 2016-2017 BdGK Verksamhetsplan 2016-2017 1(11) Bodens Golfklubb Verksamhetsidé Bodens Golfklubb skall bedriva verksamheten, så att den utvecklar både medlemmarna och banan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret Årsredovisning för Sölvesborgs golfklubb 836200-8867 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse Styrelsen 2013 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ture Svensson ordförande, Gunnar Lundahl vice ordförande,

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2017

Verksamhetsplan 2016-2017 Sida 1 av 7 Verksamhetsplan 2016-2017 Nynäshamns GK är en klubb med trevlig atmosfär och med en bana som rekommenderas av alla. Idrott och Tävling Vi vill arbeta så att alla som så önskar, oavsett etnisk

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2016 Styrelsen har i samarbete med Idrottslyftet under 2014 utarbetat en verksamhetsplan för juniorverksamheten. Denna och den under hösten 2014 genomförda enkäten är utgångspunkten för

Läs mer

Styrelsen för. får härmed avge. årsredovisning och koncernredovisning

Styrelsen för. får härmed avge. årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen för Motala Golfklubb, org. nr 824000-1076 får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Motala Golfklubb

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd Värdegrund Våra

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015

Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK, verksamhetsplan 2015 Bryngfjordens GK samarbetar på olika vis med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 29 mars 2015 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Klubbhuset Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Ossian Nilsson Eva Thörngren

Läs mer

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB

STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB STADGAR FÖR LAMCO NIMBA BUCHANAN GOLF CLUB I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål 2 Beslutande organ 3 Verksamhet 4 Tävlingsform 5 Arrangemanget Liberian Open 6 Vandringspris

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

HÖSTMÖTE Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE Gävle Golfklubb Vi börjar med prisutdelningar KM och vandringspris. HÖSTMÖTE Gävle Golfklubb 23 november 2016 Bo Lindesalen Konserthuset klockan 19:00 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd för

Läs mer

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016 Sammanfattande rapport Skellefteå Golfklubb September 2016 Information om undersökningen Antal svar 238 Svarsfrekvens 34% Insamlingsperioden September 2016 Ambassadörspoäng 59 Utveckling - Jämförelse 49

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 21 mars 2013, kl 19.00 Klädsel: Vanliga kläder, ej Gi Alla medlemmar och målsmän till medlemmar under

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare

God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare God Jul och Gott Nytt År Önskar Vi alla Bråvikare Månadsbrev november- januari 2013/2014 för Bråvikens GK Nu börjar det lacka mot jul och vår bana har gått i vinteride. Nästa månadsbrev kommer i februari

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer