Lu net före rapportstormen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lu net före rapportstormen"

Transkript

1 Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden. Det är ju skönt. Men nu drar snart börsens rapportsäsong igång. En hel del bolag ska redovisa sina kvartalsrapporter under oktober. Då får vi se om det går så bra för bolagen som börsen indikerar. Det återstår att se. För dig som är intresserad av den svenska börsen rekommenderar jag krönikan på nästa sida. Simon Blecher på HQ Fonder/Carnegie levererar högintressant läsning om börsen, och nämner ett antal aktier som han har tittat närmare på. Simon påminner även om att uppgången på den svenska börsen inte går att finna på så många andra börser runtom i världen. Månadens makrokrönika, skriven av Christer Tallbom på Garantum, är en rejäl genomgång av makroläget i Sverige och omvärlden. Om du är intresserad av den breda ekonomiska utvecklingen tror jag du kommer tycka att Christers krönika är mycket intressant. Vi tar även upp hur dina räntefonder påverkas av Riksbankens räntehöjningar. Räntan är, som hörs på namnet, av största betydelse för avkastningen i räntefonder. Så vad betyder det egentligen för dessa fonder när Riksbanken höjer räntan? På sidan 6 kan du läsa om en nyhet i Skandias sortiment _ autocalls. Detta är en investeringsform som inte passar alla sparare. Men som kan vara en spännande krydda till sparportföljen för vissa. Trevlig läsning, Jim Rotsman, chef Skandia Investment Management. Fondstatistik september 2010: Mest nettoköpta fondkategorier privata investerare 1. Aktiefonder Asien 2. Aktiefonder Sverige 3. Aktiefonder Tillväxtmarknad Mest nettosålda fondkategorier privata investerare 1. Räntefonder 2. Hedgefonder/Alternativa investeringar 3. Aktiefonder Bransch Mest nettoköpta fondkategorier professionella investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder Asien exkl. Japan 3. Asien Asien Mest nettosålda fondkategorier professionella investerare 1. Aktiefonder Nordamerika 2. Aktiefonder Sverige 3. Hedgefonder/Alternativa investeringar Statistiken baseras på byten, försäljningar och köp av fonder, exklusive månadssparande, i Skandia och Skandiabanken under perioden 1 juni t.o.m. 25 augusti. Ps. Visste du om att Skandiabanken har en sparblogg? Gå in på så kan du läsa blogginlägg på temat sparande från mig och Jeanette Hauff som är Skandias spar ekonom. 1

2 Sveri e är fantastiskt Blott Sverige svenska krusbär har, skrev författaren Carl Jonas Love Almqvist redan på 1800 talet. Orden har ibland tolkats som att vi svenskar har en något naiv syn på oss själva och, vad vet jag, det må så vara. Men översatt i börssammanhang försvinner faktiskt naiviteten och blir verklighet ty blott Sverige börsuppgång har! När flera av de världsledande börserna knappt har rört sig och några stycken till och med är på minus har det för svensk del varit ett mycket bra 2010; Stockholmsbörsen är i skrivande stund upp med drygt 15 procent inklusive utdelningar. Det motsvarar två års normal avkastning och bör därför anses som mycket bra. Betyder det att det är läge att ta hem vinsten på aktiemarknaden? Nej, säger undertecknad. För bilden är faktiskt tudelad. En stor del av börsuppgången hör ihop med fyra aktier, nämligen: Volvo, Scania, Hennes & Mauritz och Ericsson. Dessa fyra bolag står för närmare halva uppgången och de som av olika skäl valt att undvika dessa aktier har en helt annan avkastning. Som motvikt kan nämnas att stabila och välskötta företag som Electrolux, Husqvarna, Skanska och SSAB står på minus sedan årsskiftet (!). Det här påminner om situationen i slutet av nittiotalet då en hel del av börsuppgången kunde tillskrivas Ericsson, som på den tiden stod för en stor del av index. Och precis som då har de indextunga bolagen gjort att marknaden valt att ignorera välskötta bolag med stabila kassaflöden, höga utdelningar och starka balansräkningar. Och därför finns det ingen anledning att ta hem vinsten för dessa bolag är fortsatt mycket billiga och har en stor potential kvar. HQ Sverigefond har som investeringsfilosofi att vara en värdefond. Vi letar efter precis ovannämna kategorier: stabila kassaflöden, höga utdelningar, starka balansräkningar och låg värdering av vinsterna. Portföljen är koncentrerad och innehar cirka 25 bolag och faktum är att nästan samtliga aktier i portföljen har en högre ordinarie utdelning är den 10 åriga svenska räntan. För några bolag ligger utdelningen närmare 5 procent på nuvarande kursnivå, exempelvis Astra Zeneca, Intrum Justitia och Skanska. Flera bolag har också dolda tillgångar, en annan faktor som värdeförvaltare gärna letar efter. Bland dessa kan nämnas Telia Sonera (kopparnät, ryska och turkiska tillgångar), SCA (stort skogsinnehav) och Investor (en rabatterad portfölj). Hur är då prislappen på våra innehav? Vår uppskattning är att Stockholmsbörsen värderas till 13 gånger nästa års vinst medan vår portfölj är värderad till drygt 11 gånger nästa års resultat. Billigt. Och framför allt: lägre risk. Kalla oss gärna tråkiga det tar vi som en komplimang. Aktier är nämligen tillräckligt riskabla Blott Sveri e svenska krusbär har varför vi hellre äger stabilare bolag med hög utdelning än det som är inne för stunden. Hur ser då världen ut? Tja, som vanligt. Lite bra, lite mindre bra, lite osäkert och lite spännande. Eller rättare sagt: USA står och väger, södra Europa fortsätter vara i skuldkris och norra Europa (läs Sverige och Tyskland) står mycket starkt och tillväxtmarknaderna likaså. Vår tes är att räntorna förblir låga så länge den amerikanska ekonomin har det tufft. Deflationen ligger över oss, men alla är rädda för ett Japan och därför kommer stimulanserna att fortsätta och på sikt leda till inflation. Hur ska man tackla den synen på aktiemarknaden? Vi har gjort det genom att köpa fastigheter. Fastighetsbolagen tjänar på låga räntor, eftersom det är den största kostnaden. Men framför allt tjänar de på att räntorna håller nere avkastningskravet och det går därför att sälja fastigheter allt dyrare. Under de senaste veckorna har det sålts flera kontorsfastigheter i Stockholms innerstad till priser över kronor per kvadratmeter. Värderingen av bolag som Fabege, vars bestånd finns i innerstaden liksom Solna och Hammarby Sjöstad, och AtriumLjungberggruppen med köpcentrumbestånd i de stora städerna, ligger på under halva detta. Och då har vi till och med tagit hänsyn till eventuella skatteproblem och dylika saker. Men kan inte räntan gå upp? Självklart. Troligt till och med för den som lyfter blicken. Men vad indikerar högre ränta? Jo, att ekonomin växer och framför allt: inflation. Och i det läget. brukar fastigheter vara bra att äga eftersom det är en realtillgång. På tal om herr Almqvist igen. Han må ha varit naiv, men faktum är att den svenska börsen varit den näst bästa av alla världens börser de senaste hundra åren och det är ju inte fy skam. Simon Blecher Fondförvaltare HQ Sverige och Skandia Swedish Stars 2

3 Marknadsutblick Oron har varit ständigt närvarande på de finansiella marknaderna under I början på året blev Grekland enzymet som utlöste en accelererande rädsla för en europeisk statsfinansiell kris. Den akuta oron dämpades dock efter "Oron har varit ständi t närvarande på de finansiella marknaderna under 2010." att EU och IMF med gemensamma krafter mejslat fram en gigantisk krisfond. Oron för den statsfinansiella situationen kommer dock även fortsättningsvis att oroa marknaden i skiftande grad. I skrivande stund är det istället osäkerheten kring styrkan i den globala efterfrågan som kastar de längsta skuggorna över marknaden. En osäkerhet vi sannolikt kommer att få fortsätta dras med under en period. Vi befinner oss nämligen i ett läge i konjunkturen där tidigare åtgärder för att stimulera tillväxten gradvis börjar dras tillbaka. Effekten av detta blir att den ekonomiska tillväxten tillfälligtvis tappar fart. Det är lätt att i den här tillfälliga fasen i konjunkturen dra fel slutsatser och underskatta den underliggande kraften i den globala återhämtningen. Avseende tillståndet i världsekonomin är det främst tre saker marknaden fokuserar på: Kinas möjligheter att fortsätta agera draglok i världsekonomin Arbetsmarknaden i USA Europas förmåga att kombinera åtstramningar med fortsatt tillväxt Kina har börjat strama åt. Man har höjt räntorna och begränsat utlåningen, vilket har skapat oro för att den kinesiska ekonomin ska bromsa in kraftigare än tänkt. Här anser vi att man kan göra det lätt för sig och utgå från att den kinesiska regeringens övergripande mål är en fortsatt hög tillväxt. "Kina har börjat strama åt." Man har möjligheterna och viljan att kunna fortsätta stimulera ekonomin till dess att den globala efterfrågan vuxit sig starkare vilket man kommer att göra. För att den globala efterfrågan ska kunna ta ordentlig fart räcker det dock inte med en stimulansdriven efterfrågan i tillväxtekonomierna, utan den måste öka snabbare också i USA och Europa. För USA:s vidkommande innebär en punkterad bostadsmarknad och tuffare lånevillkor att det enda som nu kan lyfta hushållens konsumtionsutrymme är att fler jobb skapas. Därför har den senaste periodens mer dämpade sysselsättningsökning skapat osäkerhet kring styrkan i USA:s efterfrågan framöver. Det är dock viktigt att "USA kommer successivt att dra sitt strå till den lobala tillväxtstacken." komma ihåg att en viss inbromsning är någonting man alltid ser i ett konjunkturläge som detta. I en ekonomisk nedgång sätts stimulansåtgärder in, vilka sedermera successivt dras tillbaka allteftersom ekonomin visar tecken på att repa sig. När stimulanser fasas ut uppstår ett glapp i den ekonomiska aktiviteten i och med att konsumtion och investeringar, som tidigarelagts för att kunna utnyttja skattelättnader och liknande, under en period växer långsammare. Ett visst efterfrågevakuum uppstår innan det underliggande växande behovet återigen lyfter efterfrågan på den subventionerade varan eller tjänsten. Efterfrågan i USA kommer successivt att dra sitt strå till den globala tillväxtstacken. Företagens aktivitet fortsätter att stiga, vilket gradvis kommer att höja temperaturen även på arbetsmarknaden. I Europa ser Tyskland ut att bli den tillväxtmotor som regionen så väl behöver, när de flesta länderna måste strama åt. Optimismen och aktiviteten i det tyska näringslivet är hög. Detta har i sin tur lyft hushållens optimism kraftigt, vilket har börjat avspegla sig i en ökad konsumtion. 3

4 De globala ansträngningarna att bringa ordning i statsfinanserna innebär samtidigt att styrräntorna förblir låga. Sannolikt ser vi inga räntehöjningar från vare sig Federal Reserve och ECB förrän om 1 2 år, och Riksbankens räntehöjningar blir troligen färre än vad de själva säger. I Europa ser Tyskland ut att bli den tillväxtmotor som re ionen så väl behöver, när de flesta länderna måste strama åt. Vår bedömning är att världsekonomin befinner sig i en fortsatt, men utdragen, återhämtning. På kort sikt kommer osäkerheten kring tillväxten att skapa svängningar på finansmarknaderna. Även statsfinanserna i Europa kommer fortsättningsvis att skapa osäkerhet i växlande grad, men bedöms inte komma att hota återhämtningen. I takt med att förtroendet för att konjunkturen har bärkraft kommer också osäkerheten på marknaden att sjunka. Den svenska börsens värdering, i relation till bolagens förväntade vinster tolv månader framåt, är i skrivande stund dessutom inte utmanande, utan snarare låg. Samtidigt som börskurserna slagit upp och ned, har prognoserna på bolagens vinster fortsatt att skruvas upp på starka bolagsrapporter. En låg börsvärdering i kombination med låga räntor gör börsen attraktiv. Marknaden törs dock i dagsläget inte fullt ut tro på vinstprognoserna. Det mesta talar för att den här misstron kommer att finnas kvar hos investerare ytterligare under en period. Men, när tron på en bärkraftig återhämtning successivt stärks, finns goda utsikter också för en uthållig börsuppgång. I det läget kommer andra faktorer än bara risk att påverka investerares val. "Vår bedömnin är att världsekonomin befinner si i en fortsatt, men utdra en, återhämtnin." Olika regioner kommer att gynnas i olika hög grad av en ökad global efterfrågan. Vår bedömning är att ekonomier med en robust inhemsk efterfrågan och konkurrenskraftig exportindustri kommer att gynnas mest. I det avseendet står sig Sverige mycket väl. Men, framförallt kommer investerare återigen att alltmer basera sina investeringsbeslut på de långsiktiga tillväxttrenderna i världen. Snabbväxande befolkningsrika länder, som t.ex. Kina, Indien, Ryssland och Brasilien, har fantastiska förutsättningar att under många år ekonomiskt kunna växa betydligt snabbare än övriga världen. I takt med att riskaptiten på marknaden stärks kommer alltfler investerare att söka sig till börserna i de länder som uppvisar den högsta tillväxten. Sammantaget är vår bedömning att konjunkturen sakta men säkert stärks, men att återhämtningen blir utdragen. Det är därför viktigt som investerare att ha rimliga förväntningar på börsutvecklingen framöver. Dessutom anser vi att är det dags att bli mer selektiv. Större skillnader i kursutvecklingen gör valet av investeringsalternativ viktigare. När marknaden börjar fokusera mindre på risk och mer på tillväxtpotential kommer detta sannolikt främst att gynna placeringar mot tillväxtmarknader. Christer Tallbom Chefekonom, Garantum Fondkommision 4

5 Så påverkas dina räntefonder av Riksbankens räntehöjnin ar Sedan i somras har Riksbanken höjt reporäntan och dessutom meddelat att fler höjningar är på väg. För räntefonder är avkastningen i högsta grad beroende av ränteutvecklingen. Hur påverkas dina räntefonder av räntan? Hur fun erar en räntefond? Räntefonder delas vanligen upp i korta och långa räntefonder. De korta räntefonderna, ofta kallade likviditets eller penningmarknadsfonder, består av räntebärande papper med en genomsnittlig återstående löptid på mindre än ett år. Långa räntefonder, ofta kallade obligationsfonder, består av räntebärande papper med en genomsnittlig löptid som överstiger ett år. En räntefondsförvaltare handlar med räntebärande papper på andrahandsmarknaden. Anta att en förvaltare har köpt en obligation med en löptid på 10 år till en ränta på 5 procent. Om den tioåriga räntan stiger till 6 procent innebär det att förvaltarens obligation ger mindre ränta än nyutgivna obligationer och därför tappar i värde. Omvänt så stiger värdet på långa obligationer om marknadsräntan för samma löptid går ned. Hur mycket obligationen sjunker i värde beror dels på hur mycket räntan stiger och dels på hur lång löptiden på obligationen är. Ju längre löptid och ju större ränteförändring, desto större blir prisskillnaden. Därav är det logiskt att korträntefonder har lägre risk då de "drabbas" i mindre utsträckning av ränteförändringar. Korta och lån a räntor så påverkar de Riksbanken styr de korta räntorna genom reporäntan. Denna påverkar i sin tur räntan på korta lån mellan bankerna och räntan på vanliga bankkonton. De långa räntorna bestäms av marknaden, det vill säga investerarnas förväntningar om hur den framtida räntan och inflationen ska se ut, men även av tillgång och efterfrågan på obligationer med fast ränta. För sparare med korta räntefonder, såsom Skandia likviditetsfonden, kan Riksbankens reporäntehöjningar ge förbättrad avkastning, eftersom ränteintäkterna på fondens obligationer stiger. För sparare som äger långa räntefonder, såsom Skandia realräntefond och Skandia kapitalmarknadsfond, är det något mer komplicerat. Utvecklingen för de långa marknadsräntorna är av störst betydelse för avkastningen i dessa fonder. Förväntningar på Riksbankens framtida räntepolitik och inflationsförväntningar är de främsta sakerna att hålla koll på. Vad sä er förvaltaren? Christer Käck på DnB NOR förvaltar realräntefonden och kapitalmarknadsfonden på uppdrag av Skandia Fonder. Han räknar med att inflationen kommer att förbli låg och inte förväntas stiga nämnvärt. Långa räntor, som i kapitalmarknadsfonden, ger därför god avkastning i förhållande till inflationen, menar Käck. De korta räntorna förväntas stiga i takt med att Riksbanken höjer reporäntan. Detta beror framförallt på att vi kommer från en rekordlåg nivå. Men vi har mycket låg inflation och låg löneökningstakt. Uppgången för långa räntor bör samtidigt bli begränsad på grund av den låga inflationen, säger Christer Käck. Han säger även att det finns en risk för att inflationen tar fart på sikt, men den risken ligger ett par år fram i tiden. Räntorna är alldeles för låga och räntorna ska upp, så är vi vana att se på räntorna under en konjunkturvändning. Men den här gången har vi haft både finanskris och skuldkris i kombination med lågkonjunkturen, det förklarar det speciella ränteläget, säger Christer Käck. Käck betonar samtidigt vikten av att ha olika typer av räntefonder i portföljen för att förbättra riskspridningen. Att ha en del av portföljen i realräntor och en del i en lång obligationsfond såsom kapitalmarknadsfonden skapar förutsättningar för god riskspridning. Johan Lundqvist, Nordic Investment Management 5

6 Ny investerin sform i Skandia depå: Autocall I Skandias rådgivna depå introduceras nu en ny sparform, Autocall. Detta är en investeringsform som inte lämpar sig för alla sparare, men som kan vara ett mycket intressant komplement till en väldiversifierad portfölj för andra sparare. I den här artikeln förklarar vi hur en autocall fungerar och vad man bör tänka på om man investerar i denna sparform. En autocall är ett icke kapitalskyddat finansiellt instrument. Det vanliga är att produkten baseras på en eller fler underliggande tillgångar, t.ex. ett eller flera börsindex. Autocallen löper därefter över en given löptid med en på förhand fastställd avkastning. Under löptiden finns fastställda avstämningsdagar (t.ex. en gång per år). Vad som händer med produkten påverkas av värdet på indexet på avstämningsdagen. Vanligtvis är den avgörande frågan om indexet vid avstämningspunkten står högre eller lägre än vid startdagen. Ett exempel på hur en autocall kan se ut Anta att det underliggande indexet noteras till 100 på startdagen och avkastningen är satt till 50 procent. Avstämningsdagar sker en gång per år. Om indexet står högre än 100 på avstämningsdagen, så förfaller produkten automatiskt och det nominella beloppet (din insats) plus den på förhand bestämda avkastningen, i det här fallet 50 procent, betalas ut. Om indexet istället står lägre än 100 så händer ingenting och produkten löper på ytterligare en period (ett år). Samma regel gäller vid de återstående avstämningsdagarna. Så länge indexet är lägre än startdagens notering på avstämningsdagen så löper produkten vidare oavsett hur indexet har utvecklats under tiden. En autocall har oftast också en nedre barriär. Vi kan i det här exemplet anta att den nedre barriären är 50. Om indexet når den nedre barriären under någon av perioderna spelar ingen roll. Denna barriär påverkar endast produkten på slutdagen i de flesta produkter. Den sista avstämningen görs normalt på slutdagen. Om indexet ligger över 100 betalas det nominella beloppet plus avkastningen ut. Om index fortfarande ligger under nivån från startdagen men över barriären (dvs. mellan 51 och 100) betalas det nominella beloppet ut. Om indexet ligger under barriären på slutdagen betalas det nominella beloppet minus nedgången i index ut. T.ex. om index står i 40, och investeraren har investerat kronor, betalas 400 kronor ut. Observera att exemplet ovan endast är en teoretisk förklaring över hur en autocall kan vara uppbyggd. Autocalls kan se ut på många olika sätt och ha olika villkor. Sammanfattnin En autocall passar i första hand sparare som vill investera på en given marknad med fasta villkor. Möjligheten att tjäna pengar på en autocall bygger på att det underliggande indexet står högre än vid startdagen vid någon av avstämningspunkterna. Risken att förlora mer än insatsen är om indexet understiger den nedre barriären på slutdagen. Detta är det normala upplägget på en autocall, men kan, som nämnt tidigare, variera beroende på produktens villkor. Skandia lanserar sju stycken autocalls i den rådgivna Skandiadepån. Efterhand kommer fler produkter att tillkomma. Johan Lundqvist, Nordic Investment Management 6

7 Marknadsuppdaterin i lokal valuta Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Sverige OMXS30 15% 0% 8% 6% 19% -11% 23% Norden FTSE, NOREX 30 6% 0% 6% 4% 8% -26% 6% Europa STOXX 50 Index -6% -1% 6% 4% -4% -37% -19% USA S&P 500 3% 1% 9% 7% 8% -25% -6% Japan Topix Nikkei, 225-9% 0% 4% 0% -5% -43% -30% Global MSCI, All Countries 1% 0% 7% 6% 6% -27% -5% Kina FTSE Xinhua 25 0% 2% 7% 6% 4% -28% 101% Indien S&P Nifty Index 16% 0% 11% 13% 22% 20% 132% Ryssland CSFB ROS 1% 0% 3% 6% 9% -39% 23% Asien MSCI Asia All Countries 9% 1% 9% 11% 18% -15% 62% Valutor Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år EUR/SEK 9,2-10% 1% -2% -3% -10% 0% -2% USD/SEK 6,8-5% -2% -9% -13% -3% 5% -13% Räntor Procentenheter i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Kortränta 3 mån SSVX Sverige 0,5 0, ,2 0,4-3 -0,9 Långränta 10 år Statsobligation Sverige 2,4-1 -0,2 0,2-0,2-0,9-1,9-0,6 Fonderna med högst avkastning i Skandia Links sortiment (sep) SGF Enter Swedish Equity Skandia Småbolag Sverige Skandia Sverige SGF Lannebo Swedish Growth Skandia Cancerfonden Fonderna med lägst avkastning i Skandia Links sortiment (sep) PineBridge Japan Smaller Comp. Plus Skandia Japan Fidelity Malaysia SGF Funnex Japanese Eq Skandia Kapitalmarknad Fonderna med högst avkastning i Skandiabankens sortiment (sep) Handelsbanken Svenska Småbolag SEB Sverigefond Småbolag SGF Enter Swedish Equity Carlsson Sweden Microcap Swedbank Robur Småbolag Sverige Fonderna med lägst avkastning i Skandiabankens sortiment (sep) Gartmore Japan SEB Penningmarknadsfond USD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Nordea Japanese Value Fund Fidelity Emerging Markets Debt Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 7

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Det lackar mot jul...

Det lackar mot jul... Marknadsbrev november 2010 Det lackar mot jul... När jag skriver det här har Stockholmsbörsen precis passerat nytt årshögsta. Hittills i år har börsen stigit 19 procent och räknar man in utdelningarna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Marknadens bästa avkastnin!

Marknadens bästa avkastnin! oktober 2009 Marknadens bästa avkastnin! Är du kund i Skandia Link? Grattis! I nyhetsbrevet Risk och Försäkrings årliga undersökning av de svenska sparbolagen hade Skandia Link bäst avkastning både förra

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11%

Strategi under juni. Månadsbrev Juni 2012. I korthet: Avkastning juni: MIDAS -0,02% STOXX600 4,77% SSVX90 0,11% Månadsbrev Juni 2012 Strategi under juni Ekonomiska problemen fortsätter liksom stödpaketen Europas ledare samlades och kom överens om nya stödpaket, vilket gladde finansmarknaderna. Aktiemarkanden steg

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Tillbaka efter semestern

Tillbaka efter semestern Marknadsbrev augusti 2010 Tillbaka efter semestern Efter ett sommaruppehåll är Skandias marknadsbrev tillbaka. Den här börssommaren har gått i vågor. Under försommaren var det Greklandsoron som var på

Läs mer

Marknadsbrev. Företa sobli ationer fortsatt i topp. oktober 2012. Fondstatistik september 2012:

Marknadsbrev. Företa sobli ationer fortsatt i topp. oktober 2012. Fondstatistik september 2012: Marknadsbrev oktober 2012 Företa sobli ationer fortsatt i topp Precis som förra månaden är det företagsobligationsfonder som toppar listan över mest köpta fonder bland Skandias sparkunder. Detta är ett

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008 n Ekonomiska kommentarer I den dagliga nyhetsrapporteringen avses med begreppet ränta så gott som alltid den nominella räntan. Den reala räntan är emellertid mer relevant för konsumtions- och investeringsbeslut.

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Årsredovisning 2010-2011

Årsredovisning 2010-2011 ! 1(6) AMC BLECKHORNEN ÅRSREDOVISNING 1(6) Medlem #32, Rolf Tuvessons, minnesfond Lund 2011-08-31 Fondstyrelsen Årsredovisning 2010-2011 År 2001 mottog AMC Bleckhornen 100 000 kr som testamenterats Corpset

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se

Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Peter von Euler peeu01@handelsbanken.se Lanserade den första börshandlade fonden i Norden, redan år 2000 Först i världen med negativ exponering och hävstång Förvaltar ca 20 000 mkr fördelat på 10 fonder

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer