Förslag till beslut Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel antecknar informationen till protokollet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel antecknar informationen till protokollet."

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer HNH1511 Förvaltning Verksamhet/avdelning Angelica Eriksson Nämndtjänsteman Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel Indikatorer i hemsjukvården november 216 Förslag till beslut Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning Antal hallänningar som är inskrivna i hemsjukvård ligger konstant på runt sedan överenskommelsen om hemsjukvård trädde i kraft för ett och ett halvt år sedan. Likaså har åldersstrukturen på inskrivna hallänningar i hemsjukvården legat stabilt under mer än ett år: 3 av 5 > 8 år 1 av år 1 av 5 < 65 år Skillnaden kommunerna emellan beror mer på demografiska skillnader, till exempel yngre befolkning i Kungsbacka, än på olika bedömningar. Patientomsättningen, inskrivningar per månad, ligger på ca 4 procent, cirka 17 patienter, och har gjort så senaste halvåret. Vi ser en minskning av det totala antalet enstaka hembesök över tid, trots att antalet patienter är konstant. Detta talar för en mer likvärdig bedömning. Mer kan göras för att samordna rutiner och bedömningar över hela Halland, och detta är något genomförandegruppen kommer att fokusera på under december och januari. Sammanfattningsvis menar genomförandegruppen att en riktigt kraftfull analys kan göras först när det finns möjlighet att per indikator, framförallt gällande "utskrivningsklara" och "oplanerad återinskrivning", särskilja hemsjukvårdspatienter från övriga patienter som bor på särskilt boende eller enbart tillhör närsjukvården. Den palliativa förvaltargruppen kommer att fokusera mer på erfarenhetsutbyten mellan kommuner och verksamheter i fortsättningen, då det kan konstateras att resultaten för palliativ vård har ganska stora variationer kommuner emellan.

2 TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Magdalena Barkström Nämndtjänsteman Bilaga: Indikatorrapport hemsjukvården i Halland november 216 Beslutet ska skickas till Strategiska gruppen Laholms kommun, Halmstad kommun, Hylte kommun, Falkenberg kommun, Varbergs kommun, Kungsbacka kommun

3 nov 216 Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) 9 dec SAMMANFATTANDE ANALYS: Totala antalet inskrivna hallänningar variera endast lite över tid. Drygt 1,3% av hallänningarna eller patienter har varit inskrivna varje månad senaste halvåret. Likaså har åldersstrukturen på inskrivna hallänningar i hemsjukvården legat stabilt under mer än ett år: 3 av 5 > 8 år 1 av år 1 av 5 < 65 år Skillnaden kommunerna emellan beror mer på demografiska skillnader (t ex yngre befolkning i Kungsbacka) än på olika bedömningar. Patientomsättningen, inskrivningar per månad, ligger på ca 4% (ca 17 pat) och har gjort så senaste halvåret. Vi ser en minskning av totala antalet enstaka hembesök över tid, trots att antalet patienter är konstant. Detta talar för en mer likvärdig bedömning. Mer kan dock göras för att samordna rutiner och bedömningar över hela Halland, och detta är något genomförandegruppenkommer att fokusera på under december och januari. Sammanfattningsvis menar genomförandegruppen att den riktigt kraftfull analyskan göras först när det finns möjlighet att per indikato r- framförallt "utskrivningsklara" och "oplanerad återinskrivning"- särskilja hemsjukvårdspatienter från övriga patienter (som bor på särskilt boende eller enbart tillhör närsjukvården). Den palliativa förvaltargruppen kommer att fokusera än mer på erfarenhetsutbyten mellan kommuner och verksamheter framgent, då det kan konstateras att resultaten för palliativ vård har ganska stora variationer kommuner emellan. version behandlad i Indikatorgruppen 18 okt - behandlad i Genomförandegruppen 9 nov - info Strategisk grupp 18 nov

4 juni - juli aug sept okt nov dec jan -16 feb mar apr maj juni juli aug sep okt Inskrivna i hemsjukvård Det översta diagrammet visar inskrivna invånare i förhållande till befolkningsantal, där antal personer med hemsjukvård dividerats med totalt antal personer i resp. kommun. Det nedersta diagrammet visar fördelningen för inskrivna i hemsjukvård inom olika ålderskategorier aktuell månad. Andel av befolkning 2,% Inskrivna i hemsjukvård Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommentar/Analys: Total antal inskrivna: Ligger stabilt på runt 1,3 % av hallänningarna. 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,%,8% Flödet av patienter ("patientomsättning") är något högre än vid punktmätningar maj och aug, då flödet var ca 4% (ca inskrivningar) vid båda tillfällena. För september är siffran 4,6% eller nästan 2 inskrivningar. Varberg utmärker sig med ett högt flöde och tycks vara den kommun som drar upp snittet. (i oktober har omsättningen sjunkit till 4% igen) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Åldersfördelning okt Falkenberg 5 Halmstad Hylte 2 Kungsbacka 2 Laholm 1 Varberg Åldersstrukturen i kommunerna påverkar: Kungsbacka utmärker sig markant demografiskt genom en yngre befolkning och färre andel i ffa 8+ än övriga kommuner. Om man "rensar" för denna strukturella skillnad utmärker sig inte Kungsbacka med lägre andel inskrivna i hemsjukvård eller färre enstaka hembesök. (not: just vid punktmätning 1 okt var Kba den kommun som hade högst andel av sina 8+-invånare inskrivna)

5 Inskrivna i hemsjukvård 1% Åldersindelning inskrivna - förändring över tid 8% 6% 4% 2% % maj 215 aug 215 nov 215 feb 216 maj 216 aug 216 okt 216 Ålder Halland maj 215,8% 15,6% 2,9% 62,7% 1,% aug 215 1,2% 17,8% 22,9% 58,1% 1,% nov 215 1,% 17,9% 23,7% 57,4% 1,% feb 216 1,% 17,4% 23,5% 58,% 1,% maj 216,8% 17,4% 23,5% 58,4% 1,% aug 216,3% 17,% 23,9% 58,8% 1,% okt 216,3% 17,4% 24,3% 58,% 1,% Kommentar/Analys: Ålder på inskrivna i hemsjukvård: Åldersstrukturen på inskrivna hallänningar totalt sett har legat väldigt stabilt hela 216.

6 Maj -15 Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan -16 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Enstaka hembesök Diagrammet visar antal invånare med enstaka hembesök per 1. invånare i resp kommun. Det avser beställning från både vårdcentral och kommun. Tabellen visar antal invånare med enstaka hembesök för respektive kommun. Antal per Invånare med enstaka hembesök Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland Kommentar/Analys: Invånare med enstaka hembesök: Inga trendbrott på totalen vad gäller antal invånare. Åldersstrukturen i kommunerna påverkar: Se kommentar på föregående sida. 1 5 Not diagrammet: Liten folkmängd = större variationer: Att Hylte är en liten kommun är det som ger stora variationer i diagrammet, snarare än faktiska förändringar vad gäller enstaka. Not: Räkning av enstaka hembesök görs på vissa håll för hand. Det lyfts fram att manuell hantering alltid medför viss osäkerhet. Antal invånare med enstaka hembesök i respektive kommun Kommun Maj -15 Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan - 16 feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland

7 Aug - 15 Sep Okt Nov Dec Jan - 16 Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Enstaka hembesök Det övre diagrammet visar ett snitt för antal enstaka hembesök per unik patient med enstaka hembesök under månaden. Det totala antalet enstaka hembesök divideras med antal unika patienter med enstaka hembesök. Det nedre diagrammet visar max antal enstaka hembesök för den patient som haft flest enstaka hembesök under månaden. Antal Enstaka hembesök per unik patient med enstaka hembesök (snitt) Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland Max antal enstaka hembesök för en unik patient Antal enstaka hembesök Nov - 15 Dec Jan - 16 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommentar/Analys: Enstaka hembesök per patient: Notera att det finns ytterfall i form av enstaka patient (ex Hylte juni och juli och Halmstad aug och sep) med väldigt många besök som tillfälligt drar upp genomsnittet. Det handlar då alltså snarare om undantag än förändrar bedömning generellt. Genomförandegruppen gör översyn av enstaka hemseök: Det förefaller till viss del finnas olika rutiner i kommunerna avseende enstaka hembesök. För att säkra likvärdig bedömning och därigenom likvärdig vård för hallänningen, kommer genomförandegruppen att under december-januari gå igenom kommunspecifika rutiner och se vad som kan samordnas. Genomförandegruppen har även diskuterat att viss andel av de enstaka hembesök som sker inför planerad operation skulle kunna undvikas. Egenvård skulle eventuellt kunna bedömas i större utsträckning genom att förbereda med bättre information och checklistor till patient.

8 Aug -15 Sep Okt Nov Dec Jan -16 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Enstaka hembesök Diagrammet visar totala antalet enstaka hembesök per månad per 1. invånare för respektive kommun. Tabellen visare det totala antal enstaka hembesök under månaden. Kommentar/Analys: Totalt antal enstaka hembesök "per 1 invånare" Falkenberg Halmstad Totalt antal enstaka hembesök i respektive kommun Kommun Aug -15 Sep Okt Nov Dec Jan -16 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland Totala antalet hembesök: Eftersom antal invånare (per 1) med enstaka hembesök ligger konstant (föregående diagram) men totala antalet besök (per 1) har en nedåtgående trend (diagram på denna sida), kan man dra slutsatsen att det generellt sett blir vanligare att skriva in i hemsjukvård om patient behöver mkt hjälp. Not diagrammet: Enstaka unika patienter med väldigt många hembesök ger mkt utslag när man använder medelvärde. (för Hylte juni-juli är det just enstaka patient i kombination med en liten kommun

9 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 4,24 4,1 3,28 4,11 4,63 4,47 4, 5,21 4,65 4,72 3,72 3,88 4,44 4,31 3,71 4,2 4,15 4,78 4,46 4,87 4,17 4,9 3,89 4,62 4,36 3,56 3,62 3,78 Utskrivningsklara Tabellen visar antal vårdtillfällen där det dröjt en eller fler dagar från det att en läkare bedömt patienten utskrivningsklar tills utskrivning skett. I det nedre diagrammet redovisas genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle där det dröjt en eller flera dagar efter utskrivningsklar tills utskrivning har skett. Uppgifterna gäller både personer i ordinärt och särskilt boende. Antal vtf maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland Antal dagar 7 6 Genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle efter bedömd utskrivningsklar Halland Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Betalningsansvar Riket Kommentar/Analys: Bra siffror i aug-sep! Jämför man hela sista tertialet juni-sep med motsvarande period ifjol ses en nedgång med 16%. Halland även lägre än riket för denna period och avsevärt under gränsen för betalningsansvar (igenomsnitt). Genomförandegruppen påpekar att en kraftfull analys kan göras först när det finns möjlighet särskilja hemsjukvårdspatienter från övriga patienter (som bor på särskilt boende eller enbart tillhör närsjukvården). Än så länge är man beroende att räkna manuellt om man vil fördjupa sig i någon del, vilket är mycket tidsödande.

10 Oplanerad återinskrivning inom 1-3 dagar Tabellen visar antal oplanerade återinskrivningar där patienten redan varit inskriven i slutenvården de senaste 3 dagarna. Diagrammet visar hur stor andel av alla oplanerade inskrivningar som är återinskrivningar inom 1-3 dagar. Diagrammet visar både ordinärt och särskilt boende. Antal återinskr. apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Halland Andel i % 25 Halland Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Riket ,7 17, 17,2 17,7 15,5 17,2 17,3 17,8 17,1 16,6 17,9 15,8 15,9 16,2 18,1 17, 17,3 17,3 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 jan-16 feb-16 mar-16 apr-16 maj-16 jun-16 jul-16 aug-16 sep-16 Kommentar/Analys: Totalt sett - omvänt från utskrivningsklara: Halland sämre än riket under längre period. Genomförandegruppen påpekar att en kraftfull analys kan göras först när det finns möjlighet särskilja hemsjukvårdspatienter från övriga patienter (som bor på särskilt boende eller enbart tillhör närsjukvården). Än så länge är man beroende att räkna manuellt om man vil fördjupa sig i någon del, vilket är mycket tidsödande.

11 Palliativ vård Diagrammet visar måluppfyllelse för Halland på socialstyrelsens sju indikatorer för palliativ vård. I diagrammet visas två år under samma period. Det gröna fältet visar målvärdet, den streckade linjen visar resultatet för det senaste året (=senaste 4 kvartilerna, Q) och det röda fältet visar resultat för året dessförinnan. Diagramen avser enbart ordinärt boende. Andel med dokumenterad smärtskattning Andel ordinerade injektionsläkemedel mot ångest Andel med dokumenterad munhälsa Målvärde Resultat 214 Q4-215 Q3 Resultat 215 Q4-216 Q3 Kommentar/Analys: Not: Fr o m denna rapport följer vi 4 indikatorer, istället för 7. Detta för att få samstämmighet mellan denna uppföljning och Palliativa förvaltargruppens samt Strategisk grupps Mål & Handlingsplan där just dessa 4 indikatorer följs. Förändringar totalt sett: 2 av 4 indikatorer (munhälsa och smärtskattning) förbättrade jfr med föregående år. Därför är det svårt att dra några slutsatser om generellt förbättring avseende palliativ vård. Andel med dokumenterat brytpunktsamtal Resultat 214 Resultat 215 Q4 Kvalitetsindikator Målvärd Q4-215 Q3-216 Q3 diff Andel ordinerade injektionsläkemedel mot ångest 1 93,6 89,2-4,4 Andel med dokumenterad munhälsa 1 33,5 46,2 12,7 Andel med dokumenterat brytpunktsamtal 1 81,3 78,9-2,4 Andel med dokumenterad smärtskattning 1 4,2 46,2 6, Antal vårdtillfällen i urvalet: Munhälsa är den enskilda indikatorn som förändrats mest, i positiv riktning. Det finns relativt stora variationer kommunerna emellan (se nästa sida) vilket borde ge utrymme för erfarenhetsutbyten. Se även separat analys från palliativ förvaltargrupp - bilaga. Laholm är den kommun som utmärker sig mest i positiv bemärkelse både sett till totalt resultat och till vilka förbättringar man gjort sedan ifjol.

12 Bilaga - analys från palliativa förvaltargruppen Palliativ vård Analys/ tankar kring materialet kring palliativregistret Palliativgruppen konstaterade att det är ett fåtal personer som avlider i hemmet och detta gör ju då att vid ett litet urval så kan skillnaderna bli väldigt stora i samband med analys. Endast ca 1 % avlider i hemmet. Gruppen pratade kring hur vi måste öka samverkan mellan vårdavdelningar och hemsjukvård för att fler ska få möjlighet att vårdas hemma i livets slut. Genom att öka förståelsen och kunskapen för vad kommunen kan erbjuda kan vi öka antalet personer som ges möjlighet att vara hemma. Vi har sett att det skiljer sig i resultaten både kommunvis och vilken vårdform som gäller och har vid senaste mötet plockat ut de goda exemplen som framkommit för att arbeta vidare med hur vi ska kunna få detta att komma alla tillgodo. Inför nästa möte ska representanterna från Varberg identifiera vad det är som gjort att munhälsan förbättrats där, Kungsbacka identifiera kring ökandet av brytpunktssamtal samt Hylte kring smärtskattning. Utifrån dessa resultat tänker vi att komma vidare genom våra grupper att sprida information/ utbildning eller vad det kan vara till övriga Halland. Det som pågår nu är utbildningsinsatserna som det Palliativa konsultteamet bedriver över hela Halland både för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Hylte kommun har utvecklat ett utbildningsmaterial för hemsjukvårdens personal som revideras och delges de övriga kommunerna. Vi håller också på att delge varandra omvårdnadsprogram, checklistor som underlättar i det vardagliga arbetet att kunna användas. I slutet av september anordnades en workshop i Palliativ vård med representanter för Närsjukvården, Hallands sjukhus, Hallands kommuner, Regionkontoret och politiker för en gemensam dag där vi såg över hur den Palliativa vården bedrivs. Detta ligger också till grund för regionens fortsatta arbete med den palliativa vården. Eva Hedbrandh, samordnare, palliativa förvaltargruppen 1615

13 Palliativ vård Diagrammet visar måluppfyllelse för Halland på socialstyrelsens sju indikatorer för palliativ vård. I diagrammet visas två år under samma period. Det gröna fältet visar målvärdet, den streckade linjen visar resultatet för det senaste året (=senaste 4 kvartilerna, Q) och det röda fältet visar resultat för året dessförinnan. SMÄRTSKATTNIN G 1 ÅNGEST 5 MUNHÄLSA Falkenberg Målvärde 5 Resultat 214 Q4-215 Q3 SMÄRTSKATTNIN Resultat 215 Q4-216 Q3 G 1 ÅNGEST MUNHÄLSA Kungsbacka Målvärde Resultat 214 Q4-215 Q3 Resultat 215 Q4-216 Q3 BRYTPUNKTSAMT AL BRYTPUNKTSAM TAL SMÄRTSKATTNIN G 1 ÅNGEST 5 MUNHÄLSA Halmstad Målvärde Resultat 214 Q4-215 Q3 Resultat 215 Q4-216 Q3 SMÄRTSKATTNIN G 1 ÅNGEST 5 MUNHÄLSA Laholm Målvärde Resultat 214 Q4-215 Q3 Resultat 215 Q4-216 Q3 BRYTPUNKTSAMT AL BRYTPUNKTSAM TAL SMÄRTSKATTNI NG 1 ÅNGEST 5 MUNHÄLSA Hylte Målvärde Resultat 214 Q4-215 Q3 Resultat 215 Q4-216 Q3 SMÄRTSKATTNING 1 ÅNGEST 5 MUNHÄLSA Varberg Målvärde Resultat 214 Q4-215 Q3 Resultat 215 Q4-216 Q3 BRYTPUNKTSA MTAL BRYTPUNKTSAMTAL

14 Definitioner Indikator Källa Definition Personer inskrivna i Inrapportering från Antal inskrivna patienter, exkl personer med korttidsvistelse enligt LSS. hemsjukvård kommunerna Enstaka hembesök Inrapportering från kommunerna Hembesök hos patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården, avser unika individer och beställning från både vårdcentral och kommun. Dessutom redovisas det totala antalet enstaka hembesök under månaden. Utskrivningsklar Kvalitetsportalen //MEDDIX Antal vårdtillfällen där det dröjt en eller flera dagar från det att läkare bedömt patienten som utskrivningsklar tills utskrivning har skett, hur många sådana vårddygn som förflutit samt vilken kommun som patienten är folkbokförd i. Observera att beräkningen redovisas per utskrivningsmånad vilket kan ge en falskt för hög siffra om en patient ligger kvar som utskrivningsklar över ett månadsskifte. Tabellen visar antal utskrivningsklara vårdtillfällen, i diagrammet visas genomsnittligt antal dagar per vårdtillfälle. Återinskrivningar Kvalitetsportalen Rapporten bygger på de slutenvårdsregistreringar som rapporteras till Kvalitetsportalen, vårdtillfälle för vårdtillfälle. Varje gång ett oplanerat vårdtillfälle rapporteras så undersöks om det i samma landsting finns ett föregående vårdtillfälle för samma individ oavsett om det är planerat eller oplanerat. Om det finns ett sådant och om det har gått mellan 1 och 3 dagar mellan föregående utskrivning och den aktuella inskrivningen så räknas detta som Oplanerad återinskrivning. Diagrammet visar antalet Oplanerade återinskrivningar delat med alla oplanerade vårdtillfällen för samma tidsperiod. Palliativ vård: Pallaitivregistret Rapporten bygger på registreringar i kvalitetsregister och statistiken är hämtad ur palliativ.se. Det visar måluppfyllelse för fyra indikatorer som är framtagna av socialstyrelsen. I urvalet har följande dödsplatser exkluderats: Särskilt boende, Korttidsplats, Sjukhusavdelning, Hospice / Slutenvård. Därmed räknar man endast dem som avlider hemma, i ordinärt boende.