"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""Köp till sillen och sälj till kräftorna"?"

Transkript

1 juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren, den har bara börjat. Men har midsommar någon betydelse för börsen? Tja, det finns i alla fall vissa som påstår det. "Köp till sillen och sälj till kräftorna", lyder ett gammalt ordspråk. Den går ut på att man ska köpa aktier eller fonder lagom till midsommar och sedan behålla dessa tills det är dags för kräftpremiär i slutet av sommaren. Är det en bra strategi? Ärligt talat det beror på! Jag menar, vad händer efter att kräftskivan är slut? Håller vi oss borta från börsen ända till nästa midsommar då? Det förtäljer inte ordspråket. Under sommaren i fjol steg de flesta börser och fonder, men sedan fortsatte börsen upp även under hösten. Och uppgången under våren var kraftig den med. Så även om man gjorde rätt i att äga aktier eller fonder under sommaren, så gjorde man minst lika rätt i att även äga dessa under våren och hösten. När jag pratar med fondförvaltare och frågar dem vad de tycker om ordspråk som detta är det mycket ovanligt att någon fäster någon vikt vid dem. Jag tycker förvisso att det kan vara underhållande med dessa deviser om aktier, men jag skulle aldrig följa dem i mina egna investeringar. Vad som är helt avgörande för utvecklingen är bolagens vinstutveckling och värderingen av dessa. Att "köpa till sillen och sälja till kräftorna" är bara ännu en strategi för att försöka tajma marknaden, och det är, som jag har sagt så ofta förut, otroligt svårt. Det du däremot kan göra är att se över dina placeringar inför sommaren. Men istället för att fokusera på ett gammalt ordspråk med högst tvivelaktig uppbackning är en bättre strategi, tycker jag, att fokusera på tid och risk. Om hur lång tid behöver jag mina pengar och hur ser jag på risktagande. Detta är två frågor som är mer värdefulla för dig som sparare. På kommande sidor har vi i vanlig ordning samlat analyser, fördjupningar och intervjuer som förhoppningsvis ska kunna hjälpa dig på traven i dina sparbeslut. Efter det här numret tar marknadsbrevet ett uppehåll under juli. Men vi är tillbaka i augusti med nya krönikor och fördjupningar. Ha en skön sommar! Jim Rotsman Fondstatistik maj : Mest nettoköpta fondkategorier privata investerare 1. Räntefonder 2. Blandfonder 3. Hedgefonder/Alternativa investeringar Mest nettosålda fondkategorier privata investerare 1. Aktiefonder Tillväxtmarknad 2. Aktiefonder Sverige 3. Aktiefonder Bransch Mest nettoköpta fonder privata investerare 1. Skandia Kapitalmarknadsfonden 2. Skandia Realräntefonden 3. Skandia Likviditetsfonden 4. SGF BlackRock USD Reserve 5. Skandia Penningmarknadsfonden Mest nettosålda fonder privata investerare 1. East Capital Ryssland 2. JP Morgan Russia 3. BlackRock Latin America 4. Skandia Småbolag Sverige 5. Lannebo Småbolag Mest nettoköpta fondkategorier professionella investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder Japan 3. Hedgefonder/Alternativa investeringar Mest nettosålda fondkategorier professionella investerare 1. Aktiefonder Tillväxtmarknad 2. Aktiefonder Sverige 3. Aktiefonder Global Statistiken baseras på byten, försäljningar och köp av fonder, exklusive månadssparande, i Skandia och Skandiabanken under maj. Jim Rotsman, chef Skandia Investment Management 1

2 Ska du investera på tillväxtmarknader? Varje ekonomisk expert kommer att säga att morgondagens tillväxt kommer att finnas i utvecklingsländerna, inte i den utvecklade världen. Men investerare har hittills framförallt ägnat fokus på de mest uppmärksammade tillväxtmarknaderna i Latinamerika och delar av Asien. Men Östeuropa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) erbjuder stora möjligheter som i dag fortfarande är delvis okända och underskattade av investerare. Ungefär 1,5 miljarder människor bor i denna region, som har ett överflöd av naturresurser och erbjuder kulturellt och ekonomiskt mångfald. Trots detta bortser många investerare från denna region till förmån för andra. Och när en region blir försummad attraherar den mindre kapital. Ju mindre kapital det finns i en region, desto mindre blir samtidigt konkurrensen, vilket leder till möjlighet att få högre avkastning på kapital till följd av lägre värderingar. Det innebär därför att regionen blir mer attraktiv ur ett investeringsperspektiv. Vad jag vill göra är att dra nytta av de lyft i ekonomierna vi ser genom en portfölj med riskspridning mellan så många investeringar som möjligt. Denna region har förmodligen störst naturresurser i världen. Den står för nästan 80 procent av världens kända oljereserver, praktiskt taget allt guld, all platina och det mesta av jordens reserver av mineraler som mangan och koppar etc. Naturtillgångarna har lett fram till en ömsesidig handel med utvecklingsländer som Kina och Indien. Efter ett par svängiga månader kommer fotbolls VM som en välkommen distraktion. Och det faktum att det äger rum i Sydafrika är särskilt passande. Trots allt var det för två decennier sedan betraktat som "konventionell visdom" att snabbt avfärda Sydafrika som en misslyckad stat, med rasistiska spänningar, aids, korruption och våld. Samma syn kunde tillämpas på resten av Afrika söder om Sahara. Idag är det säkert att säga att trots att landet fortfarande står inför en hel del allvarliga utmaningar har Sydafrika överträffat förväntningarna även hos de mest optimistiska bedömare. Landets framgångar får draghjälp av tillväxten i Kina. Faktum är att Kinas tillväxt har gjort mer för utvecklingsländerna än årtionden av bistånd från väst och otaliga så kallade "Marshall planer". Genom sin törst på råvaror har Kina bidragit med intjäning i utländsk valuta till utvecklingsländer. Samtidigt har Kina, genom sin produktion av biliga industrivaror, möjliggjort för ett flertal tillväxtekonomier att ha råd med infrastrukturmaterial och konsumtionsvaror som tidigare var utom räckhåll. Kinas kraftiga tillväxt har lett till en dramatisk förbättring i termer av handel och köpkraft för de flesta utvecklingsländer. Kinesiska infrastrukturprojekt i Afrika åtföljs ofta av kinesiska konsumtionsvaror och upprättandet av en konsumentmarknad. Denna utveckling skapar också investeringsmöjligheter. Regionen handlar inte bara om olja, eller gruvdrift, det handlar om att investera i konsumentrelaterade branscher och se ökningen av efterfrågan över tid. Framförallt är möjligheten på dessa marknader konsumenten. Nigeria är Afrikas folkrikaste land med över 160 miljoner invånare. Om vi tittar på ölkonsumtionen så dricker den genomsnittliga nigerianen endast sju liter öl per år. I Tyskland är motsvarande siffra etthundratrettio liter öl. Så skillnaden är mycket stor, vilket erbjuder möjlighet till tillväxt som kan komma i många industrier och på många av marknaderna där konsumtionen börjar från en låg nivå. Nick Price, förvaltare av Fidelity EMEA Översättning: Johan Lundqvist 2

3 Avmattnin? Kanske! Double dip? Knappast! En klyscha bland prognosmakare är att det har aldrig varit så svårt att göra prognoser som nu. Det vanligaste misstaget över tiden är antagligen dessutom att vara för försiktig, och för pessimistisk (de senaste två åren är undantaget). Den enkla sanningen är att det är alltid svårt att göra prognoser, och det finns alltid tusen och ett orosmoln. Vi har precis gått igenom en hisnande recession, i spåren av en omfattande finansiell kris i de flesta OECD-länder. Så skilda länder som USA, Storbritannien och Spanien följer det mönster vi såg i Sverige i början av 1990-talet. BNP faller kraftigt på grund av en kombination av bankkris och recession. Fallet i efterfrågan blir ovanligt djupt eftersom skuldsatta hushåll höjer sitt sparande i panik, och banker stramar åt sin kreditgivning i panik när de behöver stärka sina balansräkningar. För att inte efterfrågan ska vika ännu mer, och för att rädda banksystemet från en kollaps får då den offentliga sektorn gå och mildra krisen med stora stimulanser till hushållen, och räddningspaket till bankerna. Kommer hushållen att orka konsumera när skatterna höjs, kommer företa en att vå a investera när räntorna sti er? Och nå onstans där är vi nu. Sparandet i den offentliga sektorn faller som en motvikt och resultatet blir stora budgetunderskott. Nästa steg i det här förloppet är när marknaden slutar oroa sig för hushållen, och bankerna, och istället yrvaket tittar på budgetunderskotten, höjer riskpremien (räntorna stiger) och tvingar fram åtstramningar i den offentliga sektorn (notera att jag medvetet undvikit att ta upp Grekland som är ett slags extremfall. Deras underskott har lite med den här recessionen att göra, de har fuskat grovt med siffrorna och har en rad andra strukturella problem. Den försiktige gör nog bäst i att utgå från att Grekland kommer att ställa inbetalningarna innan det här är över. Däremot tror jag inte att det är aktuellt i några andra EU-länder). Det här är stökiga processer, som tar tid. Marknader blir nervösa kring underskotten, räntorna åker berg och dalbana, politikerna vacklar mellan rädslan för marknaden, rädslan att slå ihjäl konjunkturuppgången i förtid och rädslan att stöta sig med väljare. Ju stökigare det blir, desto mer växer också oron kring konjunkturen kommer hushållen att orka konsumera när skatterna höjs, kommer företagen att våga investera när räntorna stiger? Och någonstans där är vi nu. Krin finanspolitik ska man komma ihå nå ra saker. Det första är att pro nosmakare alltid underskattar kraften i förändrin ar. Finansiella marknader vet inte vad de ska tro. Börsen har inte rört sig sedan årsskiftet, råvarupriserna faller och i vissa länder (Sverige) faller räntorna, i andra (Spanien) stiger de kraftigt. Det ser (nästan) ut som om man misströstar och räknar med att vi ska falla tillbaka i en recession. Kom dock ihåg att grundscenariot vi befinner oss i är en återhämtning. Efter fjolårets kollaps har företagen slutat att dra ned på lager, just nu bygger de istället lager. I några länder har hushållen börjat konsumera, och företag till och med börjat investera. Världshandeln växer. Så här långt har återhämtningen varit starkare än vad de flesta vågade tro för bara några månader sedan. Prognoserna för årets tillväxt har justerats upp. Den som bara tittar på vanliga konjunkturindikatorer skulle ha svårt att förstå vad alla är oroliga för. USAs inköpschefsindex ligger runt 60 (långt över den viktiga brytpunkten 50) och skvallrar om en kraftig ökning av efterfrågan. I Sverige indikerar företa 3

4 gen i Konjunkturinstitutets barometer att orderingången är mycket stark och att de ska öka produktionen rejält kommande månader. Till och med i EU ser indikatorerna fortfarande starka ut (med några uppenbara undantag som hushållens framtidstro i Grekland). Mån a länder i Asien har redan ta it tillbaka hela BNP-tappet och mer därtill. Här är problemen snarare att tillväxten är för stark, och man behöver bromsa lite med räntan. Kring finanspolitik ska man komma ihåg några saker. Det första är att prognosmakare alltid underskattar kraften i förändringar. När konjunkturen viker, blir underskotten alltid större än väntat. Men i en uppåtgående konjunktur händer det omvända. Det andra är att även om mängder av så kallade sparpaket kommer att lanseras i Europa (och till slut också i USA) är effekterna på tillväxten inte så entydiga som många kanske vill göra gällande. Sverige genomförde kraftiga åtstramningar från 1994 och framåt och lyckades ha en hög tillväxt. Akademiker skulle nog till och med hävda att tillväxten skulle drabbas ännu mera negativt om man inte gjorde något alls. Och för det tredje, i fallet EU är förväntningarna verkligen inte särskilt höga. Då är vi nog mera oroade för USA där förväntningarna skruvats upp rejält, men där vi tror att det finns stora risker att hushållen kommer att behöva spara mer. Den här konjunkturuppgången är unik på flera sätt, men den mest avgörande skillnaden mot tidigare är inte att det finns stora risker på nedsidan i många OECD länder, utan den enorma draghjälp som världen får av tillväxtländerna (med de så kallade BRIC länderna i spetsen). Många länder i Asien har redan tagit tillbaka hela BNP tappet och mer därtill. Här är problemen snarare att tillväxten är för stark, och man behöver bromsa lite med räntan. De senaste BNP siffrorna för Brasilien, Indien, Kina och andra asiatiska ekonomier visar snarare att tillväxten fortsätter att vara starkare än väntat. Börsåret liknar så här långt börsåret Men 1994 var ett lysande tillväxtår. Marknaderna var dock helt upptagna med olika mardrömsscenarios som skulle följa i spåren av stora budgetunderskott och stigande räntor. Vi tror att blir något liknande. Mycket oro, skakiga börser men i slutändan riktigt hygglig tillväxt i tillräckligt stora delar av världen. Industrikonjunkturen USA, EU och Kina Inköpschefsindex ISM PURCHASING MAMAGERS INDEX (MFG SURVEY: United States (RH Scale) INDUSTRIAL CONFIDENCE INDICATOR EUROPEAN AGGREGATE: European Union (EU27) NBS PMI MANUFACTURING OUTPUT INDEX: China (RH Scale) Source: Thomson Reuters Datastream Mattias Sundling, chefekonom HQ 4

5 Bäst och sämst i halvtid Snart har halva året gått och på börsen har det hittills varit stora svängningar upp och ned. Bland fonderna i Skandias sortiment finns det både sådana som har gått mycket bra och sådana som har gått desto sämre. I den här artikeln tittar vi på vilka fonder som har gått bäst och sämst hittills i år. Vinnarna Bäst har det gått för små asiatiska aktiefonder. Fidelity Indonesien toppar listan med en uppgång om 20,8 procent, följt av Fidelity Thailand som har stigit 16,3 procent. Även Fidelity Malaysia finns med i toppen som nummer fyra med en uppgång om 14,8 procent. Förklaringen till att dessa marknader har gått så pass starkt kan ha flera orsaker. Dels hängde dessa börser inte med i börsrallyt under förra året. Det är därför tänkbart att dessa marknader "tar igen" eller "kommer ikapp" andra tillväxtmarknader som gick bättre i fjol, en så kallad "catchup effekt". Vidare talas det om dessa så kallade "frontier markets", d.v.s. nya, små tillväxtmarknader, som inte är så etablerade som nästa investeringstema i takt med att klassiska tillväxtmarknader som Kina och Ryssland blir allt mer utvecklade. Det kan tyckas paradoxalt att en Thailandfond är den näst bästa i år samtidigt som landet drabbas av oroligheter på hemmaplan, men investerarna verkar ha tagit oroligheterna med i "beräkningen" när de investerat på den thailändska börsen. D.v.s. oroligheterna tycks ha varit inprisat i kurserna. Nummer tre på listan, med en uppgång om 15,5 procent är Aberdeen Global Emerging Markets Small Companies. Att investera i de mindre bolagen på tillväxtmarknaderna har uppenbarligen varit ett vinnande koncept hittills i år och har utvecklats bättre än bredare tillväxtmarknadsplaceringar. Bäst hittills i år Fidelity Indonesien Fidelity Thailand Aberdeen Global Emerging Markets Small Companies Fidelity Malaysia INVESCO Global Leisure Nummer fem på listan är Invesco Global Leisure som till största del inriktar sig på bolag som främst ägnar sig åt produkter och tjänster relaterade till fritidsverksamhet. En stor del av investeringarna görs i Nordamerika och fonden har därför fått stöd av att den amerikanska dollarn har stärkts med drygt 10 procent mot svenska kronan i år. Förlorarna Bottenstriden har i år stått mellan Europafonderna. Skuldkrisen i de så kallade PIIGS länderna Portugal Italien, Irland, Grekland och Spanien har sänkt de europeiska börserna och lett till att eurosamarbetet öppet ifrågasatts. Den "bästa" Europafonden, Fidelity European Aggressive, har backat 5,1 procent medan den sämsta, JP Morgan Europe Strategic Value, har gått ned 11,8 procent. Båda fonderna placerar på europeiska aktiemarknader, men JP Morgan har en större inriktning på den brittiska börsen och Fidelity fokuserar i större grad på andra länder. Dessutom är risknivån i Fidelity European Aggressive högre. Övriga Europafonder befinner sig emellan dessa två fonder. Vid sidan av Europafonder finns DWS Climate Change med som fjärde sämsta fond med en nedgång om 9,2 procent. Denna fond investerar, som namnet antyder, i bolag med miljövänlig verksamhet. Mätningen avser fonder på Skandia Links plattform under perioden 31 december till 1 juni. Sämst hittills i år JP Morgan Europe Strategic Value SGF SVM European Opportunities Henderson European Property DWS Climate Change Skandia Europa Johan Lundqvist, Nordic Investment Management 5

6 Förvaltarintervju Intervju med Didier Le Menestrel från Financière de l'echiquier, delförvaltare Skandia European Best Ideas Vad är din syn på den europeiska aktiemarknaden på 12 månaders sikt? Jag har en positiv syn på marknaden på kort och medellång sikt. För närvarande finns det naturligtvis utmaningar i Europa men det finns ljuspunkter också tack vare tillväxten i världsekonomin. En positiv sak är försvagningen av euron. Jag anser att euron har varit övervärderad under lång tid nu men nu har värdet på valutan minskat och det kommer skapa en mer balanserad konkurrens för europeiska bolag. Vi har fortfarande låg eller ingen tillväxt och höga arbetskostnader men försvagningen av euron skapar lite andrum. Vad tror du om spill over effekter från PIIGS*-länderna till andra europeiska ekonomier? Jag anser att vi redan ser spill over effekter i Europa. Spreadarna har ökat i andre europeiska ekonomier såsom Frankrike, men det kommer inte leda till någon katastrof. Den verkliga frågan är att hantera skuldfrågan i Europa. De goda nyheterna är att stressfulla situationer som denna tvingar regeringar att ta svåra beslut. Det är vad som händer just nu i Tyskland. Man kommer hitta lösningar och stressen vi ser nu kommer att avta gradvis. Som jämförelse får vi inte glömma att skuldnivå i förhållande till BNP är högre i USA och Singapore än i PIIGS-länderna. För "stockpickers" erbjuder oro på marknaden alltid möjligheter, värderingarna är låga! Vilka länder har bäst förutsättningar att överprestera? Vi fokuserar inte så mycket på länder, vi fokuserar på värderingar, värderingar, värderingar. Alla bolag har ett värde och om priset är lägre än det så köper vi och om priset är över det så säljer vi. Tyskland och Frankrike är de länder vi har flest innehav i. Är det några andra orosmoln vid sidan av skuldproblematiken i PIIGS-länderna som man som investerare bör hålla koll på? Jag gillar inte makro. Ena dagen ser du en ekonom på TV som säger att ekonomin är på väg upp och andra dagen ser du en annan som säger att ekonomin är på väg ned. Jag brukar säga: fokusera inte för mycket på makro, ingen kan förutspå vad som händer nästa vecka, fokusera på bolagen istället. Ser du dig själv som offensiv eller defensiv? Jag gillar inte att placera mig i ett fack, men om jag ska välja skulle jag nog säga kontrarian. Vilka sektorer är dina favoriter? Vi föredrar alla bolag som gynnas av tillväxten i världsekonomin. Den globala tillväxten kommer inte att påverkas i större utsträckning av skuldproblemen i Europa. Mer specifikt fokuserar vi på bolag med intjäning relaterad till tillväxten i tillväxtmarknaderna (lyxvaror, dryckestillverkare och välkända varumärken) liksom flygindustri (EADS och Safran). Samtidigt måste man vara försiktig med värderingarna hela tiden. Vi gillar inte banker, telekom, försvarsindustri och allmännyttiga varor. Framöver tror vi att bolag med koppling till amerikansk tillväxt kan vara intressanta. *PIIGS är en förkortning för de skuldtyngda europeiska länderna Portugal, Italien, Irland, Grekland, Spanien Didier Le Menestrel, Financière de l'echiquier, delförvaltare Skandia European Best Ideas 6

7 Förvaltarintervju Intervju med Sam Vecht från Black Rock, förvaltare BlackRock Emerging Europe. Vad är din syn på Östeuropa på 12 månaders sikt? Jag är positiv till Östeuropa, både i relativa och absoluta termer. Många ställer frågor just nu om ekonomiska utsikter, framförallt med anledning av skuldkrisen i Västeuropa. Från ett östeuropeiskt perspektiv tycker jag att dt ser bra ut. För det första tror jag att både tillväxt och vinster kommer överträffa förväntningarna. För det andra tror jag att investerare har haft fel när de har jämfört vissa länder i regionen, t ex Ungern, med Greklands situation. Slutligen är värderingarna extremt låga både relativt historiska värden, andra tillväxtmarknader och västvärlden. Men om världsekonomin drabbas av samma problem som 2008 är Östeuropa naturligtvis inte immunt. Vad tror du om spill over-effekter från PIIGS-länderna? Det finns alltid två typer av spill over-effekter - påverkan på sentimentet och real påverkan. Jag tror att sentimentet i Östeuropa kommer att bli (och redan har blivit) påverkat av oron, men detta är kortsiktiga effekter. Däremot tror jag inte att regionen kommer att drabbas av reala effekter i någon större utsträckning. Budgetunderskott och bytesbalansunderskott är lägre i den här regionen än i de så kallade PIIGS-länderna. Dessutom ser de långsiktiga tillväxtutsikterna bättre ut i Östeuropa än i dessa länder. Vilka är dina favoritsektorer? Jag skulle vilja lyfta fram konsumentsektorn. Jag tycker den ser lovande ut i hela regionen. Konsumtionen återhämtar sig snabbt och vi har exponering mot starka konsumentbolag i fonden. Vidare är telekombolag intressanta. Ryska telekombolag är väldigt billiga för tillfället och kan köpas för 7-8 gånger vinsten (som stiger). En annan sektor som vi överviktar är allmännyttiga varor. I framförallt Ryssland gynnas denna sektor av pågående avregleringar och det finns flera intressanta bolag i regionen. Ett intressant bolag är RusHydra, ett av världens största bolag inom grön energi. Samtidigt kan vi inte övervikta alla sektorer. Vi är försiktigt inställda till råvaror, framförallt metall- och gruvbolag. En något långsammare tillväxt i Kina skulle ha en negativ inverkan på vissa metallpriser. Vilka länder har bäst förutsättningar att överprestera? Vi är mest positiva till de fem länder som ingår i vår fond. Vi skulle givetvis kunna investera i mindre likvida "frontier markets", och vi gör det vid rätt tillfälle och till rätta värderingar, men när vi kan köpa ryska storbolag för fem gånger vinsten är det förmodligen inte rätt tillfälle. Finns det några andra orosmoln vid sidan av skuldfrågan i PIIGS-länderna som man bör tänka på? Risker mot tillväxt måste man alltid hålla koll på. Tidigare såg vi att inflationen i Turkiet kunde utvecklas till ett problem, men där anser vi att risken har minskat. Utlandsskuld i Ungern skulle också kunna vara ett problem men det verkar som att marknaden "förstår" detta ganska bra och det tycks vara inprisat i värderingarna. Dessutom är oljepriset som alltid en risk för den ryska ekonomin. Men på det hela ser det nuvarande marknadsläget i Östeuropa bra ut. Hur är din portfölj placerad just nu? Vi inriktade portföljen ganska defensivt i april då vi såg både kort- och långsiktiga utmaningar för marknaderna. Sedan dess har vi använt svagheten i maj för att öka vår aggressiva exponering. Jämfört med våra konkurrenter har vi haft mycket bra förvaltningsresultat i relativa termer i maj. Jag tror att det beror på att vi har en lite annorlunda syn på marknaden jämfört med några av våra konkurrenter. Och vad är denna uppfattning? Vi har en relativt negativ syn på råvaror och gruvor och positiv syn på telekom, och jag tror att vi skiljer oss från många av våra konkurrenter i det avseendet. Även vår positiva syn på Ungern är viktig. Vi investerar även i bolag som inte är listade i regionen men som har större delen av sin exponering mot Östeuropa. Till exempel är Carlsberg ett viktigt innehav. Trots att det är ett danskt företag, så kommer 70 procent av bolagets vinst sannolikt att komma från Östeuropa, främst Ryssland. Sam Vecht, förvaltare BlackRock Emerging Europe 7

8 Stor fram ån för Skandia Skala I våras lanserade Skandia fondkonceptet Skala. Intresset har varit stort sedan dess. Fram till i början av juni hade över 600 miljoner kronor kommit in i de fem fonderna. Det som skiljer Skandia Skala från liknande investeringar är att den förväntade risken i respektive fond ska vara konstant över tid. Justerar innehaven för att behålla risken Skandia baserar fördelningen mellan innehaven i fonderna på deras respektive risk. Samtidigt förändras risknivån i värdepapper kontinuerligt. Skandia gör därför med jämna mellanrum vissa omfördelningar i fondernas innehav för att behålla deras målrisker. I mitten av maj gjorde Skandia den första omfördelningen av innehaven. Mikael Kadri, portföljförvaltare på Skandia Investment Group, förklarar. Vi såg över våra långsiktiga antaganden, baserat på den statistik vi hade fram till i slutet av april. Det vi tittar på är risk och avkastning i värdepapper samt deras samvariation, dvs. hur tillgångarna rör sig i förhållande till varandra. Överlag har våra långsiktiga antaganden för aktiers risk fallit något, framförallt svenska aktier i relation till globala aktier och tillväxtmarknader. Detta har inneburit att fondernas vikt i aktier har stigit, framförallt globala och tillväxtmarknadsaktier, på bekostnad av ränteplaceringar, säger Mikael Kadri. Faktorer som de vi har sett på marknaden den senaste tiden, med fallande marknader och minskad riskaptit, får till följd att risken och den förväntade avkastningen i tillgångsslag förändras. Skandia gör därför förändringar i fonderna kvartalsvis för att säkerställa att fondernas risk inte förändras. Maj månad präglades av stor oro på de finansiella marknaderna, och detta kommer att fångas upp i statistiken inför vår nästa översyn av våra långsiktiga antaganden. Dock får inte korta perioder av oro särskilt stor effekt eftersom det just handlar om långsiktiga antaganden, fortsätter Mikael Kadri. Förändrin ar Sedan starten har Skandia gjort två tillägg inom kategorin alternativa investeringar i Skalafonderna. Dels har den globala råvarufonden, Morgan Stanley Commodities Active GSLE lagts till portföljerna och även hedgefonden, JP Morgan Highbridge. Båda dessa investeringar är viktiga för riskspridningen. JP Morgan Highbridge har mycket låg samvariation med övriga tillgångar och är därför ett bra komplement till Skalaportföljerna, säger Mikael Kadri. Avkastnin : Sedan start är skillnaden i avkastning mellan de olika fonderna låg. Detta beror på det faktum att långa svenska statsobligationer har gett avkastning som varit i linje med, eller till och med något högre än, globala aktier. I ett längre perspektiv förväntar vi oss emellertid att tillgångsslag med högre risk (aktier) kommer att ge högre avkastning än räntor. 110 Utveckling ( till ) Jan 2 Feb 8 Feb 12 Feb 18 Feb 24 Feb 2 March 8 March 12 March 18 March 24 March 30 March 5 April 9 April 15 April 21 April 27 April 3 May 7 May 13 May 19 May 25 May Skandia Skala 1:5 Skandia Skala 2:5 Skandia Skala 3:5 Skandia Skala 4:5 Skandia Skala 5:5 31 May 4 June 10 June Johan Lundqvist, Nordic Investment Management 8

9 Marknadsuppdaterin i lokal valuta Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Sverige OMXS30 10% 5% 5% 3% 32% -19% 29% Norden FTSE, NOREX 30 4% 4% 2% -1% 17% -27% 17% Europa STOXX 50 Index -8% 6% 3% -6% 12% -40% -14% USA S&P 500 0% 6% -2% -4% 22% -27% -8% Japan Topix Nikkei, 225-5% 7% -2% -6% 3% -45% -12% Global MSCI, All Countries -2% 5% -1% -4% 18% -29% -2% Kina FTSE Xinhua 25-7% 4% 4% -2% 4% -2% 115% Indien S&P Nifty Index 1% 5% 3% 1% 16% 26% 146% Ryssland CSFB ROS -3% 5% 0% -4% 20% -35% 73% Asien MSCI Asia All Countries -5% 5% 0% -3% 21% -12% 52% Valutor Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år EUR/SEK 9,6-6% 0% 0% -1% -12% 2% 3% USD/SEK 7,8 9% -3% 1% 10% -1% 11% 2% Räntor Procentenheter i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Kortränta 3 mån SSVX Sverige 0, ,4 Långränta 10 år Statsobligation Sverige 2,6-0,8 0-0,2-0,7-0,9-1,9-0,7 Fonderna med högst avkastning i Skandia Links sortiment (maj) SGF BlackRock USD Reserve Fidelity Thailand SGF Stone Harbor Emerging Markets Debt Pine Bridge Japan Smaller Companies Plus Skandia Realräntefond Fonderna med lägst avkastning i Skandia Links sortiment (maj) East Capital Balkan Enter Maximal Nordea Norden Odin Norden SGF Enter Swedish Equity Fonderna med högst avkastning i Skandiabankens sortiment (maj) Gartmore Japan SGF BlackRock USD Reserve SEB Penningmarknadsfond USD Fidelity Thailand SGF Wellington Gobal Bond Fonderna med lägst avkastning i Skandiabankens sortiment (maj) FIM Ukraina DnB NOR Navigator Gustavia Balkan East Capital Balkan Fidelity Iberia Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 9

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Det lackar mot jul...

Det lackar mot jul... Marknadsbrev november 2010 Det lackar mot jul... När jag skriver det här har Stockholmsbörsen precis passerat nytt årshögsta. Hittills i år har börsen stigit 19 procent och räknar man in utdelningarna

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Marknadens bästa avkastnin!

Marknadens bästa avkastnin! oktober 2009 Marknadens bästa avkastnin! Är du kund i Skandia Link? Grattis! I nyhetsbrevet Risk och Försäkrings årliga undersökning av de svenska sparbolagen hade Skandia Link bäst avkastning både förra

Läs mer

Lu net före rapportstormen

Lu net före rapportstormen Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden.

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Marknadsbrev. Företa sobli ationer fortsatt i topp. oktober 2012. Fondstatistik september 2012:

Marknadsbrev. Företa sobli ationer fortsatt i topp. oktober 2012. Fondstatistik september 2012: Marknadsbrev oktober 2012 Företa sobli ationer fortsatt i topp Precis som förra månaden är det företagsobligationsfonder som toppar listan över mest köpta fonder bland Skandias sparkunder. Detta är ett

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Tillbaka efter semestern

Tillbaka efter semestern Marknadsbrev augusti 2010 Tillbaka efter semestern Efter ett sommaruppehåll är Skandias marknadsbrev tillbaka. Den här börssommaren har gått i vågor. Under försommaren var det Greklandsoron som var på

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11%

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11% Månadsbrev Juni 2012 Strategi under juni Ekonomiska problemen fortsätter liksom stödpaketen Europas ledare samlades och kom överens om nya stödpaket, vilket gladde finansmarknaderna. Aktiemarkanden steg

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Marknadsbrev. Bättre koll på lä et. november 2012. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. Bättre koll på lä et. november 2012. Marknaden i korthet Marknadsbrev november 2012 Bättre koll på lä et I september började Heidi Elmér på posten som Skandias chefekonom. Det innebär att vi stärker upp vår kompetens inom ekonomisk analys och placeringsrådgivning.

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Marknadsbrev. Ännu en turbulent månad. Fondstatistik mars 2011: april 2011

Marknadsbrev. Ännu en turbulent månad. Fondstatistik mars 2011: april 2011 Marknadsbrev april 2011 Ännu en turbulent månad Vad ska man säga om den gångna månaden? Det har funnits gott om orosmoln jordbävning i Japan, oro i Mellanöstern och skakiga börser. Utvecklingen i omvärlden

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport

Q2 2010. Serendip Invest. Kvartalsrapport Q2 2010 Serendip Invest Kvartalsrapport Serendip Invest Hej vänner! Andelsvärde per 30 juni 2010 10 083 SEK Andelsvärdet steg under årets första halvår med 0,83%. Detta var bättre både i jämförelse med

Läs mer

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder

Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Fonddepå XL Total kontroll över alla dina fonder Årets bankprodukt 2006 Extra stora möjligheter för ditt fondsparande Ta kontroll över ditt sparande genom att samla ditt fondinnehav på ett ställe, utan

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Här är bästa fonderna för barn Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg Niklas Lundberg XXXXXX 2010 Privata affärer

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08

Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 Månadens marknadssyn med fondrekommendationer jan 08 FÖR DIG SOM ÄR EN AKTIV PLACERARE OCH KONTINUERLIGT SER ÖVER DIN PORTFÖLJ Taktisk syn på ti llgångar för jan uar i månad 1 10 0 - Aktier +/-0 Obligationer

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad:

Sparutsikter. Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar. Länsförsäkringar. Konjunktur och marknad: Sparutsikter Privatekonomiska tips, råd och nyheter från 15 December 2014 Konjunktur och marknad: Oljepriset överraskar men tillväxten utvecklas enligt våra förväntningar I USA fortsätter vi se en stabilisering

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK v.40 29 november 2009 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 OMXS30, S&P 500 3 Råolja, Naturgas 4 Guld, Koppar 5 USD/SEK, EUR/SEK 6 Majs, Vete 7 Dubai debt fear 8 Råvarukommentar 9 Högbergs högläge: Mjölkkossor

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer