Lu net före rapportstormen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lu net före rapportstormen"

Transkript

1 Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden. Det är ju skönt. Men nu drar snart börsens rapportsäsong igång. En hel del bolag ska redovisa sina kvartalsrapporter under oktober. Då får vi se om det går så bra för bolagen som börsen indikerar. Det återstår att se. För dig som är intresserad av den svenska börsen rekommenderar jag krönikan på nästa sida. Simon Blecher på HQ Fonder/Carnegie levererar högintressant läsning om börsen, och nämner ett antal aktier som han har tittat närmare på. Simon påminner även om att uppgången på den svenska börsen inte går att finna på så många andra börser runtom i världen. Månadens makrokrönika, skriven av Christer Tallbom på Garantum, är en rejäl genomgång av makroläget i Sverige och omvärlden. Om du är intresserad av den breda ekonomiska utvecklingen tror jag du kommer tycka att Christers krönika är mycket intressant. Vi tar även upp hur dina räntefonder påverkas av Riksbankens räntehöjningar. Räntan är, som hörs på namnet, av största betydelse för avkastningen i räntefonder. Så vad betyder det egentligen för dessa fonder när Riksbanken höjer räntan? På sidan 6 kan du läsa om en nyhet i Skandias sortiment _ autocalls. Detta är en investeringsform som inte passar alla sparare. Men som kan vara en spännande krydda till sparportföljen för vissa. Trevlig läsning, Jim Rotsman, chef Skandia Investment Management. Fondstatistik september 2010: Mest nettoköpta fondkategorier privata investerare 1. Aktiefonder Asien 2. Aktiefonder Sverige 3. Aktiefonder Tillväxtmarknad Mest nettosålda fondkategorier privata investerare 1. Räntefonder 2. Hedgefonder/Alternativa investeringar 3. Aktiefonder Bransch Mest nettoköpta fondkategorier professionella investerare 1. Räntefonder 2. Aktiefonder Asien exkl. Japan 3. Asien Asien Mest nettosålda fondkategorier professionella investerare 1. Aktiefonder Nordamerika 2. Aktiefonder Sverige 3. Hedgefonder/Alternativa investeringar Statistiken baseras på byten, försäljningar och köp av fonder, exklusive månadssparande, i Skandia och Skandiabanken under perioden 1 juni t.o.m. 25 augusti. Ps. Visste du om att Skandiabanken har en sparblogg? Gå in på så kan du läsa blogginlägg på temat sparande från mig och Jeanette Hauff som är Skandias spar ekonom. 1

2 Sveri e är fantastiskt Blott Sverige svenska krusbär har, skrev författaren Carl Jonas Love Almqvist redan på 1800 talet. Orden har ibland tolkats som att vi svenskar har en något naiv syn på oss själva och, vad vet jag, det må så vara. Men översatt i börssammanhang försvinner faktiskt naiviteten och blir verklighet ty blott Sverige börsuppgång har! När flera av de världsledande börserna knappt har rört sig och några stycken till och med är på minus har det för svensk del varit ett mycket bra 2010; Stockholmsbörsen är i skrivande stund upp med drygt 15 procent inklusive utdelningar. Det motsvarar två års normal avkastning och bör därför anses som mycket bra. Betyder det att det är läge att ta hem vinsten på aktiemarknaden? Nej, säger undertecknad. För bilden är faktiskt tudelad. En stor del av börsuppgången hör ihop med fyra aktier, nämligen: Volvo, Scania, Hennes & Mauritz och Ericsson. Dessa fyra bolag står för närmare halva uppgången och de som av olika skäl valt att undvika dessa aktier har en helt annan avkastning. Som motvikt kan nämnas att stabila och välskötta företag som Electrolux, Husqvarna, Skanska och SSAB står på minus sedan årsskiftet (!). Det här påminner om situationen i slutet av nittiotalet då en hel del av börsuppgången kunde tillskrivas Ericsson, som på den tiden stod för en stor del av index. Och precis som då har de indextunga bolagen gjort att marknaden valt att ignorera välskötta bolag med stabila kassaflöden, höga utdelningar och starka balansräkningar. Och därför finns det ingen anledning att ta hem vinsten för dessa bolag är fortsatt mycket billiga och har en stor potential kvar. HQ Sverigefond har som investeringsfilosofi att vara en värdefond. Vi letar efter precis ovannämna kategorier: stabila kassaflöden, höga utdelningar, starka balansräkningar och låg värdering av vinsterna. Portföljen är koncentrerad och innehar cirka 25 bolag och faktum är att nästan samtliga aktier i portföljen har en högre ordinarie utdelning är den 10 åriga svenska räntan. För några bolag ligger utdelningen närmare 5 procent på nuvarande kursnivå, exempelvis Astra Zeneca, Intrum Justitia och Skanska. Flera bolag har också dolda tillgångar, en annan faktor som värdeförvaltare gärna letar efter. Bland dessa kan nämnas Telia Sonera (kopparnät, ryska och turkiska tillgångar), SCA (stort skogsinnehav) och Investor (en rabatterad portfölj). Hur är då prislappen på våra innehav? Vår uppskattning är att Stockholmsbörsen värderas till 13 gånger nästa års vinst medan vår portfölj är värderad till drygt 11 gånger nästa års resultat. Billigt. Och framför allt: lägre risk. Kalla oss gärna tråkiga det tar vi som en komplimang. Aktier är nämligen tillräckligt riskabla Blott Sveri e svenska krusbär har varför vi hellre äger stabilare bolag med hög utdelning än det som är inne för stunden. Hur ser då världen ut? Tja, som vanligt. Lite bra, lite mindre bra, lite osäkert och lite spännande. Eller rättare sagt: USA står och väger, södra Europa fortsätter vara i skuldkris och norra Europa (läs Sverige och Tyskland) står mycket starkt och tillväxtmarknaderna likaså. Vår tes är att räntorna förblir låga så länge den amerikanska ekonomin har det tufft. Deflationen ligger över oss, men alla är rädda för ett Japan och därför kommer stimulanserna att fortsätta och på sikt leda till inflation. Hur ska man tackla den synen på aktiemarknaden? Vi har gjort det genom att köpa fastigheter. Fastighetsbolagen tjänar på låga räntor, eftersom det är den största kostnaden. Men framför allt tjänar de på att räntorna håller nere avkastningskravet och det går därför att sälja fastigheter allt dyrare. Under de senaste veckorna har det sålts flera kontorsfastigheter i Stockholms innerstad till priser över kronor per kvadratmeter. Värderingen av bolag som Fabege, vars bestånd finns i innerstaden liksom Solna och Hammarby Sjöstad, och AtriumLjungberggruppen med köpcentrumbestånd i de stora städerna, ligger på under halva detta. Och då har vi till och med tagit hänsyn till eventuella skatteproblem och dylika saker. Men kan inte räntan gå upp? Självklart. Troligt till och med för den som lyfter blicken. Men vad indikerar högre ränta? Jo, att ekonomin växer och framför allt: inflation. Och i det läget. brukar fastigheter vara bra att äga eftersom det är en realtillgång. På tal om herr Almqvist igen. Han må ha varit naiv, men faktum är att den svenska börsen varit den näst bästa av alla världens börser de senaste hundra åren och det är ju inte fy skam. Simon Blecher Fondförvaltare HQ Sverige och Skandia Swedish Stars 2

3 Marknadsutblick Oron har varit ständigt närvarande på de finansiella marknaderna under I början på året blev Grekland enzymet som utlöste en accelererande rädsla för en europeisk statsfinansiell kris. Den akuta oron dämpades dock efter "Oron har varit ständi t närvarande på de finansiella marknaderna under 2010." att EU och IMF med gemensamma krafter mejslat fram en gigantisk krisfond. Oron för den statsfinansiella situationen kommer dock även fortsättningsvis att oroa marknaden i skiftande grad. I skrivande stund är det istället osäkerheten kring styrkan i den globala efterfrågan som kastar de längsta skuggorna över marknaden. En osäkerhet vi sannolikt kommer att få fortsätta dras med under en period. Vi befinner oss nämligen i ett läge i konjunkturen där tidigare åtgärder för att stimulera tillväxten gradvis börjar dras tillbaka. Effekten av detta blir att den ekonomiska tillväxten tillfälligtvis tappar fart. Det är lätt att i den här tillfälliga fasen i konjunkturen dra fel slutsatser och underskatta den underliggande kraften i den globala återhämtningen. Avseende tillståndet i världsekonomin är det främst tre saker marknaden fokuserar på: Kinas möjligheter att fortsätta agera draglok i världsekonomin Arbetsmarknaden i USA Europas förmåga att kombinera åtstramningar med fortsatt tillväxt Kina har börjat strama åt. Man har höjt räntorna och begränsat utlåningen, vilket har skapat oro för att den kinesiska ekonomin ska bromsa in kraftigare än tänkt. Här anser vi att man kan göra det lätt för sig och utgå från att den kinesiska regeringens övergripande mål är en fortsatt hög tillväxt. "Kina har börjat strama åt." Man har möjligheterna och viljan att kunna fortsätta stimulera ekonomin till dess att den globala efterfrågan vuxit sig starkare vilket man kommer att göra. För att den globala efterfrågan ska kunna ta ordentlig fart räcker det dock inte med en stimulansdriven efterfrågan i tillväxtekonomierna, utan den måste öka snabbare också i USA och Europa. För USA:s vidkommande innebär en punkterad bostadsmarknad och tuffare lånevillkor att det enda som nu kan lyfta hushållens konsumtionsutrymme är att fler jobb skapas. Därför har den senaste periodens mer dämpade sysselsättningsökning skapat osäkerhet kring styrkan i USA:s efterfrågan framöver. Det är dock viktigt att "USA kommer successivt att dra sitt strå till den lobala tillväxtstacken." komma ihåg att en viss inbromsning är någonting man alltid ser i ett konjunkturläge som detta. I en ekonomisk nedgång sätts stimulansåtgärder in, vilka sedermera successivt dras tillbaka allteftersom ekonomin visar tecken på att repa sig. När stimulanser fasas ut uppstår ett glapp i den ekonomiska aktiviteten i och med att konsumtion och investeringar, som tidigarelagts för att kunna utnyttja skattelättnader och liknande, under en period växer långsammare. Ett visst efterfrågevakuum uppstår innan det underliggande växande behovet återigen lyfter efterfrågan på den subventionerade varan eller tjänsten. Efterfrågan i USA kommer successivt att dra sitt strå till den globala tillväxtstacken. Företagens aktivitet fortsätter att stiga, vilket gradvis kommer att höja temperaturen även på arbetsmarknaden. I Europa ser Tyskland ut att bli den tillväxtmotor som regionen så väl behöver, när de flesta länderna måste strama åt. Optimismen och aktiviteten i det tyska näringslivet är hög. Detta har i sin tur lyft hushållens optimism kraftigt, vilket har börjat avspegla sig i en ökad konsumtion. 3

4 De globala ansträngningarna att bringa ordning i statsfinanserna innebär samtidigt att styrräntorna förblir låga. Sannolikt ser vi inga räntehöjningar från vare sig Federal Reserve och ECB förrän om 1 2 år, och Riksbankens räntehöjningar blir troligen färre än vad de själva säger. I Europa ser Tyskland ut att bli den tillväxtmotor som re ionen så väl behöver, när de flesta länderna måste strama åt. Vår bedömning är att världsekonomin befinner sig i en fortsatt, men utdragen, återhämtning. På kort sikt kommer osäkerheten kring tillväxten att skapa svängningar på finansmarknaderna. Även statsfinanserna i Europa kommer fortsättningsvis att skapa osäkerhet i växlande grad, men bedöms inte komma att hota återhämtningen. I takt med att förtroendet för att konjunkturen har bärkraft kommer också osäkerheten på marknaden att sjunka. Den svenska börsens värdering, i relation till bolagens förväntade vinster tolv månader framåt, är i skrivande stund dessutom inte utmanande, utan snarare låg. Samtidigt som börskurserna slagit upp och ned, har prognoserna på bolagens vinster fortsatt att skruvas upp på starka bolagsrapporter. En låg börsvärdering i kombination med låga räntor gör börsen attraktiv. Marknaden törs dock i dagsläget inte fullt ut tro på vinstprognoserna. Det mesta talar för att den här misstron kommer att finnas kvar hos investerare ytterligare under en period. Men, när tron på en bärkraftig återhämtning successivt stärks, finns goda utsikter också för en uthållig börsuppgång. I det läget kommer andra faktorer än bara risk att påverka investerares val. "Vår bedömnin är att världsekonomin befinner si i en fortsatt, men utdra en, återhämtnin." Olika regioner kommer att gynnas i olika hög grad av en ökad global efterfrågan. Vår bedömning är att ekonomier med en robust inhemsk efterfrågan och konkurrenskraftig exportindustri kommer att gynnas mest. I det avseendet står sig Sverige mycket väl. Men, framförallt kommer investerare återigen att alltmer basera sina investeringsbeslut på de långsiktiga tillväxttrenderna i världen. Snabbväxande befolkningsrika länder, som t.ex. Kina, Indien, Ryssland och Brasilien, har fantastiska förutsättningar att under många år ekonomiskt kunna växa betydligt snabbare än övriga världen. I takt med att riskaptiten på marknaden stärks kommer alltfler investerare att söka sig till börserna i de länder som uppvisar den högsta tillväxten. Sammantaget är vår bedömning att konjunkturen sakta men säkert stärks, men att återhämtningen blir utdragen. Det är därför viktigt som investerare att ha rimliga förväntningar på börsutvecklingen framöver. Dessutom anser vi att är det dags att bli mer selektiv. Större skillnader i kursutvecklingen gör valet av investeringsalternativ viktigare. När marknaden börjar fokusera mindre på risk och mer på tillväxtpotential kommer detta sannolikt främst att gynna placeringar mot tillväxtmarknader. Christer Tallbom Chefekonom, Garantum Fondkommision 4

5 Så påverkas dina räntefonder av Riksbankens räntehöjnin ar Sedan i somras har Riksbanken höjt reporäntan och dessutom meddelat att fler höjningar är på väg. För räntefonder är avkastningen i högsta grad beroende av ränteutvecklingen. Hur påverkas dina räntefonder av räntan? Hur fun erar en räntefond? Räntefonder delas vanligen upp i korta och långa räntefonder. De korta räntefonderna, ofta kallade likviditets eller penningmarknadsfonder, består av räntebärande papper med en genomsnittlig återstående löptid på mindre än ett år. Långa räntefonder, ofta kallade obligationsfonder, består av räntebärande papper med en genomsnittlig löptid som överstiger ett år. En räntefondsförvaltare handlar med räntebärande papper på andrahandsmarknaden. Anta att en förvaltare har köpt en obligation med en löptid på 10 år till en ränta på 5 procent. Om den tioåriga räntan stiger till 6 procent innebär det att förvaltarens obligation ger mindre ränta än nyutgivna obligationer och därför tappar i värde. Omvänt så stiger värdet på långa obligationer om marknadsräntan för samma löptid går ned. Hur mycket obligationen sjunker i värde beror dels på hur mycket räntan stiger och dels på hur lång löptiden på obligationen är. Ju längre löptid och ju större ränteförändring, desto större blir prisskillnaden. Därav är det logiskt att korträntefonder har lägre risk då de "drabbas" i mindre utsträckning av ränteförändringar. Korta och lån a räntor så påverkar de Riksbanken styr de korta räntorna genom reporäntan. Denna påverkar i sin tur räntan på korta lån mellan bankerna och räntan på vanliga bankkonton. De långa räntorna bestäms av marknaden, det vill säga investerarnas förväntningar om hur den framtida räntan och inflationen ska se ut, men även av tillgång och efterfrågan på obligationer med fast ränta. För sparare med korta räntefonder, såsom Skandia likviditetsfonden, kan Riksbankens reporäntehöjningar ge förbättrad avkastning, eftersom ränteintäkterna på fondens obligationer stiger. För sparare som äger långa räntefonder, såsom Skandia realräntefond och Skandia kapitalmarknadsfond, är det något mer komplicerat. Utvecklingen för de långa marknadsräntorna är av störst betydelse för avkastningen i dessa fonder. Förväntningar på Riksbankens framtida räntepolitik och inflationsförväntningar är de främsta sakerna att hålla koll på. Vad sä er förvaltaren? Christer Käck på DnB NOR förvaltar realräntefonden och kapitalmarknadsfonden på uppdrag av Skandia Fonder. Han räknar med att inflationen kommer att förbli låg och inte förväntas stiga nämnvärt. Långa räntor, som i kapitalmarknadsfonden, ger därför god avkastning i förhållande till inflationen, menar Käck. De korta räntorna förväntas stiga i takt med att Riksbanken höjer reporäntan. Detta beror framförallt på att vi kommer från en rekordlåg nivå. Men vi har mycket låg inflation och låg löneökningstakt. Uppgången för långa räntor bör samtidigt bli begränsad på grund av den låga inflationen, säger Christer Käck. Han säger även att det finns en risk för att inflationen tar fart på sikt, men den risken ligger ett par år fram i tiden. Räntorna är alldeles för låga och räntorna ska upp, så är vi vana att se på räntorna under en konjunkturvändning. Men den här gången har vi haft både finanskris och skuldkris i kombination med lågkonjunkturen, det förklarar det speciella ränteläget, säger Christer Käck. Käck betonar samtidigt vikten av att ha olika typer av räntefonder i portföljen för att förbättra riskspridningen. Att ha en del av portföljen i realräntor och en del i en lång obligationsfond såsom kapitalmarknadsfonden skapar förutsättningar för god riskspridning. Johan Lundqvist, Nordic Investment Management 5

6 Ny investerin sform i Skandia depå: Autocall I Skandias rådgivna depå introduceras nu en ny sparform, Autocall. Detta är en investeringsform som inte lämpar sig för alla sparare, men som kan vara ett mycket intressant komplement till en väldiversifierad portfölj för andra sparare. I den här artikeln förklarar vi hur en autocall fungerar och vad man bör tänka på om man investerar i denna sparform. En autocall är ett icke kapitalskyddat finansiellt instrument. Det vanliga är att produkten baseras på en eller fler underliggande tillgångar, t.ex. ett eller flera börsindex. Autocallen löper därefter över en given löptid med en på förhand fastställd avkastning. Under löptiden finns fastställda avstämningsdagar (t.ex. en gång per år). Vad som händer med produkten påverkas av värdet på indexet på avstämningsdagen. Vanligtvis är den avgörande frågan om indexet vid avstämningspunkten står högre eller lägre än vid startdagen. Ett exempel på hur en autocall kan se ut Anta att det underliggande indexet noteras till 100 på startdagen och avkastningen är satt till 50 procent. Avstämningsdagar sker en gång per år. Om indexet står högre än 100 på avstämningsdagen, så förfaller produkten automatiskt och det nominella beloppet (din insats) plus den på förhand bestämda avkastningen, i det här fallet 50 procent, betalas ut. Om indexet istället står lägre än 100 så händer ingenting och produkten löper på ytterligare en period (ett år). Samma regel gäller vid de återstående avstämningsdagarna. Så länge indexet är lägre än startdagens notering på avstämningsdagen så löper produkten vidare oavsett hur indexet har utvecklats under tiden. En autocall har oftast också en nedre barriär. Vi kan i det här exemplet anta att den nedre barriären är 50. Om indexet når den nedre barriären under någon av perioderna spelar ingen roll. Denna barriär påverkar endast produkten på slutdagen i de flesta produkter. Den sista avstämningen görs normalt på slutdagen. Om indexet ligger över 100 betalas det nominella beloppet plus avkastningen ut. Om index fortfarande ligger under nivån från startdagen men över barriären (dvs. mellan 51 och 100) betalas det nominella beloppet ut. Om indexet ligger under barriären på slutdagen betalas det nominella beloppet minus nedgången i index ut. T.ex. om index står i 40, och investeraren har investerat kronor, betalas 400 kronor ut. Observera att exemplet ovan endast är en teoretisk förklaring över hur en autocall kan vara uppbyggd. Autocalls kan se ut på många olika sätt och ha olika villkor. Sammanfattnin En autocall passar i första hand sparare som vill investera på en given marknad med fasta villkor. Möjligheten att tjäna pengar på en autocall bygger på att det underliggande indexet står högre än vid startdagen vid någon av avstämningspunkterna. Risken att förlora mer än insatsen är om indexet understiger den nedre barriären på slutdagen. Detta är det normala upplägget på en autocall, men kan, som nämnt tidigare, variera beroende på produktens villkor. Skandia lanserar sju stycken autocalls i den rådgivna Skandiadepån. Efterhand kommer fler produkter att tillkomma. Johan Lundqvist, Nordic Investment Management 6

7 Marknadsuppdaterin i lokal valuta Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Sverige OMXS30 15% 0% 8% 6% 19% -11% 23% Norden FTSE, NOREX 30 6% 0% 6% 4% 8% -26% 6% Europa STOXX 50 Index -6% -1% 6% 4% -4% -37% -19% USA S&P 500 3% 1% 9% 7% 8% -25% -6% Japan Topix Nikkei, 225-9% 0% 4% 0% -5% -43% -30% Global MSCI, All Countries 1% 0% 7% 6% 6% -27% -5% Kina FTSE Xinhua 25 0% 2% 7% 6% 4% -28% 101% Indien S&P Nifty Index 16% 0% 11% 13% 22% 20% 132% Ryssland CSFB ROS 1% 0% 3% 6% 9% -39% 23% Asien MSCI Asia All Countries 9% 1% 9% 11% 18% -15% 62% Valutor Procentuell förändring i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år EUR/SEK 9,2-10% 1% -2% -3% -10% 0% -2% USD/SEK 6,8-5% -2% -9% -13% -3% 5% -13% Räntor Procentenheter i år 1 vecka 1 mån 3 mån 1 år 3 år 5 år Kortränta 3 mån SSVX Sverige 0,5 0, ,2 0,4-3 -0,9 Långränta 10 år Statsobligation Sverige 2,4-1 -0,2 0,2-0,2-0,9-1,9-0,6 Fonderna med högst avkastning i Skandia Links sortiment (sep) SGF Enter Swedish Equity Skandia Småbolag Sverige Skandia Sverige SGF Lannebo Swedish Growth Skandia Cancerfonden Fonderna med lägst avkastning i Skandia Links sortiment (sep) PineBridge Japan Smaller Comp. Plus Skandia Japan Fidelity Malaysia SGF Funnex Japanese Eq Skandia Kapitalmarknad Fonderna med högst avkastning i Skandiabankens sortiment (sep) Handelsbanken Svenska Småbolag SEB Sverigefond Småbolag SGF Enter Swedish Equity Carlsson Sweden Microcap Swedbank Robur Småbolag Sverige Fonderna med lägst avkastning i Skandiabankens sortiment (sep) Gartmore Japan SEB Penningmarknadsfond USD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Nordea Japanese Value Fund Fidelity Emerging Markets Debt Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 7

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Bäst avkastnin sedan 2005

Bäst avkastnin sedan 2005 Marknadsbrev oktober 2010 Bäst avkastnin sedan 2005 Skandia Link har haft högst avkastning av alla fondförsäkringsbolag under de senaste fem åren! Det visar Risk och Försäkrings årliga undersökning. Återigen

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Vilken sommar det har varit!

Vilken sommar det har varit! september 2009 Vilken sommar det har varit! Sommaren börjar lida mot sitt slut och med facit i hand kan vi konstatera att både vädret och börsen bjöd på temperaturer över det normala. Uppgången på Stockholmsbörsen

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17

Spar Räntefonden 13 Spar Sverigefonden 14 Spar Världsfonden 15 Spar Realräntefonden 16 Spar Fastighetsfonden 17 Innehållsförteckning Folksam Aktiefond Sverige 2 Folksam Aktiefond Europa 3 Folksam Aktiefond USA 4 Folksam Förvaltningsfond 5 Folksam Obligationsfond 6 Folksam Penningmarknadsfond 7 Folksam Idrottsfond

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under februari Trädet började återigen växa Efter korrektionen i slutet av januari som kapade de största värderingstopparna såg vi, vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev återigen

Läs mer

Det lackar mot jul...

Det lackar mot jul... Marknadsbrev november 2010 Det lackar mot jul... När jag skriver det här har Stockholmsbörsen precis passerat nytt årshögsta. Hittills i år har börsen stigit 19 procent och räknar man in utdelningarna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN

9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN 9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN Den senaste tidens positiva utveckling på de globala börserna fortsätter. Den amerikanska centralbankschefen sade vid sitt

Läs mer

Är det värsta över nu?

Är det värsta över nu? juni 2009 Är det värsta över nu? Den senaste tidens uppgång på börsen har väl knappast undgått någon. Förra året var ett uselt år för de flesta fonder, men vårens börsrally har gått fort. Sett till det

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Marknadens bästa avkastnin!

Marknadens bästa avkastnin! oktober 2009 Marknadens bästa avkastnin! Är du kund i Skandia Link? Grattis! I nyhetsbrevet Risk och Försäkrings årliga undersökning av de svenska sparbolagen hade Skandia Link bäst avkastning både förra

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

Vad blir nästa ste? Vi tar även pulsen på utvecklingen i Baltikum. Har du koll på hur dina fonder påverkas av den ekonomiska utvecklingen i regionen?

Vad blir nästa ste? Vi tar även pulsen på utvecklingen i Baltikum. Har du koll på hur dina fonder påverkas av den ekonomiska utvecklingen i regionen? juli 2009 Vad blir nästa ste? Den senaste tiden har bokstäver ockuperat de flesta ekonomers tankar. Alla är överens om att den ekonomiska utvecklingen har pekat rakt ned det senaste året. Frågan är; vad

Läs mer

Månadsrapport december 2010

Månadsrapport december 2010 Månadsrapport december 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juli 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juli 2015 Det globala börssentimentet varierade kraftigt under juli. Att det till sist blev ett Greklandsavtal och anständiga kvartalsrapporter som skickade börsen uppåt för att åter svänga

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Strategi under oktober

Strategi under oktober Strategi under oktober Full fart framåt Ja rubriken kanske känns igen från förra månadsbrevet och det är inte av fantasilöshet som vi låter den stå kvar. Det var verkligen temat även för oktober månad

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer