Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!"

Transkript

1 maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens skarpaste experter. Varje månad studerar vi våra kunders sparbeteende. Två tendenser var särskilt tydliga under april. Den överlägset mest populära fondkategorin var tillväxtmarknadsfonder samtidigt som räntefonder var den mest sålda fondkategorin. Dessa tendenser var oberoende av ålder. Vår tolkning är att de privatpersoner som är aktiva i sina placeringar nu är villiga att ta högre risker för att få en rejäl avkastning på sina investeringar och de satsar därför på mer riskabla placeringar. Det är tydligt att våra sparare är ivriga att ta igen förlorade pengar efter de senaste årens börsfall. Det intressanta är att det sker oavsett ålder! Eftersom tillväxtmarknadsfonder ökar i popularitet bland alla grupper av placerare har vi den här månaden valt att titta närmare på just den kategorin. Vi reder ut orsaker till varför dessa fonder har gått starkt under våren och vi ser hur den mest populära kategorin av tillväxtmarknadsfonder, Ryssland, har stått sig jämfört med en Sverigefond under en längre period. Dessutom visar vi att det kan vara en god idé att se över strukturen och riskprofilen i portföljen eftersom riskfördelningen lätt rubbas när det svänger på börsen. Fondstatistik april 2009: Mest nettoköpta fondkategorier privata investerare 1. Aktiefonder Tillväxtmarknad 2. Aktiefonder Sverige 3. Aktiefonder Asien exkl. Japan Mest nettosålda fondkategorier privata investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder Japan 3. Aktiefonder Europa Mest nettoköpta fondkategorier professionella investerare 1. Aktiefonder Sverige 2. Aktiefonder Tillväxtmarknad 3. Aktiefonder Nordamerika Mest nettosålda fondkategorier professionella investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder Bransch 3. Sist i detta brev presenterar vi kortfattat några intressanta nyheter i Skandia och Skandiabankens fondutbud under våren. Eftersom intresset för råvaror är mycket stort bland våra kunder lägger vi till en spännande råvarufond i sortimentet. För sparare som trivs med räntefonder, men som söker nya alternativ med högre risk, presenterar vi Nordea European High Yield. Läs mer om dessa fonder på sidan 7. Trevlig läsning! Jim Rotsman, Chef Investeringserbjudandet skandias marknadsbrev maj

2 "Tänk på procenten" Att arbeta med kapitalmarknaden blir sällan långtråkigt eftersom villkoren förändras så snabbt. Börsåret 2008 var det sämsta sedan Affärsvärldens Generalindex började beräknas Fyra månader senare, april 2009, har vi haft den största börsuppgången under en enskild månad sedan november Min vän Simon Blecher fick alltså rätt när han i förra månadsbrevet skrev att vändningen på börsen kommer gå snabbt när den väl kommer. Vad var det då som hände under månaden? De främsta anledningarna till den senaste tidens börsuppgång tror jag går att finna i att förväntningarna på börsbolagens vinster har kommit ned till mer realistiska nivåer. I februari 2008 räknade aktiemarknadens aktörer med att börsbolagens sammanlagda vinster skulle öka med nästan tio procent under Idag räknar aktörerna med ett fall på mer än 25 procent. De svaga delårsrapporter som börsbolagen har släppt är därmed mer i linje med förväntningarna. Jag vill också påminna om att när börsen började sin kräftgång i mitten av 2007 rapporterade börsbolagen starka vinster i ytterligare sex kvartal. Det vill säga börsen tog i ett tidigt skede konjunkturnedgången i beaktande vid prissättningen på marknaden. Vidare har den tidigare djupfrysta kreditmarknaden tinat något. Efter att det varit omöjligt att få finansiering för många bolag har läget förbättrats markant. Dessutom har räntesänkningar och stimulanspaket börjat märkas i konsumenternas plånböcker. "I Lannebo Småbolag ökade vi det cykliska innehållet i portföljen under slutet av 2008 för att positionera oss för en upp ån " Vad kan vi då vänta oss framöver? När börsen stod som lägst hade den fallit med nästan 50 procent sedan toppen i juli I skrivande stund har den rekylerat uppåt med 20 procent. Innebär det att uppgången är över för den här gången? "Tänk på procenten" är ett klassiskt uttryck som vi kan plocka fram. Som Simon skrev förra månaden så hade priset på en aktie som för två år sedan kostade 100 kronor sjunkit till 50 kronor vid förra månadsskiftet. Efter den senaste månadens uppgång på ca 20 procent så är priset för samma aktie idag 60 kronor. Visserligen är det ett högre pris än för en månad sedan, men det är fortfarande långt kvar till toppnivåerna. När det ekonomiska läget normaliseras borde vinstnivåerna närma sig historiska nivåer och då finns det uppsida i dagens börskurser. Jag tror dock att resten av 2009 kommer att vara svängigt och att det kommer att vara en resa med stor slagighet. Bolagen har hittills bara rapporterat två kvartal med fallande vinster och resten av året kommer inte visa på någon ljusning vinstmässigt. I Lannebo Småbolag ökade vi det cykliska innehållet i portföljen under slutet av 2008 för att positionera oss för en uppgång. Det gör att vi idag har en portfölj som innehåller en mix av stabila bolag som Securitas, Meda och Axfood i kombination med cykliska bolag som Höganäs, Alfa Laval och Seco Tools. De sistnämnda tre bolagen är bra exempel på företag som har starka globala marknadsandelar och som gynnas av den svaga svenska kronan. Johan Ståhl Förvaltare Lannebo Småbolag skandias marknadsbrev maj

3 Makroekonomi Den senaste månadens makrostatistik visar att den globala konjunkturen fortfarande är mycket svag. Statistiken är dock inte lika entydigt negativ som tidigare. Det finns alltfler ljuspunkter i mörkret, speciellt gäller det Kina, men även i USA har en del statistik överraskat positivt den senaste månaden. I takt med att de rekordstora stimulanspaketen börjar verka, de rekordlåga räntorna får allt större effekt på den reala ekonomin och företagens lageravvecklingar är avklarade bör den globala ekonomin åter vända uppåt under andra halvåret Inköpsindex har vänt uppåt De nationella inköpsindexen betraktas som några av de viktigaste konjunkturindikatorerna världen över. Till viss del beror detta på att de presenteras före annan konjunkturstatistik. Den första vardagen i månaden presenteras föregående månads inköpsindex. Klart mest uppmärksamhet får det amerikanska inköpsindexet för tillverkningsindustrin, ISM index (där ISM står för Institute for Supply Management), som bevakas noga av de finansiella aktörerna. Ca 400 företag från 20 olika branscher svarar på fem frågor om hur orderingång, produktion, sysselsättning, lager och leveranstider har utvecklats under den senaste månaden. Svaren på dessa fem frågor vägs sedan samman till ett totalindex, ISM index. Inköpsindex från flertalet länder har under de senaste månaderna åter vänt uppåt efter det stora fallet under fjärde kvartalet Det bör dock påpekas att indextalen fortfarande ligger på en mycket låg nivå, vilket medför att det bör tolkas som att det fria fallet har upphört, men att industrikonjunkturen inte vänt upp ännu. Diagrammet nedan visar att inköpsindexen i USA, EMU länderna och Sverige har börjat stiga de senaste månaderna. Mest påtaglig är uppgången i USA, där inköpsindexet steg från 36,3 till 40,1 mellan mars och april. Det var första gången sedan september 2008 som detta index gick över 40 nivån. Det var främst delindexet för orderingång som bidrog till indexuppgången, medan delindexet för lager fortfarande visar på en mycket låg nivå. Detta tolkades som att det rekordstora orderfallet håller på att plana ut trots att lagren fortsätter minska i mycket snabb takt. Med andra ord verkar det som att den underliggande efterfrågan börjar komma tillbaka, men att företagen möter efterfrågan genom att dra ned på lagren istället för att öka produktionen. När väl lageravvecklingen är klar finns det således goda chanser för att även produktionen åter börjar öka. Historiskt har lageromslag haft mycket stora effekter på upp och nedgångar i den amerikanska konjunkturen. skandias marknadsbrev maj

4 Mest positiv statistik från Kina Den mest positiva makrostatistiken kommer från Kina. Här verkar det som att det stora stimulanspaketet och de sänkta räntorna redan har fått en påtagligt positiv effekt på tillväxten. Utlåning till företag har tagit fart under årets första månader, vilket bl.a har medfört att investeringarna ökade med över 30 procent i årstakt under mars. Det är en betydligt starkare uppgång än under andra halvåret Samtidigt har bilköpen åter börjat öka efter svackan i slutet av I mars registrerades över 1 miljon bilar (se diagram), vilket är den klart största försäljningen någonsin under en enskild månad. Under de senaste månaderna har det köpts mer bilar i Kina än i USA: Så sent som år 2000 såldes det åtta gånger fler bilar i USA än i Kina. De senaste månadernas konjunkturuppgång i Kina har främst påverkat länderna i Sydostasien positivt. Under den senaste månaden har det kommit alltfler tecken på att industriproduktion och export har börjat öka efter att ha fallit mycket kraftigt under det senaste halvåret. I huvudsak tycks det bero på att leveranserna till Kina har ökat. Krafti a reallöneöknin ar trots lå konjunkturen Den senaste kvartalsbarometern från Konjunkturinstitutet visade att den svenska konjunkturen var rekordsvag under årets första kvartal. Det fanns knappast några ljuspunkter alls. Industriföretagen räknar dock med att orderfallet kommer att upphöra under andra kvartalet och en liten majoritet av företagen räknar med ökad orderingång mellan första och andra kvartalet Efter en viss uppgång under början av året så sjönk hushållens konfidensindikakor oväntat mellan mars och april. Diagrammet nedan visar att pessimismen om Sveriges ekonomi (makroindex) ökat påtagligt, men att synen på den egna ekonomin (mikroindex) inte alls är lika pessimistisk. Det senare beror troligen på att den låga inflationen och skattesänkningen vid årsskiftet ( jobbavdraget) medfört kraftiga reallöneökningar för de flesta löntagare. men Europa och Sveri e fortfarande sva t Makrostatistiken från Europa, inklusive Sverige, är dock fortfarande mycket svag. Inköpsindexen har visserligen börjat stiga något, men ligger på en lägre nivå än i USA och Kina. Det mest positiva är att de finansiella aktörerna i Tyskland räknar med en betydligt starkare konjunktur om ett halvår, vilket visas i den s.k. ZEW indikatorn som stigit mycket kraftigt de senaste månaderna. Om detta uppfylls så är det givetvis positivt för den svenska exportindustrin eftersom Tyskland är Sveriges största exportmarknad. Sven Arne Svensson Chefekonom Erik Penser skandias marknadsbrev maj

5 Återtå för tillväxtmarknadsfonder Efter en dyster höst och vinter för tillväxtmarknadsfonder är det utan tvekan just den kategorin som är de senaste månadernas vinnare. Bäst har det gått för Rysslandsfonderna. Frågan många ställer sig är hur man som sparare ska förhålla sig till den här svängiga marknaden. Magnus Runberg, investeringsspecialist på Skandia, reder ut orsakerna till varför tillväxtmarknadsfonderna har rusat den senaste tiden. Det finns flera förklaringar till det. Den tydligaste har att göra med att aktiemarknaden i stor utsträckning styrs av investerarnas vilja att ta risk. Under våren har det börjat träda fram försiktiga tecken på att nedgången i ekonomin börjar avta och från vissa håll talas det dessutom om en vändning. I ett sådant läge blir marknadsaktörerna mer riskvilliga och flyttar kapital till mer riskabla marknader och som följd stiger börserna, i vissa fall kraftigt, förklarar Magnus Runberg. Bland Skandias kunder finns ett stort intresse för Rysslandsfonder just nu. Dessa rasade kraftigt i värde under hösten, men har tagit ordentlig revansch under våren. JP Morgans Rysslandsförvaltare, Oleg Biryulyov, är en av dem som har lyckats bäst. Hans fond har stigit 57 procent* hittills i år, och Biryulyov räknar med att den ryska marknaden ska fortsätta att överträffa etablerade. Historiskt har det lönat sig för investerare med en horisont på tre till fem år att köpa Ryssland på dessa attraktiva nivåer. De närmaste tre åren förväntar vi oss att till växt aktierna ska överträffa aktier på utvecklade marknader. Till skillnad från i mitten av 1990-talet är många av de stora tillväxtmarknaderna strukturellt starkare idag och har större kapacitet att stimulera sina ekonomier, säger Oleg Biryulyov. När tillväxtmarknadernas börser rusar är det lätt att bli ivrig att hoppa på tåget. I det läget kan det vara värt att påminna om hur utvecklingen har sett ut i ett lite längre tidsperspektiv. Diagrammet här intill illustrerar hur svängningarna skiljer sig mellan en traditionell Sverigefond (i det här fallet Skandia Sverige) och en Rysslandsfond (JPM Russia). Trots de enastående uppgångarna för Rysslandsfonden under våren, är fondens utveckling fortfarande en bra bit under nivån för Sverigefonden. De här jämförelserna understryker vikten av att ha en god riskspridning i sin portfölj. Tillväxtmarknadsfonder har en given plats i de flesta portföljer, men bör inte ta för stor plats. En god idé kan vara att sprida ut den del av innehavet som är placerat på högriskmarknader mellan olika fonder för att öka riskspridningen ytterligare, säger Magnus Runberg. Grafen visar jämförelse mellan JP Morgan Ryssland och Skandia Sverige 3 år tillbaka i tiden, maj 2006 maj *Fram till skandias marknadsbrev maj

6 Hur ser risknivån i din portfölj ut ida? Många sparare reflekterar inte över att risknivån i portföljen förändras i takt med att börsen svänger. Anledningen är att när börsen sjunker, och aktiefonder förlorar i värde, minskar även aktiefonders procentuella del av den totala portföljen. Om detta sker samtidigt som räntefonder i portföljen ökar i värde kan risknivån i sparandet förskjutas rejält. På Skandia betonar vi ofta vikten av att den strategiska allokeringen, fördelningen mellan aktier och räntor, stämmer överens med din riskprofil. Kunder som för två år sedan satte upp en portfölj där fördelningen mellan aktieoch räntefonder var 50/50 har under de gångna två åren fått se andelen som utgörs av aktier sjunka, medan räntedelen har vuxit. En större andel räntor i portföljen bör förvisso ha dämpat värdeminskningen i portföljen under perioden eftersom räntefonder faktiskt har stigit i värde under börsfrossan. Problemet uppstår snarare om man som sparare tror på en stigande börs framöver. Om börsuppgången vi har sett den senaste månaden håller i sig riskerar många sparare att gå miste om mycket av uppgångarna om risknivån i portföljen har blivit för låg. Det är därför hög tid att se över och eventuellt justera fördelningen i fonddepån, säger Jim Rotsman, chef för Skandias investeringserbjudande. En vanlig strategi som man kan tillämpa någon gång per år, eller när det har skett tvära kast på börsen, är att justera innehavet i portföljen så att risknivån återställs, så kallad rebalansering. Cirkeldiagrammet nedan illustrerar hur fördelningen har förändrats på två år i en portfölj bestående av Skandia Sverigefond och Skandia Penningmarknad 1). Från början var uppdelningen mellan de två fonderna 50/50 i portföljen. Två år senare utgjorde aktiefonden 38 procent av innehavet och räntefonden resterande del. För att balansen ska återställas måste aktiefonden öka med hela 67 procent i värde (om vi antar att räntefonden står still i värde). Om utvecklingen i din portfölj påminner om exemplet ovan kan du genom att återställa risknivån till 50/50 bättre positionera dig för en återhämtning på börsen. Om du istället tror att börsen ska vända ned igen kan det vara en god idé att ligga kvar med den lägre riskprofilen ett tag till. 1) Avser perioden Skandia Sverigefond sjönk 35,8 %, medan Skandia Penningmarknad ökade 7,2 % under perioden. Portfölj 30/ Portfölj 30/ Aktier Räntor skandias marknadsbrev maj

7 Nyheter i Skandias investerin serbjudande! Ny fond i Skandias fondutbud Nordea European High Yield Nordea European High Yield är en typ av räntefond där placeringar sker i obligationer som är utgivna av företag med lägre kreditvärdighet. Till följd av finanskrisen har räntorna på denna typ av högriskobligationer stigit till mycket höga nivåer eftersom investerare kräver större kompensation för den risk de tar. Räntorna på statsobligationer är samtidigt mycket låga, vilket gör Nordea European High Yield till ett intressant placeringsalternativ. Risknivån kan beskrivas som mittemellan vanliga räntefonder och en traditionell aktiefond. Ny fond i Skandias fondutbud Mor an Stanley Commodities Active GSLE Morgan Stanley Commodities Active GSLE ger dig som kund tillgång till den högintressanta marknaden för råvaror. Det finns många olika sorters råvarufonder. Vanligast är fonder som investerar i råvarubolag, en enskild råvara eller i en grupp av råvaror. Morgan Stanley Commodities Active GSLE placerar istället direkt i råvarucertifikat, vilket gör att du som sparare slipper aktiemarknads- och bolagsrisken. Den breda inriktningen på flera olika råvaror skapar samtidigt en naturlig riskspridning. Förändrin ar i fondsortimentet: RREEF Global Real Estate Securities ersätter Henderson Pan European Property Fastighetsmarknadsfonden Hendersen Pan European Property har inte levt upp till Skandias förväntningar och ersätts därför av RREEF Global Real Estate Securities. Förvaltarteamets mångåriga erfarenhet från fastighetsbranschen ger dem ett informationsövertag över konkurrenterna och möjlighet att upptäcka undervärderade investeringsmöjligheter. Förvaltarstilen kombinerar ett makroperspektiv på regionnivå med aktiespecifik analys i sin urvalsprocess. Schroder US Small & Mid-Cap Equity ersätter F & C US Smaller Companies Nästa förändring består i att F & C Smaller Companies, efter utvärdering, utgår ur Skandia Links sortiment. Kunder som sparar i fonden kommer därmed att föras över till Schroder US Small & Mid-Cap Equity, som vi bedömer har större potential för framtida avkastning. Fonden fokuserar på att hitta bra investeringsmöjligheter bland små och medelstora bolag i USA utifrån tre kriterier; företag med undervärderad tillväxt, företag med stabil tillväxt och företag som kan komma att omstruktureras. Lannebo Fonder tar över förvaltnin en av SGF Swedish Growth Lannebo Fonder har tagit över mandatet att förvalta fonden SGF Swedish Growth från Carnegie. Förändringen görs med anled ning av att den ansvariga förvaltaren, Magnus Matstoms, går från Carnegie till Lannebo. Att Lannebo tar över mandatet påverkar inte fondens strategi och inriktning. Skandia Liv sänker arantiräntan Skandia Liv sänker garantiräntan från 2,75 till 2,00 procent. Räntesänkningen påverkar endast nya inbetalningar, alltså inte premier som redan betalats in. Sänkningen berör kunder som har sparförsäkringar med förvaltning i Skandia Liv där garantiräntan för nya premier inte är avtalad för hela försäkringstiden. Nya fonder i Skandiabankens fondutbud Under april har 17 nya fonder från 7 fondförvaltare inklu derats i Skandiabankens fondutbud för sparande i depå (värdepappersdepå eller kapitalförsäkringsdepå). Odin Global SMB Odin Global Odin Europa Odin Europa SMB Odin Finland Odin Maritim Odin Norge Odin Offshore Odin Sverige Fortis Obam Eq World Acc FIM Green Energy Acc Henderson Industries of the Future Naventi Aktiv Förvaltning Balans Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv Mobilis Fokus Mobilis Kapital Aktiv SEB Choice High Yield SEK Lux Ack skandias marknadsbrev maj

8 Marknadsuppdaterin i lokal valuta Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Sverige OMXS30 20% 4 % 13 % 15 % -22 % -25 % 17 % Norden FTSE, NOREX % 5 % 16 % 13 % -28 % -27 % 23 % Europa STOXX 50 Index -2 % 1 % 11 % 2 % -38 % -38 % -13 % USA S&P % 4 % 11 % 4 % -35 % -31 % -17 % Japan Topix Nikkei, % 5 % 10 % 18 % -32 % -45 % -13 % Global MSCI, All Countries 4 % 4 % 11 % 8 % -35 % -32 % -7 % Kina FTSE Xinhua % 11 % 17 % 27 % -32 % 26 % 129 % Indien S&P Nifty Index 21 % 6 % 13 % 26 % -28 % 0 % 104 % Ryssland CSFB ROS 45 % 11 % 22 % 70 % -60 % -52 % 32 % Asien MSCI Asia All Countries 26 % 8 % 17 % 30 % -36 % -14 % 43 % Valutor Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år EUR/SEK 10,5-3 % -1 % -3 % 1 % 13 % 13 % 16 % USD/SEK 7,9 1 % -3 % -4 % -2 % 30 % 7 % 3 % Räntor Procentenheter i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Kortränta 3 mån SSVX Sverige 0,4-0,9 0,1 0,2-0,7-3,6-1,6-1,6 Långränta 10 år Statsobligation Sverige 3,6 1,1 0,3 0,3 0,5-0,6-0,4-1,2 Källa: Thomson Reuters EcoWin Fonderna med högst avkastning i april Fonderna med lägst avkastning i april i Skandiabankens sortiment i Skandiabankens sortiment 1. Danske Fonder Sverige Fokus 1. Pictet Biotech 2. Danske Fonder Sverige 2. SEB Bioteknikfond 3. Swedbank Robur Export 3. Salus Alpha Absolute Return SA VT 4. Kaupthing Swedish Growth 4. BlackRock World Gold 5. Lannebo Sverige 130/30 5. Naventi Aktiv Förvaltning Offensiv Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. skandias marknadsbrev maj

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Marknadens bästa avkastnin!

Marknadens bästa avkastnin! oktober 2009 Marknadens bästa avkastnin! Är du kund i Skandia Link? Grattis! I nyhetsbrevet Risk och Försäkrings årliga undersökning av de svenska sparbolagen hade Skandia Link bäst avkastning både förra

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Lu net före rapportstormen

Lu net före rapportstormen Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Tillbaka efter semestern

Tillbaka efter semestern Marknadsbrev augusti 2010 Tillbaka efter semestern Efter ett sommaruppehåll är Skandias marknadsbrev tillbaka. Den här börssommaren har gått i vågor. Under försommaren var det Greklandsoron som var på

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Marknadsbrev. Företa sobli ationer fortsatt i topp. oktober 2012. Fondstatistik september 2012:

Marknadsbrev. Företa sobli ationer fortsatt i topp. oktober 2012. Fondstatistik september 2012: Marknadsbrev oktober 2012 Företa sobli ationer fortsatt i topp Precis som förra månaden är det företagsobligationsfonder som toppar listan över mest köpta fonder bland Skandias sparkunder. Detta är ett

Läs mer

Det lackar mot jul...

Det lackar mot jul... Marknadsbrev november 2010 Det lackar mot jul... När jag skriver det här har Stockholmsbörsen precis passerat nytt årshögsta. Hittills i år har börsen stigit 19 procent och räknar man in utdelningarna

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Marknadsbrev. Ännu en turbulent månad. Fondstatistik mars 2011: april 2011

Marknadsbrev. Ännu en turbulent månad. Fondstatistik mars 2011: april 2011 Marknadsbrev april 2011 Ännu en turbulent månad Vad ska man säga om den gångna månaden? Det har funnits gott om orosmoln jordbävning i Japan, oro i Mellanöstern och skakiga börser. Utvecklingen i omvärlden

Läs mer

Månadsrapport juli 2009

Månadsrapport juli 2009 09-07-06 Placeringskommittén genom Investment Center Månadsrapport juli 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj.

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Marknadsbrev. Bättre koll på lä et. november 2012. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. Bättre koll på lä et. november 2012. Marknaden i korthet Marknadsbrev november 2012 Bättre koll på lä et I september började Heidi Elmér på posten som Skandias chefekonom. Det innebär att vi stärker upp vår kompetens inom ekonomisk analys och placeringsrådgivning.

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren

VM-UPDATE. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-Aktier. börs. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev från Börstjänaren ATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR INDEX ETT MARKNADSBREV FRÅN BÖRSTJÄNAREN VÄRLDSMARKNADEN UPDATE VALUTOR AKTIER RÅVAROR

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start

Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg. Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Gör rätt med kvitton Sid 30 Gå tidigt i pension Sid 32 Ge ditt barn en bra start Här är bästa fonderna för barn Charlottes sparkapital blir ett utbildningsverktyg Niklas Lundberg XXXXXX 2010 Privata affärer

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Placeraren Nr 9, 2015

Placeraren Nr 9, 2015 Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här För utskriftsvänlig version Klicka här Placeraren Nr 9, 2015 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer