PRELIMINÄR DAGORDNING , kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRELIMINÄR DAGORDNING 2010-01-12, kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod 4320"

Transkript

1 PRELIMINÄR DAGORDNING , kl. 18:30 21:30, Kyrkogatan 17, portkod Mötets öppnande 2. Föregående mötes protokoll (bilaga) 3. Förslag till ansvarsfördelning (bilaga) 4. Hur får styrelsen reda på vad medlemmarna förväntar sig av klubb och anläggning? 5. SWOT-analys (2009 som bilaga) 6. Vårmötesplanering 7. Övriga frågor VÄLKOMNA O. Anders Bodén Ordförande

2 Styrelsemöte 11 den 10 november 2009 Närvarande: Frånvarande: Anders Bodén, Dan Brissman, Lennart Alvarsson, Veronica Alvarsson, Marie Bodén, Kjell Langmo, Bibbi Persson. Kalle El Anmari, P-G Peterson, Rolf Sjöstrand. 71 Mötet öppnas. Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet. 72 Föregående mötes protokoll. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. Några punkter till dagens agenda tillkom: Kjell vill tala om olika ligors arbete i GIT och ta upp frågan om teetavlornas placering. Anders ska också rapportera från styrelseseminariet. 73 Rapporter a. Damkommittén. b. Juniorkommittén. Anders har redan fått JK:s årsberättelse. c. Tävlingskommittén. d. Elitkommittén. e. Seriespel & webbsida. f. Ekonomi. På torsdag kväll ska Dan, Anders och PG ha en genomgång av ekonomin. g. Miljö. h. Regel och Handicap.

3 i. Sponsorsverksamheten. 74 Genomgång av nya hemsidan. Kjell visade hur man ska arbeta i nya hemsidan. 75 Vilka åker till ERFA-träffen? Marie, Anders, Veronica och Lennart åker. Beslutas att tävlingskommittén ska ta med sig att Hofgård avstår från att arrangera H45 nästa år, men att vi gärna tar något annat serispel och exempelvis HP/HN golfens kval eller final. Himledalskannan kan komma att behöva flyttas jämfört med tidigare år. 76 Vilka åker till HGDF? Anders Bodén 77 Övrigt. Kjell vill att ligornas speltider ska in i GITs tävlingskalender så att de syns för eventuella greenfeegäster. Eftersom ligorna är slutna sällskap anser styrelsen att de inte ska in i GIT. Några sponsorer har anmärkt på att teeskyltarna står felvända och dessutom snett. Om det inte förbättras överväger man att inte fortsätta sponsra. Frågan ska lämnas över till PG. Det har kommit en inbjudan från Vattenfall till en sponsorstagarträff. Eftersom träffen är redan på onsdag är det kort om tid för anmälan. Kjell och Anders åker på träffen Anders föreslår att klubben fortsättningsvis använder c/o adresser för fakturor och annan information till klubben då posten lätt fastnar på i Rolfstorp på klubben. 78 Mötet avslutas. Anders Bodén, ordförande Bibbi Persson, sekreterare

4 ANSVARSFÖRDELNING FÖRSLAG O. Anders Bodén Ordförande Ordförande Regel & Handikapp Ordförande Bankommitté Bibbi Persson Sekreterare Owe Lundström Kassör Miljöansvarig Medlem Bankommittén Veronika Alvarsson Ordförande damkommittén Rolf Sjöstrand Elitsektionen, ledamot sportkommittén Peter Bodén Juniorsektionen, ledamot sportkommittén Kjell Langmo Seriespel åldersklass, ledamot sportkommittén Webmaster Marie Bodén Ordförande tävlingskommittén PG Peterson Ledamot bankommittén Kalle El Anmari Ledamot Sportkommittén Ledamot Regel- & handikapkommittén Regel & Handikappkommitté O. Anders Bodén, ordf. Reine Antonér Roger Wallfors Kalle El Anmari Sportkommitté Ansvarsområde: Samordna insatser för elit-, junior- och seniorspelare som visar en önskan att förkovra sig i golfspelet Peter Bodén Rols Sjöstrand Kjell Langmo Kalle ElAnmari Ytterligare? Vem skall vara ordförande? Bankommitté O. Anders Bodén, ordförande PG Peterson Owe Lundström

5 Hur får styrelsen reda på vad medlemmarna förväntar sig av klubb och anläggning? Kan vi exempelvis utarbeta och via webben skicka ut många korta enkäter inom väl avgränsade områden? Skall vi ringa runt och fråga? Andra förslag. Som jag ser det vore det intressant att få en klarare uppfattning om vad medlemmarna anser vara viktigt att åtgärda, underhålla eller på annat sätt förändra verksamheten på anläggning och i klubben: Klubben: Information om klubbens verksamhet som styrelseprotokoll, protokoll från vår- och höstmöten, planerade och genomförda utbildningar, planerade och genomförda tävlingar, gällande lokala regler Tävlingsverksamheten, tävlingsformer, frekvens, förläggning under säsong, viljan/förmågan att ställa upp som tävlingsfunktionär Utbildningsverksamhet som regelkurser, kurser för tävlingsfunktionärer, utbud och typer av golfträning för klubbens tränare Anläggningen: Sortiment och prisläge för cafeterian Ordning och städning i allmänna utrymmen som entréer, cafeteria, toaletter och omklädningsrum Tillgång till handdukar i omklädningsrummen Skyltnings ute på banan, placering och ordning Vresrosor och ginstbuskar En tanke skulle kunna vara att vi ex.vis varannan vecka lade ut ett frågebatteri som ställde frågor inom ngt av områdena. Vi bör starta detta ganska snart för att ha en grund att stå på inför denna säsong. Tänk vidare och kom förberedd till styrelsemötet med synpunkter på tänkt upplägg och vilka områden vi vill söka aktivt stöd från medlemmarna! O. Anders Bodén ordförande

6 SWOT-analys 2009 Styrkor Svagheter Bana i utmärkt skick Banan teknisk och utmanande Banpersonalen välutbildad Miljöprofil Tidsbokning helger + vardagar under högsäsong Mottagandet av nya medlemmar otydligt Få tävlingsintresserade damer Få utbildade tävlingsfunktionärer Hot Möjligheter Vikande medlemsantal Tendens till vikande antal nya medlemmar Tendens till vikande antal gamla medlemmar Vikande antal greenfee-gäster Ökat medlemsengagemang Faddersystem för nybörjare och nya medlemmar Kontakten klubb banägare pro restaurang Utbilda fler tävlingsfunktionärer Utveckla knatte-juniorverksamheten Utveckla elitverksamheten Städdagar Aktivera ligorna

7 Vårmötesplanering Vårmötet skall bl.a. avhandla resultat- och balansräkning (Dan Brissman fixar det liksom) revisorsrapport och frågan om ansvarsfrihet. Avtackningen av Lennart, Roger och Dan skall givetvis också ske, liksom den gemensamma middagen för avgående och pågående styrelse på kvällen efter. I övrigt se nedan på stadgeenlig vårmötesdagordning: Hur får styrelsen reda på vad medlemmarna förväntar sig av klubb och anläggning?

8 Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 7. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12. Övriga frågor (information och diskussion). 13. Vårmötets avslutande Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet Sidan 8 av 8

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS

Dagordning. KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 PLATSANNONS KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I VARBERGS GOLFKLUBB Plats Peder Skrivares Aula den 26 mars klockan 19.00 Dagordning 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande

Läs mer

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 UGK hade vid årsskiftet 2008/2009 brist på likvida medel och betydande förfallna

Läs mer

Nr 4 2008. Återväxten är tryggad för Ronny Ramberg

Nr 4 2008. Återväxten är tryggad för Ronny Ramberg Nr 4 2008 Återväxten är tryggad för Ronny Ramberg Ordföranden har ordet. Golfsäsongen är nu för dom flesta av oss slut men det har, som jag ser det, varit en fin säsong trots torka och regn. Vi har besökts

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan ÖgolfBladet VÅREN 2015 Serverat och klart! OBS! Banan Rapport från Göran Vårmöte 25 april Städa grilla mötas ÖgolfBladet innehåller din etikett till bagbrickan GREENERNA Just nu, den 9 mars, har banan

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

ULRICEHAMNS GOLFKLUBB

ULRICEHAMNS GOLFKLUBB K L U B B T I D N I N G Ulricehamns Golfklubb F Ö R ULRICEHAMNS GOLFKLUBB Nr 1 2005 Golf på hög nivå Årsmöte Tisdag 22 mars 19:00 på Tingsholm Städdagar 9 och 16 April 09:00 13:00 om vädret tillåter Gudruns

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2014-11-24 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Årsmöte för Norra Stockholm Endurance.

Årsmöte för Norra Stockholm Endurance. Årsmöte för Norra Stockholm Endurance. Tid: 16 :e mars, 2014; klockan 10.00 Plats: I Roslagens Jiu Jitsuklubbs träningslokal (hemma hos Sussie och Erik Lorinder), Generalsvägen 19, Österskär. 1. Mötets

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

Vårmöte. Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: TeeTime Nr 1 2009 Vårmöte Välkommen till Stallet torsdag 26 mars 2008 kl 19.00. Vid vårårsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras: 01. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare,

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3

Linköpings Binh Dinh Klubb 2015-03-24. Årsmöte 2015. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 Årsmöte 2015 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2014... 3 Resultat- och balansräkning 2014... 4 Revisorernas berättelse... 6 Verksamhetsplan... 8 Budget 2015... 8 Dessa handlingar är under

Läs mer