unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna!"

Transkript

1 Vänd för unga! FaR-manual för vuxna FaR-manual för unga Vänd för vuxna! U-1

2 Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet, samt fysisk aktivitet/träning. På mittuppslaget kan du se flödesschemat för FaR-processen inom HSN 5. FaR kan förskrivas till de barn och ungdomar som inte är aktiva i nivå med grundläggande rekommendationer för fysisk aktivitet (se nedan) och som utvecklat eller tillhör riskgrupp för att att utveckla ohälsa till följd av en inaktiv livsstil. Exempel på ohälsa kan vara: Övervikt och fetma* ISO BMI över 25 Smärta från rörelseapparaten T.ex. huvudvärk, ryggvärk Kronisk sjukdom T.ex. juvenil reumatoid artrit, astma, cancer Psykisk ohälsa T.ex. nedstämdhet, oro Motoriska svårigheter * Vid fetma ska remiss skrivas till Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Se Beslutstöd för handlingsprogram mot övervikt och fetma inom Västra Götalandsregionen. Att förskriva FaR Tänk på att barn inte är små vuxna. Deras levnadsvanor styrs i stor utsträckning av föräldrarnas och familjens vanor. Arbetet med FaR för barn och ungdomar bör därför alltid vara familjecentrerat. För de yngre barnen används Min Plan istället för den vanliga receptblanketten, se sida U:4. Ta en aktivitetsanamnes I samtalet med barn och förälder kartläggs den nuvarande fysiska aktivitetsnivån. Ställ öppna frågor och utforska även tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet. Använd dig gärna av FaR för ungas arbetsmaterial, se sida U:4. Ta utgångsvärden Ta gärna utgångsvärden, t.ex. räkna ut BMI eller använd ett självskattningsformulär. Sätt ett mål Formulera tillsammans med barnet och förälder en målsättning som är konkret och möjlig att uppnå. Det övergripande målet är alltid att öka aktivitetsnivån att röra på sig mer. Har barnet egna, realistiska mål eller behöver förstå varför hon/han fått ett FaR kan det också skrivas in. Exempel på mål: röra på mig mer, springa lilla Göteborgsvarvet, orka hänga med kompisar på parkour, minska huvudvärken, sova bättre. Recept Uppföljning FaR som metod FYSS och andra rekommendationer Patientcentrerad samtalsteknik Samverkan med aktivitetsarrangörer Det övergripande målet är alltid att öka aktivitetsnivån att röra på sig mer. Målsättningen är viktig för god följsamhet av ordinationen. Exempel på målsättning kan vara: att behålla eller minska vikt vid övervikt/fetma, att förbättra blodsockernivån vid diabetes typ 2, att få mer energi och ökat välmående vid depressionstillstånd. Sätt ett mål Formulera tillsammans med patienten en målsättning som är konkret och möjlig att uppnå. Exempel på frågor kan vara: Vad skulle du kunna börja med/göra mer av? Vad är du intresserad av? Vad blir ditt nästa steg? Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man ökar mängden fysisk aktivitet utöver folkhälsorekommendationen. Detta kan ske genom att öka intensiteten eller antal minuter per vecka, eller bådadera. Haskell et al Tänk på att... Personer över 65 år bör även utföra muskeltöjningar av stora muskelgrupper 2 gånger/vecka samt träna balans. Utöver detta rekommenderas styrketräning 2 gånger/ vecka. En kombination av dessa (minsta sammanhängande aktivitetstid skall vara 10 min). Eller Kraftigt ansträngande fysisk aktivitet i 20 min, 3 dagar/vecka (minsta sammanhängande aktivitetstid skall vara 10 min) Eller Måttligt ansträngande fysisk aktivitet i 30 min, 5 dagar/vecka (minsta sammanhängande aktivitetstid skall vara 10 min) Folkhälsorekommendationen V:2 Grundläggande rekommendationer för fysisk aktivitet hos barn och unga 1 2 timmar mångsidig fysisk aktivitet varje dag som inkluderar både måttlig och hård aktivitet. Aktiviteten kan delas upp i flera pass under dagen. Stillasittande tid framför skärm bör begränsas till 2 timmar. Källa: Rekommendation om fysisk aktivitet för skolbarn, Finland 2008 Samverkan med aktivitetsarrangörer Patientcentrerad samtalsteknik FYSS och andra rekommendationer FaR som metod Uppföljning Recept Ta utgångsvärden Ta aktuella utgångsvärden, t.ex. BMI, midjemått, blodvärden, spirometri, smärtskattning, fysisk aktivitetsnivå och stillasittande. Komplettera gärna med fysiska funktions- och konditionstester samt beteendemedicinska utvärderingsinstrument. Ta en aktivitetsanamnes Utforska nuvarande fysisk aktivitetsnivå genom att ställa öppna frågor. Spegla och sammanfatta svaren. Använd dig gärna av MI-metodiken (se lathund för MI). Exempel på frågor kan vara: Vad har du gjort tidigare? Vad gör du redan? Hur ofta? Hur länge? Hur hårt? Att förskriva FaR På mittuppslaget kan du se flödesschemat för FaR-processen inom HSN 5. Du kan läsa mer om FaR generellt på och på FaR används som komplement till, eller ersättning för, läkemedel i såväl förebyggande som behandlande syfte. FaR skall ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet. Ökad fysisk aktivitet ger positiva hälsoeffekter vid bl.a. övervikt/fetma, hypertoni, hyperlipidemi, diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar, osteoporos, KOL/astma och psykisk ohälsa. Vem skall ha FaR? U:2

3 Regional medicinsk riktlinje Fysisk aktivitet vuxna V:3 Borg-RPE Skalan 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt Lätt Något ansträngande Ansträngande Mycket ansträngande Extremt ansträngande 20 Maximal ansträngning Den subjektiva aspekten betonas men måtten korrelerar starkt med både arbetsintensitet och pulsfrekvens under ett aerobt arbete. Instruera patienten att under sin fysiska aktivitet uppnå en ansträngningsgrad som ligger mellan 11 och 15 på Borg-RPE Skalan. Du kan läsa mer om skalan i FYSS. Vad är Borg-RPE Skalan? Skalan är ett instrument där patienten skattar sin egen känsla av ansträngning. Detta är ett utmärkt komplement till fysikaliska och fysiologiska mått som promenadhastighet respektive pulsfrekvens. Stillasittande Vardagsaktivitet Fysisk aktivitet Låt patientens intressen styra valet av aktivitet! Få tips i Aktivitetskatalogen som du hittar på Patienten kan läsa den på och Använd Borg-RPE Skalan där patienten skattar sin egen ansträngningsgrad. Skalan finns i patientens Aktivitetsdagbok. Vid dosering utgå från FYSS, REK-listan och Folkhälsorekommendationen, men tänk på att dosera utifrån patientens funktionsförmåga. Bestäm i samråd med patienten frekvens, duration och intensitet. Undvik misslyckande för patienten genom att öka dosen successivt. Ordinera fysisk aktivitet / träning Ordinera en eller flera typer av egen eller organiserad aktivitet eller träning. Diagnosanpassa vid behov. Öka mängden vardagsaktivitet T.ex. genom att ta trappan istället för hissen, stiga av en hållplats tidigare, gå eller cykla till och från jobbet, leka aktivt med barnen. Ordinera aktivitet / träning Minska mängden stillasittande T.ex. genom att använda höj- och sänkbart skrivbord, gärna resa sig upp varje halvtimme, stå upp vid telefonsamtal. Ordinera aktivitet / träning Minska mängden stillasittande T.ex. genom att reglera skärmtid, välja aktiva tv- spel där man rör sig framför tv:n, stå upp vid telefonsamtal. Öka mängden vardagsaktivitet T.ex. genom att gå eller cykla till och från skolan, ta trappan istället för hissen. Ordinera fysisk aktivitet / träning Ordinera en eller flera typer av egen eller organiserad aktivitet eller träning. Kom ihåg att utgå från patienten låt intresse och önskemål styra val av aktivitet! Aktivitetskatalogen för unga är ett bra hjälpmedel. Där finns förslag på aktiviteter som kan utövas i grupp, i föreningar, på egen hand, ute eller inne samt tips på utflyktsmål. Katalogen finns tillgänglig på Patienten kan läsa den på och Vid ordination ska du utgå från de grundläggande rekommendationerna för fysisk aktivitet för barn och ungdomar (se längst ned sida U:2) men anpassa rekommendationen utifrån barnets individuella förutsättningar. Bestäm tillsammans hur ofta och hur länge per gång. Undvik misslyckanden för barnet genom att inte göra för stora förändringar på samma gång. Det kan också vara viktigt att involvera hela familjen, t.ex. genom en gemensam utflykt varje helg, eller att träna tillsammans. Egen aktivitet Organiserad aktivitet Vardagsaktivitet Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert! pippi långstrump Stillasittande U:3

4 V:4 Skriv receptet 4 6 år Till de yngsta barnen används Min Plan (se nedan). Kom tillsammans med barn och förälder överens om ett eller flera förändringsområden. Arbetet riktas mot föräldrarna; fokus ligger på att stärka deras motivation och höja deras kunskapsnivå så att de kan skapa förutsättningar för ett mer aktivt liv för hela familjen år Använd Receptblanketten (se sida V:4) eller Min Plan. Receptet eller planen lämnas till förälder. Om förälder inte finns med vid mötet skall de informeras via telefon eller genom att föräldrainformation skickas hem. Även här är förhållningssättet familjecentrerat, men med stigande ålder ökar fokus på individen år Använd Receptblanketten (samma tillvägagångssätt som för vuxna, se sida V:2 4). Receptet lämnas till ungdomen eller föräldern. Om förälder inte finns med vid mötet bör de informeras via telefon eller genom att föräldrainformation skickas hem. Min Plan används istället för Receptblanketten för de yngsta barnen. U:4 Min plan Namn: Personnr: Förskola/Skola Fritid Matvanor ANNAT Går eller cyklar till skola eller förskola Rör på sig på rasterna Är med på gympan Blir svettig och andfådd på gympan Går eller cyklar till kompisar Deltar i någon regelbunden aktivitet Gemensam aktivitet med vuxen / familj Leker utomhus på helgen Stillasittande tid framför skärm max 2 timmar per dag Äter frukost, lunch och middag varje dag Godis / glass / söt dryck / snacks m.m. 2 ggr i veckan och på kalas Äter fisk 2-3 gånger i veckan Äter ca g frukt och grönt varje dag Väljer i första hand fullkorn för bröd, flingor och gryn Datum Enhet Vårdgivare Uppföljning datum Via Återbesök Telefon Kontakta gärna FaR-center! Vi kan hjälpa dig att skapa en mer aktiv vardag för ditt barn och hela familjen! Ring eller SMS:a Gör jag redan Vill jag förändra Boka tid för uppföljning Ordinationen skall följas upp. Uppföljning, som alltid skall vara individuellt anpassad, kan ofta öka följsamheten till ordinationen. Vid uppföljningen bedöms om förnyat FaR behövs, om ytterligare motiverande samtal krävs, eller om det finns behov av utökat stöd på FaR-center. Uppföljningen kan kompletteras med telefoneller brevkontakt. Registrera åtgärden Följ lokala rutiner för journalföring och dokumentation. Använd följande KVÅ-koder. DV 200 Förskrivet FaR DV 131 Enkla råd om fysisk aktivitet DV 132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet DV 133 Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet. Vid uppföljning av FaR använd DV 131, 132 eller 133 och om nytt FaR förskrivs även DV 200. Min Dag MORGON FÖRSKOLA / SKOLA RÖRELSE Min Dag är ett hjälpmedel för att kartlägga rörelse- och matvanor under en vanlig dag. UTE INNE Min Aktivitet SJÄLV FLER Utomhus Boll, Klot & Kula MAT Dans & Yoga? Kamp & Självförsvar Min Aktivitet är ett hjälpmedel i samtalet med barn och förälder, för att hitta en lämplig aktivitet. FRITID Gym & Gympa Vatten KVÄLL TID PLATS PRIS NIVÅ 3 Patienter med ohälsa som kräver sjukvård/rehabilitering. Minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet kan alltid ordineras. Kan på sikt vara aktuella för FaR-center. NIVÅ 2 Patienter som behöver mer stöd för att komma i gång. T.ex. på grund av dåliga erfarenheter av träning, ovana att röra sig, låg tilltro till den egna förmågan. Kan vara aktuella för FaR-center. NIVÅ 1 Patienter med goda förutsättningar. De är lätta att motivera och kan direkt hänvisas till egen aktivitet eller föreningsaktivitet/motionsanläggning. Beroende på vilka förutsättningar patienten har för fysisk aktivitet finns olika behov av stöd. Förutsättningar för att komma i gång med fysisk aktivitet Den här manualen är framtagen utifrån Regional medicinsk riktlinje Fysisk aktivitet vuxna, utgiven av Läkemedelskommittens terapigrupp för fysisk aktivitet. Vid frågor kontakta FaR-samordnaren på din enhet eller FaR-teamet HSN5, Registrera åtgärden Följ lokala rutiner för journalföring och dokumentation. Använd följande KVÅ-koder. DV 200 Förskrivet FaR DV 131 Enkla råd om fysisk aktivitet DV 132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet DV 133 Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet. Vid uppföljning av FaR använd DV 131, 132 eller 133 och om nytt FaR förskrivs även DV 200 Vid uppföljningen bedöms behovet av förnyat FaR, ytterligare motiverande samtal och eventuellt behov av utökat stöd på FaR-center. Uppföljningen kan kompletteras med telefon- eller brevkontakt. Ta vid behov nya prover, gör nya mätningar och ändra doseringen av fysisk aktivitet. Boka tid för uppföljning Ordinationen skall följas upp och uppföljningen skall vara individuellt anpassad. Detta är av stor vikt för att öka patientens motivation och ger en ökad möjlighet till beteendeförändring. Telefon Ordinatör / Enhet Personnr Datum Skriv receptet Skriv så att det blir tydligt för patienten vad ni har kommit överens om. Lämna Recept, Patientinformation, Aktivitetsdagbok och eventuellt Diagnosblad. Adress Namn Ordinatörs underskrift Annan vårdgivare: Telefon eller brev. Datum: Återbesök. Datum: Uppföljning Dosering: Antal tillfällen per vecka:... Antal minuter per tillfälle:... Kondition Styrka Rörlighet/Smidighet Ansträngningsgrad: Låg Måttlig Hög Balans Övrigt:... Värde enligt BORG Ansträngningsskala:... Aktivitet: Fysisk aktivitet / träning Undvik eller var försiktig med: Dosering: Antal tillfällen per vecka:... Antal minuter per tillfälle:... Kondition Styrka Rörlighet/Smidighet Ansträngningsgrad: Låg Måttlig Hög Balans Övrigt:... Värde enligt BORG Ansträngningsskala:... FaR fysisk aktivitet på recept 2 1 Undvik eller var försiktig med: Aktivitet: Fysisk aktivitet / träning Öka vardagsaktivitet: Minska stillasittande: I vardagen Målsättning Recept fysisk aktivitet

5 V:5 Allt material finns att ladda ned på FaR-center ett förstärkt stöd Barn och ungdomar som är i behov av extra stöd för att öka sin aktivitetsnivå kan hänvisas till FaR-center. På FaR-center erbjuds t.ex.: Individuellt stöd av FaR-sjukgymnast Individuellt stöd av FaR-dietist Guidning till lämplig fysisk aktivitet Gruppaktiviteter för olika åldrar Föreläsningar till föräldrar Introduktion till gymträning Kontakt för vårdtagare Vårdtagare som har frågor om FaRcenter eller vill boka tid hos en av våra FaR-sjukgymnaster är välkomna att ringa Se aktuella telefontider i Aktivitetskatalogen. Kontakt för vårdgivare Vårdgivare som har frågor om FaRcenters verksamhet är välkomna att kontakta FaR-center-samordnare Camilla Bylin Ottehall, , Du kan läsa mer om FaR-center i Aktivitetskatalogen och i patientfoldern om FaR-center. Patienten behöver ha med sitt FaR när han/hon kommer till det första samtalet. Här finns FaR-center FaR-center finns på Slottsskogsvallens och Ruddalens idrottscentrum samt Askims sim och sporthall. På FaR-center finns FaR-sjukgymnaster och FaRledare. På FaR-center görs inga specifika undersökningar eller behandlingar. Eventuella skadeoch sjukdomstillstånd bör vara utredda inom sjukvården innan kontakt med FaR-sjukgymnast. De individuella samtalen är alltid kostnadsfria, liksom en del av aktiviteterna. Det finns även rabatterade kort att köpa på motionsanläggningarna, se Aktiviteter och kostnader Patienten erbjuds prova-på-aktiviteter, anpassad träning på olika nivåer, inspirationsföreläsningar och stöd kring sin träning. På FaR-center arbetar personalen med ett hälsofrämjande förhållningssätt där patientens samlade förutsättningar för att komma i gång med sin fysiska aktivitet tas med i processen. Hänsyn tas till såväl medicinska som beteendemässiga och sociala aspekter. På FaR-center får patienten en uppföljning av samtalet han/hon haft med sin vårdgivare och personlig rådgivning. Uppföljningsansvaret av patientens FaR ligger alltid hos förskrivaren. Tillsammans med patienten tas en plan fram för ökad fysisk aktivitet och i samråd försöker man hitta en aktivitet på rätt nivå. Målet är att stötta patienten till ett fortsatt rörligt liv på egen hand. FaR-center finns till för patienter som behöver extra stöttning för att komma i gång med en aktivare livsstil. På FaR-center får patienten en uppföljning av samtalet han/hon haft med sin vårdgivare och personlig rådgivning. Uppföljningsansvaret av patientens FaR/Min Plan ligger alltid hos förskrivaren. Tillsammans med patienten tas en plan fram för ökad fysisk aktivitet och i samråd försöker man hitta en aktivitet på rätt nivå. Målet är att stötta patienten till ett fortsatt rörligt liv på egen hand. De individuella samtalen är alltid kostnadsfria, liksom en del av aktiviteterna. Det finns även rabatterade kort att köpa på motionsanläggningarna, se På FaR-center görs inga specifika undersökningar eller behandlingar. Eventuella skade- och sjukdomstillstånd bör vara utredda inom sjukvården innan kontakt med FaR-sjukgymnast. FaR-center för unga finns på Slottsskogsvallens- och Ruddalens idrottscentrum. Du kan läsa mer om FaR-center i Aktivitetskatalogen och i patientfoldern för FaR-center. Kontakt för vårdtagare Vårdtagare som har frågor om FaRcenter eller vill boka tid hos en av våra FaR-sjukgymnaster är välkomna att ringa Se Aktivitetskatalogen för aktuella telefontider. Kontakt för vårdgivare Vårdgivare som har frågor om FaRcenters verksamhet är välkomna att kontakta sin FaR-samordnare eller någon av oss i FaR-teamet: Anna Orwallius, FaR-center-samordnare , Åse Bergdahl, processledare FaR för unga , FaR-center ett förstärkt stöd Allt material finns att ladda ned på U:5

6 FaR-processen FaR-processen HSN 5 HSN5 fortsatt egen Fysisk aktivitet far-ordination Rehab eller medicinsk behandling uppföljning motiverande samtal FaR-Center förstärkt stöd fysisk aktivitet

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID 1. Inledning 3 2. Idrottsrörelsens roll i FaR 4 3. Hälso- och sjukvårdens roll i FaR 5 4. Målgrupp

Läs mer

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården

Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Varför r skall vi arbeta med fysisk aktivitet/ FaR och andra levnadsvanor? Fysisk aktivitet på Recept som behandlingsmetod inom hälso- och sjukvården Stefan Lundqvist Leg sjukgymnast Medicinska, hälsoskäl

Läs mer

Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept

Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept Information till dig som skriver Fysisk aktivitet på Recept Bakgrund Det moderna samhället ställer allt mindre krav på fysisk ansträngning i de dagliga aktiviteterna såväl i arbetslivet som genom ett stort

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

Äta, röra sig och må bra. handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet

Äta, röra sig och må bra. handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet Äta, röra sig och må bra handledning för personal i gruppbostad & daglig verksamhet Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin tillhör Stockholms läns landsting, och har ett nära samarbete med Karolinska

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR

MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR MOTIVERANDE SAMTAL MED UNGDOMAR Stöd vid rådgivning om levnadsvanor Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:14 På uppdrag av Stockholms läns landsting På uppdrag av Stockholms läns landsting 1 Motiverande

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård

Att leva med smärta. The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering. Tips och råd om egenvård Att leva med smärta The Pain Toolkit En verktygslåda för smärthantering Tips och råd om egenvård Att leva med smärta...är en resurs för alla som lever med kronisk smärta. Kronisk smärta-kallas ofta för

Läs mer

Välkommen på FaR-ledarutbildning

Välkommen på FaR-ledarutbildning Välkommen på FaR-ledarutbildning Presentation Vad heter du? Från vilken aktivitetsarrangör kommer du? Vad tycker du är viktigt i FaR-ledarrollen? Vad har du för förväntningar på kursen? FaR-Konceptet Enheten

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson

Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Det motiverande samtalet om tobaksvanor Leg psykolog Barbro Holm Ivarsson Varje människa vill bli sedd, hörd, förstådd och respekterad. Om konsten att lyssna och i ett samtal både fokusera på tobak och

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Projektbeskrivning av arbetet med att införa FaR för barn och ungdomar

Projektbeskrivning av arbetet med att införa FaR för barn och ungdomar Projektbeskrivning av arbetet med att införa FaR för barn och ungdomar Upplevelser under projektets gång Håkan Bengtsson Förbättringskunskap 7,5 hp Linköpings Universitet VT 2011 INNEHÅLL Bakgrund... 1

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept Fysisk aktivitet på recept - en aktiv väg till bättre hälsa Den bästa aktiviteten är den som blir av - Undvik långvarigt stillasittande (över två timmar i sträck). - Motionera så du blir varm och andfådd

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer